Я ўмею думаць і фантазіраваць

Я ўмею думаць і фантазіраваць

Для дашкольнага ўзросту
Выдавец: Харвест
Памер: 64с.
Мінск 2018
39.46 МБ
Я ЎМЕЮ ДУМАЦЬ IФАНТАЗІРАВАЦЬ
	 
	
Я ЎМЕЮ ДУМАЦЬ I ФАНТАЗІРАВАЦЬ
УДК 37.018.1-053.4
ББК 74.92
Я11
Пераклад з рускай мовы: Міраслаў Вячаслававіч Адамчык
Я11 Я ўмею думаць і фантазіраваць. — Мінск : Харвест, 2018. — 64 с. : іл.
ISBN 978-985-18-4190-1.
Ваша дзіця падрасце, і вы, зразумела, захочаце, каб яно развівалася правільна? Тады вам тэрмінова трыба купіць гэта выданне яркія карцінкі і даступная перадача матэрыялу зробяць яго настольнаю кнігаю малыша.
Прачытаўшы яе, дзіця:
— вывучыць літары;
— паспрабуе чытаць па складах;
— пазнаёміцца з лічбамі ды лікамі;
— засвоіць азы лічэння.
УДК 37.018.1-053.4
ББК 74.92
ISBN 978-985-18-4190-1
© Падрыхтоўка і афармленне. ТАА «Харвест», 2017
 
Усё, што ты бачыш на старонцы, мае круглую форму — форму кола. Звярні ўвагу — у кола няма аніводнага вугла.
КРУГ
&
Усе гэтыя прадметы маюць
квадратную форму. У квад-
рата чатыры вуглы, і ўсе яго бакі роўныя — то бок адноль-
КВАДРАТ
кавыя.
ivvv
ТРОХВУГОЛЬНІК
Прадметы, намаляваныя на гэтай старонцы, трохвугольнай формы. У трохвугольніка толькі тры вуглы.
ПРАМАВУГОЛ ЬНІК
СТРЭЛКА
На гэтых
КРЫЖ
СЭРЦА
старонках ты пазнаёмішся
з больш складанымі формамі. Уважліва вывучы іх і паспрабуй запомніць.
ТРАПЕЦЫЯ
ЗОРКА
РОМБ
ПЯЦІВУГОЛЬНІК
Якія фігуры намаляваныя на гэтай старонцы?
Назаві кожную фігуру, абвядзі яе па пункціры, а потым расфарбуй каляровымі алоўкамі.
Уважліва разгледзь прадметы на гэтым малюнку і скажы, якую форму яны нагадваюць.
Якога колеру прадметы на гэтай старонцы? Правільна — СІНЯГА. Якія прадметы сіняга колеру атачаюць цябе цяпер? Расфарбуй васьмінога сінім алоўкам.
Якога колеру прадметы на гэтай старонцы? Правільна — ЖОЎТАГА. Якія яшчэ прадметы жоўтага колеру ты ведаеш? Расфарбуй месяц жоўтым алоўкам.
Разгледзь прадметы на старонцы. Якога яны колеру? Правільна — ЧЫРВОНАГА. Якая вопратка чырвонага колеру ў цябе ёсць? Расфарбуй зорку чырвоным алоўкам.
Якога колеру прадметы на гэтай старонцы? Правільна — ЗЯЛЁНАГА. Што яшчэ ў прыродзе мае зялёны колер? Расфарбуй вусеня зялёным алоўкам.


ЗЯЛЁНЫ
ЧЫРВОНЫ	СІНІ
Разгледзь малюнкі. Што ты на іх бачыш? Пакажы
кожным малюнку прадметы зададзенага колеру.
Знайдзі для кожнай кашулі вешалку адпаведнага колеру.
 
