Край  Вадзім Грудзько

Край

Вадзім Грудзько
Выдавец: Рыфтур
Памер: 252с.
Мінск 2005
111.03 МБ

 

2005

БЕЛАРУСЬ

КРАЙ

БЕЛАРУСЬ

ФОТАПОГЛЯД

ВАДЗІМ ГРУДЗЬКО

КАНЦЭПЦЫЯ АЛЕСЬ КАМОЦКІ МАСТАК ЗЬМІЦЕР ГЕРАСІМОВІЧ

СЛОВА пра кнігу

РЫГОР БАРААУАІН

СТВАРЭНЬНЕ АЛЬБОМА АЖЫЦЬЦЯЎЛЯЛАСЯ БЕЗ ФОТАМАНТАЖА, АЎТАРСКАЕ БАЧАНЬНЕ ЦАЛКАМ ЗАХАВАНАЕ

У АЛЬБОМЕ 240 ЗДЫМКАЎ. ЗРОБЛЕНЫХ НА СТУЖЦЫ «KODAK» ФОТААПАРАТАМ «MINOLTA» DYNAX 7 № 00009827

ТЭХНІЧНЫ КАНСУЛЬТАНТ ІВАН ШУМСКІ

ВЫЛАВЕНТВА «РЫФТУР»

ДРУКАРНЯ «NEOGRAFIA», СЛАВАКІЯ

WWW.BY-LAND.COM

WWW.BY-KRAJ.COM

ISBN 985-6700-15-9

9 789856 700159

© В. ГРУДЗЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 


ААГНАНЬ АУМКУ ВЕТРУ.

К.РАЙ - ГЭТА ДЗЯРЖАВА ВЕЧНАЯ I НЕЗАЛЕЖНАЯ. ГЭТА ДЗЯРЖАВА ДУШЫ. ТОЛЬКІ КРАЙ МОЖНА НАЗВАНЬ РОДНЫМ. A HE ТРАДЫ 1_1ЫЙНУЮ ДЗЯРЖАВУ. ДЗЯРЖАВЫ УЗЬНІКАЮНЬ I ЗЬНІКАЮНЬ. УЗБУЙНЯЮШІА I ДРАБНЕЮЦЬ.

РАЗДАЮЦЦАЎ ПАЯЧОХ I ПАДЦІНАЮЦЬ ЧЭРАВА. ВАЮЮНЬ АДНАЗ АДНОЮ ЗА 3EMA1. ЗАТЭРЫТОРЫІ ЎПЛЫВУ. МЕЖЫ ДЗЯРЖАВЫ АХОЎВАЮННА. ПІЛЬНУЮЦЦА ТОЙ САМАЙ ЖАЗБРОЯЙ ЗЬНІШЧЭНЬНЯ Й ЗАХОПУ.

К.РАЙ. ЁНАБЖЫТЫ ДУШАМІ ПРОДКАЎ, МЕЖЫ ЯГОНЫЯ АКРЭСЬЛЕНЫ НЕБАКРАЕМ. АШЧАДЖАЮНЬ КРАЙ. СЬЦЕРАГўЦЬ СПАКОНВЕЧНЫЯ БОЖЫШЧЫ ПЯРУН I ВАДАДЫХ. ЛЯСУН 1 ХАТНІК, ЖОГАЛЬ I ХМАРАПАС.

КУЛЫ Б ЧАЛАВЕКА HI КІДАЎЛЁС, РОДНЫ КРАЙ УСЭРНЫ ЯГОНЫМ ЖЫВЫ I НЕАЗМРОЧАНЫ. ДА СКОНУ.

ВЯЛІКІ КРЫВІЧ. КШЧОНЫ ПАГАНЕН УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ ЛЮБІЎ СЬПЯВАЦЬ ПЕСЬНЮ ВАЯРОЎ КАСТУСЯ КАЛІНОЎСКАГА:

КРАЮ НАШ.

РАЮ НАШ...

У РОАНЫМ КРАІ ЎСЁ НЕЗВЫЧАЙНАЕ. ЎСЁ АСАБЛІВАЕ - ХМАРЫ Й ПАПЛАВЫ. КРЫНІНЫ Й КРЫГАХОАЫ. ПУШЧЫ Й ВЕРАСЫ, КРАСКІ Й КАЛАСЫ, ПЧОЛЫ Й ШЭРСЬНІ, ТУМАНЫ Й ВААУНЫ...

ЖЫВАЯ ГАСПОДА, ЗЯЛЁ НАЯ ЎВЕСНУ, ЗАЛАТАЯ ЎВОСЕНЬ. ХАЛОДНАСРЭБРАЯ ЎЗІМКУ- БАЖНІНА. ДЗЕ MOAH1L1A ДУША. СПАВЯДАЕННА. KAEUUA, СПОДЗЕВУ ПРОСІЦЬ.

