Беларуская Навуковая Тэрміналёгія том 2

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

том 2
Выдавец: ARCHE
Памер: 832с.
Мінск 2010
175.19 МБ
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 1
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 3
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 4

Назовы жывёл • Nomina anatomica alboruthenica: Myologia, Splanchnologia, Angiologia • Слоўнік матэматычнае тэрміналёгіі • Слоўнік граматычна-лінгвістычнае тэрміналёгіі • Слоўнік глебазнаўчае тэрміналёгіі • Слоўнік бугальтарскае тэрміналёгіі • Слоўнік хімічнае тэрміналёгіі • Слоўнік сельска-гаспадарчае тэрміналёгіі

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

У чатырох кнігах

Дазваляецца выпусьціць у сьвет.

Неадменны Сакратар Інстытуту Беларускае Культуры В. Ластоўскі.

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

Кніга 2

Тэматычны дадатак да нумару «ARCHE», прысьвечанага беларускаму мовазнаўству 1920-х гадоў, выхад якога заплянаваны на першае паўгодзьдзе 2010 г. Выданьне другое, стэрэатыпнае

Падрыхтоўка арыгінал-макету: Віталь Рыжкоў Дызайн вокладкі: Антон Баранаў Адказны за выпуск: Валер Булгакаў

У афармленьні вокладкі выкарыстаны матэрыялы з калекцыйнага збору У. Ляхоўскага.

ISSN 1392-9682

© ARCHE, 2010

Зьмест

Выпуск 12. Назовыжывёл (1927)................................... 6

Лацінска-расійска-беларускі слоўнік..................... 10

Слоўнік расійскіх тэрмінаў..................................... 42

Слоўнік беларускіх тэрмінаў.................................. 57

Выпуск 13. Nomina Anatomica Alboruthenica (Выпуск другі) (1927)         71

Myologia................................................................. 75

Splanchnologia..................................................... 106

Angiologia............................................................. 169

Увагі..................................................................... 219

Паказчык беларускіх тэрмінаў............................. 232

Выпуск 14. Слоўнік матэматычнае тэрмінолёгіі (проект) (1927) 244

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 249

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 340

Выпуск 15. Слоўнік граматычна-лінгвістычнае тэрмінолёгіі (1927)        385

Расейска-бел арускі слоўнік................................ 389

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 433

Назвы моваў........................................................ 453

Выпуск 16. Слоўнік глебазнаўчае тэрмінолёгіі (проект) (1927)   457

Расейска-беларуска-нямецкіслоўнік.................... 464

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 500

Выпуск 17. Слоўнік бугальтэрскае тэрмінолёгіі (проект) (1928) 514

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 519

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 560

Выпуск 18. Слоўнік хэмічнае тэрмінолёгіі (проект) (1927) 583

Расійска-беларуска-яўрэйскі слоўнік................... 588

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 690

Слоўнік яўрэйскіх тэрмінаў.................................. 725

Выпуск 19. Слоўнік сельска-гаспадарчае тэрмінолёгіі (проект) (1928) 760

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 765

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 807

Аддзел першы, сзрыя V, кніга 12.

БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЁГІЯ

ВЫПУСК ДВАНАЦЦАТЫ

КОШТАМ ІНСТЫТУТУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ У МЕНСКУ — 1927

НАЗОВЫ ЖЫВЁЛ

КОШТАМ ІНСТЫТУТУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬЯУРЫ У МЕНСКУ — 1927

Надрукавана, згодна з пастановай Прэзыдыуму Прыродазнаўчае Сэкцыі ў ліку 1.000 паасобнікаў, паводле ўхваленага Навуковай Радай ка 1926/27 г. выдавецкага пляну.

Адказны Рэдактар, Правадзейны Член Інстытуту Беларускае Культуры Ар. Смоліч.

У гэтым выпуску „Беларускае Навуковае Тэрмінолёгіі“ зьмешчаны назовы пераважна тых жывёл, якія сустракаюцца ў межах Беларусі, а таксама тых, што ўспамінаюцца ў элемэнтарных падручніках па прыродазнаўстве. Пры ўкладаньні проекту назоваў былі выкарыстаны матар'ялы, зьмешчаныя ў слоўніку Насовіча, у „Маскоўска-Крыўскім слоўніку“ Ластоўскага і ў іншых друкаваных выданьнях, а таксама матар'ялы, сабраныя А. Фядзюшыным і іншымі членамі Інстытуту Беларускае Культуры.

На жаль, пры ўкладаньні гэтага зборніку яшчэ не маглі быць выкарыстаны ўсе матар'ялы Слоўніка-Тэрмінолёгічнай Камісіі Інбелкульту, атрыманыя ў вялікім ліку за апошнія часы ад краязнаўчых організацый Беларусі і ад корэспондэнтаў Інбелкульту. Зразумела, што Прыродазнаўчая Сэкцыя глядзіць на гэты сшытак, як на проект, які толькі часова можа адыгрываць ролю даведніка для настаўніка прыродазнаўства ў беларускай сярэдняй школе.

Кожны радавы лацінскі назоў перадаваўся адпаведным беларускім словам і, па магчымасьці, назовы відаў адпаведна перададзены ў беларускай мове двума словамі. Лацінскія назовы ўзяты часткова з кніг: „Л. С. Берг. Рыбы пресных вод Росснн. 2 нзд. Госнздат, 1923“, „М. А. Мензбвр. Птнцы Росснн. Нзд. 2. Москва. 1895“, часткаю з падручнікаў для вышэйшай і сярэдняй школы, ды з іншых крыніц.

Складзены М. Азбукіным проект назоваў разглядаўся спэцыяльнай Тэрмінолёгічнай Камісіяй пры Прыродазнаўчай Сэкцыі Інбелкульту ў складзе І. Серады, А. Фядзюшына, Я. Каранеўскага, М. Поўзік і Яцанткоўскага. 3 боку мовы і правапісу беларускія назовы жывёл перагледжаны Правапісна-Тэрмінолёгічнай Камісіяй Інбелкульту.

Выпуск дапушчаны да выданьня Прэзыдыумам Прыродазнаўчай Сэкцыі ІБК.

ЛАЦІНСКА-РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК

ю

A.

1. Abramis

Леіцн

Лешч

 

2.     „        ballerus L.

Сннец

Лешч сінец

 

3.     „        brama L.

Леш,

Лешч звычайны

 

4.     „        sapa Pallas

Белоглазка,глазач

Лешч белавокі

 

5. Acalephae—

Гл. Discomedusae

Клоп пасьцельны

 

6. Acanthia lectularia L.

Клоп постельный

 

7. Acanthis

Чечеткн

Чачотка

 

8,        „ cannabina

Коноплянка, репо-

Чачотка-кана-

 

 

лов

плянка

 

9.       „ linaria

Чечетка

Чачотка звычай-

 

 

 

ная

 

10. Acanthopterygii

Колючеперые

Калючапёрыя

 

11. Accentor

Завнрушкн

Тынаўка

 

12. Accipiter

Перепелятннкн

Карагольчык

 

13. Accipitres

Птнцы хшцные

Драпежнікі

 

14. Acerina

Ершы

Ерш

 

15.     „ cernua L.

Ёрш

Ерш звычайны

 

16. Acherontia atropos L.

Голова мертвая

Мярцьвяк звычай-

 

 

 

ны

 

17. Acipenser

Осетры

Асяцёр

 

18.       „            güldenstäd-

Осётр русскнй

Асяцёр усходні

 

ti Brandt

 

 

 

19,       „        ruthenus L.

Стерлядь

Асяцёр-чачуга

 

20.       „        stellatus

Севрюга

Асяцёр-пярэсьцік

 

Pallas

 

 

21.       „        sturio L.

Осётр немецкнй

Асяцёр балтыцкі

 

22. Acrania

Бесчерепные

Бесчарэпныя

 

23. Acridiidae

Саранчевые

Шаранчакі

 

24. Acrocephalus

Камышевкн

Чаротаўка

 

25. Actinia

Актнннн

Актынія

 

26. Aeschna grandis L.

Коромысло

Бабка звычайная

 

27. Aglossa

28. Agriotes segetis L.

Без'язычные

ІЦелкун посевный

Безьязыкія

Кавалік засеўны

 

29. Agrotis segetum Hulk

Совка ознмая

Ночнік азімы

 

30. Alauda

Жаворонкн

Жаўранка

 

31.     „ arvensis L.

Жавовонок поле-

Жаўранказвычай-

 

 

вой

ная

 

32.     „ cristata L.

Жаворонок хохла-

Жаўранка сьмя-

 

тый

цей

 

33. Alburnus

Уклейкн

Верхаводка

 

34. Alburnus alburnus L.

Уклейка

Верхаводка звычайная

35. Alcedo

Знмородкн голубые

Зімародак

36. Alces

Лосн, сохатые

Лось

37. Alligator

Аллнгаторы, кайманы

Алігатар

38. Alosa

Сардннкн

Сардынка

39. Amoeba

Амебы

Амэба

40. Ampelis

Свнрпстелн

Амялушка

41. Amphibia

Земноводные,

Вадаземнікі, амфі-

амфнбнн

біі

42. Amphioxuslanceolatus

Ланцетннк

Лянцэтнік тонкі

43. Anamorpha

Насекомые с прямым превраіценнем крылатые

Анаморфы

44. Anas

Уткн

Качка

45.   „ acuta L.

Шнлохвость

Качка шылахвостка

46.    „ boschas L.

Кряква

Качка крыжанка

47.   „ circia L.

Чнрок-трескунок

Качка чырка

48.    „ crecca L.

Чнрок-свнстунок

Качка цыранка

49.   „ domestica L.

Утка домашняя

Качка свойская

50.    „ penelope L.

Свнязь

Качка сьвістунка

51.    „ strepera

Утка серая

Качка неразьня

52.    „ tadorna L.

Утка печанка

Качка пярэстая

53. Anguilla anguilla L.

Угорь речной

Вугор рэчны

54. Anguis fragilis L.

Веретенннца

Сьлівень звычайны

55. Anisoplia austriaca

Жук хлебный,

Грачйнік аўстрый-

Herbst

кузька

скі

56.       „ crucifera

Herbst

Крестоносец

Г рачанік крыжавы

57. Annelides

Червн кольчатые

Анэліды

58. Anodonta

Беззубкн

Начовачкі

59. Anopheles

Комары малярнй-. ные

Малярыйнік

60. Anser

Гусн

Гусь (ж. р.)

61. Anthonomus pomo-

Цветоед яблоне-

Кветкажэр яблы-

rum L.

вый

невы

62. Anthophila

Гл. Apidae

 

63. Anthozoa

Кораллы

Каралі

64. Anthropomorpha

Человекообраз-

Чалавекападоб-

           

ные, человеко-                     ныя

подобные

65. Anthropopithecus

Шнмпанзе

Шымпанза

66. Anthus

Конькн

Стракатка

67. Antilocapra

Антнлопа внлорогая

Віларог

68. Antilope

Антнлопы

Антылёпа

69. Antilopinae

Антнлоповые

Антылёпы

70. Anura

Бесхвостые

Бясхвостыя

71. Aphidae

Тлн

Траўніцы

72. Aphis brassicäe L.

Тля капустная

Траўніца капусная

73.    „ mali Fahr

Тля яблонная

Траўніца яблыневая

74. Apidae

Пчелнные

Пчаліныя

75. Apis mellifica L.

Пчела обыкновенная

Пча*ла звычайная

76. Aplacentalia

Беспоследовые

Бязьмесцаплодныя

77. Aporia crataegi—

Гл. Pieris crataegi

 

78. Aptenodytes

Пннгвнн

Пінгвін

79. Apterygogenea

Насекомые с прямым превраіценнем

Бяскрылародныя

80. Apteryx

Кнвн, бескрылы

Бяскрыл

81. Aquila

Орлы

Арол

82.    „ nobilis Pallas

Беркут

Арол вялікі

83. Arachnoidea

Паукообразные

Павукападобныя

84. Arctomys

Суркн

Байбак

85. Ardea

Цаплн

Чапля

86.    „ minuta L.

Выпь малая

Чапля-лазянік

87.    „ purpurea L.

Чепура рыжая

Чапля чырвоная

88.    „ stellaris L.

Выпь большая

Чапля-бугай

89. Ardetta minuta—

Гл. Ardea minuta

90. Argonauta

Ботнк

Аргонаўта

91. Arion

Слнзнн

Смаўжак

92. Arthropoda

Членнстоногне

Суставаногія

93. Artiodactyla

Парнокопытные

Парнакапытныя

94. Ascaris

Аскарлды

Аскарыда

95.    „ megalocephala

Аскарлда лошадлная

Аскарыда конская

96. Ascidia

Асцнднн

Асцыдыя

97. Asellus aquaticus

Мокрнца водяная, осллк водяной

Макрычніца ва-

 

дзяная

98. Asio

Совы ушастые

Вушанка

99. Aspius Agassiz

Жерехн

Бялізна

100. Astacus fluviatilis

Рак речной

Рак рэчны

101. Asteroidea

Звезды морскле

Зорачніцы

102.    Astur

103.    Athene

Ястреба Сычн

Куратнік Сыч

 

104.   „ noctua Scop.

105.    Auchenia—

Сыч

Гл. Lama

Сыч-сіпель

 

106. Aves

Птнцы

Птушкі

 

107. Avicula

Жемчужннцы

Жамчугоўка

 

108.    Avicularia

109.    Aythya ferina

Паукн-птнцеяды Гл. Fuligula ferina

Птушкаед

 

           

в.

110. Babyrussa

Бабнруссы Бацплла

Бабіруса Бацыля

111.

Bacillus

112.

Bacteria

Бактернн

Бактэрыі

113.

Balaena

Кнты

Кіт

114.

„ mysticetus

Кнт

Кіт грэнляндзкі

115.

Balaenoptera

Полосатнкн

Паскавацік

116.

Balanus

Желудн морскйе

Балян

117.

Barbus

Усачн

Марона

118.

Blaps mortisaga L.

Медляк веіцатель

Смуроднік чорны

119.

Blatta germanica—

Гл. Phyllodromia germanica

120.

Blattidae

Тараканы

Тараканы

121.

Blicca Heckel

Густеры

Цяроха

122.

Blicca bjorkna L.

Густера

Цяроха звычайная

123.

Boa

Боа

Боа

124. Bombina bombina L.

Жерлянка

Жарлянка звычайная

125.

Bombus terrestris L.

Шмель земляной

Чмель земляны

126.

Bombycidae

Шелкопряды

Папрадухі

127.

Bombyx mori L.

Шелкопряд тутовый

Папрадуха шаўкоўна

128.

Bonasa canescens

Sparrm

Рябчнк

Арабок звычайны

129.

Bos

Быкн

Бык

130.

„ anoa

Аноа

Бык аноа

131.

„ bison

Бнзон

Бык бізон

132.

„ bonasus

Зубр

Бык зубар

133.

„ bubalus

Буйвол ннднйскнй, буйвол азнатскнй

Бык бавал

134.

„ frontalis

Гаял

Бык лабан

135.

„ gaurus

Гаур

Бык гаур

136.

„ indicus

Зебу

Бык індыйскі

137.

138.

„ primigenius Botaurus minutus L.—

Typ

Гл. Ardea minuta

Бык тур

139. Botaurus stellaris L.— Гл. Ardea stellaris

 

140. Bovidae

Полорогне

Быкавыя

 

141.

Brachelytra

Гл. Staphylinidae

 

 

142.

Brachiopoda

Плеченогме

Плечаногія

 

143.

Bradypus

Леннвцы

Лянівец

 

144.

Bryozoa

Мшанкн

Мшанкі

 

145.

Bubalus—

Гл. Bos bubalus

 

 

146.

Bubo maximus Ger.

Фнлнн

Пугач вялікі

 

147.

Bucerotidae

Птнцы-носорогн

Птушкі -дзюбарогі

 

148.

Budytes

Трясогузкв желтые

Пліска

 

149. Bufo

Жабы

Рапуха, варопаўка

 

150.

Buprestidae

Златкн

Златкі

 

151.

Buteo

Канюкн

Канюх

 

               

с

152. Caloptenus italicus L.

Саранча нтальянская

Прусік італійскі

153.

Camelidae

Верблюдовые

Вярблюдавыя

154.

Camelopardalis

Жнраффы

Жырафа

155.

„                        giraffa

Жнраффа

Жырафа афрыканская

156.

Camelus

Верблюды

Вярблюд

157.

„ bactrianus

Верблюд двугорбый

Вярблюд двугорбы

158.

„ dromedarius

Верблюд одногорбый, дромадер

Вярблюд аднагорбы

159. Cancer pagurus

Крабб

Краб звычайны

160.

Canis L.

Собакі

Сабака

161.

„ aureus

Шакал

Сабака шакал

162.

„ familiaris

Собака домашняя

Сабака свойскі

163.

„ lagopus

Песец, лнсяца полярная

Сабака паўночны

164.

„ lupus L.

Волк

Воўк

165.

„ procyonoides

Собака енотовая

Сабака янотавы

166.

„ vulpes—

Лнснца

Ліс

167.

168.

Cannabina—

Cantharidae—

Гл. Acanthis cannabina

Гл. Vesicantia

169.

Capra

Козы

Каза

170.

„ hircus

Коза домашняя

Каза свойская

171.

Capreolus

Косуля

Казуля

172.

Caprimulgus

Козодон

Ляляк

173.

Carabidae

Жужжелнцы

Жужалкі

174.

Carabus granulatus L.

Жужжелнца зерннстая

Жужалка зёрневая

 1. Carabus hortensis
 2. Carassius
 3. Carcharias glauca
 4. Carcharodon
 5. Carduelis
 6. Carinatae
 7. Carnivora
 8. Carpocaspa pomonella
 9. Carpodacus
 10. Carpophaga
 11. Castor fiber L.
 12. Casuarius
 13. Catarrhini
 14. Cathartes—
 15. Catoblepas gnu—
 16. Catodon
 17. Caudata—
 18. Cavia
 19. Cavicornia
 20. Cebidae
 21. Cebus
 22. Cecidomyia destructor Say
 23. Centetes
 24. Cephalopoda
 25. Cerambycidae
 26. Cerambyx heros Scop
 27. Ceratodus
 28. Cercocebus
 29. Cercopithecidae
 30. Certhia
 31. Certhiidae
 32. Cervidae
 33. Cervus
 34. „ alces—
 35. „ capreolus
 36. „ elaphus

Жужалка садовая

Карась

Акула белая Кархародон Шчыгол Грэбнягрудыя Мясажэры

Плодажэр яблычны

Чаромашнік Кажаны плодаеды

Бабёр звычайны Казуар Вузканосыя

gnu

Катодон

Г рызуха Пустарогія Капуцынавыя

Капуцын

Гэсэнка шкодная

Тэнрэк Галаваногія Вусачы

Вусач вялікі Рогазуб Мангабэй Сабакападобныя

Паўзунок Паўзункі Аленевыя Алень

 1. Жужжелнца садовая

Карасн

Акула голубая Акула людоед Шеглы Кнлегрудые Хнгцные, плотоядные

Плодожорка ябНЬ       лочная

Чечевнцы

Мышн летучне плодоядные

Бобр

Казуары Узконосые

Гл. Neophron

Гл. Connochaetes Кашалоты Гл. Urodela Свннкн морскне Полорогне Обезьяны шнроконосые настоягцне

Капуцыны

Муха гессенская, комар хлебный

Тенрекн Головоногне

Усачн, дровосекн Усач большой Рогозуб Мангабей

Обезьяны собакообразные

Пшцухн Пншуховые Оленевые Оленн Гл. Alces Гл. Capreolus Олень благородный

Алень звычайны

211. Cestodes

Червн ленточные, глнсты ленточные

Істужнікі

 

212. Cetacea

Кнтообразные

Рыбазьверы

 

213. Cetonia aurata L.

Бронзовка обыкновенная

Кветкаед залаты

 

214. Chamaeleo

Хамелеоны

Хамэлеон

 

215.    Charadrius

216.    Chaulelasmus streperus

Ржанкн

—Гл. Anas strepera

Сявец

 

217. Chelidon urbica L.

Ласточка городская

Падластаўка гарадзкая

 

218. Chelonia

Черепахн

Чарапахі

 

219. Chimaera

Хнмеры

Хімэра

 

220. Chinchilla

Шнншнллы

Шыншыля

 

221. Chiromys

Руконожка, ай-ай

Рукамышка

 

222. Chiroptera

Рукокрылые, мышн летучне

Кажаны

 

223. Chloris

Зеленушкн

Зелянушка

 

224. Chondropterygii

Хряіцеперые

Храсткапёрыя

 

225. Chordata

Хордовые

Струньнікі

 

226. Chrysochloris

Златокроты

Златакрот

 

227. Chrysomelidae

Лнстоеды

Лістаеды

 

228. Chrysomitris

Чнжн

Чыжык

 

229. Cicada orni L.

Цнкада ясеневая

Цыкада ясеневая

 

230. Cicadidae

Цнкады

Цыкады

 

231. Cicindela

Скакуны (род)

Скакунчык

 

232.     „             campestrisL.

Скакун полевой

Скакунчык палявы

 

233.     „        silvatica L.

Скакун лесной

Скакунчык лясны

 

234. Cicindelidae

Скакуны (семейство)

Ансты

Скакунчыкі

 

235. Ciconia

Бусел, бацян

 

236.     „ alba (Briss)

Анст белый

Бусел белы

 

237.     „ nigra L.

Анст черный

Бусел чорны

 

238. Ciliata

РІнфузорнн ресннчные

Мігаўнікі

 

239. Circus

Лунн

Мышалоў

 

240. Cirripedia

Усоногне

Вусаногія

 

241. Clangula—

Гл. Fuligula clangula

 

242. Clupea harengus

Сельдь морская

Селядзец морскі

 

243. Clupeidae

Сельдевые

Селядцовыя

 

244. Cobitis fossilis—

Гл. Misgurnus fossilis

 

245. Coccidae

Червецы(семейство) Чарвяцы

 

246. Coccinella septempun-

Коровка божня

Зязюлька сямі-

 

ctata L.

семнточечная

кропкавая

 

247. Coccinellidae

Коровкн божьн

Кароўкі бож'і, зязюлькавыя

 

248. Coccoborusvirginianus

249. Coccothraustes vulga-

Кардннал Дубонос

Кардынал віргінскі Тоўстадзюб звычайны

 

ris Pallas

250. Coccus

Kokk

Кок

251.

Coccus

Червецы (род)

Чарвечнік

252.

„ cacti L.

Кошеннль

Чарвечнік кактусавы

253. Coelenterata

Кншечнополостные

Бяскішкавыя, кішкапаражнёвыя

254.

Colaeus monedula—

Гл. Corvus monedula

255. Coleoptera

Жесткокрылые, жукн

Жукі

256.

Collocalia

Саланганы

Салянгана

257.

Colobus

Обезьяны беспалые

Бяспал

258.

Coluber

Полозы

Вужака, полаз

259.

Colubriformia

Ужевндные

Вужакі

260.

Columba

Голубн

Голуб

261.

„ domestica

Голубь домашннй

Голуб свойскі

262.

„ oenas Briss

Клннтух

Голуб дзікі

263.

„ palumbus L.

Вяхнрь

Голуб вялікі

264.

Colymbus

Гагары

Гагара

265.

266.

„        arcticus L.

„        auritus—

Гагара чернозобая Гл.Podiceps auritus

Гагара нырэц

267.

„ cristatus—

Гл. Podiceps cristatus

268.

„ nigricollis—

Гл. Podiceps nigricolis

269.

Connochaetes gnu

Гну

Конябык гну

270.

Copepoda

Рачкн веслоногне

Весланогія

271.

Coracias garrula L.

Снзоворонка, снвоворонка

Сіваграк сіні

272.

273.

Coregonus L.

Corone cornix—

Снгн

Гл. Corvus cornix

Сялява

274.

Coronella austriaca

Laur

Медянка

Мядзянка

275.

Corvus

Вороны

Варона

276.

„ corax L.

Ворон

Крумкач, груган

277.

„ cornix L.

Ворона серая

Варона шэрая

278.

„ corone L.

Ворона черная

Варона чорная

279.

„ frugilegus L.

Грач

Грак

280.

„ monedula Briss

Галка

Г алка

281.

Cossidae

Древоточцы

Дрэваточы

282.

Cossus ligniperda Fabr

Древоточец нвовый

Дрэваточ вярбінавы

283.

Cotile riparia

Ласточка береговая

Норка паўзьбярэжная

284. Cottus gobio L.

Подкаментнк,

Бычок звычайны

 

бычек

 

 

285. Coturnix

Перепела

Перапёлка

 

286. Craniota—

Гл. Vertebrata

 

 

287. Crex

Коростелн

Драч, дзяргач Хамяк

 

288. Cricetus

Хомякн

 

289. Crinoidea

Лнлнн морскне

Жывёлакветы

 

290. Crocodilia

Крокоднловые

Кракадзілавыя

 

291. Crocodilus

Крокоднлы

Кракадзіл

 

292. Crotalus

Змен гремучне

Бразгучка

 

293. Crustacea

Ракообразные

Ракападобныя

 

294. Cryptoprocta

Фоссы

Фоса

 

295. Ctenophora

Гребневнкн, гребеніцнкн

Ктэнофоры, граб-

 

 

нявікі

 

296. Cuculus

Кукушкн

Зязюля

 

297.     „ canorus L.

Кукушка

Зязюля кукуля

 

298. Culicidae

Комарнные

Камары

 

299. Culex

Комары обыкно-

Камар

 

 

венные

 

 

300. Curculionidae

Долгоноснкн

Слонікі

 

301. Cyanecula

Варакушкн

Сіняшыйка

 

302. Cyanistes

Лазоревкн

Блакітніца

 

303. Cyclops

Цнклоп

Аднавок

 

304. Cyclostomi

Круглоротые

Кругларотыя

 

305. Cygnus

Лебедп

Лебедзь

 

306. Cynilurus

Гепарды, леопар-

Гепард

 

 

ды охотнп-

 

 

 

чне

 

 

307. Cynocephalus—

Гл. Раріо

 

 

308.        „       mormon—

Гл. Mormon

 

 

309. Cynomys

Собака луговая

Брахунчык

 

310. Cynopithecus

Обезьяны хохла-

Чубач

 

 

тые

 

 

311. Cyprinus caprio L.

Сазан, карп

Карп сазан

 

312. Cypselus

Стрнжн

Грун

 

313.     „ apus L.

Стрнж черный

Грун касар

 

                 

D.

314 Dama

Лань

Даніелька

315. Daphnia

Дафння

Дафнія

316. Dasyprocta

Агутн

Агуты

317. Dasypus

Броненосцы

Панцырнік

318. Dasyupus

Куннцы сумча-

Дазыур

тые

Назовы жывёл.

319. Decapoda

Десятнногне

Дзесяціногія

320. Delphinapterus

Белухн

Бялуха

321. Delphinus

Дельфнн

Дэльфін

322. Dendrocopus

Гл. Picus major, P. minor

323. Dendrolagus

Кенгуру-древолазы

Дрэвалаз

324. Denticeti

Кнты зубастые

Рыбазьверы зубатыя

325. Dermatoptera

Макн летучне, кожнстокрылые

Скуракрылы

326. Dermestes lardarius L.

Кожеед ветчннный

Скураед шынкавы

327. Dermestidae

Кожееды

Скураеды

328. Dicotyles

Пекарн

Пэкары

329. Didelphys

Опоссум

Торбашчур, дыдэльф

330. Didus ineptus

Дронт, додо Альбатросы Гл. Vespidae

Дронт бяскрылы

331. Diomedea

332. Diploptera—

Альбатрос

333. Dipnoi

Двудышатне

Двудышныя

334. Diprotodontia

Сумчатые травоядные

Дыпротодонты

335. Diptera

Двукрылые

Двукрыльныя

336. Dipus

Тушканчнк

Тушканчык

337. Discomedusae

Сцнфомедузы

Сцыфомэдузы

338. Distomum

Двуроты,двуусткн

Матыліца

339. Dromaeus

340. Dryocopus—

341. Duplicidentata

Эму

Гл. Picus martius

Эму

Двойназубыя

342. Dytiscidae

Плавунцы

Плывунцы

343. Dytiscus marginalisL.

Плавунец окаймленный

Плывунец крайкаваты

Е.

344.

Ecaudata

Гл. Anura

345.

Echidna

Ехндны

Эхідна

346.

„ hystrix

Ехндна

Эхідна калючая

347.

Echinodermata

Нглокожне

Ігласкурыя

348.

Echinoidea

Ежн морскне

Яжоўцы

349.

Edentata

Неполнозубые

Няпоўназубыя

350.

Elateridae

ІДелкуны

Кавалі

351.

Elephas

Слоны

Слон

352.

Emberiza

Овсянкн

Жоўтабрушка

353.

„ citrinella

Овсянка

Жоўтабрушка

звычайная

354. Emys

Черепахн болотные

Кншечнодышаіцне

Чарапаха

Нутрадышнікі

 

355. Enteropneusta

 

356. Entomorphaga

Мышн летучне на-

Кажаны мошка-

 

 

секомоядные

еды

 

357. Epeira diademata

Крестовнк

Крыжавік звычай-

 

358. Ephemera

Поденкн (род)

ны

Аўсянік

 

359. Ephemeridae

Поденкн (семей-

Аўсянікі

 

360. Epimys

ство)

Крысы

Пацук

 

361. Equus

Лошадн

Конь

 

362.    „ asinus

Осел

Асёл

 

363.   „ caballus

Лошадь домашняя

Конь свойскі

 

364.   „ zebra

Зебра

Конь зэбра

 

365. Erinaceus

Ежн

Вожык

 

366. Erithacus

Соловьн

Салавей

 

367.      „ leukocyanus

Гл. Cyanecula

 

 

(Brehm)—

 

 

368.      „ luscinia,

Соловей западный

Салавей звычайны

 

Briss

 

 

369.      „ rubecula

Зорянка, малннов-

Салавей чырвона-

 

 

ка

шыйка

 

370.      „      suecicus—

Гл. Cyanecula

 

 

371.       „ tithys—

Гл. Ruticilla

 

 

372. Erythropus

Кобчнкн

Шулёнак

 

373. Esox luciuc L.

Шука

Шчупак звычайны

 

374. Euflagellata—

Гл. Mastigophora

 

 

375. Eutheria—

Гл. Placentalia

 

 

376. Exocoetus

Рыбы летучне

Рыба-лятучка

 

377. Falco

F.

Соколы

Сакол

 

378.   „ peregrinus Briss

Сапсан

Сакол падарожнік

 

379.   „ subbuteo L.

Чеглок

Сакол каршачок

 

380. Felidae

Кошкн (семейство)

Каты

 

381. Felis

Кошкн (род)

Кот

 

382.   „ caffer

Кошка буланая

Кот буланы

 

383.   „ catus

Кошка днкая

Кот дзікі

 

384.   „ concolor

Кугуар, пума Барс, нрбнс

Пума

 

385.   „ irbis

Барс

 

386.   „ leo

Лев

Леў

 

387.   „ lynx-

Гл. Lynx

Ягуар

 

388.   „ onza

Ягуар

 

 

389.    Felis pardalis

390.  „ pardus

391.  „ tigris

392.    Flagellata

393.    Foetorius erminea—

394.      „       putorius—

395.      „       vulgaris—

396. Foraminifera

397.    Forficula auricularia L.

398.    Forficulidae

399.    Formica rufa L.

400. Formicidae

401.    Fossa—

402.    Fringilla

403.     „       carduelis—

404.     „       chloris—•

405.     „       coelebs

406.     „       linaria—

407.     „       montifringilla

408.     „       spinus—

409.    Fulgora laternaria L.

410.    Fulgoridae

411.    Fulica

412.    Fuligula

413.     „      clangula L.

414.     „      ferina L.

415.     „      nyroca L.

Оцелот               Kot оцэлёт

Леопард             Леопард

Тнгр                     Тыгра

Жгутнконосцы  Бізуньнікі

Гл. Mustela erminea

Гл. Putorius putorius

Гл. Mustela nivalis

Форамнннферы Форамініфэры

Уховертка обыкШчыкаўка звыновенная                  чайная

Уховерткн           Шчыкаўкі

Муравей рыжнй Мурашка рудая обыкновенный

Муравьн             Мурашкі

Гл. Cryptoprocta

Выоркн               Юрок

Гл. Carduelis

Гл. Chloris

Зяблмк                Юрок берасьцян-

ка

Гл. Acanthis linaria

Юрок                    Юрок звычайны

Гл. Chrysomitris

Светоноска сурнСьветланоска сунамская                    рынам-

ская

Светоноскн         Сьветланоскі

Лысухн                Лысуха

Ныркн                 Нырок

Гоголь                 Нырок гогаль

Нырок красногоНырок жылец

ловый

Нырок белоглаНырок чарнушка зый

G.

22

416.    Gadus morrhua

417.    Galeopithecus

418.    Galerida cristata

419.    Gallinago

420.      „       gallinago L.

421.      „       gallinula L.

422.      „        major Gm.

Треска Шерстокрылы Гл. Alauda cristata Бекасы

Бекас

Г аршнеп Дупель

Траска тлустая Шэрстакрыл

Бакас

Бакас баранчык

Бакас маленькі

Бакас дубальт

423. Gallinula chloropus L.

Камышннца

Зялёнаножка

 

424. Gallus domesticus

Курнца домашняя

Курыца свойская

 

425. Ganoidei

Ганондные

Косткалускавыя

 

426. Garrulus

Сойкн

Сойка

 

427.     „ glandarius L.

Сойка желудевая

Сойка звычайная

 

428.     „ infaustus L.

Кукша

Сойка тайговая

 

429. Gasterosteus L.

Колюшкн

Калючка

 

430. Gastropacha neustriaL.

Шолкопряд кольчатый

Прадзільнік пярсьцёнкавы

 

431.        „        pini L.

Шелкопряд сосновый

Прадзільнік хвойны

 

432. Gastrophilus equi

Fabr

Овод лошаднный

Авадзень конскі

 

433. Gastropoda

Брюхоногне

Чэраваногія

 

434. Gavialis

Гавналы

Гавіал

 

435. Gazella

Г азелн

Г азэля

 

436.   „ dorcas

Газель

Газэля звычайная

 

437. Gecinus viridis L.

Дятел зеленый

Жаўна зялёная

 

438. Geometridae

Пяденнцы, землемеры

Гэомэтрыды

 

439. Geotrupes stercorarius L.

Навозннк обыкновенный

Гнаявік звычайны

 

440. Giraffa

Гл. Camelopardalis giraffa

 

441. Gobio

Пескарн

Келб

 

442.          gobio (L.)

Пескарь

Келб пячкур

 

443. Gordius aquaticus

Волосатнк

Валасень вадзяны

 

444. Gorilla

Горнллы

Горыля

 

445. Grallatores

Голенастые

Цыбатыя

 

446. Grus

Журавлн

Журавель

 

447. Gryllidae

Сверчкн

Цьвіркуны

 

448. Gryllotalpa vulgaris

Медведка;рак зем-

Мядзьведзік звы-

 

Latr

ляной

чайны

 

449. Gryllus campestris L.

Сверчок полевой

Цьвіркун палявы

 

450.     , domesticus L.

Сверчок домашНЙЙ

Цьвіркун хатні

 

451. Gulo borealis

Россомаха

Расамаха паўночная

 

452. Gymhodontes

Скалозубые

Скалазубыя

 

453. Gymnotus electricus

Угорь электрнческнй

Вуграк электрычны

 

454. Gypaetos

Бородачн

Ягнятнік

 

455. Gypogeranus serpentarius

Секретарь

Сакратар

 

456. Haemopis

457. Haliaetos

Пьявкн конскне Орланы

Піявіца Арлан

 

458. Halicore dugong

Дюгонь

Дугонь вадзяны

 

459. Hapale

Нгрункн (род), унстнтн

Весялушка

 

460. Hapalidae

Нгрункн (семейство)

Весялушкі

 

461. Hatteria

Гаттернн, первояіцеры

Г атэрыя

 

462.     „ punctata

Гаттерня

Гатэрыя кропкавая

 

463. Heliozoa

Солнечннкн

Сонцавікі

 

464. Helix

Улнткн садовые

Сьлімак

 

465. Helodromas ochropus

(L.)—Гл. Totanus ochropus

 

466. Hemiptera

Полужесткокрылые, хоботные

Мангусты

Клаповыя

 

467. Herpestes

Мангуста

 

468. Heterocera

469. Hexapoda—

Разноусые Гл. insekta

Рознавусыя

 

470. Hippocampus

Конькн морскне

Конярыбка

 

471. Hippopotamus

Бегемоты, гнппопотамы

Гіпопотам, бэгемот

 

472.           „                  amphi-

bius

Бегемот, гнппопотам

Гіпопотам рэчны

 

473. Hirudo

Пнявкн настоятне

П‘яўка

 

474.    „ medicinalis

Пнявка меднцннская

П'яўка лекарская

 

475. Hirundo

476.     ,      riparia—

Касаткн

Гл. Cotile riparia

Ластаўка

 

477.    „       rustica L.

478.    „       urbica—

Ласточка деревенская, касатка Гл. Chelidon urbica

Ластаўка звычайная

 

479. Holocephali

Сростноголовые

Зрослагаловыя

 

480. Holothurioidea

Голотурнн, кубышкн морскне

Голётурыі

 

481. Homarus

Омары

Амар

 

482.     , vulgaris

Омар

Амар звычайны

 

483. Huso

Белугн

Бялуга

 

484. Hyaena

Г нены

Гіэна

 

485.     „ brunnea

Гнена бурая

Гіэна бурая

 

486.     „ crocuta

Гнена пятннстая

Гіэна плямістая

 

487.     „ striata

Гнена полосатая

Гіэна паскаватая

 

488. Hydra

Гндры

Гідра

 

489. Hydrochelidon

Крачкн черные

Рыбалка

 

490.                                   Hydroidea       Полнпы гндронд-

ные н медузы гндрондные

491.                                   Hydromedusae—       Гл. Hydroidea

492.                                  Hydrodromici       Водомеры

493.                                   Hydrometrie lacust-       Водомер болот-

ris L.                        ный

494.                                  Hydrophilidae       Водолюбы

495.    Hydrophilus piceus L. Водолюб черный

496.                                  Hylobates       Гнббоны

497.                                  Hymenoptera       Перепончатокры-

лые

498.    Hypoderma bovis De Овод бычачнй Geer

499.    Hyppobosca equina L. Кровососка лошаднная

500.                                  Hyracoidea Даманы       (отряд)

501.                                  Hyrax Даманы   (род)

502.   „ syriacus             Даман

503.                                  Hystrix    Днкобраз

Гідроіды

Вадамернікі

Вадамернік азёрны

Вадалюбы Вадалюб чорны Гібон

Балонкакрылыя

Падскурнік бычы

 

Крывасос конскі

Даманы

Даман

Даман сырыйскі Іглак

 

                     

і.

504. Ibis

Нбнсы

Ібіс

505. Idus melanotus (L.)

Язь

Язь

506. Impennes

Пннгвнны

Пінгвіны

507. Indicator

Медовед

Медавед

508. Infusoria

Ннфузорнн

Наліўнікі, інфузо-

 

рыі

509. insecta

Насекомыя

Шасьціногія

510. Insectivora

Насекомоядные

Казюлькаеды

511. Isopoda

Равноногне

Роўнаногія

512. Julus terrestris

Кнвсяк

Тысячаножка звы-

 

 

чайная

513. Jynx torquilla L.

Вертнголовка

Круцігалоўка

L.

514. Lacerta

Яшернцы (род)

Яшчарка

 

515.     „ agilis Wolf

Яшернца прыткая

Яшчарка спрыт-

 

 

 

ная

 

516.     „ vivipara laq

Яідернца жнворо-

Яшчарка жыва-

 

 

родяіцая

родная

 

517. Lacertilia

Ятеряцы (отряд)

Яшчары

 

518. Lagopus

Куропаткн белые

Пардва

 

519. Lama

Ламы Лама

Ляма

Ляма свойская

520.

». glama

521.

„ guanacus

Гуанако

Ляма гуанака

522.

„ pacos

Альпака

Ляма альпака

523.

„ vicunia

Внгонь

Ляма вікунья

524.

Lamellibranchiata

Пластннчатожаберные

Пластказябравыя

525. Lamellicornia

Пластннчатоусые

Пласткавусыя

526.

Lamellirostres

Пластннчатоклювые

Пласткадзюбыя

527.

Lampetra planeri

(Bloch)

Мннога ручьевая

Верацяніца звычайная

528.

Lampyris nocticula L.

Червячек нвановскнй, светляк

Сорокопуты

Сьвятляк купальскі

529.

Lanius

Грычун

530.

Larus

Чайкн

Чайка

531.

Lema melanopa L.

Лнстоед хлебный

Лістажэр збожжавы

532.

Lemur

Лемуры

Лемур

533.

Lemuroidea

Полуобезьяны

Лемуроіды

534.

Lepas anatitera

Уточка морская

Лепас качкавы

535.

Lepidoptera

Бабочкн, чешуе-

Матылі

536.

Lepidosiren

кр ЫЛ bit Чешуйчатннкн

Лускоўнік

537.

Lepisma saccharina L.

Чешуйннца

Цукроўнік звычайны

538.

Lepismidae

Сахарннцы

Цукроўнікавыя

539.

Leptoptilus

Марабу

Марабу

540.

Lepus

Зайцы

Заяц

541.

„ cuniculus

Кролнк

Трус

542.

„ europaeus aquilonius Blas

Заяц русак

Заяц шарак

543.

544.

545.

„ timidus Leuciscus frisii—

„         idus—

Беляк

Гл. Rutilus frisii

Гл. idus melanotus

Заяц бяляк

546.

„          cephalus L.

Голавль

Галавень

547.

548.

„         leuciscus L.

„         rutilus—

Елец

Гл. Rutilus rutilus

Яльчык

549.

Libellula quadrimaculata L.

Стрекоза четырех-

точечная

Стрэлка чатырохкропкавая

550.

Libbellulidae

Стрекозы

Бабкі

551.

Limax

Слнзнн,слнзнянкн

Смоўж

552.

Limnaeus

Прудовнкн

Балацянік

553.

Limosa melanura

Веретенннк, кулнк болотный

Грыцук чорнахвосты

554. Limulus

Мечехвосты

Мечахвост

 

555. Lina tremulae Fabr

Лнстоед тополевый

Лістагрыз асіньнік

 

556. Lithobius

Сороконожкн

Станожка

 

557.      „        forficatus

Сороконожка

Станожка звычайная

 

558. Lobosa

Амебы

Амэбы

 

559. Locusta viridissima L.

560. Locustella luscinoides-

Кузнечнк зеленый

—Гл. Acrocephalus

Конік зялёны

 

561. Locustidae

562. Longicornia—

Кузнечнкн

Гл. Cerambycidae

Конікі

 

563. Lophaetyia cristata—

Гл. Podiceps cristatus

 

564. Lophobranchii

Пучкожаберные

Пучказябравыя

 

565. Lota

Налнмы

Мянтуз

 

566. „ lota (L.)

Налнм

Мянтуз мянёк

 

567. Loxia

Клесты

Крыжадзюб

 

568.   „ curvirostra L.

Клест-еловнк

Крыжадзюб брукун

 

569. Lucanus cervus L.

Жук-алень

Рагалік алень

 

570. Lucioperca

Судак

Судак

 

571. Lumbricus terrestris

Червь дождевой, червь земляной

Дажджавік земляны

 

572. Luscinia luscinia—

573. Lusciola tithys—

Гл. Erithacus luscinia

Гл. Ruticilla

 

574. Lutra

Выдры

Выдра (м. р.)

 

575. Lutreola

Норкн

Норыца

 

576. Lycaon

Волк гненовый

Гіэнавоўк

 

577. Lycosa tarantula

Тарантул

Тарантул украінскі

 

578. Lycosidae

Тарантуловые

Тарантулы

 

579. Lynx

580. Lyrurus tetrix—

Рысь

Гл. Tetrao tetrix

Рысь (м. р.)

 

581. Lytta vesicatoria L.

Мушка шпанская

м.

Шпанка мушка

 

582. Macacus

Макакн

Макак

 

583. Machetes pugnax L.—

Гл. Pavoncella pugnax

 

584. Macropus

Кенгуру

Кангур

 

585. Macrorhinus

Слоны морскне

Доўгалыч

 

586. Malacodermata

Жукн мягкокожне

Мяккаскурныя

 

587. Malapteruruselectricus

Com электрнческнй

Самяк электрычны

 

588. Mamestra brassicaeL.

Совка капустная

Капустажэрка звычайная

 

589. Mammalia

Млекопнтаюіцне

Сысуны

 

590. Manatus

Ламантнны

Манат

 

591. Manis

Панголнны, яіце-

Лускавец

 

592. Mantidae

ры Богомолы

Богамолы

 

593. Mantis religiosa L.

Богомол обыкно-

Богамол звычайны

 

594. Mareca penelope L.—

595. Marsupialia

венный Гл. Anas penelope Сумчатые

Торбачнікі

 

596. Mastigophora—

597. Megapodius

Гл. Flagellata Большеногн, куры

Вяліканог

 

598. Meleagris gallopavo

сорные

Нндюк

Індык свойскі

 

599. Meles

Барсукн

Барсук

 

600. Meliphagidae

Медоеды, медосо-

Мёдаеды

 

601. Meloidae—

602. Melolonta

сы

Гл. Vesicantia Жукн майскне,

Хрушч

 

603. Melolonta vulgaris

хруіцн Жук майскнй,

Хрушч звычайны

 

Fabr

604. Menura

хруіц Лнрохвосты

Лірахвост

 

605. Menura superba

Лнрохвост, птнца-

Лірахвост пышны

 

606. Mephitis

лнра Вонючкн

Сьмярдзючка,

 

607. Mergus

Крохалн

скунс

Крохаль

 

608. Merops

Шуркн

Пчалаедка

 

609. Merula merula L.—

610. Metazoa

Гл. Turdus merula Многоклеточные

Многакаморкавыя

 

611. Micropus apus—

612. Microtus

Гл. Cypselus apus Полёвкн

Палёўка

 

613. Milvus

Коршуны

Каршун

 

614. Misgurnus

Выоны

Ўюн

 

615.      „        fossilis L.

Вьюн

Уюн звычайны

 

616. Mola—

617. Molge—

618. Mollusca

Гл. Orthagoriscus Гл. Triton

Мягкотелые, мо-

Мяккуны, молюскі

 

619. Monodon monoceros

люскн

Нарвал

Шыланос

 

620. Monotremata

Однопроходные,

Птушказьверы

 

621. Mormon

яйцеродные

Мандрнлы

Мормон

 

622. Moschus

Кабаргн

Кабарга

 

623. Motacilla alba L.

Трясогузка белая

Сітаўка

 

624. Motacilla flava L.—

Гл. Budytes

 

625. Mugil L.

Кефаль                Кефаль

 

626. Mus

627.. „ decumanus—

Мышн                   Мыш

Гл. Epimys

 

628. Musca domestica L.

Муха комнатная Муха хатняя

 

629. Muscidae

Мухн                     Мухі

 

630. Muscicapa

Мухоловкн          Валасяніца

 

631. Mustela

Куннцы                Куніца

 

632.   „ erminea L.

Горностай           Гарнастай

 

633.    „ martes L.

Куннца лесная Куніца звычайная

 

634.   „ nivalis L.

Ласка                   Ласка

 

635.    „ zibellina L.

Соболь                 Саболь

 

636. Mycetes

Ревуны                Равун

 

637. Myogale

Выхухолн            Хахоля

 

638. Myotis

Ночннцы              Начніца

 

639. Myoxus

Сонн                     Соня

 

640. Myriapoda

Многоногне        Многаножкі

 

641. Myrmecobius

Муравьеды сумчаМурашкалюб тые

 

642. Myrmecophaga

Муравьеды         Мурашкаед

 

643. Myrmeleon formicarius L.

Лев муравьнный Мурашкалоў звычайны

 

644. Mysticeti

Кнты беззубые Рыбазьверы бяззубыя

N.

 

645. Naja

Кобры, змен очкоАкулярніца вые

 

646. Nasalis

Обезьяна носатая Насач

 

647. Natatores

Водоплаваюідне Плывуны

 

648. Natrix—

Гл. Tropidonotus natrix

 

649. Nautilus

Кораблнк             Карабельчык

 

650. Necrophorus vespillo'L.

Мертвоед обыкноХаўтурнік звычайвенный                                                 ны

 

651. Nemachilus Hasselt

Гольцы                 Сьліж

 

652. Nemathelminthes

Червн круглые   Чарвякі круглыя

 

653. Neoniys

Куторы водяные Вадашчур

 

654. Neophron

655. Neottion crecca—

Стервятннкн      Падлаед

Гл. Anas crecca

 

656. Nepa cinerea—

Скорпнон водяной ГІлашчак вадзяны

 

657. Nepidae

Скорпноны водяПлашчакі ные

 

658. Nestor

Нестор                 Нэстар

 

659. Neuroptera

Сетчатокрылые Сеткакрылыя

 

660. Noctiluca

Ночесветкн

Ночасьветлік

 

661. Noctuidae

Совкі, ночннцы

Ночнікі

 

662. Nomarthra

Неполнозубые

Няпоўназубыя.

 

 

Старого Света

старасьветныя

 

663. Notoryctes

Крот сумчатый

Торбакрот

 

664. Nucifraga

Кедровкн, ореховкн

Арэхаўка

 

665. Numenius

Кроншнепы

Кулён

 

666. Numida meleagris

Цесарка

Цацарка свойская

 

667. Nyctea

Совы белые

Беласоўка

 

668. Nyroca nyroca—

Гл. Fuligula nyroca

0.

 

 

669. Ocneria dispar L.

Шелкопряд непар-

Чарнічка няпар-

 

 

ный

ная

 

670.     „ monacha L.

Шелкопряд мона-

Чарнічка звычай-

 

 

шенка

ная

 

671. Octopus vulgaris

Спрут, осьмнног обыкновенный

Васьміног

 

672. Odontoceti—

Гл. Denticeti

 

 

673. Oedicnemus

Авдоткн

Палянік

 

674.        „        crepitans

Авдотка

Палянік голахвосьцік

 

675. Oedipoda coerulescens L.

Кобылка голубая

Кабылка сіняя

 

676. Oestridae

Оводы

Авадні

 

677. Oestrus ovis L.

Овод овечнй

Гіз авечы

 

678. Oniscus

Мокрнцы

Бабура

 

679. Ophidia

Змен

Зьмеі

 

680. Ophiuroidei

Офнуры, змеехвосткн

Офіуры

 

681. Oriolus galbula L.

йволга

Івалга звычайная

 

682. Ornithorhynchus para­doxus

Утконос

Качкадзюб дзіўны

 

683. Orthagoriscus

Луна-рыба

Месяц-рыба

 

684. Orthoptera

Прямокрылые

Простакрылыя

 

685. Ortygometra—

Гл. Porzana

 

 

686. Orycteropus

Трубкозуб

Трубказуб

 

687. Oryctes nasicornis L.

Жук носорог

Галаварог запраўдны

 

688. Osmerus

Корюшкн

Стынка

 

689. Ostrea edulis

Устрнца с'едоб-

Вустрыца ядобная

 

                     

ная

 1. Otaria

Снвучн

Сівак

691. Otaria jubata

Лев морской южСівак грывісты ный

 

692.   „ ursina

Котнк морской северный

Сівак каток

693. Otis

Дрофы

Дроп

694. я tarda L.

Дрофа

Дроп дудак

695. „ tetrax L.

Стрепет

Дроп цецяручнік

696. Ovis

Овцы

Баран

697. „ aries

Баран домашннй

Баран свойскі

698. „ musimon

Муфлон

Баран муфлён

699. Ovibos moschatus

Овцебык.бык мускусный

Баранабык

700. Ovipara—

Гл. Monotremata

 

Р.

701.

Pachytylus migratorius

Саранча перелетШаранчак пада-

ная

рожнік

702.

Pagurus

Ракн отшельннкн

Хаванец

703.

Palaemon

Креветкн

Крэвэтка

704.

705.

Palpicornia— Palumbus—

Гл. Hydrophilidae

Гл. Columba palumbus

706. Pandion

Скопы

Скаба

707.

Panolis piniperda Panz

Совка сосновая

Хвояжэрка шкод-

708.

Papio

Павнан

ная

Павіян

709.

Paradisea

Птнцы райскне (РОД)

Птнца райская

Райптушка

710.

„         apoda

Райптушка пры-

711.

Paradiseidae

Птнцы райскне

гожая

Птушкі райскія

712.

Paradoxurus

(семейство) Страннохвосты

Дзіўнахвост

713.

Paramoecium

Туфелькн

Пантоплік

714.

Parus

Снннчкн кузнечн-

Сініца

715.

„ ater L.

км

Снннца московка

Сініца маскоўка

716.

717.

„ coeruleus— „ major Briss

Гл. Cyanistes Смннца большая

Сініца вялікая

718.

Passer

Воробьн

Верабей

719.

„ domesticus

Воробей

Верабей звычайны

720.

Briss

Pavo cristatus dome­

Павлнн

Пава свойская

721.

sticus Pavoncella

Турухтаны

Баталён

722. Pavoncella pugnax

Турухтан

Баталён ваяка

723. Pediculidae

Вшн

Вош

724. Pediculus capitis L.

Вошь головная

Вошы галаўная

725.       „        vestimenti

Burm

Вошь платяная

Вош звычайная

726. Pelecanus

Пелнканы

Баба

727. Peiecus

Чехонн

Касар

728. Pelobates

Повнтухн

Павітуха

729. Pentatomabaccarum L.

Клоп древесный обыкновенный

Ягадаед звычайны

730. Pentatomidae

Клопы растнтельноядные

Ягадаяднікі

731. Perea

Окунн

Акунь

732.   „ fluviatilis L.

Окунь

Акунь рэчны

733. Perdix

Куропаткн

Курапатка

734.   „ cinerea

Куропатка серая

Курапатка шэрая

735. Perennibranchiata

Постоянножаберные

Сталазябравыя

736. Periplanetaorientalist.

Таракан черный

Таракан чорны

737. Perissodactyla

Непарнокопытные

Няпарнакапытныя

738. Pernis

Осоеды

Каршак

739.   „ apivorus

Осоед

Каршак асаед

740. Petaurus

Летяга сумчатая

Лятунец

741. Petromyzon L.

Мнногп

Мінога

742.        „        planeri—

Гл. Lampetra planeri

743. Phaeton

Фаэтоны

Фаэтон

744. Phalacrocorax

745. Phalaenidae—

Бакланы

Гл. Geometridae

Баклан

746. Phalangista

Кускусы

Фалянгісты

747. Phalangium

Сенокосцы

Стрыгун

748. Phaneroglossa

Явноязычные

Языкатыя

749. Phascolarctos

Коала, медведн сумчатые

Коаля

750. Phascolomys

Вомбаты

Вомбат

751. Phasianus

Фазаны

Бажан

752. Phasmidae

Палочннкн

Палачнікі

753. Philomachus pugnax—

Гл. Pavoncella pugnax

754. Phiptoglossa

Червеязычные

Чэрвяязычныя

755. Phoca

Тюленн

Нэрпа

756. Phoenicopterus

Краснокрылы, фламннго

Чырвонакрыл

757. Pholas

Каменоточцы

Скалаточ

758. Phryganea L.

Ручейннкн

Ашытка

759. Phyllodromia germa-

Таракан-пруссак

Прусак хатні

піса

760. Phyllopteryx

Конькн морскне тряпнчные

Лістарыбка

761. Phylloscopus

Пеночкн

Будаўнічок

762. Phylloxera vastatryx

Фнлоксера внноградная

Філёксэра вінаграднікавая

763. Physetes—

Гл. Catodon

764. Physopoda

Пузыреногне

Пухіраногія

765. Pica

Сорокн

Сарока

766. „ caudata Ger

Сорока

Сарока доўгахвостая

767. Picus

Дятлы

Дзяцел

768.   „ major L.

Дятел большой пестрый

Дзяцел пярэсты

769.   „ martius L.

Дятел черный, желна

Дзяцел жаўна

770.   „ minor L.

Дятел малый пестрый

Белянкн

Дзяцел малы

771. Pieridae

Беляны

772. Pieris brassicae L.

Капустннца

Бялян капусьнік

773.   „ crataegi

Боярышннца

Бялян жываплотнік

774. Pinnipedia

Ластоногне

Плаўняногія

775. Pipa

Пнпы

Піпа

776. Pipistrellus

Нетопырн

Скурлат

777. Pisces

Рыбы

Рыбы

778. Pitheci

Обезьяны

Малпы

779. Placentalia

Плацентарные

Месцаплодныя

780. Plagiostomata

Поперечноротые, селахнн

Папярочнаротыя

781. Plagiotremata

Поперечнопроходные, чешуйчатые Катушкн

Лускавікі

782. Planorbis

Скрутка

783. Plathelminthes

Червн плоскне

Чарвякі плоскія

784. Platyrrhini

Обезьяны шнроконосые

Малпы шыраканосыя

785. Plecotus

Ушаны

Вушан

786. Plectognathi

Сростночелюстные

Зросласківічныя

787. Pleuronectes L.

Камбалы

Камбала

788. Plusia gamma

Совка-гамма

Вуса гама

789. Podiceps

Поганкн

Нырчык

790.     „ auritus L.

Поганка рогатая

Нырчык чубаты

791.     „ cristatus L.

Поганка большая

Нырчык кавур

792.     „ nigricollis

C. L. Brehm

Поганка ушастая

Нырчык ушасты

793. Podura aquatica L.

Блоха водяная

Подура вадзяная

794. Poduridae

Подуры

Подуры

795. Polyphylla fullo L.

Xpym шольскнй,

Хрушчак летні

796. Polyprotodontia

пестрый

Сумчатые плото-

Поліпротодонты

797. Polypterus

ядные Многопер

Многапёр

798.    Porcus babyrussa—

799.    Porzana

Гл. Babyrussa Курочкн

Курка

800.     „ maruetta

Погоныш

Курка вадзяная

Leach

801.     „ parva Scop

Курочка малая

Курка балотная

802. Pratincola

Чеканы-мухолов-

Іванчык

803. Primates

кн

Прнматы, обезь-

Прыматы

804. Pristis

яны Пнлы-рыбы

Піларыб

805. Proboscidea

Хоботные

Хобатаносыя

806. Procellaria

Буревестннкн, ка-

Вястун

807. ProctOpus nigricollis—

чуркн

Гл. Podiceps nigricollis

808. Procyon

Еноты

Янот

809. Proteles

Волкн земляные

Земнавоўк

810. Proteus

Протен

Протэй

811. Protheria—

812. Protopterus

Гл. Monotremata Чешуйчатннкн

Двудыхальнік

813. Prototheria

814. Protozoa

Гл. Monotremata Простейшне, од-

Аднакаморкавыя

815. Prosimii

ноклеточные

Полуобезьяны, ле-

Прамалпы

816. Psittaci

муры Попуган

Папугі

817. Psittacus

Попуган серые

Жако

818. Psylla mali Shmdb

Лнстоблошка яб-

Лістаскочка яблы-

819.   „ piri L.

лочная

„           груше-

невая

„           груша-

820. Psyllidae

вая

Лнстоблошкн

вая

Лістаскочкі

821. Pterocles

Рябкн

Пустыньнік

822. Pteromys

Летягм

Ляцяга

823. Pteropoda

Крылоногн

Крыланогія

824. Pteropus

Собака летучая,

Крылан

825. Ptinus fur L.

крылан Прнтворяшка-вор

Ашуканчык звы-

         

чайны

826. Puffinus

827. Pulex canis Dug.

Буревестннкн

Блоха собачья

Буравесьнік

Блыха сабачая

828.   „ irritans L.

829. Pulicidae

830. Pulmonata

831. Putorius

832.     „      erminea—

833.     „      putorius

834.     „      vulgaris

835.    Pyrrherodias purpurea

836.    Pyrrhula

837.    Python

838.    „ molurus

Блоха человеческая Блоха скочка

Блохн                    Блохі

Моллюскн легочЛёгачнікі ные

Хорькі                 Тхор

Гл. Mustela erminea

Хорек                  Тхор шашок

Гл. Mustela nivalis

Гл. Ardea purpurea

Снегнрн              Гіль

Удавы                 Пытон

Пнтон тшровый Пытон тыгравы

 

Q.

 

839. Querquedula circia—

840.        „          crecca

Гл. Anas circia

Гл. Anas crecca

 

 

R.

 

841. Radiolaria

842.    Raja

843.    Rajidae

844. Rallus

845. Rana

846.    Rangifer

847.    Raptatores—

848. Ratitae

849. Regulus

850. Reptilia

851. Rhamphaster

852. Rhea

853. Rhinoceros

854.    Rhinolophus

855.    Rhizopoda.

856. Rhodeus

857.    Rhopalocera

858.    Rhyacophilis glareola

(L.)-

859.    Rhynchites bacchus L.

Лучевнкн, радноПраменьнікі лярнн

Скаты (род)        Пластун

Скаты (семейство) Пластуны

Пастушкн        Вадакурка

Лягушкн              Жаба

0ленн северные Рагаль

Гл. Accipitres

Бескнлевые       Плоскагрудыя

Королькн            Каролік

Пресмыкаюгцнеся, Гады

рептнлнн

Туканы                 Перцаед

Рея, нанду, страРэя

усы амернканскне

Носорог              Носарог

Подковонос       Падкованос

Корненожкн       Корняножкі

Горчакн              Гарчак

Булавоусые       Булававусыя

Гл. Totanus glareola

Казарка             Доўганосік казарка

Назовы жывёл.

3

35

860. Rhynchocephala

Ягцерогады

Яшчарагады

861. Rhynchota—

862. Rodentia

Гл. Hemiptera Грызуны

Грызуны

863. Rotatoria

Коловраткн

Колаўроткі

864. Ruminantia

Жвачныя

Жуйкавыя

865. Rupicapra

Серны

Серна

866. Ruticilla

Горнхвосткн

Чорнагрудка

867. Rutilus frisii (Nord­

Вырезуб

Выразуб

mann)

868.   „ rutilus (L.)

Плотва

Плотка

869.    „          „ heckeli

(Nordmannn)

Тарань

Таран

870.   „          „ caspi-

cus (Jakowlew)

Вобла

Вобла

871. Saiga

S.

Сайгі

Сайга

872. Salamandra

Саламандры

Салямандра

873. Salmo

Лососн

Стронга

874.   „ fario L.

Пеструшка, фо-

Стронга пярэстая

875.   „ lacustris L.

рель ручьевая Форель озерная

Стронга азёрная

876.    „ salar L.

Лосось

Стронга ласоска

877. Sarcophaga carnaria L.

Муха мясная

Мясьніца звычай-

878. Sarcophilus ursinus

Чорт сумчатый

ная

Зьверажэр тор-

879. Sarcoptes scabiei

Зудень чесоточ-

бачны

Сьвярбец карос-

880. Sarcorhamphus gryphus

ный

Кондор

тавы

Кондар

881. Sauria

882. Saxicola

Гл. Lacertila

Чеканы-каменкн

Ерчык

883. Scaphopoda

Лопатоногне

Лапатаногія

884. Scarabaeidae

885. Sciuropterus

Гл. Lamellicornia Летягн

Белкакрыл

886. Sciurus

Белкн

Белка, вавёрка

887. Sclerodermata

Твердокожне

Цьвёрдаскурыя

888. Scobytidae

Короеды

Караеды

889. Scolopax major—

Гл. Gallinago major

890.     „        gallinago

Гл. Gallinago gallinago

891.     „       gallinula—

Гл. Gallinago gallinula

892.     „        rusticola L.

Вальдшнеп

Слонка

893. Scomber

Макрелн

Скумбрыя

894. Scorpionina

Скорпноны

Скорпіёны

895.

896.

897

898.

899.

900.

901.

902.

903.

904.

905.

906.

907.

908.

909.

910.

911.

912.

913.

914.

915.

916.

917.

918.

919.

920.

921.

922.

923.

924.

925.

926.

927.

928.

929.

930.

931.

932.

Scutati—

Гл. Pentatomidae

 

Seiache maxima

Акула нсполнн-

Сэляхія вялізная

 

Selachii—

Semnopithecus

ская

Гл. Plagiostomata Обезьяны тонко-

Малпачка

 

Sepia

телые (род) Каракатнцы

Сэпія

 

Seriiinus canarius

Канарейка

Канарка хатняя

 

Sesiidae

Стекляннцы

Шклянікі

 

Silpha atrata L.

Мертвоед свекло-

Сільфа бурачная.

 

Silphidae

внчный

Мертвоеды

Сільфіды

 

Silurus

Сомы

Com

 

Simia

Орангутангн

Орангутан

 

Simiidae—

Гл. Anthropomorpha

 

Simplicidentata Simulidae

Мошкн, москнты

Простазубыя Мошкі

 

Siphonophora

Снфонофоры

Сіфонофоры

 

Sirenia

Снреновые

Сірэніі

 

Sitta

Поползнн

Глінянка

 

Sittace

Ара, арара

Ара

 

Solenodon

Альмнквн

Шчыліназуб

 

Somateria

Гагн

Гага

 

Sorex

Земляройкн

Зямлярыйка

 

Spalax

Слепышн

Сьляпун

 

Spatula clypeata (L.) Spermophilus

Гл. Anas clypeata Суслнкн

Суслак

 

Sphenodon Sphingidae

Гл. Hatteria

Сфннксы, бражнн-

Змрочнікі

 

Sphinx pinastri L.

кн

Бражннк сосно-

Змрочнік хвойны

 

Spirilla

вый

Спнрнлла

Спірыля

 

Spirochaeta

Сгшрохета

Спірохэта

 

Spongiae

Губкн

Губкі

 

Spongilla

Бадяга

Бадзяга

 

Squaliae

Акулы

Акулы

 

Squalius cephalus—

Гл. Leuciscus cephalus

 

„     leuciscus—

Гл. Leuciscus cephalus

 

Squamata— Staphilinidae

Гл. Plagiotremata Хшцннкн

Стафіліны

 

Staphilinus caesarius

Стафнлнн нмпера-

Стафілін цэзарскі

 

Cedern

Stenops

торскнй Лорн

Лёры

 

933. Sterna

Крачкн светлые

Рыбачка

934. Stringops

Попуган совнные

Папуга сава

935. Strix

Снпухн

Сава

936. Struthio

Страусы

Стравус

937. Sturnus

Скворцы обыкновенные

Шпак

938. Sus

Свнньн

Сьвіньня

939. „ scrofa L.

Кабан днкнй

Дзік

940. Sylvia

Славкп

Леска

941. Syngnathus acus

Нгла рыба

Ігларыб востры

942. Syrnium

Неясытн

Кугакаўка

           

т.

943.    Tabanidae

944.    Tabanus bovinus L.

945.    Taenia

Слепнн

Слепень бычачнй.

Цепенн, солнтеры

Сьлепні

Сьлепень бычы

Солітэр

946. Talpa

Кроты

Крот

947. Tamias

Бурундукн

Бурундук

948.    „ siriatus

Бурундук

Бурундук паскаваты

949. Tapirus

Тапнры

Тапір

950. Tarsius

Долгопят

Доўгапятка

951. Tegenaria domestica

Паук домовой

Павук хатні

952. Teleostei

Рыбы костнстые

Касьцістыя

953. Termes bellicosus Steathman

Термнт воннственный

Тэрміт ваяка

954. Termitidae

Термнты

Тэрміты

955.    Testudo

956.    Tetrao bonasia

Черепахн наземн. Гл. Bonasa

Шчытніца

957. Tetrao tetrix L.

Тетерев косач

Цецярук

958.   „ urogallus L.

