Энцыклапедыя беларускай папулярнай музыкі  Дзмітрый Падбярэзскі

Энцыклапедыя беларускай папулярнай музыкі

Дзмітрый Падбярэзскі
Выдавец: Зміцер Колас
Памер: 368с.
Мінск 2008
115.26 МБ

 

Мінск Выдавец Зміцер Колас 2008

УДК 78.071.1(476)(031)

ББК85.313(4Бен)я2

Э68

Укладальнікі:

Дзмітрый Падбярэзскі, Генадзь Шостак,

Антон «Арыман» Іонін, Анастасія Прымака, Аляксандра Рогач, Аляксандр Цыганок, Вольга Брылон, Вольга Палівода, N.N., Лілія Камлюк, Максім Жукаў, Павел Юрцэвіч, Севярын Квяткоўскі.

Э68 Энцыклапедыя беларускай папулярнай музыкі /Уклад. Дз. Падбярэзскі і інш. — Мінск : Зміцер Колас, 2008. — 368 с.: іл.

ISBN 978-985-6783-42-8

Г этая кніга — першая ў гісторыі Беларусі спроба сабраць пад адной вокладкай інфармацыю пра асоб і калектывы, якія ў той ці іншай меры засведчылі сябе ў розных стылях і напрамках таго, што можна лічыць папулярнай музыкай. Даведнік, зроблены адпаведна стандартам зборнікаў «Хто ёсць хто», змяшчае інфармацыю пра творчы і жыццёвы шлях выканаўцаў, кампазітараў, паэтаў, прадзюсэраў, кліп-мэйкераў, гукарэжысёраў, выдаўцоў і іншых прадстаўнікоў папулярнай сцэны краіны, атаксаматых, хто нарадзіўся ў Беларусі і працуе цяпер па-за яе межамі.

Зборнік адрасаваны як даследчыкам гісторыі беларускай музыкі і арганізатарам канцэртнага жыцця, так і аматарам папулярнай музыкі.

УДК 78.071.1(476X031)

ББК 85.313(4Бем)я2

ISBN 978-985-6783-42-8

© Афармленне. Выдавец Зміцер Колас, 2008 ©Дзмітрый Падбярэзскі, канцэпцыя, 2008

Прадмова

Можна шмат і зацята спрачацца адносна таго, ці існуе ў Беларусі музычны шоў-бізнэс. Аднак калі зыходзіць з таго, што ў краіне ёсць выканаўцы і калектывы папулярнай музыкі, якія ладзяць канцэрты, выдаюць дыскі, даюць інтэрвію сродкам масавай інфармацыі, што на радыё і тэлебачанні існуюць спецыяльныя музычныя праграмы, маюцца сякіятакія музычныя выданні ці асобныя рубрыкі ў многіх перыядычных выданнях, студыі гуказапісу, выдавецтвы, зарганізоўваюцца конкурсы ды фестывалі, нарэшце, прызначаюцца штогадовыя прэміі, пытанне «ёсць шоў-бізнэс ці яго няма» неяк паціху адыходзіць на задні план.

Так, ён ёсць. He будзем тут абмяркоўваць ягоныя маштабы, якасць, фінансавы патэнцыял і г. д. Дастаткова будзе ўважліва прааналізаваць сабраную ў гэтым даведніку інфармацыю, каб пераканацца, што станаўленне і развіццё айчыннага музычнага шоў-бізнэсу адбываецца незалежна ад меркаванняў і крытыкаў, і саміх выканаўцаў, што гісторыя беларускай папулярнай музыкі налічвае ўжо некалькі дзесяткаў гадоў. Дык няўжо цягам гэтага часу ў нас так нічога й не нарадзілася, так нічога й не адбылося? Гэта не так! Мы маем што аналізаваць, сістэматызаваць. Больш за тое — мы маем багаты матэрыял, які, сабраны разам, здымае многія пытанні адносна таго, «ёсць» ці «няма».

Ідэя сабраць інфармацыю для гэтага даведніка ўзнікла больш за шэсць гадоў таму. Зразумела, асіліць такі аб’ём працы аднаму было заскладана. Некалькі чалавек адразу ж выказалі жаданне дапамагчы ў збіранні інфармацыі, выбраўшы сабе адну з тэм. Але практыка на першых кроках моцна ахаладзіла пачатковы энтузіязм. Аказалася, што: 1) абяцанкі большасці добраахвотных памочнікаў сталіся ўсяго толькі абяцанкамі; 2) такі даведнік менш за ўсё патрэбен самім музыкам: большасці з іх даводзілася нагадваць пра адказ на пытанні анкеты не раз, не два і не тры... Ад некаторых жа адказаў мы так і не дачакаліся.

Вось чаму ў гэтым даведніку напэўна будуць своеасаблівыя «белыя плямы». I калі вы заўважыце, што сярод прысутных тут прозвішчаў і назваў некага бракуе, не вінавацце аўтараў. Інфармацыя пра падрыхтоўку даведніка, анкеты былі разданыя ці дасланыя амаль усім калектывам і музыкам, хто, згодна з канцэпцыяй выдання, заслужыў атрымаць у ім месца. Зрэшты, сусветны досвед у складанні падобных даведнікаў сведчыць, што дасягнуць 100% ахопу магчыма хіба толькі тэарэтычна.

Таму пры напісанні асобных артыкулаў аўтары карысталіся як адказамі на пытанні анкеты, так і звесткамі, здабыванымі з адкрытых крыніц. Паўната ж інфармацыі, што датычыла таго ці іншага выканаўцы альбо калектыву, у канчатковым выніку залежала ад іх уласнага прафесійнага стаўлення да справы. Таму што прафесія музыкі гэта не толькі выканальніцкае ўменне, але яшчэ здольнасць кантактаваць з грамадствам. I калі музыка ігнаруе падобныя просьбы, калі забываецца, дзе ляжыць прапанаваная анкета, ён дэманструе не толькі непавагу да іншых, а найперш узровень свайго прафесіяналізму.

Канцэпцыя даведніка засноўваецца на ўсведамленні таго, што можна лічыць папулярнай музыкай. Зрэшты, у этага паняцця маюцца два значэнні. Па-першае, папулярная музыка — гэта від музычнага мастацтва, звязаны найперш з камерцыяй. To бок папулярная музыка ў вузкім значэнні перадусім музыка шлягерная, тое, што мы звыкліся называць «эстрадай», «папсой». У больш шырокім значэнні папулярная музыка — тое, што насамрэч карыстаецца папулярнасцю, няхай нават і не ў самых шырокіх колах. I таму гэта могуць быць некаторыя творы Моцарта і Шапэна, Армстранга і Высоцкага, Русланавай і Коэна. Вось чаму ў гэтым выданні адразу вырашана было разглядаць аўтараў і выканаўцаў папулярнай песні, року, джазу, этна і уолд музыкі, экстрэмальных гатункаў року і эксперыментальнай электроннай музыкі, часткова — выканаўцаў аўтарскай песні з умовай, што яны запісваліся ці выступалі з групамі. Сюды ж патрапілі прадстаўнікі прафесій, так ці інакш звязаных са светам папулярнай музыкі: паэты і кампазітары, аранжавальнікі, гукарэжысёры, кліпмэйкеры, прадзюсэры, мэнэджэры, выдаўцы і г. д. Яшчэ раз адзначым: не ўсе вартыя патрапіць у даведнік прысутнічаюць у ім, але дзве прычыны гэтага былі згаданы вышэй. Адначасова хочацца адзначыць, што дакладнасць выкладзенай тут інфармацыі амаль цалкам ляжыць на сумленні тых, хто даваў адказы на пытанні анкеты.

Умоў для таго, каб трапіць на старонкі даведніка, было тры. Першая: стаж прафесійнай работы — не менш за пяць гадоў. Другая: наяўнасць хоць бы аднаго выдадзенага заводскім спосабам трэку. Трэцяя: наяўнасць лаўрэацкага месца на конкурсе рангам не ніжэй за нацыянальны. Менавіта гэтыя крытэры на самым пачатку падаліся найбольш прымальнымі. Аднак з цягам часу высветлілася, што выдавецкая справа значна пасунулася наперад, што калектываў і выканаўцаў, якія атрымалі магчымасць выдаваць уласныя запісы, з кожным годам усё большае. Маем мы й прыклады таго, як малады калектыў хутка выдае дэбютны альбом

і амаль адразу ж распадаецца. Таму ў наступных выданнях гэтага даведніка (спадзяюся, яны будуць) крытэры адбору, відаць, давядзецца крыху пераглядаць, не чапаючы тых калектываў, якія працавалі у 60-я 80-я гады мінулага стагоддзя, калі выдаць заводскім чынам хоць бы адну фанаграму было сапраўды вельмі няпроста.

Такім чынам, усе выканаўцы і калектывы размеркаваны ў даведніку ў алфавітным парадку. Калі ўтым ці іншым артыкуле вы сустрэнеце назву калектыву ці імя выканаўцы, пазначаныя курсівам, значыць гэты калектыў ці выканаўца маюць у даведніку асобны, прысвечаны ім артыкул. У якасці дадаткаў да публікаваных тут матэрыялаў змешчаны пералік выданняў беларускіх выканаўцаўтакіх фірм, як «Ковчег», «Новая музыкальная компання», «West Records», «BMAgroup», «Vigma», атаксама ўзоры анкет, з дапамогай якіх збіралася патрэбная інфармацыя. Зроблена гэта невыпадкова: кожны з выканаўцаў ці калектываў, якія патрапілі ў даведнік ці жадаюць патрапіць у новыя яго выданні, могуць выправіць недакладнасці, нешта дапоўніць альбо даслаць цалкам новыя звесткі.

I яшчэ: уся гэтая праца будавалася як прыватная ініцыятыва, на безганарарнай аснове. Таму выказваем падзяку ўсім аўтарам скарытсаных здымкаў і просім прабачэння, што не здольныя годным чынам аддзячыць за іх працу. Паверце, нашай мэтай было выдаць сабраныя матэрыялы пра калектывы і асобных музыкаў, большасць з якіх, напэўна, ніколі не дачакалася б хоць бы пару радкоў у каторым іншым энцыклапедычным даведніку. Мы насамрэч зрабілі дзеля іх усё, што маглі. Амаль усё...

Над слоўнікам працавалі:

Д.П.— Дзмітрый Падбярэзскі

Г.Ш.— Генадзь Шостак

А.І. — Антон «Арыман» Іонін

А.П.— Анастасія Прымака

А.Р.— Аляксандра Рогач А.Ц.— Аляксандр Цыганок В.Б.— Вольга Брылон

В.П. — Вольга Палівода Л.К. — Лілія Камлюк М.Ж.— Максім Жукаў П.Ю. — Павел Юрцэвіч С.К. — Севярын Квяткоўскі N.N. — N.N.

Выказваем падзяку Юрыю Цыбіну, Івану Шумскаму, Юрыю Рагажынскаму, Пятру Марцаву за дапамогу ў падрыхтоўцы і выданні гэтай кнігі.

Умоўныя скарачэнні

АМА — Аб'яднанне музычных ансамбляў

АФВІС — Акадэмія фізічнага выхавання і спорту

БАМ — Беларуская акадэмія музыкі, Беларуская акадэмія мастацтва

БДА — Беларускі дзяржаўны ансамбль

БДІНГ — Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі

БДІФК — Беларускі дзяржаўны інстытут фізічнай культуры

БДК — Беларуская дзяржаўная кансерваторыя

БДЛУ — Беларускі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт

БДПА — Беларуская дзяржаўная політэхнічная акадэмія

БДПУ — Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт

БДТМІ — Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут

БДУК — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры

БДФ — Беларуская дзяржаўная філармонія

БІНГ — Беларускі інстытут народнай гаспадаркі

БПІ — Беларускі політэхнічны інстытут

БУК — Беларускі ўніверсітэт культуры

ВІЗВР СПВА — Вышэйшая інжынерная зенітна-ракетная вучэльня супрацьпаветранай абароны

ГДУ — Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт

ДКАБ — Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі

ДМЛ — Дзяржаўны музычны ліцэй

ДПУ — Дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт

ІФК — Інстытут фізічнай кулыуры

ЛДІК — Ленінградскі дзяржаўны інстытут культуры

МВАІД — Мінскае вытворчае аб’яднанне індустрыяльнага домабудаўніцтва

МДМІ — Мінскі дзяржаўны медычны інстытут

МІК — Мінскі інстытут культуры

ММВ — Мінская музычная вучэльня

ММІ — Мінскі медычны інстытут

ММФР — Маскоўскі міжнародны фестываль рэкламы

МРТІ — Мінскі радыётэхнічны інстытут

МТРК — Міжнародная тэлерадыёкампанія

НДТРК — Нацыянальная тэлерадыёкампанія

РШІМВМ — Рэспубліканская школа-інтэрнат па музыцы і выяўленчым мастацтве

ССМШ — сярэдняя спецыяльная музычная школа

СШ — сярэдняя школа

ЧБВА — Чырванасцяжная Беларуская вайсковая акруга

АБАЛЯН ІСКУІ (Абалян Мскун, Abalyan Iskui) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару, вядучая музычных праграм і канцэртаў.

Нарадзілася 23.12.1970 у г. Бішкеку, Кіргізія. Вучылася ў музычнай школе, Смаленскай музычнай вучэльні па класе тэорыі музыкі (1986-90), скончыла БАМ у 1995 па спецыяльнасці дырыжор хору, выкладчык харавых дысцыплін. Працавала кіраўніком хору ў Магілёўскім ліцэі музыкі і харэаграфіі, салісткай студыі «Реммкс» Магілёўскай абласной філармоніі. У 1996 перамагла на нацыянальным тэлеконкурсе «Зорная ростань». На конкурсе «Памукале 1997» у Турцыі атрымала дыплом FIDOF за значны творчы патэнцыял.

Рэпертуар заснаваны на папулярных песнях, якія выконваюцца на расейскай, ангельскай мовах. Сярод найболыл вядомых песень «Это просто любовь», «Все останется», «Вечная весна», «Твоп глаза», «Другая жнзнь», «Девушка уходпт пз дома», «Сердце бьётся».

Гастролі: Расея, Украіна, Беларусь. Фестывалі: «Славянскнй базар» (Віцебск, 1996), «Золотой шлягер» (Магілёў, 1997, 1998), «Discovery 1998» (Балгарыя).

Узнагароды: лаўрэат 3 прэміі і прызу глядацкіх сімпатый Міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў «Vil­nius 1996», уладальнік Гран-пры конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Золотой шлягер 1997», лаўрэат 1 прэміі Міжнароднага конкурсу песні «Discovery 1998».

Дыскаграфія: альбом CD «Другая жйзнь» (2006); трэкі «Сердце бьётся» (у зборніку «Песня года Беларусм. Песнм уходяіцей осенн», 2005), «Другая жмзнь» (дуэт з А. Патлісам, у зборніку «Перекрёсткм Европы», 2005), «Девушка уходмт нз дома» (у зборніку «Золотая двадцатка. Весна 2006», 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Мольберт», «Ночные дождн» (рэж. Анатоль Вечар), «Другая жнзнь» (рэж. А. Бутар, 2005).

Кантакт: drugaya@mail.ru, kalina@tut.by; +375 (29) 645-27-02. 23.1О.О6//Л.К.

АБАСАВА ГЮНЭШ (Абасова Гюнеш, Abasova Gunesh) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 02.09.1979 у г. Баранавічы Брэсцкай вобл. У 2000 пачала працу артысткі-вакалісткі ў Тэатры моладзевай эстрады Мінску. Пазней працавала ў дзяржаўным аб’яднанні «Белканцэрт», студыі «Сябры». Ад 2003 артыстка-вакалістка ў Тэатры моладзевай эстрады. Спявае на расейскай, беларускай мовах. Удзельнік запісу і паказаў праграмы «Радыё Крамбамбуля 0,33».

Фестывалі: міжнародны конкурс «Мальвы» (Польшча, 2000), Міжнародны конкурс украінскай песні імя В. Івасюка (Чарнаўцы, Украіна, 2002), міжнародны конкурс «Discovery 2003» (Балгарыя), міжнародны конкурс выканаўцаў сучаснай эстраднай песні «Море друзей» (Ялта, Украіна, 2003), «Славянскнй базар» (Віцебск, 2005). Узнагароды: прыз глядацкіх сімпатый на міжнародным фестывалі «Мальвы 2000», 1 прэмія міжнароднага конкурсу ўкраінскай песні імя В. Івасюка (Чарнаўцы, Украіна, 2002), 1 прэмія міжнароднага конкурсу выканаўцаў сучаснай эстраднай песні «Море друзей 2003», Гран-пры конкурсу «Янтарная звезда 2003» (Юрмала), 1 прэмія конкурсу маладых выканаўцаў фестывалю

«Славянскмй базар 2005».

Дыскаграфія: «Радыё Крамбамбуля 0,33» («West Records», 2004), CD «Гюнешь» («Vigma», 2006).

Кіно, відэа: кліп «Время проідаться» (рэж. Упадзімір Максімкаў, 2005).

Кантакт: www.gunesh.by.ru; +375 (29) 653-77-56.

05.11.06//Д.П.

АВЕРЫН АЛЕГ (Авермн Олег, Averin Oleg) кампазітар, піяніст, вакаліст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 19.06.1961 у г. Магнітагорску, Расея. Ад 1968 да 1973 вучыўся ў музычнай школе па класе фартэпіяна. Скончыў Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут (1986). Дэбютаваў у Брэсце ў 1973 як піяніст і саліст аркестру народных інструментаў п/к С. Любчука. У 1974 упершыню выступіў на тэлебачанні з песняй пра Брэсцкую крэпасць. У верасні 1976 стаў асноўным кампазітарам, піяністам і вакалістам групы «Зопотая середнна», у складзе якой выступаў да распаду калектыву ў 1990. Адначасова, ад 1986 да 1990, выступаў у складзе мінскай групы «Кондор». Ад сакавіка 1993 піяніст і вакаліст ансамбля «Песняры», са студзеня 1999 у складзе ансамбля «Белорусскне Песняры». Да 2003 выступаў пад прозвішчам Казловіч. Сярод найбольш вядомых песень «Белый пароход» (словы і музыка, група «На-На», 1992), «Зеркальце» (словы і музыка, К. Арбакайтэ, 1996), «Бялявая, чарнявая...» (на народныя словы, 1998), «Ночка цёмная» (1992), «Не любм нелюбммого» (словы і музыка, 2001).

Гастролі: у складзе «Золотой середмны» па СССР, Польшчы, ФРГ;

«Песняроў» «Pesniary 25» («Phi­lips», Нідэрланды, 1994), CD «Жывём» (аўт. выд., 2000); у складзе «Белорусскпх Песняров» гл.;

сольныя CD «Снег тополей» (2005), «В небе» («Белорусскне ГІесняры Рекордз», 2004), «Чёрный ангел» («Белорусскме Песняры Рекордз», 2005), «Запах солнца» («Белорусскне Песняры Рекордз», 2006).

Іншая інфармацыя: аўтар дзіцячых казак; CD MP3 «Добрые сказкн перед сном» («Автокннга», Расея, 2007).

Кантакт: www.belpesniary.ru;

www.oleg-averin.ru

07.11.07//ДП.

у складзе «Песняроў» і «Белорусскмх Песняров» Расея, краіны Прыбалтыкі, Паўночная Карэя, Нямеччына, ЗША, Украіна, Малдова. Фестывалі: у складзе «Золотой середмны» Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі (Наваполацк, 1987) 1 месца, «Каспнй море дружбы» (Казахстан, 1987), «Парад надзей» (Мінск, 1988) галоўны прыз, «Sopot» (Польшча, 1991);

у складзе «Песняроў» «Пхен’ян 1993», «Славянскмй базар» (Віцебск, 1993) і інш.

Узнагароды: у складзе «Золотой середнны» лаўрэат 1 прэміі на Рэспубліканскім фестывалі моладзевай музыкі (Наваполацк, 1987), лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (1987), уладальнік 3 прэміі конкурсу кампазітараў на фестывалі «Sopot 1991» (за песню «Bqdz razem z nami»).

Дыскаграфмя: трэкі ў складзе «Золотой середпны» «Автобпографня» і «Слова, слова...» (у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодпя», 1990); у складзе

АГУРБАШ-ЯЛІНСКАЯ АНЖАЛІКА (Агурбаш-Ялмнская Анжелпка, Agurbash-Jalinskaja Angelika) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Дыскаграфія: трэкі «Бэд бой»

(у складзе «Верасоў» у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодня», 1990); CD «Беларусачка» (2005).

Кіно, відэа: кліп «Новогодняя» (рэж. Уладзімір Янкоўскі, 2004).

Кантакт: www.agurbash.com 01.03.07//Д.П.

«АКВАРЕЛІ4» мінская група, утварылася ў 1969 як калектыў інстытуту «Белдзяржпраект».

Выступала складам: Сямён Гафштэйн рытм-гітара, вакал (-» «Зодчне»), Генрыета Угрыновіч вакал (-♦ «Зодчме»), Канстанцін Паніхін сола-гітара, Анатоль Лаўрынаў арган, баян, Віктар Іўлічаў бас-гітара, Аляксандр Пітэрман саксафон, Павел Піткевіч барабаны, Віктар

Дудараў гукарэжысёр. У рэпертуары калектыву былі песні на расейскай, беларускай і іншых мовах, песні савецкіх кампазітараў.

Гастролі: СССР (Валгаград, Ераван, Вільня, Масква), Чэхаславакія.

2О.О2.О6//Д.П.

АКСЁНЦАЎ ФЭЛІКС (Аксёнцев Фелмкс, Felix S. Aksentsev) паэт, аўтар тэкстаў.

Нарадзіўся 25.01.1964 у Мінску.

У 1986 скончыў МРТІ па спецыяльнасці «аўтаматычная электрасувязь». У 1996 выехаў на пастаяннае месца жыхарства ў Ванкувер, Канада, дзе працаваў праграмістам, аналітыкам, праектным менеджэрам.

У 2006 атрымаў міжнародную кваліфікацыю менеджэра праектаў. Вершы пісаць пачаў у сярэдзіне 80-х.

У 1989 зблізіўся з удзельнікамі групы «Ulis» і пачаў выступаць як аўтар тэкстаў песень гэтага калектыву, якія, адрозна ад вершаў, пісаў па-беларуску. Сярод найбольш вядомых твораў песні «Чужаніца», «Калі імпэрыя зьнікне», «Радыё Свабода», «Пляц Францыска», «Кругі па вадзе», «Краіна ў кратах».

Гастролі: разам з «Ulis» Украіна, Польшча, Эстонія, Нямеччына (1990-93), Англія (клубныя канцэрты, 1993).

Фестывалі: разам з «Ulis» «Басовішча» (1990-94), «Музыканты мнра детям Чернобыля» (Мінск, 1990), «Рок чмстой воды» (Мінск, 1990), «Тры колеры» (Гродна, 1990), «Rock Summer» (Талін, 1991), «Rock-maffia» (Сопат, Польшча, 1991), «29th Sopot Festival» (Полывча, 1992), «Сырок» (Масква, 1990).

Дыскаграфія: гл. «Ulis» 1990-2004.

Кнігі: зборнікі вершаў «После всего» (Мінск, 1991), «Пустая карта» (Мінск, 1996).

Іншая інфармацыя: аўтар Інтэрнэтстаронкі з блогам

www.stihi.ru/author.html7copperlynx;

felix-aksentsev.livejournal.com;

en.wikipedia.org/wiki/Felix_Aksentsev Кантакт: goldenearscanada @ gmail .com 24.07.07//Д.П.

І«АКЦЕНТ» мінская група, якая выступае ў стылі хард-энд-хэві.

Утварылася ў верасні 1987 на базе студэнцкай філармоніі МІКу. Праз год да калектыву далучыліся музыкі групы «Квннта», і калектыў выступаў наступным складам: Віктар Навумік — гітара, Аляксандр Дунскі — BaKan (-* «Blues Street Friends»), Ігар Грыб бас-гітара, Міхаіл Брусаванік — гітара, Павел Арахоўскі клавішныя, Уладзімір Касаногаў барабаны. У другой палове 90-х група некаторы час выступала і запісвалася ў Польшчы. Прыпыніла існаванне ў канцы 90-х, аднавіла дзейнасць у 2006. Рэпертуар заснаваны на аўтарскіх песнях, якія выконваліся

на расейскай і ангельскай мовах, у тым ліку «Актёр».

Фестывалі: II Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк 1988», «Рок-фэст» (Чэхаславакія, 1989).

Дыскаграфія: MC «Ветер удачн» (1989).

Кіно, відэа: кліп «Воспомннання» (рэж. Анатоль Вечар).

Кантакт: + 375 (29) 787-50-87 (В. Навумік).

ОЗ.ОЗ.О6//Д.П., фота С. Дзятко.

«АЛГОРПТМЫ» мінскі калектыў, які выступаў у стылі біг-біт і рытмэнд-блюзу.

Утварыўся ў 1966 на базе МРТІ. Першапачатковы склад: Міхаіл Голадбарабаны, Пётр Вярлыга гітара,

Ігар Крупенка бас-гітара, электраарган, Вячаслаў Ксяндзоў электраарган, Яўген Канавалаў вядучая гітара, Ларыса Лаўрышкова вакал, Ленхард Йожэф Томас вакал. На працягу 1969-71 у калектыве выступалі Уладзімір Бяляеў гітара, вакал, Генадзь Старыкаў гітара, вакал (-* «2+2», «Верасы»), Яўген Атстаўноў бас-гітара, вакал, Яўген Батыркін барабаны, вакал, Аляксандр Кукоўскі барабаны. Песні выконваліся на расейскай, беларускай, ангельскай і вугорскай мовах, у рэпертуары былі як аўтарскія творы, апрацоўкі народных песень, так і стандарты заходняй рок-музыкі I блюзу. Менеджэрам калектыву выступаў Яўген Будзінас. Ансамбль спыніў існаванне ў 1971. Гастролі: выступленні ў гарадах Сібіры (Цюменская вобл., 1966, 1967), Расеі, краінах Прыбалтыкі (1967-70), Грузіі (1968).

Фестывалі: 1 фестываль моладзевай музыкі ў МРТІ (1968).

Узнагароды: 1 месца ў конкурсе ансамбляў на фестывалі моладзевай музыкі ў МРТІ (1968).

Дыскаграфія: у Я. Канавалава зберагліся аматарскія канцэртныя запісы групы.

Кіно, відэа: дакументальны фільм «Маршрут №13» (рэж. I. Гаско, «Беларусьфільм», 1968).

Кантакт: +375 (29) 161-86-39 (Я. Канавалаў).

18.11.06//ДП.

«АЛЕГРІ4АС» гітарны дуэт з Мінску, які ўтварыўся ў 1995 і выступае складам: Сяргей Анцішын і Аляксандр Церахаў.

У рэпертуары дуэту музыка розных жанраў і стыляў: творы класічнай гітарнай літаратуры, джаз, фламенка, блюз, у тым ліку аўтарскія творы, якія выконваюцца на выразнай імправізацыйнай аснове.

Дыскаграфія: альбом MC «Вечерняя самба» («Ковчег», 2000).

Кантакт: +375 (29) 614-13-27 (С. Анцішын).

2б.ог.об//д.п.

АЛЕЙНІКАЎ МАКСІМ (Алейннков Макснм, Alejnikau Maksim) кампазітар, аранжавальнік.

Дыскаграфія: трэкі «Сахар» (сл.

В. Чадзюка), «Сотнн кнлометров до любвн» (сл. Леаніда Шырына), «Песня душн» (сл. Алены Туравай), «Вмноград» (сл. В. Кубышкіна).

01.03.07//ДЛ.

сцэны. Спявае пераважна на беларускай мове. У канцы 90-х пераехаў на пастаяннае месца жыхарства ў ЗША. Найбольш вядомыя творы «Яна», «Ученнца Алнса», «Лёва з Магілёва», «Калі скончылась ноч». Фестывалі: Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Мінск 1995», «Славянскнй базар» (Віцебск, 1995). Узнагароды: Гран-пры конкурсу маладых выканаўцаў Нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі «Мінск 1995», II прэмія ў конкурсе маладых выканаўцаў фестывалю «Славянскмй базар 1995».

Дыскаграфія: альбомы MC «Нармалёк» (1995), CD «Толькі сон» (аўг. выд.).

2б.ог.об//дп.

АЛЕН (Ален, Alen) спявак, выканаўца папулярнага рэпертуару, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 14.06.1969 у Наваполацку. Сапраўднае імя Сяргей Хамякоў. Па першым часе выступаў у жанры бардаўскай песні, пазней пачаў пісаць папулярныя песні, пасля чаго сам вырашыў прадстаўляць іх са

АЛЕСЯ (Ярмоленка Вольга, Ярмоленко Ольга) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Скончыла БУК. Салістка ансамбля «Сябры». Спявае на беларускай і расейскай мовах.

Дыскаграфія: альбомы CD «От Алесм до Алесн» (2000), «Алеся» (2000);

MC «Алеся» (1995), «Сопернмца» (1997), «О главном» («West Re­cords», крас. 2005); трэкі «Ваявода» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000), «Сцежачка» (муз. У. Прохарава, сл. Аляксандра Лягчылава, у зборніку «Красное танго. Песнн на стнхм Александра Легчнлова» «TON-Records», 1999).

Кіно, відэа: кліпы «Птацы» (рэж. Анатоль Вечар, 2003), «Не потеряй» (рэж. А. Вечар, 2004), «Эх, І/Івашка!» Кантакт: гл. «Сябры»; www.alesya.by 03.02О7//Д.П.

АЛІПАВА ВОЛЬГА (Алнпова Олыа, Alipava Volha) спявачка, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзілася 23.08.1952 у Маскве.

У 1974 скончыла Мінскі інстытут замежных моў па спецыяльнасці выкладчык ангельскай мовы. На рока-

вай сцэне Беларусі дэбютавала ў 1968 як салістка-вакалістка групы «Наследнмкм», з якой працавала да 1969. У 1970 разам з Я. Чаркасавым (бас-гітара, вакал), А. Дзевятковым (барабаны, вакал), Уладзімірам Угольнікам (гітара, вакал) прадставіла публіцы ўсю праграму альбому «Abbey Road» групы «Beatles». Годам пазней разам з Андрэем Казлоўскім гітара, У. Гародкіным барабаны, Я. Чаркасавым і Валянцінам Пучынскім гітара выступала з праграмамі, заснаванымі на рэпертуары альбомаў «Led Zeppelin II», «Rampant» групы «Nazareth», «Machine Head» групы «Deep Purp­le», «Black Sabbath» i інш. Супрацоўнічала з рознымі музыкамі да 1977, калі ўвайшла ў першы склад групы «Сузор’е», у якой выступала да 1978. Далей была запрошана ўсклад групы «Лосвіда» БДФ, у 1980 пачала выступаць у складзе рэстарацыйных калектываў Мінску, у тым ліку ў групе «Планета». У 1989 сабрала першую ўласную групу, у складзе якой былі музыкі будучай групы «Новый Нерусалнм». У 1992 у новай групе «Levee Break» працавалі: Андрэй Маркуц гітара (-» «Flam­mable», «HEO»), Юрый Цынкевіч барабаны, Аляксей Казлоўскі басгітара, Святаслаў Чарнуха барабаны, Аляксандр Ганапольскі гітара, пазней Юрый Фядзюк бас-гітара.

3 часам назва калектыву змянілася спачатку на «Twilight», потым — «Ольга м Ко». Ад 1992 да 1994 працавала студыйнай вакалісткай у Маскве, супрацоўнічала таксама з групай «Квартал». Пасля 1998 час ад часу выступала з канцэртамі, у тым ліку ў клубах Прыбалтыкі, з трыо Аркадзя Эскіна, дуэтам Уладзімір

Ткачэнка Віктар Малчанаў. Адначасова працуе па спецыяльнасці.

У творчасьці схіляецца да класічнага хард-року і блюзу. Найбольш вядомыя песні «Twilight«, «Sorry For Love».

Фестывалі: y складзе групы «Сузор’е» міжнародны фестываль палітычнай песні «Рыга 1978»; у складзе розных калектываў «Блюз жыве ў Мінску» (1996, 1997).

Узнагароды: у складзе групы «Сузор’е» лаўрэат 1 прэміі міжнароднага фестывалю палітычнай песні «Рыга 1978».

Дыскаграфія: трэкі «Самотны блюз» (у альбоме «Вялікае калі ласка» групы «P.L.A.N.» «БМАдгойр», 2004), «Мой путь» (у альбоме «Аэроплан» Юрыя Міхайлава аўт. выд., 2005).

Іншая інфармацыя: займаецца графікай, жывапісам.

Кантакт: +375 (17) 255-38-38.

09.12.06//Д.П., фота Д.П.

I «АЛМАЗНЫЙ ФРОНТ» група з I Віцебску, якая ўтварылася ў 1991.

Пачаткова выступала такім складам: Эдуард Юдовін акустычная гітара, вакал, Сяргей Жыгалаў бас-гітара, Уладзімір Бярэзін гітара, Андрэй Катачыгаў блок-флейта, перкусія, Уладзімір Якаўлеў гітара. Па першым часе група трымалася стылю класічнага року, ад 1993 пазначыўся ўхіл у бок хард-року, 1994-95 полістыль (рэгей, панк, грандж, ньюуэйв, блюз), 1996-97 цікавасць да блюзу, лацінаамерыканскай музыкі, рэгей, у 1998-99 сыход у бок альтэрнатыўнай музыкі. Пасля аднаўлення ў 2003 калектыў выконвае пераважна рэгей. У розныя гады ў калектыве выступалі Павел Сарапеня барабаны (1992-95), Вадзім «Джым Глюк» Сцепановіч гітара (1994-99), Людміла Крукоўская бас-гітара, акардэон, клавішныя (1995-96). На пачатку 2005 група складалася з Э. Юдовіна бас-гітара, гітара, блок-флейта, вакал, Валянціна Касценкі барабаны, Аляксандра Угорцына гітара, Юрыя Грабарава клавішныя (падчас канцэртаў), Максіма «Кубіка» Гайдукова бас-гітара. Рэпертуар заснаваны на расейскамоўных і беларускамоўных песнях, сярод найбольш вядомых «Баунтн», «Военный», «Права натанцы», «Хавайся ў бульбу».

Фестывалі: «Рок-кола» (Полацк/Новаполацк, 1995, 1999, 2000), «Другая вода» (Магілёў, 1995), «Студэнцкая вясна» (Віцебск, 1998, 1999), «Первый белорусскнй рэггей-фестнваль» (Мінск, 2003), «Второй белорусскмй рэггей-фестнваль» (2005).

Дыскаграфія: альбомы MC «Жнзнь в городе без моря» («Ковчег»,

1999), «Солнечный свет» («B.U.T.T. Records», 2006); трэкі «Снег на крышах», «Запреіцённая» (у зборніку «Первый белорусскмй рэггей-фестмваль» 2003), «Братья по разуму» і «Джо любнт Джа» (у зборніку «Рэггей восточных славян, вып. 1» «Новая музыкальная компання», 2005).

Кантакт: +375 (212) 23-81-54 (Эдуард); af_suraleb@mail.ru

03.09.06//Г.Ш.

АЛОЎНІКАЎ УЛАДЗІМІР (Оловннков Владнммр, Alounikau Uladzimer) кампазітар.

Нарадзіўся 16.01.1919 у Бабруйску, памёр у 1996 у Мінску. Скончыў БДК па класах кампазіцыі В. Залатарова і фартэпіяна М. Бергера ў 1941. Выкладчык БДК ад 1947 да 1994, рэктар кансерваторыі ў 1962-82. Прафесар БДК ад 1980. Працаваў у жанрах сімфанічнай, камерна-інструментальнай і вакальнай музыкі, пісаў музыку для драматычных спектакляў і кіно. Сярод найбольш вядомых песень «Радзіма мая дарагая» (сл. А. Бачылы), «Лясная песня» (сл. Адама Русака), «Песня пра Брэсцкую крэпасць» (сл. А. Лазнявога), «Песня аб Мінску» (сл. I. Пашкевіча), а таксама сюіта «Песні міру» (1958), араторыя «ГІартызанскія песні» (1994).

Дыскаграфія: трэк «Лясная песня» (вык. «N.R.M.», у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004).

Кіно: музыка да мастацкіх фільмаў «Міколка-паравоз», «Дзяўчынка шукае бацьку» (абодва ў суаўтарстве з Юрыем Бяльзацкім).

Паводле Белэнцыклапедыі.

«АЛЬТАНКА» трыо з Мінску, якое прытрымліваецца напрамку этнамузыкі.

Утварылася ў 2004 з ініцыятывы даўнейшых музыкаў групы «Тройца» Дзмітрыя Лук’янчыка барабаны, перкусія, вакал і Віталя Шкілёнка гітара, струнныя, бэк-вакал. Да калектыву далучыўся Аляксандр Джай, выканаўца на кантрабас-домры і бэк-вакаліст (*«Jitter Band»). Дыскаграфія: сінгл «Альтанка» (аўт. выд., 2005); трэк «Казацкая» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006).

Кантакт: +375 (29) 636-34-07 (Д. Лук’янчык).

О6.11.О6//ДП.

«АЛЯКСАНДРА I КАНСТАНЦІН» вакальна-інструментальны дуэт з Барысава.

Утварыўся ў кастрычніку 1998 складам: Аляксандра Кірсанава (22.05.1980, Барысаў, студэнтка аддзялення мастацтва эстрады БДУК) вакал, аранжаванне, флейта, акарына, перкусія, Канстанцін Драпеза (11.03.1972, Барысаў, выпускнік геафаку БДУ) гітара, аранжаванне. Дуэт пачынаў з выканання стандартаў музыкі кантры і джазу на ангельскай мове, пазней стаў выконваць беларускія народныя песні ўласных апрацовак. Дэбютаваў 19 лістапада 1998 у мінскім «Стар-клубе». У чэрвені 2002 запрошаны ў склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі як самастойная творчая адзінка. Вышлі са штату аркестру ўвосень 2007. Першымі з беларускіх артыстаў у 2004 удзельнічалі ў міжнародным конкурсе «Еўрабачанне». Найбольш папулярныя песні «Stairs Of

Separation», «Мой Галнлей», «Пчолка», «Рана на Івана».

Гастролі: выступленні ў Расеі, Польшчы, Украіне, Нямеччыне, Турцыі, Літве, Эстоніі, Латвіі, Македоніі; Польшча, Балгарыя (2005), Казахстан (2006).

Фестывалі: Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна 2001,2003», «Ethnosfera» (Скернявіцы, Польшча, 2002), «Славянскмй базар 2002», «Folk fest» (Остраў Велькапольскі, Полылча, 2002), Міжнародны конкурс маладых выканаўцаў імя В. Івасюка (Чарнаўцы, Украіна, 2002), сольны канцэрт у Этнаграфічным музеі Варшавы (2002), Міжнародны конкурс казахскай песні «Астана 2003», «Сярэднявечны Нясвіж» (2003), «Shanty Music» (Пайдэ, Хаапсалу, Эстонія, 2003), Дні культуры Беларусі ў Нямеччыне (2003), сольныя канцэрты ў клубе «Stodola» (Срэбрна Гура, Польшча), «Festiwai Wyszechradzki» (Вроцлаў, Польшча), «Winobranie»

(Зялёна Гура, Польшча), Дні культуры Беларусі ў Маскве (2003), «Еўрабачанне 2004» (Стамбул, Турцыя), Дзень незалежнасці Украіны (Львоў, 2004), «Palangos Gaida» (Паланга, Літва, 2005), «Discovery» (Варна, Балгарыя, 2006).

Узнагароды: 3 прэмія ў конкурсе на фестывалі «Ethnosfera 2002», 2 прэмія конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Славянскнй базар 2002», уладальнікі прэміі за лепшае аранжаванне песні сваёй краіны і званне лаўрэата Міжнароднага конкурсу казахскай песні «Астана 2003», II прэмія ў конкурсе фестывалю «Discovery 2006».

Дыскаграфія: CD сінгл «Александра н Константнн» (дэма, аўт. выд., 2000), альбомы «За ліхімі за марозамі» (аўт. выд./«Ковчег», 2001), «Сойка» (аўт. выд., 2003), «Мой Галілей. Лепшае» («West Records», 2004), «Аўтаномная навігацыя» («West Records», 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Му Galileo» (рэж. Анатоль Вечар, 2004), «Мой Галнлей» (рэж. М. Носаў, 2004), «Пара дамоў» (рэж. А. Вечар, 2004), «Пчолка» (2003, рэж. В. Свіягін, В. Сафонаў), «Святы вечар» (рэж. С. Маеўскі, 2004). «Stairs of Separa­tion» (рэж. С. Маеўскі, 2005), «Рана на Івана» (рэж. С. Дзмітрэнка, 2006), «The Money & The Mountains» (рэж. C. Маеўскі, 2007).

Іншая інфармацыя: увосень 2007 пабраліся шлюбам; А. Кірсанава захапляецца жывёламі (сабакі, каты, коні), кветкамі і падарожжамі, К. Драпеза падарожжамі.

Кантакт: a_and_k@tut.by;

www.alexandrakonstantin.com

20.09.07//ДЛ.

АЛЯХНО РУСЛАН (Алехно Руслан, Aliakhno Ruslan) спявак, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзіўся 14.10.1981 у Бабруйску. Скончыў музычную школу па класе фартэпіяна, засвоіў ударныя, падчас навучання ў аўтатранспартным каледжы выступаў у складзе групы, пазней як саліст-вакаліст ансамбля рэстарану «Белая Русь». Па сканчэнні каледжу часам службы ў войску цягам чатырох гадоў выступаў салістам ансамбля песні і танца Узброеных сіл Беларусі. Удзельнічаў у расейскім тэлепраекце «Народный артаст». Спявае на расейскай мове. Сярод найболыд вядомых песень «Звёздный дождь» (муз. Генадзя Маркевіча, сл. Ф. Баравога).

Фестывалі: «Внват, победа!» (Pa­cefl), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна», «Золотой шлягер» (Магілёў, 2003), «Мальвы» (ГІольшча, 2004). «Славянскмй базар» (Віцебск, 2005).

Узнагароды: Гран-пры на фестывалі «Вмват, победа!» (Расея), лаўрэат Нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі ў Маладзечна, конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Золотой шлягер» (Магілёў), лаўрэат II прэміі міжнароднага конкурсу «Мальвы 2004», пераможца тэлеконкурсу «Народный артнст 2004», I месца ў конкурсе патрыятычнай песні «Это Родііна моя» (Расея, з песняй «Дом родной», сумесна з А. Гоманам).

Кіно, відэа: кліп «Необыкновенная» (2005).

Дыскаграфія: альбомы CD «Балалайка» («Родмна Рекордз», 2005), «Рано млн поздно» («Родмна Рекордз», 2005); трэкі ў зборніках «Мальчншннк» («Родмна Рекордз»,

2006), MP3 «Народный артнст» («Роднна Рекордз», 2005).

Іншая інфармацыя: захапляецца тэхнікай, аўтамабілямі, уладальнік зялёнага пояса па каратэ.

Кантакт: www.alehno.ru

16.04 О6//Д.П.

АНЕМПАДЫСТАЎ МІХАЛ (Анемподмстов Мнхал, Anempadystau Michal) паэт, мастак-графік.

Нарадзіўся 16.03.1964 у Мінску.

У 1983 скончыў Мінскую мастацкую вучэльню, ад 1985, пасля службы ў войску, пачаў працаваць вольным мастаком у галіне станковай графікі і плакату. У 1989-91, 1993-95 мастацкі рэдактар часопісу «Бярозка». Аўтар тэкстаў песень для Касі Камоцкай, пачынаючы ад першага альбому «Новага Неба». Аўтар ідэі, канцэпцыі і большасці тэкстаў песень супольнага музычнага праекту «Народны альбом» (1996), які быў прызнаны адной з дзесяці найбольш яскравых падзей у галіне культуры ў Польшчы за 1998 (паводле «Газэты выборчай»), Выступаў з персанальнымі выставамі графікі у Польшчы, Даніі, Нямеччыне. Ад 1997 сябра Саюзу дызайнэраў, працуе ў галіне графічнага дызайну, мастацкай фатаграфіі і станковай графікі, аўтар шматлікіх спеўных тэкстаў і п’есы «Народны альбом» (у суаўтарстве з Лявонам Вольскім). Аўтар плакату групы «Бонда», вокладак альбомаў «Чужаніца» групы «Ulis», «Go home» і «Cepeliny» групы «Новае Неба», «Дом культуры» групы «N.R.M.», «ГІартызанская школа», «Танга з ружай», «Песьні з доўгай шуфляды» Зміцера Вайцюшкевіча, «Народнага альбому» (разам з Уладам

Казаноўскім) і інш. Сярод найбольш вядомых твораў: тэксты песень для «Новага Неба» «Мая краіна», «Чаканьне калядаў», «На нашай вуліцы», «Цудоўны вечар», «Падае снег», «Цэпэліны»; тэксты песень для групы «N.R.M.» «Лалалала» і «25, 26, 27 нармальна»; «Сьвятло ў цемры» і «Схаванае сэрца» для групы «IQ48». Пераклаў на беларускую мову тэксты польскіх груп «Republika», «Chlopcy z placu Broni», «Maanam», «Perfekt».

Гастролі: прадстаўленне «Народнага альбому» ў Польшчы (тройчы), Францыі, Украіне, удзельнік канцэрту «Solidarni z Bia+orusiq.» у Варшаве (сакавік 2006).

Узнагароды: «Рок-карона 1997» у намінацыях «Альбом году» («Народны альбом») і «Лепшыя тэксты». Дыскаграфія: «Народны альбом» («Ковчег», 1997); трэкі «Падае снег», «Крот2», «Электарат», «Цемра» у альбоме К. Камоцкай і групы «Новае неба» «Go Home» («Ков-

чег», 1995); «Сьнежань, студзень, люты», «Чаканьне калядаў» у зборніку «Калядныя песьні» («Ковчег», 1995); «Мая краіна», «Падводнае гета», «Болек і Лёлік», «Чаканьне калядаў» у альбоме К. Камоцкай і групы «Новае неба» «Мая краіна» («Ковчег», 1996); «Вакно», «Мая краіна», «Чаканьне калядаў», «Здаецца», «Падводнае гета» у зборніку К. Камоцкай і групы «Новае неба» «Песьні розных гадоў» («Ковчег», 1999); «Цэпэліны», «Начная варта» у альбоме К. Камоцкай і групы «Новае неба» «Цэпэліны» («Ковчег», 1999); песні ў зборніках К. Камоцкай «The Best. Лепшае» (2005), «Акустыка» («BMAgroup», 2005), «Цэпэліны» у альбоме групы «Indiga» «Дні» («BMAgroup», 2004).

Кіно, відэа: тэлеверсія «Народнага альбому» ў кракаўскім Барбакане. Кнігі: зборнік вершаў «Атэкстацыі» («Ковчег», 1998), п’еса «Народны альбом» (сумесна з Л. Вольскім, перакл. на польскую мову Аліны і Міколы Ваўрэнюкоў, «Kartka», Беласток, 2000).

Кантакт: +375 (29) 653-80-12.

02.10.06//ДП„ фота Ю. Дарашкевіч.

| «АНЖЕЛІ4КА» гл. ЮтАнжаліка.

АНІШЧАНКА «АНІСА» СЯРГЕЙ (Анніденко «Аннса» Сергей, Anishchanka Siarhey) вакаліст, гітарыст, прадзюсэр.

Нарадзіўся 24.11.1963 у Наваполацку. У 1983 скончыў СПТВ-28 і паралельна Смаленскую мастацкую вучэльню па спецыяльнасці мастакафарміцель. Дэбютаваў як бас-

гітарыст і вакаліст у 1978 у складзе групы «Scale», у 1982-85 выступаў як гітарыст і вакаліст у складзе групы «Понск». Ад 1987 да 1992 выконваў абавязкі дырэктара Наваполацкага рок-клубу, уваходзіў у склад мясцовых калектываў «Помск» (1986-87), «Рокаш» (1988), «Кадэцкі корпус» (1989-90), «Грунвальд» (1991-92), працаваў як адміністратар з групай «Мясцовы час». Ад 1990 і да гэтага часу дырэктар рок-фестывалю «Рок-кола». Пасля закрыцця рок-клубу арганізаваў творчую майстэрню «Зьніч» (1993), якая й праводзіць «Рок-кола», дзіцячы рэспубліканскі фестываль «Халі-Хало», паказвае музычныя спектаклі, ладзіць канцэрты.

Фестывалі: «Славянскнй базар» (Віцебск 1999-2001 як вядучы канцэртаў «Рок апоўначы»), «Жемчужмна Черного моря» (Феадосія, 1995), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1993).

Дыскаграфія: у складзе групы «Понск» 2МС «Наш абавязак заставацца жыць» («БМАдгойр»), у складзе групы «Грунвальд» MC «Старыя назовы» («БМАдгойр»), сольныя MC «Сівізна на скронях» (1993), «Добрыя людзі, пусціце пагрэцца» (1994), «Ахрысціў мяне нехта» (1995), «Салёны вецер» (1997, усё аўт. выд.), CD «Ночной капнтан» (1998), «Мне сніўся сон» (2001), CD каталіцкіх песень «Царства любові» (2000, у дуэце з Т. Малухінай), CD «Е-міграцыя, альбо Гульня на звонкі» (1998), «Гедымін» (рок-опера, 2002).

Кантакт: www.anisa.by.ru;

+375 (214) 51-74-14, 55-13-85 (клуб «Night City»), +375 (29) 714-93-87.

11.08.O6//ДП.

АНЦІШЫН СЯРГЕЙ (Антншнн Сергей, Antsishyn Siarhei) гітарыст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 07.06.1964 у Мінску. Вучыўся ў МІКу (1985-88), выступаў як лідэр джазавага квартэту. Прафесійную кар’еру пачаў музыкам студыі «Песняры» ў 1987, ад 1988 з перапынкамі вядучы гітарыст Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. Адначасова супрацоўнічаў з джазгрупай «Apple Tea», групамі «Сестра» Аляксея Шадзько і «Flat», Ю. Антонавым, выступае ў складзе гітарнагадуэту «Алегрнас», групы «Acoustic Band». У рэпертуары творы джазавай і рок-музыкі, кантры, фламенка.

Фестывалі: «Славянскмй базар» (неаднаразова, Віцебск), «Золотой шлягер» (Магілёў), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі (Маладзечна). Дыскаграфія: у складзе групы «Сестра» гл. 1998-2007; у складзе «Алегрнас» MC «Вечерняя самба» («Ковчег», 2000); сола «Прочтн любовь» (2007).

Кантакт: +375 (29) 614-13-27.

г5.05.07//ДЛ.

«АПОТОМ» мінскі калектыў, які, з уласнага вызначэння музыкаў, выконвае музыку для людзей у добрым стане духу.

Карані калектыву сягаюць 1992, калі пачалі супрацоўніцтва Канстанцін Жукаў і Кірыл Папакуль. Пазней да іх далучыліся Сяргей Севярынаў, Аляксандр Тыкун, DJ Гнев і іншыя. Склад калектыву неаднаразова змяняўся, у групе выступалі барабаншчык Аляксей Волкаў (-» «Postscriptum», «Heo», «Клёндайк»), піяніст Дзяніс Варанцоў «Мантана», «J:Mopc»),

гітарыст Андрэй Дзяменцьеў (-» «Ka­nn Юга», «Flat», «P.L.A.N.»), Назва «Апотом» замацавалася ў 2000. На пачатку 2006 група складалася з К. Папакуля, С. Севярынава, К. Жукава, А. «Волка» Волкава, «Дзешы», А. Тыкуна. У рэпертуары калектыву песні на беларускай і расейскай мовах, сярод найбольш вядомых «Песня сапраўднага каўбоя», «Подружка». Група існуе практычна цалкам у віртуальнай прасторы, таму з канцэртамі амаль не выступае.

Дыскаграфія: трэкі «Развод мостов» (у зборніку «Ультра Хмт», Pa­cefl); CD «Там посмотрмм» (2001), «Вот-вот» (2003).

Кантакт: www.apotom.tk; zhuk76@inbox.ru; papacool@inbox.ru 16.04.06//Д.П.

Кантакт: +375 (29) 362-34-77 (У. Спірыдовіч).

25.02.07//ДП.

АРЛОЎ УЛАДЗІМІР (Орлов Владнммр, Orlov Uladzimir) рэжысёр кіно і тэатру, пісьменнік, паэт.

Нарадзіўся 06.01.1938 у г. Баку, Азербайджан. У 1963 скончыў рэжысёрскі факультэт БДТМІ па спецыяльнасці

«АРГОНАВТЫ» мінская група, якая ўтварылася на пачатку 1970 і трымалася стылю арт-року, класічнага року.

У складзе калектыву выступалі: Уладзімір Спірыдовіч лідэр, гітара, BaKan, (*«Весёлые лнсы» -* «Время»), Леанід Кладухін бас-гітара, вакал, Эдуард Петрашкевіч скрыпка, Вячаслаў Ярэй барабаны. Рэпертуар засноўваўся на песнях груп «Bee Gees», «Electric Light Orchest­ra», «Rolling Stones», a таксама на ўласных расейскамоў-ных творах пераважна аўтарства У. Спірыдовіча. Група першай у Беларусі пачала практыкаваць выступленні з камерным струнным ансамблем. Спыніла існаванне ў 1974.

Фестывалі: рок-фестываль (Мінск, 1971).

Узнагароды: 1 месца ў конкурсе рок-фестывалю (Мінск, 1971).

рэжысёр-пастаноўшчык. Працаваць у кіно пачаў як памочнік рэжысёра, затым асістэнт рэжысёра ў 1956, ад 1963 стаў працаваць у ТА «Тэлефільм» Беларускага тэлебачання як рэжысёр-пастаноўшчык. Усяго зняў каля 100 дакументальных, мастацкіх стужак, а таксама фільмы-канцэрты. Сцэнарыст і вядучы тэматычных праграм-канцэртаў «Вместе с Утёсовым», «Дюк Эллннгтон» і інш. Аўтар тэкстаў многіх папулярных песень, у тым ліку «На рассвете» (кінафільм «Любммая»), «Дом мой, столмца», цыкл «Помню» (усё на муз. Яўгена Гпебава), тэксты песень для рэвю «Этот долгнй короткнй час», «Краскм мнра» (усё на муз. Васіля Раінчыка), «Вы домой, журавлн» (муз.

Дз. Смольскага), «Солнечный вальс», «Ніцу своё эхо», «Трубачн, трубачн» (усё на муз. Я. Грышмана) і інш. Фестывалі: удзельнік шматлікіх кінафестываляў.

Узнагароды: лаўрэат многіх кінафестываляў.

Дыскаграфія: трэкі «Немое кнно» (муз. В. Раінчыка, у ЕР ансамбля «Верасы» «Мелодпя», 1978, у LP «Верасы»«Balkanton», Балгарыя, 1978).

Кіно, відэа: фільмы «Чаму ж нам не пець» (1968), «Песняры» (1971), «Верасы» (1976), «Этотдолгнй короткнй час» (фільм-канцэрт, 1977), «Тыодна любовь» (ансамбль «Сябры», 1980), «М песня взлетает сама. Владмммр Оловнпков» (1982), «А также цнрк» (фільм-канцэрт, 1983), «Купалінка» (ансамбль «Купалінка», 1983), «Комедмант» (з музыкай Уладзіміра Мулявіна і Дзмітрыя Яўтуховіча, 1987), «3000 песень. Генадзь Цітовіч» (1986), «Свята» (ансамбль «Свята», 1988), «Отрывкн пз ненапмсан-

ного» (Я. Глебаў, 2000), «Як пайду я дарогаю» (М. Дрынеўскі, 2002), тэлесерыял «Этот проклятый уютный дом» (з муз. У. Солтана, 1998) і інш. Кнігі: «Закадровые нсторнн фнльма «Вся королевская рать» («Ковчег», 2002), «Магмя белого экрана» («Беларусь», 2002), аповесць «Детство с грушкой» (прысвячэнне У. Мулявіну, «Нёман», 2004), «Мх портрет с обречённым нмператором» («Харвест», 2005).

Кантакт: +375 (17) 203-12-34, www.kvervi.com; orlovy@mail.by О1.04 О7//ДП.

«АССА» група з Брэсту, якая ўтварылася ў 1996 і працуе ў стылі рок-н-ролу з элементамі блюзу, фанку і хард-року.

Першапачатковы склад: Юрый Кавалёў гітара, вакал, Алег Ланец -

бас-гітара, Дзмітрый Мікулік гітара,

Віктар Дарапей барабаны. У канцы 2006 у калектыве выступалі Ю. Кавалёў, А. Ланец, Канстанцін Марчук гітара (*2003), Алег Грода барабаны («2003). Рэпертуар заснаваны на аўтарскіх песнях, якія выконваюцца на расейскай мове.

Дыскаграфія: альбом CD «Канатоходцы» (аўт. выд., 2005); трэк «Цветы» (у зборніку «Брестскмй рок» «Бесконечный апрель», 2006).

Кантакт: navigator69@mail.ru; +375 (29) 721-78-69 (Алег), (29) 797-86-96 (Канстанцін).

14.10.06//Г.Ш.

АТМАРАВІ (Атморавп, Atmoravi) аўтар музыкі і тэкстаў, выканаўца на клавішных і гітары, спявак.

Сапраўднае імя Аляксей Новікаў. Нарадзіўся 03.05.1974 у Мінску. Паступіў на філфак БДУ, кінуў вучобу на першым курсе. У 1995 самастойна стварыў і запісаў дэбютны альбом, пасля чаго выступаў у складзе групы «Арнгато», ад 2003 займаецца сольнай кар’ерай, працуючы ў стылі электра-року. Выступіў з шэрагам клубных канцэртаў у Расеі, Украіне, Беларусі, Нямеччыне, часта выступае ў Беларусі і Украіне з канцэртамі-кватэрнікамі. Арганізатар канцэртаў расейскай групы «Акварнум» у Нямеччыне (1999, 2000). У 2006 песня «Твоя валюта» трапіла ў Інтэрнет-праграму кампаніі «Coca­cola» «Coke on iTunes Podcast». Сярод найбольш вядомых песень, якія выконваюцца пераважна на расейскай мове: «Спмферополь», «На огцупь».

Гастролі: тур па Беларусі (2006). Фестывалі: «Deutche Jugend Euro­pa» (Берлін, жнівень 2004), «Русскмй

акцент» (Нямеччына, 2004), выступы у клубах «Кмтайскмй летчмк Джао Да» (Масква, снежань 2004), «МеццоФорте», «Матрмца» (Масква). Узнагароды: «Рок-карона 2006» у намінацыі «Рок-выканаўца году» (альбом «Романтнка»).

Дыскаграфія: альбомы CD у складзе «Арнгато» MC «Апрельской ночью» (канцэртны, аўт. выд., 1997), «Цейлон» (аўт. выд, 1999), «Жнзнь под облакамн» (аўт. выд., 2001); сола «Чернйіка» (аўт. выд., 1995), «Чертополох» (аўт. выд., 2004), «Романтнка» («West Records», 2006); запіс жывога канцэрту на Інтэрнэт-партале «Liveradio.ru» (Масква, чэрв. 2006).

Кіно, відэа: кліп «Эфнр» (рэж. М. Сіры, 2006).

Кантакт: www.atmoravi.net; live@atmoravi.net; atmoravi.livejournal.com 01 .ОЗ.О7//ДП.

АТСТАЎНОЎ ЯЎГЕН (Оставнов Евгенмй, Otstavnov Eugene) бас-гітарыст, вакаліст.

Нарадзіўся 14.07.1950 у Мелітопалі

Запарожскай вобл., Украіна. У 1973 скончыў МРТІ. Музыкай пачаў займацца, калі вучыўся ў сярэдняй школе. У 1968 увайшоў у склад групы «2+2», але неўзабаве, пасля паступлення ў інстытут, стаў удзельнікам ансамбля «Алгорнтмы». У 1971 пачаў выступаць як удзельнік групы «Эльфы». У сярэдзіне 70-х адышоўся ад актыўных заняткаў музыкай. Кантакт: +375 (29) 370-10-81, (29) 774-22-50.

О7.О9.ОЗ//Д.П.

«АФАЗМЯ» група з Магілёву, трымаецца стылю хард-року.

Утварылася ў 1995. У 2005 у складзе калектыву выступалі: Фёдар Трухачоў гітара, Міхаіл Трухачоў барабаны, Аляксандр Назаровіч гітара (*2005).

Кіно, відэа: кліпы «Я жнвой!», «Страннмк», «Нам нужна одна победа» (рэж. Ф. Трухачоў, 2005).

18.11. 06//ДЛ.

АФАНАСЬЕВА ІНА (Афанасьева Ннна, Afanasieva Inna) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 23.10.1968 у Магілёве.

У 1978 пачала заняткі ў дзіцячым эстрадным калектыве «Радуга» Магілёўскага палацу піянераў і школьнікаў. У 1987 перамагла на Рэспубліканскім конкурсе папулярнай моладзевай музыкі ў Наваполацку. Праз год удзельнічала ў конкурсе маладых выканаўцаў Усесаюзнага фестывалю польскай песні ў Віцебску, пасля чаго атрымала запрашэнне працаваць у Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі. У 1990 скончыла Магілёўскую вучэльню культуры па класе

харавога дырыжавання. Да сольнай кар’еры падалася ў 1996. Ад 1995 арганізатар дабрачынных канцэртаў, прысвечаных Дню абароны дзяцей. У 1996 зрабіла тур па 22 гарадах Беларусі. У 2000 узначаліла ўласны творчы калектыў, а годам пазней выправілася ў чарговы тур па абласных і раённых цэнтрах Беларусі.

У 2002-03 выступала як вядучая забаўляльных праграм тэлеканалу СТВ. Шэраг твораў запісаны ў дуэце з Валерыем Дайнэкам, Дзмітрыем Смольскім. Найбольш вядомыя песні «Сбудется не сбудется», «Зеркала», «Жемчуга».

Гастролі: Польшча (1999).

Фестывалі: Усесаюзны конкурс польскай песні «Віцебск 1988», конкурс эстраднай песні «Зялёна Гура 1989», «Славянскіій базар» (неаднаразова), фестываль папулярнай музыкі ў Нідзе (Літва, 1994), «Браціслаўская ліра 1995».

Узнагароды: лаўрэат 1 прэміі Рэспубліканскага конкурсу моладзевай музыкі «Наваполацк 1987», 3 прэміі ў конкурсе Усесаюзнага фестывалю

польскай песні «Віцебск 1988», 2 прэміі конкурсу на фестывалі «Славянскнй базар 1992».

Дыскаграфія: альбомы CD «І/Інна Афанасьева» (2000), «Жемчуга» («West Records», 2003); трэкі «Все цветы мюля» (у альбоме «Всесоюзный фестмваль польской песнм» «Мелодня», 1989), «Чёрный ветер», «Осеннпй дождь» (у альбоме Валерыя Галаўко «Мсповедь» аўт. выд., 1999), «Я буду петь» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Re­cords», 2000), «Найдн себя» (муз. Алега Молчана, сл. Аляксандра Пягчылава, у зборніку «Красное танго. Песнм на стпхн Александра Легчмлова» «TON-Records», 1999).

Кіно, відэа: кліпы «Сбудется не сбудется»(1995), «Спелая любовь». Кантакт: www.afanaseva.by; + 375 (29) 660-01-38 (менеджмэнт, Анжаліка).

ОЗ.О9.О6//Д.П.

І«АЦЕТНЛЕН» гомельская панкгрупа.

Утварылася восенню 1997 і першапачаткова выступала наступным складам: Сяргей Салаедаў вакал, Аляксандр «Чуля» Чулікаў гітара, Віталь Жук бас-гітара, Мікалай Сядляраў барабаны.У 2001-03 на барабанах часова папераменна гралі Аляксей Балотнікаў і Дзяніс «Сенатар» Сянатаў. У 2002 на месца В. Жука прыходзіць Дзяніс Кулікаў (адначасова «Оркестр рнтуальных услуг»).

Дыскаграфія: альбомы MC «Панкрок без купюр» (1998), «Всему п...ц, нлн 4» (1999), «Посрать на геннев!» (2003), «Не попса!» (2004).

8.11.   06//ДП.

«ACOUSTIC BAND» мінская група, якая ўтварылася ў жніўні 2004 дзеля выканання інструментальнай музыкі.

У склад групы ўвайшлі вядомыя выступленнямі ў іншых калектывах музыкі: Сяргей Анцішын гітара (адначасова Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, «Сестра», «Geeteeks» і інш.), Аляксандр Ванкевічбас-гітара (адначасова «Green Card», «Крама» «Верасы», «Blues Street Friends» і інш.), Аляксандр Абухоў гітара («Blues Street Friends»), Вячаслаў Булда барабаны (адначасова «Гаер», «Green Card», «Сестра», <«Песняры», «Blues Street Friends» і інш.). У рэпертуары калектыву кавер-версіі і аўтарскія аранжаванні вядомых песень і мелодый у розных стылях: фламенка, фанк, лаціна і інш., што выконваюцца ў акустычным варыянце, а таксама аўтарскія творы. Група пастаянна выступае ў мінскіх клубах і рэстарацыях.

Дыскаграфія: альбом «Red Sunset» (канцэртны, аўт. выд., сакавік 2005). Кантакт: acousticband.narod.ru;

+375 (29) 631-89-53 (А. Ванкевіч).

05.04.07//Д.П.

«AL NARRATOR ORCHESTRA» гомельскі калектыў, які трымаецца стылю класічнага блюзу.

Утварыўся ў 1994. Пачаткова выступаў пад назвай «Кофейные разговорчпкп», пазней «Narrator». У першым складзе групы выступалі: Аляксандр Цыганок вакал, гітара, Віктар Іваноў гітара, Уладзімір Грамма клавішныя, Аляксей Хадановіч барабаны, Аляксей Зайцаў бас-гітара. У розны час

у складзе калектыву выступалі Апяксандр «Софікс» Сафонаў барабаны, перкусія, Валерый Кобызеў гітара і інш. Аснову рэпертуару складаюць кавер-версіі стандартаў класічнага блюза, аранжаваныя ў стылі дэльта-блюзу, гарадскога блюзу і музыкі зайдэку. Песні выконваюцца на ангельскай і расейскай мовах. У канцы 2005 група выступала як квартэт складу: А. Цыганок, Дзмітрый Роба гармоніка, гітара, вакал, Андрэй Васільеў бас-гітара, Аляксандр Гулай акардэон.

Гастролі: Францыя (2005). Фестывалі: «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2005), «Zaduszki bluesowe» (Беласток, 2005), «Блюз жыве ў Мінску» (2006).

Узнагароды: I месца ў міжнародным конкурсе на фестывалі «Noc bluesowa« (Рава Мазавецка, Польшча, 2005).

Дыскаграфія: дэма «AI Narrator Orchestra» (2004).

Кантакт: +375 (232) 77-59-95, (29) 113-78-10 (А. Цыганок).

20.12. O6//N.N., фота ДЛ.

«AMBASSADOR21» музычны праект, заснаваны ў 2002 у Мінску Наташай вакал, праграмаванне, тэксты і Аляксеем Пратасавым вакал, праграмаванне, сэмплінг Калектыў выступае ў стылі індастрыэл/брэйк-кор/пауэр нойз. У 2004 да дуэту далучыўся іспанскі гітарыст з псеўданімам J. aka CTRLer. Усе свае запісы ўдзельнікі калектыву выдаюць ва уласнай фірме «Invasion Wreck Chords».

Гастролі: Бельгія, Галандыя, Нямеччына, Аўстрыя, Францыя, Славакія (кастрычнік 2003 кастрычнік 2004), Францыя, Вялікабрытанія, Нямеччына (сакавік-кастрычнік 2005), Нямеччына, Аўстрыя, Данія, Італія (вясна 2006), Нямеччына, Галандыя, Аўстрыя (кастрычнік 2006).

Фестывалі: «Unityfest» (Бельгія, 2003), «Resistance Festival» (Славакія, 2004), «Resistance Festival» (Вялікабрытанія, 2005), «Noxious Art Fes­tival» (Францыя, 2005), «Maschinen­fest» (Нямеччына, 2005), «Elektroan­schlag» (Нямеччына), «Maschinenfest» (Крэфельд, Нямеччына, 2007) і інш. Дыскаграфія: альбомы «Invitation To Execution» («Invasion Wreck Chords»), «People Vs. Ambassador21» («Invasion Wreck Chords»), «Split» («Invasion Wreck Chords»), «Ambassador21 Vs. The World» («D-Trash Records», Канада), «Ra­tional Terror» («Invasion Wreck Chords», канцэртны), «Терег’ Revolucija! (split with HYPERDRVER, Вялікабрытанія «Invasion Wreck Chords»), EP «Belarus/Teenage Ac­tion» («Invasion Wreck Chords», рэміксы), «Akcija» («Invasion Wreck Chords»), «Dogma» («Invasion Wreck Chords»), EP «I Wanna Kill U.com» («Invasion Wreck Chords»/«Restroom

Records», Нямеччына), «Akcija! Tour 2004» («D-Trash Records», Канада, канцэртны), «Akcija v1.1» CD/2LP («Invasion Wreck Chords»/«Restroom Records», Нямеччына, 2005), «Weight Of Death» («Invasion Wreck Chords», 2006); «Good Morning W.» (with FRAGMENT KING, Нямеччына «Invasion Wreck Chords», 2006), «Drunken, Crazy, With A Gun» («Invasion Wreck Chords», 2007); асобныя трэкі выдаваліся ў больш чым 30 альбомах па ўсім свеце. Кіно, відэа: «Recognized Innocents» (рэж. А. Кляймёнаў, 2002), «Love» (рэж. А. Кляймёнаў, 2003), «All The Rest Like Animals Has» («Enemy Ltd.»., 2004), «Akcija! Tour 2003/ 2004» («Enemy Ltd.», full-length movie/«Invasion Wreck Chords», 2005), «I Wanna Kill U.com» (produ­ced by t3RR0Rbit, Аўстрыя, 2005), «New Doctrine About Trinity» (with CONVERTER, produced by Enemy Ltd. & EyescorE VisuaL, Францыя, 2005), «Light My Fire. Live in Rock, Copenhagen» (produced by «Invasion Wreck Chords», 2006).

Кантакт: www.ambassador21 .com; invasion @ambassador21 .com;

+375 (29) 372-12-17 (Аляксей).

23.07.07//Д.П.

ANGELO TAYLOR — гл. Краўцоў Анджей.

ны, Віталь Атаманчук бас-гітара (-» 2005). У 1997 да групы далучылася Крысціна Кураш клавішныя, у жніўні 2004 гітарыст Аляксандр Кароткін (««Evthanazia»), На пачатку 2006 група складалася з Я. Руля, А. Кароткіна, С. Броўкі, К. Кураш і Андрэя Патаповіча бас-гітара.

Гастролі: Масква, Санкт-Пецярбург, Украіна, канцэрты ў Беларусі.

Фестывалі: «The Great Command­ment» (Кіеў, 1998-99, 2001-02), «Nihilistic Death Metal Assault» (Брэст, 2001), «Days of Darkness» (Гомель, 2001-02), «Спндобойка» (Чарнігаў, 2002), «Metal Heads’ Mis­sion 4» (Еўпаторыя, 2003), «Metal Crowd» (Рэчыца, 2005, 2006), «Unholy Storm» (Санкт-Пецярбург). Дыскаграфія: альбомы MC дэма «Lustration» («Blacksmith’ Produc­tion», 1996), MC дэма «Bacchanalia» («Menesk’ Production», 1997), MC прома «The Agression Against of Mind» («Music Violence Production», 1998), MC «The Mask» («The Flaming Art’s Production», 1999), MCD «In Labyrinth of Time» («Paradise’ Re­cords», 2003), «Hear My Call» (2006); трэк «Pahonia» (y зборніку «Hard Life Heavy Music» «BMAgroup», 2003). Кантакт: +375 (29) 657-96-58; apocryphal @tut.by; www.apocryphal.biz

□1.10.06//A.I.

«APOCRYPHAL» група з Рэчыцы, якая трымаецца стылю сімфаблэк-дэз.

Утварылася ў верасні 1994. Першапачатковы склад: Ягор Руль вакал, гітара, Андрэй Шэвяленка гітара (-* 2004), Сяргей Броўка бараба-

I «APPLE TEA» мінская джаз-група. Утварылася ў 1993 з мэтай выканання сучаснага джазу на аснове рэпертуару, створанага непасрэдна ўдзельнікамі калектыву. Першапачатковы склад: Ігар Сацэвіч лідэр, кампазіцыя, аранжаванне, бас-гітара (*«Рада»), Аляксандр Сапега -

барабаны (*«Рада»), АлегДарошын гітара («Рада»), Андрэй Матлін саксафоны, Канстанцін Гарачы клавішныя, Сяргей Лапкоўскі фартэпіяна, аранжаванне. У розныя гады ў складзе калектыву працавалі Віталь Ямуцееў і Андрэй Бандарэнка (саксафоны), Максім Пугачоў (клавішныя -» «Белорусскне Песняры»), Аляксандр Старажук (перкусія -* «Ляпнс Трубецкой» 2002). Група актыўна ўдзельнічала ў студыйных запісах шэрагу вядучых выканаўцаў Беларусі, у тым ліку Аляксея Шадзько, першай з беларускіх джазавых калектываў выдала альбом у Расеі, працавала па кантракце за мяжой і ўпершыню ў Беларусі выдала відэаверсію сольнага канцэрту. Ад 1994 да 1997 музыкі выступалі як малы склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, у 2000-01 як студыйная група польскай фірмы «PGK Studio International». У 2005 група мела наступны склад: I. Сацэвіч, А. Сапега, Сяргей Аляксандраў клавішныя, Ігар Люты саксафоны, Андрэй Ускоў гітара. У канцы 2005 на месца А. Ускова (-> «Харлн») прыйшоў Міхаіл Філіпеня-мал., ад 2006 з групай супрацоўнічаюць саксафаністы Аляксей Кляшчоў і Павел Аракелян.

Гастролі: Украіна, Літва, Азербайджан (травень 2007).

Фестывалі: «Birstonas» (Літва, 1994), «Kaunas Jazz» (Літва, 1998), «Klaipeda» (Літва, 2000) «Jazz Jamboree» (Польшча, 2000), «Rhein Kultur» (Нямеччына, 2002), «Rigas ritmi» (Латвія, 2003), «Saulkrasti Jazz» (Латвія, 2005), «Beatles Fore­ver 3» (Лагойск, 2006), «Jazz Maratonas Nida» (Літва, 2006), «ДжазКоктебель» (2006), Запарожжа

(2006), «Джаз над Днепром» (Днепрапятроўск, 2006), «Sauliai Jazz» (Літва, 2007); удзел у шэрагу фестываляў у Мінску.

Узнагароды: «Рок-карона 2006» у намінацыі «Кліп году» («Apple Tea»). Дыскаграфія: альбомы MC «Пчаліны танец» («Ковчег», 1996), CD «Apple Tea» («Boheme Music», Pa­ces, 1999), «Bee Dance» (аўт. выд., 2000), «Warsaw Zoo» (аўт. выд., 2003), «Cover Band» (аўт. выд., 2004), «Instead Of You» (аўт. выд., 2006); з A. Шадзько: «Бэмс» (аўт. выд., 1997), «Я буду ждать» (аўт. выд., 1998); з Сяргеем Трухановічам: «Нараджэнне таямніцы» («БМАдгойр», 2003); трэкі «It’s No Good» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003), «Solgier Of Fortune» (y зборніку «Tribute to «Deep Purple» «MSH Records», 2006).

Кіно, відэа: VC «Angry Girls» («CDL Music», 1998), музыка для тэлесерыялу «Ускоренная помоідь» (2001), мультфільмаў «Фантазёрка», «Дверь», «Ночёвка зверей», кліп «Apple Tea» (рэж. Уладзімір Янкоўскі, 2006).

Кантакт: www.apple-tea.com; appletea @ apple-tea.com

01.06.07//ДЛ.

«AQUAMORTA» мінская група, якая трымаецца стылю традыцыйнага трэш-метал.

Утварылася ў жніўні 1997 на рэштках групы «Devil’s Empire» з ініцыятывы Сяргея «Астрона» Азарэнкі і вакаліста Паўла «Джэрмака» Ермака. Цягам усёй дзейнасці група карысталася з паслуг сесійных музыкаў такіх, як бэк-вакаліст Пётр

Ялфімаў («Эгонст», БДК «Песняры»), гітарыст Вадзім Калтыгін, басгітарыст Ціхан Золатаў («Divina Ene­ma», «Svet Boogie Band»), барабаншчыкі Дзяніс Галіцкі («Znich»), Аляксей Золатаў («Divina Enema», «Svet Boogie Band»), гітарыст Яўген Цылікаў («Partyzone», «Vir»), Пачаткова песні выконваліся на ангельскай мове, пазней рэпертуар сталі засноўваць на беларускамоўных песнях. Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Полывча, 2000).

Дыскаграфія: MC «Zaklik kryvi» («Metal Records», 2000), CD сінгл «Ruzhy albo dym» («BMAgroup», 2002); трэкі «Krocym poplec» (y зборніку «Hard Life Heavy Music 1» «BMAgroup», 2001), «Ruzhy albo dym» (y зборніку «Hard Life Heavy Music 2» «BMAgroup», 2003).

Кантакт: www.aquamorta.com; aquamorta@aquamorta.com; +375 (29) 611-34-31.

14 .07.04//A.I.

«ASGUARD» магілёўская група, якая выступае ў стылі блэк-дэз метал.

Утварылася ў 1996 і пачаткова выступала пад назвай «Ancient Castle» складам: Аляксандр Афончанка бас-гітара, вакал, Андрэй Цэлабёнак — гітара, Аляксандр Кротаў — riTapa, Сяргей Цэлабёнак барабаны. Увосень 2004 у калектыве выступалі А. Афончанка, А. Цэлабёнак, С. Цэлабёнак, Алег Маслакоў гітара. Фестывалі: цягам 1999-2003 група удзельнічала практычна ва ўсіх фестывалях металёвай скіраванасці, што адбываліся ў Беларусі.

Дыскаграфія: альбомы MC «In The Darkness of The Nigth» («Fatal Ecsta­

sy Prod.», 1998), MC прома «Summis Desiderantes Effectibus» («Bloodhead Prod», 2000), CD «Black Fire Land» («This Dark Reigh»/«More Hate Prod», 2003), «Wikka» («This Dark Reigh»/ «More Hate Prod», 2004), «Dreams­lave» («This Dark Reign Rec.», ЗША, 2005), «Awakening» («This Dark Reign Rec.», ЗША, 2007).

Кантакт: asguard@tut.by, asguardmetal@rambler.ru; +375 (29) 627-85-79 (Аляксандр).

11.06.О7//A.I.

I«ATLANTICA» мінская група, працуе ў стылі сінты-пап.

Утварылася як дуэт у красавіку 2003 і выступала складам: Аляксей «Алекс Дэвід» Набееў і Дзмітрый «Дзі’Мітр». Група выконвае ўласныя песні і песні на вершы Паўла Бараноўскага на ангельскай, ад 2007 і на расейскай мовах. Дэбютавала на мінскіх радыёстанцыях песняй «Behind The Destiny». У якасці госця ўдзельнічала ў фестывалі «Electromantica» (Мінск, 2004). Летам 2006 дуэт пакінуў Дзі’Мітр, на яго месца прыйшлі Vitaly (вакал) і Lena G. (бэк-вакал). Сярод найбольш вядомых твораў «Shivering», «Gone (Remember My Love)», «Shopping». Гастролі: Масква (сакавік 2005),

Даўгаўпілс (Латвія, чэрвень 2005). Узнагароды: 1 месца цырымоніі «Ммстермя звука 2005» у намінацыі «Рэлізы беларускіх пап-выканаўцаў», альбом «Heavenly».

Дыскаграфія: максі-сінгл «Atlantica» («West Records», 2004), CD «Heavenly» («West Records», 2005), «Urbanoid» («West Records», 2006); трэк «Real Love» (y зборніку «Первый Ннтернацмонал» «Vigma», 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Gone (Remem­ber My Love)» (рэж. M. Носаў, 2004), «Shivering» (2005).

Кантакт: www.theatlantica.com, +375 (29) 349-52-10; info@theatlantica.com;

alex.atlantica@gmail.com.

27.02.07//Д.П.

«АТ LAST» гомельская блюзавая група, якая ўтварылася ў 1996 з ініцыятывы гітарыста і вакаліста Сяргея Курэка.

Пачаткова выступала як трыо складам: С. Курэк, Руслан Таргонскі барабаны, Уладзімір Перагудаў басгітара. Рэпертуар групы засноўваўся на творах са спадчыны Джымі Хендрыкса, пазней Стыва Рэй Воэна. Дэбют трыо адбыўся ў мінскім «Старклубе». У 1997 да групы далучаецца вакалістка Юлія Петрушкевіч, рэпертуар пашыраецца за кошт песень Эты Джэймс і Джэніс Джоплін, а таксама аўтарскіх твораў. Група праіснавала да 1999, калі музыканты пакідаюць С. Курэка і сыходзяць у групу «The Dazers», якая неўзабаве змяніла назву на «Бан-жвірба».

11 04.06//N.N.

AUTISM» мінская група. Утварылася ў студзені 1995.

У першым складзе калектыву, што выступае ў стылі intelligent dance music (IDM), эксперыментальная электроніка, выступалі Вадзім Міліцын (праграмаванне, сэмплінг) і Дзмітрый Юўчанка (аналагавыя сінтэзатары). Ад 1998 В. Міліцын адзіны ўдзельнік праекту.

Гастролі: выступленні ў Нью-Йорку (2002-04).

Фестывалі: фестываль беларускай альтэрнатыўнай музыкі ў Эйндховене, Галандыя (верасень 1996), «The Future Sound of Minsk» (31 траўня 1997), удзел у шматлікіх перформансах у Мінску (1995-2000).

Узнагароды: прыз у намінацыі «Лепшая электронная група году» на цырымоніях «Пап-каранацыя 1997,1998».

Дыскаграфія: альбомы «The Spiral Twist» (дэма, 1995), «Hypnopop» (дэма, 1996), «Ultramarine» («ВММ»/ «Delta 9», 1997), «Membrana» («Delta 9», 1997), «Pornojazz» («Delta 9», 1998), «Neverberator» («Delta 9»/ «Segment», 2000), («vibro») («Seg­ment», Нью-Йорк, 2002), «Gaijin» («Segment», Нью-Йорк, 2004).

Кіно, відэа: кліп «nero-zero». «Au­tism» feat. Alec Treecity (студыя «РіхІМіхІ», 2004).

Кантакт: autism@mail.ru; www.autizm.com

15 .07.04//АЛ.

БАГАТКЕВІЧ ЮРЫЙ (Богаткевмч Юрнй, Bogatkevich Yuriy) кампазітар, спявак, піяніст, гітарыст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 05.08.1963 у Мінску.

Скончыў БДУК у 1984 па класе дырыжора акадэмічнага хору А. Пякуткі. Дэбютаваў у 1979 у складзе мінскай групы «Красные звезды», у якой выступаў да 1984. У 1988 атрымаў запрашэнне на працу ў ансамбль «Сябры». У 1992 заснаваў уласны праект групу «Ражство». У 1997 разам з Барысам Бернштэйнам, Віктарам Малчанавым і Ю. Сцянко выехаў на працу па кантракце ў ЗША, дзе й застаўся. Выступае ў начных клубах і рэстарацыях, сачыняе музыку, адкрыў уласную студыю гуказапісу. Сярод найбольш вядомых твораў песні «Жоўтыя вяргіні», «Яхта любві», «Ражство» (сл. Леаніда Пранчака), «Лодка белая», «Птушка пералётная» (сл. Уладзіміра Някляева), «Зорная ноч» (сл. А. Пісьмянкова), «Лмм-Попо», «Смрень-разбойнмца» (сл. М. Рабініна). Гастролі: гл. у складзе «Сяброў» (1988-92).

Фестывалі: у складзе «Сяброў» Усесаюзны фестываль польскай песні (Віцебск, 1988, 1990), «Славянскмй базар» (1992), «Песня года» (на тэлеканале «Останкяно», 1988-92); у складзе групы «Ражство» «Славянскмй базар» (1993). Дыскаграфія: трэкі «Яхта любві» (сл. Л. Пранчака, у зборніку «Між

Ню-Ёркам і Менскам» «Ковчег», 2000), «Беларуская самота» (сл. Л. Пранчака, у зборніку «Талака» «Ковчег», 2000).

Кантакт: yuri5@optonline.net 30.09.04//ДП.

БАГДАНАВА ГАННА (Богданова Анна, Bagdanava Anna) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 25.03.1982 у Гудэрмесе, Чачня. Ад 1987 жыве ў Мінску.

У 1998 скончыла ДМЛ пры БАМ па класе фартэпіяна. Спяваць пачала ў дзяцінстве, ад 1999 у складзе групы «Лето», ад 2003 распачала сольную кар’еру, працуючы пераважна ў Маскве. Сярод найбольш вядомых твораў «Понедельнмк без тебя» (муз. В. Пензіна, сл. У. Кубышкіна), «Февраль» (муз. і сл. Леаніда Шырына), «Горе от ума» (муз. А. Сланчынскага, сл. У. Кубышкіна), «Я буду самой-самой», «Просто слова» (абедзве муз. В. Пензіна, сл. У. Кубышкіна).

Гастролі: краіны СНД, Нямеччына (у складзе групы «Лето»), Фестывалі: «Славянскмй базар» (Віцебск, 1998), тэлефестываль «Песня года» (у складзе групы «Лето», 2000, 2001).

Дыскаграфія: альбомы «Краскм ушедшего лета» («Real Records«, Расея, 2000), «Горе отума» («Aist Records», Беларусь, 2003);

трэкі «Понедельннк без тебя», «Февраль» (у зборніку «Бульба-хмт 2000» «Bulba Records», 2000), «Краскн ушедшего лета» (у зборніку «20 супер-хнтов, рожденных в Беларусн-3» «Bulba Records», 2000), «Лето летать» (у зборніку «БелКП-ГІрЕСсНЯ» «Bulba Re­cords», 2000).

Кантакт: +375 (29) 635-00-45, +7 (910) 450-08-08.

04.0Р.04//Д.П.

БАГУСЛАЎСКАЯ НЭЛІ (Богуславская Нэллм, Baguslauskaja Neli) спявачка, выканаўца класічнага папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 21.06.1935 у Крывым Рогу, Украіна. Скончыла музычную вучэльню ў Душанбэ па класе вакалу (1958), працавала салісткай у Разані, Днепрапятроўску, Чарнігаве. Ад 1962 салістка БДФ (да 1987). Ад 1995 выступае ў зборных канцэртах і з сольнымі праграмамі ў дуэце з мужам піяністам, кампазітарам, аранжавальнікам і спеваком Ізмаілам Капланавым. Дыпламант I Усесаюзнага конкурсу савецкай песні (Масква, 1966). Спявае на расейскай, беларускай мовах, сярод найбольш вядомых песень «Белая Русь» (муз. Юрыя Семянякі), «Спадчына» (муз. Ігара Лучанка), цыкл «Помню» (муз. Яўгена Глебава, сл. Уладзіміра Арлова), «Первый вальс» (муз. А. Шандароўскага, сл. Ю. Дзінава), «Рыжая осень» (муз. I. Лучанка, сл. А. Аўрынскай), «Собмрала перышкн» (муз. I. Капланава, сл. Н. Салодкай), «Нсповедь» (муз. I. Капланава, сл. С. Капуцікян), «Тумановы вечар» (муз. Н. Яцкова, сл. А. Візіцкай), «Баллада о танго» (A. I М. Ві-

ніцкія) і інш. Неаднаразовы ўдзельнік журы конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Золотой шлягер».

Гастролі: Канада, Польшча, Вугоршчына.

Фестывалі: «Золотой шлягер» (неаднаразова), «Славянскнй базар» (неаднаразова).

Дыскаграфія: 3 міньёны («Мелодйя», 1969-75).

Кантакт: +375 (29) 672-73-43

(Ізмаіл Капланаў).

12.11.О6//В..Б.

ІБАДАК АЛЕСЬ (Бадак Алесь, Badak Ales) паэт.

Нарадзіўся 28.02.1966 у в. Туркі Ляхавіцкага р-ну Брэсцкай вобл. Скончыў філалагічны факультэт БДУ ў 1990 па спецыяльнасці філолаг, выкладчык беларускай і расейскай мовы і літаратуры. 3 першымі вершамі выступіў у друку ў 1979. Першыя песні былі напісаны I прагучалі на Беларускім радыё і тэлебачанні ў 1989. Служыў у войску, у 199091 пазаштатны карэспандэнт-арганізатар Бюро прапаганды мастацкай літаратуры Саюзу пісьменнікаў Беларусі, у 1991-2001 рэдактар аддзелу, адказны сакратар, намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Бярозка». Пазней працаваў рэдактарам аддзелу часопісу «Полымя» (2001-02), у 2002-04 рэдактар аддзелу, адказны сакратар часопісу «Маладосць». Ад лістапада 2004 да цяперашняга часу намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Маладосць». Сярод найбольш вядомых песень «Заварожаная фея» (муз. Алега Елісеенкава, вык. Аляксандр Саладуха), «Падаюць зоры» (муз. Леаніда Захлеўнага,

вык. Н. Раманская, Якаў Навуменка), «Сарамлівая дзяўчынка» (муз. А. Елісеенкава, вык. Іна Афанасьева), «Каралева зімы» (муз. А. Елісеенкава, вык. А. Саладуха), «Пазаві за небакрай» (муз. Мікалая Сацуры, вык. Аляксей Хлястоў), «Таму бывай назаўжды» (муз. Э. Агародніка, вык. Юлія Скараход, Вольга ГІлотнікава), «Позняе таксі» (муз. I. Цвятковай, вык. Вікторыя Алешка), «Не прывыкай да мяне» (муз. і вык. Іскуі Абалян), «Прыцягненне сэрца», «Салаўіная раніца» (муз. А. Елісеенкава, вык. «Сябры»), «Гаспадыня» (муз. Эдуарда Зарыцкага, вык.

Я. Навуменка), «Будзем жыць як набяжыць» (муз. Ізмаіла Капланава, вык. Я. Навуменка), «Лёс» (муз.

і вык. Валерыя Разанава), «Іншапланецянка» (муз. і вык. Я. Навуменка). Фестывалі: пастаянны ўдзельнік нацыянальных тэлефестываляў.

Узнагароды: лаўрэат літаратурнай прэміі «Залаты апостраф» часопісу «Дзеяслоў» (2003).

Дыскаграфія: трэкі «Вяселле» (у вык. ансамбляў «Сябры» і «Церніца», CD «Музычная гасцёўня, вып. 3. За маладых» «Ковчег», 1997).

Кнігі: аўтар паэтычных зборнікаў «Будзень» (1989), «За ценем самотнага сонца» (1995), «Маланкавы посах» (2004), вершаваных і празаічных кніг для дзяцей «Маленькі чалавек у вялікім свеце» (1995), «Верабей з рагаткай» (1999), «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» (2001) і інш.

Кантакт: badak@ cosmostv. by

04.11.OS// ДЛ.

БАДЗЬЯРАЎ ВАЛЯНЦІН (Бадьяров Валентмн, Badiarov Valen­tin) скрыпач, аранжавальнік, вакаліст, дырыжор.

Нарадзіўся 19.02.1947 у Мінску.