лыя прадметы жоўтым колерам, трохвугольныя —
чырвоным, квадратныя — зялёным, прамавугольныя —
карычневым, а зоркі зрабі сінімі.
Разгледзь прыведзеныя
тут прадметы. Скажы,
якой
яны формы і колеру. А можа, яны складаюцца адразу з некалькіх формаў і колераў? Назаві іх усе.
ЯКАСЦІ ПРАДМЕТАЎ
V *
ВЫСОКІ ХЛОПЧЫК
НІЗКІ ХЛОПЧЫК
НІЗКАЯ ВАЗА
ВАЗА
Пакажы на малюнку ўверсе спачатку вялікія мячыкі, а потым — маленькія.
Якая з дзвюх дзяўчатак вышэйшая, а якая — ніжэйшая?
0
Разгледзь малюнкі на гэтай старонцы. Кожны з іх мае пару. Адзін прадмет у пары вялікі, а другі — маленькі. Пакажы, дзе які.
Уважліва разгледзь малюнкі. Кожны з іх мае пару. Адзін прадмет у пары высокі, а другі — нізкі. Пакажы, дзе які.


Уважліва
намаляваны?
разгледзь малюнак. Хто на ім
Пакажы спачатку ўсіх пінгвінаў, якія плывуць уверх, а па сля — тых, што плывуць уніз.
АДНОЛЬКАВЫ	РОЗНЫ
Уважліва разгледзь малюнкі. Што ты на іх бачыш? Назаві для кожнай парнай ілюстрацыі яе процілеглае значэнне.
плоце кароткія і доўгія
і самы маленькі жолуд. Пакажы на жэрдачкі.
Уважліва разгледзь малюнак і адкажы на пытанні.
Што намалявана на малюнку? Што трымаюць вавёркі ў лапках? Каторая з вавёрак большая: тая, што сядзіць злева альбо справа? Што вышэйшае: дрэвы ці кусты? Якое дрэва самае высокае, а якое — самае нізкае? Знайдзі самы вялікі
ГІакажы самую доўгую гірлянду і самую кароткую.
A
ПАМЯЦЬ, УВАГА, ЛОПКА
Якія жывёлы намаляваныя на малюнках уверсе? А якія літары ты бачыш каля кожнай з іх? Пастарайся запомніць, побач з якой жывёлкай стаіць пэўная літара. Пасля гэтага захіні верхнюю частку старонкі аркушам паперы і паспрабуй прыгадаць, якая літара была пазначана каля кожнай жывёлкі.
Уважліва разгледзь малюнак. Пастарайся запомніць, хто на чым грае. Загарні кніжку і пералічы ўсіх жывёлак ды іхнія музычныя інструменты.
Уважліва разгледзь малюнкі. Што на іх намалявана? Што агульнага паміж гэтымі малюнкамі? А чым яны адрозніваюцца? Знайдзі як мага болей адрозненняў паміж выявамі.
(’W Т
Дапамажы мышанятку сабраць усе схаваныя пад зямлёй прадметы. Для гэтага знайдзі патрэбны шлях і пры дапамозе каляровых алоўкаў правядзі лініі ад мышаняці да кожнага прадмета.
Уважліва разгледзь малюнкі на гэтай старонцы. Хто на іх намаляваны? Знайдзі і пакажы такіх самых рыбак на малюнку з суседняй старонкі. Якіх рыбак не знайшлося на малюнку?
Уважліва разгледзь малюнкі. Што на іх намалявана? Чым падобныя гэтыя малюнкі, а чым яны адрозніваюцца? Знайдзі і пакажы ўсе адрозненні.
Як адным-двума словамі можна назваць кожную групу
прадметаў? Знайдзі ў рамачках па адным лішнім прадмеце. Чаму ты выбраў менавіта іх?
Уважліва разгледзь малюнак. Як мяркуеш, куды едзе гэта сям’я? Што лішняе яны ўзялі з сабой для адпачынку на прыродзе? Чаму ты так лічыш?
Якія прадметы намаляваныя на гэтай старонцы? Што паміж імі агульнага? А чым яны адрозніваюцца адзін ад аднаго? Якія віды транспарту прызначаныя для перамяшчэння па вадзе? А па паветры? Які транспарт прызначаны для перавозкі груза?
Разгледзь малюнак. Што на ім намалявана? Якія памылкі зрабіў мастак на гэтым малюнку?Уважліва разгледзь малюнкі. Што на іх намалявана? Як ты думаеш, што было спачатку, а што — потым? Пастаў малюнкі ў патрэбнай паслядоўнасці.
ДРОБНАЯ МАТОРЫКА
Што намалявана на гэтым малюнку? Дапамажы пірату аднесці скарбы на карабель. Для гэтага знайдзі правільны маршрут і пазнач яго лініяй пры дапамозе алоўка.