Глухарь

Глушэц

959. Thripsidae

Трнпсы

Трыпсы

960. Thrips cerealium Halid

Трнпс хлебный

Трыпс збожжавы

961.    „ secalina Lind

Трнпс ржаной

Трыпс жытні

962. Thylacinus

Волк сумчатый

Торвазьвер

963. Thynnus

Тунцы

Тунец

964.    Thysanura

965.    Thysanoptera—

Бескрылые

Гл. Physopoda

Бяскрылыя

966. Tinea

Лннн

Лін

967. Tinea granella L.

Моль зерновая

Моль зерневая

968. Tineidae

Молн

Молі

969. Tinnunculus

Пустельгн

Шулячок

970. Tomicus chalcogra-

Короед гравер

Караед гравер

phus L.

971. Tomicusstenographus Короед большой Duftschm сосновый, стено-

Караед стэнограф

 

 

граф

 

972.     „ typogra-

Короед большой

Караед друкар

 

phus L.

еловый, тнпограф Скаты электрнческне

 

 

973. Torpedo

Торпэднік

 

974. Tortricidae

Лнстоверткп

Лістакрутка

 

975. Tortrix viridana L.

Лнстовертка дубо-

Лістакрутка дубо-

 

 

вая

вая

 

976. Totanus

Улнты

Кулік

 

977.     „ calidris L.

Травннк

Кулік случок

 

978.     „ glareola L.

Фнфн

Кулік бакасік

 

979.     „ glottis L.

Улнт большой

Кулік селянец

 

980.     „ ochropus L.

Кулнк черныш

Кулік чарняк

 

981.     „ pugnax Briss

Гл. Pavoncella pugnax

 

982. Tragulus

Оленькн

Аленьчык

 

983. Trematodes

Сосалыцнкн

Сысальнікі

 

984. Trichechus

Моржн

Морж

 

985. Trichina

Трнхнны

Трыхіна

 

986.     „ spiralis

Трнхнна

Трыхіна пакручастая

 

987. Tringa

Песочннкн

Пясочнік

 

988. Triton

Трнтоны

Трытон

 

989. Trochilidae

Колнбрн

Колібры

 

990. Trochilium apiforme

Стекляннца пчеловпдная

Шклянік пчолка

 

991. Troglodytes

Крапнвннкн

Валовавока

 

992. Tropidonotus natrix

Уж обыкновенный

Вуж звычайны

 

993. Trygon

Кот морской

Трысьцен

 

994. Trypanocorax frugile-

Гл. Corvus frugilegus

 

gus

995. Tunicata

Оболочннкн

Абалоньнікі

 

996. Turbellarii

Турбеллярнн

Турбэлярыі

 

997. Turdus

Дрозды

Дрозд

 

998.     „ iliacus L.

Дрозд белобровый

Дрозд арэхавік

 

999.     „ merula L.

Дрозд черный

Дрозд чорны

 

1000.    „ musicus L.

Дрозд певчнй

Дрозд сьпявун

 

1001.    „ pilaris L.

Дрозд рябннннк

Дрозд піскун

 

1002.    „ viscivorus L.

Деряба, дрозд большой

Дрозд шэры

 

1003. Turtur

Горлнцы

Турчык

 

1004. Tylopoda

Мозоленогне

Мазоляногня

 

U.

1005.

Upupa

Удоды

Удод

1006.

Uria

Кайры

Кайра

1007.

Urinator arcticus (L.)

Гл. Colymbus arcticus

1008.

Urodela

Хвостатые

Хвастатыя

1009.

Ursus

Медведн

Мядзьведзь

1010.

„ americanus

Медведь черный,

Мядзьведзь чорны

 

 

барнбал

1011.

„ arctos L.

Медведь бурый

Мядзьведзь буры

1012.

„ horribilis

Медведь серый,

Мядзьведзь шэры

 

 

грнзлн

 

1013.

„ maritimus

Медведь белый

Мядзьведзь белы

 

 

V.

 

1014.

Vampyrus

Вампнры

Упыр

1015.

Vanellus

Чнбнсы

Кнігаўка

1016.

Vanessa antiopa L.

Траурннца

Самахвал жалоб-

 

 

 

нік

1017.

„ polychloros L.

Многоцветннца

Самахвал калёрнік

1018.

„ urticae L.

Крапнвнпца

Самахвал крапіў-

 

 

 

нік

1019. Velella

Парусннкн

Жагелік

1020. Vermes

Червн

Чарвякі

1021. Vertebra ta

Позвоночные

Хрыбетныя

1022. Vesicantia

Нарывннкн

Шпанкі

1023.

Vespa crabro L.

Шершень

Шэршань

1024.

„ vulgaris L.

Оса обыкновенная

Аса звычайная

1025.

Vespertilio murinusL.

Мышь летучая двуцветная, Кожан двуцветный

Вечарнік сьценны

1026.

Vespidae

Осы

Восы

1027.

Vibrio

Внбрнон

Вібрыён

1028.

Vipera berus

Г адюка

Гадзюка звычай-

 

 

 

ная

1029.

Viverra

Внверры

Вівэра

1030.

„ zibetha

Цнвета

Вівэра цыбэта

1031.

Vulpes Гл. Canis vul

pes

1032.

Vultur

Грпфы

Грыф

 

 

X.

 

1033. Xenarthra

Неполнозубые Ho­

Няпоўназубыя но-

40

 

bo го Света

васьветныя

1034. Xiphias gladius

Меч-рыба           Мечарыб доўгано-

c ы

 

1035. Xylophaga

Древоеды           Дрэваеды

7

 

1036. Zabrus gibbus Fabr

Жужжелнца хлебЗбожжавік пявун ная, пеун

 

1037. Zygaena

Млат-рыбы         Молатрыба

 

                 

СЛОЎНІК РАСІЙСКІХ ТЭРМІНАЎ

(Лічбы пры тэрмінах адпавядаюць нумарацыі лацінска-расіііска-беларускага слоўніку).

 

А.

Авдотка 674.

Авдоткн 673.

Агутн 316.

Ай-ай 221.

Анст белый 236.

Анст чорный 237.

Ансты 235.

Актнннн 25.

Акула голубая 177.

Акула нсполннская 896.

Акула людоед 178.

Акулы 926.

Аллнгаторы 37.

Альбатросы 331.

Альмнквн 913.

Альпака 522.

Амебы 558, 39.

Амфнбнн 41.

Аноа 130.

Антнлопа внлорогая 67.

Антнлоповые 69.

Антнлопы 68.

Ара 912.

Арара 912.

Аскарнда лошаднная 95.

Аскаряды 94.

Асцнднн 96.

Б.

Бабнруссы 110.

Бабочкн 535.

Бадяга 925.

Бакланы 744.

Бактернн 112.

Баран домашннй 697.

Барнбал 1010.

Барс 385.

Барсукн 599.

Бацнлла 111'.

Бегемот 472.

Бегемоты 471.

Беззубкн 58.

Без'язычные 27.

Бекас 420.

Бекасы 419.

Белкн 886.

Белоглазка 4.

Белугн 483.

Белухн 320.

Беляк 543.

Белянкн 771.

Беркут 82.

Бескнлевые 848.

Бескрылы 80.

Бескрылые 964.

Беспоследовые 76.

Бесхвостые 70.

Бесчерепные 27.

Бнзон 131.

Блоха водяная 793.

Блоха собачья 827.

Блоха человечья 828.

Блохн 829.

Боа 123.

Бобр 185.

Богомол обыкновенный 593.

Богомолы 592.

Большеногн 597.

Бородачн 454.

Ботнк 90.

Боярышннца 773.

Бражннк сосновый 921.

Бражннкн 920.

Броненосцы 317.

Бронзовка обыкновенная 213.

Брюхоногне 433.

Буйвол азнатскнй 133.

Буйвол ннднйскнй 133.

Булавоусые 857.

Буревестннкн 806, 826.

Бурундук 948.

Бурундукн 947.

Бык 129.

Бык мускусный 699.

Бычек 284.

Вальдшнеп 892.

Вампнры 1014.

Варакушкн 301.

Верблюд двугорбый 157.

Верблюд одногорбый 158.

Верблюдовые 153.

Верблюды 156.

Веретенннк 553.

Веретенннца 54.

Вертнголовка 513.

Внбрнон 1027.

Внверры 1029.

Внгонь 523.

Вобла 870.

Водолюб черный 495.

Водолюбы 494.

Водомер болотный 493.

Водомеры 492.

Водоплаваюіцне 647.

Волк 164.

Волк гненовый 576.

Волк сумчатый 962.

Гавналы 434.

Гагн 914.

Гагара чернозобная 265.

Гагары 264.

Гадюка 1028.

Газелн 435.

Газель 436.

Галка 280.

Ганондные 425.

Гаршнеп 421.

Гаттерян 461.

Гаттерня 462.

Волкн земляные 809.

Волосатнк 443.

Вомбаты 750.

Вонючка 606.

Воробей 719.

Воробьн 718.

Ворон 276.

Ворона серая 277.

Ворона черная 278.

Вороны 275.

Вошь головная 724.

Вошь платяная 725.

Вшн 723.

Выдра 574.

Выпь большая 88.

Выпь малая 86.

Вырезуб 867.

Выхухолн 637.

Выон 615.

Выоны 614.

Выоркн 402.

Вяхнрь 263.

Гаур 135.

Гаял 134.

Гепарды 306.

Гнббоны 496.

Гндрондные 490.

Гндры 488.

Гнена бурая 485.

Гнена полосатая 487.

Гнена пятннстая 486.

Гнены 484.

Гнппопотам 472.

Гнппопотамы 471.

___________ Н а зо

в ы ж_ы в ёл._____ 45

Глазач 4.

Глнсты ленточные 211.

Глухарь 958.

Гну 269.

Гоголь 413.

Голавль 546.

Голенастые 445.

Голова мёртвая 16.

Головоногне 198.

Голотурнм 480.

Голубн 260.

Голубь домашннй 261.

Гольцы 651.

Горнхвосткн 866.

Горностай 632.

Горчакн 856.

Горнллы 444.

Грач 279.

Гребневнкн 259. Гребеншккн 295. Грнзлн 1012.

Грнфы 1032.

Грызуны 862.

Гуанако 521.

Губкн 924.

Густера 122.

Густеры 121.

Гусн 60.

Горлнцы 1003.

д.

Даман 502.

Даманы (отряд) 500.

Даманы (род) 501.

Дафння 315.

Двудышаіцне 333.

Двукрылые 335.

Двуроты 338.

Двуусткн 338.

Дельфнн 321.

Деряба 1002.

Десятнногне 319.

Днкобраз 503.

Додо 330.

Долгопят 950.

Долгоноснкн 300.

Древоед 1035.

Древоточец нвовый 282.

Древоточцы 281.

Дрозд белобровый 998.

Дрозд большой 1002.

Дрозд певчнй. 1000.

Дрозд рябннннк 1001.

Дрозд черный 999.

Дрозды 997.

Дромадер 158.

Дронт 330.

Дрофа 694.

Дрофы 693.

Дубонос 249.

Дупель 422.

Дюгонь 458.

Дятел большой пестрый 768.

Дятел зеленый 437.

Дятел малый пестрый 770.

Дятел черный 769.

Дятлы 767.

р

Ежн 365.

Ежн морскне 348.

Елец 547.

Еноты 808.

с.

Ёрш 15.

Ершн 14.

Ехндна 346.

Ехндны 345.

Жабы 149.

Жаворонкн 30.

Жаворонок полевой 31.

Жаворонок хохлатый 32.

Жвачные 864.

Жгутнконосцы 392.

Желна 769.

Желудн морскне 116.

Жемчужннцы 107.

Жерехн 99.

Жерлянка 124.

Жесткокрылые 255.

ж.

Жнраффа 154.

Жужжелнца зерннстая 174.

Жужжелнца садовая 175.

Жужжелнца хлебная 1036.

Жужжелнцы 173.

Жукн 255.

Жукн майскне 602.

Жукн мягкокожне 586.

Жук майскнй 603.

Жук носорог 687.

Жук-олень 569.

Журавлн 446.

Завнрушкн 11.

Зайцы 540.

Заяц русак 542.

Звезды морскне 101.

Зебра 364.

Зебу 136.

Зеленушкн 223.

Землемеры 438.

Землеройкн 915.

Земноводные 41.

Знмородкн голубые 35.

Златкн 150.

Златокроты 226.

Змеехвосткн 680.

Змен 679.

Змен гремучне 292.

Змен очковые 645.

Зорянка 369.

Зубр 132.

Зудень чесоточный 879.

Зяблнк 405.

Нбнсы 504.

Ріволга 681.

Нгла рыба 941.

Нглокожне 347.

Нгрункн (род) 459.

Нгрункн (семейство) 460.

Нндюк 598.

Ннфузорнн 508.

Ннфузорнн ресннчные 238.

Нрбяс 385.

Кабан днкнй 939.

Кабаргн 622.

Казарка 859.

Казуары 186.

Кайманы 37.

Кайры 1006.

Камбалы 787.

Каменоточцы 757.

Камышевкн 24.

Камышннца 423.

Канарейка 900.

Канюкн 151.

Капустннца 772.

Капуцнны 195.

Каракатнца 899.

Карасн 176.

Кардннал 248.

Карп 311.

Касатка 477.

Катушкн 782.

Качуркн 806.

Кашалоты 190.

Кедровкн 664.

Кенгуру 584.

Кенгуру-древолазы 323.

Кефаль 625.

Кнвн 80.

Кнвсяк 512.

Кялегрудые 180.

Кнт 114.

Кнтообразные 212.

Кнты беззубые 644.

Кнты зубастые 324.

Кншечнодышаіцне 355.

Кншечнополостные 253.

Клест-еловнк 568.

Клесты 567.

Клннтух 262.

Клоп древесный обыкновенный 729.

Клоп постельный 6.

Клопы растнтельноядные 730.

Коала 749.

Кобры 645.

Кобчнкн 372.

Кобылка голубая 675.

Кожан двуцветный 1025.

Кожеед ветчннный 326.

Кожееды 327.

Кожнстокрылые 325.

Коза домашняя 170.

Козодой 172.

Козы 169.

Кокк 250.

Колнбрн 989.

Коловраткн 863.

Колючеперые 10.

Колюшкн 429.

Комарнные 298.

Комар хлебный 196.

Комары малярнйные 59.

Комары обыкновенные 299.

Кондор 880.

Конькн 66.

Конькн морскне 470.

Конькн морскне тряпвчные 760.

Коноплянка 8.

Кораблнк 649.

Кораллы 63.

Корненожкн 855.

Коровка божья семяточечная 246.

Коровкн божьн 247.

Короед большой еловый 972.

Короед большой сосновый 971.

Короед гравер 970.

Короеды 888.

Королькн 849.

Коромысло 26.

Коростелн 287.

Коршуны 613.

Корюшкн 688.

Костнстые 952.

Косуля 171.

Кот морской 993.

Котнк морской северный 692.

Кошеннль 252.

Кошка буланая 382.

Кошка днкая 383.

Кошкн (род) 381.

Кошкн (семейство) 380.

Крабб 159.

Крапнвннкн 991.

Крапмвннца 1018.

Краснокрылы 756.

Крачкн светлые 933.

Крачкн черные 489.

Креветкн 703.

Крестовнк 357.

Крестоносец 56.

Кровососка лошаднная 499.

Крокоднловые 290.

Крокоднлы 291.

Кролнк 541.

Кроншнеп 665.

Крот сумчатый 663.

Кроты 946.

Крохалн 607.

Круглоротые 304.

Крылан 824.

Крылоногне 823.

Крысы 360.

Кряква 46.

Кубышкн морскне 480.

Кугуар 384.

Кузнечнк зеленый 559.

Кузнечнкн 561.

Кузька 55.

Кукушка 297.

Кукушкн 296.

Кукша 428.

Кулнк болотный 553.

Кулнк черныш 980.

Куннца 631.

Куннца лесная 633.

Куннцы сумчатые 318.

Курнца домашняя 424.

Куропатка серая 734.

Куропаткн 733.

Куропаткн белые 518.

Курочка малая 801.

Курочкн 799.

Куры сорные 597.

Кускусы 746.

Куторы водяные 653.

Лазоревкн 302.

Лама 520.

Ламы 519.

Ламантнны 590.

Лань 314.

Ланцэтннк 42.

Ласка 634.

Ластоногме 774.

Ласточка береговая 283.

Ласточка городская 217.

Ласточка деревенская 477.

Лебедн 305.

Лев 386.

Лев морской южный 691.

Лев муравьнный 643.

Лемуры 532, 815.

Леннвцы 143.

Леопард 390.

Леопарды охотнмчне 306.

Летяга 885.

Летягн 822.

Летяга сумчатая 740.

Леіц 3.

Лешн 1.

Лнлнн морскне 289.

Лннм 966.

Лнрохвост 605.

Лнрохвосты 604.

Лнснца 166.

Лнснца полярная 163.

Лнстоблошка грушевая 819.

Лнстоблошка яблоневая 818.

Лнстоблошкн 820.

Лнстовертка дубовая 975.

Лнстоверткн 974.

Лнстоед тополевый 555.

Лнстоед хлебный 531.

Лнстоеды 227.

Лопатоногне 883.

Лорн 932.

Лосн 36.

Лососн 873.

Лосось 876.

Лошадн 361.

Лошадь домашняя 363.

Луна-рыба 683.

Лунн 239.

Лучевнкн 841.

Лысухн 411.

Лягушкн 845.

м.

Макакн 582.

Макн летучне 325.

Макрелн 893.

Малнновка 369.

Мангабей 202.

Мангусты 467.

Мандрнлы 621.

Марабу 539.

Мартышкн настояіцне 204.

Медведн 1009.

Медведн сумчатые 749.

Медведка 448.

Медведь белыйІОІЗ.

Медведь бурый 1011.

Медведь серый 1012.

Медведь черный 1010.

Медляк веіцатель 118.

Медовед 507.

Медоеды 600.

Медососы 600.

Медузы гндрондные 490.

Медянка 274.

Мертвоед обыкновенный 650.

Мертвоед свекловнчный 902.

Мертвоеды 903.

Мечехвосты 554.

Меч-рыба 1034.

Мннога ручьевая 527.

Мнногн 741.

Млат-рыбы 1037.

Млекопнтаюіцне 589.

Многоклеточные 610.

Многоногне 640.

Многопер 797.

Многоцветннца 1017.

Мозоленогне 1004.

Мокрнца водяная 97.

Мокрнцы 678.

Молн 968.

Моль зерновая 967.

Молюскн 618.

Молюскн легочные 830.

Моржн 994.

Москнты 908.

Мошкн 908.

Муравей рыжнй обыкновенный 399.

Муравьеды 642.

Муравьеды сумчатые 641.

Муравьн 400.

Муфлон 698.

Муха комнатная 628.

Муха гессенская 196.

Муха мясная 877.

Мухн 629.

Мухоловкн 630.

Мушка шпанская 581.

Мшанкн 144.

Мышн 626.

Мышн летучне 222.

Мышн летучне насекомоядные 356.

Мышн летучне плодоядные 184.

Мышь летучая двуцветная 1025.

Мягкотелые 618.

Навозннк обыкновенный 439.

Налнм 566.

Налнмы 565.

Нанду 852.

Нарвал 619.

Нарывннкн 1022.

Насекомоядные 510.

Насекомыя 509.

Насекомыя с прямым превраіценнем 79.

Насекомыя с прямым превраіценнем крылатые 43.

4

Назовы жывёл.

49

Непарнокопытные 737.

Неполнозубые 349.

Неполнозубые Нового

Света 1033.

Неполнозубые Старого

Света 662.

Нестор 658.

Нетопырн 776.

Неясытн 942.

Норкн 575.

Носорог 853.

Ночесветкн 660.

Ночннцы 638, 661.

Ныркн 412.

Нырок белоглазый 415.

Нырок красноголовый 414.

Обезьяна носатая 646.

Обезьяны 778, 803.

Обезьяны беспалые 257.

Обезьяны собакообразные 203

Обезьяны тонкотелые (род) 898

Обезьяны хохлатые 310.

Обезьяны шнроконосые 194.

Обезьяны шнроконосые настояіцне 784.

Оболочнмкн 995.

Овод бычачнй 498.

Овод лошаднный 432.

Овод овечнй 677.

Оводы 676.

Овсянка 353.

Овсянкн 352.

Овцы 696.

Овцебык 699.

Одноклеточные 814.

Однопроходные 620.

Окунн 731.

Окунь 732.

Оленевые 206.

Оленн 207.

Олень благородный 210.

Оленн северные 846.

Оленькн 982.

Омар 482.

Омары 481.

Опоссум 329.

Орангутангн 905.

Орлы 81.

Ореховкн 664.

Орланы 457.

Оса обыкновенная 1024.

Осёл 362.

Осы 1026.

Осетр русскяй 18.

Осетры 17.

Ослнк водяной 97.

Осоед 739.

Осоеды 738.

Осьмнног обыкновенный 671

Офнуры 680.

Оцелот 389.

Павнан 708.

Павлнн 720.

Палочннкн 752.

Панголнны 591.

Парнокопытные 93.

Парусннкн 1019.

Пастушкн 844.

Паук домовой 90, 51.

Паукн птнцеяды 108.

Паукообразные 83.

Пекарн 328.

Пелнканы 726.

Пеночкн 761.

Первояшеры 461.

Перепела 285.

Перепелятннкн 12.

Перепончатокрылые 497.

Песец 163.

Пескарн 441.

Пескарь 442.

Песочннкн 987.

Пеструшка 874.

Пеун 1036.

Пнлы-рыбы 804.

Пннгвнн 78.

Пннгвнны 506.

Пнпы 775.

Пнтон тнгровый 838.

Пніцухн 204.

Пніцуховые 205.

Пмявка конская 456.

Пнявка меднцннская 474.

Пнявкн настояіцне 473.

Плавунец окаймленный 343.

Плавунцы 342.

Пластннчатожаберные 524.

Пластйнчатоклювые 526.

Пластннчатоусые 525.

Плацентарные 779.

Плеченогне 142.

Плодожорка яблочная 182.

Плотва 868.

Плотоядные 181.

Повнтухн 728.

Поганка большая 791.

Поганка рогатая 790.

Поганка ушастая 782.

Поганкн 789.

Погоныш 800.

Поденкн (род) 358.

Поденкн (семейство) 359.

Подкаменшнк 284.

Подковонос 854.

Подуры 794.

Позвоночные 1021.

Полевкн 612.

Полнпы гндрондные 490.

Полозы 258.

Полорогне 140, 193.

Полосатнкм 115.

Полужесткокрылые 466.

Полуобезьяны 533, 815.

Поперечнопроходные 781.

Поперечноротые 780.

Поползнн 911.

Попуган 816.

Попуган серые 817.

Попуган совнные 934.

Постоянножаберные 735.

Пресмыкаютнеся 850.

Прнматы 803.

Прнтворяшка вор 825.

Простейшне 814.

Протен 810.

Прудовнкн 552.

Прусак 759.

Прямокрылые 684.

Птнца-лнра 605.

Птнца райская 710.

Птнцы 106.

Птнцы носорогн 147.

Птнцы хтцные 13.

Птнцы райскне (род) 709.

Птнцы райскне (семейство)711.

Пузыреногне 764.

Пума 384.

Пустелын 969.

Пучкожаберные 564.

Пчела обыкновенная 75.

Пчелнные 74.

Пяденнцы 438.

Равноногне 511.

Раднолярян 841.

Разноусые 468.

Рак земляной 448.

Ракн отшельннкн 702.

Ракообразные 293.

Рак речной 100.

Рачкн веслоногне 270.

Ревуны 636.

Рен 852.

Реполов 8.

Рептнлнн 850.

Ржанкн 215.

Рогозуб 201.

Россомаха 451.

Рукокрылые 222.

Руконожка 221.

Русак—см. Заяц русак Ручейннкн 758.

Рыбы 777.

Рыбы костнстые 952.

Рыбы летучне 376.

Рысь 579.

Рябкл 821.

Рябчнк 128.

Сазан 311.

Сайгн 871.

Саламандры 872.

Саланганы 256.

Саранча нтальянская 152.

Саранча перелетная 701.

■Саранчевые 23.

Сардннкн 38.

Сапсан 378.

Сахарннца 538.

Сверчок домашннй 450.

Сверчок полевой 449.

Светоноска сурннамская 409.

Светеноскн 410.

Светляк 528.

Свннкн морскне192.

Свнньн 938.

Свнрнстелн 40.

Свнязь 50.

Севрюга 20.

Секретарь 455.

Селахнл 780.

Сельдевые 243.

Сельдь морская 242.

Сенокосцы 747.

Серны 865.

Сетчатокрылые 659.

Снвоворонка 271.

Снгн 272.

Снзоворонка 271.

Снвучн 690.

Сннец 2.

Слннца большая 717.

Снннца московка 715.

Снннчкн кузнечнкн 714.

Снпухн 935.

Снреновые 910.

Снфонофоры 909.

Скалозубые 452.

Скакун лесной 233.

Скакун полевой 232.

Скакуны (род) 231.

Скакуны (семейство) 234.

Скаты (род) 842.

Скаты (семейство) 843.

Скаты электрнческне 973.

Скворцы обыкновенные 937.

Скопы 706.

Скорпнон водяной 656.

Скорпноны 894.

Скорпноны водяные 657.

Славкн 940.

Слепень бычачмй 944.

Слепнн 943.

Слепышн 916.

Слнзнн 91, 551.

Слнзнякн 551.

Слоны 351.

Слоны морскне 585.

Сннгнрн 836.

Собака домашняя 162.

Собака енотовая 165.

Собака летучая 824.

Собака луговая 309.

Собакн 160.

Соболь 635.

Совы белые 667.

Совы ушастые 98.

Совка капустная 588.

Совка сосновая 707.

Совка,гамма 788.

Совка ознмая 29.

Совкн 661.

Сойка желудевая 427.

Сойкн 426.

Соколы 377.

Солмтеры 945.

Солнечннкн 463.

Соловей западный 368.

Соловьн 366.

Сомы 804.

Com электрнческнй 587.

Сонн 639.

Сорока 766.

Сорокн 765.

Сороконожка 557.

Сороконожкн 556.

Сорокопуты 529.

Сосалыцнкн 983.

Сохатые 36.

Спнрнлла 922.

Спнрохета 923.

Спрут 671.

Сростноголовые 479.

Сростночелюстные 786.

Стафнлнн нмператорскнй 931.

Стекляннца пчеловндная 990.

Стекляннцы 901.

Стенограф 971.

Стервятннк 654.

Стерлядь 19.

Страннохвосты 712.

Страусы 936.

Страусы амернканскне 852.

Стрекоза четырехточечная 549.

Стрекозы 550.

Стрепет 695.

Стрнжн 312.

Стрнж черный 313.

Судак 570.

Сумчатые 595.

Сумчатые плотоядные 796.

Сумчатые травоядные 334.

Суркн 84.

Суслнкм 918.

Сфннксы 920.

Сцвфомедузы 337.

Сыч 104.

Сычн 103.

Тапнры 949.

Таракан-пруссак 759.

Таракан черный 736.

Тараканы 120.

Тарантул 577.

Тарантуловые 578.

Тарань 869.

Твердокожне 887.

Тенрекн 197.

Термнт воннственный 953.

Термнты 954.

Тетерев косач 957.

Тнгр 391.

Тнпограф 972.

Тлн 71.

Тля капустная 72.

Тля яблонная 73.

Травннк 977.

Траурннца 1016.

Треска 416.

Трнпс ржаной 961.

Трнпс хлебный 960, Трнпсы 959.

Трнтоны 988.

Трнхнна 986.

Трнхнны 985.

Трубкозуб 686.

Трясогузка белая 623.

Трясогузкн желтые 148.

Туканы 851.

Тунцы 963.

Турбеллярнн 996.

Typ 137.

Турухтан 722.

Турухтаны 721.

Туфелькн 713.

Тушканчнк 336.

Тюленн 755.

У.

 

Угорь речной 53.

Угорь электрнческнй 453.

Удавы 837.

Удоды 1005.

Ужн обыкновенные 992.

Ужевндные 259.

Узконосые 187.

Унстнтн 459.

Уклейка 34.

Уклейкн 33.

Улнт большой 979.

Улнткн садовые 464.

Улнты 976.

Усачн 117, 199.

Усач большой 200.

Усоногне 240.

Устрнца с'едобная 689.

Утка 44.

Утка домашняя 49.

Утка пеганка 52.

Утка серая 51.

Утконос 682.

Уточка морская 534.

Уховертка обыкновенная 397.

Уховерткн 398.

Ушаны 785.

Ф.

 

Фазаны 751.

Фаэтоны 743.

Фнлнн 146.

Фнлоксера внноградная 762.

Фнфн 978.

Фламннго 756.

Форамнннферы 396.

Форель озерная 875.

Форель ручьевая 874.

Фоссы 294.

X.

 

Хамелеоны 214.

Хвостатые 1008.

Хнмеры 219.

Хнтннкн 930.

Хніцные 181.

Хніцныё (птнцы) 13.

Хоботные 805.

Хоботные 466.

Хомякн 288.

Хордовые 225.

Хорек 833.

Хорькн 831.

Хругц 603.

Хруіцн 602.

Хруш нюльскнй пестрый 795.

Хряадеперые 224.

ц.

 

Цаплн 85.

Цветоед яблоневый 61.

Цепень 945.

Цесарка 666.

Цнвета 1030.

Цнкада ясеневая 229.

Цнкады 230.

Цнклоп 303.

 

Чайкн 530.

Чеглок 379.

Чеканы-каменкн 882.

Чеканы-мухоловкн 802.

Человекообразные 64.

Человекоподобные 64.

Чепура рыжая 87.

Червецы (род) 251.

Червецы (семейство) 245.

Червеязычные 754.

Червн 1020.

Червн кольчатые 57.

Червн круглые 652.

Червн ленточные 211.

Червн плоскне 783.

Червь дождевой 571.

Червь земляной 571.

Червячок нвановскнй 528.

ч.

Черепахн 218.

Черепахн болотные 354.

Черепахн наземные 955.

Чехонн 727.

Чечевнцы 183.

Чечетка 9.

Чечеткн 7.

Чешуекрылые 535.

Чешуйннца 537.

Чешуйчатннкн 536, 812.

Чешуйчатые 781.

Чнбнсы 1015.

Чнжн 228.

Чнрок-свнстунок 48.

Чнрок-трескунок 47.

Членнстоногне 92.

Чорт сумчатый 878.

ш.

Шакал 161.

Шелкопряд кольчатый 430.

Шелкопряд монашенка 670.

Шелкопряд непарный 669.

Шелкопряд сосновый 431.

Шелкопряд тутовый 127.

Шелкопряды 126.

Шерсткокрылы 417.

Шершень 1023.

Шнлохвость 45.

Шнмпанзе 65.

Шнншнллы 220.

Шмель земляной 125.

ш.

ІДеглы 179.

Шелкун посевный 28.

Шелкуны 350.

Шука 373.

Шуркн 608.

       

Эму 339.

ю.

Юрок 407.

Явноязычные 748.

Ягуар 388.

Язь 505.

Яйцеродные 620.

Ястреба 102.

Явдернца жнвородяшая 516.

Яіцернца прыткая 515.

Яшернцы (отряд) 517.

Яшернцы (род) 514.

Яіцерогады 860.

Ятеры 591.

СЛОЎНІК БЕЛАРУСКІХ ТЭРМІНАЎ.

(Лічбы пры піэрмінах адпавядаюць нумарацыі лацінска-расійска-беларускага слоўніку)..

Абалоньнікі 995.

Авадні 676.

Авадзень конскі 432.

Агуты 316.

Аднавок 303.

Аднакаморкавыя 814.

Актынія 25.

Акула белая 177.

Акулы 926.

Акулярніца 645.

Акунь 731.

Акунь рэчны 732.

Аленевыя 206.

Алень 207.

Алень звычайны 210.

Аленьчык 982.

Алігатар 37.

Альбатрос 331.

Альпака—гл. Ляма альпака.

Амар 481.

Амар звычайны 482.

Амфібіі 41.

Амэба 39.

Амэбы 558.

Амялушка 40.

Анаморфы 43.

Антылёпа 68.

Антылёпы 69.

Анэліды 57.

Ара 912.

Арабок звычайны 128.

Аргонаўта 90.

Арлан 457.

Арол 81.

Арол вялікі 82.

Арэхаўка 664.

Аса звычайная 1024.

Асёл 362.

Аскарыда 94.

Аскарыда конская 95.

Асцыдыя 96.

Асяцёр 17.

Асяцёр балтыцкі 21.

Асяцёр пярэсьцік 20.

Асяцёр усходні 18.

Асяцёр чачуга 19.

Аўсянік 358.

Аўсянікі 359.

Ашуканчык звычайны 825.

Ашытка 758.

Баба 726.

Бабёр звычайны 185.

Бабіруса 110.

Бабка звычайная 26.

Бабкі 550.

Бабура 678.

Бадзяга 925.

Бажан 751.

Байбак 84.

Бакас 419.

Бакас баранчык 420.

Бакас дубальт 422.

Бакас маленькі 421.

Баклан 744.

Бактэрыі 112.

Балацянік 552.

Балонкакрылыя 497.

Балян 116.

Баран 696.

Баранабык 699.

Баран муфлён 698.

Баран свойскі 697.

Барс 385.

Барсук 599.

Баталён 721.

Баталён ваяка 722.

Бацыля 111.

Безьязыкія

Беласоўка 667.

Белка 886.

Белкакрыл 885.

Беляны 771.

Берасьцянка—гл. Юрок берасьцянка.

Бесчарэпныя 22.

Бізуньнікі 392.

Блакітніца 302.

Блохі 829.

Блыха сабачая 827.

Блыха скочка 828.

Боа 123.

Богамолы 592.

Богамол звычайны 593.

Бразгучка 292.

Брахунчык 309.

Брукун—гл. Крыжадзюб брукун.

Будаўнічок 761.

Булававусыя 857.

Буравесьнік 826.

Бурундук 947.

Бурундук паскаваты 948.

Бусел 235.

Бусел белы 236.

Бусел чорны 237.

Бык 129.

Быкавыя 140.

Бык аноа 130.

Бык бізон 131.

Бык бавал 133.

Бык гаур 135.

Бык зубар 132.

Бык індыйскі 136.

Бык лабан 134.

Бык тур 137.

Бычок звычайны 284.

Бэгемот 471.

Бязьмесцаплодныя 76.

Бялізна 99.

Бялуга 483.

Бялуха 320.

Бялян жываплотнік 773.

Бялян капусьнік 772.

Бяскішкавыя 253.

Бяскрыл 80.

Бяскрылародныя 79.

Бяскрылыя 964.

Бяспал 257.

Бясхвостыя 70.

Вавёрка 886.

Вадаземнікі 41.

Вадакурка 844.

Вадалюб чорны 495.

Вадалюбы 494.

Вадамернік азёрны 493.

Вадамернікі 492.

Вадашчур 653.

Валасяніца 630.

Валасень вадзяны 443.

Валовавока 991.

Варона 275.

Варона чорная 278.

Варона шэрая 277.

Варопаўка 149.

Васьміног 671.

Верабей 718.

Верабей звычайны 719.

Верацяніца звычайная 527.

Верхаводка 33.

Верхаводка звычайная 34.

Весланогія 270.

Весялушка 459.

Весялушкавыя 442.

Весялушкі 460.

Вечарнік сьценны 1025.

Вібрыён 1027.

Вівэра 1029.

Вівэра цыбэта 1030.

Вікунья—гл. Ляма вікунья.

Віларог 67.

Вобла 870.

Вожык 365.

Вомбат 750.

Восы 1026.

Воўк 164.

Вош галаўная 724.

Вош звычайная 725.

Вошы 723.

Вугор рэчны 53.

Вуграк электрычны 453.

Вужака 258.

Вужакі 259.

Вуж звычайны 992.

Вузканосыя 187.

Вуса гама 788.

Вусаногія 240.

Вусач вялікі 200.

Вусачы 199.

Вустрыца ядобная 689.

Вушан 785.

Вушанка 98.

Выдра 574.

Выразуб 867.

Вяліканог 597.

Вястун 806.

Вярблюд 156.

Вярблюдавыя 153.

Вярблюд аднагорбы 158.

Вярблюд двугорбы 157.

Гавіал 434.

Гага 914.

Гагара 264.

Гагара нырэц 265.

Гадзюка звычайная 1028.

Гады 850.

Газэля 435.

Газэля звычайная 436.

Галаваногія 198.

Галаварог запраўдны 687.

Галавень 546.

Галка 280.

Гарнастай 632.

Гарчак 856.

Гатэрыя 461.

Гатэрыя кропкавая 462.

Геомэтрыды 438.

Гепард 306.

Гібон 496.

Гідра 488.

Гідроіды 490.

Гіз авечы 677.

Гіль 836.

Гіпопотам 471.

Гіпопотам рэчны 472.

Гіэна 484.

Гіэна бурая 485.

Гіэна воўк 576.

Гіэна паскаватая 487.

Гіэна плямістая 486.

Глінянка 911.

Глушэц 958.

Гнаявік звычайны 439.

Гну—гл. Конябык гну.

Гогаль—гл. Нырок гогаль.

Голётурыі 480.

Голуб 260.

Голуб вялікі 263.

Голуб дзікі 262.

Голуб свойскі 261.

Горыля 444.

Грабнявікі 295.

Грак 279.

Грачанік аўстрыйскі 55.

Грачанік крыжавы 56.

Груган 276.

Грун 312.

Грун касар 313.

Грэбнягрудыя 180.

Грызуны 862.

Грызуха 192.

Грыф 1032.

Грыцук чорнахвосты 553.

Грычун 529.

Гуанака—гл. Ляма гуанака.

Дажджавік земляны 571.

Дазыур 318.

Даман 501.

Даман сырыйскі 502.

Даманы 500.

Даніелька 314.

Дафнія 315.

Двойназубыя 341.

Двудыхальнік 812.

Двудышныя 333.

Двукрылыя 335.

Дзесяціногія 319.

Дзік 939.

Дзіўнахвост 712.

Дзяргач 287.

Дзяцел 767.

Дзяцел жаўна 769.

Дзяцел малы 770.

Дзяцел пярэсты 768.

Доўгалычы 585.

Доўганосік казарка 859.

Губкі 924.

Гусь (ж. р.) 60.

Гэсэнка шкодная 196.

д.

Доўгапятка 950.

Драпежнікі 13.

Драч 287.

Дрозд 997.

Дрозд арэхавік 998.

Дрозд піскун 1001.

Дрозд сьпявун 1000.

Дрозд чорны 999.

Дрозд шэры 1002.

Дронт бяскрылы 330.

Дроп 693.

Дроп дудак 694.

Дроп цецяручнік 695.

Дрэваеды 1035.

Дрэвалаз 323.

Дрэваточ вярбінавы 282.

Дрэваточы 281.

Дугонь вадзяны 458.

Дыдэльф 329.

Дыпротодонты 334.

Дэльфін 321.

Ерчык 882.

Ёрш 14.

Ёрш звычайны 15.

Жаба 845.

Жагелік 1019.

Жако 817.

Жамчугоўка 107.

Жарлянка звычайная 124.

Жаўна—гл. Дзяцел жаўна.

Жаўна зялёная 437.

Жаўранка 30.

Жаўранка звычайная 31.

Жаўранка сьмяцей 32.

Жаўтушка 242.

Жоўтабрушка 352.

Жоўтабрушка звычайная 353.

Жужалка зёрневая 174.

Жужалка садовая 175.

Жужалкі 173.

Жуйкавыя 864.

Жукі 255.

Журавель 446.

Жывёлакветы 289.

Жырафа 154.

Заяц 540.

Заяц бяляк 543.

Заяц шарак 542.

Збожжавік пявун 1036.

Зелянушка 223.

Земнавоўк 809.

Зімародак 35.

Златкі 150.

Златакрот 226.

Змрочнікі 920.

Змрочнік хвойны 921.

Зорачніцы 101.

Ібіс 504.

Івалга звычайная 681.

Іванчык 802.

Іглак 503.

Ігларыб востры 941.

Кабарга 622.

Кабылка сіняя 675.

Кавалік засеўны 28.

Кавалі 350.

Кажаны 222.

Кажаны мошкаеды 356.

Кажаны плодаеды 184.

Каза 169.

Каза свойская 170.

Казуля 171.

Казуар 186.

Казюлькаеды 510.

Кайра 1006.

Калючапёрыя 10.

Калючка 429.

Камар 299.

Камары 298.

Камбала 787.

Канаплянка—гл. Чачотка канаплянка.

Канарка хатняя 900.

Зрослагаловыя 479.

Зросласківічныя 786.

Зэбра—гл. Конь зэбра.

Зьверажэр торбачны 878.

Зьмеі 679.

Зязюля 296.

Зязюля кукуля 297.

Зязюльковыя 247.

Зязюлька сямікропкавая 246.

Зялёнаножка 423.

Зямлярыйка 915.

і.

{гласкурыя 347.

Індык свойскі 598.

Інфузорыі 508.

Істужнікі 211.

к.

Кангур 584.

Канюх 151.

Капустажэрка звычайная 588.

Капуцын 195.

Капуцынавыя 194.

Карабельчык 649.

Карагольчык 12.

Караеды 888.

Караед гравер 970.

Караед стэнограф 971.

Караед друкар 972.

Каралі 63.

Карась 176.

Кардынал віргінскі 248.

Каролік 849.

Кароўкі божыя 247.

Карп сазан 311.

Кархородон 178.

Каршак 738.

Каршак асаед 739.

Каршун 613.

Касар 727.

Касьцістыя 952.

Катодон 190.

Каты 380.

Качка 44.

Качкадзюб дзіўны 682.

Качка крыжанка 46.

Качка неразьня 51.

Качка пярэстая 52.

Качка сьвістунка 50.

Качка свойская 49.

Качка цыранка 48.

Качка чырка 47.

Качка шылахвостка 45.

Кветкажэр яблыневы 61.

Кветкаед залаты 213.

Келб 441.

Келб пячкур 442.

Кефаль 625.

Кіт 113.

Кіт грэнлядзкі 114.

Кішкапаражнёвыя 253.

Клаповыя 466.

Клоп пасьцельны 6.

Кнігаўка 1015.

Коаля 749.

Кок 250.

Колаўроткі 863.

Колібры 989.

Кондар 880.

Конік зялёны 559.

Конікі 561.

Конь 361.

Конь зэбра 364.

Конь свойскі 363.

Конябык гну 269.

Конярыбка 470.

Корняножкі 855.

Косткалускавыя 425.

Кот 381.

Кот буланы 382.

Кот дзікі 383.

Кот оцэлёт 389.

Краб звычайны 159.

Кракадзілавыя 290.

Кракадзіл 291.

Крот 946.

Крохаль 607.

Кругларотыя 304.

Крумкач 276.

Круцігалоўка 513.

Крывасос конскі 499.

Крыжавік звычайны 357.

Крыжадзюб 567.

Крыжадзюб брукун 568.

Крылан 824.

Крыланогія 823.

Крэвэтка 703.

Ктэнофоры 295.

Кугакаўка 942.

Кулён 665.

Кулік 976.

Кулік бакасік 978.

Кулік селянец 979.

Кулік случок 977.

Кулік чарняк 980.

Куніца 631.

Куніца звычайная 633.

Курапатка 733.

Курапатка шэрая 734.

Куратнік 102.

Курка 799.

Курка балртная 801.

Курка вадзяная 800.

Курыца свойская 424.

Лапатаногія 883.

Ласка 634.

Ластаўка 475.

Ластаўка звычайная 477.

Лебедзь 305.

Лемур 532.

Лемуроіды 533.

Леопард 390.

Лепас качкавы 534.

Леска 940.

Леў 386.

Лешч 1.

Лешч белавокі 4.

Лешч звычайны 3.

Лешч сінец 2.

Лёгачнікі 830.

Лёры 932.

Лін 966.

Лірахвост 603.

Лірахвост пышны 604.

Ліс 166.

Лістагрыз асіньнік 555.'

Лістаеды 227.

Лістажэр збожжавы 531.

Лістакрутка дубовая 975.

Лістакруткі 974.

Лістарыбка 760.

Лістаскочка грушавая 819.

Лістаскочка яблыневая 818.

Лістаскочкі 820.

Лось 36.

Лускавец 591.

Лускавікі 781.

Лускоўнік 536.

Лысуха 411.

Ляляк 172.

Ляма 519.

Ляма альпака 522.

Ляма вікунья 523.

Ляма гўанака 521.

Ляма свойская 520.

Лянівец 143.

Лянцэтнік тонкі 42.

Лятунец 740.

Ляцяга 822.

Мазоляногія 1004.

Макак 582.

Макрычніца 97.

Малпачка 898.

Малпы 778.

Малпы шыраканосыя 784.

Малярыйнік 59.

Манат 590.

Мангабэй 202.

Мангуста 467.

Марабу 539.

Марона 117.

Матылі 535.

Матыліца 338.

Медавед 507.

Медаеды 600.

Месцаплодныя 779.

Месяц-рыба 683.

Мечарыб доўганосы 1034.

Мечахвост 554.

Мігаўнікі 238.

Мінога 741.

Многакаморкавыя 610.

Назовы жывёл.

Многаножкі 640.

Многапёр 797.

Молатрыба 1037.

Молі 968.

Молюскі 618.

Моль зерневая 967.

Морж 984.

Мормон 621.

Мошкі 908.

Мурашкаед 642.

Мурашкалоў звычайны 643.

Марашкалюб 641.

Мурашка рудая 399.

Мурашкі 400.

Муха хатняя 628.

Мухі 629.

Мыш 626.

Мышалоў 239.

Мшанкі 144.

Мядзянка 274.

Мядзьведзік звычайны 448.

Мядзьведзь 1009.

Мядзьведзь белы 1013.

Мядзьведзь буры 1011.

Мядзьведзь чорны 1010.

Мядзьведзь шэры 1012.

Мяккаскурныя 586.

Мяккуны 618.

Мянтуз 565.

Мянтуз мянёк 566.

Мярцьвяк звычайны 16.

Мясажэры 181.

Мясьніца звычайная 877.

Н.

Наліўнікі 508.

Насач 646.

Начніца 638.

Начовачкі 58.

Норка паўзьбярэжная 283.

Норыца 575.

Носарог 853.

Ночасьветлік—660.

Ночнік азімы 29.

Ночнікі 661.

Нутрадышнік 355.

Нырок 412.

Нырок жылец 414.

Нырок гогаль 413.

Нырок чарнушка 415.

Нырчык 789.

Нырчык кавур 791.

Нырчык ушасты 792.

Нырчык чубаты 790.

Нэрпа 755.

Нэстар 658.

Няпарнакапытныя 737.

Няпоўназубыя 349.

Няпоўназубыя новасьветныя 1033.

Няпоўназубыя старасьветныя 662.

О.

Орангутан 905.

Офіуры 680.

Оцэлёт—гл. Кот оцэлёт.

п.

Пава свойская 720.

Павітуха 728.

Павіян 708.

Павукападобныя 83.

Павук хатні 951.

Падкованос 854.

Падлаед 654.

Падластаўка гарадзкая 217.

Падскурнік бычы 498.

Палачнікі 752.

Палёўка 612.

Палёўка вадзяная 86.

Палянік 673.

Палянік голахвосьцік 674.

Пантоплік 713.

Панцырнік 317.

Папрадуха 126.

Папрадуха шаўковая 127.

Папуга сава 934.

Папугі 816.

Папярочнаротыя 780.

Пардва 518.

Парнакапытныя 93.

Паскавацік 115.

Паўзункі 205.

Паўзунок 204.

Пацук 360.

Перапёлка 285.

Перцаед 851.

Піларыб 804.

Пінгвін 78.

Пінгвіны 506.

Піпа 775.

Піявіца 456.

Пласткавусыя 525.

Пласткадзюбыя 526.

Пластказябравыя 524.

Пластун 342.

Пластуны 843.

Плаўняногія 774.

Плашчак вадзяны 656.

Плашчакі 657.

Плечаногія 142.

Пліска 148.

Плодажэр яблычны 181.

Плоскагрудыя 848.

Плотка 868.

Плывунец крапкаваты 343.

Плывунцы 342.

Плывуны 647.

Подура вадзяная 793.

Подуры 794.

Полаз 258.

Поліпротодонты 796.

Прадзілыіік пярсьцёнкавы 440.

Прадзільнік хвойны 431.

Прамалпы 815.

Праменьнік. 841.

Простазубыя 907.

Простакрылыя 684.

Протэй 810.

Прусак хатні 759.

Прусік італійскі 152.

Прыматы 803.

Птушкаед 108.

Птукшказьверы 620.

Птушкі 106.

Птушкі-дзюбарогі 147.

Птушкі райскія 711.

Пугач вялікі 146.

Пума 384.

Пустарогія 193.

Пустыньнік 821.

Пухіраногія 764.

Пучказябравыя 564.

Пчала звычайная 75.

Пчалаедка 608.

Пчаліныя 74.

Пытон 837.

Пытон тыгравы 838.

Пэкары 328.

ІТяўка 473.

ГГяўка лекарская 474.

Пясочнік 987.

Пячкур—гл. Келб-пячкур.

Равун 636.

Рагалік алень 569.

Рагаль 846.

Райптушка 709.

Райптушка прыгожая 710.

Рак рэчны 100.

Ракападобныя 293.

Рапуха 149.

Расамаха паўночная 415.

Рогазуб 201.

Рознавусыя 468.

Сабака 160.

Сабакападобныя 203.

Роўнаногія 511.

Рукамышка 221.

Рыбазьверы 212.

Рыбазьверы бяззубыя 644.

Рыбазьверы зубатыя 324.

Рыбалка 489.

Рыба-лятучка 376.

Рыбачка 933.

Рыбы 777.

Рысь 579.

Рэя 852.

Сабака паўночны 163.

Сабака свойскі 162.

Сабака шакал 161.

Сабака янотавы 165.

Саболь 635.

Сава 935.

Сайга 871.

Сакол 377.

Сакол каршачок 379.

Сакол падарожнік 378.

Сакратар 455.

Салавей 366.

Салавей звычайны 368.

Салавей чырвонашыйка 369.

Салямандра 872.

Салянгана 256.

Самахвал жалобнік 1016.

Самахвал калёрнік 1017.

Самахвал крапіўнік 1018.

Самяк электрычны 587.

Сардына 38.

Сарока 765.

Сарока доўгахвостая 766.

Селядзец морскі 242.

Селядцовыя 243.

Серна 865.

Сеткакрылыя 659.

Сіваграк сіні 271.

Сівак 690.

Сівак грывісты 691.

Сівак каток 692.

Сільфа бурачная 902.

Сільфіды 903.

Сініца 714.

Сініца вялікая 717.

Сініца маскоўка 715.

Сіняшыйка 301.

Сірэніі 910.

Сітаўка 623.

Сіфонофоры 909.

Скаба 706.

Скалазубыя 452.

Скакунчык 231.

Скакунчыкі 234.

Скакунчык лясны 233.

Скакунчык палявы 232.

Скалаточ 757.

Скорпіёны 894.

Скрутка 782.

Скумбрыя 893.

Скунс 606.

Скураеды 327.

Скураед шынкавы 326.

Скурлат 776.

Скуракрылы 325.

Слон 351.

Слонікі 300.

Слонка 892.

Смаўжак 91.

Смоўж 551.

Смуроднік чорны 118.

Сойка 426.

Сойка звычайная 427.

Сойка тайговая 428.

Солітэр 945.

Com 904.

Сонцавікі 463.

Соня 639.

Спірохэта 923.

Спірыля 922.

Сталазябравыя 735.

Станожка 556.

Станожка звычайная 557.

Стафіліны 930.

Стафілін цэзарскі 931.

Стравус 936.

Стракатка 66.

Стронга 873.

Стронга азёрная 875.

Стронга ласоска 876.

Стронга пярэстая 874.

Струньнікі 225.

Стрыгун 747.

Стрэлка чатырохкропкавая 549.

Стынка 688.

Судак 570.

Суслак 918.

Суставаногія 92.

Сцыфомэдузы 337.

Сьветланоска сурынамская 409.

Сьветланоскі 410.

Сьвіньня 938.

Сьвярбец кароставы 879.

Сьвятляк купальскі 528.

Сьлепні 943.

Сьлівень звычайны 54.

Сьліж 651.

Сьлімак 464.

Сьляпень бычы 944.

Сьляпун 916.

Сьмярдзючка 606.

Сыч 103.

Сыч сіпель 104.

Сысальнікі 983.

Сысуны 589.

Сэляхія вялізная 896.

Сэпія 899.

Сявец 215.

Сялява 272.

Тапір 949.

Таракан чорны 736.

Таракан 120.

Таран 869.

Тарантул украінскі 577.

Тарантулы 578.

Тарпэднік 973.

Торбазьвер 962.

Торбакрот 663.

Торбачнікі 595.

Торбашчур 329.

Тоўстадзюб звычайны 249.

Траска тлустая 416.

Траўніца капусная 72.

Траўніца яблыневая 73.

Траўніцы 71.

Трубказуб 686.

Трус 541.

Трыпс жытні 961.

Трыпс збожжавы 960.

Трыпсы 959.

Трысьцен 993.

Трытон 988.

Трыхіна 985.

Трыхіна пакручастая 986.

Тунец 963.

Турбэлярыі 996.

Турчык 1003.

Тушканчык 336.

Тхор 831.

Тхор шашок 833.

Тыгра 391.

Тынаўка 11.

Тысячаножка звычайная 512.

Тэнрэк 197.

Тэрміт ваяка 953.

Тэрміты 954.

Удод 1005.

Упыр 1014.

Уюн 614.

Уюн звычайны 615.

Фалянгісты 746.

Фаэтон 743.

Філёксэра вінаграднікавая 762.

Форамініфэры 396.

Фоса 294.

 

X.

Хаванец 702.

Хамэлеон 214.

Хаўтурнік звычайны 650.

Хахоля 637.

Хвастатыя 1008.

Хвояжэрка шкодная 707.

Хімэра 219.

Хобатаносыя 805.

Храсткапёрыя 224.

Хрушч 602.

Хрушчак летні 795.

Хрушч звычайны 603.

Хрыбетныя 1021.

ц.

Цацарка свойская 666.

Цецярук 957.

Цукроўнікавыя 538.

Цукроўнік звычайны 537.

Цьвёрдаскурыя 887.

Цьвіркун палявы 449.

Цьвіркун хатні 450.

Цьвіркуны 447.

Цыбатыя 445.

Цыкада ясеневая 229.

Цыкады 230.

Цяроха 121.

Цяроха звычайная 122.

ц

Чайка 530.

Чалавекападобныя 64.

Чапля 85.

Чапля бугай 88.

Чапля лазянік 86.

Чапля чырвоная 87.

Чарапаха 354.

Чарапахі 218.

Чарвечнік 251.

Чарвечнік кактусавы 252.

Чарвякі 1020.

Чарвякі круглыя 652.

Чарвякі плоскія 783.

Чарвяцы 245.

Чарнічка звычайная 670.

Чарнічка няпарная 669.

Чаромашнік 183.

Чаротаўка 24.

Чачотка 7.

Чачотка звычайная 9.

Чачотка канаплянка 8.

Чмель земляны 125.

Чорнагрудка 866.

Чубач 310.

Чыжык 228.

Чырвонакрыл 756.

Чэраваногія 433.

Чэрвеязычныя 754.

Ш.

Шаранчак падарожнік 701.

Шаранчакі 23.

Шасьціногія 509.

Шклянік пчолка 990.

Шклянікі 901.

Шпак 937.

Шпанка мушка 581.

Шпанкі 1022.

Шулёнак 372.

Шулячок 969.

Шчупак звычайны 373.

Шчыгол 179.

звычайная 397. Шымпанза 65.

Шчыкаўкі 398.

Шчыліназуб 913.

Шчытніца 955.

Шыланос 619.

Шыншыля 220.

Шэрстакрыл 417.

Шэршань 1023.

э.

Эму 339.

Эхідна 345.

Эхідна калючая 346.

ю.

Юрок 402.

Юрок берасьцянка 405.

Юрок звычайны 407.

я.

Ягадаед звычайны 729.

Ягадаеднікі 730.

Ягнятнік 454.

Ягуар 388.

Яжоўцы 348.

Язь 505.

Языкатыя 748.

Яльчык 547.

Янот 808.

Яшчарагады 860.

Яшчарка 514.

Яшчарка жывародная 516.

Яшчарка спрытная 515.

Яшчары 517.

Адал першы. Сэрыя V. Кніга 13.

БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЁГІЯ

ВЫПУСК ТРЫНАЦЦАТЫ

NOMINA ANATOMICA ALBORUTHENICA

ВЫПУСК ДРУГІ

М Y О L О G I A SPLANCHNOLOGIA ANG1OLOGIA

Надрукавана згодна з пастановай Мэдычнае Сэкцыі ад 13/5—27 г., у ліку 2.000 паасобнікаў, паводпе ухваленага Навуковай Радай на 1926-27 год выдавецкага пляну.

Адказны Рэдактар, Правадзейны Член Інстытуту Беларускае Культуры Яз. Каранеўскі.

ПРАДМОВА

Спосаб апрацаваньня ніжэйзьмешчанага проэкту тэрмінолёгіі па міолёгіі, сплянхнолёгіі і ангіолёгіі застаўся той самы, што і ў першым выпуску.

Апроч крыніц, пералічаных у прадмове да першага выпуску, трэба адзначыць:

 1. Rauber’s Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Neu bearbeitet und herausgegeben von D-r Fr. Kopsch. Abt. 3: Mus­keln, Gefässe. Leipzig, 1906.
 2. A. Рауберь. Руководство анатомін человЬка. Т. 4. Внутренностн. Юрьевь, 1911 г.
 3. Bochenek. Anatomja czlowieka. Т. I—III. Krakow, 1921.
 4. B. Шпальтегольц-ь. Атлась no анатомін челов-Ька. Ч. 2. Мускулы н сосуды. Москва.
 5. В. Шпальтегольц-ь. Атлась по анатомін человЬка. Ч. 3, вып. 1-ый. Внутренностн. Москва. 1916.
 6. Emile Laurent. Lexicum medicum polyglottum (Fran?ais, latinum, deutsch, englich, italiano, espafTol, portuguez, русскій). Paris, 1906.

Месца націскаў y беларускіх словах тэксту адзначана курсыўнымі літарамі.

Менск, Сакавік 1927 г.

Камісія.

M Y 0 L 0 G 1 A

MYOLOGIA

Muskulus

[Origö Insertio]

 1. Caput

[Corpus]

Venter [s. Gaster]

[Cauda]

Musctllus fusiformis

 1. Musctllus unipennatus Musctllus bipennatus Musculus articularis Musculus orbicula­

ris °7)

Musculus sphincter98) 1805. Musctllus sceleti

[Musculus cutaneus] Tendo °'J)

Aponeurosis 10°)

Inscriptio tendinea

 1. Arcus tendineus

Fascia

Fascia superficialis

[Fascia profunda

Septum intermusculare]

 1. Vagina fibrosa tendi­nis

Vagina mucosa ten­dinis

МНОЛОГМЯ.УЧЕHUE O МЫШЦАХ

Мускул.мышца [Начало Прнкрепленне] Головка, глава Тело] эрюшко Хвост] Зеретенообразная мышца Однопернстая м. Двупернстая м. Суставная м. Круговая м.

Сжнмаюіцая м. Скелетная м. [Кожная м.] Сухожнлне Апоневроз

Сухожнльная перемычка Сухожнльная дуга

Фасцня

Фасцня поверхностная [Фасцня глубокая

Межмышечная перогородка] Фпброзное влагалшце сухожнлня Слнзнстое влагалшце сухожнлня

ЦЯГЛІЦАВЕДАНЬНЕ, НАВУКА АБ ЦЯГЛІЦАХ

Цягліца, мускул [Пачатак

Прымацавяньне]

Г алоўка [Цела] Жываток, чэраўца [Хвост] Вераценаватая цяглгца

Аднапяровая ц. Двохпяровая ц. Сустйўная ц. Кругавая ц.

Ц.-звужальніца Касьцяковая ц.

[Скурная ц.] Сухажыла Сухажь/льнае распластаньне

Сухажыльная рыса

Сухажыльная дуга

Пял^ньніца

Павярхоўная пялгньніца

[Глыбокая пял^ньніца

Міжцяглгчная перагародка]

Валакнгстая похва сухажбглы

Сьлізявая похва сухажылы

[Mesotenon ’0I) [Брыжжейка cyxoжнлня

Vincula tendinum10:!] Связь сухожнллй]

Ligamentum vaginale

 1. [Trochlea fibrosa Trochlea ossea] Trochlea muscularis Bursa mucosa [Bursa mucosa sim­plex
 2. Bursa mucosa multi­locularis]

Perimysium 103)

[Perimysium externum

Perimysium internum (s. Endomysium)

Peritenonium

 1. Flexor

Extensor104)

Abductor Adductor Rotator,оь)

 1. Pronator10e)

Supinator107)

Dilatator

Depressorl0fi)

Compressor10s)

 1. Levator Tensor]

Musculi dorsi

М. trapezius

Влагалшцная связка [Фнброзный блок Костный блок Мускульный блок Слнзнстая сумка [Слнзнстая сумка простая

Слнзнстая сумка многокамерная]

Пограннчная соеднннтельнотканная перепонка Наружная погран. соедмн.-ткан. перепонка, фасцня

Внутренняя погра, ннчн. соеднн.ткан. перелонка Соеднннтельнотканная облочка

сухожнлня Сгнбаюіцая мышца Разгнбаюіцая мышца Отводяіцая м. Прнводяіцая м. Врагцаюіцая м. Мышца, вратаюгцая ладонь вннз М., врагцаюшая ладонь вверх Расшнряюіцая м. Опускаюіцая м. Сжнмаюіцая м. Подннмаюіцая м. Напрягаюшая м.]

Мышцы спнны

Трапецневндная мышца

[Аточынка суха-

Ж6/ЛЫ Перавязь сухажылаў]

Похвавы вяз

[Валакн/сты блёк Касьцяны блёк] Цяглгчны блёк Сьлізявггя кішэня [Сьлізявяя кішэня простая Сьлізявяя кішэня шматкаморачная] Абалонка цяглгцы

[Вонкавая абалонка цяглгцы

Унуграная абалонка цяглгцы

Вакрлсухажыльніца, ваколсухажыльная абалонка Згіняльніца

Разгінлльніца

Адводніца Прыводніца Крутнгца Паваротніца

Адваротніца

Пашыр«льніца Апускпльніца Сьціскгільніца Паднімальніца Напружяльніца]

Цягліцы сьп/ны

Трапэцоідная ц.

[M. transversus nu­chae]

1845.M. cleidoatlanticus

Fasciculi cleidomastoidei]

 1. latissimus dorsi

[Portio scapularis

 1. anconaeuslongus s. m. latissimocondyloideus]
 2. M. rhomboideus major M. rhomboideus minor [M. occipitoscapularis M. rhomboideoscapularis]
 3. levator scapulae
 4. M. serratus posterior superiorw) M. serratus posterior inferior
 5. splenius110)
 6. splenius capitis
 7. splenius cervicis

i860. [M. rhomboatlanticus] M. splenius accesso­rius]

 1. sacrospinalis
 2. iliocostalis
 3. iliocostalis lumborum
 4. M. iliocostalis dorsi

Выйная поперечная мышца Ключнчноатлантовая м.

Ключнчнососцеввдные пучкн]

Шнрокая мышца спнны [Лопаточная часть

(Длннная локтевая м.

нлн шнрокомыіцелковая м.] Большая ромбовндная мышца Малая ромбовндная мышца

[Затылочнолопаточная мышца

Ромбовнднолопаточная мышца] Мышца, подннмаюіцая лопатку

Верхняя задняя зубчатая мышца Ннжняя задняя зубчатая мышца

Треугольная

мышца Треугольная м. головы

Треугольная м.

шен [Ромбовндноатлантовая м. Добавочная треугольная м.] Крестцовоостнстая м. Подвздошнореберная м.

Подвздошнореберная м. поясннцы Подвздошнореберная м. спнны

[Папярочная цягліца кпрку

Раменьнічнаатлянтавая ц. Раменьнічнасыскавптыя пучкі] Найшырэйшая ц. сьшны [Лапдтачная частка

Доўгая лакцян^вая ц. альбо найшыр^йшаўзгузавая ц.]

Большая рамбавдтая ц. Меншая рамбав«тая ц. [Патылічналапятачная ц.

Рамбавдталапатачная ц.] Ц. падымпльніца лашгткі

Верхняя задняя зубчастая ц.

Нгжняя задняя зубчастая ц.

Плоская ц.

Плоская ц. галавы

Плоская ц. шыі

[Рамбаватаатляптавая ц.

Дадатковая плоская ц.] Крыжавосьцявая ц.

Клубавгчнарабровая ц.

Клубавгчнарабровая ц. паясьнгцы Клубавгчнарабровая ц. сьпгны

 1. iliocostalis cervicis
 2. longissimus
 3. longissimus dorsi
 4. longissimus cervi­cis 1870. M. longissimus capi­tis [M. transversalis cervicis minor]
 5. spinalis 1H)
 6. spinalis dorsi
 7. spinalis cervicis
 8. M. spinalis capitis
 9. semispinalis
 10. semispinalis dorsi
 11. semispinalis cer­vicis
 12. semispinalis ca­pitis 1880. M. multifidus ”2)

Подвздошнореберная м. шен Длннная мышца Длннная м. спнны

Длннная м. шея

Длннная м. головы [Малая поперечная мышца шея] Остнстая мышца Остнстая мышца спяны Остнстая мышца шен Остнстая мышца головы Полуостнстая м. Полуостнстая м. спяны Полуостнстая м.

шен Полуостнстая м. головы Многораздельная м.

M.m. rotatores

М.т. rotatores longi

M.m. rotatores brevi

M.m. interspinales

 1. M.m. intertransversarii

M.m. intertransversarii laterales

Врашаюшне мышцы Враіцательные мышцы длннные Враіцательные мышцы короткне Межостнстые

мышцы Мышцы между поперечнымн отросткамя Мышцы между поперечнымн от-

росткамн наружные

M.m. intertransversaМышцы между rii mediales поперечнымн отросткамн внутреннне

Клубавгчнарабровая ц. шыі Найдаўжзйшая ц. Найдаўжэйшая ц. сьшны Найдаўжзйшая ц. шыі Найдаўжэйшая ц. галавы [Меншая папярочная цягліца шыі] Восьцявая ц.

Восьцявая ц. сьш'ны Восьцявая ц. шб/і

Восьцявая ц. галавы Паўвосьцявая ц. Паўвосьцявая ц. сьпгны Паўвосьцявая ц. шыі

Паўвосьцявая ц. галавы

Шматпадзельная ц.

Ц.ц. крутнгцы

Доўгія ц.ц. крутнгцы

Кароткія ц.ц. крутнгцы

Міжвосьцявыя ц.ц.

Міжпапярочнаадросткавыя ц.й-

Бакавыя міжпапярочнаадросткавыЯ ц.ц.

Прысярэднія міжпапярочнаадросткавыя ц.Н'

M.m. intertransversa-

Мышцы между

Пярэднія міжпапя-

rii anteriores

поперечнымн отросткамн переднне

рочнаадросткавыя

Ц.Ц.

M.m. intertransversa-

Мышцы между

Злднія міжпапя-

rii posteriores

поперечнымн отросткамн заднне

рочнаадросткавыя

Ц.Ц.

1890. M.m. levatores cos­

Мышцы, подннма-

Ц.ц. падымпль-

tarum

юіцне ребра

ніцы рэбраў

M.m. levatores cos­

Длннные мышцы,

Доўгія ц. ц. пады-

tarum longi

подннмаюіцне ребра

мшіьніцы рэбраў

M.m. levatores cos­

Короткне мышцы,

Кароткія ц.ц. па-

tarum breves

подннмаюіцне ребра

дымяльніцы рэбраў

M.m. occipitoverte-

Короткне глубо-

Патылічнахрыбет-

brales

кне затылочные м.м.:

нічныя ц.ц.

M. rectus capitis po­

Большая задняя

Задняя большая

sterior major

прямая мышца головы

простая ц. галавы

1895. M. rectus capitis po­

Малая задняя пря-

Задняя м^ншая

sterior minor

мая м. головы

простая ц. галавы

M. obliquus capitis

Верхняя косая м.