Скончыў БДК у 1970 па класе скрыпкі М. Браценнікава, аспірантуру пры БДК у 1982. Творчы шлях распачаў у складзе ансамбля «Песняры» ў 1970. У 1973 заснаваў «Гоуппу Валентнна Бадьярова-1». Ад 1974 да 1976 артыст ансамбля «Поюіцне гнтары», у 1976 стаў ля вытокаў стварэння ансамбля «Сябры», на чале якога як мастацкі кіраўнік працаваў да 1981, калі была створана «Группа Валентана Бадьярова-2». Ад 1984 да 1989 саліст-інструменталіст БДФ. Ад канца 80-х жыве і працуе ў Нямеччыне. Аўтар аранжаванняў песень «Алеся», «Родная деревня», «Лесная колдунья», «Глухарнная заря» для ансамбля «Сябры», інструментальных п’ес і песень «Всем на планете» (сл. С. Кірсанава), «Баллада о сожженной деревне» (сл. Анатоля Вярцінскага), «Ты одна любовь» (сл. А. Фета), «Для двонх» (сл. В. Гіна). Як скрыпач зрабіў шэраг запісаў акадэмічнай музыкі для Беларускага радыё разам з Літоўскім і Беларускім сімфанічнымі аркестрамі, салістамі К. Шаровым, Л. Рыдлеўскай, I. Алоўнікавым, I. Наймаркам. Удзельнічаў у запісе музыкі для фільму пра ансамбль «Поюіцме гмтары».

Гастролі: гл. «Песняры» (1970-73), «Сябры» (1976-81).

Фестывалі: гл. «Песняры» (1970-73), «Сябры» (1976-81), «XV Masterplayers International Music and Conductors Competitions» (Лугана, Швейцарыя).

Узнагароды: у складзе «Сяброў» лаўрэат Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады (1977), лаўрэат міжрэспубліканскіх і ўсесаюзных конкурсаў.

Дыскаграфія: альбомы LP «Песняры 1» («Мелодня»,1971), «Песняры 2» («Мелодня»,1973), у складзе ансамбля «Сябры»; «Всем на планете» («Мелодмя», 1978), «Ты-одналюбовь» («Мелодня», 1979); у складзе «Группы Валентана Бадьярова»: LP «Песнн О. Нванова» («Мелодня», 1981), «Кружатся дмскм» («Мелодмя»,1982), «Музыка для отдыха» («Мелодня»,1983), ЕР «Группа Валентнна Бадьярова» («Мелодня», 1982), «Группа Валентнна Бадьярова» («Мелодня», 1983); трэкі «Всем на планете», «Баллада о сожжённой деревне» («Сябры», LP «Всем на планете» «Мелодня», 1978), «Ты одналюбовь», «Для двонх», «Разрешм тебя любнть» (сл. 3. Бядулі) («Сябры», LP «Ты одна любовь» «Мелодмя», 1979), «Как случмлось?» (сл. В. Фядотава, у ЕР «Группа Валентнна Бадьярова» «Мелодмя», 1983), «Ршмы большого города» (у LP «Группа Валентмна Бадьярова-2» «Днскоклуб 14 А» «Мелодня», 1985).

Кантакт: www.valentin-badiarov.de.tt; www.badiarov.narod.ru; www.violinmusiker.de badiarov@mail.ru; +49 (241) 152-557 19.03.05//ДЛ.

«БАЗЫЛЬКІ» мінская група, якая спалучала фальклорныя элементы са стылістыкай класічнай рок-музыкі. Была заснавана ў 1991 Васілём Шугалеем як своеасаблівы паралельны праект групы «Ы.Ы.Ы.». Сярод

удзельнікаў калектыву былі В. Шугалей аранжаванне, Аляксей Кочкін (Любавін) барабаны, Аляксандр Кандрацюк альт, Алена Бабарыкіна скрыпка, Юлія Глушыцкая віяланчэль, Ганна Дубовік, Таццяна Звяздова, Вольга Рамановіч, Святлана Мезінцава вакал. Група ўдзельнічала ў тэлепраграмах «А» ЦТ, «Крок-тусоўка» БТ, выступіла з некалькімі канцэртамі ў Мінску і неўзабаве спыніла існаванне.

Дыскаграфія: альбом MC «БазЫлькі» (аўт. выд., 1991). і і.іг.04//п.ю.

«БАН-ЖВІРБА» гомельская група, якая выступае ў стылі фолк-мадэрну.

Утварылася ў 1999 на аснове дуэту Руслан Таргонскі барабаны, гітара, вакал (««At Last») і Уладзімір Перагудаў бас-гітара, вакал (*«At Last»), да якіх далучыліся вакалісты Сяргей Баброў вакал (««Crane’s Glee»), Юлія Петрушкевіч вакал (*«At Last»), Дзмітрый Гаўрылін гітара, вакал, Дзмітрый Лазарэнкагітара. Спачатку група выступала пад назвай «The Dazers» і выконвала музыку ў стылі хард-року. Ад верасня 1999 калектыў выступае пад сённяшняй назвай. У верасні 1999 у склад групы ўвайшла вакалістка Вольга Кузменка (-» травень 2000). У чэрвені 2000 яе змяніла Крысціна Прыходзька. У лістападзе 2001 адыходзіць Дз. Лазарэнка, якога змяніў Дзмітрый Вінаградаў. У 2004 група выступала ў складзе: Крысціна «Крыся» Прыходзька вакал, Дзмітрый «Ментас» Гаўрылін вакал, блок-флейта, Уладзімір «Вальдэмар» Перагудаў бас-гітара, Руслан

«Рулет» Таргонскі барабаны, BaKan, мандаліна, Дзмітрый «Віні» Вінаградаў гітара.

Фестывалі: «Спндобойка» (Гомель, 1999), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2000, 2001), «Таўкачыкі 2000, 2004», «Урожай» (Масква, 2006).

Узнагароды: прыз арганізатараў «Басовішча 2001».

Дыскаграфія: альбомы MC «The

Dazers», (дэма, 1999), CD «Забабоны» («Sketis Music», Масква, 2007). Кіно, відэа: кліп «Малпы» (2007). Кантакт: www.banzhvirba.com

22.О7.О7//Д.П.

БАННАЎ ВАСІЛЬ (Баннов Васмлмй, Bannau Vasili) гітарыст, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 09.06.1966 у Краснаярску, Расея. У 1986 скончыў Троіцкую вучэльню грамадзянскай авіяцыі.

Жыве ў Брэсце ад 1971. Песні пачаў пісаць у 1981, выступаць з канцэртамі ад 1987. Працуе ў стылі бардроку, песні піша на расейскай мове. Гастролі: канцэрты ў Брэсце, Магілёве, Мінску.

Фестывалі: «Новый город» (Магілёў, 1995), «Гродна 1995», фестываль аўтарскай песні «Мінск 2000».

Дыскаграфія: альбом MC «Помолмсь за меня» («Брестон», 2000). Кнігі: паэтычныя зборнікі «Душм слеза» (Брэст, выд. С.П. Лаўрова, 2000), «Между небом м землей» (Брэст, выд. С.П. Лаўрова, 2002).

Іншая інфармацыя: пастаянны сябра журы абласнога конкурсу дзіцячай паэзіі і аўтарскай песні. Кантакт: +375 (162) 47-59-04.

17.06 04.//Г.Ш.

БАРАБАНШЧЫКАВА ВОЛЬГА (Барабаніцнкова Ольга, Barabanshchikova Olga) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 02.11.1979 у Мінску. У 2007 скончыла БДАФВІС па спецыяльнасці трэнер па тэнісе. Ва ўзросце 7 гадоў пачала займацца вялікім тэнісам, у 1996 стала пераможцам турніру «Wimbledone» у парным разрадзе сярод юніёраў, чэмпіёнка Беларусі ў адзіночным разрадзе ў 2001-04, найлепшае дасягненне 48 месца ў рэйтынгу WTA. Музыкай зацікавілася ў 2004. Першая запісаная песня «Было лп не было». Спявае на расейскай і ангельскай мовах, сярод найболыв вядомых песень «Не поверю», «О тебе» (муз. і сл. Яўгена Чалышава), «Feel Му Music», «Дорога в небо» (муз. і сл. Паўла Бараноўскага).

Дыскаграфія: максі-сінгл «Не поверю» (2005), CD «Дорога в небо» («West Records», верасень 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Не поверю» (рэж. С. Талыбаў, 2004), «Последннй танец» (рэж. I. Пашкевіч, 2005), «Fe­el Му Music» (рэж. У. Зінкевіч, 2006).

Кантакт: www.olgaB.by;

+375 (29) 656-67-42, julia@olgaB.by, olga@olgaB.by.

08.10О6//ДП.

БАРАДУЛІН РЫГОР (Барадулмн Рыгор, Baradulin Ryhor) паэт, перакладчык.

Нарадзіўся 24.02.1935 у в. Верасоўка (цяпер в. Гарадок) Ушацкага р-ну Віцебскай вобл. У 1954 паступіў на філалагічны факультэт БДУ. Упершыню выступіў з вершамі ў друку ў 1953. Па сканчэнні ўніверсітэту працаваў у рэдакцыях шэрагу беларускіх газет і часопісаў, ад 1969 рэдактар выдавецтва «Беларусь», ад 1972 старшы рэдактар, ад 1985 загадчык рэдакцыі выбраных твораў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Аўтар тэкстаў песень на музыку Яўгена Гпебава, Дз. Смольскага, Г. Вагнера, Зміцера Вайцюшкевіча, Алеся Камоцкага і інш.

Узнагароды: срэбраны медаль УІ Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў за кнігу вершаў «Маладзік над стэпам» (1957), кавалер ордэнаў Дружбы народаў, Знак Пашаны, медаля Ф. Скарыны; лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (за зборнік вершаў «Рум» і кнігу перакладаў «Блакітны звон Гранады» Ф. Гарсія Лоркі, 1976), прэміі ЛКСМБ (за паэму «Балада Брэсцкай крэпасці», 1976).

Дыскаграфія: альбомы CD «Паравоз каханьня» (3. Вайцюшкевіч і «WZ-Orchestra», «West Records», 2004), MC «Зорка спагады» (A. Камоцкі, «Grand Records», 2000), «Псальмы i баляды» (A. Камоцкі, 2000); трэк «Трэбадома бываць часцей» (у зборніку «Песня о Роднне» «Мелодмя», 1987).

На падставе даведніка «Беларускія пісьменнікі», ДЛ.

БАРАНОЎСКІ ПАВЕЛ (Барановскнй Павел, Baranouski Pavel) ды-джэй, прадзюсэр, аўтар тэкстаў.

Нарадзіўся 31.10.1972 у Мінску.

У 1996 скончыў факультэт перакладчыкаў (дыпламатычнае аддзяленне) Дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэту. У 1994 пачаў працаваць вядучым музычных праграм радыё «БнЭй», у 1998 заняў пасаду праграмнага дырэктара гэтага радыё. У 1999 з уласнага жадання звальняецца і пераходзіць на працу ў «Альфа-радмо». Годам пазней узначальвае праграмны аддзел радыё «Юнмстар». У 2003 разам з Аляксеем Набеевым засноўвае музычны праект «Atlantica», у складзе якога выступае як прадзюсэр, дырэктар і аўтар тэкстаў. У 2005 звальняецца з радыё «Юннстар». Найбольш вядомыя творы: тэксты песень «Behind The Destiny», «Strangers», «Shivering», «Real Love». Песні ягонага аўтарства маюцца ў рэпертуары Вольгі Барабаншчыкавай.

Кантакт: myproducer@yandex.ru

08.10.О6//Д.П.

БАРТКЕВІЧ ЛЕАНІД (Борткевнч Леоннд, Bortkevich Leonid) спявак.

Нарадзіўся 25.05.1949 у Мінску.

У раннім дзяцінстве спяваў у хоры хлопчыкаў мінскага Палацу піянераў. Скончыў музычную школу па класе трубы, спяваў у харавым ансамблі «Юность». Падчас навучання ў архітэктурным тэхнікуме выступаў салістам аркестру гэтага тэхнікуму, пазней увайшоў у склад групы «Золотые яблокм». У канцы 1970 быў запрошаны ў ансамбль «Песняры», у складзе якога працаваў да канца 1980. У гэтым жа годзе паступіў у ГНТПС на аддзяленне рэжысуры, пазней працаваў у групе «Мальвы», салістам Укрканцэрту, салістам-

вакалістам Дзяржтэлерадыё БССР. У 1989 выехаў у ЗША, вярнуўся ў Беларусь у 1999 і зноў увайшоў у склад «Песняроў». У жніўні 2003 звольніўся з БДА «ГІесняры» і арганізаваў пад гэтай жа назвай уласны калектыў.

Гастролі: гл. «Песняры». Фестывалі: гл. «Песняры». Дыскаграфія: гл. «Песняры»; альбомы сольныя «Мой родны кут» («Vigma», 2004), «Аксамітны вечар» («Vigma», 2004), «Березовый сок» («Vigma», 2004), MP3 (тры альбомы і «Не во сне лп», «Vigma», 2005); трэкі «Я не магу на вас забыцца» (у альбоме «Нгорь Лученок. Песнн н ннструментальная музыка» «Мелодня», 1983), «Трэбадома бываць часцей» (у LP зборніка «Песня о Роднне» «Мелодня», 1987), «Бярозка» (муз. Ігара Лучанка, сл. А. Вялюгіна, у LP «Песні Ігара Лучанка» «Мелодпя», 1978).

Кантакт: pesnyary.borda.ru 06.11О6//ДП.

БАШКОЎ ВАЛЕРЫЙ (Башков Валернй, Bashkou Valery) бас-гітарыст, прадзюсэр.

Нарадзіўся 30.10.1966 у Мінску.

Скончыў Мінскі машынабудаўнічы тэхнікум у 1989. Актыўныя заняткі музыкай распачаў у 1988 у складзе групы «Ветер». Ад 1989 да студзеня 1996 -у складзе групы «Зартнпо», з якой выступаў на шэрагу міжнародных рокі джаз-фестываляў у Расеі, Нямеччыне, Латвіі, Украіне. У студзені 1996 распачаў працу як студыйны музыка ў мінскай студыі «Меццо-фортэ», у якой два з паловай гады запісваўся і выступаў падчас канцэртаў з групамі «Ляпнс

Трубецкой», «Kriwi», «По глазам», «Любовь спорт», «Странннк М», «Чехов», «Князь Мышкнн», «Крама», «Мантана», «beZ bileta», «Mojo Blues», «Atava», «Blues Street Friends», Аляксеем Шадзько, Карлам Хламкіным, Карыянай, Ірынай Дарафеевай, Інай Афанасьевай, Людміпай Краўцовай, Стэфанам, Ганнай Багданавай, Тарыэлам Майсурадзэ, Аляксандрам Маршалам, Аляксандрам Саладухам, Аляксеем Хлястовым і інш. У снежні 2000 выступаў у Мінску з польскім джазавым вакалістам Марэкам Балатам. Удзельнічаў у запісе музыкі для дакументальнага фільму «Человек-яіцмк», тэлесерыялу «Банка комнксов», мастацкіх фільмаў. Летам 1999 увайшоў у склад джаз-рокавага трыо «Geeteeks Band». Летам 2000 прайшоў курс навучання ў польскага бас-гітарыста Гжэгажа Надольнага. Летам 2004 стварыў першы ў Беларусі онлайнавы часопіс «BassBel». Ад восені 2004 удзельнік трыо «Bass Connection». Разам з Мікалаем Няронскім і Уладам Кірушчанкам арганізаваў і правёў фестывалі басгітарыстаў «Bass Day» (2005, 2006). У 2004 удзельнічаў у кастынгу мюзіклу «We Will Rock You» y Маскве, дзе заняў 3 месца. Як прадзюсэр удзельнічаў у стварэнні праекту былога вакаліста групы «Thank You Je­sus» Улада Благуша «Страннык М».

Гастролі, фестывалі: гл. «Зартнпо». Дыскаграфія: альбомы MC і CD «От солнца к дождю» (Л. Краўцова, 1998), «Ранетое сердце», «Любовн капец» («Ляпмс Трубецкой» «Co­ras» 1996, 1998), «Затуманам» («Kriwi», 1997), «Рэдкі госць» (I. Дарафеева, 2001), «Горячмй фмнскнй зартнпос» («Князь Мышкнн», 1996),

«Грабёж» (Кеша Гомельскі, 1998) і інш.; CD «Людзям» («Kriwi», 1999), «Я будуждать», «Моё!», «Несмотря нп на что» (А. Шадзько і «Сестра», 1998, 1999, 2000), «Любовь м спорт» (2002), «Hush» (Карыяна, 2003), «Ночной альбом» (Л. Краўцова, 2002), «Солнце разлмвается» («По глазам» «Real Records», 2003), «Оранжевый рассвет» («Странннк М», 2003), «Простн-проідай» («Лекарство от меланхолнн» «West Records», 2004), «Narisovana» («beZ bileta», 2004), «Горячнй фмнскнй зартнпос» («Князь Мышкнн» «Геометрня», Расея, 2004) і інш.; у складзе «Зартчпо» гл. «Зартнпо».

Кантакт: www.bashkov2.narod.ru; valbash@tut.by; www.bassbel.narod.ru гі.іі.об//дп.

БЕЗКАРАВАЙНЫ ДЗМІТРЫЙ (Безкоровайный Дмнтрнй, Bezkorovainyi Dmitri) журналіст, піяр-менеджэр, прадзюсэр.

Нарадзіўся 17.02.1978 у Вянёў-2 Тульскай вобл., Расея. Сярэднюю школу скончыў у Маладзечне, у 2000 МДЛУ па спецыяльнасці перакладчык-рэферэнт, абараніўшы дыпломную работу «Пераклад лексікі шоў-бізнэсу з ангельскай на расейскую мову». Прафесійную дзейнасць у якасці журналіста распачаў напрыканцы 1996 як няштатны супрацоўнік «Музыкальной газеты». У 1997-99 рэдактар аддзелу заходняй музыкі гэтай газеты, сябра рэдкалегіі. Працаваў музычным аглядальнікам у штотыднёвіках «Отдыхай» (200001) і «Белорусская газета» (200205). Як піяр-менеджэр/прэс-аташэ пачаў працаваць у 2000. У 200205 піяр-менеджэр рэкард-кампаніі

«West Records», у 2005-07 расейскай рэкард-кампаніі «Студня Монолш». Прадзюсэрскую дзейнасць распачаў у 2003 на пасадзе менеджэра беларускага каталогу «West Re­cords» (да 2005). Супрацоўнічаў у якасці піяр-менеджэра і прадзюсэра выпуску з групамі «J:Mopc» (альбомы «Web-днзайн», «Montevideo», «Апрель» і г.д.), «Тянн-Толкай» («І/Імей в вмду», «Танцевальный», «3000 шагов Баллады»), «Крамбамбуля» («Застольны альбом», «Каралі раёну», «Радыё Крамбамбуля 0,33 FM»), «N.R.M.» («Дом культуры», «Справаздача 1994-2004»), «Ляпнс Трубецкой» («Чырвоны кальсоны», «Золотые яйцы»), «Atlantica» («Atlantica», «Heavenly»), «Новый Мерусалнм» («Неба осколкн»), «Drum Ecstasy» («Drum Ecstasy», «Drums Only») i інш. Адзін з аўтараў рэгламенту правядзення і сябра аргкамітэту цырымоніі «Рок-каранацыя 2002», аўтар/суарганізатар праекту «Першы беларускі Інтэрнэт-сінгл» («100 дорог» групы «J:Mopc»), На бягучы момант: прома-дырэктар групы «J:Mopc» ад 2005 году, прэс-аташэ ТА «Детн Солнца» («Ляпнс Трубецкой», «ТТ-34», «Merry Poppins», «Ca­ura м Снрожа») ад 2006 году, прэсаташэ гурту «Крамбамбуля» ад 2007. Кантакт: +375 (29) 616-49-16;

dmitri.bezkorovainyi@gmail.com

12.07.07//Д.П.

БЕЛОРУССКНЙ ДМКСМЛЕНД мінскі калектыў традыцыйнага джазу, які склаўся ў канцы 60-х гадоў з ініцыятывы саксафаніста, кларнетыста і аранжавальніка Авеніра Вайнштэйна.

Рэпертуар калектыву засноўваўся

на класічных аранжаваннях сусветнай дыксілендавай літаратуры, апрацоўках мелодый савецкіх кампазітараў, народных мелодый і аўтарскіх творах лідэра. Першыя канцэрты калектыву, які выступаў у рамках праграмы «Беларускі сувенір», датаваныя 1969. У розныя гады ў яго складзе выступалі трубачы Міхаіл Гольдштэйн, Міхаіл Бэнц, Уладзімір Міхновіч, трамбаністы Анатоль Ларыёнаў і Уладзімір Шышыгін, саксафаніст Леанід Кабераў, піяністы Андрэй Шпянёў, Аркадзь Эскін, банджыстыгітарысты Юрый Міхайлаў і Юрый Хілавец, кантрабасіст Браніслаў Сармонт, барабаншчыкі Уладзімір «Фофа» Фядотаў, Яўген Батыркін, вакалісткі Вольга Балабанава і Алена Свірыдава. Апошнія радыйныя запісы гурту датаваныя 1988. Сярод найбольш вядомых аўтарскіх п’ес-творы А. Вайнштэйна «Кураняты» і «Песенка о днкснленде».

Дыскаграфія: CD «Белорусскнй днкснленд» («Ковчег», 2004).

Кантакт: +375 (17) 285-69-91 (А. Вайнштэйн).

11 .03.07//ДП.

«БЕЛОРУСКНЙ СУВЕННР» вакальна-інструментальны ансамбль, які працаваў пры Гомельскай абласной філармоніі ад 1969 да 1971. У складзе калектыву выступалі Анатоль Ярмоленка вакал, кіраўнік, Рыма Зарова вакал, Анвер Акжыгітаўклавішныя, музычны кіраўнік, Аляксандр Вовінаў гітара, Яфім Готкін саксафон, Давід Угольнікаў барабаны, Міхаіл Сладкоўскі кантрабас.

O8.O3.O5//www.syabry.com.

І«БЕЛОРУССКНЕ ПЕСНЯРЫ»ансамбль з Мінску.

Выступае ў стылі пап-року, часам з элементамі джазавай імправізацыі, выконваючы на беларускай, расейскай і ангельскай мовах як аўтарскія творы і апрацоўкі беларускіх народных песень, так і творы сусветнай папулярнай класікі. Утварыўся ў другой палове 1998 з ліку былых удзельнікаў БДА «ГІесняры» і пачаў выступаць самастойна наступным складам: Уладзіслаў Місевіч саксафон, флейта, вакал, Алег Аверын клавішныя, гітара, вакал, Аляксандр Кацікаў бас-гітара, BaKan, Валерый Дайнэка вакал, Ігар Пеня вакал, клавішныя, Ігар Бранкоўскі клавішныя, Уладзімір Марусіч барабаны, вакал, Аляксандр Салаўёў гітара, вакал, Аляксандр Папроцкігукарэжысёр. У 2001 да калектыву далучыўся Максім Пугачоў (клавішныя, адначасова «Apple Tea»). Вясной 2004 на месца У. Марусіча прыйшоў Міхаіл Пенда, у лютым 2005 яго змяніў Андрэй Цераховіч (*«Сябры», «Палац»), восенню гэтага ж году Яўген Рабы.

Гастролі: Расея, Украіна.

Дыскаграфія: альбомы CD «Только стобой» (аўт. выд., 1999, «Ковчег», 1999), 2CD «Не любн нелюбнмого» («Белорусскне Песняры», 2002), «35+5» (2004), «Кремль Live 2004» («Белорусскне Песняры Records», 2004), «Любнмые necHH.RU» («Белорусскне Песняры Records», «Vigma», «Союз», 2005), «Концерт в Театре эстрады» («Kontramarka.ru», 2005), «Вологда. Легенды жанра» («Алмазов продакшн», 2004), «Скажн про любовь» («Класснк компанн», 2004), «Белорусскне Песняры MP3» (2005), «Белорусскне Песняры

MP3, вып. 2» (2006); трэк «Только с тобой» (у зборніку «Бульба-хмт 2000» «Bulba Records», 2000). Кіно, відэа: кліпы «Только с тобой» (рэж. Анатоль Вечар, 2002), «Не любн нелюбнмого», «Хлопец, не журыся», «Знай, не забывай».

Кантакт: www.bel-pesniary.ru

28.01.06//Д.П.

БЕРНШТЭЙН БАРЫС (Бернштейн Борнс, Bernshtein Barys) скрыпач, бас-гітарыст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 11.07.1952 у Мінску. Вучыўся ў БДК па класе скрыпкі Р. Нодэля, у 1975 скончыў АлмаАцінскую дзяржаўную кансерваторыю па класе скрыпкі А. Когана. Ад 1978 да 1982 музыка АМА Мінска. У 1982-86 бас-гітарыст, скрыпач ансамбля «Песняры». У 1986 вярнуўся ў АМА, выступаў у складзе джаз-ансамбля п/к Ігара Сафонава. У 1989 увайшоў у склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, выступаў як бас-гітарыст джаз-групы салістаў «Пятый угол». У 1992-97 у складзе групы «Пятый угол» з салістамі Валерыем Дайнэкам і Інай Афанасьевай выступіў з серыяй канцэртаў габрэйскай музыкі ў Беларусі і па-за яе межамі. У 1994 на працягу 3 месяцаў выступаў у Японіі ў дуэце з піяністам Аркадзем Эскіным.

У 1997 выехаў у ЗША, дзе жыве й да гэтага часу. У 1997-98 музыка групы «Weekend», Атланта. Ад 1998 — вольны мастак, выступае ў складзе розных калектываў, выконваючы джаз і габрэйскую музыку. Асноўныя творы: аранжаванні песень «Я не могу мначе», «Калядачкі», «Хлопец пашаньку пахае», «Плыве рэчанька», «Мпша Каммнскмй», «Баня»,

«Баллада о фотокарточке» і інш. для ансамбля «Песняры»; «Ой, рана на Йвана», «Бульба», «Лявоні-ха!», «Giant Steps», «Fly Me To The Moon», «Rimski» i інш. для джазгрупы «Пятый угол».

Гастролі: у складзе «Песняроў» Вугоршчына, Польшча, Нямеччына, Індыя, Бірма.

Фестывалі: у складзе «Песняроў» «Varadero» (Куба, 1983), у складзе джаз-групы I. Сафонава «Віцебская восень» (1986-89), «Birstonas» (Літва, 1986), джаз-фестывалі ў Крывым Рогу, Днепрапятроўску (Украіна, 1987, 1988); у складзе джаз-групы «Пятый угол» фестывалі ў Мінску, Маладзечне, Віцебску, «Boby Vasara» (Пасваліс, Літва, 1992).

Дыскаграфія: у складзе «Песняроў» «Через всю войну» («Мелодня», 1985); у складзе джаз-групы I. СафонаваMC «Misty» («Ковчег», 1996); сольныя дэма-CD «With friends», «Kind of Jews... In Japan», «Weekend 1997» (2002).

Іншая інфармацыя: шлюб скасаваны. Кантакт: +1 (770) 69-80-112 (х.), (404) 72-32-206 (пр.), bbernshteyn @ yahoo.com

О6.О9.О6//Д.П.

БЛАГУШ УЛАДЗІМІР (Благуш Владнммр, Blagush Uladzimir)аўтар музыкі і тэкстаў, вакаліст, гітарыст.

Нарадзіўся 28.04.1967 у Мінску.

Вучыўся на гістарычным факультэце БДУ. Пачынаў як барабаншчык у 1985 у складзе мінскай групы «Стадмон» (разам з В. Шкілёнкам і Ю. Сафонавым), ад 1987 да 1989 выступаў у складзе групы «Ветер», пасля чаго цягам трох гадоў

працаваў самастойна ў ролі аўтаравыканаўцы ўласных песень. У 1991— 92, жывучы ў Полацку, браў удзел як барабаншчык у складзе калектыву «Шурнк унд Pangalins». У 1992, вярнуўшыся ў Мінск, разам з Раманам Мікоціным сабраў групу «Буржуазня», у 1997 стаў ініцыятарам утварэння групы «Thank You Jesus». Пасля 1999 часова адышоўся ад музыкі. У 2003 разам з сесійнымі музыкамі стварыў аўтарскі праект «Странннк М». Піша песні на расейскай і ангельскай мовах. Найбольш вядомыя творы ў складзе групы «Thank You Jesus»: «Let Me Be With You Baby», «Everybody’s Lonely», «I Need Your Love», «We Could Be Together», «I Don’t Know Why You Leave Me»; як «Страннмк M»: «Ангел», «Самолет», «Твоп глаза», «Нно Планетянмн».

Фестывалі: «Рок-каранацыя 1997, 1998», «Блюз жыве ў Мінску 1999». Узнагароды: у складзе групы «Thank You Jesus» «Рок-карона 1997» ў намінацыі «Дэбют году». Дыскаграфія: у складзе «Thank You Jesus» CD «Between No Distance» (Нямеччына, 1997); як «Странннк М» CD «Оранжевый рассвет» (аўт. выд., 2003).

Кіно, відэа: кліпы у складзе «Thank You Jesus»: «Let Me Be With You Baby» (рэж. A. Грабенкін, 2000); як «Странннк M»: «Ангел», «Рыбкнн Даннла» (2005).

Кантакт: +375 (29) 355-39-31; vladblagoev@mail.ru

г3.09.05//Д.П.

«БОБТАУН» група з Бабруйску, якая выконвала рок-музыку на аснове блюзу.

Утварылася ў канцы 1992 пачатку 1993. У канцы 1993 у складзе калектыву выступалі Уладзімір Рудзік вакал, Павел Панчанкагітара, Аляксандра Шункевіч бас-гітара, Багдан «Сайшык» Трыгубенка гітара, Дзмітрый Сапаў барабаны. Фестывалі: «Рок-кола» (Наваполацк, 1993).

Дыскаграфія: MC «Бобтаун-блюз №1», «Бобтаун-блюз, плн Сегодня м навсегда, ч. 2» (1993).

2б.ог.об//д.п.

| «БОНДА» мінская група. Утварылася на базе групы «Studio-7» у канцы 1984 і выконвала класічны аўтарскі рок на беларускай мове з элементамі рытм-эндблюзу і панк-року, узяўшы за ўзор музыку польскай групы «Lady Punk». Група выступала складам: Ігар Варашкевіч вакал, гармоніка, Іван Маркаў гітара, Вячаслаў Корань гітара (-* «Ulis», кастрычнік 1988), Сяргей Краўчанка -

бас-гітара (-* «Ulis», кастрычнік 1988), Сяржук Кныш барабаны. У запісе першага альбому ў 1986 удзельнічаў Сяргей Брыкса барабаны. Некаторы час у складзе групы выступалі Сяргей Зелянкевіч вакал, Віктар Смольскі гітара, Сяргей Антонаў гітара, Аркадзь Юшын бас-гітара. Рэпертуар групы засноўваўся на ўласных беларускамоўных песнях. Найбольш вядомыя: «Слуцкая брама», «Стэфка», «На станцыі Койданава», «Шляхі ў ноч», «Хлопец дурны», «Песня падарожніка». Група праіснавала да пачатку 1990, на яе аснове ўтварыліся такія калектывы, як «Ulis», «Рокіс», «Крама», «Little Blues Band».

Гастролі: Польшча (1989). Фестывалі: «Lithuanika» (Літва, 1986), «Магілёў» (1988), Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі (Наваполацк, 1988), «Парад надежд» (Мінск, 1988), «Рок-крок» (Гродна, 1989), «Тры колеры» (Мінск, 1990).

Дыскаграфія: альбомы MC «Месца пад сонцам» (запіс 1986, «Ковчег», 1996), 2CD «Бонда» «Анталогія» і «Лепшыя песьні» («Ковчег», 1999), «Бонда» (у серыі «Залаты фонд беларускага рок-н-рола», «Ковчег», 1996); трэкі «Твая Атлантыда», «На станцыі Койданава» (у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодмя», 1990), «Прыйдзе іх дзень» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004). Кіно, відэа: кліпы «Ура!» (рэж. Г. Нікалаеў, 1988), «На станцыі Койданава» (рэж. Г. Нікалаеў, 1989).

05.02.05//ДП.

«БОРЖОМН» інструментальная група, якая складаецца з музыкаў Барысава, Жодзіна і Мінску (адсюль і назва)

Выконвае аўтарскую музыку ў стылі, набліжаным да смус-джазу. Ад часу ўтварэння ў 2002 квартэт выступае нязменным складам: Аляксандр Отчанашанка гітара, аўтар музыкі, Аляксандр Каліноўскі бас-гітара, Юлія Сымановіч скрыпка, Андрэй Мядзведскі барабаны.

Фестывалі: «Грмфомання» (Мінск, 2002).

Дыскаграфія: альбомы CD «Свет м тенн» (аўт. выд., 2004), «Сезон дождей» (аўт. выд., 2005).

Кантакт: BorZhoMi@tut.by; www.BorZhoMi.net;

+375 (29) 666-79-47.

гз.о4.ов//д.п.

БРЫКСА СЯРГЕЙ (Брнкса Сергей, Briksa Segre) барабаншчык, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 16.10.1966 у Мінску. Ігрой на барабанах авалодаў самастойна. Творчую кар’еру распачаўу 1985, выступаючы ў складзе групы «Метро». Удзельнічаў як барабаншчык у sani­ce першага альбому групы «Бонда». У 1986 быў запрошаны ў склад ансамбля «Верасы», у якім выступаў да 1989. У 1989-91 вакаліст групы «Рефлекс». На пачатку 90-х распачаў сольную кар’еру, у сярэдзіне 90-х выехаў у ЗША, дзе жыве і працуе й цяпер. Спявае на расейскай і ангельскай мовах аўтарскія творы пераважна хрысціянскай тэматыкі, найбольш вядомая песня «Внфлеемская Звезда».

Фестывалі: у складзе «Верасоў» Усесаюзны фестываль польскай песні (Віцебск, 1988), «Фавормты года» (1993), міжнародны фестываль «Bridges of Love» (ЗША, 2000).

Узнагароды: уладальнік Гран-пры фестывалю «Фаворнты года» (1993), лаўрэат міжнароднага фестывалю «Bridges of Love» (ЗША, 2000).

Дыскаграфія: альбомы «Вмфлеемская Звезда» (1993), «Городсвета» (1996), «Когда-ннбудь» (1997), «Я больтвою возьму» (1999), «Взятый в удел» (2001), «Ожмданме» (2005), «Welcome To Your Life» (2006), «Гммны» (2007).

Кіно, відэа: кліпы «Вмфлеемская Звезда» (рэж. I. Пашкевіч, 1993), «Я возвраіцаюсь домой» (рэж. I. Пашкевіч, 1995), «Молмтва» (рэж. I. Пашкевмч, 1999), «Мое рождество» (рэж. Р. Белас, 2005), «Somebody Say» (рэж. П. Уменскі, Р. Белас, 2006). Кантакт: www.briksa.com

28.О2.О7//Д.П.

БУБЕН УЛАДЗІСЛАЎ (Бубен Владмслав, Buben Uladzislau) музыка, выканаўца электроннай музыкі.

Нарадзіўся 29.01.1973 у Чачэрску, Гомельская вобл. Выступае як выканаўца ўсіх форм экстрэмальнай, альтэрнатыўнай і авангарднай музыкі.

Удзельнік такіх праектаў, як «Fat Not Dead», «Over Voltage», «Envoi», «So­cialist Construction», «I Me Mine», «Skvarka», «Bachus», «Q.Quantity», «Robobuns», «Buben», «The Last Chechenian Kamikadze», «Prus», «Barfly’s Dreams» i інш.

Дыскаграфія: з групай «Präs» «Invoit» («Tip Production», Нарвегія, 2006); з dj Dez — «Калабарацыя» («Tip Production», Нарвегія, 2006). Кантакт: www.buben-info.narod.ru; buben_info@tut.by

22.01.06//ДП.

ІБУДАЙ ІГАР (Будай кігорь, Budaj

Igor) гукарэжысёр, прадзюсэр. Нарадзіўся 26.09.1961 у Мінску. Скончыў ДМШ №6 па класе класічнай

гітары, у 1983 геаграфічны факультэт БДУ. У 1987-90 працаваў гукарэжысёрам групы «Сузор’е», пасля Ma­ro выехаў у Польшчу. У 1991-93 гукарэжысёр радыё «Plus» у Гданьску, ад 1992 да 1994 суўладальнік рэкламнага агенцтва «Libra», ад 1994 да 2001 суўладальнік і артыстычны дырэктар студыі гуказапісу «Active Sound», ад 2001 уладальнік фірмы гуказапісу «Ariola» ў Гданьску. За гады працы запісаў болыл за 150 альбомаў акадэмічнай, вакальнай, інструментальнай, папулярнай музыкі і джазу, музыку да больш чым 40 тэатральных пастановак. Апрача студыйнай працы, займаецца канцэртныМІ і тэатральнымі праектамі. Быў гукарэжысёрам сусветнай прэм’еры мюзіклу «Wuthering Heights» Б. Тэйлара, агучваў у Лясной оперы Сопату пастаноўку «Князя Ігара» А. Барадзіна Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатру оперы Беларусі, канцэрты з удзелам зорак акадэмічнай музыкі М. Балдэры, Д. Джакаміні, Ч. Тайджы, Э. Мюрэй, X. Бікерс, X. Урбанака, Э. Леан, Ф. Караска, П. Бала, Б. Хендрыкс, К. Баман, Л. Аліберці, К. Цымермана, Д. Стахуры, В. Маліцкага, працаваў з такімі артыстамі джазу і року, як К. Дэнбскі, Бі Бі Кінг, Д. Замфір, У. Нагорны, Л. Можджэр, В. Млынарскі, Э. Бем, К. Скшынецка, «Phonda Larson Band» і інш. Сярод найбольш вядомых работ альбомы «Jesu bleibet meine Freude. 18 твораў для флейты, габою і аргана» Й.-С. Баха (Э. Ланеўска, Т. Ланеўскі, Р. Пяруцкі), «Organ Works. Сусветныя шэдэўры арганнай музыкі» (Р. Пяруцкі), «Юбілейны канцэрт» Г. Гродберга, «Інаўгурацыйны канцэрт XLIV Міжнароднага фестывалю ў Аліўскім саборы» (Й. Рэйнбер-

гер, 3. Кручак два канцэрты для сімфанічнага аркестру, хору і аргана), А. Вівальдзі «Поры года» (Т. Вайцяхоўскі, Н. Сталярская, Cappella Gedanensis), «The Globe­trotters» i «Fairy Tales Of The Trees» (група «The Globetrotters»), «Road» («Mietek Blues Band»), «Modliszka» (рок-група «O.N.A.»), «Winna» (A. Хыліньска, салістка групы «O.N.A.»).

Гастролі, фестывалі: удзельнік шэрагу нацыянальных і міжнародных музычных і рэкламных фестываляў, выстаў.

Узнагароды: Гран-пры за лепшую радыйную рэкламу на фестывалі «Crackfilm-93», першае месца, узнагарода глядацкіх сімпатый на фестывалі рэкламы «Crackfilm-94», Гранпры за лепшыя візітоўкі еўрапейскіх радыёстанцый на міжнародных форумах галандскага штомесяцовіка «Music&Media» ў 1995 і 1996, II месца ў конкурсе штомесяцовіка «Звукорежнссёр» (Расея) на лепшы запіс 2000 («Юбілейны канцэрт» у гонар 70-годдзя Г. Гродберга); два Платынавыя і чатыры Залатыя дыскі за запіс і мастэрынг CD у Польшчы.

Кантакт: igor@budaj.eu

17.04.05//Д.П.

ІБУДКІН СЯРГЕЙ (Будкмн Сергей, Budkin Siarhej) журналіст.

Нарадзіўся 23.02.1982 у Мінску.

Скончыў Беларускі калегіюм па спецыяльнасці журналістыка (2004) і факультэт журналістыкі БДУ (2005). Абараніў дыплом па тэме «Праблемы беларускага шоў-бізнэсу». Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў (2005). Дырэктар мінскай групы «Siver». Адзін з аўтараў і рэдактар кнігі «Залатыя дыскі беларускага

рок-н-ролу» (2004). Аўтар ідэі, адзін са стваральнікаў і каардынатар музычнага Інтэрнэт-парталу «Тузін Гітоў» (www.music.fromby.net). Аўтар і суаўтар сцэнарыяў для радыёпраграмы «Тузін Гітоў» з Алегам Хаменкам» (FM радыё «Мінск», 2005, ад 2006 «Радыё Рацыя»), Друкаваўся ў часопісах «Мастацтва», «Студэнцкая думка»; «Белорусской деловой газете», «Музыкальной газете», «Салідарнасць». Ад 2002 музычны аглядальнік газеты «Наша Ніва», ад 2006 карэспандэнт «Радыё Рацыя». Менеджэр CD-выданьняў «Прэм’ер Тузін 2005, 2006», «Сьцяг брыгады» (група «Siver»), «Залаты дыск беларускага рок-н-ролу».

Кантакт: sb-1.livejournal.com; sM @fromby.net; sb1 @tut.by; +375 (29) 687-20-93.

22.11.О6//Д.П.

БУДНІК УЛАДЗІМІР (Будннк Владнммр, Budnik Uladzimir) кампазітар.

Нарадзіўся ў 1949 у г. Жыткавічы Гомельскай вобл., памёр 08.08.2007. Скончыў БДК па класе кампазіцыі А. Багатырова ў 1975. Працаваў пераважна ў жанрах інструментальнай музыкі і традыцыйнай папулярнай песні. Найбольш вядомыя творы: цыкл «Я твой трубач, таварыш камсамол» (1982), «На шляху дзікіх гусей» (сл. Максіма Танка, вык. група «Сузор’е», 1982), «Янка Купала» (сл. Уладзіміра Някляева, вык. У. Кудрын), «Каця-Кацярына» (сл. А. Грачанікава, вык. Віктар Вуячыч), «Шумі, мой лес» (сл. Генадзя Бураўкіна, вык. Мікалай Скорыкаў), «Белая лілея», «Папараць-кветка».

Узнагароды: лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (1982), лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (1993).

Дыскаграфія: трэкі «Жаданае каханне» (сл. Аляксандра Лягчылава, у зборніку «Красное танго. Песнн на стнхн Александра Легчмлова» «TON-Records», 1999), «Ты мне удачу нагадай» (сл. У. Някляева, у ЕР «Группа Валентнна Бадьярова» «Мелодня», 1983), «Кветка папараці» (сл. А. Грачанікава), «Два шчодрыя словы» (сл. А. Лойкі, ансамбль «Сябры», абедзве ў LP «Шуммте, березы» «Мелодмя», 1985), «На мяжы растанняў і сустрэч» (сл. У. Някляева, група «Планета», у зборніку «Песня о Родмне» «Мелодмя», 1987), «Я очарована тобой» (сл. У. Някляева), «Я жду тебя» (сл. А. Пятрова, абедзве ў LP «Чараўніцы» — «Мелодмя», 1978), «Пах чабаровы» (сл. К. Кірэенкі, у ЕР «Чараўніцы» «Мелодня», 1983),

«Кацярына» (у міньёне Віктара Вуячыча і ансамбля «Тоніка» «Песня, в которой ты» «Мелодня», 1985), «Зямляне» (сл. У. Някляева, у зборніку «Как слово наше отзовется. Песнм молодых компознторов» «Мелодня», 1983).

Д.П., паводле Белэнцыклапедыі.

БУЛАТНІКАЎ ПАВЕЛ (Булатннков Павел, Bulatnikov Pavel) спявак.

Нарадзіўся 26.06.1972 у Аранбургу, Расея. Скончыў МІК у 1993. Выступаць на сцэне пачаў у канцы 80-х як удзельнік дуэту «Лнцей». У першай палове 90-х уваходзіў у склад групы «Bad Informers», ад 1997 у складзе групы «Ляпнс Трубецкой». У 2000 стаў адным з заснавальнікаў творчага аб’яднання «Детм Солнца».

Гастролі, фестывалі: у складзе дуэту «Лмцей» гл., у складзе групы «Ляпмс Трубецкой» гл.

Дыскаграфія: гл. «Ляпйіс Трубецкой», пачынаючы ад альбому «Ты кннула»; саліруе ў трэку «Вопрос временм» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003). Кантакт: www.lyapis.com 27.О2.О5//Д.П.

БУЛДА ВЯЧАСЛАЎ (Булда Вячеслав, Bulda Viachaslau) выканаўца на ўдарных, менеджэр.

Нарадзіўся 17.05.1964 у Мінску. Скончыў ММВ у 1986 па класе ўдарных Л. Капілава. Ад 1989 да 1991 працаваў у БДФ, ад 1991 да 1993 у штаце ансамбля «Песняры», ад 1993 да 1997 у Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі.

У 1997 арганізаваў групу «Гаер» і ўзначаліў яе, ад 2006 паралельна супрацоўнічае з блюзавым трыо «Consul Band», групамі «Acoustic Band», «Сестра». Аўтар песні «Беларусь».

Фестывалі: у складзе групы «Гаер» «Грнфоманмя» (1999, 2000), «Рок-манеўры» (2001), радыёконкурс «Музычны рынг» (2001).

Дыскаграфія: дэма-сінглы «Облака», «Песенка», «Беларусь», «Одмночество», песня «Never Let Me Down Again» разам з Аляксандрам Памідоравым (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003). Кантакт: +375 (17) 263-22-89, (29) 672-37-59.

07.04.07//Д.П.

ІБУМІН АЛЯКСЕЙ (Бумнн Алексей, Bumin Aliaksey) гітарыст.

Нарадзіўся 17.04.1974 у Мінску. Музыкай пачаў займацца ва ўзросце 7 гадоў, спачатку фартэпіяна, потым гітара. Дэбютаваў у складзе ВІА ПТВ №117. На пачатку 90-х захапіўся джазам, выступаў у складзе многіх калектываў (найбольш вядомы «Hard Rain»), выконваючы самую розную музыку. Ад 1996 да 2000 найбольш увагі аддаваў самастойным сольным праектам з акустычнай гітарай. Летам 2000 атрымаў запрашэнне ўвайсці ў склад групы «Deadmarsh», у якой выступае й да сёння.

Фестывалі: у складзе «Dead­marsh» «Грмфоманмя 2004».

Дыскаграфія: у складзе «Deadmarsh» CD «Грані» (2003). 10.07.04//ДП.

БУРАЎКІН ГЕНАДЗЬ (Буравкнн Геннаднй, Buraukin Henadz) паэт, сцэнарыст, перакладчык, грамадскі дзеяч.

Нарадзіўся 28.08.1936 у в. Шуляціна (цяпер в. Тродавіч) Расонскага р-ну Віцебскай вобл. У 1959 скончыў аддзяленне журналістыкі філфаку БДУ, працаваў стыль-рэдактарам, журналістам у шэрагу беларускіх выданняў, на Беларускім радыё. У 196872 карэспандэнт газеты «Правда» па Беларусі, у 1972-78 галоўны рэдактар часопісу «Маладосць». Ад 1978 да 1990 старшыня Дзяржаўнага камітэту БССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні. Ад 1990 пастаянны прадстаўнік БССР пры ААН, пасля вяртання з ЗША на творчай працы. Упершыню выступіў у прэсе з вершамі ў 1952. Аўтар тэкстаў шматлікіх песень, музыку да якіх напісалі Яўген Гпебаў, Ігар Лучанок, Эдуард Зарыцкі, Васіль Раінчык, Эдуард Ханок, С. Картэс, А. Эшпай, Уладзімір Мулявін і інш. Сярод найбольш вядомых твораў песні «Зачарованая мая» (муз. I. Лучанка, вык. «Песняры»), «Завіруха» (муз. Э. Ханка, вык. «Верасы»), «Молптва», «Конь незацугляны» (абедзве з муз. Э. Ханка).

Узнагароды: лаўрэат прэміі ЛКСМБ (1972), Дзяржаўнай прэміі БССР (за кнігу вершаў «Варта вернасці», 1980), кавалер ордэнаў Працоўнага Чырвонага Сцягу, Дружбы народаў. Дыскаграфія: трэкі «Зачарованая мая» (LP «Зачарованая мая» «Мелодмя», 1983), «Дзякуй лёсу» (муз. Я. Глебава), «Жар-птушка» (муз.

Э. Ханка, ансамбль «Сябры», абедзве ў LP «Судьбе спаспбо» «Мелодмя», 1985), «Спатканне з даўняю вясной» (муз. Валерыя Іванова,

ансамбль «Сябры» ў LP «Далёкмй свет» «Мелодпя», 1986), «Я ўдзячны лёсу» (муз. I. Лучанка, у LP «Пнсьмо мз 45-го» «Мелодмя», 1985), «Завіруха» (муз. Э. Ханка, у зборніку «20 суперхнтов, рождённых в Беларусн-3» «Bulba Re­cords», 2000).

Кнігі: збор песень «Табе, Беларусь» (1984).

На падставе даведніка «Беларускія пісьменнікі», Д.П.

| «БУРЖУАЗІ4Я» група з Мінску. Утварылася ўвосень 1992 з ініцыятывы гітарыста і вакаліста Уладзіміра «Улада» Благуша і Рамана Мікоціна, апрача якіх у першым складзе калектыву выступалі бас-гітарыст Мікалай Шагаў (*«Ннспектор», «Дендм»), барабаншчык Павел Заяц (««Лмнда» -* «Лявоны»), піяніст Георгій Высоцкі (*«Лннда» «Лявоны»), гітарыст Андрэй «Грыл» («група А. Ціхановіча-Я. Паплаўскай). Пасля ўдзелу ў праграме БТ «Рок Айленд» і некалькіх дэма-запісаў група часова спыніла дзейнасць. У чэрвені 1993 у калектыў былі запрошаны гітарыст Сяргей Мядзведзеў, бас-гітарыст Андрэй Лукша і барабаншчык Генадзь Дорфман. У такім складзе група праіснавала да траўня 1995, зрабіўшы запісы ў студыі «Песняроў», Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, здымалася для перадач БТ. Песня «Ko­neco» ўзяла другое месца ў хіт-парадзе радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная», пасля чаголетам 1995 шляхі музыкаў разышліся. На аснове гэтага калектыву ў 1997 утварылася група «Thank You Jesus».

Дыскаграфія: трэк «What You Come Here Fore» (y зборніку

«FM перехват-1» «TON-Records», 1996).

Кіно, відэа: кліп «The Spy» (рэж.

Анатоль Вечар, 1995).

24.10. О5//ДЛ.

БУРШТЭЙН АЛЯКСАНДР (Бурштейн Александр, Burshtein Aleksandr)-джазавы піяніст, аранжавальнік, кампазітар.

Нарадзіўся ў Баранавічах. Скончыў ССМШ пры БДК па класе фартэпіяна, пасля БДК па класе фартэпіяна. Працаваў у БДФ, у тым ліку музычным кіраўніком ансамбля «Тоніка», кіраваў аматарскім біг-бэндам «Зеленый огонек». Рабіў аранжаванні джазавых стандартаў і твораў савецкіх кампазітараў для ансамбляў «Тоніка», «Чараўніцы», эстраднасімфанічнага аркестру Усесаюзнага радыё і тэлебачання п/к Ю. Сіланцьева. Ад 1986 выступаў з арганізаванымі ім трыо, квартэтам, квінтэтам, з якімі ўдзельнічаў у некалькіх джаз-фестывалях, запісваўся на Беларускім радыё. Выехаў на сталае жыхарства за мяжу ў 1991.

Гастролі, фестывалі: у складзе ўласных джаз-комба «Віцебская восень 1987», «Днм фортепнанного джаза» (Мінск, 1988), фестывалі ў Казані і Фергане (1988).

Кантакт: tachana@gmail.com

23.12.06//Д.П..

БУТЭРУС ЖАНЕТ (Бутерус Жанет, Buterus Zhanet) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару. Выступае пад сцэнічным імем Жанет.

Нарадзілася ў г. Шаўляі, Літва. Пачатковую музычную адукацыю атры-

мала ў Літве, жыла з бацькамі ў Фінаў (ГДР), пасля чаго пераехала ў Мінск. Тут скончыла музычную школу, БДУК па класе эстраднага вакалу. Супрацоўнічае з прадзюсэрам Г. Мельнікавым. Спявае на расейскай, беларускай, ангельскай мовах. Кіно, відэа: кліп «Калыханка» (рэж. А. Шульга).

Кантакт: producer@janet-show.com.

22.01.06//Д.П.

БЯЛЬЗАЦКІ ЮРЫЙ (Бельзацкнй Юрнй, Belzacki Jerzy) кампазітар, дырыжор, піяніст.

Нарадзіўся 31.12.1909 у Варшаве, памёр 31.08.1963 у Мінску. Скончыў Варшаўскую вышэйшую музычную школу імя Шапэна па класах фартэпіяна і дырыжавання. Прафесійна выконваць музыку пачаў ва ўзросце 15 гадоў, выступаючы як піяніст у варшаўскіх кабарэ. Пазней працаваў у розных калектывах, пісаў інструментальную музыку, песні. 3 пачаткам II Сусветнай вайны перабраўся ў Беласток, дзе ў кастрычніку 1939 з ліку польскіх музыкаў-уцекачоў сабраў аркестр. У лістападзе 1939 выступіў з гэтым аркестрам у Мінску і атрымаў прапанову арганізаваць Дзяржаўны джаз-аркестр БССР. Неўзабаве ў склад аркестру ўвайшоў трубач Эдзі Рознер, які стаў кіраўніком калектыву. Тым часам Ю. Бяльзацкі прыняў абавязкі дырыжора і музычнага кіраўніка. Працаваў у складзе аркестру да 1947, кіраваў ім некаторы час пасля арышту Э. Рознера. У 1948 непрацяглы час кіраваў аркестрам аперэты ў Бабруйску, затым канцэртмайстрам у тэатры оперы і балету, Белдзяржэстрадзе. У канцы 50-х

і да апошніх дзён быў галоўным дырыжорам аркестру Беларускага радыё. Выступаў з канцэртамі, у тым ліку джазавай музыкі («Rhapsody In Blue» Д. Гершвіна), пісаў музыку для драматычных спектакляў («Хнжнна дядн Тома») і кіно («Міколка-Паравоз», «Впередн крутой поворот», «Слуга народа», «Зелёные огнм», «Гадзіннік спыніўся апоўначы», «Чырвонае лісце» і інш.), сімфанічную і камерную музыку, папулярныя інструментальныя п'есы, музыку для фізкультурных парадаў. Сярод найбольш вядомых твораў аперэта «Алазанская долмна», ўверцюра на беларускія тэмы для духавога аркестру, араторыя «Маёй Радзіме», сюіты на тэмы польскіх народных танцаў, рэдакцыя оперы «Князь-озеро» В. Залатарова («Пламенные сердца»), фантазіі на тэмы песень Уладзіміра Алоўнікава, Ц. Хрэннікава, В. Салаўёва-Сядога, песні «Розмта», «Ннкогда», «Тайный остров», «Добрый путь».

Гастролі: Бельгія (1935), ЗША (сяр. 30-х), СССР.

Кнігі: зборнік нот «Romans w trzech tomach. Tango» («Ge-Be», Варшава). 06.12.06//ДЛ., фота з архіву Л. Бяльзацкай.

I«beZ bileta» група з Мінску, якая ўтварылася ў 1999.

Рэпертуар заснаваны на спалучэнні шматлікіх стылёвых элементаў, песні выконваюцца на беларускай і расейскай мовах. Першапачатковы склад: Віталь «Артыст» Герасімчык гітара, вакал, Сяргей Бакавец гітара, вакал, Яўген «Немец» Вайткевіч барабаны, джамбі, Ксеня Мінчанка скрыпка, флейта, тамбурын, вакал (-* «WZ-Orkiestra», 2003), Алег Русак бас-гітара, Наста Кісялёва флейта, вакал. У канцы 2006 у складзе калектыву працавалі Віталь «Артыст», С. Бакавец, Ганна Харчанкавіяланчэль, Таццяна Кушнер аранжаванне, web desing, Дзяніс Стурчанка бас-гітара, Дзяніс Шураў барабаны, Павел Кудрын мультыінструменталіст (*«Rosary», «Папарнс», «Jitters», 2006). Сярод найбольш вядомых песень «Мая краіна Беларусь», «Лодочкн», «Шладальше», «Нарпсована».

Фестывалі: «Spirit Of Woodstoke» (Мірапуры, Італія, 1999, 2000), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2000), «Fiesta Borealis» (Алецка, Польшча, 2006), «Przystanek» (Польшча, 2006), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2007).

Узнагароды: «Рок-карона 2000» у намінацыі «Дэбют году», «Рок-карона 2001» у намінацыі «Песня году» («Мая краіна — Беларусь»), спецпрыз прэсы ў конкурсе фестывалю «Fiesta Borealis» (Алецка, Польшча, 2006).

Дыскаграфія: альбомы «На неба» («beZ bileta», 2001), «Нармсована» («beZ bileta», 2004), максі-сінгл «Поправка 22» («beZ bileta», 2006), «Кнно» («West Records», травень 2007), Інтэрнэт максі-сінгл «КННОкадры» (2007); трэкі «Мая краіна -

Беларусь» (у зборніку «Бульба-хнт 3» «Bulba Records», 2000).

Кіно, відэа: кліпы «Stop Business» (рэж. Д. Волкаў, 2002), «Stop Busi­ness remix» (рэж. Н. Ждановіч, 2003), «Лодочкм» (рэж. Т. Кушнер, 2003), «Нарнсована» (рэж. Т. Кушнер, 2003), «Шла дальше» (рэж.

Т. Кушнер, 2004), «Смотреть вверх» (рэж. Т. Кушнер, 2004), «Место для тебя» (рэж.Т. Кушнер, 2006), «Жпраф» (рэж. М. Сабураў, 2006), «Ннкогда не умнрай» (рэж. М. Сабураў, 2007); удзел у саўндтрэку да мультфільму «Мальчпк с пальчмк», мастацкага фільму «Охота на пмраныо» (2006), музыка да спектаклю «После» тэатру «Ннжест» (2006).

Кантакт: менеджмэнт Віктар Пазнякоў +375 (29) 679-32-95; www.bezbileta.net

1209.07//Д.П.

пай супрацоўнічаў Ігар Варашкевіч вакал («Крама»), Ад восені 2004 калектыў выступае пад назвай «Blues Street». На пачатку 2006 група складалася з У. Любінскага, Анатоля «Тофіка» Каляды барабаны (*«Форпост», «Нео»), Алега Тумашова вакал, клавішныя (*«Ulis»), А. Дунскага, Валерыя Башкова бас-гітара (*«Зартнпо»), Мікалая «Баршча» Драніцкага перкусія (*«Postscriptum», «Ur’ia»), Фестывалі: «Блюз в Россмн» (1992), «Блюз жыве ў Мінску» (1995), «Грмфомання» (Мінск, неаднаразова), «Beatles Forever» (Мінск, 2004).

Дыскаграфія: альбом CD «Blues Street Friends» (аўт. выд., 2003). Кантакт: www.bluesstreet.narod.ru; liubinski@tut.by; +375 (29) 762-27-00. 21.О1.О6//ДП.

I «BLUES STREET FRIENDS» група з Мінску.

У залежнасці ад задачы, выступае з праграмамі рознай музыкі, выконваючы блюз, класічны рок, лацінаамерыканскую музыку. Утварылася ў 1992 у Ленінградзе з ініцыятывы мінскага гітарыста Уладзіміра Любінскага (*студыя «Песняры», «Pa­pa», «Доктор Моро»). Праіснавала непрацяглы час, пасля чаго ў 1994 была адноўлена У. Любінскім у Мінску. Аснова рэпертуару блюзавыя і рокавыя стандарты, а таксама джаз, лацінаамерыканская музыка.

У розны час у складзе калектыву выступалі Вадзім Чайкоў, Вячаслаў Булда, Аляксандр Старажук барабаны, Аляксандр Ванкевіч бас-гітара, Аляксандр Дунскі, Стэфан, Фуат «Фучык» Сулейман вакал, з гру-

«B.N.» («Biaz Nazvy»)група з г. Бярозы Брэсцкай вобл., якая выконвае музыку ў стылі пост грандж-метал, альтэрнатыва на беларускай мове.

Утварылася ў снежні 1999 і першапачаткова выступала наступным складам: Алесь Лютыч вакал, музыка, гітара, Рамуальд Пазьняк барабаны, Юрый Сцяпанаў бас-гітара. Аўтар тэкстаў Сяргей Машковіч. У 2005 склад калектыву быў наступны: А. Лютыч, Р. Пазьняк, Максім Літвінец гітара, Алесь Зайцаў бас-гітара (*2004), С. Машковіч. Гастролі: Польшча (2005-07).

Фестывалі: «Рок-кола» (Наваполацк, 2001), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2002, 2005-07), «Union of Rock» (Венгажэва, Полывча, 2006), IV Flader Pop Festiwai (Гданьск, Полылча, 2006).

Узнагароды: пераможца ў намінацыі «Лепшая лірычная песня» на фестывалі «Рок-кола 2001», прыз гміны Гродка ў конкурсе фестывалю «Басовішча 2002».

Дыскаграфія: альбомы CD «Не трывай» (MC «Vigma», 2003, перавыд. «БМАдгойр», 2004), «Zyvie rock’n’roll!» («БМАдгойр», 2006); трэкі «Дзед Мароз» (у зборніку «Viza N.R.M.» «БМАдгойр», 2003), «Не трывай» (у зборніку «Наша музыка» «Arlo Music», 2003), «Гарады» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004), «Моднікі» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі I малюнкі», 2006).

Іншая інфармацыя: менеджмэнт Ігар Знык znycky@hotmail.com Кантакт: www.biaznazvy.com; b_n@tut.by; +375 (1643) 45-189, +375 (29) 721-40-18.

06.11.06//Г.Ш.

| «BROS. IN BLUES» мінская група. Склалася ў 1996 дзеля выканання кавер-версій вядомых блюзавых стандартаў і часткова арыгінальных ангельскамоўных твораў блюзага характару. У складзе калектыву працавалі: Андрэй Казлоўскі гітара, вакал (*«Сузор’е»), Юрый Міхайлаўгітара, бэк-вакал (~* «Мадера хард-блюз»), Аляксей Казлоўскі бас-гітара, вакал (*«Сузор’е», «Zindan»), Андрэй Філатаў барабаны (*«Сузор’е», «Zindan»), У канцы 1997 група спыніла дзейнасць. Фестывалі: «Блюз за мпр» (Кіеў, 1997, у адным канцэрце з групай Міка Тэйлара).

Дыскаграфія: збярогся канцэртны запіс 1997.

Кантакт: andrew_koz55@yahoo.com; +375 (29) 557-04-44 (Андрэй Казлоўскі).

14.11.06//ДП.

ВАЙНШТЭЙН АВЕНІР (Вайнштейн Авеннр, Vainshtein Ave­nir) музыка, кампазітар, аранжавальнік, паэт, менеджэр, журналіст.

Нарадзіўся 08.07.1934 у Харкаве.

У 1960 скончыў Калінінградскую музычную вучэльню (Расея). Ад 1960 пачаў працаваць як кларнетыст/саксафаніст у розных калектывах БДФ: Дзяржаўным ансамблі танца, малых саставах, запісваўся на радыё і тэлебачанні. Пазней працаваў загадчыкам музычнай часткі Дзяржаўнага тэатру лялек, падрыхтаваў больш за 25 партытур з музыкай да спектакляў. Пісаў музыку й для драматычных тэатраў, а таксама для мюзіклу «Пінская шляхта» БТ. У 70-я 80-я быў лідэрам Белорусского днкснленда, выступаў у прэсе з публікацыямі на тэмы культуры, музыкі, у 90-я наладжваў у Мінску канцэрты расейскіх музыкаў і актораў, вёў аўтарскія праграмы на 2 канале Беларускага радыё, радыё «Бм-Эй». У сакавіку 2005 у канцэртнай зале БДФ прайшла аўтарская вечарына, прысвечаная 70-годдзю з дня яго нараджэння. Ад 2006 выступае як лідэр групы «В джазе только дедушкп».

Гастролі, фестывалі: з Дзяржаўным ансамблем танца Сірыя, Ліван, Чэхаславакія, рэспублікі СССР, у складзе эстрадных калектываў рэспублікі СССР.

Дыскаграфія: альбомы CD «Белорусскнй дмкснленд» («Ковчег», 2004), «Песнн н мнструментальная музыка» («Ковчег», 2005).

Кнігі: зборнік паэзіі і прозы «Найдн себя под знаком Зоднака» («Ковчег», 2000).

Кантакт: +375 (17) 285-69-91.

г9.О7.О7//Д.П.

ВАЙЦЮШКЕВІЧ ЗМІЦЕР (Войтюшкевмч Дмнтрмй, Vajtsiushkevich Dzmitri) спявак, кларнетыст-саксафаніст, выканаўца на народных інструментах, кампазітар, аранжавальнік.

Нарадзіўся 20.07.1971 у п. Бярозаўка Гродзенскай вобл. Выступае пад сцэнічным псеўданімам Тодар.

У 1990 скончыў Лідскую музвучэльню па класе кларнета, у 1995 БУК па класе кларнета і ММВ па класе вакалу. Ад 1992 да 1998 выступаў у складзе фолк-мадэрн групы

«Палац», ад 1997 да 2002 у складзе групы «Kriwi». У 2002 стаў ініцыятарам стварэння групы «WZ-Orkiestra». Удзельнічаў у стварэнні, sa­nice і паказе супольных музычных праектаў «Народны альбом» (1997), «Сьвяты вечар 2000» (2000), «Я нарадзіўся тут» (2001). Найбольш вядомыя творы: цыкл песень «Цацачная крама» на вершы Леаніда ДранькаМайсюка, музыка і аранжаванні для цыклу «Балады», музыка для праграмы на вершы У. Маякоўскага, песні «Беларуска» (верш Ларысы Геніюш, 2001), «Шчодры вечар, сьвяты вечар» (словы народныя, 2000), «Нямецкі коцік» (аўтар тэксту невядомы, 1999), «Бруклннскнй мост» (верш У. Маякоўскага, 2003). Піша музыку для тэатру і кіно, у 2006 пачаў выступаць на мінскім «Аўтарадыё» як аўтар і вядучы праграмы «Простыя словы». Кіраўнік запісу і выдання зборнага альбому «Калыханкі» (2006, з ініцыятывы Беларускага прадстаўніцтва UNISEF).

Гастролі: у складзе «Палацу», «Kri­wi» Польшча, Італія, Нямеччына, Францыя, Украіна, Казахстан, Літва, Латвія і інш.

Фестывалі: «Tanz & Folkfest» (Рудольштадт, Нямеччына, 1994), «Азія дауысы» (Алматы, 1995), «Славянскнй базар» (неаднаразова) і інш. Узнагароды: у складзе «Палацу», «Kriwi» і самастойна лаўрэат многіх міжнародных конкурсаў этнамузыкі ў Польшчы і Нямеччыне; уладальнік «Рок-карон» у намінацыі «Традыцыі і сучаснасць» (1996, 1997), намінацыі «Альбом году» («Народны альбом», 1998), «Лепшы кліп» («За туманам», 2000) і «Праект году» («Сьвяты вечар 2000»), «Падзея году» («Я нарадзіўся тут»,

2001), «Музыкант году» і «Традыцыі і сучаснасць» (2002), «Рок-карона 2006» у намінацыі «Спеўная паэзія» (альбом «Танга з ружай»), пераможца на цырымоніі «Мкстерня звука 2006» у намінацыі «Незалежная музыка. Альбом году».

Дыскаграфія: у складзе «Палацу» гл. 1996-2000; у складзе «Крыві» гл. 1997-2000; сола«Цацачная крама» («Ковчег», 2001), «Балады» (аўт. выд., 2002), «Паравіны году» (аўт. выд., 2003), «Паравоз каханьня» («West Records», 2004), «MW» («West Records», 2005), «Месяц i сонца» («West Records», 2005), «Танга з pyжай» («West Records», 2006), «Нявыдадзенае. Песьні з доўгай шуфляды» («West Records», 2006); трэкі «I Want You Now» (y зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003), «Bella ciao!» (y зборніку «Дыхаць!» «Гукі i малюнкі», 2006), «Пасьвіпа Кася коні» (у дэма-зборніку «Belaru­sian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006), «Дарога» (у зборніку «Прэм’ер Тузін 2006» «West Re­cords», 2006).

Кіно, відэа: «Воўк», «Зубр», «Будзе дождж» (усе рэж. Д. Адамкевіч, 2004, ГІольшча), «Piano» (рэж. У. Маркевіч, 2004).

Кантакт: www.todar.net; todar-vojt.livejournal.com; Todar@tut.by; +375 (29) 309-49-79. 21.О7.О7//Д.П.

ВАНКЕВІЧ АЛЯКСАНДР (Ванкевнч Александр, Vankevitch Aljak­sandr) бас-гітарыст, аўтар музыкі і тэкстаў, аранжавальнік, гукарэжысёр, педагог

Нарадзіўся 08.02.1961 у Слуцку Мінскай вобл. Скончыў ММВ па класе

бас-гітары ў 1985. Ад 1985 да 1987 працаваў у складзе ансамбля «Тоніка», адначасова супрацоўнічаў з мінскай групай «Метро». Ад 1987 да 1990 бас-гітарыст ансамбля «Верасы». Паралельна ўдзельнічаў у іншых праектах, напрыклад, выступаў з Сяргеем Брыксам і групай «Рефлекс» (1989-92). У 1992 быў запрошаны ў Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, дзе выступае як музыка малых складаў і да сёння. Адначасова супрацоўнічаў з групамі «Little Blues Band» Івана Маркава (1993-98), «Blues Street Friends» Упадзіміра Любінскага (1998 да с.д.), «Крама» (ад 2003). Як кампазітар напісаў песні «Старый пароход» для групы «Метро», «Танцы поддождем», «Зеленый змей», «Проіцай» для групы «Рефлекс», стварыў шэраг аранжаванняў для розных калектываў і салістаў. Маючы хатнюю студыю, займаецца запісам фанаграм, аранжаваннямі. Ад 2004 выкладае ў ММВ па класе бас-гітары.

Гастролі: у складзе «Тонікі» і ансамбля «Верасы» гастраляваў па ўсім Савецкім Саюзе.

Фестывалі: у складзе групы «Метро» «Lithuanika 1985», у складзе «Little Blues Band» «Блюз жыве ў Мінску» (1996, 1997), у складзе «Blues Street Friends» «Грнфомання» (2000, 2002, 2003).

Узнагароды: Гран-пры фестывалю «Lithuanika» (Вільнюс, 1985), прыз «За ўнёсак у развіццё блюзу ў Беларусі» на «Рок-каранацыі 1996» (Мінск, у складзе «Little Blues Band»). Дыскаграфія: LP «Поёт Вмктор Вуячмч» («Мелодмя», 1986), дыскі ансамбля «Верасы», дэма MC «Метро» (1986), 2 дэма MC групы «Рефлекс» (абедзве 1991), CD «Blues Street

Friends» (аўт. выд., 2003), на якім выступіў як музыка і прадзюсэр.

Кантакт: +375 (17) 231-89-53, (29) 631-89-53.

04.05.03.Д.П.

ВАРАНЦОЎ ДЗЯНІС (Воронцов Деннс, Varantsou Dzianis) аранжавальнік, саўнд-прадзюсэр, піяніст, кампазітар.

Нарадзіўся 17.04.1975 у Мінску.

Скончыў ММВ па класе фартэпіяна ў 1996. Супрацоўнічаў з групамі «J:Mopc», «Тайланд», «Merry Poppins», Карыянай, Верай Карэтнікавай, Аляксандрам Ціхановічам і Ядвігай Паплаўскай, Палінай Смолавай, Ларысай Гоыбалёвай, Марыэль, Нілсам.

Узнагароды: узнагарода на цырымоніі «Мйстерня звука 2005» у намінацыі «Альбомы белорусскмх нсполнптелей» («Апрель» групы «Фморс»).

Дыскаграфія: удзел у запісе альбомаў «Апрель» групы «JiMopc» («West Records», красавік 2005, перавыд. 2006) і «Босмком по мостовой» («West Records», кастр. 2006). Кантакт: dzianisv@me.by

01.11.06//А.Р.

ВАРАШКЕВІЧ ІГАР (Ворошкевмч Нгорь, Varashkevich Ihar) вакаліст, гітарыст, аўтар музыкі.

Нарадзіўся 15.08.1960 у Баранавічах. Скончыў БДТМІ па спецыяльнасці інтэр’ер і абсталяванне (1987). Актыўна заняўся музыкай у 1982 у складзе групы «Studio-7», у 1984 стаў адным з заснавальнікаў групы «Бонда», у 1991 узначаліў групу «Крама». Найбольш вядомыя песні: «Стэфка», «Тата мае рацыю», «Слуцкая брама», «Будзь разам з намі», «Бяжы, бяжы, хлопец», «Хворы на рок-н-рол», «Гэй там, налівай!», «Камэндант», «Мама», «Выпі

са мной да дна», «Што дапаможа нам», «Гомельскі вальс», «Хавайся ў бульбу», «Падае дождж».

Гастролі: у складзе «Крамы» Pa­cefl, Польшча (1995-99).

Фестывалі: у складзе групы «Бонда» «Lithuanika» (Вільня, 1986), «Магілёў 1988», Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк 1988», «Рок-крок» (Гродна, 1989); у складзе «Крамы» «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1992, 2004, 2006, 2007), «Славянскнй базар» (1993), «Поколенне» (Масква, 1994), «Visagino Country» (Літва, 1996), «Маладзечна» (1994, 1995), «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2002).

Узнагароды: у складзе «Крамы» пераможца «Рок-каранацыі 1994», уладальнік «Рок-карон» у намінацыях «За адданасць жанру» (1995), «Традыцыі і сучаснасць» (1999), «Альбом году» (2001, «Хавайся

ў бульбу»); пераможца «Басовішча» (1992), 1 месца ў конкурсе фестывалю «Поколенне 1994».

Дыскаграфія: у складзе «Бонды» гл.; у складзе «Крамы» гл.; трэкі ў складзе «Бонды» «Твая Атлантыда», «На станцыі Койданава» (у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодмя», 1990); у складзе «Крамы» «Run Boy Run», «Baby», «Rockin’ & Rollin» (y зборніку «Western Dreams» «RTX Records», 1993), «Мама, я ўжо не той», «We Are Going Down», «Сабака», «Гэй там, налівай», «Камэндант» (у зборніку «Жнвые концерты на «Радно Ракурс», т.1» «Радмо Ракурс», Расея, 1996), «Enjoy The Silence» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

Кіно, відэа: y складзе «Бонды» «Ура!» (рэж. Г. Нікалаеў, 1988), «На станцыі Койданава» (рэж. Г. Нікалаеў, 1989); у складзе «Крамы» «Гомельскі вальс» (рэж. Я. Хрусталёў, 1996), «Хавайся ў бульбу» (рэж. Анатоль Вечар, 2002).

Кантакт: +375 (29) 665-96-72.

16.О5.О5//Д.П.. фота ДЛ.

«ВЕРАСЫ» вакальна-інструментальны ансамбль, які ўгварыўся як калектыў БДФ у 1971.

На пачатку акампанавальная група Эдуарда Міцуля (музычны кіраўнік Анатопь Гілевіч), ад 1974 самастойная творчая адзінка на чале з Васілём Раінчыкам. У рэпертуары былі песні моладзевай, папулярнай тэматыкі савецкіх кампазітараў, пазней аўтарскія творы ўдзельнікаў калектыву. У першай палове 80-х актыўна супрацоўнічаў з амерыканскім

спеваком Дзінам Рыдам. У канцы 80-х калектыў пачынае эксперыментаваць з электроннымі інструментамі, выкарыстоўваць камп’ютэрную музыку. У канцы 90-х практычна перастае існаваць. Сярод удзельнікаў калектыву былі Уладзімір Угольнік, Генадзь Старыкаў, Ірына Цвяткова, Ядвіга Паплаўская, Аляксандр Ціхановіч, Надзея Мікуліч.

Гастролі: ГДР, ПНР, ЧССР, Францыя, рэспублікі СССР, Балгарыя, Лаос, Сірыя, Бельгія, Фінляндыя, тур па Забайкаллі і БАМе з Дзінам Рыдам. Фестывалі: фестываль палітычнай песні (Фінляндыя, 1975), «Ален мак» (Балгарыя, 1976), фестываль памяці Віктара Хары (Фінляндыя, 1978), V фестываль дружбы моладзі СССР і ГДР (ГДР, 1980), «Залаты Арфей» (Балгарыя, 1980), «Огнн магмстралн» (БАМ, 1984).

Узнагароды: лаўрэат V Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады (Масква, 1974), лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (1980), дыпламант Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады (1983).

Дыскаграфія: ЕР «Верасы» («Мелодня», 1975, 1976, 1978); альбомы LP «Верасы» (Balkanton», Балгарыя, 1978), LP «Наша днскотека» («Мелодпя», 1980), «Музыкадля всех» (2 LP, «Мелодня», 1985), CD «Популярные песнн прошлых лет» («Vigma», 1996); трэкі «Караван» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Re­cords», 2000), «Музыкадля всех» (у зборніку «Песня о Роднне» «Мелодмя», 1987), «Еслн любмшь найдн» (у LP «Для вас, женіцнны» «Мелодпя», 1980), «А любовь жнва» (у LP «Наша дмскотека» «Мелодня», 1980), «Завіруха» (муз. Эдуарда Ханка, сл. Генадзя Бураўкіна,

y LP «С Новым годом!» «Мелодмя». 1983), «Страдання» (у LP «Комарово». Песнм на стнхн М. Танмча» «Мелодпя», 1986), «Ты прмдёшь» (у зборніку «Лнрнческне песнм на стнхм Л. Ошаншча» «Мелодня», 1978), «Наша дпскотека» (у LP зборніку «А любовь жнва» «Мелодпя», 1980), «Наша днскотека», «Снежный человек», «Цветные сны» (усе ў LP зборніку «Лётная погода. Песнн на стмхм М. Танмча» «Мелодмя», 1980), «Простн меня, мама» (у LP зборніку «Не разлюблю тебя. Песнн на стнхм Н. Шумакова» — «Мелодмя», 1980), «Белая вежа» (у LP зборніку «Золотая моя Москва» «Мелодмя», 1981, у зборніку «Как слово наше отзовётся. Песнм молодых компознторов» «Мелодпя», 1983), «Я у бабушкн жмву» (у LP зборніку «Для вас, женіцмны» «Мелодмя», 1981), «Нявыказаная балада» (у LP зборніку «Как слово наше отзовётся. Песнм молодых композпторов» «Мелодня», 1983).

Кантакт: teatr_estrady@telegraf.by (В. Раінчык).

25.О4.О6//ДП. і паводле Белэнцыклапедыі.

«ВЕРНОСТЬ» віцебскі калектыў, які трымаўся джазавага стылю, выконваючы джаз-рок, ф’южн, джаз, арт-рок (як аўтарскія творы, так і стандарты).

Утварыўся ў сакавіку 1978 на базе Гарадскога цэнтру культуры Віцебску. У першым складзе групы выступалі Сяргей Бачынскі гітара, Валерый Мітчанка гітара, Уладзімір Нікан клавішныя, Мікалай Юрчанка бас-гітара, Аляксандр Мязенка барабаны, Радзівон Бас мастацкі кіраўнік. У розныя гады ў складзе групы выступалі Генадзь Вялічка -труба, Алег Крыжанюк саксафоны, флейта, Аляксандр Сітаў і Аляксандр Старажук барабаны, Валерый Лаўрыновіч клавішныя, Алег Афанасьеў бас-гітара. Група спыніла існаванне ў снежні 1983.

Гастролі: Літва, Расея, Беларусь; удзел у агітпоездзе «Комсомольская правда» 1979, 1980 (тур паЗаходняй Сібіры), удзел у агітпералёце «50 гадоў ваенна-транспартнай авіяцыі СССР» 1981 (Чыта, Хабараўскі край, Фергана, Азербайджан).

Фестывалі: «Віцебская восень» (1978-83), «Янтарная труба» (Коўна, 1980), «Юность Балтмкн» (Паланга, 1981), «Ліда 1982».

Узнагароды: II месца на фестывалі «Янтарная труба» (Коўна, 1980), прыз Г. Вялічку як лепшаму трубачу фестывалю, I месца на фестывалі «Ліда 1982».

Кантакт: +375 (29) 633-46-07 (А. Афанасьеў).

О4.О6.О6//Д.П.

«ВЕСЁЛЫЕ ЛНСЫ» мінская бітгрупа, якая базавалася ў ДК камвольнага камбінату.

Існавала ад 1967 да 1969. У калектыве выступалі Андрэй Святаславаў -

бас-гітара, вакап, Уладзімір Пад’ельскі гітара, вакал, Уладзімір Спірыдовічгітара, вакал (-> «Аргонавты»), Сяргей Дзевяткоў барабаны, вакал. Рэпертуар калектыву складаўся з песень груп «Beatles», «Rolling Stones», «Czerwone Gitary», a таксама аўтарскіх расейскамоўных

твораў удзельнікаў калектыву. Група грала на танцавальных вечарынах у ДК, выступала з канцэртамі.

Фестывалі: 1 фестываль біт-музыкі (Мінск, 1968).

Кантакт: +375 (29) 362-34-77 (У. Спірыдовіч).

2В.О2.О7//Д.П.

ВЕЧАР АКСАНА (Вечер Оксана, Vecher Oksana) журналістка, вядучая тэлевізійных музычных праграм.

Нарадзілася 25.01.1971 у г.п. Мір Карэліцкага р-ну Гродзенскай вобл.

Скончыла музычную школу па класе скрыпкі (1987), МІК па спецыяльнасці методыка культасветработы (1992). У 1991 пачала працаваць на радыё, годам пазней увайшла ў склад рэдакцыі радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў якасці вядучай праграм «Сёмая пятніца» і «10 хвілінаў з Санай». У 1993-94 вяла аўтарскую праграму «Тры апельсіны». У студзені 1995 заснавала аўтарскую музычную праграму «Акалада», выступала аўтарам і вядучай праграм «Музыкальная обойма» (тэлекампанія «Свой круг», 1996-97), «Беларускі хіт-парад» (Белтэлерадыёкампанія, 1997-2000). Ад 2000 рэдактар, аўтар праграмы «5x5» (тэлекампанія «Око»), ад верасня 2001 аўтар сцэнарыя, рэдактар праграмы «Беларуская дваццатка» («Око»), ад верасня 2002 да ліпеня 2004 вядучая праграмы «Кліп-абойма» (Белтэлерадыёкампанія), ад верасня да снежня 2004 вядучая рубрыкі «Азбука этыкету» (т/а «Карамболь»), ад 2005 аўтар і вядучая праграмы «Вялікая энцыклапедыя Беларусі», ад 2007 -

вядучая «Просто программы». Выступала як вядучая, суаўтар сцэнарыяў цырымоній «Рок-каранацыя», фестываляў «Рок па вакацыях».

Узнагароды: «Рок-карона 1998» (як сцэнарыстка, разам з Анатолем Вечарам) у намінацыі «Кліп году» («Охотнмк н сайгак» групы «Нейро Дюбель»), Дыскаграфія: сінгл «Over грусть» (разам з групай «Happy Face»). Кіно, відэа: аўтар ідэі і сцэнарыяў кліпаў «Ангел» Алега Арлова (рэж. А. Вечар, 1997), «Песенька пра каханьне» групы «N.R.M.» (рэж. А. Вечар, 1997), «Охотннк п сайгак» (рэж. А. Вечар, 1998), «Время распроіцаться» (рэж. А. Вечар, 1999), «С праздннком» групы «Нейро Дюбель» (рэж. А. Вечар, 1998), «Лето» Сяргея Кавалёва (рэж. А. Вечар, 2001), «Зеркало» Аляксандра Сухарава (рэж. А. Вечар, 2000).

Кантакт: avecher@tut.by, +375 (29) 629-38-56.

11.07.07//ДП.

ВЕЧАР АНАТОЛЬ (Вечер Анатолнй, Vecher Anatoliy) тэлерэжысёр, вядучы канцэртных і тэлевізійных праграм.

Нарадзіўся 16.07.1962 у Мінску. Скончыў ГПТВ №9 металістаў па спецыяльнасці фрэзероўшчык (1980), МІК па спецыяльнасці рэжысура тэатральнага самадзейнага калектыву (1989). У гэтым жа годзе быў прыняты ў дыктарскую групу Беларускага радыё на пасаду дыктара-практыканта. У 1990-адміністратар Галоўнай рэдакцыі інфармацыі, вядучы праграмы «Панарама», ад 1991 малодшы рэдактар Галоўнай рэдакцыі моладзевага вяшчання Беларускага тэле-

бачання, вядучы праграмы «Крок». Ад 1992 суаўтар і вядучы праграмы «Сёмая пятніца» радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная». У гэтым жа годзе выступіў як аўтар ідэі і рэдактар тэлегульні «Пяць зорак», быў вядучым праграмы «Правінцыя». Ад 1994 рэдактар рэдакцыі музычных і пацяшальных праграм БТ, суаўтар і вядучы праграмы «Тры апельсіны», ад 1995 аўтар і вядучы праграмы «Акалада», у 1996-97 рэдактар праграмы «Музычная абойма» (тэлекампанія «Свой круг»), у 1997-2000рэдактар тэлепраграмы «Беларускі хіт-парад» (Белтэлерадыёкампанія), у 2000 рэжысёр праграмы «5x5» (тэлекампанія «Око»), ад верасня 2001 рэдактар «Беларускай дваццаткі» (тэлекампанія «Око»), ад верасня 2002 да ліпеня 2004 рэжысёр праграмы «Кліп-абойма» (Белтэлерадыёкампанія). У 2005 запусціў праграму «Вялікая энцыклапедыя Беларусі», у якой выступіў як аўтар ідэі і вядучы. Вядучы, суаўтар сцэнарыяў цырымоній «Рок-каранацыя», фестывалю «Рок па вакацыях».

Узнагароды: «Рок-кароны 1998» у намінацыі «Кліп году» («Охотннк н сайгак» групы «Нейро дюбель»), «Рок-кароны 1999» («За туманам», група «Kriwi»).

Кіно, відэа: рэжысёр кліпаў «За туманам» («Kriwi», 1999), «The Spy» (група «Буржуазня», 1995), «Каменные джунглн» (Ірына Відава, 1999), «Агу, вясна» («Kriwi»), «Паветраны шар» («N.R.M.»), «Ночные дождн» (Іскуі Абалян), «Время распроіцаться» («Нейро дюбель», 1999), «Ты достал» («Снннца»), «Тянн-Толкай» («Тянн-Толкай»), «Шапка ондатровая» («Экнвокн»), «Птнцы» (Алеся, 2003), «Хавайся ў бульбу» («Крама»,

2002), «Дом» («Новае неба»), «Ангел» (А. Арлоў), «Гагарнн» («Нейро дюбель», 1997), «Голос мамы» (Алег Елісеенкаў), «Ммпровмзацмя в стнле бугн-ву™» (Васіль Раінчык), «Охотннк н сайгак» («Нейро дюбель», 1999), «Только с тобой» («Белорусскне Песняры», 2002), «Не уходп» («The Ravens»), «Песенька пра каханьне» («N.R.M.»), «Переехало комбайном» («Нейро дюбель», 1998), «Заколдованный рай» (Анжаліка Ют, 1998), «П.М.О.Т.К.У.К.У.К.» («Нейро дюбель», 2002), «Очень лень» (Сяргей Кавалёў, 2002), «Команднровочный роман» (С. Кавалёў), «Неба мяняе колер» (Кася Камоцкая і «Новае Неба»), «Там, за рекою» («Парадокс»), «Зеркало» («Экнвокн»), «Гт 18» (Карыяна, 2002), «Монтевмдео» («J:Mopc», 2004), «Му Galileo» («Аляксандра і Канстанцін», канцэртны варыянт, 2004), «Пара дамоў» («Аляксандра і Канстанцін», 2004), «Чердак» («Панн Хнда»), «Халі-галі» («Верасяты»), «С праздннком» («Нейро дюбель», 1999), «Ннкнта» («Дон Санчес»), «Самолёты» («Нейро дюбель», 1999), «Чыстае-сьветлае» («N.R.M.»), «Аўлузе» («Палац», 2003), «Запреіцу тмшнну» (Анжаліка Ют, 2001), «Я памру тут» («Нейро дюбель», 2002), «3 Новым годам!» («Нейро дюбель», 2003), «Лето» (С. Кавалёў, 2000), «Одзірыдзідзіна» («N.R.M.»), «Большая мечта» («Нейро дюбель», 2001), «Не потеряй» (Алеся, 2004), «Офнцеры Беларусм» (Анатоль Ярмоленка), «В сннее/ Осень» («ROM», 2005), «С чнстого лнста» (Ганна Мушак).

Кантакт: avecher@all.tvr.by, +375 (29) 619-38-56.

11.O6.O5//ДЛ.

ВІДАВА ІРЫНА (Вндова Нрмна, Vidova Irina) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару, аўтар тэкстаў.

Нарадзілася 15.11.1972 у Мінску.

У 1993 скончыла музычна-педагагічны факультэт БДПУ імя Максіма Танка па спецыяльнасці музыка.

У 1995 дэбютавала на аўтарскім вечары паэта Аляксандра Пягчылава, выканаўшы на ягоныя вершы песні Алега Мопчана «Осень-досада», «Не грустм, король». Выступіла ў шэрагу тэлевізійных праграм, у клубах Мінску і Масквы. У 1998-2000 артыстка-вакалістка Магілёўскай абласной

філармоніі, у 2000-03 супрацоўнічала з гуманітарна-творчым цэнтрам «Ювентус» Дзяржкамітэту па справах моладзі. У 2002-04 супрацоўнічала з расейскімі фірмамі «Артес продакшн», «Biz Enterprises». Рэпертуар заснаваны на расейскамоўных песнях пераважна аўтарства прадзюсэра А. Молчана. Сярод найбольш папулярных песень «Бабочкм», «Любовь сказала Да!», «Лунные танцы», «Мы не чужпе», «Думала», «Поцелун», «Falling In Love», «Блондпнкм».

Фестывалі: расейска-беларускі фестываль «За Союз» (2001).

Гастролі: Магілёўская вобл. (1999).

Дыскаграфія: альбомы CD «Все оченьхорошо» («ПанРекордз», 1999), «Улетай» («OVM Ргобйс1іоп»/«Подземка», 2002), «Любовь сказала Др!» («Vigma», 2006); трэкі «Улетай, душа» (у зборніку «Мешок с хнтамм 6: русскнй хнт» «Мнр вндео», 2001), «Мы не чужме» (у зборннку «Хмт мейкер 4» «Biz Enterprises»/«MoHOBMT», 2003), «Поцелун» (у зборніку «Хнт мейкер» «Biz Enterprises»/«MoHonuT», 2003), «Любовь сказала Да!» (у зборніку «Любовь + Хнт FM» «Biz Enterprises»/ «Монолмт», Расея, 2004), «Не нужны слова» (у зборніку «Песня года Беларусн, ч.2» «Проспект», 2005).

Кіно, відэа: кліпы «Города», «Блмзко млн далеко» (абодва рэж. Упадзімір Максімкаў, 1998), «Каменные джунглн» (рэж. Анатоль Вечар, 1999), «Это просто любовь» (рэж. А. Шульга, 2000), «Самба Лмстопад» (рэж. У. Максімкаў, 2006).

Кантакт: vidova@mail.ru

12.11. О6//Д.П., фота Д.П.

ВІНАКУРАЎ АЛЕГ (Вннокуров Олег, Vinakurau Aleh) бас-гітарыст, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 03.07.1966 у Мінску.

Скончыў тры курсы БПІ. У 1989 стаў адным з заснавальнікаў групы «Flat», у складзе якой выступае й да сёння. Ад пачатку 2002 і да вясны 2003 адначасова выступаў у складзе групы «Mojo Blues». Сярод найбольш вядомыхтвораў песні «Because», «Rain», «Sleeping Love», «Sunrise Above The Town».

Фестывалі: y складзе «Flat» «Тры

колеры» (Мінск, 1990); у складзе «Mojo Blues» «Blues na Kujawach» (2002), «Olsztynskie nocy bluesowe» (2002).

Узнагароды: y складзе «Flat» прыз «Адкрыццё году» на фестывалі «Тры колеры» (Мінск, 1990).

Дыскаграфія: альбом MC «Street Boogie» («Vigma», 1997); трэкі «The Dead of Night» (y зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003), «Write Me a Letter» (y зборніку «Первый Мнтернацнонал» «Vigma», 2006), «Elizabeth» і «Write Me a Letter» (y зборніку «Рок за бобров 2005» «West Records», 2005).