ў БАЖНШЫ ДЫХАЮЦЬ СЬНЕНЫ ДАЛЯГЛЯДУ. НАСТРОЙ СВОЙ МЯНЯЕ НЕБАДЫХ, ХАВАЕ ЎСБМЕШК.У ЖЫВАДОЛ. БО КАРАНІ КАЗЫЧУНЬ.

КАРАНІ ПАГАНСТВА. ІМІ МЯНОЎНА Й ТРЫВАЛІННА КРЫВІЦКАЯ ДУША. ПАГАНСТВА ДАЕ НЯСХІБНАСЬЦЬ I НЯЗЛОМНАСЬНЬ КРЫВШКАМУ РОДУ.

УБАЧЫЦЬ ЗЯМНУЮ КРАСУ Й КАСЬМІЧНУЮ НЕПАўТОРНАСЬНЬ. ЗАГАДКАВУЮ ЗАЛУМЕННАСЬЦЬ Й ДАВЕРЛІВУЮ СПАГАДУ РОДНАГА КРАЮ ДАДЗЕНА НЯ КОЖНАМУ. ГЭТА ПАСІЛЕ ТОАЬКІ ЁНЧЫРАМУ СЭРНУ. ЗАКАХАНАМУ Ў ДЗЕДЗІНУ.

ЎБАНЬКОЎШЧЫНУ. СЕРНУ, ЯКОМУ РЫТМ ДАЎ РОДНЫ КРАЙ.

ВАДЗІМ ГРУДЗЬКО Ў СЭРНЫ НОСІНБ РОДНЫ КРАЙ. КРЫВІНКІ КРАЙ.

ВОЧЫ МАСТАКА БАЧАЦЬ ТОЕ. ШТО ТОІЦЦА АД АБЫЯ КАВАГА ПО31РК.У.

ВАДЗІМАЎ КРАЙ КАНКРЭТНЫ ДА КАЗКАВАСЬЦІ, КАЗКАВЫ ДА МРОЙЛІВАСЫІІ.

ДУША ВАДЗІМАВА БАРОНШНААД НУГЛЯЎ ПОБЫТАВЫХ ДЫ ІДЫЯЛЯПЧНЫХ. ЯНАХОЧА БЫНЬ ВОЛЬНАЮ, ТАМУ Й РОДНЫ КРАЙ НА ФОТААБРАЗКАХ ВАДЗІМАВЫХ ПАЧУВАЕ СЯБЕ НА ВОЛІ.

ВАЛЗІМУ ГРУДЗЬКУ-ЗАКАХАНАМУ Ў КРЫВІЦКІ КРАЙ I МОЙ ВЕРШ «ЕІУГЛІ».

ЖАРАБЯ ІМЧЫЦЬ НАЎСКАПЫТА, СТЫЛЫ ДОЛ ПАДКОВАЎ ШАЛ АБВУГЛІЎ. НА ЗУБАХ ЖАЛЕЗНЫ ПРЫСМАК НУГЛЯЎ. ВОЧЫ ЗАСЬЦІЦЬ ЗОРНАЯ СЛАТА.

ЖЭРАБЯ 3 МУРОЖНАЙ ДАЛАНІ ЖАРАБЯ ЦЯГНУЛА Ц1 НЯ ЎЧОРА.

СЁНЬНЯ МАЛАДАЯ НЕПАКОРА ЦЬВЕЛШЬ- ДУМКУ ВЕТРУДАГАНІ!

цуглі ГНУЛІ. КАБ АКРЭСЬЛІЦЬ ЗЛОСЬЦЬ. ЗУБЫ ЎПАРЦІЎ ГНЕЎ. КАБ ЦУГЛІ ГРЫЗЬЦІ. ВОЛІ HI НІКОЛІ, ЦІ КАЛІСЬШ HE БЫВАЕ - ВОЛЯ ЁСЬЦЬ 1 ЁСЬЦЬ!

У ГЛУХОЙ HI Ў РАДАСНАЙ СЬЛЯЗЕ. ПОКУЛЬ ЗЬНІЧКІ СМУТК.У HE АТУХЛІ. ЗАБАРОНАЙ ВЫГНУТЫЯ НУГЛІ КОЖНЫ ЎПОТАЙ АД СЯБЕ ГРЫЗЕ.

РЫГОР БАРАДУЛІН.