Верхняя ўкосная

superior

головы

ц. галавы

M. obliquus capitis

Ннжняя косая м.

Ніжняя ўкосная

inferior

головы

ц. галавы

M. rectus capitis la­

Прямая боковая

Бакавая простая

teralis

м. головы

ц. галавы

M. rectus capitis an­

Передняя прямая

Пярэдняя простая

terior

м. головы

ц. галавы

1900. [M. sacrococcygeus

[Задняя крестцо-

[Зодняя крыжова-

posterior

вокопчнковая м.

хвастковая ц.

s. m. extensor coccy-

нлн разгнбаюіцая

альбо ц. разгіналь-

„                           gisl

копчнк]

ніца хвастка]

Fascia superficialis

Поверхностная

Павярхоўная пя-

dorsi

фасцня спнны

л<?ньніца сьпіны

Fascia lumbodorsalis

Поясннчноспннная фасцня

Паясьн/чнасьпгнная пял^ньніца

[Lig. spinoscapulare]

[Остнстолопаточная связка]

[Восьцявалапотачны вяз]

Fascia nuchae

Выйная фасцня

Каркавая пял^ньніца

1905. Musculi capitis

Мышцы головы

Цяглгцы галавы

M. epicranius

Надчерепная м.

Надчзрапная ц.

Galea aponeurotica

 1. frontalis
 2. occipitalis
 3. M. procerus113)
 4. nasalis

Pars transversa

Pars alaris [Pars • septalis]

 1. M. depressor septi
 2. orbicularis oculi

Pars palpebral is

[M. palpebralis supe­rior

 1. palpebralis inferior]
 2. Pars orbitalis

Pars lacrimalis (Horneri)

 1. corrugator supercilii
 2. orbicularis oris
 3. buccinator
 4. [M. buccolabialis] M.m. incisivi labii superioris M.m. incisivi labii inferioris
 5. quadratus labii superioris

Caput angulare 1930. Caput infraorbitale

Caput zygomaticum M. zygomaticus M. caninus M. risorius

 1. M. triangularis

[M. transversu's menti]

Сухожяльный шлем

Лобная м. Затылочная м. Мышца гордецов Носовая м.

Поперечная часть

Крыловая часть [Перегородочная часть]

Мышца, осаждаюш.ая перогородку Круговая мышца глаза Часть в областн век

[Мышца верхнего века

Мышца ннжнего века] Глазннчная часть Слезная часть

(Горнера) Мышца, сморіцяваюіцая бровн

Круговая м. рта ІЦечная мышца [ІЦечногубная м.] Резцовые мышцы верхней губы Резцовые мышцы ннжней губы

Квадратная мышца верхней губы

Угловая головка Ннжнеглазннчная головка

Скуловая головка Скуловая мышца Собачая мышца Мышца смеха Треугольная

мышца [Поперечная м. подбородка]

Сухажыльны шалом

Лобная ц.

Патылічная ц.

Гордая ц. Носавая ц.

Папярочная члстка Крыльная чпстка [Перагародачная чястка] Ц. апусклльніца перагародкі Кругавггя цяглгца вока Павекавая частка

[Вгрхняя павекавая ц.

Нгжняя павекавая

Ваковічная частка Сьл^зьнічная (Горнэрава) частка

Брывосьцягальная ц.

Кругавая ц. роту Шчочная ц.

[Шчочнагубная ц.] Прысекачовыяц.ц.

верхняе губы Прысекачовыяц.ц. нгжняе губы Квадратная ц.

верхняе губй/ Кутняя галоўка Падваковічная галоўка Скулічная галоўка Скулічная ц. Сабсічая ц. Сьмехавая ц. Трыкугная ц.

[Папярочная ц.

падбародку]

 1. quadratus labii inferioris
 2. mentalis
 3. auricularis anterior
 4. M. auricularis superior M. auricularis poste­rior [M. .auricularis infe­rior]
 5. masseter

[M. masseter trigastricus]

 1. M. temporalis
 2. pterygoideus externus
 3. pterygoideus in­ternus Fascia buccopharyngea Fascia parotideomasseterica
 4. Fascia temporalis

Четырехугольная м. нвжней губы

Подбородочная мышца

Передняя ушная

м.

Верхняя ушная м. Задняя ушная м.

[Ннжняя ушная м.]

Жевательная

мышца, [Трехбрюшная жевательная м.] Внсочная мышца Наружная крыловндная м. Внутренняя крыловндная м. ІДечноглоточная

фасцня

Фасцня жевательной мышцы н околоушной железы

Внсочная фасцня

Квадратная ц. ніжняе губы

Падбародачная ц.

Пярэдняя вушная Ц.

Верхняя вгшная ц.

Задняя вушная ц.

[Н/жняя вушная ц.|

Жавальная ц„ жавпльніца [Трохжыватковая жавальная ц.]

Скроневая ц.

Вонкавая ц. кры. лавятага адростку Унутраная ц. крылавотага адростку Шчочнаглотачная пял^ньніца

Пял^ньніца прыву’шнае залозы і жавпльнае ц.

Скроневая пял^ньніца

Musculi ossis hyoidei

М. digastricus

Venter anterior

Venter posterior 1955. [M. occipitohyodeus]

 1. stylohyoideus
 2. mylohyoideus
 3. geniohyoideus

Musculi colli

i960. Platysma "5)

Мышцы под‘язычной костн

Двубрюшная мышца

Переднее брюшко Заднее брюшко [Затылочнопод1язычная м.] Шнлопод'язычная

м. Челюстнопод'язычная м. Подбородочнопод'язычная м.

Мышцы шен

Подкожная мышца шен

Цяглгцы пад'язычнае косьці

Двохжыватковая

Ц.

Пярэдні жываток

Задні жываток [Патмлічнапад1язмчная ц.]

Шылаватапад'язычная ц.

Нгжняскгвічнапад'язычная ц.

Падбародачнапад'язычная ц.

Цяглгцы шмі

Падскурная ц. шыі

 1. sternocleidomasГруднноключнчГрудзгннараменьtoideus но сосковая м. нічнасыскавптая

[Portio clavicularis

Portio sternalis Fasciculi cleidooccipitales 1965. M. quadrigeminus capitis1IU)

Caput sternomastoideum

Caput sternooccipitale

Caput cleidomastoideum

Caput cleidooccipitale]

 1. M. sternohyoideus
 2. sternothyreoideus
 3. thyreohyoideus

[M. levator glandulae thyreoideae

 1. depressor glan­dulae thyreoideae]
 2. M. omohyoideus

Venter superior Venter inferior [M. cleidohyoideus)

 1. scalenus ante­rior 117) 1980. M. scalenus medius
 2. scalenus posterior

[M. scalenus mini­mus]

 1. longus colli

|Ключнчная часть

Грудннная часть Ключнчнозатылочные пучкн Четырехглавая м. головы Грудннососковая головка Грудннозатылочная головка

Ключнчнососковая головка Ключнчнозатылочная головка] Г рудянопод‘язычная м.

Г рудннош,нтовндная м.

Шнтопод‘язычная м.

[Мышца, подннмаюіцая тнтовкдную железу М., опускаютая Шйтовндную железу]

Под'язычнолопаточная м.

Верхнее брюшко Ннжнее брюшко [Ключнчнопод'язычная м.]

Передняя лестннчная м. Средняя лестннчная м.

Задняя лестннчная м.

[Малая лестннчная м.] Длннная мышца

шен

ц. [Раменьнічная частка Грудзгнная частка Раменьнічнапат«лічныя пучкі Чатырохблізьнячная ц. галавы Грудзгнчасыскавптая галоўка Грудз/ннапатылічная галоўка Раменьнічнасыскаватая галоўка Раменьнічнапатылічная галоўка] Грудзгннапад'язычная ц. Грудзгннашчытаватая ц.

Шчытавотапад1язычная ц. [Ц. паднімальніца шчытаватае залозы Ц. апускальніца шчытаватае залозы] Лапатачнапад'язычная ц.

Верхні жываток Нгжні жываток [Раменьнічнапад'язычная ц.]

Пярэдняя сходавая ц-

Сярэдняя сходавая цЗадняя сходавая ц[Наймгншая сходавая ц.]

Доўгая ц. шыі

[Portio verticalis

 1. Portio obliqua supe­rior s. M. longus atlantis Portio obliqua infe­rior] M. longus capitis

Fascia colli

Fascia praevertebralis

 1. [Spatium intraaponeuroticum suprasternale Septum longitudinale

Ligamenta suspensoria diaphragmatis

Ligamentum vertebrophrenicum]

Musculi thoracis

 1. (M. sternalis)
 2. pectoralis major

Pars clavicularis

Pars sternocostalis

Pars abdominalis

 1. M. pectoralis minor
 2. subclavius
 3. serratus anterior

[Pars superior

9 Pars inferior]

 1. M. m. intercostales externi
 2. m. interkostales interni

[Вертнкальная часть

Верхняя косая часть нлн длннная мышца атланта

Ннжняя косая часть]

Длннная мышца головы

Фасцня шен

Предпозвоночная фасцня

Надгрудннное внутрнфасцнальное пространство Продольная перегородка

Подвешнваюадне связкн днафрагмы

Позвоночноднафрагмальная связка

Мышцы грудм

(Грудннная м.) Большая грудная м.

Ключнчная часть

Грудннореберная часть

Брюшная часть Малая грудная м.

Подключнчная м.

Передпяя зубчатая м.

[Верхняя часть Нмжняя часть]

Наружные межреберные мышцы

Внутреннне межреберные мышцы

[Проставесная члстка

Верхняя ўкосная чпстка альбо доўгая ц. атлянту

Нгжняя ўкосная члстка]

Доўгая ц. галавы

Пял^ньніца шыі Перадхрыбетнічная пял^ньніца [Нуграсухаж«льны надгрудзгнны прамежак] Падоўжная перагародка

Падвесьнічныя вязы перагародкі (грудзежыватовае)

Хрыбгтнічнаперагародачны вяз]

Цягл/цы грудз^ў

(Грудзінная ц.) Большая груднпя

Ц.

Раменьнічная чястка Г рудзгннарабровая чпстка Жыватовая чостка Меншая грудная цягліца

Падраменьнічная ц.

Пярэдняя зубчпстая ц.

[Верхпяя чпстка Нгжняя чпстка] Вонкавыя міжраб-. ровыя ц. ц.

Унуграныя міжрабровыя ц. ц.

M.m. subcostales

Подреберные мы-

Падрабровыя ц.ц.

М.т. levatores co­

шцы

Длннные мышцы,

Доўгія цяглгцы-

starum longi

подннмаюіцне

падымдльніцы

 

ребра

рэбраў

M.m. levatores co­

Короткне мышцы,

Кароткія ц.ц.

starum breves

подннмаюіцне

падымггльніцы

 

ребра

рэбраў

2010. M. transversus tho­

Поперечная м.

Папярочная ц.

racis

грудной клеткн

грудз^ў

Diaphragrfla llb)

Днафрагма

Перагародка (rpj»-

[Pars muscularis

[Мышечная часть

дзежыватовая, дыяфрагма [Цягл/'чная частка

Pars tendirfea]

Сухожнльная ч.]

Сухажыльная чп-

Pars lumbalis

Поясннчная часть

стка]

Паясыпчная чпст-

2015. Crus mediale

Внутренняя ножка

ка

Прысярэдняя нож’-

Crus intermedium

Средняя ножка

ка

Міжсярздняя нож-

Crus laterale

Наружная ножка

ка

Бакавяя ножка

Pars costalis

Реберная часть

Прырабровая ча-

Pars sternalis

Грудннная часть

стка

Прыгрудзгнная

2020. Centrum tendineum

Сухожнльный

чдстка

Сухажыльны ася-

 

центр

родак

[Speculum Helmonti

[Зеркало Гельмон-

[Люстэрка Гэль-

 

та

монта

Folium anterius

Передннй лнсток

Пярэдні ліст

Folia lateralia]

Боковые лнсткн]

Бакавыя лісты]

Hiatus aorticus

Вырез для аорты

Аортавая розь-

2025. Hiatus oesophageus

Вырез для птце-

верць

Страваходная ро-

 

вода

зьверйь

Foramen venae cavae

Отверстне для по-

Дзір« полае вз-

 

лой вены

нЫ

Arcus lumbocostalis medialis (Halleri)

Внутрепняя поясннчнореберная дуга (Галлера)

Arcus lumbocostalis lateralis (Halleri)

Наружная поясннчнореберная дуга (Галлера)

Прысярэдняя (Гяльлерава) паясьнгчнарабровая дуг^

Бакавая (Гольлерава) паясьнгчнарабровая дуга

[Trigonum lumbocostale

 1. Trigon urn sternocostale] [M. phrenicooesophageus
 2. phrenicogastricus
 3. phrenicohepaticus
 4. phrenicoperitonealis]
 5. Fascia pectoralis [superficialis]

Fascia coracoclavicularis

[Fascia endothoracica]

[Поясннчнореберный треугольннк Г рудннороберный треугольннк] [Днафрагмальнопшцеводная мышца

Днафрагмальножелудочная м.

Днафрагмальнопеченочная м.

Днафрагмальнобрюшннная м.]

Грудная [поверхностная] фасцня

Клювоввдноклю-

чнчная фасцня нічная пял^нь-

[Внутршрудная фасцня]

Musculi abdominis

М. rectus abdominis

 1. Inscriptiones tendineae,l!l)

Linea alba

Ligamentum Suspen­sorium penis s. clitoridis

[M. rectus lateralis abdominis]

 1. pyramidalis
 2. M. obliquus abdomi­nis externus Vagina m. recti ab­dominis

Lig. inguinale (Pouparti)

Lig. lacunare (Gimbernati)

Lig. inguinale reflexum (Collesi)

Мышцй жнвота

Прямая м. жнвота

Сухожнльные перемычкн

Белая лнння Подвешнваюіцая связка мужского полового члена нлн клнтора [Наружная прямая м. жнвота]

Пнрамндальная м. Наружная косая м. жнвота

Влагалшце прямой м. жнвота

Паховая [Пупартовая] связка

Гнмбернатова

связка Завороченная паховая связка (Коллезнева)

[Паясьнгчнарабровы трыкугнік Г рудзшнарабровы трыкутнік] [Перагародачнастраваходная ц.

Перагародачнастрпўнічная ц.

Перагародачнапечан^вая ц.

Перагародачнабрухавгнная ц.] Грудная [павярхоўная] пял^ньніца Дзюбаватарамень

ніца [Нутрагрудная пял^ньніца]

Цяглгцы жыват«

Простая ц. жывата

Сухаж&льныя рысы

Белая рыса Падвесыіічны вяз кораня альбо ласкацг’ня

[Бакавая простая ц. жыватл]

Пірамгдная ц.

Вонкавая ўкосная ц. жывата

Похва простае ц. жыватл

Пахв/нны (Пупяртаў) вяз

Праходны (Джымбэрнатаў) вяз

Зваротны пахвгнны вяз (Кольлезгеў)

 1. Annulus inguinalis subcutaneus

Наружное отверПадскурнае пахстне пахового кав/ннае колца

Crus superius Crus inferius [Crus posterius Crus anterius] 2055. Fibrae intercrurales

Canalis inguinalis [M. pectoralis quartus]

 1. obliquus abdomi­nis internus
 2. cremaster ,2°)
 3. Linea semicircularis (Douglasi)
 4. transversus abdo­minis

Linea semilunaris (Spigeli)

 1. quadratus lumborum

Trigonum lumbale (Petiti)

 1. [Premula abdominalis] Adminiculum lineae

albae

Annulus umbilicalis [Canalis umbilicalis Fascia umbilicalis]

 1. Lig. fundiforme penis s. clitoridis 121)

Fascia abdominis superficialis

Fascia transversalis

[Fascia diaphragmatica

Fascia quadrata]

нала

Верхняя ножка Ннжняя ножка (Задняя ножка Передняя ножка] Волокна между ножкамн

Паховой канал [Четвертая грудная м.]

Внутренняя косая м. жнвота

М., подннмаюіцая янчко

Полукружная лнння (Дугласа)

Поперечная м. жнвота

Полулунная (Сішгелнева) лнння

Квадратная м. поясннцы

Поясннчный треугольннк (Петнтов)

[Брюшной пресс] Подпора белой

лнннн Пупочное кольцо [Пупочпый канал Пупочная фасцня]

Праіцевндная связка мужского полового члена нлн клнтора

Поверхностная фасцня жнвота

Поперечная фасцня [Днафрагмальная фасцня

Квадратная фасцня]

Верхняя ножка Нгжняя ножка [Зпдняя ножка Пярэдняя ножка] Міжножкавыя валокны

Пахвшны ход [Чацьв^ртая грудная ц.

Унутраная ўкосная ц. жыватд

Ц. падтрымяльніца ядр«

Паўкругавая рыса (Дуглясава)

Папярочная ц.

жыватД

Серпавятая р/^са (Спігзліева)

Квадрптная ц. паясьнгцЫ

Паясьшчны трыкутнік (Пэцгтаў)

[Жыватовы прэс] Прымацавяньне белае л/ніі

Пупковае колца [Пупковы ход Пупковая пяле'нь' ніцз

Прашчаваты вяз кораня альбо ласкац4?нЯ

Павярхоўная пялйгьніца жыват'1

Папярочная пял^ньній^

[Перагародачная пял^ньніп^

Квадрлтная пял^ньнда

 1. [Fascia endoabdominalis Processus vaginalis fasciae transversalis]

Annulus inguinalis abdominalis

[Внутрнбрюшная фасцня

Влагалшцный отросток поперечной фасцнн]

Брюшное отверстне пахового ка-

[Нутражыватовая пялйньніца Похвавы атожылак папярочнае пял^ньніцы Нутражыватовае пахвгннае колца

нала

[Falx inguinalis s.    [Серповндный

lig. Henlei] апоневроз]

Lig. interfoveolare   Связка между ям-

(Hesselbachii) камв(Гессельбаха) 2080. [М. interfoveolaris [Мышца между (Braune) ямкамн (Брауне)

М. tensor fasciae М., напрягаюіцая transversalis] поперечную фасцню] Plica epigastrica’") Надчревнаясклад-

Fovea inguinalis lateralis

Fovea inguinalis medialis 2085. Fovea supravesicalis

ка

Наружная паховая ямка

Внутренняя паховая ямка

Надпузырнаяямка

[Пахв/нны серп альбо вяз Гэнле] Між'ямкавы вяз

(Гэсэльбаха) [Між'ямкавая ц.

(Браўнэ) Ц. напружлльніца папярочнае пял^ньніцы] Надчэраўная

складка Бакавая пахвінная яма Прысярэдняя пахвгнная яма Надпузырная яма

Musculi coccygei

М. coccygeus

М. sacrococygeus anterior

М. sacrococcygeus posterior

Копчнковые мышцы

Копчнковая мышца Передняя крестцовокопчнковая мышца

Задняя крестцовокопчнковая мышца

Хвастковыя цягл/цы

Хвастковая ц.

Пярэдняя крыжовахвастковая ц,

Задняя крыжовахвастковая ц.

 1. Musculi extremitatis superioris

Мышцы верхней конечностн

Цяглгцы вбрхняе канцавіны

М. deltoideus [М. basiodeltoideus

М. costodeltoideus

М. acromioclavicularis lateralis]

Дельтовндная м. [Основодельтовндная м.

Ребернодельтовндная м.

Наружная акромнальноключнчная м.]

Дэльтавятая ц. [Асноўнадэльтаватая ц.

Рабровадэльтаватая ц.

Бакавая надплечнічнараменьнічная ц.]

 1. M. supraspinatus М. infraspinatus М. teres minor

[M. teres minimus]

 1. teres major
 2. M. subscapularis |M. subscapularis minor] M. biceps brachii

Caput longum Caput breve

 1. Vagina mucosa intertubercularis

Lacertus fibrosus ,23)

 1. coracobrachialis

[M. coracobrachialis brevis

 1. coracobrachialis longus
 2. M. brachialis
 3. triceps brachii

Caput longum Caput mediale

Caput laterale

 1. M. anconeus [M.m. subanconei]
 2. pronator teres

Caput humerale

Caput ulnare

 1. M. flexor carpi radialis

Надостная м. Подостная м. Малая круглая м.

[Нанменьшая

круглая м.] Большая круглая

м. Подлопаточная м. [Малая подлопаточная м.] Двуглавая м. плеча Длннная головка Короткая головка Снновнальное межбугорковае влагалтце Фнброзная перемычка Клювовнднопле-

чевая м. [Короткая клювовндноплечевая м. Длннная клювовндноплечевая м.] Плечевая м.

Трехглавая м. плеча Длннная головка Внутренняя головка Наружная головка Локтевая м.

[Подлоктевые м.м.]

Круглая м., враіцаюіцая ладонь вннз Плечевая головка

Локтевая головка

Лучевой сгнбатель кнстн

Надвосьцевая ц. Падвосьцевая ц. Мгншая круглзя цягл/ца [Найменшая круглая ц.]

Большая Kpj/глая цяглгца

Падлапптачная ц. (Меншая падлапптачная ц.]

Дзьвёхгалоўчатая ц. пляча

Доўгая галоўка Кароткая галоўка Слізявяя міжгрудковая похва

Валакнгстая лппінка

Дзюбавптаплечав«я ц. [Кароткая дзюбаватаплечавая ц.

Доўгая дзюбаватаплечавая ц.]

Плечавая ц.

Трохгалоўчатая ц. плячй

Доўгая галоўка Прысярэдняя галоўка

Бакавггя галоўка Лакцянёвая ц. [Падлакцян^выя

Ц.Ц-]

Кр_углая ц. паваротніца

Плечніцавая галоўка

Лакцявг'чная галоўка

Праменьнічная ц. згінальніца прыдалоньня

 1. palmaris longus
 2. flexor digitorum sublimis

Caput hutnerale

Caput radiale

 1. [Hiatus tendineus

Chiasma tendinum (Camperi)]

 1. flexor carpi ulnaris

Caput humerale

Caput ulnare

 1. [M. flexor carpi ulnaris brevis]
 2. epitrochleoanconaeus
 3. flexor pollicis longus
 4. flexor digitorum profundus [M. flexor perforans
 5. M. flexor perforatus]
 6. pronator quadratus
 7. brachioradialis
 8. extensor carpi radialis longus
 9. extensor carpi radialis brevis

Длнннаяладонная мышца Паверхностный сгнбатель пальцев Плечевая головка

Лучевая головка

[Сухожнльный

прорез Сухожнльный перекрест ножек (Камперн)] Локтевой сгнба-

тель кнстн

Плечевая головка

Локтевая головка

[Коротк. локтевой сгнбатель кнстн]

Надблоковолоктевая м. Ддннный сгнбательбольш. пальца Глубокнй сгнбатель пальцев

[Прободаюгцнй сгнбатель

Прободенный сгнбатель]

Квадратная мышца, врашаютая ладонь вннз Плечелучевая м.

Лучевой длннный разгнбатель кнсгн

Лучевой короткнй разгнбатель кнстн

Доугая далонная цягл/ца

Павярхоўная ц. згін<гльніца пальцаў Плечніцавая галоўка

Праменьнічная галоўка [Сухажыльная розьверць

Скрыжаваньне сухажылаў (Кпмпэры)]

Лакцявгчная ц. згінпльніца прыдалоньня

Плечніцавая галоўка

Лакцявічная галоўка

Кароткая лакцяв/чная ц. згінальніца прыдалоньня Надбл^кавалакцянйая ц.

Доўгая ц. згінальніца адзінцп

Глыбокая ц. згінальніца пальцаў [Пранікальная ц. згінальніца

Прангкнутая ц.

згінальніца] Квадрлтная ц.

паваротніца

Плечапраменьнічная ц.

Доўгая праменьнічная ц. разгінальніца прыдалоньня

Кароткая праменьнічная ц. разгінальніца прыдалоньня

 1. M. extensor digitorum communis

luncturae tendinum

 1. extensor digiti quinti proprius [M. extensor digiti minimi accessorius]
 2. extensor carpi ulnaris
 3. M. abductor pollicis longus
 4. extensor pollicis brevis
 5. extensor pollicis longus
 6. extensor indicis proprius
 7. supinator
 8. [M. tensor lig. annu­laris radii dorsalis
 9. tensor lig. annu­laris radii volaris]
 10. abductor pollicis brevis
 11. opponens pollicis
 12. flexor pollicis brevis
 13. M. adductor pollicis

Обіцнй разгнба-

тель пальцев

Соедннення сухожнлпй

Собственный разгнбатель мнзннца [Добавочный разгнбатель мнзннца]

Локтевой разгнбатель кнстн

Мышца, отводяшая большой палец, длннная

Мышца, разгнбаюадая большой палец, короткая

Длннный разгнбатель большого пальца

Мышца, разгнбаюшдя указательный палец

Мышцв, враіцаіогцая ладонь вверх [Тыльный напрягатель кольцеввдной связкн луча

Ладонный напрягатель кольцевндной связкн луча]

Короткая, отводягцая большой палец, мышца

М., протмвопоставляюіцая большой палец

Коротквй сгнбатель большого пальца

М., прнводяіцая большой палец

Arj/льная ц. разгінальніца пдльцаў

Злучэньні сухажылаў

Улпсная ц. разгінлльніца мезянца [Дадатковая ц. разгінпльніца мезянца]

Лакцяв/чная ц. разгінальніца прыдалоньня

Доўгая ц. адводніца адзінца

Кароткая ц. разгінпльніца адзінцл

Доўгая ц. разгіняльніца адзінцд

Улдсная ц. разгінальніца паказдльніка

Ц. адваротніца

Тыльная ц. напружальніца персьценявдтага вязу праменьніцы Далонная ц. напружальніца персьценявггтага вязу праменьніцы]

Кароткая ц. адводніца адзінця

Ц. процістоўніца адзінца

Кароткая ц. згінальніца адзінца

Ц. прыводніца адзінца

 1. palmaris brevis
 2. abductor digiti quinti
 3. opponens digiti quinti
 4. flexor digiti quinti
 5. M.m. lumbricales

M.m. interossei dor­sales

M.m. interossei vo­lares [M. extensor digitorum brevis]

Короткая ладонная м.

Мышца, отводятая мнзннец

М., протнвопоставляюіцая мнзннец Сгнбатель мнзнчца

Червеобразныя м. м.

Тыльные межкостные мышцы Ладонные межкостные м. м [Короткнй разгнбатель пальцев]

Fascia subscapularis 2165. Fascia axillaris

[Fascia supraspinata]

Fascia infraspinata

Подлопаточная фасцня

Подкрыльцовая фасцня [Надостная фасцня]

Подостная фасцня

Fascia brachii

Плечевая фасцня

Septum intermusculare humeri mediale

 1. Septum intermusculare humeri laterale

Sulcus bicipitalis medialis

Внутренняя межмышечная перегородка плеча Наружная межмышечная перегородка плеча

Внутренняя борозда двухглавой м.

Sulcus bicipitalis     Наружная борозда

lateralis двухглавой м.

[Fascia antibrachii   [Фасцня пред-

плечья

Tabatiere anatomi-  Анатомнческая

que] табакерка] 2175. Fascia dorsalis manus Тыльная фасцня кнстм рукн

Кароткая далонная ц.

Ц. адводніца мезянца

Ц. процістпўніца мезянця

Ц. згіндльніца адзінца

Чарваватыя ц.ц.

Тыльныя міжкосныя ц.ц.

Далонныя міжкосныя ц.ц.

[Кароткая ц. разгіндльніца пяльцаў]

Падлапптачная пял^ньніца

Пдхавая пял^ньніца [Надвосьцевая пялёньніца]

Падвосьцевая пял^ньніца

Плечавяя пял^ньніца

Прысярэдняя міжцяглгчная перагародка пляча

Бакавпя міжцяглгчная перагародка пляча

Прысярэдняя баразна пры дзьвёхгалоўчатай цяглгцы

Бакавая баразна пры дзьвёхгалоўчатай цяглгцы

[Пял^ньніца перадплечча

Анатамгчная табакерка]

Тыльная пял^ньніца ручыцы

[Fascia interossea dorsalis]

Lig. carpi dorsale

Aponeurosis palmaris

Lig. carpi volare 2180. Lig. carpi transversum

Canalis carpi

[Canalis carpeus ulnaris]

Fasciculi transversi

[Fascia interossea volaris]

 1. Chiasma tendinum

Vinculum tendinum

Vaginae mucosae tendinum

Vaginae fibrosae

Ligg. vaginalia digitorum manus

 1. Ligg. annularia digitorum manus Ligg. cruciata dlgitorum manus [Ligg. obliqua digitorum manus Hiatus basilicus]

[Тыльная межкостная фасцня]

Тыльная связказапястья Ладонный апоневроз

Ладонная связка запястья

Поперечная связка запястья Запястный канал

[Локтевой запястный канал] Поперечные пучкн

[Ладонная межкостная фасцня]

Сухожнльный перекрест Связь сухожнлнй

Снновнальные

влагалтца сухожнлнй Фнброзные влагалнша Влагалтцные

связкн пальцев кнстн Кольцевндные

связкн пальцев кнстн Крестообразные

связкн пальцев кнстн [Косые связкн пальцев кнстн Разрез для внутренней поверхностной вены верхней конечностн]

[Тыльная міжкосная пял£ньні-

ца] Т&/льны вяз прыдалоньня Далоннае сухажыльнае распластдньне Далонны вязпрыдалоньня Папярочны вяз прыдалоньня Прыдалоньневы

ход [Лакцявгчны прыдалоньневы ход] Папярочныя пучкі

[Далонная міжкосная пял^ньні-

ца] Скрыжавдньне сухаж/длаў Перавязь сухажылаў Сьлізявыя похвы сухажмлаў

Валакністыя похвы Похвавыя вязы пальцаў рукі

Колцаватыя вязы пальцаў рук/

Крыжаватыя вязы пяльцаў рукг

[Укосныя вязы пальцаў рук/

Розьверць для падскурналакцяв/чнае вэны]

Musculi extremitatis inferioris

 1. M. iliopsoas
 2. psoas major121)
 3. psoas minor
 4. iliacus

[M. psoas accesorius

 1. M. iliacus minor]
 2. glutaeus maximus 125)
 3. glutaeus medius
 4. glutaeus minimus

[M. glutaeus quartus s. scansorius]

 1. M. tensor fasciae latae
 2. piriformis [Foramen suprapiriforme

Foramen infrapiriforme]

 1. obturator internus
 2. |M. rotator triceps]
 3. gemellus superior
 4. gemellus inferior
 5. quadratus femoris
 6. obturator extern us
 7. M. sartorius126)
 8. quadriceps femoris

Мышцы нмжнсй конечностн

Подвздошная поясннчная мышца

Большая круглая поясннчная м.

Малая круглая поясннчная м.

Подвздошная м. [Добавочная поясннчная м.

Малая подвздошная м.] Большая ягоднчная м.

Средняя ягоднчная м.

Малая ягоднчная м.

[Четвертая ягоднчная м. ллн мышца лазання]

Мышца, напрягаюіцая шнрокую фасцню (бедра)

Грушевндная м.

[Надгрушевндное

отверстне Подгрушевндное отверстне] Внутренняя запнрательная мышца [Трехглавый врагцатель]

Верхняя блнзнецовая м.

Ннжняя блнзнецовая м.

Квадратная м. бедра Наружная запнрательная м.

Портняжвая м. Четырехглавая м.

бедра

Цягл/цы н/жняе канцавгны

Клубавгчнапаясьшчная ц.

Большая паясыпчная ц.

Меншая паясьнгчная ц.

Клубавгчная ц. [Дадатковая паясьн/чная ц.

Мгншая клубав/чная ц.]

Найвял/кшая крумянковая ц.

Сярэдняя крумянковая ц.

Найменшая крумянковая ц.

[Чацьвертая крумянковая ц. альбо ўсходавая ц.]

Ц. напружальніца шырокае пялйгьніцы

Грушаватая ц. [Надгрушаватая дзгрка

Падгрушаватая дзгрка]

Унуграная ц. замыкальніца

[Трохгалоўчатая ц. крутнгца]

Верхняя блізьнюковая ц.

Н/жняя блізьнюковая ц.

Квадратная ц.

бядра

Вонкавая ц. замыкальніца

Кравецкая ц.

Чатырохгалоўчатая ц. бядра

М. rectus femoris

М. vastus medialis

Прямая m. бедра Внутренняя шн-

М. vastus lateralis

рокая м. Наружная шнро-

2220. M. vastus intermedins

кая м.

Средняя шмро-

M. articularis genu

кая м.

М. коленного со-

M. pectineus

членення Гребешковая м.

M. gracilis

Нежная м.

M. adductor longus

Длннная прнводя-

2225. M. adductor brevis

шая Мі

Короткая прнво-

M. adductor magnus

дяіцая м.

Большая прнво-

M. adductor minimus

дягцая м.

Малая прнводя-

M. semitendinosus

іцая м. Полусухожнль-

M. semimembranosus

ная м.

Полуперепонча-

2230. [M. tensor fasciae

тая м. [М., напрягаюіцую

cruralis]

фасцню голеня]

 1. biceps femoris

Caput longum Caput breve M. tibialis anterior

 1. [M. tensor fasciae dor­salis pedis]
 2. extensor hallucis longus

[M. extensor hallucis longus accessorius]

 1. extensor digitorum longus
 2. peroneus tertius

Двуглавая м. бедpa Длннная головка Короткая головка Передняя большеберцовая м.

[М., напрагаюгцая тыльную фасцяю стопы]

Длннный разгнбабатель болыного

пальца [Добавочный длннный разгнбатель большого

пальца] Длянный разгнбатель пальцев Третья малоберцовая мышца

Простая ц. бядрл Прысярэдняя шырокая ц. Бакавяя шырокая цяглгца Міжсярэдняя шырокая ц.

Сустяўная ц. калена

Грэбянёвая ц. Згрпбная ц. Доўгая ц. прыводніца

Кароткая ц. прыводніца

Вялгкая ц. прыводніца

Найменшая ц.

прыводніца Поўсухажыльная цяглгца Поўбалончастая цяглгца [Ц. напружпльніца гал^нкавае пялйгьніцы] Дзьвёхгалоўчатая ц. бядрп Доўгая галоўка Кароткая галоўка Пярэдняя вял/кагалёнкавая ц. [Ц. напружяльніца тыльнае пялйгьніцы ступ&/]

Доўгая ц. разгінальніца адзінцл

[Дадатковая доўгая ц. разгінальніца адзінцд]

Доўгая ц. разгінлльніца пальцаў Трэцьцяя мялагал^нкавая ц.

 1. M. peroneus longus

|M. peroneus accesso­rius]

 1. peroneus brevis

[M. peroneus quartus]

 1. triceps surae
 2. M. gastrocnemius Caput mediale

Caput laterale Tendo calcaneus (Achilli)

[M. gastrocnemius tertius] 2250. M. soleus

Arcus tendineus m. solei

[M. tensor fasciae plantaris]

 1. plantaris
 2. popliteus
 3. [M. peroneotibialis]
 4. flexor digitorum longus
 5. tibialis posterior
 6. flexor hallucis longus

[M. flexor tibialis

 1. M. flexor fibularis

Canalis musculoperonaeus]

Длннная малоберцовая м. [Добавочная малоберцовая м.] Короткая малоберцовая м. [Четвертая малоберцовая м.]

Трехглавая м. голенн

Нкроножная м.

Внутренняя головка Наружная головка Пяточное (Ахнллово) сухожнлне

Нкроножная третья м.

Камбалообразная м.

Сухожнльная дуга камбалообразной м. [М. напрягаютая подошвенную фасцню| Подошвенная м.

Подколенная мышца (Малоберцовобольшеберцовая м.]

Длннный сгнбатель пальцев Задняя большеберцовая мышца

Длннный сгнбатель большого пальца

IБольшеберцовый сгнбатель)

Малоберцовый сгнбатель

Мускульно-малоберцовый канал]

Доўгая малагалёнкавая ц.

[Дадатковая м«лагал^нкавая ц.]

Кароткая мллагал^нкавая ц.

[Чацьвертая малагал^нкавая ц.]

Трохгалоўчатая ц. лыгкі

Лыткавая ц.

Прысярэдняя галоўка

Бакавдя галоўка Пятавая (Ахгллява) сухажыла

Лыткавая трэцяя н.

Камбалаватая ц.

Сухажыльная дуг« камбалаватае цяглг'цы [Ц. напружальніца падашвовае пял^ньніцы] Падашвовая ц.

Падкаленная ц.

[М<?лагал£нкавабольшагал^нкавая цяглгца]

Доўгая ц. згінальніца пдльцаў

Зодняя вялгкагал^нкавая ц.

Доўгая ц. згіняльніца вялікага пяльца [Вялгкагал^нкавая ц. згішгльніца

Мллагалёнкавая ц. згінпльніца

Цяглгчнамплагалб’нкавы. ход]

M. extensor hallucis

Короткнй разгн-

Кароткая ц. раз-

brevis

батель большого пальца

гінальніца вял/'кага пдльца

M. extensor digitorum

Короткнй разгн-

Кароткая ц. разгі-

brevis

батель пальцев

нальніца плльцаў

M. abductor hallucis

Мышца, отводятая большой палец

Ц. адводніца вял/кага ппльца

2265. M. flexor hallucis

Короткнй сгнба-

Кароткая ц. згі-

brevis

тель болыцого пальца

нлльніца вялгкага пяльца

M. adductor hallucis

Мышца, прнводяшая большой палец

Ц. прыводніца вял’/кага пяльца

Caput obliquum

Косая головка

Укосная галоўка

Caput transversum

Поперечная головка

Папярочная, галоўка

M. abductor digiti

Мышца, отводя-

Ц. адводніца пя-

quinti

іцая мнзннец

тага ппльца

2270. M. flexor digiti quinti

Короткнй сгнба-

Кароткая ц. згі-

brevis

тель мнзннца

нлльніца пятага

пяльца

M. opponens digiti

Мышца, протнво-

Ц. процістяўніца

quinti

поставляюіцая мнзннец

пятага ппльца

M. flexor digitorum

Короткнй сгнба-

Кароткая ц. згі-

brevis

тель пальцев

няльніца пальцаў

M. quadratus plantae

Квадратная мышца подошвы

Квадрятная ц. падашвы

M.m. lumbricales

Червеобразные

м.м.

Чарвавггтыя ц.ц.

2275. M.m. interossei

Тыльные межко-

Тыльныя міжкос-

dorsales

стные мышцы

ныя цяглгцы

M.m. interossei plan-

Подошвен. меж-

Падашвовыя між-

tares

костные мышцы

косныя ц.ц.

Fascia lata

Шнрокая фасцня

Шырокая пялгньніца

Tractus iliotibialis

Подзвдошно-боль-

Клубав/чнавял/ка

(Maissiati)

шеберцовое рас-

тяженне

гал^нкавы тракт (Мэсіпта)

Septum intermuscu-

Наружная межмы-

Бакавая міжцяг-

lare femoris laterale

шечная перегородка бедра

л/чная перагародка бядрг?

2280. Septum intemusculare

Внутренняя меж-

Прысярэдняя між-

femoris mediale

мышечная перегородка бедра

цяглгчная перагародка бядрй

[Septum intefmusculare femoris posterior]

Hiatus tendineus

(adductorius)

[Lamina vastoadductoria]

Canalis adductorius (Hunteri)

 1. Fascia iliaca

Fascia iliopectinea

Lig. iliopectineum Lacuna vasorum Lacuna musculorum

 1. Trigonum femorale (Fossa Scarpae major) Fossa iliopectinea Fascia pectinea Canalis femoralis
 2. Annulus femoralis Septum femorale

(Cloqueti)

Fossa ovalis

Margo falciformis

Cornu superius

 1. Cornu inferius Fascia cribrosa

[Lig. pubicum

(Cooperi)]

Fascia cruris

[Задняя межмышечная перегородка бедра]

Сухожнльная шель

[Пластннка шнрокой н прнводяшнх мышц]

Канал прнводяшух мышц (Гунтеров)

Подвздошная фасцня

Подвздошногребешковая фасцня

Подвздошногребешковая связка

Сосудмстый промежуток

Мышечный промежуток

Бедренный треугольннк (Большая ямка

Скарпы) Подвздошногребешковая ямка

Гребешковая фасцня

Бедренный канал Бедренное кольцо Бедренная заслон ка

Овальная ямка Серповндный край

Верхннй рог Ннжннй рог Решетчатая фасцня [Лонная связка (Купера)]

Фасцня голенн

[Злдняя міжцяглгчная перагародка бядр«]

Сухажыльная (прыводнічная) розьверць [Шырокапрыводнічны пласток]

Прыводнічны ход (Гунтэра)

Клубавг'чная пялйгьніца

Клубавгчнагрэбян^вая пял^ньніца

Клубавгчнагрэбян^вы вяз Праход судзгнаў

Праход цяглгцаў

Бядровы трыкугнік

(Болыпая Скярпава яміна)

Клубавгчнагрэбян£вая яміна

Грэбян^вая пял^ньніца

Бядровы ход Бядровае колца Бядровая перагародка (Клёкз) Овлльная яміна Серпавяты край

Верхні рог Нгжні рог Рашэтная пялйгьніца [Лабковы вяз (Купэра) Гал^нкавая пялйіьніца

Septum intermusculare anterius (tibiale)

*

 1. Septum intermusculare posterius (fibulare)

Lig. transversum cruris

Lig. cruciatum

Lig. laciniatum

Retinaculum m.m.

peronaeorum superius

 1. Retinaculum m.m. peronaeorum inferius

Передняя (больПярэдняя (вялгшеберцовая) межкагал^нкавая) мышечная перегоміжцяглгчная пе-

родка             рагародка

Задняя (малоберЗодняя (мллагацовая) межмышечлб'нкавая) міжцягная перегородка лгчная перагародка

Поперечная связка Папярочны вяз голенн   гал^нкі

Крестообразная связка

Лодыжковая внутренняя поверхностная связка

Верхняя связка, удержнваюшдя малоберцовые мышцы

Ннжняя связка, удержнваютая малоберцовые

Крыжавлты вяз

Прысярэдні шчыкалаткавы павярхоўны вяз Верхні вяз-падтрымальнік малагал^нкавых цяглш

Н/жні вяз-падтрымальнік мялагал^нкавых цягл/Н

Fascia dorsalis pedis

Aponeurosis plantaris

мышцы Тыльная фасцня стопы

ІІодошвенный апоневроз

Тыльная пялйньніца CTynW

Падашвовае сухажб/льнае распластаньне

Fasciculi transversi Поперечные пучПапярочныя пучaponeurosis plantaris кн подошвенного к/ падашвовага апоневроза сухажыльнага распластаньня

[Fascia plantaris profunda]

 1. Vaginae mucosae

Ligg. annularia

|Глубокая подош[Глыбокая падавенная фасцня] швовая пял^ньніца] Слнзнстые влагаСьлізявыя похвы

лнгца

Кольцевндные Персьценявлтыя связкн        вязЫ

LiggLigg-

vaginalia cruciata

Влагалшцные связкп Крестообразные связкн

Похвавыя вязы Крыжаватыя вязЫ

BURSAE ET VAGINAE MUCOSAE

 1. Bursa mucosa subcu­tanea

СЛМЗІ4СТЫЕ СУМКН Н ВЛАГАЛНША

Подкожная слнзнстая сумка

СЬЛІЗЯВЫЯ KIШЭНІ 1 ПОХВЫ

Падску/рная сьлізявая кішэН'1

Bursa mucosa submuscularis

Bursa mucosa subfascialis

Bursa mucosa subtendinea

Vagina mucosa tendinis 2325. B. m. tensoris veli palatini

 1. subcutanea praementalis
 2. subcutanea prominentiae laryngeae
 3. m. sternohyoidei
 4. m. thyreohyoidei
 5. B. subcutanea sacralis
 6. coccygea
 7. subcutanea acromialis
 8. subacromialis
 9. subdeltoidea
 10. B. m. coracobrachialis
 11. m. infraspinati
 12. m. subscapularis
 13. m. tereris majoris

[B. mucosa subcora~          coidea]

г<540. B. m. latissimi dorsi

Подмышечная слнзнстая сумка Подфасцнальная слнзнстая сумка

Подсухожнльная слнзмстая сумка Слнзнстое влагалтце сухожнлня Сумка мышцы, растягнваюіцей мягкое йебо

Подкожная сумка подбородка Подкожная сумка гортанного выступа

Сумка грудннопод'язычной м.

Сумка Ш.НТ0ВНДНОПОД'ЯЗЫЧНОЙ м.

Подкожная крестцовая сумка Копчлковая сумка

Подкожная сумка плечевого отростка

Сумка под плечевым отростком Подтельтовлдная сумка

Сумка клювовндноплечевой м.

Сумка подостной м.

Сумка подлопаточной м.

Сумка большой круглой м.

[Подклювовндная слнзнстая сумка}

Сумка шнрокой м. сплны

Падцяглгчная сьлізявля кішэня

Падпял^ньйічная сьлізявяя кішэня

Падсухажб/лыгая сьлізявля КІШЭНЯ Сьлізявпя похва сухажылы

Кішэня цягл/цынапружгільніцы паднябеннае заслоны

Падскурная кішэня падбародку

Падскурная кішэня гарлячнае выпукліны

Кішэня грудз/ннапад‘яза/чнае ц.

Кішэня шчытавптапад‘язычнае ЦЯГЛІЦЫ

Крыжовая • падскурная кішэня

Хвастковая кішэ-

ня Падскурная надплечнічная кішзня

Паднадплечпічная кішэня

Паддэльтавятая кішзня

Кішэня дзюбавптаплечавое цяглгцы

Кішэня падвосьцевйе цягл/’цы

Кішэня падлапатачнае ц.

Кішэня большае круглае ц.

[Паддзюбавптая сьлізявяя кішэня] Кішэня найшырэйшае ц. сьпіны

 1. bicipitoradialis

В. subcutanea olecrani

 1. subcutanea epicondyli humeri medialis
 2. subcutanea epicondyli humeri lateralis
 3. B. intratendinea olecrani
 4. subtendinea olecrani
 5. cubitalis interossea
 6. m. flexoris carpi radialis
 7. m. flexoris carpi ulnaris
 8. B. m. extensoris carpi radialis brevis

Bursae subcutaneae metacarpophalangeae dorsales Bursae subcutaneae digitorum dorsales [Bursae intermetacarpophalangeae]

Vagina tendinum m.m. abductoris longi et extenso­ris brevis pollicis

Сумка двуглавой Дзьвёхгалоўчатам. н плечевой   праменьнічная

костн                  кішэня

Подкожная сумка Падскурная лаклоктевого отцянё'вая кішзня

ростка Подкожная сумка внутреннего мышелка плечевой костн

Подкожная сумка наружного мыіцелка плечевой костн

Межсухожнльная сумка локтевого отростка Подсухожнльная сумка локтевого отростка Межкостная сумка локтя

Сумка лучевого сгнбателя кнстн

Сумка локтевого сгнбателя кнстн

цы прыдалоньня Сумка короткого Кішэня кароткае лучевого разгнпраменьнічнае ц. бателя кнстн разгінпльніцы прыдалоньня Тыльные подкожТыльныя падскурные пястнофаланныядалоньневаппговые сумкн лечнічныя кішэні Тыльные подкожТыльныя падскурные сумкн пальцев ныя кішэні пальцаў [Сумкн между пя[Міждалоньнева-

стнымн костя- пллечнічныя кі-

мн н фалангамн]           шэні]

Влагалшце сухо- Похва сухажй/лаў

жнлнй длннной доўгае ц. адводотводяіцей н коніцы і кароткае роткой разгнбаюц. разгінлльніцЫ іцей мышц боль- адзінцй

Падскурная кішэня прысярздняга надузгузу плечніцы

Падскурная кішэня бакавога надузгузу плечніцы

Міжсухажыльная лакцян^вая кішэня

Падсухажьільная лакцян^вая кішэня

Міжкосная локцевая кішэня

Кішэня праменьнічнае ц. згінальніцы прыдалоньня Кішэня лакцявгчнае ц. згіндльні-

шого пальца

 1. Vagina tendinum m.m. extensorum carpi radialium

Vagina tendinis m. extensoris pollicis longi

Vagina tendinum m.m. extensoris digitorum commu­nis et extenso­ris indicis

Vagina tendinis m. extensoris digiti minimi

Vagina tendinis m. extensoris carpi ulnaris

 1. Vagina tendinum m.m. flexorum communium

Vagina tendinis m. flexoris polli­cis longi

Vaginae tendinum digitales

Bursa iliopectinea

 1. iliaca subtendinea
 2. B. trochanterica m. glutei maximi
 3. ischiadica m. glutei maximi

Bursae gluteofemorales

 1. trochanterica m. glutei medii anterior

Влагалшце cyxoжнлнй лучевых разгнбателей кнстн

Влагалшце сухожнлня длннного разгнбателя большого пальца

Влагалтце сухожнлвй обтего разгнбателя пальцев н разгнбателяуказательного пальца Влагалтце сухожнлня разгнбателя мнзннца

Влагалнаде сухожнлня локтевого разгнбателя кнстн

Влагалтце сухожнлнй обшнхсгнбателей пальцев

Влагалшце сухожнлня длннного сгнбателя большого пальца

Влагалніце сухожнлнй пальцев

Подвздошногребешковая сумка

Подвздошная подсухожнльнаясумка Вертельная сумка большой ягоднчной м.

Седалшцная сумка большой ягоднчной м.

Ягоднчнобедренные сумкн Передняя вертельная сумка средней ягоднчной мышцы

Похва сухажылаў праменьнічных ц. ц. разгінальніцаў прыдалоньня Похва сухажылы доўгае ц. разгіняльніцы адзінца

Похва сухажыл аў агульнае ц. разгіняльніцы плльцаў і ц. разгінальніцы паказальніка

Похва сухажылы ц. разгінлльніцы мезенцп

Похва сухажылы лакцяв/чнае ц. разгінальніцы прыдалоньня

Похва сухажылаў агульных ц.ц. згіняльніц

Похва сухажмлы доўгае ц. згінлльніцы адзінця

Ппльцавыя похвы сухажылаў Клубав/чнагрэбяні?вая кішэня

Клубавгчная падсухажыльная кішэня Прыкруцяковая кішэня найвялгкшае крумянковае цягл/цы

Сядпльная кішзня найвялгкшае крумянковае ц.

Крумянковабядровыя кішэні

Пярэдняя прыкруцяковая кішэня сярэднякрумянковае ц.

3G

 1. trochanierica in. glutei medii posterior
 2. B. trochanterica m. glutei minimi
 3. trochanterica sub­cutanea
 4. m. piriformis
 5. m. obturatoris interni
 6. m. recti femoris
 7. B. suprapatellaris
 8. infrapatellaris subcutanea
 9. infrapatellaris profunda
 10. praepatellaris subcutanea
 11. praepatellaris subfascialis
 12. B. praepatellaris subtendinea
 13. subcutanea tuberositatis tibiae
 14. m. pectinei
 15. m. sartorii propria
 16. anserina

Задняя вертельпая сумка средней ягоднчной м.

Вертельная сумка малой ягодпчной м.

Подкожная вертельная сумка

Сумка грушевндной м.

Сумка внутренней заппрательной мышцы

Сумка прямой м. бедра

Надколенная сумка

Подкожная сумка ннже надколенной чашечкн Глубокая сумка ннже надколенной чашечкн Подкожная сумка спередн надколенной чашечкп

Подфасцнальная сумка спередн надколенной чашечкп

Подсухожнльная сумка спередн надколенной чашечкн Подкожная сумка бугрнстосгн большеберцовой костн

Сумка гребешковой м.

Собственная сумка портняжной м.

Сумка гусшюй лапкл

Зядняя прыкруцяковая кішзня сярэдняе крумянковае ц. Прыкруцяковаякішэня найменшае крумянковае ц.

Падскурная (пры) круцяковая кішэня

Кіш тя груш а BöTae ц.

Кішэня ўнутранае ц. замыішльніцы

Кішэня простае ц. бядрп

Наднакаленыгічная кішэня

Паднакал^ньнічная падскурная кішэня

Глыбокая паднакаленьнічная кішэня

Падскурная пераднакаленьнічная кішзня

Падпялйгьнічная пераднакаленьнічная кішэнЯ

Падсухажыльная пераднакал<?нь' нічная кішзнЯ

Падскуфная кішЗ; ня грудавптасыі1 вялгкагалё’нкава^ косьФ

КІШЭІІЯ грэбян^' вае Н'

Уллсная кішзй^ кравецкае й'

Кішэня гусіняе . лппь'1

 1. В. m. bicipitis femoris superior

B.nr. semimembranosi

 1. in. bicipitis femoris inferior
 2. subtendinea m.

tibialis anterioris

 1. m. gastrocnemii medialis 2390. B. in. gastrocnemii lateralis
 2. tendinis calcanei
 3. bicipitogastrocnemialis
 4. m. poplitei
 5. subtendinea m. tibialis posterioris
 6. B. b. subcutanea mal­leoli medialis
 7. subcutanea mal­leoli lateralis
 8. sinus tarsi
 9. subcutanea cal­canea
 10. b. intermetatarsophalangeae

I B. b. m.m. lumbricalium pedis

Vagina tendinis m. tibialis anterioris

Верхняя сумка двуглавоіі м. бедра

Сумка полуперепончатой м.

Ннжняя сумка двуглавой м. бедра

Подсухожнльная сумка передней большеберцовой м.

Внутреііняя сумка нкроножной м.

Наружпая сумка нкроножной м.

Сумка пяточного сухожнлня

Двуглавонкроножная сумка

Сумка подколенной м.

Подсухожнлыіая сумказадней большеберцовой м.

Подкожная сумка внутренней лодыжкн

Подкожная сумка наружной лодыжкн

Сумка предплюсневой пазухн

ГІодкожная пяточная сумка Межплюснефаланговые сумкн

Сумкн черпеобразных мышцстопы

Влагалшце сухожнлня передней большеберцовой м.

Верхняя кішэня дзьвёхгалоўчатае ц. бядр«

Кішэня поўбалончатае ц.

Нгжняя кішэня дзьвёхгалоўчатае ц. бядра

Падсухажыльная кішэня пярэдняе вялгкагалйікавае цяглгцы

Прысярэдняя кішэня лыткавае ц, Бакавяя кішэня лмткавзе ц.

Кішзня пяткавае сухажылы

Дзьвёгалоўчаталыткавая кішэня

Кішэня падкаленнае ц.

Падсухажб/льная кішзіія задняе вялгкагалй'нкавае

ц.

Падскурная кішэня прысярэдняе шчыкалаткі

Падску/рная кішэня бакавое шчыкалаткі

Кішэня ступачнае плзухі

Падскурная пятавая кішэня

Міжзаступлчнашгльцавып кішэні Кішэні чарвавдтых цягліц ступы

Похва сухажылы пярэдняе вялгкагал?нкавае ц.

-Vagina tendinis m. Влагалшце cyxoextensoris hallucis жнлня длннного longi разгнбателя большого пальца

Vagina tendinum m. Влагалніце cyxoextensoris digitoжнлнй длннного rum pedis longi разгнбателя пальцев стопы

Vagina tendinum Обгцее влагалшце m.m. peronaeorum сухожнлнй малоcommunis берцовых мышц 2405. Vagina tendinum m. Влагалніце cyxoflexoris digitorum жнлнй длннного pedis longi сгнбателя пальцев стопы

Vagina tendinis m. Влагалшце cyxotibialis posterioris жнлня задней большеберцовой м.

Vagina tendinis m. Влагалнте cyxoflexoris hallucis жнлня длннного longi сгнбателя больtuoro пальца

Vagina tendinis m. Подошвенное влаperonaei longi галшце длннной plantaris малоберцовой м.

 1. Vaginae tendinum Влагалшце сухоdigitales pedis жнлнй пальцев стопы

Похва сухажылы доўгае ц. разгінальніцы вялгкагЗ

П«льц3 Похва сухажагла)1 доўгае ц. разгіняіьніцы плльца^ наг/

Супольная похва сухажылаў мала-

гал^нкавых ц.Н Похва сухажыла) доўіае ц. згіналь ніцы пальцаў Ha­

ri Похва сухажылы зпдняе вялікагалі/нкавае U

Похва сухажылы доўгае ц. згіняльніцы вялгкага

плльцз Падашвовая похва сухажылы доў' гае малагалйгкавае aПохвы сухажылаУ шгльцаў наЬ

SPLANCHNOLOGIA

 1. SPLANCHNOLOGIA13«)

Apparatus digestorius l2!l)

Apparatus respiratorius

Apparatus urogenitalis130)

Tunica albuginea l31)

 1. Tunica fibrosa

Tunica adventitia 13-)

Tunica mucosa133)

Lamina propria muco­sae

Lamina muscularis mucosae 2420. Tela submucosa

Plica mucosa

Mucus

Tunica muscularis

Tunica serosa131)

 1. Tela subserosa

Plica serosa

Ligamentum serosum

Serum

_ Epithelium ^430. Endothelium

Organon parenchymatosum

Parenchyma

Stroma

УЧЕНМЕОВНУТРЕННОСТЯХ

Пшцеварнтельный аппарат Дыхательный ап-

парат Мочеполовой ап-

парат

Белочная оболочка

Фнброзная обо-

лочка Внешняя обо-

лочка Слнзнстая оболочка Собственная пластннка слнзнстой Мышечный слой слнзнстой Подслнзнстая

ткань Слнзнстая складка

Слнзь

Мышечная обо-

лочка Серозная оболочка Подсерозная

ткань Серозная складка Серозная связка Сыворотка Эпнтелнй Эндотелнй Паренхнматозный

орган Паренхнма Строма

НУТРАВЕДАНЬНЕ

Апарлт трлўленьня

Дьгхальны апарот

Мачародавы, мачаплоцьцевы апарлт Бялочная павалока Валакн/'стая павалока

Вонкавая павалока

Сьлгзьніца, сьлгзістая павалока

Улггсны пласток сьлгзыііцы Цяглгчны пласток сьлгзьніцы

Падсьлгзьніца

Сьлгзьнічная

скледка Сьлгзь

Цяглічная павалока

Сэроза, сэрозная павалока

Падсэрозная ткггнка, падсэроза

Сэрозная склодка Сэрозны вяз Сыроватка Пакрйгтніца Нутракрытніца Мязгавы орган, парэнхгмны

Мязга, парзнхіма Аснова

Glandyla

Железа

Залоза

2435. Lobus

Доля

Доля

Lobulus

Долька

Долька

Glandula mucosa

Слнзнстая железа

Сьлізявяя залоза

[Gl. epithelialis

[Эпнтелнальная

железа

[Пакрытнічная залоза

Gl. evehens s. aperta l36)

Открытая железа нлн железа с выводным протоком

Адчб/неная залоза

2440. Gl. clausa

Замкнутая железа

Зачыненая залоза

Gl. vascularis

Сосуднстая железа

Судзінная залоза

Gl. unicellularis

Одноклеточная железа

Аднакаморачная залоза

Gl. multicellularis

Многоклеточная железа

Шматкаморачная

залоза

Fundus glandulae

Дно железы

Дно залозы

2445. Corpus glandulae

Тело железы

Цела залозы

Collum glandulae

Шейка железы

Шыйка залозы

Orificium glandulae

Отверстне железы

Вусьце залозы

Membrana basaiis s.

Основная нлн

Асноўная альбо

hyaloidea]

стекловндная оболочка] Мышца внутренностей

шклгстая балона]

Musculus viscerum

Нугравая ц.

2450. APPARATUS DIGE-

ПМНІЕВАРМ-

ТЕЛЬНЫЙ АППА-

АПАРАТ ТРЛЎ-

STORIUS

РАТ

ЛЕНЬНЯ

Cavum oris

Полость рта

Поласьць роту

Rima oris

Ротовая шель

Ротавая проразь

Labia oris

Губы

Губы

Labium superius

Верхняя губа

Верхняя губл

2455. Labium inferius

Нвжняя губа

Нг'жняя губл

Commissura labiorum

Спайка губ

Зьвязак губ

Angulus oris

Угол рта

Кут роту

[Tuberculum labii su-

[Бугорок верхней

[Грўдок в^рхняе

perioris]

губы]

губы]

Bucca

ІДека

Шчака

2460. Corpus adiposum buc-

Жмровое тело

Тлушчавое цела . шчакг

cae

цхекн

Vestibulum oris

Преддверне рта

Прысенак роту

Cavum oris proprium

Собственно полость рта

Уласная поласьць ротў

Dentes

Зу/бы

3_уб ы

Lingua 2465. Palatum

Palatum durum

Palatum molle

Raphe palati

Язык

Нёбо

Твердое нёбо

Мягкое нёбо

Нёбный шов

Язык Паднябеньне Цьв£рдае паднябеньне

Мяккае паднябсньн'е

Паднябеннае шво

 

Tunica mucosa oris

2470. Frenulum labii superioris Frenulum labii inferioris

Gingiva

Plica sublingualis

Слнзнстая оболочка рта

Уздечка верхней губы

Уздечка ннжней

губы

Десна

Под’язычная

Ротавая сьлгзьніца, сьлізьніца роту

Аброцька вгрхняе губы

Аброцька нгжняе губы

Дзясна Пад'язычная

 

           

Caruncula sublingua­lis 2475. Plicae palatinae transversae [Plica pterygomandibularis

Papilla salivalis su­perior

Ductus incisivi (Stensoni)]

Papilla incisiva

[Foveola palatina]

 1. Glandulae oris

складка Под'язычное мясцо Поперечные

складкн нёба [Крыловндно ■ челюстная складка Верхннй слюнной сосочек Резцовые протокн (Стенсона)]

Резцовый сосочек

[Нёбная ямочка]

Железы рта

скледка Пад'язычнае мяска Папярочныя паднябенныя склодкі [Крылавотаскг-

вічная складка Верхні сьлгнны

сысок Прысекачовыя

праводы (Стэнсона)] Прысекачовы сысок [Падняб^нная

ямка]

Ротавыя залозы

Gl-ae labiales

Губные железы

Губныя залозы

Gl-ae buccales

ІДечные железы

Шчочныя залозы

Gl-ae molares

Железы областн

Залозы пры кут-

2485. Gl-ae palatinae

большнх коренных зубов

ніх зубох

Небные железы

Падняб^нныя залозы

Gl-ae linguales

Язычные железы

Язычныя залозы

Gl. lingualis anterior

Передняя язычная

Пярэдняя язмчняя

(Blandini, Nuhni)

железа

залоза (Блянды-

(Бланднна, Нуна)

на, Нуна)

Gl. sublingualis

Ductus sublingualis major

 1. Ductus sublinguales minores

Gl. submaxillaris 13li)

Ductus submaxillaris (Whartoni)

Gl. parotis

Processus retromandibularis

 1. Gl. parotis accessoria

Ductus parotideus (Stenonii)

Saliva

Под'язычная железа

Большой под‘язычный проток Малые под'язычные протокн Подчелюстная железа

Подчелюстной проток (Вартоннев)

Околоушная железа

Зачелюстной отросток

Прнбавочная околоушная железа Проток околоушной железы (Стенона)

Слюна

Dentes

Dentes decidui137) 2500. Dentes permanentes

Corona dentis

Tuberculum (coronae) dentis

Collum dentis

Radix dentis 2505. Apex radicis dentis

Cavum dentis

Pulpa dentis

Canalis radicis dentis

Foramen apicis dentis

 1. Facies masticatoria13*)

Facies labialis (buccalis)

Facies lingualis

3  y б ы

Молочные зубы Постоянные зубы Зубная коронка

Бугорок(коронкн) зуба

Шейка зуба Корень зуба Верхушка (зубного) корня

Полость зубной мякотн

Зубная мякоть Корневой канал (зуба)

Отверстне верхушкн (зубного) корня

Жевательйая поверхность

Губная (гцечная) поверхность Язычная поверхность

Пад'яз&гчная залоза Большы пад'язычны правод Меншыя пад'язычныя праводы

Падск/вічная залоза

Паскгвічны правод (Вартона)

ПрыВ-ушпая залоза

Заск/вічны атожылак

Дадатковая прывушная залоза Правод прыв_ушнас залозы (Стэнонія)

Сьлгна

3  у б ы

Малочныя з_убы Сталыя зубы Зубны вяночак Грудок зубнога вяночка

Шыйка 3j,6a Корань зуба Вяршок зубнога кораня

Зубняя поласьць

Зубны мякіш Карэньневы ход з_уба

Дзг'рка зубнога вяршкд

Жавальная паверхня Губная (прышчочная) паверхня

Прыязычная паверхня

Facies contactus

Facies medialis dentium incisivorum et caninorum

 1. Facies lateralis dcntium incisivorum et caninorum

Facies anterior dentium praemolarium et molarium

Facies posterior dentium praemolarium et molarium

Substantia eburnea139)

Substantia adamantiЭмаль

na ||0) [s. vitrea]

 1. Substantia ossea Цемент

Canaliculi dentales Spatia inlerglobularia

[Vaginae dentales

Fibrae dentales] 2525. Prismata adamantina

Cuticula dentis Periosteum alveolare

[s. periodontium] Hl)

Dentes incisivi

Dentes canini $530. Dentes praemolares [s. bicuspidati]

Dentes molares112) [s. multicuspidati]

[Tuberculum molare]

Поверхность coпрнкосновення Внутрепняя поверхность резцов

II клыков Наружная поверхность резцов н клыков Передняя поверхность малых н большнх коренных зубов Задняя поверхность малых н большнх коренных зубов ДентіЛ

Зубные канальцы Межглобулярные пространства [Влагалтца зубпых волоконцев

Зубные волокна] Эмалевые столбнкн

Эмалевая кожнца Луночковая надкостннца [Корневое влагалнгце]

Резцы Клыкн

Малые коренные зубы [нлн двухбугорчатне]

Большме коренные [нлн многобугорчатые зубы] [Бугорок большого коренного зуба]

Павгрхня дотыку

Прысярэдняя паверхня секачоў і /клаў

Бакавпя паверхня секачоў і /клаў

Пяр.эдняя павфхня прадкугніх і кутніх зубоў

Зодняя паверхня прадкугніх і кутніх зубоў

Зубнгца (дэнтана)

Зубнпя эмпль [або шкліво]

Касьцяішя матэрыя

Зубныя ходзікі

Міжшлачкавыя прасторы [Зубнь/я похвы

Зубныя валохны] Эмплевыя слупкг

Зубгшя скгрка

М/сачная пакосьніца [або назу/біца]

Секачы

/клы

Прадкутнія зу/бы

[або двохгрудковыя]

Кутнія зубы [або шматгрудковыя]

[Грудох кугняга

зуба]

Dens serotinus

[s. dens sapientiae] Arcus dentalis supe­rior 2535. Arcus dentalis infe­rior [Sacculus dentis Papilla dentis Stratum intermedium

Membrana adamanti-

Зуб мудростн

Верхняя зубная дуга

Ннжняя зубная дуга [Зубной мешечек Зубной сосочек Промежуточный слой

Эмалевый зачаток

па

 1. Membrana eboris] Lingua

Dorsum linguae Radix iinguae Corpus linguae

 1. Apex linguae Facies inferior (lin­

guae Margo lateralis (lin­guae Tunica mucosa lin­guae Foramen coecum

(Morgagnii)

 1. (Ductus lingualis)

Ductus thyreogiossus

Sulcus terminalis

Sulcus medianus lin­guae

Septum linguae

 1. Frenulum linguae Plica fimbriata

Papillae linguales Papillae filiformes

Papillae conicae

Зачаток дентнна]

Я з ы к

Тыл языка КорЬнь языка Тело языка Верхушка языка Ннжняя поверхность (языка)

Боковой край

(языка)

Слн.зкстая оболочка языка Слепое (Морганьево) отверстне языка (Язычный выводной проток)

Шнтовпдноязычный проток Пограннчная борозда языка

Средяяя борозда языка

Перегородка языка

Уздечка языка Бахромчатая складка

Сосочкн языка Ннтевндные сосочкн

Конусовндные сосочкн

Позьні зуб [або зуб мудрасьці] Верхпяя зубнпя дугд

Н/жняя зубнпя дуга

[Зубны мяшочак Зубнм сысок Сярэдні пласт

Эмалевая балонка

Зубн/чная балона]

Язык

Сьшнка языкп Корань языкя Цела языка Вяршок языкп Нг'жняя павгрхня (языкя)

Бакавы край

(языкя) Сьл/'зьніца языка

Сьляшгя дз/рка

(Морганьі)

(Язб/чны правод)

Шчытаватаязй/чны правод Межавая баразна

Сярэдзінная ба-

разна языкд Перагародка языка

Аброцька языка Брыжастая складка

Язычныя сысочкі Ніткаватыя сысочкі

Конусаватыя сысочкі

 1. Papillae fungiformes Papillae lenticulares Papillae vallatae Papillae foliatae [Papillae degenerantes
 2. Papilla solitaria] Glandulae linguales

[Gl-ae linguales an­teriores

Gl-ae linguales po­steriores

Gl-ae linguales laterales]

 1. Folliculi linguales Tonsilla lingualis Musculi linguae M. genioglossus H:i) M. hyoglossus
 2. M. hondroglossus M. styloglossus [M. triticeoglossus]
 3. longitudinalis su­perior
 4. longitudinalis in­ferior
 5. transversus lin­guae [M. glossopalatinus
 6. glossopharyngeus]

Грнбовндные coсочкн

Лентообразные сосочкн

Валнкообразные сосочкн

Лнстовндные сосочкн

[Перерождаіоіцнеся сосочкн

Однночный сосочек]

Язычные же-

лезы [Переднне язычные железы Заднне язычные железы Боковые язычные железы) Мешетчатые железы языка Язычная мнндалнна Мышцы языка Подбородочноязычная м. Под'язычноязычная м. Хряіцеязычняя м.

