Беларуская Навуковая Тэрміналёгія том 1

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

том 1
Выдавец: ARCHE
Памер: 787с.
Мінск 2010
162.2 МБ
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 2
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 3
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
Беларуская Навуковая Тэрміналёгія
том 4

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

 

 

 

Арытмэтыка. Альгебра. Геамэтрыя. Трыганамэтрыя. Асновы аналітычнай геамэтрыі вышэйшага аналізу • Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва • Геаграфічныя й касмаграфічныя тэрміны і назовы нябесных цел • Тэрміналёгія лёгікі і псыхалёгіі • Геалёгія, мінэралёгія, крышталяграфія • Батаніка: Анатомія, марфалёгія, і фізіялёгія расьлін. Сыстэматыка расьлін • Музычныя тэрміны • Слоўнік лясных тэрмінаў • Nomina Anatomica Alboruthenica.

Агульныя назвы, касьцяведаньне, вязаведаньне • Тэрміналёгія права • Тэрміналёгія грамадазнаўства

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

У чатырох кнігах

Дазваляецца выпусыііць у сьвет.

Неадменны Сакратар Інстытуту Беларускае Культуры В. Ластоўскі.

 

 

Беларуская Навуковая Тэрміналёгія

Кніга 1

Тэматычны дадатак да нумару «ARCHE», прысьвечанага беларускаму мовазнаўству 1920-х гадоў, выхад якога заплянаваны на першае паўгодзьдзе 2010 г.

Выданьне другое, стэрэатыпнае

Падрыхтоўка арыгінал-макету: Віпгаль Рыжкоў Дызайн вокладкі: Антон Баранаў Адказны за выпуск: Валер Булгакаў

У афармленьні вокладкі выкарыстаны матэрыялы з калекцыйнага збору У. Ляхоўскага.

ISSN 1392-9682

© ARCHE, 2010

Зьмест

Уступ. Сяргей Запрудскі............................................... 6

Выпуск 1. Элемэнтарная матэматыка (1922).............. 10

Расейска-беларускі слоўнік................................... 13

Слоўнік беларускіх тэрмінаў.................................. 43

Выпуск 2. Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва (1923)    57

Расейска-беларускі слоўнік................................... 60

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 106

Выпуск 3. Географічныя й космографічныя тэрміны і назовы нябесных цел (1923)........................................................................ 127

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 129

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 189

Выпуск 4. Тэрмінолёгія лёгікі і псыхолёгіі (1923)....... 212

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 214

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 250

Выпуск 5. Геолёгія, мінэралёгія, крышталёграфія (1924) 269

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 272

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 296

Выпуск 6. Ботаніка (агульная і спэцыяльная) (1924). 308

Агульная ботаніка (анатомія, морфолёгія, і фізіолёгія расьлін)  311

Спэцыяльная ботаніка (сыстэматыка расьлін).......... 333

Слоўнік расійскіх назваў расьлін.......................... 361

Слоўнік беларускіх назоваў расьлін..................... 373

Выпуск 7. Музычныя тэрміны (1926)......................... 387

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 397

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 411

Выпуск 8. Слоўнік лясных тэрмінаў (1926)................ 421

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 425

Слоўнік беларускіх лясных тэрмінаў.................... 472

Выпуск 9. Nomina Anatomica Alboruthenica (Выпуск першы)        491

Termini generales (Агульныя назвы)..................... 501

Osteologia (Касьцяведаньне)............................... 513

Syndesmologia (Вязаведаньне)............................ 561

Увагі..................................................................... 583

Паказчык беларускіх тэрмінаў............................. 590

Выпуск 10. Тэрмінолёгія права (1926)....................... 598

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 602

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 661

Выпуск 11. Тэрмінолёгія грамадазнаўства (1926)..... 698

Расійска-беларускі слоўнік.................................. 702

Слоўнік беларускіх тэрмінаў................................ 758

Уступ

Зыход мінулага стагоддзя паказаў, што ў беларускай гуманітарнай навуцы існуе пэўная легенда, звязаная з дзейнасцю “інбелкультаўскай” тэрміналагічнай камісіі 1920-х гадоў. Ахопленыя прагай стварэння беларускай тэрміналогіі, многія практычныя тэрмінолагі ў 1990-я ўзяліся рыхтаваць разнастайныя слоўнікі і... нечакана для сябе выявілі, што ў беларускай гісторыі ўжо быў выбух тэрміналагічнай актыўнасці, што многія тэрміны ў беларускай мове ўжо існуюць (прынамсі існавалі) і што гэтыя “старыя” тэрміны спакуіпаюць сваёй першапачатковай свежасцю і арыгінальнасцю.

Ад гэтага часу любая колькі-небудзь сур’ёзная актыўнасць на тэрмінатворчым полі стала немагчымай без уліку таго, што было зроблена ў галіне тэрміналогіі ў 1920-я гады. Якія ж прычыны таго, што дзейнасць тэрмінолагаў пачатку мінулага стагоддзя выклікае такую вялікую цікавасць і ацэньваецца так высока?

Вытокі заўсёды цікавыя. Пачаткі заўсёды стваральныя. У беларускай сітуацыі выпадае гаварыць пра беспрэцэдэнтныя вынікі дзейнасці тэрмінолагаў 1920-х гадоў.

He існавала на пачатку 1910-х гадоў падручнікаў па матэматыцы на беларускай мове. А ў 1920-я гады такія падручнікі былі ўжо пэўнай банальнасцю. Іх з’яўленню ў многім спрыяла тая акалічнасць, што ў рамках дзейнасці Навукова-тэрміналагічнай камісіі ў 1922 годзе былі надрукаваны дзве тэрміналагічныя падборкі ў галіне арыфметыкі і алгебры, а затым у 1922 і 1927 гадах былі надрукаваны два матэматычныя слоўнікі.

He было ў пачатку 1910-х гадоў навучальных кніг на беларускай мове ў галіне прыродазнаўства. А ў 1926 годзе ў Мінску быў выдадзены курс прыродазнаўства I. Траяноўскага, у 1928-м — чацвёртае выданне “Пачатковай геаграфіі” М. Грамыкі, у 1933-м — другое выданне падручніка з прыродазнаўства Т. Казлова і В. Захарава, у 1934-м — другое выданне прыродазнаўчага падручніка В. Тэцюрава і другое выданне падручніка па фізічнай геаграфіі Л. Сініцкага. Выданню гэтых дапаможнікаў у многім спрыял і публікацыі слоўнікавай падборкі і пазней слоўніка па батаніцы (1922, 1924), слоўнікаў па геаграфіі і касмаграфіі (1923), геалогіі і мінералогіі (1924), слоўніка лясных тэрмінаў (1926), слоўніка назваў жывёл (1927) і інш. Згодна з дадзенымі “Летапісу друку” за 1926 год, толькі на пачатку гэтага года было надрукавана 35 назваў беларускамоўных падручнікаў, што складала агромністы прагрэс у параўнанні з сітуацыяй пачатку 1920-х.

3 1922 па 1930-ы год у Мінску публікавалася кніжная серыя «Беларуская навуковая тэрміналогія», у рамках якой акрамя сямі ўжо названых былі надрукаваны яшчэ 16 тэрміналагічны слоўнікаў з

галіны літаратуры, логікі і псіхалогіі, музычнага мастацтва, анатоміі, права, грамадазнаўства, заалогіі, мовазнаўства, глебазнаўства, бухгалтарскай справы, хіміі, сельскай гаспадаркі, фізікі, педагогікі, агульнай раслінагадоўлі. Некаторыя тэрміналагічныя слоўнікі (вайсковы, справаводчы) былі апублікаваны па-за рамкамі серыі «Беларуская навуковая тэрміналогія». У значнай меры па інерцыі ў 1932—1934 гг. у Мінску былі выдадзены першы выпуск тэхнічнай тэрміналогіі, рэвізаваны слоўнік “ваеннай” тэрміналогіі, а таксама “Беларуска-літоўскі і руска-літоўскі тэрміналагічны слоўнік”, a затым, як сведчыць бібліяграфія выдадзеных у 1918—1998 гадах тэрміналагічных слоўнікаў (гл.: Тэрміналагічныя слоўнікі (асобныя выданні) 1918—1998 гг. Бібліяграфічны даведнік. Мн., 2000), выданне тэрміналагічных слоўнікаў у Беларусі спынілася аж да 1962 года...

Актыўная тэрмінатворчая дзейнасць 20-х гадоў не толькі дазволіла забяспечыць патрэбы ў беларускіх тэрмінах для адукацыйнай сістэмы, але і мела кумулятыўны эфект, што спрыяла выданню ў канцы 1920-х — пачатку 1930-х гадоў разнастайнай спецыялізаванай беларускамоўнай літаратуры, якая не абавязкова была “падтрымана” праз папярэдняе выданне адпаведных тэрміналагічных слоўнікаў. Параўн., напрыклад, публікацыю ў 1933 годзе наступных кніг: С.М. Бурак. Склерома верхніх і ніжніх дыхальных шляхоў (525 с.); Н.П. Багдашэўскі. Аўтамабільная справа (384 с.); М.А. Нэтыкса. Курс слясарнае справы (344 с.); Г.Ю. Гесэ. Тэхналогія металаў (324 с.); 3. Альтшулер. Даведнік маладога электратэхніка (311 с.); Ф. Хейгель. Танкі, іх пабудова, баявое прымяненне і барацьба з імі (295 с.); М.А. Поляк. Падручнік па гінекалогіі для медтэхнікумаў (200 с.) і інш. У выніку ў пачатку 1930-х гадоў для беларускай кнігавыдавецкай практыкі ўжо не існавала “недаступных” напрамкаў і тэм, якія не маглі б быць рэалізаваны пры дапамозе беларускай мовы. Падобная сітуацыя, калі ў Беларусі бесперашкодна выдавалася вельмі разнастайная спецыялізаваная літаратура на беларускай мове, больш ніколі не паўтарылася пазней.

