Куточкі Нясвіжа Замалёўкі з натуры мастака Ул. Лукшы

Куточкі Нясвіжа

Замалёўкі з натуры мастака Ул. Лукшы
Выдавец: Полымя
Памер: 60с.
Мінск 1992
12.35 МБ

КУТОЧКІ

НЯСВІЖА

КУТОЧКІ НЯСВІЖА

ЗАМАЛЁЎКІ 3 НАТУРЫ МАСТАКА УЛ. ЛУКШЫ

 


МІНСК ’’ПОЛЫМЯ” 1992

УДК 908.476.1 (-21 Нясвіж)

Выданне ажыццёўлена за кошт сродкаў аўтара

К

180580000-017      БЗ.157-92

М306(03)—92

ISBH 5-345-00670-9

© Ул. Э. Лукша, 1992

Мой родны кут, як ты мне мілы!.. Забыць цябе не маю сілы!

He раз, утомлены дарогай, Жыццём вясны мае убогай, К табе я ў думках залятаю I там душою спачываю.

Якуб Колас

Вандроўкі па родным краі, знаёмства з яго цудоўнай прыродай, рэкамі і азёрамі, мястэчкамі і гарадамі, старымі паркамі і помнікамі архітэктуры даўно сталі маім любімым заняткам. Яны наводзяць на роздум, абуджаюць творчае натхненне.

Давялося пабываць мне ў Нясвіжы. Гісторыя горада, які ўпершыню ўпамінаецца ў летапісе 1223 года, зацікавіла мяне. Ён быў цэнтрам Нясвіжскага княства, уваходзіў у Вялікае княства Літоўскае, меў магдэбургскае права. У Нясвіжскай друкарні ў XVI стагоддзі выдаваліся кнігі Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага. У XVIII стагоддзі тут дзейнічаў тэатр і кадэцкі корпус для прыватнага войска Радзівіла. У настаўніцкай семінарыі, якая была заснавана ў 1875 годзе, вучыліся класікі нашай літаратуры Якуб Колас і Кузьма Чорны, этнограф Адам Багдановіч (бацька Максіма Багдановіча) і фалькларыст Аляксандр Сержпутоўскі.

Мой родны кут, як ты мне мілы!.. Забыць цябе не маю сілы!

He раз, утомлены дарогай, Жыццём вясны мае убогай, К табе я ў думках залятаю I там душою спачываю.

Якуб Колас

Помнікі архітэктуры і маляўнічасць гарадскога ландшафту не аднойчы вабілі мяне сюды на сустрэчу з прыгажосцю. Увазе жыхароў Беларусі і яе гасцей прапаную свае нясвіжскія замалёўкі.

Уладзімір Лукша


ДАРОГАЎ ГОРАД

РАТУША І ГАНДЛЁВЫЯ РАДЫ   

Зак. 5752

МАНАСТЫР БЕНЕДЫКЦІНАК

ГАЛОЎНЫ УВАХОД

ФАРНАГА КАСЦЁЛА

ВЬЕЗДНАЯ АРКА

3 БОКУ СЛУЦКАН БРАМЫ           

Зак. 5752.

У ЗАМКАВЫМ ПАРКУ                       

ЗВЯРЫНЕЦ

ВЫГЛЯДЗАМКА

3 ПАЎДНЁВАГА БОКУ

ПРАГУЛКІ ЛЯ САНАТОРЫЯ       

ЗАМКАВАЯ ЗВАНІЦА

ЗАМКАВЫ ДВОР                                            

Зак. 5752.

КАЛОДЗЕЖ

АКНО Ў ПАРК

ВЫХАД У САД

ВУГЛАВАЯ ВЕЖА

ПАД’ЕМ НА ВАЛ

ЛЯ САЖАЛКІ

ПАРАДНАЯ ЛЕСВІЦА

КАМІН                                                                                

МУЗЫЧНАЯЗАЛА

КВЕТКІ ЛЯ ЗАМКАВЫХ СЦЕН

МОСЦІК НАД КАНАЛАМ

СЦЯЖЫНКА Ў ПАРКУ

МІШКІ-ЛАСУНЫ

ВЫСТАЯЎ                                                                            

ЛЕБЯДЗІНАЯ САЖАЛКА

ЗГУБІЛА ДЗЯЎЧЫНА ПЯРСЦЕНАК

ПАРКАВАЯ АЛЕЯ

ПРАДЧУВАННЕ ЛІСТАПАДУ

КАЗІНЫ ЛУЖОК                                    

ЗАДУМЕННАСЦЬ

ПАЛЯНКА

ПАМЯЦЬ

УЗНЁСЛАСЦЬ ПАМКНЕННЯУ

НАД ВАДОЮ                                                       

ГРЫБНЫЯ МЯСЦІНЫ                                              

КІНАТЭАТР ”САЛЮТ”                                  

У ПРЫГАРАДНЫМ ЛЕСЕ                   

"МЯДЗВЕДЖАЯ” СЦЕЖКА

ЦЯНІСТАЯ САЖАЛКА

ГУСІНЫ БЕРАГ

ЗАЦІШША

ЛОДАЧНЛЯ ПРЫСТАНЬ                     

Рекламное пзданне

Друкарня ’Перамога”. 222310, Маладзечна, В. Таўлая, 11

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.