Шнлоязычная м.

[Пшеннчноязычная м.]

Верхняя продольная м. Ннжняя продольная м.

Поперечная м.

языка [Язычнонебная м.

языка Язычноглоточная м.]

Грыбаватыя сысочкі

Тасьмавятыя сысочкі

Валкаватыя сысочкі

Ліставптыя сысочкі [Вырадачныя (дэгэнэратыўныя) сысочкі

Адзіночны сысочак]

Язычныя залозы

[Пярзднія язычныя залозы Заднія язычныя залозы Бакав&/я язычныя залозы]

Язычныя мяшочныя залозы Язычная мігдаліца

Цяглг'цы языкп Падбародачнаязычная ц

Пад'язычнаязычная ц.

Храстковаязычная ц.

Шылаватаязычная ц.

[Пшаніцавптаязычная ц.]

В^рхняя прадоўжная ц.

Н/жняя прадоўжная ц.

Пяпярочная ц.

язык«

[Язычнапад ябенная ц.

Язычнаглогачная ц.]

 1. verticalis linguae [Aponeurosis linguae]
 2. Fauces Isthmus faucium

Velum palatinum

Uvula (palatina)111)

Arcus palatini

 1. Arcus glossopalatinus

Arcus pharyngopalatinus

Plica triangularis

Sinus tonsillaris

Tonsilla palatina

 1. Fossulae tonsillares

Fossa supratonsillaris Plica salpingopalatina Musculi palati et fau­cium

 1. levator veli pala­tini
 2. M. tensor veli pala­tini
 3. uvulae
 4. glossopalatinus
 5. pharyngopalatinus [Aponeurosis palatina

Вертнкальная м.

языка

[Апоневроз языка]

3 е в

Зев

Небная занавеска

Язычок (небный)

Небные дужкн

Язычнонебная

дужка

Глоточнонебная

дужка Треугольная

складка

Пазуха мнндалнны

Небная мнндалнна

Ямкн мнндалнны

Надмнпдалннная ямка

Трубоглоточная складка

Мышцы неба н зева

М„ подннмаюшне мягкое небо

М., растягнваюшая мягкое небо

М. язычка Язычнонебная м.

Глоточнонебная м.

[Небный апоневроз

Проставесная ц. языка [Сухажл/льнае распластпньне язык«]

Зёў

Пярзсмык зёву Паднябенная заслонка

Язычок (паднябенны)

Падняб^нныя дужкі

Язычнападнябенная дужка

Глотачнападнябснная д_ужка

Трыкутная складка

Мігдплічная п«зуха

Паднябвнная мігдпліца

Мігдплічныя ямінкі

Надмігддлічная яміна

Т р_убнаглотачная склядка

Цягл/цы паднябеньня і зй’вУ

Ц—паднімггльніна паднябеннае заслонкі

Ц.—напружпльніца паднябеннае заслонкі

Язычковая ц. Язычнападняб^нная Ц’

Глотачнападнябенная Н' [Паднябсннае сухажыльнае распластаньне

2605, M. sphenosalpingostaphylinus (=m. tensor veli pa­latini)

 1. petrosalpingostaphylinus (=m. levator veli pa­latini)]

Pharynx

Cavum pharyngis Fornix pharyngis 2610. [Cavum pharyngonasale

Cavum pharyngolaryngeum]

Pars nasalis

Pars oralis

Pars laryngea

 1. Ostium pharyngeum tubae

Labium anterius Labium posterius Torus tubarius

Plica salpingopharyngea Recessus pharyngeus (Rosenmiilleri)

(Bursa pharyngea)

[Plica pharyngoepiglottica

Prominentia pharyn­gea laryngis]

Recessus piriformis

$25. [Ostium oesophageum pharyngis] Tunica mucosa pha­ryngis

Основнотрубноязычковая м. (=м.,растягнваюіцая мягкое небо)

Каменнстотрубно язычковая м, (=м., подннмаюгцая мягкое небо)]

Глотка

Полость глоткн Свод глоткн [Глоточноносовая полость

Глоточногортанная полость]

Носовая часть Ротовая часть Гортанная часть Глоточное отверстне Евстахневой трубы

Передняя губа Задняя губа Трубное возвышенне

Трубноглоточная складка

Глоточная ямка (Розенмюллера)

(Глоточная сумка)

[Глоточнонадгортанная складка Глоточный выступ гортанн]

Грушевндная ямка

[Пшцеводное устье глоткн]

Слнзнстая оболочка глоткн

Клінавятатрубнаязычковая ц.=(ц. напружальніца паднябвннае заслонкі)

Каменьнявататрубнаязычковаяц. (=ц.паднімальніца падняб^ннаезаслонкі)]

Глотка

Поласьць глоткі Скляпеньне глоткі [Г лотачнаносавая поласьць

Г лотачнагарлячная поласьць]

Носавая частка Ротавая частка Гарлячная частка Глотачнае вусьце трубы

Пярэдняя губа Зодняя губа Трубны валак

Трубнаглотачная склодка

Глотачная завараць (Розэнм/ольлера)

(Глотачная кішэня)

[Глотачнанадгорлічная складка

Глотачная вьтукліна гарляка]

Грушаватая завараць [Страваходнае ьусьце глоткі] Сьлгзьніца глоткі, глотачная сьлгзьніца

Glandulae pharyngeae Tonsilla pharyngea

Fossulae tonsillares

 1. [Tonsilla tubaria]

Tela submucosa

Tunica muscularis pharyngis [Musculi constrictores pharyngis

M.m. levatores pha­ryngis] 2635. M. constrictor pha­ryngis inferior [s. M. laryngopharyngeus]

 1. cricopharyngeus
 2. thyreopharyngeus

Raphe pharyngis

 1. constrictor pharyn­gis medius [s. M. hyopharyngeus]
 2. M. ceratopharyngeus Нб)
 3. chondropharyngeus [M. syndesmopharyngeus]
 4. constrictor pharyn­gis superior [s. M. kephalop.iaryngeus]
 5. pterygopharyngeus 2645. M. buccopharyngeus
 6. mylopharyngeus H0)
 7. glossopharyngeus

Глоточные железы Глоточная мнндалнна Ямкн мнндалнны

[Трубная мандалнна]

Подслнзнстая ткань

Мышечная оболочка глоткн [Мышцы, сжнмаюш.не глотку Мышцы, подннмаюіцне глотку]

Ннжняя м., сжнмаюіцая глотку [нлн гортанноглоточная]

Перстнеглоточная м.

ІЦнтоглоточная м.

Шов глоткн

Средняя м., сжнмаюіцая глотку [нлн под'язычно глоточная] Мышца большнх рожков н глоткн

М. малых рожков н глоткн [Связочноглоточная м.] Верхняя м., сжнмаюгцая глотку [нлн головоглоточная]

Крылоглоточная м.

ІЦечноглоточная м.

Челюстноглоточная м.

Язычноглоточная м.

Глотачныя залозы Глотачная мігдаліца

Мігдалічныя ямінкі

[Трубная мігдаліца]

Падсьл/зьніца

Цяглгчная павалока глоткі [Цягліцы-сьціскальніцы глоткі Ц.ц. — паднімальніцы глоткі]

Нгжняя ц.-сьціскяльніца глоткі [альбо гарлячнаглотачная]

Персьценяватаглотачная ц.

Шчытаватаглотачная ц-

Шво глоткі

Сярэдняя ц. сьці-_ скальніца глоткі [альбо пад'язычнаглотачная] Ражковаглотачная ц-

Храстковаглотачная Ц[Вязаглотачная ц.]

Верхняя ц. сьціскальніца глоткі [альбо галоваглотачная]

Крылаглотачная IL

Шчочнаглотачная Ц'

Н/жнясківічнаглО' тачная U-

Язб/чнаглотачная іі-

Raphe pterygomanКрылочелюстной dibularis            шов

 1. stylopharyngeus Шнлоглоточная м.
 2. M. pharyngopalatinus Глоточнонебная м.

М. salpingopharyngeus [М. petropharyngeus

М. azygos pharyngis s. m. solitarius pha­ryngis Tunica adventitia pha­ryngis 2655. Tunica fibrosa pharingis)

Fascia pharyngobasilaris [Ligamentum pharyngeum medium Ligg. pharyngea late­ralia Ligg. salpingopharyngea 2660, Membrana elastica pharyngis]

Трубноглоточная м. [Каменнстоглоточная м.

Непарная м глоткн нлн однночная м. глоткн Наружный слой стенкн глоткн

Волокннстая оболочка глоткн] Основноглоточная фасцня [Средняя глоточная связка

Боковые глоточные связкн Трубноглоточные связкн

Эластпческая пластннка глоткн]

Крыласкгвічнае шво Шылаватаглотачная ц.

Глотачнападнябенная ц.

Трубнаглотачная ц.

[Каменьняватаглотачная ц.

Няпдрная ц, глоткі альбо адзіночная ц. глоткі Вонкавая павалока глоткі Валакнгстая павалока глоткі] Глотачнасподавая пял^ньніца [Сярэдні глотачны вяз Бакавыя глотачныя вязы

Трубнаглотачныя вязы

Пругкая балона глоткі]

TUBUS DIGESTORIUS

ПШЦЕВАРМТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

ТРУБА ТРЛВІЛЬНАЯ

Oesophagus

Pars cervicalis

Pars thoracalis 2665. Pars abdominalis

[Angustiae oesophagi]

Tunica mucosa

Tela submucosa

Tunica muscularis

 1. Tunica adventitia

Пшцевод

Шейная часть Грудная часть Брюшная часть [Суження пншевода]

Слнзнстая оболочка

Подслнзнстый слой

Мышечная оболочка

Наружная оболочка

Страваход

Шыйная частка Грудна^ частка Брушная частка {Звужэньні. страваходу]

Сьлгзьніца

Падсьлгзьніца

Цяглгчная павалока

Вонкавая павалока

Glandulae oesophageae

[Gl-ae cardiales l17)

Lamina propria mu­cosae]

Lamina muscularis mucosae

2675.M. bronchooesophageus

 1. pleurooesophageus

Ventriculus HS) [stomachus] (gaster)

Paries anterior

Paries posterior

 1. Curvatura ventriculi major Curvatura ventriculi minor

Cardia u7) Pars cardiaca

(Antrum cardiacum)

 1. Fundus ventriculi Corpus ventriculi Pylorus 14°) Pars pylorica

Antrum pyloricum

 1. [Vestibulum pylori

Canalis pylori

Facies hepatica

Facies libera s. epigastrica

Facies phrenica

Железы птцевода

[Железы входной

частн желудка Собственная пластннка слнзнстой оболочкн] Мышечный слой слнзнстой Мышца бронха н пшцевода М. плевры н пніцевода

Желудок

Передняя стенка Задняя стенка Большая крнвнзна желудка

Малая крнвнзна желудка

Вход в желудок Входная часть

(Расшнренне входа)

Дно желудка Тело желудка Выход Выходная часть выходной частн Расшнренне выходной частн [Преддверне выходной частн Канал выходной частн Печеночная поверхность

Свободная нлн надчревная поверхность Днафрагмальная поверхность

Страваходныя залозы [Прадстраўнічныя залозы

Уласны пласток сьлгзьніцы]

Цяглгчны пласток сьлізьніцы

Дыхніковастраваходная ц.

Плеўрастраваходная ц.

Страўнік

Пярздняя сьценка Задняя сьценка Большая крывгзна страўніка

Меншая крывгзна страўніка

Прадстраўнік Прыстраўнічная частка

(Прыстраўнічцая пячора)

Дно страўніка Цела страўніка Прыдзьвернік Прыдзьвгрная частка

Прыдзьверная пячора

[Прысень прыдзьв^рніка

Ход прыдзьв^рніка

Прыпечан^вая паверхня

Вольная альбо надчэраўная паверхня

Прыперагародачная паверхня

2695. Facies pancreatica

Поверхность для Прыпадстраўніч-

поджелудочной

ная паверхня

Facies colomesocoli-

железы

Поверхность для

Прыабводнічная

ca

ободочной кнш-

паверхня

Facies renalis

кн н брыжжейкн ободочной

кншкн

Почечная поверх-

Прыныркавая па-

Facies suprarenalis

ность

Надпочечная по-

верхня

Прынаднырнічная

Facies lienalis]

верхность

Селезеночная по-

паверхня

Прыкасовая па-

2700. Tunica serosa

верхность]

Серозная оболоч-

.в^рхня Сэроза, сэрозная

Tunica muscularis

ка

Мышечная обо-

павалока

Цяглгчная пава-

Stratum longitudinale

лочка

Продольный слой

лока

Падоўжны пласт

Ligg. pylori

Связкн выхода

Вязы прыдзьвер-

2705. Stratum circulare

Круговой слой

ніка

Кругавы пласт

M. sphincter pylori

Сжнматель вы-

Ц. сьціскальніца

Fibrae obliquae

хода

Косые волокна

прыдзьверніка

Укосныя валокны

Valvula pylori

Заслонка выхода

Заслонка прыдзьверніка Падсьлгзьнічная

Tela submucosa

Подслнзнстая

Tunica mucosa

ткань

Слнзнстая обо-

тканка

Сьлгзьніца

2710. Lamina muscularis

лочка

Мышечный слой

Цяглгчны пласток

mucosae

слнзнстой

. сьлгзьніпы

[Plicae mucosae ven­

Слнзнстые склад-

[Сьлгзьнічныя

triculi

кн желудка

складкі страў-

Plica praepylorica]

Предвыходная

ніка

Перадпрыдзьвер-

Areae gastricae

складка]

Закругленные воз-

нічная складка] Страўнічныя

[Status mamillaris

вышення желудка [Сосочковое со-

кружкг

[Сыскаваты стан

mucosae]

стоянне слнзн-

сьлгзьніцы]

2715. Plicae villosae

стой] Ворсннчатые

Поўсьцевыя

 

складкн

складкі

Foveolae gastricae Glandulae gastricae (propriae)

Gl-ae pyloricae

Noduli lymphatici gastrici

■2720. Succus gastricus [Lig. phrenicogastricum

Lig. gastrolienale

Lig. hepatogastricum

Lig. gastropancreaticum

 1. Lig. gastrocolicum]

intestinum tenue

Tunica serosa

Tunica muscularis

Stratum longitudinale 2730. Stratum circulare

Tela submucosa

Tunica mucosa

Lamina muscularis mucosae

[Membrana villosa]

 1. Plicae circulares (Kerkringi)

Villi intestinales

Glandulae intestina­les (Lieberkuehni)

Noduli lymphatici solitarii

Ямкн желудка

Железы желудка (собственные)

Железы выходного отдела

Лнмфатнческне узелкн желудка

Желудочный сок [Днафрагмальножелудочная связка

Желудочноселезеночная связка

Печеночножелудочная звязка

Желудочноподжелудочная связка

Связка желудка н поперечной ободочной кншкн

Тонкая кншка

Серозная оболочка

Мышечная обо-

лочка Продольный слой Круговой слой Подслнзнстая

ткань Слнзнстая оболочка Мышечный слой слнзнстой

[Ворснстая перепонка]

Круговые складкн (Керкрннга)

Кншечные ворсннкн

Кншечные железы (Лнберкюна) Солнтарные лнмфатнческне узелкн

>7мкі стряўніка Страўнічныя за-

лозы (уласныя) Прыдзьвернічныя

залозы Лімфатычныя в_узьлікі страўніка Страўнічны сок [Перагародачнастраўнічны вяз

Страўнічнакасовы ВЯэ Печан^вастраўнічны вяз

Страўнічнападстраўнічны вяз

Страўнічнаабводнічны вяз]

Тонкая кгшка

Сэрозная павалока

Цяглгчная павалока

Падоўжны пласт Кругавы пласт Падсьлізьніца

Сьлізьніца

Цягл/чны пласто« сьлгзьніцЫ [Поўсьцевая балона]

Кругавыя складкі (Кэркрынга)

Кішочныя поўсьЦІНКІ

Кішочныя залозЫ

(Лібэрк/она)

Адзіночныя лімфатбічныя вузь' лікі

Noduli lymphatici aggregati (Peyeri)

2740, [Lymphoplexus interlaminaris Auerbachi]

Chy mlis 16°)

Chylus 151)

Succus entericus

Пейеровы бляшкн Сабраныя лімфатычныя вузьлікі (Пэйера)

[Межпластннча[Міжпластковае тое лнмфатнчелімфатычнаеспля-

ское сплетенне

AyepöaxaJ Пшцевая кашнца Млечный сок Кншечный сок

ценьне Аўэрбаха]

Джная кашка

Млечка

Кішочны сок

Duodenum 163)

Двенадцатн-

Двандстка, дванаццаціпалая

перстная кншка

кішка

2745. Pars superior

Верхняя часть

В^рхняя частка

Pars descendens

Ннсходяідая часть

Зьвіслая частка

Pars inferior

Ннжняя часть

Н/жняя частка

Pars horizontalis

Горнзонтальный

Паземная частка

(inferior.)

отдел (нмжннй)

(нгжняя)

Pars ascendens

Восходяіцая часть

Узьнгмная частка

2750. Flexura duodeni su­

Верхняя крнввзна

Верхні перапб

perior

двенадцатнперстной кншкн

дванасткі

Flexura duodeni infe­

Ннжняя крнвнзна

Н/жні перагіб два-

rior

двенадцатнперстной кншкн

насткі

Flexura duodenojeju-

Крнвнзна двенад-

Дванасткапарож-

nalis

цатнперстнотоіцая

нічны перапб

Musculus suspensori-

Мышца, поддер-

Ц. падвесьніца

us duodeni

жнваюшая двенадцатнперстную кшпку

дванасткі

Plica longitudinalis

Продольная

Падоўжная склад-

duodeni

складка двенадцатнперстной кншкн

ка дванасткі

2755. Papilla duodeni (San-'

Сосочек двенад-

Сысок дванасткі

torini)

цатнперстной кншкн (Санторнна)

(Сантарынія)

Glandulae duodenales

Железы двенадца-

Дванасткавыя за-

(Brunneri)

тнперстной кншкн (Бруннера)

лозы (Бруннэра)

Intestinum tenue Тонкая кншка mesenteriale c брыжжейкой

Intestinum jejuТоіцая клшка num 153)

Intestinum ileum 1б4) Подвздошная клшка

 1. [Diverticulum ііеі [йстлнный длверverum тлкул подвздошной клшкл Ileum ascendens] .Восходяіцая подвздошная клшка

Intestinum crassum Толстая клшка

Intestinum соеСлепаяклшка cum 155)

[s. Caput coli s. Typhlon]

Valvula coli [s. Valvula Заслонка толстой ileocoecalis Bauhinii]     клшкл

 1. Labium superius Labium inferius [Apertura valvulae coli]

Frenula valvulae coli

Processus vermifor­mis [s. Appendix vermicularis]

Верхняя губа Нлжняя губа [Отверстле заслонкл толстой клшкл]

Уздечка заслонкл толстой клшкл Червеобразный отросток

 1. [Ostium processus vermiformis]

(Valvula processus vermiformis)

Noduli aggregati pro­cessus vermiformis

Colon 1M)

Colon ascendens

[Отверстле червеобразного отростка]

(Заслонка червеобразного отростка)

Пейеровы бляшкл червеобразного отростка Ободочная к л ш к a

Восходяшая часть

Тонкая кішка з аточынаю Парожняя кішка, парожніца. Падуздышная кішка, падуздышніца [Сапраўдная вывараць падуздбгшніцы Узьнімная падуздышніца]

Тоўстая кгшка

Сьляпая Kim-

Ka, с ь л я п н іц а [альбо галава абводніцы} Заслонка абводніцы [альбо падуздбгшнасьляшчная васлонка

Баўгшія] Верхняя губа Нгжняя губа [Атворына абводнічнае заслонкі]

Аброцька абводнічнае заслонкі

Чарваваты атожылак [альбо чарваваты прывесак] [Вусьце чарвав«тага атожылку]

(Заслонка чарваватага атожылку) Сабрггныя в_узьлікі чарваватага атожылку

Абводні ца

Абводніца ўзьнгмная

2775, Flexura coli dextra Правая [нлн пече[s. hepatica] ночная] крнвнзна ободочной

кншкн Colon transversum Поперечная часть

Flexura coli sinistra Левая [ллн селезе[s. lienalis] ночная] крнвнзна ободочной

[Lig. phrenicocolicum]

Colon descendens

клшкн [Связка днафрагмы н поперечной ободочной кншкн] Ннсходяшая часть

 1. Colon sigmoideum

Plicae semilunares coli

Haustra coli

[Sulci transversi]

Tunica serosa

 1. Appendices epiploicae

Tunica muscularis

Taeniae coli

Taenia mesocolica

Taenia omentalis

 1. Taenia libera Tela submucosa

Tunica mucosa

Lamina muscularis mucosae

S'-образная крнвнзна

Полулунные складкл ободочной кншкн

Выступы толстой кншкн [Поперечные складкн]

Серозная оболочка

Прндаточные сальннкн

Мышечная оболочка

Ленты толстой кншкн

Лента, соответствуюіцая брыжжейке

Лента, соответствуютая сальннку

Свободная лента Подслнзнстая ткань

Слнзнстая оболочка

Мышечный слой слнзнстой

Правы [альбо прыпечан^вы] перапб абводніцы

Папярочнаяабводніца

Лгвы [альбо прыкасовы] пераггб абводніцы

[Перагародачнаабводнічны вяз]

Зьвгслая абводніца S'-падобная абводніца

Серпаватыя складкі абвод-. ніцы

Выпукліны абводніцы [Папярочныя складкі]

Сэрозная павалока Тлушчавыя прывескі Цяглгчная павалока Тасьмы абводніцы

Прыаточынная тасьма

Прычапцовая тасьма

Вольная тасьма Падсьлгзьніца

Сьлгзьніца

Цяглгчны пласток сьлгзьніцы

Glandulae intestina­les (Lieberkuehni) 2795.Noduli lymphatici solitarii

Кншечные железы (Лнберкюна) Солнтарные лнмфатнческне узелкн

Intestinum rectum 157)

Flexura sacralis

Flexura perinealis

Ampulla recti

 1. Tunica muscularis

Musculus sphincter ani internus

 1. rectocoecygeus

[Plicae rectovesicales

M.m. rectovesicales

 1. Plicae rectouterinae

M.m. rectouterinae s. retractores uteri

 1. sphincter ani tertius]

Tela submucosa

Tunica mucosa

 1. Lamina muscularis mucosae

Gl-ae intestinales (Lieberkuehni)

Прямая кншка

Крестцовая крнвнзна

Промежностная крнвнзна

Расшнренне прямой кншкл Мышечная оболочка

Внутренннй сжнматель заднего прохода

Прямокншечнокопчнковый мускул [Прямокншечнопузырные складкн

Прямокншечнопузырные мышцы

Прямоклшечноматочные складкн

Прямокншечноматочные мышцы нлн оттягнвателн маткн

Третнй сжнматель заднего прохода]

Подслнзнстый слой

Слнзнстая оболочка

Мышечный слой слнзнстой

Клшечные железы (Лнберкюна)

Кішочныя залозЫ (Лібэрк/она) Адзіночныя лімфатычныя вузь; лікі

Кутніца, простая кгшка

Прыкрыжовы пераг/б Прыпрамежны перап'б

Г арлач кутніцы

Цяглгчная павалока

Унутраная ц. сьціскальніца выходніць1

Кугнічнахвастковая Н'

[Кугнічнапуз&фныя складК1

Кугнічнапузырныя ц.Н'

Кутнічнамаціч, ныя складкі

Кутнічнамацічныя ц.ц. альбо адцяжніцы мЛ' ЦІЦ^ Трэцьцяя ц. сьЦІ' скальніца вЫ' ходніцЫІ

Падсьлгзьніца

Сьлгзьніца

Цяглічны пласт^ сьлгзьній^ Кішочныя залозь{ (Лібэрк/онЗІ

Noduli lymphatici so-

Солнтарные лнм-

Адзіночныя лімфа-

litarii

фатнческне узелкн

тычныя вузьлікі

Plicae transversales

Поперечные

Папярочныя

recti

складкн прямой кншкн

складкі кугніцы

Pars analis recti

Заднепроходная часть прямой кншкн

Выходнічная частка кугніцы

2815. Columnae rectales

Валнкн прямой

Слупкг кугніцы

(Morgagni)

кншкн (Морганьн)

(Марганьі)

Sinus rectales

Пазухн прямой кншкн

Кутнічныя пазухі

Annulus haemorrhoidalis

Прямокншечное кольцо

Кутнічнае колца

Hepar

Печень

Печані (печань)

Facies superior

Верхняя поверхность

Верхняя паверхня

2820. Facies posterior

Задняя поверхность

Задняя паверхня

Facies inferior

Ннжняя поверхность

Нгжняя паверхня

Margo anterior

Передннй край

Пярэдні край

[Margo dexter

[Правый край

[Правы край

Margo sinister] 2825. Incisura umbilicalis

Левый край]

Левы край]

Вырезка пупочной вены

Пупковая выразка

Fossae sagittales

Правые сагнтталь-

Правыя пярэдня-

dextrae

ные ямкн

заднія яміны

Fossa vesicae felleae

Ямка для желчного пузыря

>7міна жаўцяка, жоўцявага пухг-

Fossa venae cavae

Ямка для полой вены

>/міна нгжняе полае вэны

Fossa sagittalis si-

Левая сагнтталь-

Л^вая пярзднязод-

„                                nistra

2830. Fossa venae umbili­

ная ямка

няя яміна

Ямка пупочной

Ямгна пупковае

calis

вены

вэны

Fossa ductus venosi

Ямка венозного протока

^міна вэннага

праводу

Tunica serosa

Серозная оболочка

Сэрозная павалока

Lig. teres hepatis

Круглая связка печенн

Круглы вяз печан^ў

Lig. venosum (Arantü) 2835. Porta hepatis

Lobus hepatis dexter

Lobus hepatis sinister

Lobus quadratus Lobus caudatus (Spigeli) 2840. Processus caudatus

Processus papillaris

(Appendix fibrosa he­patis) Tuber omentale

Impressio cardiaca

 1. Impressio oesophagea

Impressio gastrica

[Impressio pylorica]

Impressio duodenalis

Impressio colica 2850. Impressio renalis

Impressio suprarenalis [Incisura oesophagea

Incisura vesicalis

Lig. coronarium he­patis 2855. Lig falciforme hepa­tis

Ligg. triangularia he­patis

Венозная связка (Аранцня)

Ворота печенн Правая доля печенн

Левая доля печенн

Квадратная доля Хвостатая доля (Спнгелня) Хвостатый отросток

Сосочковый отросток (Фнброзный прндаток печенн)

Сальннковый бугор

Сердечное вдавленне

Вдавленне для пніцевода Вдавленне от желудка [Вдавленне для выходной частн желудка]

Вдавленне для двенадцатнперстной кншкн Вдавленне для толстой кншкн

Почечное вдавленне Вдавленне для надпочечннка [Вырезка для пніцевода

Вырезка для желчного пузыря Венечная связка печенн

Серповндная связка печенн Треугольные связкн печенн

Вэнны вяз (Аранція)

Вароты печан^ў Правая доля пе-_ чан^ў Левая доля печан£ў

Квадратная доля Хвастатая доля

(Сьпігзлія) Хвастаты адростак Сыскаваты адростак (Валакністы прывесак печан^ў) Прычапцовы груД

Сзрцавы вьіціск

Страваходны выціск

Страўнічны выцісК

[ПрыдзьвгрнічнЫ выціск]

Дванасткавы выцісК

Абводнічны выцісК

Ныркавы выціск

Наднырнічны bW" ціск

[Прыстраваходная вбфазка Прыпухгрная вЫ'

, разк3 Вянковы вяз пе' чан^Ў Серпаваты вяз пе; чан# Трыкугныя вязЫ^ печан^У

Lig. hepatogastricum Lig. hepatoduodenale

Lig. hepatocolicum

 1. Lig. hepatorenale] Capsula fibrosa

(Glissoni) Lobuli hepatis

[Septa interlobularia] Venae interlobulares 2865. Rami arteriosi interlobulares

Venae centrales

[s. intralobulares] [Venae sublobulares Venae capsulares Venae vaginales] 2870. Ductus biliferi

Ductus interlobulares Ductus hepaticus

Vasa aberrantia hepa­tis 287s (Bilis)

Vesica fe 11 ea Fundus vesicae felleae Corpus vesicae felleae Collum vesicae felleae

Печеночножелудочная связка

Печеночнодвенадцатнперстная связка

Связка печенн н толстой кншкн Печеночнопочечная связка]

Фнброзная капсула (Глнссона) Печеночные

долькі [Междольковые перегородкн Междольковые

вены Междольковые

артернальные ветвн Центральные [нлн внутрндольковые] вены [Поддольковые вены Вены Глнссоновой капсулы Вены серозной оболочкн]

Желчные протокн

Междольковые

протокн Печеночный проток

Отклоняюіцнеся сосуды печенн Желчь

Желчный п уз ы р ь

Дно желчного пузыря Тело желчного пузыря Шейка желчного пузыря

Печан^вастраўнічны вяз Печан^вадванасткавы вяз

Печан£’ваабводнічны вяз]

Печан£ван«ркавы вяз]

Валакнгстая капсуля (Гліссона)

Долькі печанёў

[Міждолькавыя

перагародкі] Міждолькавыя

вэны Міждолькавыя артэрыяльныя галгнкі Цэнтральныя [альбо нутрадолькавыя вэны]

[Паддолькавыя

вэны Капсульныя вэны

Похвавыя вэны]

Жоўцевыя праводы

Міждолькавыя праводы

Печан^вы правод

Адхгленыя судзіны печан^ў

Жоўць

Жаўцяк, жоўц е в ы п у х і р

Дно жоўцявага

пухіра Цела жоўцевага

пухіра Шыйка жоўцевага пухіра

Ductus cysticus

Tunica serosa vesicae felleae

Tunica muscularis ve­sicae felleae

Tunica mucosa vesi­cae felleae

Plicae tunicae muco­sae felleae

Valvula spiralis (Heisteri)

Ductus choledochus Glandulae mucosae biliofeae

Pancreas 15К)

Пузырный проток Серозная оболочка желчного пузыря

Мышечная оболочка желчного пузыря Слнзнстая оболочка желчного пузыря

Складкн слцзнстой оболочкн желчного пузыря

Спнральная заслонка (Гейстера)

Желчный проток Железкн желчных протоков

Поджелудочная железа

Пухгравы правод Сэрозная павалока жоўцевага пухір® Цяглгчная павалока жоўцевага пухіря

Сьлізніца жоўцевага пухірл

Склодкі сьлізьніцы жоўцевага пухірй

Сьпіральная заслонка (Гэйстэра)

Жоўцевы правод Сьлізявыя залозы жоўцевых праводаў

Падстраўніца, падстраўнічная залоза

Caput pancreatis Processus uncinatus (s. Pancreas Winslowi)

 1. Incisura pancreatis Corpus pancreatis Facies anterior Facies posterior Facies inferior
 2. Margo superior Margo anterior Margo posterior

Головка поджелудочной железы

Крючковндный отросток (нлн поджелудочная железа Вннслова)

Вырезка поджелудочной железы Тело поджелудочной железы Передняя поверхность

Задняя поверхность

Ннжняя поверхность

Верхннй край Передннй край Задннй край

ГалоўкападстраўніцЫ

Кручкаваты адрО' стак(альбо паД' стрлўніца В/нслава)

Выразка падстраў' ніць1

Цела падстраўніцЫ

Пярэдняя пав^рХ' ця

Зядняя паверхня

Н/жняя паверхня

Верхні край Пярэдні край Задні край

Tuber omentale Cauda pancreatis

 1. Ductus pancreaticus (Wirsungii)

Ductus pancreaticus accessorius (Santo­rini)

(Pancreas accessoriurn)

Succus pancreaticus

Сальннковый бугор Хвост поджелудочной железы

Выводной проток поджелудочной железы (Внрзунгнанов)

Прнбавочный проток поджелудочной железы (Санторнна) (Прнбавочная поджелудочная железа)

Сок поджелудочной железы

Прычапцовы груд Хвост падстраўніцы

Падстраўнічны правод (Вірзунгія)

Дадатковы падстраўнічны правод (Сантарына)

(Дадатковая падстраўніца)

Сок падстраўніцы

Lien

 1. Facies diaphragmatica

Facies renalis

Facies gastrica

Extremitas superior

. Extremitas inferior

 1. Margo posterior

Margo anterior Hilus lienis Tunica serosa

Tunica albuginea

 1. Trabeculae lienis

Pulpa lienis

Rami lienales (arteriae lienalis)

Penicilli

Noduli lymphatici lie­nales (Malpighii)

Селезенка

Дяафрагматнческая поверхность

Почечная поверхность

Желудочная поверхность

Верхннй конец Ннжннй конец Заднй край Переднй край Ворота селезенкн Серозная оболочка

Белочная оболочка

Селезеночные перекладнны Селезеночная мякоть

Селезоночные ветвн (селезеночной артернн)

Клсточкн Лнмфатнческне узелкн селезенкн (Мальпнгневы тельца)

К a с a

Прыдыяфрагмальная, прыперагародачная паверхня Прыныркавая паверхня Прыстраўнічная паверхня

Верхні канец Нгжні канец Зодні край Пярэдні край Вароты касы Сэрозная павалока Бялочная пава-

лока Клодачкі касы

Мякіш касы

Касовыя галгны

(касовае артэрыі) Пэндзлікі Лімфатычныя вузьлікі касы

(МальшТія)

2920. (Lien accessorius) (Прнбавочная се[s. lienculus]                                                         лезенка)

(Дадатковая каса) [альбо косачка]

APPARATUS RESPIRAДЫХАТЕЛЬНЫЙ TORIUS                                       АППАРАТ

ДБ/ХАЛЬНЫ АПАРДТ

Nasus externus         Наружный hoc

Вонкавы нос

Basis nasi                  Основанне носа

Radix nasi                 Корень носа

2925. Dorsum nasi        Спннка носа

Apex nasi                  Кончнк носа

Ala nasi                      Крыло носа

[Sulcus alaris            [Крыловая бороз-

да

Margo nasi]               Край носа]

2930. Septum mobile nasi Подвнжная перегородка носа

Cartilagines naНосовые хря-

Аснова носа Корань носа Сьпшка носа Кончык носа Крыло носа [Крыльная бараз-

Нй

Край носа] Рухомая перагародка носа

Н о с а в ы я

s і                        m н

Cartilago septi nasi Хряіц носовой перегородкн

Processus sphenoidaОсновной отроlis septi cartilagiсток хряіцевой пеі                                           перегородкн

Cartilago nasi lateraБоковой хряіц lis                                                        носа

2935. Cartilago alaris major Большой хряіц крыла носа

Crus mediale            Внутренняя ножка

Crus laterale             Наружная ножка

Cartilagines alares  Малые хряіцн

х р а ст к/ Храсток носавае перагародкі Прыклінаваты адростак храстко; вае перагародкі Бакавы храсток носа Большы крб/льны храсток Прысярздняя ножка Бакавая ножка Меншыя крыль-

minores                  крыла ныя храстк/

Cartilagines sesamoiСесамондные хряСэзамаватыя

deae nasi              тн носа храсткг носа

 1. Cartilago vomeronaСошннковоносоЛямешнічнаносаsalis (Jacobsoni) вой хряш (Якобвы храсток сона) (>7кабсона)

Organon vomeronaСошннковоносоЛямешнічнаносаsale (Jacobsoni) вой орган (Якобвы орган (^кабсона)                                сона)

[Cartilagines basales] [Основные хряшн] [Асноўныя храстк*]

Cavum nasi           Полость носа Поласьць носа

Nares                          Ноздрн                Ноздры

 1. Choanae

Septum nasi

Septum nasi cartilagineum

Septum nasi membranaceum

Vestibulum nasi 2960. Limen nasi

[Vibrissae]

[Concha nasalis suprema (Santorini)]

Concha nasalis supe­rior

Concha nasalis media

 1. Concha nasalis infe­rior

Membrana mucosa nasi

Plexus cavernosi concharum

Agger nasi

[Sulcus olfactorius]

 1. Recessus sphenoethmoidalis

Meatus nasi

Meatus nasi superior

Meatus nasi medius

Atrium meatus medii

 1. Meatus nasi inferior

[Ductus aeriferus] Meatus nasi commu­nis

Заднне носовые отверстня

Перегородка носа Хрягцевая перегородка носа Перепончатая перегородка носа Преддверне носа Порог носа [Волосы в ноздрях] [Прнбавочная носовая раковнра (Санторнна)]

Верхняя носовая раковнна

Средняя носовая раковнна

Ннжняя носовая раковнна

Слнзнстая оболочка носа

Пешернстые сплетення раіховнн

Носовой валнк [Обонятельная борозда]

Основнорешетчатое углубленне

Носовые ходы Верхннй носовой ход

Средннй носовой ход

Преддверне среднего носового хода

Ннжннй носовой ход [Воздухоносный путь]

Обіцнй носовой ход

Носаглотачныя дзгркі

Перагародка носа Храстковая перагародка носа Балончатая перагародка носа

Прыс^нак носа Парог носа [Валасы ў ноздрах] [Найвышэйшая носавая чараппшына (Сантар«нія)]

Верхняя носавая чараплшына

Сярэдняя носавая чарапяшына Нг'жняя носавая чарапашына

Носавая сьл/зьніца

Пячорыстыя спляценьні чараппшыны

Валак носа [Н/охальная баразна]

Клінавягарашэтнічная здвараць

Праходы носа Верхні носавы праход

Сярэдні носавы праход

Прысень сярэдняга носавага праходу

Нг'жні носавы праход

[Паветраносны правод]

Агульны носавы праход

6ß -

Meatus nasopharyn-

Носоглоточный

Носаглотачны

geus

ХОД

праход

Sinus paranasales

Прнбавочные пазухн к полостн носа

Прыносавыя пазухі

2970. Sinus maxillaris

Верхнечелюстпая

Верхняскгвічная

(Highmori)

пазуха (Гайморова)

пязуха (Гяймора)

Sinus sphenoidalis

Основная пазуха

Ппзуха клінаватае косьні

Sinus frontalis

Лобная пазуха

Лобнічная пазуха

Cellulae ethmoidales

Решетчатые клет-

Рашэтнічныя ка-

 

кн

моркі

Bulla ethmoidalis

Решетчатый пузырек

Рашэтнічны пух/р

2975. Infundibulum ethmoidale

Воронка решетчатой костн

Рашэтнічная л^йка

Hiatus semilunaris

Полулунное отверстне

Серпавптая розьвернь

[Foramen maxillare

[Прнбавочное

[Дадатковая верХ'

accessorium]

верхнечелюстное отверстне]

нясківічная дз/р' ка]

[Plica nasopharyngea]

[Носоглоточная складка]

Носаглотачная складка]

[Recessus nasopala-

[Носонебный вы-

[Носападнябенная

tinus

ступ

заварайь

2980. Torus nasopalatinus]

Носонебный валнк]

Носападнябенны вялакі

(Ductus incisivus)

(Резцовый канал)

(Прысекачовы

[s. nasopalatinus]

[нлн носонебный]

[альбо носапаД' нябенны] прЯ' вод)

Regio respiratoria

Дыхательная область

Дмхальная вак^' лійа

Regio olfactoria

Обонятельная область

Н/охальная вак^' ліпа

Glandulae olfactoriae

Обонятельные железы

Н/охальныя залозь1

2985. Glandulae nasales

Носовые железы

Носавыя залозы

Larynx

Гортань

Гарляк

Prominentia laryngea

Гортанный вы-

Гарлячны ві/сту^

[colli s. pomum

ступ [шен нлн

[шыі альбо АД0.'

Adami]

Адамово яблоко]

маў яблЫЯІ

Cartilagines la-

Хряіцн горта-

Храсткг rap'

ringis                               hm                       ляка

67 -

Cartilago thyreoidea IM) 2990. Lamina [thyreoidea] dextra

Lamina [thyreoidea] sinistra

[Angulus anterior cartilaginis thyreoideae]

[Pars mediana carti­laginis thyreoideae]

Incisura thyreoidea superior

Шнтовндный

хрягц Правая [гцнтовндная] пластннка Левая [іцнтовндная] пластннка

[Передннй угол вцнтовндного хряіца]

[Средннная часть іцнтоввдного хряіца]

Верхняя тнтовндная вырезка

 1. Incisura thyreoidea Ннжняя тнтовндinferior ная вырезка

Tuberculum thyreoiВерхннй шнтовндdeum superius ный бугорок

Tuberculum thyreoideum inferius

(Linea obliqua) Cornu superius

 1. Cornu inferius (Foramen thyreoideum)

[Facies articulares cricoideae]

Membrana hyothyreoidea

Lig. hyothyreoideum medium

 1. Ligg. hyothyreoidea lateralia

Cartilago triticea

ННЖННЙ Ш.НТОВНДный бугорок

(Косая лнння) Верхннй рожок Ннжннй рожок (ІДнтовндное отверстне)

[Сочленовные поверхностн для перстневндного хряша]

Под'язычнотнтовндная перепонка

Средняя под'язычноіцнтовндная связка

Боковые под'язычнотнтовндные связкн

Хряшнк в внде пшеннчного

Шчытаваты храсток

Прпвы [шчытавяты] пласток

Левы [шчытавпты] пласток

[Пярэдні в_угал шчытавптага

храстка] [Сярэдзінная чйстка шчытав«тага храсткя]

Верхняя выразка шчытавлтага храстк«

Н/'жняя выразка шчытаватага

храсткя Верхні грудок шчытаватага

храстка Нгжнігрудок шчытавдтага храстка

(Укосная рыса)

Верхні рог

Нгжні рог

(Дзгрка шчытаватага храсткй) [Прыперсьценяватыя сустдўныя

паверхні]

Пад'язычнашчытаватая балона

Сярэдні пад'язычнашчытаваты

вяз Бакавмя пад'язычнашчытаватыя вязы Пшаніцаваты храсток

зерна

[Bursa mucosa thyreohyoidea]

Cartilago cricoidea ino)

Arcus (cartilaginis cricoideae) 3010. Lamina (cartilagi­nis cricoideae)

[Eminentia marginalis]

Facies articularis arytenoidea

[Crista mediana

Fovea laminae] 3015. Facies articularis thyreoidea

Articulatio cricothyreoidea

[ІДнтовнднопод'язычная слнзнстая сумка] Перстневндный хрят

Дуга (перстневндного хряіца) Пластннка (перстневндного хряша)

[Краевое возвышенне]

Суставная черпаловндная поверхность [Средннный гребешок

Ямка пластннкн] Суставная іцнтовндная поверхность

Перстнешнтовндное сочлененне

Capsula articularis Перстнеіцнтовндcricothyreoidea ная суставная сумка

Ligg. ceratocricoidea lateralia

Lig. ceratocricoideum anterius

 1. Ligg. ceratocricoidea posteriora

Lig. cricothyreoideum (medium)

Lig. cricotracheale

[Lig. cricotracheale anterius

Lig. cricotracheale posterius]

Боковые рожкоперстневндные связкн Передняя рожкоперстневндная связка Заднне рожкоперстневндные связкн

Перстнешнтовндная связка (средняя)

Перстнетрахеальная связка [Перед. перстнетрахеальная св.

Зад. перстнетрахеальная связка]

[Шчыгаватапад1 язычная сьлізяв«я кішэня]

Персьценяваты храсток Дуга (персьценяватага храстка) Пласток [персьценявлтага храсткп] [Прыкройняе ўзвышша] Прычарпакаватая сустаўная паверхня [Сярэдзінны грабеньчьік >7мка пластка] Прышчытаватая сустпўная павгрхня Персьценяваташчытаватая сустава Сустаўная капсуля персьценявйташчытаватае суставы Бакавыя ражковаперсьценяватыя вязЫ Пярэдні ражковаперсьценяваты вяз

Заднія ражковаперсьценяватыЯ вязЫ Персьценявяташчытаваты вяз (сярадні) Персьценявлтадыхнічны вяз [Пярздні персьценявятадыхнічы вяз Зядні персьценявятадыхнічны вяз]

 1. Cartilage arytaenoidea iei)

Facies articularis

Basis (cartilaginis arytaenoideae)

Crista arcuata

Colliculus

 1. Fovea oblongata

Fovea triangularis Apex (cartilaginis ary­taenoideae)

Processus vocalis

Processus muscularis

 1. Cartilago corniculata (Santorini)

Sinchondrosis arycorniculata

Articulatio cricoarytaenoidea

Capsula articularis cricoarytaenoidea

Lig. cricoarytaenoideum posterius

 1. Lig. cricopharyngeum

Lig. corniculopharyngeum [Lig. jugale ,G2)]

Lig. ventriculare [s. thyreoarytaenoideum superius]

Черпа.іовндный хряш,

Суставная поверхность

Основанне (черпаловндного хрягца) Дугообразный гребешок

Холмнк

Продолговатая ямка

Треугольная ямка Верхушка (черпаловндного хряша)

Голосовой отросток

Мышечный отросток

Рожковндный хряіц (Санторнна)

Хряіцевое соеднненне черпаловнднорожковндное

Сочлененне перстнечерпаловвдное

Перстнечерпаловндная суставная сумка

Задняя перстнечерпаловндная связка

Перстнеглоточная связка

Рожковндноглоточная связка [Яремная, глоточная связка]

Связка желудочка [нлн верхняя іцнтовндночерпаловндная]

Чарпакавоты храсток

Сустаўная паверхня

Спод (чарпакавсгтага храстка)

Дугавяты граб<?ньчык

Пагорчык

Падоўжная ямка

Трыкугная ямка Вяршок (чарпакаватага храсткл)

Галасавм адростак

Цягл/чны адростак

Ражкаваты храсток (Сантарыпія)

Чарпакаватаражкаваты храстказрост

Персьценяватачарпакавотая сустава

Сустаўная кяпсуля персьценяватачарпакаватае суставы

Зодні персьценявдтачарпакавяты вяз

Персьценявотаглотачны вяз

Ражкаватаглотачны вяз [Ярзмны, глотачны вяз]

Страўнічковы вяз [альбо верхш шчытавптачарпакавоты]

Lig. vocale [s. thyreoarytaenoideum inferius]

 1. (Cartilago sesamoidea) [Cartilagines sesamoideae anteriores Cartilagines sesamoideae posteriores

Cartilago interarytaenoidea]

Epiglottis ”il) 3050. Cartilago epiglottica

Petiolus epiglottidis

Tuberculum epiglotticum [Carina epiglottica

Facies lingualis

 1. Facies laryngea]

Lig. hyoepiglotticum

Lig. thyreoepiglotticum

Cartilago cuneiformis (Wrisbergi)

Tuberculum cuneiforme (Wrisbergi)

 1. Tuberculum corniculatum (Santorini)

Musculi laryngis

М. aryepiglotticus

[М. arycorniculatus obliquus

Голосовая связка [нлн ннжняя mnтоввдночерпаловндная]

(Сесамовндны

хряіц) [Переднне сесамовндные хряіцн Заднне сесамовндные хрягцн Межчерпаловндный хрят] Надгортанннк Надгортанный

хряш Стебель надгортанннка Надгортанный бугорок [Кнль надгортанннка Язычная поверхность Гортанная поверхность] Под'язычнонадгортанная связка ІЦнтовнднонадгортаная связка Клнновндный

хрягц (Врнсберга) Клнновндный бугорок (Врнсберга) Рожковндный бугорок (Санторнна)

Мышцы гортанн Черпаловнднонадгортанная мышца [Косая черпаловнднорожковндная мышца

Галасав*/ вяз [альбо ніжні шчытаватачарпакё-

BdTbl] (Сэзамаваты храсток) [Пярэднія сэзамав«тыя храсткі Заднія сэзамаватыя xpactKi Міжчарпакаваты храстйк]

Надгорлік

Надгорлічны храсток Сьцябло надгорліка

Надгорлічны грудок [Канцік надгорліка

Прыязычная паверхйя

Прыгарлячная па'верхня] Пад'язычнанадгорлічны вяз

Шчытаватанадгорлічны вяз Клінавпты храсток (Врй/сбэрга)

Клінавоты грудок (Врмсбэрга)

Ражкаваты грудок (Сантар«' нія)

Цяглгцы гарлякй Чарпакаватанадгорлічная й[Укосная чарпакаватаражкав«' тая Ц-

 1. arycorniculatus rectus]
 2. M. cricothyreoideus

Pars recta

Pars obliqua

 1. cricoarytaenoideus posterior

(M. ceratocricoideus)

 1. [M. ceratoarytaenoideus]
 2. cricoarytaenoideus lateralis
 3. ventricularis
 4. vocalis
 5. thyreoepiglotticus

3075.M. thyreoarytaenoideus (externus)

[M. thyreoaryepiglotticus]

 1. arytaenoideus obliquus
 2. arytaenoideus transversus

Прямая черпаловнднорожковндная мышца]

Перстнеіцнтоввдная мышца

Прямая часть Косая часть Мышца перстнечерпаловндная задняя

(Рожкоперстневндная мышца)

[Рожкочерпаловндная мышца]

Мышца перстнечерпаловндная боковая

Желудочковая мышца

Голосовая мышца Мышца іцнтонадгортанная

Мышца шнточерпаловвдная (наружная) [Мышца іцнточерпаловнднонадгортанная]

Мышца черпаловндная косая

Мышца черпаловндная поперечная

3080.Cavum laryngis

Vallecula epiglottica

Aditus laryngis

Vestibulum laryngis

Rima vestibuli

Labium vocale

30§5. Glottis

Rima glottidis

Полость гортанн Надгортанная долннка

Вход в гортань. Преддверне гор■ танн

Шель преддверня Голосовая губа Область голосового аппарата

Голосовая іцель

Простая чарпакавйтаражкаватая ц.] Персьценявйташчытавйтая ц.

Простая чпстка Укосная частка Зйдняя персьценявйтачарпакавйтая ц.

[Ражкавйтаперсьценявйтая ц.) (Ражкавптачарпакавптая ц.] Бакавая персьценяватачарпакавйтая ц.

Страўнічковая ц.

Галасавйя ц.

Шчытаватанадгорлічная ц.

Шчытавотачарпакаватая (вонкавая) ц. [Шчытавотачарпакавйтанадгорлічная ц.]

Укосная ц. чарпакавотага храстка Папярочная ц. чарпакавптага храстка

Поласьць гарлякя

Надгорлічная далінка

Уваход у гарляк Прысенак гарляка

Проразь прысенка Галасавпя губа Галасьн/к

Проразь галасьніка

Pars intermembranacea

Pars intercartilaginea

Ventriculus laryngis (Morgagni) 3090. Appendix ventriculi laryngis

Tunica mucosa laryn­gis

Membrana elastica laryngis

Conus elasticus

Межперепончатый отдел

Межхрягцевой отдел

Желудочек гортанн (Морганьн)

Прндаток желудка гортанн

Слнзнсгая обо-

лочка гортанн Эластнческая оболочка гортанн Эластнческнй ко-

Plica glossoepiglottica mediana

 1. Plica glossoepiglottica lateralis

Plica aryepiglottica

Plica nervi laryngei

Plica ventricularis

Plica vocalis

 1. Macula flava

Aditus glottidis supe­rior

Aditus glottidis inferior

Incisura interarytaenoidea

[Frenulum epiglottidis

 1. Plica interarytaenoidea

Margo vocalis Plica accesoria

Cavum laryngis superior

нус Средннная языч-

нонадгортанная складка Боковая язычно-

надгортанная складка Черпаловнднонадгортанная складка Складка гортанного нерва

Желудочковая

складка Г олосовая складка Желтое пятно Верхннй вход областн голосового аппарата

Ннжннй вход областн голосового аппарата

Межчерпаловндная вырезка [Уздечка надгортанннка

Межчерпаловндная складка

Голосовой край Прндаточная складка

Верхняя полость гортанн

Міжбалонкавал частка Міжхрастковая частка

Страўнічок гарлякл (Маргяньі)

Прывесак гарлячнага страўнічка Сьлгзьніца гарлякд

Пругкая балонка гарлякд

Пругкі конус

Сярэдзінная язычнанадгорлічная складка Бакавпя язмчнанадгорлічная склпдка Чарпакаватанадгорлічная складка

Складка гарлячнае нэрвЫ

Страўнічковая

склодаа Галасавая складка Жоўтая плямка Верхні ўваход галасьнікп

Нгжні ўваход галасьнікй

Міжчарпакавдтая вмразка

[Аброцька надгорліка

Міжчарпакавлтая склаДка

Галасавы край Дадатковая

склпдкЯ Верхняя поласьць гарлякй

Cavum laringis inter­medium

3110. Cavum laryngis inferius]

Glandulae laryngeae

Средняя полость Сярэдняя погортанн ласьць гарляка

Ннжняя полость Н/жняя поласьць гортанн]                                       гарляка]

Железы гортанн Гарлячныя зало□ Lj

Gl-ae laryngeae ante­riores

Gl-ae laryngeae mediae

Gl-ae laryngeae posteriores 3115. Noduli lymhatici laryngei

□ D1

Переднне железы Пярэднія гарлячгортанн       ныя залозы

Среднне железы Сярэднія гарлячгортанн       ныя залозы

Заднне железы Зяднія гарлячныя гортанн                                          залозы

Лнмфатнческне Лімфатычныя узлы гортанн вузьлікі гарляка

Trachea et bronchi inj)

Дыхательное Дыхнгца і дыхнікг горло н бронхн

Cartilagines trache­ales

Ligg. annularia (trachealia)

Хряідн дыхательДыхнічныя храстного горла                    кі

Кольцевые связкн Персьценяватыя (дыхательного (дыхнгчныя) вязы

Paries membranacea

1 UpJId у

Перепончатая   Балончастая

3120. Glandulae tracheales

стенка                сьценка

Железы дыхательДыхнгчныя залозы

Bifurcatio tracheae

ного горла

Деленне дыхаРазьвіленьне дыхтельного горла          н/цы

Bronchus dexter Bronchus sinister Rami bronchiales

Правый бронх  Прявы дыхнік

Левый бронх     Левы дыхнгк

Бронхнальные  Дыхніковыя галг-

3125. Ramus bronchialis eparterialis

ветвн                        ны

Надартернальная Надартэрыяльная бронхнальная дыхніковая гал/на ветвь

Ramus bronchialis hyparterialis

Подартернальная Падартэрыяльная бронхнальная дыхніковая галгна ветвь

Tunica muscularis

Мышечная обоЦяглгчная павалочка                          лока

Tela submucosa

Подслнзнстая    Падсьлгзьніца

Tunica mucosa

ткань

Слнзнстая обоСьлгзьніца

3130. Gl-ae tracheales

лочка

Железы дыхательДыхнгчныя залозы

ного горла

Gl-ae bronchiales

Бронхнальные железы

Дыхніковыя залозы

Pulmo

Легкое

Л^гкае

Basis pulmonis

Основаннелегкого

Спод л^гкага

Apex pulmonis

Верхушка легкого

Вяршок лйжага

3135. Sulcus subclavius

Подключнчная бо-

Падраменьнічная

[pulmonis]

розда [легкого]

баразна (л^гкага)

Facies costalis

Реберная поверхность

Прырабровая паверхня

Facies mediastinalis

Средостеночная поверхность

Прыміжсьценная паверхня

Facies diaphragmatica

Днафрагматнческая поверхность

Прыперагародачная паверхня

Margo anterior

Передннй край

Пярэдні край

3140. Margo inferior

Ннжннй край

Нгжні край

Hilus pulmonis

Ворота легкого

Вароты лйжага

Radix pulmonis

Корень легкого

Корань л^гкага

Incisura cardiaca

Сердечная вырезка

Прысэрцавая в«' разка

Lobus superior

Верхняя доля

Верхняя доля

3145. Lobus medius

Средняя доля

Сярэдняя доля

Lobus inferior

Ннжняя доля

Нгжняя доля

Incisura in'terlobaris

Междолевая вырезка

Міждолевая выразка

Lobuli pulmonum

Долькн легкнх

Долькі л^гкіх

Rami bronchiales

Бронхнальные ветвн

Дыхніковыя галі' нь>

3150. Bronchioli

Бронхнолы

Дыхнічкг

Bronchioli respiratorii

Дыхательные бронхнолы

Дмхальныя дых-, нічк1

Ductuli alveolares

Альвеолярные

ходы

Пухірыкавыя прЭ' ВОД^

Alveoli pulmonum

Легочные альвеолы

Л^гачныя пухг. рЫК1

Lymphoglandulae

Бронхнальные

Дыхніковыя ЛІМ'

bronchiales

лнмфатнческне железы

фазалозЫ

3155. Noduli lymphatici

Бронхнальные

Дыхніковыя ЛІМ' . фатычная в_узьлік'

bronchiales

лнмфатнческне узлы

Lymphoglandulae

Легочные лнмфа-

Л^гачныя лімфа-

pulmonales

тнческве железы

залозь1

[Fossae cardiacae

[Сердечные ямкн

[Прысэрцавыя ямін^1

Sulcus aorticus

Sulcus venae cavae superioris

*^60. Sulcus oesophageus

Septa interalveolaria]

Cavum thoracis

Fascia endothoracica

Cavum pleurae

 1. Pleura IS5)

Cupula pleurae Pleura pulmonalis

Pleura parietalis

Pleura mediastinalis

$170. Laminae mediastinales

Pleura pericardiaca

Pleura costalis

Pleura diaph.ragmatica

„ Sinus pleurae j175. Sinus prhenicocostalis

Sinus costomediastinalis

Lig. pulmonale

_ Plicae adiposae “ISO.Villi pleurales

Septum mediastinale

Cavum mediastinale anterius

Аортальная борозда Борозда верхней полой вены

Борозда для пніцевода

Межальвеолярные перегородкн]

Аортавая баразна

Баразна верхняе полае вэны

Страваходная баразна

Міжпух/рыкавыя перагародкі]

Грудная полость Грудная поласьць

Внутрнгрудная Нутрагруднпя фасцня пял^ньніца

ПолостьплеПоласьць

в р ы              п л е ў р ы

Плевра                Плеўра

Верхушка плевры Вяршок плеўры

Легочная плевра Прылёгачная плеўра

Прнстеночная Прысьценная плевра   плеўра

Средостеночная Прыміжсьценная плевра    плеўра

Средостеночные Прыміжсьценныя пластннкн         пластк/

Плевра околосерПрываколсардэчдечной сумкн ная плеўра

Реберная плевра Прырабровая плеўра

ДнафрагматнчеПрыперагародачская плевра _ ная плеўра

Пазухн пленры Пязухі плеўры РеберноднафрагПерагародачнаматнческая пазуха рабровая пазуха РеберносредостеРаброваміжсьцен нэчнэя пазуха ная пазуха

Легочная связка Л^гачны вяз

Жнровые складкн Тлушчавыя складкі Плевральные ворПлеўравыя поўсьсннкн                              цінкі

Перегородка среМіжсьценная педостенная рагародка

Передннй промеПярэдняя між-

жуток средостесьценная поласьць

ння

Cavum mediastinale Задннй промежуЗадняя міжсьценposterius ток средостення ная поласьць

 1. [Sulcus subclavius [Подключнчная apicis pleurae борозда верхушкн плевры Liquor pleurae] Плевральная жндкость)

[Падраменьнічная баразна плеўравага вяршкЛ Плеўраваяжб/жка]

Glandula thyreoidea

Шнтовндная железа

Шчытав/ца, шчытавятая залоза

Isthmus glandulae thyreoideae (Lobus pyramidalis)

Lobus dexter

Lobus sinister

 1. Lobuli glandulae thyreoideae

Stroma glandulae thyreoideae (Glandulae thyreoi­deae accessoriae)

(Glandula thyreoidea accessoria suprahyoidea)

[Capsula s. albuginea glandulae thyreo­ideae]

 1. [Glandulae parathyreoideae]

Перешеек шнтовндной железы

(Пнрамндальная доля)

Правая доля Левая доля Долькн іцнтовндной железы

Строма тнтовндной железы (Прнбавочные іднтовндные железы) (Надпод'язычная прнбавочная іцнтовндная железа) [Капсула нлн белочная оболочка іцнтовндной железы] [Парашнтовндные железы]

Пярэсмык шчытав/ць1 (Пірамгдная доля)

Правая доля

Левая доля Долькі шчытавшЫ

Аснова шчытавшЫ

(Дадатковыя шчЫтавіцы) (Дадатковая надпад'язычная шчЫ' тавша)

[Капсуля альбо бялочная пава' лока шчытавгцьІІ

[ПрышчытавгчнЫЯ залозы]

Glomus caroticum

Сонный клубочек

Сонны клубок

 

Thymus 16В)

Lobus dexter

Lobus sinister 3200. Tractus centralis

Lobuli thymi

Зобная железа

Правая доля Левая доля Центральный шнурок

Долькн іцнтовндной железы

Вілавгца, вілавД' тая залоза

Правая доля Левая доля Асяродкавы тракт

Долькі вілавгцы

 

APPARATUS UROGENITALIS >«’)

МОЧЕПОЛОВОЙ АППАРАТ

МАЧАРОДАВЫ, мачаплоцьцеВЫ АПАРДТ

 

Organa uropoё11 c a

М о ч е в ы е о р г а н ы

МачатворнЫе органы

 

Ren

Почка

Ншрка

 

3205. Margo lateralis

Наружный край

Бакавы край

 

Margo medialis

Внутренннй край

Прысярэдні край

 

Hilus renalis

Почечные ворота

Нйфкавыя вароты

 

Sinus renalis

Почечная пазуха

Ныркавая пазуха

 

Facies anterior

Передняя поверхность

Пярэдняя паверхня

 

3210. Facies posterior

Задняя повер-

хность

Задняя паверхня

 

Extremitas superior

Верхннй конец

В^рхні канец

 

Extremitas inferior

Ннжннй конец

Н/'жні канец

 

(Impressio muscularis)

(Мышечное вдавленне)

(Печеночное уплогценне)

(Цяглгчны выціск)

 

(Impressio hepatica)

(Печан^вы выціск)

 

3215. (Impressio gastrica)

(Желудочное углубленне)

(Страўнічны выціск)

 

Capsula adiposa

Жнровая сумка

Тлушчавая кап-

 

Tunica fibrosa

Фнброзная оболочка

Валакнгстая павалока

 

Tunica muscularis

Мышечная оболочка

Цяглгчная павалока

 

Tubuli renales

Почечные канальцы

Ныркавыя трубкі

 

°220. Tubuli renales con-

Нзвнтые почечные

Закручаныя ныр-

 

torti

канальцы

кавыя тр_убкі

 

Tubuli renales recti

Прямые почечные канальцы

Простыя ныркавыя Tpj/бкі

 

Substantia corticalis

Корковое веадество

Коркавая матэрыя

 

Substantia medullaris

Мозговое веіцество

Мазговая матэрыя

 

„ Lobi renales

Почечные долн

Ныркавыя долі

 

<5225.Pyramides renales

Почечные пнра-

Ныркавыя піра-

 

(Malpighii)

мндкн (Мальпнгня)

мгдкі (МальшТія)

 

Basis pyramidis

Основанне пнрамндкн

Аснова пірамгдкі

 

Papillae renales

Почечные сосочкн

Ныркавыя сысочкі

 

[Collum papillae

[Шейка почечного

[Шьгйка нь/ркава-

 

renalis]

сосочка]

га сысочка]

 

Area cribrosa

Решетчатый кружочек

Сіткаваты кружок

 

3230. Foramina papillaria

Сосочковые or-

Сысочкавыя дз/р;

 

 

верстня

Ю

 

Columnae renales

Почечные столбы

Ныркавыя слупк'

 

(Bertini)

(Бертнння)

(БэрцгнО

 

Lobuli corticales

Корковые долькн

Коркавыя долі •

 

Pars radiata

Лучнстая часть

Прамянгстая

 

(s. processus Fer-

(нлн отросток

члстк3

 

reini)

Феррейна)

(альбо адростак Фэррзйна)

 

Pars convoluta

Нзвнтая часть

Зьвгтая чястка

 

3235. Corpuscula renis

Почечные тельца

Нл/ркавыя цельіі^

 

(Malpighii)

(Мальпшня)

(Мальп/'гія)

 

Glomeruli

Клубочкн

Клубочкі

 

Capsula glomeruli

Капсула клубочка

Капсуля клубочК^

 

Pelvis renalis1GS)

Почечная лох а н к a

Ныркавая міска

 

Calyces renales

Почечные чашечкн

Ныркавыя чарк*

 

2240. Calyces renales

Большне почеч-

Большыя ныркЯ', выя чар^'

 

majores

ные чашечкн

 

Calyces renales

Малые почечные

Меншыя нырка. выя ч«рк'

 

minores

чашечкн

 

Glandulae pelvis

Железы почечной

Залозы ныркавае.

 

renalis

лоханкн

міс^'

 

[Impressio s. facies

[Днафрагматнчес-

[Перагародачны

 

phrenica

кое вдавленне (поверхность)

выціск альбо прь1’ перагародачна* паверхН’

 

Impressio (facies)

Вдавленне (повер-

Выціск квадряТ'

 

quadrata

хность) квадратной мышцы

нае цяглгцы аль' бо прыквадрйТная пав^рх^

 

3245. Impressio (facies)

Реберное вдавле-

Рабровы выціск

 

costalis

нне (поверхность)

альбо прырабр^' вая паверхн?

 

Impressio (facies)

Вдавленне (повер-

Выціск папярйЧ-

 

transversalis

хность) поперечной мышцы

нае цяглгцы (прь) папярочная

 

Impressio (facies)

Вдавленне (повер-

в^рхн^

Выціск абводній^

 

colomesocolica

хность) ободочной кншкн н брыж-

жейкн

і аточыны аль^ прыабводнічнааточынная пав^Р'

 

Impressio (facies) duodenalis

Вдавленне (поверВыціск дванйсткі хность) 12-перстальбо прыдвана-

Facies suprarenalis

3250. Labium anterius

(sinus renalis) Labium posterius

(sinus renalis) Massa adiposa pararenalis Ductus papillares

кой кншкн сткавая павйрхня Поверхность для Прынаднырнічная надпочечннка                                             паверхня

Передняя (губа Пярздняя губй почечной пазухн) (нь/ркавае пйзухі) Задняя губа (поЗйдняя губй (нырчечной пазухн)    кавае пйзухі)

Околопочечный Прыныркавая

жнровой слой тлушчавйя мйсэ Сосочковые ходы Сысочкавыя хо-

Tubulus renalis contortus primi ordinis

3255. Collum tubuli renalis

Pars convoluta tubuli renalis

Isthmus tubuli renalis

ДЬІ

Нзвнтой почечный Закручаная нырканалец первого                       кавая трубка

порядка                 пйршае чаргг

Шейка почечного Шыйка ныркавае канальца                                                 трубкі

Нзвнтая часть поЗьвггая чйсткз чечного канальца ныркавае тр_убкі

Перешеек почечПярэсмык нб/рканого канальца                   вае трубкі

Tubulus renalis contortus secundi ordinis

Tubulus conjunctivus

2260. Tubulus colligens]

Нзвнтой почечСкручаная н*/рный каналец вто-                       кавая трубка

рого порядка     другое чарп

Соедннмтельный Злучйльная трубканалец                                               ка

Собнрательная Зьбіральная трубтрубка]                                                     ка]

Arteriae renis

Артернн почкн Артэрыі нь/ркі

A.a. interlobares

renis

A.a. arciformes

Междолевые арМіждолевыя а.а.