CATCHING THE THOUGHT OF WIND

HOMELAND IS A COUNTRY THAT IS FOREVER AND INDEPENDENT. IT IS A COUNTRY OF SOUL. IT IS A LAND THAT CAN BE CALLED NATIVE, NOT A TRADITIONAL STATE. STATES EMERGE AND DISAPPEAR. EXPAND AND SHRINK GROW BIGGERSHOULDERS AND TIGHTEN UP. FIGHT EACH OTHER FOR TERRITORI ES OF INFLUENCE. THE FRONTIERS ARE DEFENDED AND WATCHED OVER WITH THE SAME ARMS WHICH ARE USED FOR DESTRUCTION

AND OCCUPATION.

HOMELAND. SOULS OF ANCESTORS INHABIT IT. HORIZONS OUTLINE ITS FRONTIERS. ANCIENT GODS - THE THUNDERER(PIARUN) AND THE WATER-SPIR1T (VADADYKH). THE FOREST-SPIRIT (LIASUN) AND THE HOUSE SPIRIT (KHATNIK). THE FIRE SPIRIT (ZOHAL) AND THE CLOUD-HERD (KHMARAPAS) - PROTECT AND GUARD THEM.

HOMELAND WILL LIVE, UNBLEMISHED. IN MAN’S HEART UNTIL THE END OF HIS DAYS, WHEREVER DESTINY TAKES HIM. THE GREAT KRYVICH AND TRUE PAGAN ULADZIMI R KARATKEVICH LIKED TO SING THE SONG OF WARRIORS BY KASTUS KALINOUSKY:

OUR LAND, OUR PARADISE...

HOMELAND IS DISTINCTIVE AND SPECIAL - ITS CLOUDS AND WATER-MEADOWS. SPRINGS AND ICE-DRIFTING. THICK FORESTS AND MOORS. COLOURS AND EARS OF RYE. BEES AND HORNETS, FOG AND ROCKS... A LIVING HOUSEHOLD - GREEN IN SPRING GOLDEN IN AUTUMN, COLD AND SILVERY IN WINTER- IS AN ICON AT WHICH THE SOUL KNEELS TO PRAY. CONFESSES. REPENTS AND ASKS FOR FORGIVENESS. THE WALLS OF SPACE BREATHE IN THE ICON. THE SPIRIT OF HEAVEN CHANGES ITS MOOD, THE LIVING MOOR HIDES ITS SMILE FOR ROOTS TICKLE IT.

THE ROOTS OF PAGEANTRY. IT IS THESE ON WHICH THE KRYVICHYS SOUL IS GROUNDED. PAGEANTRY MAINTAINS THE FIRMNESS AND SOLIDITY OF THE KRYVICHYS NATION. NOT EVERYONE IS CAPABLE OF SEEING THE GRACE OF EARTH AND SPACE. MYSTERIOUS DREAMINESS AND TRUSTFUL COMPASSION. IT IS THE SINCERE HEART THAT IS ABLE TO DO THAT. THE HEART THAT LOVES THE FATHERLAND AND BEATS INSPIRED BY ITS HOMELAND.

VADZ1M HRUDZKO KEEPS THE HOMELAND OF KRYVICHY IN HIS HEART. THE EYES OF THE ARTIST SEE WHAT IS HIDDEN FROM AN INDIFFERENT GLANCE. VADZIM’S HOMELAND IS AS DEFINITE AS A FAIRYTALE AND AS MYSTERIOUS AS A DREAM. VADZIM’S SOUL GUARDS ITSELF FROM EVERYDAY AND IDEOLOGICAL BRIDLES. IT LONGS TO BE FREE: THAT IS WHY HOMELAND IN VADZIM’S PHOTOGRAPHS FEELS FREE.

TH E POEM BRIDLES IS DEDICATED TO VADZIM H RUDZKO WHO LOVES THE LAND OF KRYVICHY.

THIS POEM IS TRANSLATED WORD-FOR-WORD A STALLION IS RUNNING AT ITS FULL SPEED.

THE FROZEN FIELD

IS CHARRED WITH HORSESHOES. HE FEELS THE IRON TASTE OF BRIDLES. EYES BLURRED WITH STARRY RAIN. YESTERDAY THE STALLION WAS DRAGGING HIS LOT FROM MEADOWS FOGGY TERRAIN. TODAY THE REBELLIOUS YOUTH IS TEASING HIM- GO CATCH THE THOUGHT OF WIND! THE BRIDLES WERE BENT TO HOLD HIS FURY. ANGER MAKES THE STALLIONTS TEETH STRONGER TO GRIND THE BRIDLES. FREEDOM CAN NOT BE NEVER OR SOMETIMES.

FREEDOM IS FOREVER!

IN A MUFFLED OR IN HAPPY TEAR UNTIL THE LIGHT OF GRIEF DIES THE BRIDLES BENT FOR PROHIBITION EACH ONE OF US IS GRINDING WITHOUT KNOWING IT.

RYHOR BARADULIN

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.