Тэрміналагічны ўздым 1920 гадоў быў непасрэдна абумоўлены стварэннем у лютым 1921 г. у складзе Народнага камісарыята асветы Навукова-тэрміналагічнай камісіі. Камісія (складалася з гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай секцый, на чале знаходзіўся Сцяпан Некрашэвіч) першапачаткова аб’яднала 14 чалавек, сярод якіх былі як гуманітарыі (старшыня гуманітарнай секцыі паэт Янка Купала, сакратар гуманітарнай секцыі Язэп Лёсік, Мікола Байкоў, Уладзіслаў Чаржынскі), так і прадстаўнікі прыродазнаўчых і дакладных навук: старшыня прыродазнаўчай секцыі фізік Леў Дашкевіч, географ Мікола Азбукін, матэматыкі Канстанцін Гадыцкі-Цвірка (старшыня матэматычнай секцыі),

Лявон Більдзюкевіч і Аляксандр Круталевіч, «інжынер-мілёратар» Феліцыян Бурак, батанік Вітальд Міхальскі, хімік Часлаў Родзевіч, «прьгроднік» Язэп Каранеўскі. Захаваліся сем спісаў членаў Навукова-тэрміналагічнай камісіі, датаваных 15 сакавіка, 28 ліпеня, 26 жніўня, вераснем, 1 кастрычніка, 3 кастрычніка і 13 кастрычніка 1921 г. У першы склад Навукова-тэрміналагічнай камісіі ўваходзілі таксама Рамуальд Раксімовіч і Пётр Абрамовіч, якія, аднак, з 28 ліпеня 1921 г. якчлены камісііўжо не значыліся. Спачаткуўваходзіў у камісію і Язэп Каранеўскі, які ў спісе, датаваным 28 ліпеня 1921 г., нават фігураваў як намеснік («сябра») старшыні камісіі; аднак са жніўня 1921 г. ён ужо членам камісіі не быў. 1 чэрвеня 1921 г. членамі камісіі сталі Кастусь Міцкевіч (Якуб Колас) і Язэп Дыла, у жніўні — Язэп Сушынскі і Міхайла Піятуховіч, у верасні 1921 г. — Самуіл Плаўнік (Змітрок Бядуля).

Сярод членаў камісіі на момант яе стварэння найбольш падрыхтаванымі да ўкладання навуковай тэрміналогіі былі, відаць, матэматыкі Л. Більдзюкевіч і А. Круталевіч. Першы яшчэ ў 1920 г. апублікаваў падрыхтаваную ў рамках дзейнасці матэматычнай камісіі Мінскага беларускага педагагічнага інстытута «Праграму сістэматычнага курсу арыфметыкі і тэрміналогію», а ў пачатку 1921 г. надрукаваў спецыяльны артыкул пра стварэнне матэматычнай тэрміналогіі. He пазней, чым да 11 сакавіка 1921 г. Беларускі аддзел Наркамата асветы забраў з Паліграфічнага аддзела падрыхтаваны Л. Більдзюкевічам праект матэматычнай тэрміналогіі «дзеля надрукаванання якімсь другім парадкам, так як надрукаваць яго ў Менску Беларускі аддзел страціў усялякую надзею». А. Круталевіч ужо да 20 красавіка 1921 г. падаў на разгляд навукова-літаратурнай калегіі рукапіс падручніка «Элементарная алгебра», а падрыхтаваныя ім руска-польска-ўкраінска-беларускія слоўнікі па алгебры і вышэйшаму аналізу лічыліся «блізка што закончанымі» не пазней чым 6 мая 1921 г.

Большасць членаў Навукова-тэрміналагічнай камісіі да ўваходу ў яе склад мелі вопыт грамадска-палітычнай дзейнасці ў рамках нацыянальна-вызваленчага руху. Так, Я. Лёсік быў адным з лідэраў Беларускай сацыялістычнай грамады, уваходзіў у Беларускі нацыянальны камітэт, а ў 1918 г. быў адным з ініцыятараў абвяшчэння БНР. С. Некрашэвіч у 1918 г. прадстаўляў урад БНР на поўдні Украіны. Ч. Родзевіч быў адным з заснавальнікаў у Петраградзе Беларускага таварыства дапамогі ахвярам першай сусветнай вайны, а падчас польскай акупацыі 1919 — 1920 гг. быў членам Мінскай беларускай школьнай рады, загадваў аддзелам асветы Мінскага магістрата. К. Гадыцкі-Цвірка у снежні 1917 г. удзельнічаў ва Усебеларускім з’ездзе, у чэрвені 1918 г. быў членам камісіі БНР па арганізацыі беларускага універсітэта, уваходзіў у Беларускі вучыцельскі саюз. У. Чаржынскі ў 1920 г. быў членам

партыі эсэраў і ўваходзіў у Беларускую вайсковую камісію. М. Азбукін быў членам Беларускага культурна-асветніцкага таварыства ў Бабруйску. Я. Каранеўскі ў 1916 — 1918 гг. удзельнічаў у рабоце арганізацыі беларусаў-бежанцаў у Яраслаўлі, у жніўні 1918 г. браў удзел у рабоце 1-га Усерасійскага з’езда па асвеце, у 1920 г. быў намеснікам старшыні Беларускай камуністычнай арганізацыі. Некаторыя члены камісіі (Л. Більдзюкевіч, Ч. Родзевіч, М. Азбукін, К. Гадыцкі-Цвірка, Я. Каранеўскі, Я. Лёсік) мелі вопыт выкладання спецыяльных дысцыплін. У цэлым камісію можна ахарактарызаваць як групу аднадумцаў: падабраныя (верагодна, найперш С. Некрашэвічам) паводле крытэрыю прыналежнасці да пэўнага кола грамадска ангажаваных людзей, добрага валодання беларускай мовай і пэўнай спецыяльнасцю, пакліканыя стварыць беларускую навуковую тэрміналогію ў вельмі важны момант беларускай гісторыі, члены камісіі былі гатовы да вельмі хуткай выпрацоўкі спецыяльнай лексікі.

Шляхам публікацыі легендарных тэрміналагічных слоўнікаў 1920-х гадоў вынікі дзейнасці членаў Тэрміналагічнай камісіі цяпер можа ацаніць і сучасны чытач.

Прыемнага чытання!

Сяргей Запрудскі

БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВДЯ ТЭРМІНОЛЕПЯ

ВЫШСК ПЕРШЫ

ЭЛЕМЭНТДРНАЯ MflTWTNKfl

{Арытмэтыка, Альгэбра, Геомэпгрыя, Трыгономэтрыя, Асновы Аналітыннай Геомэпгрыі / Вышэййіага Аналізу).

ВЫДАНЬНЕ ІНСТЫТУТУ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ. МЕНСК. 1922.

Выходзячая ў сьвет «Беларуская тэрмінолёгія. элемэнпФ'рнай матэматыкЬ зьяўляецца вынікам працы Мшпэматычнай Сэкцыі Беларускай Навукова-ТэрмІнолёгічнай Каміыі, утворанай у лютым 1921 году, і ГТцыродазна^чага Аддзелу Інстытпуту Беларускае Кулыпуры (з пачатку 1922 году).

Праца гэтая вялася ў наступным парадку: кожны з членаў Матэм. Сэкцыі браў на сябе апрацаваньне ў чатырох мовах (расейскай, польскай, украінскай і беларускай) тэрмінолёгіі пэўнай галіны матэматыкі і свой проект падаваў на разгляд Матэм. Сэкцыі. Прынятая Сэкцыяй тэрмінолёгія канчаткова зацьверджвалася агульным сходам Нав.-Тэрм. Камісіі, а ў Івстытуце Беларускай Культуры—агульным сходам Прыродазнаўчага Аддзелу.

У аснову матэматычнай тэрмінолёгіі паложаны словы, істнуючыя ў жывой народнай мове, як астача, бок. велічыня, вышынявылічыць, даўкыня дуга, кірунак, лік і г. д. Але, дзякуючы абстрактнасьці матэматычнык разуменьняў, такіх чыстых тэрмінаў народная .мова мае надта мала. Дзеля гэтага прыходзілася або ўтвараць ь?эолёгізмы, або браць чужаземныя тэрміны. Нэолёгізмы ўтвараліся выключна на аснове істнуючых у жывой мове слоў, згодна з унутраным сэнсам данага тэрміну і з законамі беларускае мовы. Такім чынам, зьявіліся тэрміны: прастоva, ступепь, уяўны. дасьледаваньне, адмоўны, простакупінік і г. д.

У тых ныпадках, калі ў народнай мове ня было адпаведных слоў, або калі ўтвораныя нэолёгізмы былі вельмі штучныя, або, урэшце, калі даныя тэрміны прынялі ўжо інтэрнацыянальную ахварбоўку, —прый-

маліся чужаземныя тэрміны, як, напрыклад: ымотэтыя, інтэрполяцыя, дыфэрэнцыял, інтэграл. факторыял, модуль і г. д.

У некаторых выпадках (як компроміс пры асабліва спрэчных тэрмінах) прыймаліся па два тэрміны: чужаземны і беларускі (нэолёгізм). Такім чынам зьявіліся: аксіома і пэўнік, дырэктрысы і кіраўнлцы, дыскрымінанпі і адрозьнік. сымэтрыя і суразьмернасьць і г. д.

Часам у слоўніку сустрачаюцца па два беларускія тэрміны на адзін расейскі. Гэта бывае тады, калі расейскі тэрмін можа ўжывацца ў двох розных сэнсах (напрыклад, расейскае „заключенне“ можна разумець у сэнсе „заключэньня“, як трэцяй часткі ўсяго разважаньня, і ў сэнсе „вываду“, як выніку з разважаньня).

Па ўсіх галінах матэматыкі (арытмэтыка, альгэбра, геомзтрыя, трыгономэтрыя, аналітычная геом-этрыя і вышэйшы аналіз) аўтарамі было запрапанована больш за 2 тысячы тэрмінаў; посьле падвойнага фільтру (сэкцыі і агульнага сходу) было прынята да 1200 тэрмінаў.

Пры тэхнічнай апрацоўцы данага слоўніка гэты лік быў скарочаны да 900.