терня почкн                  н&/ркі

Дугообразные арДугавлтыя а.а.

тернн

A.a. interlobulares

Междольковые Міждолькавыя

3265. Vas afferens

артернн                      а.а.

Прнносяшнй coПрыносная судзгсуд   на

[Rete mirabile]

[Чудесная сеть] [Цудоўная сетка]

                 

Vas efferens           Выносяшнй сосуд Выносная судз/на

R.r. capsulares       Ветвн к сумке    Кйпсульныя галг'-

ны Arteriolae rectae Прямые артернн Простыя артэрыйкі

 1. A.a. nutriciae pel­vis renalis

Пнтаюшне артернн почечной лоханкн

Venae renis

V.v. interlobares

V.v. arciformes

V.v. interlobulares

 1. Venulae rectae

V.v. stellatae

Ureter 109)

Pars abdominalis Pars pelvina

 1. Tunica adventitia

Tunica muscularis

Stratum externum

Stratum medium

Stratum internum 3285. Tunica mucosa

Вены почкн

Междолевые вены

Дугообразные вены

Междольковые вены

Прямые вены

Звездчатые вены

Мочеточняк

Брушная часть Тазовая часть

Наружная оболочка

Мышечная оболочка

Наружный слой

Средннй слой Внутренннй слой Слнзнстая оболоч-

Glandulae mucosae ureteris [Isthmus ureteris]

Vesica urinaria

Vertex vesicae

 1. Corpus vesicae Fundus vesicae Lig. umbilicale medium

Urachus l7°)

Tunica serosa

 1. Tunica muscularis

Stratum externum Stratum medium Stratum internum

ка Слнзнстые железы мочеточннка [Перешеек мочеточннка] Мочевой пузырь Верхушка пузыря Тело пузыря Дно пузыря Средняя пупочная связка Соеднннтельный пояс между мочевым пузырем н аллантонсом Серозная оболочка Мышечная оболочка Наружный слой Средннй слой Внутренннй слой

Пажб/ўныя а.а.

нмркавае мгскі

Вэны нь/ркі

Міждолевыя взнЫ

Дугавптыя вэны

Міждолькавыя взнЫ

Простыя вэначкі

Зорчастыя взны

Мачаточнік

Брушнпя частка Логвовая чпстка Вонкавая павало* ка

Цягл/чная павал(2' ка

Вонкавы пласт Сярэдні пласт Нутраны пласт Сьлгзьніца

Сьлізявыя залозЫ мачаточнікУ [Пярэсмык мачаточнікуі

Мачавы пузыр

Вяршок пузырп Ц^ла пузыра Дно пузыра Сярздні пупковЫ вя3

Мачасток

Сэрозная павал^

Цяглгчная павалока

Вонкавы слой

Сярэдні слой

Унутраны слой

8І -

Musculus pubovesi­cal is 4300. Musculus rectovesicalis Tel a submucosa

Лобковопузырная Лабковагіузырнйй мышца                                     ц.

ПрямокншечноКугнічнапузырпузырная мышца                             ная ц.

Подслнзнстая    Падсьлгзьніца

ткань

Tunica mucosa

Слнзнстая оболочСьл/зьніца

Glandulae vesicales Noduli lymphatici vesicales 430$. Trigonum vesicae (Lietaudii)

Uvula Vesicae Plica ureterica

. кз

Железы пузыря Пуз&рныя залозы Лнмфатнческне Лімфатычныя

узелкн пузыря bj/злікі пузыра Треугольннк пуТрыкутнік пузырп зыря (Льёто)                                 (Льето)

Язычок пузыря Язычок пузыра Мочеточннковая Мачаточнікавая

складка               складка

Orificium ureteris

Мочеточннковое В^сьце мачаточ-

Orificium urethrae internum

отверстне                  . ніка

Внутреннее отверУнутраная дзгрка стне моченспу-       мачасп^ску

скательного ка-

$310. Annulus urethralis

[Recessus laterales vesicae

Ligg. pubovesicalia

Rugae vesicales]

нала

Кольцо моченспускательного канала [Боковые выпячнвання пузыря

Лобковопузырные связкн

Пузырные складкн]

Glandula suprarenalis

^15, Substantia corticalis Substantia medullaris Hilus gl. suprarenalis Facies anterior

Facies posterior ^20. Basis gl. suprarenalis

Надпочечная железа

Корковое вешество

Мозговое веш.ество

Ворота надпочечной железы Передняя поверхность

Задняя поверхность

Основанне надпочечной железы

Мачаспускавае колца

[Бакавыя завараці пузыра

Лабковапузырныя вязы

Пузырныя зморшчкі]

Наднырніца, наднмркавая залоза

Коркавая матэрыя

Мазговая матэрыя

Вароты наднырніцы

Пярздняя паверхня

Задняя пав^рхня

Спод наднырніцы

Apex suprarenalis (gl. dextrae)

Margo superior Margo medialis Vena centralis

 1. (Gl-ae suprarenales accessoriae)

[Zona glomerulosa Zona fasciculata Zona reticularis]

ORGANA GENITALIA

Верхушка (правой) надпочечной железы

Верхняй край Внутреннпй край Центральная вена (Прнбавочные надпочечные железы) [Зерннстый слой Столбнковый слой Сетчатай слой]

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Вяршок (прдвае) наднырніцы

Верхні край

Прысярэдні край Цэнтр«льная вэна (Дадатковыя наднырніцы)

[Клубочкавы пояс Пучковы пояс Сеткавоты пояс]

РОДАВЫЯ, ПЛОЦЬЦЕВЫЯ ОРГА-

ЙЫ

 1. Organa genita­lia virilia

Мужскне половые о р г ан ы

Testis'71)

Семенная железа

М у ж ч ы н с к 1 я р о д а в ы я, плоц ь ц е в ы я о рг а н ы

Ядро, семяннпя залоза

Extremitas superior Extremitas inferior Facies lateralis

 1. Facies medialis

Margo anterior Margo posterior Tunica albuginea

Mediastinum testis (s. corpus Highmori)

 1. Septula testis

Lobuli testis

Parenchyma testis

Tubuli seminiferi contorti

Tubuli seminiferi recti

Верхннй конец Ннжннй конец Наружная поверхность

Внутренняя поверхность

Передннй край Задняй край Белочная оболочка

Средостенне семенной железы (нлн Гайморово тело)

Перегородкн семенной железы

Долькн семенной железы

Вешество семенной железы

Нзвнтые семенные трубочкн

Прямые семенные канальцы

Верхні канец Н/жні канец

Бакавяя паверхня

Прысярэдняя паверхнЯ

Пярэдні край Задні край Бялочная павал0' ка

М/жсьценьне ядр0 (альбо Гаймарав3 ц^ла)

Перагародачкі ядр11

Долькі ядрл

Мязга ядра

Закручаныя семЯ; носныя труб^

Простыя семян^Г ныя трубк1

3$45. Tunica propria

Собственная обоУласная павалока лочка

Rete testis (Halleri)

Сеть семенной Отка ядра(Галь-

Ductuli efferentes

железы (Галлера)               лера)

Выносягцне каВыносныя пра-

testis нальцы семенной водзікі ядра

Sperma (Semen)

железы

Семя                    Семя

Epididymis *72)

Прндаток семеннойжелеНад'ядрык 3 ы

3$50. Caput epididymidis

Головка прндатка Галоўка над‘яд-

Corpus epididymidis Cauda epididymidis Lobuli epididymidis Ductus epididymidis

$355. Ductuli aberrantes

Тело прндатка Цела над*ядрыка Хвост прндатка Хвост над'ядрыка Долькн прндатка Доль.кі над'ярыка Проток прндатка Правод над'ядрыка

Отклоняюіцнеся Адхгльныя правоканальцы                дзікі

(Ductus aberrans superior)

Appendices testis

(Верхннй отклоня(Верхні адхгльны юіцнйся каналец)                                         правод)

Прнбавочные чаПрывескі ядра стн семенной железы н прндатка ее

Appendix testis (Morgagni)

Прнбавочная     Прыв^сак ядра

часть семенной                                          (Маргяньн)

железы (Морганьн)

(Appendix epididy­midis)

(Прнбавочная    (Прывесак над‘-

часть прндатка)                                              ядрыка)

^60. Paradidymis

Првбавочная часть кпрнПрыядрык датку

Ductus deferens

СемявыносяВыносны п р аіцнйпроток                       В 0 д

Ampulla ductus deferentis

Расшмренне семяГарлячык выносвыносяіцего       нага праводу

Diverticula ampullae

протока

Ямкн расшнреЗахглкі гарлачыка ння

Tunica adventitia

Внешняя оболочВонкавая павалока                                      ка

 1. Tunica muscularis

Stratum externum Stratum medium Stratum internum Tunica mucosa

 1. Ductus ejaculatorius

[Pars testicularis (ductus defe,rentis)

Pars funicularis Pars inguinalis Pars pelyina]

 1. Vesicula seminalis

Corpus vesiculae se­minalis

Tunica adventitia

Tunica muscularis

[Stratum externum

 1. Stratum medium Stratum internum] Tunica mucosa

Ductus excretorius

Funiculus spermaticus et tunicae testis et funiculi spermatici

 1. [Rudimentum pro­cessus vaginalis]

Tunica vaginalis propria testis

Lamina parietalis

Мышечная оболочка

Наружный слой Средннй слой Внутренннй слой Слнзнстая оболочка

Выбрасываюшнй семя проток [Янчковая часть (семявыносяшего протока) Канатнковая часть Паховая часть Тазовая часть]

Семенной пузырек

Тело семенного пузырка

Наружная оболочка

Мышечная оболочка [Наружный слой Средннй слой Внутренннй слой] Слнзнстая оболочка

Выводной проток

Семенной канатнк н оболочкн семенной железы н семенного канатнка

[Руднмент влагалншного отростка]

Собственная влагалніцная оболочка семенной железы

Прнстеночная Ііластннка

Цяглгчная павалока

Вонкавы пласт Сярэдні пласт Унуграны пласт Сьл/зьніца

Выкідяльны правоД [Прыядравая члстка (выноснага праводу)

Кноцікавая частка Пахвгнная частка Лагвовая частка]

СемянныпухфыК

Цгла семяннога пухфык8 Вонкавая павалО' ка

Цягл/чная павал^' ка [Вонкавы пласт Сярэдні пласт Унуграны пласт] Сьлгзьніца

Выпускальны правоД

Семянны кноніК і павалокі ядр^ 1 семяннога кн^' ціка

[Зачатак похвав8' га атожылк8!

Уласная noxBaea*1 павалока ядрй

Прысьценны пласт^

Lamina visceralis

Lig. epididymidis superius 3390. Lig. epididymidis inferius

Sinus epididymus

Tunica vaginalis communis (testis et funiculi spermatici)

 1. cremaster

Fascia cremasterica (Cooperi)

 1. Descensus testis

Gubernaculum testis (Hunteri)

[Cavum vaginale

 1. cremaster internus]

Внутренняя пластннка

Верхняя связка прндатка

Ннжняя связка прндатка

Пазуха прндатка

Обіцая влагалшцная оболо^ка (семенной железы н семенного канатнка) Мышца, подннмаюгцая семенную железу

Фасцня мышцы, подннмаюіцей семенную железу (Купера)

Опусканне семенной железы

Направляюіцая связка семенной железы (Гунтера) [Полость влагалтцной оболочкн Внутренняя мышца, подннмаюшая семенную железу]

Нутраны пласток

Верхні вяз над‘ядрыка

Н/жні вяз над'ярыка

Плзуха над'ядрыка

Супольная похвавая павалока (ядра і семяннога кноціка)

Ц. падтрымяльніца (ядря)

Падтрымальнічная пялЛгьніца (Купэра)

Спуск ядра

Накіроўнік ядрл (Гунтэра)

[Похвавая поласьць

Унуграная ц. падтрымальніца (ядра)]

Prostata |73)

^00. Basis prostatae

Apex prostatae

Facies anterior

Facies posterior

Падкарзньніца, Предстательпадкарэнная заная железа Лоза

Основанне предАснова падкастательной      рзньніцы

железы

Верхушка предВяршок падкастательной же-          рэньніцы

лезы

Передняя поверхПярлдняя паверхность       ня

Задняя поверхЗодняя паверхня ность

Lobus dexter

Правая доля

Правая доля

3405. Lobus sinister Isthmus prostatae (s. lobus medihs)

Corpus glandulare Ductus prostatici

Succus prostaticus

3410. Musculus prostaticus

Левая доля Перешеек предстательной железы (нлн средняя доля)

Железнстое тело Предстательные протокн

Сок предстательной железы

Предстательная мышца

Левая доля

Пярэсмык падкарэньніцы (альбо сярэдняя доля)

Цела залозы

Падкарэньнічныя праводЫ

Падкарэньнічны сок

Падкарэньнічная цягл/ца

Glandula bulbourethralis (Cooperi)

Железа луковнчной частн моченспускательного канала (Купера)

Цыбульнамача спускавая залоза (Купэра)

Corpus glandulae bulbourethralis

Ductus excretorius

Тело железы луковнчной частн моченспускательного канала

Выводной проток

Цела цыбульнамачаспускавае залозЫ

Выпусклльны прЯ' воД

Partes genitales externae

Наружные половые частн

Вонкавыя родавыя, плоцьцевыЯ часткі

3415. Penis ”4)

Мужской половой член

Корань

Radix penis Corpus penis Crus penis Dorsum penis 3420. Facies urethralis

Glans penis 175) Corona glandis Septum glandis

Collum glandis 3425. Praeputium 17e)

Frenulum praeputii

Корень члена Тело члена Ножка члена Тыл члена Поверхность моченспускательного канала

Головка члена Венчнк головкн Перегородка головкн

Шейка головкн Крайняя плоть Уздечка крайней плотн

Пачатак кораня Цела кораня Ножка кораня Сьшнка кораня Прымачаспускавая паверхн*1

Жолуд кораня Вяночак жолудУ Перагародка жолуДУ

Ш«йка жолуду Скуравгнка Аброцька скура. в/н*1

Raphe penis

Corpus cavernosum penis

Corpus cavernosum urethrae

 1. Bulbus urethrae

Hemisphaeria bulbi urethrae

Septum bulbi

urethrae

Tunica albuginea corporum cavernosorum

Septum penis

 1. Trabeculae corporum cavernosorum Cavernae corporum cavernosorum

Arteriae helicinae

Venae cavernosae

Lig. Suspensorium penis

 1. Fascia penis

Glandulae praeputiales [Tysoni]

Smegma praeputii

[Orificium praeputii

Sulcus urethralis

нала

 1. Sulcus dorsalis penis Тыльная борозда полового чле-

Шов члена Пеіцернстое тело члена

Пеіцернстое тело мочекспускательного канала Луковнца моченспускательного канала

Полушарня луковпцы моченспускательного ка-

нала Перегородка луковнцы моченспускательного канала Белочная оболочка пеш,ернстых тел Перегородка полового члена Перекладшіы пеіцернстых тел Пеіцеры пеіцернстых тел Улнтковые артернн Вены пеадернстых тел П оддержнваютая член связка Фасцня полового члена Железы крайней плотн [Тнзона] Смазка крайней плотн [Отверстне крайней плотн Борозда моченспускательного ка-

на

Шво кораня Пячорыстае ц<?ла кораня

Пячорыстае цела мачаспуску

Цыб_уліна мачаспуску

Паўкулі цыб^ліны мачаспуску

Перагародка цыб_уліны мачаспуску

Бялочная павалока пячорыстых целаў Перагародка кораня

Клядачкі пячорыстых целаў

Пячоры пячорыстых целаў Сьлімаковыя артэрыі

Вэны пячорыстых целаў Падвгсны вяз кораня

Пял^ньніца кораня

Залозы скуравгнкі [Тізона]

Мазіва скуравгнкі

Bj/сьце скуравгнкі

Прымачаспускавая баразна

Сьшнкавая баразна кораня

Lig. fundiforme penis] Праіцевндная Прашчаватьг вяз связка полового                                                                                 кораня)

члена]

Urethra virilis '”)

Мужской моченспускательный канал

Мужчынскі мачаспуск

Pars prostatica

Crista urethralis

 1. Colliculus seminalis

Utriculus prostaticus 17s)

[Fossula prostatica

Hiatus ejaculatorius Frenula cristae ureth­ralis 3455. Sulci laterales colli­culi]

Pars membranacea

Pars cavernosa

часть Fossa navicularis     Пегцернстая часть

urethrae (Morgagni)

[s. lacuna magna]    Ладьеобразная

ямка моченспускательного канала (Морганьн) [нлн большая ямка]

(Valvula fossae navi(Заслонка ладьеcularis) образной ямкн)

 1. Orificium urethrae Наружное отверexternüm стне моченспускательного ка-

Предстательная часть

Гребешок моченспускательного канала

Семенной бугорок

Предстательный пузырек [Предстательная ямка

Отверстне семявыбрасываюіцего протока

Уздечка гребешка моченспускательного канала

Боковые борозды бугорка] Перепончатая

Падкарэньнічная частка

Мачаспускавы грабеньчык

Семянны пагорчык

ПадкарзнЬнічны пухгрык [Падкарэньнічная ямінка

Выпускальная семя розьверць

Аброцька мачаспускавага грабеньчыка

Бакавыя барозны пагорчыка] Балончатая частка

Пячорыстая частка

Чаўнаватая яміна мачаспуску (Маргяньі) [альбо вйлг'кая западзіна]

(Заслонка чаўнаватае яміны)

Вонкавае в_усьце мачаспускў

нала

Lacunae urethrales Ямкн моченспу(Morgagni) Скательного канала (Морганья)

Мачаспускавыя западзіны (Марганьі)

Glandulae urethrales (Littrei)

[Labia urethrae

нала

Valvülae urethrales] Заслонкн моченспускательного

 1. Scrotum Мошонка

Raphe scroti Septum scroti

Tunica partos [Fascia superficialis

 1. Tela subcutanea]

Железы моченспускательного канала (Лнтре) [Губы моченспускательного ка-

Шов мошонкн Перегородка моНіонкн

Мясная оболочка [Поверхностная фасцня

Подкожная ткань]

Мачаспускавыя залозы (Літрэ)

[Губы мачаспуску

Заслонкі мачаспуску]

Машонка

Шво машонкі Перагародка машонкі

Мясная павалока [Павярхоўная пяленьніца

Падскурная тканка]

Organa genl tali, m u 1 і е b r і a

Ovarium1711)

Hilus ovarii Facies medialis

$475. Facies lateralis

Margo liber1 Margo mesovarjebs

Extremitas .tubaria Extremitas uterina

$480. Strom!a ovarii Folliculi oophori primarii1«")

Folliculi oophori vesiculosi (Graafi)

Theca folliculi

Tunica externa

Ж e h c k h e n q ловые opган ы

Янчннк

Ворота янчннка Внутренняя поверхность

Наружная поверхность

Свободный край Брыжжеечный край

Трубный конец Маточный конец

Строма янчннка Первнчные фоллнкулы янчннка

Пузырчатые фоллнкулы янчннка (Граафа) Оболочка фоллнкула

Наружная оболочка

Жаночыя р од а в ы я, п л о ц ьцевыя органы

Яечнік

Вароты яечніка Прысярэдняя паверхня

Бакавая паверхня

Вольны край Прыаточынны край

Прытрз/бны канец Прымацічны Ka-

Heu

Аснова яечніка Першапачатковыя яйцаносныя мяшочкі

Пухгрчастыя яйцаносныя мяшочкі (Граафа)

Луска мяшочка

Вонкавая павалока

 1. Tunica interna

Liquor folliculi

Stratum granulosum

Cumulus oophorus

Ovulum )81)

 1. Corpus luteum

Corpus albicans

Lig. ovarii proprium

[Margo limitans pe­ritonei

Zona parenchymatosa

 1. Zona vasculosa

Vesicula germinativa

Macula germinativa

Vitellus

Zona pellucida 3500. Liquor perivitellinus

Membrana granulosa (folliculi)

Corpus luteum verum

Corpus luteum spu­rium]

Внутренняя оболочка

Жндкость фоллнкула

Зерннстый слой Яйценосный бугорок

Яйцо

Желтое тело Белое тело Собственная связка янчнлка

Пограннчный край брюшнны

Паренхнматозный пояс

Сосуднстый пояс Зародышевый пузырек

Зародышевое пя4нышко

Желток

Прозрачный пояс Околожелточная жлдкость

Зерннстая оболочка(фоллнкула) Нстннное желтое тело

Ложное желтое тело]

Унуграная павалока

Жыжка мяшочка

Зернавлты пласт Яйцаносны ўзгорак

Яйцо

Жоўтае цела Белаватае цела Уласны вяз яечніка

[Межавы край брухавгнЫ

Парэнхгмны, мязговы пояс

Судз/нны пояс Зародкавы пухгрык

Зародкавая пляМ' ка

Жаўток

Празрысты пояс Ваколжаўточная жыжка

Зернаватая балона (мяшочка)

Сапраўднае жоўтае ц^ла

Несапраўднае жоўтае ц^ла]

Epoophoron

Прндаток янчннка

Над'яечнік

 1. Ductus epoophori longitudinalis (Gartneri)

Ductuli transversi

Appendices vesiculosi (Morgagni)

Продольный канал прндатка янчннка (Гартнера)

Поперечные канальцы Пузырчатые прндаткн (Морганьн)

Paroophoron

Околоянчннковая прндаточная часть

Падоўжны правоД над'яечніка (ГарТ' нэра)

Папярочныя пра-. водзікі

Пухгрчастыя прЫ' вгскі (Марганьі)

Прыеячнік

Tuba uterina ,H2) (Falloppii)

Яйцевод, маточная труба (Фаллопня)

Яйцавод, мйцічная трубя (Фальлёпія)

 1. Ostium abdominale tubae uterinae

Infundibulum tubae uterinae

Fimbriae tubae Fimbria ovarica

Ampulla tubae ute­rinae 3515. Isthmus tubae ute­rinae

Pars uterina Ostium uterinum tubae

Tunica serosa

Tunica adventitia

 1. Tunica muscularis

Брюшное отверстне маточной трубы Ворннка маточной трубы

Бахромкн трубы Янчннковая бахромка

Расшнренне маточной трубы

Перешеек маточной трубы Маточная часть Маточное отверстне трубы

Серозная оболочка

Внешняя оболочка

Мышечная обо-

Брушное вусьце яйцаводу

Лейка яйцаводу

Махры яйцаводу Яечнікавая махра

Гарлачык яйцаводу

Пярэсмык яйцаводу

Мяцічная частка

Мяцічнае в_усьце яйцаводу

Сэрозная павалока

Вонкавая павалока

Цяглгчная пава-

лочка                     лока

Stratum longitudinale Продольный слой Падоўжны пласт

Stratum circulare Tela submucosa

Круговой слой  Кругавм пласт

Подслнзнстая                                Падсьлізьніца

ткань

Tunica mucosa

Слнзнстая обоСьлізьніца

3525. Plicae tubariae

лочка

Трубные складкн Склодкі яйцаводу

Plicae ampullares

Складкн расшнГарлячыкавая рення                                           склядка

Plicae isthmicae

Складкн перешейПярэсмыкавыя ка                                            складкі

[Tubae accessoriae]

[Прнбавочные   [Дадатковыя яй-

трубы]                цаводы]

Uterus I83) 3530. Corpus uteri Fundus uteri Margo lateralis Facies vesicalis

Матка                  Мяціца

Тело маткн Цела маціцы

Дно маткн   Дно маціцы

Боковой край Бакавы край

Пузырная поверхПрыпухгрная паность                                 веРхня

Facies intestinalis

 1. Cavum uteri Orificium internum uteri

Cervix (uteri)

Portio supra vagina­lis (cervicis)

Portio vaginalis (cervicis) 3540. Orificium externum uteri

Labium anterius Labium posterius Canalis cervicis uteri

Plicae palmatae

 1. Glandulae cervicales (uteri) fOvula Nabothi l84") Parametrium 184)

Tunica serosa (s. Perimetrium)

Tunica muscularis [s. Myometrium]

Кншечная поверхность

Полость маткн Внутреннее маточное отверстне

Шейка (маткн) Надвлагалтцный отдел (шейкн)

Влагалніцная часть (шейкн)

Наружное отверстне маткй

Передняя губа Задняя губа Канал шейкн маткй

Ветвяіцнеся складкн

Железы шейкн (маткн)

[Яйца Набота] Околоматочная клетчатка

Серозная оболочка (нлн маточная брыжейка) Мышечная оболочкй

 1. Tunica muscularis cervicis Tunica mucosa

[s. Endometrium] Glandulae. uterinae Musculus rectouterinus

Lig. teres uteri

 1. (Processus vaginales peritonei)

Мышечная оболочка шейкн

Слнзнстая оболочка

Маточные железы Прямокншечноматочная мышца

Круглая связка маткн

(Влагалшцный отросток орюшнны)

Прыкішочная паверхня Поласьць маціцы Унугранае в_усьце мпціцы

Шыйка (маціцы) Надпохвавая частка (шыйкі) Похвавая чястка (шыйкі)

Вонкавае в_усьце маціцы

Пярэдняя губа Зодняя губя Ход шыйкі маціцы

Пальмаватыя зморшчкі Шыйкавыя залозы (маціцы) [Наботавы яйцы] Парамэтра прымаціцоўя

Сэрозная павалока [альбо намаціцоўе]

Цяглічная павалока [альбо міомэтра, маціцоўе]

Цяглгчная павалока шыйкі

Сьлгзьніца [альбо нутрамаціцоўе]

Мацічныя залозЫ Кугнічнамацічная Ц-

Кр_углы вяз маціцы

(Похвавы атожылак брухавгны)

Vagina

Fornix vaginae Paries anterior Paries posterior

Влагалніце

Свод влагалншд Передняя стенка Задняя стенка

Похва

Скляпеньне похвЫ Пярэдняя сьценка Задняя сьценка

3560. Hymen (femininus)185) Carunculae hymenales

Девственная плева Плеўка лзявоцтва

Мясные сосочкн Мяска ад плеўкі девственной                                      дзявоцтва

плевы

Tunica muscularis

Мышечная обоЦяглгчная павалочка                                              лока

Tunica mucosa

Слнзнстая обоСьл/'зьніца лочка

Noduli lymphatici va­ginales 3565. Rugae vaginales

Лнмфатнческне Похвавыя лімфаузелкн влагалтца тычныя в^зьлікі Складкн влагаПохвавыя зморлшца                                                 шчкі

Columnae rugarum

Складчатые ваСлупк/ зморшчак лнкн

Columna rugarum anteror

Columna rugarum posterior

Carina urethralis (va­ginae)

Передннй складПярэдні слупок чатый валнк           зморшчак

Задннй складчаЗадні слупокзмортый валнк  шчак

Влагалшцное мясМачаспускавы Ba­go моченспуска-         лак (похвы)

тельного канала

3570. Partes genitales externae

Наружные полоВ^кавыя родавые частн выя’ плоцьцевыя часткі

Pudendum muliebre180)

Женскне наружЖаночыя вонканые половые выя родавыя, органы    плоцьцевыя ча-

сткі

Labium majus pudendi

Commissura labiorum anterior Commissura labiorum ‘posterior 3575. Frenulum labiorum pudendi

Rima pudendi

Большая средннБольшая плоцьценая губа вая родавая губа

Передняя спайка Пярэдняе злугуб                      чэньне губ

Задняя спайка   Задняе злучэньне

губ                        губ

Уздечка срамных Аброцька родавых губ                        губ

Срамная іцель   Родавая, плоцьце-

вая проразь

Fossa navicularis (vestibuli vaginae)

Ладьеобразная ямЧаўнаватая яміна ка (преддверня (прысенка похвы) влагалнша)

Labium minus pu­dendi

Vestibulum vaginae

Малая срамная Меншая родавая губа                     губа

Преддверне влагаПрысгнак похвы лтца

 1. Bulbus vestibuli

Glandulae sebaceae Glandulae vestibulä­res minores

Orificium vaginae

[Hymen semilunaris

 1. Hymen annularis

Hymen cribriformis

Hymen imperforatus]

Луковнца преддверня

Сальные железы

Маленькне железкя преддверня Влагалшцное отверстне [Полулунная девственная плева

Кольцевндная девственная плева Решетчатая девственая плева

Непроходнмая девственная плева]

Glandula vestibula­ris major (Bartolini)

Большая железа преддверня (Барт.олнна)

Clitoris187)

 1. Crus clitoridis Corpus clitoridis Glans clitoridis Frenulum clitoridis Praeputium clitoridis
 2. Smegma clitoridis Corpus cavernosum clitoridis

Septum corporum cavernosorum

Клнтор

Ножка клнтора Тело клнтора Го/іовка клнтора Уздечка клнтора Крайняя плоть клнтора

Смазка клнтора Пеіцернстое тело клнтора

Перегородка пеіцернстых тел

Fascia clitoridis       Фасцня клнтора

Lig. Suspensorium  Поддержнваюіцая

clitoridis связка клнтора

Женскмй мочемс3600. Urethra muliebris пускательный канал

Orificium urethrae Наружное отверexternum стне моченспускательного канала

ЦыбулІна яры-

сенка Сяльныя залозы Меншыя прысенкавыя залозы

Bj/сьце похвы

[Серпавятая пл^ўка дзявоцтва Колцаватая пл^ўка дзявоцтва Сіткавотая плеўка дзявоцтва

Непрадзіраўленая плеўка дзявоцтва]

Большая прыс^нкавая залоза (Барталгнія)

Клгтар, ласкац^нь

Ножка ласкатня Цела ласкатня Жолуд ласкатня АброцькаласкатнД Скуравгнка ласкатнД

Мазіва ласкатня Пячорыстае цела ласкатнД

Перагародка пя-^ чорыстых целаў ласкатн«

Пяле'ньніца ласкатнЯ

Падвесны вяз ласкатнД

Жаночы мача-

спуск

Вонкавае вйсьце мачаспускў

Corpus spongiosum urethrae

Губчатое тело моНаздраватае цгла ченспускатель-                                    мачаспуску

ного канала

Tunica muscularis

Мышечная обоЦяглгчная павалочка                          лока

Stratum circulare

3605. Stratum longitudinale Tunica submucosa

Круговой слой  Кругавы пласт

Продольный слой Падоўжны пласт Подслнзнстая   Падсьлгзьніца

ткань

Tunica mucosa

Слнзмстая обоСьлгзьніца лочка

Glandulae urethrales

Железы моченспуМачаспускавыя заскательного ка-           лозы

нала

Crista urethralis

Гребешок моченсМачаспускавы пускательного        грабеньчык

$610. (Ductus paraurethrales)

канала

(Парауретраль(Прымачаспусканые ходы)                    выя праводы)

Онтогенетнческне термнны

Онтагэнэтычныя, разьвіцьц'выя нпзвы

Termini ontogeneticll8R)

Membranae deci-

Отпадаюіцне

Адпадальныя па-

duae180)

оболочкн

валокі, адпадальніцы

Decidua vera

Нстннная отпадаюадая оболочка

Сапрдўдная адпадальніца

Decidua capsularis

Капсульная отпадаюіцая оболочка

Капсульная адпадальніца

3615. Decidua basalis

Основная отпадаюіцая оболочка

Асноўная адпадпльніца

Placenta190)

Послед

Пасьледавы кружок

Placenta uterina

Маточный послед

Мацічны пасьлгдавы кружок

Placenta foetalis

Послед плода

Плодкавы пась-

0 Funiculus umbilicalis 3620. Corpus Wolffi

Ductus Wolffi

Ductus Muelleri

Sinus urogenitalis

ледавы кружок Пупочный канатнк Пупковы кноцік Вольфово тело                              Вольфава цела

Вольфов проток Вольфаў правод Мюллеров проток М/ольлераў правод Мочеполовая паМачародавая, ма-

зуха чаплоцьцевая

пазуха

Perineum

Промежность

Прамг’жжа

3625. Raphe perinei Musculi perinei Diaphragma pelvis M. levator ani

Arcus tendineus m. levatoris ani

3630. M. coccygeus

M. sphincter ani externus

Lig. anococcygeum

Fascia pelvis

Fascia endopelvina

3635. Fascia diaphragmatis pelvis superior

Arcus tendineus fas­ciae pelvis

Шов промежностн

Мышцы промежностн

Днафрагма таза

Мышца подннмаюіцая задннй проход

Сухожнльная дуга мышцы, подннмаюіцей задннй проход

Копчнковая мышца

Мышца, сжнмаюшдя задннй проход, наружная

Заднепроходнокопчнковая связка

Фасцня таза

Внутренняя тазовая фасцня

Верхняя фасцня дмафрагмы таза

. Сухожнльная дуга тазовой фасцнн

Шво прамг>жжа

Цягл/цы прамг?жжа

Перагародка прЯ'

Ц. падымяльніна выходніцЫ

Сухажыльная дуг^ ц. падымгільніць1 выходнійЫ

Хвастковая ц.

Вонкавая ц. сьц|С' клльніца вЫ' ходнінЫ Выходнічнахвастковы вяз

Пял^ньніца лагвй Нутралагвовая пЯ' л^ньніна

Верхняя пял^нь, ніца перагародк1 лагв^

Сухажыльная ду^ ПЯЛ^НЬНІЦЫ ЛЯ'

Lig. puboprostaticum (pubovesicale) me­dium

Lig. puboprostaticum (pubovesicale) la­terale

Fascia diaphragmatis pelvis inferior

Средняя лобковопредстательная (лобковопузырная) связка Боковая лобковопредстательная (лобковопузырная) связка

Ннжняя фасцня днафрагмы таза

Сярэдні лабковападкарэньнічнЫ (лабковапузыр' ны) вяз

Бакавы лабковападкар^ньнічнь* (лабковапузыр' ны) ВЯЗ Ніжняя ПЯЛ^НЬНІ-.

ца перагарод«1 лагв« Мачародавая, ма' чаплоцьцевая пе' рагародк3

3640. Diaphragma urogeni­tale

Мочеполовая днафрагма

 1. Iransversus perinei profundus
 2. sphincter urethrae membranaceae

Fascia diaphragmatis urogen italis supe­rior

Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior

 1. Lig. transversum pelvis Fascia prostatae

Fascia obturatoria

Fossa ischiorectalis

 1. transversus perinei superficialis
 2. M. ischiocavernosus
 3. bulbocavernosus

Fascia superficialis perinei

[Trigonum urogeni­tale

Centrum perineale

 1. M. pubococcygeus
 2. iliococcygeus

Hiatus pelvinus late­ralis

Поперечная мышца промежностн глубокая Сжнматель перепончатой частн моченспускательного канала

Верхняя фасцня мочеполовойднафрагмы

Ннжняя фасцня мочеполовой днафрагмы

Поперечная связка таза

Фасцня предстательной железы

Фасцня запнрательной мышцы

Седалшцнопрямокншечное углубленне

Поперечная мышца промежностн поверхностная

Седалшцнопеш.ернстая мышца

Луковнчнопегцернстая мышца

Поверхностная фасцня промежностн [Мочеполовой треугольннк

Центр промежностн

Лобковокопчнковая мышца

Подвздошнокопчнковая мышца

Боковое отверстне фасцнн таза

Глыбокая папярочная ц. прамсжжа

Ц. сьціскальніца балончастага мачаспуску

Всрхняя ПЯЛ<?НЬНІца мачародавае, мачаплоцьцевае перагародкі

Нгжняя пял^ньніца мачародавае, мачаплоцьцевае перагародкі Папярочны вяз лагвл

Пял^ньніца падкарэньніцы

Заслонкавая пял^ньніца

Сядалыіакутнічная яміна

Павярхоўная папярочная ц. прамежжа

Сядальнапячорыстая ц.

Цыбульнапячорыстая ц.

Павярхоўная пял^ньніца прамб’жжа [Мочародавы, мачаплоцьцевы трыкутнік

Асяродак прамежжа

Лабковахвастковая ц.

Клубавгчнахвастковая ц.

Бакавая лагвовая розьверць

Hiatus obturatorius]

Запнрательное отЗаслонкавая розьверстяе фасцнн        верць]

таза]

Peritoneum           Брюшнна          Брухав/на

 1. Tunica serosa

Tela subserosa

Peritoneum parietale

Peritoneum viscerale

Cavum peritonei

 1. Mesenterium commu­ne Mesenterium

Radix mesenterii

Lamina mesenterii propria

Mesocolon

 1. Mesocolon transver­sum

Mesocolon ascendens

Mesocolon descendens

Mesocolon sigmoideum

Серозная оболочка

Подсерозная ткань

Прястеночная брюшнна

Брюшпна внутренностей

Полость брюшнны

Обгцая брыжейка

Брыжейка

Корень брыжейкн

Собственная пластннка брыжей-' кн

Брыжейка ободочной кншкн

Брыжейка поперечной ободочкой кншкн

Брыжейка восходяіцей частя ободочкой кншкн

Брыжейка нясходяіцей частн ободочкой кншкн

Брыжейка S-образной крнвнзны толстой кн-

Сэроза, сэрозная павалока

Падсэроза, падсэрозная ткгінка

Прысьценная брУ'

хав/'на

Прынугравая брухавгна

Поласьць брухавгны

Супольная аточына

Аточына

Корань аточыны

Уласны пласток аточынЫ

Аточына абводніцЫ

Аточына папяро4' нае абводнінЫ

Аточына ўздым-.

нае абводніцЫ

Аточына зьвгслае

абводніда1

Аточына S-падоб' нае абводніца1

Mesorectum

 1. Mesenteriolum proces­sus vermiformis

Mesogastrium

Omentum minus

ШКН

Брыжейка прямой Аточына кугніць1 кншкн

Брыжейка червеАточынка чарваобразного отвятага'атожылкУ ростка

Брыжейка желудАточынастраўнік3 ка

Малый сальннк Меншы чап^ц

to -

Lig. hepatogastricum

Lig. hepatoduodenale

 1. (Lig. hepatocolicum)

Lig. gastrolienale

Lig. gastrocolicum

Omentum majus Bursa omentalis

 1. Vestibulum bursae omentalis

Recessus superior omentalis

Recessus inferior omentalis

Recessus lienalis

Plica gastropancreatica

 1. Foramen epiploicum (Winslowi)

Lig. phrenicocolicum

Lig. phrenicolienale

Lig. falciforme hepatis

Lig. coronarium hepatis

'. Lig. trianguläre dextrum

Lig. trianguläre sinistrum

Lig. hepatorenale

(Lig. duodenorenale)

Печеночножелудочная связка

Печеночнодвенадцатнперстная связка

(Связка печенн н толстой кншкн)

Желудочноселезеночная связка

Связка желудка н поперечной ободочной кншкн

Большой сальннк Полость сальннка Преддверне полостн сальннка

Верхннй выворот сальннка

Ннжннй выворот сальннка

Селезеночный выворот

Желудочноподжелудочная складка

Отверстне сальннка (Вннслова)

Связка днафрагмы н поперечной ободочной кншкн

Связка днафрагмы н селезенкн

Серповндная связка печенн

Венечная связка печенн

Правая треугольная связка печенн

Левая треугольная связка печенн

Печеночнопочечная связка

(Двенадцатнперстнопочечная связка)

Печаніівастраўнічны вяз Печані'вадванясткавы вяз

(Печан^ваабводнічны вяз)

Стрпўнічнакасовы вяз

Стрпўнічнаабводнічны вяз

Большы чапец Поласьць чапцл Прысенак чапцовае кішэні

Вррхняя чапцовая злвараць

Нгжняя чапцовая злвараць Прыкасовая зпвараць

Страўнічнападстрпўнічная склядка

Чапцовае в_усьце (Вгнслёва)

Перагародачнаабводнічны вяз

Перагародачнакасовы вяз Серпаваты вяз печан^ў

Вянковы вяз печан^ў

Правы трохкугны вяз

Лг’вы трохкутны вяз

Печане'ваныркавы вяз (Дванасткаваныр-

кавы вяз)

10Ö -

Recessus duodenojejunalis

 1. Plica duodenojejunalis

(Plica duodenomesocolica)

Recessus intersigmoideus

Recessus ileocaecalis superior

Recessus ileocaecalis inferior

 1. Plica ileocaecalis

Выворот брюшнны двенадцатнперстнотошнй Двенадцатнперстнотоадая складка

(Складка двенадцатнперстной кншкн н брыжейкн толстой кншкн)

Выворот брюшнны S-образной крнвнзны Верхннй подвздошнослепой выворот брюшнны

Ннжннй подвздошнослепой выворот брюшнны Подвздошнослепая складка

Дванасткавапарожнічная злвараць

Дванлсткавапарожнічная склйД' ка

(Склодка дван«сткі і абводніЧ' нае аточыны)

Між-8-падобная злварань

Верхняя падуздышнічнасьляпнічная зпварань

Н/жняя падуздыф' нічнасьляпнг'Ч' ная зпварайь Падуздь/шнічнась' ляпнгчная скляД' ка

Fossa caecalis

Recessus retrocaecalis

Plica caecalis

Recessus paracolici

 1. (Fossa iliacosubfascialis)

(Recessus phrenicohepatici)

Plica umbilicalis

media

Plica umbilicalis la­teralis

Plica pubovesicalis

Ямка слепой кншкн Выворот брюшнны позадн слепой кншкн

Складка слепой кмшкн

Вывороты брюшнны около ТОЛСТОЙ КНШКЙ (Подвздошноподфасцнальная ямка) (Печеночноднафрагматнческне вывороты)

Средняя пупочная складка Боковая пупочная складка Лобковопузырная складка

Сьляпнгчная склад^2

Засьляпнічная зД' вараЬь

Сьляпнгчная скляд^

Прысьляпн/чныя . завараД1

(КлубавгчнападпЯ' л^ньнічная яміна

(Перагародачнапечан^выя зява' pauo

Сярэдні пупковЫ

рЯ3

Бакавы пупков^

ЛабковапузырнаВ склаД^2

 1. Plica vesicalis tran­sversa Mesorchium

Processus vaginalis peritonei

Lig. latum uteri

Mesometrium

 1. Mesosalpinx Mesovarium

Bursa ovarica Lig. Suspensorium ovarii

Plica rectouterina (Douglasi)

 1. Excavatio rectouterina (s. Cavum Douglasi)

Excavatio vesicouterina

Excavatio rectovesicales

Spatium retroperito­neale

[Liquor peritonei] 3730. [Plica supraumbilicalis

Plicae infraumbili­cales

Plica ductus deferentis

Fovea inguinalis la­teralis

Fovea inguinalis me»   dialis

$735. Fovea supravesicalis

Fovea femoralis

Поперечная пузырная складка

Брыжейка семенной железы

Влагалшцный отросток брюшнны

Шнрокая связка маткн

Брыжейка маткн Брыжейка трубы Брыжейка янчннка

Янчннковая сумка Связка, поддержнваюгцая янчннк

Прямокншечноматочная складка (Дугласа)

Прямокншечноматочное углубленне (нлн Дугласово .пространство)

Пузырноматочное углубленне

Прямокншечнопузырное углубленне

Забрюшннное пространство [Брюшннный сок] [Надпупочная складка

Подпупочные складкн

Складка семявыносятего протока

Наружная паховая ямка

Внутренняя паховая ямка

Надпузырная ямка Бедренная ямка

Папярочная пузырная складка

Аточына ядра

Похвавы атожылак брухавгны

Шырокі вяз м«ціцы

Аточына м«ціцы Аточына яйцаводу Аточына яечніка

Яечнікавая кішэня Падвесны вяз яечніка

Кутнічнамшіічная складка (Дугляса)

Кутнічнамяцічная западзіна (альбо

Дуглясава поласьць)

Пузырнампцічная заподзіна

Кугнічнапузб/рная заподзіна

Забрухавгнная прастора [Сок брухав/'ны] [Надпуз&рпая склодка

Падпупковыя склядкі

Складка семяноснага праводу

Бакавая пахвінная ямка

Прысярэдняя пахвгнная ямка

Надпузмрная ямка Бядровая ямка

Plica mesentericomeСкладка брыжеек socolica (Gruber) тонкой н толстой кншок (Г рубера)

3738 Plica rectovesicalis] Прямокншечнопузырная складка]

Складка аточынЫ тонкае і тоўстае кгшкі (Грубэра)

Кутнічнапузбгрная складка]

ANOlOLOOiA

ANGIOLOGIA •’«)

АНГНОЛОГНЯ

СУДЗ/НАВД

ДАНЬНЕ

 1. Sanguis

Arteria19-)

Vena

Vas capillare

[Circulus sanguinis lotus

 1. Circulus sanguinis major

Circulus sanguinis minor]

Vas collateral

Vas anastomoticum19;!)

Ramus communicans

 1. Plexus vasculosus

Rele vasculosum

Rete mirabile

Arteriola

Vena cutanea

 1. Vena comitans

Venula

Plexus venosus

Rete venosum

Sinus (venosus) 3760. [Valvulae venarum

Sinus valvulae] Emissarium191) Corpus cavernosum

, Lympha195)

 1. Vas lymphaticum

Кровь Артерня Bena

Капнллярный coсуд [Весь круг кровообраіцення

Большой круг кровообрашення

Малый круг кровообраш.енпя|

Боковой сосуд

Соеднпнтельный сосуд

Связываюіцая

ветвь Сосуднстое сплетенне

Сосуднстая сеть Чудесная сеть Артернйка Кожная вепа Сопровождаюшая вена

Маленькая вена Венозное сплетенне

Венозная сеть Пазуха (венозная) [Венные клапаны Пазуха клапана] Выпускннк Пешернстое тело Лнмфа Лнмфатнческнй сосуд

Кроў

Артэрыя Вэна, жыла Валасьн/'к

[Усё кола кроваабсгу

Большае кола кроваабегу

Менікае кола кроваабегу]

Прыбочная судзгна

Злучйльная судзгна

Злучяльная галгна

Судзгннае спляценьне

Судзгнная сетка Цудоўная сетка Артэрыйка Скурная взна Спадарожная вэна

Дробная вэна Взннае спляценьне

Вэнная с<?тка Пазуха (взнная) [Вэнныя заслонкн Пазуха залонкі] Выпускальнік Пячорыстае цела Лгмфа, пасака Лімфатычная судзгна

Plexus lymphaticus

Lymphoglandula

Nodulus lymphaticus

Cisterna

 1. Tunica externa (adventitia)

Tunica media

Tunica intima

Vasa vasorurn

Vagina vasorurn

 1. COR

Epicardium

Myocardium

Endocardium

Basis cordis 3780. Apex cordis Eacies sternocostalis

Facies diaphragmatica

Sulcus coronarius

Sulcus longitudinalis anterior 3785. Sulcus longitudinalis posterior

Incisura (apicis) cordis

Atrium cordis Ventriculus cordis

Septum atriorum

 1. Septum ventriculorum

Лнмфатнческое сплетенне

Лнмфатнческая железа

Лнмфатнческнй узелок

Цнстерна

Внешняя оболочка

Средняя оболочка

Внутренняя оболочка

Сосуды сосудов

Влагалшце сосудов

СЕРДЦЕ

Эпнкард

Мнокард

Эндокард

Основавне сердне Верхушка сердца Груднннореберная поверхность

Днафрагмальная поверхность

Венечная борозда Передняя продольная борозда

Задняя продольная борозда

Вырезка (верхушкн) сердца

Предсердне Желудочек сердца

Перегородка предсердвй

Перегородка желудочков

Лімфатычнае спляцгньне

Лімфазалоза

Лімфатычны вузьлік

Зборня

Вонкавая павалака

Сярэдняя павалока

Нутраная павалока

Судзг'ны судз/наў

Похва судзгнаў

СЛРЦА

Эпікпрд, насэрцоў^

Міокорд, цягл/ца сзрпа

Эндокпрд, нутрасэрцоўе

Аснова сэрца Вяршок сэрца Прыгрудзйшарабровая паверхня

Прыперагародачная павсрхня

Вянковая баразііў Пярэдняя прадоў' жная баразнА

Зпдняя прадоўжная баразн^

Bö/разка (вяршк^) сэрча

Прысеньне сэрна Страўнічок сэрна

Перагародка прЫ' сеньняЎ

Перагародка страўнічксў

Auricula cordis dextra  Левое            сердечное Правае         в_ушка

ушко                  сэрца

Auricula cordis sini- Правое сердечное Левае  вушка сэр-

stra                    ушко                         ца

M.m. pectinati Гребсшковые Грэбянявятыя ц.ц.

Trabeculae carneae

мышцы

кля-

Мышечные пере-

Цяглгчныя

3795. M.m. papilläres

кладнны

Сосочковые мыш-

Сысковыя

дачкі ц.ц.

Chordae tendineae

Ostium venosum

Ostium arteriosum

Trigonum fibrosum

 1. Trigonum fibrosum sinistrum

Annulus fibrosus

Fila coronaria

Valvulae cuspida­les ,!,B)

Valvulae semilunares

3805.Nodulus valvulae se­milunaris (Arantii)

Lunula valvulae semi­lunaris

Pericardium

Liquor pericardii

Ligg. slernopericardiaca

 1. Sinus transversus pe­ricardii

цы Сухожнльные ннтн Вепозное отверстне Артерналыіое отверстне Правый фнброзный треугольннк Левый фнброзный треугольннк Сухожнльное кольцо Венечные ннтн Створчатые заслонкн Полулунные заслонкн Узелок полулунной заслонкн

(Аранцпя) Серповндная

часть полулунной заслонкн

Околосердечная сумка Жндкость околосердечной сумкн Г рудннооколосердечные связкн

Поперечная пазуха околосердечной сумкн

Сухажмльныя струны

Вэннае вусьцс

Артэрыяльнае в_усьце

Прлвы валакнгсты трыку/тпік

Левы валакпгсты трыкугнік

Сухажыльнае колца

Вянковыя нггкі Створчастыя заслонкі

Серпаватыя заслонкі

Bj/злік серпаватае заслонкі (Аршіція)

Сярпок серпаватае заслонкі

Насэрцоўе

Ж&гжка насэрцоўя

Грудзгннаэпікардавыя грудзг'ннасэрцоўныя вязы

Папярочная пазуха насэрцоўя

[Lamina parietalis

Lamina visceralis

Tunica fibrosa

Pericardium externum

 1. Lig. sternopericardiacum superius

Lig. sternopericardiacum inferius

Ligg. pericardiaca superiora

Pericardium viscerale s. epicardium

Truncus arteriosus cordis

 1. Vagina serosa arteriarum Plicae adiposae pericardiacae

Villi pericardiaci]

[Прнстеночный парнетальный лнсток

Внутренностный внсцеральный лнсток

Фнброзный слой

Наружный лнсток околосердечной сумкн

Верхняя грудннооколосердечная сумка

Ннжняя грудннооколосердечная сумка

Верхнне околосердечные связкн

Внутревностный лнсток околосердсчной сумкн

Артернальный ствол сердца

Серозная оболочка артернй

Жнровые складкн околосердечной сумкн

Ворсннкн околосердечііой сумкн]

[Прысьценны

пласток

Прынутраны

пласток

Валакнгстая павалока

Вонкавае насэрцоўе

Вг?рхні грудз/ннасэрцоўны вяз

Н/жні грудзгннанасэрцоўны вяз

Верхнія насэрцоўныя вязы

Нутравое насэрцоўе

Артэрыяльны ствол сэрца

Сэрозная похва артэрыяў

Тлушчавмя склддкі насэрцоўя

Поўсьцінкі насэрцоўя]

Atrium dextrum

Правое прсдсерПрявае прысеньдне  не

Auricula dextra

 1. Crista terminalis

Sinus venarum (cavaruin)

Sulcus terminalis atrii dextri

Tuberculum intervenosum (Loveri)

Правое ушко Погранмчный гребешок Пазуха вен (полых)

Пограннчная борозда правого предсердня Межвенозный

лш< (Ловера)

Прпвае в_ушка Межавы грабенчык

Пазуха (полых) вэнаў

Межавая баразнл прявага прысеньня

ваМіжвэнны вялак (Ляўэра)

Valvula sinus coronanarii (Thabesii)

 1. Foramina venarum minimarum (Tliebesii) Fossa ovalis

Limbus fossae ovalis (Vieussenii)

Valvula venae cavae inferioris (Eustachii)

Ventriculus dexter

 1. Conus arteriosus

Crista supraventricularis

Valvula tricuspidalis

Cuspis anterior

Cuspis posterior

 1. Cuspis medialis

Valvulae semilunares arteriae pulmonalis

Valvula semilunaris anterior

 1. s. dextra
 2. s. sinistra
 3. Atrium sinistrum

Valvula foraminis ovalis

Ventriculus sinister

[Conus arteriosus ven­triculi sinistri]

Septum musculare ventriculorum

Тебезнева заслонка венечной пазухн

Отверстня малых вен (Тебезня)

Овальная ямка Край овальной ямкн (Внесення)

Евстахнева заслонка ннжней полой вены

Правый желудочек

Артернальный коuyc Наджелудочковый гребешок

Трехстворчатая

заслонка Передняя створка Задняя створка Внутренняя створка Полулунные заслонкн легочной

артернн Передняя полулунная заслонка Правая полулунная заслонка Левая полулунная заслонка

Левое предсердне

Заслонка овального отверстня

Левый желудочек [Артерйальный конус левого желудочка]

Мышечная часть перегородкн желудочков

Заслонка вянковае пязухі (Тэбэзія) В^сьці наймгншых вэнаў (Тэбззія) Авяльная ям/на Крайовялыіае яміны (Вьёссднія) Заслонка нгжняе полае вэны

(Эўстахія)

Прявы страўнічок

Артэрыяльны конус Надстраўнічковы грабенчык

Трохстворчастая

заслонка Пярэдняя створка Зядняя створка Прысярэдняя

створка Серпавтгыя заслонкі л^гачнае

артэрыі Пярэдняя серпавотая заслонка

Прявая серпавптая заслонка Левая серпавлтая заслонка

Лсвае прысеныіе Заслонка овяльнае яміны

Лгвы страўнічок [Артэрыяльны конус лг>вага страўнічка] Цягл/чная перагародка сграўнічкоў

ІІО

 1. Septum membranaceum ventriculorum

Pars membranacea septi atriorum

Valvula bicuspidalis (mitralis)

Cuspis anterior

Cuspis posterior

 1. [Ostium aorticum]

Valvulae semilunares aortae

Valvula semilunaris posterior

 1. s. dextra
 2. s. sinistra
 3. ARTERIAE

Arteria pulmonalis

[Bulbus arteriae pul­monalis]

Ramus dexter

Ramus sinister 3865. Ligamentum arteriosum

Ductus arteriosus (Bota Hi)

Перепончатая

часть перегородкн желудочков

Перепончатая часть перегородкн предсерднй

Двустворчатая

заслонка Передняя створка Задняя створка [Отверстне аорты]

Полулунные заслонкн аорты

Задняя полулунная заслонка

Правая полулунная заслопка

Левая полулунная заслонка

АРТЕРМН

Легочная артерня

[Луковнца легочной артерпн]

Правая ветвь Левая ветвь Артернальная связка

Артерналыіый проток (Боталлов)

Aorta197)

Aorta ascendens

Bulbus aortae

 1. Sinus aortae (Valsal­vae)

Arcus aortae Isthmus aortae Aorta descendens

Arteria coronaria (cordis) dextra

A o p t a

Восходяшдя aopта

Луковнца аорты Пазуха аорты

(Вальсальва) Дуга аорты Перешеек аорты Ннсходятая аорта Правая венечная артерня (сердна)

Балончастая перагародка страўнічкоў

Балончастая чпстка перагародкі прысеняў

Дзьвёхстворчастая заслонка

Пярэдняя створка Задняя створка [Аортольнае в_усьце]

Серпавптыя заслонкі аорты

Зйдняя серпавлтая заслонка

Прпвая серпаватая заслонка

Левая серпаватая заслонка

АРТЭРЫІ

ЛіТачная арт.эрыя [Цыбз>ліна л?гачнае артэрыі] Прлвая гал/на Левая гал/на Артэрыяльны вяз

Артэрыяльны правод [Батальлія]

А о р т a

Узьн/мная аорта

Цыб_уліна аорты Плзуха аорты

(Вальсдльва) Дугл аорты Пярэсмык аорты Зьвг'слая аорта

Прпвая вянковая артэрыя (сэрца)

Ill -

 1. Ramus descendens posterior Arteria coronaria (cor­dis) sinistra

Ramus cirumflexus

Ramus descendens anterior

Arteria anonyma

 1. (A. thyreoidca ima)
 2. carotis commu­nis |:,S)
 3. carotis externa

A thyreoidea supe­rior

Ramus hyoideus

 1. Ramus sternocleidomastoideus
 2. laryngea superior
 3. cricotliyreoideus
 4. anterior
 5. posterior
 6. Rami glandulares
 7. pharyngea ascendens

Rami pharyngei A. meningea poste­rior

 1. tympanica inferior
 2. A. lingualis

Ramus hyoideus

Задняя ннсходяш.ая ветвь

Левая венечная артерня (сердца)

Вокруг ндутая ветвь

Передняя ннсходяшдя ветвь

Безыменная артерня (ННЖНЯЯ Ш.НТ0ВНДная а.)

Обіцая сонная а.

Наружная сонная а.

Верхняя muTOвндная а.

Под'язычная

ветвь Груднноключнчнососковая ветвь

Верхняя а. гортанн

Перстпеіцнтовндная ветвь

Передняя ветвь Задняя ветвь Железнстые ветвн

Восходятая а. глоткн

Глоточные ветвн Задняя артерня твердой мозговой оболочкн

Ннжняя барабанная а.

Язычная а.

Под'язычная

ветвь

Зодняя зьв/слая галгна

Лсвая вянковая артэрыя (сзрца)

Абкружная гал/на

Пярздняя зьвгслая галгна

Безназоўная а.

(Найніжзйшая шчытав/чная а).

Супольная сонная а.

Вонкавая сонная а.

Вб’рхняя шчытав/чная а.

Пад'язй/чная гал/на Грудз/ннарамсньнічнасыскаватая гал/на

Всхняя а. гарляку

Персьценявпташчытавггтая гал/на Пярэдняя гал/на Задняя гал/на Залозавыя гал/ны

Узыі/мная глотачная а.

Глотачныя гал/ны Зодняя а. цьвёрдае мазговае балоны

Н/жняя бубеная а.

Язмчная а.

Пад'язычная галгна

A. sublingualis Rami dorsales lin­guae

A. profunda linguae

Под'язычная a. Пад'язычная a.

Тылыіые ветвн Сьп/нкавыя a.a.

языка                   языка

Глубокая а. языка Глыбокая а. языка

3900. A. maxillaris externa

Наружная че- Вонкавая ск/віЧ'

люстная а.           ная а.

A. palatina ascendens

Небная восходяПаднябенная ш,ая а.                    ўзьнгмная а-

R. tonsillaris

Ветвь к мнндалнМігдллічная гал/не                                                       на

Rami glandulares

Железнстые ветЗалозавыя гал/нЫ

A. submentalis 3905. A. labialis inferior

A. labialis superior [A. coronaria labii inferioris

Circulis arteriosus oris]

A. angularis

Подбородочная а. Падбародачная а. А. нюкііей губы Н/жняя губнпя а. А. верхней губы Верхняя губная а. ]Венечная а. ннж|Вянковая а. н/Ж' ней губы             няе губ^

Артернальный   Артэрыяльнае к0-

круг рта]              ла роту]

Угловая а.          Кугняя а.

 

3910. A, sternocleidomastoidea

Грудннноключнчнососковая a.

Грудзгннарамг’ньнічнасыскавптая а.

A. occipitalis

Затылочная a.

Патылічная а.

R. mastoideus

Сосцевндная

ветвь

Галгна да сыскаватага адростку

R. auricularis

Ушная ветвь

Вушнля галгна

Rami musculares

Мышечные ветвн

Цягл/чныя галгнЫ

3915. R. descendens

Ннсходятая

ветвь

Зьв/слая галгна

Rami occipitales

Затылочные ветвм

Патылічныя гал/нЫ

(R. meningeus)

(Оболочная ветвь)

(Галгна да цьв^р' дае мазговае абалоны)

 1. auricularis poзадняя ушная a. Зпдняя вушнля a. sterior

A. stylomastoidea

Шнлососцевндная

Шылавптасыска-

3920. R. stapedius

a.

Ветвь стременн

ватая а. Стрэмян^вая гал/' на

 1. tympanica poste­rior

Rami mastoidei

 1. auricularis
 2. occipitalis
 3. A. temporalis super­ficialis

Rami parotidei

 1. transversa faciei

Rami auriculares an­teriores

 1. zygomaticoorbitalis
 2. A. temporalis media
 3. frontalis
 4. parietalis
 5. maxillaris interna
 6. auricularis pro­funda 3933. A. tympanica ante­rior
 7. meningea media
 8. anterior
 9. posterior
 10. petrosus superfi­cialis
 11. A. tympanica supe­rior

(R. meningeus acce­ssorius)

 1. alveolaris inferior
 2. mylohyoideus
 3. mentalis

Задняя барабанная a.

Сосцевндные

ветвн

Ушная ветвь

Затылочная ветвь

Поверхностная внсочная a.

Околоушные ветвн

Поперечная а.

лнца Переднне ушные ветвн Скулоглазннчная а. Средняя внсочная а.

Лобная ветвь Теменная ветвь

Внутренняя челюстная а.

Глубокая ушная а.

Передняя барабанная а.

Средняя а. твердой мозговой оболочкн

Передняя ветвь Задняя ветвь Поверхностная каменнстая ветвь

Верхняя барабанная а.

(Прнбавочная ветвь твердой мозговой оболочкн) Ннжняя зубная а. Челюстнопод'я-

Зычная ветвь Подбородочная а.

Зпдняя бубенная а.

Галшы да сыскаватага адростку

Вушная галгна Патылічная гал/на

Павярхоўная скроневая а.

Галг'ны да прыву/шнае залозы

Папярочная а.

твару Пярэднія вушгшя галгны Скулічнаваковіч-

ная а.

Сярэдняя скроневая а.

Лобная галгна Цемянная галйга

Унуграная скгвічная а.

Глыбокая вушная а.

Пярэдняя бубенная а.

Сярэдняя а цьв^рдае мазговае абалоны

Пярэдняя галгна Зддняя галгйа Павярхоўная гал/на камян/стае часткі

Верхняя бубенная а.

(Дадатковая гал/на цьв^рдае мазговае балоны)

Нгжняямгсачная а. Ніжняскгвічнападязычная галг'на

Падбародачная а.

 1. [A. incisiva R.r. diploici

R.r. alveolares

R.r. dentales

R.r. gingivales]

 1. A. temporalis profunЗадняя глубокая da posterior внсочная a.
 2. temporalis profunПередняя глубоda anteriorкая внсочная a.
 3. masseterica A. жевательной

[Резцовая a.

Ветвн к губчатому веіцеству Луночковые ветвн Зубные ветвн Ветвн к деснам]

[Прысекачовая aГалгны да наздравптаг матдрыі Мгсачныя гал/ны Зубныя гал/ны Дзёснавыя галг'ны] Задняя глыбокая скроневая а.

Пярэдняя глыбокая скроневая а.

Жавпльнічная а.

Rami pterygoidei

 1. buccinatoria
 2. A. alveolaris superior posterior A. infraorbitalis

МЫШЦЫ Ветвн крыловндных мышц А. течной мышцы Верхняя задняя зубная а. Подглазннчная а.

Гал/'ны да крылавятых цягл/Ч

А. шчочніцы

Верхняя задняя мгсачная а-

Падваковічная а.

[R.r. orbitales]

А.а. alveolares superiores anteriores

[R.r. periostales

 1. R.r. alveolares

R.r. gingivales

R.r. dentales]

 1. palatina descendens

А.а. palatinae minores 3965. A. palatina major

 1. canalis pterygoi­dei (Vidii) A. sphenopalatina
 2. pharyngea suprema] A.a. nasales posteri­ores laterales et septi

[Глазннчные ветbh]

Переднне верхнне зубные артернн

[Перностальные ветвн Луночковые ветвн Ветвн к деснам Зубные ветвн] Ннсходятая небная а.

Малые небные артернн Большая небная артерня А. Внднева канала

Основнонебная а.

Верхняя глоточная а.

Задненосовые артернн боковые н носовой перегородкн

[Ваковічныя гал*' ны]

Пярэднія верхнія місдчныя артД-.

рыі [Накосьнічныя галгнь* Мгсачныя галгны Дз^снавыя гал/нЫ Зубныя галгны] Зьвгслая паднябенная а-

Меншыя паднябенныя а.аБольшая паднябенная А. крылаватага ходу (Вгдзія) Клінаватападнябгньнічная а.

[Найвышэйшая глотачная а-| Заднія носавыя .

а.а. бакавыя 1 перагародачныя

 1. A. carotis interna

Внутренняя сонная a.

Унуграная сонная а.

 1. caroticotympaniСоннобарабанная Соннабубенная гаcus ветвь лгна
 2. ophtalmica
 3. centralis retinae
 4. hyaloidea]
 5. A. lacrimalis
 6. palpebralis latera­lis superior
 7. palpebralis latera­lis inferior

R.r. musculares

[R.r. meningei]

 1. A.a. ciliares poste­riores breves

A.a. ciliares poste­riores longae

A.a. ciliares anteri­ores

A.a. episclerales

A.a. conjunctivales anteriores

^985. A.a. conjunctivales posteriores

Глазная a.

Центральная apтерня сетчатой оболочкн [А. стекловндного тела]

Слезная а.

Верхняя наружная а. век

Ннжняя наружная а. век Мышечные ветвн [Ветвн к твердой мозговой оболочке]

Заднне короткне ресннчные артернн

Заднне длннные ресннчные артернв

Переднне реснпчные артернн Надбелочные артернм

Переднне кон'юнктнвальные артернн

Заднне кон'юнктнвальные арте-

Вочная а.

Асяродкавая а. сеткавг'цы

[А. шклгстага нела]

А. сьлёзнае залозы Верхняя бакавпя павзкавая а.

Нгжняя бакавая павекавая а.

Цяглгчныя галгны. [Гал/ны да цьвёрдае мазговае абалоны] Заднія вейкавыя кароткія артзрыі

Заднія доўгія вейкавыя артэрыі

Пярзднія вгйкавыя артзрыі Н адбялочныя а.а.

Пярэднія злучсльнічныя а.а.

Заднія злучальнічныя а.а.

рнн

 1. supraorbitalis Надглазннчная а. Надваковічная а.

А. ethmoidalis posteЗадняя решетчаЗадняя рашэтнічгіог тая а. ная а.

А. ethmoidalis anteПередняя решетПярэдняя рашэтгіог    чатая а.                                                  нічная а.

 1. meningea anterior Передняя а. тверПярэдняя а. цьвёрдой мозговой дае мазговае* оболочкн абалоны

3990. A. palpebralis media-

Верхняя внутрен-

Верхняя прыся-

alis superior

A. palpebralis media­ns inferior

Arcus tarseus supe­rior

Arcus tarseus inferior

A. frontalis

3995. A. dorsalis nasi

A.a. cerebri

A. communicans pos­terior

A. choriodea

A. cerebri anterior

няя а. век

Ннжняя внутренняя а. век

Сосуднстая дуга хряшд верхнего века

Сосуднстая дуга хряша ннжнего века

Лобная а.