Кантакт: oleg@data.minsk.by; +375 (29) 620-31-55.

2O.O6.04//Д.П., фота К. Сарокінай

І«ВІРУС ЛІХА» мінская група, якая ўтварылася 25 сакавіка 1999. Першапачаткова выступала наступным складам: Вадзім Шклярык-басгітара, Аляксей Тарасевіч барабаны, Аляксей «Лешы» Машчэнікаўгітара, Таццяна Каробка-Машчэнікава акардэон, Сяргей Краўчанка перкусія. Ад самага пачатку група трымалася эстэтыкі музыкі рэгей. Гастролі: Масква (2003). Фестывалі: «Darom» (Вільня, 2005). Дыскаграфія: альбомы «Совершенно

летнмй концерт» (канцэртны, Масква, 2003), «Жмзнь бьет ключом» (2006).

Кантакт: virus_liha@tut.by; virusliha.com; +375 (29) 578-49-06 (Таццяна), (29) 750-32-99 (Аляксей).

О6.11.О6//ДП.

ВЛАДА спявачка, працуе ў стылі эўра-пап, выконваючы песні на расейскай мове.

Нарадзілася 21.12.1984 у Мінску.

У 2001 скончыла музычную школу, у 2003 Беларускі дзяржаўны ліцэй №2, філалагічны факультэт. У тым жа годзе паступіла ў БДУК на факультэт культуралогіі, спецыяльнасць «менеджмэнт СКС». Упершыню на сцэну выйшла ва ўзросце 6 гадоў у тэлеконкурсе «Телебом», ад траўня 1996 да лістапада 2000 выступала ў складзе ансамбля «Верасяты».

3 2001 займаецца сольнай кар’ерай, ад пачатку 2003 супрацоўнічае з кампазітарам Сяргеем Ждановічам. Гастролі: па гарадах Беларусі. Фестывалі: у складзе «Верасят» «Славянскнй базар» (Віцебск), «Кмнотавр», «Плоіцадь звёзд»; солаМіжнародны фестываль краін СНД і Балтыі ў Маскве, «Славянскпй базар» (Віцебск).

Узнагароды: лаўрэат Міжнароднага фестывалю-конкурсу краін СНД і Балтыі ў Маскве.

Дыскаграфія: альбом CD «Новая псторня» («NonStopRecords», 2003). Кіно, відэа: кліпы «Не торогмсь» (рэж. Ц. Велітоўскі, 2004), «Я люблю тебя» (рэж. Ц. Велітоўскі, 2004), «Позову» (рэж. С. Ждановіч, 2005). Кантакт: www.wlada.com; nsr@tut.by +375 (29) 622-77-12, (29) 770-29-80 (С. Ждановіч).

23.12.О6//ДП.

ВОЛКАЎ ІГАР (Волков Нгорь, Volkau Ihar) гітарыст, кампазітар, аранжавальнік.

Нарадзіўся 22.04.1966 у г. Ровенькі, Украіна. У 1988 скончыў Курскую музычную вучэльню, народнае аддзяленне, па класе баяна. Дэбютаваў у 1984 у складзе групы «Штат» (Курск), якая ад 1988 базавалася ў Растове-на-Доне. Ад 1990 жыве і выступае ў Беларусі, пачаўшы з эстрадна-сімфанічнага аркестру Белсавпрафу, у складзе якога як гітарыст выступаў па 2002. Ад 1994 да 1998 паралельна выступаў у складзе групы «Гай», адначасова ад 1996 у групе «Мобп Діік», разам з якой гастраляваў па Беларусі і Польшчы. У 1996 узначаліў уласны праект групу «Стопнца», у якой з’яўляецца лідэрам, аўтарам болывасці п’ес і аранжаванняў. За аснову твораў бярэ вядомыя тэмы акадэмічнай, рокавай і джазавай музыкі. Найбольш вядомыя творы як аранжавальніка «Караван» X. Цізола-Д. Элінгтана,

«Турэцкае ронда» Моцарта, «Чардаш» Монці, «Когда не хватает техннкн» К. Бахолдзіна, шэраг беларускіх народных песень.

Гастролі: Расея, Беларусь, Польшча, Аб’яднаныя Арабскія Эміраты, Швецыя.

Фестывалі: «Грмфоманяя» (Мінск, 2000-03), шэраг рэгіянальных фестываляў у 2000-02.

Узнагароды: прыз глядацкіх сімпатый на «Грмфоманнн 2001»; пераможца фестывалю «Грнфомання 2002» (разам з групай «Столнца»). Дыскаграфія: дэма «Гарэла сосна» (2000), «Смотрнте в небо» (аўт. выд., 2000), «Караван» (аўт. выд., 2002), «Космнческмй мусор» (2005, не выдадзены), «Классмка» (2006, не выдадзены).

Кантакт: +375 (17) 259-46-07, (29) 646-77-05.

19.11.О6//ДП., фотаДЛ.

ВОЛЬСКІ ЛЯВОН (Вольскнй Лявон, Volski Leanid) гітарыст, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў, аранжавальнік, паэт, мастак.

Нарадзіўся 14.09.1965 у Мінску.

У 1984 скончыў Мінскую мастацкую вучэльню, падчас навучання ў якой у 1982 стаў адным з заснавальнікаў групы «Мроя». У 1994, пасля пэўных зменаў складу, ініцыяваў пераўтварэнне «Мроі» ў групу «N.FI.M.» («Народная Рэспубліка Мроя»), у якой па-ранейшаму выступаў як асноўны аўтар музыкі і тэкстаў песень. Паралельна (1990-98) выступаў як выканаўца на клавішных у групе «Новае Неба». У 1997 напісаў музыку і стварыў аранжаванні большасці твораў для супольнага музычнага праекту «Народны альбом», удзельнічаў

у падрыхтоўцы, запісе і паказе супольных музычных праектаў «Сьвяты вечар 2000» і «Я нарадзіўся тут» (2001). У 2001 стаў ініцыятарам утварэння групы «ZET», на працягу 2002-07 распрацаваў і напісаў большасць песень для праграм «Крамбамбуля», «Крамбамбуля 1,5: Каралі раёну», «Крамбамбуля 0,33 FM», «Крамбамбуля» сьвяточная». У канцы 2004 у складзе праекту «Крамбамбуля» спяваў на плошчы Незалежнасці ў Кіеве. Выступае ў прэсе як паэт, празаік, журналіст, працаваў вядучым аўтарскай праграмы «Квадракола» на радыёстанцыях «Беларуская маладзёжная»

і «101,2». Сярод найбольш вядомых твораў «Песьні пра каханьне», «Тры чарапахі», «Партызанская», «Паветраны шар», «Лёгкія-лёгкія», «Я нарадзіўся тут», «Абсэнт», «Госьці». Гастролі: у складзе розных калектываўПолывча, Украіна, Францыя, Данія, Нямеччына.

Фестывалі: у складзе розных калектываў «Рок-крок 1987, 1988»,

«Наваполацк 1988», «Рок-дыялог» (Магілёў, 1988, 1989), «Днепрадзяржынск 1989», «Тры колеры» (Мінск, 1990), «Басовішча» (неаднаразова Гродэк, Польшча), «Belfort-Fimu» (Бельфар, Францыя, 1993), «Фестываль народных меншасцяў» (Гдыня, Польшча, 1993), «Rock-mafia» (Сопат, Польшча), «Roskilde» (Данія, 1993) і інш. Узнагароды: прыз глядацкіх сімпатый на фестывалі «Рок-крок 1988»; лаўрэат фестывалю «Наваполацк 1988»; Гран-пры, прыз у намінацыі «Лепшы клавішнік» на фестывалі «Тры колеры 1990»; «Рок-кароны» ў намінацыях «Песня году» («Партызанская») 1996, «Альбом году» («Народны альбом») 1997, «Роккарона 1997», «Праект году» («Сьвяты вечар 2000») 1999, «Песня году» («Паветраны шар») 1999, «Музыка году», «Падзея году» (праект «Я нарадзіўся тут»), «Лепшыя тэксты», «Песня году» («Тры чарапахі»), «Альбом году» («Тры чарапахі»), «Рок-карона» усё 2000, «Выканаўца году» на «Рок-каранацыі 2004-05».

Дыскаграфія: у складзе «Мроі», «N.R.M.», «ZET» гл.; «Народны альбом» (1997), «Сьвяты вечар 2000», «Я нарадзіўся тут» (2001); у складзе «Крамбамбулі» гл.; трэкі «Тры чарапахі» (у зборніках «20 супер-хшов, рождённых в Беларусн» «Bulba Records», 2000; «БелКППрЕСсНЯ 2000» «Bulba Records», 2000), «Катуй-ратуй» (у зборніку «20 супер-хнтов, рождённых в Беларусм. Бульба-хнт 3» «Bulba Records», 2000), «Najnajnaj», «Ja spiewam popolsku» (y зборніку «Сэрца Эўропы» «БМАдгойр», 2001), «Песьні пра каханьне», «Песьня падземных жыхароў» (у зборніку «Вольныя

танцы» «БМАдгойр», 1999), «Мая мэнтальнасьць» (у зборніку «Вольныя танцы: новая альтэрнатыва» «БМАдгойр», 2000), «Раз, два, тры» (у зборніку «Hard-согеманія: чаду!» «БМАдгойр», 2002), «Personal Jesus», «Useless» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

Кнігі: паэтычныя зборнікі «Калідор» (1993), «Фотаальбом» (1998).

Кантакт: www.nrm.by.com;

www.krambambulya.com; lvolski.livejournal.com;

I volcki @ hotmail.com; +375 (29) 652-80-81.

04О3.06//Д.П., фота ДЛ.

«ВООБРАЖАЕМЫЕ ЛЮДМ» калектыў з Гродна, які трымаецца стылістыкі традыцыйнага гітарнага року, часам з элементамі арт-року.

Група ўтварылася 3 верасня 1993. У першым складзе калектыву выступалі Юрый «Смур» Дубовік гітара, вакал, Дзмітрый Скабкароў басгітара, Сяргей Коўтун гітара, Ігар Міхневіч барабаны. Увосень 2005 у групе выступалі Дз. Скабкароў, Ю. Дубовік, Аляксандр Яфімаў гітара (*1997), Сяргей Халодны барабаны (*2000), Канстанцін Халодны гукарэжысёр. У аснове рэпертуару аўтарскія расейскамоўныя песні, найбольш вядомыя з якіх «Танцы с волкамм», «Пнсьма без ответов».

Гастролі: канцэрты ў клубах Гродна, Брэсту, Мінску, Масквы.

Фестывалі: фестывалі нацыянальных культур (Гродна), «Рок протмв фашнзма» (Гродна), «Трм шурупа» (Гродна), «Любн настояіцее» (Мінск). Дыскаграфія: альбомы MC «В комнате пустой» (аўт. выд., 1994), MC

«Татумрованный мозг» («Русскнй стнль», 1995), «Клоун с глазамн змен» (аўт. выд., 1996), «Ультрамармн» («Рек-Рекорд», 1997), MC і CD «Выход в небо» («Ковчег», 2000). Кіно, відэа: кліпы «Снежная весна» (рэж. П. Вераб’ёў, 1997), «Онм сделалн тебя» (рэж. Я. Фалееў, 1999), «Пмсьма без ответов» (рэж. Я. Фалееў, 1999), «Танцы с волкамн» (рэж. Я. Фалееў, 2000), «Тайны» (рэж. Я. Фалееў, 2000).

Кантакт: Smur72@mail.ru; Aleksandor_3@mail.ru; +375 (152) 50-21-41; (29) 283-93-69.

О3.12.О5//Д.П.

«ВРЕМЯ» група з Мінску, якая ў 1976-80 працавала на базе Міжнароднага моладзевага цэнтру «Юность», што на Мінскім моры.

У складзе калектыву выступалі Уладзімір Спірыдовіч гітара, вакал (*«Аргонавты», «Весёлые лнсы»), Міхаіл Кулькоў бас-гітара (-» «Песняры»), Леанід Вярэніч гітара, Capreft Мазур клавішныя, Мікалай Навумаў барабаны. Група не трымалася нейкага аднаго стылю, у рэпертуары былі стандарты заходняй рокмузыкі і блюзу, папулярная музыка, а таксама творы, напісаныя ўдзельнікамі калектыву.

Кантакт: +375 (29) 362-34-77 (У. Спірыдовіч).

25.О2.О7//Д.П.

ВРОНСКАЯ ВОЛЬГА (Вронская Ольга, Vronskaya Olga) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару, педагог

Нарадзілася ў 1971. Скончыла БУК па класе харавога дырыжавання.

Сярод найбольш вядомых песень, якія выконваюцца пераважна на расейскай мове, «Ждать тебя», «Крестнкм-нолмкм».

Фестывалі: «Ялта 1999», «Славянскмй базар» (Віцебск, 1998), «Золотой шлягер» (Магілёў, 1999).

Узнагароды: лаўрэат міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Ялта 1999».

Дыскаграфія: трэк «Ты меня не броснл» (у зборніку «Красное танго. ГІеснн на стнхн Александра Легчнлова» «TON-Records», 1999).

Кантакт: +375 (29) 650-06-32.

23.12. 06//Д.П.

ВУЯЧЫЧ ВІКТАР (Вуячнч Внктор, Vujachich Viktar) спявак, прадстаўнік класічнай савецкай папулярнай песні.

Нарадзіўся 11.07.1934 у Харкаве, памёр у Мінску 17.09.1999. Дзяцінства правёў на Алтаі, вучыўся музыцы ў Рубцоўску. Адбываў службу

ў войску на Балтыцы, быў салістам ансамбля Чырванасцяжнага Балтыйскага флоту. У 1957 пераехаў у Мінск, працаваў артыстам Бела-

рускага дзяржаўнага народнага хору, хору Белдзяржтэлерадыё (ад 1959), ад 1963 саліст Ансамбля песні і танца ЧБВА, ад 1963 саліст БДФ. Выступаў пераважна як выканаўца класічнай папулярнай песні ваенна-патрыятычнай тэматыкі. Значная вядомасць да спевака прыйшла пасля перамогі на Усесаюзным конкурсе артыстаў эстрады. Пазней выконваў класічныя расейскія рамансы, уваходзіў у склад журы конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Золотой шлягер» і Нацыянальным фестывалі песні і паэзіі ў Маладзечне, узначальваў «Белканцэрт». Ад 2002 падчас конкурсу на фестывалі «Золотой шлягер» штораз уручаецца спецпрыз імя В. Вуячыча.

Найбольш вядомая песня «Память сердца» (муз. Ігара Лучанка, сл. М. Ясеня).

Гастролі: разам з ансамблем «Тоніка» краіны Еўропы, Афрыкі.

Фестывалі: «Залаты Арфей» (Балгарыя, 1967), Міжнародны фестываль сучаснай эстраднай песні (Токіо, 1973), «Золотой шлягер 1998» (Магілёў).

Узнагароды: I прэмія Усесаюзнага конкурсу на лепшае выкананне савецкай песні (Масква, 1966), 2 прэмія міжнароднага фестывалю «Залаты Арфей» (Балгарыя, 1967), Вялікі спецыяльны прыз міжнароднага фестывалю сучаснай эстраднай песні (Токіо, 1973).

Дыскаграфія: трэкі «Заклмнанме» (LP «Песні Ігара Лучанка» «Мелодпя», 1978), «Поле памятн» (муз. Леаніда Захлеўнага, сл. Уладзіміра Някляева, у LP «Пмсьмо мз 45-го» «Мелодня», 1985); альбомы LP «Поет Внктор Вуячнч» («Мелодмя», 1986), «Я столько прошёл» («Мелодня», 1987), MC «Адрес моей любвн» («Ковчег»), міньён «Песня, в которой ты» («Мелодмя», 1985).

Кіно, відэа: «С чего начмнается Роднна» (у кінафільме «Граннца. Таёжный роман», 2002).

19.11. 06//Д.П.

ВЫДРОНАК «ФРАНЦ» ЮРЫЙ (Выдронак «Франц» Юрмй, Vydronak Yuri) выканаўца на клавішных інструментах, гітары, аранжавальнік, спявак, даследчык фальклору, відэарэжысёр, прадзюсэр. Нарадзіўся 10.03.1966 у Койданаве Мінскай вобл. Як музыка пачаў выступаць ва ўзросце 12 гадоў, скончыў музычную школу па класе

трубы. У 1983-84 вучыўся ў ММВ па класе валторны, у 1990 скончыў БУК па класах духавога і эстраднага дырыжавання. Быў адным з ініцыятараў стварэння рэтра-джаз бэнду «Дворец кукурузных палочек», які ў 1992 прыняў назву «Палац».

У складзе гэтай групы быў мастацкім кіраўніком, выканаўцам на клавішных інструментах, вядучым аранжавальнікам, адначасова да 2000 кіраўнік грамадскага аб’яднання «Фолк-мадэрн студыя «Палац».

У 1996 у межах студыі «Палац» утварыў трыо «Kriwi». У 1999 заснаваў праект «Ur’ia». Працаваў навуковым супрацоўнікам, даследуючы фальклор, у БУКу (2000-02), Беларускім інстытуце праблем культуры (200203), у навукова-даследчай лабараторыі фальклору БДУ (2003-05). Зрабіў шэраг фальклорных экспедыцый, першым у Беларусі пачаў запісваць

аўтэнтычных выканаўцаў на лічбавыя носбіты, сабраў і рэстаўраваў больш за 50 гадзін запісаў. У 1996 прэзентаваў лекцыю і зняты ім дакументальны фільм «Вяртанне да вытокаў» ва ўніверсітэце Канстанц (Нямеччына). Сабраў, апрацаваў і выдаў кампакт-дыск аўтэнтычных калядных песень (2006). Апошні час выступае рэжысёрам кліпаў групы «Ur’ia».

Фестывалі: у складзе «Палацу» (гл. «Палац»), у складзе «Kriwi» (гл. «Kri­wi»), у складзе «Ur’ia» «Таўкачыкі 2000» (Мінск), «Таўкачыкі 2003» (Мінск-Любань), «Славянскнй базар» (Віцебск, 2001).

Узнагароды: у складзе «Палацу» (гл. «Палац»), у складзе «Kriwi» (гл. «Kriwi»), у складзе «Ur’ia» «Рок-кароны 2000, 2006» у намінацыі «Традыцыя і сучаснасць».

Дыскаграфія: у складзе «Палацу» гл.; у складзе «Kriwi» гл.; у складзе «Ur’ia» гл.

Кіно, відэа: кліпы «Весначуха-балбатуха» (рэж. Анатоль Вечар, Юрый Выдронак, 2000; тое ж рэж. Ю. Выдронак, Польшча, 2005), «Курка-рабушка» (рэж. Ю. Выдронак, 2006).

Кантакт: ur_ia@yandex.ru; urja@yahoo.com;

+375 (29) 669-75-19, (17) 256-75-19.

1 4.10.ОВ//ДП.

ВЫДРЫН АЛЯКСАНДР (Выдрмн Александр, Vydrin Aliaksandr) джазавы піяніст, кампазітар.

Нарадзіўся ў 1964 у Мінску. Скончыў ССМШ пры БДК па класах фартэпіяна і дырыжавання, ММВ па класе фартэпіяна (1983). Джаз пачаў выконваць ад 1981, з канцэртамі выступае ад 1987. У рэпертуары уласныя версіі

джазавых стандартаў, аўтарскія творы. Выступаў у дуэце з флейтыстам Міхаілам Сапожнікавым, з трыо, a таксама сола. У канцы 90-х з’ехаў за мяжу, жыве і працуе ў Нямеччыне. Фестывалі: у складзе трыо фестываль «От рока к джазу» (Мінск, 1987), у складзе дуэту «Днм фортепманного джаза» (Мінск, 1989), сола на фестывалі фартэпіяннай імправізацыі (Крамянчуг, 1989).

Узнагароды: лаўрэат джаз-фестывалю «Хрустальный лев» (Львоў, 1989). О5.О2.О5//Д.П., фота А. Нямыцкага.

ВЯРЦІНСКІАНАТОЛЬ (Вертннскнй Анатолнй, Viartsinski Ana­tol) паэт, журналіст, крытык, драматург, перакладчык.

Нарадзіўся 18.11.1931 у в. Дзямешкава Лепельскага р-ну. У 1956 скончыў аддзяленне журналістыкі філфаку БДУ. Працаваў у рэдакцыях шэ-

рагу раённых газет, ад 1962 у Мінску. Літработнік, загадчык аддзелу «ЛіМу», ад 1967-літкансультант па паэзіі СП БССР. У 1975-82 сакратар праўлення СП БССР, у 198690 галоўны рэдактар «ЛІМу».

3 вершамі ўпершыню выступіў у друку ў 1951. Аўтар многіх зборнікаў паэзіі. Вершы пакладзены на музыку Яўгенам Гпебавым, Леанідам Захлеўным, Ігарам Лучанком, Дз. Смольскім, К. Цесаковым, Эдуардам Зарыцкім. Найбольш вядомая песня «Два полі» (муз. Эдуарда Ханка, вык. ансамбль «Сябры»),

Дыскаграфія: трэкі «Баллада о сожженной деревне» (муз. Валянціна Бадзьярава, ансамбль «Сябры» ў LP «Всем на планете» «Мелодня», 1978), «Два полі» («Сябры» ў LP «Судьбе спасмбо» «Мелодня», 1986, у LP «Пмсьмо нз 45-го» «Мелодня», 1985).

Паводле даведніка «Беларускія пісьменнікі».

ВЯРЭНІЧ ЛЕАНІД (Веренмч Леоннд, Verenich Leonid) гітарыст, спявак.

Нарадзіўся 20.05.1956 у Сарнах Ровенскай вобл., Украіна. У 1978 скончыў факультэт фізікі БДУ. Ігрой на гітары авалодаў самастойна. Падчас навучання ва ўніверсітэце выступаў у шэрагу студэнцкіх калектываў, у тым ліку ў групе «Время». У 1979-84 працаваў як музыка ў Цюмені, Расея. У 1984-85 удзельнік групы камсамольска-моладзевай кавярні «Сузор’е», у 1985-96 гітарыст АМА і БДФ, у тым ліку ўдзельнік групы «Планета». У творчасці схіляецца найперш да блюзу, супрацоўнічаў і запісваўся з шэрагам блюзавых, рокавых і джазавых калектываў

«Крамай», «Apple Tea»). Аўтар песні «Время», якая ў 1989 актыўна раціравалася на беларускім радыё і радыё «Люблін» (Польшча). Выступае й як студыйны музыка.

Фестывалі: у складзе групы «Планета» Усесаюзны конкурс артыстаў эстрады (Масква, 1989), у складзе розных калектываў неаднаразовы ўдзельнік фестываляў «Блюз нарадзіўся ў Мінску».

Дыскаграфія: трэк «Сябра мой Вярэніч Лёнік» (у альбоме «Крамы» «Хавайся ў бульбу» «Bulba Records»/«BMAgroup», 2001).

Кантакт: +375 (17) 260-62-21, (29) 610-27-53.

07.04 07//Д.П., фота ДЛ.

I «VELD» віцебская група. Утварылася на пачатку 1995. Выконвае музыку ў стылі дэз/трэш метал. Гастролі: Украіна-Беларусь (2005). Дыскаграфія: альбомы MC «Time Is Now», CD «Infested With Rats Life» («Fatal Ecstasy Prod.», 2005), «End Of All» (2006).

Кіно, відэа: DVD «Pure Hatred Live Ecstasy».

Кантакт: www.veld.by; catholicall@rambler.ru

10.12.06//М.Ж.

«VICIOUS CRUSADE» мінская група, якая ўтварылася ў сакавіку 1996 і выступае ў стылі класічнага хэві-метал.

Першапачатковы склад: Дзмітрый Басіквакал, гітара, Аляксей Верцель гітара, Аляксей Гладыш барабаны, Павел Рэўноў бас-гітара, Алена Гаршчук вакал. У 1997 на месца А. Гар-

шчук прыходзіць Алена Горных, у 2000 П. Рэўнова замяняюць Сяргей «Маркус» Адзінец і Баграт Вартанян.

У 2004 у складзе калектыву выступаюць Дз. Басік, А. Верцель, А. Гладыш барабаны, клавішныя, С. Адзінец бас-гітара, Б. Вартанян скрыпка, Таццяна Лабода вакал (*2002). Рэпертуар заснаваны на аўтарскіх

песнях, якія выконваюцца на ангельскай і беларускай мовах.

Гастролі: гарады Беларусі (199798), Масква (1999), Кіеў (2002).

Дыскаграфія: альбомы MC «Life That Kills» («Legion Productions», 1996), mini-MC «Facts Of Vice» («Legion Productions», 1997), MC «The Unbroken» («Legion Produc­tions», 1999), CD «Messiah... Isn’t It Me?/Faces of Vice» («Metal Records», 2001), CD/MC «Forbidden Tunes» («Metal Records», 2002); трэкі «Hymn To My Dying Land» (y зборніку «Legion» magazine compilation», 1997), «Theodore’s Song» (y зборніку «М» magazine compilation, 1999), «Тодарава песня» (у зборніку «Hard Life Heavy Music 1» «BMAgroup», 2001.

Кантакт: www.vcrusade.com; ustinoff@vcrusade.com; dmitry@vcrusade.com; арганізацыя канцэртаў alex_vertel@mail.ru (А. Верцель).

27.О7.О4//А.І.

«WEEPING TWILIGHT» група

з Мінску, якая ўтварылася ў 1997 дзеля выканання музыкі ў стылі готык фолк-метал.

Па першым часе выступала пад назвай «Twilight». У пачатковым складзе ўдзельнічалі Аляксандр Глякаў бас-гітара, вакал, Дзяніс Голін гітара, вакал, Андрэй Куніца вакал, Ягор Чапубееў гітара, Алена Сімалацэр вакал, Яўген Пляшэвіч барабаны. На пачатку 2006 калектыў складаўся з А. Глякава (адначасова група «Damned Icon»), Віталя Абрамовіча гітара (адначасова «Нейро дюбель», «Crystal Lake»), Міхала Васількова барабаны, Аляксея

Бобрыкавагітара (адначасова «Ossuary» і «Electricity»), Таццяны Васільковай клавішныя. Удзельнік фіналу конкурсу на фестывалі «Басовішча 2007» (Гродэк, Польшча). Рэпертуар заснаваны на аўтарскіх беларускамоўных песнях.

Фестывалі: «Massa-Brutto» (Мінск), «No Presents for Christmass» (Мінск), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2007). Дыскаграфія: дэма «Twilight» (аўт. выд., 2001), MCD «Воддаль ад твару багоў» (аўт. выд., 2002).

Кантакт: www.weepingtwilight.com; twilight@tut.by; +375 (29) 765-01-32. 21.07.O7//ДЛ.

«WHITESTREAM-X» група з Оршы, якая трымаецца стылю хардэнд-хэві.

Утварылася на пачатку 90-х. Група складалася з наступных музыкаў: Міхаіл Осіпаўвакал, гітара, Мікалай Бахцін гітара, Аляксандр Шаўцоў барабаны, Уладзімір Лягаеў бас-гітара, Дзмітрый Сямёнаў клавішныя. Рэпертуар засноўваўся на аўтарскіх ангельскамоўных песнях.

Дыскаграфія: трэкі «I’m Crying», «Hi There», «Lost Chance» (y зборніку «Western Dreams» «RTX Records», Вялікабрытанія, 1993).

30.07.07//Д.П.

I «WOLAND» група з Брэсту. Утварылася ў 1990 складам: Анатоль Харытонаў гітара, вакал, Мікалай Бегер гітара, Аляксандр Пастаялка бас-гітара, Сяргей Цімошык барабаны. Працавала ў стылі нью-уэйв, арт-рок, псіхадэлік. У 1995 лідэр групы А. Харытонаў выступаў пад гэтай

Кантакт: +375 (162) 42-94-94.

04.03.04//Г.Ш., фота А. Леўчука

жа назвай з музыкамі групы «Варштат» Віталем Жоглавым бас-гітара, Дзмітрыем Пятручыкам барабаны, Алегам Смірновым клавішныя. У 1999 да групы далучылася флейтыстка Марына Карпук (Кунц). Неўзабаве пасля гэтага група спыніла існаванне. А. Харытонаў пастаянны бас-гітарыст, клавішнік і гукарэжысёр групы «Садь», як сесійны музыка выступаў у групах «Республіка ШКІД», «Андрей Янушкевіч & Попопам», «Лайда» (Масква), прадзюсаваў запіс электрычнага альбому Кацярыны Хасаншынай.

Дыскаграфія: трэкі «Птмцы»

(у зборніку «Брест-рок-журнал» «Брестон», 1998), «Охранннк» (у зборніку «Брест-рок-журнал 2» — «Брестон», 1999, у зборніку «Я в Бресте» «Art Classic Company», 2003), «Reggae» (y зборніку «Фнолетовым no спреневому» «Радмо Бп-Эй», 2000).

«WOLFSHADE» брэсцкая група, якая выконвае готык-метал з элементамі сімфанізму.

Утварылася ў 1992 пад назваю «Gla­diator» і першапачаткова выконвала тэхна-трэш, выступаючы складам: Сяргей Стахоўскі вакал, Уладзімір Стахоўскі бас-гітара, Алег Юзэфовіч гітара, Дзмітрый Худынюк барабаны. У 1995 група «Gladiator» спыніла існаванне, і ў 1998 на яе аснове была створана група «Wolfshade», у склад якой увайшлі Сяргей (гітара) і Уладзімір (клавішныя) Стахоўскія, Вячаслаў Філімонаў басгітара, Дз. Худынюк, А. Юзэфовіч. У 2000 у склад калектыву ўвайшоў Юрый Колычаў (*«Удар»), у 2002 групу пакінулі Дз. Худынюк і В. Філімонаў. У лютым 2004 да групы далучыліся Сяргей Ручкін барабаны

і Станіслаў Сюзеў бас-гітара (адначасова «Pulsar»), Пры гэтым Ю. Колычаў з’яўляецца адначасова й лідэрам групы «Pulsar». У 1998 група выступала ў праграме «Metal Shock» на адкрытай пляцоўцы мінскага парку Чалюскінцаў.

Дыскаграфія: альбомы дэма MC «Sun of The Sleepless» («S.L.L. Prod», Польшча, перавыд. «Sound Age», Масква, 2000; «Blacksmith», Іркуцк, 2000); MC «Bats in The Belfry» («Deathbell», Мінск, 2002), «Samhain» («Deathbell», Мінск, 2002); трэкі «Prophecy» (у зборнікудадатку да «Музыкального журнала», №6/2001), «Blood» (для трыб’юту «Gods Tower» «BMAgroup», 2005), «Win The Enemies» (y зборніку «Брестскмй рок» «Бесконечный апрель», Брэст, 2006).

Кантакт: wolf_brest@mail.ru; +375 (29) 720-64-97 (Сяргей). 21.10.06//Г.Ш., фота А. Салановіча.

«WZ-ORKIESTRA» мінскі калектыў, які акампануе Зміцеру Вайцюшкевічу.

Утварыўся ў 2002. Аснову калектыву ствараюць Зміцер Вайцюшкевіч вакал, кларнет, гітара, Ксеня Мінчанка скрыпка, дадатковы спеў (*«beZbileta», 2003), Алег Івановіч гітары, дадатковы спеў, Аляксандр Шувалаў баян, Вячаслаў Сяргеенка кантрабас, бас-гітара, Андрэй Лабчэўскі фартэпіяна (адначасова «Днлнжанс»), Юрый Мартынаў перкусія. 3 калектывам супрацоўнічалі Дзмітрый Бударын трамбон, Алесь Пузыня скрыпка і інш.

Гастролі: гл. 3. Вайцюшкевіч. Фестывалі: гл. 3. Вайцюшкевіч. Дыскаграфія: гл. 3. Вайцюшкевіч. Кантакт: гл. 3. Вайцюшкевіч.

О5.11.О6//Д.П.

«ГАЕР» мінская група, рэпертуар якой засноўваецца на кавер-версіях твораў класічнай рок-музыкі, а таксама аўтарскіх песнях.

Утварылася ў 1997 з ініцыятывы барабаншчыка Вячаслава Булды (««Песняры»), Акрамя яго, у першапачатковым складзе выступалі Сяргей Крывашлык гітара, Валерый Лакціёнаў гітара, Юрый Аляшаў басгітара, Ігар Вайцяхоўскі вакал (-> 1998). Ад 1998 да 2000 вакалістам групы быў Андрэй Талкачоў, ад 2000 да 2001 Алена Золатава.

Фестывалі: «Грмфоманмя» (1999, 2000), «Рок-маневры» (2001), удзел у радыёконкурсе «Музычны рынг» (2001).

Дыскаграфія: дэма-сінглы «Облака», «Песенка», «Беларусь», «Одмночество»; трэк «Never Let Me Down Again» разам з Аляксандрам Памідоравым (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003). Кантакт: +375 (17) 263-22-89 (B. Булда), 211-90-79 (В. Лакціёнаў). 06.09.03//ДЛ.

ГАЛАЎКО ВАЛЕРЫЙ (Головко Валернй, Golovko Larry) піяніст, кампазітар, аранжавальнік, аўтар тэкстаў.

Нарадзіўся 06.09.1958 у Кіраваградзе, Расея. У 1977 скончыў Гомельскую музычную вучэльню, у 1977-79 адбываў вайсковую службу ў аркестры ганаровай варты БССР. У 1984

скончыў Ленінградскі інстытут культуры па класах фартэпіяна і саксафону, пасля чаго працаваў выкладчыкам эстраднага аддзялення МІК па класах аранжавання і фартэпіяна. У 1985-87 піяніст у складзе ансамбля «Песняры», у 1988 адыходзіць ад музыкі, у 1990 ад’язджае ў ЗША, дзе займаецца бізнэсам.

Вярнуўся ў Беларусь у 1998. Выступіў з аўтарскімі канцэртамі ў Ленінградзе (1984, разам з аркестрам эстраднага аддзялення ЛДІК), Мінску праграмы «Славянскне мальчнкн» (2003, разам зДзяржаўным канцэртным аркестрам

Беларусі) і «Трн Нвана» (2005, разам з Прэзідэнцкім аркестрам Беларусі). Піша песні на расейскай мове. Сярод найбольш вядомых «Шапокляк», «Музыка», «Старый мотнв», «Осенннй дождь», «Мама», «Сонет №66» (верш У. Шэкспіра), «Мсповедь поэта», «Славянскне мальчмкм», «Трм Нвана».

Гастролі: у складзе трупы «Звёзды СССР» па Заходняй Еўропе (10 канцэртаў), ЗША (40 канцэртаў), Канадзе (8 канцэртаў); у складзе «Песняроў» СССР.

Дыскаграфія: альбомы CD «Нсповедь» (аўт. выд., 1999), «Славянскне мальчнкн» (2002, не выдадзены), «Глаза это песня душн» (2004, не выдадзены).

Кіно, відэа: музыка да фільмаў «Loneliness» (2001), «Cobwebby» (2004), «Zero-gravity» (2006) усе вытворчасці Галівуду; кліп «Мама» (рэж. I. ГІашкевіч, 2000), DVD «Трн Нвана» (аўт. выд., 2005).

Кантакт: +375 (29) 690-69-06.

03.10.06//ДП.

І«ГАЛЕРЕЯ СНОВ» група з Гомелю, якая ўтварылася ў 1989.

Пачаткова выступала пад назвай «Квентмн Дорвард», выконвала інструментальную музыку ў стылі нэа хард-року, пазней прагрэсіў-року. У першым складзе групы выступалі Іван Піліпенка гітара, Аляксандр «Софікс» Сафонаў барабаны, Ігар Голубеў бас-гітара. Склад калектыву неаднаразова мяняўся. Група спыніла існаванне ў 1997.

Гастролі: канцэрты ў шэрагу гарадоў Беларусі.

Фестывалі: «Арт-сессмя» (Гомель). Дыскаграфія: MC дэма-альбомы

«Для друзей» (1993), «Мечта по заказу» («Ковчег», 1995), «Прмммтмв» (1997); трэкі ўваходзілі ў дэма-зборнікі «Ренессанс гшары» (1995, 1997, 2000).

12 .02.06//N.N.

ГАРАЧКА ЮРЫЙ (Горячко Юрнй, Garachka Yuri) вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў, гукарэжысёр.

Нарадзіўся 01.05.1972 у Мінску. Скончыў хімічны факультэт БДУ ў 1994. У 1992 даў першыя акустычныя канцэрты на кватэрах, заклаўшы асновы групы «Калн Юга». Як лідэр гэтага калектыву ўвосень 1994 даў першы публічны электрычны канцэрт. У 1996 група перамагла падчас фестывалю «Рок-факультэт» і зрабіла запіс першага альбому. Гукарэжысёр Нацыяльнай тэлерадыёкампаніі ад 2004. Піша песні на расейскай мове. Сярод найбольш вядомых твораў песні «Дорогм», «Золото», «Белая рубаха».

Фестывалі: у складзе групы «Калп Юга» фестывалі «Блюз жыве ў Мінску» (1997), «Калмнмнград In Rock» (Расея, 1999).

Дыскаграфія: у складзе групы «Калп

Юга» гл.; трэк «В прмцеле твоего ружья» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

Кіно, відэа: y складзе «Kann Юга» музыка да дакументальнага фільму «Легенды Беларусі» (Белтэлерадыёкампанія, 2000, не выдадзены);

кліпы «Дом» (рэж. К. Марозаў, 2000), «Белая рубаха» (2001). Кантакт: +375 (29) 639-48-69;

yuzik_18@mail.ru (Ю. Гарачка).

28.ОЗ.О5//ДП.

ГАРАЧЫ КАНСТАНЦІН (Горячмй Константнн, Harachy Kanstantsin) піяніст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 22.01.1974 у Мінску, атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю, актыўна займаўся самаадукацыяй. У 1990-91 выступаў у складзе групы «Лмнда», ад 1993 да 2001 працаваў у Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі, адначасова, ад 1993 (з перапынкам) у складзе джаз-групы «Apple Tea». Удзельнічаў у канцэртных паказах праграм Іны Афанасьевай, Ірыны Дарафеевай, рабіў аранжаванні для

Валерыя Дайнэкі, I. Афанасьевай і інш., запісваўся для альбомаў Аляксея Шадзько, В. Дайнэкі, Валерыя Галаўко, Дзмітрыя Даўкша і інш.

У 2004 перайшоў працаваць у групу «Харлі». Актыўна запісваецца як сесійны музыка.

Гастролі: у складзе «Харлі» Расея, Украіна, Беларусь.

Фестывалі: у складзе «Apple Tea» джаз-фестывалі «Birstonas» (Літва, 1994), «Rein Kultur» (Бон, Нямеччына, 2002).

Дыскаграфія: у складзе «Apple

Tea» гл. 1996-2006; з А. Шадзько гл. 1997-2002; з Дз. Даўкшам «Я верю» (2002); з В. Галаўко «Нсповедь» (аўт. выд., 1999) і інш.

Кіно, відэа: VS «Angry Girls» («CDL Music», 1998).

Кантакт: +375 (17) 211-82-31, +375 (29) 611-82-31.

10 .03.06//ДП., фота Д.П.

ГАРЫНА ЗОЯ (Гармна Зоя, Gari­na Zoja) спявачка, кампазітар, паэтка.

Пачынала як выканаўца расейскамоўнай аўтарскай песні пад прозвішчам Пархамчук, дала шэраг сольных канцэртаў, у тым ліку ў Цэнтральным доме актора ў Маскве. У сярэдзіне 90-х пачала запісвацца і выступаць з групай, працуючы ў стылі блюзу і сучаснага рамансу. Аўтар музыкі і тэкстаў песень, якія выконвае на расейскай і беларускай мовах. Разам са Славам Ковалем заснавала ў Гомелі прадзюсэрскі цэнтр «Банк-нота». Сярод найбольш вядомых песень «Можешь дотронуться».

Дыскаграфія: альбомы MC «Улыбкалуны» («Ковчег», 1999), CD «Зеркалодушн» (аўт. выд., 2001),

трэк «Можешь дотронуться» (у зборніку «Бульба-хмт 2000» «Bulba Re­cords», 2000).

Кантакт: +375 (29) 651-42-13.

ОЗ.ОЗ.О7//Д.П.

ІГЕНІЮШ ЛАРЫСА (Геннюш Лармса, Geniush Larisa) паэтка.

Нарадзілася 27.07 (09.08) 1910 у б. маёнтку Жлобаўцы Ваўкавыскага р-ну Гродзенскай вобл., памерла 07.04.1983 у г.п. Зэльва Гродзенскай вобл. Пісаць вершы пачала ў 1935. Скончыла польскую гімназію ў Ваўкавыску, у канцы 1937 з мужам выехала ў Прагу, дзе друкавалася ў беларускамоўных выданнях. У 1948 разам з мужам была прымусова вывезена ў Мінск, дзе ў лютым 1949 засуджана на 25 гадоў папраўчапрацоўных лагераў. Выйшла на волю ў траўні 1956. Пераехала ў Зэльву, дзе жыла, не прыняўшы савецкага грамадзянства, да самай смерці.

Дыскаграфія: «Жывем» (вык. «Песняры», аўт. выд., 2000), CD трыб’ют «Жыць для Беларусі» (розныя выканаўцы, «БМАдгойр», 2005);

трэк «Беларуска» (муз. Зміцера Вайцюшкевіча, вык. Вераніка Круглова, у альбоме «Я нарадзіўся тут» выд. А. Сушы, 2000).

Кнігі: «Ад родных ніў» (Прага, 1942), «Невадам з Нёмана» (Мінск, 1967), «На чабары настоена» (Мінск, 1982), «Белы сон» (Мінск, 1990).

На падставе даведніка «Беларускія пісьменнікі», Д.П.

ГЕРАСІМОВІЧ АЛЯКСАНДР (Гераснмовнч Александр, Gerasimo­vich Alex) гітарыст, гукарэжысёр.

Нарадзіўся 14.06.1955 у Мінску.

У 1979 скончыў МРТІ, цягам трох

гадоў навучаўся ў ММВ. Творчы шлях пачаў у складзе групы «Эльфы» (1977-78). Ад 1980 да 1984 быў гітарыстам групы «Квадрат». У 1985-86 выступаў у складзе групы «Тоніка», у 1987 заснаваў першую ў Мінску кааператыўную студыю гуказапісу «Дублёр». У 1991 пераехаў на сталае месца жыхарства ў ЗША, дзе ў 1998 адкрыў студыю гуказапісу «Дублёр 2». Цяпер удзельнік музычнага праекту «Damn Russians». Жыве ў Нью-Йорку. Як студыйны гітарыст запісваўся з Ігарам Лучанком, Эдуардам Ханком, ансамблямі «Чараўніцы», «Рефлекс», Аляксандрам Саладухам, Дзмітрыем Яўтуховічам, як гукарэжысёр удзельнічаў у запісах груп «Сузор’е», «Сябры», «Рефлекс», Аляксандра Растопчына, Аляксандра Саладухі, дуэту Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч, Яраслава Еўдакімава, Віктара Вуячыча і інш.

Гастролі: цягам 1985-86 у складзе групы «Тоніка».

Дыскаграфія: CD «Sea Port Album. Alex Gerasimovich & Joel Karniner» (1996).

Кантакт: Doubler2AG @ netscape.net; agerasimovich @ netscape.net

24 .12.06//Д.П.

ГЕРАШЧАНКА ЮРЫЙ (ГераіценKo Юрнй, Herashchanka Yuri) піяніст, аранжавальнік, кампазітар.

Нарадзіўся 18.07.1976 y Мінску.

Скончыў СШ №102 з музычным ухілам (1991), ММВ па класе фартэпіяна (1995), БУК па класе фартэпіана (2000). У 1997 удзельнічаў у стварэнні Тэатру моладзевай эстрады, працаваў музыкам ансамбля, у 1998 быў артыстам Ансамбля песні

і танца Унутраных войскаў, ад 1999 артыст эстраднага аркестру УУС Мінгарвыканкаму. Адначасова ў 1995 узначаліў групу «Новые джазеры». Ад 2006 музыка групы, якая акампануе Ірыне Дарафеевай. Аўтар інструментальных кампазіцый «To You», «Посвяіденне А.С.». Фестывалі: у складзе «Новых джазеров» «Беларуская музычная восень 1995», Беларускі фестываль эстрадных аркестраў (1997, 1999, 2001), FIMU (Францыя, 2001), «Грмфомання» (Мінск, 2002), «Саксоманмя» (Мінск, 2003).

Кантакт: gerajazzer@rambler.ru, +375 (29) 750-05-95.

10.03  .07//ДП.

ГІЛЕВІЧ АНАТОЛЬ (Гмлевнч Анатолмй, Gilevich Anatoli) піяніст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 09.01.1940, памёру Мінску 15.02.1999. У 1973-78 выступаў як піяніст у складзе ансамбля «Песняры», пазней піяніст аркестру

Мінскага цырку, ад 1987 піяніст Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі.

Дыскаграфія: гл. «Песняры»; LP «Ммнскнй эстрадный оркестр» («Мелодня», 1986).

ОЗ.ОЗ.О7//Д.П., фота В. Лабко.

ГІЛЕВІЧ НІЛ (Гнлевнч Ннл, Gile­vich Nil) паэт, перакладчык, драматург, фалькларыст, грамадскі дзеяч.

Нарадзіўся 30.09.1931 у в. Слабада Лагойскага р-ну Мінскай вобл. Пісаць вершы пачаў у 1940. У 1951 скончыў Мінскую педагагічную вучэльню, у 1959 філфак БДУ. Ад 1960 выкладчык кафедры беларускай літаратуры БДУ. Ад 1968 дацэнт, ад 1978 прафесар БДУ, у 1980-89 першы сакратар праўлення СП БССР. Аўтар першага ў Беларусі вянка санетаў («Нарач», 1964). Музыку на ягоныя вершы пісалі М. Аладаў, Уладзімір Буднік, Яўген Гпебаў, Эдуард Зарыцкі, Ігар Лучанок, Эдуард Ханок, Дз. Смольскі і інш. Узнагароды: кавалер ордэнаў Працоўнага Чырвонага Сцягу, Дружбы народаў, Кірылы і Мяфодзія 1 -й ступені (Балгарыя), Югаслаўскай зоркі са стужкай, лаўрэат міжнароднай прэміі імя Хрыста Боцева (1986), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (за кнігу паэзіі «У добрай згодзе», 1980). Дыскаграфія: альбом «Пад родным небам. Песні Эдуарда Зарыцкага на вершы Ніла Гілевіча» («Ковчег»); трэкі «Палынная ростань» (LP зборнік «Песня о Родмне» «Мелодмя», 1987), «Шуміце, бярозы» (муз. Э. Ханка, ансамбль «Сябры» ў LP «Шумпте, берёзы» «Мелодпя», 1984).

На падставе даведніка «Беларускія пісьменнікі», Д.П.

ІГЛЕБАЎ ЯЎГЕН (Глебов Евгеннй, Glebow Ewgenij) кампазітар.

Нарадзіўся 10.09.1929 у Раслаўлі Смаленскай вобл., Расея, памёр 16.01.2000 у Мінску. Скончыў БДК па класе кампазіцыі А. Багатырова ў 1956. У 1953-56 выкладаў у ММВ, ад 1971 выкладчык па класе кампазіцыі БДК. Сярод вучняў Васіль Раінчык, Ірына Цвяткова, Уладзімір Кандрусевіч, Сяргей Бельцюкоў, Дзмітрый Далгалёў. Аўтар опернай, балетнай, сімфанічнай і камернай музыкі, музыкі для кіно і драматычных спектакляў, эстрадных інструментальных твораў і песень. Прафесар БДК (1984), акадэмік Міжнароднай славянскай акадэміі навук, адукацыі, мастацтваў і культуры (ад 1994).

Узнагароды: лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1970).

Дыскаграфія: трэкі «Встреча» (сл. Уладзіміра Арлова, ансамбль «Верасы», у LP «Верасы» «Balkanton», 1978), «Белый парус» (сл. Б. Акуджавы, ансамбль «Верасы», у ЕР «Верасы» «Мелодмя», 1980, у «Наша днскотека» «Мелодмя», 1980), «Юмореска», «Летняя гроза», «Облака надежды», «Ночной днлнжанс», «Улыбка» (Мінскі эстрадны аркестр, LP «Ммнскнй эстрадный оркестр» «Мелодпя», 1986)), «Я ўдзячны лёсу» (сл. Генадзя Бураўкіна, у LP «Пнсьмо мз 45-го» «Мелодмя», 1985, «Судьбе спаснбо» ансамбля «Сябры» «Мелодмя», 1986). Кіно, відэа: «Отрывкн нз ненапнсанного» (рэж. Уладзімір Арлоў, «Тэлефільм», 2000)

03.03.07//Д.П.

ГЛОБУС АДАМ (Глобус Адам, Hlobus Adam) мастак, журналіст, паэт, выдавец.

Нарадзіўся 29.09.1958 ў Койданаве Мінскай вобл. Сапраўднае імя Уладзімір Адамчык. Скончыў Мінскую мастацкую вучэльню ў 1977 па спецыяльнасці выкладчык малявання і чарчэння, у 1982 БДТМІ па спецыяльнасці манументальнае мастацтва. 3 артыкуламі на музычныя тэмы пачаў выступаць у прэсе ад 1979, друкаваўся ў часопісах «Крыніца», «Бярозка» і інш. выданнях. Дыскаграфія: CD «Песні» («Ковчег», 2003); трэкі «На станцыі Койданава» (група «Бонда», у зборніку «Хіт-парад «Беларускай Маладзёжнай» «Мелодпя», 1990), «Божа, забяры маё жыцьцё», «Узыйдзі на гару», «Чарга па хлеб», «Ты прыходзіш», «Ёсьць», «Котка», «Сон у трамваі» (група «Новае неба», у зборніку «Песьні розных гадоў» «Ковчег», 1999), «Чарга па хлеб», «Замова», «Ёсьць», «Ты прыходзіш» (група «Новае неба», у альбоме «Дзеці чорнага гораду» «Ковчег», 1991), «Сон у трамваі» (група «Новае неба», у альбоме «Сон у трамваі» «Ковчег», 1994), «Чорная котка» (група «Новае неба», у альбоме «Цэпэліны» «Ковчег», 1999), «Сіні апэльсын» (група «Garadzkija», у аднайменным сінгле і альбоме «Nelehal» аўт. выд., 2003).

Кантакт: +375 (29) 636-60-45; hlobus@litara.net, adam-hlobus.livejournal.com.

25.12. 04//Д.П.

«ГЛЮКІ» група з Магілёву. Выступае ў стылі панк-року, выконваючы ўласныя песні, напісаныя пераважна на беларускай мове.

У канцы 2005 выступала наступным складам: Аляксей «Лёпа» ГІаронкін гітара, вакал, Раман «Рамэо» Жыгараў бас-гітара, вакал, Рыгор «Грыф» Грыбаноўскі барабаны, Марына Грыбаноўская клавішныя.

Дыскаграфія: альбом CD «Humanoid« («Ковчег», 2007).

Кантакт: www.morok.ru

11.10. 07//ДП.

«ГОНГ» гомельская група, якая абрала за аснову выкананне стандартаў і аўтарскіх твораў у стылях соўл і фанк-року на ангельскай і расейскай мовах.

Утварылася ў 1979 з ініцыятывы гітарыста Аляксандра Цыганка і барабаншчыка, вакаліста Ігара Курашова, музыкаў, што выйшлі са складу ВІА «Молодость планеты». Да іх далучыліся Уладзімір Ігнацьеў гітара, Юрый Саломенка бас-гітара. У канцы 1980 група спыніла існаванне.

20.02.06// А.Ц.

«ГОЛАЯ МАНАШКА» мінская група. Утварылася ў канцы 1998 і першапачаткова выступала пад назвай «Дзень незалежнасці».

У музыцы групы спалучаюцца стылёвыя прыкметы гранджу, рэгей, панку. У 2006 выступала наступным складам: Фёдар «Крыс» Жывалеўскі вакал, гітара, Дзмітрый «Орандж» барабаны, Васіль гітара, Павел бас-гітара.

Фестывалі: «Басовішча« (Гродэк, Польшча, 2001).

Дыскаграфія: дэма-альбом «Папараць-кветка» (2003), спліт «Неба блакітнае»/«3.0.М.» «demo» (2007), трэкі «Стандарты маралі» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» «BMAgroup», 2002), «Лясная песня» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «BMAgroup», 2004), «Павязаны» (у зборніку «Дні лятуць. Песьні з-за кратаў» «BMAgroup», 2005). Кантакт: www.goman.iatp.by 15.O5.O7//ДП.

«ГРУППА ВАЛЕНТННА БАДЬЯ-

РОВА» мінскі калектыў, які ў 1973 сабраў былы ўдзельнік ансамбля «Песняры» скрыпач Валянцін Бадзьяраў.

Сярод іншых у групе выступалі піяніст Васіль Раінчык, бас-гітарыст і вакаліст Аляксандр Ціхановіч, вакаліст Валерый Дайнэка. Група праіснавала нядоўга. Падрыхтаваную праграму мастацкая рада Белдзяржфілармоніі не прыняла з ідэалагічных меркаванняў, і музыкі разышліся па іншых калектывах. У 1983 ансамбль вярнуўся на сцэну пад назвай «Группа Валентнна Бадьярова-2».

Дыскаграфія: ЕР «Группа Валентнна Бадьярова» («Мелодня», 1983), LP «Днскоклуб 14. Группа Валентнна Бадьярова» («Мелодня», 1985); трэк «Дналог» (у LP «Группа В. Бадьярова-2» «Дмскоклуб 14 А» «Мелодпя», 1985, у LP «Парад ансамблей» «Мелодмя», 1985), «Музыкальный дом», «Может, это не любовь», «А я первую зову», «Уже не скрыть любовь», «Блмже к лету», «Твоя любовь» (усе на сл. У. Харытонава), «Мнр для двойх»

(сл. Уладзіміра Някляева), «Любнть друг друга» (сл. Р. Раждзественскага) усе ў LP зборніку «Днскоклуб 3. Первая пластанка» «Мелодня», 1981).

07.10.06//Д.П.

ІГРУПА ІГАРА САФОНАВА мінская джаз-група.

Утварылася ў 1983 на базе ансамбля музыкаў, якія працавалі ў АМА Мінску ў рэстарацыі «Каменная кветка» ў сярэдзіне 80-х. Лідэрам калектыву і асноўным салістам стаў альт-саксафаніст Ігар «Стэф» Сафонаў. Ансамбль трымаўся стылістыкі сучаснага джазу з ужываннем элементаў фальклорнай і этнічнай музыкі, выконваючы творы з рэпертуару «Yellowjackets», «String Connection», «Deep Purple», Ч. Паркера, M. Дэвіса, Ч. Мінгуса, Э. Гарнера ў аўтарскіх аранжаваннях, а таксама творы ўдзельнікаў калектыву. Першапачатковы склад: I. Сафонаў, Уладзімір Ткачэнка гітара, скрыпка, сітар, Леанід Златкін клавішныя, Юрый Пікус рытм-камп’ютэр, Барыс Бернштэйн бас-гітара. У 1989 Ю. Пікуса замяніў Валерый Камко -барабаны, Л. Златкіна Ігар Палівода. У 1989 музыкі групы ўвайшлі ў склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі як самастойны ансамбль салістаў пад неафіцыйнай назвай «Пятый угол». Асноўныя творы: «Танец русалак» і Сюіта на тэмы беларускіх народных песень (У. Ткачэнка), «Misty» (Э. Гарнер), «Samurai Samba» («Yellowjackets»), «Four» (M. Дэвіс), «Ostinato» (Ч. Мінгус), «Berolino Foxtrot» (К. Дэнбскі), «Smoke on The Water» («Deep Purple»).

Фестывалі: джаз-фестывалі «Віцебская восень» (1986-89), «Birstonas» (Літва, 1988), «Крывы Рог 1989», «Джаз на Днепре» (Днепрапятроўск, 1988).

Дыскаграфія: альбом MC «Misty. Памяці Стэфа» («Ковчег», 1996).

06.09.03//Д.П..

ГРЫБАЛЁВА ЛАРЫСА (Грмбалева Ларнса, Hrybaliova Larysa) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару, вядучая тэлевізійных і канцэртных праграм.

Нарадзілася 20.10.1973 у Віцебску. У 1994 скончыла Віцебскі педагагічны інстытут па спецыяльнасці настаўніца пачатковых класаў, у 1999 БУК па спецыяльнасці артыстка-вакалістка. У верасні 1994 была запрошана салісткай-вакалісткай у Дзяржаўны канцэртны аркестр

Беларусі, дзе працуе й цяпер. У 1995 стала вядучай тэлевізійнай музычна-забаўляльнай праграмы БТ «Все нормально, мама!», у 1999 была запрошана весці разам з Ю. Нікалаевым штотыднёвую тэлепраграму «Утренняя почта» (канал OPT, Расея). У 2001 выступіла з аўтарскай пацяшальнай праграмай «В постелм с Ларпсой Грнбалевой» (8 канал, Мінск), ад 2002 вядучая праграмы «Добрай раніцы, Беларусь» (1 нацыянальны канал). Спявае на расейскай і беларускай мовах. Найбольш вядомыя творы ў рэпертуары «Чтоннбудь», «Новостм».

Гастролі: Польшча, Італія, Расея. Фестывалі: Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна 1994», у 1995-2006 «Славянскнй базар».

Узнагароды: лаўрэат 2 прэміі конкурсу маладых выканаўцаў на Нацыянальным фестывалі песні і паэзіі «Маладзечна 1994»; прэмія ў намінацыі «Лепшая PR-персона» Першага нацыянальнага конкурсу ў галіне развіцця сувязяў з грамадскасцю.

Дыскаграфія: альбом CD «Что-нмбудь» (2003).

Кіно, відэа: кліпы «Что-нмбудь» (рэж. Я. Хрусталёў, 2004), «Я гуляю» (рэж. Уладзімір Янкоўскі, 2004), «Новостп» (рэж. Я. Хрусталёў); удзел у здымках мастацкіх фільмаў «Прнвет от Чарлм-трубача» (рэж. У. Грамацікаў), «Каменская» (рэж. Ю. Мароз), серыялаў «Закон» (рэж. Велядзінскі), «Земля, небо...» (рэж. Сяргееў), «Воскресенье в женской бане» (рэж. Д. Астрахан, 2005), «На свете жпвут добрые п хорошне людп» (рэж. Д. Астрахан, 2006).

Іншая інфармацыя: у канцы 2004 адкрыла «Святочнае бюро Ларысы

Грыбалёвай», якое займаецца падрыхтоўкай і правядзеннем семінараў, канферэнцый, прыватных і карпаратыўных свят.

Кантакт: gribaleva@tut.by; +375 (29) 634-22-08 (Таццяна).

25.ОЭ.О5//ДП.

ГРЫШКО ВАЛІК (Грншко Валнк, Grishko Valik) спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, прадзюсэр.

Нарадзіўся 15.03.1968 у Мінску. Адукацыя сярэдняя, выступаць на сцэне пачаў ад 1988. Да 1993 быў удзельнікам груп нефармальнага аб’яднання «Белорусскнй клнмат» і «Drum Ecstasy». У 1993 распачаў сольную кар’еру. У ліпені 1992 выступіў як арганізатар і ўдзельнік музычнага фестывалю «КГ-сердмтый празднмк». Піша музыку для кіно і тэатру: спектакль «За закрытымн дверямн» (Моладзевы тэатр, Мінск, рэж. В. Катавіцкі, 1993), мастацкі фільм «Легенда мз небытня» («Беларусьфільм», 1993), выступае з клубнымі канцэртамі, у тым ліку па-за межамі Беларусі: «African National Unity Office» (Капенгаген, Данія, 1991), «AV-Art Gallery» (Капенгаген, 1991), «Tacheles» (Берлін, 1994), клубах Францыі і Іспаніі. Ад 2006 дырэктар тэлеканалу «MTV Беларусь». Найбольш вядомыя творы «La-Ia-Ia», «Solei». У 2004 у складзе групы Валіка Грышко выступалі: В. Грышко вакал, праграмінг, акустыка; Арцём Раменны гітара, Андрэй «Граф» Чугуноў бэк-вакал, бас-гітара, праграмінг.

Дыскаграфія: альбомы CD «La-IaIa» (аўт. выд., 2001), «Solei» (аўт. выд., 2002); трэкі «Што за месяц» (у зборніку «Песнярок» -

«ПанРекордз», 1997), «Yellow» (у зборніку «Детн Солнца. Солнечная музыка» «Children of The Sun» /«Bulba Records», 2001), «Надалонях вясны» (у зборніку «Прэм’ер Тузін 2006» «West Records», 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Солей» (рэж.

В. Грышко, 2003), «Чап» (2003); хатняе відэа «Lally Day».

Кантакт: valikozo@tut.by

25.11.06//ДП.

ГУЛАЙ АЛЯКСАНДР (Гулай Александр, Gulaj Aliaksandr) кампазітар, аранжавальнік, мультыінструменталіст, педагоп

Нарадзіўся 28.01.1958 у Гомелі. Скончыў 4 класы ДМШ №5 Гомелю па класе баяна, дзе выступаў у складзе дзіцячага ВІА «Пеўнікі» як гітарыст, бас-гітарыст і барабаншчык. Пасля скончыў ССМШ пры БДК і БДК па класе баяна. Падчас службы ў войску (1981-83) выступаў у складзе ансамбля «Дорога к дому». Ад 1988 кіраўнік ансамбля «Узоры» Гомельскага РДК. У 1991 пры Гомельскім палацы піянераў арганізаваў дзіцячы джаз-фолкавы калектыў. У 1994 сабраў джазавы калектыў, у складзе якога сам выступае як піяніст. У якасці акардэаніста ўдзельнічае ў праекце «Фальклорная музыка народаў свету», які падае кельцкую, цыганскую, бразільскую, габрэйскую музыку і творы кампазітараў-класікаў, як выканаўца на бас-балалайцы працуе ў фальклорным гурце «Скарб». Апошнім часам выступае як акардэаніст блюзавай групы «AI Narrator Orchestra». Выкладчык каледжу мастацтваў імя Нестара Сакалоўскага.

Фестывалі: у складзе «AI Narrator

Orchestra» «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Полылча, 2005).

Узнагароды: у складзе «AI Narrator Orchestra» лаўрэат 1 прэміі ў конкурсе на фестывалі «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2005).

11.04.06//N.N.

ГУЦІН ЛЕАНІД (Гутнн Леоннд, Gutsin Leanid) кампазітар, аранжавальнік.

Нарадзіўся 16.06.1948 у Гомелі. Скончыў БДК па класе кампазіцыі П. Падкавыраваў 1974. Працуе ў жанрах сімфанічнай, камернай музыкі, піша песні, займаецца аранжаваннямі эстраднай і джазавай музыкі. Сярод найбольш вядомых твораў уверцюра-фантазія «Раймонда» (музычны жарт паводле матываў песень Р. Паўлса для літаўры сола і вялікага камернага аркестру, у суаўтарстве з Ігарам Паліводам, 1985).

Дыскаграфія: як аранжавальнік трэкі «Мікіта» (MC «Рэнесанс» «Ковчег», 1994), «Muskrat Ramble», «Oh, Lady Be Good», «Чаму ж нам не пець?!» («Рэнесанс», CD «Swing Station» «West Records», 2001). 23.О2.О6//Д.П.

«GARADZKIJA» мінская група, якая ўтварылася ў 2002 і, згодна з вызначэннем яе лідэра, выконвае «сучасную гарадзкую музыку».

Калектыў выступае наступным складам: Піт Паўлаў лідэр, вакал, гітара (адначасова «N.R.M.», «Pete-Paff»), Алесь «Алезіс» Дземідовіч барабаны, дадатковы спеў (адначасова «N.R.M.»), Аляксей «Рудольф» Рудаў бас-гітара, дадатковы спеў,

Дзяніс Савік гітара. Група была адзначана Гран-пры падчас зборнага канцэрту «Генэралы айчыннага року

2004».

Дыскаграфія: сінгл «Сіні апэльсын» (аўт. выд., 2003), альбом CD «Nelehal» (аўт. выд., 2003); трэкі «Адчуваю цябе» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003), «Так ці не?» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «EMAgroup», 2004).

Кіно, відэа: кліпы «Як манэкен» (рэж. В. Чыжоў, 2004), «Каўбасіць і плюшчыць» (рэж. Ю. Стаюнічаў, 2007).

Кантакт: www.garadzkija.net; petepaff@tut.by; +375 (29) 677-17-66. 26.01.05//Д.П., фота ДП.

«GODS TOWER» група з Гомелю, якая дэбютавала ў 1989, сабраўшыся з ініцыятывы гітарыста Аляксандра Уракава.

Першапачаткова, да канца 1992, выступала пад назвай «Chemical Warfare». Склад 1992: А. Уракаў, Уладзімір «Леслі Найф» Наважылаў гітара, вакал, Юрый Сіўцоў бас-гітара, Уладзіслаў Сальцэвіч -

барабаны. Група працавала ў стылі дэс/трэш-метал з элементамі гоцікдум, пазней перайшла на стыль паган гоцік дум-метал з ужываннем фальклорных матываў. У складзе калектыву выступалі Аляксандр Эрыстаў гітара (*лета 1994 -> лета 1995), Дзмітрый Аўчыннікаў клавішныя (*травень 1995). У 2000 групу пакінулі Дз. Аўчыннікаў і Ю. Сіўцоў, замест якіх у верасні прыйшлі бас-гітарыст Валерый Навасельцаў (*«Entry«, «Voodoo», «ТТ34») і піяніст Сяргей Сяргейчыкаў («Voodoo»). Рэпертуар калектыву засноўваўся на аўтарскіх ангельскамоўных, часам беларускамоўных

песнях. Група спыніла існаванне летам 2002. 14.12.2003 памёр А. Уракаў. Большасць музыкаў выступае цяпер у складзе групы «Rasta».

У 2006 «БМА-group» выдала 2CD «Tribute To Gods Tower», запісаны з удзелам калектываў з Беларусі, Расеі, Украіны.

Гастролі: Чэхія (1994), Украіна (1995, 1997), Расея (1997), Малдова (1997), Латвія (2000), Літва (2000). Фестывалі: «Хайдэнбург» (Нямеччына, 1996), «Pepsy Sziget» (Вугоршчына, Будапешт, 2000).

Дыскаграфія: альбомы MC «Demolition Tape» (дэма, 1992), «The Eerie» (1993, перавыд. CD «MetalАдеп»/«Союз», Расея, 1997), «Canticles» (1993), CD «The Turns» (1994, перавыд. «Mordid Noizz», Польшча, 1997; «MetalAgen»/«Coюз», Расея, 1998), «Ebony Birds» («Sturmesflugel»/«Prophesy Production», Нямеччына, 1998), «Abandon All Hope» (2002), «The Anthology» (2002), «The Greatest Arrows» (2004); трэкі «Immortal Dancing Hits» (y зборніку «Golden

Ballads Compilation. Vol.1», 1995), «Music Pause» (y зборніку «Golden Ballads Compilation. Vol.2», 1996), «Tops of the Devil» (y зборніку «Golden Ballads Compilation. Vol.1», 1997), «A Tribute to АРНЯ» (1997), «Ухвала сонца» (y зборніку «Hard Life Heavy Music» «BMAgroup», 2001).

Кіно, відэа: кліпы «Beyond Praying» (1994), «The Eerie» (1997), «An Eye For An Eye» (1997), VC «Twilight Lives 94-97».

19 .09.06//Д.П.

«GOLDPRICK» віцебская група, якая ўгварылася ў лютым 1999 дзеля выканання музыкі ў стылі грынд. У першым складзе калектыву выступалі Дзяніс «Батон» Хоцькін бас-гітара, Дзмітрый «Шуберт» Шубарагітара, Дзмітрый «Драгон» голас, Максім «Макс» Жукаўбарабаны. У канцы 2006 група выступала як трыо: Дз. Шубара, Дз. «Драгон», М. Жукаў, выконваючы ўласныя песні на ангельскай мове. Цягам гадоў далі шэраг канцэртаў у клубах Віцебску, Мінску.

Фестывалі: «Затерянный ммр 7» (Мінск, 2000).

Дыскаграфія: спліт MC «Gold­prick» «IQ 0,666»/«Brute Chant» «Defect God» («Moral Insanity Prod.»/ «Maniacal Brutality Prod.», Беларусь/ Латвія, 1999), спліт MC «Goldprick» «IQ 0,666»/«Brilliant Coldness» «Messengers Of Godness Importality» («Bloodhead Prod.», Украіна, 2003); асобныя трэкі выдаваліся ў зборніках MC «Blow Up This Town, vol.1» («BUTT Rec.», Беларусь, 2000), CD «Росспйскнй панк-обстрел 2» («Neuro Empire Rec.», Расея, 2001), «Ушанаваньне Залатому Ярылу» (у зборніку «Hard Life Heavy Music» «BMAgroup», 2001), MC «Blow Up This Town, vol.2» («BUTT Rec.», Беларусь, 2002), MC «Punks vs Hardcore, vol.1» («BUTT Rec.», Беларусь, 2002), MC «Hellfire, vol. 5.2» («CDM», Расея, 2002), CD «Hardcore Respublika» («Aist Records», Беларусь, 2003).

Кантакт: www.zhukov.tv; goldprick®tut.by; 210032, a/c 11A, Віцебск, Беларусь, Жукаву Максіму Леанідавічу.

24.іг.06//М.Ж.

ДАВЫДОЎСКІ УЛАДЗІМІР (Давыдовскмй Владпмнр, Davydouski Uladzimir) гітарыст, спявак, журналіст.

Нарадзіўся 16.03.1964 у Мінску.

У 1984 скончыў Мінскую мастацкую вучэльню па спецыяльнасці мастакпедагог, у 1994 БДУ па спецыяльнасці журналістыка. Адзін з заснавальнікаў групы «Мроя», у складзе якой выступаў ад 1981 да кастрычніка 1989. У 1992 заснаваў групу «Вялікае княства», у складзе якой выступаў як аўтар слоў і музыкі, гітарыст і спявак. Суаўтар песень «Стары храм», «Настальгія», «Белая вежа», «Ён яшчэ вернецца», «Я рок-музыкант», «Покліч сурмы» і інш. з рэпертуару «Мроі»; «Свіцязь», «Каралеўна», «Зіма», «Рэквіем» і інш. з рэпертуару групы «Вялікае Княства».

Гастролі, фестывалі: гл. «Мроя» (1981-89).

Узнагароды: I прэмія на фестывалі «Тры колеры» (1990).

Дыскаграфія: гл. «Мроя» (1981-89); у складзе «Вялікага Княства» MC «Голас Дажджу» (1993), CD «The Best. 1992-2004» (аўт. выд., 2004); трэкі «Каралеўна», «Свіцязь» (у зборніку «Легенды Вялікага княства» «БМАдгойр», 2001).

Кіно, відэа: у складзе «Мроі» кліп «Я рок-музыкант» (рэж. Г. Нікалаеў). Іншая інфармацыя: сябра СП Беларусі. Кантакт: +375 (17) 233-60-25, (29) 697-60-80; dasu@list.ru, 3force.info.

19 .06.05//ДЛ.

ДАДЗІЁМАЎ ІГАР (Дадномов Мгорь, Dadiomov Igor) педагог, джазавы гітарыст, кампазітар.

Нарадзіўся 05.03.1949 у Мінску, памёр 27.11.2002, пахаваны ў Ізраілі. У 1973 скончыў БДК па класе баяна Р. Назаранкі. Ад 1975 выкладаў у ДМШ №1 Мінску, паралельна выступаў у складзе мінскіх джаз-калектываў. Адзін з арганізатараў у 1977 Мінскага клубу аматараў джазавай музыкі, у якім выступаў з лекцыямі і канцэртамі. У 1980 са стану здароўя пераехаў у Сочы, дзе выкладаў класічную і джазавую гітару ў мясцовай музычнай вучэльні.

У 1992 пераехаў у Ізраіль, выкладаў у кансерваторыі гораду Беер-Шэва, выступаў з канцэртамі, у тым ліку ў дуэце з гітарыстам Гідонам Херцам. Актыўна працаваў у Саюзе кампазітараў Ізраілю, супрацоўнічаў з дырэктарам Ізраільскага музычнага цэнтру, музыкам і музыказнаўцам Душанам Міхалакам. Сярод найбольш вядомых твораў п’еса «Frost».

Фестывалі: ад 1980 штогадова фестывалі ў Мінску, Маскве, Сочы, Эйлаце.

Дыскаграфія: дэма CD «Fantazy» (сумесна з Херцам, аўт. выд., 2000), сола «Post Scriptum» (2002).

Кнігі: ноты твораў, выдадзеных Ізраільскім музычным цэнтрам (IMC): Scherzo, for piano, 1990, 3:00;

Romance No. 1, for guitar solo, 1977, 4:30; Romance No. 2, for guitar solo,

1982, 1:20; Romance No. 3, for guitar solo, 1992, 3:00; Romance for Two Guitars No. 3, 1992, 1:30; Three Ro­mances, for guitar solo, 1977-92, 9:00; Jewish Fantasy, for guitar solo, 1993, 5:00; Capriccio, for guitar solo, 1995, 6:30; Gipsy Dance, for guitar solo, 1992, 4:00; Milonga, for guitar solo, 1997, 2:00; Journey, for guitar solo, 1983, 3:10; Frost, for guitar solo, 1975, 3:00; Chopin’s Prelude No. 4, arr.

1993, 1:30; Study, for guitar solo, 1994, 1:00; Blues Study No. 1, for guitar solo, 1994, 1:30; Blues Study No. 2, for guitar solo, 1994, 1:30; Blues For Wes, for guitar & bass guitar, 1995, 4:00; Blues for S., for electric guitar, 1995, 6:00.

25.О2.О7//Д.П.

І«ДАЙ ДОРОГУ» група з Брэсту, якая выступае ў стылі еўра-панку. Утварылася ў 1998, першапачаткова

выступаючы наступным складам: Юрый Стыльскі гітара, тэксты, музыка, Васіль Капылоўвакал, Кірыла Скам’ін бас-гітара, Алег Фядоткін барабаны. Ад 2002, пасля сыходу В. Капылова, група выступае як трыо з падтрымкай менеджэра Уладзіміра Ёдава, выконваючы ўласныя песні на расейскай мове, найбольш вядомыя з якіх «На Ямайке», «Баба-гром».

Гастролі: Украіна (2004).

Дыскаграфія: альбомы «20 см» («GO-Records», 2004), «На морозе!» («GO-Records», Гомель, 2005), «Supersession» («Special Radio»/ «Syntez Records», 2007), сольны альбом Ю. Стыльскага «Акустнка 1» («Дай Дорогу», 2005); трэкі «Ехалм мы, ехалн» (у зборніку «Брестрок-журнал» «Брестон», 1999), «Я в Бресте» (у зборніку «Я в Бресте» «Art Classic Company», 2002), «02», «Баба-гром», «Supersession»,

«Аптечка» (у зборніку «Я в Бресте-2» «Art Classic Company», 2003), «Она не знала» (MP3), «На Ямайке» (МРЗ+відэа) у зборніку «Жёлтые странмцы Мнтернета» («Агентство Владмммра Гревцова», жнівень 2003), «Баба-гром» (MP3), «Она не знала», «На Ямайке» (відэа), «На Ямайке» (MP3 ремікс, «Агентство Владмммра Гревцова»), «На Ямайке» (у зборніку «Жёлтые странйцы І/Інтернета», рэмікс MP3 + відэа, «Агентство Владпммра Гревцова», лістапад 2003), «На Ямайке», «Баба-гром», «Она не знала» (у зборніку-дадатку да маскоўскага часопісу «Хакер», MP3, жнівень 2003), «На Ямайке» (у зборніку «Бешеные бабкм» «REAL Records», 2003; у зборніку «Recomendated Records №14», Масква), «На колёсах» (у зборніку «Брестскмй рок» «Бесконечный апрель», Брэст, 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Прыгай в коляску!» (рэж. У. Ёдаў, 2003), «На Ямайке» (рэж. У. Ёдаў, 2003), «Она не знала» (рэж. У. Ёдаў, 2003), «20 см.» (рэж. У. Ёдаў, 2004), «Новый год» (рэж. У. Ёдаў, 2004).

Кантакт: www.daidarogu.com; jodov@mail.ru; +375 (29) 723-98-39; Брэст, 224023, вул. Маскоўская, 267/3, кв. 5, Уладзімір Ківачук. 21.09.07//Г.Ш., фота У. Ёдава.

ДАЙНЭКА ВАЛЕРЫЙ (Дайнеко Валермй, Dayneka Valeri) альтыст, вакаліст, аранжавальнік, педагог.

Нарадзіўся 29.11.1951 у Рудзенску Мінскай вобл. У 1959 паступіў у 1 клас ССМШ пры БДК, якую скончыў як альтыст. У старшых класах школы

пачаў выступаць у групе «Менестрелн» у якасці вакаліста. У 1970 быў прыняты адразу на 3 курс ММВ; атрымаў спецыяльнасці альтыста і педагога. Скончыў БУК па класе харавога дырыжавання (1988). У часе вучэльні выступаў у ансамблях мінскіх рэстарацыяў, працаваў у складзе эстрадна-джазавага вакальнага квартэту аркестру Беларускага радыё п/к Барыса Райскага. Ад 1972 да 1976 быў удзельнікам ансамбля «Ровесннк» п/к Б. Скугарэўскага і групы Валянціна Бадзьярава. У 1976у складзе ансамбля «Червона рута» С. Ратару, разам з якім упершыню выступіў за мяжой. Ад 1977 да 1992 вакаліст і альтыст ансамбля «Песняры». Выступаў як саліст-вакаліст джаз-групы «Пятый угол». Ад 1992 да 1997 саліст Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, дзе, апрача праграм эстрадных песень, падрыхтаваў і праграму з твораў джазавай класікі. У сярэдзіне 90-х разам з Інай Афанасьевай і групай «Пятый угол» выступаў з праграмай габрэйскай музыкі. Ад 1998 у складзе ансамбля «Белорусскне Песняры». У 1996 пачаў выкладаць эстрадны і джазавы вакал у Мінскім інстытуце сучасных ведаў (сярод

вучняў саліст групы «Харлн» Яўген Чалышаў), выступаў як вядучы тэлевізійнай праграмы «Воскресный вечер с Валермем Дайнеко», запісваўся з шэрагам вядомых выканаўцаў краіны. Спявае на беларускай, расейскай, ангельскай мовах. Сярод найбольш вядомых твораў «Беловежская пуда», «Зачарованая мая», «Послушайте», «Калыханка», «Я все тот же»; аранжавальнік шэрагу акапэльных песень, у тым ліку «Ой, дзе ж мы ходзім», «А дзе была вуціца» для ансамбля «Песняры» і інш.

Гастролі: у складзе ансамбля «Чэрвона рута» ГДР, ЧССР (1976); гл. «Песняры» і «Белорусскне Песняры».

Фестывалі: гл. «Песняры» і «Белорусскме Песняры».

Узнагароды: гл. «Песняры». Дыскаграфія: гл. «Песняры» і «Белорусскме Песняры»; MC «Blasted» (саўндтрэк, муз. Аляксандра Растопчына, 1994), CD «ІНсповедь» (муз. Валерыя Галаўко, аўт. выд., 1999), сольныя CD «Буду помнмть» («Квадро Дмск», Расея, 2002), «Беларускі альбом» («Белорусскне Песняры Рекордз», 2004), «Ммнск-Москва» («Алмазов продакшн», Расея, 2006), «Банальный сюжет» (2006). Кіно, відэа: кліп «Погодм» (рэж. Уладзімір Максімкаў).

Кантакт: valeradaineko@rambler.ru

07.11.06//Д.П.

ДАЛГАЛЁЎ ДЗМІТРЫЙ (Долгалёв Дмнтрнй, Dolgalev Dmitry) кампазітар, аранжавальнік, піяніст.

Нарадзіўся 28.12.1962 у Гродне.

Скончыў ССМШ пры БДК па класе кантрабаса ў 1981, БДК па класе кампазіцыі Яўгена Гпебава ў 1987.

Служыў у войску, дзе кіраваў ансамблем «Ровеснмк». У другой палове 80-х выступаў як піяніст групы «Красные звёзды». Ад 1989 працаваў у музычнай рэдакцыі Беларускага радыё, ад 2000 артыстам ансамбля «Бліскавіца», ад 2003 музыка ансамбля «Песняры». Цяпер на творчай працы. Працуе ў жанрах сімфанічнай, опернай і камернай музыкі, піша электронную музыку, музыку для кіно і радыёспектакляў, эстрадныя песні, аўтар інструментальных твораў у стылях соўл, нью-эйдж, сімфа-джаз. Сярод найбольш вядомых твораў — Канцэрт для кантрабаса з аркестрам, араторыя «Зорка палын» (на вершы У. Пецюкевіча), песні «Гаю мой, не кліч», «Погодм», «Аты кажаш: вясна», «Зараніцы», «Обманмте меня», «Белая лілея», «Не судьба», «Две звезды», «Мілая спадарыня», «Пажадай мне, мама», «Балада», «Азярцо», «Застольная», «Птмцы», «Нарач», «Панн Гражпна», «Калі скажаш», «Через все гранмцы», «Вокзальная любовь», «Рэха жураўлінае», «Голуб галубку цалуе», музыка да 15 кінафільмаў.

Фестывалі: у складзе «Красных звёзд» міжнародны фестываль «Мнр. Музыка» (Тбілісі, 1986). Узнагароды: лаўрэат фестывалю «Мнр. Музыка» (Тбілісі, 1986) у намінацыях «Ансамбль» і «Кампазітар» (песня «Поле горкіх палыноў»). Дыскаграфія: трэкі «Азярцо», «Баллада» (CD «Рано млм поздно» Ірыны Дарафеевай «Dorisrecords», 2000), «Голуб з галубкай», «Азярцо» (CD «Каханачка» I. Дарафеевай «West Records», 2004); асобныя трэкі выдадзены ў зборніках фірм «Master Sound Records», «Квадро Дпск», «West Records», «Classic

Company», «BoliDisk», «Белорусскме Песняры Records».

Кіно, відэа: кіно «Esse Homo. Композмтор Дм. Долгалёв» (рэж. Л. Цітарэнка, СТВ, 2005); кліпы «Погодм» (Валерый Дайнэка), «Небесный рояль» (Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч), «Птнцы» («Песняры»), «Спатканне» (С. Герасммов), «Навасельная» (ансамбль «Бяседа»),

Кантакт: dmidol62@mail.ru

ОЗ.О2.О7//ДП.

ДАРАФЕЕВА ІРЫНА (Дорофеева Нрнна, Darafeeva Iryna) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 06.07.1977 у Магілёве. Займацца спевамі пачала ва ўзросце 12 гадоў у ВІА «Вясёлка». У 1989 перамагла ў I Рэспубліканскім кон-

курсе маладых выканаўцаў, у 1993 атрымала дыплом на конкурсе фестывалю «Славянскмй базар». Праз год была запрошана салісткай у ансамбль «Верасы», адначасова атрымаўшы вызначэнне «Адкрыццё году» тэлеконкурсу «Фаварыты году». Ад 1997 да траўня 1999 салістка Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, разам з якім выступіла ў канцэртах на Чырвонай плошчы ў гонар 850-годдзя Масквы, у аўтарскіх канцэртах Яўгена Гпебава, Алега Елісеенкава, Рыгора Барадуліна, Леаніда Дранька-Майсюка. У 1998 дала некалькі канцэртаў як вакалістка джазтрыо Аркадзя Эскіна. Ад 1999 працуе разам з прадзюсэрам Юрыем Савашам. На працягу 2001-02 правяла ўнікальны ўсебеларускі тур, які ўключаў 435 канцэртаў. У рэпертуары песні беларускіх, украінскіх, румынскіх аўтараў, кавер-версіі твораў з рэпертуару М. Радовіч, У. Высоцкага, А. Панамарова, «Shoking Blue». Выконвае народныя песні, балады, творы ў стылі пап-рок, джазавыя стандарты, супрацоўнічае з вядучымі выканаўцамі і аранжавальнікамі краіны, а таксама Дзяржаўным ансамблем танца Беларусі і арт-праектам Я. Паўлінай «Зоркі гімнастыкі», спявае на беларускай, расейскай, польскай, ангельскай мовах. Найбольш вядомыя песні «Рэдкі госць» (муз. Ігара Паліводы, сл. Леаніда Пранчака), «Гора не бяда» (муз. Леаніда Шырына, сл. Аляксандра Лягчылава), «Балада» (муз.

Дзмітрыя Далгалёва, сл. У. Пецюкевіча).

Гастролі: Бельгія, Нямеччына, Люксембург, Полылча, Аўстрыя, Швейцарыя, Галандыя, Літва, Югаславія, Балгарыя, Украіна.

Фестывалі: I фестываль песні аб’яднанай Еўропы (Зялёна Гура, Польшча, 1999), «Золотой шлягер» (Магілёў, 1998,1999), «Славянскмй базар» (неаднаразова).

Узнагароды: 2 прэмія конкурсу «Золотой шлягер 1998» (Магілёў), I прэмія конкурсу «Славянскмй базар 1999», I прэмія конкурсу «Vilnius 1999» і «Discovery 1999» (Балгарыя), 2 прэмія конкурсу на фестывалі ўкраінскай песні імя В. Івасюка 2000.

Дыскаграфія: альбомы MC і CD «Рэдкі госць» («Ковчег», 1999), CD «Рано нлп поздно» (аўт. выд., 2000), «Пульс маіх хвілін» (2003), CD і DVD «Каханачка» («West Records», 2005), «Как в первый раз» (2007), «Хочу быть мечтой» (2007), «Опусы» (MP3, 2007); трэкі «Гора не бяда», «Тайна грэшнага спаткання» (у зборніку «Красное танго. Песнн на стмхм Александра Легчмлова» «TON-Records», 1999).

Кіно, відэа: фільмы «Рожденме звезды» (жывы канцэрт э Дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларусі, 1999), «Мгновення» (рэж. А. Суханава, 2000, 15 хв.), «Дарогі Ірыны Дарафеевай» (рэж. I. Тамашэўская, 2003, 55 хв.), «Под мнрным небом» (рэж.

А. Вавілаў, 2007), «Купалье І/Ірнны Дорофеевой фестнваль стнхнй» (канцэрт у Мірскім замку, 2007), кліпы «Рок-н-ролл» (БТРК, 1997), «Музыка ночн» (рэж. А. Грабёнкін, 1998), «Спадчына» (БТРК, 2006), «Так бывает» (рэж. А. Ражанскі, 2006), «Как сорочку вышявалн» (рэж. А. Ткачэнка, 2006), «Вышмта сорочка» (рэж. A. By­Tap, 2006), «Беларусь снльная» (рэж. С. Новікаў, 2007), «Рэчанька» (рэж.

А. Бутар, 2007), «Балада» (рэж. A. By­Tap, 2007), «Город мой» (СТВ, 2007), «Сердце землн моей» (рэж. Упадзімір

Янкоўскі, 2007), «Я хочу быть мечтой» (рэж. А. Адамчык, 2007).

Кантакт: www.irinadorofeeva.com;

yuri @ irinadorofeeva.com

01.11.07//ДП.

ДАЎКШ ДЗМІТРЫЙ (Даукш Дмятряй, Dauksh Dmitry) спявак, гітарыст, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 19.03.1968 у Вялікіх Луках, Расея. У 1995 скончыў БДАФВІС па спецыяльнасці трэнер па футболе. Творчы шлях пачаў у 1984 як выканаўца на бас-балалайцы ў складзе аркестру народных інструментаў «Вншенка» ў Вялікіх Луках. У 1988-89 выступаў як вакаліст і гітарыст у складзе полацкай групы «Высокое напряженне», ад 1993 распачаў сольную кар’еру. Піша і выконвае ўласныя песні хрысціянскай тэматыкі на расейскай мове. Найбольш вядомыя творы «А я смотрю в небо», «Ты скажм я верю», «Еслн ты жяв, есть еде шанс». Гастролі: Украіна (чэрвень-ліпень 1997, чэрвень 1998), Расея (красавік, чэрвень-ліпень 1999), ЗША (сакавік-чэрвень 2000), Расея (студзень-сакавік 2001), ЗША (травеньчэрвень 2003), Латвія (снежань 2003), ЗША (травень-жнівень 2004, травень-чэрвень 2005, 2006), Нямеччына (2006), Бельгія, Нямеччына, Францыя (вясна 2007).

Фестывалі: «Bridges of Love» (Чыкага, 2000, 2005).

Узнагароды: лаўрэат фестывалю «Bridges of Love» у 2000 («Audience Choice Award»), 2003, 2004, ЗША, Чыкага.

Дыскаграфія: альбомы CD «Когда тебе трудно» (1995), «А я смотрю в небо» (1998), «Я верю» (2002),

«Напон меня водой» (2004), «The Best» («Новая музыкальная культура», 2005), «Не говорп «продай» (2007).

Кіно, відэа: кліпы «А я смотрю в небо» (рэж. А. Грабёнкін, 1998), «Кто же этот парень?» (рэж. А. Грабёнкін, 1998), «Ты скажн я верю» (рэж.

  1. Пашкевіч, 2001), «Океан» (рэж.

А. Шульга, 2004), «Некуда бежать» (рэж. У. Зінкевіч, 2004), «Еслм ты жнв, есть еде шанс» (2005).

Кантакт: www.dauksh.com;

dauksh@mail.ru

28.О9.О7//Д.П.

«ДЕТН ЛЕЙТЕНАНТА ШМНДТА» мінская група, якая ўтварылася ў сакавіку 1990 і выконвала музыку, што злучала ў сабе мноства стыляў і напрамкаў.

Выступала ў складзе: Сяргей Козыраў гітара, Аляксандр «Бахо-Баха» Раманоўскі гітара, флейта, саксафон, Барыс Шыф бас-гітара, вакал (-» люты 1992), Юрый Грышкоўскі барабаны, Вячаслаў Рутман. У розны час у групе таксама выступалі Ганна Аладава фартэпіяна, Яўген Хітрак флейта. Гісторыя калектыву спынілася ў 1992.

05.08.07//Д.П.

ДЗЕМЯНЧУК ВІКТОРЫЯ (Деменчук Внктормя, Demenchuk Victoriya) спявачка, выканаўца твораў папулярнага і пап-рокавага рэпертуару.

Нарадзілася 27.06.1981 у Гродне.

У 1992 скончыла ДМШ №1 па класе домры, ад 2000 студэнтка музычна-педагагічнага факультэту БДПУ. Творчы шлях пачала ў 1997 як вака-

лістка гродзенскай студыі «East­star», у 2000 распачала канцэртную дзейнасць пад кіраўніцтвам прадзюсэра В. Лукашэвіча. Ад 1998 удзельнічае ў шэрагу спеўных конкурсаў, на якіх нязменна займае лаўрэацкія месцы. Ад 2003 супрацоўнічае з маскоўскай студыяй В. Салтыкова. Спявае пераважна на расейскай мове. Сярод найбольш вядомых твораў песні «Орёл» (муз. і сл. В. Лукашэвіча), «Месяц ясны» і «Рэчанька» (народныя, апрацоўка В. Лукашэвіча), «Цветлюбвн» (муз. В. Лукашэвіча, сл. А. Мятліцкага і Юрыя Дубовіка), «Снег на кончнках пальцев», «Я жду тебя», «Не ты» (муз. В. Лукашэвіча, сл. Ю. Дубовіка), «Танцы с волкамм» (муз. і сл. Ю. Дубовіка). Узнагароды: Гран-пры на беларускім тэлеконкурсе «Зорная ростань 1998», 2 прэмія конкурсу маладых выканаўцаў фестывалю «Славянскнй базар 1998», Гран-пры фестывалю імя К. Шульжэнкі (Харкаў, 1998), 1 прэмія фестывалю «Море друзей» (Ялта, 2000), Гран-пры міжнароднага конкурсу папулярнай

музыкі «Vilnius 2000», 1 прэмія конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Золотой шлягер 2000» (Магілёў), 2 прэмія конкурсу на фестывалі імя В. Івасюка (Украіна, Чарнаўцы, 2000), 2 прэмія на фестывалі «Золотой Скнф» (Украіна, Данецк, 2001),

Гран-пры фестывалю «Морской узел» (Расея, Наварасейск, 2003). Дыскаграфія: дэма-альбом «Цвет любвн» (2003); разам з групай «Воображаемые людн» MC «Выход в небо» («Ковчег», 2000).

