Прапаганда беларускай літаратуры ў масавых бібліятэках рэспублікі

Прапаганда беларускай літаратуры ў масавых бібліятэках рэспублікі

Выдавец:
Памер: 52с.
Мінск 1986
12.99 МБ
ЗМЕСТ

Прапаганда беларускай літаратуры ў масавых бібліятэках рэспублікі 3
Вывучэнне інтарэсаў чытачоў 4
Індывідуальная работа7
Масавая прапаганда9
Дадатак26
Нам засталася спадчына. (Матэрыял да вечара беларускага народнага фальклору)25
Зямля Беларусі Табой мы сагрэты... (Матэрыял да літаратурнага вечара)27
Многаму ім ты ў жыцці абавязан. (Матэрыял да вечара паэзіі) 30
Трывогі і надзеі часу — трывогі і надзеі паэта. (Матэрыял да вуснага часопіса, прысвечанага творчасці народнага паэта Беларусі Пімена Панчанкі)40
Усімі фарбамі жыцця. (Матэрыял да канферэнцыі чытачоў па творчасці Я. Брыля) 42
Пташнікаў I. Алімпіяда. Воблакі шасцідзесятых: Раман. (Матэрыял да абмеркавання) 43
Кудравец А. Сачыненне на вольную тэму: Раман. (Матэрыял да абмеркавання) 44
Алексіевіч С. У вайны не жаночы твар... (Матэрыял да ўрока мужнасці) 45
Літаратурная віктарына 48
«Беларуская дакастрычніцкая літаратура» 48
«Беларуская савецкая літаратура»49
Метадычныя парады па прапагандзе беларускай літаратуры Дзяржаў-най бібліятэкі БССР імя У. I. Леніна50