Тыльная а. носа

Артермн мозга

Задняя сообшаюіцая а.

А. сосуднстого сплетення

Передняя а. мозга

рэдняя павека' вая аНгжняя прысярзД' няя пав^кавая аДугп шчытка

верхняга naB^s

Дуга шчытка нпК' няга пав^ка

Лобная а.

Сьшнкавая а. н°' са

Артэрыі мазгоў

Задняя злучальная а-

Варсавгчная а.

Пярэдняя а. маЗ' гоУ

4000. A.

A.

communicans an­terior

cerebri media

Передняя сообіцаюгцая а. Средняя а. мозга

Пярэдняя злучпльная а'

Сярэдняя а. мазгоУ

A.

subclavia

Подключнчная а.

Падраменьнічная а.

A. vertebralis

R.r. spinales

4005. R. meningeus

A. spinalis posterior

A. spinalis anterior

A. cerebelli inferior posterior

A. basilaris

4010. R.r. ad pontem

Позвоночная а.

Ветвн спннного мозга

Ветвь к твердой мозговой оболочке

Задняя а. спннного мозга Передняя а.спннного мозга Задняя ннжняя а. мозжечка

Основная а.

Веточкн к мосту

Хрыбетнічная Э’

Сьпіннамазговыя гал/н^

Гал/на да цьв£р' дае мазговае бЯ' лонь

Задняя сьпіннамазговая а'

Пярэдняя сьпінна’ мазговая а'

Задняя нгжняя а‘ мозачкаУ

Сподавая а., а споду мазгоў

Гал/ны да мосту

 1. cerebelli inferior anterior
 2. auditiva interna
 3. cerebelli superior
 4. cerebri posterior 4015. [A. choroidea poste­rior]

Circulus arteriosus (Willisii)

Truncus thyreocervicalis 1ЯЯ)

 1. thyreoidea infe­rior

R.r. glandulares 4020. R.r. pharyngei

R.r. oesophagei

R.r. tracheales

 1. laryngea inferior
 2. cervicalis ascendens 4025. R.r. spinales

R.r. musculares

Ramus profundus

 1. transversa scapu­lae
 2. acromialis
 3. A. transversa colli

Ramus ascendens Ramus descendens

 1. cervicalis super­ficialis

Передняя ннжняя a. мозжечка

Внутренняя a. слухового органа Верхняя а. мозжечка

Задняя а. мозга [Задняя а. сосуднстого сплетення]

Артернальный круг (Внллнзня)

Шнтошейный ствол

Ннжняя шнтовндная а.

Железнстые ветвн Глоточные ветвн Ветвн к пшцево-

ДУ Ветвн к дыхательному горлу

Ннжняя гортанная а.

Восходяшая шейная а.

Ветвн к спннному мозгу

Мышечные ветвн Глубокая ветвь

Поперечная а. лопаткн

Ветвь к плечевому отростку

Поперечная шен

Восходяіцая ветвь Ннсходяіцая ветвь

Поверхностная а. шен

Пярэдняя нгжняя а. мозачкаў Унуграная слухавая а.

Верхняя а. мозачкаў

Задняя а. мазгоў [Задняя а. варсав/цы]

Артэрыяльнае кола (Вільлгзія)

Шчыташбгйны ствол

Н/жняя шчытавгчная а.

Залозавыя галшы Глотачныя гал/ны Страваходныя галгны Дыхнічныя галгны

Ніжняя гарлячная а.

Узьн/мная шыйная а.

Сьпіннамазговыя галгны Цягл/чныя галгны Глыбокая галіна

Папярочная а. лаплткі

Надплечнікавая галг'на

Папярочныя а. mwi

Узыпмная галгна Зьвгслая галг'на

Павярхоўная шыйная а.

Truncus costocerviРеберношейный   Рабровашмйны

calis                      ствол                ствол

 1. A. cervicalis profunda [Rami spinales]
 2. intercostalis suprema

R.r. dorsales

R.r. spinales

 1. [R.r. musculares

R.r. intercostales]

Глубокая шейная a.

[Ветвн к спннному мозгу]

Верхняя межреберная а.

Спннные ветвн [Мышечная ветвь] Спннномозговыя

ветвн [Межреберные ветвн]

Глыбокая шыйная а. [Сьпіннамазговыя галгны]

Найвышэйшая міжрабровая а.

Сьш'нныя галгны [Цяглгчная галгна] Сьпіннамазговыя гал/нЫ [Міжрабровыя гал/ны]

 1. mammaris interna

Внутренняя а. моУнуграная а. ма лочной железы лочнае залозы

А.а. mediastinales

Переднне артернн

Пярэднія між-

anteriores

средостення

сьценныя а.а.

A.a. thymicae

Артернн зобной железы

Вглавічныя а.а.

4045. A. pericardiaco-

А. околосердеч-

ПэрыкардыяльнЗ'

phrenica

ной сумкн н днафрагмы

дыяфрагмяльная а.

R.r. sternales

Ветвн груднны

Грудзгнныя галінь'

R.r. bronchiales

[Переднне] брон-

[Пярэднія] ДЫХНІ'

[anteriores]

хнальные ветвн

ковыя галгнЫ

R.r. intercostales

Межреберные

ветвн

Міжрабровыя галгнЫ

R.r. perforantes

Прободаюш,не

ветвн

Пранікальныя га ліны

4050. R.r. musculares

Мышечные ветвн

Цяглічныя гал/йЫ

R.r. cutanei

Кожные ветвн

Скурныя галгны

R.r. mammarii

Ветвн молочной железы

Галгны да мало4' нае залозЫ

(R. costalis lateralis)

(Наружная реберная ветвь)

(Бакавая рабровая галгна)

A. musculophrenica

А. днафрагмы

Цяглгчнаперагародачная

4055. A. epigastrica supe­

Верхняя надчрев-

Верхняя надчзраў'

rior

ная а.

ная а-

 1. axillaris

R.r. subscapulares

Подкрыльцовая а. Пахавая a.

Подлопаточные Падлапотачныя ветвн          галін11

 1. thoracalis suprema
 2. thoracoacromialis
 3. R. acromialis

Rete acromiale

 1. deltoideus

R.r. pectorales

 1. thoracalis latera­lis
 2. R.r. mammarii externi
 3. subscapularis
 4. thoracodorsalis
 5. circumflexa scapulae
 6. circumflexa humeri anterior
 7. A. circumflexa humeri posterior
 8. brachtalis

Верхняя a. грудной клеткн

 1. грудной клеткн н акромнального отростка

Акромнальная ветвь

Акромнальная сеть

Дельтовндная ветвь

Грудные ветвн

Боковая а. грудной клеткн

Наружные ветвн молочной железы

Подлопаточная a

Тыльная а. грудчой клеткн

А. окружаюшая лопатку

Передняя а., окружаюіцая плечевую кость

Задняя а., окружаюіцая плечевую кость

Плечевая а.

Найвышэйшая грудная а.

Груднанадплсчнічная а.

Надпл^чнічная галгна

Надплечнічная сгтка

Галг'на да дэльтавлтае цягл/цы

Грудныя галіны

Бакавля грудндя а.

Вонкавыя галгны да малочнае залозы

Падлаплтачная а.

Груднасьшнная а.

Абкружная а.

лапаткі

Пярэдняя абкружная а. плсчніцы

Зпдняя абкружная а. плечніцы

Плечавпя а.

[R.r. musculares] [Мышечные ветвн[

 1. collateralis ulnaris Верхняя внутренsuperior няя сообідаюгцаяся а.
 2. collateralis ulnaris Ннжняя внутренinferior няя сообгцаюгца-

яся а.

 1. [Vasa aberrantia] [Отклоняюшнеся сосуды]
 2. profunda brachii Глубокая а. плеча
 3. deltoideus Дельтовндная

ветвь

[Цяглгчныя галгны]

Вгрхняя прыбочная лакцявгчная а.

Нгжняя прыбочрая лакцявічная а.

[Адхгленыя судзіны]

Глыбокая а. пляча

Гал/на да дэльтаватае ц.

A. nutricia humeri

Пнтательная a.

Паж&ўная а. плгч-

A. collaterals media

плечевой костн Средняя сообш,а-

ніцы

Сярэдняя прыбоч-

4080. A. collateralis radia-

юіцаяся а.

Наружная сооб-

ная а. Праменьнічная

lis

шаюіцаяся а.

прыбочная a-

A. radialis

Лучевая а.

Прамсньнічная а.

A. recurrens radialis

Возвратная луче-

Зваротная пра-

R.r. musculares

вая а. Мышечные ветвн

меньнічная а. Цяглгчныя галгнЫ

R. carpeus volaris

Запястная ладон-

Далонная прыда-

4085. R. volaris superficia­

ная ветвь Поверхностная

лоньневая галгна Павярхоўная да-

lis

ладонная ветвь

лонная гал/на

R. carpeus dorsalis

Тыльная запяст-

Тыльная прыда-

Rete carpi dorsale

A.a. metacarpeae

ная ветвь Тыльная сеть запястья Тыльные пястные

лоньневая гал/на

Тб/льныя далонь-

dorsales

артернн

невыя а. а.

A.a. digitales dorsa­

Тыльные артерпн

Тыльныя пальца-

les

пальцев

выя а. а.

4090. A. princeps pollicis

Главная а. боль-

Галоўная а. адзін-

A. volaris indicis

шого пальца

Лучевая ладонная

цД

Далонная пра-

radialis

а. указательного

меньнічная а. па-

Arcus volaris profun­

пальца

Глубокая ладон-

казлльніка

Глыбокая далон-

dus

ная дуга

ная дугд

A.a. metacarpeae

Ладонные пяст-

Далонныя далонь-

volares

ные артернн

невыя а. а.

Rami perforantes

Прободаюіцне

Пранікяльныя га-

4095. A. ulnaris

ветвн

Локтевая а.

лг'ны

Лякцявгчная а.

A.a. recurrentes ul­

Возвратные лок-

Зваротныя лакця-

nares

тевые артернн

вгчныя а. а.

Rete articulare cubiti

Сеть локтевого

Сустлўная сетка

A. interossea commu­

сустава

Обшдя межкост-

ЛОКЦЯ

Супольная між-

nis

ная а.

косная а.

A. interossea dorsalis

Межкостная тыль-

Т&льнай міжкос-

4100. A. interossea recurrens

ная а.

Возвратная меж-

ная а.

Зваротная міжкос-

 

костная а.

ная а.

 1. interossea volaris
 2. mediana

R.r. musculares

 1. carpeus dorsalis
 2. R. carpeus volaris
 3. volaris profundus

Arcus volaris super­ficialis

A.a. digitales com­munes

A.a. digitales volares propriae

 1. Aorta thoracalis

R.r. viscerales

A.a. bronchiales [posteriores]

A.a. oesophageae

R.r. pericardiaci [posteriores]

 1. [R.r. mediastinales]

R.r. parietales

R.r. mediastinales [posteriores]

A.a. phrenicae superiores

A.a. intercostales

 1. [A. costolumbalis
 2. subcostalis]

Rami posteriores

 1. spinalis

Ладонная межкостная a.

Середннная a. Мышечные ветвн Запястная тыльная ветвь Запястная ладонная ветвь

Ладонная глубокая ветвь

Поверхностная ладонная дуга Обіцне ладонные артернн пальцев Собственные ладонные артернн пальцев

Грудная аорта

Ветвн к внутренностям

[Заднне] бронхнальные артерпн

Артернн птцевода

[Заднне] ветвн околосердечной сумкн

[Ветвн средостення]

Прнстеночные ветвм

[Заднне] ветвн средостенпя

Верхнпе артернн днафрагмы

Межреберные а.а. [Ребернопоясннчная а.

Подреберная а.] Заднне ветвн Ветвь к спннному мозгу

Далонная міжкосная а.

Сярэдзінная а. Цяглічныя галгны Т^льная прыдалоньневая гал/на Далонная прыдалоньневая гал/на Далонная глыбокая галгна

Павярхоўная далонная дуга

Супольныя ПЙЛЬцавыя а.а.

Уласныя далонныя а.а. пйльцаў

Груднйя аорта

Нутранмя гал/ны

[Зйднія] дыхніковыя а.а.

Страваходныя а.а.

[Зйднія] галшы да насэрцоўя

[Міжсьцйнныя гал/ны]

Сьценныя галгны

[Зйднія] міжсьцйнныя галгны

Верхнія перагародачныя а.а.

Міжрабровыя а.а. [Рабровапаясьнгчная а.

Падрабровая а.] Заднія галгны Сьпіннамазговая галгна

[Ramulus anterior 4125. Ramulus medius

Ramulus posterior] Ram. muscularis R. cutaneus medialis

 1. cutaneus lateralis
 2. Rami anteriores R. infracostalis
 3. supracostalis]

R.r. musculares

R.r. cutanei laterales pectorales et abdo­minales) 4135. R. posterior

 1. anterior

R.r. mammarii late­rales

R.r. cutanei anterio­res (pectorales et abdominales)

R.r. mammarii media­ales

 1. Aorta abdominalis

R.r. parietales

 1. phrenica inferior

A.a. suprarenales superiores

A.a. lumbales

 1. R. dorsalis
 2. spinalis
 3. sacralis media
 4. lumbalisima

[Передняя веточка Средняя веточка Задняя веточка] Мышечные ветвн Кожная внутренняя ветвь

Кожная наружняя ветвь

Переднне ветвн [Подреберная ветвь

Надр^берная ветвь]

Мышечные ветвн Боковые кожные ветвн (грудные н брюшные)

Задняя ветвь Передняя ветвь Наружные ветвн грудной железы

Переднне кожные ветвн (грудные н брюшные)

Внутреннне ветвн молочной железы

Брюшная аорта

Прястеночные ветвн

Ннжняя а. днафрагмы

Верхнне надпочечные а.а.

Поясннчные а. а.

Задняя ветвь Ветвь к спннному мозгу

Средняя крестцовая а.

Безыменная поясннчная а.

[Пярздняя галгнка Сярэдняя галгнка Задняя галгнка] Цяглгчныя гал/нЫ Прысярэдняя

скурная галгна Бакавая скурная галгна Пярэднія галгны [Падрабровая галйга Надрабровая гал/на] Цяглгчныя гал/ны Бакавыя скурныя галгны (грудн&гя і брушныя) Задняя галгна Пярэдняя галг'на Бакавб/я галгны да малочнае залозы Пярэднія ску/рныя гал/ны (грудныя і брушныя) Прысярэднія галгны малочнае залозы

Брушная аорта

Сьценныя гал/нЫ

Н/жняя перагародачная а.

Верхнія наднырнічныя а.а.

Паясьнгчныя а.а

Зодняя галгна Сьпіннамазговая галгна

Сярздняя крыжавпя а.

Найніжэйшая паясьнгчная а.

Glomus coccygeum

Копчнковый клу-

Хвастковы клубок

 

бочек

 

4150. R.r. viscerales

Ветвн внутренностей

Нутранл/я гал/ны

A. coeliaca

Утробная а.

Жыватовая а.

A. gastrica sinistra

Желудочная левая а.

Л?вая стрпўнічная а.

R.r. oesophagei

Ветвн к пнгцеводу

Страваходныя га-

 

 

лгны

A. hepatica

Печеночная а.

Печан^вая а.

4155. A. gastrica dextra

Правая а. желуд-

Прпвая стряўніч-

 

ка

ная а.

A. hepatica propria

Собственная печеночная а.

Улдсная печан?вая а.

R. dexter

Правая ветвь

Прлвая галгна

A. cystica

А. к желчному

Жоўцяпух/рная а.

 

пузырю

 

R. sinister

Левая ветвь

Левая галгна

4160. A. gastroduodenalis

Желудочнодвенадцатнперстная а.

Стрлўнічнадванлсткавая а.

A. pancreaticoduode-

Верхняя а. две-

Верхняя падстрйў-

nalis superior

надцатнперстной

нічнадванястка-

 

кншкн н подже-

вая а.

R.r. pancreatici

лудочной железы Ветвн для подже-

Падстрлўнічныя

 

лудочной желе-

галг'ны

 

зы

 

R.r. duodenales

Вегвн для две-

Дванйсткавыя

 

надцатнперстной

гал/'ны

 

кншкн

 

A. gastroepiploica

Правая а. желуд-

Правая страўніч-

dextra

ка н большого

начапцовая а.

4165. R r. epiploici

сальняка

 

Ветвн к большо-

Чапцовыя галшы

 

му сальннку

 

A. lienalis

Селезеночная а.

Касовая a

R.r. pancreatici

Ветвн поджелу-

Падстраўнічныя

 

дочной железы

гал/’ны

R.r. lienales

A.a. gastricae breves

 1. A. gastroepiploica sinistra
 2. mesenterica supe­rior

A.a. intestinales

 1. pancreaticoduodenalis inferior
 2. a. jejunales
 3. A. a. ileae
 4. ileocolica

[R. iliacus

 1. colicus]
 2. appendicularis
 3. A. colica dextra
 4. colica media
 5. mesenterica in­ferior
 6. colica sinistra
 7. A.a. sigmoideae
 8. haemorrhoidalis superior
 9. suprarenalis me­dia

Селезеночные ветвн

Короткпе артернн желудка

Левая а. желудка н большого сальннка

Верхняя брыжжеечная а.

Кншечные а.а.

Ннжняя а. поджелудочной железы н двенадцатнперстной кншкн

А.а. тогцей кншкн

А.а. подвздошной кншкм

А. подвздошной н восходяіцей ободочной кншок [Подвздошная ветвь

Ободочная ветвь]

А. червеобразного отростка

Правая а. толстых кншок

Средняя а. толстых кншок

Ннжняя брыжжеечная а.

Левая а. толстой кншкн

Артернн S-образной крнвнзны

Верхняя а. прямой кншкн

Средняя надпочечная а.

Касовыя галцгы

Кароткія стрлўнічныя а.а.

Л^вая страўнічначапцовая а.

Всрхняя аточынная а.

Кішочныя а.а.

Нгжняя падстряўнічнадванасткавая а.

Парожнічная а.а.

Падуздышнічныя а.а.

Падуздышнічнаабводнічная а.

[Падузд&шнічная галгна

Абводнічная галгна]

А. чарваватага атожылку Правая абводнічная а.

Сярэдняя абводнічная

а.

Н/жняя аточынная а.

Левая абводнічная а.

А.а. S-падобнае крывг'зны

Вб>рхняя кутнічная а.

Сярздняя наднб/рнічная а.

— 12.5 —

A. renalis

Почечная a.

Нырачная а.

A. suprarenalis infe­rior

Ннжняя надпочечная a.

Н/жняя наднб/рнічная а.

A. spermatica interna

Внутренняя ceменная a.

Унуграная семянняя

4190. A. testicularis A. ovarica

Семенная a.

Янчннковая a.

^дравая а. Я^чнікавая а.

A. iliaca communis

Обіцая подвздошная a.

Супольная падуздмшная а.

A. hypogastrica

Подчревная a.

Падчэраўная в.

R. r. parietales

Прмстеночные ветвн

Сьценныя галгны

4195. A. iliolumbalis

Подвздошнопоясннчная а.

Падуздбгшнапаясьнгчная а.

R. lumbalis

R. spinalis

R. iliacus

Поясннчная ветвь

Ветвь к спннному мозгу

Подвздошная ветвь

Паясьн/'чная гал/на Сьпіннамазговая галгна Падуздышная галгна

A. sacralis lateralis

Боковая крестцовая а.

Бакавая крыжовая а.

4200. R. r. spinales

Ветвн к спннному мозгу

Сьпіннамазговыя галіны

A. glutea superior

Верхняя ягоднчная а.

Верхняя крумянковая а.

R. superior R. inferior

Верхняя ветвь Ннжняя ветвь

Верхняя галгна Нгжняя галгна

A. glutea inferior

Ннжняя ягоднчная а.

Н/жняя крумянковая а.

4205. A. comitans nervi ischiadici

А. сопутствуюіцая седалтцный нерв

Спадарожнаяа.сядальнічнае нэрвы

A. obturatoria

R. pubicus

Запмрательная а.

Лобковая ветвь

Заслоначная, запірпльная а.

Лабкавгчная га-

лг'на

R. anterior

R. posterior

4210. A.a. acetabuli

Передняя ветвь Задняя ветвь А. суставной впаднны

Пярэдняя галгна Злдняя галгна Kj/бкавая а.

R. r. viscerales

Ветвн к внутренностям

Нутраныя гал/ны

A. umbilicalis

Пупочная а.

Пупковая а.

Lig. umbilicale late­rale

A.a. vesicales superiores

(Боковая пупочная связка

Верхнне пузырные

а.а.

(Бакавм пупковы вяз)

Верхнія (мача)пузырныя а.а.

4215. Arteria vesicalis inferior

Ннжняя пузырная а.

Н/жняя (мача) пузырная а.

A. deferentialis

А. семевыносяшего протока

Семяправодная а.

A. uterina

Маточная а.

Млцічная а.

A. vaginalis

R. ovarii 4220. R. tubarius

Влагалшцная а. Ветвь янчннка Трубная ветвь

Похвавая а.

Яечнікавая гал/'на

Яйцаправодная га-

лгна

A. haemhorroidalis media

Средняя а. прямой кншкн

Сярздняя кугнічная а.

 1. pudenda interna

Внутренняя срамная a.

YHj/траная рода вая, плоцьцевая а.

 1. haemorroidalis inferior
 2. perinei
 3. A.a. scrotales poste­riores

A.a. labiales poste­riores

 1. penis
 2. urethralis

А. bulbi urethrae

Ннжняя a. пряН/жняя кугнічная мой кншкн   a.

А. промежностн Прамежжавая a. Заднне мошоночЗоднія машоначные а.а.                                             ныя а. а.

Заднне а.а. губ Заднія губнь^я а.а.

А. полового члена А. кораня

А. мочеспускаМачаспускавая а. тельного кана-

ла

А. луковнцы моА. цыбу/ліны мачаченспускатель-   спуску

ного канала

4230. A. profunda penis

Глубокая a. поло-

Глыбокая а. ко-

A. dorsalis penis

вого члена Тыльная a. поло-

раня

Тыльная а. ко-

A. clitoridis

вого члена А. клнтора

раня

А. ласкатня

A. bulbi vestibuli

А.луковнцы пред-

А. цыб_уліны пры-

(vaginae)

верня (влагалшца)

сені(похвы)

A. urethralis

А. моченспуска-

Мачаспускавая а.

4235. A. dorsalis clitoridis

тельного канала Тыльная а. клн-

Тыльнаяа. лас-

A. profunda clitoridis

тора

Глубокая а. клн-

катня

Глыбокая а. лас-

[A. pudenda accesso-

тора [Добавочная срам-

катня

[Дадатковая рода-

ria]

ная а.]

вая а.]

A. iliaca externa

Наружная под‘ вздошная а.

Вонкавая падуздышная а.

A. epigastrica infe­

Ннжняя надчрев-

Шжняя надчэраў-

rior

ная а.

ная а.

4240. R. pubicus

Лобковая ветвь

Лабковая галгна

R. obturatorius

Запнрательная

Заслоночная, запі-

A. spermatica externa

ветвь

Наружная семен-

ральная галгна

Вонкавая семян-

A. lig. teretis uteri

ная а.

А. круглой связкн

ная а.

А. круглага вязу

A.

circumflexa ilium profunda

 1. [A. epigastrica latera­lis]
 2. femoralis
 3. epigastrica super­ficialis
 4. circumflexus ilium superficialis

A.a. pudendae

externae

маткн

Глубокая a., окружаюіцая подвздошную кость [Наружная надчревная а.]

Бедренная а.

Поверхностная надчревная а.

Поверхностная а., окружаюіцая подвздошную кость Наружные срамные а.а.

 1. A.a. scrotales ante­riores

Переднне мошоночные a.a.

мацгцы

Глыбокая а. абкружная падуздышша [Бакавая надчэраўная а.]

Бядровая а.

Павярхоўная надчэраўная а.

Павярхоўная абкружная а. падуздышша

Вонкавыя родавыя, плоцьцевыя а. а.

Пярэднія машоначныя а.а.

A.a. labiales ante­

Переднне a.a.

Пярзднія губныя

riores

большнх губ

а.а.

R.r. inguinales

Паховые ветвн

Пахв/нныя гал/'ны

A. profunda fe­

Глубокая a.

Глыбокая а.

rn o r i s

бедра

б я д р.я

A. circumflexa femo-

Внутренняя а.,

Прысярэдняя аб-

ris medialis

окружаюшая

кружная бяд-

 

бедренную кость

рд

4255. R. superficialis

Поверхностная

Павярхоўная га-

 

ветвь

л/нп

R. profundus

Глубокая ветвь

Глыбокая галгна

R. acetabuli

Ветвь суставной

Кубкавая гал/на

 

впаднны

 

A. circumflexa femo-

Наружная а.,Окружаюшдя бедрен-

Бакавая абкруж-

ris lateralis

ная а. бядр«

 

nyjo кость

 

R. ascendens

Восходяіцая ветвь

Узьнгмная галгна

R. descendens

Ннсходяшая ветвь

Зьвгслая галгна

4260. A. perforans prima

Первая прободаю-

Першая прані-

 

ш,ая а.

кпльная а.

A. nutricia femoris

Верхняя а., пятаіошдя бедренную

Верхняя пажыў-

superior

ная а. бядрмцы

 

кость

 

A. perforans secunda

Вторая пробода-

Другпя пранікаль-

 

ютая а.

ная а.

A. perforans tertia

Третья пробода-

Трэцьцяя прані-

 

юіцая а.

кальная а.

4265. A. nutricia femoris

Ннжняя а., пнтаюіцая бедренную

Ніжняя пажыўная

inferior

а. бяДрыцы

 

кость

 

A. ge n u s u pre m a

Первая а. к о-

На й вы шэ й-

 

л е н a

ш а я а. к а л е н ■‘1

R.r. musculares

Мышечные ветвн

Цяглгчныя гал/нЫ

R. saphenus

Артернальная

Артэрыяльн. галі'

 

ветвь внутрен-

на ўнутранае

R.r. articulares

него нерва бедра

нэрвы бядрд

Суставные ветвн

Сустяўныя галгнЫ

4270. A. poplitea

Подколенная а.

Падкаленачная а.

A. genu superior la­

Верхняя наружная

Верхняя бакавяя

teralis

а. колена

а. кал^н;!

A. genu superior me­

Верхняя внутрен-

Верхняя прыся-

dialis

няя а. колена

рэдняя а. кал^' на

 1. genu media

A.a. surales

 1. A genu inferior late­ralis A. genu inferior medialis Rete articulare genu

Rete patellare

 1. tibialis anterior
 2. [Canalis tibialis ante­rior]
 3. recurrens tibialis anterior

(A. recurrens tibialis posterior)

 1. malleolaris anterior lateralis

Средняя a. колена

Нкроножные a. a. Ннжняя наружная a. колена

Ннжняя внутренняя а. колена

Сеть коленного сустава

Сеть коленной чашкн

Передняя большеберцовая a.

[Передннй большеберцовый канал]

Передняя большеберцовая возвратная а.

(Задняя большеберцовая возвратная а.)

Передняя наружная лодыжко-

 1. malleolaris anterior medialis
 2. Rete malleolare late­rale

Rete malleolare me­diale

 1. dorsalis pedis
 2. tarsea lateralis

A.a. tarseae mediales

 1. A. arcuata

Rete dorsale pedis

A.a. metatarseae dor­sales

A.a. digitales dorsa­les

вая a. Передняя внутренняя лодыжковая а. Наружная лодыжковая сеть Внутренняя лодыжковая сеть Тыльная а. стопы Наружная заплюсневая а. Внутреннне заплюсневые а. а. Полукружная а. Тыльная сеть

стопы Тыльные плюсневые а. а. Тыльные а. а.

пальцев

Сярэдняя а. калена

Лыткавыя а. а.

Нгжняя бакавая а. калена Нгжняя прысярэдняя а. калена Сустдўная сетка калг>на

Накаленьнічная сетка

Пярэдняя вял/кагал^начная а.

[Пярздні вялг'кагалёначны ход]

Пярэдняя вялгкагале'начная зваротная а. (Задняя вялг'кагал^начная зваротная а.)

Пярэдняя бакавдя а. шчыкалаткі

Перэдняя прысярэдняя а. шчыкалаткі Бакавдя сетка шчб/калаткі

Прысярэдняя сетка шчыкалаткі Тыльная а. ступы Бакавая ступлчная а.

Прысярэднія ступдчныя а. а. Дугаватая а.

Ть/льная сетка ступы Тй/льныя заступдчныя а. а.

Ть/льныя пальцавыя а. а.

 1. plantaris profun­dus

Глубокая подошГлыбокая падашвенная ветвь вовая галгна

4295. A. tibialis posterior

Задняя большеЗядняя вялгкагаберцовая а.                            лёначная a.

R. fibularis

Малоберцовая                              Малагал^начная

ветвь                   галгна

A. peronea

Малоберцовая а. Малагал^начная а-

 1. nutritia fibulae
 2. perforans
 3. R. communicans
 4. malleolaris poste­rior lateralis

R.r. calcanei latera­les

 1. nutritia tibiae
 2. malleolaris poste­rior medialis
 3. R.r. calcanei media­les

Rete calcaneum

 1. plantaris medialis
 2. profundus
 3. superficialis
 4. A. plantaris lateralis

Arcus plantaris A.a. metatarseae plantares

R.r. perforantes

A.a. digitales plan­tares 4315. [A. plantaris lateralis digiti quinti

A., пнтаюгцая малоберцовую кость

Прободаюіцая

ветвь Сообтаюіцая ветвь Наружная задняя лодыжковая а. Наружные пяточные ветвн

А., пнтаюіцая

большеберцовую ветвь Задняя внутренняя лодыжковая а. Внутреннне пяточные ветвн Пяточная сеть Внутренняя подошвенная а. Глубокая ветвь Поверхностная ветвь Наружная подошвенная а.

Подошвеннаядуга Плюсневые подошвенные а.а.

Прободаюіцне

ветвн Подошвенные а.а. пальцев [Наружная подошвенная а. 5-го пальца

Пажыўная а. малагал^начнае косьці

Пранікальная гал/на

Злучлльная галгна

Задняя бакавля а. шчб/калаткі

Бакавыя галгны

пяты Пажыўная а. вя-

лгкагал^начнае косьці

Задняя прысярздняя а. шчб/ка;

латкі Прысярэднія га-

лгны пятм Пятавічная сетка Прысярэдняя па-

дашвовая а. Глыбокая галша Павярхоўная гал/на Бакавая падашвО' вая m

Падашвовая дуг^ Заступачныя падашвовая а. а-

Пранікальныя гал/нЫ

Падашвовыя пальцавыя а. а.

[Бакавая падашвовая а. 5-га пальца

А. plantaris medialis hallucis]

Внутрення подошПрысярэдняя па-

венная а. большого пальца]

дашвовая а. вялгкага пяльца]

VENAE

В Е Н Ы

в э н ы

Venae pulmonales

V.v. pulmonales dextrae

 1. V.v. pulmonales sinistrae

Легочные вены

Правые легочные вены

Левые легочные вены

Лёгачныя вэны

Правыя л^гачныя вэны

Левыя л^гачныя вэны

Venae cordis

Sinus coronarius

cordis magna

V.

V.

 1. V.

posterior ventriculi sinistri

obliqua atrii si­nistri (Marshalli)

Lig. v. cavaesinistrae

 1. cordis media
 2. cordis parva
 3. v. cordis anteriores
 4. V.v. cordis minimae

Vena cava superior

Venae anonimae dextra et sinistra

 1. azygos

Venae anonimae

 1. V.v. thyreoideae in­feriores
 2. thyreoidea ima

Plexus thyreoideus impar

Вены сердца

Венечная пазуха Большая вена сердца

Задняя вена левого желудочка

Косая в. левого предсердня (Маршалля)

Связка левой полой вены

Средняя в. сердца Малая в. сердца

Переднне в. в.

сердца Малые в. в. сердца

Верхняя полая вена

Безыменные вены правая н левая

Непарная вена

Безыменные вены

Ннжнне шнтоввдные в. в. Безыменная іцнтовндная в.

Непарное гцнтовндное сплетенне

Вэны сэрца

Вянковая пазуха Вялгкая вэна

сэрца Задняя вэна левага страўнічка Касая в. левага прысеньня (Мпршальля) Вяз левае полае

Сярэдняя Малая в. Пярэднія

Найменш

вэны і в. сэрца сэрца вэны

сэрца ыя вэны

сэрца

Верхняя полая вэна

Безназоўныя вэны правая н лгвая Няішрная вэна

Безназоўныя вэны

Н/ЖНІЯ В5НЫ шчытавптае залозы Найніжэйшая в. шчытаватае залозы

Няпарнае спляцгньне шчыта-

вятае залозы

 1. laryngea inferior

V.v. thymicae

 1. V.v. pericardiacae

V.v. phrenicae superiores

V.v. mediastinales anteriores

 1. bronchiales ante­riores

V.v. tracheales

 1. V.v. oesophageae
 2. vertebralis

[Plexus vertebralis cervicalis

 1. vertebralis externa anterior]
 2. cervicalis profunda
 3. V. mammaria interna
 4. epigastrica supe­rior

V.v. subcutaneae abdominis

 1. intercostalis sup.renia

Ннжняя гортанная в.

В. в. зобной железы

В. в. околосердечной сумкн Верхнне в. в.

днафрагмы Переднне в. в.

средостення Переднне бронхнальные в. в. В. в. дыхательного горла В. в. пшцевода

Позвоночная в.

[Шейное позвоночное сплетенне

Передняя наружная позвоночная в.]

Глубокая шейная в.

Внутренняя вена молочной железы Верхняя надчревная в.

Подкожные в. в.

жнвота Верхняя межреберная в.

Нгжняя гарлячная в.

Взны вглавіцы

Взны насэрцоўя

Верхнія перагародачныя вэны

Пярэднія міжсьц^нныя вэны

Пярэднія дыхніковыя взны

Дь/хнічныя вэны

Страваходныя взны

Хрыбетнічная eaHa

[Шб/йнае хрыбетнічнае спляценьне Пярздняя вонкавая хрыбетнічная вэна]

Глыбокая шыйная взна

Унуграная взна малочнае залозы

Верхняя надчэраўная взна

Подскурныя взны жыватй

Найвышэйшая міжрабровая взна

 1. jugularis interna Внутренняя яремУнуграная ярзмная вена ная в.
 2. Bulbus superior venae jugularis V. canaliculi cochleae

Bulbus inferior venae jugularis Plexus pharyngeus

V.v. pharyngeae

Верхняя луковнца яремной вены

В. улнткового

канальца

Ннжняя луковнца яремной в.

Глоточное спле-

тенне

Глоточные вены

Верхняя цыб>ліна ярзмнае взны Вэна сьлімачнага ходзікў

Нгжняя цыб_уліна ярзмнае взнЫ

Глотачрае спляценьне

Глотачныя вэны

 1. V.v. meningeae

V.v. canalis pterygoidei (Vidii)

 1. Hngualis [V.v. linguales profundae]
 2. v. dorsales linguae
 3. [Rete dorsale linguae]
 4. sublingualis
 5. comitans n. hypoglossi
 6. sternocleidomastoidea

(V.v. thyreoideae superiores)

 1. V. laryngea superior

Вены твердой мозговой оболочкн Вены Внднева

канала Язычная вена [Глубокне язычные в. в.] Тыльные в. в.

языка [Тыльное сплетенне языка] Под'язычная в. Сопутствуюш.ая в. под'язычного

нерва В. груднноключнчнососковой

мышцы (Верхнне гцнтовндные в. в.)

Верхняя гортанная в.

Sinus durae matris

Пазухн твердой мозговой оболочкн

Sinus sagittalis supe­rior

 1. sagittalis inferior
 2. cerebri magna (Galeni) 4375. S. transversus

[S. sigmoideus]

Confluens sinuum

 1. occipitalis

[Sinus marginales 4380. Sinus circularis foraminis occipitali]

Верхняя сагяттальная пазуха Ннжняя сагнттальная пазуха Большая в. мозга (Галена)

Пеперечная пазуха

[Снгмовндная пазуха]

Слнянне пцзух Затылочная пазуха [Краевые пазухн Кольцевндная пазуха затылочного отверстпя]

Взны цьвё'рдае мазговае абалоны Вэны крылаватага ходу (Вгдзія)

Язычная вэна [Глыбокія язычныя вэны]

Сьшнкавыя взны

языкп [Сьпінкавая сетка языка)

Пад'яз&гчная вэна Спадарожняя вэна пад'язычнае нэрвы Г рудзгннараменьнічнасыскаватая вэна

(Верхнія вэны шчытаватае залозы)

Вгрхняя гарлячная в.

Пггзухі цьве’рдае мазговае абалоны

Верхняя пярэднязадняя пазуха Н/жняя пярзднязадняя пазуха Вял/кая в. мазгоў (Галена)

Папярочная пазуха [S-падобная пазуха] Зьліцьцё пдзухаў Пат&лічнця пазуха [Краявыя пазухі Кругавая пазуха патылічнае дз/ркі]

 1. cavernosus
 2. sphenoparietalis
 3. intercavernosus superior
 4. intercavernosus inferior
 5. S. circularis

V.v. ophtalmicae

 1. petrosus superior
 2. petrosus inferior

V.v. auditivae internae

 1. Plexus basilaris

Пешернстая naзуха

Основнотеменная пазуха

Верхняя межпешернстая пазуха

Ннжняя межпешернстая пазуха Кольцевндная пазуха

Вены глазного яблока Верхняя каменнстая пазуха

Ннжняя каменнстая пазуха

Внутреннне слуховые вены

Основное сплетенне

Пячорыстая пазуха

Клінлватацемяньнгчная пазуха Верхняя міжпячорыстая пазуха

Н/жняя міжпячорыстая пазуха

Кругавая пазуха

Вочныя вэны

Верхняя пазуха каменьняватае часткі

Н/жняя пазуха каменьнявотае часткі

Унутраныя вэны слухавога праходу

Сподавае спляценьне

V.v. diploicae

Внутрнкостные Наздравгчныя

вены                     вэны

V. diploica frontalis

Внутрякостная Лобная наздравгчлобная в.            ная в.

V. diploica tempora­lis anterior

Передняя внсочПярэдняя скроненая внутрнкост-     вая наздравгч-

ная в.                   ная в.

V. diploica tempora­lis posterior 4395. V. diploica occipitatalis

Задняя внсочная Зядняя скроневая внутрнкостная в. наздравгчная в. Затылочная внуПатылічная наздтрнкостная в.                                      равгчная в.

V.v. emissariae

Выпускннковые Выпускальныя вены                         взны

[Emissarium foraminis [Выпускннк рва[Выпускальнік laceri] ного отверстня] рванае дзгркі]

Rete foraminis ovalis Сеть овального Отка овальнае отверстня  дзгркі

Plexus venosus сагоВнутреннее венозУнутранае вэннае ticus internus ное сонное сплесоннае сплятенне                                  ц^ньне

4400. Emissarium parietale

Теменной вы-    Цемянны выпус-

пускннк [(Сантокальнік                 рь/нія)]

E. mastoideum

Сосцевндный выВыпускальнік пускннк сыскаватага адростку

E. condiloideum

Сочленовый выУгзузавы выпуспускннк                                         КЙЛЬНІК

E. occipitale

Затылочный выПаталічны выпускннк                                    пускйльнік

Rete canal is hypoglossi

4405. V.v. cerebri

V.v. cerebri superiores

V. cerebri media

Сеть под'язычноСетка ходу пад‘го канала язычнае нзрвы

Вены мозга     Взны мазгоў

Верхнне вены   В^рхнія вэны маз-

мозга                       гоў

Средняя в. мозга Сярэдняя вэна

V.v. cerebri inferio­res

V.v. cerebelli superiores

4410. V.v. cerebelli infe­riores

V.v. cerebri internae

мазгоў

Ннжнне вены    Нгжнія взны маз-

мозга                      гоў

Верхнне вены   Верхнія взны мо-

мозжечка                     зачкаў

Ннжнне вены    Н/жнія вэны мо-

мозжечка                     зачкаў

Внутреннне вены Унуграныя вэны мозга                  мазгоў

V. terminalis

V. choroidea

Конечная в.       Канцавйя взна

В. сосуднстого  Варсавгчная в.

сплетення

V. septi pellucidi

В. прозрачной пеВ. празрыстае пе-

4415. V. basalis (Rosenthali) V. cerebri magna

V. ophtalmomeningea

регородкн           рагародкі

Основная в. (РоСподавая в. (Розенталя)                                       зэнталя)

Большая в. мозга Вялгкая в. мазгоў

В. глазннцы н    В. вока і цьв£р-

мозговых обо-     дае мазговае

лочек               абалоны

V.v. ophtalmicae

V. ophtalmica supe­rior

4420. [Sinus ophtalmicus]

Глазннчные вены Вочныя взны

Верхняя глазннчВерхняя вочная в. ная в.

[Глазннчная па[Вочная ппзуха] зухз ]

V. nasopfrontalis

V. ethmoidalis ante­rior

Носолобная в.   Носалобная в.

Передняя решетПярэдняя рашзтчатая в.            нічная в.

 1. ethmoidalis poste­rior
 2. lacrimalis
 3. V.v. musculares

V.v. vorticosae

V.v. ciliares anterioores

V.v. ciliares posterioores

 1. centralis retinae
 2. V.v. episclerales

V.v. palpebrales

V.v. conjunctivales anteriores

V.v. conjunctivales posteriores

 1. ophtalmica inferior

Задняя решетчатая. в

Слезная в.

Мышечные в. в.

Водоворотные в.в.

Переднне ресннчные в. в.

Заднне ресннчные в. в.

Центральная в. сетчатой оболочкн

Надбелочные в. в.

Вены век

Переднне кон‘юнктнвальные в. в.

Заднне кон'юнктнвальные в. в.

Ннжняя глазннчная в.

Зпдняя рашэтнічная в.

В. сьлйнае залозы Цяглгчныя вэны Віраватыя вэны Пярэднія вейкавыя вэны

Зоднія вейкавыя вэны

Асяродкавая взна сеткав/цы

Надбялочныя

вэны

Павекавыя вэны Пярэднія злучггльнічныя взны

Зоднія злучяльнічныя вэны

Ніжняя вочная в.

 1. V. facialis commuОбіцая лнцевая nis вена

Супольная твяр ная в.

 1. facialis anterior

Передняя лнце-

Пярздняя твор-

вая в.

ная в.

 1. angularis

V.v. frontales

 1. supraorbitalis 4440. V.v. palbebrales superiores

V.v. nasales externae

V.v. palbebrales infe­riores

 1. labialis superior V. labialis inferior 4445. [V. facialis profunda s. buccinatoria]

V.v. massetericae

Угловая b. Лобные в. b. Надглазннчная в. B. в. верхнего века

Наружные в. в. носа

В. в. ннжнего века

В. верхней губы В. ннжней губы [Глубокая лнцевая нлп іцечная в.]

В. в. жевательной

мышцы

V.v. parotideae anteПереднне околоriores ушные в. в.

Ку'тняя в.

Лобныя вэны Надваковічная в. Верхнія павекавыя вэны Вонкавыя носавыя взны

Н/жнія павекавыя вэны

Верхняя губнпя 0Нгжняя губняя в[Глыбокая творная альбо muonHan bJ

Жавлльнічныя взнЫ

ГІярэднія взны прыв_ушнае залозЫ

 1. submentalis
 2. palatina
 3. V. facialis posterior Задняя лііцевая в.

V.v. temporales su­perficiales

V  . temporalis media

V       .v. parotideae poste­riores

V       .v. auriculares ante­riores

 1. V.v. articulares mandibulae

V.v. tympanicae

 1. transversa faciei
 2. stylomastoidea

[V. maxillaris interna]

 1. V.v. temporales profundae

[V.v. pterygoideae]

V.v. meningeae me­diae

Plexus pterygoideus

[Pl. pt. externus

 1. Pl. pt. internus

Pl. interpterygoideus]

V.v. temporales profundae

 1. thyreoidea superi­or

Подбородочная в.

Небная в.

Поверхностные внсочные в. в.

Средняя внсочная

вена

Заднне в. в. околоушной железы

Переднне ушные в. в.

В. в. челюстного сочленення

Барабанные в. в. Поперечная в.

лнца Шнлососцевндная в. [Внутренняя челюстная в.] Глубокне внсочные в. в.

[Крыловндные в. в.]

Среднне в. в.

твердой м'озговой оболочкн Крыловндное

сплетенне [Наружное крыловндное сплетенне Внутреннее крыловйдное сплетенне

Межкрыловндное сплетенне]

Глубокне внсочные в. в.

Верхняя шнтовндная в.

Падбародачная в. Паднябенная в.

Задняя тварная в.

Павярхоўныя

скроневыя вэны Сярэдняя скроневая в. Заднія вэны прывушнае залозы Пярэднія вушнй/я вэны Сустоўныя вэны ніжняе скгвіцы (або вэны ніжняск/вічнае суставы) Бубгнныя вэны Папярочная в.

твару Шылаватасыска-

ватая в.

[Унутраная верхняск/вічная в.]

Глыбокія скроневыя вэны [Вэны крылаватых ц. ц.]

Сярэднія вэны цьв^рдае мазговае абалоны Крылаватае спляценьне [Вонкавае крылаватае спляценьне

Унутранае крылаватае спляценьне

Міжкрылаватае спляценьне]

Глыбокія скроневыя вэны Верхняя в. шчытавштае залозы

 1. jugularisexterna Наружная яремная в.
 2. V. occipitalis Затылочная в.
 3. auricularis posterior Задняя ушная в.
 4. jugularis anterior Передняя яремная в. (V. mediana colli) (Середннная в.

шен)

Arcus venosus juguli Венозная дуга яремной вырезкн 4475. V. transversa scapuПоперечная в.

Іае                лопаткн

Vena subclavia Подключнчная в.

 1. thoracoacromialis Вена грудной клеткн м акромнального отростка

V.v. transversae colli Поперечные вены шен

 1. axillaris Подкрыльцовая в.
 2. V. thoracalis lateralis Наружная в. грудной клеткн

V.v. thoracoepigastriНаружные в. в.

сае грудной клеткн

Plexus venosus maВенозное сплете-

millae

нне соска

V.v. costoaxillares

Реберноподкрыльцовые в. в.

V.v. brachiales

Плечевые в. в.

4485. V.v. radiales

Лучевые в. в.

V.v. ulnares

Arcus venosus volaris superficialis

Arcus venosus volaris profundus

V.v. digitales volares communes

 1. V.v. metacarpeae dorТыльные пястные sales в. в.

Локтевые в. в.

Ладонная поверхностная венозная дуга

Ладонная глубокая венозная дуга

Обгцне ладонные пальцевые в. в.

Вонкавая ярзмная в.

Патылічная в.

Задняя вушная вПярэдняя ярэмная в.

(Сярэдзінная в. шыі)

Вэнная дуга ярэмнае выразкі

Папярочная в. лаппткі

Падраменьнічная в.

Надплечнічнагрудная в.

Папярочныя взнЫ ціЫІ

Пахавая в.

Бакавая грудняя в.

Надчэраўнагрудныя в. в-

Вэннае спляценьне сыск^

Рабровапахавыя взнЫ

Плечавыя взны Праменьнічныя взнь*

Лакцяв/чныя взнЫ Павярхоўная взн; ная дуга далон1

Глыбокая вэнная дуга далон1

Супольныя далоН' ныя вэны паль' цаў

Тыльныя далонь' невыя взнЫ

V.v. metacarpeae vo­lares

V.v. digitales volares propriae

Arcus venosi digita­les

Rete venosum dorsale manus 4495. [Rete dorsale digitorum manus]

V.v. intercapitulares

[Arcus venosus marginalis

Arcus venosus dorsa­lis manus

 1. cephalica pollicis
 2. V. salvatella] 2»')
 3. basilica 201)
 4. cephalica 201) [Ьгаchii]
 5. cephalica accessoria

[V. subcutanea antibrachii posterior

 1. basilica profunda]
 2. mediana cubiti

(V. mediana antibrachii)

Ладонные пястные в. в.

Ладонные в. в.

собственно пальцев Венозные пальцевые дугн Тыльная венозная сеть кнстн

[Тыльная сеть пальцев рукн]

Межголовчатые

в. в.

[Краевая венозная дуга Тыльная венозная дуга кн'стн

Наружная поверхностная вена большого пальца Спаснтельная

вена

Внутренняя noверхностная в. верхней конечностн

Наружная поверхностная в. верхней конечностн

Прнбавочная наружная певерхностная в. верхней конечностн [Тыльная подкожная вена предплечья

Глубокая внутренняя в. верхней конечностн]

Средннная поверхностная в. локтя

(Средннная поверхностная в. предплечья)

Далонныя далоньневыя вэны

Уласныя далонныя вэны пальцаў

Вэнныя дугі пяльцаў

Тыльная вэнная сетка ручыцы [Тыльная сетка пальцаў рук/]

Міжгалоўкавыя

вэны

[Краявая вэнная дуга

Тыльная вэнная

дуга ручагцы Прам^ньнічная взна адзінцд

Лакцявічная вэна мезянца—вэна ратавальніца] Павярхоўная лакцявгчная вэна

Павярхоўная праменьнічная вэна

Дадатковая павярхоўная праменьнічная в.

[Тыльная падскурная в. перадплечча Глыбокая лакцявгчная в.]

Сярэдзінная в. локця

(Сярэдзінная в. перадплечча

(V. mediana basilica) (Средннная внут(Сярэдзінная паренняя поверхвярхоўная лакностная в.) цяв/чная в)

(V. rhediana cephali(Средннная на(Сярэдзінная пра' са) ружная поверхменьнічная паностная в). вярхоўная »•)

 1. V. azygos 202)

V  . hemiazygos

V       . hemiazygos accessoria

V.v. oesophageae

V       .v. bronchiales pos­teriores

 1. V.v. intercostales
 2. dorsalis
 3. spinalis
 4. lumbalis ascendens

V.v. basivertebrales

 1. Plexus venosi verte­brales externi

Plexus venosi verte­brales anteriores

Plexus venosi verte­brales posteriores

Plexus venosi verte­brales interni

[Plexus venosi verteb­rarum interni ante­riores

 1. Plexus venosi verteb­rales interni poste­riores]

Sinus vertebrales lon­gitudinales

Непарная вена

Полунепарная в.

Прнбавочная полунепарная в.

В. в. пніцевода

Заднне бронхнальныее в. в.

Межреберные в. в.

Тыльная ветвь Ветвь от спннного мозга

Восходяіцая поясннчная вена

Вены тел позвонков

Наружные венозные позвоночные сплетення

Переднне венозные позвоночные сплетення

Заднне венозные позвоночные сплетення

Внутреннне венозйые позвоночные сплетення [Переднне в’нутреннне венозные позвоночные сплетення

Заднне внутреннйё венозные позвоночные сплетення]

Продольные позвоночные пазухн

Няпарная в.

Поўняпарная в.

Дадатковая поўняпарная 0'

Страваходныя взнЫ

Зоднія дыхнікоВЫЯ ВЭНЫ

Міжрабровыя вднЫ

Сьшнная галгна Сьшннамазговая гал/на

Узьнгмная паясьнгчная взна

Хрыбеткавыя взнЫ

Вонкавыя взнныя спляценьні хрЫ' бета^

Пярэднія вэнныя спляценьні хрЫ' бетак

Злднія вэнныя спляценьні хрь1' бетак

Унуграныя взн. ныя спляценьн' хрыбета^ [Пярэднія ўнуграныя вэннЫВ спляценьні хрь>' бетак

Заднія ўнуграныя вэнныя спляценьні хрЫ' бетаіч

Уздоўжныя хры. бегнічныя пазў*1

Retia venosa verteb­

Ведозные сетн

Вэнныя сеткі хры-

rarum

позвонков

бетак

V.v. intervertebrares

Межпозвоночные

Міжхрубеткавыя

 

в. в.

взны

[V.v. spinales]

[В. в. спннного

[Сьпгннамазговыя

4530. V.v. spinales externae

мозга]

вэны].

Переднне наруж-

Пярэднія вонка-

anteriores

ные в. в. спнн-

выя сьпгннамаз-

 

ного мозга

говыя взны

V.v. spinales externae

Заднне наружные

Зйднія вонкавыя

posteriores

в. в. спннного

сьпгннамазговыя

 

мозга

вэны.

V.v. spinales internae

Внутреннне в. в.

Унуграныя

 

спннного мозга

сьпгннамазго-

 

 

выя вэны

V. cava inferior

Ннжняя полая

Н/жняя полая

 

вена

вэна

Radices parietales

Прнстеночные корешкн

Сьцснныя каранг

4535. V.v. lumbales

Поясннчные в. в.

Паясьшчныя вэны

[R. posterior

[Тыльная ветвь

[Задняя галгна

R. spinalis]

Ветвь от спнн-

Сьпшнамазговая

ного мозга]

галг'на]

V. phrenica inferior

Ннжняя в. днаф-

Нгжняя перага-

 

рагмы

родачная взна

Radices viscerales

Корешкн от внут-

Унуграныя га-

 

ренностей

л/ны

4540V. spermatica [inter­

[Внутренняя] се-

[Унугранная] се-

na]

менная вена

мянная взна

V. testicularis

В. семенной же-

>7дравая вэна

 

лезы

 

Plexus pampiniformis

Гроздевндное

Вінаграднае спля-

 

сплетенне

ценьне

V. ovarica

Янчннковая в.

Яечнічная взна

[Plexus ovarii]

[Сплетенне янч-

[Я^чнічнае спля-

ннка]

ценьне]

4545. V.v. renales

Почечныя в. в.

Нырачныя вэны

V.v. suprarenales

Надпочечные в. в.

Наднырнічныя

 

 

вэны

V.v. hepaticae

Печеночные в. в.

Печанёвыя вэны

V. portae

Воротная вена

Варотная вена

[Sinus v. portae

[Пазуха ворот-

[Пазуха варотнае

ной в.                     вэны

 1. R. dexter
 2. sinister

V.v. portae accessoriae]

 1. coronaria ventri­culi
 2. mesenterica supe­rior
 3. V.v. intestinales
 4. ileocolica

V.v. colicae dextrae

 1. colica media

V.v. pancreatico-duodenales

 1. V.v. pancreaticae

V.v. duodenales

 1. gastroepiploica dextra

Правая ветвь Левая ветвь Прпбавочные воротные в. в.]

Венечная в. желудка

Верхняя брыжжеечная в.

Кншечные в. в. Подвздошноободочная в.

Правые ободочные вены

Средняя ободочная вена

Поджелудочнодвенадцатпперстные в. в.

Поджелудочные в. в.

Двенадцатнперстные в. в.

Правая желудочносальннковая

 1. mesenterica infe­rior
 2. haemorrhoidalis su­perior 4565. V. colica sinistra

V.v. sigmoideae

 1. lienalis

V.v. gastricae breves

 1. gastroepiploica si­nistra 4570. V. cystica
 2. umbilicalis

Ductus venosus (Arantii)

V.v. parumbilicales (Sappey)

B.

Ннжняя брыжжеечная в.

Верхняя прямокншечная в.

Левая ободочная вена

Вены S-образной крнвнзны Селезеночная вена Короткне желудочные в. в.

Левая желудочносальннковая в.

В. желчного пузыря

Пупочная вена

Венозный проток (Аранцня)

Околопупочные в. в. іСаппея)

Правая гал/на Левая галгна Дадатковыя варотныя взны)

Вянковая вэна страўніка

Верхняя аточынная в-

Кішочныя взны Падуздй/шнічнаабводнічная в-

Правыя абводнічныя вэнь>

Сярэдняя абводнічная взнз

Падстрдўнічнадванасткавыя в^нЫ

Падстряўнічныя взнь1

Дванасткавыя в^нЫ

Правая страўнічначапцовая в-

Н/жняя аточынная в.

Верхняя кутнічная в.

Левая абводнічная в.

Взны S-падобнае абводніцы Касовая вэна Кароткія страўнічныя взнЫ

Лгвая страўнічначапцовая в-

Жоўцяпухгрная в-

Пупковая в. Вэнны правод (Аранція)

Прыпупковая взны (CannW

 1. iliaca communis
 2. V. sacralis media

Обіцая подвздошная вена

Средняя крестцовая в.

Супольная падуздышная в.

Сярэдняя крыжовая в.

 1. hypogastrica

Подчревная в. Падчзраўная в.

 1. iliolumbalis

V.v. gluteae superioores

V.v. gluteae inferiores

 1. V.v. obturatoriae

V.v. sacrales laterales

Plexus

Plexus

Plexus

 1. Plexus

Plevus

sacralis ante­rior

haemorrhoidalis

vesicalis

pudendalis

uterovaginalis

 1. dorsalis penis
 2. dorsalis clitoridis

V.v. profundae penis

 1. V.v. profundae clito­ridis

V.v. uterinae

 1. haemorrhoidalis media

V.v. haemorrhoidales inferiores

V.v. scrotales poste­riores

Подвздошнопоясннчная в.

Верхнне ягодпчные в. в.

Ннжнне ягоднчные в. в.

Запнрательные в. в.

Боковые крестцовые в. в. Переднее крестцовое сплетенне

Сплетенне прямой кншкп Сплетенне мочевого пузыря

Срамное сплетенне

Маточновлагалтцное сплетенне

Тыльная в. полового члена Тыльная в. клнштора

Глубокне в. в.

члена Глубокне в. в. клнтора Маточные в. в. Средняя в. прямой кншкн

Ннжнне в. в. прямой клшкн

Заднне в. в. мо-

шонкн

Падузд&/шнапаясьнгчная в.

Верхнія крумянковыя вэны

Нгжнія крумянковыя вэны

Заслоначныя вэны

Бакавыя крыжо-

выя В5НЫ Пярэдняе крыжовае спляценьне

Кутнічнае спляцгньне

Мачапузбфнае спляценьне

Родавае, плоцьцевае спляценьне

Мпцічнапохвавае спляценьне

Ть/льная в. кораня

Тыльная в. ласкатня

Глыбокія взны

кораня Глыбокія взны

ласкатня Мацічныя взны Сярэдняя кугнічная в. Н/жнія кутнічныя вэны

Зпднія машоначныя вэны

 1. [V.v. labiales posterio­res
 2. pudenda interna

Plexus hypogastricus]

[Заднне в. в. боль[Заднія губпа/я шнх губ     вэны

Внутренняя срамУнутраная роданая в.         вая взн?

Подчервное сплеПадчэраўнае сплятенне]    ценьне]

 1. iliaca externa
 2. epigastrica inferior
 3. V. circumflexa ilium profunda
 4. femoralis

V.v. dorsales penis subcutaneae

V.v. scrotales anterio­res [V.v. labiales anterio­res] 4605. V.v. pudendae externae

 1. epigastrica su­perficialis
 2. saphena magna
 3. saphena accessoria

Наружная подвздошная в.

Ннжняя надчревняя вена Глубокая вена, окружаіогцая подздошную кость Бедренная вена Тыльные цодкожные в. в. полового члена Переднне в. в.

мошонкн [Переднне в. в. большнх губ] Наружные срамные в. в. Поверхностная надчревная в. Внутренняя подкожная в. ннжней конечностн Прнбавочная внутр. подкожн. в. ннжн. конечн.

 1. circumflexa ilium superficialis

4610і V.v. circumflexae femoris mediales

V.v. circumflexae femoris laterales

Поверхностная в., окружаюіцая подвздошную кость

Внутреннне в. в., окружаютне бедренную кость

Наружные в. в., окружаюіцме бедренную кость

Вонкавая падуздышная в.

Н/жняя надчзраўная в. Глыбокая абкр_ужная вэна падуздышша

Бядровая вэна

Тыльныя падскурныя вэны кораня

Пярдэнія машоначныя вэны

[Пярэднія губныя вэны]

Вонкавыя родавыя взнЫ

Павярхоўная надчзраўная взна

Прысярэдняя падску/рная вэна нагг

Дадатковая прьі' сярэдняя падскурная вэна наг^

Павярхоўная в. абкру/жніца падуздышша

Прысярэднія обкру'жныя взны бядр^

Бакавыя абкр.уЖ' ныя вэны бядр^

V.v. comitantes

V.v. profundae femoris

V.v. perforantes

 1. V. saphena parva
 2. femoropoplitea

V.v. peroneae

V.v. popliteae

V.v. tibiales posterio­res

 1. V.v. tibiales anterio­res

Rete venosum dorsa­le pedis

Arcus venosus dorsa­lis pedis

V.v. digitales commu­nes pedis

V.v. metatarseae dor­sales pedis

 1. V.v. intercapitulares

Rete venosum plantare

Arcus venosus plan­taris

V.v. metatarseae plantares

V.v. digitales pedis dorsales

 1. V.v. digitales planta­res

Сопутствуюіцне в. в.

Глубокне в. в.

бедра Прободаюгцне в.в.

Задняя подкожная в. голенн

Бедренноподколенная в.

Малоберцовые в. в.

Подколенные в. в.

Заднме большеберцовые в. в.

Переднне большеберцовые в.в.

Тыльная венозная сеть стопы Тыльная венозная дуга стопы Обшне пальцевые вены стопы

Тыльные плюсневые в. в. стопы

Межголовчатые в. в.

Венозная подошвенная сеть

Венозная подошвенная дуга

Подошвенные плюсневые вены

Тыльные пальцевые вены стопы Подошвенные пальцевые вены стопы

Спадарожныя вэны

Глыбокія взны бядра

Пранікальныя вэны

Задняя падскурная вэна галёнкі

Бядровападкаленачная в.

Малагалёначныя вэны

Падкаленачныя вэны

Заднія вял/кагалёначныя вэны

Пярэднія вял/кагалёначныя вэны

Тыльная вэнная сетка ступы

Тыльная вэнная дуг« ступы

Супольныя вэны ппльцаў нагг

Тыльныя заступачныя вэны нагг

Міжгалоўкавыя вэны

Вэнная падашвовая сётка Вэнная падашвовая дуга Падашвовыя заступачныя вэны Тб/льныя взны пальцаў нагі

Падашвовыя взны пальцаў

SYSTEMA LYMPHATI­CUM

ЛММФАТНЧЕСКАЯ CHCTEMA

ЛІМФАТЬ/ЧНАЯ СЫСТЭМА

Vasa lymphatica

Vasa lymphatica superficialia

Vasa lymphatica pro­funda 4635. Truncus jugularis

Truncus subclavius

Truncus bronchomediastinalis dexter

Ductus lymphaticus dexter

[Truncus mammarius]

 1. Ductus thoracicus Trunci lumbales

Truncus intestinalis

Cisterna chyli

[Rete lymphaticum dorsale pedis

 1. Rete lymphaticum plantare pedis

Rete lymphaticum malleolare mediale

Rete lymphaticum malleolare laterale

Vasa lymphatica extremitatis inferioris

Лнмфатнчеекне сосуды

Поверхностные лнмфатнческне сосуды

Глубокне лнмфатнческне сосуды

Яремный ствол Подключнчный ствол

Правый бронхнальномеднастннальный ствол

Правый лнмфатнческнй ствол [Ствол грудной железы]

Грудной проток Поясннчные стволы

Кшпечный ствол Прнемннк млечного сока

[Тыльная лнмфатнческая сеть стопы

Подошвенная лнмфатнческая сеть стопы

Лнмфатнческая сеть внутренней лодыжкн

Лнмфатнческая сеть наружной лодыжкн

Лнмфатнческне сосуды ннжней конечнос-

Лімфатачныя судзгны

Павярхоўныя лімфатычныя судзгны Глыбокія лімфатычныя судзгны

Ярэмны ствол Падраменьнічны ствол

Правы дыхніковаміжсьценны ствол Прявы лімфата/чны правод [Ствол малочнае залозы]

Грудны правод Паясьнгчныя праводы Кішочны ствол Зборня млечка

[Тб/льныя лімфатычная сетка

ступы Падашвовая лімфатычная сетка ступы Лімфатычная сетка прысярэдняе шчыкалаткі Лімфатычная сетка бакавое шчыкалаткі Лімфатычныя судз/ны н/жняе канцавгны

тн

Vasa lymphatica Лнмфатнческне Лімфатачныя abdominis сосуды брюшсудзгны жывата ной полостн

 1. Vasa lymphatica pe­nis

Vasa lymphatica scroti

Vasa lymphatica pudendi muliebris

Vasa lymphatica recti

Vasa lymphatica vesicae urinariae et prostatae

 1. Vasa lymphatica uteri et vaginae

Vasa lymphatica tes­tis, epididymidis, tunicarum vaginalium

Vasa lymphatica re­num

Vasa lymphatica suprarenalia

Vasa lymphatica et chylifera intestinorum

 1. Vasa lymphatica ventriculi

Vasa lymphatica lienis

Vasa lymphatica pancreatis

Vasa lymphatica hepatis

Лнмфатнческне сосуды полового члена

Лнмфатнческне сосуды мошонкн

Лнмфатмческне сосуды женскнх наружных половых частей

Лнмфатнческне сосуды прямой кншкн

Лнмфатнческне сосуды мочевого пузыря н предстательной железы

Лнмфатнческне сосуды маткн н влагалшца

Лнмфатнческне сосуды янчка, прндатка янчка, влагалнтных оболочек

Лнмфатнческне сосуды почек

Лнмфатнческне сосуды надпочечннков

Лнмфатнческне н млечные сосуды кмшок

Лнмфатнческне сосуды желудка

Лнмфатнческне сосуды селезенкн

Лнмфатмческне сосуды пожелудочной железы

Лнмфатнческне сосуды печенн

Лімфатычныя судзгны кораня

Лімфатычныя судзгны машонкі

Лімфатычныя судзгны жаночых вонкавых родавых частак

Лімфатычныя судзшы кутніцы

Лімфатмчныя судзшы мачавога пузыра і падкарэньніцы

Лімфатычныя судзгны мдціцы і похвы

Лімфатычныя судзгны ядра, над'ядрыка. похвавых павалокаў

Лімфатычныя судзшы нырак

Лімфатычныя судзгны наднырніцаў

Лімфатычныя і млечкавыя судзгны кішок

Лімфатбгчныя судзгны стрдўніка

Лімфат&гчныя судзгны кас«

Лімфатычныя судзгны падстраўніцы

Лімфатычныя судзгны печан£ў

Vasa lymphatica meЛнмфатнческне diastinalia anteriora сосуды переднего средостення 4665. Vasa lymphatica inМежреберные tercostalia лнмфатнческне сосуды

Vasa lymphatica pulЛнмфатнческне monum  сосуды легкнх

Vasa lymphatica corЛнмфатнческне dis          сосуды сердца

Vasa lymphatica Лнмфатнческнеoesophagea сосуды пшцевода

Vasa lymphatica thyЛнмфатнческне mi сосуды зобной железы 4670. Vasa lymphatica cavi Лнмфатнческне cranii сосуды полостн черепа

Vasa lymphatica Наружные лнмexterna cranii фатнческне coсуды черепа

Vasa lymphatica occiЗатылочные лнмpitalia фатнческне coсуды

Vasa lymphatica ternВнсочные лнмфаporalia тнческне coсуды

Vasa lymphatica faciЛнмфатнческне alia сосуды лнца 4675. Vasa lymphatica linЛнмфатнческне guae сосуды языка

Vasa lymphatica colli Лммфатнческне сосуды шен

Vasa lymphatica Наружные лнмexterna thoracis фатнческне coсуды грудной клеткн

Vasa lymphatica braЛнмфатнческне chii] сосуды плеча]

Noduli lymphatic! Лнмфатнческне узелкн

 1. Noduli lymphatici soОтдельныелнмфаlitarii тнческне узелкн

Лімфатйчныя судзгны пярэдняга міжсьценьня

Міжрабровыя лімфатмчныя судзшы

Лімфатбічныя судзгны лёгкіх

Лімфать/чныя судзгны сзрца

Лімфатычныя судзгны страваходу

Лімфатычныя судзгны в/лавіцы

Лімфатычныя судзгны поласьці чзрапу Вонкавыя лімфатычныя судзгны чэрапу

Патылічныя лімфатычныя судзг'ны

Скроневыя лімфатычныя судзіны

Лімфат&гчныя судзгны тв«рУ

Лімфатб/чныя судзіны языкЛ

Лімфатачныя судзгны

Вонкавыя лімфатычныя судзгньі грудз^ў

Лімфатычныя судзгны плячді

Лімфатычныя вузьлікі

Асобныя лімфатмчныя ву'злі«1

Noduli lymphatici   Пейеровы желеСабраныя лімфа-

aggregati знстые бляшкн тычныя ву/зьлікі

Lymphoglandulae

Лнмфатнческне Лгмфазалозы

железы

Vasa afferentia

Vasa efferentia

 1. Substantia corticallis

Substantia medullaris

Hilus

[Fasciculi medulläres]

Lymphoglandulae

occipitales

 1. Lymphoglandulae auriculares posteri­

ores

Lymphoglandulae auriculares anterio­

res

Lymphoglandulae parotideae

Lmgl-ae submaxilares

[Lmgl-ae buccinatoriae

 1. Lmgl-ae submentales]

Lmgl-ae faciales profundae

Lmgl-ae linguales

Lmgl-ae cervicales superficiales

Lmgl-ae cervicales profundae superiores

Прнносяіцне coсуды

Выносяш.не co-

суды Корковое веіце-

ство Мозговое вегце-

ство Вырезка, ворота [Мозговые пучкн] Затылочные лнмфатнческне железы

Заднне ушные лнмфатнческне железы

Переднне ушные лнмфатнческне железы

Околоушные лнмфатнческне железы

Подчелюстные лнмфатнческне железы

[Шечные лнмф. жел.