Кіно, відэа: кліп «Ле™» (2003).

Кантакт: www.demenchuk.com

04.05.04//ДЛ., фота А. Ліціна.

ДЗЯМЕНЦЬЕЎ АНДРЭЙ (Дементьев Андрей, Dementyev Andrey) гітарыст.

Нарадзіўся 17.07.1974 у Мінску.

У 1991 скончыў СШ №102 Мінску з музычным ухілам па класе гітары, у 1991-93 вучыўся ў МРТІ па спецыяльнасці мікраэлектроніка. У 198291 выступаў у складзе школьных музычных калектываў аркестры народных інструментаў (кантрабас-балалайка), эстрадна-духавым аркестры (бас-гітара, гітара), як гітарыст ВІА, трыо гітарыстаў. У 1992 сабраў першы ўласны калектыў «Гннденбург», граў у рэстарацыі ў складзе акустычнага трыо. У 1994 увайшоў у склад групы «Калн Юга», на працягу 1995-96 паралельна супрацоўнічаў з групамі «Partyzone», «Запад-2», камандай КВЗ БДУ.

У 1999-2000 быў запрошаны В. Бутусавым у склад праекту «Овалы», з якім даў шэраг канцэртаў у Маскве, Санкт-Пецярбургу і інш. гарадах. 2002 удзел у запісе праграмы «Рмсунок» В. Іванова. Ад 2003 пачаў супрацоўніцтва з групамі «P.L.A.N.», «Flat».

Гастролі: у складзе праекту «Овалы» Расея (1999-2000).

Фестывалі: у складзе «Запад-2» «Губерталіі» (Гродна, 1997); у складзе «Калм Югн» «Блюз жыве

ў Мінску» (1997), «Калмнннград In Rock» (Расея, 2000); у складзе групы «P.L.A.N.» «Генэралы айчыннага року 2004»; сольна «Грмфомання 1998».

Дыскаграфія: у складзе «Party­zone» «To Fly Or Not» (1996, не выдадзены); у складзе «Калн Югн» гл.; для В. Іванова«Рнсунок» (2004, не выдадзены); для каманды КВЗ БДУ/праект «А потом» «Там посмотрмм» (2002); у складзе «P.L.A.N.» гл. 2003-06; трэк у складзе «Калн Югн» «В прнцеле твоего ружья» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003). Кіно, відэа: у складзе «Калм Югн» музыка да дакументальнага фільму «Легенды Беларусі» (Белтэлерадыёкампанія, 2000, не выдадзены); кліпы «Дом» (рэж. К. Марозаў, 2000), «Белая рубаха» (2001). Кантакт: ade_market@autospace.by 27.02О5//Д.П.

ДЗЯМЕШКА АЛЯКСАНДР (Демешко Александр, Demeshko Aleksandr) барабаншчык, вакаліст.

Нарадзіўся 24.04.1947 у Брэсце, памёр 08.05.2006 у Маскве. Скончыў Брэсцкую музычную вучэльню па класе ўдарных. Вайсковую службу адбываў у аркестры штабу ЧБВА разам з Уладзіславам Місевічам.

У 1968 пачаў выступаць у складзе ансамбля «Лявоны» (ад 1970 — «Песняры»), Як саліст-вакаліст выступаў у песнях «Чарачка мая», «3 кірмашу», «Забалела ты ж мая галовачка...». У 1988 пакінуў «Песняроў», пераехаў на жыхарства ў Маскву, дзе ў 1991 стварыў кааператыў «Песня», які займаўся

арганізацыяй гастроляў у Расеі зорак замежнай папулярнай музыкі. У сярэдзіне 90-х сумесна з Валерыем Яшкіным падрыхтаваў і выдаў анталогію твораў «Песняроў» («Мороз Рекордз») на 8 CD. Ад пачатку 2005 генеральны дырэктар расейскага ТАА «Песняры», адначасовакіраўнік створанага з ягонай ініцыятывы ансамбля «Лявоны» з удзелам яшчэ аднаго ветэрана «Песняроў» Уладзіміра Нікалаева.

Гастролі: гл. «Песняры». Фестывалі: гл. «Песняры». Дыскаграфія: гл. «Песняры».

О8.О5.О6//Д.П.

ІДЗЯРЖАЎНЫ КАНЦЭРТНЫ АРКЕСТР БЕЛАРУСІ

Утварыўся ў жніўні 1987 на базе аркестру Мінскага дзяржаўнага цырку і выпускнікоў-струннікаў БДК. Нязменны кіраўнік Міхаіл Фінберг. У першым складзе калектыву сярод іншых выступалі трубачы Валерый

Шчэрыца, Віталь Барма, Генадзь Літвак, трамбаністы Генадзь Грачухін, Леанід Бур’як, саксафаністы Ігар Сафонаў, Ігар Голікаў, Андрэй Матлін, гітарысты Сяргей Анцішын, Уладзімір Ткачэнка, бас-гітарыст Анатоль Архіпаў, піяністы Анатоль Гілевіч, Андрэй Гітгарц, Андрэй Шпянёў, барабаншчыкі Аляксандр Старажук, Кірыла Шэвандо, канцэртмайстар групы струнных Людміла Каліноў-ская. У розныя гады ў склад калектыву ўваходзілі трубач Уладзімір Семянюк, саксафаніст Віталь Ямуцееў, бас-гітарыст Аляксандр Каліноўскі, барабаншчыкі Вадзім Чайкоў і Андрэй Славінскі, трамбаніст Дзмітрый Бударын, піяніст Сяргей Аляксандраў. Пры калектыве ў розны час працавалі малыя склады: вакальная група «Джаз-Ко», джаз-групы Ігара Сафонава (пазней «Пятый угол»), «Apple Tea», вакальная група «Ca­me rata», джаз-квартэт Я. Уладзімірава, ансамбль традыцыйнага

джазу «Рэнесанс», салістамі-вакалістамі выступалі Валерый Дайнэка, Іна Афанасьева, Ірына Дарафеева, Наталля Тамела, Якаў Навуменка, Мікалай Скорыкаў і інш. Дэбютаваў аркестр 1 верасня 1987 канцэртам у маскоўскай зале «Россня». Цягам некалькіх гадоў запісваўся для 5 KaHany Італьянскага тэлебачання, падрыхтаваў шэраг праграм з рэпертуару аркестраў Д. Элінгтана, К. Бэйсі, Г. Мілера, Т. Джонса М. Л’юіса, пап-оперу «Максім» (муз. Ігара Паліводы), праграмы з твораў савецкай джазавай музыкі, шэраг бенефісаў сваіх салістаў, даў шэраг канцэртаў з вядомымі салістамі-інструменталістамі А. Казловым, Д. Галашчокіным. Запісваўся для расейскай тэлепраграмы «Угадай мелодню», суправаджаў конкурсы маладых выканаўцаў на фестывалях «Славянскпй базар», «Золотой шлягер», Нацыянальным фестывалі песні і паэзіі ў Маладзечне. На базе аркестру штогод у Мінску праходзіць фестываль джазавай музыкі.

Фестывалі: «Славянскмй базар», «Золотой шлягер», Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна», «Московская музыкальная осень» (1988).

Дыскаграфія: MC, CD «Песні Ігара Лучанка» («Ковчег»), «Рокн-рол» («Ковчег»), «Джазавы канцэрт» («Ковчег», 1997), «Пад родным небам. Песні Эдуарда Зарыцкага на вершы Ніла Гілевіча» («Ковчег»).

Кантакт: + 375 (17) 284-68-88.

05.03.06// Д.П.

«ДН-БРОНКС М НАТАЛН» дуэт з Мінску, які трымаўся стылю танцавальна-дыскатэчнай папулярнай песні.

У складзе дуэту выступалі Наталля Арцёмава і Дзяніс «Дзі-Бронкс» Шпітальнікаў. Рэпертуар засноўваўся на расейскамоўных песнях пераважна аўтарства Дз. Шпітальнікава. Пасля сыходу з дуэту Н. Арцёмавай у калектыве некаторы час выступала Наталля Кудрына.

Дыскаграфія: альбом CD «Зона всемнрной вечерпнкн» («Polygram Russia», 1996); трэк «Навсегда» (у зборніку «Бульба-хнт 2000» «Bulba Records», 2000).

03.03.О7//Д.П.

«ДНЛНЖАНС» мінская джазавая група, рэпертуар якой заснаваны на творах класічнага джазу, а таксама джаз-року.

Быў арганізаваны з ініцыятывы піяніста ансамбля традыцыйнага джазу «Рэнесанс» Андрэя Лабчэўскага ў верасні 1998. Першы склад ансамбля: А. Лабчэўскі фартэпіяна, аранжаванні, Кацярына Кошалева вакал, Антон Машкала тэнар-саксафон, Аляксандр Цэйтлін скрыпка, Віктар Пыньцікаў кантрабас, Ігар Піліпенка гітара. У наступныя гады ў складзе калектыву выступалі сярод іншых С. Круглова, Яўгенія Лятун вакал, Андрэй Сівец, Міхаіл Пенда, Андрэй Славінскі барабаны, Алег Крылоўкларнет, Андрэй Ускоў гітара (-» «Apple Tea», 2002). У 2003 ансамбль выступаў як квінтэт: А. Лабчэўскі, К. Кошалева, А. Машкала, Карэн Карапецян скрыпка, Вячаслаў Сяргеенка кантрабас. У 2000 ансамбль даў

сумесны канцэрт у Мінску з ізраільскім музыкам Дуду Фішарам. У 2002 музыкі калектыву ўдзельнічалі ў здымках мастацкіх фільмаў Д. Астрахана «Алхмммкм» н «Тмхме ночіі». Фестывалі: міжнародны фестываль джазу і року «Grodno Union Fest» (Гродна, 1998), міжнародныя фестывалі «Блюз жыве ў Мінску» (1998, 1999), II міжнародны фестываль недзяржаўных моладзевых арганізацый (Мінск, 1999), II міжнародны фестываль эстрадных аркестраў (Мінск, 1999), IX міжнародны фестываль «Славянскпй базар» (Віцебск, 2000), міжнародны джаз-фестываль «RADO-jazz» (Мінск, 2000), «Саксоманмя» (Мінск, 2003).

Кантакт: dilizhans@mail.ru; dilizhans-jazz.nm.ru 07.09.03//Д.П.

ДЛУСКІ АНАТОЛЬ (Длусскнй Анатолнй, Dlusskyi Anatoly) спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, актор.

Выступае пераважна як прадстаўнік бардаўскай песні, робячы запісы ўласных расейскамоўных песень з далучэннем розных інструментаў. Працаваў акторам тэатру сатыры і гумару «Хрнстофор».

Дыскаграфія: альбомы LP «Я люблю жмзнь» («Мелодня», 1990), MC «Только этого мало» («Ковчег», 1997), CD «І/Ісповедь» («Ковчег», 2001).

Кіно, відэа: кліп «Буря мглою».

11.04.04//ДП.

ДРАЗДОЎ ВІТАЛЬ (Дроздов Внталмй, Drozdov Vitaly) музыка, дыджэй, прадзюсэр.

Нарадзіўся 28.07.1971 у г. Бярозаў-

ка Гродзенскай вобл. У 1993 скончыў МРТІ па спецыяльнасці інжынер-сістэматэхнік, у 1999 Мінскі інстытут працоўных і сацыяльных адносін па спецыяльнасці юрыст. У 1993-95 працаваў ды-джэем і музычным рэдактарам на мінскім «Авторадно», у 1995-99 ды-джэем, музычным рэдактарам, гукарэжысёрам на радыё «Бн-Эй». Ад 1999 да 2003 музычны рэдактар, праграмны дырэктар «Альфа Радно». Ад 2005 праграмны дырэктар, генеральны дырэктар радыё «ХмтФМ», Украіна. Як музыка пачаў выступаць на сцэне ў 1985 у калектыве разам са Зміцерам Вайцюшкевічам (да 1988), у 1991-95 удзельнік групы «Мама дала банку», у 1995-97 скрыпач і выканаўца на перкусіі ў складзе групы «Ляпнс Трубецкой». Ад 2003 і да цяперашняга часу сябра ТА «Детм Солнца», дзе адказны за кантакты з Украінай. У ролі прадзюсэра супрацоўнічае з такімі калектывамі, як «Ляпнс Трубецкой», дуэт «Саша Снрожа», «Merry Poppins», «ТТ-34», «Крамбамбуля» і інш.

Узнагароды: прэмія Папова за лепшую расейскамоўную радыёстанцыю свету («ХмтФМ», 2003).

Кантакт: drozz@mail.ru

24.11. 06//ДЛ.

ДРАНЬКО-МАЙСЮК ЛЕАНІД (Дранько-Майсюк Леоннд, Dranko-Maisiuk Leanid) паэт.

Нарадзіўся 10.10.1957 у Давыд-Гарадку Брэсцкай вобл. У 1982 скончыў Літаратурны інстытут імя М. TopKara (Масква). Працаваў рэдактарам у беларускіх выдавецтвах. Сябра Саюзу пісьменнікаў Беларусі ад 1984. Піша на беларускай мове.

Аўтар тэкстаў многіх папулярных песень: «Полька беларуская», «Беларускае танга», «Курапаты», «Пілыножніцы наразаць!..», «Радзіма Беларусь» (муз. Ігара Лучанка), «Еўфрасіння» (муз. А. Балотніка), «Прысвячэнне гораду» (муз. С. Бельцюкова), «Песенька пра віно», «Верасень хрызантэмны» (муз. Уладзіміра Будніка), «Калі скажаш...» (муз. Дзмітрыя Далгалёва), «Былая страта», «Дон-Кіхот», «Любы князь» (муз. Эдуарда Зарыцкага), «Аксаміткі», «ГІесенька пра добрую Мышку і мудрую Кошку», «Бульба», (муз. Леаніда Захлеўнага), «Каб свяцілі зоры» (муз. В. Кузняцова), «Ты паэзія» (муз. Уладзіміра Кур’яна), «Вязе мой, вязу...» (муз. Якава Навуменкі), «Анатоль», «На Каляды, на Каляды», «Навагодняя свечка», «Прынц і Ружа», «Два мядзведзікі», «Я з BaMi не развітваўся ніколі» (муз. Мікалая Сацуры), «3 табой навечна», «Ружа белая», «Восень у Версалі»,

«Цыганка» (муз. Аляксандра Ціхановіча), «Бо мы кахалі...», «Доўгая пакута» (муз. Ядвігі Паплаўскай), «Элада», «Люблю адзіноту» (муз. П. Яроменкі).

Фестывалі: «Славянскпй базар» (1995, 2001), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна».

Узнагароды: «Рок-карона 2001» у намінацыі «Лепшыя тексты году». Дыскаграфія: CD «Цацачная крама» Зміцера Вайцюшкевіча («Ковчег», 2001); трэкі «Цыганка», «Осень в Версале» (у CD «От «Малмновкм» м до...» дуэту Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч «Bulba Records» 2001).

Кнігі: зборнікі вершаў «Вандроўнік» (1983), «Надпляцам» (1986), «Тут» (1990), «Проза радостн» (пераклады на расейскую мову, Масква, 1991), «Пра тое, як я...» (1992), «Акропаль» (1994), «Стомленасць Парыжам» (1995), «Гаспода» (1998), «Места і свет» (2000), «Паэтаграфічны раман» (2002), «Вершы. Каханне. Проза» (2003), «Белая вежа» (на расейскай і беларускай мовах, Уладзівасток, 2004).

Кантакт: +375 (29) 619-57-81; dranko-maisiuk@mail.ru

17.О9.О5//ДП.

«ДРОЗДЫ» — квартэт з Мінску, які ўтварыўся ў 2004 для выканання музыкі ў стылі сучаснага гарадскога шансону.

Першапачаткова выступаў як дуэт Віталь Капранаў лідэр, балалайка, вакал, музыка і тэксты і Ілля Нямыцька баян. Неўзабаве да гэтых музыкаў далучыліся іншыя, і ў канцы 2006 у групе выступалі В. Капранаў, I. Нямыцька, Алег Івановіч гітара, Валерый Дасюкевіч бас-гітара,

Андрэй Ганчарык барабаны (*«Killkitau»). Свой стыль самі музыкі вызначаюць як баян-балалайкаджаз-дэнс, рэпертуар калектыву заснаваны пераважна на расейскамоўных аўтарскіх песнях і апрацоўках беларускіх народных песень. Найбольш вядомая песня «Нашм двнженмя».

Фестывалі: Першы ўсерасейскі конкурс маладых выканаўцаў «Пять звёзд» (Сочы, 2005).

Узнагароды: 3 прэмія на першым усерасейскім конкурсе маладых выканаўцаў «Пять звёзд» (Сочы, 2005).

Дыскаграфія: альбом CD «Прмлетелн» (2006 Беларусь, Расея, Украіна). Кіно, відэа: кліп «Море>> (рэж. В. Гулевіч, мантаж I. Пашкевіча, 2006). Кантакт: www.drozdy.net;

drozdy@tut.by; +375 (29) 753-82-89, (29) 679-67-20.

11.11. 06//А.Р.-ДП.

ДУБОВІК «СМУР» ЮРЫЙ (Дубовнк Юрнй, Dubovik Yury) аўтар музыкі і тэкстаў, гітарыст, спявак.

Нарадзіўся 21.12.1972 у Гродне.

Скончыў СПТВ-225 па спецыяльнасці кухар. Ад 1994 да 2001 працаваў інжынерам у гімназіі №1 Гродна, ад 2002 па 2003 жыў і працаваў у Маскве, у 2003-05 на Гродзенскім тэлебачанні. У 1993 арганізаваў групу «Воображаемые людн», якая пачала актыўную канцэртную дзейнасць як у Гродне, так і па краіне. У 1998 паралельна з удзелам у групе пачаў працаваць са спявачкай Вікторыяй Дземянчук як аўтар песень. Ад 2000 да 2002 разам з групай «Воображаемые людм» працаваў у маскоўскіх клубах. У 2003 у якасці аператара ўдзельнічаў у здымках серыі даку-

ментальных фільмаў цыклу «Мгновення вечностм». Ад 2003 як кампазітар і паэт супрацоўнічае з многімі выканаўцамі: Г. Шышковай («Не вспоммнать»), В. Дземянчук («Она», «Утро», «Снежная весна», «Танцы с волкамм»), Т. Глазуновай, А. Звяровічам («Дзікая кветка», праграма «Это любовь»), групай «Свободные мыслм» (альбом «Чтмво»), артыстамі Гродзенскай філармоніі, групай «De Predo» («Шок») і інш.

Гастролі: у складзе групы «Воображаемые людм» канцэрты ў Гродне, Брэсце, Мінску, Маскве.

Фестывалі: фестывалі нацыянальных культур (Гродна), «Смннй перец-5» (Мінск), «Любм настоядее» (Мінск), «Рок-каранацыя 2000» (Мінск).

Дыскаграфія: у складзе групы «Воображаемые людм» гл.

Кіно, відэа: кліпы «Снежная весна» (рэж. П. Вераб’ёў, 1997), «Онн сделалн» (рэж. Я. Фалееў, 1999), «Пнсьма без ответов» (рэж. Я. Фалееў, 1999), «Танцы с волкамн» (рэж.

Я. Фалееў, 2000), «Тайны» (рэж. Я. Фалееў, 2000).

Кантакт: Smur72@mail.ru; +375 (152) 50-21-41.

03.12.05//ДП.

ІДУЭТ ЯДВІГА ПАПЛАЎСКАЯ АЛЯКСАНДР ЦІХАНОВІЧ

Выступае ў стылі традыцыйнай папулярнай песні. Утварыўся як сямейна-творчы ансамбль у складзе ВІА «Верасы» ў 1976. Ад 1987 да 1989 працаваў у складзе Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, пасля чаго ўдзельнікі дуэту вырашылі рабіць самастойную кар’еру, і у выніку з’явілася група «Счастлмвый случай», на базе якой неўзабаве

быў створаны Тэатр песні Я. Паплаўскай А. Ціхановіча. Новае творчае аб’яднанне выступіла ініцыятарам правядзення міжнародных фестываляў «Беларусь збірае сяброў», тэлемарафону «К Храму, Мнру м Согласню», сумеснай беларускарасейскай шоў-праграмы «Поп-ТВ», шэрагу іншых акцый з удзелам зорак эстрады СНД і беларускай творчай моладзі. У 1994 Тэатр песні ператварыўся ў «Студыю Я. Паплаўскай і А. Ціхановіча». Сярод найбольш вядомых твораў песні «Я у бабушкм жнву» (муз. Эдуарда Ханка, сл.

  1. Шаферана), «Морской прнбой» (муз. Ігара Лучанка, сл. М. Траццякова), «Счастлмвый случай» (муз. Э. Ханка, сл. Л. Рубальскай), «Хозяйка бала», «Жнзнь прекрасный мнг» (абедзве муз. А. Ціхановіча, сл. Уладзіміра Някляева), «Малмновкм заслыша голосок» (муз. Э. Ханка, сл. А. Папярэчнага), «Цыганка», «Белая ружа», «Осень в Версале» (усе муз. А. Ціхановіча, сл. Леаніда Дранька-Майсюка) і інш.

Гастролі: дзяржавы СНД, Балгарыя, Польшча, Вугоршчына, Чэхія, Славакія, Славенія, Манголія, Ізраіль. Фестывалі: «Славянскнй базар» (неаднаразова), тэлеконкурсы «С песней по жнзнм», «Песня года» (Расея), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна» (неаднаразова), «Мелоднм двух сердец» (Украіна), «Звезды Амура» (Расея), «Магутны Божа» (Беларусь) і інш. Дыскаграфія: альбомы LP «Счастлнвый случай» («Мелодня», 1989), «Музыка любвм» («Eddy Studio», 1997), «Жнзнь прекрасный ммг» («Master Sound», 1997), «От «Малмновкя» н до...» («Bulba Records», 2001); трэкі «Завіруха» (муз. Э. Ханка, сл. Генадзя Бураўкіна, у зборніку «20 суперхмтов, рожденных в Беларусн-3» «Bulba Records», 2000), «Жаданае каханне» (муз. Уладзіміра Будніка, сл. Аляксандра Лягчылава, у зборніку «Красное танго. Песнн на стмхм Александра Легчплова» «TON-Records», 1999), «Дамское танго» (муз. Л. Захлеўнага, сл. А. Лягчылава, тамсама).

Кантакт: n-tihanovich@mail.ru, isz@mail.ru; +375 (17) 236-95-03. 08.05.04//Д.П.

«DEADMARSH» мінская група, якая па стылі набліжаная да музыкі трэш-метал.

Утварылася ў пачатку студзеня 1998. У першым складзе выступалі гітарысты Генадзь Гардон і Валерый Зварыка, да якіх далучыўся Аляксей Гладыш барабаны (««Vicious Crusade»), а пазней Дзяніс Тушканаў бас-гітара і Мікалай Гідлеўскі вакал. Першы канцэрт група дала 20.06.1999 у мінскім клубе

«Альтернатнва», паказаўшы праграму з кавераў класікі метал-року. Летам 2000 у групу на месца Г. Гардона прыйшоў гітарыст Аляксей Бумін (*«Hard Rain»). Ад 2003 большасць рэпертуару засноўваецца на беларускамоўных песнях. У 2004 група выступала наступным складам: М. Гідлеўскі вакал, А. Бумін, В. Зварыка гітара, Павел Корань бас-гітара («2000), А. Гладыш, Вячаслаў Цімошын гукарэжысёр. Фестывалі: «Затерянный ммр» (Мінск, 1999), «Рок-кола» (Наваполацк, 2001), «Рок апоўначы» (у рамках «Славянского базара», Віцебск, 2001), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2002), «Грнфомання» (Мінск, 2003).

Дыскаграфія: сінгл «Bleeding Dirt» (2000), альбомы MC дэма «Harmony Prevails» (2001), CD «Грані» (2003); трэкі «Колы і агонь» (у зборніку «Hard Life Heavy Music 1» «БМАgroup», 2001), «Люстэрка ночы» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» «БМАдгойр», 2002), «Апошні жах «Няміга» (у зборніку «Hard Life Heavy Music II» «БМАдгойр», 2003), «Ня болыл за дым» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004).

Кіно, відэа: кліп «De la musique avant toutes choses» (2003). Кантакт: deathbellprods@tut.by, deadmarsh-band @tut.by.

11 .04.06//Д.П.

«DEATHBRINGER» група з Гродна, якая выступае ў стылі прагрэсіўнага тэхна-дэз-метал.

Утварылася ўвесну 2002, першапачаткова выступаючы складам: Арцём Сярдзюк лідэр, гітара, Віталь

«Змей» Сілюк барабаны, Дзмітрый Малочнікаў вакал, Валерый Пазьняк бас-гітара, Аляксандр Карпач гітара (-> 2003). У лютым 2003 у калектыў прыходзіць гітарыст Сяргей «Сяды» Каваленкаў.

Гастролі: канцэрты ў клубах Мінску і Гомелю.

Фестывалі: «3 шурупа» (Гродна, 2003, 2004), «Massa Brutto 4» (Мінск, 2003), «Snowstorm» (Мінск, 2004).

Дыскаграфія: альбомы CD «Sym­bolic Sounds. A Tribute To Chuck Schuldiner» (дэма, 2002), сінгл «Keeper Of Pain» (аўт. выд., 2004), CD «Circle Of What Was.» (аўт. выд., 2004), «А Tribute To Death Under­ground» («Under Black Water pro­duction», Расея, 2005).

Кантакт: deathbringer@tut.by; contact@deathbringer-band.net; +375 (29) 652-37-32; (152) 78-09-99. 23.03.05//Al.

I «DIVINA ENEMA» мінская група, якая выступае ў стылі готык.

Утварылася ў жніўні 1997, дэбютаваўшы ў наступным складзе: Яраслаў Буракоў вакал, Раман Крыўцоў гітара, Ігар Ераксін клавішныя, Ціхан Золатаў бас-гітара, Аляксандр Ракецкі барабаны, Уладзімір Буракоў гукарэжысёр. У розныя гады ў складзе калектыву выступалі Цімафей Каспяровіч клавішныя (1999-2001), Аляксандр Каленік гітара (2001-02), Аляксандр Савянок гітара (2003).

У 2004 група складалася з наступных выканаўцаў: Я. Буракоў, Арцём Атрашэўскі гітара, Ц. Золатаў (-* «Svet Boogie Band», 2005), Таццяна Цвірко клавішныя, Аляксей Золатаў барабаны (-* «Svet Boogie

Band», 2004), У. Буракоў. Фестывалі: «Metal Shock» (Мінск, 1998), «Massa Brutto» (Мінск, 2001-04), «No Presents for X-Mass» (Мінск, 2002, 2003).

Дыскаграфія: альбомы MC «To Wight Shalt Never Shine» («iDaemon lnside»/«More Hate», перавыд. Paсея, 1999), CD «At The Conclave» («Eldritch Music»/«Great White North Records», перавыд. Канада, 2001), «Under Phoenix Phenomenon» («More Hate»/«Great White North Records», перавыд., 2003).

Кантакт: www.divinaenema.com; divina@divinaenema.com; yaroslav234 @ tut. by; +375 (29) 681-99-24.

15.05.06//A.I.

«DREAMLIN» мінская група, якая выконвае электронную музыку з выкарыстаннем «жывых» інструментаў.

Утварылася ў лютым 2000 складам: Дзяніс Карабкоў, Ягор Куноўскі. На цяперашні час дуэт складаюць Я. Куноўскі, Андрэй Карповіч (*2003). У 2003 дуэт даў канцэрт у клубе Грыбаедава, Санкт-Пецярбург.

Фестывалі: «Смстема электронного безумня» (Мінск, 2002-04), «Plug’n’Play» (Мінск, 2003), «Update Music 3» (Санкт-Пецярбург, 2004), «Cyberpunk» (Мінск, 2000, заахвочвальны прыз).

Дыскаграфія: альбомы CD «The Color of The City» («Gizmo Lab Records», Мінск, 2004, перавыд. «Shum Records», Масква, 2004); трэкі «Digital Angel» (amcast.com, ЗША, 2001), «No Computers» (y зборніку «Recomputerization: Collective Decomputerization» amcast.com,

ЗША, 2001), «Bit Mountain» (y зборніку «SWAT Productions LLC» ЗША, 2002), «Dreamlin Communication Theory» (y зборніку «Заквадраченная жмзнь» discoteq.com, Мінск, 2002), «Upside Dawn» (y зборніку «70x60 The Sampler» «Raw42 Music LTD», Вялікабрытанія, 2003), «Nostaiji Dreamlin Roll-Tone» (y зборніку «Смстема электронного безумпя» «Gizmo Lab Records», Мінск, 2003), «Upside Dawn» (y зборніку «Global Chilled 2003» «Raw42 Music LTD», Вялікабрытанія, 2004), «The Light Of The Night» (y зборніку «ELKAmpilation» «Gizmo Lab Records», Мінск, 2003), «Kaufkassette Reduktion» (y зборніку «Sunny» «Different Listening», Санкт-Пецярбург, 2003), «Nostaiji» (y дыску-дадатку «Жёлтые странмцы» «Grevtsov.by №7», 2003), «Nostaiji» (y зборніку «System Of Electronic Madness» «Shum Re­cords», Масква, 2003).

Кантакт: www.dreamlin.com; www.electrokids.org/keys/dreamlin; egor@dreamlin.com;

+375 (29) 708-84-11.

30.09.04//А.П.

«DROMOS» дуэт з Мінску, які працуе ў стылі дарк-уэйв, індастрыял, эксперыментальнае тэхна.

Ад пачатку 2000 выступае складам: Ірына «Шаманка» Шумская і Артур «Лорд Хаос» Невяроўскі з падтрымкай перформенс-групы. За гады існавання група дала звыш 20 канцэртаў пераважна на клубных сцэнах. Фестывалі: «Детн Ночм: Чорна Рада» (Украіна, 2005), «Radio Inferno IV» (Расея, 2006).

Дыскаграфія: альбомы CD «Sacrifi­ce to Abyss» («Somord Prods.»,

2002), «Voices» («Somord Prods.», 2004).

Кіно, відэа: кліп «Access Denied» (рэж. I. «Кефір» Бажко, 2005). Кантакт: +375 (29) 778-75-31 (Ірына); http://somord.org; somord@tut.by.

іг.04.0б//д.п.

«DRUM ECSTASY» мінская група, якая выступае ў жанры інструментальнай музыкі.

Утварылася ў 1993 як квартэт выканаўцаў на ўдарных інструментах з ініцыятывы Філіпа Чмыра. У розны час у складзе калектыву выступалі Марат Жумагулаў (-» Казахстан), Андрэй «Граф» Чугуноў(~* «Vacuumable», Валік Грышко), Валік Гоышко. Час ад часу як спецыяльна запрошаны ў выступленнях групы ўдзельнічае Дзмітрый Лук’янчык (экс«Тройца», «Альтанка»), Група актыўна ўдзельнічае ў прома-акцыях вядомых фірм («Lucky Strike», «Orbit», «Volkswa­gen», «Mazda», «Castrol», «Gallina

Blanca», «Microsoft» i інш.), дабрачынных канцэртах, экалагічных праектах, вядзе клубную дзейнасць у Беларусі і па-за яе межамі, удзельнічала ў адкрыцці байк-цэнтру і байк-шоў у Маскве, выставачных гульнях NHL у Маскве, адкрыцці 6 фестывалю кінакаскадзёраў «Прометей», Нацыянальнага чэмпіянату Літвы па баскетболе, адкрыцці выстаў «Аўташоў» у Мінску і Кіеве, «ТІВО», «Аграбел» (Мінск), «Intercom 2003» (Масква). Група актыўны ўдзельнік моладзевага руху (грамадская арганізацыя «Новыя твары»), удзельнік праектаў «Стоп СНІД», «Заідмтн себя», «Скажп детям да», праекту У. Пуціна супраць наркотыкаў. Раз на год згодна з традыцыяй дае канцэрт пад адным з гарадскіх мастоў Мінску. «DE» выступалі ў такіх вядомых клубах, як «Tacheles» I «Eimer» (Берлін), «Stüb­nitz» (Расток), «AV-Art Gallery» і «Afri­can National Unity Office» (Капенгаген), «Effenaar» (Эйндховен), «Караван Саран» (Тбілісі), «44» (Кіеў). На

пачатку 2006 у складзе групы выступалі Філіп Чмыр бас-гітара, ударныя, Аляксандр Краўцоў ударныя, Аляксандр Гарох ударныя, Сцяпан Бітус ударныя.

Гастролі: Бельгія, Нямеччына, Галандыя, Італія, Іспанія, Расея (неаднаразова), Украіна, Грузія, Літва (2005), Кіеў (2007).

Фестывалі: «SKIF» (Санкт-Пецярбург, 2000-02), «Shine Festival» (Галандыя), «Kirklesas» (Літва), «Крылья» (Расея, 2005), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2006) і інш.

Дыскаграфія: альбомы MC «Drum Ecstasy. Беларускі клімат» (аўт. выд., 1999), CD «Drum Ecstasy» («TAE5AK»/«West Records», 2004), «Drums Only» («TABBAK»/«West Records», 2004), «H.D.M.» («West Records», 2006); трэкі «Los 4» (y дэма-зборніку «Belarusian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006), «Farshistic» (y зборніку «Басовішча XVII», 2007).

Кіно, відэа: удзел у запісе саўндтрэку да фільму «Ночной дозор» (рэж. Ц. Бакмамбетаў, 2004), кліп «Oh, Empire» (рэж. Ф. Чмыр, 2000).

Кантакт: www.drumecstasy.com 11.О6.О7//Д.П., фота ДЛ.

«DTS band» мінская джаз-група, якая трымаецца стыляў джаз-року і ф’южн.

Утварылася ў 1997 з ініцыятывы бас-гітарыста Аляксандра Каліноўскага на базе музыкаў Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі.

У першым складзе калектыву выступалі Аляксандр Каліноўскі бас-гітара, Дзмітрый Бударын -трамбон, Ігар Мішура саксафон, Андрэй Славінскі барабаны, Сяргей Аляк-

сандраўклавішныя. Апошнім часам на клавішных грае Альберт Кандрач’ян.

Фестывалі: «Мінск 1999, 2000,

2001», «Херфорд» (Нямеччына, 1999), «Флото» (Нямеччына).

Дыскаграфія: альбомы CD «DTS Jazz» («DTS band», 2004), «Funkomania» («DTS band», 2006).

Кантакт: www.jazz.euroartwork.com;

a_kal inovsky @ mai I. ru;

+375 (29) 639-79-09.

28.О5.О6//Д.П.

I«JITTERS» мінская група, якая ўтварылася ў 1998.

Пачаткова складалася з Канстанціна Кармана бас-гітара, вакал, музыка, тэксты, Сяргея Кандраценкі гітара і Яўгена Вяля барабаны. Стыль ангельскамоўны брыт-рок. На пачатку 2006 у групу ўваходзілі К. Карман, С. Кандраценка, Артур Лучкоў барабаны і Іван Барзенка гітара, вакал, музыка (*восень 2005, «Rosary», «Папармс»). Увосень 2007 калектыў спыніў існаванне, К. Карман далучыўся да групы «Hair Peace Salon».

Фестывалі: «Рок-кола» (Полацк, 2001), «Музыка без гранмц» (НарваЙесу, Эстонія, 2004), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2004, вольная сцэна), «Fiesta Borealis» (Алецка, Польшча, 2006).

Узнагароды: 1 месца ў намінацыі «Рок-музыка» на фестывалі «Музыка без граннц» (Нарва-Йесу, Эстонія, 2004).

Дыскаграфія: сінгл «Pick Me Up» (аўт. выд., 2006), CD «Split Before, Together Now» (сумесна з «Hair Peace Salon» «West Records», кастр. 2007).

Кантакт: sjitters@yahoo.com, k25detsea@yahoo.com, aluchkov@mail.ru, bayanich@yandex.ru;

+375 (29) 315-44-02 (Канстанцін), 664-65-46 (Артур).

25.10.07//Д.П.

I«J:M0PC» мінская група, якая працуе ў стыпі пап-року.

Утварылася ў 1999 на базе дуэту «No Logo» складам: Уладзімір Пугач і Арцём Ледаўскі. Пасля сыходу вясной 2002 А. Ледаўскога касцяк групы склалі У. Пугач вакал, гітара, музыка, тэксты і Раман Арлоў гітара, музыка, тэксты. Да 2005 для запісаў і выступленняў запрашалі сесійных музыкаў, сярод якіх былі Юрый Вялюга («Стокс»), Міхаіл Пенда («Харлі»), Антон Арлоў («Куклы») барабаны, Кірыла Сенін («Стокс»), Сяргей Храмцоў («Экнвокн»), Аляксей Зай-

цаў («Ляпмс Трубецкой», «Харлі») бас-гітара, Сяргей Анцішын гітара (Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, «Flat»), Макс Івашын («Нейро дюбель»), Канстанцін Гарачы («Apple Tea», «Харлі»), Дзяніс Варанцоў («Мантана», Алена Свірыдава) клавішныя, Ігар Люты саксафон («App­le Tea»). Ад кастрычніка 2005, калі група правяла вялікі тур па Беларусі, замацаваўся наступны склад: У. Пугач, Р. Арлоў, Д. Варанцоў, А. Зайцаў, М. Пенда, Уладзімір Пазьняк бэк-вакал. Група пачынала з выканання песень на расейскай мове, ад 2002 у рэпертуар уключаюцца й песні па-беларуску. У снежні 2004 група выдала першы беларускі Інтэрнэтсінгл «100 дорог». Найбольш вядомыя песні «Web-днзайн», «Монтевндео», «Вместе навсегда (100 дорог)», «Апрель», «Мое Солнце», «Так-ціктак», «Прннцесса», «Не умнрай», «Босмком по мостовой».

Гастролі: тур «Моё Солнце» (Беларусь, восень 2005), тур «Боснком по мостовой» (Беларусь, восень 2006). Фестывалі: «Хохлабуль 2002», «Рок-каранацыя» (2005, 2006), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2007). Узнагароды: галоўны прыз на цырымоніі «Мнстермя звука 2005» (па продажах) за альбом «Апрель»; «Рок-карона 2004-05» у намінацыі «Група году»; галоўны прыз на цырымоніі «Ммстермя звука 2006» за альбом «Боснком по мостовой» (па продажах); «Рок-карона 2006» у намінацыях «Альбом году» («Босмком по мостовой») і «Пап-рок-выканаўца году».

Дыскаграфія: альбомы CD «Ассорта» («Bulba-Records», 2000), максісінгл «Web-дмзайн» («West Re­cords», 2002), «Монтевндео» («West Records», 2004), Інтэрнэт-сінгл «100 дорог» («Green Music», 2004), «Апрель» («West Records», красавік 2005, перавыд. 2006), зборнік «Моё солнце: правднвая нстормя 200005» («West Records», 2005), Інтэрнэт-сінгл «Не умнрай» (2006), «Боспком по мостовой» («West Records», 2006), канцэртны CD «Ледоколы Live» («West Records», 2007), Інтэрнэт-сінгл «Беларускае золата» (2007); трэкі «Октябрь» (у зборніку «20 супер-хмтов, рожденных в Беларусн» «Bulba Records», 2000), «Ода вечной любвн» (у зборніку «Бульба-хнт 3» «Bulba Records», 2000), «Прапанова» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» «БМАgroup», 2002), «Глядзі» (у зборніку «Наша музыка 1» «Arlo Music»,

2003), «Альбмон» (у зборніку «Русскме горкн» «Aist Music», 2004), «Землянка» (у зборніку «Белорусскмй вокзал» «Aist Music», 2004), «Так-цік-так» (у зборніку «Наша музыка 2» «Arlo Music», 2004), «Такцік-так» (у зборніку «Прэм’ер Тузін 2005» «West Records», 2005), «Moe солнце remix» («Золотая Двадцатка. Знма 2006» «West Records», 2006), «Мятное лето remix» (у зборніку «Золотая Двадцатка. Весна 2006» «West Records», 2006), «Не умпрай» (у зборніку «Песня года Беларусм 2006. Часть вторая» «Vigma», 2006), «Босмком по мостовой (у зборніку «Золотая двадцатка. Змма 2007» «West Records», 2007).

Кіно, відэа: DVD канцэрт «Ледоколы Live» («West Records», 2007), кліпы «Октябрь» (рэж. М. Пінігін, 2000), «Web-днзайн» (рэж. А. Кляймёнаў, М. Бацвіннік, 2002), «Монтевпдео» (рэж. Анатоль Вечар, 2004), «Альбнон» (рэж. А. Лескін, прадзюсэр А. Бартлава, 2004), «Так-цік-так» (рэж. У. Мядзведзеў, прадзюсэр А. Бартлава, 2004), «Прмнцесса» (рэж. М. Сіры, 2006), «Не уммрай» (рэж. А. Гележюнас, 2006), «Ледоколы (live)» (рэж. М. Сіры, 2007), «Matter Of Trust» (рэж. У. Маркевіч, 2005); удзел у саўндтрэку да серыялу «Фабрмка Грез» (рэж. Д. Астрахан, 2004).

Кантакт: www.jmors.by; j_mors@tut.by;

+375 (29) 672-67-26.

О6.1О.О7//А.Р.

ЕЛІСЕЕНКАЎ АЛЕГ (Елнсеенков Олег, Eliseenkau Aleh) кампазітар, аранжавальнік, спявак.

Нарадзіўся 21.09.1958 у Спас-Дзяменску Калужскай вобл., Расея.

У 1982 скончыў БДК па класе кампазіцыі Дз. Смольскага, у 1986 у яго ж асістэнтуру-стажыроўку па класе кампазіцыі. У 1986-97 выкладаў аранжаванне ў МІКу, ад 1995 да 2000 музычны кіраўнік тэлеконкурсу «Зорная ростань», ад 1997 да 2001 галоўны рэдактар Галоўнай рэдакцыі музычных праграм БТ. Ад 2004 кіраўнік студыі «Гран-прм». Працуе ў жанрах сімфанічнай музы-

кі, папулярнай песні. Ягоныя творы ўваходзяць у рэпертуар Аляксандра Саладухі, ансамбля «Сябры», Іны Афанасьевай, Валерыя Дайнэкі, Алесі, А. Буйнова, А. Булдакова, У. Ухцінскага, Ганны Мушак, Андрэя Хлястова, Аляксея Хлястова, Пятра Ялфімава і інш. Найбольш вядомыя песні «Неравный брак», «Карусель», «Зелёные глаза».

Фестывалі: «Славянскнй базар» (неаднаразова), «Золотой скмф» (Данецк, Украіна).

Узнагароды: прыз «Хрустальный амст» за лепшае музычнае вырашэнне фільму на V Нацыянальным фестывалі беларускага кіно (2005).

Дыскаграфія: альбомы «Любовь н небо» на вершы Юрыя Цыбіна («Ковчег»), «Не надо слов» на вершы В. Кавальчука («Ковчег»); трэкі «Не пережмвай» (сл. Алега Жукава), «Неравный брак» (сл. М. Траццякова), «Туманы-растуманы» (сл. В. Кавальчука), «Поздняя любовь» (remix) (сл. В. Кавальчука), «Карусель» (remix) (сл. Ю. Кручанка), «Зелёные глаза» (сл. Алены Туравай), «Посвяіценме женіцнне» (сл. К. Навагрудскага) у альбоме Аляксандра Саладухі «Сотнм кнлометров до любвм» («Vigma», 2005).

Кіно, відэа: кліп «Голос мамы» (рэж. Анатоль Вечар).

Іншая інфармацыя: сябра Саюзу кампазітараў Беларусі ад 1982. Кантакт: eliseenkov@tut.by

19.06.05//ДП.

ЕЎДАКІМАЎ ЯРАСЛАЎ (Евдокммов Ярослав, Eudakimau Jaraslau) спявак, выканаўца традыцыйнага папулярнага рэпертуару.

Нарадзіўся 22.11.1946 у в. Карысць Карэцкага р-ну Ровенскай вобл.

Скончыў ММВ у 1981. Творчую дзейнасць пачаў у 1975 як саліст-вакаліст БДФ, ад 1977 саліст Ансамбля песні і танца ЧБВА, у 1980-90 саліст Беларускага радыё і тэлебачання. Ад другой паловы 90-х жыве і працуе пераважна ў Маскве. У рэпертуары песні на беларускай, украінскай, расейскай мовах, у тым ліку аўтарства Яўгена Гпебава, Валерыя Іванова, Ігара Лучанка, Дз. Смольскага, народныя песні, творы духоўнай музыкі. Дыпламант Усесаюзнага конкурсу «С песней по жмзнм» (1979).

Фестывалі: «Славянскнй базар», «Золотой шлягер» (Магілёў, 1998).

Дыскаграфія: альбомы LP «Все сбудется» («Мелодмя», 1988), CD «Не рвм рубаху!» (1994), «Любовное настроенме» («Нмкнтнн», 2004); трэкі «Пйсьмо нз 45-го» (у альбоме «І/Ігорь Лученок. Песнн й йнструментальная музыка» «Мелодмя», 1983), «Снммок в газете», «Полынная ростань» (у зборніку «Песня о Роднне» «Мелодпя», 1987), «Майскмй вальс», «Берег юностн», «Снммок в газете», «Кветка шчасця», «Н пока на земле суіцествует

любовь» (у альбоме «Н пока на земле суідествует любовь» I. Лучанка «Мелодня», 1988), «Набат тншнны», «Пнсьмо мз 45-го», «Так прншла к нам победа» (у LP зборніку «Пмсьмо нз 45-го» «Мелодмя», 1985).

Кіно, відэа: кліп «Только ночь».

Кантакт: ya_evdokimov.ru, yaroslav@ya_yevdokimov.ru

Паводле Белэнцыклапедыі, Д.П.

I«EVTHANAZIA A.D.» група з Рэчыцы.

Фестывалі: «Massa Brutto 8» (Мінск, 2006).

Дыскаграфія: альбомы MC «Apo­calypse Of Human» (дэма, 1994), «Pathological Madness» (дэма, 1995), CD «No Longer Forces» (1997), «Cap­tured By Instincts» (2000), «The Hate Exhumation» («Fatal Ecstasy Prods.»).

03.03.07//Д.П.

«EXHUMATOR» мінская група, якая трымалася стылю дэз/трэшметал.

Утварылася ў 1990, рэпертуар заснаваны на ангельскамоўных аўтарскіх песнях. У 1997 у групе выступалі Ігар Сільнічэнка бас-гітара, Валерый Каліна вакал, Дзмітрый Гарбачоў гітара і Антон Архіпаў барабаны. Выглядае натое, што спыніла існаванне пасля 2000.

I ЖАНЕТ гл. Бутэрус Жанет.

ЖУКАЎ АЛЕГ (Жуков Олег, Zhu­kov Oleg) паэт, сцэнарыст, басгітарыст.

Нарадзіўся 01.01.1937 у Днепрапятроўску, Украіна. У 1959 скончыў Данецкі індустрыяльны інстытут. Выступаў у самадзейнасці, у 1967 быў запрошаны як бас-гітарыст у склад ансамбля «Тоніка» БДФ, у якім працаваў да 1970. Ад 1969 пачаў выступаць як паэт-песеннік, напісаўшы тэксты песень для Ю. Антонава, К. Сямёнавай, Л. Лешчанкі, С. Лазаравай, Алесі, Аляксандра Саладухі, У. Ухцінскага, Іны Афанасьевай, М. Гнацюка, М. Баскава, Дзмітрыя Смольскага, У. Кудрына, Анжалікі Агурбаш, ансамбляў «Сябры», «Верасы», «Поюіцме гмтары», «Веселые ребята», «Калннка», «Добры молодцы», «Смермчка», «Снняя птнца», «Армель», «Девчата» і інш. Аўтар тэкстаў да гімнаў фестываляў «Славянскнй базар» («Все цветы нюля», муз. Леаніда Захлеўнага, 1988) і «Золотой шлягер» («Песнн возвраіцаются», муз. Ізмаіла Капланава, 2000). Сябра журы на фестывалі «Золотой шлягер» і тэлефестывалі «Зорная ростань» (1997-99), ад 1997 выступае як выканаўца песень на ўласныя вершы ў зборных канцэртах («Стармкн-разбойнмкн», 1997-2001). Аўтарскі канцэрт на Кастрычніцкай плошчы Мінску

ў рамках свята гораду (2004). Аўтар сцэнарыяў фільмаў-канцэртаў «Н песня взлетает сама. Владммпр Оловннков» («Тэлефільм», рэж. Уладзімір Арлоў, 1982), «Купалінка» («Тэлефільм», рэж. У. Арлоў, 1983). Найбольш вядомыя песні «Людп встречаются», «О добрых молодцах н красных девмцах», «Жмзнь мграет с намн в пряткм», «Наташка», «Одпнокнй», «Гном», «Тройка», «Теплоход», «А я не плачу», «Не пережнвай!», «Птнцы», «Давай сегодня встретммся».

Гастролі: у складзе «Тонікі» Польшча, Вугоршчына, Балгарыя.

Фестывалі: «Золотой шлягер» (Магілёў, 1998).

Узнагароды: лаўрэат тэлефестывалю «Песня года 2004», Расея.

Дыскаграфія: альбом CD «Людп встречаются, влюбляются, женятся...» (2004); трэкі «Жмзнь» (у ЕР Ю. Антонава«Мелодмя», 1981, у LP Ю. Антонава «Крыша дома твоего» «Мелодмя», 1983), «Мой путь прост» (у LP Ю. Антонова «Поверь в мечту» — «Мелодня», 1985), «Я поеду в Парнж» (муз. Эдуарда Ханка), «Ты зачем на мне женмлся?» (муз. Ядвігі Паплаўскай), «Скрппачка» (разам з М. Траццяковым, муз. Я. Паплаўскай) усе ў LP дуэту Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч «Счастлнвый случай» («Мелодня», 1990).

Кіно, відэа: песні гучаць у кінафільмах «Берегнте женіднн» (1981), «Прнказ» («Беларусьфільм», 1988);

кліпы «Скрмпачка», «Ты зачем на мне женмлся?», «Я поеду в Парнж» (усе Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч), «Одпнокнй» (А. Саладуха, 1995), «Тройка» (У. Ухцінскі, 1998), «Теплоход» (Мікалай Скорыкаў, 2001), «Птмцы» (Алеся, 2004), «Людн встречаются» (А. Папоў, 2005).

12 .О6.О5//Д.П.

«ZYGIMONT VAZA» мінская група, якая трымаецца стылю класічнага року.

Утварылася ў 1987 і першапачаткова выступала пад назвай «Bastinda» Ад 1989 «Zygimont Vaza». Першы склад: Сяргей «Скрыпа MX» Скрыпнічэнка гітара, вакал, Уладзімір «Вуля» Зарубкін вакал, Сяргей «Серы» бас-гітара, Леанід Патэнт барабаны. Цягам гадоў у групе выступалі наступныя музыкі: Алесь «Цімоха» Цімошчанка гітара, вакал (1991-93), Дзяніс «Аліса» Борбух (1992-93), Уладзімір Мулявін-малодшы (1993), Яўген «Рыжы» Собалеў (1989-92), Алег «Паганіні» Усціновіч (1994, *«Ы.Ы.Ы.»), Вадзім «Вад» Юрэвіч (1993-94), Юрый «Гранж» Касьянаў (1994-97), Павел Заручэўскі (2002) усе бас-гітара,

Сяргей Ражноў (1992-93), Віктар Літвіноўскі (1993-94), Хатаб (1994), Цыпрыян «Цыпрык» Натовіч (19952000), Йонас Буткевічус (2000, 2004) усе барабаны, Дамінікас «Гілеп» Антанаўскас бас-гітара, віяланчэль, духавыя (1995-2000), Аляксандр Памідораў вакал (2002). На пачатку 2005 група складалася з С. Скрыпнічэнкі, Андрэя Сапоненкі барабаны (адначасова «P.L.A.N.»), Канстанціна Калеснікава бас-гітара («2003, адначасова «Ю48» і «Пару рублей»), Машы «Яр» Лагодзіч вакал (->), Паўла Яноўскага гітара (адначасова «Пару рублей»), Вольгі Самусік вакал (*2007, адначасова «Тарпач»), Рэпертуар групы трымаецца на беларускамоўных песнях аўтарства С. Скрыпнічэнкі.

Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2004, 2005, 2006).

Дыскаграфія: альбомы MC і CD «Шыба 48» (1993), «Stotis» (1994), «Стан галюцынацыі» (1995), «Prezydent Collection» (1996), «Der dritte Krieg» (1998), «Камбінат» (2000), «Цар Максымільян» (музыка да спектаклю, 2004), CD «Kajin» (2004) усё аўтарскія выданні; «Contrabanda» (музыка да фільму, непастаўлены, 1989-91), «Distortion» («BMAgroup», 2007); трэкі «Alarm» (у зборніку «Вольныя танцы слухай сваё» «BMAgroup», 1999), «Nowe sytuacje» (у зборніку «Сэрца Эўропы in rock» «BMAgroup», 2001), «Паліцэйскі sex» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» «BMAgroup», 2002), «Казарма» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «BMAgroup», 2004).

Кантакт: www.zygvaza.net; skrypa@tut.by

О4.О9.О7//Д.П., фота Д.П.

ЗАГУМЁНАЎ ІГАР (Загуменов Нгорь, Zagumionof Igor) музыка, аўтар тэкстаў і музыкі.

Нарадзіўся 18.02.1981 у Мінску. Скончыў Беларускі інстытут прававодства па спецыяльнасці міжнароднае права ў 2002. Творчы шлях пачынаў як вакаліст андэграўнднай групы «Rodeo» (2000-02), супрацоўнічаў з групамі «Volk», «Манмя велнчмя». У канцы 2002 вырашыў распачаць сольную кар’еру, зняў кліп на песню «Кастрычнік» з удзелам Сяргея Волка клавішныя, Сяргея Анцішына гітара і Юрыя Мазырына бас-гітара. У кастрычніку 2003 пачаў выступаць выключна пад назвай «Zigzag» у кампаніі з Сяргеем Аруцюнянам аран-

жаванне, клавішныя, кларнет і Юрыем Кашыным гітара. Запісаў першыя песні, у тым ліку на беларускай мове. Сярод найбольш вядомых твораў песні «Кастрычнік», «Палымянае неба». Даў шэраг выступаў у мінскіх клубах, удзельнічаў у адкрытых эфірах радыё «Ммр» (праграма «Легенды рнтм-энд-блюза»), арганізатар і ўдзельнік трыб’ют-канцэрту «Radio­head» (сакавік 2003).

Гастролі: Докум (Нямеччына, 1998). Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2007).

Кіно, відэа: кліпы «Гульня» (2003), «Кастрычнік» (2003), «Пабудзі мяне» (рэж. А. Несцераў, 2004), «Гара».

Дыскаграфія: альбом CD «Віопіс@» («БМАдгойр», 2005), «Тры расейскія літары» («Ковчег», 2007); трэкі «Кастрычнік» (у зборніку «Жыць для Беларусі» «БМАдгойр», 2005), «Song Of The Wave» (y зборніку «Первый Мнтернацнонал» «Vigma», 2006).

Іншая інфармацыя: дэлегат III сусветнага кангрэсу моладзі (Сцірлінг, Шатландыя, 2005).

Кантакт: izag@tut.by; +375 (29) 634-37-45.

21 .О9.О7//Д.П., фота А. Малышава.

ЗАЙЧАНКА УЛАДЗІМІР (Зайченко Владммнр, Zaitchenko Wladi­mir) музыка, гукарэжысёр, прадзюсэр.

Нарадзіўся 09.01 у год Каня ў Чаля-

бінску, Расея. Скончыў БІНГ і сярэднюю музычную школу па класе фартэпіяна. Ад канца 70-х пачаў выступаць у складзе школьнага ансамблю, потым граў у адным з калектываў інстытуту, пасля у групе «ZPG», працаваў у складзе груп «Модуль» А. Спіцына (1986), «Князь Мышкнн» (1993). У 1987 быў абраны прэзідэнтам Мінскага рок-клубу. Арганізатар і ўдзельнік штогадовых фестываляў «Дзень нараджэння Рычы Блэкмара» (ад 1981), «Сустрэчы на Доўгім бродзе» (1989), «Рок-рынг» (1992), «Дзень нараджэння Джымі Хендрыкса>> (ад 1996), аўтар і вядучы тэлепраграмы «Рок-архіў» (1992-93). Асноўны напрамак дзейнасці запіс сольных альбомаў: ад канца 70-х да 1997 на хатняй студыі «Fanatic Re­cords« запісаў 78 дэма-альбомаў. Ад лютага 1998 перавёў студыю на лічбавы фармат, апрача запісаў чарговых альбомаў інструментальнай музыкі дапамагае музыкам-пачаткоўцам у стварэнні дэма-запісаў. Дыскаграфія: (усё дэма): «Лабнрннты каналнзацмн», «Ракушей», «Красное н белое«,«Нмпровмзацпя п экспромт» (усе 1998), «Мнр нллюзмй» (1999), «Демон зла», «Звукм радугн» (усе 2000), «Время вечностм» (2001), «Карнавал аномалмй», «Лесной кайф-ч» (усе 2002), «Юбнлей монстра. The Best of Z.V. 1998-2002» («ZV Fanatic Records», 2003), «Замкнутый круг III» («ZV Fanatic Records Ltd», 2006).

Кантакт: +375 (17) 236-57-93.

05.01.О5//Д.П.

ЗАЙЦАЎ АЛЯКСЕЙ (Зайцев Алексей, Zaitsev Alexei) барабаншчык, гукарэжысёр.

Нарадзіўся 11.06.1967 у Мінску.

У 2005 скончыў БАМ па спецыяльнасці гукарэжысура. Як музыка дэбютаваў у 1988 у складзе мінскай групы «Зартнпо», у якой выступаў да 1995. Пакінуўшы калектыў, заняўся гукарэжысурай, працуючы на розных студыях «Меццо-форте», «Скат», студыя Белдзяржтэлерадыёкампаніі, «Ce­nax», «Арт-студыя» ў Мазыры, ад 2006 мінская студыя «Бегемот». Удзельнічаў у запісе шэрагу альбомаў Аляксея Шадзько і групы «Сестра», Аляксандра Саладухі, Аляксея Хлястова, Тарыэла Майсурадзэ, груп «J:Mopc», «Чехов», «Харлі», «Ляпнс Трубецкой», «Лепрнконсы», «Запреіцённые барабаніцмкм», «НЕО», «Внннловые сны», «Ночной портье», «Slang» і інш. Запісваў музыку для мастацкіх фільмаў «На безымянной высоте» (рэж. В. Нікіфараў, «Белпартнёр» на замову OPT, Масква, 2003), «Человек войны» (рэж. Мурадов, «Белпартнёр» на замову OPT, Масква, 2004), «Армня спасення» (рэж. Я. Краўцоў, «Вндеофакт», 1998), тэлепраграмы «Тарарам» (для каналу НТВ, Масква, 2003). У якасці мастэрынг-інжынера ўдзельнічаў у падрыхтоўцы да выдання альбомаў А. Саладухі, Аляксея Хлястова, Наталлі Тамелы, «Чехов», «3:морс», «Харлі», серый «Бульба-xm», «Беларускі турбаміксер», «Slang», «Наша музыка» і інш. Адначасова выступаў як сесійны барабаншчык, запісваючыся з Л. Краўцовай, Алесяй, А. Берулавай і інш. Выступаў у прэсе (часопіс «Музыкальное оборудованне», Расея) як аўтар артыкулаў, прысвечаных пытанням гукарэжысуры.

Кантакт: +375 (29) 631-90-08;

tiredsun@mail.ru

25.12.04//ДЛ.

ЗАЛЕСКАЯ ВОЛЬГА (Залесская Ольга, Zalesskaya Olga) спявачка, аўтар тэкстаў і музыкі.

Нарадзілася 26.03.1969 у Віцебску. Скончыла музычную школу па класе фартэпіяна, у 1993 факультэт журналістыкі БДУ. Працавала карэспандэнтам у віцебскіх газетах, адміністратарам тэатру «Этап», супрацоўнічала з «Белвідэацэнтрам» як сцэнарыст і мастацкі кіраўнік праекту аб аўтарскай песні Беларусі. Як аўтар і выканаўца ўласных песень пачала выступаць на сцэне ў другой палове 80-х, трымаючыся жанру бардаўскай песні. Ад вясны 1999 да лета 2000 вяла праграмы аб аўтарскай песні «На кухні з Вольгай Залескай» на «Альфа-радмо» ў Мінску. У 2002 зрабіла запіс шэрагу ўласных песень у суправаджэнні джазавага трыо Аркадзя Эскіна (праграма «Безумная Марта»). У 2006 запісала альбом уласных песень, вытрыманы ў стылі сучаснага гарадскога рамансу, сумесна з групай «WZ-Orchestra» пад агульным кіраўніцтвам Зміцера Вайцюшкевіча. Спявае на расейскай мове. Сярод найбольш вядомых песень «Золотая мельнпца», «Безумная Марта», «Шахматы», «Журавлпкм», «Августнн», «Шампнньоны».

Гастролі: Ізраіль (1999, 2000), Расея (2006).

Фестывалі: Усесаюзны фестываль аўтарскай песні (Кіеў, 1990), «Норнльск 1999», моладзевы Пушкінскі фестываль (Масква, 1999),

Міжнародны паэтычны фестываль (Варшава, 2002), фестываль аўтарскай песні (Більштайн, Нямеччына, 2004), Грушынскія фестывалі (неаднаразова), рэгіянальныя і нацыянальныя фестывалі аўтарскай песні. Узнагароды: лаўрэат Усесаюзнага фестывалю аўтарскай песні (Кіеў, 1990), моладзевага Пушкінскага фестывалю (Масква, 1999), шэрагу нацыянальных і рэгіянальных фестываляў аўтарскай песні.

Дыскаграфія: альбомы MC «Небесной лодкн тень» (аўт. выд.,1994), «Ешпетскме сны» (аўт. выд.,1995), «Гаданне на зеркале» («Ковчег», 1996), «Гаданне на яблоке» («Ковчег», 1997), «Шахматы» (аўт. выд., 1999), CD «Золотая мельннца» (Масква, «Восточный ветер», 2000), «Небесная таверна» («Vigma», 2006).

Кнігі: зборнікі вершаў «Голубм м крошкн», «Август» (аўт. выд., 2000).

Кантакт: olga_zaless@tut.by; olga_zaless @ pochtamt.ru 05.11.06//Д.П., фота Д.П.

ЗАМІРОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА (Заммровская Татьяна, Zamirovskaya Tatyana) журналістка.

Нарадзілася 11.04.1980 у Барысаве. У 2002 скончыла факультэт журналістыкі БДУ, у 2006 там жа аспірантуру. Выступаць у прэсе пачала ў 1997 пісала нататкі, артыкулы, партрэты, рэпартажы, рэцэнзіі, інтэрв’юдля «Музыкальной газеты» (сярод іншага цыкл артыкулаў «Семь дней белорусского рок-н-ролла» ў суаўтарстве з Максімам Івашчанкам) і часопісу «НОТ-7». У 19982001 -супрацоўнік газеты «Молодёжный проспект», аўтар матэрыялаў на тэмы культуры, музыкі. Ад 2002 пастаянны аўтар украінскага расейскамоўнага контркультурнага часопісу «Наш» (Днепрапятроўск). Ад 2002 да восені 2003 рэдактар часопісу «Джаз-квадрат», у 200203 аўтар рубрыкі «Саўндтрэкі» моладзевай перадачы «Адкрытая пляцоўка» на першым канале На-

цыянальнага радыё Беларусі.

У 2004-06 музычны аглядальнік штотыднёвіка «Развлечення м отдых», ад 2005 і да цяперашняга часу музычны аглядальнік «Белгазеты». Выступала з публікацыямі на партале tochka.by, у часопісах «21 век», «Music Box» (Масква), на сайтах mixtura.org н delta.by, у газеце «Человек н Ннтернет» і інш.

Кантакт: cloud_9@tut.by; vinah.livejournal.com

18.11.06//Д.П.

«ЗАРТНПО» мінская група, утварылася на пачатку 1988 з асноўнага складу групы «Блнзнецы».

Пачаткова выступала ў стылі постпанку, потым перайшла на рэйкі інтуітыўнай імправізацыі і скончыла сваё існаванне на пачатку 1996, выступаючы ў стылі псіхадэлік фанк-року. У першапачатковым складзе калектыву выступалі Андрэй Іваноў -

гітара, Сяргей Старыковіч барабаны, Валерый Шашоквакал, Андрэй Саўчанка бас-гітара, вакал, Уладзімір Вуколаў гітара, вакал, Алесь Камоцкі саксафон, Дзмітрый Плотка гукааператар. Пэўны час у групе выступаў Леанід Нарушэвіч гітара (-* «Князь Мышкмн»), У канцы існавання група выступала ўжо як чыста інструментальнае трыо складам: А. Іваноў, Валерый Башкоўбас-гітара, Аляксей Зайцаў барабаны. Адным з першых беларускіх калектываў група пачала актыўна выступаць на клубных сцэнах Нямеччыны, даўшы ад верасня 1992 да снежня 1995 каля 70 канцэртаў у клубах розных гарадоў краіны.

У апошнія гады пад гэтай назвай выступае практычна адзін А. Іваноў. Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк» (1988), «Рок-дналог» (Магілёў, 1989), «Рок-форум» (Вільня, 1989), «Сырок-3» (Масква, 1990), міжнародны джазавы фестываль «ММК Джаз» (Ніжні Ноўгарад, 1992), міжнародны джаз-фестываль «Vasaras ritmi» (Рыга, 1992), фестываль авангардных мастацтваў (Вільня, 1992), фестываль расейска-фінскай дружбы «У Петлюры» (Масква, 1991), «Cultur Brauerei» (Нямеччына, 1992) і інш.

Дыскаграфія: альбомы MC «Час дантнста» (1988), «Лю» (1989/90), «Ым» (1990), «Счушо» (1991), «Зартмпо» (1991), «Noise» (1994), «Satur Ventur Non Studit Libentor» (1994), «Overpsycho Live» («Zartipo Records», 2001); трэкі «Люлмляка-я» (y зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодпя», 1990). 21.10.06//ДП.

ЗАРЫЦКІ ЭДУАРД (Зарнцкнй Эдуард, Zarytski Eduard) кампазітар.

Нарадзіўся 09.02.1946 у Чырвоным Куце Саратаўскай вобл., Расея. Скончыў БДК па класе кампазіцыі А. Багатырова ў1970.У 1973-82 загадчык музычнай часткі Рэспубліканскага тэатру юнага гледача. Піша сімфанічную і камерную музыку, аўтар вакальнага цыклу на вершы Анатоля Вярцінскага (1971), музыкі для спектакляў і мультфільмаў, шматлікіх песень. Сярод найбольш вядомых «Палыновая ростань» (вык. Мікалай Скорыкаў), «У бацькоўскім кутку» (вык. Юлія Скараход), «Мара Скарыны».

Узнагароды: лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.

Дыскаграфія: CD «Пад родным небам. Песні Эдуарда Зарыцкага на вершы Ніла Гілевіча» («Ковчег»); трэкі «Палыновая ростань» Яраслаў Еўдакімаў (сл. Н. Гілевіча, у зборніку «Песня о Роднне» «Мелодпя», 1987), «Набат тншмны» (у зборніку «Пнсьмо пз 45-го» «Мелодня», 1985), «Незабудкі» (сл. Уладзіміра Карызны, ансамбль «Сябры» ў LP «Далёкнй свет» «Мелодпя», 1986), «Музыка» (сл. У. Карызны), «Такі сон» (сл. Зм. Бядулі), абедзве ў ЕР «Чараўніцы» «Мелодня», 1983).

Паводле Белэнцыклапедыі/Д.П.

ЗАХЛЕЎНЫ ЛЕАНІД (Захлевный Леоннд, Zakhleuny Leanid) кампазітар.

Нарадзіўся 16.01.1947 у Гродне.

Скончыў БДК у 1972 па класе кампазіцыі А. Багатырова, асістэнтурустажыроўку пад кіраўніцтвам Яўгена

Глебава (1976). Ад 1976 да 1978 выкладчык ММВ, ад 1978 да 1989 музычны рэдактар «Беларусьфільму». У 1990 узначаліў ансамбль народнай музыкі «Бяседа» Нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Працуе ў жанрах сімфанічнай і камернай музыкі, піша эстрадныя песні, музыку для кіно і тэатру. Аўтар песеннага цыклу «Памяць» (1980), рамансаў і вакальных цыклаў на вершы К. Буйлы, Уладзіміра Карызны, М. Багдановіча, музыкі да драматычных спектакляў і кінафільмаў.

Узнагароды: лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (1980), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1994).

Дыскаграфія: трэкі «Все цветы мюля» Іна Афанасьева (сл. Апега Жукава, у альбоме «Лауреаты Всесоюзного конкурса польской песнм, Вшебск 1988» «Мелодмя», 1989), «Дамское танго», «Лазня» (сл. Аляксандра Лягчылава, у зборніку «Красное танго. Песнн на стнхм Александра Легчмлова» «TON-Records», 1999), «Вясенняя песня Радзіме», «Зялёны паром» «Сябры» (абедзве на сл. У. Карызны, у LP «Далёкпй свет» «Мелодпя», 1986), «Ноч без цябе» Ірына Дарафеева (MC «Рэдкі госць» «Ковчег», 1999), «Зямля мая», «Поле памяці» (сл. Уладзіміра Някляева, LP «Пмсьмо мз 45-го» «Мелодпя», 1985), «Белая вежа» (ансамбль «Верасы», у LP зборніку «Золотая моя Москва» «Мелодмя», 1981), «І/І поэтому жмзнь продолжается» (сл. У. Някляева) і «Белая вежа» (сл. А. Ульяновіча) абедзве ў зборніку «Как слово наше отзовётся. Песнп молодых композмторов» «Мелодня», 1983. 25.11.06//Д.П.

ЗЕЛЯНКЕВІЧ СЯРГЕЙ (Зеленкевнч Сергей, Zeliankevitch 5іагЬеу)-спявак, кампазітар.

Нарадзіўся 10.09.1961 ў Мінску. Скончыў ММВ па класе ўдарных Л. Капілава (1984), у 1991-93 вучыўся ў МІКу па спецыяльнасцях эстраднага дырыжавання (клас В. Бартноўскага) і ўдарных (клас С. Лапташова). У 1995 скончыў Мінскі інстытут кіравання па спецыяльнасці эканаміст-менеджэр. Працаваў музыкам БДФ, у 1986 некаторы час уваходзіў у склад групы «Бонда».

У 1989-90 саліст-вакаліст групы «Рада». Як сольны выканаўца карыстаўся псеўданімам «Сяргей Грын». У другой палове 90-х адышоўся ад музыкі. Спяваў на беларускай і расейскай мовах. Сярод найболыл вядомых песень «Телефонный звонок», «Сколько раз говормл я себе...».

Дыскаграфія: трэк «Телефонный звонок» (у LP зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодня», 1990); дэма-альбом «Серёжка». 03.03.07//Д.П.

ІЗНЫК ІГАР (Знык Нгорь, Znyk Ihar) прадзюсэр, менеджэр.

Нарадзіўся 27.08.1970 у Варшаве. Цягам 11 гадоў вучыўся ў Тэатральнай акадэміі, на факультэце эканомікі Варшаўскага ўніверсітэту. Ад 2004 актыўна займаецца прапагандай беларускай рок-музыкі ў Польшчы. Найперш пачаў там каардынаваць паказ праекту «Партызанская школа», ад 2005 менеджэр групы «Recha», ад 2006 груп «B.N.» і «Сьцяна». Выканаўчы прадзюсэр канцэрту «Solidarni z Bia+orusiq.» ў Варшаве (сакавік 2006) з удзелам

групы «N.R.M.», Лявона Вольскага, Ігара Варашкевіча, Зміцера Вайцюшкевіча, Касі Камоцкай, Русі, Аляксандра Кулінковіча, Вячаслава Кораня і інш. Арганізатар імпрэзаў «Культурныя вычварэнцы Беларусь» (23-25 сакавіка 2006, Варшава) з удзелам К. Камоцкай, 3. Вайцюшкевіча, груп «Яр», «Нагуаль», «B.N.», «IQ48». Арганізатар канцэртаў у Польшчы К. Камоцкай, груп «Этна-трыо «Тройца», «WZ-Orkiestra», «Indiga», «B.N.», «Сьцяна», «IQ48», «Recha», «Далі», «Крамбамбуля» і інш. Дапамагаў у выданні альбому «Zyvie rock&roll» групы «B.N.».

Фестывалі: «Басовішча 2005-07», «Бардаўская восень 2006» (фундаванне ад сайту www.lacinka.org).

Іншая інфармацыя: ад 2005 старшыня сайту www.lacinka.org.

Кантакт: www.lacinka.org; znycky@hotmail.com;

+48 (50) 427-25-34, +375 (29) 253-42-45.

18.11. 06//Д.П., фота Д.П.

І«30ДЧНЕ» вакальна-інструментальны ансамбль з Мінску.

Утварыўся ў 1968 з намаганняў студэнтаў політэхнічнага інстытуту.

У першым складзе ансамбля выступалі Юрый Пікусклавішныя, вакал, Уладзімір Акуліч сола-гітара, Цімафей Елькановіч барабаны, Мурат Смольскі гітара, вакал (*1969), Мацвей Рабкін бас-гітара, Сямён Гафштэйн гітара, вакал. Рэпертуар калектыву складаўся з уласных апрацовак беларускіх народных песень, песень савецкіх кампазітараў патрыятычнага гучання, аўтарскіх твораў, падчас ігры на танцах ансамбль выконваў на мове арыгіналу творы заходняй рок-музыкі. Найбольш вядомыя творы таго часу «Касіў Ясь канюшыну», «Стой, не стреляй, солдат». Пасля паспяховага ўдзелу ва Усесаюзным тэлеконкурсе «Алло, мы підем таланты» цягам трох гадоў ансамбль працаваў як адзінка Расканцэрту, ад 1974 году распачаў працу ў мінскіх рэстарацыях як калектыў АМА складам: М. Смольскі, Ю. Пікус, Зіновій Фарберклавішныя, Ігар Волчак клавішныя. На пачатку 80-х ансамбль прыпыніў існаванне.

Аднавіўся ў 2004. У 2006 выступаў складам: М. Смольскі бас-гітара, вакал, С. Гафштэйн, У. Акуліч, Яўген Батыркін барабаны, Аляксандр Палішчук клавішныя. Рэпертуар гэтага часу засноўваўся на песнях груп «Beatles», «Czerwone gitary», аўтарскіх творах, папулярных савецкіх песнях 70-х.

Гастролі: СССР (1971-74). Фестывалі: «Beatles Forever» (Мінск/Лагойск, 2006).

Узнагароды: лаўрэаты Усесаюзнага тэлеконкурсу «Алло, мы шцем таланты» (Масква, 1971).

Кіно, відэа: у М. Смольскага зберагаецца аматарская 8-міліметровая кінастужка здымкі фіналу конкурсу «Алло, мы шцем таланты».

Кантакт: +375 (29) 634-61-75 (М. Смольскі); gal_fenix@tut.by 14.10.06//Д.П., фота Д.П.

«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДННА» група

з Брэсту, утвораная ў 1974 студэнтамі на базе Брэсцкага інжынернабудаўнічага інстытуту.

Першапачатковы склад: Аркадзь Клябанаў клавішныя, лідэр, Яўген Кля-

банаў бас-гітара, Яўген Прыступа барабаны, Валерый Гуранчукгітара, Алег Шусцікаў, Мікалай Парфянюк, Мікалай Маскаленка вакал, Аляксандр Ільенка клавішныя, Юрый Сініца гукарэжысёр. Калектыў выконваў пераважна ўласныя расейскамоўныя песні ў стылі класічнага року, а таксама кавер-версіі. У 1976 у склад калектыву ўваходзіць Алег Аверын (Казловіч) клавішныя, вакал, які неўзабаве становіцца асноўным кампазітарам. У 1980 адыходзяць А. Ільенка, М. Маскаленка, М. Парфянюк (-> тэатр «Ленком»), у 1984 В. Гуранчука змяняюць Рыгор Крупін і Аляксандр Вераб’ёў гітары. Група перастала існаваць у 1990 пасля ад’езду братоў Клябанавых і А. Вераб’ёва ў Ізраіль, А. Аверын з 1993 пачаў выступаць у ансамблі «Песняры».

Гастролі: СССР, Польшча (1988), ФРГ. Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі ў Наваполацку (1987), «Каспнй море дружбы» (Казахстан, 1987), «Парад надежд» (Мінск, 1988).

Узнагароды: 1 месца на Рэспубліканскім фестывалі моладзевай музыкі ў Наваполацку (1987), лаўрэат

прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі за антываенную праграму песень (1987), галоўны прыз на фестывалі «Парад надежд» (Мінск, 1988).

Дыскаграфія: трэкі «Автобмографмя» і «Слова, слова...» (у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодня», 1990).

08.04.03//ДЛ., фота Я. Мяцеліцы.

| «ЗЬМЯЯ» мінская група. Аформілася ў канцы лета 2003, калі пачала выступаць пад гэтай назвай, выконваючы беларускамоўную рокмузыку, у якой сплятаюцца элементы многіх стыляў ад хард-кору да рэгей. Дэбютавала група на сцэне вясной 2004. У канцы 2006 выступала наступным складам: Яўген «Бровіч» Броўка бас-гітара, Уладзімір «Сакс» Сахончык гітара (абодва ад канца 2003, адначасова «Нейро дюбель»), Зоя «Зьмяя» Каральчуквакал, варган (*«Псыхоз», басгітара), Аляксандр «Нармальны» Кузьмук барабаны (<кастр. 2004). Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2005, 2006).

Узнагароды: прыз Саюзу беларусаў Польшчы ў конкурсе на фестывалі «Басовішча 2005».

Дыскаграфія: альбомы «Кідай зброю» (дэма, 2004), CD «Усё дзеля вас!» («БМАдгойр», 2005), «Гост густадусту» («БМАдгойр», 2007);

трэкі «Усё дзеля вас!» (у зборніку «Metallection III» «БМАдгойр», 2004), «Антонаўка» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006).

Кантакт: www.zmeya.tk;

zmeya@tut.by

22.07 07//ДП.

«2ЕМЛЯ КОРОЛЕВЫ МОД» група з Бабруйску, вытокі ўтварэння якой у1991.

У першым складзе калектыву, які пачаткова называўся «Акелла», выступалі Мікалай «КолКа» Алфімаўтэксты, музыка, вакал, гітара, Сяргей Чыжанок клавішныя, Эдуард Аляксееў гітара, Валерый Луцкі бас-гітара, Ігар Выхотабарабаны. У наступныя гады склад калектыву неаднаразова змяняўся, у лютым 1994 група абрала цяперашнюю назву, выконваючы расейскамоўную музыку ў рэчышчы мэйнстрыму року. Склад групы напрыканцы вясны 2007: Мікалай Алфімаў тэксты, музыка, гітара, вакал, Сяргей Чыжонак камп’ютэры, клавішныя, вакал, Яўген Аляхновіч гітара, BaKan, Віталь Сідарэнка бас-гітара, Аляксандр Мядзведзеў барабаны. Група неаднаразова выступала на рэгіянальных байк-фэстах, у клубах Мінску, Магілёву і Бабруйску, удзельнічала ў музычных праграмах тэлеканалу «Лад». Сярод найбольш вядомых песень «Проіцай, Земля», «Сердце дурака», «Гером», «Белаябелая», «Сойтм с ума».

Фестывалі: «Дубмнушка», «Рок протмв наркотмков» (Бабруйск).

Дыскаграфія: альбом «Сердце Дурака» («Vigma», 2007).

Кіно, відэа: кліпы «Проіцай, Земля (рэж. Уладзімір Максімкаў, 2006), «Герой бесконечностн» (рэж.

У. Максімкаў, Б. Швайбовіч, 2006), «Весна-Невеста» (рэж. Анатоль Вечар, 2007).

Кантакт: 3km@inbox.ru;

+375 (29) 749-14-62.

14.06.07//ДЛ.

«ZET» група з Мінску. Утварылася ў 2000 і выконвае рок-музыку з элементамі гранджу і хард-кору.

Ад заснавання група выступае нязменным складам: Лявон «Канцлер> Вольскі гітара, вакал, Уладзімір Плюшчаў бас-гітара (*«Hasta la fillsta»), Аляксандр Быкаў барабаны (*«Sacrastic Green», «Новае Неба», «Ulis»), Сяргей Канановіч гітара (««Hasta la fillsta»), Падчас канцэртаў удзельнікі калектыву выступаюць у масках, захоўваючы ананімнасць. Рэпертуар калектыву заснаваны на аўтарскіх беларускамоўных песнях з выразным сацыяльным, палітычным акцэнтам.

Узнагароды: «Рок-карона 2004-05» у намінацыі «Песня году» («Белакрылы анёл»).

Дыскаграфія: альбомы CD «3 новым годам!» («Ковчег», 2003), «Radzima.com» («GO-Records», 2006); трэкі «Useless» (у зборніку «Per­sonal Depeche» «MSH Records», 2003), «Раз, два, тры» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» «БМАgroup», 2002), «Краіна дурняў» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004), «Радзіма-Свабода!» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006).

Кіно, відэа: кліп «Калгас» (рэж.

У. Біндзюкоў, 2003).

15.07.06//ДЛ.

«ZIGZAG» мінская група, якая ўтварылася ў канцы 2002 з ініцыятывы Ігара Загумёнава.

Склад групы ўсталяваўся ўвосень 2003, у ёй, апрача лідэра, выступаюць Сяргей Аруцюнян аранжаванне, клавішныя, кларнет і Юрый Кашын гітара. Група трымаецца рокавага стылю з акцэнтам на меладычнасць песень. Сярод найбольш вядомых твораў, якія выконваюцца на расейскай, беларускай і ангельскай мовах, песні «Кастрычнік», «Палымянае неба», «Малітва», «Mine-Free World». Прэм’ера апошняй адбылася на гала-канцэрце «Свет без мін» у Найробі (Кенія) у лістападзе 2004. Фестывалі: «У Лявоніхі» (Навасібірск, 2005), III сусветны кангрэс моладзі (Сцірлінг, Шатландыя, 2005), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2007). Дыскаграфія: альбом CD «Віопіс@» («БМАдгойр», 2005), «Тры расейскія літары» («Ковчег», 2007); трэкі «Кастрычнік» (у зборніку «Жыць для Беларусі» «БМАдгойр», 2005), «Song Of The Wave» (y зборніку «Первый І/Інтернацпонал» «Vig­ma», 2006), «Дзіўны май», «Пурга» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004), «Кастрычнік» (у зборніку «Прэм’ер Тузін 2006» «West Records», 2006).

Відэа, кіно: кліпы «Гульня» (2003), «Кастрычнік» (2003), «Пабудзі мяне» (рэж. А. Несцераў, 2004), «Гара» (2005), «Mine-Free World» (2005), «Song Of The Wave» (2006), «Тры расейскія літары» (2006), «Кастрычнік 2» (рэж. М. Сіры, 2007).

Кантакт: izag@tut.by; +375 (29) 634-37-45.

28.10. 06//ДП.

«ZINDAN» мінская група, створаная ў 1992 музыкамі, што раней выступалі ў складзе групы «Сузор’е».

Асноўны стыль блюз, рытм-эндблюз, рок-н-рол, большасць рэпертуару складалі як аўтарскія творы, так і стандарты заходніх аўтараў. Першапачатковы склад: Нэлі Дзянісававакал (*«Сузор’е», «Уннверснтет»), Аляксей Казлоўскі бас-гітара, вакал («-«Сузор’е», «Уннверсмтет»), Андрэй Філатаў барабаны (*«Сузор’е»), Сяргей Гірутаклавішныя.

Дыскаграфія: трэк «Let Him Go» (у зборніку «FM перехват-1» «TON-Records», 1996, LP «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодмя», 1990), дэма MC «Zindan» («Ковчег», 1996).

20.09.04//Д.П.

I«ZNICH» мінская група, заснавалася ў 1996.

Першапачатковы склад: Алесь Таболіч лідэр, вакал, Алесь Гарох барабаны (-» 1998 «Drum Ecstasy»), Алесь Беленькі клавішныя (да 1998), Віка Сыцэвіч — бас-гітара, Аляксей Таргонскі гітара. Па першым часе ўласны стыль музыкі вызначалі як паган-метал, цяпер трымаюцца стылю, які самі называюць фолк-арт-метал. Творчасць калектыВУ угрунтавана на спалучэнні народных тэкстаў з цяжкай музыкай, націскам на ўласны музычны матэрыял.

Песні выконваюцца на беларускай мове. У розныя гады ў калектыве выступалі Сяржук Малінін гітара (1998-2001, -> «Vir»), Алесь Савінок гітара (2001-03, -* «Divina Enema»), Наталля Валынец вакал, Дзяніс Галіцкі барабаны (-* 2003), Павел Заручэўскі бас-гітара (-» 2003). Летам 2004 група выступіла з міні-турам па Беларусі практычна першапачатковым складам без Н. Валынец і з гітарыстам С. Стэцам. У 2005 у складзе групы выступалі: А. Таболіч, Вячаслаў Плашчынскі гітара, Кастусь Трамбіцкі дуда, Зміцер Сырэцбарабаны, Цімур Ганбараў бас-гітара.

Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007), «Baltic Thunder» (Мінск, 1998), «Рок-купалле» (Мінск, 1999), «Роккаранацыя 2001», «Metal Golds» (Кіеў, 2001), «Red Alert Open Air» (Еўпаторыя, 2007).

Дыскаграфія: альбомы MC «Язычнік я...» («Proci Ent.», 1997), «Дух зямлі» («Cosmopolitan», 1998), «Адчуваньні вясны» (сінгл, аўт. выд., 2000), «Запаветы апошняга старца» («БМАдгойр», 2003), CD «Язычнік я...» (перавыд. «БМАдгойр», 2004), «Крыжы-абярэгі» («БМАдгойр», 2006); трэкі «Чорны зьніч» (у зборніку «Hard Life Heavy Music» «BMAgroup», 2001), «Крыжы-абярэгі» (y зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004).

Кіно, відэа: кліп «Што за ўсё тлусьцейшае?» (рэж. Л. Архіпцава, 2001). Кантакт: www.znich.org, manager@znich.org;

+375 (29) 630-19-29 (А. Таболіч). 15.01.05//ДП.

ІІВАНОЎ ВАЛЕРЫЙ (ківанов Валермй, Ivanou Valeri) кампазітар.

Нарадзіўся 4.01.1948 у г.п. Глуск Магілёўскай вобл. Скончыў БДК у 1975 па класе кампазіцыі П. Падкавырава і асістэнтуру-стажыроўку ў Віленскай дзяржаўнай кансерваторыі пад кіраўніцтвам Ю. Юзелюнаса (1980). Ад 1977 выкладчык БДК, ад 2005 галоўны рэдактар дырэкцыі музычнага вяшчання Нацыянальнага радыё. Працуе ў розных жанрах сімфанічнай і камернай музыкі, аўтар музыкі для кіно і тэатру, інструментальных эстрадных твораў і песень. Найбольш вядомыя песні «Пахне чабор», «Тапаліны звон», «Гуляць дык гуляць», «Ты да я да мы стобой», «Каханая».

Узнагароды: лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (1978). Дыскаграфія: трэкі «Тапаліны звон» ансамбль «Сябры» (у LP «Жнвая вода» «Мелодмя», 1982), «Спатканне з даўняю вясной» ансамбль «Сябры» (сл. Генадзя Бураўкіна, у LP «Далёкнй свет» «Мелодня», 1986), «Пахне чабор» ансамбль «Верасы» (у ЕР «Верасы» «Мелодня», 1976), «Проіцай», «Дамское танго» дуэт Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч (у CD «От «Малнновкн» н до...» «Bulba Records», 2001), «Зарянка» (сл. С. Давідовіча, у LP ансамбля «Верасы» «Наша днскотека» «Мелодмя», 1980), «Нявыказаная балада» (сл. А. Разанава, у зборніку «Как слово

наше отзовётся. Песнм молодых компознторов» «Мелодня», 1983).

26.11.О6//Д.П.

ІВАШЫН МАКС (Нвашнн Макс, Ivashyn Max) піяніст, аранжавальнік, журналіст.

Нарадзіўся 25.11.1969 у Мінску. Скончыў ССМШ пры БДК па класах фартэпіяна і тэорыі музыкі ў 1985, гістарычны факультэт Мінскага педінстытуту (1992), University of Missou­ri School of Journalism (2001). Цягам 1993-2004 выступаў як выканаўца на клавішных у складзе групы «Нейро дюбепь», у якасці сесійнага музыкі супрацоўнічаў з групамі «Postscriptum», «JtMopc», удзельнічаў у паказах супольных музычных праектаў «Сьвяты вечар 2000» і «Крамбамбуля». Быў музычным аглядальнікам газеты «Знамя юностн», выступаў у рэспубліканскай прэсе з артыкуламі на музычную тэматыку. Суаўтар «Беларускага хіт-параду» 1 праграмы Беларускага радыё, аўтар і вядучы праграмы «Пятачок» 2 KaHany Беларускага радыё, заснавальнік рубрыкі «Наушннк» у газеце «Вечерннй Ммнск». Карэспандэнт часопісу «Billboard» у Беларусі (ад 1996), карэспандэнт радыёстанцыі «Voice of America» ў Беларусі (ад 2001).

У 2004 выехаў у ЗША, вярнуўся ў 2005, паўторна з’ехаў у ліпені 2007. Гастролі: у складзе «Нейро дюбель» тур па Беларусі (жнівень-

верасень 2001), канцэрты ў клубе «Sexton» (Масква, 2003), выступленне на байк-шоў у Санкт-Пецярбургу (жнівень 2003).

Фестывалі: «Рок-каранацыі» (ад 1995), «Балтнйскнй берег» (СанктПецярбург, 1998), «Большпе маневры» (там жа, 2001).

Узнагароды: у складзе «Нейро дюбель» «Рок-карона 1996» у намінацыі «За лепшую інтэрпрэтацыю эстраднага шлягеру» («Здравствуй, чужая мнлая»), «Рок-карона 1998», прызы ў намінацыях «Лепшы кліп» («Охотнйк н сайгак»), «Альбом году» («Охотннк м сайгак», 1998), «Альбом году» («Ворсйнкн й катышкм», 1999), Гран-пры і прыз глядацкіх сімпатый фестывалю «Балтмйскі/ій берег» (1998), уладальнік «Залатога пяра» Саюзу журналістаў Швецыі (1995). Дыскаграфія: гл. «Нейро дюбель»; сольныя альбомы «Песенкн пожнлого гоблмна» («Ковчег», 1997), «Manual» (аўт. выд., 2004); удзел у запісе альбому «Montevideo» групы «3:морс».

Кантакт: maxivas@rin.ru

| «ІМПЭТ» мінская група.

Дыскаграфія: трэк «In Your Room» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

«ННСПЕКТОР» мінская група, якая ўтварылася ў 1988 на аснове групы, што працавала ў студыі ансамбля «Песняры».

Група выступала ў стылі арт-року.

У першы склад калектыву ўваходзілі Віктар Смольскі гітара, Андрэй Зубрыч вакал, клавішныя, гітара, Дзмітрый Зубрыч клавішныя, BaKan, да якіх далучыліся Алег Мартыненка бас-гітара, Анатоль Горбач барабаны (-» «Крама»), Віктар Шот гітара. У хуткім часе група перабралася на працу ў Нямеччыну, дзе запісала I выдала першы ў гісторыі беларускай папулярнай музыкі кампакт-дыск. Рэпертуар калектыву складаўся з аўтарскіх ангельскамоўных песень. У 1993 (неўзабаве перад тым, як група спыніла існаванне) у яе склад уваходзілі В. Смольскі, А. Зубрыч, Дз. Зубрыч, А. Мартыненка, Уладзімір Марусіч барабаны, Аляксандр Несцяровіч клавішныя (*«Сузор’е»), Аляксандр Брынцаў вакал (*«Сузор’е»), Алег «Джагер» Мінакоў вакал (-> «Rouble Zone»).