Апрацаваньне тэрмінолёгіі паасобных галін матэматыкі належыць:

па арытмэтыцы—Л. Більдзюневічу і Ф. Бурану,

па геомэтрыі і трыгономэтрыі—Ф Бураку,

па альгэбры, аналітычнай геомэтрыі і вышэйшаму аналізу— д. Круталевічу.

Сэкрэпіар 1Ірыродазн.аўчага Аддлілу Інгты,туту Беларускай Кульпіууы А. Нруталевіч.

Менск, сьнежаль, 1922.

РАСЕЙСКЛ БЕЛДРУСКІ СЛОЎНІК,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Абсолютный

Абсурд Абсцнсса Азнмут Акснома

„       пространства

Акцйя Алгебра Алгебранческм Алгебрамческнй Алгорнтм Амплнтуда Аналнз

Аналмз бескон.-малых

Апофема Аргумент Арнфметнка Арнфметнческнй Арксннус Арккосннус Арктангенс Арккотангенс Асснмптоты гнперболы

Абсолютны Недарэчнасьць Абсцыса Азімут Аксіома, пэўнік „ прасторы

Акцыя Альгэбра Альгэбрычна Альгэбрычны Альгорытм Амплітуда Аналіз, разбор Аналіз бязьмежна-малых Апотэма Аргумэнт Арытмэтыка Арытмэтычны Арксінус Арккосінус Арктангенс Арккотангенс Асымптоты, амальнедатычныя гіпэрболі

Астролябня

Астролябія

Базнс Безграннчный Безошнбочно Бесконечно-большой Бесконечно-малый Бесконечность

Падстава

Бязьмежны, безгранічны Бясхібна, правільна Бязьмежна-вялікі Бязьмежна-малы Бязьмежнасьць

31 Бесконечный

32 Беспредельно

33 Бесчйслен. множество

34 Бмквадратное уравненне

35 Бйллйон

36 Бйном

37 Бйссектрнса

38 Бок трапецйй

39 Боковая грань

40 Боковые ребра

41 Буквенное обозначенме

42          „ уравненйе

43 Валюта векселя

44 Вексель

45 Велнчйна

46      „   постоянная

47      „   переменная

48      „   завйснмая

49      „   незавйснмая

50      „   действйтельная

51      „   мнммая

52      „   комплексная

53      „   конечная

54      „   беск.-болылая

55      „   беск.-малая

56      „   эквйвалентная

57      „ пройзвольно-малая

58      „   прйблнженная

59      „   стремяодаяся к

нулю

60      „ увелйчйваюіц. бес-

предельно

стремяідаяся к пределу

62      „ трмгонометрйче-

ская

63 Вершяна угла

64 Взаммно-обратный

Бязьмежны; бесканцовы (дроб!)

Безгранічна

Безьліч

Двохквадратовае раўнаньне Біліён

Біном, двохчлен

Роўнасечная, бісэктрыса

Бок трапэзу

Бочная сьцяна

Бочныя канты

Літарнае абазначэньне

„ раўнаньне

Валюта вэксаля

Вэксаль

Велічыня сталая „ зьменная „ залежная „ незалежная сапраўдная „ уяўная „ комплексная „ скончаная „ бязьмежна-вялікая „ бязьмежна-малая „ роўнаважная адвольна-малая „ прыбліжаная „ якая імкнецца да нуля „ якая павялічваецца безгранічна „ якая імкнецца да граніцы „ трыгономэтрычная

Вяршыня кута Узаемна-адваротны

65

Взанмно-простые чмсла

Узаемна-простыя лікі

66

Взачмі о-первые чмсла

Узаемна-першыя лікі

67

Взносы

Уклады, узносы

68

Взять слагаемым

Узяць складнікам

69

Внды неопределенностн

Віды неазначанасьці

70

Вложенне

Улажэньне

71

Вместнмость

Ёмасьць

72

Вместнтельность

Вмістасьць

73

Вне (фнгуры)

Па-за (фігурай)

74

Внешннй

Знадворны

75

Внутренннй

Унутраны

76

Вогнутый

Угнуты

77

Возвратное уравненне

Зваротнае раўнаньне

78

Возвыснть в степень

Праступеняваць, падняць у ступень

79

Возвышенне в степень

Ступеняваньне, падняцьце у ступень

80

Возрастанме

Узрастаньне

81

Возрастаюіцйй

Узрастаючы

82

Восьмнгранннк прав., октаэдр

Васьмісьценьнік правільны, октаэдр

83

Впмсанный

Упісаны

84

Враіценне

Вярчэньне

85

Вспомогательное нензвестное

Дапаможны нявядомы (лік)

86

Выпрямленме

Выпростваньне

87

Выпуклый

Выгнуты

88

Выраженне

Выраз

89

Высота

Вышыня

90

Высшнй аналнз

Вышэйшы аналіз

91

Высшйй член многочлена

Вышэйшы член многачлену

92

Вычнсленне

Вылічэньне

93

Вычнслнть

Вылічыць

94

Вычнтаемое

Аднімнік

95

Вычнтанне

Адніманьне. адыманьне

96

Геометрня

Геомэтрыя

97

„ аналнтмческая

„ аналітычкая

98

„            „ в плоскостн

„                 „ на роўніцы

99 Геометрня аналнтнческая в пространстве

100 Геометрнч. фнгура

101       „         место точек

102       „         тело

105 Гнпербола

104       „ равносторонняя

105 Гнппократовы луночкь

106 Гнпотенуза

107 Гомографнч.уравненне

108 Гомотетня

109 Гонмометрня

110 Горнзонтальный

111 Г радус

112       .. дуговой

113 угловой

114 Грань

115 Графнк

116 Графмческнй

117 Группа чнсел

118 Группнрованне

119 Двадцатнграннйк прав. нкосаэдр

120 Двенадцатнгранннк прав., додекаэдр

121 Двойной

122 Двоякмй

123 Двояко

124 Двузначное чксло

125 Двузначный

126 Двукратно

127 Двучлен

128 Действне

129 Действнтельный, веідественный

Геомэтрыя аналітычная ў прасторы

Геомэтрычная фігура

Геомэтрычнае месца пунктаў

„ цела

Гіпэрболя

, роўнабочная

Гіпократавы сярпочкі Проціпростакутная, гіпотэнуза

Гомографічнае раўнаньне

Гомотэтыя

Гонюм.трыя

Паземны

Г радус дугавы „ кутавы

Сыденка

Вобраз графічны, графік

Г рафічны

Група лікаў

Групаваньне

Дваццацісьценьнік правільны, ікосаэдр

Дванаццацісьценьнік правільны, додэкаэдр Падвойны

Дваякі

Дваяка

Двохзнакавы лік (напр.;

„24“)

Двохзначны (маючы два значэньні)

Двакраць

Двохчлен

Дзеяньне

Сапраўдны

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

Деленне (как действне) Деленне, (разделенне) Делнмое Делнмость чнсел Делнтель Десятмчные еднвнцы Десят. состав чнсел Детерммнант Днагональ Днаметр Днвнденд Днректрнсы Днсконт векселя Дмскрнмннант Днфференцнал

Днфференц. мсчнсленне „ уравненне

Днфференцнрованне Днфференцнровать Длнна Доказательство через наложенме

отпротнвного нлн прнведенне к нелепостн прямое

„ через совместймость Должнйк

Долн еднннцы Допмсыванне Дополннтельный Достаточная точность

Дробность

Дробный Дробь правнльная

Дзяленьне Падзел Дзеліва Падзельнасьць лікаў Дзельнік

Дзесятковыя адзінкі Дзесятковы склад лікаў Дэтэрмінант, вызначнік Ускосіна. дыягональ Прамер, дыямэтр Дывідэнд

Дырэктрысы. кіраўніцы Дысконт вэксаля Дыскрымінант, адрозьнік Дыфэрэнцыял

Дыфэрэнцыяльнае лічэньне раўнаньне

Дыфэрэнцыяваньне Дыфэрэнцыяваць Даўжыня Довад

„ за дапамогаю накладаньня.

ад супраціўнага або зьвядзеньне да недарэчнасьці „ просты

за дапамогаю сумяшчальнасьйі

Даўжнік, вінавайца Часткі адзінкі Дапісваньне

Дадатковы, дапаўняючы Выстарчаючая дакладнасьць

Дробавасьць Дробавы Дроб уласьцівы, меншы за

адзінку

164 Дробь неправнльная

165 „ десятмчн. конечн.

166 „ десятнчная бесконечная

167 „ перноднч. простая

168 „ перноднчн. смеш

169 „ простая

170 Дуга

171 допогннтельная

172 Еднннца

173 Едйннца нзмерення

174 Еднннчное отношенне 175'Завнснмая велнчнна

176 Завнснмость

177 Заданме

178 Задача чмсловая

179 Задачм на вычмсленне

180   „      на вычйсл. врем.