Подбородочные лнмф. ж.]

Глубокне лнцевые лнмфатнческне железы

Лнмфатнческне железы языка

Поверхностные шейные лнмфатнческне железы

Верхнне глубокне шейные лнмфатнческнежелезы

Прыносныя судзгны

Выносныя судзгны

Коркавая матзрыя

Мазговая матэрыя

Вароты [Мазговыя пучкг] Патылічныя лгмфазалозы

Заднія вушныя лшфазалозы

Пярэднія вушныя лгмфазалозы

Прыв_ушныя лгмфазалозы

Падскгвічныя л/мфазалозы

[Шчочныя лгмфазалозы

Падбародачныя лгмфазалозы]

Глыбокія твярныя лшфазалозы

Язычныя лгмфазалозы

Павярхоўныя шыйныя лімфазалозы

Вгрхнія глыбокія лгмфазалозы шыі

 1. Lmgl-ae cervicales profundae inferiores

Ннжнне глубокне шейные лнмфатнческне желе-

Ніжнія глыбокія лгмфазалозы шыі

Lmgl-ae axillares

Lgl-ae subscapulares

Lgl-ae pectorales

[Lgl-ae infraclaviculares]

 1. Lgl-ae cubitales superficiaies

Lgl-ae cubitales pro­fundae

[Lymphoglandula antibrachii

Arcus lymphaticus manus]

Lgl-ae sternales

 1. Lgl-ae mediastinales anteriores

Lgl-ae mediastinales posteriores

Lgl-ae intercostales

[Lgl-ae pulmonales]

зы Лммфатнческне железы подкрыльцовой впаднны Подлопаточные лнмфатнческне железы Грудные лнмфатнческне желе-

зы [Подключнчные лнмфатнческне железы] Поверхностные локтевые лнмфатпческне железы Глубокне локтевые лнмфатнческне железы [Лнмфатнческая железа предплечья Лнмфатнческая дуга кнстм рукн] Грудннные лнмфатнческне железы

Лнмфатнческне железы переднего средостення

Лнмфатнческне железы заднего средостення Межреберные лнмфатнческне железы [Легочные лнмфатнческне железы]

Пахавыя лгмфазалозы

Падлапотачныя лгмфазалозы

Грудныя лгмфазалозы

[Падраменьнічныя лгмфазалозы]

Павярхоўныя локцевыя лг'мфазалозы

Глыбокія локцевыя лгмфазалозы

[Лгмфазалоза прадплечча

Лімфатычная дуг« ручыцы]

Грудзгнныя лг'мфазалозы

Пярэднія міжсьценныя лгмфазалозы

Заднія міжсьценныя лгмфазалозы

Міжрабровыя лгмфазалозы

[Л^гачныя лгмфазалозы]

Lgl-ae bronchiales

 1. Lgl-ae tracheales

[Lgl-ae cardiacae]

Lgl-ae iliacae

Lgl-ae lumbales

Lgl-ae coeliacae

 1. Lgl-ae gastricae superiores

Lgl-ae gastricae infe­riores

Lgl-ae hepaticae

Lgl-ae pancreaticolienales

[Lgl-ae gastroepiploicae]

 1. Lgl-ae mesentericae

Lgl-ae mesocolicae

Lgl-ae hypogastricae

Lgl-ae sacrales

Бронхнальные лнмфатнческне железы

Трахеальные лнмфатнческне железы [Лнмфатнческне железы входа в желудок]

Подвздошные лнмфатнческне железы

Поясннчные лнмфатнческне железы

Чревные лнмфатнческнежелезы

Верхнне желудочные лнмфатнческне железы

Ннжнне желудочные' лнмфатнческне железы

Печеночные лнмфатлческне железы

Поджелудочноселезеночные лнмфатнческне железы [Желудочносальнлковые лнмфатнческне железы]

Брыжжеечные лнмфатнческне железы

Лнфматнческне железы брыжжейкн ободочной кншкн

Подчервные лнмфатнческне железы

Крестцовые лнмфатнческ.железы

Дыхніковыя лгмфалозы

Дыхнічныя лгмфазалозы

[Прыстраўнічныя лшфазалозы]

Падуздышныя лгмфазалозы

Паясьнгчныя лгмфазалозы

Чэраўныя л/мфазалозы

Верхнія стрпўнічныя лшфазалозы

Нгжнія страўнічныя лг'мфазалозы

Печанёвыя лг'мфазалозы

Падстраўнічнакасовыя лгмфазалозы

[Страўнічначапцовыя лгмфазалозы]

Чапцовыя лгмфазалозы

Лімфазалозы абводнічнае аточыны

Падчэраўныя лгмфазалозы

Крыжовыя л/мфазалозы

[Lgl-ae rectales

[Лнфматнческне

[Кутнічныя лім-

 

железы прямой кншкн

фазалозы

4730. Lgl-ae vesicales late­rales

Боковые лнмфатнческне железы мочевого пузыря

Бакавь/я мачапузь/рныя лшфазалозы

Lgl-ae vesicales ante­riores

Переднне лнмфатнческне железы мочевого пузыря

Пярэднія мачапузмрныя л/'мфазалозы

Lgl-ae epigastricae inferiores]

Ннжнне надчервные лнмфатнческне железы]

Нг’жнія надчзраўныя лгмфазалозы]

Lgl-ae epigastricae

Надчревные лнмфатнческне железы

Надчэраўныя лгмфазалозы

Lgl-ae inguinales

Паховые лнмфатнческне железы

Пахвгнныя лгмфазалозы

4735. Lgl-ae subinguinales superficiales

Поверхностные подпаховые лнмфатнческне железы

Павярхоўныя падпахв/нныя лгмфазалозы

Lgl-ae subinguinales profundae

Глубокне подпаховые лнмфатнческне железы

Глыбокія падпахвшныя лгмфазалозы

Lgl-ae popliteae

Подколенные лнмфатнческне железы

Падкаленныя л/мфазалозы

Lgl-a tibialis anteri­

or

Передняя большеберцовая лнмфатнческая железа

Пярэдняя вял/кагал^начная лгмфазалоза

Plexus lymphatic!

Лнмфатнческне сплетенмя

Лімфатбічныя спляценьні

4740. Plexus jugularis

Яремное сплетенне

Ярэмнае спляценьне

Plexus axillaris

Подкрыльцовое

сплетенне

Пахавае спляценьне

Plexus mammarius

Сплетенне молочной железы

Спляценьне малочнае залозы

Plexus lumbalis

Поясннчное сплетенне

Паясьшчнае спляц^ньне

Plexus aorticus

 1. Plexus sacralis medius Plexus hypogastricus

Plexus coeliacus

Plexus iliacus externus

Plevus inguinalis

Аортальное сплеАортальнае сплятенне        ценьне

Среднее крестцоСярздняе крыжовое сплетенне вае спляценьне

Подчревное сплеПадчэраўнае тенне  спляценьне

Чревное сплетеЧэраўнае сплянне       ценьне

Наружное подВонкавае падузвздошное дышнае сплясплетенне                                         ценьне

Паховое сплетеПахвіннае сплянне      ценьне

У в a г і.

97)    Orbis, is—круг, сусьвет. Orbiculus, і—кружок.

98)    Sphincter-is, m. [ö        (3?Tfw—душу, цісну, даў-

лю)—тое, што здаўлівае, заціскае, обвязвае]—ц., якая звужае выхады і гэтым запірае іх. Па укр. „зашморгач“ (м‘ясень), па пол. „zwierajqcy“ (mi^sien), ням. „Schliessmuskel“ (замыкальная ц.).

99)    Tendo, tetendi, tensum, tendere (3)=rs>.va>—цягнуць, нацягаць, напружаць; 6                                    vs5pov=tendo=chorda=

nervus—былі поўнымі сынонімамі ў анатоміі дзеля азначэньня нэрваў, сухажылаў, судзінаў. У народнай мове—у нас таксама, як і ў іншых народаў, —-усе гэта мяшаецца разам пад назваю „жыла“. У некаторых толькі мяйсцох адрозьніваюцца „сухія жылы“ ад іншых.

100)  Aponeurosis-eos, f. ітоугбршзі; (і-б—ад, раз, з; тб vsöpov—жыла, сухажыла)] Плоская і шырокая сухажыла, сухажыльнае распластаньне, апонэўроз.

101)  Meso-tenon [meso=ix?öo;—пасярод, паміж; у складаных выразах азначае сэрозную балону, якая абкружае нутро; 6 Tsv<o’>-ov:o?=tendo].

102)  Vinculum, і—усё тое, чым што-небудзь зьвязваецца: тасемка, стужка, вяроўка, павязка, перавязь, вяз, кайданы, путы і г. д.

103)  Perimisium і, п. [регі=-гр(=пры, вакол; ö — Цягліца]—абалона вакол цягліцы, пол. omi^sna.

104)  Extendo, nsi, nsum, ndere (3)—даслоўна азначае „выцягваць“, „расцягваць“. Калі гавораць назву цягліцы па лаціне, дык часта самае слова „musculus“ апускаюць і гавораць проста „pronator“, „supinator“ і г. д. Бяручы гэта пад увагу, і па-беларуску даецца тут назва дзейнасьці цягліцы таксама ў форме назоўніка.

105)   Roto, are (1)—кружыць навокал.

106)   Prono, are (1)—згібаць наперад, паварочваць наперад, Па-пол. m. pronator=m. zwracajqcy.

107)  Supino, are (1)—загнуць назад, палажыць на сьпіну тварам уверх. М. m. supinatores паварочваюць руку далоняй уверх. Пол.—т. odwracajqcy, ням.—М. Auswärtsdreher.

108)  Comprimo, pressi, pressum, ere (3)—сьціскаць, ціснуць. Deprimo (3)—зьніжаць, паніжаць, прыгнятаць.

109)   Serra-ae—пілка. Serratus—даслоўна „падобны да пілы“, „пілкаваты“. М. serratus мае падабенства да пілы па сваіх зубцох. Назва „зубчасты“—больш гладкая і таксама перадае падабенства да (зубцоў) пілы.

110)   Splenium—і, n. [w owkigvwv]. Пад гэтым выразам разумелася: 1) палатно, зложанае ў некалькі столак, якое накладалася на раны, пляйстар; 2) пляйстаркі рознае формы (падоўжныя, серпаватыя, зоркаватыя), якія налепліваліся старадаўнімі модніцамі на твар „дзеля хараства“; 3) расьліна, апісаная Плініем, якая называлася станожнікам і служыла да лячэньня хваробаў касы [splen=3-Z-(v] М. splenius названы так дзеля таго, што будучы тонкім і шырокім, ён да пэўнае ступені падобны да пляйстару, так што m. splenius можна было бы даслоўна перадаць тэрмінам: „пляйстраватая цягліца“.

Ill)       Spina-ae, f. [7( äzavlla—цернь, восьць, шчаціна, хрыбетніца (caput spina excidit, quae XXIV vertebris constat. Celsus), грэбень]. M. spinalis—ц. паміж восьцямі альбо васьцяватымі адросткамі хрыбетак, не „васьцяватая“, бо назва т. spinalis дадзена не дзеля падобнасьці, а дзеля прыналежнасьці.

112)   Multifidus-a-um. [multum—multo=multi—шмат, fidus—падзелены].

113)   Procerus-a-um—высокі, доўгі. М. procerus—сярэдняя частка лобнае ц., якая прымацована да носавых касьцей, моршчыць скуру пераносься. Рас. „мышца гордецов“, укр. „мускул гордун“—стаіць у звязку з дзейнасьцю m. procerus.

114)   М. caninus адцягвае кут роту ўверх і дзейнічае пры вышчараньні зубоў, асабліва паказвае dentes canini— іклы.

115)   Platysma-atis, n. [tö sÄa-wjia (-латб;—шырокі)—шырокі кавалак палатна, нашмараваны на палатне пляйстар (Гален). У анатомію выраз гэты ўведзены Фальлёпіем, запазычаючы яго ад Орыбазія: haec musculosa pars, clarioris doctrinae causa, a nobis -Xd-uay-a (musculosa dilatatio s. expansio) vocabitur. Санторыні злучыў два выразы ў адзін і стварыў назву platysma myoides. Адгэтуль выцякае, што больш даслоўна platysma myoides трэба было-б перадаць па-беларуску тэрмінам: „пляйстраватая пягліца“.

116)            Quadri-4, geminus, і—блізьняк.

117)   Scalenus-a-um [зхаЦж—1° кульгавы, няўстойчывы, няроўны, нягладкі, гарбаты, крывы; 2° у навуцы лічбаў— няпарны; 3°у гэамэтрыі Tpqovov axaXvjvov—нераўнабокі трыкутнік (усе тры стараны розныя), Tprpvov ізо-Хгйрб;—роўнабокі трыкутнік (усе 3 стараны аднакавыя), -^т                 —роўна-

плечны трыкутнік (2 стараны роўныя); 4° у даўнейшай анатоміі »лг? azaZTjvo;—крывая жыла (Гіпакрат).

У сучаснай анатоміі Riolan лічыў цягліцы, якія пачынаюцца ад папярочных адросткаў шыйных хрыбетак і прымацоўваюцца да 1—2 рэбраў, за адну цягліцу і даў ёй назву scalenus з прычыны яе нераўнабочнасьці. Scalenus perforatur, ut venis, arteriis et nervis, in brachium distribuendis viam praebeat (Riolan). Таксама Morgagni i Winslow лічылі тры цяперашнія m. m. scaleni толькі часткамі: portio anterior, media et posterior scaleni. У другіх анатамаў сустракаюцца розныя іншыя іх назвы, як—ungleich dreiseitige Muskeln (Sömmering)—назва якая да паасобна ўзятых цягліцаў не падходзіць; Rippenheber (Meckel)—назва, якая можа даць повад да зьмяшэньня з levatores costarum; les muscles tracheo-costales (Dumas), les muscles costo-tracheliens (Chaussier) i r. д.

У цяперашніх нямецкіх падручніках m. m. scaleni na нямецку перадаюцца, як Rippenhalter.

Прынятае цяпер у анатоміі разьдзяленьне ранейшага аднаго m. scalenus на тры самастойныя і названьне кожнага з іх m. scalenus, як выцякае з вышэйзазначнага, зьяўляецца непаразуменьнем, бо назва scalenus па свайму значэньню ня можа быць аднесена ні да аднаго з іх. Расійская назва „лестннчная мышца“, украннская „драбннчастнй мускул“, нямецкая—Rippenhalter—не перакладаюць тэрміну scalenus, a зьяўляюцца самастойнымі назвамі, угрунтаванымі на асобных поглядах. Бяручы пад увагу, што мейсцы прымацаваньня сходавых цягліцаў сапраўды спушчаюцца па рэбрах як сходы, пабеларуску таксама прапануецца назва „сходавыя цягліцы“. Як відаць з вышэйшага, гэтая назва не адпавядае лацінскай. Палаціне „сходавы“—„scalaris“.

118)   Diaphragma—atis, n. [xo otTOpa-pw (otaepa7vup.i=2tа^ряззш—разьдзяляю, перагароджваю)—перагародка, septum], Грэкі разумелі пад гэтаю назваю кожную перегародку, ня толькі грудзежыватовую, але : mediastinum, falx cerebri, membrana tympani, septum nasi, septum cordis, septum pellucidum i palatum.

У сучаснай анатоміі ўжываньне назвы „дыяфрагма“ больш абмежаванае, але ўсё-ж такі не абмяжоўваецца адною толькі грудзежыватоваю перагародкаю. Так напрыклад, сустракаюцца выразы: diaphragma urogenitale, diaphragma iridis i r. д. Як выходзіць na сэнсу слова, дыяфрагма азначае проста ўсякую перагародку.

119)   Inscriptio-onis, f. (in-y; scribo, ere, 3—пісаць; inscribo, ere, 3—упісваць, надпісваць, рабіць надпіс).

120)   Cremaster-eris, m. [о хрг'іазт^р-^ро;—вешалка, насіла, гак: усё, на чым павешана што-небудзь іншае; храр-ію—

вешаю, трымаю ў напружнасьці (увагу, цікавасьць)]. Па польску m. cremaster передаецца mi^sien nosidlowy.

121)            Fundiformis-is-e [funda, ae=i      —прашча, спа-

чатку палка з расчэпленым кацом, а потым тасьма, зложаная ўдвая, служыўшыя дзеля кіданьня каменьняў на больш далёкія адлегласьці, чым проста з рукі. Forma-ae—постаць].

122)   Epigastricus, a, um. [epi—над, gaster—жывот, чэрава, gastricus—жыватовы, чэраўны].

123)   Lacertus-i, m. [lacerta—яшчарка; рыба]. Lacertus азначала спачатку: 1° усю верхнюю канцавіну: lacertos circum colla implicare (OV), lacertis colla innectare; 2° толькі плечавую частку рукі: lacertus est pars brachii musculosa ab humero ad cubitum; 3° цягліцу наогул: exercitatio lacertos exprimit; 4n y пераносным значэньні—„сіла“: aptare lacertos. У далейшым назваю lacertus азначалі толькі цягліцы, падобныя да рыбы, а асабліва дзьвёхгалоўчатую пляча; а нарэшце—толькі валакністую тасьму, якая ідзе ад сухажылы гэтае цягліцы да пялёньніцы прадплечча і шырокую сухажылу простае бакавое цягліцы вока: lacertus m-li recti (oculis) lateralis.

124)   Psoas [vj ббя. Genit. бба;. Nom. plur. ai ббаі. Acc. plur. тас ббас] Гіппократ называў                                як паясніцу ў сэнсе

ваколіцы, дзялянкі, так і паясьнічныя цягліцы. Гален называў гэтым выразам паясьнічныя цягліцы. Riolan, ужываючы Галенаўскае азначэньне, зьмяніў яго на psoas, што можа зьяўляцца альбо родным склонам адзіночнага ліку, альбо вінавальным множнага ліку. Гэтая абмылка аднак утрымалася без папраўкі і дагэтуль.

125)   Glutaeus-a-um |ö і'імп^л-(мг.а—крумянкі (Гомэр), •ykwtoc—куляватыя, круглыя адросткі і галоўкі касьцей (Гіпократ)].

126)   Sartorius-a-um [sartor, ris—кравец]. Назва нададзена Сьпігэліем, выходзячы з няправільнага погляду на дзейнасьць цягліцы.

127)   Soleus-a-um. Ambroise Pare у 1549 годзе назваў глыбейшую цягліцу лыткі le solaire, a Winslow паправіў на soleaire, што найлепш выводзіцца ад французкага слова 1а sole—камбала, плоская рыба. Riolan утварыў лацінскую назву soleus, што таксама з розных значэньняў слова solea найлепей выводзіцца ад solea—камбала.

128)   У першым выпуску было прынята: viscera—вантробы, пры чым было зазначана, што слова „вантробы“ на Беларусі ня мае аднастайнага ўжываньня. У адных мяйсцох вантробамі называюць толькі печані, у другіх гэтая назва пашыраецца на ўсе viscera. Цяпер Гал. тэрм. камісія пастанавіла прыняць, як больш бясспрэчнае, слова „нутры“, якое

таксама ўжываецца ў народзе і, паміж іншым, сустракаецца і ў Драздовіча (рукапісны збор тэрмінаў).

129)   „Apparatus digestorius“ па-рас. перадаецца словамі „пнш,еварнтельный аппарат“, па-пол. „przyrzqd trawieniowy“, па-укр. „апарат жнвленьня“, але „tubus digestorius“—як „травна труба“. Па-беларуску расійскае „пераварнвать пнгцу“ перадаецца словам „травіць“ (Насовіч, стар, 638). Адгэтуль „apparatus digestorius“—„апарат траўленьня“, „переварнть“—„стравіць“, „ператравіць“, што для людзей прывычных да расійскае мовы, а няпрывычных да беларускае, гучыць дзівацка,—тым ня менш, зусім згодна з народнаю беларускаю моваю.

130)   Urogenitalis-is-e [uron ад тб oupov—мача. У сучасны момант uron асобна ня ўжываецца, а толькі ў складаных назвах, як uro=]. Genitalis ад geno=gigno-genui-genitum-gignere, 3 pppojiai)—раджаць, пладзіць. Genitalis—родавы, плодны, ураджайны, прыраджоны, свойскі. У слоўніку Ластоўскага „пол“ перадаецца словам „плоць“.

131)   Albugineus a um. [albugo = Zsuzsa— бяльмо на воку, белая пляма; апрача таго albugo—бялок яйка. (Кронеберг, 24)].

132)   Adventitius-a-um [advenio, 4—прыйсьці, прыбыць, прыехаць, здарыцца]—прышлы, чужы, выпадковы, даданы.

133)            Mucus-i, m. [mugo=mungo-xi-ctum-ere, 3 = р.бааю=

—сморкацца; 6              —соплі, сьлізь]. Mucosus адзна-

чае, як „сьлізявы“, „сьлізісты“, так і тое, што адносіцца да tunica mucosa. Каб адцяніць апошняе значэньне па-беларуску—зьявілася неабходным, каб tunica mucosa перадавалася адным словам.

134)   Serum—і, п—сыроватка. Tunica serosa—сыроватачная ці сыроватная павалока. Каб падобна да „сьлізьніцы“ перадаць гэта адным словам. Проэктаваліся розныя адмены: „сыроватачніца“, „сыроватніца“, „сыравіца“, але пераважыла »сэроза“, хоць адносна гэтага адзінства поглядаў няма.

135)   Evehens-ntis. Apertus-a-um. |Eveho хі ctum-ehere, 3—вывозіць. Aperio-rui-rtum-ire, 4—адчыняць].

136)   Deciduus-a-um [decido-cidi-dere, 3 (de i cado)—naДаць, адпадаць]. Нятрывалы, часовы, адпадны.

137)            Гл. увагу 75.

138)            Masticatorius-a-um [mastico-are=paaT<Zu>—грызу, жую].

139)   Eburneus-a-um [ebur-oris, n.—сланёвая косьць]. Sub­stantia eburnea зубу названа так у выніку параўнаньня яе па Цьвёрдасьці да сланёвае косьці, асноўная матэрыя зубу. Папольск. z^bina, па-укр. „зубовнна“.

140)   Adamantinus-a-um [adamas-antis, m.—дыямэнт]. ДыяМэнтавы, моцны, цьвёрды, незмардованы, непераможны, незь-

нішчальны. Substantia adamantina названа так дзеля свае выключнае цьвёрдасьці. Бяручы пад увагу, што яна, як паліва на гліняным судзіньні, абкружае зуб, прапанавалася назваць яе „зубная паліва“,—тым больш, што і па-украінску прынята „полнва“. Аднак Гал. тэрм, камісія адхіліла назву „зубная паліва“ і зацьвердзіла „зубная эмаль“. Vitreus-a-um— шкляны. „Subst. vitrea s. adamantina“ па-польску „szkliwo“.

141)   Тут магчымы два погляды: як высьцілка місачнае ямкі касьці—гэта накосьніца, як абкружэньне зубу—гэта назубніца (аналёгічна да накосьніцы).

142)   Mola-ae, f.=^ рбХт)—млын, жорны. Dentes molares літаральна—„жорнавыя зубы“, але пасколькі ёсьць народная беларуская назва, перакладу ня робіцца.

143)   Genion ужываецца толькі ў складаных выразах. [vj 7svu?-oo;=r( -yevsi«c-a6o? (Homer)—барада, бародка, валасы на барадзе, вастрыё мяча, сякеры. Glossa, ае—язык].

144)   Uvula-ae, f. Зьмяншэньне, якого ня было ў старалацінскай мове, ад uva вінаградная ягада, утворана Veslingius'aM у 1695 г. Celsus ужываў толькі uva, як даслоўны пераклад Арыстотэлеўскае назвы отаойЬр

145)             Ceras-atis, п. [to хгра;-ато<-—рог],

146)   Mylo [vj рбЦ—млын, жорны, жавала] ужываецпа толькі ў складаных словах і азначае датычнасьць да ніжняе сківіцы.

147)   Cardialis-is-e ад cardia-ae, f.—перадстраўнік, уваход у страўнік. Выраз cardia ня быў у старалацінскай мове і быў перанесены з грэцкае мовы, [vj xapSia], у якой адзначаў сэрца, перадстраўнік, корань расьлін і дрэў.

148)   Ventriculus-i, m.—сучасная асноўная назва страўніка, зьменшана ад venter-tris, m.—бруха, жывот. Gaster-tris, f [•ij уаатт(р]—бруха. Гален азначаў назваю gaster і брух, і страўнік. Арыстотэль называў -rj уаа-^р яшчэ і маціцу. Stomachus-i> m. [6 ото|ла'/ос] у старадаўнай анатоміі азначаў страваходТолькі ў будзённай мове і практыкуючымі дактарамі адносіўся да страўніка (remedia stomachica). Гіпакрат утварыў гэтае слова ад to отбра—вусны, уваход і /гш-лію. Арыстотэль назваў стравоход 6 оіабсра-р';, але яго назва ў старадаўнай анатоміі не прынялася, і толькі пасьля Вэзалія выцясьніла stomachus на азначэньне страваходу.

У беларускай народнай мове на азначэньне страўніка ёсьць слова „кіндзюк“, але яно ня ўсюды вядома і ў адных мяйсцох адзначае страўнік, а ў другіх тоўстыя кішкі (Насов., 229) ды і пахаджэньне яго цёмнае. У зьвязку з гэтым прапануецца новатвор „страўнік“ ад „страва“—ежа, „стравіць“-' пераварыць ежу.

У сучаснай анатоміі ventriculus адзначае ня толькі страў'

нік, але мы маем таксама ventriculus cordis, ventriculus ce­rebri, ventriculus laryngis. Бяручы пад увагу, што асноўнае значэньне ventriculus—страўнік, у пералічаных іншых выпадках ужываньня назвы ventriculus, даючы беларускія назвы, прыходзіцца таксама захаваць сувязь іх з страўнікам. А дзеля таго, што V. cordis, v. cerebri, v. laryngis yce меншыя, чым сапраўдны страўнік,—прапануеццаўжыць памяншэньне: „страўнічок". Спачатку яно дзіўна: „мазговы страўнічок“, але палаціне, парасійску і паўкраінску таксама такая сувязь ёсьць: желудочек мозга, шлуночок мозка.

149)   Pylorus-i, m [6 тАшрб:; (т, kuXt;—вароты, öpäo>=6pü>— глядзець—той, што глядзіць на вароты, даглядае вароты, прыдзьвернік]. Гален называў пілёрычную частку страўніка іі a-öv6t7];=angustia—звужэньне, цясьніна, а дзейнасьць выказаў вобразным параўнаньнем з роляй прыдзьверніка: „Velut janitor пйХшрс; quispiam justus, nulli ante quam in chylum reductum sit et concoctum, transitum ад intestina concedens“. Гэтае параўнаньне выдалася пазьнейшым анатамам настолькі трапным, што выцясьніла галенаўскую назву, і нават лацінскі пераклад (hostiarius=ostiarius=janitor) ня мог утрымацца.

150)   Chylus-i, m. [ö/uX6;—жыжка, сок]. Гален разумеў пад гэтаю назваю згушчаны сок расьлін і жывёлаў. Руфус (Rufus Ephesius) ужываў выразы chylus і chymus, як адназначныя, і наогул chylusichymus блуталіся. У сучасным значэньні слова chylus першы раз ужыў Joh. Walacus у 1641 г. У расійскай, польскай і ўкраінскай тэрміналёгіі хілёзная жыжка называецца па яе падабенству з малаком (млечный сок, mleczko, молочнна). Падобная-ж назва прапануецца і пабеларуску.

151)   Chymus-i, m. [ö /upo;]—жыжка, сок расьлінаў і жывёлаў і нават кроў, якая лічылася сокам (адгэтуль і выраз т, гхуйрійок;—ecchymosis sugillatio), страўнічны сок, chylus, кал, смак. У сучасным разуменьні ежнае кашкі, якая знайходзіцца ў страўніку, выраз chymus першы раз быў ужыты ў 1753 г. Cartheuser’aM. Тагды-жа быў утвораны выраз chymificatio, з грэцкага yopZ; і лацінскага facere.

152)   Duodenum-i, п. Разумеецца intestinum duodenum, таксама як intestinum coecum, intestinum rectum i г. д. Дзеля таго, што галоўнае значэньне дзеля адрозьніваньня маюць словы: duodenum, coecum, rectum і г. д., дзеля скарачэньня часу і мейсца памянёныя часткі кішок звычайна называюцца проста: duodenum, coecum, rectum і г. д. Такім чынам duodenum, coecum і інш. прыметнікі набіраюць значэньня як бы назоўнікаў. Таму ёсьць падстава перадаваць іх у нацыянальнай тэрміналёгіі адным назоўнікам

як гэта зроблена ў польскай тэрміналёгіі і часткова ў украінскай.

Што да самае назвы duodenum, дык тэрмін гэты быў уведзены арабістам Gerard’aM як пераклад назвы ошогхаоахтйXov (дванадцаціпалая), якую ўжываў Herophylus. Гален называў дванастку адросткам страўніка: ventriculi processum (ax^ustv) Herophylus dodecadactylon vocat, a duodecim digitorum longitudine nomen ipse imponens (Galen). Дзеля таго, што нельга сказаць, каб duodenum ва ўсіх людзей мела аднакавую мерку (12 пальцаў),—розныя анатомы прапанавалі даць іншыя назвы, напр. Luschka прапанаваў назву intestinum рапcreaticum, Hyrtl—Gallendarm і г. д.

153)            Jejunus-a-um   i ггр-Д-іоо; (vvj-не, ззІНш-ем)—•

той, што нашча; той, што нічога няеў]. Nf(a-ic (sv-spov)=jeju­num (intestinum): quia ubique est vacuum. (Galen). Папольску: pustnica.

154)             ileus-a-um. ileus=ö     (ад гікеш—скручваю)

у Гіпократа і Галена азначае volvulus—заварат кішок. Дзеля гэтага польская назва int. ileum — kr^tnica. Расійская назва (подвздошная кншка) і ўкраінская (клубова кншка) нязгодны з лацінскаю назваю, бо os ilium, а не ileum. Тым ня менш і ў беларускім праэкце тэрміналёгіі робіцца адступленьне ад лацінскага тэксту. Падуздышша=^іо іііаса.

155)   Coecus-a-um [xuaXov avrspov (zu»Xö;=coecus—сьляпы). Galen]. Адносна coecum i rectum было шмат спрэчак. Паўкраінску int. rectum—кутннця, a папольску kqtnica—int. coecum. Пабеларуску, як выявілася з запытаньняў, зьвергнутых да шмат якіх асобаў, у адных мяйсцох (пераважна на Захадзе) кутніраю называюць сьляпую кішку, у другіх (пераважна на Усходзе)—простую кішку. Апошняе тлумачэньне пераважыла, паміж іншым, яшчэ дзеля выгоднасьці перакладу складаных назваў, як plica vesicorectalis, rectouterina і г. д.

156)   Colon-i, n. [to xüXov ад хшХбш—кручу, зьмяншаю, стрымліваю, перашкаджаю]. Адгэтуль такія тлумачэньні тэрміну „colon“: a retardando dictum, scilicet in eo excrementa alvi removentur (Spiegelius); quod in se ipsum contorquaretur (Absyrtus). Беларуская назва прапануецца, аднак, па ўзору польскае, расійскае, украінскае (okr^inica, ободова кмшка).

157)   Rectus-a-um—-npocTbi. У чалавека int. rectum ня вельмі простая кішка і, фактычна такое назвы не заслугоўвае. Справа тлумачыцца так, што Гален, які даў гэтую назву, не дасьледваў чалавечых целаў, а грунтаваўся на досьледах над жывёламі, у якіх int. rectum мае прасьцейшы кірунак, чым у чалавека. Гл. яшчэ ўвагу 155.

158)            Pancreas-atis, п. [ тб кагхраа^-а-о; (Гален, Арысто-

тэль). Ilav—увесь, тб мгаі-ігк—мяса]. Галенава назва pancreas, напэўна, не адносіцца да падстраўніцы, але да перадаортальных лімфазалозаў, якія ў мясаедных жывёлаў асабліва добра вызначаны. 3 гэтага комплексу залозаў выдзяліў і апісаў pancreas Вэзалі (Vesalius'. Такім чынам назва pancreas у наіпыя часы зусім не падходзіць. На Беларусі ў некаторых мяйсцох pancreas называецца касіца, a lien—каса.

159)   Thyreoideus-a-um [ІЬргогібт(; (ö (Ьргб;—чатырохкантовы грэцкі шчыт, 'б гйос—постаць)—той, што падобен да чатырохкантовага урэцкага шчыту]. Назва дадзеная Галенам.

160)   Cricoideus-a-um [хріхоаіот(6 7лг/лс=7М7л;—персьцень, гіоос—постаць].

161)   Arytaenoideus-a-um [äpuTatvostor^ (т( äptnatva—чарпак, ™ гіЗо-—постаць)] .Параўнаньне малазразумелае цяпер. Назва тлумачыцца тым, што Гален лічыў два храсткі за адзін і назву даў па вырэзцы між імі, якая падобна да вырэзкі ў чарпаку.

162)   Jugalis-is-e можна вывесьці ад jugum-i, п.—ярмо, вяршок гары і ад jugulus-i, in. (jugulum-i, n)—горла, глотка.

163JÜpiglottis-idis, f. [т( гтпулолт>;==гтп7Хшаоі<;=іоо; (st:!—над, 7Лш-г-!с=7т1.сйэаі?—язычок]. „Язычкамі“ называліся ў грэкаў бляшкі.у духавым струманце (о яйлсс), якія вагаліся ад удзьмуванага паветра і давалі тон. Бяручы пад увагу падобнасьць унутранае часткі гарляка да такога струманту з яго язычком, грэцкія анатомы і назвалі ўнутраную частку гарляка glottis. Пабеларуску такі язычок у духавых струмантах называецца галасьнік, і ўся частка струманту, дзе ён знайходзіцца, можа таксама назвацца галасьніком. Epiglottis тагды павінна было-б быць: надгаласьнік, але бяручы пад увагу, што epiglottis стаіць над уваходам у гарляк, прапануецца назваць яго „надгорлік“.

164)   Trachea-ae, f. Грэкі спачатку называлі дыхніцу дзеля таго, што яна мае ў сабе паветра: ab аёгет continuendo (Galen). Калі, аднак, Арыстотэль дзеля падобныхжа меркаваньняў назваў і артэрыі артэрыямі,—дзеля адрозьніваньня дыхніцы ад артэрыяў, Гален назваў яе äp-т^іа тра/гіа (траубс—няроўны, востры)—arteria aspera, a артэрыі ар-т]р!аі Asiat (Ästo?—Äsia—ästov—гладкі)—arteriae laeves. У Галенаўскай назьве дыхніцы пачалі з часам апушчаць першае слова (назоўнік), пакідаючы толькі другое (прыметнік)—так, як гэта робіцца цяпер ў адносінах да (intestinum) duodenum, (int.) coecum i г. д.

Bronchus-i, m. Грэкі лічылі, што толькі цьвёрдая ежа праз страваход пападае ў страўнік, а усякае пітво—праз трахэю і бронхі—ў лёгкія. Дзеля гэтага разгаліненьні трахэі называлі тя ßpvp/ta (ад            —намочваю).

Адгэтуль відаць, што назвы бронхаў не адпавядаюць сучаснаму разуменьню аб іх функцыі, таксама як назва „трахэя“ („шурпатая“) мала зьвязана з асаблівасьцямі таго, што япа азначае. Дзеля гэтага лепшымі заяўляюцца назвы, утвораныя ад функцыі трахэі і бронхаў. Пабел. прапануюцца „дыхніца“ і „дыхнікі“; праэктаваліся яшчэ некалькі слоў ад таго-ж кораня („дыхала“ і др.). Прыметнікі ад іх: дыхнічны (ад „дыхніца“) і дыхніковы (ад „дыхнік“). Адносна ўтварэньня прыметнікаў ад назоўнікау з канчаткамі на „ік“ і „іца“ былі спрэчкі. Адны знайходзілі, што ад слоў з канчаткам на „ік“ (муж. р.) прыметнікі павінны мець канчатак на „овы“ альбо „авы“ (страўнікбвы, дыхніковы, надгорлікавы і г. г., як „сакавіковы, кастрычнікавы, слоўнікавы і г. д.), а ад слоў з канчаткам на „іца“ (жан. р.) 'прыметнікі павінны канчацца на „ічны“ (мігдалічны, падстраўнічны, дйхнічны і г. д.), аднак Галоўн. тэрм. камісія знайшла мэдазгодным зраўняць нрыметнікі і ад назоўнікаў на „ік“ і н£і „іца“, даючы ўсім аднакавы канчатак „ічны“. Выключэньне зроблена толькі дзеля „дыхніковы“ (bronchialis) і „дыхнічны“ (trachealis).

165)   Pleura-ae, f. [т( -Xsopd], Выраз т( nXsopd ‘адпавядаў у грэцкай мове лацінскаму latus-eris—бок, (бок цела, фігуры, трыкутніку). Першы ўжыў назву pleura ў сучасным значэньні Mundinus. Пабел. не знайшлося падходнага выразу, які могбы адыграць ролю польскае „oplucna“, і назва пакінута бяз зьмены.

 1. Mediastinalis-is-e ад mediastinum-i, п. Па-лаціне няма выразу mediastinum, ёсьць толькі mediastinus-i, m., што азначае хатняга слугу, пасыльнага, што „in mediis aedibus stans, ad obsequia paratus“ (Priscianus). Хто першы ўжыў назву mediastinum, невядома, але ў часы Вэзалія (Vesalius) тэрмін гэты быў ужо пашыраны. Spigelius так тлумачыць сэнс тэрміну: mediastinum, quasi per medium stet. Расійскае „средостенне“—„средостенный“ і ўкраінскае „межнстіння“ выходзяць з іншых меркаваньняў. Па гэтаму-ж прыкладу створана і беларуская назва.

167)   Thymus-i, n. [о Hup;, ті IWpv], Назва дадзена альбо па падабенству зернаватае паверхні залозы да насеньня цьміну, альбо дзеля погляду, што вілавіца, як суседка сэрца (якое лічылася сядзібаю пачуцьцяў), павінна таксама мець адносіны да пачуцьцяў—(6 Hup; азначала гнеў, зайдрасьць, запал, мужства ды інш. гвалтоўныя пачуцьці). Па-рас., апрача назвы „зобная железа“, ёсьць яшчэ назва „внлочковая железа“-

168)            Прапанавалася яшчэ „ныркавыя начовачкі“.

169)   Прапанавалася „мачавод“ (пол. „moczowöd“, укр„сечовід“).

170)            Пол. moczosciek.

171)   Testis-is, т.---сьведка. Прычыну такое назвы і інш. Spigelius выясьняе так: Caeterum vocantur testes, vel quod virilitatis testimonium praebent, cum ex his virum agnoscamus prae muliere, vel, quod nulli apud Romanos testeri licuerit, nisi cum testes essent, et sexus foret masculini. Graecis otoujia quasi gemelli, quod quemadmodum hi in utero uno nascuntur, sic, isti in uno scroto semper gemini continentur. Vocantur et op/iota itemque xuapa—fabae, ex qua apellatione decantatum illud Pythagorae praeceptum, enatum mihi persuado, dmsyov xuä—abstine, a fabis, hoc est a Veneris illecebris. Таксама цікава называў ядры Riolan: poma amoris—яблыкі каханьня. Пабеларуску, як і папольску (jqdro) і паўкраінску (ядро), прапануецца расьліннае параўнаньне: як ядро ў лупіне.

172)   Epididymis-is, f. [a—t—над, SJoupoi—блізьняты, ядры (8(8up.o<;=testis=HApo)].

173)   Prosto-stiti-statum-stare, 1—выпінацца, тырчаць Pros­tata названа гэтак, як відаць, дзеля таго, што яна выпінаецца, тырчыць перад мачавым пузыром (укр. „передпухірова залоза“, пол. stercz). Пабел. можна было-б сказаць: „перадпузырная залоза, перадпузырніца“, але гладчэйшаю здаецца назва „падкарэньніца“.

174)   Penis-is, m. Народная аўтэнтычная назва ня можа быць ужыта. Прапануемая назва падчас ужываецца ў народнай мове, як назва заменная. Ужываецца падобная назва і ў іншых мовах, напр. у польскай.

175)   Glans-dis, f.—жолуд, куля, гузік [ö ^akavo?—жолуд], пол.—iolqdz.

176)            Аўтэнтычная народная назва ня можа быць ужыта.

177)   Пол. moczopust. Пабел. прапанавалася „мачаспуст“ (у вадзяным млыне—„спуст“).

 1. Uter-tris, m. мех скураны; utriculus-i, m. мяшочак скураны.

179)   Прапанавалася яшчэ „яйнік“. Паукр. „яечннк“, папол. „jajnik“.

180)   Oophorus=<üo^öpo?—той, што нясе яйкі, яйканосны. У праэкце мэд. тэрм. кам. было „яйканосны“.

181)            Мэд. тэрм. кам. прапанавала „яйко“.

182)            Oviductus (de Graaf, 1668). Пол. „jajkowöd“.

183)   У народных замовах найчасьцей пападаюцца назвы: „залатнік“, „доньнік“. Назва „маціца“ ужываецца ў Заходняй Беларусі. Тое, што слова гэтае жаночага роду і аднакарэнна з „маці“—робіць яго болып падходным.

184а) Форма, прынятая Гал. тэрм. кам.

184)   Parametrium-i, п. [яаря—пры, metra=r| pr^pa—маціца]. Пол,—pzymacicze, укр—„прпураззя“ („ураз“—маціца).

185)            Hymen-enis, m. |6 —усялякая балона, ску-

ра: -гріхаобл; u|x7(v=pericardium; nspccovaw; 6|xt(v = peritoneum}. Пол.—biona dziewicza, укр.—„дівоча перетннка“. Па-бел. можна яшчэ—„плеўка дзявочасьці“'

186)   Народная беларуская назва вонкавых родавых BaeTax: „сарамаценьне“—мужчынскае і жаночае, што якраз адпавядае лацінскаму pudendum. Але погляд на родавыя часткі, як на нешта нехарошае, чаго трэба стыдацца,—па думцы мэд. тэрм. кам., устарэў і недастойны пераносу ў навуковую тэрміналёгію. Усе часткі цела важны, патрэбны і заслугоўваюць аднакава паважных адносін. Было-б добра выкінуць падобную назву і з лацінскага тэксту.

187)           Народныя назвы: сікель, секіль, ласкацень і інш.

188)   Ontogeneticus-a-um. [onto=Tx wza—істоты, адзінкі; geneticus—fswvpxo;—датычны пладжэньня, раджэньня]. Датычны да разьвіцьця адзінкі ў проціўвагу да phylogeneticus— датычны да разьвіцьця роду.

189)   Тут можна паўтарыць тое, што гаварылася ва ўвазе 152-ой аб прыметніках з сэнсам назоўнікаў.

190)   Placenta-ae, f.—аладка, блін. Калі прыняць, што пасьледам павінны называцца плодныя балоны цалкам, бо яны выходзяць пасьля плоду, дык placenta зьяўляецца толькі часткаю пасьледу. Лацінская назва выходзіць з параўнаньня да аладкі і па-беларуску (калі прытрымлівацца літаральнасьці) трэба было-б сказаць „пасьледавая аладка“.

191)           Angiologia-ae, f. [vj      I то атрім-судзіна, ö

лбр;—слова, навука)]. У народнай беларускай мове слова „жыла" служыць агульнаю назваю дзеля і сухажылаў, і судзінаў, і нэрваў. Здаволіцца такого агульнаю назваю нельга. Лацінскаму vas адпавядае па-беларуску судзіна, начыньне.

192)   У першым выпуску гэтае тэрміналёгіі зроблена спроба ўвясьці назвы: „чырвонажыла“ (arteria) і „сіняжыла“ (vena) аналёгічна спробе, якую зрабілі аўтары „російськоукраінського меднчного словннка“ (Кнів 1920 р.), так, як панямецку некаторымі ўжываюцца Schlagader (arteria) і Blutader (vena). Падобна па сэнсу да нямецкае Schlagader польская назва t^tnica. Назва „чырвонажыла“ і „сіняжыла“ выходзяць з іншых (морфолёгічных) меркаваньняў.

Такія пробы, якія рабіліся і робяцца ня толькі ў нас тлумачацца тым, што назва „артэрыя“ пры сучасным становішчы анатамічнае навукі зьяўляецца неадпаведнаю (гл. ув. 164), хоць вельмі моцна ўкарэненаю дзеля гістарычных традыцыяў, прывычкі.

Vena-ae, f. [т|              (!pks(o=»ks6<ö=fluo—цяку, плыву)].

Ход, судзіна, праз якія што-небудзь цячэ: vena alba=ureter (Celsus)=y£na uritis (арабісты); vena audax=aorta; vena geni­

talis ("foviuTj ?Нб)—urethra; venae lacteae—лімфасудзіны; vena cibaria=oesophagus i г. д., venae pulsatiles, micantes, saltantes—артэрыі; tangere venam (Suetonius); venae moventur (Celsus), жылы ў каменьнях.

193)   Anastomoticus-a-um. [ячя;то}лштіхб;-тгох — злучальны; я7ясгбршз>;-гоі; (ячя—разам, з; тб зтбіхя—вусны)—супольнае вусьце, злучэньне].

194)   Emissarium-i, n. [emitto-emisi-emissum-emittere, 3— высылаць, выпраўляць, выпушчаць]. Пол.—wypust, укр.—відтока.

195)   Lympha-ae, f. Вада рачная, студнявая, крынічная. Па укр. „пасока“, у Кронеберга таксама „пасока“. У Насовіча: „пасока—кровь, ндуіцая нз носа от удара по нем“.

196)   Cuspis-idis, f.—вяршок, вастрыё. Прапанавалася: „счынкавыя заслонкі“.

197)   Aorta-ae, f. |яір<о=ягірш, plusqpf. яшр-я=^ортя=яортя— нясьці, падносіць; ö яортт,;—рэмень, перавешаны праз плячо, дзеля нашэньня аружжа (Гомэр); трокі пры сядле]. Гіппакрат назваў бронхі—т(   бо на іх, як на Гамэраўскім

рэмні дзеля аружжа, вісяць лёгкія, а Арыстотэль перанёс гэтую назву на аорту, бо на ёй вісіць сэрца. Таксама назва ня вельмі ўдалая, чым і тлумачацца пробы: Hauptschlagader, t^tnica glowna.

198)   Carotis-idis, f. [v; хяршт!<;-іоос]. Назва дадзена Арыстотэлем і можа паходзіць альбо 1) ад тб хяря—галава, альбо 21 ад ö xipoc=sopor (т( хяршзі;—самленьне, хярбю—абамлеваю). Па-польску прынята выводзіць гэтую назву ад першага тлумачэньня, аднак з перапраўкаю: на a. szyjowa (бо праходзіць на шыі), па-нямецку Kopfschlagader, на іншых мовах выводзіцца з другога тлумачэньня.

199)           Прапанавалася яшчэ—„сьцябло“.

200)   Выпусканьне крыві ў старажытнай мэдыцыне, a асабліва ў сярэднявяковай, адыгрывала важную ролю. Vena basilica—каралеўская вэна [6 ^азі>.гб;-гй>;-кароль,рязіХіхбі:--/)-бх— каралеўскі] названа так дзеля таго, што з яе пушчалі кроў пры хваробах печанёў, якія зваліся каралеўскім нутром. Ve­na cephalica—галаўная в. хг»якт|—галава, хз^яліхб;-7гб>—галаўны) названа так, бо з яе пушчалі кроў пры болі галовы. V. salvatella ад salvus—здаровы, уратаваны.

201)   Azygos [з—без, 'брс—ярмо]—без'ярэмны, нязьвязаны, нязлучаны з другім, няпарны.

Паказчык беларускіх тэрмінаў.

А.

Абалонка цягліцы 1826 Абводніца 2773

Абкружная галіна 3877 Аброцька языкя 2555 Адамаў яблык 2987 Адваротніца 1836 Адводніца 1832 Аднакаморачная залоза 2442 Аднапяровая цяглгца 1800 Адпадальныя павалокі 3612 Адростак кручкаваты 2889 Адчыненая залоза 2439 Аорта 3867

Аортавая баразня 3158 Аортавая розьверць 2024 Апарат да/хальны 2412 Апарят мачаплоцьцевы 2413, 3202

Апарат мачародавы 2413, 3202 Апарат траўленьня 2450 Апускольніца 1838 Артэрыя 3741 Арторыйка 3753

Артэрыя безназоўная 3879 Артэрыйкі простыя 3269 Артэрыяльнае в_усьце 3798 Артэрыяльны конус 3835 Адпадальніца сапраўдная 3613 Адпадольніца капсульная 3614 Адпадальніца асноўная 3615 Асяродак праможжа 3654.

Асяродкавы тракт 3200 Аточына 3666

Аточына сухажылаў 1817

Б.

Бакавая ножка 2937 Балона шкл/стая 2448 Безназоўная артэрыя 3879

Белаватае цела 3491

Белая рыса 2041

Большы чапец 3683

Брухавгна 3659

Бядровае колца 2295

Бядровая перагародка 2296

Бядровая ямка 3736

Бядровы ход 2294

Бялочная павалока 3433

В.

Ваколсухажыльніца 1829 Волак носа 2958

Валасьн/к 3743

Вароты печан^ў 2835

Варсав/чная артэрыя 3998

Вераценаватая цягліца 1799 Вілав/ца 3197

Вольфава цела 3620

Вонкавы нос 2922

Вонкавая павалока 3770

Bj/зьлік лімфатмчны 3768 Вусьце чапцовае 3690 Выносная судз/на 3267 Выпукліны абводніцы 2782 Выпукліна глотачная гарляка 2623

Выпускальнік 3762

Вырадачныя сысочкі 2564

В&фазка падстраўніцы 2890

Выразка пупковая 2825

Выступ гарлячны 2987

Выходніцы ц. сьціскальн/ца ўнутраная 2801

Выходнічная частка кутніцы 2814 Вадіск цяглгчны 3213 Вэна 3742

Вэна дробная 3756

Вэна скурная 3754

Вэна спадарожная 3755

Вэннае вусыіе 3797

Вэнны вяз 2834

Вэнны правод 4572

Вяз крыжавяты 2307

Вяз вэнны 2834

Вяз між‘ямкавы 2079

Вязы падвесьнічныя 1992

Вязы похвавыя 2317

Вяз праходны 2048 Вянковыя нгткі 3802 Вяночак жолуда 3422

Г.

Галасьнік 3085

Галасавы адростак 3033

Галасавй/ вяз 3044

Галасавая губа 3084

Галг'на абкр,ужная 3877 Гал/на злучяльная 3749 Галоўка кутняя 1929 Гарлач кугніцы 2799 Гарлачыкавыя складкі 3526

Гарляк 2986

Гарлячны вмступ 2987 Глотка 2607

Глотачны вяз 3042

Грабенчык дугаваты 3028 Груд прычапцовы 2843 Грушаватая завараць 2624

Д.

Дал/нка надгорл/чная 3081 Дванадцаціпалая кшіка 2744 Дванастка 2744

Двохгрудковыя з.убы 2530 Двохпяровая цягл/ца 1801 Дзявоцтва плеўка 3560 Дотыку паверхня 2513 Дробная взна 3756 Дута аорты 3871 Дугаватыя артзрыі 3263 Дугаваты грабенчык 3028 Дыхальны апарат 2412, 2921 Дыхнікг 3116 Дыхніца 3116 Дэнт&/на 2518

Ж.

Жавальнічная артэрыя 3957

Жаўток 3498

Жолуд кораня 3421

Жоўтая плямка 3100

Жоўтае цела 3490

Жоўць 2874

Жоўцевыя праводы 2870, 2885

Жоўцевы пухф 2875

Жаўцяк 2875

Жываток 1797

Жываток верхні 1976

Жываток ніжні 1977

Жыватовы прэс 2065

Жыжка плеўравая 3184

3.

Завараць глотачная 2620 Закручаныя нйфкавыя тр_убкі 3220

Залоза аднакаморачная 2442

Залоза судзгнная 2441

Залоза сьлізявая 2437

Залоза падск/вічная 2491

Залоза шматкаморачная 2443

Запддзіна вялгкдя 3458

Зародкавая плямка 3497

Заслонкі створчастыя 3803

Зачятак атожылка похвы 3385

Зачыненая залоза 2440

Зборня 3769

Зборня млечка 4648

Звужальніца 1804

Згінальніца 1830

Злучальная судз/на 3748

Зморшчкі пузьфныя 3313

Зорчастыя в5ны 3276

Зубнгца 2518

Зьв/’слая частка 2746

Зьв/тая частка 3234

І.

7клы 2529

К.

Камбалаватая цяглгца 2250

Каморкі рашэтнічныя 2973 Канцік надгорліка 3053 Капсульная адпадсльніца 3614 Клпсульныя гал/ны 3268 Капсуля тлушчавая 3216 Каркавая пялёньніца 1904 Каса 2904

Касьцяная матэрыя 2520 Квадратная дола 2838 К/шка дванядцаціпалая 2744

К/шка простая 2796

Кішка тонкая 2726

Кішэня глотачная 2621

Кішэня сьлізявая 1823 Кішэня яечнікавая 3722

Кішочная артэрыя 4172 Кішочны сок 2743

Кішочны ствол 4642

Клодачкі пячорыстых ц^лаў 3435

Кліноваты грудок 3059 Клінаваты храсток 3058

Клгтар 3589

Клубок сонны 3196

Клубочкі 3236

Кн(7цік семянны 3384

Кола кроваабггу 3744 Колца бядровае 2295 Колца кутнічнае 2817 Колца пахвіннае падскурнае 2050

Колца пупковае 2067

Конус артэрыяльны 3835

Конус пруткі 3093

Корань 3415

Коркавыя долі 3232

Коркавая матэрыя 3222 Кроваабету кола 3744

Край серпаваты 2298

Кроў 3740

Kpj/глы вяз маціцы 3554 Круглы вяз печан^ў 2833

Кружкі страўнічыя 2713 Кружок сіткаваты 3229 Крутнгца 1834

Кручкавлты адростак 2889

Крыжавдты вяз 2307

Кутніца 2796

Кутнічнае колца 2817

Кугнія зубы 2531

Кутняя галоўка 1929

Л.

Ласкацень 3589

Левае прыс^ньне 3850

Л^гачны вяз 3177

Л^гкае 3132

Лгйка рашэтнічная 2975

Лшфа 3764

Лімфатычны вузьлік 3768

Лшфазалоза 3767

М.

Мазговая матэрыя 3223

Млзіва скуравшкі 3442

М«ціца 3529

Маціцоўе 3549

Мацічная трубп 3509

Мачавы пузб/р 3288

Мачаплоцьце апарот 3202, 2413

Мгчародавы апарат 3202, 2413

Мачасток 3293

Мачатворныя органы 3203

Мачаточнік 3277

Машонка 3465

Межавая баразнд 2552

Міакард 3777

Міомэтра 3549

Мігдаліца падняб^нная 2594

Мігдаліца язб/чная 2571

Міжчарпакаваты храсток 3048

Міжсьценьне ядра 3339

Міжцяглгчная перагародка 1814

Між’ямкавы вяз 2079

Мгска нйфкавая 3238

Млечка 2742

Млечка, яго зборня 4643

Мускул 1792

Мязга 2432

Мякіш кас&г 2916

Мяскі ад плеўкі дзявоцтва 3561

Н.

Наботавы яйцы 3546 Надгорлік 3049

Надгорлічная далгнка 3081 Надгорлічны храсток 3050 Надмігдолічная яміна 2596 Наднырніца 3314

Надпузырная яма 2085 Над'яечнік 3504

Над'ядрык 3349

Назд/біца 2527

Накіроўнік ядрй 3396

Намаціцоўе 3548

Напружальніца 1841 Насэрцоўе 3807, 3776 Н/ткі вянковыя 3802

Ноздры 2944

Носаглотачны праход 2968 Нутраведаньне 2410 Нутракрмтніца 2430 Нутраная павалока 3772 Нуграны пласток 3388 Нутрасэрцоўе 3778

Н&/рка 3204

Ныркавыя долі 3224

Ныркавая мгска 3238

Ныркавыя пірам/дкі 3225

Ныркавыя слупкг 3231

Ныркавыя Tpj/бкі 3219 Нб/ркавыя цельцы 3235

Ныркавыя чаркі 3239

О.

Овяльная ям/на 2297

Органы мачатворныя 3203 П.

Павалока вонкавая 3770

Павалока нутраняя 3772 Павалока сэрозная 2700 Паваротніца 1835

Паверхня дотыку 2513

Пагорчык 3029

Падвесны вяз кораня 3439 Падвесьнічныя вязы 1992 Паддолькавыя вэны 2867

Падкарэньніца 3399 Паднябеньне 2465 Падоўжная ямка 3030 Падсківічная залоза 2491 Падскз/рная цягл/ца ііші 1960 Падстраўнічная залоза 2887 Падстраўніца 2887 Падстраўнічны провод 2900 Падсьлізьніца 2420 Падсэроза 2425 Падуздб/шніца 2759 Падуздышная к/шка 2759 Паднімяльніца 1840 Пажыўныя артэрыі 3270 Пазуха 3759

Пазуха аорты 3870

Пакр&/тніца 2429

Пакрытнічная залоза 2438

Пальмавятыя зморшчкі 3544

Парамэтра 3547

Парог носа 2950

Парожніца 2758

Парожняя кгшка 2758

Пасьл^давы кружок 3616

Паўкругавая рыса 2060

Паўкулі цыбд/ліны мачаспуску 3431

Пахв/нны серп 2078

Пахвгнны ход 2056

Пачдтак 1793

Пашыральніца 1837

Паясьнгчны трыкугнік 2064

Пйравязь сухажылаў 1818 Перагародка бядровая 2296 Персьцянявлты храсток 3008 Печанг 2818

Пірамгдкі нбфкавыя 3225

Пласток лгвы 2991

Пласток сьл/зьніцы ўласны 2418

Плеўка дзявоцтва 3560

Плеўра 3165

Плеўравая жыжка 3184

Плоцьцевая проразь 3576 Плямка зародкавая 3497 Поласьць глоткі 2608 Поўсьцевыя складкі 2715

Поўсьцінкі кішочныя 2736 Поўсьцінкі насэрцоўя 3822 Похва 3556

Похвавы вяз 1819

Похвы сьлізявб/я 2315

Пояс пучкпвы 3327

Правае вушка 3824

Правод вэнны 4572 Прадкутнія зубы 2530 Празрысты пояс 3499 Прамежжа 3624

Праходы носа 2961

Праход судзгнаў 2288

Праход цяглгцаў 2289 Праходны вяз 2048

Прашчаваты вяз кораня 3446 Простыя артэрыйкі 3269 Простыя взначкі 3275 Простая к/шка 2796

Проразь плоцьцевая 3576

Проразь прыс^нка 3083 Проразь родавая 3576 Пругкі конус 3093

Прыбочная судз/на 3747

Прывгсак гарлячнага страўнічка 3090

Прыводніца 1833

Прыдзьвернай пячора 2689 Прыкрайнае ўзвышша 3011 Прымаціцоўе 3547

Прыносняя судзгна 3265

Прысекачовыя праводы 2478

Прысенак похвы 3579 Прыс^ньне прявае 3823 Прысеньне л₽вае 3845 Прысенак роту 2461 Прычапцовы груд 2843 Прыяечнік 3508

Прыядрык 3360

Прэс жыватовы 2065

Пузб/р мачавы 3288

Пупковая выразка 2825

Пупковы кноція 3619

Пупковае колца 2067

Пупковы ход 2068

Пухф рашэтнічны 2974

Пухіравы правод 2879 Пухгрчастыя прывескі 3507 Пухірык семянны 3375 Пучковы пояс 3327

Пшаніцаваты храсток 3006 Пэндзлікі 2918

Пял^ньніца 1811

Пялёньніца кораня 3440 Пял^ніца каркавая 1904 Пял^ньніца шырокая 2277 Пярэсмык зёву 2586

Пярзсмыкнмркавае трубкі 3257 Пярэсмыкавыя складкі 3527 Пячоры пячорыстых целаў 3436

Р.

Ражкавлты грудок 3060 Разгінальніца 1831

Расплстоньне сухаж«льнае 1808 Рашэтная пял^ньніца 2301

Рашэтнічныя каморкі 2973 Пашэтнічны nyxzp 2974 Рашэтнічная лейка 2975

Рог верхні 2999

Рог н/жні 3000

Родавая проразь 3576

Розьверць аортавая 2024

Розьверць страваходная 2025 P&zca белая 2041

Pbzca паўкругавая 2060

Рь/са серпаватая 2062

Рыся ўкосная 2998

С.

Сапраўдная адпадальніца 3613 Секачг^ 2528

Семя 3348

Семянная залоза 3331

CeMBHHüz кноцік 3384

Сетка судзгнная 3751

Отка цудоўная 3266, 3752

Серп пахвгнны 2078

Серпаваты край 2298 Серпавятая pbzca 2062 Сіткаваты кружок 3229 Складкі поўсьцевыя 2715

Скуравінка 3425

Скурка зубняя 2526 Скурная вэна 3754 Скляпеньне похвы 3557 Сжляпеньне глоткі 2609 Слупк/ ныркавыя 3231 Слупкі эмалевыя 2525 Сок брухав/ны 3729 Сок падстраўніцы 2903 Сок стрлўнічны 2720 Сонны клубок 3196 Спадарожная вана 3755 S-падобная абводніца 2780 Спляценьне судзгннае 3750 Спуск ядра 3395 Ствол ярэмны 4635 Ствол кішочны 4642 Створчастыя заслонкі 3803 Страваходная розьверць 2025 Страўнік 2677

Страўнічныя кружкг 2713 Страўнічковы вяз 3043 Страўнічок гарлякй 3089 Страўнічок сэрца 3788 Судзінаведаньне 3739 Судз/на выносная 3267 Судзгна прыносная 3265 Судз/ннае спляценьне 3750 Судзіна злучальная 3748 Судзхна прыбочная 3747 Судз/нная залоза 2441 Судз/нная сетка 3751 Судзгны судзгнаў 3774 Сухажыла 1807 Сухажыльнае распластаньне 1808

Сьл/зьніца 2417

Сьлізьніцы ўласны пласток2418 Сьлізявяя залоза 2437 Сьлізявыя похвы 2315 Сьлімаковыя артэрыі 3437 Сьляпніца 2763 Сьляпля кгшка 2763 Сьціскальніца выходніцы ўнутраная 2801

Сьціскальніца 1839

Сьцябло надгорліка 3051 Сыроватка 2428

Сысок дванасткі 2755

Сэзамаваты храсток 3045 Сэроза 2424, 2700

Сэрозная павллока 2700, 2424 Сэрца 3775

Т.

Тлушчавая кяпсуля 3216 Тлушчавь/я прывлжі 2785

Тлупічавае цела 2460

Тонкая к/шка 2726

Тоўстая кгшка 2762

Травгльная труба 2661 Тракт асяродкавы 3200 Трсгўленьня апарлт 2411 Труба трлвільная 2661

Тр_убноглотачная склодка 2597

Трубны валак 2618

Трыкугная складка 2592

Трыкугнік паясьнічны 2064

Трыкутнік пузыра 3305

У.

Узвь/шша прыкряйняе 3011

Узгорак яйцаносны 3488

Укосная рыса 2998

Уллсны пласток сьлізьніцы 241»

Ус^ кола кроваабегу 3744

X.

Хвастатая доля 2839

Хвост падстряўніцы 2899 ^Ход бядровы 2294

Ход пахвгнны 2056

Ход пупковы 2068

Храсток чарпакавлты 3025

ц.

Цела тлушчавое 2460

Цельцы ныркавыя 3235 Цудоўная свтка 3266, 3752

Цыб.уліна аорты 3869

Цыб_уліна мачаспуску 3430

Цыбу/ліна прысенка 3580

Цыбульна-мачаспускавая залоза 3411

Цягл/ца 1792

Цяглі'ца аднапяровая 1800

Цяглгцаведаньне 1791

Цяглгца вераценаватая 1799

Цягл/ца гордая 1910

Цяглада двохпяровая 1801

Цягл/ца камбалаватая 2250

Цяглгца рамбаватая большая 1850

Цягл/ца трапэцоідная 1843

Цягліца трожыватковая жавальная 1944

Цяглгца чатырохблізьнячная гйлавы 1965

Цягл/чны пласток сьлгзьніцы 2419

Ч.

Чап^ц меныпы 3677

Чапец большы 3683

Чапцовае вусьце 3690

Чарваваты атожылак 2769

Чаркі ныркавыя 3239

Чарпакаваты храсток 3025

Чатырохблізьнячная ц. галавы 1965

Чаўнаватая яміна 3458 Чэраўца 1797

Ш.

Шво глоткі 2638

Шкл/стая балона 2448

Шматгрудковыя зубы 2531

Шматкаморачная залоза 2443

Шчытав/ца 3185

Шыйка нь/ркавае трубкі 3255

Шырокая пял^ньніца 2277

Э.

Эмяль зубная 2519

Эмалевыя слупк/ 2525

Эндакярд 3778

Эпікярд 3776

Я.

>7блык Адлмаў 2987

Ядро 3331

Яечнік 3472

Яечнікавая кішэня 3722

Яйцавод 3509

Яйцаносны ўзгорак 3488

Яйцо 3489

>7ма надпузырная 2085

>7міна овальная 2297

>7мка бядровая 3736

>7мка падоўжная 3030

>7мка пласткя 3014

Ярэмны вяз 3042

Ярэмны ствол 4635

ЗАУВАЖАНЫЯ ПАМЫЛКІ.

Стар.