Абвядзі контуры паводле ўзору: спачатку па пункцірных лініях, а потым па суцэльных. Пры гэтым старайся не адрываць аловак ад паперы.
Якія прадметы ты бачыш на ім бракуе? Акуратна дамалюй фарбуй малюнкі.
гэтай старонцы? Якіх дэталяў элементы, якіх нестае, і рас-15».
JRSS ІШ
Што намалявана на гэтай старонцы? Якога колеру павінен быць снегавічок? А астатнія элементы малюнку? Акуратна расфарбуй іх алоўкамі адпаведных колераў.


Акуратна указанага Прыдумай
зафарбуй кожную частку малюнка алоўкам колеру. Якая жывёла ў цябе атрымалася? гэтаму сабаку мянушку.


Намалюй грыбок па клетачках. Як завецца такі грыб? Расфарбуй яго алоўкамі патрэбных колераў.

Дапамажы зайчыку і куранятку пафарбаваць велікодныя яйкі паводле ўзору. Уважліва расфарбоўвай усе дэталі малюнкаў, не выходзячы за іх абрысы.


называюцца?
А якія ягады ты яшчэ ведаеш? Дакраніся паль чыкам з фарбай да кожнай ягадкі, намаля ванай унізе старонкі.
Пры дапамозе пальчыкаў, акунутых у фар /, можна атрымаць каляровыя плямкі.

А ты ведаеш, што маляваць можна з дапамогай штампа? У якасці штампа можна выкарыстоўваць драўляныя фігуркі, коркі (пробкі), сцірку і да г.п. Паспрабуй будзе весела!
Дапамажы зайку ўпрыгожыць ручнік з дапамогай штампаў.
Правядзі нітачкі траных шарыкаў,
рук клоуна да паве яны не адляцелі.
Дамалюй промнікі сонейку, каб яно ярчэй свяціла.
Дамалюй падаючыя як ідзе дожджык.

намалюм на ен розна
святочнан
Зрабі гэтую елку каляровыя шарыкі.
Абвядзі па контуры мячык і расфарбуй яго паводле аднаго з узораў. Якія яшчэ прадметы круглай формы ты ведаеш?


ЛЕПІМ 3 САЛЕНАГА
прыбяры
зяленым
! лапы сінім,
аранжавым і чырвоным белым і чорным. Дай
Табе спатрэбяцца:
•цеста;
•качалка;
•стэка;
• пэндзлік;
• шкляначка з вадой;
• гуаш жоўтага, чырвонага, аранжавага, зялёнага, сіняга белага і чорнага колераў.
колерамі. Вочкі
аранжавым. Пёркі і крыло
лішняе цеста і пастаў выраб высыхаць у духоўку.
4. Выраб, які высах і астыў, расфарбуй. Тулава пеўніка зафарбуй жоўтым колерам. Грабянёк і бародку — чырвоным, а дзюбку
Этапы працы
1. Раскачай цеста ў пласт.
2. Стэкай намалюй на ім