181   „      на построенме

182   „      на проценты

183   „      неопределенные

184 Заключенне (теоремы)

185 Заключенне в скобкн

186 Заключмть в скобкн

187 Закрытне скобок

188 Закрыть скобкн

189 Замена переменных

190 Звено дробн

191 Знак

192 Знаменатель дробн

193 „ отношення

194 „ прогресснн

195 Значаіцне цыфры

Дроб неўласьцівы; роўны адзінцы, большы за адзінку Дроб дзесятковы скончань; „ дзесятковы бесданцовы чысты пэрыодычны (або паўторны) мяшаны пэрыодычны (або паўторны) звычайны

Дуга

„ дапаўняючая

Адзінка

Адзінка (памеру); мерка Адзінкавы стасунак Залежная велічыня Залежнасьць Заданьне Задача на лікі

Задачы на вылічэньне

„         „           .. часу

на збудаваньне

„ на адсоткі, процанты „ неазначаныя

Заключэньне, вывад (тэорэмы)

Зачыненьне ў дужкі Зачыніць у дужкі Зачыненьне дужак Зачыніць дужкі Замена зьменных Сустаў дробу Знак

Назоўнік дробу

Зьмест стасунку Множннк прогрэсіі Значачыя цыфры (лічбіны)

196 РІзбыток

Перавышка

197 Нзвестная в.елмчнна

198 Нзвлекать корень

199 Нзвлеченйе корня

200 Різмененме

201 Нзмеренне велйЧйны

202 „ пространства

203 Нзмеренйя

204 Нзбораженйе(действне)

205 „ (результат)

206 чйсел с помоіцью отрезков

207 йіменованное чнсло дробное

208 „ чйсло простое

209 „           „         составное

210 йінтеграл

211        обшйй

212        определенный

213 .. неопределенный

114 .. простой

'215 „ двойной

216 .. тройной

217 „ многократный

218 Ннтегральн.йсчйсленйе

219 Ннтегрйрованйе

220 непосредственное

221    .. через разложеняе

222 „ подстановку

223 „ по частям

224 „ помоіцыо рядов

225 Ннтегрнровать

226 Ннтегрнр. множнтель

227 Ннтервал

228 Ннтерполйровать

229 Ннтерполяцмя

230 Ннтерпретацйя

231 Нррацйональный

232 Нсключенне нензвестного

Вядомая велічыня Дабываць корань Караняваньне, дабь’ваньне кораня

Зьмена

Мераньне, памер велічыні

Памер прасторы

Вымеры Рысаваньне

Нарыс, вобраз

Азначэньне лікаў за дапамогаю адцінкаў

Дробавы найменны лік

П росты Складаны Інтэграл агульны

„ азначаны неазначаны

„ звычайны падвойны

„ патройны

„ многаразавы Інтэгральнае лічэньне Інтэграваньне

„ бэспасрэднае

„ праз раскладаньне

„       „ падстаноўку

часткамі

„ за дапамогаю радоў І нтэграваць

Множнік інтэграваны Інтэрвал

Інтэрполяваць Інтэрполяцыя Інтэрпрэтацыя Ірацыональны, нявымерны Выключэньне невядомага

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

кісключнть Нскомая велнчнна Нсследованне Нстннное значенне Нсчнсленне

Выключыць

Шуканая велічыня Дасьледаваньне Сапраўднае значэньне Вылічэньне

Касанне

Катет

Квадрант (четверть) Квадрат

Квадратный Квадратура Класс Классмфнкацня Колмчество

Коммерч. учет векселя

Дотык

Прыпростакутная, катэт

Чвэртка, квадрант

Ква-рат

Квадратовы

Квадратура

Кляса

Клясыфікацыя

Колькасьць

Гандлёвае адлічэньне з вэксаля, дысконт

Компланацня Комплексный Конгруентность

Комплянацыя

Комплексны

Сумяшчальнасыдь, конгруэнтнасыдь

Конгруентн. фнгуры

Сумяшчальныя, конгруэнтныя фігуры

Конгруенцня

„           прямая

„           непрямая

Сумяшчэньне, конгруэнцыя „   „ простае.ая

абернутае, ая

Конечная дробь

Контур

Конус

„ прямой круговой

„ усеченный

Конхонда

Концентрнческмй

Коордннаты

Корень (1-ой степенн)

Корень уравненмя

Косеканс

Косннус

Косннусокда

Скончаны дроб

Абрыс, контур

Стажок, конус

„            „ кругавы просты

р            „ сьцяты

Конхоіда

Супольнаасяродкавы

Коордынаты

Корань (1-ае ступені) Разьвязак раўнаньня Косэканс

Косінус Косінусоіда

268

Котангенс

 

269

Котангенсокда

 

270

Коэффнцнент

 

271

„ угловой

 

272

Крайнне члены пропорцнн

 

273

Крестнк косой

 

274

Крнвые I порядка

 

275

„ П

 

276

Крнтмческое значенне переменной

 

277

Круг

 

278

„ большой

 

279

„ малый

 

280

Круглые тела

 

281

Куб

 

282

Кубатура

 

283

Кубнческнй

 

284

Лемма

 

285

Лента землемерная

 

286

Лмнейка

 

287

Лннейный

 

288

Лнння

 

289

„ бесконечная

 

290

, вогнутая

 

291

вспомогательная

 

292

„ выпуклая

 

293

„ замкнутая

 

294

„ касательная

 

295

г конечная

 

296

крнвая

 

297

„ ломанная

 

298

„ наклонная

 

299

„ направляюідая

 

300

„ непрерывная

 

301

„ об',емлемая

 

302

об’емлюшая

 

303

образуюшая

 

304

„ пересечення

 

 

 

 

 

Когангенс

Котангенсоіда

Коэфіцыэнт

Кутавы коэфіцыэнт

Канцавыя члены пропорцыі

Крыжык касы (укосны)

Крывыя I парадку п

Крытычнае значэньце зьменнай

Круг

.. вялікі

„ малы

Круглыя целы

Куб

Кубатура

Кубічны

Лема

Істужка каморніцкая

Лінейка

ЛінеЯны

Лінія

„ бесканцовая

„ ўгнутая

„ дапаможная выгнутая замкнутая

„ датычная

„ канцовая крывая

„ ламаная

„ нахіленая

„ кіруючая неперарыўная

„ абыманая

„ абымаючая фармуючая перасеку

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

Лйння перпенднкулярная

„ полупрямая

„ прямая

„ равноделяіцая

„ секушая

„ ср.едняя (трапецнн) Лнннн взанмно-перпенднк.

„ параллельные

„ пересекаюшнеся

„ прнлежаіцне

„ прямые скреіцнваюшнеся

„ рассекаются Логарнфм Логарнфмнрованне Логарнфмнческмй Луч

Мантмсса Математнка Математмческне предложенмя

Меднана

Метрнческая снстема мер

Мннус Мннута

„ дуговая

„ угловая Мнммый Многограннйк Многозначное (чнсло) Многоугольннк

„                          вогнутый

впнсанный

„                          выпуклый

„                          звездчатый

Лінія простастаўная

„ аднаканцовая

„ простая

„ роўнасечная

„ сякучая

„ сярэдняя (трапэзу)

Лініі ўзаемна-простастаўныя

„ роўналежныя

„ перасякальныя прылеглыя простыя мімабежныя

„ расьсякаюцц і Лёгарытм Лёгарытмаваньне Лёгарытмічны Прамень

Мантыса Матэматыка Матэматычныя цьвярджэньні

Сярэдніца, мэдыяна Мэтрычны ўклад мерак

Мінус, менш Мінута

„ дугавая

„ кутавая

Уяўны

Многасьценьнік Многазнакавы (лік) Многакутнік

„           угнуты

„           упісаны

„           выгнуты

„           зорчаты

338

Многоугольннк одно-

 

мменный

339

„                     опмсанный

340

„                     правільный

341

Множнмое

342

Множйтель

343

Модуль

 

344

Названйя чйсел

345

Нанбольшее значенйе

346

Найменьшее значенйе

347

Нэйм. обшее кратное

348 Наклоненйе

349 Наклонный

350 Наложенйе

351 Направленйе

352            „       одмнаковое

353            „       протйвопо-

ложное

354            „       прямой

355 Направленный отрезок

356 Натуральный ряд чйсел

357 Наугольнйк

358 Начало коордмнат

359 Недостаток

360 Невозможность

361 НезавйСймая переменная

362 Незначаіцая цыфра

363 Нейзвестная велйЧйна

364 Неогранйченно прйблйжается

365            „ уменьшается

366 Неопределенность

367 Неопределенный

368 Неправнльный

369 Непрерывная дробь

370 Непрерывность

Многакутнік аднайменны

„          апісаны

„          правільны

Множыва Множнік Модуль

Назовы лікаў

Найбольшае значэньне Найменшае значэньне Найменшы супольны кратны лік

Нахіленьне Нахілены Накладаньне Кірунак „ аднакі „ супраціўны

„ простае (лініі) Накіраваны адцінак Натуральны рад лікаў

Накутнік

Пачатак коордынат Недахват Немагчымасьць Зьменная незалежная

Нязначачая цыфра (лічбіна) Невядомая велічыня Неагранічана збліжаецца

„ зьмяншаецца

Неазначанасьць Неазначаны Няправільны Неперарыўны дроб Неперарыўнасьць

371 Непрерывный

Неперарыўны

372 Неравенство

373 Несовместнмые уравнення

374 Несовмеіценне

375. Несомзмернмые отрезкн

376. Несократнмый

377.  Нечетный

378.  Ннсшйй член многочлена

379.  Нормаль

380.  Нормальный

381.  Нуль

382. Нумерацня

Няроўнасьць

Нязгодныя раўнаньні

Несумяшчальнасьць

Нясупольнамерныя адцінкі

Нескарачальны

Няцотны

Ніжэйшы член многачлену

Нормаль

Нормальны

Ноль

Нумэрацыя

383. Обозначенне

384. Обратное отношенме

385. Обратно пропорцнонально

386. Обраьценне

387. Обіцая мера

388. Обіцее свойство

389. Обіцйй нанб. делнтель

390. Обіднй член ряда

391. Об’ём

392. Огранмченное чнсло решеннй

393. Однозначный

394. Однократный

395. Однородное уравненне

396. Однородные велмчяны

397. Односторонннй

398. Одночлен

399. Окружность

400.          „          вневпнсан-

ная

401.         „           впнсанная

402.         „           впнсать

Абазначэньне

Адваротны стасунак

Адваротна пропорцыя-

нальна

Замена

Супольная мера

Супольная ўласьцівасьць

Найбольшы супольны падзельнік

Агульны член раду Аб’ём

Агранічаны лік разьвязкаў

Адназнакавы (лік) Аднакратны

Аднароднае раўнаньне

Аднародныя вялічыні

Аднабочны

Адначлен Акружына „                   прыўпісаная

„             ўпісаная

Акружыну ўпісаць

403. Окружностьопнсанная

Акружына апісаная

Акружыну апісаць

404.

опнсать

405.

Опнрается

Апіраецца

406.

Опнсать дугу

Апісаць дугу

407.

Определенне

Азначэньне

408.

Определнтель

Вызначнік

409.