№ тэрміну

Надрукована

Павінна быць

9

1791

Цягліцаведаньне,

Цягл/цавсданьне,

 

 

навука аб цягліцах

навука аб цягл/цах

 

1792

' Muskulus

Musculus

10

1821

1 Костный блок

Костный блок)

 

1842

Цягліцы сьшны

Цягл/цы сьп/ны

11

1844

nuchae]

nuchae

 

ff

1 Выйная

[Выйная

 

1848

частка

чдстка

 

1849

[Длннная

Длшіная

 

1854

падымальніца

паднімдльніца

 

1860

rhoinboatlanticus]

rhomboatlanticus

 

1862

Крыжавосьцявая

Кр.'лжавосьцевая

12

1872-5

Восьцявая

Восьцевая

 

1876—9

Паўвосьцявая

Паўвосьневая

 

1884

Міжвосьцявыя

Міжвосьцевыя

13

1890-2

падымдльніцы

паднімальніцы

 

1903

Восьцява

Восьцева

14

1933

Собачая

Собачья

17

19 J0

прамгжак]

прам^жак

 

1993

связка

связка]

18

2008—9

падымлльніцы

паднімлльніцы

 

2011

(грудзежыватовая,

(і ргдзежыватовая),

19,20

2042,2070

ласкаценя

ласкатня

20

2060

(Дуглясава)

(Д ітлясава)

 

2069

пял^ньніца

пял^ньніца]

21

2076

пял^ньніцы

пял^ньніцы]

22

2109

longus

longus]

 

2115

anconeus

anconaeus

 

2116

subanconei]

subanconaei]

23

2130

Кароткая...

[Кароткая...

 

 

прыдалоньня

прыдалоньня]

24

2150

Тыльная

[Тыльная

25

2174

Tabatiere

Tabatiere

26

2183

пучкі

пучк/

28

2230

галйікавае

гал^начнае

 

2234

вял/кагалйікавая

вялгкагалйіачная

 

2239

мдлагалйікавая

мялагал^начная

29

2240 -43

peroneus

peronaeus

 

 

мдлагалёнкавая

малагал£начная

 

2255

peroneotibialis]

peronaeotibialis]

 

 

[Малагалёнкавабольша|

Мллагалйгачнабольша-

 

 

галснкавая

гал^начная

 

2257

вялікагал^нкавая

вял/кагал^начная

 

2259

|Вял/кагал£нкавая

[Вялгкагалёначная

 

2260

Малагалё'нкавая

Малагал^начная

 

2261

Цягл/чііамллагал^нкавы

Цяглгчнамалагал^начны

30

2278

Клубав/чнавял/кагалйг-

Клубав/чнавял/кагалё-

 

 

кавы

начны

31 і

2302

(Купэра)

(Купэра)]

 

2303

Гал^нкавая

Га'л^начная

Стар.

№ тэрміну

Надрукована

Павінна быць

 

4040

[Цягл/чная галша] Сппнномозговые ветвн

Сьп/ннамазговыя галіны [Мышечные ветвн

 

4041

Сьп/ннамазговыя галгны Межреберные

[Цяглгчныя гал/ны Межреберныя

 

4042

Міжробровыя inammaris

Міжрабровыя mammaria

119

4074

прыбочрая

прыбочная

120

4087

Тыльная сетка прыда-

 

4095

Лякцявгчная

лоньня

Лакцяв/чная

122

4131

R.

[R.

 

4134

pectorales

(pectorales

 

4148

lumbalisima

lumbalis ima

123

4165

Rr.

R. r.

 

1466

a

a.

124

4174

Парожнічная

Парожнічныя

125

4189

семянная

семянняя a.

 

4201,4204

glutea

glutaea

126

4210

A. a.

A.

 

4213

Lig.

(Lig.

 

п

laterale

laterale)

 

4221

haemhorroidalis

haemorrhoidalis

 

4223

haemorroidalis

haemorrhoidalis

127

4243

мацшы

МДЦІЦЫ

 

4244

падуздышша

падуздышша

 

4248

circumflexus

circumflexa

128

4254

абкружная бядра

абкружная a. бядра

130

4297

peronea

peronaea

 

4312

Заступачныя

Заступачныя

132

4348

падашвовая V.

падашвовыя V. v.

133

4365

[Сьпінкавая

[Сьп/нкавая

 

4367

Спадарожняя вэна пад‘-

Спадарожная вэна пад*-

 

4375

язычнае нэрвы Пеперечная

язычнае нэрвы Поперечная

 

4380

occipitali)

occipitalis]

135

4402

condiloideum

condyloideum

 

4413

choroidea

chorioidea

139

4500—2

201)

200)

 

4500

вена

вена]

 

 

Лакцявічная

Лакцяв/чная

 

н

мезянца

мезянца

140

4503

певерхностная

поверхностная

4510

202)

201)

141

4528

intervertebrares

intervertebrales

142

4539

Унутраныя

Нутравыя

4573

Прыпупковая

Прыпупковыя

143

4578,9

gluteae

glutaeae

144

4597

Подчервное

Подчревное

146

4606

Павярхоўная

Павярхоўная

4644

[Тыльныя

(Тыльная

150

4705

superficiales

superficiales

152

4732

надчервные

надчревные

155

101

 

p.saoc

 

103

н53

 

           

ЗАУВАЖАНЫЯ ПАМЫЛКІ.

Стар.

№ тэрміну

Надрукована

Павінна быць

9

1791

Цягліцаведаньне,

) Цягл/цавсданьне,

 

 

навука аб цягліцах

1 навука аб цягл/цах

 

1792

Muskulus

Musculus

10

1821

Костный блок

Костныіі блок]

 

1842

Цягліцы сьп/ны

Цягл/цы сьшны

11

1844

nuchae]

nuchae

 

 

Выйная

|Выйная

 

1848

частка

члстка

 

1849

[Длннная

Длннная

 

1854

падымлльніца

паднімлльніна

 

1860

rhomboatlanticus]

rhomboatlanticus

 

1862

Крыжавосьцявая

Крыжавосьцевая

12

1872-5

Восьцявая

Восьцевая

 

1876—9

Паўвосьцявая

Паўвосьцевая

 

1884

Міжвосьцявыя

Міжвосыіевыя

13

1890—2

падымальніцы

паднімлльніцы

 

1903

Восьцява

Восьііева

14

1933

Собачая

Собачья

17

1990

прамежак]

прам^жак

 

1993

связка

связка]

18

2008-9

падымдльніцы

паднімдльніны

 

2011

(грудзежыватовая,

(грудзежыватовая),

19,20

2042,2070

ласкац^ня

ласкатня

20

2060

(Дуглясава)

(Дуглясава)

 

2069

пялёньніца

пял^ньніца]

21

2076

пялёньніцы

ПЯЛ^НЫІІЦЫ]

22

2109

longus

longus]

 

2115

anconeus

anconaeus

 

2116

subanconei]

subanconaei]

23

2130

Кароткая...

[Кароткая...

 

 

прыдалоньня

прыдалоньня]

24

2150

Тыльная

[Тыльная

25

2174

Tabatiere

Tabatiere

26

2183

пучкі

пучк/

28

2230

галйікавае

гал^начнае

 

2234

вял/кагалгнкавая

вял/кагал£начная

 

2239

малагалйікавая

малагал^начная

29

2240-43

peroneus

peronaens

 

 

мдлагал^нкавая

мдлагал^начная

 

2255

peroneotibialis]

peronaeotibialis]

 

 

[Малагал^нкавабольша-

Малагале'начнабольша-

 

 

гал^нкавая

галёначная

 

2257

вял/кагал£нкавая

вялгкагалё'начная

 

2259

[Вял/кагалёнкавая

[Вял/кагалёначная

 

2260

Малагал^нкавая

Малагалйіачная

 

2261

Цягл/чнамллагал^нкавы

Цягл/чнамалагалёначны

30

2278

Клубав7чнавял7кагалйі-

Клуба вгчна вял/кагалё-

 

 

кавы

начны

31 !

2302

(Купэра)

(Купэра))

 

2303

Іалснкавая

Галёначная

Стар.

№ тэрміну

Надрукована

Павінна быць

 

 

 

[Цягл/чная гал/на]

Сьп/ннамазговыя галіны

 

 

4040

Спннномозговые ветвіі

Сьшннамазговыя гал/ны

[Мышечные ветвн

[Цягл/чныя галіны

 

 

4041

Межреберные Міжробровыя

Межреберныя Міжрабровыя

 

 

4042

mamma ris

mammaria

 

119

4074

прыбочрая

прыбочная

 

120

4087

 

Тыльная с^тка прыдалоньня

 

 

4095

Лякцяв/чная

Лакцявгчная

 

122

4131

R.

[R.

 

 

4134

pectorales

(pectorales

 

 

4148

lumbalisima

liunbalis ima

 

123

4165

Rr.

R. r.

 

 

1466

a

a.

 

124

4174

Парожнічная

Парожнічныя

 

125

4189

семяннля

секянная a.

 

 

4201,4204

glutea

glutaea

 

126

4210

A. a.

A.

 

 

4213

Lig-

(Lig.

 

 

 

laterale

laterale)

 

 

4221

haemhorroidalis

haeinorrhoidalis

 

 

4223

haeniorroidalis

haemorrhoidalis

 

127

4243

мац/цы

маціцы

 

 

4244

падуздышша

падуздышша

 

 

4248

circumflexus

circumflexa

 

128

4254

абкружная бядра

абкружная а. бядря

 

130

4297

peronea

регопаеа

 

 

4312

Заступачныя падашвовая

Заступачныя падашоовыя

 

132

4348

V.

V. V.

 

133

4365

(Сьпінкавая

|Сьп/нкавая

 

 

4367

Спадарожняя вэна пад'язычнае нэрвы

Спадарожная вэна пад‘язычнае н^рвы

 

 

4375

Пеперечная

Поперечная

 

 

4380

occipital]]

occipitalis]

 

135

4402

condiloideuin

condyloideum

 

 

4413

clioroidea

cliorioidea

 

139

4500—2

201)

200)

 

 

4500

вена

вена]

 

 

 

Лакцявічная

Лакцявгчная

 

 

-

мезянца

мезянца

 

 

4503

певерхностная

поверхностная

 

140

4510

202)

201)

 

141

4528

intervertebrares

intervertebrales

 

 

4539

Унутраныя

Жтравыя

 

142

4573

Прыпупковая

Прыпупковыя

 

143

4578,9

gluteae

glutaeae

 

144

4597

Подчервное

Подчревное

 

 

4606

Павярхоўная

Павярхоўная

 

146

4644

[Тыльныя

[Тыльная

 

150

4705

superficiales

superficiales

 

152

4732

надчервные

надчревные

 

155

101

{ISOO*

ріоо;

 

 

103

 

р.5?

 

Стар.

№ увагі

Надрукована

Павінна быць

 

156

110

 

aitX'ijVtov

 

 

111

71

V

 

 

117

isoTtksupo;

ізотсХеорб;

 

157

 

 

 

 

158

121

7)

Tl

 

 

123

(OV)

(Ov.)

 

 

124

Gen it. фйа;

Genit. fij; <6a;

 

160

142

 

 

 

162

154

еоХо?

sikoi;

 

163

158

Hav

llav

 

 

 

хргас-ато;

хреа<;-атос

 

 

160

6 хріхо;

6 xpixo;

 

 

161

apüTatvosioTj*

арйтаі^оеіЦ;

 

 

 

apotatva

арбтаіуа

 

 

163

=іоо;

—Joo;

 

 

 

6 аокб;

6 able;

 

 

164

артт^ріаі

артт]р(аі

 

 

 

Agio;

лгюс

 

 

 

ketov

ÄEIOV

 

165

171

abstine, a fabis

abstine a fabis

 

 

180

(bocpüpoc

ujocpopo«;

 

166

192

='ркгйа>

='f\ua>

 

167

193

ava;Top.<iwz6;-7]-ov

avaaxop-coT ix6?-rp6v

 

 

 

ava^Topwoai;

ауазт6|хюзі;

 

 

197

—^орта

^орта

 

 

 

6 aopTTj;

0 äoptTji

 

                     

Адда аершы. Сзрыя f Кяіга 14.

БЕЛАРУСКАЯ

НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЁГІЯ

ВЫПУСК ЧАТЫРНАЦЦАТЫ

СЛОЎНІК

МАТЭМАТЫЧНАЕ ТЭРМІНОЛЁГІІ

(П Р О Е К Т)

Надрукавана згодна з пастановай Галоўнай Тэрмінолёгічнай Камісіі, паводле ўхваленага Навуковай Радай Інстытуту выдавецкага пляну на 1926-27 год, у ліку 1.500 паасобнікаў.

Член Прэзыдыуму Інстытуту Беларускае Культуры Яз. Каранеўскі.

Ад Галоўнае Тэрмінолёгічнае Камісіі.

Апрацоўка матэматычнае тэрмінолёгіі была распачата яшчэ ў 1921 г. Матэматычнаю Сэкцыяю Беларускае Навукова-Тэрмінолёгічнае Камісіі. Вынікам гэтае работы зьявіўся проект тэрмінолёгіі элемэнтарнае матэматыкі, які быў надрукованы ў канцы 1922 году.

Непаўната гэтага проекту, няўдаласьць і штучнасьць некаторых нэолёгізмаў, філёлёгічныя няправільнасьці іншых тэрмінаў, а таксама аддаленасьць апошніх ад інтэрнацыянальнае матэматычнае мовы—выклікалі адпаведную крытыку (на Фіз.-Матэматычнай Конфэрэнцыі ў 1926 г., на Настаўніцкім зьезьдзе ў тым-жа годзе, а таксама ў друку). Гэта прымусіла Галоўную Тэрмінолёгічную Камісію злажыць у 1926 г. спэцыяльную Матэматычную Камісію для перагляду старой тэрмінолёгіі і для апрацоўкі тэрмінолёгіі вышэйшае матэматыкі. У склад гэтае Камісіі Прыродазнаўчаю Сэкцыяю ІБК былі запрошаны: проф. А. Міхайлоўскі, Я. Пятосін, Ул. Дыдырка, К. Гадыцкі-Цьвірка, Ант. Лёсік, Ад. Міцкевіч і А. Круталевіч (апошні ў якасьці старшыні і ўкладчыка пачатковага проекту тэрмінолёгіі).

Зложаны гэтаю Камісіяю проект тэрмінолёгіі ў ліку 3.551 тэрмінаў быў разгледжаны вясною 1927 г. Галоўнаю Тэрмінолёгічнаю Камісіяю (у ^складзе стдршыні Камісіі Яз. Лёсіка, яе членаў—Ів. Луцэйіча.^Янка Купала), Кан. Міцкевіча (Якуб Колас), Л. Цьвяткова і сэкратара А. Гурла) і зацьверджаны з некаторымі зьменамі і папраўкамі для друку ў форме слоўніку матэматычнае тэрмінолёгіі ў дзьвюх мовах— расійскай і беларускай.

Слоўнік гэты, як і папярэднія тэрмінолёгіі, выходзіць у сьвет, як проект, які ў далейшым можа зьмяняцца, калі запатрабуе таго навуковы досьлед ці пэдагогічная практыка.

Выпускаючы ў сьвет кожную тэрмінолёгію, Г.-Тэрмінолёгічная Камісія і далей зьбірае тэрмінолёгічны матар'ял— народны і літаратурны,—каб у наступных выданьнях пашыраць і выпраўляць тое, што, на падставе новага матар'ялу, будзе вымагаць належных выправак і дадаткаў.

Даць дакладную тэрмінолёгію тае ці іншае галіны навукі, якая-б у поўнай меры адпавядала навуковасьці і здавальняла-б пэдагогічную і штодзённую практыку,—справа нялёгкая, і Камісія лічыць, што ўдасканаліць сваю работу яна зможа толькі ў тым выпадку, калі на помач ёй прыдзе актыўная работа ўсіх зацікаўленых асоб і ўстаноў. Вось чаму Камісія зварачаецца да іх з просьбаю дапамагчы ёй у цяжкай справе распрацаваньня беларускае навуковае тэрмінолёгіі.

Сабраны тэрмінолёгічны матар'ял з тае ці іншае галіны веды або ўвагі, папраўкі і дадаткі да тае ці іншае надрукаванае тэрмінолёгіі Камісія просіць надсылаць у Інбелкульт (Менск, Революцыйная вул., 21) на імя Галоўнае Тэрмінолёгічнае Камісіі. Корэспондэнцыя на імя Інбелкульту паштовай аплаце не падлягае.

Галоўная Тэрмінолёгічная Камісія.

Менск, 15/V1—27 г.

РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК

A.

 1. 2. 3. 4. 5.
 2. 7. 8. 9. Ю. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Зб. 37. 38. 39.

Абак

Абсолютно малый

„          сопряженный

„          сходяіцнйся

Абсолютный Абстрактный Абсцнсса Автоморфнзм Автоморфный Азнгетнческнй Азмгетнчность Акснома

„ арнфметнческая

„       монотоннн

„       однозначностн

„       плоскостн

„       пространства

Аксноматнка Аксонометрня Актуальный Алгебра

„ формальная Алгебранческн Алгебранческнй Алгорнтм Альтерннруютнй Амплнтуда Аналнз

„ алгебранческнй

„ бесконечно малых , векторнальный

„ Днофантов

„ неопределенный

„ положення

„ прнкладной

„ чнсты'й Аналнзнровать Аналлтнческнй Аналогня

Абак

Абсолютна малы

„           спрэжаны

„           зьбежны

Абсолютны Абстрактны Абцыса Аўтаморфізм Аўтаморфны Азыгетычны Азыгетычнасьць Аксы^ма

п арытмэтычная

„ монатоніі

„ адназначнасьці „ роўніцы

„ прасторы Аксыёматыка Аксонамэтрмя Актуальны Альгебра

„ формальная Альгебр&чна Альгебрб^чны Альгорытм Альтэрнатыўны Амплітуда Аналіз

„ альгебрычны

„ бесканечна малых

„ вэктарыяльны

„ Дыофантаў

„ неазначаны

„ палажэньня

„ прыкладальны

„ чысты Аналізаваць Аналітычны Анал^гія

40. Аналогнм Неперовы

41. Ангармоннческнй

42. Ангармоннчность

43. Аномалня

44.       „        эксцентрнческая

45. Ансамбль

46. Антнннволюцня

47. Антнлогарнфм

48. Антнпараллельный

49. Антнпроектнвность

50. Аполярность

51. Аполярный

52. Апофема

53. Ар

54. Аргумент

55.       „        сложный

56. Арнфметнзацня

57. Арнфметнка

58.         „          обіцая

59. Арнфметнческн

60. Арнфметнческнй

61. Аснмметрнческяй

62. Аснмметрня

63. Аснмптота

64. Аснмптотнческнй

65. Ассоцнатнвный

66. Астронда

67. Аффнкс

68. Аффннность

69. Аффннный

Анал^гіі Нзпэравыя Ангармонгчны Ангарманічнасьць Аномалія „ эксцэнтрычная Ансамбль Антыінвол/оцыя Антылёгарытм Антыпаралельны Антыпроектыўнасьць Аполярнасьць Аполярны Апотэма Ар Аргумзнт „ складаны

Арытмэтызацыя Арытмэтыка

„              агульная

Арытмэтычна Арытмэтычны Асымэтрычны Асымэтрыя Асымптота Асымптотычны Асоцыятыўны Астроіда Аф/кс Афгннасьць Аф/нны

 

 

Б.

 

70. Базнроваться

71. Базнс группы

72. Барнцентрнческнй

73. Берег

74. Бесконечно большой

75.        „      далекнй

76.        „       малый

77.        „     отдаленный

78. Бесконечность

79.          „            актуальная

80. Бесконечный

81. Беспредельный

82. Бнквадратнчный

Базавацца

База групы Барыцэнтрычны

Бераг

Бесканечна вял/кі

„             дал^кі

„             -малы

„            аддалены

Бесканечнасьць

„          актуальная

Бесканечны

Бязьмежны Біквадратычны

 

83. Бнквадратный

84. Бнлннейный

Біквадратны Білінейны

85. Бннарный

Бінарны

86. Бнном

Біном

87.    „ Ньютона

„ Нь/отонаў

88. Бнномнальный

Біном'ны

89. Бннормаль

Бінормаль

90. Бнометрнческнй

Біямэтр^чны

91. Бппланарный

Біплянарны

92. Бнполярный

Біполярны

93. Бнрацнональный

Бірацыянальны

94. Бнссектрнса

Бісэктрыса

95. Бнцнклнческнй

Біцыклічны

96. Бнцнркулярный

Біцыркулярны

97. Боковой

Бочны

98. Брать в скобкн

Браць у дужкі

99. Буква

Літара

100.   „ главная (многочле-

„ галоўная (многачлена)

н з)

Ю1. Буквенный 102. Быть равным

Лгтарны

Быць роўным

103. Быть сравннмым

Быць параўнальным

в.

104. Варнацнонный

Варыяцыйны

Варнацяонное нсчнсленне

гл. Нсчнсленне

105. Вдоль

Уздоўж

Юб. Везде плотный

Ус/оды шчмльны

107. Вектор

Вэктар

108. Векторнальный

Вэктарыяльны

109. Велнчнна

Велічыня

110.     „        абсолютная

„             абсолютная

111.     „        бесконечно боль-

шая

„             бесканечна вял/кая

112.     „        бесконечно ма-

лая

„             бесканечна малая

113.     „        геометрнческая

„             геомэтрычная

114.     „        действнтельная

„             рэчаістая

115.     „ дробная

„             дробавая

116.     „        нррацнональная

„ ірацыянальная

117.              нскомая

„             шуканая

Н8.      „        конгреднентная

„ конгрэдыентная

119.     „        конечная

„             канечная

120.              контрагреднент-

ная

„ контрагрэдыентная

121.

Велнчнна мннмая

 

122.

я

непрерывная

 

123.

п

несонзмернмая

 

124.

п

однородная

 

125.

л

однонменная

 

126.

п

отрнцательная

 

127.

п

положнтельная

 

128.

п

постоянная

 

129.

п

прерывная

 

130.

п

пространствен-

 

 

 

ная

 

131.

»

рацнональная

 

132.

п

сонзмернмая

 

133.

»

трансцендентная

 

134.

п

чнсловая

 

135.

Верзор

 

 

136.

Верность

 

137.

Вероятно

 

138.

Вероятность

 

139.

я

абсолютная

 

140.

я

геометрнче-

 

 

 

ская

 

141.

п

математнче-

 

 

 

ская

 

142.

W

относнтель-

 

 

 

ная

 

143.

п

полная

 

144.

п

протнво-

 

 

 

положная

 

145.

»

сложная

 

146.

п

статнстнче-

 

 

 

ская

 

147.

 

частнчная

 

148.

Вероятный

 

149.

Вертнкально

 

150.

Вертнкальный

 

151.

Верхннй

 

 

152.

Вершнна

 

 

153.

 

многоугольннка

 

154.

п

пнрамнды

 

155.

п

свободная

 

156.

п

треугольннка

 

157.

»

угла

 

158.

Вес

 

 

159.

Ветвь

 

 

160.

„ главная

 

             

Велічыня уяўная

„       неперарыўная

„       нясупольнамерная

„       аднародная

„       аднайменная

„       адмоўная

„       дадатная

„       сталая

„       перарыўная

„       прасторавая

„       рацыянальная

„       супольнамерная

„       трансцэндэнтная

„       лгкавая

Взрзар

Правгльнасьць

Праўдападобна Праўдападобнасьць

„                  абсолютная

„                  геомэтрычная

„                  матэматычная

„                  адносная

„                  поўная

„                  процілежная

„                  складаная

„                  статыстычная

„                  часьц/нная

Праўдападобны

Вэртыкальна

Вэртыкальны

Верхні

Вяршыня

„ многакутніка

„       пірамгды

„       вольная

„       трыкутніка

,        кута

Вага

Галіна

„ галоўная

 1. Ветвь крнвой
 2. „ полная
 3. „ функцнн
 4. Веіцественный
 5. Взанмно перпенднкулярные
 6. Взанмно простой
 7. Взанмность
 8. Взанмный
 9. Взвос
 10. Взятый (пронзвольно)
 11. Взять множнтель перед знаком корня
 12. Внд
 13. Внд нормальный
 14. Внд овальный
 15. Внд простой
 16. Внд сопряженный
 17. Внд эллнптнческнй
 18. Вне
 19. Вне прямой
 20. Внешннй
 21. Внутрн
 22. Внутренннй
 23. Вогнутость
 24. Вогнутый
 25. Возведенный в степень
 26. Возврат
 27. Возвратный
 28. Возвышать в квадрат
 29. Возвышать в степень
 30. Возвышенне в третью степень
 31. Возвышенный в степень
 32. Возрастанне
 33. Возрастать
 34. Возрастать бесконечно
 35. Возрастаюіцнй
 36. Волнообразный
 37. Вопрос арнфметмческнй
 38. Восстановлять перпенднкуляр
 39. Восьмнгранннк
 40. Восьмнгранный

Галіня крывой

„ поўная

„ функцыі

Рэчагсты

Узаемна пэрпэндыкулярныя

Узаемны просты

Узаемнасьць

Узаемны

Уклядка

Узяты (адвольна)

Узяць множнік перад знакам кораня

Від (лёгічная катэгорыя);

Вмгляд

Вмгляд нормальны

В«гляд овальны

Вмгляд просты

Від спрэжаны

Выгляд эліптычны

Пя-за

Пя-за простай

Знадворны

Унутры

Унутраны

Угнугасьць

У гнуты

Узьведзены ў ступень

Зварот

Зваротны

Узводзіць у квадрат

Узводзіць у ступень, ступеняваць

Узьвядзеньне ў трэцюю ступень

Узьведзены ў ступень

Узрастаньне

Узрастаць

Узрастаць бесканечна

Узрастальны

Хвалісты

Пытяньне арытмэтычнае

Узводзіць пэрпэндыкуляр

Васьміграньнік

Васьмігрянны

 1. Восьмнугольннк
 2. Восьмнугольный
 3. Впнсанный
 4. Впнсывать
 5. Враіцательный
 6. Враіцать
 7. Враіцаться
 8. Враіценне
 9. Враіценне вокруг точкн
 10. Враіценне треугольннка
 11. Время
 12. Вспомогательный
 13. Вторнчный
 14. Второй
 15. Второстепенный
 16. Выбранный (пронзвольно)
 17. Вывод
 18. Вывод формулы
 19. Выводнть (формулу)
 20. Выгнутость
 21. Выгнутый
 22. Выделять
 23. Выкладка
 24. Вынестн за скобкн
 25. Выпрямнть
 26. Выпрямленне дугн
 27. Выпрямленне крнвой
 28. Выпуклый
 29. Выравненне
 30. „ аналнтнческое
 31. „ графнческое
 32. „ механнческое
 33. Выражать
 34. Выражать рацнонально
 35. Выраженне

236.

п

алгебранческое

237.

п

аналнтнческое

238.

п

днфференцмаль-

 

 

ное

239.

п

дробное

240.

п

нррацнональное

241.

я

математнческое

242.

»

неоднородное

243.

 

однородное

244.

 

показательное

245.

п

рацнональное

Васьмікугнік Васьмікутны Ушсаны Упгсваць Вярчальны Вярцець Вярцецца Вярчэньне Вярчэньне навокала пункту Вярчзньне трыкугніка Час

Дапаможны Паўторны Друп Другарадны Вб/браны (адвольна). Вывад

„ формулы Выводзіць (формулу) Выгнутасьць Выгнуты Выдзяляць Выкладка Вмнесьці за дужкі Выпрастаць Выпростваньне дуп Выпростваньне крывой Выгнуты Выроўніванье

„            аналітычнае

„            граф/чнае

я             мэхангчнае

Выражаць Выражаць рацыянальна Выраз я альгебрычны „ аналіт«чны „ дыфэрэнцыяльны

„ дробавы

„ ірацыянальны

„ матэматычны

„ неаднародны „ аднародны „ паказальцікавы „ рацыянальны

-46. Выраженне свободное

-47. я             чнсловое

Выраз вольны

„ лікавы

 

-48. Высота

Вышыня

 

•49.     я    боковая

‘50.     „    конуса

‘51.      я    треуголышка

‘52.      я    угловая

'53.     „    цнлнндра

‘54. Высшнй

„ бочная

„ конуса

„ трыкугніка

 

„ кутавая

„ цыл/ндра

 

Вышэйшы

 

‘55. Вытекать

Выцякаць

 

‘56. Вычет

Лгшак

 

257.   я    абсолютно малый

“58.    я    бнквадратнчный

-59.    я   кубнчный

‘$0.     я   степенн

„ абсолютна малы

„ біквадратычны

„ кубгчны

„ ступгні

 

261. Вычнсленне

-62. Вычнслнтельный

Вылічэньне

Вылічальны

 

~63. Вычнслять

Вылічаць

 

264. Вычнтаемое

Аднімнік

 

‘55. Вычнтанне

Адніманьне

 

266. Вычнтать

Аднімаць

 

 

г.

 

257. Гармоннческнй

Гармонгчны

 

‘58. Гексаэдр

Гэксаэдр

 

‘69. Гектар

Гэктар

 

‘70. Гелнконд

Гэлікоід

 

271. Геодезня

Г еодэзія

 

272. Геометр

Геомэтр

 

273. Геометрнческнй

Геомэтрычны

 

274. Геометрня

Геомэтрыя

 

275.      я        абсолютная

„ абсол/отная

 

‘7б.      я         абстрактная

‘77.      я         аналнтнческая

„         абстрактная

„         аналітычная

 

‘78.       я        гнперболнче-

„ гіпэрболгчная

 

ская

 

 

^79.      я днфференцналь-

„ дыфэрэнцыяльная

 

ная

 

 

250.     я         евклндова

281.     я         ндеальная

„        эўклгдава

„        ідэальная

 

282.      я        лннейная

„ лінейная

 

‘83.       я        метрнческая

„ мэтрычная

 

284.     ,         мннмая

285.     я         на плоскостн

„ уяўная

„ на роўніцы

 

286.      я        наглядная

„ наглядная

 

287.

Геометрня начертатель-

Геомэтрыя нарысная

288.

ная

 

„         неевклндова

„            неэўклгдава

289.

„ параболнческая

„            параболгчная

290.

„         прнкладная

„ прыкладальная

291.

.         проектнвная

„            проектыўная

292.

„ пространствен-

„            прасторавая

 

ная

 

293.

„ псевдосфернче-

„ псэўдасфэрычная

 

ская

 

294.

„         свободная

„            вольная

295.

„         сфернческая

„            сфэрмчная

296.

„                эллнптнческая

„            эліптычная

297.

Гнпербондальный

Гіпэрбоідальны

298.

Гнпербола

Гіпэрбола

299.

„ равносторонняя

„ роўнабочная

300.

„         сопряженная

„ спрэжаная

301.

Гнперболнческнй

Гіпэрболічны

302.

Гнперболонд

Гіпэрболёід

303.

„            врашення

я               вярчэньня

304.

„            двуполый

„               двухполы

305.

„            однополый

„               аднаполы

306.

„                    равносторон-

„               роўнабочны

 

ннй

 

307.

Гнпергеометрнческнй

Гіпэргеомэтрычны

308.

Г нперквадратный

Гіпэрквадратны

309.

Г нперортогональный

Гіпэрортогональны

310.

Г лперэллнптнческнй

Гіпэрэліптычны

311.

Гнпотенуза

Гіпотэнуза

312.

Гнпотрохонда

Гіпотрохоіда

313.

Гнпоцнклонда

Гіпоцыкл^іда

314.

Главный

Галоўны

315.

Глубнна

Глыбіня

316.

Голоморфнзм

Голёморфгзм

317.

Голоэдрнческн нзоморфный

Голёэдрычна ізоморфны

318.

Гомографнческнй

Г омографгчны

319.

Гомографня

Гомографія

320.

„           ннволюцлон-

„            інволюцыйная

 

ная

 

321.

„           осевая

„            восевая

322.

„           цнклнческая

„            цыкл/чная

323.

Гомологнческнй

Гомолёпчны

324.

Гомологня

Гомол^гія

325.

Гомотетнческнй

Гомотэтычны

326.

Гомотетня

Гомотэтыя

         
 1. 328. 329. 330. 331. 332.
 2. 334. 335.
 3. 337. 338. 339. 340.
 4. 342. 343. 344. 345.
 5. 347.
 6. 349.
 7. 351. 352. 353. 354. 355.

356.

 1. 358. 359. 360. 361.

362 363.

Зб4. 365. Збб. 367. 368 369.

370.

Гомотетня обратная „ прямая

Г оннометрнческнй Гоннометрня Горнзонт Горнзонтально Горнзонтальный Град Градус Граненый Граннца Гранлца тенн Грань

„ боковая

„ двугранного угла

„ многограннлка

„ многогранного угла Графнк Графнческнй Графостатнка Группа

„ Абелева

„ абстрактная

„ альтерннруюіцая

„ ангармоннческая

„ арнфметнческая

„ аффннная

„ бесконечная

„ гармонлческая

„ голоэдрлческл лзоморфная

„ двугранняка

„ днскретная

„ дополнлтельная

„ лзоморфная

„ нкозаэдрнческая

„ лмпрлмлтлвная

„ ннтранзнтнвная

„ коммутатлвная

„ конечная

„ конкретная

„ лннейная

„ ллнейная полная

„ мероэдрлческл нзоморфная

,, метаабелева

Гомотэтыя адваротная

„ простая

Гоніямэтрмчны

Гоніямэтрыя

Горызонт, пазем

Горызонтальна, паземна

Горызонтальны, паземны

Град

Градус

Г ранены

Мяжа

Мяжа ценю

Грань

бочная

„ дзьвюхграннага кута

„ многаграньніка

„ многаграннага кута

Графік

Графічны

Графастатыка rpj/na

„ Лбэлева

» абстрактная

„ альтэрнатыўная

„ ангармонгчная

„ арытмэтычная

„ афінная

„ бесканечная

„ гармонічная

„ голёэдр&чна ізоморфная

„ дзьвюхграньніка

„ дыскрзтная

„ дадатковая

„ ізоморфная

„ ікозаэдрычная

„ імпрымітыўная

„ інтранзыт«ўная

„ комутат&ўная

, канечная

„ конкрэтная

„ лінейная

„ лінейная поўная

„ мэраэдрычна ізоморфная

„ мэтайбэлева

Матэматычная тэрмінолёгія.

2

18

Беларуская Навуковая

Тэрмінолёгія.

 

371.

Группа метацнклнческая

Гр_упа мэтацыклгчная

 

372.

я

многогранннка

 

многаграньніка

 

373,

п

модулевая

п

модулевая

 

374.

п

монодромнческая

я

монадромічная

 

375.

 

непрерывная

п

неперарыўная

 

376.

я

п-членная

я

п-члгнная

 

377.

я

октаэдрнческая

я

октаэдрычная

 

378.

 

операторов про-

п

опэратараў вывадная

 

 

 

нзводная

 

 

 

379.

п

перноднческая

я

пэрыядычная

 

380.

»

побочная

п

пабочная

 

381.

я

подстановок

я

падстановак

 

382.

W

полярная

п

полярная

 

383.

я

преобразованнй

п

ператварэньняў

 

384.

п

прнмнтнвная

я

прымітыўная

 

385.

п

проектнвная

п

проектыўная

 

386.

я

расшнренная

п

пашлраная

 

387.

п

снмметрнческая

я

сымэтрычная

 

388.

 

сопряженная

»

спрзжаная

 

389.

я

составная

я

сустаўная

 

390.

п

спецнальная

»

спэцыяльная

 

391.

я

тождественная

п

тожсамая

 

392.

W

точек

я

пунктаў

 

393.

я

точек резндуаль-

я

пунктаў рэзыдупльная

 

 

 

ная

 

 

 

394.

п

транзнтнвная

я

транзыть/ўная

 

395.

 

цнкднческая

п

цыклгчная

 

396.

я

элементов

п

элемэнтаў

 

397.

Группнрованне

Групаваньне

 

398.

Группнровать

Групаваць

 

399.

Группнровка

Угрупаваньне

 

400.

Групповой

Групавб/

 

 

 

 

д.

 

 

401.

Далёкнй

Дал^кі

 

402.

Данный

Даны

 

403.

Два раза

Два раз*/

 

404.

Двнженне

Рух

 

 

405.

 

враіцательное

W

вярчальны

 

406. Двойннчный

Двагчны

 

407.

Двойной

ГІадвойны

 

408.

Двоякоперноднческнй

Дваякапэрыядычны

 

409.

Двугранный

Дзьвюхгранны

 

410.

Двузначный

Двухзначны

 

411.

Двукратность

Двухкратнасьць

 

_                    Слоўнік Матэматыч

інае Тэрмінолёгіі.

ІУ

412. Двукратный

413 Двуполый

414.    Двухмерный

415.    Двухсторонннй

416.    Двухугольннк

417.    Двучлен

418.    Двучленный

419.    Девнацня

420.    Дегенерацня

421.    Действне

422.      я       алгебранческое

423.     „       арнфметнческое

424.     „       обратное

425.      я        одного порядка

426.     я        протнвополож-

ное

427.     „        прямое

„                 рацяональное

429.    Действлтельный

430.    Делать простейшнм

431.    Деленне

432.      я ангармоннческое

433.      „    внешнее

434.      „    внутреннее

435.      я    гармоннческое

436.      я    золотое

437.      „    круга

„             непрерывное

439.      я    по содержанню

440.      „    пополам

441.      „    пропорцнональ-

ное

442.      „    сокраіценное

443.    Деленный

’44. Делямое

445.    Делямость

446.    Делммый

447.    Делнтель

448.      я        буквенный

449.      в       нормальный

430.      я       обіцяй

431.      „        обіднй найболь-

Двухкратны Двухполы Дзьвюхмерны Двухбочны Двухкутнік Двухчлен Двухчленны Дэвіяцыя Дэгенэрацыя Дзеяньне „ альгебрычнае „ арытмэтычнае „ адваротнае „ аднаго парадку „ процілежнае „ простае „ рацыяндльнае

Рэчагсты

Рабгць прасьцейшым Дзяленьне; падзел Падзел ангармонічны „ знадворны „ унутраны „ гармонгчны „ залаты » круга

Дзяленьне неперарыўнае „           па зьместу

„            папалам

Падзел пропорцыянальны

Дзяленьне скарочанае Падзелены Дзеліва Падзельнасьць Дзельны Дзельнік

„       лггарны

„ нормальны

„ супольны

„ супольны найбольшы

шнй

432.      я        элементарный

4|3. Делнть

434. я гармоннческн

. элемэнтарны

Дзялгць

„ гармонгчна

 

               
 1. Делнть пополам
 2. Делнться
 3. „ пополам
 4. Дельтонд
 5. Деньгн процентные
 6. Десятнугольннк
 7. Десятнчный
 8. Десяток
 9. Дефект
 10. Днагональ
 11. „ главная
 12. „ определнтеля
 13. „ параллелограм-

ма

 1. „ побочная
 2. Днагональный
 3. Днаметр
 4. „ главный
 5. „ окружностн
 6. „ сопряженный
 7. Днаметрально
 8. Днаметральный
 9. Днректрнсса
 10. Днскрнмннант
 11. „ квадратно-

го уравнення

 1. Днсперсня
 2. „ нормальная
 3. „ поднормальная
 4. „ сверхнормаль-

ная

 1. Днфферента
 2. Днфференцнал
 3. „ полный
 4. „ частный
 5. Днфференцнальный
 6. Днфференцнрованне
 7. „ по-

членное

 1. Днфференцнровать
 2. Днфференцнруемость
 3. Длнна
 4. „ окружностн
 5. Доказательство
 6. „ аналнтнче-

ское

Дзялгць папалам Дзялгцца „ папалам

Дэльтоід

Грошы процантныя Дзесяцікугнік Дзесятковы Дзесятак

Дэфэкт

Дыягональ „ галоўная „ вызначніка „ паралелёграма „ пабочная

Дыягональны Дыямэтр „ галоўны „ акружыны „ спрэжаны

Дыямэтральна Дыямэтральны Дырэктрыса Дыскрымінант „ квадратнага раўнаньня

Дыспэрсія „ нормальная „ паднормальная „ наднормпльная

Дыфэрэнта Дыфэрэнцыял „      поўны

„              часны

Дыфэрэнцыяльны Дыфэрэнцыяваньне „      пачл^ннае

Дыфэрэнцыяваць Дыфэрэнцыявальнасьць Даўжыня „ акр_ужыны

Довад „ аналітычны

496.

Доказательство наглядное

497.

 

„            от протнв-

 

 

ного

498.

499.

 

„           прямое

„           сннтетнче-

500.

 

ское

 

„            сушество-

 

 

вання

501.

502.

Доказывать

Долг

 

503.

Долгота угловая

504.

Доля

 

505.

Допнсывать

506.

Дополненне

507.

п

алгебранческое

508.

Дополняться до 90°

509.

Дополняться до 180°

510.

Допускать

511.

512.

513.

Допускать подстановку Допуіценне

 

„        ложное

514.

Достаточный н необходн-

515.

мый

 

Достоверность

516.

Достоверный

517.

Дробный

518.

Дробь

519.

п

абсолютная

520.

п

алгебранческая

521.

522.

 

бесконечная

я

десятнчная

523.

п

конечная

524.

525

526.

527.

п

неперноднческая

п

неправнльная

»

непрерывная

 

несократнмая

528.

п

обратная

529.

я

обіцая

530.

п

обыкновенная

531.

532.

533.

»

относнтельная

л

п

перноднческая

.                 про-

 

 

стая

534.

п

»                сме-

535.

 

шанная

п

подходяшая

Довад наглядны

„ ад супрацгўнага

„ просты

„ сынтэтычны

„ існаваньня

Даводзіць

Доўг

Даўжыня кутавая

Часьць

Дапісваць

Дапаўненьне

„ альгебрычнае

Дапаўняцца да 90° Дапаўняцца да 180° Дапускаць; прыпускаць Дапускаць падстаноўку Прыпушчэньне

„ фальшывае

Дастатны і неабходны

Пэўнасьць

Пзўны

Дробавы

Дроб

„ абсол/отны

„ альгебрычны

„ бесканечны

„ дзесятковы

„ кангчны

„ непэрыядычны

„ няправільны

„ неперарыўны

„ нескарачальны

„ адваротны

„ агульны

„ звычайны

„ адносны

„ пэрыядычны

„        .            просты

,         „           мяшаны

, набліжальны

536. Дробь правнльная

Дроб правільны

537.   ,

прнблнженная

я

набл/'жаны

538.

рацкональная

п

рацыянальны

539.

снстематнческая

п

сыстэматычны

540.   „

сократямая

я

скарачальны

541.

сокраіценная

 

скарочаны

542.

составная

п

сустаўны

543. Дуалнтет

Дуалітэт

544. Дуга

 

Дуга

 

545. „ окружностн

 

акружыны

546. Дюйм

Е.

Цаль

 

547. Еднннца

Адзінка

548.

главная

я

галоўная

549.

групы левая(пра-

 

групы левая (правая)

 

вая

я

550.

действнтельная

л

рэчагстая

551.

десятнчная

W

дзесятковая

552.

дробная

п

дробавая

553.

дуг

я

дугаў

554.

нзмерення

я

вымеру

555.

квадратная

я

квадратная

556.

кубнческая

я

куб/чная

557.

мннмая

я

ўяўная

558.

отрнцательная

я

адмоўная

559.

первого разряда

я

першага парадку

560.

плошадя

я

плошчы

561.

положятельная

я

дадотная

562.     „

пространственная

я

прасторавая

563.

простая

я

простая

564.

разных разрядов

я

розных парадкаў

565.

составная

я

сустаўная

566. Едяннчный

Адз/нкавы; паасобны

567. Емкость

Дмасьць

 

3.

 

 

568. Завяснть

Залежыць

569. Завнснмость

Залежнасьць

570.

прямая

 

„          простая

571.

функцяональ-

 

„           функцыянальная

 

ная

 

 

572. Завнснмый

Залежны

573. Задача

Задача

 1. Задача делнйская
 2. „ нзопернметрнческая
 3. „ на вычнсленне
 4. , на доказательство
 5. , на построенне
 6. , невозможная
 7. , неопределенная
 8. , определенная
 9. , простая
 10. „ сложная

584,   ,    точно определен-

ная

 1. , чнсловая
 2. Заем
 3. Заключать
 4. Заключать в скобкн
 5. Заключаться
 6. Заключенне
 7. Заключенный в скобкн
 8. Закон
 9. , ангармоннчностн
 10. „ асоцнатнвноста
 11. , бннома
 12. , болыпнх чнсел
 13. , взанмностн
 14. , двойственностн
 15. „ днстрнбутнвный
 16. „ ннверснн
 17. . ннерцнн
 18. „ коммутатнвный
 19. „ переместнтельный
 20. , погрешностей
 21. „ распределнтельный
 22. „ сочетательный
 23. Замена
 24. Заменять
 25. Замыкать
 26. Замкнутость
 27. Замкнутость чнслового поля
 28. Замкнутый
 29. Звезда
 30. , основная
 31. Звездчатый
 32. Звено (непрерывной дробн)

Задача дэлійская

. ізопэрымэтрычная

.   на вылічэньне

,   на довад

„   на збудаваньне

.   немагчымая

,   неазначаная

„   азначаная

„   простая

,   складаная

» дакладна азначаная

.   лгкавая

Паз&ка

Заключаць; зьмяшчаць

Заключаць у дужкі

Зьмяшчацца

Заключэньне

Закл/очаны ў дужкі

Закон

„ ангармонічнасьці

„ асоцыятаўнасьці

, бінома

„ вялікіх лгкаў

» узаемнасьці

„ падвойнасьці

, дыстрыбутыўны

. інвэрсіі

„ інэрцыі

„ комутатыўны

, перамяшчальны

„ хгбнасьцяй

. разьмеркавальны

, злучальны

Замена

Замяняць

Замыкаць

Замкнутасьць

Замкнутасьць лгкавага поля

Замкнуты, замкн^ны

Зорка

. асноўная

Зорчасты

Зьвяно (неперарыўнага дробу)

 1. Знак
 2. , алгебранческнй
 3. . действня
 4. Знак корня
 5. » протнвополож-

ный

 1. Знакопеременный
 2. Знакоположенне
 3. , основное

625.

Знаменатель дробн

626.

я

геометрнческого отноше-

ння

627.

»

геометрнческой прогресснн

628.

 

обіцнй

629.

»

„ нанменшнй

630.

ff

частный

631.

Значек

 

632.

Значенне

633.

п

абсолютное

634.

9

велнчнны

635.

п

главное

636.

п

комплексное

637.

я

конечное

638.

п

крнтнческое функцнн

639.

»

местное

640.

п

нанбольшее

641.

 

настояіцее

642.

п

начальное

643.

я

обратное

644.

 

постоянное

645.

п

предельное

646.

п

прнблнженное

647.

9

прнпнсанное

648.

п

сопряженное

649.

9

среднее

650.

п

целое

651.

п

цнфр двойное

652.

я

частное

653.

я

чнсловое

654.

Значуіцнй

655.

Зона

 

Знак

. альгебрычны

. дзеяньня

, кораня

. процілежны

Знаказьмгнны Знакапалажэньне

. асноўнае

Назоўнік дробу

Множнік геомэтрычнага стасунку

Множнік геомэтрычнай прогрэсіі

Назоўнік супольны

,                , найменшы

„ часны

Значок

Значэньне

,          абсол/отнае

„         велічын/

,          галоўнае

,          комплгкснае

,          канечнае

, крытычнае функцыі

,          мгснае

,          найбольшае

.          сапраўднае

„         пачатковае

,          адваротнае

„         сталае

»         гран/чнае

,          набл/жанае

„         прып/санае

,          спрэжанае

,          сярэдняе

,          цэлае

„         цьіфраў падвойнае

.          часнае

,          лікавае

Вартасны

Зона

м.

 1. йдеал
 2. „ простой
 3. йзбыток
 4. Йзвестный
 5. йзвлекать корень
 6. йзвлеченне корней
 7. йзгнб
 8. йзлншек
 9. Йзложенне
 10. йзмененне
 11. йзменять
 12. йзмеренне
 13. , велнчнн
 14. „ многочлена
 15. „ прдстранства
 16. , углов радналь-

ное

 1. „ точное
 2. йзмеренный
 3. йзмернмый
 4. йзмернтельный
 5. йзмернть
 6. йзмеряться
 7. йзображать
 8. йзображенне
 9. „ прерывное
 10. , графнческое

функцнн

 1. йзогональный
 2. йзолнрованный
 3. йзометрнческнй
 4. йзоморфнзм
 5. , голоэдрнче-

скнй

 1. , мэроэдрнче-

скнй

 1. йзоморфный
 2. йкозаэдр
 3. , ромбондальный
 4. йменованный
 5. Ймпрнмвтнвность
 6. ймпрнмнтввный
 7. йнварнант

Ідэал

„ просты Перавышка Вядомы Здабываць корань Здабываньне каран^ў Выгіб Перавышка Выкладаньне; выклад Зьмена Зьмяняць В&гмер; мераньне Мераньне велічыняў Вымер многачлена

„ прасторы Мераньне кутоў радыяльнае

Вымер дакладны Вымераны Вымерны Вымерны В«мераць Вымервацца Перадаваць у вобразе, перадаваць графгчна

Вобраз

„ перарыўны

„ графічны функцыі

Ізогональны Ізоляваны Ізомэтрычны Ізоморфгзм ,            голёэдрычны

.          мэраэдрычны

Ізоморфны Ікозаэдр . ромбоідальны

Найменны Імпрымітыўнасьць Імпрымітмўны Інварыянт

695.

Ннварнан

т абсолютный

Інварыянт

абсол/отны

696.

я

групповой

я

групавы

697.

я

днфференцнальный

я

дыфэрэнцыяльны

698.

я

конечный

я

канечны

699.

я

косой

я

касы

700.

йнварнантный

Інварыянтны

701.

йнверснонный

Інвэрсыйнь

702.

йнверсня

 

Інвэрсія

 

703.

йнволюцнонный

Інволюць/й

ны

704.

йнволюцня

Інволюцыя

 

705.

п

абсолютная

п

абсол/отная

706.

я

высшего порядка

я

вышэйшага парадку

707.

п

гармоннческн сопряженная

п

гармонгчна спрэжаная

708.

я

гнперболнческая

я

гіпэрбол/чная

709.

п

главная

я

галоўная

710.

я

днагональная

я

дыягональная

711.

*

квадратная

я

квадрятная

712.

я

крнвая

я

крывая

713.

я

лучей

я

праменьняў

714.

п

„ главная

я

„                  галоўная

715.

я

„ сопряженная

я

,            спрэжа-

ная

716.

н

„ цнклнческая

я

,            цыклгч-

ная

717.

W

обіцая

я

агульная

718.

п

есновная

я

асноўная

719.

п

параболнческая

я

параболічная

720.

я

порядковая

я

парадкавая

721.

п

прямая

я

простая

722.

я

результнруюіцая

я

вынікальная

723.

п

сопряженная

я

спрэжаная

724.

я

составляюіцая

я

складальная

725.

п

точек

 

пунктаў

726.

я

фокальная

м

фокальная

727.

я

цнклнческая

я

цыклічная

728.

»

четыресторонннка

я

чатырохбочніка

729.

я

четыреугольнмка

я

чатырохкутніка

730.

731.

йндэкс

элллптнческая

/ндэкс

эліптычная

 1. Нндекс группы
 2. „ чнсла
 3. Ннднкатрнсса
 4. йндукцня математнческая

736, Ннтеграл

 1. „ абелев
 2. „ вероятностн
 3. „ гнперэллнптнче-

скнй

 1. „ двойной
 2. „ ннварнантный
 3. „ комплексный
 4. „ кратный
 5. „ неопределенный
 6. „ несобственный
 7. „ обобшенный
 8. „ нормальный
 9. „ обіцнй
 10. „ обыкновенный
 11. „ определенный
 12. й особенный
 13. „ полный
 14. „ частный
 15. „ элляптнческнй
 16. .йнтегральный
 17. йнтегратор
 18. Ннтеграф
 19. Ннтегрнрованне
 20. „ графнче-

ское

 1. „ неопреде-

ленное

 1. 7 , определен-

_                            ное

 1. , почленное
 2. Ннтегрнровать
 3. „ по частям
 4. Ннтегрнруемость
 5. Ннтегрнруемый Ннтегрнруюіцнй множн-

767.

768

769.

770.

тель

Ннтерполнровать Ннтерполяцнонный

Ннтерполяцня ■

„ пропорцно-

нальная

/ндэкс групы „ лгку

Індыкатрб/са

Індукцыя матэматычная Інтэгрлл

, абэлеў

„ праўдападобнасьці

„ гіпэрэліптычны

„ падвойны

„ інварыянтны

„ комплексны

„ кратны

„ неазнячаны

„ неўласьцгвы

„ неўласьцгвы

„ нормяльны

„ агульны

„ звычяйны

„ азнячаны

„ асаблівы

„ поўны „ чясны „ эліптычны Інтэгральны Інтэгрятар Інтэгряф Інтэгравяньне

„              граф/чнае

»             неазнячанае

„              азнячанае

»             пачленнае

Інтэгравяць

„ часткамі Інтэгравяльнасьць Інтэгравальны гл. Множнтель

Інтэрполявяць Інтэрполяцыйны Інтэрполяцыя

» пропорцыяняльная

771.

йнтранзнтнвный

Інтранзытыўны

772.

йнтрансцендентный

Інтрансцэн дэнтны

773.

йррацнональность

Ірацыянальнасьць

774.

йррацнональный

Ірацыянальны

775.

йскать

Шукаць

776.

йсключать

Выключаць

777.

йсключенне

Выключэньне

778. Нсключнтельный

Выкл/очны

779.

йскомый

Шуканы

780.

йсполненне действня

Выкананьне дз^яньня

781.

йспытывать

Прабавдць

782.

йсследованне

Дасьледваньне

783.

„                      арнфметнче-

ское

.                            арытмэтычнае

784.

,              уравнення

„                    раўнаньня

785.

йсследовать

Дасьледваць

786.

йстннный

Сапраўдны

787.

йсточннк (семнварнанта)

Крыніца (сэміварыянта)

788. йсходный

Выходны

789.

йсчнсленне

Вылічэньне

790.

„         бесконечно ма-

лых

,               бесканечна малых

791.

,                 варнацнонное

.               варыяцыйнае

792.

„         вероятностей

, праўдападобнасьці

793.

,         днфференцн-

альное

,                      дыфэрэнцыяльнае

794.

„         ннтегральное

,               інтэгральнае

795.

,          конечных раз-

,               канечных розьні-

 

ностей

цаў

796.

„         простых про-

центов

»             простых процантаў

797.

,          сложных про-

,               складаных про-

 

центов

цантаў

798.

,          среднего срока

,               сярэдняга тэрміну

799. йсчнслнмость

Зьлічальнасьць

800.

йсчнслять

Вылічайь

801.

йтерацня

Ітэрацыя

к.

 1. Кавстнческнй

Кажушаяся неопределенность

 1. Каноннзант
 2. Каноннзнровать
 3. Каноннческнй

Каўстычны

гл. Неопределенность

Канонізант

Канонізаваць

Канонгчны

806. Капнтал

Капітол

 

“07.       ,     нароіценный

808.      „    первоначальный

“09. Капнталнзацня

„ нарошчаны

„ першапачатковы

 

Капіталізацыя Кардыйда Дотык

„ у многіх пунктах

 

810.  Карднонда

811.  Касанне

812.       „      во многнх точках

813.       ,      внешнее

814.       „      внутренее

815.       „ высшего порядка

816.       я      двойное

 

» знадворны

» унутраны

„ вышэйшага парадку

„ падвойны

 

817.  Касательная

818.          „      внешняя

819.          „          внутренняя

820.          я      возврата

821-          „      двойная

822-            „               „ дей-

Датычная

 

,         знадворная

»     ўнутраная

»        звароту

,     падвойная

.                                      »                             рэчагстая

 

ствнтельная

 

 

823.       . „

.                 .        ўяўная

 

_ мая

 

 

824.         „         нзгнба

825.         „         сопряженная

826.  Касательный

„ выгібу

. спрэжаная

 

Датычны

 

827. Касаться

Датыкацца

 

828. Касаться с окружностью “29. Катенонд

Датыкацца да акружыны Катэноід

 

830. Катет

831. Качественный

832. Качество

Катэт >7касны ^касьць

 

°33. Квадрант

834. Квадрат

835. Квадратнчный

836. Квадратный

Квадрант Квадрат Квадратычны Квадрлтны

 

“37. Квадратрнка 838. Квадратура 839.               „        круга

“40. Квалнтатнвный

Квадратрыка Квадратура

 

„            круга

 

Квалітатй/ўны Кватэрні^н

 

“41. Кватерннон

842.        „        еднннчный

843.        ,         сопряженный

“44. Кватерннонный

845. Класс

 

„           адзінкавы

„           спрэжаны

 

Кватэрні^нны Кляса

 

846.      „ лнннй

„ лініяў

 

847.      „ форм

, формаў

 

°4«-      ,     форм главный

849.     „    чнсел

, формаў галоўная . л/каў

 

270

 

30

Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія.

 

 

850.

Коварнант

Коварыянт

 

 

851.

Колебанне

Ваганьне

 

 

852.

Коллннеарный

Колінэарны

 

 

853.

Коллннёацня

Колінэацыя

 

 

854.

Колнчественный

Колькасны

 

 

855.

Колнчество

Колькасьць

 

 

856.

Колонна определнтеля

Слупок вызначніка

 

 

857.

Кольцо

Колца

 

 

858.

, круговое

, кругавое

 

 

859.

„ сходнмостн

„ зьбежнасьці

 

 

860.

Комбннант

Комбінант

 

 

861.

Комбннацня

Комбінацыя

 

 

862.

„          лннейная

„            лінейная

 

 

863.

Комбнннровать

Комбінаваць

 

 

864.

Коммутатнвный

Комутатыўны

 

 

865.

Коммутатор группы

Комутатар групы

 

 

866.

Компланацня

Компляндцыя

 

 

867. Комплекс

Комплгкс

 

 

868.

„ алгебранческнй

„            альгебрычны

 

 

869.

гармоннческнй

„            гармон/чны

 

 

870.

, гнперболнческнй

„            гіпэрбол/чны

 

 

871.

„ ннволюцнонный

„            інволюцыйны

 

 

872.

„         лннейный

.            ЛІНі?ЙНЫ

 

 

873.

„         мннмый

„            уяўны

 

 

874.

„         обіцнй

.             агульны

 

 

875.

„         основной

„            асноўны

 

 

876.

„         особенный

„            асаблгвы

 

 

877.

„         полярный

,             полярны

 

 

878.

, равнофокусный

„ роўнафокальны

 

 

879.

.         сфер

„            сфэраў

 

 

880.

„ четырегранннка

„ чатырохграньніка

 

 

881.

„ эллнптнческнй

„            эліптычны

 

 

882.

Комплексный

Комплексны

 

 

883.

Компознцня (форм)

Композыцыя (формаў)

 

 

884.

Конгруентность

Конгруэнтнасьць

 

 

885.

,                 обратная

„                    адваротная

 

 

886.

,                 прямая

„                    простая

 

 

887.

„                 попарно

„                    парамі,

 

 

888. Конгрунровать

Конгруяваць

 

 

889.

Конечность

Канечнасьць

 

 

890. Конечный

Кан^чны

 

 

891.

Коннческнй

Конічны

 

 

892.

Конкомннант

Конкомінант

 

 

893.

„            смешанный

„              мяшаны

 

 

894. Конкретный

Конкрэтны

 

 

895.

Коннекс

Конэкс

 

 

896.

Коннекс плоскнй

Конэкс плоскі

 

 

897.

, сопряженный

„ спрэжаны

 

 

898.

Конондальный

Коноідальны

 

 

899.

Конструнровать

Конструяваць

 

 

900.

Конструкцнонный

Конструкцб^йны

 

 

901.

902.

Конструкцня

Конструкцыя

 

 

„          геометрнческая

.                геомэтрмчная

 

 

903.

Контннуум

Контынуум

 

 

904.

Контраварнант

Контраварыянт

 

 

905.

Контур

Контур

 

 

906.

Конус

Конус

 

 

907.

„ аснмптотнческнй

„ асымптотычны

 

 

908.

„ двуполый

„ двухполы

 

 

909.

910.

» дополнктельный

» дапаўняльны

 

 

„ касання

. судотыку

 

 

911.

912.

„ комплекса

„ комплексу

 

 

„ круговой

. кругавы

 

 

913.

„      „ прямой

.        ,        просты

 

 

914.

„ мнннмальный

, мінімальны

 

 

915.

, наклонный

„ нахглены

 

 

916.

917.

918.

„ направляюаднй

„ кіравальны

 

 

„ правнльный

„ правільны

 

 

„ прямой

„ просты

 

 

919.

920. Пл ч

» равносторонннй

, роўнабочны

 

 

„ сопрнкасательный

„ судатычны

 

 

^21.

„ усеченный

» зрэзаны

 

 

922.

Конфвгурацня

Конфігурацыя

 

 

923.

Конфокальный

Конфокальны

 

 

924.

Конформный

Конформны

 

 

925.

Конхонда

Конхоіда

 

 

926.

Конхондальный

Конхоідальны

 

 

927.

Концентрнческнй

Концэнтрычны

 

 

928.

Коорднната

Коордыната

 

 

929.

.           барнцентрнче-

ская

барыцэнтрычныя

 

 

930.

.           бнполярная

.            біполярная

 

 

931.

„           гнпербондаль-

ная

гіпэрбоідольная

 

 

932.

933.

. крнволннейная

. крывалінейная

 

 

„         лннейная

»           лінейная

 

 

934.

935.

936.

937.

,         лучевая

,            праменевая

 

 

.         ортогональная

.            ортагональная

 

 

„         однородная

-            аднародная

 

 

»                 .         тан-

генцнальная

» тангенцы яльная

 

 

938.

„         обыкновенная

.            звычойная

 

 

939.

Коорднната полярная

Коордыната полярная

 

 

940.

я

проектнвная

я

проектыўная

 

 

941.

Я

прямолннейная

я

просталінейная

 

 

942.

я

прямоугольная

я

простакутная

 

 

943.

п

сфернческая

я

сфэрычная

 

 

944.

я

тангенцнальная

я

тангенцыяльная

 

 

945.

я

тетраметрнческая

п

тэтрамэтрычная

 

 

946.

я

точкн

н

пункту

 

 

947.

п

треугольная

»

трыкугная

 

 

948.

я

трнлннейная

п

трылінейная

 

 

949.

Я

.                 нор-

н

„ нормаль-

 

 

 

 

мальная

 

ная

 

 

950.

я

трнлннейная

 

. танген-

 

 

 

 

тангенцнальная

 

цыяльная

 

 

951.

я

трнметрнческая

п

трымэтрычная

 

 

952.

я

цнлнндрнческая

*1

цыліндрб/чная

 

 

953.

я

четырех плоскостей

 

чатырох роўніцаў

 

 

954.

я

четырегранннка

я

чатырохграньніка

 

 

955.

п

элллптнческая

я

эліптычная

 

 

956.

Коордннатный

Коордынатны

 

 

957.

Корен

ь

Корань

 

 

 

958.

Я

действятельный

я

рэчаісты

 

 

959.

п

нз еднннцы

я

з адз/нкі

 

 

960.

я

нмпрнмнтнвный

»

імпрымітыўны

 

 

961.

п

квадратный

я

квадратны

 

 

962.

*

комплексный

я

комплексны

 

 

963.

я

кратный

я

кратны

 

 

964.

я

кубнческнй

я

кубічны

 

 

965.

я

обратный

я

адваротны

 

 

966.

я

прнмнтнвный

я

прымітыўны

 

 

967.

я

первообразный

я

першапачатковы

 

 

968.

п

уравнення

я

раўнаньня

 

 

969.

я

„          лншннй

я

»         ЛШІНІ

 

 

970.

Корпус

Корпус

(лгкавы) абстрактны

 

 

971.

я

(чнсловой) абстрактный

 

 

 

 

 

 

972.

Косеканс

Косзканс

 

 

973.

Косннус

Косінус

 

 

974.

п

справляюнінй

 

кіравальны

 

 

975.

Косой

 

Касы

 

 

 

976.

Косоугольннк

Косакугнік

 

 

977.

Косоугольный

Косакутны

 

 

978.

Котангенс

Котангенс

 

 

979.

Коэффнцнент

Коэфіцыент

 

 

980.

Коэффнцнент бнномнальный

Коэфіцыгнт біноміяльны

 

 

981.

 

.          многочлен-

я

многачленны

 

 

 

 

ный

 

 

 

 

982.

 

.          пропорцно-

я

пропорцыяналь-

 

 

 

 

нальностн

 

насьці

 

 

983.

 

»         угловой

я

кутавм

 

 

984.

 

„          чнсловой

п

л/кавы

 

 

985.

Крайннй

Крайні

 

 

 

986.

Кратное (чнсло)

Кратны (лік)

 

 

987.

Кратное обшее нанмен-

Кратны супольны найменшы

 

 

 

шее

 

 

 

 

 

988.

Кратный

Кратны

 

 

989.

Крнвая

Крывая

 

 

990.

»

алгебранческая

я

алыебрычная

 

 

991.

я

аналлагматнческая

я

аналягматычная

 

 

992.

ff

апланатнческая

W

аплянатмчная

 

 

993.

п

бяцнркулярная

я

біцыркулярная

 

 

994.

н

возврата

W

звароту

 

 

995.

»

второго порядка

я

другога парадку

 

 

996.

997.

я

гармоннческая

п

гармонічная

 

 

 

гнперэллнптнческая

 

гіпэрэліптычная

 

 

 

 

 

998.

W

двойная

 

падвойная

 

 

999.

я

двойного касання

п

падвойнага дотыку

 

 

1000.

п

действнтельная

п

рэчагстая

 

 

1001.

1002.

»

делення

я

падзелу

 

 

W

замкнутая

я

замкнугая

 

 

1003.

1004.

1005.

н

ннверснонная

я

інвэрсыйная

 

 

 

ннтегральная

 

інтэгральная

 

 

»

касання

я

дотыку.

 

 

1006.

1007.

1008.

п

коварнантная

W

коварыянтная

 

 

п

комплекса коннческая

W

комплексу конічная

 

 

1009.

1010.

011.

012.

1013.

1014.

я

конхондальная

я

конхоідальная

 

 

п

коррезндуальная

я

корэзыдуальная

 

 

»

крайняя направляюшая

я

W

крайняя кіравальная

 

 

я

непрнводнмая

я

няпрыводная

 

 

ff

об'емлемая

 

абнімная

 

 

1015.

W

об'емлюіцая

я

абмнімальная

 

 

016.

017.

018.

1019.

я

обіцая

я

агульная

 

 

я

основаннй

я

асноваў

 

 

я

основная

я

асноўная

 

 

 

особенная

я

асаблгвая

 

 

1020.

 

параболнческая

я

парабол/чная

 

 

Матэ

натычная тэрмінолёгія

 

3

 

 
                             

 

 1. Крнвая плоская Крывая плоская
<

1022.

1023.

я

н

показательная полнгональная

я

я

паказальнікавая полігональная

 

1024.

п

полярная

я

полярная

 

1025.

п

порядковая

я

йарадкавая

 

1026.

 

прнводнмая

п

прыводная

 

1027.

п

прнмнтнвная

я

прымітыўная

 

1028.

п

проннцання

я

праніклньня

 

1029.

п

простая

»

паасобная

 

1030.

п

пространСтвенная

 

прасторавая

 

1031.

я

раднальная

 

радыяльная

 

1032.

»

резндуальная

»

рэзыдуяльная

 

1033.

 

скрученная

я

скручаная

 

1034.

п

сопряженная

я

спрэжаная

 

1035.

п

сфернческая

я

сфэрычная

 

1036.

п

сходнмостн

я

зьбежнасьці

 

1037.

я

транцендентная

я

трансцэйдэнтная

 

1038.

п

узловая

я

вузлавая

 

1039.

»

уннкурсальная

я

унікурсальная

 

1040.

я

фокальная

я

фокальная

 

1041.

п

цнклмческая

п

цыклгчная

 

1042.

я

цнклокдальная

я

цыклёідалыіая

 

1043.

»

цнркулярная

я

цыркулярная

 

1044.

я

четырехвершннная

я

чатырохвярншнная

 

1045.

я

экстремальная

я

экстрэмяльная

 

1046.

я

вллнптнческая

я

эліптычная

 

1047.

Крнвнзна

Крывгзна

 

1048.

я

абсолютная

я

абсолютная

 

1049.

п

вторая

я

другяя