Гастролі: Беларусь, Расея, Нямеччына.

Фестывалі: «Jarocin» (Польшча), шэраг рок-фестываляў у Нямеччыне.

Дыскаграфія: альбом «Russian Prayer» («Ariola-BMG», Нямеччына, 1993).

Кантакт: www.victorsmolski.de

17.О4.О6//Д.П.

11О6.05//Д.П., фота Д.П.

(«IMPRUDENCE» мінская група, якая трымаецца стылю дэз-метал. Рэпертуар заснаваны на ангельскаі беларускамоўных аўтарскіх творах. У 2005 выступала наступным складам: Павел Карнюшын вакал, басгітара, Рыгор Дзейчык гітары, Юрый Шаўкоў барабаны. Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2005).

Узнагароды: прыз Беларускага аб’яднання студэнтаў Польшчы ў конкурсе на фестывалі «Басовішча 2005».

Дыскаграфія: альбом CD «Road To Nowhere» («БМАдгойр», 2005); трэкі «Зямля на маёй крыві» («БМАдгоup», 2005), «Цемра пакрыўджанай душы» («БМАдгойр», 2005).

Кантакт: +375 (29) 774-74-71.

25.O9.O5// Д.П.

на байк-шоў у Віцебску (2003). Фестывалі: «Свежмй ветер» (Мінск, 2003), «Рок протнв наркотмков» (Мінск, 2003), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2003-05), «ДніпРОК 2006» (Днепрапятроўск, Украіна).

Узнагароды: прыз радыё «Беласток» на фестывалі «Басовішча 2003» (запіс альбому).

Дыскаграфія: альбом CD «Dni» («БМАдгойр», 2004), сінгл «Заенька» («БМАдгойр», 2006); трэкі «Это не важно» (у зборніку «Неформатный2» «Aist Music», 2003), «Тры сонцы» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004), «Бяжы за мной» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006), «Заенька» (у зборніку «Басовішча XVII», 2007). Кантакт: indiga@tut.by;

+375 (29) 620-24-75, (29) 620-65-94.

О6.О9.О7//Д.П.

«INDIGA» мінская група, якая, у шырокім сэнсе, трымаецца стылю альтэрнатыўнага року.

Утварылася ў жніўні 2002, выступаючы першапачаткова пад назвай «In­digo» ў складзе Маруся (Руся) Шукюрава вакал, Аляксей Паўловіч бас-гітара, (*«Ulis», «Новае неба», да жніўня 2003), Дзмітрый Дзямідаў гітара, Андрэй Ганчарык барабаны. У жніўні 2003 да групы далучаецца бас-гітарыст Дзмітрый Астроўскі (*«Калл-Юга», «Partizone», «Impett»), У 2005 адбываецца змена барабаншчыка: да капектыву далучаецца Уладзімір Бегер. Найбольш вядомыя песні «Тры сонцы», «Танцы на краі», «Заенька» (разам з Ігарам Варашкевічам), «Маё сэрца» (разам з Я. Цылікавым), «Бяжы за мной». Гастролі: канцэрты ў клубах Мінску, Украіны (2005, 2006), выступленне

«INDRA» група, якая ўтварылася напрыканцы лістапада 2003 дзеля выканання, з вызначэння ўдзельнікаў калектыву, прагрэсіўнага беларускага року.

У першым складзе калектыву выступалі Марына Шэф гітара, Вольга Андрэева гітара, вакал, Галіна Сандова віяланчэль, Павел Кухто барабаны, Андрэй Галынскі бас-гітара. 3 групай супрацоўнічаюць Аляксей Кустаў бас-гітара, гукарэжысёр, Вячаслаў Корань прадзюсэр. Увесну 2007 група выступала такім складам: Марына Шэф riTapa, Вольга Андрэева гітара, BaKan, Галіна Сандова віяланчэль, Павел Кухто барабаны, Аляксей Панятаеў бас-гітара. Рэпертуар калектыву базуецца пераважна на беларускамоўных аўтарскіх песнях,

група выступае з канцэртамі ў клубах Мінску, ГІолацку, удзельнічала ў шэрагу рэгіянальных фестываляў. Фестывалі: «Антыснід» (Мінск, 2003, прыз у намінацыі «Адкрыццё году»), «Рок-кола» (Полацк, 2004, 2005). Узнагароды: лаўрэат 3 прэміі на фестывалі «Рок-кола» (Полацк, 2005). Дыскаграфія: «Ёсць Кантакт!» (дэма, «Indra», 2005), CD «Сонцавакол» («Indra», 2007).

Кантакт: lndra2003@tut.by; +375 (29) 711-60-56 (Марына), (29) 517-60-30 (Павал).

13.06О7//ДП.

«IQ48» -мінская група. Выступае ў стылі «пазытыўны фанк-рэп-кор» (вызначэнне музыкаў).

Утварылася як дуэт увосень 2001 складам: Павел «Фрэйд» Зыгмантовіч вакал і Яўген «Буза» Бузоўскі гітара. Афіцыйнай датай нараджэння лічыцца красавік 2003, калі да дуэту далучыліся басіст Канстанцін Калеснікаў (*«Лепрнконсы», адначасова «Zygimont Vaza» -> 2003) і барабаншчык Антон «Сатана» Мацулевіч (««Твар»). Восенню гэтага ж году ў групу прыйшоў саксафаніст Іван Зуеў (-» 2004 *Дзяніс Дзеравянка, «Meduza»). У 2004 з групай выступалі вакаліст Аляксандр «Эш» Ракавец і гукарэжысёр Антон Стаўскі. У пачатку 2004 лідэр групы Фрэйд распачаў сольную кар’еру. На пачатку 2007 у групе выступалі А. Ракавец, К. Калеснікаў, Дз. Дзеравянка, Я. Бузоўскі, А. Мацулевіч. Рэпертуар групы заснаваны на аўтар-

скіх беларускамоўных песнях. Найбольш вядомыя «Таполі», «Выйсьце» (сумесна з Аляксандрам Памідоравым), «Сьвятло ў цемры», «Схаванае сэрца» (абедзве сл. Міхала Анемпадыстава).

Фестывалі: беларуска-ўкраінскі фестываль «Хахлабуль» (Мінск, 2002), «Спндобойка» (Светлагорск, 2002), «Басовішча» (2003, 2004, 2006, 2007), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2005), «Рок-кола» (Полацк, 2006).

Гастролі: канцэрты ў Беларусі і Польшчы.

Узнагароды: прыз Беларускага аб’яднання студэнтаў Польшчы на фестывалі «Басовішча 2003». Дыскаграфія: CD «Сорок восемь попугаев» (дэма, 2002), «Вар’яты» («West Records», 2005); трэкі «Кумба» (у зборніку «Віза N.R.M.» «БМАдгойр», 2003), «Таполі» (у зборніку «Наша музыка» «Arlo Music», 2003), «Толян, поверь» (у зборніку «Fuck The Show­business», 2003), «Мой клён» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» «БМАдгойр», 2002), «Сьвятло ў цемры» (у зборніках «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006, «ГІрэм’ер Тузін 2006» «West Records», 2006), «Схаванае сэрца» (у зборніку «Басовішча XVII», 2007).

Кіно, відэа: кліп «Таполі» (рэж. М. Вашкевіч, 2005).

Кантакт: kostya2002@tut.by; iq48.net; 375 (29) 647-31-33 (Канстанцін), (29) 778-01-47 (Яўген), (29) 689-40-48.

11.06.07//ДП.

КАВАЛЕЎСКАЯ АКСАНА (Ковалевская Оксана, Kavaleuskaja Ak­sana) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 06.05.1983 у г.п. Смілавічы. Увосень 1999 уваходзіць у склад групы «Лето» і неўзабаве пачынае з ёй гастраляваць. У траўні 2001 прадзюсэры выводзяць яе са складу групы, калі «Лето» запісала ўжо дэбютны альбом. Літаральна праз тры тыдні пачынае супрацоўніцтва з прадзюсэрам А. Воранавым у рамках групы «Краскн». Спявае на расейскай мове, найболыл папулярныя песні «Я люблю тебя, Сергей», «Сегодня к маме я прнехала домой», «Старшмй брат», «Оранжевое солнце». У 2005 у выніку канфлікту з мясцовай уладай, выкліканага парушэннем аўтарскіх правоў, група на чале з прадзюсэрам А. Воранавым пакінула Беларусь і ад канца г.г. знаходзіцца ў ЗША.

Гастролі: Беларусь, Расея, Украіна, Казахстан, Эстонія, Ізраіль, Галандыя, Англія, Ірландыя, ЗША.

Дыскаграфія: альбомы складам групы «Лето» «Краскн ушедшего лета» («REAL Records», Расея, 2000); складам групы «Краскм» «Старшпй брат/Жёлтый альбом» («REAL Records», 2002), «Я люблю тебя, Сергей/Красный альбом» (2003), «Оранжевое солнце/Оранжевый альбом» (2003), «Весна/Сннмй альбом» («Iceberg Music», 2004), «Те, кто любйт/Фмолетовый альбом»

(2004); трэкі «Старшмй брат»

(у зборніку «Точка отрыва» «REAL Records», 2002), «Сегодня к маме я прмехала домой» (у зборніку «Формула-3» Расея, 2002), «Я люблю тебя, Сергей!» (у зборніку «Союз XXXII» «СОЮЗ», 2003), «Ты пмшешь мне пнсьмо» (у зборніку «Большая стмрка 4» «REAL Re­cords», 2003), «Мне сегодня грустно» (у зборніку «Русская трмдцатка 9» «Квадро-дйск», 2003), «Старшйй брат-2» (у зборніку «5 звезд. Классный 3» «Iceberg Music», 2004), «Метелй» (у зборніку «5 звезд. Романтмческйй 3» «Ice­berg Music», 2004), «Весна» (у зборніках «5 звезд. Танцевальный 3», «Красочный 5» «Iceberg Music», 2004), «Оранжевое солнце» (у зборніку «Большая старка 5 звезд» «Iceberg Music», 2004).

Кіно, відэа: кліпы «Мамочка моя» (рэж. Мурго, 2003), «Сегодня к маме я прмехала домой» (рэж. А. Ігудзін, 2002), «Оранжевое солнце» (рэж. Р. Нурыеў, 2003), «Старшмй брат» (рэж. А. Ігудзін, 2002), «Старшмй брат-2» (рэж. А. Ігудзін, 2004), «Те, кто любмт» (рэж. Д. Захараў).

Кантакт: www.kraski.org

16.11.06//дп.

КАВАЛЁЎ СЯРГЕЙ (Ковалев Сергей, Kovalev Sergei) спявак, кампазітар, аўтар тэкстаў, аранжавальнік.

Нарадзіўся 01.03.1962 у Лагойску.

У 1984 скончыў МДМІ. Музычную кар’еру распачаў у 1980 як лідэр-гітарыст, аранжавальнік і аўтар музыкі рок-групы «Пульс», якая базавалася ў МДМІ. У 1985-89 мастацкі кіраўнік і ўдзельнік вакальнага квартэту «Парн», што працаваў пры Магілёўскай абласной філармоніі.

У 198994 сябра аўтарскай групы, музычны кіраўнік каманды КВЗ МДМІ. Ад 1996 удзельнік дуэту «КаСлука ДаКавалёв». У 2000 распачаў сольную кар’еру, у 2002 выступіў ініцыятарам стварэння праекту «Ковалев н Содружество музыкантов». Піша песні і спявае на расейскай мове. Сярод найбольш вядомых твораў «Ммнск это я», «Трамвай» (абедзве вык. «КаСлука ДаКавалёв»), «Мннскне окна», «Точка.Ьу», цыкл песень «Времена года» (усе ў аўт. вык.). Піша песні, робіць аранжаванні для многіх салістаў папулярнай музыкі.

Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль

моладзевай музыкі «Наваполацк 1987», «Славянскнй базар» (Віцебск, 1998), «Песня года Росснм» (Масква, 1998), «Песня года Беларусм» (2005). Узнагароды: лаўрэат конкурсу Рэспубліканскага фестывалю моладзевай музыкі «Наваполацк 1987», лаўрэат Другога ўсесаюзнага фестывалю народнай творчасці (1986), лаўрэат тэлефестывалю «Песня года Росснн» (1998, з песняй «Трамвай»).

Дыскаграфія: альбомы MC «Несогретое солнцем» (акустыка, С. Кавалёў, Аркадзь Юшын, Ігар Будай, 1989, аўт. выд.), у складзе «КаСлука ДаКавалёв» «На потом» («Smeet Records», 1997), «Песнм о Роднне» («Art House Rec.», 1999); сола «Песнн о Родпне-2» («Smeet Records»/«Art House Rec.», 2000), C. Ковалев & A.M.C.B. «Альтернатмва» (студыя C. Кавалёва, 2004), «Точка.Ьу» («Vigma», 2007); трэкі «Мннскме окна» (у зборніку «БелКППрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000). Кіно, відэа: кліпы у складзе «КаСлука ДаКавалёв»: «Осень» (рэж. Кірыла Слука, 1997), «Трамвай» (рэж. К. Слука і С. Кавалёў, 1997), «На потом» (рэж.М. Носаў, 1997), «Трамвай» (рэж. М. Носаў, 1998), «Мннск это я» (рэж. Н. Язоўскіх, 1998); сола «Солнце» (рэж. М. Носаў, 1997), «Лето» (рэж. Анатоль Вечар, 2000), «Командмровочный роман» (рэж. А. Вечар), «Очень лень» (рэж. Уладзімір Максімкаў, мантаж А. Вечара, 2002), «Затобой» (рэж. М. Носаў, 2005), «200 шагов» (рэж. А. Вечар, 2006).

Іншая інфармацыя: заняткі музыкай сумяшчае з асноўнай прафесіяй доктара-ультрадыягностыка. Кантакт: Dr.kovalev@rambler.ru

О1 .O3.O7//A.P.

I КАЗЛОВІЧ АЛЕГ гл. Аверын Алег.

КАЗЛОЎСКІ АЛЯКСЕЙ (Козловскнй Алексей, Kazlouski Aliaksei) бас-гітарыст, вакаліст, аўтар музыкі і ангельскамоўных тэкстаў.

Нарадзіўся 23.01.1955 у Ленінградзе. У 1977 скончыў геаграфічны факультэт БДУ. Ігрой на бас-гітары авалодаў самастойна. Як музыка пачаў выступаць на сцэне ў 1978 з групай «Уннверснтет». Ад 1982 у складзе групы «Сузор’е», у 1991— 93 выступаў у складзе групы «Zindan», у 1996-97 бас-гітарыст і вакаліст групы «Bros. In Blues». Ад 1997 да 1999 удзельнік групы «Mojo Blues». У снежні 1999 выехаў на пастаяннае жыхарства ў ЗША, дзе час ад часу выступае ў складзе зборных калектываў у блюзавых клубах. Супрацоўнічаў з групай «Ha­nau», пісаў тэксты песень для груп «Rouble Zone», «Zindan» і інш., сярод

найбольш вядомых песень «I Gotta Move», «Love Across The Ocean», «Same Kind Of Woman».

Гастролі: y складзе «Сузор’я» COOP, Польшча; y складзе «Zin­dan» Непал (1992).

Фестывалі: у складзе «Уннверсшета» студэнцкія фестывалі ў Ніжнім Ноўгарадзе (1977), Ераване (1978), Пскове (1980); у складзе «Bros. In Blues» «Блюз протмв войны» (Кіеў, 1997); у складзе «Сузор’я» Другі ўсесаюзны фестываль польскай песні «Віцебск 1990»; у складзе «Палацу» «Славянскнй базар» (1998). Дыскаграфія: у складзе «Сузор’я» LP «Сентябрьская река» («Мелодмя», 1987), CD «Кафе», «Рок-терапмя», «Неллн + «Сузор’е» (аўт. выд., 2002), трэкі «Let Hirn Go» (у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодня», 1990), «Песня о Роднне» (у зборніку «Песня о Роднне» «Мелодпя», 1987); у складзе «Mojo Blues» «Love Across The Ocean» («Ковчег», 1998), «I Gotta Move» («Ковчег», 1999); y складзе «Zindan» MC «Zindan» («Ковчег», 1996); трэкі «Came Out The Wilderness», «Freeze To Me Mama» («Палац», альбом «Дарожка» «БелСаціс», 1996, перавыд. «БМАдгойр», 2006).

Кантакт: +1 (914) 864-14-43 (х.); (914) 621-16-72 (маб.); kozlovski@optonline.net.

2 3.12.06//Д.П., фота Д.П.

КАЗЛОЎСКІ АНДРЭЙ (Козловскнй Андрей, Kazlouski Andrei) гітарыст, аранжавальнік, аўтар музыкі, гукарэжысёр, прадзюсэр.

Нарадзіўся 16.12.1953 у Ленінградзе. У 1976 скончыў МРТІ па спецыяль-

насці інжынер-канструктар радыёэлектроннай апаратуры. Граць на гітары пачаў у 1970, выступаў у калектывах мастацкай самадзейнасці ДК МАЗ, МРТІ, ад 1974 граў у складзе розных калектываў на танцавальных пляцоўках у Мінску. У 1977 стаў адным з заснавальнікаў групы «Сузор’е», у складзе якой выступаў да 1991. У 1996-97 гітарыст і вакаліст групы «Bros. In Blues». Актыўна працуе як студыйны музыка, запісваўся з многімі выканаўцамі папі рок-музыкі, ад 2004 гукарэжысёр «Русского радно» ў Мінску. У 2006 выступіў ініцыятарам стварэньня групы «V.S.O.P.». Сярод найбольш вядомых твораў музыка «Песні пра зубра» (ч.2), песні «Зрелый возраст», аўтар шэрагу аранжаванняўдля групы «Сузор’е».

Гастролі: СССР, Польшча. Фестывалі: міжнародны фестываль палітычнай песні «Рыга 1978«, Усесаюзны конкурс эстраднай песні «Ялта 1981» (дыплом); Другі ўсесаюзны фестываль польскай песні (Віцебск, 1990).

Узнагароды: лаўрэат 1 прэміі міжнароднага фестывалю палітычнай

песні «Рыга 1978», «Рок-карона 2001: За ўнёсак у развіццё беларускай рок-музыкі».

Дыскаграфія: міньён «Старый мост» («Мелодмя», 1983), магнітаальбом «Рок-терапмя» (1984, самвыдат), LP «Сентябрьская река» («Мелодмя», 1987), CD «Кафе», «Рок-терапня», «Неллн + «Сузор’е» (аўт. выд., 2002). «Песня пра зубра» (2007); трэкі «Let Him Go» (у LP зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодпя», 1990), «Песня о Родмне» (у зборніку «Песня о Родмне» «Мелодпя», 1987. Кіно, відэа: кліп «Я вернусь» (БТ, 1981), музыка да мультфільму «Про кота Васю н катавасмю» (муз. Эдуарда Ханка, «Беларусьфільм», 1982).

Іншая інфармацыя: захапляецца рыбалкай.

Кантакт: andrew_koz55@yahoo.com; +375 (29) 557-04-44.

14 .09.07//Д.П.

«КАЛЕЙДОСКОП» мінскі эстрадны аркестр, утвораны ў 1981 на базе Палацу культуры Белсавпрафу.

Кіраўнік В. Сярдзюк. У рэпертуары калектыву былі інструментальныя творы і песні савецкіх кампазітараў, апрацоўкі народных песень, кампазіцыі традыцыйнага джазу, свінгавыя і джаз-рокавыя творы.

Гастролі: Літва.

Фестывалі: «Юность Полесья» (1984, 1987), «Внтебская осень 1987», I Рэспубліканскі фестываль выканаўцаў джазавай музыкі (Віцебск, 1989).

Узнагароды: I месца на фестывалі «Юность Полесья 1984», Гран-пры фестывалю «Юность Полесья 1989».

05.03.06//Д.П.

КАЛЕСНІКАЎ КАНСТАНЦІН (Колесннков Константмн, Kalesnikau Kanstantsin) бас-гітарыст.

Нарадзіўся 15.09.1971 у Мінску.

У 1992 скончыў ІФК па спецыяльнасці выкладчык фізічнай культуры, трэнер па фехтаванні. Ігрой на басгітары авалодаў самастойна. Творчы шлях распачаў у 1993 у складзе групы «Jar Jabber», у 1996-98 удзельнік групы «Hasta la fillsta», ад 1999 да 2001 выступаў у складзе групы «Лепрнконсы», ад 2001 у складзе групы «IQ48», адначасова ад 2003 бас-гітарыст групы «Zygimont Vaza» і ад 2004 групы «Пару рублей». Фестывалі: «Басовішча 1996, 1997, 2003-05, 2007» (у складзе розных калектываў), у складзе «Лепрнконсов» «Нашествме» (Масква, 2000), у складзе «IQ48» «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2003, 2004, 2006, 2007), «Рок за бобров» (Бабруйск,

2005), «Рок-кола» (Наваполацк, 2005, 2006).

Дыскаграфія: у складзе «Jar Jab­ber» MC «I Live In A City» (1995); y складзе «Hasta la fillsta» MC «Has­ta la fillsta» («Скат рекордс», 1997); у складзе «Лепрнконсов» гл. 19992001; у складзе «Zygimont Vaza» «Kajin» (аўт. выд., 2004), «Distortion» (аўт. выд., 2006); у складзе «IQ48» «Вар’яты» («West Records», 2005); у складзе «Пару рублей» «Трезвый расчёт» («НМК», 2006).

Кантакт: kosty2002@tut.by; +375 (29) 647-31-33.

24.09 07//Д.П., фота ДЛ.

КАЛІНОЎСКІ АЛЯКСАНДР (Калмновскнй Александр, Kalinouski Aliaksandr) бас-гітарыст, кампазітар, аранжавальнік.

Нарадзіўся 09.01.1962 у Мінску.

У 1986 скончыў БДК па класе скрыпкі. Ад 1987 з перапынкамі музыка Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, у 1988-89 выступаў у складзе ансамбля «Тоніка». У 1997 у рамках аркестру ўтварыў джаз-групу «DTS-band», ад 2001 супрацоўнічае з групай «Сестра» Аляксея Шадзько, ад 2004 з групай «БорЖоМн», ад 2003 з групай «ДНК» Р. Газманава, ад 2005 з групай «Вступленме» А. Баля. Спарадычна выступае як удзельнік трыо «Bass Connection».

У якасці сесійнага музыкі запісваецца з многімі салістамі-вакалістамі. Фестывалі: «Славянскнй базар» (Віцебск, неаднаразова), «Золотой шлягер» (Магілёў), фестываль бігбэндаў (Масква), «Ступень к Парнасу» (Масква, 1994), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна» (неаднаразова), Джаз-карнавал

(Адэса), джаз-фестывалі ў Сочы, Ялце, Херфардзе (Нямеччына). Дыскаграфія: у складзе групы «DTS-band» MC «DTS Загг»(аўт. выд., 2000, перавыд. CD 2004), «Funkomania» (аўт. выд., 2006); у складзе групы «Сестра» гл. 2001-04;

у складзе «БорЖоМн» «Свет н тенн» (аўт. выд., 2004), «Сезон дождей» (аўт. выд., 2005); разам з групай «Ляпнс Трубецкой» «Золотые яйца» («West Records», Беларусь, 2004, «Lavina Music» і «Союз», Украіна), «Мужчнны не плачут. Песнн для кнно»(«Глорня Медна», 2006) разам з дуэтам «Аляксандра і Канстанцін» «Аўтаномная навігацыя» («West Records», 2006).

Кантакт: http://jazz.euroartwork.com; www.kalinovsky.medialogs.de; a_kalinovsky@mail.ru;

+375 (29) 639-79-09.

05.11.06//Д.П.

I «КАЛН ЮГА» група з Мінску. Паўстала ў 1992. Тады ж былі створаны першыя песні, аднак дэбютаваў калектыў увосень 1994 наступным складам: Юрый Гарачка акустычная гітара, вакал, Аляксандр Зуеў барабаны, Віктар Ступчык бас-гітара, Андрэй Дзяменцьеў гітара, Канстанцін Марозаў акардэон. Працуе ў стылі класічнага року з элементамі музыкі псіхадэлік, выконвае песні аўтарства Ю. Гарачкі на расейскай мове. У розныя гады ў складзе групы выступалі Наталля Шпакоўская скрыпка (ад 1994), Аляксей Яфрэменка барабаны (ад 1996), Яўген Цылікаў бас-гітара (ад 1996, адначасова «Partyzone»), Андрэй Вераб’ёў клавішныя (ад 1996), Дзмітрый Астроўскі бас-гіта-

ра (ад 1998 -* «Impatt», «Indiga»), Аляксандр Цэйтлін скрыпка (ад 1998 адначасова «Дыліжанс»), Алег Рыбалка перкусія (ад 2001), Яўген Хітрак флейта (ад 2001 адначасова «Князь Мышкнн»), Аляксандр Красноўскі бас-гітара (ад 2002). На пачатку 2005 група складалася з А. Яфрэменкі, А. Красноўскага, А. Дзяменцьева (адначасова «P.L.A.N.»), А. Вераб’ёва, А. Рыбалкі, Ю. Гарачкі, аднак творчай актыўнасці не выказвала. Найбольш вядомыя песні «Дорогм», «Золото», «Белая рубаха».

Фестывалі: «Блюз жыве ў Мінску» (1997), «Калмнннград In Rock» (Pa­cefl, 2000).

Дыскаграфія: альбомы MC «Дорогм» (1997), CD «Дорогн» («TON-Records», 2002), «Руны» («ПанРекордз», 1999), «Ноль по Кельвмну» («Bulba Records», 2001); трэкі «В прмцеле твоего ружья» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

Кіно, відэа: музыка да дакументальнага фільму «Легенды Беларусі» (Белтэлерадыёкампанія, 2000, не выдадзены); кліпы «Золото» (1999), «Дом» (рэж. К. Марозаў, 2000), «Белая рубаха» (2001).

Кантакт: +375 (29) 639-48-69; yuzik_18@mail.ru (Ю. Гарачка).

27.Оа.О5//Д.П.

КАЛМЫКОЎ ЯЎГЕН (Колмыков Евгеннй, Kalmikov Yauheni)рэжысёр, прадзюсэр.

Нарадзіўся 24.12.1967 у Мінску.

У 1993 скончыў МІК па спецыяльнасці рэжысёр масавых свят.

У 1992-94 працаваў рэжысёрам тэатру «Эскулап», наступныя два гады

займаў пасаду рэжысёра-пастаноўшчыка ТА «Эстрада». Ад 1995 прадзюсэр групы «Пяпнс Трубецкой». Ад 1997 працаваў рэдактарам музычнага часопісу «Ушн». Рэжысёрпастаноўшчык многіх канцэртаў і музычных фестываляў. Ад 2001 прадзюсэр і адзін з заснавальнікаў ТА «Детн Солнца», прадзюсэр музычных калектываў «Мантана», «Merry Poppins», «ТТ-34», «Крамбамбуля» (супрадзюсэр у 2004-05), а таксама такіх праектаў, як дуэт «Саша н Снрожа», Інтэрнэт-тэлебачання «Sasi.tv». Музычны прадзюсэр такіх кінафільмаў і тэлесерыялаў, як «Последннй забой», «Королева бензоколонкн-2», «Реальный папа», «Тмскн», «Стмкс», «Шутка», супрадзюсэр фільму «Охота на пмранью», серыялу «Мужчнны не плачут, 1 і 2», «Трое с верху».

Кантакт: Kolmikov@mail.ru

24.11. 06//Д.П., фота Д.П.

I «КАЛЬЯН» група з Гродна. Карані групы у восені 1996, калі быў утвораны напачатку акустычны дуэт Дзмітрый «Вундэр» Антаневіч перкусія і Аляксандр Дзянісаў BaKan, гармоніка, да якіх неўзабаве далучыліся Ілля Прошкін гітара і Аляксандр «Бітнік» акустычны бас. Гэты склад праіснаваў нядоўга. У лютым 1997 Антаневіч і Дзянісаў запісалі ў хатніх умовах акустычны альбом «Перекопало середнну». Вясной 1997 да групы далучыліся Андрэй Сакалоў гітара, акардэон і Юлія Юркавец бас-гітара. Пасля запісу дэбютнага альбому музыкі групы вызначылі яе стыль як анарха-фолк-панк-рок. Цягам гадоў праз калектыў прайшло шмат музыкаў. У 2004 у складзе калектыву выступалі А. Дзянісаў, Ілля «Ільябл» Пячынін гітара, вакал, акардэон, Канстанцін «Кот» Хробак бас-гітара, бэк-вакал, Лізавета Мерляк скрыпка, Аляксандр «Сыр» Сыраежка барабаны. Апошнім часам група адышлася ад фолк-панку, шмат эксперыментуе з гучаннем. Найбольш вядомая песня «Радыёактыўны снег».

Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1997, 1998).

Узнагароды: лаўрэаты конкурсу на фестывалі «Басовішча 1998».

Дыскаграфія: альбомы MC «У краіне цудаў» (аўт. выд., 1997), «Парагвай» (акустычны, 1998), «Б.Н.» (аўт. выд., 1999), «Ноўбадзі» (аўт. выд., 2002), «Hate!» (аўт. выд., 2004), «Голая правда» (аўт. выд., 2005); трэк «Радыёактыўны снег» (у зборніку «Прэм’ер Тузін 2006» «West Records», 2006).

Кантакт: www.kalian.grodno.by 16.03.07//Д.П.

КАМОЦКАЯ КАСЯ (Камоцкая Кася, Kamockaja Kasia) спявачка, якая ў творчасці трымаецца стылю бард-року.

Нарадзілася 22.06.1963 у Мінску.

У 1985 скончыла гістарычны факультэт БДУ, там жа аспірантуру (1989). Музыкай захапілася ў канцы 80-х, калі пачала выступаць у дуэце з тагачасным мужам Алесем Камоцкім, выконваючы песні ў рэчышчы бардаўскай творчасці. У 1991 пачала супрацоўніцтва з групай «Новае Неба», абраўшы за аснову стылю мэйнстрым рок-музыкі з філасофска-сацыяльным падтэкстам. Ад пачатку XXI ст. праект існуе ў акустычным варыянце. Аўтар і вядоўца музычнай праграмы «ПраРок» спачатку на мінскім тэлеканале «8 канал» (1994-95), пазней на інфармацыйна-музычнай радыёстанцыі «101,2» (1995-96). Удзельніца супольнага музычнага праекту «Народны альбом» (1997). У рэпертуары песні на вершы сучасных беларускіх паэтаў, сярод найбольш вядомых «Шостае падарожжа» (сл. I. Бабкова), «Сон у трамваі» (сл. Адама Гпёбуса), «Белая лебедзь» (сл. А. Сыса), «Мая краіна» (сл. Міхала Анемпадыстава).

Фестывалі: многія імпрэзы ў Беларусі, Польшчы («Басовішча»), Украіне, Францыі, Даніі, Літве, Вялікабрытаніі, у тым ліку «Roskild» (Данія, 1993).

Узнагароды: «Рок-карона» ў намінацыі «Рок-князёўна» на цырымоніях 1994, 1995.

Дыскаграфія: гл. «Новае Неба»; трэкі «Котка» (у зборніку «Вольныя танцы: новая альтэрнатыва» «БМАдгойр», 2000), «Белая лебедзь», «Сон у трамваі» (у зборніку

«Вольныя танцы: слухай сваё» «БМАдгойр», 1999), «У небе зьнічаваньняў» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004), «Мая краіна» (у дэма-зборніку «Be­larusian Red Book. Music of Bela­rus» Нямеччына, 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Дом» (рэж. Анатоль Вечар), «Спыніліся надарозе» (рэж. А. Вечар), «Неба мяняе колер» (рэж. А. Вечар), «Цэпэліны» (рэж. У. Маркевіч, 1999), «Мая краіна». Кантакт: kkasia@tut.by, Kassia@tut.by

06 О8.О7//С.К.-Д.П., фота Д.П.

КАМОЦКІ АЛЕСЬ (Камоцкмй Алесь, Kamocki Ales) паэт, гітарыст, аўтар музыкі.

Нарадзіўся 09.06.1958 у Барысаве.

У 1986 скончыў аддзяленне філасофіі гістарычнага факультэту БДУ.

У сярэдзіне 80-х выступаў як саксафаніст у складзе груп «Блмзнецы», пазней «Зартнпо», у другой палове 80-х пачаў выступаць як выканаўца ўласных беларускамоўных песень і песень на вершы вядомых паэтаў.

У канцы 90-х стаў запісваць уласныя творы ў хатніх умовах, абсталяваўшы для гэтага кампакт-студыю. Супрацоўнічае з гітарыстам Уладзімірам Ткачэнкам, піша песні для

іншых выканаўцаў («Абарваная струна» для Стэфана, у суаўтарстве з Леанідам Шырыным). Актыўна выступае з канцэртамі. Аўтар некалькіх зборнікаў паэзіі. У 2006 упершыню ажыццявіў запіс уласных песень разам з інструментальнай групай. Сярод найбольш вядомых твораў: праграмы «Паравіны году», «Дах»; песня «Абарваная струна».

Дыскаграфія: альбомы MC і CD «Першы сшытак» (1986), «Якусё ўжыцьці» (1998), «Зорка спагады» (на вершы Рыгора Барадуліна, «Grand Records», 2000), «Псальмы і балады» (на вершы Р. Барадуліна, 2000), «Асяніна» (2001), «Вінодажджоў» (2002), «Дым» (2002), «Дом» (2003), «Дах» («Aist Music», 2006), «Паравіны году» (вык. Зміцер Вайцюшкевіч і «WZ-Orkiestra», аўт. выд., 2003), «Месяц і сонца» (вык. 3. Вайцюшкевіч і «WZ-Orkiestra», «West Records», 2005); трэкі «Кастрычнік», «Княгіня хараства», «Спадарыня», «Я выдумаў цябе», «Восень», «Я гадоў перажытых помню», «Людзі на балоце» (у MC зборніку «Нябачны мур» «Культурны кантакт», 1999). Кантакт: http://by-kraj.com;

ales@by-kraj.com

11.03.07//Д.П.

мір Бярбераў дуда (-» 1992 «Ліцьвіны»). У 1992 да суполкі далучыўся Ігар Войніч бас-гітара, вакал.

У 1994-95 у складзе калектыву выступаў Ігар Вяжэвіч скрыпка, у 1994 Кастусь Герашчанка гітара, флейта, вакал. Музыка групы выкарыстоўвалася ў спектаклі «Заложніца кахання» (тэатр «Вольная сцэна», рэж. В. Мазынскі, 1996). Калектыў спыніў існаванне ў кастрычніку 1996.

Фестывалі: «Губерталіі» (Гродна, 1992), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1992, 1994), фестываль, прысвечаны гадавіне бітвы пад Оршай (1994).

Дыскаграфія: альбом CD «У краіне талераў» («TON-Records», 1995), трэк «Грай, дудар» (у зборніку «Вольныя танцы слухай сваё» «БМАдгойр», 1999).

Кіно, відэа: кліп «Не ківай галавой» (рэж. Анатоль Вечар, 1995), песня «Краіна талераў» гучыць у дакументальным фільме «Беларусь, лета 1991» (рэж. У. Колас, 1991), песня «А дзе ж тыя ваяры?» у дакументальным фільме «Турнір» (рэж.

  1. Волах, 1994); музыка да мастацкага фільму «Шукальнікі скарбаў» (рэж. I. Волах, 1993).

18.О5.О4//Д.П.

«КАМЭЛОТ» мінская творчая музычная суполка аўтараў, якая ў сваіх творах стылізавала гарадскую музыку мінулага з акцэнтам на жанр гістарычнай балады і акустычнае гучанне.

Утварылася восенню 1991 і пачаткова выступала наступным складам: Зміцер Сідаровіч гітара, вакал, Алесь Кішкін гітара, флейта, вакал, Валянцін Агееўбарабаны, Уладзі-

КАНАВАЛАЎ ЯЎГЕН (Коновалов Евгеннй, Kanavalau Jauheniy)гітарыст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 22.09.1947 у Гродне.

Скончыў МРТІ ў 1971. Падчас навучання ў інстытуце, самастойна авалодаўшы гітарай, увайшоў у склад ансамбля «Алгорнтмы». У 1972 выступаў у складзе ансамбля «Гусляры», наступныя два гады граў

у складзе калектыву, які працаваў у т.зв. «Біржы» у часе танцаў.

У 1977-78 удзельнічаў у розных калектывах, пасля чаго адхіліўся ад актыўнай канцэртнай дзейнасці. У канцы 90-х пачаў выступаць падчас джэм-сесій у мінскім «Стар-клубе», удзельнічаў у паказе некалькіх праграм групы «Князь Мышкнн». Пазней заняўся запісам сольных праграм. Гастролі: у складзе «Алгорнтмов» выступленні ў гарадах Расеі, у т.л. Цюменскай вобл. (1966, 1967), краінах Прыбалтыкі (1967-70), Грузіі (1968).

Фестывалі: у складзе «Алгорнтмов» 1 фестываль моладзевай музыкі ў МРТІ (1968).

Узнагароды: у складзе «Алгормтмов» 1 месца ў конкурсе ансамбляў на фестывалі моладзевай музыкі ўМРТІ (1968).

Дыскаграфія: аматарскія запісы «Алгорнтмов», сольныя дэма-альбомы «Параллельный мпр №1, 2, 3» (1999-2000), «Кормдор зеркал» (2001), «Крнвой блюз» (2002), «Новогодннй сон» (2002), «Настроенне» (2003), «Сумеркм» (2005).

Кіно, відэа: дакументальны фільм «Маршрут №13» (рэж. I. Гаско, «Беларусьфільм», 1968).

27.04.04//Д.П.

КАНДРУСЕВІЧ УЛАДЗІМІР (Кондрусевмч Владнммр, Kandrusevich Uladzimir) гітарыст, піяніст, кампазітар.

Нарадзіўся 29.09.1949 у Гродне.

Скончыў БДК па класах фартэпіяна Л. Юшкевіча (1973) і кампазіцыі Яўгена Гпебава (1979) і пад яго ж кіраўніцтвам асістэнтуру-стажыроўку (1981). Як музыка дэбютаваў у 1965

у складзе гродзенскай групы «Городняне», ад 1968 быў удзельнікам мінскай групы «Ключн», з 1969 да 1971 -лідэр мінскай групы «Панебраце». Сябра Саюзу кампазітараў Беларусі з 1979. Ад 2005 мастацкі кіраўнік прадзюсэрскага цэнтру «Спамаш». Працуе ў жанрах сімфанічнай, камернай музыкі, аўтар балетаў і мюзіклаў «Крылы памяці» (паст. ДАВТ БССР, 1986), «Мефмстофель» (паст. тэатру оперы і балету Ніжняга Ноўгараду, 1991), «Джулня» (1990), «Шклянка вады» (1994),абедзве пастаўлены ў Дзяржаўным тэатры музычнай камедыі, інструментальных эстрадных твораў, музыкі для тэатру (спектаклі «Бура» паводле Шэкспіра, «Сымон-музыка» паводле Якуба Коласа, «Цар Ірад» усе ў Дзяржаўным тэатры лялек). Аўтар музыкі да больш чым 50 кінафільмаў, у тым ліку «Плач перапёлкі» (1990), «Эпйлог» (рэж.

  1. Дабралюбаў, 1994).

Фестывалі: Францыя, Польшча, Нямеччына, Югаславія, Літва, краіны СНД.

Узнагароды: лаўрэат міжнароднага тэатральнага фестывалю ў Торуні (Польшча) і інш.

Кантакт: V.Kondrusevich@tut.by

27.01.07//Д.П.

КАПЛАНАЎ ІЗМАІЛ (Капланов Мзмапл, Kaplanau Izmail) спявак, кампазітар, аўтар песень папулярнага рэпертуару.

Нарадзіўся 12.06.1938 у Гомелі. Сапраўднае імя Ісак Каплан. У 1957 скончыў Віленскую музычную вучэльню па класе акардэона. У гэтым жа годзе распачаў прафесійную кар’еру музыкі. У 1967 стаў заснавальнікам і музычным кіраўніком ансамбля БДФ «Орбпта-67». Ад 1961 актыўна займаецца напісаннем музыкі і аранжаваннямі інструментальнай музыкі. У апошнія гады выступае як спявак у дуэце з сужэнкай Нэлі Багуслаўскай, выконваючы песні на розных мовах. Сярод найболыл вядомых «Одпнокмй», «Ммнскнй вечер», «Я возьму тебя с собой», «Песнм возвраіцаются» (гімн фестывалю «Золотой шлягер»), «Ах, эта ночь», «Землякн», «А я не плачу» (усе на словы Алега Жукава), «Давай, гптара», «Огляннсь, моя любовь», «Годы-годы» (усе на словы В. Тулінава), «О любвм п печалн», «Прнзнанпе», «I змаўчала гітара. Памяці У. Мулявіна», «Застольная», «Ой, не клён рыпіць» (усе на словы Н. Салодкай), «А вода течёт-течёт», «Река н берега», «Потому что» (усе на словы М. Геца) і інш. Ягоныя песні выконваюць Аляксандр Саладуха, Анжаліка Агурбаш, Іна Афанасьева, Якаў Навуменка, Іскуі Абалян, Нэлі Багуслаўская, М. Баскаў і інш. Аўтар музыкі да трох радыёспектакляў, тэлефільмаў, у тым ліку фільму «Хлопец з вёскі Белае» (рэж. Уладзімір Арлоў).

Фестывалі: «Славянскнй базар» (неаднаразова), «Золотой шлягер» (неаднаразова).

Узнагароды: лаўрэат тэлефестыва-

лю «Песня года 2004» (Расея).

Дыскаграфія: «Еврейскнй альбом» (2006).

Кантакт: +375 (29) 672-73-43.

12.11. О6//В.Б.

КАРАПЕЦЯН КАРЭН (Карапетян Карен, Karapetyan Karen) скрыпач, педагог, аранжавальнік.

Нарадзіўся 20.04.1977 у Магдэбургу, Нямеччына. Скончыў БДІК па спецыяльнасці артыст эстрады, выкладчык па класе скрыпкі (2002), Маскоўскі новы юрыдычны інстытут па спецыяльнасці юрыст-спецыяліст (2006). Выступаў як спецыяльна запрошаны музыка ў шэрагу калектываў, у тым ліку камернай музыкі. Супрацоўнічае з ансамблямі «Calypso», «Днлнжанс», «Kriwi», «Харлі», «Саванна» і інш.

Фестывалі: у складзе «Calypso» джаз-фестываль «Мінск 1997», фестываль джазавых аркестраў (Мінск, 1998). «Студенческая весна» (Віцебск, 1998), у складзе «Днлнжанса» «Славянскнй базар» (Віцебск,

2000), «Rado-Jazz» (Мінск, 2002), у складзе «Kriwi» XXVI фестываль «Dzwi^ki pölnocy» (Польшча, 2002), «Fete Des Cultures» (Люксембург, 2002), «Radio MultiCulti Party» (Берлін, 2002), «Pogranicze» (Франкфуртнад-Одэрам, Нямеччына, 2002), «Festival Fur Folk, Lied und Weltmu­sik» (Перлеберг, Нямеччына, 2003); у складзе «Харлі» «Славянскнй базар» (Віцебск, 2003, 2004), «Наша музыка» (2003), «Золотой шлягер» (Магілёў, 2003), «Еўрабачанне» (Кіеў, 2005), «Siabrouskaja Biaseda» (Гродэк, Польшча, 2005), «Блюз без гранмц» (ЦДМ, Москва, 2002, разам з групай «Фонограф» і Юляй Смалянін), сольныя канцэрты папулярнай джазавай музыкі ў Зялёнай Гуры (Польшча, 2001), Швейцарыі (Базель, Цурых, Берн, 2001).

Узнагароды: Гран-пры фестывалю «Студенческая весна 1998», у складзе «Харлі» 1 прэмія конкурсу ВІА на фестывалі «Золотой шлягер 2003».

Дыскаграфія: удзел у запісе альбомаў і трэкаў груп «3:морс» «Ассортн» («Bulba-Records», 2000), Леаніда Гурвіча«All That...» (аўт. выд., 2001), «ZET» «Марны» ў трыб’юце «Personal Depeche»(«MSH Records», 2003), «Саванна» «Волна» (аўт. выд., 2003), «ЛОМ» «Простн-проіцай» («West Records», 2004), дуэту «Аляксандра і Канстанцін» «Сойка» (аўт. выд., 2003), «Харлі» «Родныя мясціны» («Vigma», 2004), «Любовь — нмя твоё» («Новая музыкальная культура», травень 2007), В. Каліны «Озорной гуляка», «На лнчном фронте все без перемен».

Кіно, відэа: кліпы -дуэт «Аляксандра і Канстанцін»: «Пчолка» (рэж.

В. Свіягін, В. Сафонаў, 2003); «Хар-

лі»: «Танцы на палянцы» (рэж.

К. Наважылава, 2004); «Саванна»: «Не мсчезай» (2003).

Іншая інфармацыя: студыйныя сесіі і супрацоўніцтва з Гюнэш Абасавай, Шыр, Ізмаілам Капланавым, В. Калінам, Вольгай Барабаншчыкавай, «Kriwi», «Дмлнжансом», «Меркавай», Н. Пальчэўскай, Янай, У. Ухцінскім, «Лепрнконсамн», «Крамбамбуляй», Аркадзем Эскіным, Валерыем Шчэрыцам і інш.

Кантакт: karenviolin@yahoo.com; +375(29)755-91-36.

05.11.06//ДП.

КАРЫЗНА ЎЛАДЗІМІР (Корнзно Владнммр, Karyzna Uladzimir) паэт.

Нарадзіўся 25.05.1938 у в. Закружжа Мінскага р-ну. Выступаць з вершамі ў друку пачаў у 1956. У 1961 скончыў філалагічны факультэт БДУ. Цягам некалькіх гадоў выкладаў мову і літаратуру ў вясковай школе.

У 1967-80 працаваў рэдактарам, старшым рэдактарам, загадчыкам аддзелу беларускай музыкі Рэспубліканскага радыё, ад 1981 -старшы рэдактар выдавецтва «Юнацтва». Аўтар тэкстаў шматлікіх песень, у тым ліку на музыку Уладзіміра Будніка, Яўгена Гпебава, Леаніда Захлеўнага, Эдуарда Зарыцкага, Ігара Лучанка, Юрыя Семянякі, Эдуарда Ханка і інш.

Дыскаграфія: MC альбом «Люблю цябе, Белая Русь. Песні на вершы Уладзіміра Карызны» («Ковчег»); трэкі «Салавей спявае» (муз.

Э. Ханка, ансамбль «Сябры» ў LP «Шумнте, берёзы» «Мелодня», 1984), «Вясенняя песня Радзіме», «Зялёны паром» «Сябры»

(абедзве на муз. Л. Захлеўнага), «Незабудкі» (муз. Э. Зарыцкага), «Зязюльчына раніца» (муз. Мікалая Сацуры, усе ансамбль «Сябры» ў LP «Далёкмй свет» «Мелодпя», 1986), «Пацалунак» (муз. I. Лучанка, у LP «Чараўніцы» «Мелодня», 1978), «Салавей спявае» («Сябры», у LP «Шумнте, берёзы» «Мелодмя», 1985).

Кнігі: песенныя зборнікі «Клубныя вечары» (Мінск, 1979). «Люблю цябе, Белая Русь» (Мінск, 1984).

Паводле даведніка «Беларускія пісьменнікі», ДЛ.

КАРЫЯНА (Коррнана, Соггіапа) спявачка, выканаўца пап-рокавага рэпертуару, аўтар тэкстаў.

Сапраўднае імя Кацярына Качына. Нарадзілася 28.08.1984 у Мінску.

Займацца музыкай пачала ва ўзросце 6 гадоў, падчас навучання ў сярэдняй школе спявала ў хоры «Журавінка», пазней выступала як салістка школьнага ансамбля. Скончыла ўсходняе аддзяленне БДУ па спецыяльнасці кітайская мова (2006), падчас навучання ва ўніверсітэце пачала супрацоўнічаць з кампазітарам і аранжавальнікам Леанідам Шырыным. Рэпертуар заснаваны на песнях на ўласныя ангельскамоўныя тэксты. Сярод найбольш вядомых песень «Hush», «Freedom», «You Break Me», «Для тебя» (сумесна з Нілсам).

Фестывалі: «Ялта2004».

Узнагароды: Гран-пры фестывалю «Ялта 2004».

Дыскаграфія: CD-дэма «Hush» (2004); трэк «You Break Ме» (у зборніку «Первый Ннтернацмонал» «Vigma», 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Гт 18» (рэж.

Анатоль Вечар, 2002), «Forever» (рэж. Уладзімір Максімкаў, 2002).

Іншая інфармацыя: захапляецца катаннем на ролікавых каньках, кітайскай мовай.

Кантакт: corriana4ever@yandex.ru;

www.corianna4ever.narod.ru; +375 (29) 749-09-08.

05.11.О6//Д.П.

І«КаСлука ДаКавалёв» мінскі ДУЭТ.

Выконваў аўтарскія расейскамоўныя песні ў стылі папулярнай моладзевай музыкі. Утварыўся ў 1996, у складзе дуэту выступалі Кірыла Слука вакал, аўтар музыкі і тэкстаў і Сяргей Кавалёў аўтар музыкі і тэкстаў, клавішныя, аранжаванні. Дуэт праіснаваў да канца 90-х, калі творчыя шляхі музыкаў разышліся. Дыскаграфія: альбом MC «На потом» («Vigma», «Smeet Records», 1997), «Песнм о Родпне» («Art House Rec.», 1999).

27.11.О6//Д.П.

«КАТАФАЛК» віцебская група, якая ўтварылася ў 1993 дзеля выканання рок-музыкі ў стылі грындкору.

Першапачатковы склад: Аляксандр «Удаф» Анціпенка гітара, Дзмітрый «Дыяген» бас-гітара, Аляксей «Кен Лард» Кавалеўскі барабаны, Іван «Бацыла» Маркоўскі вакал, Андрэй «Лёва Задаў» Ляухін вакал. У канцы 2006 група выступала наступным складам: А. Анціпенка, Дзяніс «Батон» Хоцькін бас-гітара, Максім «Макс» Жукаўбарабаны, Вячаслаў «Слава» Равер вакал, А. Ляўхін, Сяргей «Кіт» Кузьмін. Цягам

гадоў група брала ўдзел у шэрагу рэгіянальных фестываляў.

Дыскаграфія: альбомы «Катафалк» (дэма, 1993), MC «The Bad Of 1993-96» («BUTT Records», 1997), «Катафалк» (дэма, 1998); трэку зборніку «Blow Up This Town, vol. 2» («BUTT Records», 2002).

Кантакт: www.zhukov.tv; maximzhukov@tut.by; 210032, а/с 11А, Віцебск, Беларусь, Жукаву Максіму Леанідавічу. 24.12.06//М.Ж.

КАЦІКАЎ АЛЯКСАНДР (Катмков Александр, Katikov Aleksandr) гітарыст, вакаліст, аранжавальнік, кампазітар.

Нарадзіўся 31.03.1959 у в. Ромуці Воранаўскага р-ну Гродзенскай вобл. Ва ўзросце 8 гадоў пачаў вучыцца музыцы па класе баяна.

У 1982 скончыў ММВ па класе флейты. Вучыўся на завочным аддзяленні МІКу. Ад 1982 да 1984 выступаў у складзе мінскай групы «Дналог» М. Самусевіча, ад 1984 да 1987 працаваў музыкам у Ніжнім Урангоі (Pa­cefl), наступныя пяць гадоў музыкам ансамбля мінскай рэстарацыі «Планета», у 1992 быў запрошаны ў ансамбль «Песняры». У 1998 пасля падзелу ансамбля пачаў працаваць у ансамблі «Белорусскне Песняры». Падчас працы ў складзе «Песняроў» стаў ініцыятарам напісання, кампазітарам і аранжавальнікам праграмы «Жывем» на вершы Ларысы Геніюш, выдадзенай у 2000 асобным дыскам. У запісе ўдзельнічалі Уладзімір Мулявін, музыкі «Песняроў» і спецыяльна запрошаныя выканаўцы. Рабіў песні I аранжаванні для многіх выканаўцаў

папулярнай музыкі Беларусі.

Гастролі: гл. «Песняры» I «Белорусскме Песняры».

Фестывалі: гл. «Песняры» і «Белорусскне Песняры».

Дыскаграфія: гл. «ГІесняры» 1994-2000; «Белорусскме Песняры»; трэк «Только с тобой» (у зборніку «Бульба-хнт 2000» «Bulba Re­cords», 2000).

Кіно, відэа: кліпы «Только стобой» (рэж. Анатоль Вечар, 2002), «Не любп нелюбммого», «Хлопец, не журыся», «Знай, не забывай».

Кантакт: +375 (17) 274-02-32, (29) 674-02-32; Katikov@mail.ru 19.04 ОЗ//Д.П.

КАШАПАРАЎ АНАТОЛЬ (Кашепаров Анатолнй, Kasheparov Ana­toliy) спявак.

Нарадзіўся 15.10.1950 у Мінску.

Скончыў БПІ, МІК, ГІТІС (1989) па спецыяльнасці эстрадная рэжысура. Выступаць на сцэне пачаў у 1967 як вакаліст мінскай групы «Смнне гмтары». У 1971 быў запрошаны ў склад

ансамбля «Песняры», у якім выступаў да 1989. У 1990 выехаў у ЗША, дзе не пакідаў заняткаў музыкай.

У 2006 на некалькі месяцаў вярнуўся на радзіму, выступіў з шэрагам канцэртаў у Беларусі і Расеі. Сярод найбольш вядомых твораў у ягоным выкананні «Вологда», партыя ў оперы-прытчы «Песня пра долю». Гастролі: гл. «Песняры».

Фестывалі: гл. «Песняры». Дыскаграфія: гл. «Песняры». Кантакт: www.kasheparov.narod.ru; kosha2816 @yahoo.com

07.11.06//Д.П.

КАЧАРОЎСКІДЗМІТРЫЙ (Кочаровскнй Дммтрмй, Katcharouski Dzmitri) спявак, выканаўца традыцыйнага папулярнага рэпертуару.

Нарадзіўся 20.05.1976 у Гродзенскай вобл. Скончыў музычную школу, у 1999 Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут. У гэтым жа годзе быў прыняты салістам-вакалістам у склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. Ад 2003 жыве ў Маскве, працуе пераважна як актор кіно. Сярод найбольш вядомых песень, якія выконваліся пераважна на расейскай мове, «Лодка белая», «Ты одна», «Музыкант», «Спнеокая».

Фестывалі: «Золотой Скмф» (Данецк, 2000), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна 2001», «Славянскмй базар 2001», «Море друзей».

Узнагароды: спецыяльны прыз журы конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Золотой Скмф 2000», спецыяльны прыз конкурсу Нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі «Маладзечна 2001», лаўрэат I прэміі

конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Славянскмй базар 2001».

07.11.06//ДЛ.

КАЧЫНА КАЦЯРЫНА гл. Карыяна.

КІРЧУК ІВАН (Кнрчук Нван, Кігchuk Ivan) фалькларыст, педагог, выканаўца на народных музычных інструментах, аранжавальнік, заснавальнік і лідэр груп «Тройца» і «Этна-трыо «Тройца».

Нарадзіўся 14.09.1958 у Лідзе, у 1977 скончыў Лідскую музычную вучэльню, у 1985 БУК, аспірантуру Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі (1988). Выкладчык кафедры этнаграфіі і этналогіі ДПУ імя М. Танка. Ад 1984 да 1995 кіраваў фальклорнымі калектывамі «Прадвесне», «Бліскавіцы», «Дабрадзеі», «Агняцвет», «Дзіва», у 1995 сабраў групу «Тройца», якая выконвала фолк-

ф’южн на аснове старажытнага беларускага музычнага фальклору.

Са студзеня 1999 група называецца «Этна-трыо «Тройца» і выступае ў новым складзе з траўня гэтага ж году. Гэтыя калектывы ўдзельнічалі ў шэрагу фальклорных і джазавых фестываляў у Еўропе і Азіі, неаднаразова запісваліся для тэлевізійных і радыёпраграм, запісалі і выдалі ў апрацоўках I. Кірчука ў Галандыі два альбомы, пазней перавыдадзеныя ў Беларусі. У ліпені 1996 «Тройца» была адзначана дыпломам I ступені конкурсу «Саступі дарогу!» Фонду Сораса-Беларусь, а ў чэрвені 1997 дыпломам Фонду Генры Форда ў рамках праекту «Спадчына».

Гастролі: гл. «Тройца» і «Этна-трыо «Тройца».

Фестывалі: гл. «Тройца» і «Этнатрыо «Тройца».

Узнагароды: дыплом у намінацыі «Традыцыі і сучаснасць» цырымоніі «Рок-каранацыя 1998», «Рок-карона 2004-05» у намінацыі «Традыцыі і сучаснасць».

Дыскаграфія: гл. «Тройца» і «Этнатрыо «Тройца»; сольны CD «Heritage Of The Lost Villages» («PAN Records», Галандыя, 2000, перавыд. MC «Спадчына загінуўшых вёсак» «Bulba Re­cords», Беларусь, 2000), ініцыятар выдання альбому аўтэнтычных запісаў «Століншчына» (2005).

Кіно, відэа: гл. «Тройца» і «Этнатрыо «Тройца».

Хобі: збіранне народных музычных інструментаў з розных краін, якія актыўна выкарыстоўвае падчас канцэртаў.

Кантакт: troitsa_folk@mail.ru

05.11 06//ДП., фота Д.П.

«КЛЕЙ!» калектыў з Брэсту, які ўтварыўся ў 1997 і першапачаткова, да 1999, меў назву «Funny House».

Група на працягу ўсяго існавання трымалася стылю гранджу ў спалучэнні з элементамі панку. Першапачатковы склад: Ілля Курачкін (««Eternal Eclips») вакал, гітара, барабаны, Алег Малейка вакал, гітара, Руслан Крапчук бас-гітара.

У 1999 месца за барабанамі заняў Андрэй «Дрын» Дранюк, у 2000 на месца бас-гітарыста прыйшоў Леанід Багдановіч, праз год вярнуўся Р. Крапчук, і калектыў выступаў з двума выканаўцамі на бас-гітары аж да распаду ў другой палове 2002. Пасля гэтага I. Курачкін і Л. Багдановіч утварылі хард-коравы праект «D_tails».

Дыскаграфія: трэкі «Шмаль» (у зборніку «Я в Бресте» «Art Classic Company», Мінск, 2002), «Все нормально» (у зборніку «Я в Бресте 2» «Art Classic Company», Мінск, 2003).

Кантакт: +375 (162) 26-49-40 (Ілля), (162) 26-60-77 (Леанід).

27.03.04//Г.Ш.

І«КЛЁНДАЙК» мінская група, якая ўтварылася ўвосень 2003. Выконвае папулярную рок-музыку, рэпертуар заснаваны на аўтарскіх расейскамоўных песнях. У першым складзе групы выступалі Макс Івашын клавішныя, Аляксандр Красноўскі бас-гітара, Дзмітрый Пронін гітара (-» 2004), Аляксей Волкаў барабаны (<«Postscriptum», «NEO»), Каця Пытлева вакал, аўтар тэкстаў. На пачатку 2004 да групы часова далучыўся гітарыст і саўндпрадзюсэр В. Марголін, цяпер група складаецца з К. Пытлевай, А. Волкава, Ігара Норыка гітара, Сяргея Бялова бас-гітара («-2006), Паўла Углова клавішныя. 3 вынікаў 2005 група была прызнана лепшай сярод маладых калектываў краіны паводле апытання «Музыкальной газеты». Найбольш вядомыя песні «Не важно», «Я знаю», «Не получнтся». Гастролі: клубныя канцэрты ў Маскве (2005-06).

Фестывалі: «Открытое небо» (Мінск, 2005), «ВотСтог» (Наваполацк, 2005), «Танцы на палянцы» (Мінск, 2005), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2006).

Дыскаграфія: максі-сінгл «Я знаю» («West Records», 2006), CD «Разное время» («West Records», 2007); трэк «Не получшся» (у зборніку «Все звёзды» «Record Service», 2005). Кіно, відэа: кліпы «Не важно» (2005), «Не получнтся» (2006), «Подарнть» (2007) усе ў рэжысуры К. Пытлевай; трэк «Не важно» (у DVD зборніку «Горячая 20» «Монолпт», Расея, 2006).

Кантакт: www.tez-z-z.boxmail.biz; kp@one.by; tez-z-z@mail.ru; +375 (29) 775-27-00.

ог.об.о7//д.п.

ІКЛІМАЎ АЛЕГ (Клнмов Олег, Klimau Aleh) журналіст.

Нарадзіўся 24.12.1964 у Ленінску (Байканур), Казахстан. У 1988 скончыў філію «Восход» МАІ, у 1988-93 працаваў на мінскім заводзе вылічальнай тэхнікі ім. Арджанікідзэ, пазней два гады займаўся прыватным прадпрымальніцтвам, у журналістыцы ад 1995. 3 1997 у «Музыкальной газете», цяпер шэф-рэдактар. Друкаваўся ў часопісах «Нессм», «Золотая орхндея», «НОТ-7».

Аўтар шматлікіх рэцэнзій на дыскі і канцэрты, публіцыстычных артыкулаў. У 2006-07 выступіў як адзін з вядучых беларускага тэлевізійнага адборачнага туру сусветнага конкурсу «The Global Battle of The Bands». Кантакт: www.nestor.minsk.by/mg; mg @ nestormedia.com;

+375 (17) 234-63-11.

16.04.06//Д.П., фота Д.П.

«КНЯЗЬ МЫШКНН» мінская група. Выконвае музыку, якую самі музыканты вызначаюць як інтуітыўная імправізацыя.

Група ўтварылася ў 1991 з ініцыятывы гітарыста Леаніда Нарушэвіча (*«Зартнпо», «Ннтер»), калі да яго далучыўся барабаншчык Юрый Паўлоўскі (-> «Этна-трыо «Тройца», студзень 1999). Ад самага пачатку музыкі трымаюцца прынцыпу выканання твораў на канцэртах і падчас запісаў у студыі без аніякага папярэдняга ўзгаднення матэрыялу і налажэнняў гуку, выключна на пачуццях і інтуіцыі. Асноўныя музычныя арыенціры творчасць Джона Зорна, Біла Ласвэла, Чыка Карыа, Ігара Стравінскага, Сяргея Пракоф’ева, фальклор Азіі і Афрыкі. У розны час у калектыве выступалі Юрый Васільеў і Уладзімір Сівіцкі фартэпіяна, Валерый Башкоў і Андрэй Брусіненка бас-гітара, Аляксей Кузняцоў перкусія, Яўген Хітрак флейта.

У 2004 калектыў вярнуўся да формы дуэту Л. Нарушэвіч Віктар Сямашка кларнет, ударныя, запрашаючы на асобныя канцэрты іншых салістаў, да прыкладу, Яўгена Канавалава гітара. Група дала шэраг канцэртаў у клубах Масквы, СанктПецярбургу, удзельнічала ў тэлепраграме «Антропологня» (канал «НТВ»), Гастролі: неаднаразовыя выступленні ў клубах Расеі.

Фестывалі: «Spotkania Gospel & Jazz» (Сувалкі, Польшча, 2004), «Сырок-5» (Масква, 1992), «Скнф-5» (Санкт-Пецярбург, 2001), «Альтернатмва в Праге» (2001), «Артмшок» (Мінск, 1992), «Ммр кактайна» (Масква, 2003), «Блюз жыве ў Мінску» (1996, 1998), «Снннй перец» (Мінск,

1994-2003), «Грмфоманмя» (Мінск, 2001,2003), «Альтернатмва 19» (Масква, 2005), «Восточноевропейскмй музыкальный конвент ЕЕСМ» (Санкт-Пецярбург, чэрвень 2005). Дыскаграфія: «Послеполуденный отдых Корягнна» (1991), «Мономмпровнзацнм» (1991), «Отленн фейгмну» (1992), «Петнн доммк» (1992), «Мазкм» (1993), «Прнмнтмвная память носа» (1993), «Пельменн декабря» (1994), «Нзысканмя полезных нскопаемых» (1994 усе аўтарскія выданні), «Жеко» («Ковчег», 1995), «Вальснкм» («Ковчег», 1995), «10 пьес п спннй смнмй» (аўт. выд., 1996), «Кошык» (1997, перавыд. «Geometria», Расея, 2004), «Даруй» (1997), «Горячнй фмнскнй зартмпос» («Ковчег», 1998, перавыд. «Geomet­ria», Расея, 2004), «Волшебнмк м баба» («Habbai Charmin Records, Расея, 2000), «Summer Session» («Woodrecords», Расея, 2001), «тнхо-tiho» (live, аўт. выд., 2002), «Lebedrakdashuka» («Woodrecords», Расея, 2003), «Покеда» (аўт. выд., 2005), «Волшебнмк н баба/Грнфомання» («Triangle Records», Петразаводск, 2006), «Kniaz Myshkin In Dom» (2007), «Sector Geza» («Акацмя», Расея, 2007).

Кіно, відэа: музыка да кінафільму «Песнь Тела» (рэж. С. Памела, Вялікабрытанія, 2002).

Кантакт: www.knyazmishkin.narod.ru; leonid.narushevich@tut.by;

mishkin@list.ru.

29О9.О7//Д.П.

І«КОНДОР» мінская група, якая трымалася стылю хэві-метал.

Утварылася ў 1986 на базе Цэнтру эстэтычнага выхавання моладзі

Маскоўскага р-ну Мінску. У першапачатковым складзе групы выступалі Сяргей «Вайсман» Васільеўвакал (-* ЗША, 1989), Аляксандр Папроцкі гітара (-* 1989 «Песняры»), Ігар Капылоўгітара (-* «Новый Нерусалнм»), Дзмітрый Пазьняк бас-гітара, Мікалай Сяміжон барабаны, Уладзімір Зайчанка дырэктар. У 1986 да калектыву далучыўся Алег Аверын, які выступаў з групай да 1990 (-> «Песняры»). У 1990 перад тым, як група спыніла існаванне у яе складзе граў на клавішных Вадзім Калацей (-* «Новый І/Іерусалнм»).

Фестывалі: «Тры колеры» (Мінск, 1987), «Металлопластмка» (Свярдлоўск, 1988), «На Доўгім бродзе» (Мінск, 1988), «Горадня 1989«, конкурс рок-груп Мінску (1989).

Узнагароды: прыз глядацкіх сімпатый на фестывалі «Тры колеры» (Мінск, 1987), 2 месца ў конкурсе рок-груп Мінску (1989).

29.05.06//ДП.

КОРАНЬ ВЯЧАСЛАЎ (Корень Вячеслав, Koran Viachaslau) гітарыст, спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, саўнд-прадзюсэр.

Нарадзіўся 16.12.1955 у Пскове, Расея. У 1978 скончыў МРТІ па спецыяльнасці аўтаматычныя сістэмы кіравання. Творчы шлях у музыцы распачаў як гітарыст у мінскай групе «Лмфт». У 1982 увайшоў у склад групы «Studio-7», у 1984-88 быў гітарыстам групы «Бонда». У 1988 увайшоў у склад групы «Ulis», з якой выступае й дагэтуль як лідэр-гітарыст і вакаліст, асноўны аўтар рэпертуару. Ад 1989 выступае й як саўнд-прадзюсэр (альбомы «LaLaLaLa», «Одзі-

рыдзідзіна», «Made in N.R.M.» групы «N.R.M.», «Мая краіна», «Цэпэліны» групы «Новае Неба», «Сонцавакол» групы «Indra», удзельнічаў у запісе шэрагу праграм многіх беларускіх выканаўцаў. Выступаў як гітарыст і саўнд-прадзюсэр у складзе групы «Новае неба» (1994-99), быў удзельнікам запісу і канцэртных паказаў супольнага музычнага праекту «Народны альбом» (1996-2005). У 200305 быў сябрам журы конкурсу ў рамках фестывалю «Басовішча», атаксама фестывалю «Бардаўская восень». Суаўтар песень «Гэстапа», «Іржавыя дні», «Акторка», «Чужаніца», «Радыё Свабода», «Краінадоўгай белай хмары», «Ерусалім».

Гастролі: у складзе «Ulis» Беларусь, Масква, Калінінград (Расея), Чарнаўцы, Цярнопаль, Луцк (Украіна), Сопат, Беласток (Польшча), Аўгсбург (Нямеччына), Лондан (Англія).

Фестывалі: у складзе «Ulis» «Басовішча» (Гродэк, Польшча, неаднаразова), «Тры колеры» (Беларусь), «Сырок» (Расея), «Музыкі свету дзецям Чарнобылю» (Беларусь), «Рок чыстай вады» (Беларусь), «Рок па вакацыях» (Беларусь), «Rock Sum­mer» (Эстонія), «Rock mafia» (Польшча), «Сопат» (Польшча), «Рок-купальле» (Беларусь), «Права быць свабодным» (Украіна), «Solidarni z Bia+orusiq.» (Польшча, 2006).

Узнагароды: лепшы гітарыст на фестывалі «Тры колеры» (1989), уладальнік трох узнагарод на фестывалі «Басовішча» (1993), уладальнік «Рок-кароны 1997» у намінацыі «Альбом году» («Народны альбом»). Дыскаграфія: у складзе «Ulis» гл. Кантакт: ulisbel@yahoo.com;

www.ulis.home.by;

старонка на Вікіпедыі

be-x-old.wikipedia.org/wiki/CnaBa_Koрань; strider-first.livejournal.com;

+375 (17) 288-14-95, (29) 111-84-56.

11.10. 07//ДП.

«КРАМА» мінская група, якая трымаецца стылістыкі блюз-року і рытм-энд-блюзу, выконваючы ўласныя творы і кавер-версіі блюзавых стандартаў на беларускай і ангельскай мовах.

Утварылася ў канцы 1991 на базе групы «Рокіс» і першапачаткова выступала наступным складам: Ігар Варашкевіч вакал, гармоніка, Сяргей Трухановіч гітара, Ілля Шэўчык гітара, Руслан Праўда басгітара, Андрэй Лявончык клавішныя, Анатоль Горбач барабаны, ЗміцерЛукашук-7экс7ы, Андрэй

«Клаўс» Белізяк гукарэжысёр.

У розныя гады сярод іншых у калектыве выступалі Сяржук Кныш барабаны, Аркадзь Юшын гітара, Юрый Фядзюк бас-гітара, Ігар Маскаленка барабаны, Уладзімір Гаўрыленка клавішныя, акардэон, Аляксандр Салаўёў гітара (-» «Белорусскне Песняры»), На пачатку 2005 група мела склад: I. Варашкевіч, С. Трухановіч, А. Лявончык, Аляксандр Ванкевіч бас-гітара (««Верасы», «Little Blues Band»), Андрэй Філатаў барабаны (*«Сузор’е», «Zindan», «Mojo Blues»), Аляксандр Газізаўгітара (*«Rouble Zone», «Сябры» -» 2005). Найболыв вядомыя песні «Бяжы, бяжы, хлопец», «Што дапаможа нам», «Стэфка», «Гомельскі вальс» (сумесна з Анатолем Ярмоленкам), «Хавайся ў бульбу», «Гэй там, налівай».

Гастролі: Расея, Польшча (1995-99).

Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1992, 2004-07), «Славянскнй базар» (1993), «Поколенме» (Масква, 1994), «Visagino Country» (Літва, 1996), «Маладзечна» (1994, 1995), «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2002).

Узнагароды: пераможцы «Рок-каранацыі 1994», уладальнікі «Рок-карон» у намінацыях «За адданасць жанру» (1995), «Традыцыі і сучаснасць» (1999), «Альбом году» (2001, «Хавайся ў бульбу»); пераможцы «Басовішча» (1992), 1 месцаў конкурсе фестывалю «Поколенме 1994», «Рок-карона 2004-05» у намінацыі «Блюз-рок выканаўца».

Дыскаграфія: альбомы MC «Хворы на рок-н-рол» («Ковчег», 1993), CD «Vodka On Ice» («RTX Records», Вялікабрытанія, 1993, перавыд. «БМАgroup», 2004), MC «Гэй там, налівай!» («Ковчег», 1994), «Камэндант» («Ковчег», 1995), «The Best» («Ковчег», 1995), «Лянівыя танцы» («Ковчег», 1996), «Што дапаможа нам» («Ковчег», 1998), CD «Хавайся ў бульбу» («Bulba Records»/«БМАgroup», 2001), «Наваполацкі канцэрт» («БМАдгойр», 2004), «The Best» («West Records», 2005), «Усё жыцьцё дзіўны сон» («Go-Records», 2007); трэкі «Скажы мне, Ганулька» (у зборніку «Песнярок» «ПанРекордз», 1997), «Run Boy Run», «Ba­by», «Rockin’ & Rollin» (y зборніку «Western Dreams» «RTX Records», 1993), «Мама, я ўжо не той», «We Are Going Down», «Сабака», «Гэй там, налівай», «Камэндант» (у зборніку «Жнвые концерты на «Радмо Ракурс», т.1» «Радмо Ракурс», Расея, 1996), «Enjoy The Silence»

(у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003), «Mein Faterland, auf wiedersehen» (y зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАgroup», 2004), «Слуцкая брама» (у дэма-зборніку «Belarusian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006), «Бяжы, хлопец!» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Гомельскі вальс» (рэж. Я. Хрусталёў, 1996), «Хавайся ў бульбу» (рэж. Анатоль Вечар, 2002).

Кантакт: www.krama.by; s.trukhanovich@mail.ru; +375 (29) 665-96-72.

21.О9.О7//Д.П.

«КРАМБАМБУЛЯ» мінская група, якая ўтварылася ў 2002 з музыкаў розных калектываў дзеля выканання жартаўліва-парадыйных песень, аб’яднаных у тэматычныя праграмы.

Аснову калектыву складаюць наступныя музыкі: Лявон Вольскі гітара, вакал (адначасова «N.R.M.», «ZET»), Уладзімір Плюшчаў басгітара (*«Hasta la fillsta», адначасова «ZET»), Аляксандр «Ганс» Быкаў барабаны (*«Sacrastic Green», «Новае Неба», «Ulis», адначасова «ZET»), Сяргей Канановіч гітара (*«Hasta la fillsta»,

адначасова «ZET»), Аляксандр «Рыба» Хаўкін скрыпка. У 2005 дадалася духавая секцыя: Кастусь Карповіч трамбон, Юрась Жданаў труба. У розны час у праекце ўдзельнічалі Сяргей Міхалок вакал («Ляпіс Трубецкой», «Саша н Снрожа»), Аляксандр Кулінковіч вакал («Нейро дюбель»), Гюнэш Абасава вакал, Андрэй Кузьменка вакал («Скрябін»), У 2007 у групе выступалі Л. Вольскі, С. Канановіч, У. Плюшчаў, А. Хаўкін, Мікола Белановіч барабаны, К. Карповіч. Найбольш вядомыя песні, якія вытрыманы ў розным стылі і выконваюцца на розных мовах: «Абсэнт», «Маленькі жаўнерык», «Пане Каханку», «Госьці», «Люблю», «Хочаш піва», «Турысты», «Суседзі».

Гастролі: тур па Беларусі, Украіна (2005), Польшча, Нямеччына (2007). Фестывалі: «Вольнае паветра» (2007), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2007), «Славське-фэст» (Украіна, 2007).

Дыскаграфія: альбомы «Застольны альбом/Паўлітра добрага настрою» («West Records», 2002), «Крамбамбуля 1,5. Каралі раёну» («West Re­cords», 2003), «Радыё «Крамбамбуля 0,33» («West Records», 2004), «Крамбамбуля» (зборнік «Moon Records», Украіна), «Сьвяточная» («Go-Records», травень 2007), «The Best» («West Records», 2007);

трэк «Госьці» (у дэма-зборніку «Belarusian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006).

Кіно, відэа: «Абсэнт» (рэж. У. Маркевіч, 2002), «Госьці» (рэж. М. Сабураў, А. Хацкевіч, 2003), «Люблю» (рэж. У. Маркевіч, 2004), «4 рапсегпі» (рэж. У. Маркевіч, 2004), «Турысты» (рэж. браты Сідарукі, 2005).

Кантакт: www.krambambulya.com; handzia@tut.by

21.07.О7//ДП., фота Д.П..

І«КРАСКІ4» мінскі калектыў папулярнай танцавальнай музыкі для падлеткаў.

Утварыўся ў 2001 і з’яўляецца, па сутнасці, сольным праектам спявачкі Аксаны Кавалеўскай (*«He­ro»). Рэпертуар калектыву заснаваны на расейскамоўных песнях. Падчас канцэртаў А. Кавалеўскай у розны час акампанавалі выканаўцы на клавішных В. Багам’я, А. Чыгір, Д. Арлоўскі, Д. Каханоўскі, С. Шмыкаў. Найбольш вядомыя песні «Старшнй брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце». У 2005 у выніку канфлікту з мясцовай уладай, выкліканага парушэннем аўтарскіх правоў, група на чале з прадзюсэрам Аляксеем Воранавым пакінула Беларусь і знаходзіцца ў ЗША.

Гастролі: Беларусь, Расея, Украіна, Казахстан, Эстонія, Ізраіль, Галандыя, Англія, Ірландыя, ЗША.

Дыскаграфія: альбомы «Старшнй брат/Жёлтый альбом» («REAL Re­cords», 2002), «Я люблю тебя, Сергей/Красный альбом» (2003), «Оранжевое солнце/Оранжевый альбом» (2003), «Весна/Смннй альбом» («Ice­berg Music», 2004), «Те, кто любпт/ Фмолетовый альбом» (2004); трэкі «Старшмй брат» (у зборніку «Точка отрыва» «REAL Records», 2002), «Сегодня к маме я прмехала домой» (у зборніку «Формула-3» Расея, 2002), «Я люблю тебя, Сергей!» (у зборніку «Союз XXXII» «СОЮЗ», 2003), «Ты пншешь мне пмсьмо» (у зборніку «Болывая стнрка 4» «REAL Records», 2003),

«Мне сегодня грустно» (у зборніку «Русская трндцатка 9» «Квадродмск», 2003), «Старшмй брат-2» (у зборніку «5 звезд. Классный 3» «Iceberg Music», 2004), «Метелн» (у зборніку «5 звезд. Романтаческмй 3» «Iceberg Music», 2004), «Весна» (у зборніках «5 звезд. Танцевальный 3», «Красочный 5» «Iceberg Music», 2004), «Оражевое солнце» (у зборніку «Большая стмрка 5 звезд» «Iceberg Music», 2004).

Кіно, відэа: кліпы «Мамочка моя» (рэж. Мурго, 2003), «Сегодня к маме я прнехала домой» (рэж. А. Ігудзін, 2002), «Оранжевое солнце» (рэж. Р. Нурыеў, 2003), «Старшнй брат» (рэж. А. Ігудзін, 2002), «Старшнй брат-2» (рэж. А. Ігудзін, 2004), «Те, кто любнт» (рэж. Д. Захараў). Кантакт: www.kraski.org

11.11. 06//Д.П.

КРАЎЧАНКА СЯРГЕЙ (Кравченко Сергей, Kravchenko Sergey) бас-гітарыст.

Нарадзіўся 09.12.1963 у Мінску.

Скончыў МРТІ ў 1987. Як бас-гітарыст дэбютаваў у складзе групы «Метро» ў 1983. Пазней выступаў у складзе групы «Studio 7», ад 1983 да 1989 у групе «Бонда», ад 1989 да 1994 быў музыкам групы «Ulis», пасля чаго пакінуў актыўныя заняткі музыкай, перайшоўшы ў сферу бізнэсу, прадстаўляючы ў Беларусі інтарэсы фірмы «А&Т Trade». Аўтар песень з рэпертуару «Ulis» «Пляц Францыска», «Краіна ў кратах», «Калі імпэрыя зьнікне».

Дыскаграфія: у складзе груп «Бонда» і «Ulis» (1990-91) гл.

Кантакт: minsk@attrade.ru 2о.оэ.о5//д.п.

КРАЎЦОВА ЛЮДМІЛА (Кравцова Людмнла, Krautsova Liudmila) спявачка, выканаўца пап-рокавага рэпертуару.

Выконвае песні розных аўтараў на расейскай мове. Найбольш вядомыя песні «Она ушла», «Увмдеться вновь».

Дыскаграфія: альбомы MC і CD «От солнца к дождю» (1998), CD «Ночной альбом» («Меццо-форте», 2001); трэкі «Она ушла» (у зборніку «Бульба-хмт 3» «Bulba Records», 2000), «Увндеться вновь» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

Кіно, відэа: кліпы «Весна», «Нейтральная земля», «Путнмк», «Серебрянный дождь».

03.03.07//Д.П.

КРАЎЦОЎ АНДЖЭЙ (Кравцов Анджей, Kravtsov Andzhey)аўтар музыкі, піяніст.

Нарадзіўся 08.06.1973 у Нальчыку. Выступае пад псеўданімам Анжэло

Тэйлар (Angelo Taylor). Выканаўца электроннай музыкі. Вучыўся ў Кабардзіна-Балкарскай вучэльні культуры на акампаніятарскім факультэце па спецыяльнасці акампаніятар. Дэбютаваў у Нальчыку ў складзе групы «Аўра», у 1995 пераехаў у Брэст. Сольную працу распачаў у 1997.

Ад 1999 да 2003 пражываў у Магілёве, пасля вярнуўся ў Брэст.

Фестывалі: міжнародны фестываль «Сто городов мнра» (Мінск, 2001, Калінінград, 2002).

Дыскаграфія: альбомы MC «Космнческая любовь» (запіс 1997, аўт. выд., 2003), «Дыханме тмшнны» (запіс 2000, аўт. выд., 2000); трэк «Open Space» (у зборніку «Сто городов ммра»«Белатон», СПб, 2003).

Кантакт: www.angelotaylor.narod.ru; angelotaylor@narod.ru;

+375 (162) 45-88-52.

04.10.04//Г.Ш.

КРУГЛОВА ВЕРАНІКА (Круглова Веронмка, Kruhlova Veranika) спявачка, выканаўца музыкі ў стылі этна-ф’южн.

Нарадзілася 03.01.1966 у Мінску. Займацца музыкай пачала ў дзяцінстве, навучалася ў музычных ліцэі і каледжы па класах спеваў і фартэпіяна. У 1986 пачала працаваць у БДФ. Ад 1988 — удзельніца джазрокавай групы «Лмнда», у 1993 стала супрацоўнічаць з групай «Палац». У 1996 увайшла ў склад «Kriwi», пасля сыходу з групы найперш Юрыя Выдронка, а потым Зміцера Вайцюшкевіча практычна ўзначаліла гэты праект. У 2004 пераехала з сям’ёй у Берлін, дзе пад назовам Veranika Kruhlova & «Kriwi» зрэдзьчас дае канцэрты, запрашаючы

выканаўцаў розных стылёвых памкненняў з розных краін свету. Апошні па часе выступ у Беларусі датаваны 13.01.2007 (канцэрт у Доме кіно на фестывалі «lnterFilmWostok.net»).

Гастролі: у складзе групы «Палац» краіны СНД; у складзе «Kri­wi» Беларусь, Нямеччына, Эстонія, Польшча, Расея, Швецыя, Літва, Люксембург, Латвія, Казахстан.

Фестывалі: «Славянскмй базар» (Віцебск, 1993), «Азія дауысы» (Алматы, 1997), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1998), «Festiwai folkloru ludow Pölnocy» (Польшча, 1998), «Karneval der Kulturen» (Берлін, 1998), «Musica Vitale» (Берлін, 2000), «Czeremcha» (Беласток, Польшча, 1997), «Noc Swi^tojariska» (Люблін, Польшча, 1998), «Folk Festiwai» (Гдыня, Польшча, 1998-99), «Mediteran Festiwai» (Ізола, 2000), «Werk­statt der Kulturen-Festival» (Нямеччына, 2006), «Pogranicze Fest» (Нямеччына-Польшча, 2001), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна» (2003), «VolksBuehne. New Travel programme» (Берлін, 2006), «Folk Music in Dresden» (2007) i інш. Узнагароды: прыз глядацкіх

сімпатый «За яскравае ўвасабленне славянскай тэмы ў папулярнай песні» конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Славянскмй базар» (Віцебск, 1993), «Рок-князёўна 1998, 1999» на цырымоніях «Рок-каранацыі», I месца на міжнародным конкурсе «Musica Vitale» (Берлін, 2000).

Дыскаграфія: у складзе «Kriwi» гл.; трэкі «За туманам» (у зборніку «БелКППрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000), «Бяз гучных слоў» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

Кіно, відэа: фільм «Kriwi» (рэж.

А. Лукашэвіч, «Belpunkt-A.L. Studio», 2002); кліпы «Агу, вясна!» (рэж.

Анатоль Вечар, 2000), «Затуманам» (рэж. А. Вечар, 1999), «Ніначка» (рэж. «Kriwi», 2000); удзел у мастацкіх фільмах «Свежаннна с салютом» (рэж. I. Паўлаў, «Беларусьфільм», 2001), «Анастасмя Слуцкая» (рэж. Ю. Ялхоў, «Беларусьфільм», 2003). Кантакт: veranika@belpunkt.de; www.kriwi.com; +49 (172) 315-01-08. іг.оз.о7//дл.

КСЯНДЗОЎ ГЕНАДЗЬ (Ксендзов Геннадмй, Ksendzov Guennady) гукарэжысёр.

Нарадзіўся 20.01.1965 у Мінску.

У 1987 скончыў МРТІ. Ад 1987 да 1989 працаваў у Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі. Ад 1989 і да сённяшняга часу гукарэжысёр дуэту Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч. Удзельнічаў у запісе песень і альбомаў Віктара Вуячыча, Валерыя Дайнэкі, Іны Афанасьевай, Аляксандра Саладухі, А. Гайдук, Т. Арлоўскай, У. Правалінскага, У. Ухцінскага, груп «Сате-

rata», «Саванна», Нэлі Багуслаўскай, Ізмаіла Капланава, Анжалікі Агурбаш, Надзеі Мікуліч, А. Штэйнберга (Ізраіль), I. Менскай (ЗША), Я. Паплаўскай і А. Ціхановіча, Настассі Ціхановіч, Сяргея Анцішына і многіх іншых. У 2002 быў адзначаны спецыяльным прызам у намінацыі «Лепшы гукарэжысёр» тэлеконкурсу «Хмт-момент».

Кантакт: gksendzov@tut.by 29.О8.О7//Д.П.

КУЗІН СЯРГЕЙ (Кузнн Сергей, Kuzin Sergey) ды-джэй, прадзюсэр, менеджэр.

Нарадзіўся 20.05.1963 у Патсдаме, Нямеччына. Ад 1980 да 1992 вучыўся ў ВІЗРВ СПВА (Мінск) і служыў у войску. Па дэмабілізацыі прайшоў навучаньне ў «High Radio Prog­ramming School» (Сіэтл, ЗША), у 2000 і 2003 стажыроўкі па праграме Дзярждэпартаменту ЗША ў сферы камерцыйнага радыёвяшчання. Ад 1996 да 1998 працаваў ды-джэем на радыё «Бм-Эй», ад 1997 праграмны дырэктар гэтага радыё. Ад 1999 суўладальнік і генеральны прадзюсэр радыёстанцыі «Альфа-радно», адначасова вядучы праграм, вядучы ток-шоў «Будні» (БТ-1,2001), тэлевізійнай праграмы «На перекрестках Европы» (БТ-1). Аўтар і вядучы семінараў «Мнтерньюс» для супрацоўнікаў радыёстанцый: «Упраўленне СМІ», «Антыкрызісны менеджмэнт на радыёстанцыях», «Крэатыўная распрацоўка канцэпцыі сетак вяшчання на FM-paдыё», «Работа прадзюсэра на FM-радыё». У 19982002 паводле апытанняў прызнаны лепшым сярод радыйных ды-джэяў Беларусі.

У пачатку 2004 на знак нязгоды з прызначэннем новага кіраўніцтва «Альфа-радно» сышоў з радыёстанцыі і пераехаў на працу ва Украіну. Узнагароды: Гран-пры Маскоўскага міжнароднага фестывалю рэкламы ў намінацыі «Крэатыўная серыя рэкламных ролікаў» (1997), Гран-пры фестывалю «Евролнння» ў намінацыі «Крэатыўная серыя рэкламных ролікаў» (Мінск, 1997), 1 прэмія ў намінацыі «Камерцыйная радыёрэклама» на ММФР (Масква, 1998), Гранпры Кіеўскага міжнароднага фестывалю рэкламы (1999), 1 прэмія на ММФР у намінацыі «Радыёрэклама» (1999), прэмія за лепшую гумарыстычную праграму «Радноманмя 2002» (Масква, 2002), пераможца прэміі імя Папова ў намінацыях «Лепшая радыёстанцыя», «Лепшы ды-джэй» (Масква, 2003), «Медыяперсона году» (нацыянальная прэмія, 2002), уладальнік прызу «Піярперсона году» ад агенцтва «Деловые связн» (2003).

Іншая інфармацыя: сябра журы XII ММФР (2002), старшыня журы Кіеўскага міжнароднага фестывалю рэкламы (2003), арганізатар развітальнага матчу С. Алейнікава з удзелам зборнай СССР па футболе 1982 (1999), арганізатар міжнароднага свята графіці (2001), распрацоўшчык ідэалогіі, дызайну, брэндынгу клубу-рэстарацыі «Гудвін» у Мінску (2002).

Кантакт: serg_kuzin@tut.by; +375 (29) 683-81-35.

04.07.04//Д.П.

І«КУКЛЫ» хард-кор група з Мінску. Утварылася ў сакавіку 1997. Рэпертуар заснаваны на аўтарскіх

расейскамоўных песнях, вытрыманых пачаткова ў стылі хард-кору і панк-рэпу. Цяпер сваю музыку група акрэслівае як стрыт-кор. Склад напрыканцы 2006: Сяргей «Санкі» Дубовік бас-гітара, вакал, тэксты, Алесь «Аляксейт» Дрыго гітара, тэксты, Аляксей «Генрых» Германгітара, Антон «Антуан» Арлоў барабаны, Віктар «Піктар-Караман» Васіленка шумавая дэструкцыя, шоў. За гады існавання група дала звыш 600 канцэртаў, у 2005 зладзіла ў Мінску ўласны «Sankicrew Fest». Найболыв вядомая песня «От заката до рассвета».

Гастролі: Расея, Украіна. Фестывалі: «Сканг-фест» (СанктПецярбург), «Центр тяжестн 2» (Масква, 2003), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2003), «Рок-каранацыя 2003», «АнтмСПНД фест» (Мінск, 2005).

Узнагароды: «Рок-карона 2003» у намінацыі «Адкрыццё году», 1 месца на цырымоніі «Мнстермя звука 2005» у намінацыі «Рэлізы беларускіх выканаўцаў альтэрнатыўнай музыкі» (альбом «Днсцмплнна хаоса»). Дыскаграфія: альбомы CD «Пластмлмн замедленного действмя» (аўт. выд., 1999), «Пронзводство звукового оружмя» («Sound Stream», 2002), «Звуковое оружне» («Master Re­cords», Мінск, 2003, перавыд. «Нпкптпн», Расея, 2004), зборнік «Рожденный быть плохнм» («Moon Records», Украіна, 2004; «Ммстермя звука», Расея, 2005), EP «Sank! Crew» («Aistmusic»/«West Records», 2004), CD «Дмсцнплмна xaoca» («West Re­cords», 2005; «Moon Records», Украіна, 2005; «Мнстерня звука», Расея, 2005); трэкі «Хлопчык» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» -

«БМАдгойр», 2002), «Кібер» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004).

Кіно, відэа: кліпы «Все как 1» (студыя «ОКО», 2003), «Главарь» (рэж. Санкі, 2004), «Ужасы» (2005), «От заката до рассвета» (TA «Lis», 2005).

Кантакт: www.kukly.com; sankicrew@mail.ru; icq 23934784. 06.04.06//Д.П.