Ордмната

Ордыната

410.

Осм коордннат

Восі коордынат

411.

Основанне (снстемы

Аснова

 

логарнфм.)

1

412.

Основанме (геом.)

/Зснова, падстава

413.

„ верхнее тра-

              „ верхняя тра-

 

пецнн

пэзу

414.

„ нмжнее тра-

„               „ ніжняя тра-

 

пецмн

пэзу

415.

„               перпендн-

„               „ простастаў-

 

куляра

най

416.

„                треуголь-

„               „ трыкутніка

 

ннка

 

417.

Основання матема-

Асновы матэматыкі

 

ТНКй

 

418.

Ось абсцнсс йлй х-ов

Вось абсцыс або х-аў

419.

„ ордмнат нлй у-ов

„ ордынат або у-аў

420.

„ большая эллнпса

„ вялікая эліпсы

421.

„ малая

„ малая

422.

„ враіцення

„ вярчэньня або аба-

 

 

ротавая

423.

„ сммметрнй

„ суразьмернасьці, сы-

 

 

мэтрыі

424.

Остаток (прн деле-

Астача

 

ННй)

 

425.

Остаток ряда

Астача раду

426.

Ответ (задачн)

Адказ

427.

Отвлеченное чнсло

Бязыменны лік

428.

Отложенме отрезков

Адкладаньне адцінкаў

429.

Относнтельное поло-

Адноснае палажэньне

 

женне

 

430.

„                  чнсло

Адносны лік

431.

Отношенне

Стасунак

 

 

 

 

Отнять Отрезок пнрамнды „ прямой Отрезкн сонзмернмые „ несомзмерн-

мые

„ поделнть в

крайнем н среднем отношеннн

Отрнцательное чнсло Ошнбка Ошнбочность Парабола Параметр Параллепнпед „ прямоуголь-

ный

Параллелограмм Параллельный

447 Первоначальные множнтелн

448

Перемена

449

Переменная велнчнна

450

Переместмтельный

451

Пересеченме

452

Перестановка

453

Пернметр

454

Пернод (дробн)

455

Перноднческнй

456

Перпенднкуляр

457

н                      восставнть

(к прямой)

458

„                         опустнть

(на прямую)

459

Пнрамнда

460

„                   треугольная

461

„           четырехуг. н

т. д.

462

„           усеченная

Адняць, зьменшыць Адцінак піраміды

„ простай

Адцінкі супольнамерныя

„ нясупольнамерныя

„ падзяліць у крайным і сярэднім стасунку

Адмоўны лік

Абмылка, памылка Абмылковасьць

Параболя Парамэтр Роўналежнасыденьнік „          проста-

кутны

Роўналежнабочнік Роўналежны Простыя множнікі

Зьмена

Зьменная велічыня Перамяшчальны Перасячэньне

Перастаўка, перастаноўка Абвод

Пэрыод, паўторнасьць Пэрыодычны, паўторны Простастаўная (лінія)

„                -ую ўзьвесьці,

паставіць

„                -ую зьвесіць

(на простую)

Піраміда

„ трохсьценная

„        чатырохсьценная

і г. д.

,        сьцятая

463

Пнсьменное счнсленне

Пісоўнае зьлічэньне

464

Планнметрня

Плянімэтрыя

465

Плоскость

Роўніца

466

„ днагональная

„ ўскосная

467

„         касательная

„ датычная

468

„ параллельная

роўналежная

469

„            перпенднку-

лярная

„ простастаўная

470

„ секуіцая

„          сякучая

471

„ слнваюшаяся

„ якая зьліваецца, зьлітная

472

Плоскостной

Роўнічны

473

Плошадь

Плошча, поле

474

Плюс

Плюс

475

Поверка

Праверка

476

Поверхность

Паверхня

477

„ боковая

„ бочная

478

„ враіценпя

вярчэньня

479

„         коннческая

„ стажковая, конічная

480

„         крмвая

„          крывая

481

полная

„ суцэльная

482

„ цнлнндрнчеческая

„          вальцовая, цыліН'

дрычная

483

„ шаровая нлн сфернческая

кулістая або сфэ рычная

484

Поворотные значення функцнй

Паваротныя значэньні функцый

485

Погрешность

Хібнасьць

486

Подкоренная велнчнна

Падкарэнная велічыня

487

Поднормаль

Паднормаль

488

Подобне

Падобнасьць

489

Подобные фнгуры

Падобныя фігуры

490

Подставнть (чнсл. значейне)

Падставіць (лікавае ■ зна чэньне)

491

Подсчет

Падрахунак, падлік

492

Подсчнтывать

Падлічаць

493

Подходяшая дробь

Падыходзячы дроб

494

Под’ннтегральное выраженне

Пад'інтэгральны выраз

495 Показательный

496 Показатель степенм

497 Половнна

498 Положенне(плоскостн)

499 Положнтельное чнсло

500 Полукруг

501 Пплуокружность

502 Полупернметр

503 Полуплоскость

504 Полуразность (дуг)

505 Полусумма (дуг)

506 Полюс

507 Попарно

508 Попарно-сопряженные

509 Поперечный

510 Порядок беск.-малых

511 Последовательное отложенне отрезков

512 Последовательный

513 Последуютнй

514 Постоянная велнчнна

515 Построенне

5’6           „ корней ур-ня

517 Постулат

518 Потенцнрованне

519 Почленно

520’Правнло смешенмя

521 Правнло товартцества нлн пропорцнон. делення

522 Правнльность

523 Превратнть

524 Преврашенне (мер ннсшего нанменовання в меры высшего)-

255 Предел

256      „ ннтеграла

257      „             „     верхннй

258                    „     ннжнйй

Паказальнікавы Паказальнік ступені Палавіна

Палажэньне (роўніцы)

Дадатны лік

Поўкруг

Поўакружына

Поўабвод

Поўроўніца

Поўрозьніца (дуг)

Поўсума (дуг)

Канідавосьсе, полюс

Парамі

Парамі зьвязаныя

Папярочны

Парадак бязьмежна-малых

Паступовае адкладаньне адцінкаў

Паступовь;

Наступны, другі

Сталая велічыня

Збудаваньне

Пабудова разьвязкаў раўнаньня

Постулят, вымога Потэнцыраваньне Пачленна

Правіла зьмяшаньня

Правіла таварыства або пропорцыональнага падзелу

Правільнасыдь

Замяніць

Замена (дробных мер у буйныя)

Г раніца

„ інтэгралу

„             „ верхняя

ніжняя

529 Предельное значенне

530             „ положенне

531 Предельный

532 Представленне (графнческое)

533 Предыдуіцнй (член отношення)

534 Прербразованне

535             „ коордннат

536 Прнбгшженне

537 Прнблнженная квадратура

538 Прнблнженное отношенне

539 Прнблнженные значення дробей

540 Прнблнженныйрезультат.

541 Прнведенне дробей к одному знаменателю

542 Прнведенне подобных членов

543 Прнведенне, сведенме

544 Прнзма

545       „    наклонная

546       „    правнльная

547       „    прямая

548 Прнзнак

549       „    достаточный

550       „    необходнмый

551 Прнзуакй делнмостн

552       „    равенства тре-

угольннков

553 Прнлежаіднй отрезок

554 Прнложенне алгебры к геометрнм

555 ІІрнраіценне

Гранічнае значэньне „ палажэньне Г ранічны Прадстаўленьне (графічнае)

Пярэдні, першы

Перайначваньне Ператварэньне коордынат Прыбліжэньне Прыбліжаная квадратура

Прыбліжаны стасунак

Прыбліжаныя значэньні дробаў Прыбліжаны рэзультат

Прывядзеньне дробаў да супольнага назоўніка Злучэньне падобных членаў

Прывядзеньне Кантаслул, прызма ■ нахілены, ая

»                  » правіль-

ны, ая > просты, ая Азнака » выстарчаючая > неабходная

Прыметы падзельнасыді

>          роўнасьці тр-каў

Прылеглы адцінак

Прыстасаваньне альгэбры да геомэтрыі Прырост

556 Прогрессня

557          „      арнфметнч.

558          „      геометрнч.

559 Проекцня

560 Пронзведенне

561 Пронзводктель

562 Пронзводная

563          „ первая, вторая

564          „ высшего по-

рядка

565 Пронзводный

566 Пронзвольный (множнтель)

567 Пропорцнональный

568 Пропорцня аряфметнч.

569           „    геометрмч.

570           „    непрерывная

571           „    пронзводная

572           „    сложная

573 Простое нлн первоначальное чнсло

574 Пространственная сеть кубов

575 Пространство

576 Протнволежайцнй (угол)

577 Протнвоположный

578 Протнворечаіцне уравнення

579 Процент

580 Проценты простые

581          » сложные

582 Процесс нзменення

583 Прямое отношенне

584 Прямой, ая

585 Прямо-пропорцнональные велкчнны

Прогрэсія

>         арытмэтычная

>         геомэтрычная

Проэкцыя, спад Здабытак Сумножнік Паходная (выводная)

>           першая, другая вышэйшага парадку

Выводны

Адвольны (множнік)

Пропорцыянальны

Пропорцыя арытмэтычная

»         геомэтрычная

>         неперарыўная

>         выводная

»         складаная, зло-

жаная Просты лік

Прасторавая сетка кубаў

Прастора

Процілежны (кут)

Супраціўны, процілежны

(геом.)

