125 папулярных выслоўяў падарожны даведнічак  Зьміцер Санько

125 папулярных выслоўяў

падарожны даведнічак
Зьміцер Санько
Выдавец: Тэхналогія
Памер: 16с.
Мінск 2016
1.84 МБ

Зьміцер Санько
125
папулярных выслоўяў
Падарожны даведнічак
Аршнн с шапкой Бабушкнны сказкн Без задннх ног Без хозянна дом снрота Бестолковая голова ногам покоя не даёт Богатому чертн деньгн куют Будет н наше время Век долог — всем полон Велнка Федора, да дура Внднт око, да зуб неймёт В каждой шутке есть доля правды
В ногах правды нет
В огороде бузнна, а в Кневе дядька Всем сестрам по серьгам
В семье не без урода Всякому овоіцу своё время Всяк петух смел на своей навозной куче
Памяці Зьмітра Саўкі
Стане на палена — свінні па калена
Плёткі старой цёткі
Як пшаніцу прадаўшы
Няма Саўкі — няма ўпраўкі
За дурной галавою і нагам няма спакою
У каго дабро вядзецца, у таго і певень нясецца Загляне сонца і ў наша ваконца Здараецца на вяку і па спіне і па баку Вырас пад неба, а дурань як трэба Бачыць вока, ды ляжыць высока
Жарты нічога не варты, але часам праўдзяцца Ногі — для дарогі
Хто пра хату, а хто пра лапату Кожнаму брату па дукату Няма роду без выроду
Будзе час — будзе і квас, не ўсё за раз У сваім гародзе роўны ваяводзе
Всяк сверчок знай свой шесток В тесноте, да не в обнде В чужом глазу сучок внднт, а в своём бревна не замечает Выеденного яйца не стонт Выкраснть да выброснть Вышел сухнм нз воды Где много слов, там мало дела Где тонко, тут н рвётся, где худо, тут н порется Глазам вндно, да ногам обндно Говорят, что кур доят Гром не грянет — мужнк не перекрестнтся Два сапога пара Двое дерутся — третнй в вынгрыше Делу — время, потехе — час Дорог не обед, а прнвет До свадьбы зажнвёт Дружба дружбой, а денежкн врозь Дурака пошлёшь, а за ннм н сам пойдёшь
Ведай, каток, свой куток
Дзе цесна, там пацешна
Чужыя грахі — перад вачыма, а свае — за плячыма
Гарэлага шэлега не варты
На лапату ды за хату
Пабыў у вадзе і не мокры нідзе
Языком у Вільні, а галавой за печчу
Дзе коратка, там рвецца, дзе балюча, там б’ецца
Блізка відаць, ды далёка дыбаць
Кажуць, што масла хлебам мажуць
Як трывога, тады да Бога
Абое рабое
Дзе двух зваду вядзе, там трэці крадзе
Перш папрацуй, а тады і патанцуй
Ці з перцам, ці не з перцам, абы са шчырым сэрцам
Пакуль жаніцца, усё загаіцца
Сваяк сваяком, а грошыкі не радня
Пашлі дурнога, а за ім другога
Еслп кажется, нужно перекрестпться Ешь — потей, работай — мёрзнп Егцё такой не родплся, кто бы всем сгоднлся Ждн у моря погоды За двумя зайцамп погонпшься — нп одного не поймаешь За копейку удавптся Запас карман не дерёт йз грязн да в князп йлн полковнпк, нлп покойнпк й на старуху бывает проруха Кабы не дыра во рту — жпл бы жнл, нн о чём не тужпл Как корове седло Как мёртвому прппаркп Какова пава, такова ей н слава Каков вопрос, таков н ответ Каково семя, таково н племя Каков non, таков п прпход Копейка рубль бережёт
Здаецца, што і певень смяецца
Як да чаркі — скоры, як да працы — хворы
Яшчэ гэткі не спаткаўся, каб усім спадабаўся
Сядзі ў бўдзе і чакай, што будзе
Хто зашмат жадае, той нічога не мае
За рубель жабу да Барысава дубцом пагоніць