КУЛІНКОВІЧ АЛЯКСАНДР (Куллннковнч Александр, Kulinkovich Aliaksandr) спявак, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 18.05.1972 у Смалявічах. У 5-гадовым узросце пераехаў у Мінск. Скончыў ПТВ-23 па спецыяльнасці сантэхнік, паўгоду вучыўся на журфаку БДУ. У 1989 разам з Г. Агейчыкам заснаваў групу «Нейро дюбель», у складзе якой выступае й да сёння. Удзельнік групы «Крамбамбуля». Піша песні на расейскай і апошні час на беларускай мовах. Найбольш вядомыя песні «Каннкулы с Чнчолмной», «Петрова, подай воды», «Резнновый дом», «Гузік», «Жыцьцё».

Гастролі: гл. «Нейро дюбель». Фестывалі: гл. «Нейро дюбель». Узнагароды: «Рок-кароны» ў намінацыях «За лепшую інтэрпрэтацыю эстраднага шлягеру» (1996, «Здравствуй, чужая ммлая»), «Лепшы кліп» (1998, «Охотнпк н сайгак»), «Альбом году» (1998, «Охотнмк м сайгак»), «Рок-карона 1998», «Альбом году» (1999, «Ворсмнкм м катышкн»), «Роккарона 2004-05» у намінацыі «Альбом году» («Tanki»).

Дыскаграфія: гл. «Нейро дюбель». Кіно, відэа: гл. «Нейро дюбель».

Кантакт: www.neurodubel.com; фан-сайт www.neurodubel.info; j im @ neurodubel.com;

+375 (29) 664-02-06.

02.05.06//Д.П.

КУЛЯШОЎ АРКАДЗЬ (Кулешов Аркаднй, Kuliashou Arkadz) паэт, сцэнарыст, перакладчык.

Нарадзіўся 24.01. (06.02) 1914 у м. Саматэвічы Клімавіцкага павету Магілёўскай губ., цяпер Касцюковіцкага р-ну Магілёўскай вобл., памёр 04.02.1978, пахаваны ў Мінску. Першы ягоны верш на беларускай мове быў надрукаваны ў 1926.

У 1928 паступіў у Мсціслаўскі педагагічны тэхнікум, у 1933 скончыў літаратурны факультэт Мінскага педагагічнага інстытутуг працаваў у рэдакцыях газет, радыё, ад ліпеня 1941 у рэдакцыі армейскай газеты «Знамя Советов», у 1945-46 рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва». У 1958-67 начальнік сцэнарнага аддзелу, галоўны рэдактар кінастудыі «Беларусьфільм», сумесна з А. Кучарам напісаў сцэнарый фільму «Чырвонае лісце». Ад 1967 на творчай рабоце. На ягоныя вершы пісалі музыку Ігар Лучанок («Алеся»), Ісак Любан, А. Фляркоўскі, Уладзімір Мулявін, група «Siver» («Сцяг брыгады»).

Узнагароды: лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР (за паэму «Сцяг брыгады», 1946, за паэму «Новае рэчышча», 1949), Дзяржаўнай прэміі БССР (за пераклады паэзіі М. Лермантава, паэм «Энеіда» I. Катлярэўскага, «Спеў аб Гаяваце» Лангфела, 1970), лаўрэат прэміі ЛКСМБ (за паэмы «Грозная пушча», «Толькі ўперад», «Песня аб слаўным

паходзе», 1968), кавалер двух ордэнаў Леніна, ордэна Чырвонага Сцягу, двух ордэнаў Працоўнага Чырвонага Сцягу, многіх медалёў.

Дыскаграфія: трэкі «Камсамольскі білет» (у CD «Tanki» групы «Нейро дюбель» «Master Records», 2004), «Камсамольскі білет» (муз. У. Мулявіна, у ЕР ансамбля «Песняры» «Мелодмя», 1978), «Ты вспомнн все» (муз I. Лучанка, у LP «Чараўніцы» «Мелодня», 1978).

Паводле даведніка «Беларускія пісьменнікі», ДЛ.

КУР’ЯН УЛАДЗІМІР (Курьян Владмммр, Kuryan Uladzimir) кампазітар.

Нарадзіўся 25.03.1954 у Мінску. Скончыў БДК па класе кампазіцыі Дз. Смольскага (1984) і пад яго ж кіраўніцтвам асістэнтуру-стажыроўку (1986). Працуе ў жанрах сімфанічнай і камернай музыкі, асноўную ўвагу надае музыцы для тэатру. Сярод найбольш вядомых твораў рок-опера «Масфан», мюзіклы «Чароўныя прыгоды ў навагоднюю ноч», «Зоркі сёмага неба», музыка да драматычных спектакляў «Інтымны тэатр Еўсцігнея Міровіча», «Срэбраная табакерка», «Гаралд і Мод», «Тутэйшыя», «Ідылія».

Узнагароды: лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1992).

Дыскаграфія: альбом 2CD «Музыка Уладзіміра Кур’яна» («Ковчег», 2002).

Кантакт: +375 (29) 704-22-76, (17) 290-15-11.

24.10. 07//ДЛ.

ІКУРЭК СЯРГЕЙ (Курек Сергей,

Kurek Siarhej) гітарыст, вакаліст. Нарадзіўся 21.11.1980 у Барысаве. Ад 1986 жыве ў Гомелі. Музычную кар’еру распачаў у 1995 у палацы творчасці «Юнацтва», дзе сабраў першы свой гурт «Big Dolls», які трымаўся стылю блюзу. Праз год стварае новае трыо «At last» (+ Руслан Таргонскі барабаны, Уладзімір Перагудаў бас-гітара, *Юлія Петрушкевіч вакал, 1998), якое засноўвала рэпертуар на творах Джымі Хендрыкса і Стыві Рэй Воэна. У 1999 музыкі сыходзяць з групы ў гурт «The Dazers», С. Курэк збірае новы склад, які праіснаваў нядоўга. Некаторы час працаваў у Польшчы, па вяртанні ў Гомель адначасова з музыкай пачаў займацца грамадскай дзейнасцю ў Асацыяцыі дзяцей і моладзі (АсДеМо), дзе курыруе міжнародныя культурныя праекты. Збірае «Трыо Сяргея Курэка» (+ Дзмітрый Кірчанка барабаны, Дзмітрый Чарнякоў бас-гітара), якое праіснавала да 2001. Ад 2001 гукарэжысёр у студыі гуказапісу палацу творчасці «Юнацтва» і адначасова лідэр групы «Blues Access Band» (+ Дз. Кірчанка, Андрэй Васільеў бас-гітара, Васіль Кушняроў гітара). У 2003 пэўны час працаваў у Нямеччыне, у Гомелі сабраў новы калектыў «3D-blues», які вясной 2004 пераўтвараецца ў «Night Drive» (+ Сяргей Сямуткін — бас-гітара, Віталь Смыкалаў барабаны), зарыентаваны на сучасную аўтарскую джазавую музыку. У канцы 2005 распускае й гэты калектыў і пачынае працаваць сола.

Гастролі: у складзе «Трыо Сяргея Курэка» 2-тыднёвы тур па Беларусі; у складзе «Blues Access Band» Бранск (2002).

Фестывалі: у складзе «Трыо Сяргея Курэка» «Ренессанс гнтары» (Гомель, 1999), «Арт-сессмя 2000»; у складзе «Blues Access Band» «Арт-сессмя 2002»; у складзе «Night drive» «Ренессанс штары» (2004). Кантакт: www.kurek.nm.ru

11.04.06//N.N.

КУЧЫНСКІ ВАЛЕРЫЙ (Кучннскнй Валернй, Kuchynski Valeri) спявак, выканаўца традыцыйнага песеннага рэпертуару.

Нарадзіўся 23.02.1947 у Нікалаеве, Украіна. Скончыў БДК у 1970 па класе вакалу. Ад 1967 саліст Ансамбля песні і танца ЧБВА, у 1970-73 і 1976-79 Дзяржаўнага тэатру оперы і балету Беларусі, у 1973-76 працаваў у БДФ, у 1979-82 у Ансамблі песні і танца Паўночнай групы войскаў у Польшчы. Ад 1983 саліст Белтэлерадыёкампаніі. У рэпертуары пераважна песні беларускіх кампазітараў, камерная лірыка, оперныя арыі.

Узнагароды: лаўрэат IV Усесаюзнага конкурсу вакалістаў імя М. Глінкі (1968), ІУ Міжнароднага конкурсу імя Чайкоўскага (1970), Усесаюзнага конкурсу савецкай песні (Мінск, 1972), IV Міжнароднага конкурсу артыстаў эстрады (1974), лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (1972).

Паводле Белэнцыклапедыі.

«KAMAEDZITSA» мінская група, якая выступае ў стылі паган-метал, выконваючы песні на беларускай мове.

Працэс стварэння калектыву распачаўся у 2000, склад сфармаваўся

ў 2002. У 2005 група выступала

ў складзе: Алег Губіч вакал, жалейка, блок-флейта, Ігар Шасцярнёў гітара, клавішныя, Павел Котаў riTapa, Максім Шыфрын бас-гітара, Антон Кагаткоў барабаны.

Дыскаграфія: альбом CD «Дзеці леса» («Strong Music Produtions», 2004).

Кіно, відэа: кліп «Дзеці леса» (2004).

Кантакт: manager55@tut.by

15.07.06//ДП.

«KILLKITAU» мінская група, якая ўтварылася ў сакавіку 2001 і выступае ў стылі красовер/лайт кор.

Першапачатковы склад: Алег Каменскі вакал, гітара, Аляксандр TaTy н гітара, вакал, тэксты, Аляксей «Лешы» Машчэнікаў бас-гітара (-> 2002, «Вірус ліха»), Андрэй Ганчарык барабаны (-» 2004, «Indiда», «Дрозды», «По глазам»). Група выступала ў маскоўскім клубе «Сафарн» (2003), у адным канцэрце з расейскімі групамі «Чнчернна», «Зверн». У канцы 2005 у групе выступалі: А. Каменскі, А. Татун, Валерый Кутасевіч бас-гітара, Уладзімір Звонік барабаны.

Фестывалі: «Большне маневры» (Мінск, 2001), «Рок протнв наркотпков» (Мінск, 2003), «4 шурупа» (Гродна, 2004).

Дыскаграфія: трэк «Счастлмв лн ты?» (у зборніку «Fuck show business» 2004).

Кіно, відэа: кліп «Меня накрыло» (рэж. Валік Гоышко, 2006). Кантакт: www.killkitau.com; killkitau@tut.by, +375 (29) 688-29-27.

18.11. 06//Д.П.

«KNOCKLEDUSTER» калектыў з Брэсту, які трымаецца стылю хард-кору.

Утварыўся ў 1997 і пачаткова называўся «Have No Choise», маючы ў складзе Дзмітрыя Пінчука вакал, Вячаслава Ванькова гітара, Сяргея Ванькова барабаны, Дзмітрыя «Металыча» Зарэцкага гітара, Аляксандра «Кашчэя» Скам’інабас-гітара. У 1998 на месца Дз. Зарэцкага, Дз. Пінчука і А. Скам’іна прыходзяць Рыгор Карпяк вакал і Аляксей Мішын бас-гітара (-» 2001). У гэтым жа годзе група прымае сённяшнюю назву. Р. Карпяк ад 2001 паралельна выступае з уласным праектам «Діс-Плей», а з 2004 разам з В. Ваньковым -у «Dream 664». Такім чынам, у 2004 група выступала як трыо Р. Карпяк вакал, бас-гітара, В. Ванькоў, С. Ванькоў. Фестывалі: «Next Stop New Life» (2000, 2001), «Red Alert Open Air» (Еўпаторыя, 2007).

Дыскаграфія: MC альбом «Cutting The Navelstring» («Metal Records»,

2001); трэкі «Падманула» (y зборніку «Hardcore-mania: чаду!» «БМАgroup», 2002; у зборніку «Я в Бресте 2» «Art Classic Company», 2003), «Fuck» (y зборніку «Брестскмй рок» «Бесконечный апрель», 2006).

Кантакт: www.knuckleduster.by.ru; vansla@tut.by; +375 (162) 43-44-24. 21.10.06//Г.Ш.

«KRIWI» група з Мінску, якая ўтварылася ў 1996 з удзельнікаў групы «Палац». Група выступае ў стылі ўолд-мюзік/фолк-ф’южн, ствараючы рэпертуар перадусім на аснове беларускіх народных песень.

У першым складзе выступалі Юрый «Франц» Выдронак клавішныя, праграмаванне, Зміцер «Тодар» Вайцюшкевіч духавыя, вакал, Вераніка Круглова вакал. Вясной 1998 у трыо замест Ю. Выдронка прыйшоў гітарыст Піт Паўлаў.

У розныя гады, у залежнасці ад

задач, да трыо далучаліся Кірыла Шэвандо барабаны, Валерый Башкоў бас-гітара, Масуд Талібані перкусія, вакал, музыкі з Польшчы, Нямеччыны, Ізраілю і інш. краін. У 2004 група практычна спыніла дзейнасць і складаецца, па сутнасці, з адной В. Кругловай, якая пастаянна пражывае з сям’ёй у Нямеччыне. Гастролі: Польшча, Нямеччына (неаднаразова).

Фестывалі: больш за дзесятак фестываляў фальклорнай і ўолд-музыкі ў краінах Еўропы, у тым ліку XXVI фестываль «Dzwi^ki Pö+nocy» (Польшча, 2002), «Fete Des Cultures» (Люксембург, 2002), «Radio MultiCulti Party» (Берлін, 2002), «Pogranicze» (Франкфурт-над-Одэрам, Нямеччына, 2002), «Festival Fur Folk, Lied und Weltmusik» (Перлеберг, Нямеччына, 2003)

Узнагароды: «Рок-карона 1997» у намінацыі «Традыцыі і сучаснасць», «Рок-карона 1999» у намінацыі «Кліп году» («За туманам»). Дыскаграфія: альбомы MC «Хэйлолі» («Belpunkt»/«KoB4er», 1996), «За туманам» («ВеІрйпкІ»/«Ковчег»,

1997), CD «Людзям...» («Beipunkt»/ «Ковчег», 1999), «Мінск-Бэрлін» («Beipunkt», 2003); трэкі «За туманам» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000), «Бяз гучных слоў» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003).

Кіно, відэа: кліпы «Агу, вясна!» (рэж. Анатоль Вечар), «За туманам» (рэж. А. Вечар, 1999), «Ніначка» (рэж. «Kriwi»), Кантакт: kriwi.com;

veranika@belpunkt.de; +49 (172) 315-01-08.

08.10.06//Д.П..

«KROK» мінская група, якая ўтварылася вясной 2001 і трымаецца стылю гранджу.

У першым складзе калектыву выступалі Раман Сухоцкі вакал, Андрэй Глотаў бас-гітара, Сяргей Старалаўнікаў гітара, Уладзіслаў Валадзько бас-гітара, Аляксей Сідаровіч барабаны. У 2003 да групы далучаюцца Аляксей Худніцкі бас-гітара і Аляксей Камоцкі барабаны, адыходзіць С. Старалаўнікаў.

У пачатку 2007 у групе выступалі Р. Сухоцкі, А. Худніцкі, А. Камоцкі, Андрэй Глотаў гітара. У рэпертуары калектыву аўтарскія песні, якія выконваюцца на беларускай мове. Група дала шэраг канцэртаў у Віцебску і Гомелі.

Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2006).

Дыскаграфія: альбом «Крок» («West Records», 2006); трэк «Адно і тое ж» (у зборніку «Басовішча XVII», 2007).

Кіно, відэа: кліп «Рай» (рэж.

Д. Маркін, 2006).

Кантакт: www.thekrok.com; info@thekrok.com

ОЗ.О2.О7//Д.П.

I«CAMERATA» вакальная група з Мінску.

Выконвае акапэльныя творы з ужываннем мікрафоннай апрацоўкі галасоў, імітацыі гучання натуральных інструментаў на аснове джазавага

фразавання. Уласны стыль музыкі вызначаюць як этна-сімфанічны вакал. Утварылася ў 1986 з ліку выпускнікоў Беларускай і Маскоўскай кансерваторый. Першы кіраўнік кампазітар і аранжавальнік А. Шыкуноў (1995 -> ЗША). Першапачаткова ўдзельнікі калектыву трактавалі выкананне акапэльных твораў акадэмічнага напрамку як хобі, на распеўках выконваючы творы класічнай джазавай літаратуры. Хутка асновай рэпертуару стаў менавіта джаз, які выконваўся з ужываннем амбушурнай тэхнікі і мікрафонаў з электроннай апрацоўкай галасоў. У канцы 80-х у рэпертуары калектыву з’явіліся аўтарскія, пераважна беларускамоўныя творы і апрацоўкі В. Вераб’ёвай, А. Доўнара, I. Мельнікава (кіраўнік калектыву ад 1995). 3 1998 група нязменна выступае складам: Ігар Мельнікаў, Вольга Вераб’ёва, Галіна Гардынец, Таццяна Драбышэўская, Юлія Караткевіч, Аляксей Бурдзялёў, Аляксандр Доўнар, trap Шлопак

(гукарэжысёр) у 2002 да яго месца прыйшоў Аляксей Багатчанка. Найбольш вядомыя творы: праграма «Музыка падсвядомасці» (1989), містэрыя «Бог средн нас» А. Шыкунова (1995) з удзелам А. Янчанкі і джаз-групы «Архангельск», «Снега, снега...», «Ангел мой». Ад 1996 па 1998 група працавала як самастойны калектыў у складзе Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, пасля штатная адзінка БДФ. Выступае з сольнымі праграмамі, у якасці бэк-вакалістаў вядомых артыстаў беларускай эстрады, давала сольныя канцэрты ў зале «Россня» (Масква, 1989), прыдворнай капэле Санкт-Пецярбургу (1992), Маскоўскай філармоніі (1994), з нагоды адкрыцця новай залы Траццякоўскай галерэі (Масква, 1992), удзельнічала ў прэм’еры сімфоніі «Мнкельанджело» А. Янчанкі (Масква, 1994).

Гастролі: Польшча, Швейцарыя (1991, 1994, 1996), Нямеччына, Нарвегія (неаднаразова), 3LUA (1991, 1995), Расея, Украіна.

Фестывалі: «Vasaras ritmi» (Рыга, 1988, 1989), фестываль сучаснага джазу «Джаз перед Рождеством» (Масква, 1991), міжнародны джазфестываль у Кракаве (1992), «Джазянтарь» (Калінінград, 1994), «Мінск 1997», «Варна 1998» (Балгарыя), ад 1997 пастаянны ўдзельнік «Molde Jazz Festival» (Нарвегія), фестывалі ў Мурманску, Петразаводску, Коўне, Панявежысе (двойчы), Бірштанасе, Ніжнім Ноўгарадзе (двойчы), Кацярынбургу, Новакузнецку, Яраслаўлі і інш.

Узнагароды: лаўрэат вакальнага конкурсу ў Грацы, Аўстрыя (2000). Дыскаграфія: альбомы MC «Бог средп нас. Мпстермя» («Magic Jazz

Agency Records», 1995), «Spleen» (аўт. выд., 1994), CD «Снега, снега...» («Camerata», 1998), «Му Angel» («Camerata», 2000), «Just» («Camerata», 2001), «Дзіва» («Came­rata», 2006).

Кіно, відэа: кліп «Асенняя ночка» (2005).

Кантакт: www.camerata-by.com; vorobievao@mail.ru,

+375 (29) 615-08-29 (В. Вераб’ёва), (29) 643-41-29 (А. Доўнар), (29) 696-80-03 (I. Мельнікаў).

ОЗ.О9.О6//Д.П.

«CAPRICE» жаночы біг-бэнд, які ўтварыўся ў 1995 пры Гродзенскім дзяржаўным універсітэце пад кіраўніцтвам Раісы Левінай (*ВІА «Чараўніцы») дзеля выканання беларускай песеннай класікі, папулярнай эстраднай музыкі, твораў джазавай класікі.

Першы склад калектыву налічваў 14 чалавек, уключна з секцыямі духавых інструментаў, рытм-групу і вакалістаў. У пачатку 2007 у калектыве выступалі 18 чалавек, у тым ліку флейтыстка, 6 саксафаністак, 2 выканаўцы на трубе, 3 трамбаністкі, музыкі рытм-групы і 3 вакалісты. Сярод найбольш вядомых музыкаў, якія ў розны час выступалі ў складзе біг-бэнду, бас-гітарыстка Таццяна Фралова, спявачка Алена Стэльмах, альт-саксафаністка Юлія Амельчанка. У якасці пастаяннага аранжавальніка з калектывам супрацоўнічае Уладзімір Ткачэнка.

Гастролі: Беларусь, Польшча. Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль эстрадных аркестраў (1997, 1999, 2001), міжнародны музычны фестываль у Бельфары (Францыя,

травень 2002), «Парад оркестров» (у рамках фестывалю «Беларуская музычная восень», 2003-06).

Дыскаграфія: альбомы »Caprice» (ГДУ, 1997), «Пяшчотнасць» (ГДУ, 2000), »В джазе только девушкм» (ГДУ, 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Каб любіць Беларусь» (рэж. В. Куц, 1998), «Caprice» (рэж. В. Куц, 2000).

Кантакт: мастацкі кіраўнік Р. Левіна caprice @grsu. by;

+375 (152) 73-19-71, (152) 74-31-19, (29) 628-49-99.

25.О2.О7//Д.П.

I «COBRA» група з Брэсту, якая выступала ў стылі хард-энд-хэві.

Утварылася ў 1992, выступаючы як квартэт наступным складам: Алег Панеўскі вакал, Генадзь Люльковіч бас-гітара, Аляксандр Чарко барабаны, Юрый Колычаў гітара (экс«Удар» -* 2000 «Wolfshade», -» «Pulsar» 2002). У 1999 калектыў удзельнічаў у фестывалі «Металёлочка» ў мінскім Палацы шахмат і шашак, пасля чаго неўзабаве спыніў існаванне.

Дыскаграфія: трэкі «Лмстопад» (у зборніку «Брест-рок-журнал» «Брестон», 1998), «Радуга» (у зборніку «Брест-рок-журнал-2» «Брестон», 1999).

Кантакт: +375 (162) 46-11-03 (Юрый). 18.03.М//Г.Ш.

«CRANE’S GLEE» гомельскі калектыў, які трымаўся стылю блюзроку і класічнага року.

Утварыўся ў 1994. Першапачатковы склад: Сяргей Баброў вакал, Леанід Дакучаеў гітара, Мікалай Ушакоў бас-гітара, вакал, Андрэй Фацін барабаны. На пачатку 2005 група выступала як трыо: М. Ушакоў, Максім Здаравец гітара, Ігар Антановіч барабаны. Група выконвае на ангельскай мове як аўтарскія творы М. Ушакова, так і стандарты блюзавай музыкі і класічнага року. Фестывалі: «Блюз жыве ў Мінску» (1998), «Арт-сессня» (Гомель, 2000).

Дыскаграфія: альбом »Come On» («Shaggy Granny Records», 2000). Кантакт: +375 (232) 53-49-53 (М. Ушакоў).

12.02.06//N.N.

ЛАБАНДЗІЕЎСКІ СЯРГЕЙ «ШЛЁМА» (Лобандневскмй Сергей «Шлёма», Labandziewski Siarhiej) гукарэжысёр: запіс студыйны і канцэртны, звядзенне, мастэрынг, рэстаўрацыя фанаграм, гук у радыёі відэарэкламе, агучванне відэа.

Нарадзіўся 19.06.1964 у в. Залессе Барысаўскага р-ну Мінскай вобл. Скончыў факультэт робататэхнічных сістэм БПІ ў 1991. Ад 1988 да 1992 працаваў тэхнікам, інжынерам ва ўстановах АН БССР, ад 1992 да 2001 музычны рэдактар на Беларускім радыё. У 1995-96 музычны рэдактар і гукарэжысёр FM радыё «101.2», у 1997-2001 гукарэжысёр радыё «РОКС», ад 1998 да 2003 гукарэжысёр тэлерадыёкампаніі «Ммр». Асноўныя работы: «Народны

альбом» (часткова: запіс, звядзенне), «N.R.M.» «Самотнік» (звядзенне), «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.», «Акустычныя канцэрты XX ст.» (мастэрынг), «Сьвяты вечар 2000» (мастэрынг), «Я нарадзіўся тут» (часткова запіс і звядзенне, мастэрынг), «Новае неба» «Цэпэліны» (мастэрынг), «Kriwi» «Людзям» (мастэрынг), Зміцер Вайцюшкевіч«Цацачная крама» (мастэрынг), «ZET» «3 новым годам» (запіс, звядзенне, мастэрынг), «Personal Depeche» (запіс, звядзенне), «Крамбамбуля» «Застольны альбом», «Каралі раёну» (запіс, звядзенне), Аляксандр Памідораў «Сьвята пакрадзенае» (запіс, звядзенне), «Zygimont Vaza» «Der Dritte Krieg», «Kajin» (запіс, звядзенне, мастэрынг), «Крама» «Vodka On Ice» (рэмастэрынг), «IQ48» «Вар’яты» (запіс, звядзенне, мастэрынг), «Л.О.М» «Простм-проідай» (часткова запіс, звядзенне), Данчык «Я ад вас далёка» (рестаўрацыя) і многія інш. Выстаўляў канцэртнае гучанне падчас выступленняў груп «Новае неба», «N.R.M.», «Kriwi», «Палац», «Zet», «Pomidor/off», «Нейро дюбель», «Ulis», «Zygimont Vaza», сумесных музычных праектаў «Народны альбом», «Я нарадзіўся тут», на фестывалях «Басовішча», «Рок па вакацыях», «Рок-каранацыя» і інш. Кантакт: sound®biz.by;

+375 (29) 636-67-81.

25.О9.О5//Д.П., фота Д.П.

ЛАБЧЭЎСКІ АНДРЭЙ (Лабчевскнй Андрей, Labchevsky And­rew) піяніст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 09.05.1974 у Мінску.

У 1989 скончыў СШ №115 з харавым ухілам, у 1993 аддзяленне музычнага мастацтва эстрады ММВ па класе фартэпіяна Андрэя Пыталева, у 1996 БАМ па класе кампазіцыі Дз. Смольскага, у 2001 факультэт павышэння кваліфікацыі кіраўнічых работнікаў і спецыялістаў галіны культуры Беларускага інстытуту праблем культуры. На прафесійнай музычнай сцэне дэбютаваў як піяніст у складзе аркестру ММВ п/к Браніслава Сармонта (1990-93), далей працаваў піяністам у складзе «Мінск джаз-квартэту» Я. Уладзімірава (1993), у гэтым жа годзе быў запрошаны як піяніст і аранжавальнік у ансамбль традыцыйнага джаза «Рэнесанс», у складзе якога выступаў да 1999. У 1998 узначаліў уласны праект джаз-ансамбль «Днлнжанс», адначасова з якім у 2002 утварыў ансамбль клезмерскай музыкі «Меркава». Ад 2003 як піяніст супрацоўнічае з «WZ-Orkiestra» Зміцера Вайцюшкевіча (праграмы на вершы У. Маякоўскага, «Паравіны году», «Паравоз каханьня», «Танга з ружай»), Выступае й як студыйны музыка.

Фестывалі: «Vilnius Jazz Piano» (Літва, 1993), Дні беларускай культуры ў Кёльне (1997), «Old Jazz Meeting» (Ілава, Польшча, 1998), «Grodno Union Fest» (1998), «Блюз жыве ў Мінску» (1998, 1999) -усе ў складзе ансамбля «Рэнесанс»;

II Міжнародны фестываль недзяржаўных моладзевых арганізацый (Мінск, 1999), II Міжнародны фестываль эстрадных аркестраў (Мінск,

1999), «Славянскмй базар» (Віцебск, 2000), Міжнародны джаз-фестываль «RADO-jazz» (Мінск, 2000) усе ў складзе «Дмлнжанса»; фестываль, прысвечаны юбілею У. Маякоўскага (Масква, 2003), «Саксомання» (Мінск, 2003).

Узнагароды: у складзе ансамбля «Рэнесанс» Гран-пры конкурсу «Z-tota tarka» на міжнародным фестывалі «Old Jazz Meeting» (Ілава, Польшча, 1998).

Дыскаграфія: у складзе ансамбля «Рэнесанс» MC «Рэнесанс» («Ковчег», 1994), CD «Swing Station» («West Records», 2001); y складзе «WZ-Orkiestra» rn. 2003-06.

Кантакт: dil@belarustoday.info, dilizhans@mail.ru;

+375 (17) 262-50-03, (29) 754-80-53.

О6.1О.О6//Д.П.

ЛАПЦЁНАК МІКАЛАЙ (Лаптенок Ннколай, Laptyonok Nikolay) бэнд-лідэр, барабаншчык, аранжавальнік, педагог

Нарадзіўся 05.05.1956 у Мінску.

У 1970 скончыў ДМШ №6 па класе баяна С. Кухты, у 1984 ММВ па класе ўдарных Л. Капілава, у 1992 МІК па класе ўдарных С. Лапташова. Першыя музычныя вопыты меў у 1972, калі граў у складзе школьнага ВІА на гітары, бас-гітары і ўдарных. У 1974-76 служыў у войску, выступаў як барабаншчык у ВІА «Товаршц» і «Морзянка». У 1977 увайшоў у склад ансамбля «Маэстро дпксмленд» (ад 1980 «Рэнесанс»), у якім выступае, з двума невялікімі перапынкамі, да гэтага часу, узначаліўшы яго ў 1989. Сярод найбольш вядомых твораў як аранжавальніка апрацоўкі п'ес «Them There Eyes»,

Узнагароды: у складзе ВІА «Товаршц» лаўрэат Усесаюзнага тэлевізійнага конкурсу «Алло, мы міцем таланты» (1975), у складзе ВІА «Морзянка» Гран-пры Усесаюзнага тэлевізійнага конкурсу «Алло, мы нцем таланты» (1976), у складзе «Рэнесанса» Гран-пры конкурсу «Old Jazz Meeting. Zlota tarka» (Ілава, Польшча, 1998).

Дыскаграфія: альбомы MC «Рэнесанс» («Ковчег», 1994), CD «Swing Station» («West Records», 2001).

Кантакт: renaissance@yandex.ru; +375 (29) 639-67-28, (17) 293-67-28; 220071, Беларусь, Мінск, вул. Берасцянская, д.15, кв.35.

07.01.04//Д.П., фота ДЛ.

«Stumbling All Around», «Bill Bailey, Won’t You Come Home?», «Livery Stable Blues», «The Jazz Me Blues» I інш. Выкладае па класе ўдарных інструментаў y ДМШ.

Гастролі: у складзе «Рэнесанса» Расея (Куйбышаў, 1980, Калінінград, 1993), Грузія (Горы, 1988), Душанбэ (1989), Люблін, Пулавы (Польшча, 1992), Бон, Кёльн (Нямеччына, 1995), Масква, Яраслаўль (Расея, 1998), Беларусь.

Фестывалі: у складзе «Рэнесанса» «Куйбышев 1980», Мінск (1981, 1984, 1986, 1993, 1997-99, 2001,2003, 2004, 2006, 2007), «ВІцебская восень» I Міжнародны парад дыксілендаў у Віцебску (1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1989, 1991-93), «Славянскнй базар» (Віцебск, 19982000), «Джаз-янтарь» (Калінінград, 1993), «Old Jazz Meeting. Ztota tarka» (Ілава, Польшча, 1998), Міжнародны фестываль біг-бэндаў і дыксілендаў (Вільня, Літва, 2002), «Мюльхайм 2002» (Нямеччына).

І«ЛЕПРНКОНСЫ» група з Мінску. Утварылася ў 1995.

У сярэдзіне 2007 у групе выступалі: Ілля Міцько вакал, гітара, Дзмітрый Харытановіч барабаны (-»), Кірыла Канюшык бас-гітара (адначасова «Фестнваль»), Уладзімір Федарук акардэон (адначасова «Фестмваль»), Радаслаў Сасноўцаў труба, Яўген Пахомаў трамбон, Аляксандр Ліпніцкі барабаны («чэрвень 2007).

Дыскаграфія: альбомы CD «Нам с тобою было супер» («Союз», 1999), «Все ребята перцы» («Союз», 2000), «...ля Тополя» («Союз», 2001), «С запада на восток» (2004), «Без даты» («Vigma», красавік 2007); трэкі «Халм-галп, паратрупер» (у зборніках «Сто пудов хшов 6» «Зажмгай Music», 2000, «Звезды мз будуіцего 1» «Союз», 1999, «Нашествне. Шаг третнй» «REAL Records», 1999, «20 супер-хнтов, рождённых в Беларусп» «Bulba Records», 2000),

«Песенка зайца м Волка на карнавале» (у зборніку «Детскмй сад. Штаны на лямочках» «REAL Records», 2002), «Море» (у зборніку «Більтр02» «REAL Records», 2002), «Лена» (у зборніку «Бульба-хнт 2000» «Bulba Records», 2000), «Москвнч» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000).

Кіно, відэа: кліпы «Халм-галм» (2003), «Снегурочка» (рэж. С. Талыбаў, 2004), «Настя» (рэж. С. Талыбаў, 2004), «Москвмч», «Девчонкн полюбнлм не меня», «Городок» (рэж. М. Шэлепаў, Кіеў, 2004).

Кантакт: www.leprikonsy.com

О6.О5.О7//Д.П..

нне» «Iceberg Music», 2000; «Двойной удар» «Iceberg Music», 2000), «Моя любовь» (у зборніку «Двойной удар» «Iceberg Music», 2000), «Краскн ушедшего лета» (у зборніках «20 супер-хмтов, рождённых в Беларусн» «Bulba Records», 2000; «Айсберг. Третье прнблмженме» «Iceberg Music», 2000), «Лето летать» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Re­cords», 2000), «Весна» (у зборніку «Точка отрыва» «REAL Records», 2002).

Кантакт: aistmusic@tut.by; +375 (29) 635-00-45, +7 (910) 450-08-08.

04.02.04//Д.П.

«ЛЕТО» вакальная група з Мінску. Была ўтворана ў 1999 з ініцыятывы прадзюсэра У. Кубышкіна.

У першым складзе выступалі Ганна Багданава, бэк-вакалісткі Аксана Кавалеўская (-* 2001 «Краскн») і Кацярына Бакіноўская. Група трымалася стылю еўрапейскай танцавальнай музыкі. Праз пэўны час на месца бэк-вакалістак прыйшлі танцоры, I, па сутнасці, спыніўшы існаванне ў 2003, група трансфармавалася ў сольны праект Ганны Багданавай. Гастролі: краіны СНД, Нямеччына. Фестывалі: «Славянскнй базар» (Віцебск, 1998), тэлефестываль «Песня года» (2000, 2001).

Дыскаграфія: альбомы «Краскм ушедшеголета» («REAL Records», Расея, 2000), «Горе от ума» («Aist Records», Беларусь, 2003); трэкі «Понедельнпк без тебя» (у зборніку «Бульба-хнт 2000» «Bulba Re­cords», 2000, CD зборніках «Сто пудов хмтов 6» «Зажнгай Music», 2000; «Айсберг. Второе прнблмже-

«ЛММОННЫЙ СОК» група

з Брэсту, якая выконвала арт-рок з элементамі блюза і інструментальную музыку.

Утварылася ў 1985 у наступным складзе; Ігар Прахін гітара, Сяргей Шэян бас-гітара, Анатоль Грыцэнка клавішныя, Уладзімір Балееў барабаны. У 1986 на месца С. Шэяна прыйшоў Віктар Лазюк, у 1987 група выступала такім складам: I. Прахін, Вячаслаў Брашко гітара; Аляксандр Брашко бас-гітара, Юрый Відзібор барабаны (на месца яго ў 1991 прыйшоў Уладзімір Тэвасян -> «кімперпя»). У 1992 група спыніла існаванне.

Фестывалі: выезды ў Польшчу на мясцовыя лакальныя фестывалі (1990-91); Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк 1988».

Кантакт: +375 (162) 25-83-61 (I. Прахін).

2О.О2.О5//Г.Ш.

ЛІСІЦКАЯ ТАМАРА (Лнсмцкая Тамара, Lisitskaya Tamara) дыджэй, вядучая радыёі тэлепраграм, тэлерэжысёр.

Нарадзілася 02.01.1973 у Мінску.

У пачатку 80-х выступала ў складзе хору СШ №123 Мінску, тады ж стала лаўрэатам тэлеконкурсу «Чырвоныя гваздзікі». У 1990 паступіла на факультэт журналістыкі БДУ. На другім годзе навучання перавялася на завочнае аддзяленне, пачала працаваць у часопісе «Пралеска». У 1992 стала паралельна працаваць ды-джэем радыё «Бм-Эй», праз год перайшла на тэлевізійны «8 канал», дзе была аўтарам і вядучай праграмы «Фоксі Мьюзік». Годам пазней аўтар і вядучая праграмы «12, нлн На ночь глядя» прыватнай тэлекампаніі «Свой круг». У 1995 паехала ў Маскву, працавала ў тэлекампаніі «ВкІД» рэжысёрам адкрытага эфіру праграмы «Час Пнк». Паралельна супрацоўнічала з тэлекампаніяй «І/Інтер-С» (музычная праграма «Клнпса», вядучая і рэжысёр). У 1998 на тэлеканале «Россмя», карэспандэнт праграмы «Доброе утро, Россня» і вядучая праграмы «Толстый м Тонкнй». Там жа, у Расеі, агучвала кінафільмы, пісала кнігі пад чужымі прозвішчамі, здымала кліпы для расейскіх эмігрантаў. У 1999 вярнулася ў Мінск, пачала працу на «Альфа-радно» (аўтарская праграма «Нзвраіценцы»).

У 2002 выдала кнігі «Двенадцать» і «3 кмта, 7 слоннков», пачала працаваць вядучай на 1 канале БТ у праграме «Дневннк женіцнны», там жа ў 2004 вяла праграму «Кстатн». Падчас працы ў кампаніі «Свой круг» у якасці рэжысёра здымала музычнае відэа для такіх груп, як «Лявоны» («Мілая дзяўчына»), «Rouble Zone»,

«Нейро дюбель», «Аусвайс», «Вокзал», «НХЛ», «Flammable», «Beauty By Mistake», Альберта Скарахода, Валіка Гоышко, «Sarcastic Green» («I Want Live Tomorrow») i інш.

Іншая інфармацыя: шмат гадоў пакутуе над пытаннем, ці не перафарбавацца ў бландзінку.

Кантакт: +375 (29) 674-11-74;

tamarajisitskaya@tut.by;

toma-lisitskaya.livejournal.com

О6.О2.О5//ДП.

І«ЛНЦЕЙ» мінскі дуэт, які выступаў у стылі тэхна-пап.

Утварыўся ў 1989. У першым складзе выступалі Павел Булатнікаў клавішныя, вакал і Ягор Стражэвіч клавішныя, вакал. Пазней з дуэтам супрацоўнічаў Юрый Геўрасеў. Дуэт выконваў песні на ангельскай і расейскай мовах, зрабіў шэраг запісаў, рыхтаваў дэбютны альбом, аднак шляхі музыкаў разышліся на пачатку 90-х.

Фестывалі: «Звездный дождь» (Рыга, 1990), Санкт-ГІецярбург (1989), «Новая версмя» (Масква).

Узнагароды: лаўрэат фестывалю тэхнаі хіп-хоп музыкі «Новая верспя» (Масква, 1991).

Кантакт: праз www.lyapis.com 27.02О5//Д.П.

І«ЛОМ» («Лекарство от меланхолян»)мінская група.

Утварылася ў канцы 80-х як студэнцкі калектыў, выконваючы цалкам на самадзейных пачатках хард-рокавыя кампазіцыі, у тым ліку і ўласнага аўтарства. Лідэрам групы і аўтарам песень выступаў Яўген Салдаценка. Група спыніла існаванне ў 1991 і адрадзілася толькі ў канцы 2003, з’яўляючыся, па сутнасці, сольным праектам Я. Салдаценкі. Песні выконваюцца на расейскай мове ў стылі баладнага меладычнага софт-року. Працуе група са спецыяльна запрошанымі музыкамі: Сяргеем Анцішыным — riTapa, Кірылам Шэвандо барабаны, Валерыем Башковым бас-гітара, Канстанцінам Гарачым клавішныя, Карэнам Карапецянам скрыпка. Найбольш вядомыя песні «Солнце», «Простн-проіцай», «Скрмпка н осень». Дыскаграфія: альбомы CD «Простн-проіцай!» («West Records», 2004), «Ломтнк манго» («West Records», 2007).

Кіно, відэа: кліпы «Скрппка м осень» (рэж. А. Бутар, 2004), «Простн-проідай» (рэж. М. Носаў, 2004), «Сннее» (рэж. Анатоль Вечар, 2005) Кантакт: www.lomproject.com 03.03.07//Д.П.

ЛУКАШУК ЗМІЦЕР (Лукашук Дммтрмй, Lukashuk Zmicer) журналіст, аўтар тэкстаў.

Нарадзіўся 10.12.1969 у Мінску.

У 1991 скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Ад 1989 як аўтар тэкстаў і менеджэр пачаў супрацоўніцтва з групай «Крама», якое працягваецца з перапынкам (1999-2004) да гэтага часу. Аўтар тэкстаў такіх песень, як «Будзь разам з намі», «Гэй, там, налівайі», «Хворы на рок-нрол», «Бяжы, хлопеці», «Гомельскі вальс», «Свабоды мне дай!», «Выпі са мной да дна», «Што дапаможа нам», «Камэндант», «Паходная». Акрамя таго, напісаў тэксты песень для Касі Камоцкай («Той, хто стаіць

у мяне за плячыма»), Зміцера Вайцюшкевіча («Зоя»), групы «Indiga» («Па-за межамі», «Хвалі чорных рэк»),

Гастролі: гл. «Крама».

Фестывалі: гл. «Крама».

Дыскаграфія: гл. «Крама» Кантакт: zlukasuk@yandex.ru

28.О7.О7//Д.П.

ЛУКАШЭВІЧ ЮРЫЙ (Лукашевмч Юрнй, Lukashevitch Youri) піяніст, кампазітар, аранжавальнік.

Нарадзіўся 28.09.1958 у Полацку.

У 1983 скончыў БДК па класе фартэпіяна I. Цвятаевай. У 1985-86 выступаў у складзе ансамбля «Песняры», наступныя два гады з’яўляўся музычным кіраўніком ансамбля «Тоніка» Віктара Вуячыча. Ад 1988 да 1993 піяніст сімфанічнага аркестру Дзяржтэлерадыё БССР, ад 1993 да 1997 вольны мастак-кампазітар, супрацоўнічаў з шэрагам беларускіх і расейскіх выканаўцаў. У 1997-99 дырэктар Аб’яднання музычных калектываў Беларускай тэлерадыёкампаніі. Ад лістапада 1999 жыве і працуе ў Швецыі. Быў у складзе сімфанічнага аркестру опернага тэатру. Як піяніст выступаў з сольнымі праграмамі «Толькі Бах» і «Эрал Гарнэр» у прэстыжных рэстарацыях Стакгольму. Найбольш вядомыя творы: як кампазітара«Окольцованная птнца» (сл. М. Траццякова, вык. Мікалай Скорыкаў), «Телеграммы» (сл. С. Шынкарэнкі) і «Я по тебе схожу с ума» (сл. А. Дзяменцьева, вык. В. Касенка), «Уезжай» (сл. А. Вавілава, вык. Юлія Скараход і В. Касенка), «Абуджэнне» (сл. А. Емельянава, вык. група салістаў, хор і Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі,

фінальная песня фестывалю «Славянскнй базар 1992»), гімн Белдзяржуніверсітэту (сл. Ю. Кручонка, вык. Валерый Дайнэка, Іна Афанасьева, В. Касенка, Алена Свірыдава, К. Арбакайтэ), «Улетай» (сл. Ю. Кручонка, вык. Ірына Дарафеева), «Пмсьмо» і «Рука в руке» (сл. Ю. Кручонка, вык. В. Дайнэка), «Странная луна» (сл. Ю. Кручонка, вык. Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч). «Джоннн Уолкер» (сл. Ю. Кручонка, вык. Ларыса Гоыбалёва), «Не улетай» (сл. Ю. Светлага, вык. А. Іваноў). Многія песні выдаваліся у альбомах I. Дарафеевай («Рано нлн поздно»), В. Дайнэкі («Буду помнмть»), А. Іванова («Когда вырастут крылья»).

Кантакт: ylouka@rambler.ru 13.04.04//Д.П.

ІЛУЧАНОКІГАР (Лученок Нгорь, Luchanok Igar) кампазітар.

Нарадзіўся 06.08.1938 у Мар’інай Горцы Мінскай вобл. Скончыў БДК па класе кампазіцыі А. Багатырова (1961), асістэнтуру-стажыроўку Ленінградскай кансерваторыі пад кіраўніцтвам В. Салманава (1965), аспірантуру БДК пад кіраўніцтвам Ц. Хрэннікава (1970). Працуе ў жанрах сімфанічнай і камернай музыкі, аўтар шматлікіх папулярных песень, інструментальнай эстраднай музыкі, музыкі для кіно і тэатру. Старшыня праўлення Саюзу кампазітараў Беларусі ад 1980. Сябра журы конкурсаў маладых выканаўцаў на шэрагу фестываляў, сярод іншых Нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі ў Маладзечне, «Славянскйій базар», «Золотой шлягер». Сярод найбольш вядомых твораў паэма-легенда

«Гусляр» для вакальна-інструментальнага ансамблю, песні «Спадчына», «Зачарованая мая», «Жураўлі на Палессе ляцяць», «Вераніка», «Алеся».

Узнагароды: лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (1969), лаўрэат прэміі Усесаюзнага Ленінскага камсамолу (1972), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1976).

Дыскаграфія: альбомы «Песнм Мгоря Лученка» («Мелодмя», 1978), «Мгорь Лученок. Песнм п ннструментальная музыка» («Мелодмя», 1983), «М пока на земле суіцествует любовь» («Мелодмя», 1988), MC «Зачарованая мая» (розныя выканаўцы, «Ковчег»), «Спадчына» (розныя выканаўцы, «Ковчег»), «Гусляр» (вык. «Песняры», «Мелодмя», 1979, «Ковчег»), «Лучанок Ігар і ансамбль «Сябры» («Ковчег»); трэкі «Сннмок в газете», «Белы бусел», «Трэба дома бываць часцей», «Рассвет» (у зборніку «Песня о Роднне» «Ме-

лодпя»,1987), «Зачарованая мая» «Песняры» («Зачарованая мая» «Мелодмя», 1983), «Красавмца-невеста» (у ЕР «Гоуппа Валентнна Бадьярова» «Мелодмя», 1983), «Кася» (у LP «Всем на планете» «Мелодмя», 1978), «Высокне звёзды» (LP «Ты одна любовь» «Мелодня», 1980), «Вот п наша пора», «Жураўлі на Палессе ляцяць» (абедзве ў LP ансамбля «Сябры» «Жнвая вода» «Мелодмя», 1982), «Колыбельная» (у LP ансамбля «Сябры» «Судьбе спасмбо» «Мелодмя», 1985), «Ночной оркестр», «Воспоммнанме», «Мнннатюра для трубы» (у LP «Мннскнй эстрадный оркестр» «Мелодмя», 1986), «Ты вспомнм все» (сл. Аркадзя Куляшова), «Я не магу на вас забыцца» (сл. П. Броўкі), «Пацалунак» (сл. Уладзіміра Карызны) усе ў LP «Чараўніцы» «Мелодня», 1978), «Пнсьмо нз 45-го» (у аднайменным LP «Мелодня», 1985), «Мы ндем по стране» (у LP «Нас подружнла Москва» «Мелодня», 1985), «Морской прмбой» (дуэт Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч, у LP «Счастлнвый случай» «Мелодмя», 1990), «Дналог» (у LP «Группа В. Бадьярова-2» «Днскоклуб 14 А» «Мелодня»,1985, у LP «Парад ансамблей» «Мелодня», 1985), «Заклннанне» (сл. Я. Еўтушэнкі, у LP ансамбля «Верасы» «Наша днскотека» «Мелодмя», 1980), «Мой родны кут» (у LP «Сентябрьская мелодмя» Н. Панцялеевай «Мелодпя», 1983). 12.03.06//Д.П., фота Я. Мяцеліцы

I ЛЫШЧЫК ВЯЧАСЛАЎ гл. Nils.

ІЛЮБАН ІСАК (Любан Нсаак.

Luban Isaak) кампазітар.

Нарадзіўся 23.03.1906 у Чэрыкаве Магілёўскай вобл., памёр 07.11.1975 у Маскве. У 1928 скончыў Беларускі музычны тэхнікум па класе кампазіцыі М. Аладава. Ад 1928 да 1936 мастацкі кіраўнік музычнага вяшчання Беларускага радыё, у 1937-41 Ансамбля песні і танца Беларускай філармоніі. Ад 1932 да 1938 старшыня праўлення Саюзу кампазітараў Беларусі. У 1945 пераехаў на жыхарства ў Маскву. Аўтар песень «Бывайце здаровы», «Не глядзі на другіх», «Толькі з табою», «Не шукай» (усе на сл. Адама Русака), «Дарагая Беларусь» (на сл. П. Броўкі). Аўтар музыкі да спектакляў і кінафільмаў, у тым ліку «Новы дом» (разам з I. Дунаеўскім), «Палеская легенда», «Гадзіннік спыніўся апоўначы» (разам з Юрыем Бяльзацкім). Узнагароды: лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1946).

Дыскаграфія: альбом LP «Песнм Нсаака Любана» («Мелодмя», 1975). Паводле Белэнцыклапедыі.

ЛЮБІНСКІ ЎЛАДЗІМІР (Любннскнй Владмммр, Liubinski Vladi­mir) гітарыст, аранжавальнік.

Нарадзіўся 10.03.1963 у Мінску. Дэбютаваў у складзе групы «Лпфт».

Ад 1986 да 1987 быў музыкам студыі «Песняры», у 1988 перайшоў у групу «Рада». Годам пазней разам з Аляксеем Шадзько сабраў групу «Доктор Моро», у якой на пачатку 90-х пэўны час працаваў у Ленінградзе. Пасля распаду групы «Доктор Моро» выступаў у Ленінградзе як сесійны музыка, а таксама як гітарыст блюзавай групы, якая ў 1992 прыняла на-

зву «Blues Street Friends». Пасля вяртання ў Мінск у 1994 рэанімаваў групу пад гэтай жа назвай, у склад якой запрасіў мінскіх выканаўцаў. Падчас выступленняў выкарыстоўвае рэдкую для гітарыстаў тэхніку, граючы зверху грыфу на пакладзенай на калені гітары. Аснова рэпертуару блюзавыя і рокавыя стандарты, а таксама папулярная музыка.

Фестывалі: «Блюз в Россмм» (1992), «Блюз жыве ў Мінску» (1995), «Грнфомання» (неаднаразова), «Beatles forever» (Мінск, 2004).

Кантакт: www.bluesstreet.narod.ru; liubinski@tut.by; +375 (29) 762-27-00. 21.О1.О6//ДП.

І«ЛЮБОВЬ 14 СПОРТ» мінская група.

Выступала ў складзе: Андрэй Вашкевіч гітара, вакал, музыка, тэксты, Аляксей Кустаў бас-гітара, Арцём Залескі барабаны, Дзмітрый Фрыга клавішныя. Дэбютны альбом запісваўся з удзелам Валерыя Башкова бас-гітара і Ягора Стражэвіча клавішныя. Група выконвала песні на расейскай і ангельскай мовах, сярод найбольш вядомых «Без тебя», «Засыпаю рано», «Во сне».

Дыскаграфія: альбом CD «Любовь н спорт» («Vigma», 2002); трэк «Героев больше нет» (у зборніку «20 супер-хнтов, рождённых в Беларусп» «Bulba Records», 2000).

11.12.О6//ДП.

ІЛЮТЫ ІГАР (Лютый Мгорь, Liuty Igor) саксафаніст.

Нарадзіўся 26.08.1967 у Крывым Рогу, Украіна. Заняткі музыкай

распачаў як удзельнік духавога аркестру, дзе граў на духавым тэнары, альце і вялікім барабане. Пазней выступаў у складзе дзіцячага джаз-аркестру ДМШ №10 п/к А. Гебеля, вучыўся ў музычных вучэльнях Крывога Рогу і Мінску. Ад 1985 працаваў саксафаністам у аркестры цырку Крывога Рогу. У 1991-98 выступаў у складзе групы, якая акампанавала дуэту Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч. У 1998 быў запрошаны ў склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. У кастрычніку 2002 увайшоў у склад джаз-групы «Apple Tea». Актыўна працуе як студыйны музыка, запісваўся і выступаў з Аляксеем Шадзько і групай «Сестра», Валерыем Дайнэкам, Інай Афанасьевай, Сяргеем Брыксам, «Песнярамі» і інш.

Гастролі: гл. «дуэт Я. Паплаўская А. Ціхановіч», Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, «Apple Теа». Фестывалі: гл. «дуэт Я. Паплаўская А. Ціхановіч», Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, «Apple Tea».

Дыскаграфія: гл. «дуэт Я. Паплаў-

ская А. Ціхановіч», Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, А. Шадзько, «Apple Tea».

Кантакт: www.apple-tea.com;

appletea @ apple-tea.com

08.11.06//Д.П., фота Д.П..

«ЛЯВОНЫ» мінская група, якая была створана ў 1996 пры БДА «Песняры» ў якасці базавага калектыву для падрыхтоўкі маладых музыкаў да працы на прафесійнай сцэне.

У першым складзе калектыву выступалі Павел Заяц музыка, вакал, клавішныя, барабаны (*«Буржуазня» -* 1998 БДА «Песняры»), Юрый Задзіран музыка, гітара (-» канец 1997, «Ur'ia»), Алег «Паганіні» Усціновіч -тэксты, бас-гітара (-» 1998 БДА «Песняры»), Юрый Маленькі барабаны (-> канец 1997), Сяргей Осіпаў аранжаванне, музыка, клавішныя, перкусія, флейта (-* канец 1997). Праз паўгода да калектыву далучыўся Георгій Высоцкі клавішныя (*«Буржуазмя»), у канцы 1997 Сяргей Мядзведзеў аранжаванне, гітара (-» 1998 БДА «Песняры»), Андрэй Юшко барабаны. Рэпертуар калектыву засноўваўся на народных і аўтарскіх песнях, якія выконваліся пераважна на беларускай мове. Сярод найбольш вядомых твораў «Мілая дзяўчына». Калектыў існуе й цяпер, не яўляючы, аднак, актыўнай дзейнасці. Удзельнічаў у нацыянальным адборачным туры на фестываль «Еўрабачанне 2006». Аснову калектыву складаюць П. Заяц і А. Юшко.

Дыскаграфія: трэк «Лйстья желтые» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000),

Кіно, відэа: кліп «Мілая дзяўчына» (рэж. Тамара Лісіцкая, 1996).

05.11.06// Д.П.

ЛЯГЧЫЛАЎ АЛЯКСАНДР (Легчмлов Александр, Liakhtchylau Aliaksandr) паэт.

Сярод найбольш вядомых твораў цыкл «Ave sole, альбо Слова Скарыны» для ансамбля «Песняры» (муз. Алега Молчана, 1990).

Дыскаграфія: альбом MC «Красное танго. Песнм на стнхн Александра Легчнлова» («TON-Records», 1999); трэкі «Музыка ночы», «Век рок-нрола», «Горе не беда» (Ірына Дарафеева, у альбоме «Рано нлн поздно» аўт. выд., 2000), «Чарка на пасашок» (ансамбль «Бяседа», у альбоме «Музычная гасцёўня. Вып. 3. За маладых» «Ковчег», 1997), «Белы бусел» (у LP зборніку «Песня о Родпне» «Мелодмя», 1987), «Жёлтый лнст» (муз. Аляксандра Ціхановіча, у LP дуэту Ядвіга Паплаўская Аляксандр Ціхановіч «Счастлнвый случай» «Мелодня», 1990).

11.12.06//Д.П.

«ЛЯПНС ТРУБЕЦКОЙ» мінская група, утварылася ў лютым 1990, дэбютаваўшы на фестывалі «Тры колеры» (Мінск).

Першапачатковы склад: Сяргей Міхалокгітара, вакал, Дзмітрый Свірыдовіч бас-гітара, Аляксей Любавін барабаны, Руслан Уладыка гітара. Спачатку рэпертуар засноўваўся выключна на расейскамоўных песнях, аднак, з сярэдзіны 90-х стала з’яўляцца ўсё болыл песень на беларускай мове. У 1994 падчас

першага туру па Беларусі разам з тэатральнай трупай «Бамбукн» была паказана рок-опера «Покоренме космоса». У 1996 склад калектыву ўзмацніўся за кошт Валерыя Башкова бас-гітара (*«Зартнпо»), Ягора Дрындзіна труба, Віталя Драздова -скрыпка, вакал (->1997), Паўла Кузюковіча валторна і Аляксандра Ролава гітара. Канец 1997 пачатак 1998 перыяд чарговых змен у складзе: часова вяртаецца В. Башкоў, якога хутка змяняе Дз. Свірыдовіч, на месца другога вакаліста прыходзіць Павел Булатнікаў (*дуэт «Лнцей»), Усяго праз калектыў прайшло каля 30 музыкаў, у тым ліку Алег Ладо, Юрый Задзіран (-» «Ur’ia»), Аляксей Зайцаў. У 2004 група выступала наступным складам: С. Міхалок, П. Булатнікаў, Руслан «Пан» Уладыка гітара, Уладзімір «Ёлкін» Эгліціс бас-гітара, П. Кузюковіч труба, валторна, Аляксандр Старажук барабаны, Іван «Вася» Галушка трамбон, Аляксандр Ляшкевіч гукааператар. У 2003 на базе калектыву было створана творчае таварыства «Дета Солнца», якое аб’ядноўвае шэраг калектываў, у т.л. «ТТ-34», «Пмво Вдвоем», «Merry Poppins», «Саша н Снрожа».

Гастролі: тур па Беларусі ў рамках «Next Stop New Life» (1994), Расея (2006), Украіна, Латвія, тур па Беларусі «Па радзіме» (1998).

Фестывалі: фестывалі «Музычных меншасцяў» (Мінск, 1993), «КГ. Сердшый празднмк» (Мінск, 1994), «Славянскмй базар Одесса-Саратов» (1998), «Максмдром» (Масква, 2000), «Старый мельнмк» (Кішынёў, 2004), «Таврнйскне нгры» (Украіна, тройчы), «Чайка» (Украіна), «Хлев культуры» (Вільня, 2004),

«Нашествне» (Казахстан, Эмаўс, 2005, Разань 2006), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2007) і інш.

Узнагароды: «Рок-кароны 1996» у намінацыях «Група году», «Альбом году» («Ранетое сердце») і «Лепшы тэкст песні».

Дыскаграфія: альбомы MC «Любовм капец» («Клубный CTMnb»/«Satis», 1995), «Ранетое сердце» («Satis», 1996), MC «Смяротнае вяселле» (1997), CD «Ты кннула» («Союз», 1998), CD «Ляпмс дэнс» (зборнік рэміксаў«Союз», Расея, 1999), «Ляпнс дэнс-2» («Союз», 2000), CD «Любовн капец» (зборнік архіўных запісаў«Союз», 1999), «Красота» («Союз», 1999), «Тяжкнй» («REAL Records», Расея, 2000), «Всем девчонкам нравшся...» (перавыд. альбому «Красота» «Союз», 2000), «Юность» («Гранд рекордз», 2001), сінгл «Чырвоны кальсоны» («West Records», «Hunter Music», Украіна, «Birds Fabric», Расея, 2003), CD

«Золотые яйцы» («West Records», «Lavina Music», Украіна, «Союз», Расея, 2004), «Мужчмны не плачут. Песнн для кмно»(«Глорпя Медна», «Ннкнтнн», Расея, «Moon Records», Украіна, 2006), «Капшал» («Глормя Медна»/«Уідта», «Ннкйтнн», Расея, «Астра Рекордс», Украіна, 2007); трэкі «За полчаса до весны» (у зборніку «Песнярок» «ПанРекордз», 1997), «Снежная королева» (у зборніку «Russian Lyric Collection 2» «Союз», 1999), «Любовь отвернулась ко мне задом» (у зборніку «FUZZbox, vol.10» — Ц. Валееў, 2000), «Государство» (у зборніку «Гражданская оборона. Трнбьют» «Мпстермя звука», 2002), «Дождь льет» (у зборніку «Нашествме. Шаг пятый» «REAL Records», Расея, 2000), «По аллеям» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000), «Спорт прошел» (данс-рэмікс, у зборніку «20 суперхмтов, рожденных в Беларусм» -

«Bulba Records», 2000), «Девочка с бездоннымн глазамп» (у зборніку «Девпшнчк» «REAL Records», 2003), «НЛО» (у зборніку «Детп Солнца. Солнечная музыка» «Children of The Sun»/«Bulba Records», 2001; данс-рэмікс у зборніку «Бульба-хнт 3» «Bulba Records», 2000), «Танцевалн до утра» (разам з К. Хламкіным, у зборніку «Детп Солнца. Адпс Абеба» «Children of The Sun»/ «Bulba Records», 2001, «Рок-фронт: бой первый» «Мнстермя звука», Расея, 2003), «Солнце скрылось» (разам з «Netslov», у зборніку «Детн Солнца. Аднс Абеба» «Children of The Sun»/«Bulba Records», 2001), «Вопрос временн» (у зборніку «Per­sonal Depeche» «MSH Records», 2003), «Красмвая» (y зборніку «Антнфабрмка Саншайн рэггн №1» «Союз», 2004), «Почтальоны» (у зборніку «Нашествне. Шаг шестнадцатый» «REAL Records», 2004), «Рамонкі» (у дэма-зборніку «Bela­rusian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Ау» (рэж. М. Тымінька, А. Церахаў, 1998), «Ты кмнула» (рэж. Б. Дзедзянёў, 1998), «В платье белом» (рэж. Б. Дзедзянёў, 1998), «Розочка» (рэж. М. Тымінька, А. Церахаў, 1999), «Яблонн» (рэж. I. ГІашкевіч, 1999), «Спорт прошёл» (рэж. Я. Мітрафанаў, 2000), «Дружбан» («Дзеці Сонца», 2000), «НЛО» (рэж. М. Сабураў, А. Хацкевіч, 2000), «По аллеям» (рэж. Г. Дэліеў, 2000), «Голубм» (рэж. I. Пашкевіч, 2001), «Сочн» (рэж. Л. Залесскі, 2001), «Некрасавйца» (рэж. Я. Карпаў, М. Сабураў, 2001), «Юность» (рэж. I. ГІашкевіч, 2002), «Гоп-хнпхоп (КДБ remix)» (рэж. М. Сабураў, А. Хацкевіч, 2002), «Ласточкн» (рэж.

М. Сабураў, А. Хацкевіч, 2003), «Рамнька» (рэж. I. Пашкевіч, 2004), «Золотые яйцы» (рэж. Э. і В. Сідарукі, 2004), «ГІочтальоны» (рэж. К. Джэксан, Р. Васьянаў 2004), «Андрюша» (рэж. М. Сабураў, 2006), «Саяны» (рэж. I. Пашкевіч, 2006), «Харэ» (рэж. У. Епіфанцаў, 2007), «KannTan» (рэж. А. Церахаў, 2007); фільм «Всем девчонкам нравптся...» (Pa­ces, 2000), удзел у фільме «Королева бензоколонкй-2» (Украіна, 2004).

Кантакт: www.lyapis.com; 6506321 @mail.ru, +375 (29) 650-63-21.

11       .07.О7//Д.П.

«LEVEE BREAK» мінскі калектыў, які ўтварыўся ў лютым 1993 з ініцыятывы вакалісткі Вопьгі Аліпавай.

Група выконвала як аўтарскія ангельскамоўныя творы, так і класічныя творы заходняй рок-музыкі ў стылі хард-энд-хэві. У канцы 1993 калектыў складаўся з В. Аліпавай, Юрыя Федзюка бас-гітара (-> «Крама»), Андрэя Маркуца гітара (-> «Flammable», «HEO», «Atlantica»), Святаслава Чарнухі барабаны (-* «Карлмк non»). Фестывалі: «Рок па вакацыях» (Мінск, 1993), «Рок Айленд шоў» (Мінск, 1993).

26.О2.О6//Д.П.

«LITTLE BLUES BAND» мінскае рытм-энд-блюзавае трыо, якое ўтварылася з ініцыятывы гітарыста Івана Маркава ў 1991.

Першапачатковы склад: I. Маркаў гітара, аранжаванні, аўтарства музыкі і тэкстаў, Віктар Бахур бас-

гітара, Аркадзь Дорфман барабаны. Трыо выконвала на ангельскай мове блюзавыя стандарты і аўтарскія творы лідэра. У 1993 на месца бас-гітарыста прыходзіць Аляксандр Ванкевіч, у 1998 месца за барабанамі займае Генадзь Дорфман (*«Thank You Jesus»), У розны час у складзе групы выступалі барабаншчыкі Вадзім Чайкоў, Уладзімір Марусіч. Ад 1998 група існавала як сольны праект I. Маркава з удзелам спецыяльна запрошаных музыкаў. У 2005 трыо аднавіла канцэртную дзейнасць складам: I. Маркаў, Руслан Праўда бас-гітара (««Крама», адначасова «40+-»), Андрэй Сапоненка барабаны (адначасова «P.L.A.N.», «Flat»),

Гастролі: Расея (1996-98), Нямеччына (1998).

Фестывалі: «Блюз жыве ў Мінску» (1995, 1998); «Рок-каранацыя» (1996-98).

Дыскаграфія: альбом MC «Live In Studio» («Ковчег», 1998); трэк «Му Friend» (у зборніку «Blues In The Stockland» -1996).

Кантакт: hot-line@list.ru (I. Маркаў).

23.01 .ОВ//Д.П.

«LOGIKA METRO» мінская група, якая выступае ў жанры электроннай музыкі, трымаючыся стылю сінты-пап.

Дэбютавала 9 траўня 2001 складам: Сяргей Максімчуквакал, праграмаванне, сінтэзатары, Андрэй Шылак сінтэзатары, праграмаванне. Пэўны час з дуэтам супрацоўнічаў Р. Шчэрыца сінтэзатары. У другой палове 2006 калектыў складаўся з С. Максімчука, А. Шылака, Аляксея Шуцкага сінтэзатары, праграмаванне, бэк-вакал, Рыгора Крукоўскага гітара, сінтэзатары, праграмаванне, бэк-вакал.

Фестывалі: «Майскнй гром» (Масква, 2005).

Дыскаграфія: дэма «Inheritense For Next Generation» (2001), «Стрессатака» (2003), «Эра злого вдохновення» (2004); трэкі «Without Happyness» (у зборніку «Sampler 2001», Нью-Йорк), «Freestate» (у зборніку «Personal Depeche, ed. 2» «MSH Records», 2003), «Time to Believe» (y зборніку «SET-1» — «CD Land», 2005), «Вясна красна», «Салдацкая» рэміксы (у альбоме «Вясна красна» дуэту «Yar» «BMAgroup», 2004).

Кантакт: ajogic@mail.ru; +375 (29) 775-15-03, (29) 644-23-70 (С. Максімчук).

21.О8.О6//Д.П.

МАГАЛІФ ЯЎГЕН (Магалмф Евгенмй, Magalif Eugene) кампазітар, прадзюсэр.

Нарадзіўся 11.06.1957 у Віцебску. Скончыў тэарэтычнае аддзяленне Віцебскай музычнай вучэльні (1976), вучыўся ў БДК па класе кампазіцыі А. Багатырова, завяршыў у ёй навучанне музыказнаўству па класе Р. Аладавай (1981). Служыў у войску, ад 1983 выкладаў у музычных школах Мінскага раёну, пазней кіраваў канцэртнай брыгадай БДФ. Ад 1987 кіраўнік сімфанічнага аркестру і салістаў аддзелу музычных калектываў

Беларускага радыё і тэлебачання. Ад 1990 жыве і працуе ў ЗША, выкладае ў школе, кіруе хорам і выступае як арганіст у пратэстанцкай царкве, час ад часу дае канцэрты на фартэпіяна і клавішных. Сябра ASCAP (Амерыканскае таварыства кампазітараў, аўтараў і выдаўцоў). Аўтар мюзіклу «Свінапас», кантаты «Бармалей», музыкі для тэатру і тэлебачання, песень для салістаў-вакалістаў. Дэбютаваў як кампазітар у 1974. У 1988 песня «Мграл рояль» на аўтарскі тэкст была запісана Л. Сярэбранікавым і аркестрам п/к А. Петухова ў фонд Усесаюзнага радыё і ТБ. Песні «Больш табе я не пазваню», «Два Полацкі», «На апошняй вярсце», «Толькі ўчора», «Ядлаўцовы лес» і інш. на словы Генадзя Бураўкіна, С. Грахоўскага, Н. Арсенневай, С. Сокалава-Воюша, Адама Гпобуса запісваліся Леанідам Барткевічам, Мікалаем Скорыкавым, Данчыкам, Інай Афанасьевай, Э. Сіпавічусам, часта гучалі ў праграмах БТ «Прэм’ера песні», «Песню бярыце з сабой», «Сустрэнемся пасля 11». У 1989 прадстаўляў Беларусь на фестывалі маладых кампазітараў СССР-ЗША ў Кіславодску, песня «Она была, её уж нет» на словы амерыканскага паэта Дж. Расела Лоўэла ў 1989 заняла 8 месца ва Усесаюзным конкурсе. У 1992 у ЗША прадзюсаваў альбом «Мы яшчэ сустрэнемся» Данчыка, у які ўвайшлі пяць ягоных песень на беларускай мове.

Дыскаграфія: інструментальны альбом «10 любімых хрысціянскіх песень» (Sound-Arts Co., 1997), 2CD «Не нсчезай. Песнм разных лет» (Sound-Arts Co., 2003).

Хобі: даследуе ўласны радавод, любіць рыбалку, чытаць, ліставанне, вядзе дзённік, збірае сувенірныя лыжачкі і званочкі.

Кантакт: +1 (732) 651-84-72; emcomposer@comcast.net;

mojkotik@mail.ru; 47 Pennsbury Way, East Brunswick, NJ 08816-5267 USA. 06.04.03//Д.П.

І«МАДЭРА ХАРД БЛЮЗ» мінскі квартэт.

Трымаецца стылю гітарнага тэхаскага блюзу, засноўваючы рэпертуар на расейскамоўных творах аўтарства Ю. Міхайлава, а таксама кавер-версіях класічных блюзавых твораў. Група была створана ў Мінску з ініцыятывы гітарыста, аўтара музыкі і тэкстаў Юрыя Міхайлава ў 2000. Першапачатковы склад: Юрый Міхайлаў лі-

дэр, гітара, вакал, Сяргей Агарак вакал, гармоніка, гітара, Віталь Самахвалаў барабаны, Вячаслаў Фёдараў бас-гітара. Ад 2002 у складзе групы працуе бас-гітарыст Андрэй Дастанка. Ад жніўня 2007 вядучым вакалістам групы з’яўляецца Георгій Высоцкі (*«Лявоны», «Буржуазня»), Г рупа актыўна выступае ў мінскіх клубах, дае сольныя канцэрты. Найбольш вядомыя песні «Свобода», «Белый пароход», «Бред», «Напншу блюз». Гастролі: канцэрты ў Расеі, клубах Масквы (2004).

Фестывалі: «Калннннград In Rock« (Расея, 2000), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2005), «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2005).

Дыскаграфія: альбомы CD «Кмтайская невеста» («Vigma», 2002), «Amina» (аўт. выд., 2004).

Кіно, відэа: кліпы «Свобода» (рэж. М. Субоцін, 2002), «Харлн Дэвндсон» (рэж. А. Буйніцкі, 2004).

Кантакт: www.maderahardblues.com; group@maderahardblues.com

21.09.07//Д.П., фота ДЛ.

МАЙСУРАДЗЭ ТАРЫЭЛ (Майсурадзе Тарнел, Majsuradze Tariel) спявак, выканаўца класічнага папулярнага рэпертуару, аўтар музыкі, аранжавальнік, актор, педагог

Нарадзіўся 24.07.1970 у г. Гудаўта Абхазскай АССР, Грузія. У 1996 скончыў БДУК па спецыяльнасьці культурна-асветная работа і арганізацыя народнай творчасці, кіраўнік эстраднага ансамбля. У 1991-94 саліст ленінградскай групы «Дальннй рейс», ад 1994 да 1998 саліст Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. У 1995-99 выкладчык эстраднага аддзялення Інстытуту сучасных ведаў па класе «Сучасныя прыкладныя камп’ютэрныя праграмы ў шоў-бізнэсе». У 1999-2000 музычны рэдактар радыё «Бм-Эй», пазней цягам году працаваў намеснікам дырэктара па вяшчанні радыё «Стнль». У 2001-04 саліст аркестру МУС Беларусі. У 2004-06 вядучы тэлепраграмы «Планета развлеченнй» (канал «СТВ», Мінск). Спявае на расейскай, беларускай, грузінскай, ангельскай мовах. Сярод найбольш вядомых песень «Это всё любовь моя», «Я без тебя не я», «По следам».

Фестывалі: «Euroecomeeting» (Злотув, Полывча, 1995), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна» (1996), «Славянскнй базар» (1993). Гастролі: у складзе Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі Італія (1996); у складзе аркестру МУС іспанія, Нямеччына (2003-04).

Узнагароды: Гран-пры фестывалю «Euroecomeeting» (Злотув, Польшча, 1995), лаўрэат нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі «Маладзечна» (1996).

Дыскаграфія: альбомы «Это всё любовь моя» («Проспект», 2006); трэкі «Мерцхало» (у зборніку «Первый І/Інтернацмонал» «Vigma», 2006, у зборніку «Кама-Сутра», «Vigma», 2006), «Это всё любовь моя» (у зборніку «Музыка здесь» «Союз», Расея, 2000), «По следам» (у зборніку «Песня года Беларусн 2005» «Проспект», 2005), «Чужая роль» (дуэт з Гюнэш Абасавай, у альбоме «Дочь Востока» «Проспект», 2006), «Песня геннального сыіцкіка» (у зборніку «Песнн мз мультфнльмов» «Vigma», 2006). Кіно, відэа: ролі другога плану ў мастацкіх фільмах «Супермаркет» (рэж. П. Снісарэнка, 2006), «Стнкс» (рэж. Д. Канстанцінаў, 2006), «Пантера» (рэж. М. Шаўчук, 2006), удзел у мастацкіх фільмах «Прмзванме» (2004), «Глубокое теченне» (2005), «Вокзал» (2003), «Отель мсполненпя желанпй» (2003), «Ускоренная помоіць» (2000); кліп «С высокмх гор

спускается туман» (рэж. Уладзімір Янкоўскі, 1999).

Кантакт: +375 (29) 676-86-31, (29) 699-14-14; tarielm@list.ru 18.03.07//Д.П.

МАКАРАЎ РУСЛАН (Макаров Руслан, Makarov Ruslan) прадзюсэр, менеджэр.

Нарадзіўся 10.05.1968 у Мінску.

У 1991 скончыўДыпламатычную акадэмію СССР па спецыяльнасці знешнеэканамічныя адносіны і замежныя біржы, у 1992 -тэатральную вучэльню імя Шчукіна ў Маскве па спецыяльнасці актор тэатру і кіно, у 1999 Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт па спецыяльнасці філасофія. У галіне папулярнай музыкі пачаў працаваць у 1994, калі арганізаваў у мінскім Палацы спорту канцэрт груп «Алйсэ», «Ва банк» і «Чайф». У гэтым жа годзе пачаў прадзюсаваць групу «Rouble Zone», выступіў як прадзюсэр яе альбому.

У 2000 працаваў прадзюсэрам пацяшальнага комплексу «Alkatraz» у Мінску, у 2001 заснаваў выдавецкую фірму «MSH Records». У 2003 як прадзюсэр здзейсніў праект «Руны» з удзелам групы «Этна-трыо «Тройца». Ад 1997 сябра Саюзу дызайнераў Беларусі, ад 2004 аўтар і кіраўнік мультымедыйнай культура-краязнаўчай анталогіі «Вся Россмя», ад 2006 прэзідэнт Міжнароднай гільдыі прадзюсэраў, прамотараў і гуказапісвальных кампаній (Масква).

Узнагароды: як прадзюсэр «Роккарона 1996» у намінацыі «Альбом году» («Put Your Money... Now!» групы «Rouble Zone»).

Дыскаграфія: y якасці прадзюсэра

«Rouble Zone» «Put Your Money... Now!» («Dar Veter Records», 1996), розныя выканаўцы «Personal Depeche. Belorusian DM Tribute» («MSH Records», 2003), «ПНПЛ npo/to PURPLE. Россмйское (Россмйско-белорусское) посвяіценйе «Deep Purple» («MSH Records», 2006), rpyпа «Чехов» «... все что двмжется» («MSH Records», 2006).

Іншая інфармацыя: уладальнік 9 прэмій на міжнародных конкурсах дызайнераў (афармленне вокладак CD). Кантакт: veter@minsk2000.to

13.О1.07//ДП.

МАКСІМКАЎ УЛАДЗІМІР (Максммков Владмммр, Maksimkau Uladzimir) рэжысёр тэлебачання, менеджэр, прадзюсэр.

Нарадзіўся 15.05.1964 у Патсдаме, Нямеччына. У 1986 скончыў БДУ па спецыяльнасці радыёфізіка і электроніка. Працаваў у АН Беларусі, на тэлебачанне прыйшоў у 1994, дзе да 2005 працаваў рэжысёрам, генеральным дырэктарам вяшчання, генеральным прадзюсэрам. Ад 2005 прадзюсэр тэлекампаніі «Карамболь», музычны прадзюсэр выдавецкай кампаніі «Vigma». У 2006 утварыў «Музыкальное агентство Владммйра Максммкова». У якасці рэжысёра працаваў над праграмамі «Не спй н смотрм», «Не забудьте включйть телевнзор» (РТР), «Утренняя почта» (OPT). У якасці рэжысёра і прадзюсэра ажыццявіў такія тэлепраекты, як «Все нормально, мама!», «Падарожжа дылетанта». Быў рэжысёрам-кансультантам і адным з аўтараў каманды КВЗ БДУ, рэжысёрам-пастаноўшчыкам гульняў Еўралігі КВЗ у Мінску. У рознай

ступені кансультаваў такіх выканаўцаў, як Аляксей і Андрэй Хлястовы, Сяргей Кавалёў, Ілля Міцько («Лепрнконсы»), Карыяна, дуэт «Аляксандра і Канстанцін», Паліна Смолава, Гюнэш Абасава, Наталля Тамела, групы «Лявоны», «Спасенне». У 2006 «Музыкальное агентство Владнмнра Максммкова» сумесна з каналам «Муз-ТВ» (Беларусь) і газетай «Аргументы п факты в Беларусм» прадстаўляла Нацыянальную тэлевізійную прэмію ў галіне папулярнай музыкі. Аўтар і рэжысёр многіх відэакліпаў для выканаўцаў папулярнай музыкі краіны.

Кіно, відэа: у якасці рэжысёра «Время проідаться» (Г. Абасава, 2005), «На восток» (Менуа, 2006), «Шоссе в ннкуда» (Натана, 2005), «Страннцы» (Натана, 2006), «Магнмтные волны» (В. Пшанічны, 2005), «Не сошлмсь» (П. Смолава, 2005), «Погодн» (Валерый Дайнэка), «Где ты» (Аляксей і Андрэй Хлястовы), «Проіцай, Земля» («7емля королевы мод», 2006), «Журавлн» (А. Сямёнаў, 2006), «Смньормна» (Кірыла Слука), «Короткне канмкулы» (Саша Белая, 2005); у якасці аператара «Гт 18» (Карыяна, рэж. Анатоль Вечар, 2002), «Герой бесконечностм» («2емля королевы мод», рэж. Б. Швайбовіч, 2006); у якасці рэжысёра і аператара «Дожднсь» (Н. Тамела, 2004), «Простм» (Н. TaMena, 2006), «Дождь» (П. Смолава, 2005), «Forever» (Карыяна, 2002), «Мой Галнлей» («Аляксандра і Канстанцін», разам з М. Носавым, 2004).

Кантакт: maksimkov_v@mail.ru; +375 (29) 636-11-18.

05.11.06//А.Р.

«МАЛО МЕСТА» група, якая ўтварылася ў Гомелі ў траўні 2000 дзеля выканання акустычнай версіі рок-музыкі з элементамі музыкі рэгей.

Першапачаткова выступала як трыо складам Цімафей Яжоў вакал, гітара, Люся Дземідзенка скрыпка, Дзмітрый «Уры» Гешын барабаны. У 2005 музыкі пераехалі ў Мінск, выступаючы складам: Ц. Яжоў, Л. Дземідзенка, Д. Гешын (-* канец 2005), Арцём Губанаў перкусія, Юм кантрабас. Рэпертуар заснаваны на расейскамоўных песнях пераважна аўтарства Ц. Яжова. Сярод найбольш вядомых песень «Еслм прмдет весна», «Цепные собакн», «Осень», «Чнсто м светло».

Фестывалі: Першы беларускі рэгейфестываль (Мінск), «Арт-сессня» (Гомель), «Свежнй ветер» (Мінск, 2005), «Ліепайя» (Латвія, 2005).

Дыскаграфія: дэма «Учнться дышать» (2002).

12 .O2.O6//N.N.

МАЛЧАНАЎ ВІКТАР (Молчанов «Малыш» Внктор, Malchanau Viktar) гітарыст, аранжавальнік, гукарэжысёр, аўтар музыкі.

Нарадзіўся 05.05.1954 у г. Буй Кастрамской вобл., Расея. У канцы 60-х пачатку 70-х вучыўся ў Гродзенскай музвучэльні па класах духавых, ударных. Творчы шлях распачаў як артыст БДФ у 1975, працаваў у ансамблі «Орбнта-67» п/к Ізмаіла Капланава, «Тоніка» п/к Аркадзя Эскіна, «Лосвіда» п/к Аляксандра Бурштэйна, «Планета» п/к А. Архіпава. У 1983-87 музыка аркестру Мінскага цырку. Ад 1991 да 1993 у складзе групы «Round midnight»

працаваў у клубах і на дыскатэках у Славеніі, Харватыі, Аўстрыі.

У 1993-94 гітарыст Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. Супрацоўнічаў з джаз-квартэтам п/к А. Эскіна. У 1994-97 удзельнік ансамбля «Песняры». У 1997 выехаў у ЗША, дзе ў Атланце выступаў у складзе групы «Weekend« п/к Барыса Бернштэйна. У 2001 вярнуўся ў Беларусь, працаваў як сесійны музыка, выступаў у дуэце з Уладзімірам Ткачэнкам, у складзе праектаў «Внктор м Впктормя», «Цмок і Малыш», супрацоўнічаў з духавым аркестрам «Няміга», дуэтам «Аляксандра і Канстанцін», групамі «Flat», «Боржомн». Ад 2005 супрацоўнічае з ансамблем «Песняры» п/к I. Свечкіна. Апрача акустычнай і электрагітары, выкарыстоўвае й педал стыл гітару. Найбольш вядомыя творы як кампазітара «Баба Лена» (разам з Ігарам Варашкевічам), «Я інакш не магу» (разам з Аляксандрай Кірсанавай).

Гастролі: гл. па гадах «Тоніка», «Песняры»; Дні беларускай культуры ў Нямеччыне.

Фестывалі: гл. «Песняры»; два Усесаюзныя конкурсы артыстаў эстрады, конкурс песень краін сацыялістычнай садружнасці (Ялта).

Узнагароды: дыпламант Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады (Ленінград, 1979, у складзе ансамбля «Лосвіда»).

Дыскаграфія: «Ткаченко м Молчанов мграют «Beatles« (Санкт-Пецярбург, 2006, не для продажу).

Кантакт: vikmol@bk.ru; +375 (29) 308-58-73.

14 .10.О6//ДП.

«МАНТАНА» гурт з Мінску, які ў музыцы трымаўся стылю пап-року, з перавагай у бок папулярнай музыкі.

Гурт утварыўся ў 1998 годзе вакол сясцёр Берулава: Алесі (вакал, аўтар музыкі і тэкстаў) і Марыны (BaKan). Іншыя ўдзельнікі: Раман Арлоў гітара (адначасова «J:Mopc»), Дзяніс Варанцоўклавішныя («J:Mopc»), Алег «Паганіні» Усціновіч бас-гітара (*«Ляпнс Трубецкой», «Лявоны», БДА «Песняры» -» «Песняры» п/кЛ. Барткевіча), Андрей «Чарлі» Сівец барабаны (пазней «Ur’ia», «WZ-Orkiestra»), Даволі хутка склад змяніўся: на месца Р. Арлова прыйшоў Павел Трацяк (пазней «Тайланд»), У 2000 «Мантана« падпісала кантракт з расейскай гуказапісвальнай кампаніяй «Саюз». У 2001 на месца А. Сіўца прыйшоў ігар Маскаленка (<«Торнадо», БДА «Песняры», «Крама», Ігар Загумёнаў). У 2005 сёстры Берулава склалі пап-групу «Merry Poppins».

Гастролі, фестывалі: Беларусь (2001-02).

Дыскаграфія: альбомы CD сінгл «Потому что« («Союз», Расея, 2001), «Маннкюры» («Союз», Расея, 2001); трэкі «Холодок» (у зборніку «Бульбахіт 2000» «Bulba Records«, 2000), «Потому что» (у зборніку «БелКППрЕСсНЯ» — «Bulba Records», 2000). Кіно, відэа: кліп «Манмкюры» (рэж. Л. Залесскі, 2001).

О6.О8.О7//ДП.

МАРГОЛІН ВАДЗІМ (Марголнн Ваднм, Margolin Vadzim) гітарыст, аранжавальнік.

Скончыў музычную школу па класе балалайкі, другі інструмент гітара.

Дэбютаваў у 1993 у складзе школьнага калектыву «Вершнна». Летам 1996 быў запрошаны ў фолк-рок групу «Postscriptum», у якой выступаў да 2002. Заснаваў сольны праект «Моно», на аснове якога паўстала група «Мачо не плачут». Некаторы час выступаў у складзе групы «Нейро дюбель», як сесійны музыка супрацоўнічаў з групай «Vicious Crusade». У канцы 2004 пачаў супрацоўніцтва з групай «Клёндайк», у 2007 з’ехаў за мяжу.

19.07.07//Д.П.

МАРКАЎ ІВАН (Марков Пван, Markov Ivan) гітарыст, аранжавальнік, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 30.04.1962 у Мінску. Займацца музыкай пачаў ва ўзросце 13 гадоў. Ад 1974 да 1980 вучыўся ў РШІМВМ імя Ахрэмчыка на аддзяленні скульптуры ў Л. Давыдзенкі. У 1986 скончыў БДТМІ, аддзяленне скульптуры. У 1980 увайшоў у склад групы «Studio-7». Пасля яе распаду ў 1984 пачаў выступаць як гітарыст групы «Бонда». У 1991 сабраў групу «Little Blues Band». У 1998 распачаў сольную кар’еру, выступаючы як блюз-рокавы гітарыст з выкарыстаннем фанаграмы «-1», час ад часу дае канцэрты ў трыо пад назвай «Little Blues Band». Выконвае песні на ангельскай мове, у тым ліку аўтарскія. Адна з найбольш вядомых аўтарскіх песень «Му Friend».

Гастролі: у складзе «Бонды» Польшча (1989); у складзе «Little Blues Band» Расея (1996-98), Нямеччына (1998).

Фестывалі: у складзе «Studio-7» Рэспубліканскі агляд-конкурс ВІА (1982); у складзе «Бонды» «Lithua-

nika» (Літва, 1986); у складзе «Little Blues Band» «Блюз жыве ў Мінску» (1995, 1998), «Рок-каранацыя» (1996-98).

Узнагароды: у складзе «Studio-7» лаўрэат 1 прэміі Рэспубліканскага агляду-конкурсу ВІА (1982); уладальнік спецпрызу «За вялікі ўнёсак у развіццё беларускага рок-н-ролу» на цырымоніі «Рок-каранацыя 1996». Дыскаграфія: альбомы у складзе «Little Blues Band» MC «Live In Studio» («Ковчег», 1998); y складзе «Бонды» гл.; трэкі у складзе «Бонды» «Твая Атлантыда», «На станцыі Койданава» (у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодмя», 1990); у складзе «Little Blues Band» «Му Friend» (у зборніку «Blues In The Stockland»-1996).

Кіно, відэа: кліпы ў складзе «Бонды» «Ура!» (рэж. Г. Нікалаеў, 1988), «На станцыі Койданава» (рэж. Г. Нікалаеў, 1989).

Іншая інфармацыя: займаецца спортам (веласіпед).

Кантакт: hot-line@list.ru

23.01.06//Д.П.

МАРКЕВІЧ ГЕНАДЗЬ (Маркевнч Геннадмй, Markevich Genadz) кампазітар, аранжавальнік, гукарэжысёр, прадзюсэр.

Нарадзіўся 06.11.1966 у Наваградку Гродзенскай вобл. У 2001 скончыў БДУК па класе харавога дырыжавання. Творчы шлях распачаў у 1987 як вакаліст і гітарыст студыі «Красные звезды». Ад 1991 да 1994 працаваў у Мінску як гукарэжысёр і сесійны музыка. У 1994-96 гітарыст групы «Ражство». Пазней два гады працаваў як кампазітар,

аранжавальнік і гукарэжысёр у тэатры «ТР1М», ад 1998 да 2001 гукарэжысёр Беларускага тэлебачання. Пасля пачаў працу як кампазітар і аранжавальнік з Аляксеем Хлястовым, Т. Арлоўскай, А. Гайдук, Валерыем Дайнэкам, С. Мінскім, Владай, дуэтам «Овацмя», Інай Афанасьевай, Руспанам Аляхно, Вольгай Плотнікавай, А. Грышанавай і інш. Ад 2002 кіраўнік студыі «Красные звёзды», ад 2003 прадзюсэр В. Плотнікавай. Найбольш вядомыя песні «Я схожу по тебе с ума» (вык. В. Дайнэка), «Звёзды», «Жемчуга» (вык. I. Афанасьева), «Без тебя» (вык. дуэт «Овацмя»), «Звёздный дождь», «Чужая» (вык. Р. Аляхно), «Онм», «Где-то», «Падает снег», «Зналн» (вык. В. Плотнікава).

Гастролі: канцэрты і выступленні ў Беларусі, ГДР, Нямеччыне, Польшчы, Расеі.

Дыскаграфія: шэраг песень пададзены у многіх спеўных зборніках, выдадзеных у Беларусі.

Кантакт: www.plotnikova.com; markevich@plotnikova.com; +375 (29) 629-91-15.

«Тэзаўрус», «P.L.A.N.», «Deadmarsh». Удзельнік арганізацыі фэстаў «Тры колеры» (1986), «Басовішча» (1990). Кнігі: «Праз рок-прызму» (у суаўтарстве з Анатолем Мяльгуем, НьюЙорк, «БІНІМ», 1989), «222альбомы беларускага року і ня толькі» (у суаўтарстве з А. Мяльгуем, «Медысонт», 2006), рэдакцыя тэксту рамана Сянкевіча «Quo Vadis...» («Медысонт», 2002), аповесці і апавяданні ў розных калектыўных зборніках, часопісах.

Кантакт: +375 (17) 243-59-27; w1979@tut.by

і5.іг.об//дп.

МАРУСІЧ УЛАДЗІМІР (Марусмч Владмммр, Marusich Vladimir) барабаншчык.

Нарадзіўся 09.09.1957 у Мінску.

У 1977 скончыў ММВ па класе ўдарных Л. Капілава. Як музыка дэбютаваў у складзе мінскай групы «Эльфы» (1974-77), ад 1980 да 1987 працаваў музыкам Сочынскага АМА, выступаючы ў складзе рэстарацыйных калектываў. Там жа супрацоўнічаў

14.10.O6//А.Р.

МАРТЫНЕНКА ВІТАЎТ (Мартыненко Внтовт, Martynenka

Vitaut) журналіст, аўтар тэкстаў. Нарадзіўся 29.09.1959 у Мінску.