Супярэчныя раўнаньні

Адсетак, процант

Адсоткі, процанты звычайныя »         > складаныя

Процэс зьмены

Просты стасунак

Просты, ая

Проста-пропорцыянальныя вялічыні

586

Прямоугольнйк

Простакутнік

587

Равенство

Роўнасьць

588

Равновелнкнй

Роўнавялікі

589

Равновелнкость

Роўнавялікасьць

590

„ по дополненню

„ праз дапаўненьне

591

„ по разложенню

„               „ раскладаньне

592

Равноснльные уравнення

Роўнаважныя раўнаньні

593

Раднан

Радыян

594

Раднкал

Радыкал

595

Радмкальное уравне-

Радыкальнае раўнаньне

 

нне

(нявымернае)

596

Раднус

Радыус, прамень

597

Раднус-вектор

Радыус-вэктор, прамень рухомы

598

Развернутая поверхность

Разьвінутая паверхня

599

Развертка

Разьвіненьне

600

Развертывать, развер-

Разьвінаць, разьвінуць (бі-

 

нуть (бнном)

ном)

601

Разделнтельный, распределнтельный закон действнй

Разлучны закон дзеяньняў

602

Раздробленме

Замена (буйных мер у дробныя)

603

Разложенне (на множнтелн)

Расклад, раскладаньне

604

Разложенне бннома

Расклад, разьвіненьне біному

605

Размешенмя

Разьмяшчэньні

606

Разность

Розьніца

607

Разрыв (функцнн)

Разрыў (функцыі)

608

Разрядные едмннцы

Дзесятковыя адзінкі

609

Раскрытме неопреде-

Выяўленьне, раскрыцьцё

 

ленностн

неазначанасьці

610

Раскрыть скобкм

Расчыніць дужкі

611

Расположенный (геом.)

Паложаны

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

Расположенный многочлен

Расстоянме Растворенме

>                          граней

»                          сторон угла

»                          цнркуля

Расходяіднйся ряд Рацнональное чмсло Ребро

Результат

Решенле (процесс)

» (результат)

Ромб

Ряд

> бнномннальный

> гармоннческнй

> знакопеременный » знакопостоянный

> колеблюіцнйся

» логарнфммческмй > показательный

» расходяіднйся > сопряженный » степенной > сходяіцнйся

Упарадкаваны многачлен

Адлегласьць Расхіл

„ сьценак

„ бакоў кута

„ цыркуля Разьбежны рад Рацыянальны, вымерны лік Кант Рэзультат Разьвязаньне Разьвязак Сукосьнік, ромб Рад

> біномінальны

» гармонічны

> зьменазнакавы

> сталазнакавы

> вагальны

> лёгарытмічны

> паказальнікавы

>      разьбежны » супрэжаны > ступянёвы > зьбежны

С нзбытком

С. недостатком

С точностью

Свободный член уравнення

Сегмент

Секанс

Сектор

Секунда

„ дуговая

„ угловая

Сеченне

„ параллельное

3 перавышкай

3 недахватам

3 дакладнасьцю

Вольны член раўнаньня

Кругадрэз, сэгмэнт

Сэканс

Кругавыраз, сэктор

Сэкунда

„ дугавая

„ кутавая

Сячэньне, перасек

„ роўналежнае, ы

649 Сеченне перпенднкулярное

650 „ плоіцадей

651 Сечення конмческне

652 Снмметрнчноеуравнен.

653 Снмметрнчные точкй

654 Снмметрня

655 Сннтез

656 Сннус

657 Сннусонда

658 Снстема

659 Снстема коордннат

660 „                 „ косоуголь-

ная

661 „                 „ лолярная

662 „                       прямолн-

нейная

663 „                 » прямо-

угольная

664 Скобкн

665 Слагаемое

666 Следствне

667 Словесное счнсленне

668 Сложенне

669 Сложные проценты

670 Сложный

671 Смешанное чнсло

672 Совместнмые уравнен.

673 Совместнмый

674 Совмеіденне

675 Совокупность чнсел

676 Совпадённе (точек)

677 Соедмненне

678 Соеднннтельный, сочетательный

679 Сонзмернмое чнсло

680 Сонзмернмые -велнч.

681 Сокраіденне дробей

Сячэньне, перасек простастаўны „ плошчаў

Стажковыя перасекі Сымэтрычнае раўнаньне Суразьмерныя, сымэтрычныя пункты

Суразьмернасьць,сымэтрыя Сынтэз

Сінус

Сінусоіда

Уклад, сыстэма

Уклад коордынат косакутны

„         „ полярны, канца-

восны просталінейны

простакутны

Дужкі

Складнік

Вынік

Слоўнае зьлічэньне

Складаньне

Складаныя адсоткі.процанты Складаны Мяшаны лік

Згодныя раўнаньні

Згодны

Сумяшчальнасьць

Збор лікаў

Супаданьне (пунктаў)

Злучэньне

Злучны

Вымерны лік

Супольнамерныя вялічыні

Скарачаньне дробаў

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

Сомножнтель Соответственно равные (фнгуры)

Соответствуюідне элементы

Соотношенне Составное чмсло Состав теоремы Сочетанне Спнраль

Способ неопредел.коэффнцнентов „           последоват.

делення

„           пределов

„ прнведення к еднннце

„ пропорцмон. делення

Спрямленне (ректнфнкацня) крнвых

Сравненне

Средннй (член пропорцнн)

Срочные взносы

„ уплаты

Степенное колнчество Степень Стереометрня

Сторона треугольннка

„ угла

Стремленйе к пределу Стягнвать

Сумма

Суммнрованне рядов

Сходнмость рядов Сходственные стороны Сходяіцнйся ряд Счет Счнсленне

Сумножнік Адпаведна-роўныя (фігуры)

Адпавядаючыя элемэнты

Залежнасьць

Складаны лік

Склад тэорэмы Комбінацыя

Скрутка, сьпіраль

Спосаб неазначаных коэф;цыентаў „           вычэрпываючага

дзяленьня

„        граніц

„        прывядзеньня да

адзінкі

„ пропорцыянальнага падзелу Выпростваньне (рэктыфікацыя) крывых

Параўнаньне

Сярэдні (член пропорцыі)

Пэрыодычныя ўклады Тэрміновыя выплаты Ступянёвая велічыня Ступень

Стэрэомэтрыя

Бок трыкутніка . „ кута Імкненьне да граніцы Сыдягваць

Сума

Сумаваньне радоў Зьбежнасыдь радоў Адпаведныя бакі Зьбежны рад Лічэньне Зьлічэньне

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730.

731.

732.

733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

741.

742.

743.

744.

Счнтать

Таблнца

Таблнцы пятнзначные

„ семнзначные

„ трнгонометрмч.

Тангенс

Тангенсонда

Тела круглые

Тело геометрнческое

Теодолмт

Теорема

„ вспомогательная

„                обратная

„                протнвопо-

ложная

„                прямая

Теорня пределов Тождественный Тождество Точка (знак) Точка (геом.)

высот нлн ортоцентр

„ касання

Точкм недоступные

„ перегнба

Точность Транспортнр

Т рансцендентный

Трапецня

»       равнобочная

Треугольннк

> косоугольный

Лічыць

Табліца

Табліцы пяцёхцыфровыя

„ сямёхцыфровыя

„ трыгономэтрычныя

Тангенс Тангенсоіда Круглыя целы Геомэтрычнае цела Тэодоліт

Тэорэма

„        дапаможная

„        адваротная

„        процілежная

„        простая

Тэорыя граніц Тожсамы

Тожса^асьць

Кропка

Пункт

„ перасячэньня вышыняў, ортоцэнтр.

„ дотыку

Пункты недаступныя

» перахілу

Дакладнасьць

Кутамер-пераносьнік, транспортыр

Пераступны, трансцэндэнтны

Т рапэз

>      роўнабочны Трыкутнік

>              косакутны

остроугольный

 

вострадутны

746.

Треугольннк прямоугольный

Трыкутнік простакутны

 

 

 

747.

»               равнобед-

ренный

> роўнаплечы

 

748.

>               равносто-

ронннй

»            роўнабочны

 

749.

'            равноуголь-

ный

»         ' роўнакутны

 

750.

?•              разносто-

ронннй

>            рознабочны

 

751.

>             тупоуголь-

ный

» тупакутны

 

752.

Трехчлен

Трзхчлен

 

753.

Т рнангуляцнонная сеть

Трыангуляцыйная, трыкутнікавальная сетка

 

754.

Трнангуляцня

Трыангуляцыя, трыкутнікаваньне

 

755.

Трнгонометрнческйй

Трыгономэтрычны

 

756,

Трнгонометрмя

Трыгономэтрыя

 

757.

»          прямолнней-

ная

»               просталінейная

або роўнічная

 

758.

>                  сфернческая

> кулістая або сфэрычная

 

759.

Тромчный

Тройчы

 

760.

Тройное правнло

Тройнае правіла; задачы на пропорц. вялічыні

 

761.

»             » простое

»              » простае

 

762.

»             > сложное

»              » складанае

 

763.

Убываювцая прогрессня

Спадаючая прогрэсія

 

764.

Убыль

Убытак .

 

765.

Увелнченне

Павялічэньне

 

766.

Угол

Кут

 

767.

» внешнмй

> знадворны

 

768.

> внутренннй

» унутраны

 

769.

> впнсанный

» упісаны

 

770.

> вспомогательный

> дапаможны

 

771.

> двойной

» падвойны

 

772. Угол

двугранный

Кут

двусьценны

773. >

нзмеряется ду-

»

мераецца дугой

 

гой

 

 

774. >

лннейный

»

лінейны

775. „

многогранный

»»

многасьценны

776. „

опнрается на

апіраецца на дугу

 

дугу

 

 

777. „

острый

 

востры

778. ,,

плоскнй

«

роўнічнь;

779. „

полный

«1

поўны

780. „

половннный

я

палавінны

781. „

прн вершнне

У>

пры вяршыне

782. „

прнпежашнй

г

прылеглы

783. „

прммыкает к

м

прылягае да другога

 

другому

 

 

784. „

протнволежаіцнй

я

процілежны

785. „

прямой

»1

просты

786. „

развернутый, вы-

 

выпрастаны

 

прямленный

 

 

787. „

трехгранный

трохсьценны

788. „

тупой

»>

тупы

789. „

центральный

н

асяродкавы, цэнтраль-

 

 

 

ны

790. Углы

вертнкальные

Куты крыжавыя

791. „

дополннтельные

W

далаўняючыя

792. „

двугранные

 

двусыденныя

793. „

„           острые

»

„                            вострыя

794. „

„ прямые

W

„                            простыя

795. „

многогранные

♦»

многасьценныя ўгну-

 

вогнутые

 

тыя

796. „

„ Вй.пуклое

я

»                 выгнутыя

797. „

накрест-лежа-

я

наўскасьлежныя ўну-

 

цдне внутрен-

 

траныя

 

нне

 

 

798.     „

накрест лежа-

«

наўскасьлежныя зна-

 

шне внешнме

 

дворныя

799.     „

несовместнмые

п

несумяшчальныя

800. „

одностор'ннне

я

аднабочныя знадвор-

 

внешнне

 

ныя

801.