Хто жыве без запасу, той гіне без часу
He дай бог свінні рог, а мужыку панства
Ці пан, ці прапаў
Конь на чатырох — і той спатыкаецца
Каб не ежка ды не адзежка, была б грошай поўная дзежка
Як свінні завушніцы
Як хваробе кашаль
Якая дзеўка, такая ёй і прыпеўка
Якое пытанне, такое адпавяданне
Якое карэнне, такое і насенне
Якая рада, такая і грамада
Жменя да жмені — будзе поўная вярэня
Кот наплакал
Кто ніцет, тот найдёт Куда конь с копытом, туда н рак с клешнёй Лёгок на помііне Ложка дёгтя портнт бочку мёда Лучше однн раз увндеть, чем сто раз услышать Лучше плохо ехать, чем хорошо ндтн Лучше снннца в руках, чем журавль в небе Любопытной Варваре нос оторвалн Мал золотннк, да дорог Мнлые бранятся — только тешатся Москва не сразу стронлась Моя хата с краю — ннчего не знаю Мягко стелет, да жёстко спать
На безрыбье н рак рыба На Бога надейся, а сам не плошай На вкус н цвет товарншей нет На воре шапка горнт
3 жабіны прыгаршчы
Хто пытае, той не блудзіць, хто шукае, той знаходзіць Каваль каня куе — і жаба нагу дае Мы пра цыганку, а яна на ганку Кропля смуроду псуе гарнец мёду Вер не сказу, а паказу Хоць дрогка, ды нагам лёгка
Лепей плотка ў руцэ, чым бялюга ў рацэ Цікаўнай Амілі нос прышчамілі Талер маленькі, а даражэнькі Хто каго любіць, той таго чубіць He за дзень Вілыія станавілася За чужым плотам — не мой клопат Добра гаворыць, ды нядобра творыць Як няма мяса, то і грыб закраса Божа памажы, але і сам падбяжы Што дзеду міла, то ўнуку гніла Хто парася ўкраў, таму ўвушшу вішчыць
На нет н суда нет Наснльно мнл не будешь На то н шука в море, чтобы карась не дремал На чужой каравай рот не разевай На чужой роток не накннешь платок He было печалн, так чертн накачалн He всё коту масленнца He до жнру, быть бы жнву Незваный гость хуже татарнна He откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня He ошнбается тот, кто ннчего не делает He плюй в колодец — прнгоднтся воды напнться Нн за что нн про что Обеецанного трн года ждут От горшка два вершка От тюрьмы да от сумы не отрекайся Пнть — ум пропнть Позднему гостю — костн
Як няма, то і дарма
He памогуць і чары, як каму хто не да пары
На тое і каты, каб мышы лататы
He будзь ласы на чужыя каўбасы
Няма тае хусты, каб завязаць людзям вусты
He мела баба клопату, купіла парася
He заўсягды як на Дзяды
He да каляды, калі поўна хата бяды
I Ірыйшоў нязваны і ідзі нягнаны
Адклад не ідзе ў лад
Хто ходзіць, той спатыкаецца, хто робіць, той памыляецца
He плюй у крыніцу — прыйдзеш па вадзіцу
Без дай прычыны
Абяцанкі-цацанкі, а дурню радасць
Кату па пяту
Ад астрогу няма засцярогу
Ад гарэлкі розум мелкі
Хто позна ходзіць, той сам сабе шкодзіць
Попытка не пытка, а спрос не беда Правда всегда перетянет Прндёт беда — купншь ума Проголодаешься — хлеб достать догадаешься Пустнлся в драку — головы не жалей Рыбак рыбака внднт нздалека Свяжнсь с дураком, сам дурак будешь С глаз долой — нз сердца вон Сделал дело — гуляй смело Седнна в бороду — бес в ребро Семь раз отмерь — однн отрежь Смелость города берёт Смерть за воротамн не ждёт Смех без прнчнны — прнзнак дурачнны Снявшн голову, по волосам не плачут Солдат спят — служба ндёт Терпенье н труд всё перетрут У дурака дурацкая н речь