У 1982 скончыў журфак БДУ, у 198294 рэдагаваў музычную рубрыку «Нотны аркуш» у газеце «Чырвоная змена», ад 1982 да 1997 музычны каментатар радыё «Свабода», у 1989-99 намеснік рэдактара газеты «Кннонеделя Мннска», у 19942006 музычны кансультант лейблу «БМАдгойр». Аўтар тэкстаў для груп

з калінінградскім калектывам А. Газманава. У 1987 вярнуўся ў Мінск і тры гады выступаў як музыка ансамбля ў рэстарацыі «Журавінка». Ад 1990 да 1993 удзельнік групы «Ннспектор». Ад 1993 да 1998 музыка ансамбля «Песняры», ад 1998 удзельнік «Белорусскнх Песняров». На пачатку 2004 пакінуў калектыў і пачаў працу ў складзе аднаго з рэстарацыйных ансамбляў Мінску. Летам 2005 заснаваў уласную групу «Prior-band», выступае яксесійны музыка, супрацоўнічае ў тым ліку й з «Песнярамі» п/к I. Свечкіна.

Гастролі: гл. «ГІесняры» і «Белорусскне Песняры».

Фестывалі: міжнародны фестываль «Дзецям Чарнобылю: Мінск-Ліверпуль» (Мінск, 1991), «World Unity» (ЗША, 1994).

Дыскаграфія: у складзе «І/Інспектора» «Russian Prayer» («Ariola-BMG», Нямеччына, 1993); у складзе «Песняроў» гл. 1994; у складзе «Белорусскмх Песняров» гл. 1999-2003. Кантакт: www.prbd.narod.ru;

marusich@mail.ru;

+375 (29) 616-61-96, (17) 216-61-96.

06.05.07//Д.П., фота ДЛ.

МАРЦІНОВІЧ АНАТОЛЬ (Мартнновнч Анатолмй, Martsinovich Anatoli) піяніст, прадзюсэр.

Нарадзіўся 09.09.1960 у Мазыры.

У 1980 скончыў Мазырскую музычную вучэльню па класе кантрабаса, у 1982 Беламорскую марскую вучэльню. Ад 1983 да 1995 выступаў як выканаўца на клавішных інструментах у складзе мазырскай групы «Отраженне». У 1997-2001 прадзюсэр і суўладальнік кампаніі «ПанРекордз» (супрацоўніцтва

з групамі «Нейро дюбель», «Лепрнконсы»), ад 2002 прадзюсэр кампаніі «АТ Паблмшннг» (супрацоўніцтва з групамі «Бакм», «Механмка», «Сваякі»), У складзе групы «Отраженме» вызначыўся як аўтар музыкі песні «Кто вы?» (сл. У. Калеснікава).

Гастролі: у складзе групы «Отраженне» Польшча (1987).

Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі ў Наваполацку (1987), рок-фестываль у Чэшска-Будзеёвіцах (Чэхаславакія, 1987). Узнагароды: у складзе групы «Отраженме» першая прэмія на Рэспубліканскім фестывалі моладзевай музыкі ў Наваполацку (1987), першая прэмія на рок-фестывалі ў Чэшска-Будзеёвіцах (Чэхаславакія, 1987).

Дыскаграфія: у складзе групы «Отраженне» гл. 1984-2001; трэкі «Come Back To Me», «I’m Crazy Now», «Terri» (y зборніку «Western Dreams» «RTX Records», 1993). Кантакт: martinovich@rambler.ru; +375 (29) 688-20-46.

11.06.07//ДП.

МАТЛІН АНДРЭЙ (Матлмн Андрей, Matlin Andrej) тэнар-саксафаніст.

Нарадзіўся 15.02.1967 у Брэсце.

У 1985 скончыў эстраднае аддзяленне ММВ па класе саксафона, пасля чаго быў запрошаны ў аркестр Мінскага дзяржаўнага цырку. Служыў у войску музыкам аркестру (198587), у 1987 увайшоў у склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. Адначасова выступаў як саксафаніст у многіх джаз-групах, у тым ліку ў «Apple Tea» і «Пятый угол».

Літва, 1992), у складзе групы «Пятый угол» «Віцебская восень 1994», у складзе «Apple Tea» «Birstonas 1994».

Гастролі: у складзе джаз-групы «Transsibiria Express» Нямеччына (1992), «Ann Peebles World Tour» (1997), y складзе «Bobby «Blue» Band» «Austin City Limits Show in The US» (1999).

Дыскаграфія: y складзе «Apple Tea» гл. 1996-2006; сольны «Reflections of Cole Porter» (2003). Кіно, відэа: у складзе «Apple Tea» VC «Angry Girls» («CDL Music», 1998). Кантакт: +1 (901) 759-79-35, (901) 351-96-88 (маб.);

andrey.matlin@stjude.org; 8164 Oak Moss Cove, Cordova, TN 38018 USA.

21.11.О6//Д.П., фота Ж. Маёравай

У складзе Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі запісаў шэраг праграм на 5 канале Італьянскага тэлебачання ў Мілане. У 1995 выехаў на пастаяннае жыхарства ў ЗША, Мемфіс, дзе працуе з такімі выканаўцамі блюзу і рытм-энд-блюзу, як Эн Піблс, Джойс Коб. У складзе аркестру Бобі «Блю» Блэнда ўдзельнічаў у сумесным канцэрце з Бі Бі Кінгам. Пастаянны ўдзельнік «Memphis Jazz Orchestra», «The Jazz Orchestra of The Delta».

Фестывалі: «Осеннме рнтмы 1984» (Ленінград, у складзе біг-бэнду ММВ), «Zielona Gora» (Польшча, 1989), джаз-фестываль (Югаславія, 1991), Маскоўскі фестываль біг-бэндаў (1993), «Славянскнй базар» (Віцебск), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна», у складзе Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі джаз-фестывалі ў Мінску, «Boby Vasara» (Пасваліс,

«МЕНЕСТРЕЛкІ» група з Мінску, якая ўтварылася ў 1967 дзеля выканання стандартаў рытм-энд-блюзу пераважна ва ўласных аранжаваннях, а таксама ўласных твораў. Базавалася пры клубе заводу зборнага жалезабетону ДБК-1 і пачаткова складалася з Эдуарда Фрыдлянда гітара-сола, Сяргея Шульгі BaKan, Валянціна Пучынскага бас-гітара. Пазней у групу прыйшлі Валерый Дайнэка вакал, Барыс Косціч — рытм-гітара, Валерый Рондэль гітара, Яўген Грэцкі барабаны, Барыс Бернштэйн бас-гітара, клавішныя. Неўзабаве месцам прапіскі калектыву стаў Дом архітэктара. Група выступала пераважна на вяселлях, грала на танцах, святочных вечарынах. Недзе ў 1970 спыніла існаванне.

03.04.06//ДП.

«МЕТЕОР» мінская група з ліку студэнтаў БДІНГ, якая дэбютавала 29.12.1992 дзеля выканання музыкі рокабілі, рок-н-ролу, твісту і падобных стыляў.

Першапачаткова выступала пад назвай «ХБДБ, нлн 60 лет монгольской мнлнцнн» наступным складам: Дзяніс Архіпаў кантрабас, Вячаслаў «Чрэватых» Батурыцкі гітара, Барыс Стругальскі акардэон, Юрый Лапацін барабаны, ад 1994 да 1999 ударныя, Аляксандр Кажухоўскі барабаны (-> 1994), Павел Шчарбакоў гітара (-» 1995). У 1994-96 у групе выступала Ганна Аладава клавішныя. На пачатку 2007 група складалася з Дз. Архіпава, В. Батурыцкага, Паўла Троцкага барабаны, Яраслава Гардзіенкі акардэон, Уладзіслава Няжурына саксафон (*1998). Песні, у тым ліку й аўтарскія, выконваюцца на расейскай і ангельскай мовах.

Фестывалі: «Хахлабуль» (2002), «Блюз жыве ў Мінску» (2002), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2007).

Дыскаграфія: трэкі «Red Rockin’ Guitar» (у MC зборніку «FM перехват-1» «TON-Records», 1996), «Пельменм» (у зборніку «Спндола 1», Расея, 2006), «Ммккм Маус» (у CD зборніку «Детн Солнца. Аднс Абеба» «Children of The Sun»/ «Bulba Records», 2001, y MP3 зборніку «Russian Roots Reggae», Расея, 2005); удзел у запісе альбому «СкаТЫ!» дуэту «Саша н Снрожа» («Go Records», 2005).

Кантакт: supermegavaldis@mail.ru

11       .O6.O7//ДП.

«МЕТРО» мінская група. Утварылася ў 1983, выступала ў стылі папулярнага року, выконваючы аўтарскія песні пераважна на расейскай мове.

У складзе калектыву выступалі Вячаслаў Сцяпанаў вакал, гітара, клавішныя, аўтар музыкі і тэкстаў, Сяргей Брыкса барабаны, вакал (-» «Верасы», 1986), Уладзімір Любінскі гітара (-> «Рада», 1989), Сяргей Краўчанка бас-гітара (-* «Studio-7», «Бонда»), Дзмітрый Смольскі вакал (-* «Рада», 1989). Група спыніла існаванне ў канцы 80-х.

Дыскаграфія: MC «Весеннмй балаган» (1987).

25.О9.О5//Д.П.

МІКУЛІЧ НАДЗЕЯ (Мнкулмч Надежда, Mikulich Nadzeya) спявачка, аўтар музыкі, выканаўца на гітары, гармоніку.

Нарадзілася 14.01.1953 у пасёлку Цукровы завод Гродзенскай вобл. Творчую кар’еру пачала як бас-гітарыстка ВІА «Чараўніцы» ў 1971.

У 1972 скончыла Гродзенскую музычную вучэльню па класе акардэона, у гэтым жа годзе была запрошана як вакалістка, выканаўца на банджа, бас-гітары і гітары ў склад ансамбля «Верасы», у якім адпрацавала да 1980. Тады ж пачала сольную кар’еру, некаторы час выступала разам з групай «Сузор’е». Удзельнік Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады (1983). Ад 1984 да 1990 артыстка-вакалістка эстрады БДФ, адначасова да 1993 супрацоўнічала з ансамблем сучаснага балету Л. і А. Яфрэмавых. Ад 1990 да 1993 салістка «Ммнскконцерта».

У 1997 выступала ў складзе «Толстого бенефпса» (разам з Л. Клунным, Р. Палішчуком). Часта спявае сола пад акампанемэнт гітары, гармоніка, у рэпертуары як аўтарскія творы, так і песні беларускіх кампазітараў, апрацоўкі народных песень. Сярод найбольш вядомых «Клёны-ясені» (муз. Уладзіміра Будніка, сл. Ніла Гілевіча), «Я вернусь» (муз. Эдуарда Зарыцкага, сл. В. Гіна), «Ой, бяда» (муз. Н. Мікуліч, сл. Я. Бароўскага), «Госці мае» (муз. П. Яроменкі, сл. Я. Бароўскага), «Не за вочы чорныя» (муз. Юрыя Семянякі, сл. Адама Русака), «Мая адзінота» (муз. Н. Санамян, сл. В. Ермаленкі), «Берега» (муз. і сл. С. Наско). Гастролі: гл. «Верасы». Фестывалі: гл. «Верасы».

Узнагароды: у складзе «Верасоў» прэмія Ленінскага камсамолу Беларусі (1980).

Дыскаграфія: гл. «Верасы»; сольныя MC «В саду вселенной» («Ковчег»), «Я -артыстка» («Ковчег»), «Тем, кто любмт» («Ковчег»), CD «Ах, любовь моя» («Ковчег», 2006), «Святая муза» («Ковчег»).

Кіно, відэа: фільм «Верасы» (рэж. Уладзімір Арлоў, 1976); кліпы «Мая адзінота» (рэж. Н. Сідзельнікава, 2000), «Кумок» (рэж. Н. Сідзельнікава, 2001), песня «Я жмву в заповедном краю» гучыць у фільме «Звон уходяіцего лета».

Кантакт: +375 (29) 615-53-35.

21 .11.06//ДП.

МІНАКОЎ АЛЕГ «ДЖАГЕР» (Мннаков Олег «Джаггер», Minakov Oleg «Jagger»)спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, аранжавальнік, гітарыст.

Нарадзіўся 21.07.1964 у п. Узда Дзяр-

жынскага р-ну Мінскай вобл. У 1987 скончыў Мінскую ваенна-палітычную вучэльню, звольніўся з вайсковай службы ў студзені 1989. Займацца музыкай пачаў ва ўзросце 9 гадоў, з 1975 вучыўся па класе гітары ў ДМШ. Выконвае рок ад канца 70-х, утварыўшы калектыў пад назвай «В.О.С.», які трымаўся музычнага стылю хард-року, а тэксты сатырычнага зместу пісаліся на трасянцы. Група запісала тры дэма-альбомы «Прыма ў сэрцы», «Сярод людзей», «Ухалодскі самагон». У 1987-88 -

удзельнік мінскай групы «Квінта», ад 1988 музыка групы «Проспект» БДФ. На пачатку 1990 звольнены з БДФ за ангельскамоўную праграму. У верасні 1990 атрымаў запрашэнне ў групу «Ннспектор», у складзе якой працаваўда 1993, калі, вярнуўшыся

з Нямеччыны, зыніцыяваў стварэнне групы «Rouble Zone». У сакавіку 1997 выехаў на пастаяннае месца жыхарства ў Бельгію, дзе працуе як аранжавальнік і кампазітар. Сярод найбольш вядомых твораў песні «Гт Not Forgiving You», «Day Without Your Love» (для групы «Rouble Zone»), «Here She Comes» (для бельгійскага спевака Дзімітрыя).

Фестывалі: у складзе групы «Ннспектор» шэраг рок-фестываляў у Нямеччыне, у складзе групы «Rouble Zone» «Славянскмй базар» (Віцебск, 1996), «Таврмйскме пгры» (Украіна, 1996), «Осенннй марафон» (1996), фестываль у гонар 100-годдзя губнога гармоніка (Масква, 1996), «Чыстае неба» (Мінск, 1996), сольна фестываль «Guinness Book of Records» (1997), карнавал y Ніцы (1998), «Night of The Proms» (2006).

Гастролі: y складзе групы «Проспект» па СССР, у складзе групы «Ннспектор» Нямеччына, у складзе групы «Rouble Zone» клубныя і стадыённыя выступы ў Беларусі, сольна канцэрты ў «Disney Land» (Парыж, 1998), туры ў Манака, Люксембургу, Галандыі (1999-2000), шэраг канцэртаў у Парыжы, тур па Бельгіі «Miss Belgian Beauty 2007». Узнагароды: у складзе групы «Rouble Zone» «Рок-кароны 1995» у намінацыях «Група году» і «Альбом году» («Put Your Money... Now!»), там жа спецыяльны прыз «Лепшы шоўмэн году».

Дыскаграфія: альбомы ў складзе групы «кінспектор» «Russian Prayer» («Ariola-BMG», Нямеччына, 1993); у складзе групы «Rouble Zone» «Put Your Money... Now!» («Dar Veter Records», 1996); трэкі

«Dreaming A Dream» (Mic Кэці, y зборніку «Pop-MIDEM 2001 Cannes» «Sabam», Бельгія, 2001), «Day Without Your Love» («Rouble Zone», y зборніку «Rock-MIDEM 2001 Cannes» «Sabam», Бельгія, 2001), «Into the Vibe» (Mic Кэці, y зборніку «Techno Dance & House-MIDEM 2001 Cannes» «Sabam», Бельгія, 2001), «Day Without Your Love» i «l’m Not Forgiving You» (сінглы пад псеўданімам Томас Мун, разам з музыкамі групы «Clousou», 2004), «No Angel» і «Tell Me Why» (CD спявачкі НоаНіл «Naked On The Inside», 2005), сінгл, відэа і LP «Here She Comes» спевака Дзімітрыя (2006), «Dance With Ме» для спевака Бандыта, удзел у запісе саўндтрэку да кароткаметражнага фільму «Blasted» з музыкай Аляксандра Растопчына (1989-93). Кіно, відэа: музыкададвух кліпаў Уладзіміра Янкоўскага, кліпы тэлекампаніі «Свой круг» (рэж. Тамара Лісіцкая), «There's No Reason» (рэж. Ю. Бяржыцкі, 1997, не скончаны), «Here She Comes» (Дзімітр, рэж. Паскаль Байле, 2007).

Кантакт: oleg.minakov@telenet.be 26.О5.О7//Д.П.

«ММНСКНЙ ЭСТРАДНЫЙ

ОРКЕСТР» калектыў фармату біг-бэнду, які пастаянна працаваў у Мінскім дзяржаўным цырку.

У 1970-87 выступаў пад гэтай назвай з арыгінальнымі праграмамі, складзенымі з твораў савецкіх кампазітараў, аўтарскімі канцэртамі беларускіх кампазітараў, творамі джазавай класікі. Кіраўнікамі аркестру і дырыжорамі ў розны час былі сярод іншых Барыс Райскі, Міхаіл Фінберг. У розныя гады ў складзе

калектыву выступалі такія салістыінструменталісты, як Анатоль Азаронак і Рымас Кіблярыс саксафоны, Валерый Шчэрыца труба, Анатоль Гілевіч фартэпіяна, Віктар Малчанаў гітара і інш. У 1987 многія ўдзельнікі калектыву ўвайшлі ў склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі.

Гастролі: канцэрты ў Маскве, Мінску. Дыскаграфія: альбом LP «Мйнскмй эстрадный оркестр» («Мелодйя», 1986); трэкі «Воспоммнанйе«, «В час рассвета», «В мнре празднмчных чудес», «Ночной оркестр» (усе з музыкай Ігара Лучанка ў альбоме «І/Ігорь Лученок. Песнм й йнструментальная музыка» «Мелодня», 1983), у альбоме «М пока на земле суіцествует любовь» I. Лучанка («Мелодня», 1988).

12.03.06//Д.П.

МІСЕВІЧ УЛАДЗІСЛАЎ (Мнсевнч Владнслав, Misevich Uladzislau) саксафаніст, флейтыст, вакаліст.

Нарадзіўся 08.05.1945 у Арэнбургу, Расея. Займацца музыкай пачаў у школе, вучыўся ў ДМШ па класе фартэпіяна, быў музычным выхаванцам ваеннага аркестру, дзе асвоіў кларнет, а пасля й саксафон. Быў выхаванцам аркестру Арэнбургскай сувораўскай вучэльні, аркестру Вышэйшай вайсковай лётнай вучэльні, служыў ва Узорна-паказальным аркестры ЧБВА. Скончыў 4 курсы ММВ (1963-67), МІК (1988). Ад 1967артыст ансамбля «Орбмта-67» п/к Ізмаіла Капланава БДФ, ад 1968 ансамбля «Лявоны», які ў 1970 атрымаў назву «Песняры». Працаваў у ім да 1993. На пэўны час адышоўся ад музыкі, заняўшыся бізнэсам. Вярнуўся ў «Песняры» ў 1998, дзе не-

працяглы час быў артыстам і дырэктарам. Ад 1998 у ансамблі «Белорусскне Песняры».

Гастролі: гл. «Песняры» і «Белорусскне Песняры».

Фестывалі: гл. «Песняры» і «Белорусскме Песняры».

Узнагароды: у складзе «Песняроў» лаўрэат Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады (2 прэмія, Масква, 1970), усесаюзных конкурсаў выканаўцаў савецкай песні (1969, 1973, 1 прэмія), X сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў (Берлін, 1973, 1 прэмія), міжнароднага фестывалю песні «Залаты леў» (Лейпцыг, 1973, 1 прэмія), II фестывалю палітычнай песні (Хельсінкі, 1978), дыпламант міжнароднага фестывалю палітычнай песні «Varadero» (Куба, 1982), лаўрэат прэмій Ленінскага камсамолу Беларусі (1976), Ленінскага камсамолу (1977) у складзе «Песняроў».

Дыскаграфія: гл. «Песняры» I «Белорусскме Песняры».

Кантакт: www.bel-pesniary.ru

07.11.06//ДП.

МІХАЙЛАЎ ЮРЫЙ (Мнхайлов Юрнй, Michajlau Jury) блюзавы і джазавы гітарыст, аўтар музыкі і тэкстаў, аранжавальнік.

Нарадзіўся 09.01.1957 у Мінску. Скончыў БДТМІ, аддзяленне керамікі (1979). Выконваць музыку пачаў падчас навучання ў школе, калі стварыў інструментальную групу. Далей працаваў у групе «Антйквар» (1975-84), джаз-групе «Стандарт» (1982-83), групе Віт. Навіцкага, якая выступала ў кавярні «Сузор'е» (1983-86), ад Ашхабадскай філармоніі працаваў у рэстарацыях Мінску,

Масквы, Ялты (1987). У канцы 80-х выступаў як выканаўца на банджа ў складзе Белорусского днкснленда. На некалькі гадоў пакінуў актыўныя заняткі музыкай, ад 1996 да 1997 удзельнік групы «Bros. In Blues», у 1998-2000 кіраваў уласнымі групамі. У 2000 узначаліў квартэт «Мадера хард блюз». Найбольш вядомыя песні, якія ён піша на расейскай mo­bb, «Белый пароход», «Свобода», «Самый главный юбмлей».

Фестывалі: у складзе «Стандарту» джаз-фестывалі «Рмтмы Хмбмн» (1982) і «Віцебская восень» (1983); у складзе «Bros. In Blues» блюзавы фестываль у Кіеве (1997, у адным канцэрце з Мікам Тэйларам), як лідэр «Мадеры хард блюз» «Калпнмнград In Rock» (Расея, 2000), «Рок за бобров» (Бабруйск, 2005), «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2005).

Дыскаграфія: у складзе «Мадера хард блюз» гл.; сола «Не для FM» (аўт. выд., 2005), «Аэроплан» (аўт. выд., 2005).

Іншая інфармацыя: вядомы мастаккарыкатурыст, удзельнік шматлікіх выстаў у Еўропе, Амерыцы, Азіі.

Кантакт: www.maderahardblues.com; group@maderahardblues.com;

+375(17) 254 43-65 (х).

ог.ю.о5//дп.

МІХАЛОК СЯРГЕЙ (Ммхалок Сергей, Mihalok Siarhey) спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, актор.

Нарадзіўся 19.01.1972 у Дрэздэне, Нямеччына. Скончыў БІК. У 1990 стаў ініцыятарам стварэння групы «Ляпнс Трубецкой», у сярэдзіне 90-х супрацоўнічаў з тэатрам «Бамбукн» як рэжысёр, сцэнарыст і актор, паз-

ней, паралельна з працай у групе, арт-дырэктар рэгей-клубу «АднсАбеба» ў Мінску. Ад 2000 удзельнік комік-дуэту «Саша н Снрожа», у гэтым жа годзе стаў адным з заснавальнікаў творчага аб’яднання «Детн Солнца». Ад 2003 пачаў супрацоўніцтва з групай «Крамбамбуля». Гастролі: у складзе групы «Ляпнс Трубецкой» гл.; у складзе праекту «Крамбамбуля» Украіна (2004,2005). Фестывалі: у складзе групы «Ляппс Трубецкой» гл.

Узнагароды: «Рок-карона 1996», «Рок-кароны 1996» у намінацыях «Альбом году» («Ранетое сердце») і «Лепшы тэкст песні».

Дыскаграфія: у складзе групы «Ляпнс Трубецкой» гл.; у складзе групы «Крамбамбуля» гл. 2003-07; у складзе дуэту «Саша п Спрожа» «Опера для леннвых, ч. 1 і 2» (аўт. выд., 2003), «СкаТы!» («Go Re­cords», 2005).

Кіно, відэа: VHS «Саша н Снрожа самае чоткае», «Саша м Смрожа непаказанае» («К-вмдео», 2001), DVD, VHS, VCD «Новыя калыханкі» («К-вмдео», Беларусь і «Lavina

Music», Украіна, 2005), музыка да мастацкага фільму «Последнмй забой» (рэж. С. Баброў, 2007); кліпы гл. «Ляппс Трубецкой»; у складзе дуэту «Саша й Снрожа» «Калыханка» (рэж. М. Сабураў, 2005); у складзе «Крамбамбулі» «Госьці» (рэж. М. Сабураў, 2005), «Турысты» (рэж. Э. і В. Сідарукі, 2005).

Кантакт: www.lyapis.com; drozz@lyapis.com; lyapis@mail.ru 25.О6.О7//Д.П., фота ДП.

МІЦУЛЬ ЭДУАРД (Мнцуль Эдуард, Mitsui Eduard) спявак, выканаўца традыцыйнага папулярнага рэпертуару, педагог

Нарадзіўся 09.05.1924 на станцыі Добрык Унецкага р-ну Бранскай вобл., памёр 02.11.2002 у Мінску. Вучыўся на вакальным аддзяленні Гомельскай музычнай вучэльні (ад 1950), у БДК па класе вакалу М. Сярдобава (1952-55). Ад 1952 артыст хору Беларускага тэлебачання і радыё, ад 1953 артыст Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы БССР, з 1955 да 1981 артыст эстрады БДФ. У ансамблі, які яму акампанаваў, працаваў Уладзімір Мулявін, і аранжаваў для Э. Міцуля «Яміцмк, не гонн лошадей», «Вдоль по Пнтерской». У 1971 сабраў акампанавальны калектыў, які атрымаў назву «Верасы». Займаўся пастаноўкай вакалу з Леанідам Барткевічам, Анатолем Кашапаравым. Усесаюзную вядомасць спеваку прынесла песня «Ты одна» (муз. Юрыя Семянякі, сл. С. Глейзерава), якая прагучала ў мастацкім фільме «Любовью нужно дорожмть» (1960). Рэпертуар спевака складаўся з эстрадных песень беларускіх, савецкіх і замеж-

ных кампазітараў, рамансаў, апрацовак народных песень, найбольш вядомыя з якіх «Сена маладое» (муз. А .Чыркуна, сл. В. Мысліўца). Песні ў ягоным выкананні гучаць у мастацкіх фільмах, у т.л. «Я родам з дзяцінства». У 1996 запісаў на Беларускім радыё шэраг старадаўніх рамансаў.

Гастролі: СССР, Вугоршчына, Нямеччына, Манголія, Балгарыя, Польшча, Англія, Егіпет.

Фестывалі: «Золотой шлягер» (Магілёў, 1995, 1998).

12.11.06//В.Б-Белэнцыклапедыя.

ІМОЛЕР ЛЕЎ (Моллер Лев, Moller Lev) піяніст, кампазітар.

Нарадзіўся 04.09.1930 у Баку, Азербайджан. У 1950 скончыў Бакінскую музычную вучэльню. Прафесійна выступаць на сцэне пачаў як кіраўнік аркестру Азербайджанскага індустрыяльнага інстытуту (1948-49), у 1953-58 працаваў канцэртмайстам у Мінскім акруговым доме афіцэраў, стаяў на чале эстрадных аркестраў БПІ і Мінскага радыёзаводу. У 195891 музычны кіраўнік Беларускай эстрады, ад 1991 да 1994 канцэртмайстар Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. У 1994 пераехаў на пастаяннае жыхарства ў Ізраіль. Сярод найбольш вядомых твораў — музыка танца «Паўлінка» для Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі, песні «Любы край» (сл. В. Душкевіча), «Вечерняя песня» (сл. М. Алтухова), музыка да цыркавых атракцыёнаў Т. Дуравай, I. Кіо, В. і Я. Барысавых, Н. Рубанавай, А. Фурманава, А. Зотавай, музыка да спектакляў Цырку на лёдзе, Цырку ліліпутаў і Цырку на вадзе. Сябра Саюзу тэатральных

дзеячаў СССР, цягам гадоў кіраўнік эстраднай секцыі Саюзу кампазітараў БССР.

Гастролі: шматлікія выступленні на тэрыторыі СССР цягам 1968-90.

Фестывалі: I усесаюзны конкурс на лепшае выкананне савецкай песні і лепшую савецкую песню (1966), Усесаюзныя фестывалі моладзі (неаднаразова), конкурсы налепшае выкананне моладзевых песень (Рыга, Мінск, Днепрапятроўск і інш.), Усесаюзныя конкурсы артыстаў эстрады (неаднаразова).

Узнагароды: ганаровыя граматы прэзідыюму Вярхоўнага Савету БССР, медаль «Ветэран працы». Дыскаграфія: асобныя творы выдадзены ў LP «Чараўніцы» («Мелодня», 1978).

Кіно, відэа: музыка да фільмаў «Дзед Яўсей і Палашка» (Беларускае тэлебачанне), «Збянтэжаны Саўка» (прыбл. 1970), «Вот н лето прошло» («Беларусьфільм»), «Быть человеком» (рэж. Ігішаў, «Беларусьфільм», канец 70-х), «Не опоздал» («Союзмультфнльм»).

11.12. 06//Д.П.

«МОЛОДОСТЬ ПЛАНЕТЫ» ВІА. Утварыўся ў 1974 пры Гомельскім дзяржаўным універсітэце.

У першым складзе ансамбля выступалі Фелікс Круглянскі фартэпіяна, арган, Віктар Марчук барабаны, Анатоль Смірноў бас-гітара, Вячаслаў Корзун гітара, Сяргей Лабякгітара, Лідзія Габеевавакал.

У 1976 ансамбль стаў штатным калектывам ДК «Гомельбудматэрыялы» і абраў за аснову стылю джазрок, выступаючы наступным складам: Ф. Круглянскі, Віктар Махаты -

сінтэзатары, Уладзімір Калтуноўбас-гітара, Ігар Курашоў барабаны, Аляксандр Цыганокгітара плюс вакалісты і група духавых. Рэпертуар грунтаваўся на творах, якія выконваліся на расейскай, беларускай, ангельскай мовах. Калектыў спыніў існаванне ў 1979.

Фестывалі: фестываль рок-музыкі «Віцебск 1977».

2О.О2.О6//А.Ц.

МОЛЧАН АЛЕГ (Молчан Олег, Molchan Oleh) піяніст, кампазітар, аранжавальнік, прадзюсэр.

Нарадзіўся 11.04.1965 у Мінску.

У 1983 скончыў ССМШ пры БДК па класе харавога дырыжавання Т. Міронавай, ад 1991 вучыўся ў БАМе па класе кампазіцыі А. Мдывані. Дэбютаваў у складзе ансамбля «Дналог» М. Самусевіча (1983-84), кіраваў ансамблем «Ассортм» БДФ (1987).

У 1991 быў запрошаны ў ансамбль «Песняры», у 2000 прызначаны на пасаду начальніка Упраўлення па рабоце з творчай моладдзю РУП

«Ювентус» пры Дзяржкаммоладзі (да 2002). Ад 1995 прадзюсэр спявачкі Ірыны Відавай. У 2000 стварыў студыю гуказапісу пры Саюзе кампазітараў Беларусі. Сярод найбольш вядомых твораў праграма «Ave sole, альбо Слова Скарыны» (для ансамбля «Песняры», 1990, на сл. Аляксандра Лягчылава), праграма «Голас душы» (сумесна з Уладзімірам Мулявіным, 1993), песні «Малітва» (сл. Янкі Купалы), «Обманнте меня» (сл. М. Валошына), «Юность» (сл. Ю. Рыбчынскага), «Гуляй, казак!» для ансамбля «Песняры», «Поцелуп» (сл. К. Бальманта), «Лунные танцы» (сл. I. Відавай), «Бабочкн» (сл. I. Відавай, А. Стрыгалёва) для I. Відавай, «Мнлый мой» (сл. А. Лягчылава) для Іны Афанасьевай, «Ненавязчнвый блюз» (сл. А. Лягчылава) для Валерыя Дайнэкі, песні для ансамбля «Сябры», У. Ухцінскага, праграма на вершы В. Аколавай для Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі, харавая праграма «Я нясу вам дар» (сл. Янкі Купалы) для Дзяржаўнай харавой капэлы імя Р. Шырмы. Як аранжавальнік зрабіў больш за 50 апрацовак мелодый для ансамбля «Песняры», у тым ліку а капэльную «Ммленькнй ты мой», а таксама «Русской песнн» для Н. Бабкінай. Аўтар музыкі да спектаклю «Ннночка» Рускага драматычнага тэатру імя М. Горкага (2005). Гастролі: гл. «Песняры» (1991-2000). Фестывалі: гл. «Песняры» (1991 — 2000); «За Союз!» (2001).

Узнагароды: лаўрэат рэспубліканскай прэміі імя Ф. Скарыны сярод твораў буйных форм за праграму «Ave sole, альбо Слова Скарыны» (1991).

Дыскаграфія: альбомы у складзе «Песняроў» -гл. 1994-2001, альбомы I. Відавай «Все очень хорошо» («ПАН-

Рекордз», 1999), «Улетай» («OVM Ргобйс1іоп»/«Подземка», 2002), «Любовь сказала Да!» («Vigma», 2006); трэкі «Найдм себя» (на сл. А. Лягчылава, у зборніку «Красное танго. Песнм на стпхн Александра Легчмлова» «TON-Records», 1999), «Улетай, душа» (I. Відава, у зборніку «Мешок с хптамм 6: русскнй хпт» «Мнр впдео», 2001), «Мы не чужне» (I. Відава, у зборніку «Хнт мейкер 4» «Biz enterprises»/«MoHonnT», 2003), «Поцелум» (I. Відава, у зборніку «Хнт Мейкер» «Biz enterprises»/«MoHOBHT», 2003), «Любовь сказала Да!» (I. Відава, у зборніку «Любовь + Хнт FM» «Biz enterprises»/«MoHonMT», 2004), «Маргарнта», «Стася», «У высокім небе» (у «Белорусском альбоме» В. Дайнэкі «Белорусскне Песняры Рекордз», 2004), «Не нужны слова» (I. Відава, у зборніку «Песня году Беларусі, ч.2» «Проспект», 2005), «У высокім небе» (у альбоме «Ммнск-Москва» В. Дайнэкі «Белорусскне Песняры Рекордз», 2005), «Юность», «Чужая», «Гуляй, казак!» (у альбоме Ігара Пені «Когда мы былм юны» «Белорусскне Песняры Рекордз», 2005), «Маргармта» (у альбоме «Белорусскне Песняры. Лучшее, ч. 2» «Проспект», 2006), «Рождественская колыбельная» (у альбоме «Белорусскне Песняры. Лучшее, ч. 3» «Проспект», 2006), «Рождественская колыбельная», «Стася», «Острова счастья», «Селезень», «Маргармта» (у зборніку «Белорусскнх Песняров» «35+5» «Нпкмтмн», 2004), «Хрнстос воскрес», «Кума», «Малітва» (у альбоме У. Мулявіна «Голос душн, ч.1» «Vigma», 2006).

Кантакт: o.molchan@mail.ru; +375 (17) 255-14-81.

21.11. 06//Д.П., фота Д.П.

МОНІН ЮРЫЙ (Монмн Юрнй, Monin Yuri) гітарыст, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 11.07.1975 у Івацэвічах Брэсцкай вобл. У 1997 скончыў геаграфічны факультэт Брэсцкага ўніверсітэту па спецыяльнасці выкладчык геаграфіі і біялогіі. Песні пачаў пісаць у 1995, выступаючы з канцэртамі ў клубах і бібліятэках. Нягледзячы на ўдзел у фестывалях аўтарскай песні, да бардаў сябе не адносіць, выступаючы, як сам акрэслівае, у стылі акустычнага блюзу, а таксама «расейскага стылю» (стылізацыя фальклору). З’яўляецца кіраўніком клубу самадзейнай песні Брэсту «Аккорд», ад 2001 выступае ў дуэце з гітарыстам Аляксандрам Леўчанкам і паралельна у складзе групы «Плохме детм». Фестывалі: «Мартовскмй кот» (Магілёў, 1999), «Вмтебскнй лпстопад» (1999), «Менестрель» (Мінск, 2000). Кантакт: +375 (162) 26-33-47.

17.06.04.//Г.Ш.

I  «МРОЯ» мінская група.

Утварылася ў 1982 з ініцыятывы на-

вучэнцаў Мінскай мастацкай вучэльні і трымалася стылю хард-року. Калектыў выступаў у складзе Лявон Вольскігітара, вакал, Юрась Ляўкоў бас-гітара, бэк-вакал, Уладзімір Давыдоўскі гітара, Алесь Дземідовіч барабаны. Група стала першай у гісторыі беларускай папулярнай музыкі, якая запісала і выдала на Усесаюзнай фірме «Мелодпя» альбом з аўтарскімі творамі рок-музыкі, цалкам створанымі па-беларуску. У розны час лідэр-гітарыстамі калектыву выступалі Венэдыкт Конеў-Петушковіч, Леанід Шырын, Віктар Смольскі. У 1993 у склад калектыву ўвайшоў Піт Паўлаў. У верасні 1994 удзельнікі групы вырашылі змяніць яе стыль і назву. Ад гэтага часу на сцэне выступае група пад назвай «N.R.M.». Найбольш вядомыя творы «Я рокмузыкант», «Кастрычніцкі цягнік», «Апошні інспектар», «Мама-мафія». Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк» (1988), «Рок-дмалог» (Магілёў, 1989), «Рок-богема» (Днепрадзяржынск, Украіна, 1989), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 1991).

Узнагароды: лаўрэаты фестывалю «Наваполацк 1988», I прэмія на фестывалі «Тры колеры» (1990), лаўрэаты «Басовішча 1991».

Дыскаграфія: альбомы LP «28 зорка» («Мелодня», 1990), MC «Стары храм» (аўт. выд., 1983, перавыд.

1986), «Зрок» (аўт. выд., 1987), «Студыя БМ» (аўт. выд., 1988), «Біяполе» (аўт. выд., 1991, перавыд. CD «Ковчег», 1997), «Лепшыя песні з альбомаў 1988-90» («Ковчег», 1992);

трэкі «Ён яшчэ вернецца» (у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодмя», 1990), «Я рок-музыкант» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004), «Краіна крывавых дажджоў» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006).

Кіно, відэа: кліп «Я рок-музыкант» (рэж. Г. Нікалаеў, 1989).

06.11.06//Д.П., фота А. Адамчык.

МУЛЯВІН УЛАДЗІМІР (Мулявнн Владммнр, Muliavin Wladimir) кампазітар, аранжавальнік, спявак, гітарыст.

Нарадзіўся 12.01.1941 уСвярдлоўску, Расея. У 1956-58 вучыўся ў Свярдлоўскай музычнай вучэльні на аддзяленні струнных народных інструментаў па класе А. Наўроцкага. Як музыка-гітарыст пачаў выступаць яшчэ падчас навучання.

У 1958-63 артыст-інструменталіст шэрагу абласных філармоній (Цюмень, Томск, Калінінград, Кемерава, Чыта). На пачатку 1963 прыязджае ў Мінск, дзе пачынае працаваць у канцэртна-эстрадным бюро БДФ. Падчас службы ў войску стварыў ротны вакальны квартэт, аў 1967 увайшоў у склад філарманічнага ВІА

«Орбнта-67». Праз год сабраў групу «Лявоны» акампанавальны склад эстраднага рэвю «Лявоніха», для якога пачаў пісаць уласныя песні і апрацоўваць беларускі фальклор. У верасні 1969 стаў на чале ВІА «Песняры», для якога напісаў шэраг песень на творы беларускіх і савецкіх паэтаў, зрабіў апрацоўкі беларускіх народных песень. Найбольш вядомыя з іх «Александрына» (сл. П. Броўкі), «Завушніцы» (сл. Максіма Танка), «Крмк птнцы» (сл. Ю. Рыбчынскага), «Ванька-встанька» (сл. Я. Еўтушэнкі), «Чырвоная ружа» (на народныя словы), аранжаванні народных песень «Скрыпяць мае лапці», «Касіў Ясь канюшыну», «Ой, рана на Йвана», «Купалінка», «А ў полі вярба», «Перапёлачка», «У месяцы верасні», «Калядачкі», «Машанька» і інш. Аўтар музыкі оперыпрытчы «Песня пра долю» (паводле паэмы Янкі Купалы «Адвечная песня», 1976), праграмы каляндарна-абрадавых песень (1980), «Я не паэта» (на вершы Янкі Купалы, 1982), «Через всю войну» (на вершы савецкіх паэтаў, 1984), «Во весь голос» (на

вершы У. Маякоўскага, 1987), вакальна-інструментальнай праграмы на вершы Янкі Купалы (1988), «Вянок» (на вершы М. Багдановіча, 1991), аранжавальнік праграмы «Гусляр» (паводле паэмы «Курган» Янкі Купалы на музыку Ігара Лучанка). Першы сярод беларускіх артыстаў, у гонар якіх у Маскве была закладзена Зорка на Алеі Зорак (2001). Сябра Саюзу кампазітараў СССР (1986). 14 мая 2002 быў цяжка паранены ў аўтакатастрофе пад Мінскам, памёр у Маскве 26.01.2003. Пахаваны на Усходніх могілках у Мінску.

Гастролі: Чэхаславакія (1971), Балгарыя, ФРГ, Швейцарыя, Румынія (1974), Польшча, Вугоршчына (1975), Францыя, Югаславія, ЗША, Канада (1976), ЗША (1977), Фінляндыя, Югаславія (1978), краіны Цэнтральнай Амерыкі (1981), Вугоршчына (1983), Польшча (1984), Індыя, Бірма, Манголія (1985), В’етнам (1989), краіны Афрыкі (1991), КНДР (1992), ФРГ (1993).

Фестывалі: міжнародны фестываль «Sopot» (1971), музычны кірмаш MIDEM (Каны, 1975), фестываль палітычнай песні ў Хельсінкі (1978), фестываль «Varadero» (Гавана, 1983), фестываль духоўнага адзінства (ЗША, Арызона, 1994), міжнародны фестываль «Millenium» (Нью-Йорк, 2001).

Узнагароды: лаўрэат II прэміі IV Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады, лаўрэат I прэміі Усесаюзнага конкурсу савецкай песні (Мінск, 1973), фестывалю савецкай песні ў Зялёнай Гуры (Польшча) і X Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў (Берлін, 1973), міжнароднага фестывалю песні «Залаты леў»

(Лейпцыг), міжнароднага конкурсу артыстаў эстрады «Залаты Арфей» (Балгарыя), «Золотой днск» фірмы «Мелодмя» (1982); медаль Францыска Скарыны (1994), ордэн Францыска Скарыны (2001).

Дыскаграфія: гл. «Песняры»; «Голос душн. Нерастаражмрованное» («Vigma», 2006); трэк «Тальяночка» (у зборніку «Песня о Родпне» «Мелодмя», 1987),

Кіно, відэа: «Песняры» («Тэлефільм» Дзяржтэлерадыё БССР, рэж. Уладзімір Арлоў, 1971), «Ясь і Яніна» («Беларусьфільм», рэж.

Ю. Цвяткоў, 1976), «Дмск» («Мосфмльм», рэж. А. Стэфановіч, 1978), «20 мннут с «Песнярамн» («Ленфмльм», 1980), «А также цнрк» (рэж. У. Арлоў, 1983), «Через всю войну» (рэж. С. Лук’янчыкаў, 1984), песні і аранжаванні У. Мулявіна выкарыстоўваліся ў спектаклі «Мікітаў лапаць» (па п’есе М. Чарота, ТЮГ, Мінск, 1974), кінафільмах «В земле нашей корнм» («Беларусьфільм», 1975), «Камедыянт» (рэж. У. Арлоў, 1987).

Д.П., Барыс Крэпак [паводле кнігі «Нота судьбы»).

МУСВІДАС РУСЛАН СТАСІО (Мусвмдас Руслан Стасмо, Musvidas Ruslan Stasio) спявак, выканаўца папулярнага рэпертуару, гукарэжысёр, педагог

Нарадзіўся 03.10.1977 у Брэсце ў сям’і патомных музыкаў. Музыкай пачаў займацца у раннім дзяцінстве, дэбютаваў на сцэне ва ўзросце пяці гадоў. Скончыў народнае аддзяленне музычнай школы па класе акардэона, Брэсцкі музычны каледж імя Р. Шырмы, БДУК па спецыяльнасці майстэрства эстрады, вакал у 2004.

У 1998 стаў лаўрэатам Нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу маладых артыстаў эстрады «Зорная ростань», пасля чаго атрымаў запрашэнне на працу салістам-вакалістам у Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі. Ад 1996 да 2001 выкладаў эстрадны вакал, працуючы адначасова й як гукарэжысёр. Найбольш вядомыя песні «Победа», «Портреты», «Лмстьякораблн», «Новогодняя», «Чужое море», «Мама». Спявае на расейскай і беларускай мовах.

Фестывалі: «Мальвы» (Седльцы, Польшча, 2003), «Золотой шлягер» (Магілёў, 2002), «Славянскнй базар» (Віцебск, 2002-04).

Узнагароды: спецыяльная ўзнагарода журы I Міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў папулярнай песні «Золотой скнф» і ўладальнік прызу глядацкіх сімпатый (Данецк, Украіна, 1999), спецыяльная ўзнагарода журы Міжнароднага фестывалю песні «Мальвы» (Седльцы, Польшча, 2003).

Кіно, відэа: кліпы «Блюз» (рэж.

  1. Асіпенка, 2003), «Лмстья-кораблм» (рэж. Р. Ічытоўкін, 2004), «Чужое море» (рэж. В. Волкаў, 2005).

Кантакт: musvidas@tut.by; vermus@tut.by; +375 (29) 696-76-46, (29) 626-76-46.

03.12.05//ДЛ.

МУШАК ГАННА (Мушак Анна, Mushak Anna) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 29.12.1985 у Магілёве. Спевамі займаецца з маленства. Цягам дзевяці гадоў удзельнічала ў тэатры-студыі «Радуга». Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 2003 пачала браць прыватныя ўрокі спеваў,

рыхтуючыся да паступлення на вакальнае аддзяленне адной з ВНУ. Працуе ў Магілёўскім палацы піянераў і школьнікаў. 3 2005 студэнтка Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэту культуры і мастацтва. Фестывалі: тэлефестываль «Зорная ростань» (2000), міжнародны конкурс «Зямля пад белымі крыламі» (2001), «Золотой шлягер» (2003), «Славянскнй базар» (2004).

Узнагароды: лаўрэат I прэміі міжнароднага конкурсу «Зямля пад белымі крыламі» (2001), Гран-пры конкурсу маладых выканаўцаў фестывалю «Золотой шлягер 2003», лаўрэат II прэміі конкурсу маладых выканаўцаў фестывалю «Славянскнй базар 2004», уладальніца спецыяльнай прэміі імя У. Мулявіна за лепшае ўвасабленне нацыянальнай тэмы і высокае выканальніцкае майстэрства.

Кіно, відэа: кліп «С чнстого лпста» (рэж. Анатоль Вечар).

О3.12.О5//ДП.

І«МУШКЕТЕРЫ» брэсцкая група, выступала ў стылі класічнага року. Утварылася ў верасні 1971 наступным складам: Анатоль Хвораст бас-гітара, вакал, Вячаслаў Хворастгітара, вакал, Іван Халмоўклавішныя, вакал, Дзмітрый Макаранка барабаны. У 1975 да калектыву далучыліся Алег Шусцікаў і Юрый Кузьмін (надалей -> «Золотая середнна»). У пачатку 2004 група выступала складам: А. Хвораст, В. Хвораст, Алег Хвораст барабаны, Аляксандр Бакуменка бас-гітара, Аляксандр Дземка клавішныя, Валерый Каратынскі вакал.

У 1985 калектыў удзельнічаў ва Усесаюзным аглядзе самадзейнай

мастацкай творчасці, прысвечаным 40-годдзю перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі. У 1987 сакратарыят Белсавпрафу прысвоіў групе званне «народны калектыў».

Гастролі: Полылча, ГДР, Украіна, Літва, Расея.

Фестывалі: фестываль папулярнай музыкі (Ліда, 1982), «Тры колеры» (Гродна, 1983).

Узнагароды: дыплом Саюзу кампазітараў СССР (1985), Ганаровая грамата Прэзідыюму Савету федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў сувязі з 25годдзем калектыву (1996), лаўрэат Першага фестывалю народнай творчасці «Беларусь мая песня» (1998).

Дыскаграфія: зборнік «Не гонн меня. Песнм А. Хвороста» (Брэст, АКЦ, 2002); трэк «Дурная прмвычка» (у зборніку «Брест-рок-журнал 2» «Брестон», 1999).

Кантакт: +375 (162) 23-08-66; 224016, Брэст, Міцкевіча 62-65.

О4.ОЗ.О4.//Г.Ш., фото 3. Кабяка.

ІМЯЛЬГУЙ АНАТОЛЬ (Мельгуй Анатолпй, Mjalgouj Anatol) журналіст.

Нарадзіўся 14.12.1957 у Мінску.

У 1989 скончыў факультэт журналіс-

тыкі БДУ. Ад 1983 да 1993 працаваў музычным аглядальнікам газеты «Чырвоная змена», у 1985 стаў пераможцам усесаюзнага конкурсу знаўцаў рок-музыкі пад эгідай часопісу «Студенческнй мермднан». Ад 1985 да 1988 старшыня Мінскага рок-клубу «Няміга», у 1993-2001 выступаў як музычны аглядальнік шэрагу рэспубліканскіх выданняў, ад 1999 музычны кансультант лэйблу «БМАдгойр». У 2001-05 вядучы музычных рубрык і аглядальнік газет «Новы час», «Нашаслова», «Знамя юностм», «Белорусскмй рынок», часопісаў «Дзеяслоў», «Роднае слова», ад 2005 музычны карэспандэнт і аналітык Інтэрнэт-парталу «Тузін Гітоў». У суаўтарстве з Вітаўтам Мартыненкам падрыхтаваў і выдаў зборнік матэрыялаў «Праз рок-прызму» (БІНІМ, 1989, НьюЙорк), а таксама «222 альбомы беларускага року і ня толькі» («Медысонт», 2006), напісаў шэраг уступных артыкулаў да альбомаў «БМАдгойр». Удзельнічаў у арганізацыі фестываляў «Тры колеры» (1986 і 1988),

выступаў як сябра журы на фестывалі «Lithuanica» (1986), удзельнічаў ва Усесаюзнай рок-канферэнцыі ў Свярдлоўску (1988).

Кантакт: +375 (17) 201-12-68 (х), 203-51-16 (пр.); njamiga-86@tut.by 28.01.06//Д.П.

«МЯСЦОВЫ ЧАС» група з Наваполацку, якая ўтварылася ў 1987 і выступала ў стылі хард-энд-хэві.

Першапачатковую аснову калектыву склалі Аляксандр «Алуф» Кузьмін вакал, гітара і Вячаслаў Макас бас-гітара, вакал. Амаль адразу квартэт быў адзначаны прызам «Надзея» на гарадскім рок-фестывалі. Крыху пазней да групы далучыліся Алесь Свідрыцкі барабаны і Валерый Драко гітара, а ў 1989 гітарыст і піяніст Руслан Парфёнаў (-* «The Stokes»), Пачаткова выконвала ўласныя творы на расейскай мове, але ў канцы 80-х перайшла на беларускамоўны рэпертуар. Група спыніла дзейнасць у 1991, адрадзілася, але ненадоўга, у 1996, даўшы шэраг канцэртаў у Беларусі і запісаўшы новы альбом. Аднак неўзабаве лідэр групы Алесь Кузьмін выехаў у Нямеччыну, і калектыў канчаткова спыніў існаванне. Найболыл вядомыя песні «Песня пра любоў», «Вартаўнік», «Ноч у Караліне». Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк 1988», «Басовішча» (Гродэк, ГІолывча, 1991).

Узнагароды: прыз глядацкіх сімпатый на фестывалі «Наваполацк 1988».

Дыскаграфія: альбомы MC «Местное время» (дэма, 1987), «Слота» (1990), «Наша ўскраіна» («Ковчег»,

1991), «Халі-галі» (аўт. выд./«БМАgroup», 1999), «Мой дом»/«Ускраіна» («БМАдгойр», 2006); трэкі «Песня пра любоў» (у зборніку «Вольныя танцы» «БМАдгойр», 1999), «Будзе так» і «Вартаўнік» (у зборніку «Хітпарад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодня», 1990), «Наш шлях» (у зборніку «Генэралы айчыннага року» «БМАдгойр», 2004).

12 .09.06//Д.П.

«MEDEA» група з Гродна, якая ўтварылася вясной 1999 і выступае ў стылі сімфа-дарк-метал.

У першым складзе выступалі Андрэй «Філ» Філонік гітары, Дзяніс Атаманаў гітары, Дзяніс Мацяс бас-гітара, Аляксей Немчанка барабаны, Валерый Шчарбун вакал. У розны час у групе выступалі Андрэй Немчанка вакал (*«Hallowed», 2002), Дзмітрый Малочнікаў вакал (*«Deathbringer», 2004), Антон Панасікклавішныя (««Новый рубеж», 2004). У 2005 група складалася з Дз. Мацяса, Дз. Атаманава, А. Філоніка, А. Панасіка і Дз. Малочнікава. Фестывалі: «Трн Шурупа» (Гродна, 1999, 2004), «Masso Brutto Fest 8». Дыскаграфія: альбом MC «Реквмем» («Metal Dark», 2002).

Кантакт: www.ladymedea.narod.ru; medea@km.ru

13 .О2.О5//А.І.

«MERRY POPPINS» пап-група з Мінску, якая працуе ў стылі папулярнай танцавальнай музыкі.

Утварылася ў 2005 як дуэт былых удзельніц і вакалістак групы «Мантана» сясцёр Алесі I Марыны Берулава. У запісах удзельнічалі Уладзімір

«Ёлкін» Эгліціс аранжаванне, кампазітар (раней «Ляпнс Трубецкой»), Дзяніс Варанцоў аранжаванні («J:Mopc»), У верасні 2006 група пераўтварылася ў трыо, калі да яе далучылася малодшая сястра Люся Бе-

рулава. У тым жа годзе ўдзельніцы трыо пераехалі ў Маскву, дзе ўвёсну 2007 дэбютаваў «жывы» склад гру-

пы з расейскіх музыкаў. Рэпертуар заснаваны на расейскамоўных аўтарскіх песнях, найбольш вядомыя «Меня зовут любовь», «Картмнкм». Дыскаграфія: альбомы CD максісінгл «Merry Poppins» («Глормя Медма», 2006); трэкі «Картанкн» (у зборніку «Золотая двадцатка. Знма 2006» «West Records», 2005), «Крылья» (у зборніку «Золотая двадцатка. Весна 2006» «West Records», 2006).

Узнагароды: «Сінгл году» на цырымоніі «Ммстермя звука 2006» за сінгл «Merry Poppins» (па продажах). Кіно, відэа: кліпы «Меня зовутлюбовь» (рэж. Р. Васьянаў, 2005), «Картмнкм» (рэж. Р. Васьянаў, 2006), «Любовь» (рэж. А.Церахаў, 2007).

Кантакт: www.merrypoppins.ru 03.03О7//Д.П.

«MISS BONS» група з Брэсту, якая ўтварылася ў 1990.

Першапачаткова выступала ў стылі

хард-року, у канцы 90-х адбылася пераарыентацыя ў бок пап-року. Першы склад: Дзмітрый Бандаровіч гітара, вакал, Мікалай Місько гітара, Аляксандр Пятроў бас-гітара, Вячаслаў Швічкоў барабаны, вакал. Група існавала да 2000. Пасля распаду В. Швічкоў заняўся аранжаваннем, напісаннем тэкстаў песень і музыкі,

выступае як сесійны музыка, у 2003 арганізаваў праект «Спортфак».

Дыскаграфія: альбом MC «Titanic» («Брестон», 1999); трэкі «Реквнем» (у зборніку «Брест-рок-журнал» «Брестон», 1998), «Далеко (За второй)» (у зборніку «Брест-рок-журнал 2» «Брестон», 1999).

Кантакт: shvak@tut.by; +375 (29) 640-01-08; (162) 23-96-78. 27.02.04//Г.Ш.

«МІТСНІВІТСНІ» група з Віцебску, якая ўтварылася ў 1995 і трымаецца стылю мэшын фэкторі нойз/даб індастрыэл.

Група ўяўляе з сябе дуэт, што выступае складам: Аляксандр «Удаф»

Анціпенка сэмплы, гітара, Максім «Макс» Жукаў голас. Існуе выключна як студыйны праект.

Дыскаграфія: альбомы CD «Mitchibitchi» («BUTT records», 2003), split CD «Mitchibitchi» «Anyday Now» & «Aesar» «Into Self» («BUTT records», 2005); трэк y MC зборніку «Blow Up This Town, №2» («BUTT records», 2002).

Кантакт: www.zhukov.tv; mitchibitchi @tut.by; 210032, а/я 11 A, Віцебск, Беларусь, Жукаву Максіму Леанідавічу.

15.12.06//М.Ж.

«MOJO BLUES» мінская група. Утварылася ў 1997 з ініцыятывы гітарыста Іллі Шэўчыка (*«Крама»),

Першапачатковы склад: I. Шэўчык, Аляксей Казлоўскі бас-гітара, вакал (*«Bros. In Blues», «Zindan», «Cyзор’е», «Уннверснтет»), Сяргей «Боршч» Кныш (<«Крама», «Ulis», «Бонда»), Рэпертуар засноўваецца на аўтарскіх творах і стандартах блюзу і рытм-энд-блюзу, якія й склалі

праграму першага блюзавага альбому ў гісторыі беларускай папулярнай музыкі. У 1998 у якасці бэк-вакалістак з групай пачаў працаваць дуэт «ЛІН’с». У канцы 1998 замест С. Кныша ў групе пачынае выступаць Андрэй Філатаў (*«Сузор’е», «Bros. In Blues», «Zindan»), Пасля ад’езду А. Казлоўскага ў ЗША ў складзе трыо выступалі бас-гітарысты А. Пурус (2000-02 *«Rouble Zone» -* «Новые джазеры», «НЕО»), Алег Вінакураў (адначасова «Flat», 2002-03). Вакалістам быў I. Шэўчык. У гэтым складзе трыо бярэ ўдзел у некалькіх фестывалях, дае канцэрты ў блюзавых клубах Польшчы. На пачатку 2003 да групы далучаецца вакалістка Юлія Петрушкевіч (-» 2005), месца бас-гітарыста і бэк-вакаліста займае Дзмітрый Андросік (-» лета 2006). Як квартэт калектыў удзельнічае ў чарговых блюзавых фестывалях у Польшчы, у канцы 2003 пачатку 2004 цягам 4 месяцаў працуе ў адным з клубаў гораду Чунь-Чань (Кітай). У 2005 група чарговы раз на доўгі тэрмін з’язджае на працу ў Кітай, каб урэшце ў 2006 прыпыніць існаванне.

Гастролі: Польшча, Кітай. Фестывалі: «Блюз жыве ў Мінску» (1998-2002), «Blues na Kujawach» (Польшча, 2002, 2003), «Olsztynskie nocy bluesowe» (Ольштын, Польшча, 2002), «Torun Blues Meeting» (Toрунь, Польшча, 2003), «Blues Express» (2003), «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2004). Узнагароды: Гран-пры конкурсу імя Рышка Рыдля (Тыхі, Польшча, 2003). Дыскаграфія: альбомы MC I CD «Love Across The Ocean» («Ковчег», 1998), «I Gotta Move» («Ковчег», 1999), «Against The Destiny» («Ковчег», 2004).

Кіно, відэа: кліп «Turn Му One». Кантакт: www.mojoblues.info; mojoblues@mail.ru;

+375 (29) 659-49-78 (I. Шэўчык), (29) 637-34-72 (A. Філатаў).

1 8.10.06//ДЛ.

«MOYA» мінская група, якая выступае ў жанры інструментальнай музыкі і трымаецца стылю построк/нэа-класік.

Утварылася ў чэрвені 2005 як дуэт Васіль «Моя» Маронаў клавішныя, гітара, праграмаванне струнных, Аляксандр Кузьмук барабаны. Да іх пазней далучыўся Сяргей Волчак гітара. Сярод найбольш вядомых кампазіцый «Вальс цветных», «Мочн беломазых», «Шопенг» «Пост-советскмй пост-рок».

Дыскаграфія: альбомы CD «Обіцество чертовскм плохо разбнрается не только в людях, но п в музыке» («Triangle Records», Расея, 2006), «Медовое демо» («Triangle Records», 2006).

Кантакт: www.moyaband.com; moyaband.livejournal.com; moyaband@gmail.com;

+375 (29) 261-71-81.

16 .04.06//Д.П.

НАВУМЕНКА ЯКАЎ (Науменко Яков, Naumenko Yakov) спявак, выканаўца традыцыйных папулярных і народных песень, кампазітар.

Нарадзіўся 28.03.1959 у Оршы.

У 1974 скончыў Аршанскую музычную школу па класе акардэона, у 1984 ММВ па класе харавога дырыжавання, у 1994 Маскоўскі музычна-педагагічны інстытут імя Гнесіных па класе вакалу. Выступаць на прафесійнай сцэне пачаў у 1984 як удзельнік ансамбля народнай музыкі «Свята» БДФ. У 1985-90артыст Дзяржаўнага народнага хору Беларусі, пасля чаго цягам трох гадоў быў салістам ансамбля «Бяседа» Дзяржтэлерадыё Беларусі. У 1993 быў запрошаны ў Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі ў якасці

саліста-вакаліста, ад 2002 працаваў уТэатры моладзевай эстрады, ад 2004 саліст Белканцэрту, дзе выступае разам з шоў-групай «Карусель». Удзельнік шэрагу тэлевізійных праграм. Выконвае песні, у тым ліку і аўтарскія, на беларускай і расейскай мовах, сярод найбольш вядомых твораў «Ночка-чараўніца» і «Лілеі» (сл. I. Цітаўца), «Колькі год Беларусі» (сл. Рыгора Барадуліна), «Іншапланецянка», «Белы парасон», «Дзіўны лістапад» (сл. Алеся Бадака), «Родны Мінск» (сл. Аляксандра Лягчылава), «Не хадзіце, мае хлопчыкі», «Мне ўсё верыцца», «Гадзіна пік», «На Нямізе» (сл. У. Мазго), «Арабінавы сум», «Я вымалю цябе», «Светлая замова» (сл. А. Фіялкоўскай), «Хто мае хату» (сл. Леаніда Дранька-Майсюка).

Гастролі: Дні культуры Беларусі ў Малдове (2000), Дні культуры Беларусі ў Санкт-Пецярбургу (2000, 2004), Іран (2003), тур па Беларусі разам з Прэзідэнцкім аркестрам (2005).

Фестывалі: «Славянскнй базар» (неаднаразова), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна» (неаднаразова), «Золотой шлягер», «Мальвы» (1999, 2002, Беласток, Польшча), тэлекінафорум «Вместе» (2004, 2005, Ялта).

Узнагароды: лаўрэат II ўсесаюзнага радыёконкурсу «Новые ммена» (1988). Дыскаграфія: альбомы MC «Сіні сон» («Ковчег»), CD «Кружева смренм» («Ковчег», 2006).

Кантакт: +375 (29) 628-03-59.

04.10.06//ДЛ.

«НАГУАЛЬ» мінская група, якая выконвае, з вызначэньня саміх музыкаў, псіха-фолк і этна-авангард.

Утварылася ў снежні 2000 наступным складам: Леанід Паўлёнак BaKan, барабаны, гітара, дудка, Баграт Вартанян скрыпка, Арцём Гаўрушын кантрабас, Васіль гітара, Лёшык Ячнік вакал, трамбон, Маша Гарэліквакал, перкусія.

У розны час праз склад калектыву прайшлі Саха Бохан гармоніка, труба, вакал, танец, Ксеня Мінчанка скрыпка, вакал, джамбей, варган (-> «WZ Orkestra»), Аляксей Кульпін бас, сапілка, дуда, банборы, Валянцін Ткачэнка фагот, Бенджамін Коўп кларнет, вакал, танец, Дзмітрый Гаўрушын гітара, Аляксей Кузняцоў вакал, дарбука. На пачатку 2004 калектыў выступаў наступным складам: Л. Паўлёнак BaKan, джамбеі, барабаны, гітара, дыджэрыду, епкін нос, банборы, акарына, пыжкі, фпейта Пана, сапілка, саломка, гляк, танец, Ганна Шапашнікава вакал, цымбалы, джамбеі, сінтэзатар, банборы, варган, гаршчок з вішнёвымі косткамі, Марына Неўгень вакал, Аляксей Тарасевіч вакал, джамбеі, сінтэзатар, Вадзім Шклярык бас-гмтара, Віктар Кульпін дуда. Цягам трох год ансамбль удзельнічаў у клубных, акустычных канцэртах у музеях, на адкрытым паветры, даў сольны канцэрт «Песні аўтэнтычных перасяленцаў + цела Сахі Бохана» ў малой sa­ne Папацу Рэспубпікі (сакавік 2003), выступаў у дабрачынным канцэрце ў Цэнтрапьным Доме мастакоў

(Масква, 2003). Намаганнямі калектыву напісана музыка да спектакпю «Прыгоды Пін-Піна» дпя Дзяржаўнага тэатру пялек Бепарусі (рэж. С. Бень, 2003).

Гастролі: Расея (2006, 2007). Фестывалі: фестывапь індустрыяльнай музыкі (Мінск, пістапад 2002), фестывапь новай музыкі «Свежы вецер» (Мінск, верасень 2002), фестывапь авангарднай музыкі «Сіні перац» (Мінск, пюты 2002), фестывапь альтэрнатыўнай музыкі «Потёмкм» (Мінск, студзень 2003), «Зажнгалово» (Москва, 2003), «Вне формата» (Растоў-на-Доне, 2003), «Fiesta Borealis» (Апецка, Попьшча, 2004), «Апьтернет» (Мінск, травень 2004), «Нмкола-ленмвец» (Капуга, Расея, 2006), Грушаўскі фестывапь (Расея, 2006), «[другне][чужне]» (Расея, 2006), «Шэшоры» (Украіна, 2006) і інш.

Узнагароды: «Рок-карона 2006» у намінацыі «Пазітыўная музыка» (апьбом «У Землм под юбкой»). Дыскаграфія: нябачны канцэрт «Словенмк дрымба» (дэма, снежань 2001), студыйна-папявы апьбом «Забвення, оіцуіцення...» (дэма, сакавік 2002), саўндтрэк «Прыгоды ГІІн-Піна» (дэма, снежань 2003), сінгп «У Землм под юбкой» (дэма, верасень 2003), альбом CD «У Землм под юбкой» («Новая музыкальная компання», 2005).

Кіно, відэа: кліпы «Утешенме снегом» (рэж. Д. Маркін, 2004), «У Землм под юбкой» (2005); музыка для дакументальнага фільму «Возвраіценме лунного света» (рэж. С. Агеенка, 2006).

Кантакт: www.nagualia.net; nagual@tut.by

01.ОЗ.О7//ДП.

I «НАНЗНАНКУ» калектыў з Брэсту. Сабраўся ў чэрвені 1998 наступным складам: Дзмітрый Маслоўскі гітара, вакал (*«Негатнв», адначасова «Рацнональная днета»), Алег «Пацям» Сцепанюк бас-гітара, вакал (««Refuse», «Кола», «Капішча», «Негатав» -* «Onegin»), Віталь Эпаў-духавыя (адначасова «Рацнональная дмета» -* «Охрана прнроды»), Мікалай Сямітка барабаны, перкусія (адначасова «Рацнональная днета» -> «Onegin»), Згодна з меркаваннем саміх музыкаў, група трымалася стылю «ўсходне-еўрапейскай прыгодніцкай музыкі», якая сумяшчала элементы прагрэсіў-року, фрыджазу, новай імправізаванай музыкі і інш. Падчас канцэртаў да групы далучаліся іншыя спецыяльна запрошаныя выканаўцы. У красавіку 2000 групу пакінуў А. Сцепанюк, і неўзабаве калектыў спыніў існаванне.

Гастролі: Польшча (цягам 1999-2000).

Дыскаграфія: альбом MC «Остаткн событнй» («Moral Insanity», Брэст, 1999); трэкі «Мыс Доброй Надежды» (у зборніку «Брест рок-журнал 2» «Брестон», 1999), «Good kolbaski» (у зборніку «Брестскнй рок» «Бесконечный апрель», 2006).

Кантакт: +375 (162) 42-50-94 (Андрэй Багданаў).

21.10.06//Г.Ш.

НАСКОВІЧ АЛЯКСАНДР (Носковнч Александр, Noskovich Ale­xandr) гітарыст, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 12.01.1965 у Мінску.

У 1987 скончыў БПІ, факультэт гідратэхнічнага будаўніцтва па спецыяльнасці інжынер-гідратэхнік. Ігрой

на гітары авалодаў самастойна. У 1998-2000 выступаў у складзе групы «Flat» як спецыяльна запрошаны гітарыст. У 2001 заснаваў групу «Slang», у складзе якой выступаў да 2004. У тым жа годзе ўвайшоў у склад групы «40+-». Найбольш вядомыя песні «Трн кота», «Другая BecHa», «Я буду ждать», «Блюз рекм». Фестывалі: «Блюз жыве ў Мінску» (штогод, 2001-06), удзел у тэлепраекце «Жнвой эвук» (2006), «The Global Battle Of The Bands» (2006). Дыскаграфія: y складзе групы «Slang» CD «Другая дорога» (2004), у складзе групы «40+-» сінгл «Дай мне слово» (2007).

Іншая інфармацыя: хобі баскетбол, музычныя інструменты (гітары), аўтамабілі.

Кантакт: alanslang@tut.by

03О6О7//Д.П., фота Д.П.

НАХМАНОВІЧ ЯКАЎ (Нахмановмч Яков, Nachmanovitch Jakov) кампазітар, аранжавальнік, саксафаніст.

Жыве і працуе ў ЗША.

Дыскаграфія: трэкі «Старт», «Танцуем», «Свет», «Мнраж» («Гоуппа

Валентнна Бадьярова-2», LP «Днскоклуб 14 А» «Мелодня», 1985).

Кантакт: jakobnakh@yahoo.com юог.07//дп.

І«НЕБОСКРЁБЫ» віцебская група.

Сабралася ў красавіку 1994 на аснове груп «Плмнтус» і «Мама дала банку» з ініцыятывы Генадзя Контурава гітара, вакал і Аляксандра Логвіна (Ролава), да якіх далучыліся Алег Абакунчык бас-гітара, тэксты, Дзяніс Суліма гітара, тэксты, Дзмітрый Герасімовіч барабаны, Ігар Багачоў баян, Глеб Падшывалаў вакал, клавішныя. Восенню 1996 група як трыо (А. Абакунчык, I. Багачоў, Дз. Герасімовіч) запісвае другі альбом, на пачатку 1997 да іх далучаецца Кірыла Буланкоў бас-гітара, вяртаецца Г. Падшывалаў, летам 2001 прыйшоў барабаншчык Аляксандр Кланюк. Склад калектыву напрыканцы 2004: Дз. Герасімовіч, Аляксандр Дзянісаў riTapa, Валянцін Касценка барабаны, Мікіта Качурын бас-гітара (-> студзень 2006). Рэпертуар групы заснаваны на расейскамоўных песнях, найбольш вядомая «Пейнтбол».

Гастролі: канцэрты ў клубах Беларусі і Санкт-Пецярбургу.

Фестывалі: «Другая вода» (Магілёў, 1995).

Дыскаграфія: дэма «У соседа» (1994), «Крмзмс» (1996), альбомы CD «Прпдумалм» (аўт. выд., 2001), ЕР «4» («BUTT-Records», Віцебск, 2003), «Между намм...» (аўт. выд., 2006).

16.04.06//Д.П.

І«НЕГАТНВ» брэсцкая група, якая працавала ў стылі гранджу.

Утварылася ў 1995, выступаючы першапачаткова складам: Алег Сцепанюк гітара, вакал (««Кола», -* «Кнндерсюрпрмз», «Нанзнанку», «Onegin»), Дзмітрый Маслоўскі бас-гітара (-» «Рацнональная днета», «Напзнанку»), Генадзь Дзедух барабаны. У 1998 у групу прыйшоў барабаншчык Дзмітрый Пятручык (адначасова «Варштат», «Woland»). Летам 1998 група спыніла існаванне. Дыскаграфія: трэк «Прошлогоднее солнце» (у зборніку «Брест-рок-журнал» «Брестон», 1998).

Кантакт: +375 (29) 689-70-97 (Дз. Маслоўскі).

13.06.04.//Г.Ш.

«НЕЙРО ДЮБЕЛЬ» мінская група. За аснову абрала стыль панкроку ці, як акрэсліваюць самі музыкі, «дзвюхмоўны ракенрол».

Утварылася ў 1989 з ініцыятывы Апяксандра Кулінковіча і Генадзя Агейчыка. Дэбютавала на сцэне 4 кастрычніка 1991. У 1995 усталяваўся класічны склад групы: Аляксандр Кулінковіч вакал, аўтар музыкі і тэкстаў, Юрый «Паскуда» Навумаў гітара, падпеўкі, Максім Паравой гітара, Стас Паплаўскі басгітара, Макс Івашын клавішныя, Андрэй Сцепанюк барабаны.

У розны час у складзе калектыву выступалі Ілля Шэўчык — гітара, Андрэй Лявончык клавішныя. Склад 2006: А. Кулінковіч, Ю. Навумаў, Віталь Абрамовіч гітара, Уладзімір Сахончык гітара (адначасова «Зьмяя»), Яўген Броўка бас-гітара (адначасова «Зьмяя»), А. Сцепанюк.

Удзельнік канцэрту «Solidarni z Віаtorusiq.» (Варшава, 2006). Найбольш вядомыя песні «Каннкулы с Чнччолнной», «Петрова, подай воды», «Резнновый дом», «Жыццё», «Гузік».

Гастролі: Расея, Польшча.

Фестывалі: «Балтайскнй берег» (Санкт-Пецярбург, 1998), «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2006, 2007).

Узнагароды: «Рок-кароны» ў намінацыях «За лепшую інтэрпрэтацыю эстраднага шлягеру» («Здравствуй, чужая мплая», 1996), «Лепшы кліп» («Охотннк м сайгак», 1998), «Альбом году» («Охотннк м сайгак», 1998), «Рок-карона 1998», «Альбом году» («Ворсйінкн н катышкм», 1999), «Рок-карона 2004-05» у намінацыі «Альбом году» («Tanki»), Гран-пры Ленінградскага рок-клубу і прыз глядацкіх сімпатый на фестывалі «Балтнйскнй берег» (Санкт-Пецярбург, 1998).

Дыскаграфія: альбомы MC «Тотальная дефлорацмя» («ГангрЭна Продакшн», 1991), «В жопе» («ГангрЭна Продакшн»,1991),

«Ромашка. Нз жопы с любовью» («ГангрЭна Продакшн»,1992), 2МС «Бнтва на мотоцнклах» («ГангрЭна П родакш н », 1994), « М н ннстерство » («ГангрЭна Продакшн»,1994), «Умные веіцн. The Best, vol. 1&2» («Ma­gic ART», 1995), «Жестокое самоубнйство унмверсальной нарезкой Бернера» («ГангрЭна Продакшн», 1996), CD «Охотннк н сайгак» («ПанРекордз», 1998), MC «Ворсннкн н катышкн» («Ковчег», 1999), CD «Народное достоянме» (2000), «Пмар во время чумы» (аўт. выд., 2002), «П.Н.О.Т.К.У.К.У.К.» («БМАдгойр», 2002), «ПМАР во время чумы» («West Records», 2003), «Коммксы» («West Records», 2004), «Tanki» («Master Records», 2004), 2CD MP3 «Нейро дюбель» («Vigma», 2006); трэкі «Вологда» (y зборніку «Песнярок» «ПанРекордз», 1997), «Переехало комбайном» (у зборніку «20 супер-хмтов, рожденных в Беларусм» «Bulba Records», 2000), «I Feel You» (y зборніку «Personal Depeche» «MSH Records», 2003),

«Вай-вай» (у зборніку «United We Stand» «United Records», Канада, 1997), «Трамван» (y зборніку «Digging It Up» «Grob Records», ЗША, 1998), «Belarus uber alles» (y зборніку «Генэралы айчыннага року» «BMAgroup», 2004, у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006), «Охотннк н сайгак» (у дэмазборніку «Belarusian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006), «Das Piche» (y зборніку «Басовішча XVII», 2007).

Кіно, відэа: кліпы «Большая мечта» (рэж. Анатоль Вечар, 2001), «Вася пьёт» (рэж. Ю. Бяржыцкі, 2001), «Время распроіцаться» (рэж. А. Вечар, 1999), «Гагарнн» (рэж. А. Вечар, 1997), «3 Новым годам» (рэж. А. Вечар, 2003), «Канмкулы с Чнччолнной» (рэж. А. Вечар, 2000), «Охотнмк м сайгак» (рэж. А. Вечар, 1998), «Переехало комбайном» (рэж. А. Вечар, 1998), «П.Н.О.Т.К.У.К.У.К.» (рэж. А. Вечар, 2002), «С празднмком» (рэж. А. Вечар, 1999), «Самолёты» (рэж. А. Вечар, 1999), «Я памРутут» (рэж. А. Вечар, 2002), «Гузік» (рэж. А. Вечар, 2005).

Кантакт: www.neurodubel.com; фан-сайт www.neurodubel.info; jim@neurodubel.com;

+375 (29) 664-02-06 (А. Кулінковіч).

21.07.07//ДЛ., фота С. Чарвякова.

вы склад: Аляксандр Блахін гітара, вакал, экзатычныя інструменты, Андрэй Рамашэўскі гітара, вакал, Наталля Ваяйкова віяланчэль, BaKan, Юлія Яблонская -флейта, na­ßen Даніпаў дудка. Цягам гадоў у групе выступалі многія музыкі. У 2000 прыйшоў фпейтыст Вітапь Жыдаповіч, у запісе дагэтупь ня выдадзенага альбому «Чертополохам цвесть» у 2000 удзепьнічаў гродзенскі барабаншчык Дзмітрый «Шаман» Драгуноў («POST», «Гравмцаппа»). У 2003 скпад групы павяпічыўся за конт Дзмітрыя Красы перкусія і Натаппі Батаргіной скрыпка, BaKan. На пачатку 2005 група выступала ў гэтым жа складзе, за выключэннем А. Рамашэўскага.

Кантакт: www.realmusic.ru/nemo; sadko_litsky@mail.ru;

+375 (1561) 33-553; (29) 587-15-45. 06.02.05//Г.Ш.

|«НЕО» група з Мінску. Утварылася летам 1995 пад назвай «Flammable». Працуе ў стылі прагрэсіў-року і выконвае пераважна ўласныя песні на ангельскай мове. Першапачатковы склад: Андрэй Маркуц гітара, бэк-вакал (*»Levee Break»), Андрэй Краўцэвіч вакал (1996 -* »Stokes», «Стереотнпы»),

І«НЕМО» рок-група, якая працуе ў Лідзе, Гродзенскай вобл.

Утварылася летам 1997, засноўваючы ўласную музыку на традыцыях рок-н-ролу і т.зв. «расейскага року». Пазней, з далучэннем новых музыкаў, саўнд і стыль групы змяніліся ў бок, як вызначаюць самі музыкі, рамантык-арт-року. Першапачатко-

Алег Пастухоў клавішныя, Кірыла Сенін бас-гітара (-* «Stokes»), Анатоль «Тофік» Каляда барабаны (1995-96, 1999-2002). Склад калектыву неаднаразова змяняўся.

У 1997 да групы далучыўся вакаліст Вадзім Касалапаў. 7 снежня 2000 група ўпершыню дала канцэрт пад новай назвай «НЕО», выступіўшы ў складзе В. Касалапаў, А. Маркуц, Юрый Фядзюк бас-гітара (-» 1997-2002, «Крама»), А. Каляда, А. Пастухоў. Ад гэтага часу група заснавала рэпертуар на расейскамоўных песнях. У канцы 2004 група складалася з В. Касалапава, А. Маркуца, Валянціна Мяцельскага клавішныя (*сакавік 2001), Івана Махновіча барабаны (*сакавік 2003), Ціхана Золатава бас-гітара (<лістапад 2002, адначасова «Divina Ene­ma» 2005 «Svet Boogie Band»), Вясной 2001 група выступала ў Маскве ў рамках міжнароднай выставы «Record» разам з шэрагам вядучых расейскіх калектываў. У 2005 упершыню ў гісторыі беларускай музыкі, разам з сімфанічным аркестрам быў запісаны альбом «Дмкая охота. Ммкст», заснаваны на матывах музыкі У. Солтана да оперы «Дзікае паляванне караля Стаха». У траўні 2007 калектыў пакінуў А. Маркуц, пасля чаго ў ім, апрача В. Касалапава, пачалі выступаць Святаслаў Чарнуха барабаны, Уладзімір Міхновіч клавішныя. Найбольш вядомыя песні «Ева», «Не волшебный», «Слышншь, ЗемляІ», «Городснов». Гастролі: выступленні ў гарадах Беларусі.

Фестывалі: «Славянскнй базар» (Віцебск, 2002).

Дыскаграфія: альбомы CD «Слышншь, Земля!» («West Records»,

2002); сінгл «Душа» (аўт. выд., 2004), «Дмкая охота. Мнкст» («West Re­cords», 2005); трэк «Слышншь, Земля!» (у зборніку «Бульба-хнт 3» «Bulba Records», 2000).

Кіно, відэа: кліпы як «Flammable»: «Mariah Story» (1997); «Ева» (рэж. В. Касалапаў, А. Маркуц, 2002), «Вчерашннй день» (рэж. А. Любецкі, 2005).

Кантакт: www.neo.byroot.com; multique@rambler.ru;

+375 (29) 658-66-36.

1В.О5.О5//ДП.

«НЕСТАНДАРТНЫЙ ВАРНАНТ»мінскае трыо, якое працуе ў стылі рэпу, выконваючы свае творы на расейскай і беларускай мовах.

Утварылася ў Барысаве ў 1998 як квінтэт. Выступалі складам: Васіль «Базыль» Садкоўскі, «Огурец», «Кузэн», Дзмітрый «Міх» Міхневіч, Аляксандр D.J-Шлаг Шалягін. Група дэбютавала на сцэне ў красавіку 1999. Ад лета 1999 выступае як трыо без «Огурца» і «Кузэна». Найбольш вядомыя песні «Легче станет», «Холод», «Бомж», «Не последнее слово», «Паветраны шар» (разам зЛявонам Вольскім і «1048»), Фестывалі: «Adidas Streetball Challenge» (Масква, 2000), «Rap Music» (Санкт-Пецярбург, 2002), «In Da House» (Харкаў, 2002, 2003). Узнагароды: 1 месца на фестывалі «Хіп-хоп нацыя 1999» у намінацыі «Лепшая маладая група», перамога ў намінацыі «Лепшая група году» на фестывалі «Хіп-хоп нацыя 2000»;

1 месца на цырымоніі «Мнстерня звука 2005» у намінацыі «Рэлізы беларускіх выканаўцаў рэпу і хіп-хопу» (альбом «Не как все»).

Дыскаграфія: альбом CD «Не как все» («West Records», люты 2004); трэкі «Легче станет» (у зборніку «Beatsound №1» 2000), «Паветраны шар» (у зборніку «Віза N.R.M.» «БМАдгойр», 2003); удзел у зборніках, выдадзеных у Расеі, Нямеччыне, ва Украіне.

Кіно, відэа: кліпы «Не последнее слово» (рэж. Лешы, 2004), «Разные судьбы» (рэж. Лешы, 2005), «Вндят зло» (2005).

Кантакт: www.nestanda.com

24.10. 05//ДЛ.

НЕСЦЯРОВІЧ АЛЯКСАНДР «ПРОКЛ» (Нестеровнч Александр, Nesterovich Aleksandr) піяніст, аўтар музыкі, аранжавальнік, гукарэжысёр.

Нарадзіўся 07.04.1955 у Калінінградзе, Расея. Ад самага дзяцінства жыве ў Мінску. У 1972-78 вучыўся ў БДК па класе фартэпіяна В. Шацкага. Рок-музыкай захапіўся падчас навучання ў сярэдняй школе.

У 1980-88 музычны кіраўнік групы «Сузор’е», пазней удзельнічаў у супольным праекце з Д. Зубрычам «Shugarfree» (альбо «NZ»), У 1989-93 аранжавальнік, піяніст, суаўтар музыкі групы «І/Інспектор». Пазней працаваў як студыйны музыка, аранжавальнік, саўндпрадзюсэр, супрацоўнічаў з многімі маскоўскімі групамі, сярод іншых з групай «Калпнов мост». Апошнім часам займаецца як прадзюсэр такімі праектамі, як «Окно», «Вмкторня», «По гпазам», а таксама кіруе ўласным праектам музыкі ню-метал «Гетто». Гастролі: СССР, Полывча (1981-85). Фестывалі: у складзе групы «Сузор’е» Усесаюзны конкурс «Крым-

скне зорн», конкурс «Юрмала 1988», Другі ўсесаюзны фестываль польскай песні «Віцебск 1990».

Узнагароды: у складзе групы «Сузор’е» «Рок-карона 2001: За ўнёсак у развіццё беларускай рок-музыкі».

Дыскаграфія: у складзе групы «Сузор’е» гл. 1983-87, CD «Кафе», «Рок-терапмя», «Неллн + «Сузор’е» (аўт. выданні, 2002), «Песня пра зубра» (2007); трэкі «Let Him Go» (у LP зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодмя», 1990), «Песня о Родмне» (у LP зборніку «Песня о Родпне» «Мелодпя», 1987); у складзе групы «Мнспектор» «Russian Prayer» («AriolaBMG», Нямеччына, 1993).

Кіно, відэа: аўтар саўндтрэку да фільму «Дьявольская карусель» (рэж. В. Крэчатаў, 1995).

Кантакт: +375 (17) 230-51-68.

15.O9.O7//Д.П., фота Д.П.

НЕСЦЯРЭНКА ЮРЫЙ (Нестеренко Юрнй, Nesciarenka Yuri) гітарыст, аўтар музыкі, выдавец, педагоп

Нарадзіўся 26.06.1965 у в. Прыбор Быхаўскага р-ну Магілёўскай вобл. У 1992 скончыў МІК па спецыяльнасці арганізацыя і методыка культурна-асветнай работы. Прафесійна займацца музыкай пачаў у 1982, Ka­ni стаў ініцыятарам стварэння групы «Последнмй шанс», рэпертуар якой быў заснаваны на расейскамоўных песнях груп «Воскресенне», «Машнна временм», «Дннаммк», «Крупз», а таксама песнях з рэпертуару груп «Песняры», «Сузор’е», аўтарскіх творах і інструментальных кампазіцыях. Падчас службы ў войску (1984-86) удзельнічаў у самадзейных калектывах ЧБВА. У часе навучання ў МІКу стварыў групу «Роктранс-авто», удзельнічаў у мінскаполацкім праекце «Тутэйшыя», у 1997-98 у магілёўскіх групах «Рннко», «Фэт Джон» і інш. У 1999 у Бялынічах сабраў групу блюзавай арыентацыі «White Night Blues», якая ў 2002 пераўтварылася ў «Нестар-бэнд», ад 2005 выступае пад назвай «Nestarbi band». У 2002 распачаў выданне фэнзіну «Грмфоман», у 2003 удзельнічаў у стварэнні музычнага праекту «Картпнкн Садовой улпцы». У 2004 выступаў у складзе мінскай групы «Blues Street Friends», у 2006 стварыў праект «Call-TollFree». Аўтар музыкі да тэатральных пастановак. Найболыв вядомыя творы «Блюз белай ночы» (сл. А. Вайлаковай, сумесна з групай «Крама»), «Дзьве сьлязы» (сл. В. Слінко, сумесна з групай «Палац»), «Знаю столькі пяшчотаў» (сл. Б. Лесмяна), «Кветка» (сл. В. Слінко), «Лпрпче-

ская пронзшельная», «Эмнгрантская», «Мпнорная» (усе на сл. Я. Лукіна), «Уже ударнлн дождм», «Не для нас», «Таклюбмть» (сл. А. Салдаценка). Выступае й як журналіст, празаік, друкаваўся ў часопісах «Дзеяслоў», «РнО», газетах «Весь Могмлёв», «Могнлёвскме ведомостм», «Вестнмк Могнлёва», «Знамя юностн», «Weekend», «Неммга», «Краязнаўчая газета» і інш.

Фестывалі: «Наваполацк 1989», фестываль аўтарскай песні (Магілёў, 1991, 1996), «Рок-акустмка» (Магілёў, 1998), «Последннй эшелон» (Магілёў, 1999), «Протяг-VI» (Роўна, Украіна, 2000), «Рок-фэст» (Слуцк, 2000), «Rock-n-roll Party» (Бабруйск, 2000), «Большне маневры» (Мінск, 2001), «Рок-кола» (Полацк/Наваполацк, 2001,2005), «Рок апоўначы» (Віцебск, 2000, 2001,2004), «RockTime» (Магілёў, 2002), «Рок-вакцмна» (Магілёў, 2002), «Блюз жыве ў Мінску» (2005), «отНАШЕнмя» (Магілёў, 2006), «Varg-show» (Мінск, 2006).

Дыскаграфія: альбомы дэма MC «Последнмй шанс» (1988), «Советы, повестм м прнказы» (1999), «Жмзнь с пмротехнмком» (2001), «Жмвьём с пмротехнмком» (канцэртныя запісы ў Брэсте, Магілёве, Гомелі, Мінску, Бялынічах, 2001), «Ordinary Jam» (канцэртны, 2002), «Сьвята вялікіх дажджоў» («Ковчег», 2006), «Пмротехнмческне этюды» («Ковчег», 2007); трэкі «Рок-кола 2001» (канцэртны запіс фестывалю), «Восточный рубеж» (зборнік груп Магілёўшчыны, 2001), «Блюз белай ночы» (разам з групай «Крама», у зборніку «Прэм’ер Тузін 2005» «West Re­cords», 2005), «Знаю столькі пяшчотаў» (у зборніку «Прэм’ер Тузін

2006» «West Records», 2006).

Кіно, відэа: кліп «Подарше себе роман» (у выкананні Наталлі Батраковай і Сяргея Сухамліна, рэж. Тамара Лісіцкая, 2005).

Кантакт: +375 (2232) 52-458, (29) 557-87-95.

25.10.07//ДЛ.

І«НЕУМОЛКАЕМЫЕ» мінская рэп-каманда.

Дыскаграфія: альбом CD «Пойдём с намй» («West Records», 2006). Кіно, відэа: кліп «Спянне» (2006).

0Б.04.06//ДЛ.

НІКАЛАЕЎ УЛАДЗІМІР (Ннколаев Владнмнр, Nikolaev Vladimir) мультыінструменталіст.

Нарадзіўся 22.06.1947 у с. Шалыгіна Сумской вобл., Украіна. Скончыў музычную вучэльню, працаваў музычным кіраўніком клубу ў г. Красавіна, Расея, пасля быў запрошаны піяністам і артыстам мімансу ў ансамбль «Новый электрон». У 1972 прыехаў у Мінск і быў прыняты ў склад ансамбля «Песняры», дзе граў на клавішных, трамбоне, саксафоне. У 1983 пакідае «Песняроў», ад 1985 некаторы час працаваў піяністам у складзе ансамбля С. Белікава. У канцы 80-х пакідае сцэну, з’язджае на радзіму, жыве на пенсію па інваліднасці. У 1999 перанёс складаную аперацыю, грошы на якую збіралі, сярод іншых, і «Белорусскне Песняры», А. Макарэвіч. У 2005 далучыўся да праекту Аляксандра Дзямешкі «Лявоны-ГІесняры», удзельнічаў у шэрагу канцэртаў, у тым ліку з БДА «Песняры», Анатолем Кашапаравым.

Гастролі: гл. «Песняры».

Фестывалі: гл. «Песняры».

Дыскаграфія: гл. «ГІесняры».

Узнагароды: гл. «Песняры».

Кнігі: аўтар успамінаў «Запмскн песняра».

Кантакт: праз Ігара Елісейкіна eliseykin @ region .adm .yar. ru 07.1106//ДЛ.

«НОВАЕ НЕБА» мінская група. Утварылася ў 1991 з ініцыятывы выканаўцы аўтарскай песні Касі Камоцкай і гітарыста Леаніда Шырына.