Углы одностороннне

 

 

внутреннне

 

802.

„ подобно распо-

 

 

ложенные

 

803.

„ попарно равные

 

804.

„ смежные

 

805.

„ совместнмые

 

806.

„ соответственные

 

 

(прн параллельн.)

 

807.

„ соответственные

 

 

(в подобн. фнгурах)

 

808.

„ с соответствен-

 

 

но параллельн.

 

 

сторонамм

 

809.

„ с соответствен-

 

 

но перпендн-

 

 

кул. сторонамн

 

810.

Удвоенне

 

811.

Уменьшаемое

 

812.

Умноженне

 

813.

Упражнення

 

814.

Упроіценне

 

815.

Уравненне

 

816.

„ нормальное

 

817.

„         обьцее

 

818.

„         прямой

 

819.

„ трнгонометр.

 

820.

Уравненне коэффнцн-

 

 

ентов

 

821.

Усеченный

 

822.

Условне (задачн)

 

823.

Устный счет

 

824.

Учет векселей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ „ коммерче-

скнй

„ ,, математн-

ческнй

Куты аднабочныя ўнутраныя „ падобна разьмешчаныя

„ парамі роўныя

„ сумежныя

„ сумяшчальныя

„ аднабочна-адпаведнЫя

Адпаведныя

„  з адпаведна роўна-

лежнымі бакамі

„  з адпаведна проста-

стаўн. бакамі

Падваеньне Зьменшыва Множаньне Практыкаваньні Упрошчаньне Раўнаньне

„ нормальнае

„        агульнае

„        простай

„ трыгономэтрычнае Зраўнаньне коэфіцыэнтаў

Сьцяты

Умова (задачы)

Вуснае лічэньне

Адлічэньне з вэксаля (дысконт) „      ,,         „ гандлё-

вае (купецкае)

„             „       „ матэма-

тычнае

827.

Факторнал

Факторыял

828.

Фнгуры

Фігуры

82^,

„ геометрйческйе

„ геомэтрычныя

830.

„ подобно расположенные

„ падобна разьмешчаныя

831.

„ равновелйКйе

„ роўнавялікія

832.

„ равные

„ роўныя

833.

Фокус

Вогнішча

834.

Форма фйгуры

Форма фігуры

835.

Формула (удвоенйя)

Формула, узор (падваеньня)

836.

Формулы прйведеняя

Формулы зьвядзеньня

837.

Функцйя

Функцыя

838.

п аналйТйческая

„          аналітычная

839.

„ возрастаюіцая

„ узрастаючая

840.

„         второго по-

рядка

„ другога парадку

841.

„ высшего порядка

„ вышэйшага парадку

842.

„ гогографйческая

„ гомографічная

843.

дробная

>         дробавая

844.

йррацйональная

» нявымерная, ірацыональная

845.

круговая

кругавая

846.

„ лйнейная

„         лінейная

847.

,. многозначная

„ многазначная

848.

непрерывная

„ неперарыўная

849.

нечетная

„          няцотная

850.

„ неявная

„          няяўная

851.

обратная

„          адваротная

852.

„ однозначная

„          адназначная

853.

„ первого порядка

„          першага парадку

854.

„ первообразная

„ першапачатковая

855.

под’йнтегральная

„ пад'інтэгральная

856.

показательная

паказальнікавая

857.

,. прерывная

,          перарыўная

858.

„ прямая

„          простая

859.

„ раднкальная

„          радыкальная

860.

Функцяя рацнональ-

 

 

ная

 

861.

„ сложная

 

862.

„ трансценден-

 

 

тная

 

863.

„ трнгонометрнч.

 

864.

„ убываюіцая

 

865.

„ целая

 

866.

„ четная

 

867.

„ эмпнрнческая

 

868.

„ явная

 

869.

Характернстнка (знак)

 

670.

Характернстнка лога-

 

 

рнфма

 

871.

Хорда

 

872.

Целое чнсло

 

873. Центр

 

874.

„ снмметрнн

 

875.

Цепь землемерная

 

876.

Цнлнндр

 

877.

„ прямой, кру-

 

 

говой

 

878.

Цнркуль

 

879.

Цыфра

 

880.

Частное (от делення)

 

881.

Частные чнсла

 

882.

Чертеж

 

883.

Черченне

 

884.

Четный

 

885.

Четыреугольннк

 

886.

Четырехгранннк пра-

 

 

внльный, тетраэдр

 

887.

Чнсленный прнмер

 

888.

Чнслнтель дробм

 

889.

Чнсло

 

890.

Члены дробн

 

 

 

 

 

 

Функцыя вымерная, рацыональная

„ складаная

„ пераступная, трансцэндэнтная

„ трыгономэтрычная

„        убываючая

„        цэлая

„        цотная

„        эмпірычная

яўная

Знак, сымболь

Азнака лёгарытму, цэлая частка лёгарытму

Струна, хорда

Цэлы лік

Асяродак, цэнтр

„            „ сымэтрыі,

суразьмернасьці Ланцуг каморніцкі Валец, цыліндр

„          „ просты, кру-

гавы Цыркуль

Цыфра, лічбіна

Дзель

Паасобныя лікі Рысунак Красьленьне Цотны

Чатырохкутнік

Чатырохсьценьнік правільны, тэтраэдр Лікавы прыклад

Лічнік дробу Лік

Члены дробу

891.

Шар

Куля

892.

Шаровой пояс нлн

зона

Кулісты пояс або зона

893.

„ сегмент

Адрэзак, сэгмэнт кулі

894.

„ сектор

Вырэзак, сэктор кулі

895.

„              „ полый

„                 „         „ дупля-

ны

896.

„ слой

Пласт кулі

897.

Шестмгранннк правнльный, гексаэдр

Шасьцёхсьценьнік правільны, гэксаэдр

898.

Эксцентрнснтет

Мімасяроднік

899.

Эксцэнтрнческне окружностн

Рознаасяродкавыя акружыны

900.

Элементы (треугольнмка)

Складнікі, элемэнты (трыкутніка)

901.

Эллкпс

Эліпса

СЛОУНІК БЕЛАРУСКІХ ТЭРМІНАУ

(цыфры пры тэрмінах абазначаюць нумары расейска беларускага слоуніка)

Абазначэньне, 383

Абвод, 753

Аб’ём, 391

Абмылка, 439

Абмылковасьць, 440

Абрыс, 256

Абсолютны, 1

Абсцыса, 3

Агравічаны лік разьвязкаў, 392

Агульны член раду, 426

Адваротна-лропорцыянальна, 385

Адваротны стасуяак, 384

Адволыш (множнік), 566

Адзінка, 172, 173

Адзінкавы стасунак, 174

Адкав. 426

Адкладаньне адціпкаў, 428

Адлегласьць, 613

Адлічэяьне з вэксаля, 824

»                  »    гандлЭвав,

825

»                  »    матэматы-

чнае, 826

Адмоўны лік, 438

Адпабочны, 397

Адназнакавы (лік), 393

Аднакратны, 394

Аднароднае раўнавьне, 395

Аднародныя вялічыні, 396

Адначлен, 398

Адніманьне, 95

Аднімнік, 94

Адноснае палажэньне, 429

Адносны лік, 430

Адняць, 432

Адпаведна-роўныя (фігуры), 683

Адпаведныя бакі, 710

Адпавядаючыя элемэнты, 684

Адровьнік, 143

Адрэзак кулі, 893

Адсоіак, 579

Адсоткі звычайныя, 580

„ складаныя, 581

Адцінак піраміды, 433

„ простай, 434

Адцінкі несупольнамерныя, 436

»   супольнамерныя, 435

»   падзяліць у крайнім і

сярэднім стасунку, 437 Адыманьне, 95

Азімут, 4

Азнака, 548

» выстарчаючая, 549

» неабходная, 550

Азнака лёгарытму, 870

Азначэньне, 407

Азначэньне лікаў за дапамогаю

адцінкаў, 206

Акружына, 399

» апісаная, 403

» прыўпісаная, 400

» ўпісаная, 401

Акружыяу апісаць, 404

» ўпісаць, 402 Аксіома, 5

» прасторы, 6

Акцыя, 7

Алгорытм, 11

Альгэбра, 8

Адьгэбрычна, 9

Альгэбрычны, 10

Амальнедатычныя гіпэрболі, 23

Амплітуда, 12

Ацаліз, 13

» бявыівжна-малых, 14

Апіраецца, 405

Апісаць дугу, 406

Апотэма, 15

Аргумэнт, 16

Арксінус, 19

Арккосінус, 20

Арктангенс, 21

Арккотангес, 22

Арытмэтыка, 17

Арытыэтычны, 18

Аснова, 411

Аснова (геом.), 412

» верхняя трапэзу, 413

» ніжняя »              414

» простастаўнай, 415

» трыкутніка, 416

Асновы матэматыкі, 417

Астача, 424

» раду, 425

Астролябія, 24

Аоымптоты гіпэрболі, 23

Асяродак, 873

» сымэтрыі, суразьмернасьці, 874

Безгранічна, 32

Безьліч. 33

Бесканцовы/31

Бесканцовыя дзесятковыя дробы, 166

Біліён, 35

Біноы, 36

Бісвктрыса, 37

Бок кута, 704

» трапэзу, 38

» трыкутпіка, 703

Бочная сьцяна, 39

Бочныя канты, 40

Бязьмежна-вялікі, 28

» -малы, 29

Бязьмежнасьць, 30

Бязьмежны, 26, 31

Бязыменны лік, 427

Бясхібна, 27

Валец, 876

» просты, кругавы, 877

Валюта вэксаля, 43

Велічыня, 45'