пастаў выраб высыхаць
Табе спатрэбяцца:
•цеста;
•качалка;
•стэка;
• пэндзлік;
• шкляначка з вадой;
• гуаш белага, чорнага і аранжавага колераў
лішняе цеста і у духоўку.
Стэкай намалюй на ім пінгвіна.
Выражы выраб па контуры, прыбяры
ЛЕПІМ 3 САЛЕНАГА ЦЕСТА ПІНГВІНА
4. Выраб, які высах і астыў, расфарбуй. Белым колерам зафарбуй жывоцік і пыску пінгвіна. Чорным — галаву, крылкі і бакі. Аранжавым расфарбуй носік і лапкі. Чорным намалюй вочкі і бровы. Дай фарбе трошкі падсохнуць. Пінгвін гатовы!
Этапы працы
1. Раскачай качалкай цеста ў пласт
2
лішняе цеста у духоўку.
ЛЕПІМ 3 САЛЁНАГА ЦЕСТА ВЕРТАЛЁТ
Табе спатрэбяцца:
•	цеста;
•	качалка;
•	стэка;
•	пэндзлік;
•	шкляначка з вадой;
•	гуаш белага, жоўтага, сіняга, чырвонага і чорнага колераў.

Этапы працы
1.	Раскачай качалкай цеста.
2.	Стэкай
намалюй на ім верталёт.
3.	Выражы выраб па контуры, прыбяры
і пастаў выраб высыхаць
4. Калі выраб высахне і астыне, расфарбуй яго. Колы і роцік расфарбуй чырвоным колерам, а вочкі — чорным. Вінты зафарбуй жоўтым колерам, а шкло — белым. Дай фарбе крышку падсохнуць. Верталёт гатовы!
Выданне для вольнага часу
Я ЎМЕЮ ДУМАЦЬ I ФАНТАЗІРАВАЦЬ ДЛЯДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ ДЛЯ ЧЫТАННЯ ДАРОСЛЫМІДЗЕЦЯМ
Пераклад з рускай мовы: М. В. Адамчык Адказная за выданне В. Н. Волкава
Падпісана да друку 14.11.2017 г.
Фармат 60x90/8. Папера афсетная. Друк афсетны. Умоў. друк. арк. 2,0.
Наклад 1000 асобнікаў. Замова 3112.
ТАА «Харвест». Пасведчанне абДРВВРДВ№ 1/17 ад 16.08.2013.
Рэспубліка Беларусь, 220073, г. Мінск, вул. Скрыганава, д. 4А, адм. пам. 39.
E-mail рэдакцыі: harvest@anitex.by Наш сайт: www.harvest.minsk.by
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
Пасведчанне аб ДРВВРДВ № 2/102 ад 01.04.2014.
Пр. Незалежнасці, 79, 220013, Мінск, Рэспубліка Беларусь.
Форма і колер
Якасці прадметаў
Памяць, увага, логіка
Дробная маторыка


ВАША ДЗІЦЯ ПАДРАСЦЕ, I ВЫ, ЗРАЗУМЕЛА, ЗАХОЧАЦЕ, КАБ ЯНО РАЗВІВАЛАСЯ ПРАВІЛЬНА? ТАДЫ ВАМ ТЭРМІНОВА ТРЭБА КУПІЦЬ ГЭТА ВЫДАННЕ ЯРКІЯ КАРЦІНКІI ДАСТУПНАЯ ПЕРАДАЧА МАТЭРЫЯЛУ ЗРОБЯЦЬ ЯГО НАСТОЛЬНАЮ КНІГАЮ МАЛЫША.
ПРАЧЫТАЎШЫ ЯЕ, ДЗІЦЯ:
•	ПАЗНАЁМІЦЦА 3 ТАКІМІ ПАНЯТКАМІ, ЯК ФОРМА I КОЛЕР • ДАВЕДАЕЦЦА ПРА ЯКАСЦІ ПРАДМЕТАЎ
•	РАЗАЎЕ ПАМЯЦЬ, УВАГУ I ЛОГІКУ • ПАПРАКТЫКУЕЦЦА Ў ДРОБНАЙ МАТОРЫЦЫ