У аснову творчасці была пакладзена філасофская і сацыяльная паэзія сучасных беларускіх аўтараў. Песні выконваліся на беларускай мове. На працягу некалькіх гадоў у складзе калектыву выступалі ўдзельнікі групы «Мроя», з 1997 іх змянілі музыкі групы «Ulis». Пасля 2000 група практычна спыніла існаванне, адно К. Камоцкая час ад часу выступае з акустычнымі канцэртамі. Сярод найбольш вядомых песень «Чарга па хлеб», «Котка», «Сон у трамваі» (усе сл. Адама Гпёбуса), «Людзі на балоце» (сл. Лявона Вольскага), «Мая краіна», «Чаканне калядаў», «Цэпэліны» (усе сл. Міхала Анемпадыстава), «Белая лебедзь» (сл.

А. Сыса).

Фестывалі: «Рок-каранацыя» (1994-96), «Roskild» (Данія, 1993).

Узнагароды: «Рок-карона 1994» у намінацыі «Альбом году» («Сон у трамваі»).

Дыскаграфія: альбомы MC «Дзеці чорнага гораду» («Ковчег», 1991), «Сон у трамваі» («Ковчег», 1994), «Go home» («Ковчег», 1995), «Мая краіна» («Ковчег», 1996), «Выбранае» («Ковчег», 1997), CD «Novaje

Nieba. Лепшае» («Ковчег», 1999, перавыд. 2006), «Серіеііпу» («Ковчег», 1999), «Акустыка» («БМАдгойр», 2005); трэкі «Котка» (у зборніку «Вольныя танцы: новая альтэрнатыва» «БМАдгойр», 2000), «Белая лебедзь», «Сон у трамваі» (у зборніку «Вольныя танцы: слухай сваё» «БМАдгойр», 1999).

Кіно, відэа: кліпы «Дом» (рэж. Анатоль Вечар), «Неба мяняе колер» (рэж. А. Вечар), «Цэпэліны» (рэж. У. Маркевіч, 1999).

Кантакт: kkasia@tut.by 21.01.06//ДП.

Дыскаграфія: трэкі «Зорачкі» (у зборніку «Я нарадзіўся тут», Аляксандр Памідораў выд. А. Сушы, 2000), трыб'ют «Дні лятуць. Песьні з-за кратаў» (розныя выканаўцы, «БМАдгойр», 2006).

Кнігі: зборнікі вершаў «Заўсёды з песняй», «Песьні з-за кратаў», нявыдадзеная кніга песень.

Кіно: песня ягонага аўтарства «Сэрца, не плач!» гучыць у дакументальным фільме «Боль мой Хатынь» (1969).

На падставе даведніка «Беларускія пісьменнікі», Д.П.

НОВІК-ПЯЮН СЯРГЕЙ (НовякПеюн Сергей, Novik-Piajun Siarhey) паэт, празаік, аўтар музыкі.

Нарадзіўся 14 (27).08.1906 у в. Лявонавічы Слуцкага павету Менскай губ., цяпер Нясвіжскі р-н Мінскай вобл., памёр 26.08.1994, пахаваны на радзіме. У 1918-24 вучыўся ў расейскай гімназіі Нясвіжу, у 1926 скончыў беларускія настаўніцкія курсы ў Вільні.

У 1926 стварыў у в. Лявонавічы беларускі народны хор і беларускі народны тэатр. Быў тройчы арыштаваны польскімі ўладамі. У 1939—40 працаваў інспектарам Слонімскага райаддзелу народнай адукацыі. Яго арыштаваў слонімскі СД у 1943. Падчас расстрэлу ў ліпені 1944 цудам выратаваўся.

У снежні 1944 арыштаваны Савецкай уладай, асуджаны на 10 гадоў лагераў. Рэабілітаваны ў 1958. Ад 1960 жыў у Мінску. Упершыню выступіў у друку з вершамі ў 1925. Часта пісаў музыку да ўласных вершаў («Квітней, мой горад»). Сярод найбольш вядомых песень «Зорачкі», «Над Шчарай», якія, па сутнасці, набылі статус народных.

«НОВЫЕ ДЖАЗЕРЫ» мінская джаз-група, якая засноўвае рэпертуар на класічных п’есах джазу і аўтарскіх творах.

Утварылася на пачатку 1995 і па першым часе называлася «Power Mind». Працуе ў стылях джаз-року, фанку, пап-джазу. У першым складзе калектыву выступалі Юрый Герашчанка лідэр, клавішныя, Андрэй Церабеж альт-саксафон, Сяргей Пузевіч бас-гітара, Станіслаў Дуброўскі барабаны. У розныя гады ў калектыве выступалі Міхаіл Пенда барабаны (-» «Белорусскне Песняры», «J:Mopc»}, Андрэй Сівец барабаны, Аляксандр Саліенка гітара. У 2003 група выступала наступным складам: Ю. Герашчанка (адначасова група Ірыны Дарафеевай), А. Церабеж, Антон Машкала тэнар-саксафон, флейта, Уладзіслаў Мазуркевіч гітара, С. Пузевіч, С. Дуброўскі. Фестывалі: «Беларуская музычная восень 1995», Беларускі фестываль эстрадных аркестраў (1997, 1999, 2001), FIMU (Францыя, 2001), «Грнфоманмя» (Мінск, 2002), «Саксомання» (Мінск, 2003).

Кантакт: nwjaz.narod.ru; gerajazzer@ rambler.ru, +375 (29) 750-05-95, (29) 771-59-15. 10.09.07//ДЛ.

І«НОВЫЙ НЕРУСАЛНМ» група

з Мінску, якая ўтварылася ў 1992. Выконвае песні хрысціянскай тэматыкі на расейскай і ангельскай (за мяжой) мовах у стылі класічнага року. Ад пачатку заснавання калектыву ягоны склад застаецца нязменным. У 2005 у групе выступалі Аляксандр Патліс вакал, Ігар Капылоў гітара, вакал, Ігар Сарокін бас-гітара, Вадзім Калацей клавішныя, Аляксандр Манецкі барабаны, Эльшад Бабаханаў перкусія. Праз год пасля ўтварэння група здзейсніла першае турнэ па ЗША, даўшы на працягу 30 дзён 26 канцэртаў. Пазней многія свае альбомы група запісвала менавіта ў час наведання ЗША. Найболыв вядомыя песні «Я знаю любовь», «Неба осколкм», «Любовь в ладонях». У 2006 А. Патліс пайшоў з калектыву, распачаўшы сольную кар’еру.

Гастролі: Расея (2004, 2006), Латвія (2004), Ізраіль (2004), Украіна, ЗША (1993-95, 1997, 1999, 2005), Эстонія (2005).

Фестывалі: «Мосты любвн» (СанктПецярбург, 2001), «Рок-каранацыя 1997» (Мінск), «Белые ночн на Тарханкуте» (Еўпаторыя, 2005).

Узнагароды: Гран-пры фестывалю «Мосты любвн» за песню «Глаза цвета неба» (2001), «Рок-карона 1997» у намінацыі «Песня году» («Я знаю любовь»).

Дыскаграфія: альбомы CD «Бог святой» (аўт. выд., 1993), «Возвраіцайся домой» (аўт. выд., 1995),

«Ну что ты думаешь об этом?» (аўт. выд., 1997), «Novi lerusalim Live In Concert» (канцэртная версія альбому «Ну что ты думаешь об этом?» аўт. выд., 1998), «Новый Нерусалнм» (аўт. выд., 1999), «Novi lerusa­lim» (аўт. выд., 2001), «The Best» (аўт. выд., 2002), «Неба осколкм» (аўт. выд., 2002, перавыд. «West Re­cords», 2004), «The Fragments Of Heaven» (ангельскамоўная версія альбому «Неба осколкн» аўт. выд., 2002), «Время благопрмятное» (аўт. выд., 2004), «Лмнмн сердца» (2007), сінгл «Я подарю тебе» («West Re­cords», 2005).

Кіно, відэа: кліпы «I Know That Love» (1997), «Дверь» (рэж. Д. Гудман), «Любовь в ладонях» (рэж. А. Шульга, 2004), «Неба осколкн» (рэж. А. Шульга, 2004), «Это любовь» (рэж. А. Шульга), «Другая жнзнь» (разам з Іскуі Абалян, рэж. А. Бутар, 2005), «Детн одной любвн» (2007); DVD «Новый Нерусалнм» (аўт. выд., 2005).

Кантакт: афіцыйны сайт www.newjerusalemnow.com; неафіцыйны сайт www.novi.name; pr_novi@tut.by; +375 (29) 642-87-01 (Святлана Агейчык).

30.09.07//Д.П.

НЯКЛЯЕЎ УЛАДЗІМІР (Некляев Владмммр, Nekliaev Vladimir) паэт, празаік, эсэіст, аўтар песенных тэкстаў.

Нарадзіўся 09.07.1946 у Смаргоні Гродзенскай вобл. Вучыўся ў Мінскім электратэхнікуме сувязі (1966), па сканчэнні працаваў сувязістам на Поўначы СССР, у Сібіры, на Далёкім Усходзе, радыёмеханікам у тэлеатэлье Мінску. 3 1971 вучыўся на аддзяленні паэзіі Літаратурнага інстытуту ў Маскве, ад 1973 на філалагічным факультэце педагагічнага інстытуту імя М. Горкага, Мінск. У 1972-75 займаўся журналістыкай, у 1975-78 рэдагаваў бюлетэнь «Театральный Ммнск», у 1978-80 рэдактар, аглядальнік Галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм БТ, у 1980-87 кіраўнік літаратурнага аб’яднання пры газеце «Знамя юностн», у 1987-98 галоў-

ны рэдактар часопісу «Крыніца» («Роднмк») і штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Ад 1998 да 2001 старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У 2001-04 жыў і працаваў у Варшаве і Хельсінкі. Ад 2005 старшыня Беларускага ПЕН-цэнтру. Першыя літаратурныя публікацыі з’явіліся ў перыядычным друку ў 1970. Першы зборнік вершаў «Адкрыццё» выдадзены ў 1976. Аўтар тэкстаў мноства вядомых песень, напісаных на музыку вядучых беларускіх кампазітараў, Яўгена Гпебава, Ігара Лучанка, Валерыя Іванова, Уладзіміра Будніка, Васіля Раінчыка, Уладзіміра Кандрусевіча і інш. Першая песня «Два неба» на музыку Эдуарда Зарыцкага датаваная 1973. У 1983-85 разам зЛеанідам Захлеўным стварыў цыкл патрыятычных песень «Поле памяці», які прынёс вядомасць першаму яго выканаўцу Яраславу Еўдакімаву. Найбольш вядомыя песні «Любвн проіцальный бал», «Карнавал», «Караван» (для ансамбля «Верасы»), «Сёння ў нашай хаце свята», «Гуляць дык гуляць» (для ансамбля «Сябры»), «Мнлуютебя», «Честь нмею» (для ансамбля «Песняры»), «Світанак» (муз. I. Лучанка). Аўтар тэкстаў песень для кіно і тэатру. Мастацкі кіраўнік праекту «Беларусачка» — апьбому аўтарскіх і народных песень Анжалікі Агурбаш.

Дыскаграфія: альбомы MC «Замова. Песні на вершы У. Някляева» («Vigma», 1996), CD «Танга з ружай» (Зміцер Вайцюшкевіч, «West Records», 2006); трэкі «На мяжы растанняў і сустрэч», «Рассвет», «Музыка для всех» (у зборніку «Песня о Родмне» «Мелодня», 1987), у 2 LP «Музыка для всех» ансамбля

«Верасы» («Мелодня», 1985), «Ты мне удачу нагадай» (муз. У. Будніка, у ЕР «Гоуппа Валентнна Бадьярова» «Мелодмя», 1983), «Вот н наша пора» (муз. I. Лучанка, ансамбль «Сябры», у LP «Жнвая вода» «Мелодпя», 1982), «Зямля мая», «Поле памяці» (муз. Л. Захлеўнага, у LP «Пнсьмо пз 45-го» «Мелодмя», 1985), «Чур-чура» (муз. В. Раінчыка, у LP ансамбля «Верасы» «Наша днскотека» «Мелодпя», 1980), «М поэтому жнзнь продолжается» (муз. Л. Захлеўнага), «Зямляне» (муз. У. Будніка), абедзве ў зборніку «Как слово наше отзовётся. Песнн молодых композпторов» «Мелодпя», 1983.

Кнігі: «Вынаходцы вятроў» (Мінск, 1979), «Знак аховы» (Мінск, 1983), «Местное время» (Масква, 1983), «Наскрозь» (Мінск, 1985), «Дерево болн» (Масква, 1986), «Галубіная пошта» (Мінск, 1987), «Веда» (Мінск, 1989), «Прошча» (Мінск, 1996), «Выбранае» (Мінск, 1998), «Так» (Мінск, 2004); раман на тэму музыкі «Лабух» (2004).

Кантакт: http://nekliaev.by; neklyaev@yandex.ru

24.11. 06//Д.П., фота С. Шапрана.

НЯРОНСКІ МІКАЛАЙ (Неронскнй Нмколай, Niaronski Mikalay) гітарыст, бас-гітарыст, кампазітар, аранжавальнік, гукарэжысёр.

Нарадзіўся 18.12.1959 у Мінску. Ігрой на гітары, пазней на бас-гітары авалодаў самастойна. У 1977 пачаў працу ў БДФ у ансамблі В. Шутавай. Ад 1981 бас-гітарыст ансамбля «Песняры», у 1987-89 музыка ансамбля «Тоніка» Віктара Вуячыча, ад 1990 у Дзяржаўным канцэртным аркестры

Беларусі. 3 1996 штатны супрацоўнік Тэатру моладзевай эстрады, удзельнік джаз-трыо Аркадзя Эскіна (2001-03), пазней выступаў з уласным трыо. Аўтар інструментальных п’ес «Міленіум», «Прнвет, Марк!», «Сайгон», кампазітар і аранжавальнік песень для Ірыны Дарафеевай, Мікалая Скорыкава, Ларысы Гоыбалёвай, Анжалікі Агурбаш («Останься!»), А. Цівунова, А. Сямёнава.

Дыскаграфія: удзельнічаў у запісе альбомаў «Песняроў», I. Дарафеевай («Рано плп поздно» «Doris­records», 2000), трыо А. Эскіна «What’s News?» («Ковчег», 2005); трэкі «Расцвела смрень» (у зборніку «Красное танго. Песнм на стпхп Александра Легчнлова» «TON-Records», 1999).

Кантакт: www.nikobass.com

05.03.06//Д.П., фота Д.П.

«NAKA» мінская група. Утварылася ў ліпені 2004, выконваючы музыку ў стылі альтэрнатыўнага року.

Ініцыятарам стварэння гэтага расейскамоўнага калектыву стала актрыса Дзяржаўнага расейскага драматычнага тэатру імя М. Горкага Настасся Шпакоўская, да якой найперш далучыліся выканаўца на клавішных і акардэаніст Антон Бароўскі і гітарыст Андрэй Папкоў. У верасні 2004 група пабагацела на бас-гітарыста Сяргея Пузевіча і гітарыста Аляксандра Лантуха. У снежні ў калектыў прыйшоў барабаншчык Дзмітрый Рыбакоў. Цяперашні склад калектыву: Н. Шпакоўская вакал, музыка і тэксты, Ірына Кліменка клавішныя, Mr. Nekto бас-гітара, Дз. Рыбакоў, Дзяніс Тарасенка гітара, Сяргей Гарбатскі гітара. У студзені 2005 група падпісала кантракт з маскоўскай кампаніяй «Прологмьюзмк» (RDM). Найбольш вядомыя песні «Кома», «За дождем», «Дорога». Фестывалі: «Окна открой!» (СанктПецярбург, 2005), фестываль-конкурс «MuseOn 2006» (Масква), «Крылья» (Масква, 2006).

Узнагароды: 2 месца на фестываліконкурсе «MuseOn 2006» (Масква). Дыскаграфія: альбом «Тебе» («West Records», 2005); трэкі «Дорога» (у зборніку «15 НАШ14Х» «Прологмьюзмк», Расея, 2005), «Кома» (у зборніку «16 НАШНХ» «Прологмьюзнк», 2005), «Крылья» (у зборніку «Даешь рок!» «Grand Records», 2005), «По нулям» (у зборніку «Охота-14» «Бомба-Пшер», 2005).

Кіно, відэа: кліпы «Нака» (рэж.

А. Канановіч, 2005), «Гопннца» (2005), «Хочу уснуть я» (рэж. А. Канановіч, 2006), «Дорога» (рэж.

Ю. Стаюнічаў, 2007), «Фабрмка

звёзд» (2007), «Нет меня» (2007), «Мой герой Таня Буланова» (рэж. М. Сіры, 2007).

Кантакт: www.naka.by.com; менеджэр Андрэй Ісачэнка a-isa@mail.ru, +375 (29) 681-37-77.

03.09.07//Д.П., фота Д.П.

NILS — артыстычны псеўданім выканаўца папулярных песень Вячаслава Лышчыка.

Нарадзіўся 21.02.1981 у Мінску. Вучыўся ў музычнай школе па класе гітары. Скончыў Інстытут права па спецыяльнасці юрыст. Дэбютаваў на сцэне ў складзе дуэту «XL», які спыніў існаванне ў 2003, пасля чаго распачаў сольную кар’еру. Спявае на расейскай мове. У 2004 удзельнічаў

у двух расейскіх песенных конкурсах: «Новая волна» (дайшоўда паўфіналу) і «Народны артыст» (трапіў у фінальную трыццатку). Дыскаграфія: альбом CD «Вмновата любовь» (2005).

Іншая інфармацыя: захапляецца каратэ.

06.04.06//Д.П.

I«NITKIE» віцебская група, вытокі якой у 1996.

У студзені 1998 сфармаваўся першы склад, які праз месяц даў першы канцэрт: Максім «Макс» Жукаў барабаны, голас, Уладзімір «Усы» Зайцаў бас-гітара, Сяргей «Дэз» Дасужаў гітара. Рэпертуар групы заснаваны на ангельскамоўных аўтарскіх песнях, вытрыманых у стылі псіхабілі. Ад заснавання калектыву ягоны склад не мяняўся. Група дала шэраг канцэртаў у клубах Віцебску, Масквы, Санкт-Пецярбургу.

Фестывалі: агляд-конкурс «Беларусь мая песня» (Віцебск, 1998), «Студэнцкая вясна 1998» (Віцебск), «Экосток» (Магілёў, 1999), «Next Stop New Life» (Віцебск, 2000).

Дыскаграфія: альбомы EP «XXX» («BUTT Rec.», 1999), CD «Twelve Radio Knives» («Кап-Кан Records», Расея, 2003), «Rita Gerro’s Head» («FCR Records», Расея, 2006); асобныя трэкі выдаваліся ў зборніках CD «High Voltage, vol. 2-3» («Black Sky Records», Нямеччына, 2000), MC «Blow Up This Town, vol.1» («BUTT Rec.», 2000), CD «Psycho­burg. The Happy End» («Кап-Кан Records», Расея, 2001), CD «Клаустрофобмя» («Aist Records», Беларусь, 2001), CD «Росснйскнй панк-обстрел 2» («Neuro Empire Rec.», Расея,

2001), CD «Psychobilly Frenzy» («Downer Records», Японія, 2001), CD «Тмпа... панкм м все такое 5» («FeeLee Records», Расея, 2002), MC «Punks vs Hardcore, vol.1» («BUTT Rec.», 2002), CD «Aloha from East Europe» («BRP Records», Расея, 2004).

Кантакт: www.zhukov.tv; nitkie@tut.by; 210032, a/c 11 A, Віцебск, Беларусь, Жукаву Максіму Леанідавічу.

23.ігоб//м.ж.

«N.R.M.» («НЕЗАЛЕЖНАЯ РЭС| ПУБЛІКА МРОЯ»)група з Мінску.

Утворана ў 1994 музыкамі групы «Мроя». Склад: Лявон Вольскі гітара, вакал, аўтар музыкі і тэкстаў, Алесь Дземідовіч барабаны, Піт Паўлаўгітара, бэк-вакал, Юрась Ляўкоў бас-гітара, бэк-вакал. Выступае ў стылі альтэрнатыўнай эклектыкі (з вызначэння саміх музыкаў). У гонар групы быў выдадзены трыб’ют «Віза «N.R.M.» («БМАдгойр», 2003). Сярод найбольш вядомых песень, якія выконваюцца на беларускай мове, «Песьні пра каханьне», «Тры чарапахі», «Партызанская», «Паветраны шар», «Лёгкія-лёгкія». Фестывалі: «Рок-каранацыя», «Басовішча» (неаднаразова Гродэк, Польшча).

Узнагароды: «Рок-карона 1996» у намінацыі «Песня году» («Партызанская»), «Рок-карона 1997» і ў намінацыі «Альбом году» («Народны альбом»), «Рок-карона 1999» у намінацыях «Праект году» («Сьвяты вечар 2000»), «Песня году» («Паветраны шар»), «Музыкант году» (Піт Паўлаў), «Рок-карона 2000» і ў намінацыях «Падзея году» (праект

«Я нарадзіўся тут»), «Лепшыя тэксты», «Песня году» («Тры чарапахі»), «Альбом году» («Тры чарапахі»), «Рок-карона 2006» у намінацыі «Песня году» («Гадзючнік»).

Дыскаграфія: альбомы MC «LaLaLaLa» («Ковчег», 1995), «Одзірыдзідзіна» («Ковчег», 1996), «Made In N.R.M. Песьні 95-96» («Ковчег», 1997), CD «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.» («Ковчег», 1998), 2CD «Акустычныя канцэрты канца 20 стагоддзя» («Ковчег», 1999), сінгл «Самотнік» («Ковчег», 2000), CD «Тры чарапахі» («Bulba Records», 2000), «Дом культуры» («N.R.M.», 2002), «Справаздача» («BMAgroup», 2004), «06» («N.R.M.», 2007); трэкі «Я паставіў коніка» (у зборніку

«Песнярок» «ПанРекордз», 1997), «Тры чарапахі» (у зборніку «БелКППрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000, у зборніку «20 супер-хнтов, рождённых в Беларусп» «Bulba Records», 2000), «Катуй-ратуй» (у зборніку «Бульба-хмт 3» «Bulba Records», 2000), «Песьні пра каханьне», «Песьня падземных жыхароў» (у зборніку «Вольныя танцы» «BMAgroup», 1999), «Мая мэнтальнасьць» (у зборніку «Вольныя танцы: новая альтэрнатыва» «BMAgroup», 2000), «Personal Jesus» (у зборніку «Personal Depeche» «MSH Re­cords», 2003), «Лясная песьня» (y зборніку «Генэралы айчыннага року» «BMAgroup», 2004), «Гадзючнік» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006), «Тры чарапахі» I «Маё пакаленьне» (у дэмазборніку «Belarusian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006).

Кіно, відэа: кліпы «Одзірыдзідзіна» (рэж. Анатоль Вечар), «Паветраны шар» (рэж. А. Вечар), «Песьні пра каханьне» (рэж. А. Вечар), «Чыстая-сьветлая» (рэж. А. Вечар).

Кантакт: www.nrm.by.com; lvolski@hotmail.com (Л. Вольскі); petepaff@tut.by (П. Паўлаў);

+375 (29) 652-80-81 (Л. Вольскі).

21.07.07/Д.П.

«ОКРУГ СВОБОДНОГО

НСКУССТВА» група з Магілёву. Ад канца 2004 выступае пад назвай «Osimira».

Дыскаграфія: «Кола» (2001).

ОСІПАЎ СЯРГЕЙ (Осмпов Сергей, Osipau Siarhei) флейтыст, аранжавальнік, гукарэжысёр.

Нарадзіўся 29.08.1971 у Мінску.

У 1985 скончыў ДМШ па класе ўдарных, ад 1989 правучыўся два гады ў ММВ, служыў у войску, ад 2003 да сёння студэнт дыстанцыйнага навучання «Berklee College of Music» (Бостан, ЗША). Творчы шлях пачаў у 1982 як барабаншчык групы «Дом кнно», ад 1985 выступаў у складзе ансамбля народных інструментаў ДК прафтэхадукацыі, у 1992 граў на флейце, гітары, барабанах у групе «Nevermore», у 1993-94 жыў у Англіі, выступаў як флейтыст і гітарыст у складзе групы «Amalgamated Passages», у 1995-97 кампазітар, аранжавальнік, флейтыст і вакаліст групы «Лявоны» пры БДА «Песняры». У 2001-02 працаваў у студыі Ч. Немэна (Польшча), ад 2004 аранжавальнік, гукарэжысёр ансамбля «Песняры» п/к Л. Барткевіча. Як аранжавальнік працаваў з «Лявонамі» («Мілая дзяўчына», 1996), Якавам Навуменкам («Крынічанька», «Дарожка буйная», 1997), БДА «ГІесняры» («Спадчына», 1997), дуэтам «Овацня» («Холодно», 2001),

Сяргеем Кавалёвым («Точка.Ьу», 2003); як прадзюсэр працаваў з мінскай групай «Чнстое серебро»', як студыйны гукарэжысёр з Я. Навуменкам, Т. Молчан, БДА «Песняры», групамі «Чнстое серебро», «Овацня», «Любовь м спорт», С. Кавалёвым, «Песнярамі» п/кЛ. Барткевіча; як канцэртны гукарэжысёр з ВІА «Снняя птнца», Н. Бабкінай, I. Кабзонам, А. Пахмутавай, В. Талкуновай, сімфанічным аркестрам Масквы «Русская фкілармонмя», ВІА «Песняры» п/к Л. Барткевіча.

Гастролі: у складзе ВІА п/к Л. Барткевіча Расея.

Фестывалі: Усесаюзны фестываль моладзі (1989), «Славянскнй базар» (1997, 2002), фестываль беларускай культуры (Польшча, 2002).

Кіно, відэа: кліпы «Мілая дзяўчына» (рэж. Тамара Лісіцкая, 1996), «Дарожка буйная» (БТ, 1998), «Морем-небом» (рэж. М. Носаў, 2004). Кантакт: amcb@mail.ru

24.12. 06//Д.П.

| «ОТРАЖЕННЕ» група з Мазыру. Утварылася летам 1980 і ад пачатку трымалася стылю хард-року і хардэнд-хэві, выконваючы пераважна аўтарскія творы на расейскай, пазней ангельскай мовах. Вядомасць атрымала пасля ўдзелу ў фестывалі «Наваполацк 1987». Тады ў складзе групы выступалі Уладзімір Кліменка лідэр, гітара, Уладзімір

21 6

0>>>>>0>>>>>0

Калеснікаў вакал, гітара, Васіль Кандрацюк бас-гітара, Анатоль Марціновіч клавішныя, Міхаіл Усаў барабаны. У розны час у групе выступалі Васіль Кнышчук барабаны (1991-95), Міхаіл Брусаванік гітара (1980-81), Генадзь Койфман клавішныя (1982-85), Леанід Конанаў вакал (1982). На пачатку 2006 група працавала як квартэт У. Кліменка, У. Калеснікаў, В. Кандрацюк, М. Усаў. Найболыв вядомыя песні «Мнкрофон» (сл У. Высоцкага), «Держнсь, я с тобой!», «Мы там, где льют металл».

Гастролі: Польшча, Чэхаславакія (1987).

Фестывалі: I Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк 1987», «Рок-фэст» (Чэхаславакія), «Парад надежд» (Мінск, 1988). Дыскаграфія: альбомы MC «Фортуна» (аўт. выд., 1986), «Мы там, где льют металл» (аўт. выд., 1987), «В пеіцере Горного Короля» (аўт. выд., 1989), CD «Goodbye, USSR» («RTX-Records», Вялікабрытанія, 1993), «Держнсь, я с тобой!» (Аўстрыя, 2001); трэкі «Нашто бабе агарод» (у зборніку «Песнярок» -

«ПанРекордз», 1997), «Come Back To Me», «I’m Crazy Now», «Terri» (y зборніку «Western Dreams» «RTX Records», 1993).

Кіно, відэа: кліпы «Держмсь, я с тобой!» (рэж. А. Дзебалюк, 1999), «Блюз» (рэж. А. Дзебалюк, 1999), «Не плачь» (рэж. А. Дзебалюк, 1999), «Wild Cat» (рэж. Тамара Лісіцкая, 1999), «Верь только в любовь» (рэж. Т. Лісіцкая, 2000).

Кантакты: www.artstudiopro.com; +375 (29) 738-26-29 (У. Калесьнікаў). 25.04.06//ДЛ., фота Я. Мяцеліцы

«ОХРАНА ПРНРОДЫ» група

з Брэсту. Утварылася ў 1996 і выступала, паводле саміх музыкаў, у стылі бард-року, гаражнага року, графт-року і таталітарнай акустыкі.

Першапачатковы склад: Дзмітрый «Палярнік» Мішын вакал, гітары, тэксты, Ігар «Торч» Галаўко вакал, гітара, тэксты, Аляксей «Гарын» Лагашоў бас-гітара, Генадзь «Дос» Гурпа барабаны. Пры гэтым ад 1997 да 1998 група выступала як дуэт Мішын-Гурпа, наступныя два гады гэта быў наагул сольны праект

Дз. Мішына. У 2000-03, апрача Дз. Мішына, у групе выступалі Аляксей Бергамотаў кантрабас, Аляксандр Костамозгаў акардэон, Віталь Эпаў (*«Нанзнанку», «Рацнональная дмета») фагот, саксафон, кларнет, Аляксандр «Ляснік» Міхальчык флейты, пластыка, Яўген Аляксееў (адначасова «Рацмональная дмета») электраарган. Склад 2004: Дз. Мішын, В. Эпаў, А. Бергамотаў, Анатоль Тадорскі барабаны (*«Дай дорогу!»).

Фестывалі: міжнародны фестываль андэграўнднай музыкі «БелЭльба» (Брэст, 2000-03), «Свежмй ветер» (Мінск, 2003).

Дыскаграфія: трэк «Pirvolajnen» (у зборніку «Брестскмй рок» «Бесконечный апрель», Брэст, 2006).

Кантакт: polyarnik@tut.by; +375 (162) 43-58-84, (162) 23-73-25.

21.1О.О6//Г.Ш.

I «ONEGIN» брэсцкі калектыў. Утварыўся ў траўні 2000 і першапачаткова выступаў пад назваю «Снайперы» (да кастрычніка 2000). Першы склад: Юрый Юрчык басгітара (*«Peacemaker»), Алег «Пацям» Сцепанюк гітара, вакал (<«Негатнв», «Кола», «Кмндерсюрпрмз», «Нанзнанку»), Мікалай Сямітка-барабаны (*«Рацнональная

днета», «Нанзнанку»), Юрый Карагода гітара (*«Peacemaker»). Група выступае ў стылі гранджу, пост-гранджу, альтэрнатывы, выконваючы песні па-расейску.

Гастролі: тур па Польшчы разам з групамі «Myslovitz», «De Mono», «Mafia», «Hey», «Bracia Cugowscy» (2003).

Фестывалі: «Belarusification» (Мінск, 2001).

Дыскаграфія: альбомы MC «Город дорог» (Брэст, «Спасенне», 2001), CD «Не верь ннкому!» (аўт. выд., 2004); трэкі «Поломанные» (у зборніку «БульбаШок» «Bulba Re­cords», 2002), «Так чнсто» (у зборніку «Брестскмй рок» «Бесконечный апрель», Брэст, 2006).

Кіно, відэа: кліп «Мармя» (2005). Кантакт: www.onegin.org; onegin@popstar.com;

+375 (29) 721-42-20, (29) 655-75-51.

21.10.06//Г.Ш., фота М. Чыберкуса

«OSIMIRA» калектыў з Магілёву, які да траўня 2002 працаваў пад назвай «Округ свободного нскусства».

Трымаецца стылю этнамузыкі.

3 першым сольным канцэртам група выступіла ў Магілёве ў лістападзе 2002. Склад на пачатку 2005: Андрусь Палаўчэня дуда, вакал, жалейка, альт-домра, флейты, перкусія,

Кацярына Донда скрыпка, Кастусь Канцавы дуда, варган, жалейка, саломка, мандаліна, сурма, флейты, Аляксей Палаўчэня перкусія, барабаны, вакал, Ілля Далжанкоў басэтля, бас-гітара, Андрэй Біндасаў барабаны, перкусія, домра, вакал, Ларыса Праабражэнская скрыпка. Гастролі: Масква, Санкт-Пецярбург, Францыя (2006), Польшча (2006), Чэхія (2006).

Фестывалі: «Ethnosfera» (Скернэвіцэ, Польшча, 2002), «Folkfest» (Острув-Велькапольскі, Польшча, 2002), «Зямля пад белымі крыламі» (Магілёў, 2003), «Славянскнй базар» (Віцебск, 2003, 2004), «Menuo Juodaragis» (Кернавэ, Літва, 2003), «Festiwai Wyszehradski» (Вроцлаў, Польшча, 2003, 2006), «Swiatowody» (Кашалін, Польшча, 2004), ганаровыя госці «Летняй акадэміі фільмо-

вай» (Звежынец, Польшча, 2004), «Eurofolk» (Санок, Польшча, 2004), «Miodobranie» (Дзержонюў, Польшча, 2004), «Viljandi Folk Music Festi­val» (Вільяндзі, Эстонія, 2005), «Ethnoline» (Расея, 2006), «Laba Daba» (Латвія, 2006), «Фолк-рок-форум 3» (Масква, 2006).

Узнагароды: I месца ў конкурсе на фестывалі «Ethnosfera» (Скернэвіцэ, Польшча, 2002), там жа прыз глядацкіх сімпатый.

Дыскаграфія: альбом CD «Прошча» («BMA-group», 2004, «Sketis Music», Расея), «Druva» («Sketis Music», Расея, красавік 2007). Кантакт: osimira.com;

diarado@mail.ru; менеджэр Алег Ціханаў +375 (29) 430-93-36;

icq 225716220.

06.08.07//ДП.

ПАДБЯРЭЗСКІ ДЗМІТРЫЙ (Подберезскнй Дмнтрмй, Padbiarezski Dzmitri) журналіст, аўтар і вядучы тэлеі радыёпраграм, літаратар, перакладчык.

Нарадзіўся 20.08.1952 у Мінску.

У 1974 скончыў беларускае аддзяленне філфаку БДУ. Два гады настаўнічаў на вёсцы, наступныя два гады працаваў адміністратарам аб’яднання «Летапіс» кінастудыі «Беларусьфільм». Ад канца 1978 да канца 1982 рэдактар літаратурна-драматычнай, пасля музычнай рэдакцый БТ. Старшы рэдактар аддзелу музыкі часопісу «Мастацтва», ад лета 1991 намеснік галоўнага рэдактара гэтага часопісу. Ад 2000 карэспандэнт беларускай службы радыё «Свабода». 3 публікацыямі ў прэсе на музычныя тэмы пачаў выступаць у сярэдзіне 70-х, друкаваўся ў бюлетэні «Рабочая смена» («Парус»), газетах «Знамя юностн», «Літаратура і мастацтва», «14мя», «Белорусская деловая газета», «Музыкальная газета», «Наша Ніва», часопісах «Клуб н художественная самодеятельность» (Расея), «Маладосць», «Бездельннк», «Крыніца», «Jazz квадрат», «Melodie» (ЧССР), «Jazz Fo­rum» (Польшча) і інш., музычным партале «Тузін Гітоў». У 70-80 вядучы тэлепраграм «Тэледыскатэка», «Сустрэнемся пасля 11-ці», вядучы беларускага выдання праграмы «Песня-85», разам з Аленай Спірыдовіч аўтар і вядучы дзённікаў

Усесаюзнага фестывалю польскай песні ў Віцебску (1988). У 80-я старшыня Мінскага клубу аматараў джазу. Аўтар і вядучы штотыднёвай праграмы джазу «Музыка тоўстых» (радыёстанцыя «Беларуская маладзёжная», потым радыё «101,2»). У 2001 аўтар і вядучы штодзённай праграмы «Мэлёдыя дня» на радыё «Свабода», пазней аўтар і вядучы штотыднёвай праграмы «Па-за тактам», аўтар штотыднёвых музычных сюжэтаў для праграмы «Дом літаратара». Аўтар прадмоў да шэрагу дыскаў беларускіх выканаўцаў, шматлікіх інтэрв’ю, рэцэнзій, аналітычных матэрыялаў. Сябра журы міжнароднага конкурсу на фестывалі «Noc bluesowa» (2000-05), сябра

журы конкурсу на фестывалі «Басовішча» (2006-07). Сябра Саюзу пісьменнікаў Беларусі ад 1994, Беларускай асацыяцыі журналістаў ад 1998. Фестывалі: «Парад дыксілендаў» і «Віцебская восень» (Віцебск, неаднаразова). «Осеннне рмтмы» (Ленінград, неаднаразова), «Vasaras ritmi» (Рыга, неаднаразова), «Birstonas» (Літва, неаднаразова), «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, неаднаразова), «Славянскнй базар» (Віцебск, неаднаразова), «Золотой шлягер» (Магілёў, неаднаразова), «Tanz und Folkfest» (Рудольштадт, Нямеччына, 1994), «Азія дауысы» (Алматы, 1995), джаз-фестывалі ў Днепрапятроўску, Крывым Рогу, Кіеве і інш.

Узнагароды: прыз аргкамітэту Усесаюзнага фестывалю польскай песні за лепшае асвятленне фестывалю ў друку (1990), спецпрыз на цырымоніі «Рок-каранацыі 1999» (з вызначэннем «Рок-архіварыўс тысячагоддзя»).

Кнігі: аўтар-складальнік фотаальбому «Усесаюзны фестываль польскай песні. Віцебск 1988» (Мінск, 1989), аўтар «Толкового словаря термннов популярной музыкн» (у суаўтарстве з Ю. Будзько і У. Касперчыкам, Мінск, 1994, пашыранае і дапоўненае перавыданне ў «Музычным слоўніку» — «Беларуская навука», 1999); пераклады з польскай мовы кніг «Татумровка» («МЕТ», Мінск, 1997), «От рэга до рока» («Jazz квадрат», друкуецца ад 2006), аўтар кніг прозы «Уверцюра» («Мастацкая літаратура», 1990), «Саксафон Чынгісхана» («БТН-Інфарм», 2000).

Кіно, відэа: аўтар сцэнарыя фільму «Палац» (рэж. Ю. Ялхоў, «Белвідэацэнтр», 1988, 55 хв.).

Кантакт: padbiarez.livejournal.com; padbiareskiz_rs @ tut. by;

+375 (29) 631-66-19.

17.05.07//Д.П.

ПАДОЛЬСКАЯ НАТАЛЛЯ (Подольская Наталья, Padolskaja Nata­lia) спявачка, выканаўца папулярнага рэпертуару.

Нарадзілася 20.05.1982 у Магілёве. Скончыла музычную школу па класе фартэпіяна. Спевамі пачала займацца ў 1991 у групе «Студня «W» Магілёўскага ліцэю музыкі і харэаграфіі. У складзе гэтага калектыву стала лаўрэатам конкурсаў «Зорная ростань», «Магутны Божа» (Беларусь), «Goldenfest» (Польшча). У 2004 скончыла юрыдычны факультэт Беларускага інстытуту правазнаўства, ад 2002 вучыцца на вакальным факультэце Маскоўскага інстытуту сучаснага мастацтва. Спявае на расейскай, беларускай, ангельскай мовах. Найбольш вядомыя песні «Временм нет», «Uns­toppable», «Давай потанцуем вместе». Гастролі: Бельгія, Нямеччына, Польшча.

Фестывалі: «Золотой шлягер» (Магілёў, 2000), «Славянскнй базар» (Віцебск, 2002), «Universetalent» (Прага, 2002).

Узнагароды: 3 прэмія ў конкурсе маладых выканаўцаў на фестывалі «Славянскмй базар 2002», уладальніца прызоў «За лепшую песню» і «Лепшаму выканаўцу» на фестывалі «Universetalent 2002».

Дыскаграфія: альбомы CD «Поздно» («Iceberg Music», Расея, 2004), «Nobody Hurt No One» («Студмя Монолмт», Расея, 2005).

Кантакт: www.podolskaya.info

16 .04.06//ДЛ.

«ПАЛАЦ» мінская група, якая выступае ў стылі фолк-мадэрн з ужываннем элементаў рок-музыкі.

Утворана ў красавіку 1992 з выпускнікоў і студэнтаў БДУКу, першапачаткова выступала пад назвай «Дворец кукурузных палочек». Першы склад: Алег Хаменка вакал, гітара, Юрый «Франц» Выдронакклавішныя, праграмаванне, аранжаванне, Юрый Белякоў труба, бэк-вакал, Дзмітрый Карабач акардэон, бэк-вакал, ліра. У верасні 1992 да калектыву далучыўся Зміцер Вайцюшкевіч вакал, саксафон, кларнет, жалейка, дуда. За аснову рэпертуару быў узяты беларускі спеўны фальклор, які аранжаваўся адпаведна з сучаснымі тэндэнцыямі папулярнай музыкі і актыўным ужываннем сэмплерных тэхналогій. У канцы 90-х група пачынае ўсё больш схіляцца да жывога выканання. У розныя гады з калектывам супрацоўнічалі Аляксей Казпоўскі басгітара («Mojo Blues»), Вераніка Круглова вакал («Kriwi»), Сяргей Канановіч гітара («Крамбамбуля»),

Андрэй Шчыткавец бас-гітара і інш. На пачатку 2004 група выступала наступным складам: А. Хаменка, Ю. Белякоў (-* 2005), Д. Карабач, Андрэй Хвісевіч dj, клавішныя, дуда, Дзмітрый Жыгараў бас-гітара, Усевалад Гроднікаў гукарэжысёр, Сяргей Трухановіч гітара, Андрэй Цераховіч барабаны. У 1993 песня «Русалкі» ў аранжаванні Ю. Выдронка была адзначана III прэміяй міжнароднага конкурсу «Discovery», арганізаваным радыё «France Internacional». Найболыл вядомыя песні «Борам», «Дарожка», «Русалкі», «Страла», «Каліначка», «Канюшня», «Волы», «Чужыя дзеўкі», «Кола».

Узнагароды: «Рок-карона 1996» у намінацыі «Традыцыі і сучаснасць», «Рок-карона 2001» у намінацыі «Кліп году» («На турэцкіх палях»).

Гастролі: краіны Усходняй і Заходняй Еўропы, Азіі, Расея (2004, сумесна з ансамблем «Русская песня» Н. Бабкінай).

Фестывалі: «Tanz und Folkfest» (Рудольштадт, Нямеччына, 1994),

«Азія дауысы» (Алматы, Казахстан, 1995), «Славянскнй базар», «Muzyka ludöw Ро+посу» (Польшча), «Suklegos» (Літва), «Басовішча» (Гродэк, Полывча, 2007) і інш.

Дыскаграфія: альбомы MC «Палац» (аўт. выд., 1994, перавыд. «БМАдгойр», 2006), «Дарожка» («БелСаціс», 1996, перавыд. «БМАgroup», 2006), CD «Лепшае» («Ковчег», 2000), «Чужыя дзеўкі» («Aist Music», 2001), «Танчыць «Палац» («Aist Records»/«Bulba Records», 2001), «Сьвяточны» («Aist Music», 2003); трэкі «Ночы» (у зборніках «Нашествне. Шаг второй» «REAL Records», Расея, 1999, «20 супер-хмтов, рождённых в Беларусп» «Bul­ba Records», 2000).), «Чужыя дзеўкі» (у зборніку «БелКП-ПрЕСсНЯ» «Bulba Records», 2000), «Русалкі» (у зборніку «Бульба-хнт 3» «Bulba Records», 2000), «Кола грукатала» (у зборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006, у дэма-зборніку «Bela­rusian Red Book. Music of Belarus» Нямеччына, 2006), «ГІраваджала маці сына» (у зборніку «Прэм’ер Тузін 2006» «West Records», 2006). Кіно, відэа: фільм «Палац» (рэж. Ю. Ялхоў, «Белвідэацэнтр», 1998, 55 хв.), кліпы «На турэцкіх палях» (рэж. А. Хаменка, 2000), «А ў лузе» (рэж. Анатоль Вечар, 2003), удзел у мастацкім фільме «Анастасня Слуцкая» (рэж. Ю. Ялхоў, «Беларусьфільм», 2003).

Кантакт: www.palac.org; palace@tut.by;

+375 (29) 616-51-81 (А. Хаменка).

21.07.О7//Д.П., фота ДП.

ПАЛІВОДА ІГАР (Палмвода Нгорь, Palivoda Ihar) піяніст, аранжавальнік, кампазітар.

Нарадзіўся 16.05.1950 у Стэрлітамаку, Башкірыя, памёр 28.02.1996 у Мінску. У 1972 скончыў БДК па класе фартэпіяна Р. Шаршэўскага, у 1988 па класе кампазіцыі Дз. Смольскага. Ад 1978 па 1984 працаваў піяністам ў складзе БДА «Песняры», паўторна вярнуўся ў калектыў у чэрвені 1988. У жніўні 1989 увайшоў у склад Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Бепарусі. Сябра Саюзу кампазітараў Беларусі ад траўня 1993. Працаваў у жанрах сімфанічнай, камернай і папулярнай музыкі, выступаў як піяніст джазгрупы Ігара Сафонава. Найбольш значныя творы «Раймонда» (уверцюра-фантазія для літаўры сола і вялікага камернага аркестру на тэмы песень Р. Паўлса, сумесна з Леанідам Гуціным, 1985), Таката для віяланчэлі і фартэпіяна, Музыка для чатырох валторнаў, Саната для фартэпіяна, цыкл песень «Весёлые нміцме» (на вершы Р. Бёрнса, 1981),

пап-опера «Максім» (на вершы М. Багдановіча, 1991), цыкл песень «Беларушчына» (на вершы Янкі Купалы, 1992), цыкл песень «Матчын спеў» (на вершы Аркадзя Куляшова, 1993), «Калядкі» для ансамбля цымбалаў, 10 інтэрлюдый для двух фартэпіяна і сінтэзатара, Канцэрт для фартэпіяна з аркестрам (1987), кантата «Слово» для хору і сімфанічнага аркестру (1988), фуга «Урок сольфеджмо» для вакальнай групы (1992), Скерца для драўляных духавых (1995), ГІрэлюдыя і фуга для струннага аркестру (1995), апрацоўка цыклу народных песень («Прала б я кудзелачку») для Надзеі Мікуліч і групы «Сузор’е» (1985), песень «Маладэчна», «Кахаймася», «Маналог сабакі» (сл. П. Макаля), «Сівы голуб» (сл. Пеаніда Пранчака), «Нёман» (на народныя словы), песень на вершы Леаніда Пранчака, Генадзя Бураўкіна, Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Максіма Танка, С. Законнікава, В. Іпатавай. Ад 1997 да 2001, а таксама ў 2005 з ініцыятывы ягонай удавы В. Паліводы ў Мінску праводзіліся вечары-канцэрты памяці кампазітара.

Гастролі: у складзе ансамбля «Песняры» гл.; у складзе джаз-групы I. Сафонава «Внтебская осень 1989».

Фестывалі: у складзе ансамбля «Песняры» гл.; у складзе ДКАБ «Славянскнй базар», Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна». Дыскаграфія: альбомы «Максім» (MC «Ковчег», перавыд. CD 2005); трэкі «Сівы голуб» (CD «Песняры 2001» «Ковчег», 2001), «Рэдкі госць» (Ірына Дарафеева, MC «Рэдкі госць» «Ковчег», 1999, CD «Каханачка» «West Records», 2004),

«Маналог сабакі» (у зборніку «Хітпарад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодня», 1990).

Кіно, відэа: дакументальны фільм «Родной песнн воевода» («Белвідэацэнтр», рэж. Б. Бахціяраў, 2001); музыка для фільму «Мелодпп любвм» («Тэлефільм», 1986), аранжаванне музыкі да кінафільму «Был месяц май» для ансамбля «Тоніка».

О2.О2.О6//В.П.

ПАЛКОЎНІКАВА ЛЮДМІЛА (Полковннкова Людмнла, Palkounikava Liudmila) -журналістка радыё і тэлебачання.

Нарадзілася 24.02.1946 у Навасібірску, Расея. У 1968 скончыла музычную вучэльню па класе фартэпіяна, у 1978 факультэт журналістыкі БДУ. У 1966 працавала акампаніятарам у Мінскай харэаграфічнай вучэльні, выкладала фартэпіяна ў музычнай школе (1967-78), у 197884 музычны рэдактар дзіцячай рэдакцыі і музычны рэдактар музычнай рэдакцыі Беларускага радыё, у 1984-2001 музычны рэдактар музычнай рэдакцыі Беларускага тэлебачання, ад 2001 старшы прадзюсэр Міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Мнр». Сярод найбольш значных работ радыйныя музычна-пацяшальныя праграмы «Голубой вагон», «Сустрэчы з кампазітарамі», штотыднёвая «Прэм’ера песні» (адначасова з тэлеверсіяй), «Эстрадная студыя прадстаўляе...», аўтар і вядучая цыклу праграм аб Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі (адначасова з тэлеверсіяй), арганізатар першага ў Беларусі радыёконкурсу «Лепшыя песні году», арганізатар першых радыётрансляцый

з фестывалю польскай песні ў Віцебску і «Славянского базара», работа ў арганізатарскай і творчай групах Рэспубліканскага тэлерадыёконкурсу «Чырвоныя гваздзікі». Падчас працы на тэлебачанні ўдзельнічала ў правядзенні такіх праграм, як «Песню бярыце з сабой«, Першы тэлевізійны конкурс лепшых песень году «Залатая ліра». Аўтар і рэдактар цыклу праграм пра духавы аркестр Міністэрства абароны Беларусі, адна з арганізатараў і аўтар першых фестываляў працаўнікоў вёскі «Дажынкі» (Столін, Масты, Нясвіж). Рэдактар, адна з арганізатараў і аўтараў тэлемарафону па зборы сродкаў на рэстаўрацыю Брэсцкай крэпасці-героя (1996). Аўтар і адна з арганізатараў Міжнароднага тэлефестывалю патрыятычнай песні «Память», аўтар і рэдактар першага беларускага «Навагодняга агеньчыка». У прадстаўніцтве МТРК «Мнр« у Беларусі арганізавала паказ кліпаў беларускіх выканаўцаў на краіны Садружнасці, падрыхтавала тэлевізійную версію «Рок-каранацыі 2005«, тэлевізійныя версіі канцэртаў Аркадзя Эскіна «50 лет в джазе» і «Встреча друзей» (А. Эскін і «Уральскнй дмксмленд»), праграмы аб арт-групе «Беларусы». Фестывалі: музычны рэдактар і аўтар радыёпраграм «Дні культуры Беларускай ССР у Эстоніі», «Дні культуры Беларускай ССР у Латвіі», а таксама фестываляў польскай песні ў Віцебску, музычны рэдактар тэлевізійных трансляцый фестываляў «Славянскнй базар», «Золотой шлягер», «Дажынкі».

Кантакт: polk46@tut.by

18 .11.О6//ДП.

ПАЛЯНСКАЯ ІРЫНА (Полянская Нрнна, Palianskaja Irina) спявачка, выканаўца папулярнага эстраднага рэпертуару, педагос

Нарадзілася 22.04.1918 у с. Трыгорскае Пушкінагорскага р-ну Ленінградскай вобл. Вучылася па класе вакалу ў студыі пры Малым оперным тэатры Ленінграду (1937), брала прыватныя ўрокі. Удзельнічала ў мастацкай самадзейнасці Ленінградскага клубу будаўнікоў.

У 1938-40 салістка сімфа-джазу Сміта/Б. Карамышава, у 1940-41 выступала ў Камышлове Свярдлоўскай вобл. Падчас вайны ў 1941-42 удзельнічала на Украінскім фронце ў франтавых брыгадах, пазней давала канцэрты ў Чыце, Маскве, працавала ў Запаляр’і ў складзе джаз-аркестру Я. Скамароўскага. Ад 1945 працавала ў Кіеве, у 1951-55 салістка Грузінскай філармоніі. Ад 1955 жыве і працуе ў Беларусі. Пакінула актыўныя выступленні ў 1973. У 1978-90 працавала педагогам па вакале і майстэрстве эстрады ў канцэртна-эстрадным бюро БДФ. Сярод найбольш вядомых песень «Прнходн поскорей», «Нмідая» (сл. Беранжэ), «Стомт девчонка с папнросой» (сл. М. Дарызо), «Пнсьмо к лётчмку« (сл. М. Сіманава), «Подпінсан будет мнр» (сл. М. Сіманава) — усе на музыку Э. Разнікоўскага. Гастролі: Вугоршчына (1945-46). Фестывалі: «Золотой шлягер 1998« (Магілёў).

іг.іі.об//в.Б.

ПАМІДОРАЎ (КРЫВАШЭЕЎ) АЛЯКСАНДР (Поммдоров/Крмвошеев Александр, Pamidorau/ Kryvasheeu Aliaksandr) аўтар музыкі і тэкстаў, вакаліст, ды-джэй, вядучы канцэртаў.

Нарадзіўся 21.12.1971 у Мінску, у 1994 скончыў Беларускую акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці рэжысёр. У 1988 стварыў групу «Пьяные гостм» (Ленінград-Мінск), у 19962000 браў удзел у супольных музычных праектах «Народны альбом», «Сьвяты вечар 2000», «Я нарадзіўся тут». Ад 1989 выступае як вядучы радыё(«Беларуская маладзёжная», радыё «Бн-Эй», «Альфарадпо», радыё «Рацыя»)і тэлепраграм, музычны крытык, журналіст. Супрацоўнічаў з групамі «Kriwi» і «Экнвокн», апошнім часам выступае з групай спецыяльна запрошаных музыкаў пад назвай «Pomidor/Off». У 2006 выступіў як прадзюсэр запісу зборнага дыску

«Дыхаць!». Ад 2007 аўтар і вядучы штодзённай праграмы «Гукапіс» на радыё «Свабода». Найбольш вядомыя песні «Цуд на Каляды», «Lomir zeh iberbetn», «Крывавае сьвята», «Выйсьце» (разам з «IQ48»), «Шабаны».

Фестывалі: «Басовішча» (Гродэк, Польшча, 2001,2002, 2005, 2007), «Спнмй перец 1998» і інш.

Дыскаграфія: альбомы у складзе «Пьяных гостей» ЕР «Нечаянная смерть» (1990), «Дерево» (1991), CD «Уровеньжнзнм» (канцэртны, 1998, 2001 «Pomidoroff Rec. Ltd»); сольны CD «Сьвята пакрадзенае» («Po­midoroff Rec. Ltd», 2002), супольныя музычныя праекты «Народны альбом», «Сьвяты вечар 2000», «Я нарадзіўся тут»; трэкі: «Вітальная» (у зборніку «Сэрца Эўропы» «БМАдгойр», 2001), «Never Let Me Down Again» (разам з групай «Гаер» зборнік «Personal Depeche» «MSH Records», 2002) «Цуд на

Каляды» (у зборніку «Бульба-хнт 2000» «Bulba Records», 2000, у зборніку «20 супер-хшов, рождённых в Беларусм» «Bulba Records», 2000), «Новы марш» (у зборніку «Hardcore манія: чаду!» «БМАgroup», 2002), «Шабаны» (узборніку «Дыхаць!» «Гукі і малюнкі», 2006).

Кантакт: www.pomidoroff.net; tomat.livejournal.com;

pomidorro@mail.ru

О6.О9.О7//Д.П., фота Ю. Дзядзінкіна

«ПАНЕ-БРАЦЕ» мінская група, якая ўтварылася ў 1969 і працавала ў стылях класічнага і прагрэсіўнага року, рытм-энд-блюзу з элементамі хард-року.

У 1971 у групе выступалі Уладзімір Кандрусевіч бас-гітара, вакал, гармоніка, тэксты, музыка і аранжаванне, Уладзімір Угольнік вядучая riTapa, бэк-вакал, аранжаванне, BiTans Раманаў барабаны, бэк-вакал, аранжаванне, Андрэй Гітгарц клавішныя. Рэпертуар складаўся з аўтарскіх апрацовак песень з рэпертуару «Beatles», «Rolling Stones», «Creedence Clearwater Revivle», «Kinks», «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Rare Bird», Донавана, paсейскіх i беларускіх народных песень («По днкмм степям Забайкалья») ва ўласных аранжаваннях і аўтарскіх песень У. Кандрусевіча, сярод якіх найбольш вядомыя «Я не могу, нет спл сопротнвляться...», «Солнце сквозь лмству...» («Ночь как в сказке»), «Не часто я бываю пьян...», «Я хочу, чтобы было лето», «Я нуждаюсь в твоей ласке», «Epitaph» (з рэпертуару «King Crimson» з тэкстам У. Кандрусевіча). У 1971 група выступіла ініцыятарам правядзення

ў Мінску рок-фестывалю, але пасля ўмяшальніцтва ўладаў фестываль быў спынены, У. Кандрусевіч адлічаны з БДК, і група неўзабаве спыніла існаванне.

Кантакт: +375 (29) 400-09-18 (Уладзімір Лазараў).

27.01.07//ДП.

I «ПАНМ ХНДА» група з Оршы. Узнагароды: «Рок-карона 1997» у намінацыях «Песня году» («Танмц»), «Кліп году» («Слёзы на соснах»). Дыскаграфія: альбомы MC «кістормн» («Ковчег»), «Рай для фей» («Ковчег»); трэкі «Хлопец пашаньку пахае» (у зборніку «Песнярок» «ПанРекордз», 1997), «Стреляться» (у зборніку «Бульба-хмт 3» «Bulba Records», 2000).

Кіно, відэа: кліпы «Слёзы на соснах» (1997), «Таннц» (1997), «Чердак» (рэж. Анатоль Вечар).

03.03.07//Д.П.

ПАПЛАЎСКАЯ ЯДВІГА (Поплавская Ядвмга, Poplavskaya Yadvi­ga) кампазітар, аранжавальнік, спявачка.

Нарадзілася 25.04.1949 у в. Далідовічы Валожынскага р-ну Мінскай вобл. У 1972 скончыла БДК па класе фартэпіяна Л. Тэрмінасян, у 1988 — па класе кампазіцыі Яўгена Гпебава. Ад 1968 да 1971 працавала ў розных харавых калектывах і ансамблях папулярнай музыкі. У 1971 стала адным з ініцыятараў стварэння ВІА “Верасы», у складзе якога выступала як аранжавальнік, выканаўца на клавішных, вакалістка. Унутры «Верасоў» у 1976 утварыўся сямейнатворчы дуэт Ядвіга Паплаўская -

Аляксандр Ціхановіч. Ад 1987 да 1989 салістка Дзяржаўнага канцэртнага аркестру Беларусі. У 1989 разам з А. Ціхановічам узначаліла групу «Счастлпвый случай», на глебе якой неўзабаве ўзнік Тэатр песні. Неаднаразова ўдзельнічала ў фестывалях папулярнай музыкі як выканаўца, так і сябра журы, з’яўляецца вядучай тэлепраграмы «Театральные нстормм» (канал «СТВ»), мастацкі кіраўнік прадзюсэрскага цэнтру «Профнартвндеон». Сябра Саюзу кампазітараў Беларусі. Сярод найбольш вядомых твораў: як кампазітара «Святло вачэй», «Развітанне», «Звонкме дождннкм», «Ты зачем на мне женмлся?», «Толькі ты», «Бела-Беларусь», «Это просто», «Обман», «Две дорогн», сімфанічная паэма, паэма-кантата «Сын Зямлі» для сапрана, тэнару і дзіцячага хору, цыкл фартэпіянных прэлюдый, п’есы для дзяцей, харавыя творы; як аранжавальніка «Я у бабушкн жмву» (муз. Эдуарда Ханка, сл I. Шаферана), «Морской прнбой» (муз. Ігара Лучанка, сл. М. Траццякова), «Счастлнвый случай» (муз.

Э. Ханка, сл. Л. Рубальскай), «Осень в Версале» (муз. А. Ціхановіча, сл. Леаніда Дранька-Майсюка), «Хозяйка бала» (муз. А. Ціхановіча, сл. Упадзіміра Някляева) і інш.

Гастролі: дзяржавы СНД, Балгарыя, Польшча, Вугоршчына, Чэхія, Славакія, Нямеччына, Фінляндыя, Славенія, Манголія, Францыя, Канада, Ізраіль.

Фестывалі: фестывалі палітычнай песні ў Фінляндыі, Балгарыі, Югаславіі, Расеі, «Славянскмй базар», тэлеконкурс «С песней по жнзнн», «Песня года» (Расея), Нацыянальны фестываль песні і паэзіі «Маладзечна»,

«Мелоднн двух сердец» (Украіна), «Звёзды Амура» (Расея), «Магутны Божа» (Беларусь) і інш.

Узнагароды: лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі (у складзе «Верасоў», 1979), Ганаровая грамата Вярхоўнага Савету БССР (1986). Дыскаграфія: у складзе «Верасоў» LP «Наша дмскотека» («Мелодмя», 1980), 2LP «Музыкадля всех» («Мелодмя», 1984); у складзе дуэту гл.; трэкі «Завіруха» (у зборніку «Бульба-хнт 3» «Bulba Records», 2000), «Звонкне дождмнкн», «Роман», «Друзьям» (усе на сл. М. Траццякова), «Песня о друге» (сл. Б. Салібава), «Ты зачем на мне женмлся?» (сл. Алега Жукава), «Скрнпачка» (сл. М. Траццякова, А. Жукава) усе ў LP «Счастлмвый случай» («Мелодня», 1990).

Кантакт: n-tihanovich@mail.ru, isz@mail.ru; +375 (17) 236-95-03. 08.05.04//Д.П.

ПАПРОЦКІ АЛЯКСАНДР (Попроцкмй Александр, Paprotski Aliaksandr) гітарыст, гукарэжысёр.

Нарадзіўся 12.08.1960 у г. Антопаль Драгічынскага р-ну Брэсцкай вобл. У1970 г разам з бацькамі пераехаў у Мінск. Пачатковую музычную адукацыю атрымаў у СМШ №15 Мінску. Скончыў Беларускую акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці гукарэжысёр кіно, тэлебачання і тэатру ў 2002. У 1984 узначаліў групу «Кондор», у складзе якой быў гітарыстам, непрацяглы час выступаў як гітарыст групы «Новый Нерусалнм».

У канцы 1989 быў прыняты на працу ў БДА «Песняры» у якасці гукарэжысёра. 3 ягоным удзелам былі запісаны альбомы «Хворы на рок-н-

рол» групы «Крама» («Ковчег», 1993), «CD «Pesniary 25» («Philips», Галандыя, 1994), ансамбляў «KIT» і «Liritsa» (2002). Ад 1998 пасля падзелу «Песняроў» працуе з музыкамі «Белорусскнх Песняров», з якімі запісаў альбомы «Только с тобой» (1999), «Нелюбй нелюбпмого» (2003), «35+5» (2004), «Кремль Live 2004» («Белорусскне Песняры Re­cords», 2005), «Любммые necHM.RU» («Белорусскме ГІесняры Records», «Vigma», «Союз», 2005), «Концерт в Театре эстрады» («Kontramarka.ru», 2004), «Вологда. Легенды жанра» («Алмазов продакшн», 2004), «Скажн про любовь» («Класснк компанн», 2004) і інш.

Фестывалі: «Славянскнй базар» (пастаянна), Сусветны фестываль «For Peace» (Арызона, ЗША, 1995). Узнагароды: Ганаровая грамата Вярхоўнага Савету Беларусі «За ўклад у развіццё культуры Рэспублікі Беларусь» (1993).

Кантакт: sasha@belpesniary.ru гэ.о5.об//дл.

Dreams» «RTX Records», 1993). Кіно, відэа: кліп «Там, за рекой» (рэж. А. Вечар).

І«ПАРМ» магілёўскі вакальны квартэт.

У яго рэпертуары былі дзіцячыя песні, пародыі, творы сусветнай папулярнай класікі і джазу, аўтарскія песні. Утварыўся ў 1986 пры Магілёўскай абласной бальніцы, нязменна выступаючы складам: Алена Царык, Людміла Ляйко, Валянціна Сычыкава вакал, Сяргей Кавалёўлідэр, вакал, гітара, аранжаванні. Калектыў спыніў існаванне ў 1990. Гастролі: Дні культуры Магілёву і Магілёўскай вобласці ў Польшчы (1988).

Фестывалі: Рэспубліканскі фестываль моладзевай музыкі «Наваполацк1987».

Узнагароды: лаўрэат конкурсу фестывалю «Наваполацк 1987».

О5.О8.О7//ДП.

«ПАРАДОКС» група з Мазыру. Працавала ў першай палове 90-х, трымаючыся стылю хэві-метал.

У групе выступалі Сяргей Шафарэнка вакал, Сяргей Кудраўцаў клавішныя, Эдуард Міхайлаў гітара, Валерый Жэлянок бас-гітара, Аляксандр Бельскі гітара, Віктар Жэлянок барабаны. Група выконвала аўтарскія песні на ангельскай і расейскай мовах.

Узнагароды: «Рок-карона 1995» у намінацыі «Дэбют году».

Дыскаграфія: трэкі «I Believe In Fortune», «Environment», «Without You» (y MC зборніку «Western

ПАРКОЎ АЛЯКСЕЙ (Парков Алексей, Parkou Aliaksey) кампазітар, аранжавальнік, гітарыст, гукарэжысёр, прадзюсэр.

Нарадзіўся 01.11.1974 у Свярдлоўску, Расея. Скончыў гомельскі каледж мастацтваў імя Нестара Сакапоўскага па класе класічнай гітары. Ад 1992 да 1994 выступаў як мастацкі кіраўнік, гітарыст, аранжавальнік камернага гітарнага ансамбля «La Bella», ад 1994 I да цяперашняга часу ўзначальвае хатнюю студыю «La Bella Classic». У 1994-95 сумесна з Ігарам Шошыным арганізаваў у Гомелі першы міжнародны гітарны фестываль, які пазней атрымаў

назву «Ренессанс гнтары», у 1995 падрыхтаваў і правёў вакальны конкурс «Песнь над Сожем». Удзельнічаў у падрыхтоўцы і выданні альбому «Пусть огнн погаснут» У. Прывалава, падрыхтоўцы музычных нумароў для цыклу праграм «Эрудмт лото», піша і аранжуе музыку для розных выканаўцаў, калектываў, тэатру, рэкламы. У 2005 сумесна з Анатолем Шаўцовым і Аляксандрам Лемяшковым сабраў групу «Дранікі». Дыскаграфія: MC «Лучшме пронзведенмя для гнтары. Камерный гшарный ансамбль «La Bella» (аўт. выд., 1993), 3 CD дэма з лепшымі аўтарскімі кампазіцыямі (1998-2000).

Кантакт: http://parkov.narod.ru; parkov@narod.ru;

+375 (29) 691-17-71.

11.04.06//N.N.

І«ПАРУ РУБЛЕЙ» група з Мінску, трымаецца стылю музыкі ска.

Утварылася ў канцы 1999 з ініцыятывы Паўла Яноўскага і Міхаіла Краўцова (*«Лепрнконсы», «Йо-Йо»).

У канцы 2006 у групе выступалі FlaBen «Янок» Яноўскі гітары, вакал, Міхаіл «Мядзведзь» Краўцоў вакал, Антон «Фагундэс» Мацулевіч барабаны, Канстанцін Калеснікаў басгітара (адначасова «IQ48», «Zygimont vaza»), Іван «Вано» Запруцкі труба, Юрый «Гаўрош» Ятусевіч-трамбон.

Дыскаграфія: альбом CD «Трезвый расчет» («Новая музыкальная компанпя», 2006).

Кіно, відэа: кліп «Напролом» (рэж. М. Міхальцоў, 2007).

Кантакт: kosty2002@tut.by; +375 (29) 647-31-33 (К. Калеснікаў). 06.02.07//Д.П.

ПАЎЛАЎ ПІТ (Павлов Пнт, Paulau

Pit) гітарыст, спявак, аўтар музыкі I тэкстаў.

Нарадзіўся 07.11.1966 у Мінску.

У 1991 скончыў МРТІ. Дэбютаваў у 1991 у складзе групы «Мроя» (ад 1994«N.R.M»), У 1997 пачаў супрацоўніцтва з групай «Kriwi», у 1997 выступаў у складзе групы «Flat», пазней з’яўляўся ўдзельнікам групы «Сестра» Аляксея Шадзько. У 2002, паралельна з працай у «N.R.M», заснаваў уласны праект групу «Garadzkija», годам пазней групу «Pete Paff». Удзельнічаў у запісе і паказе супольных музычных праектаў «Народны альбом», «Сьвяты вечар 2000», «Я нарадзіўся тут».

Гастролі: у складзе розных калектываў выступаў у Нямеччыне (Берлін, Аахен, Дрэздэн, Магдэбург, Франкфурт-над-Одэрам, Хузум, Марне, Дзюсельдорф, Фленсбург, Патсдам, Глюксбург), Люксембургу, Даніі, Францыі (Ля Рош Сур Йон), Польшчы (Варшава, Беласток, Познань, Кракаў, Вроцлаў, Гданьск, Сопат, Сэйны, Лодзь, Шчэцін, Катавіцэ, Гдыня, Кратошын, Зембковіце-Шлёнске, Алецка, Гайнаўка, Чэрэмха, Гродэк, Нарэў), Украіне, Расеі, Эстоніі, Латвіі.

Фестывалі: неаднаразовы удзельнік «Рок-каранацый», «Басовішча» і інш. Узнагароды: медаль «За отлмчме в вомнской службе» 2-ой ступені; «Рок-карона 1996» у намінацыі «Песня году» («N.R.M.», «Партызанская»), «Рок-карона 1997» (група «N.R.M.») і ў намінацыі «Традыцыі і сучаснасць» (група «Kriwi»), «Роккарона 1998» у намінацыях «Альбом году» (праект «Народны альбом») і «Музыка году», «Рок-карона 1999» у намінацыях «Група году» («Kriwi»), «Кліп году» («Kriwi» «За туманам»), «Песня году» («N.R.M» «Паветраны шар»), «Рок-карона 2000» у намінацыях «Група году» («N.R.M.»), «Альбом году» («N.R.M.» «Тры чарапахі»), «Песня году» («N.R.M.» «Тры чарапахі»), «Кліп году» («N.R.M.» «Чыстае, сьветлае»), «Рок-карона 2001» (праект «Я нарадзіўся тут»), Дыскаграфія: альбомы у складзе «N.R.M.» гл.; у складзе «Kriwi» гл. 1995-2003; трэкі «Народны альбом» («Ковчег», 1997), «Сьвяты вечар 2000» («Ковчег», 2000), «Я нарадзіўся тут» (А. Суша, 2001); у складзе «Garadzkija» сінгл «Сіні апэльсын» («Garadzkija», 2003), CD «Nielehal» («Garadzkija», 2003); y складзе «Pete Paff» CD «Pahlyblennie» («Pete Paff», 2006); y складзе групы «Сестра» CD «Я буду ждать» (1998); трэкі «Nir-Nor» («Pete Paff» у зборніку «Hard-core манія: чаду!» «БМАдгойр», 2002), «Александрына» (разам з А. Шадзько ў зборніку «Песнярок» «ПАНРекордз», 1997), «Адчуваю сябе» («Garadzkija» ў зборніку «Personal Depeche» «MSH Re­cords», 2003).

Кіно, відэа: кліпы «Як манэкен» («Garadzkija», рэж. В. Чыжоў, 2004), у складзе «N.R.M» і «Kriwi» — гл.

Кантакт: www.garadzkija.net; www.nrm.by.com; petepaff@tut.by

27.1О.О6//Д.П.

ІПЕНЯ ІГАР (Пеня Нгорь, Репіа Ihar) спявак, піяніст.

Нарадзіўся 29.10.1952 у Астрахані. Пазней сям’я пераехала ў Днепрапятроўск, дзе ён скончыў музычную школу і музычную вучэльню па класе акардэона. Ад 1975 да 1977 у складзе ансамбля «Водограй», з якім запісаў музыку да фільму «Дорогой мальчмк». Ад 1977 да 1980 працаваў у Сочы, выступаў у шэрагу рэстарацыйных ансамбляў, ад 1980 да 1998 у складзе ансамбля «Песняры», ад 1998 у «Белорусскнх Песнярах». Аўтар песні «О, дай мне, Господм, забыть» (на верш А. Блока). Гастролі: гл. «Песняры», «Белорусскне Песняры».

Фестывалі: гл. «Песняры», «Белорусскме Песняры».

Дыскаграфія: гл. «ГІесняры», «Белорусскне Песняры»; сольны CD «Когда мы былм юны» («Белорусскне Песняры Рекордз», 2005).

Кантакт: www.bel-pesniary.ru

03.04.06//Д.П.

І«ПЕСНН НАД СОЖЕМ» вакальна-інструментальны ансамбль Гомельскай абласной філармоніі.

Існаваў ад 1971 да 1974. У складзе калектыву выступалі Анатоль Ярмоленка вакал, Мікалай Сацура клавішныя («1974), Міхаіл Смальмузычны кіраўнік, баян, Андрэй Луцай гітара, домра, Валерый Прыгожаўгітара (-> 1974), Марк Зялінскі балалайка, Анатоль Шчытаў бас-гітара, баян, Анатоль

Торбачкін барабаны, вакал, Генадзь Балабанаў барабаны, Віктар Ананчанка клавішныя, вакал, Аляксандр Аўдзевіч трамбон, Віктар Клімовіч флейта, саксафон, Анатоль Аляксандраў, салісты-вакалісты Юлія Казлова, Уладзімір Смірноў, Васіль Ліфанаў, Алег Дзегцяроў. Гэты ансамбль быў непасрэдным папярэднікам ВІА «Сябры».

O8.O3.O5//www.syabry.com.

І«ПЕСНЯРЫ» вакальна-інструментальны ансамбль.

Утварыўся ў верасні 1969 у Мінску на базе ансамбля «Лявоны» акампанавальнага складу эстраднага paera «Лявоніха» БДФ. Першапачатковы склад: Уладзімір Мупявін гітара, вакал, Валерый Мулявін вакал, Валерый Яшкін клавішныя, ліра, fleaHip Тышко бас-гітара, Уладзіслаў Місевіч флейта, саксафон, вакал, Аляксандр Дзямешка барабаны,

вакал, Валянцін Бадзьяраў скрыпка, Валерый Гурдызыяні трамбон. Аснову рэпертуару калектыву складалі апрацоўкі беларускіх народных песень, песні савецкіх кампазітараў, аўтарскія песні ўдзельнікаў ансамбля, якія выконваліся пераважна на беларускай і расейскай мовах. Цягам гадоў калектыў падрыхтаваў і падаў са сцэны такія праграмы, як «Песня пра долю» (муз. У. Мулявіна на вершы Янкі Купалы, 1976), цыкл апрацовак абрадавага фальклору (1980), «Гусляр» (муз. Ігара Лучанка, 1978), «Я не паэта» (муз. У. Мулявіна, сл. Янкі Купалы, 1982), «Через всю войну» (муз. У. Мулявіна, сл. розных паэтаў, 1984), «Во весь голос» (муз. У. Мулявіна, сл. У. Маякоўскага, 1987), «Вянок» (муз. У. Мулявіна, сл. М. Багдановіча) і інш.

У 1976 калектыў першым з ліку ансамбляў папулярнай музыкі СССР ажыццявіў гастрольны тур па ЗША. У розныя гады ў складзе калектыву

выступалі Анатопь Кашапараў, Пеанід Барткевіч, Валерый Дайнэка, Ігар Пеня вакал, Уладзімір Нікалаеў, Аркадзь Эскін, Ігар Палівода, Алег Молчан клавішныя, Барыс Бернштэйн, Мікалай Няронскі басгітара, Уладзімір Ткачэнка, Аляксандр Растопчын, Віктар Малчанаў гітары, Алег Аверын гітара, вакал. У 1998 у выніку творчага канфлікту большасць музыкаў пакідае ансамбль, утвараючы групу «Белорусскне Песняры». У. Мулявін набірае новы склад. Па ягонай смерці з ансамбля летам 2003 сыходзіць чарговая група музыкаў на чале з Л. Барткевічам. У канцы 2006 у ансамблі выступалі: Валерый Скаражонак вакал (*жнівень 2003), Вячаслаў Шарапаўвакал, клавішныя (*жнівень 2003), Сяргей Шкурдзэ барабаны, вакал (*жнівень 2003), Алег Жалезнякоў вакал, гітара («жнівень 2003), Раман Козыраў клавішныя, вакал («жнівень 2003), Андрэй Шчыткавец бас-гітара, вакал (««Палац», жнівень 2003), Аляксандр Камлюк гітара (*студзень 2004, «Эгопст» -* 2007), Вячаслаў Ісачэнка гітара, вакал (*травень 2005).

Гастролі: Чэхаславакія (1971), Балгарыя, ФРГ, Швейцарыя, Румынія (1974), Польшча, Вугоршчына (1975), Францыя, Югаславія, ЗША, Канада (1976), ЗША (1977), Фінляндыя, Югаславія (1978), краіны Цэнтральнай Амерыкі (1981), Вугоршчына (1983), Польшча (1984), Індыя, Бірма, Манголія (1985), В’етнам (1989), краіны Афрыкі (1991), КНДР (1992), ФРГ (1993),

Фестывалі: «Sopot» (Польшча, 1971), музычны кірмаш MIDEM (Каны, Францыя, 1975), фестываль

палітычнай песні ў Хельсінкі (1978), «Varadero» (Гавана, 1983), фестываль духоўнага адзінства (ЗША, Арызона, 1994), міжнародны фестываль «Millenium» (Нью-Йорк, 2001) і інш. Узнагароды: лаўрэат II прэміі IV Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады (Масква, 1970), лаўрэат I прэміі Усесаюзнага конкурсу савецкай песні (Мінск, 1973), фестывалю савецкай песні ў Зялёнай Гуры (Польшча, 1973), X Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў (Берлін, 1973), міжнароднага фестывалю песні «Залаты леў» (Лейпцыг, 1974), міжнароднага конкурсу артыстаў эстрады «Залаты Арфей» (Балгарыя, 1974), «Золотой днск» фірмы «Мелодмя» (1982), лаўрэат прэміі ЛКСМБ (1976), ВЛКСМ (1977).

Дыскаграфія: альбомы «Песняры» («Мелодня», 1970), «Песняры 2» («Мелодмя», 1974), «Песняры 3» («Мелодпя», 1978), «Песняры 4» («Мелодня», 1978), «Гусляр» («Мелодня», 1979), «Зачарованая мая» («Мелодмя», 1983), «Через всю войну» («Мелодня», 1985), «Pesnyary» («United Artists», ЗША, 1978), CD «Песняры 2001» («Ковчег», 2001, перавыд. як «Молодость моя...» «Союз», 2003), «Песняры». Лучшее, ч. 1,2» («Ннкнтнн», 2003), «Песняры». Лучшне песнн, ч. 1,2» («Альфа-Стнль», 2003), «Песняры». «Антологня» (8 альбомаў, «Moroz Re­cords», 1998), «Гусляр» («Boheme Music», 2000), «Песняры» («Philips», 1994), «Песняры» («SNC Records», 1995), «Нашм любпмые» («Мелодмя», 1998), «Песняры» («Moroz Re­cords», 1998), «Песняры» (MP3 зборнік, «РМГ Рекордз», 2000), «Золотой днск» (зборнік, «Vigma», 2005), «Распавядальная» («West Records»,

2007); міньёны «Песняры» («Мелодмя», 1971), «Песняры» («Мелодпя», 1972), «Песняры» («Мелодмя», 1973), «Песняры» («Мелодня», 1974), «Песнн мз кннофмльма «Ясь і Яніна» («Мелодмя», 1975), «Песняры» («Мелодня», 1976), «Песняры» («Мелодня», 1977), «Песняры» («Мелодня», 1979), «Зачарованая мая» («Мелодня», 1982); трэкі «Дрозды» і «Нашн любммые» (у зборніку без назвы «Мелодпя», 1973), «Берёзовый сок» (у зборніку «Всем, кто любш песню» «Мелодпя», 1973), «Дрозды» і «Берёзовый сок» (у зборніку «С Новым годом!» «Мелодпя», 1973), «Нашн любнмые» (у альбомах Д. Тухманава «Эта весёлая планета» «Мелодмя», 1974, «Белый танец» «Мелодпя», 1976, у зборніках «Есть глаза у цветов» «Мелодмя», 1976, «Песнн на стнхн М. Шаферана» «Мелодмя», 1976), «Белоруссня» (у зборніку «Вокально-мнструментальные ансамблн» «Мелодмя», 1976, «Песнн А. Пахмутовой» «Мелодмя», 1977), «За полчаса до весны» (у зборніку без назвы «Мелодмя», 1978; зборніку «Песняры», Алла Пугачёва, «Поюіцме сердца...» «Мелодпя», 1978), «Вологда» (у зборніку «Для вас, женіцнны!» «Мелодня», 1978), «Перапёлачка», «Машанька», «У месяцы верасні» (у альбоме «Песняры» «Орэра» «Мелодмя», 1978), «Белоруссмя», «До третьмх петухов», «Беловежская пуіца» (у альбоме «Песнн Александры Пахмутовой» «Мелодня», 1978), «Ой, рана на Йвана» (у зборніку «Наша песня» «Мелодмя», 1978), «30.000 дней» (у альбоме «30.000 дней. Песнм О. Нванова» «Мелодмя», 1988, у альбоме «Пркзнанне. Песнм на

стпхн А. Жнгарева» «Мелодмя», 1989), «Маналог сабакі» (муз. I. Паліводы, сл. П. Макаля, у зборніку «Хіт-парад «Беларускай маладзёжнай» «Мелодпя», 1990), «Тальяночка», «Беловежская пуіца» (у зборніку «Песня о Родмне» «Мелодмя», 1987), «Мой родны кут» (муз. I. Лучанка, сл. Якуба Коласа), «Балада аб маці» (муз. I. Лучанка, сл. Аркадзя Куляшова), «Вераніка» (муз. I. Лучанка, сл. М. Багдановіча), «Добры вечар, дзяўчыначка» (муз. I. Лучанка, сл. народныя) усе ў альбоме «Песні Ігара Лучанка» «Мелодмя», 1978), «Белорусспя», «Каждый четвёртый», «Ты мне вясною прыснілася», «Добры вечар, дзяўчыначка» (усе ў зборніку «Мінскі сувенір» «Мелодпя», 1980).

Кіно, відэа: «Песняры» («Тэлефільм» Дзяржтэлерадыё БССР, рэж. Уладзімір Арлоў, 1971), «Ясь і Яніна» («Беларусьфільм», рэж. Ю. Цвяткоў, 1976), «Дмск» («Мосфнльм», рэж. А. Стэфановіч, 1978), «20 ммнут с «Песнярамн» («Ленфнльм», 1980), «Атакже цнрк» (рэж. У. Арлоў, 1983), «Через всю войну» (рэж. С. Лук’янчыкаў, 1984), песні і аранжаванні У. Мулявіна выкарыстоўваліся ў спектаклі «Мікітаў лапаць» (па п’есе М. Чарота, ТЮГ, Мінск, 1974), кінафільмах «В земле нашей корнм» («Беларусьфільм», 1975), «Камедыянт» (рэж. У. Арлоў, 1987); кліп «Распавядальная» (2007). Кантакт: www.pesnyary.by

15.О7.О7//Д.П., фота У. Парфянка.

«ПЕСНЯРЫ» п/к Л. Барткевіча вакальна-інструментальны ансамбль.

Утварыўся з ініцыятывы Леаніда

Барткевіча ў жніўні 2003 пасля таго, як група музыкаў БДА «Песняры» пакінула гэты калектыў. Склад: Л. Барткевіч мастацкі кіраўнік, вакал, Сяргей Мядзведзеў гітара, Алег «Паганіні» Усціновіч бас-гітара, аранжаванне, кампазіцыя, ГІавел Заяцвакал, клавішныя, барабаны, кампазіцыя (-» люты 2004, «Песняры» п/к I. Свечкіна), Вадзім Касенкавакал, бас-гітара, клавішныя (-* люты 2004, «Песняры» п/к I. Свечкіна), Уладзімір Стамаці вакал (-* люты 2004, «Песняры» п/к I. Свечкіна), Міхаіл Долатаў вакал (*2004), Ян Жанчак вакал, альт (*2004), Юрый Рудакоўскі барабаны (*2004), Павел Хасанаў клавішныя (<2004 -» 2006), Генадзь Бліноў клавішныя («2006). Рэпертуар калектыву заснаваны на вядомых песнях, якія выконваў ансамбль «Песняры», песнях кампазітараў савецкага часу, а таксама на арыгінальных творах і апрацоўках беларускіх народных мелодый.

Гастролі: пераважна па Расеі. Дыскаграфія: «Не во сне лн» («Vigma», «Ннкнтнн», 2005). Кантакт: www.pesnyary.borda.ru 07.1106//Д.П.

І«ПЕСНЯРЫ» п/к I. Свечкіна ва-

кальна-інструментапьны ансамбль. Утварыўся ў лютым 2004 пасля таго, як частка музыкаў пакінула склад калектыву «Песняры» п/к Л. Барткевіча. У ансамблі выступаюць: Аляксандр Віслаўскі клавішныя (««Rouble Zone»), Віктар Малчанаў гітара (*«Песняры», Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі), Павел Заяц вакал, клавішныя, барабаны, кампазіцыя (адначасова «Лявоны»,

БДА «Песняры»), Вадзім Касенка вакал, клавішныя, бас-гітара (*Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, БДА «Песняры»), Уладзімір Стамаці вакал, Аляксандр Марозаў бас-гітара, бэк-вакал (*2006 Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, БДА «Песняры»), Рэпертуар калектыву заснаваны найперш на вядомых шлягерах са спадчыны «Песняроў». Гастролі: пераважна па Расеі.

07.11.06//Д.П.

ПІЛІПЕНКА ІВАН (Пмлмпенко Мван, Pilipenka Ivan) гітарыст, кампазітар.

Нарадзіўся 11.04.1964 у Гомелі.

Авалодаў гітарай самастойна. Апрача гэтага, грае на гуслях, бандуры, цымбалах, сітары, тары, сазе, мандаліне, арфе. Як музыка дэбютаваў у першай палове 80-х, супрацоўнічаў з У. Ухцінскім, Віктарам Вуячычам, групамі «Галерея снов», «Сябры», «Эдгар По». Выступае пераважна сола, часам з сесійнымі музыкамі, выконваючы эксперыментальную аўтарскую гітарную музыку з ужываннем электроннай апрацоўкі гуку. Гастролі: канцэрты ва Уладзівастоку, на Сахаліне, у Яраслаўлі, Мінску. Фестывалі: «Ренессанс гнтары» (Гомель, 1995, 1997, 2000, 2004).

Дыскаграфія: альбомы у складзе «Галерен снов» дэма-альбомы «Для друзей» (1993), «Мечта по заказу» («Ковчег», 1995), «Прнммтмв» (1997), сольны CD «Рнсункн на воде. Акустнка-ммпрессно» (аўт. выд., 2004); трэкі на дэма-альбомах «Ренессанс штары» (1995, 1997, 2000, 2004).

Кантакт: +375 (1232) 53-83-91 (пр.).

12 .O2.O6//N.N.

I «ПМНГВМНЫ« група з Мінску. Утварылася ў 1965, выконвала як вядомыя песні заходніх калектываў, так і ўласныя творы, трымаючыся стылю біг-біту, рок-н-ролу і блюзу, спяваючы на расейскай і ангельскай мовах. Група выступала складам: Аляксандр Няхайчык гітара, Уладзімір Іванін барабаны, Аляксандр Валодзькін сола-гітара, Андрэй Плясанаў басгітара. Спыніла існаванне ў 1968. Фестывалі: I Рэспубліканскі фестываль біт-музыкі (Мінск, 1968).

Кантакт: aplesanov@mail.ru; +375 (17) 206-59-43

07.01.06//ДП.

ПЛОТНІКАВА ВОЛЬГА (Плотннкова Ольга, Plotnikava Volha) спявачка, выканаўца сучаснай папулярнай песні, аўгар тэкстаў.

Нарадзілася 16.05.1980 у Івацэвічах Брэсцкай вобл. У 2003 скончыла БДПУ ім. М. Танка па спецыяльнасці біёлаг-валеёлаг. Творчы шлях распачала ў 1998 як салістка студыі «Красные звёзды». У 2001-02

працавала ў складзе музычнага калектыву за мяжой. Ад 2003 распачала сольную кар’еру. Спявае пераважна на расейскай мове. Прадзюсаваннем яе займаецца Генадзь Маркевіч. Найбольш вядомыя песні «Любовь под дождем», «Все не беда», «Онм», «Падает снег».

Гастролі: Белгарад, Санкт-Пецярбург (2005).

Фестывалі: «Славянскмй базар 2004», «Мальвы» (Беласток, Польшча, 2004).

Дыскаграфія: альбомы CD «Гдето» (2005), «Так бывает» («West Records», 2007).

Кіно, відэа: кліпы «Любовь под дождем», «Онм», «Где-то» (рэж. А. Коршак, 2004), «Такбывает» (2006).

Кантакт: www.plotnikova.com; olga@plotnikova.com;

+375 (29) 629-91-15

14.11.07//Д.П.-А.Р.

І«ПЛОХНЕ ДЕТН» брэсцкі калектыў, які выступае ў стылі пап-року.

Утварыўся ў 1997 складам: Георгій Кяскевіч гітара, Кірыла Самойлаў бас-гітара, Юрый Монін гітара, вакал, Мікіта Монін вакал плюс запрошаныя барабаншчыкі. У 1998 на месцы Г. Кяскевіча і М. Моніна прыйшлі Мікалай Сурмач гітара (-» 2002), Ірына Чашанок клавішныя, вакал (-> 1998 *Наталля Руцкая), Уладзімір Старавойтаў барабаны. У сярэдзіне 2004 група выступала складам: Ю. Монін, Аляксандр Леўчанка бас-гітара («1999), Юрый Галоўчанка гітара («2002) плюс запрошаныя барабаншчыкі.

Дыскаграфія: трэк «Осеннмй дождь» (у зборніку «Брест-рок-журнал 2» «Брестон», 1999).

Кантакт: +375 (162) 26-33-71 (пр.

Ю. Моніна).

17.06.04//Г.Ш.

ПЛЯСАНАЎ АНДРЭЙ (Плесанов Андрей, Plesanau Andrei) гітарыст, вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў.

Нарадзіўся 11.12.1948 у Мінску.

У 1980 скончыў рэжысёрскі факультэт БДТМІ па спецыяльнасці рэжысёр драмы. Творчы шлях у музыцы пачаў як бас-гітарыст мінскай групы «Пннгвнны» ў 1965. Ад 1968 да 1970 працаваў артыстам эстрады БДФ, ад 1970 да 1972 музыка групы «Пралескі» ДК МВАІД, пасля чаго на працягу году з’яўляўся ўдзельнікам ансамбля «Славяне» ДК чыгуначнікаў. Ад 1973 да 1980 выступаў у складзе мінскіх рэстарацыйных калектываў, у 1980-92 рэжысёр кінастудыі «Беларусьфільм». У 1998 вярнуўся да музыкі, заснаваўшы групу «Проідай, молодость» (ад 2001 «P.L.A.N.»),

У творчасці трымаецца традыцый рок-н-ролу і блюзу, піша і выконвае песні пераважна па-беларуску. Сярод найбольш вядомых песень «Шукальнікі сэнсу», «Шынкарачка», «Рок-н-рол шанц», «Вялікае калі ласка», «Купальскі рок-н-рол».

Фестывалі: у складзе «Ппнгвннов» I Рэспубліканскі фестываль біт-музыкі (Мінск, 1968), фестывалі «Студенческая весна» (Мінск, 1971, 1972, 1973), «Рок протнв СПНДа» (Мінск, 2000), «Рок-каранацыя» (2001,2006), «Блюз жыве ў Мінску» (2002), «Noc bluesowa» (Рава Мазавецка, Польшча, 2003).

Дыскаграфія: гл. «P.L.A.N.».

Іншая інфармацыя: ад сярэдзіны 60-х займаецца жывапісам. У 2002 ягоная карціна «Матылі тут больш не жывуць» была ўключана ў га