Спроба не хвароба
Усё мінецца, а праўда застанецца Бяда дакучыць ды розуму навучыць Грошы не неба — дастанеш, як трэба Як пайшоў у сварку, то не шкадуй карку Сарока сароку бачыць здалёку 3 дурнем счэпішся — дурнем зробішся 3 ваччу сышоў — і з памяці зваліўся Скончыў работу — гуляй у ахвоту Волас сівее, а галава шалее Без меры няма веры
У каго адвага, у таго і перавага
Смерць і радзіны не выбіраюць гадзіны
Па латках пазнаць скупога, а па смеху — дурнога Прапала кароўка, прападай і вяроўка Кухар спіць, а суп кіпіць Рабі пільна — і тут будзе Вільня У дурнога пеўня дурная песня
Улнта едет — когда то будет Умелые рукн не знают скукн
У семн нянек днтя без глаза Услужлнвый дурак опаснее врага У страха глаза велнкн, да ннчего не вндят Утопаюіцнй за соломннку хватается Утро вечера мудренее Цыплят по осенн счнтают Чего сам не любншь, того н другому не желай Человек предполагает, а Господь располагает Чему бывать, того не мнновать Что посеешь, то н пожнёшь Что у кого болнт, тот о том н говорнт Что хочу, то н ворочу Шёл бы воевать, да лень саблю выннмать Шнла в мешке не утаншь Язык до Кнева доведёт
Язык мой — враг мой: прежде ума рыіцет
Пакуль тое настане, і нас з табой не стане Хто працуе, той не сумуе
Дзе нянек многа, там дзіця бязнога Дурная помач горай за немач
Хто баіцца, таму ўваччу дваіцца Калі топішся, і за касу хопішся Пераначуем, то болей пачуем He хваліся сеўшы, а хваліся з’еўшы He рабі другому, што не люба самому Чалавек маракуе, а Бог выракуе Што суджана, тое не будзе адгуджана Кінь за сабою — знойдзеш перад сабою Што каму дапякае, той пра тое і гукае Як хачу, так і кручу
I я б касіў, каб хто касу насіў
Грэх не схаваеш у мех, не ўтопчаш у балота Язык Вільні дапытае
Языча, языча, які чорт цябе кліча?
УДК 811.161.1’373.4’374=161.3
ББК 81.2 Бел-4
C18
Выдадзена коштам
Яніны Санько
Санько, 3.
C18 125 папулярных выслоўяў: падарожны даведнічак / Зьміцер Санько. —
Мінск : Тэхналогія, 2016. — 16 с.
ISBN 978-985-458-270-2.
Рыхтуючы гэтую кніжку, аўтар меў на мэце паказаць хараство, адметнасць і багацце роднай мовы ў галіне выслоўяў.
Для ўсіх, хто імкнецца да чысціні сваёй гаворкі, да вобразнасці і трапнасці ў штодзённым маўленні.
УДК 811.161.1’373.4’374=161.3
ББК 81.2 Бел-4
Даведкавае выданне
Санько Зьміцер 125 папулярных выслоўяў Падарожны даведнічак
Рэдактар Марыя Кавальчук. Мастацкае афармленне Віталь Катовіч?
Гэхнічны рэдактар Алесь Дрыбін. Карэктар Марыя Журавель. Кампутарнае шыхтаванне Уладзя Бурымская
Падпісана да друку 10.05.16. Фармат 60><84 /й. Папера крэйдаваная. Гарнітура AcademyC. Ум. друк. арк. 0,47. Ул.-выд. арк. 0,4. Наклад 5000 паас. Замова № 16.
Выдавец і паліграфічнае выкапанне: НВК “Тэхналогія”. Пасвсдчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюдніка друкаваных выданняў № 1/379 ад 01.07.14.
Вул. Ляўкова, 19, 220007, Мінск. Тэл./факс (017) 327-19-40; e-mail: technalohija@gmail.com
© Санько 3., 2016.
© Афармленне.
НВК «Тэхналогія», 2016.

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.