Велічыня адвольна-малая, 57

» бязьмежна-вялікая, 54

»          » -малая, 55

»     залежная,48

»     зьменная, 47

»     комплексная, 52

»     незалежная, 49

»     прыбліжаная, 58

»     роўнаважная, 56

»     сапраўдная, 50

»     скончаная, 53

»     сталая, 46

»     ступянёвая, 700

»     трыгоноыэтрычная, 62

»     уяўная, 51

»     якая імкнецца да гра-

ніцы, 61

»          » імкнецца да ну-

ля, 59

»          » павялічваевда

безгранічна, 60

Вяршыня кута, 63

Віды неазначанасьці, 69

Вінавайда, 155

Вобраз, 204

„ графічны, 115

Вогнішча, 883

Вольны член раўнаньня, 610

Восі коордынат, 410

Вось абаротавая, 422

Вось абсцыс або х-аў, 418

» вялікая эліпсы, 420

» вярчэньня, 422

* малая эліпсы, 421

» ордынат або у-аў, 419

» сымэтрыі, 423

Восьмісьценьнік правілыш. 82

Вуснае лічэньне, 823

Вывад (тэорэмы), 184

Выводны, 565

Выгнуты, 87

Вызначнік, 137, 408

Выключаць, 233

Выключэньне невядомага, 232

Вылічаць, 93

Вылічэньне, 92, 237

Вымерны лік, 619,679

Вымеры, 203

Вымога, 517

Вынік, 666

Выпростваньне (рэктыфікацыя) крывых, 695

Выпростваньне, 86

Выраз, 88

Вырэзак кулі, 894

»        » дупляны, 895

Выстарчаючая дакладнасьць, 165 Вышыня. 89 Вышэйпіы аналіз, 90 Вышэйшы член многачлену, 91 Выяўленьне неазначнасьці, 609 Вэксаль, 44 Вядомая велічыня, 197 Вярчэньне, 84

Гандлёвае адлічэньне з вэксаля. 247

Геомэтрычнае месца пунктаў, 101 » пела, 102, 722

Геомэтрычная фігура, 100 Геометрыя, 96 » аналітычная, 97 »  >•        на роў-

ніцы, 98

»                 »       Ў пра-

сторы, 99

Гіпократавы сярпочкі, 105

Гіпотэнуза, 106

Гіпэрболя, 103

» роўнабочная, 104 Гомографічнае раўнаньне. 107 Гомотэтыя, 108 Гоніоыэтрыя, 109 Градус, 111

»   дугавы, 112

»   кутавы, 113

Граніца, 525

» інтэгралу, 526 Гранічнае значэньне, 529 » палажэньне, 530 Гранічны, 531

Графік, 115

Графічны, 116

Групаваньне, 118

Група лікаў, 117

Гзксаздр, 897

Дабываньне кораня, 199

Добываць корань, 198

Дадатковы, 158

Дадатны лік, 499

Дакладнасьць, 639, 738

Дапаможны невядомы (лік), 85

Дапаўняючы, 158

Дапісваньве, 157

Дапушчэньне, 159

Дасьледаваньне, 235

Даўжнік, 155

Даўжыня. 149

Двакраць, 126

Дванавдацісьценьнійфіравільны, 120

Дваццаціс&цен^нік »   119

Дваяка, 123

Дваяю, 122

Двохзнакавы лік, 124

Двохзначны, 125

Двохквадратовае раўнаньне, 34

Двохчлен, 36, 127

Дзеліва, 132

Дзельнік, 134

Дзель, 880

Дзесятковы склад лікаў, 136

Дзрсятковыя адзінкі, 135, 608

» дробы, 165, 166

Дзеяньнс, 128

Дзяленьне, 130

Довад, 150

» ад супраціўнага або зьвядзеньне да недарзчнасьці, 152

» за дапамогаю накладаньня, 151

»    »        >• суяяшчаль-

насьці, 154

V просты, 153

Додэкаэдр, 120

Дотык, 238

Дробавасьць, 160

Дробавы, 161

Дробавыя найменныя лікі, 207

Дроб, 162

» болыпы за адзінку, 164

» меншы »     >      163

> неўласьцівы, 164

Дроб роўны адзінцы, 164

» уласьцівы, 163

Другі, 513

Дуга, 170

» дапаўняючая, 171

Дужкі, 664

Дывідэнд, 140

Дырэктрысы, 141

Дысконт вэксаля, 824

Дыскрымінант, 143

Дыфэрэнцыяваньне, 147

Дыфэрэнцыяваць, 148

Дыфэрэнцыя, 144

Дыфэрэнцыяльнае лічэньне, 145

» раўнаньне, 146

Дыягональ, 138

Дыямэтр, 139

Дэіэрмінант, 137

Ёмасьць, 71

Ёмістасьць, 72

Заданьне, 177

Задача на лікі, 178

Задачы на адсоткі, процанты, 182

»      »  вылічэньне, 179

»      »’      » часу,      180

»      »  збудаваньне, 181

»      »  пропорцыон. вялічыні,

760

» неазначаныя, 183

Заключэньне (тэорэмы), 184

Залежнасьць, 176, 685

Залежная велічыня, 175

Замена, 386

» буйных мер у дробныя, 602

» дробяых мер у буйяыя, 524

» зьменных, 189

Замяніць, 523

Зачыненьне дўжак, 187

» ў дужкі, 185

Зачыніць (у) дужкі, 186, 188

Збор лікаў, 675

Збудаваньне, 515

Зваротнае раўнаньне, 77

Звычайны дроб, 169

Згодны, 673

Згодныя раўнаньні, 672

Здабытак, 560

Злучны, 678

Злучэньне, 677

» падобяых членаў, 542

Знадворны, 74

Знакг 191, 869

Значачыя цыфры, 195

Зона, 892

Зраўнаньне коэфіцыентаў, 820

Зьбежнасьць радоў, 709

Зьбежны рад, 711

Зьлічэньне, 713

Зьмена, 200, 448

Зьменная велічыня, 449

» яезалежная, 361

Зьменшыва, 811

Зьменшыць, 432

Зьмест стасунку, 193

Ікосаэдр, 119

Імкненьне да граніцы, 705

I нтэграваньне, 219

» беспасрэднае, 220

» за дапамогаю радоў, 224

» праз падстаноўву, 222

»         « раскладаньне, 221

» часткамі, 223

Інтэгравац(>, 225

Інтэграл, 210

» агульны, 211

»   азначаны, 212

»   звычайны, 214

» мйогаразавы, 217

» неазначаны, 213

»   падвойны, 215

»   патройны, 216

Інтэгральнае лічаньне, 218

Гвтэрвал, 227

Інтэрполяваць, 228

Інтэрполяцыя, 229

Інтэрпрэтацыя, 230

Ірацыональны, 231

Істужка каморніцкая, 285

Кант, 620

Кантаслуп, 544

Кантаслуп яахілены, 545

*        правільны, 546

»        просты, 547

Канцавосьсе, 506

Кавпавыя члены прапорцыі, 272

Караняв іньне, 199

Катэт, 239

Квадрант, 240

Квадрат, 241

Квадратовы, 242

Квадратура. 243

Кіраўніцы, 141

Кірунак, 351

>      аднакі, 352

»      простай лініі, 354

»      супраціўны, 353

Кляса, 244

Клясыфіаацыя функцыяў, 245

Колькасьць, 246

Комбінацыя, 688

Комплексны. 249 ^омплянацыя, 248 Конгруэнтнасьць, 250 Конгруэнтныя фігуры, 251

Конгруэнцыя, 252

»        абернутая, 254

»        просіая, 253

Контур, 256

^онус, 257

' »    кругавы просты, 258

» сьцяты, 259

Конхоіда, 260

Коордынаты, 262

Корань (1-ае ступені), 263

Косінус, 266

Косінусоіда, 267

Косэканс, 265

Котангенс, 268

Котангенсоіда, 269

Коэфіцыэят, 270

Красьленьне, 883

Кропка, 732

Круг, 277

» вялікі, 278

» малы, 279

Крутавыраз, 643

Кругадрэв, 641

Круглыя целы, 280, 721

Крывыя I парадку, 274

»II »              , 275

Крыжык касы, 273

Крытычнаезначэньнезьменнай,276

Куб, 281

Кубатура, 282

Кубічны, 283

Куля, 891

Кулісты пояс, 892

Кутавы коэфіцыэнт, 271

Кутамер-пераносьнік, 739

Кут, 766

» апіраевда на дугу, 776

» асяродкавы, 789

» востры, 777

» выпрастаны, 786

» дапаможны, 770

» двусьценны, 772

> знадвфяы, 767

ліпейны, 774

» мераецца дугой, 773 многасьценны, 775

» падвойны, 771

» палазінны, 780

» поўны, 779

» просты, 785

» процілежны, 784

» ігры вяршьне, 781

прылегды, 782

прылягае да другога, 783

> роўнічны, 778

» трохсьценны, 787

» тупы, 788

» унутраны, 768

» упісаны, 769

» цэнтральны, 789

Куты аднабочна-адпаведныя, 806

» аднабочныя знадворныя,8ОО

»       » ўнутраныя, 801

» адпаведныя, 807

» дапаўняючыя, 791

» двусьценныя, 792

»       »       вострыя, 793

»       »       простыя, 794

» з адпаведна простастаўнымі бакамі, 809

» »    » роўналежнымі

бакамі, 808

Куты крыжавыя, 790

» многасьценныя выгнут,, 796

»          « ўгнутыя, 795

» наўскасьлежныя знадворныя, 798

»          « ўнутраныя,797

» песумяшчальныя, 799

» падобна разьмешчаныя, 802

» парамі роўныя, 803

» сумежныя, 804

» сумяшчальныя, 805

Ланцуг каморніцкі, 875

Лёгарытм, 317

Лёгарілтмаваньне, 318

Лёгарытмічны, 319

Лема, 284

Лік, 889

Лікавы прыклад, 887

Лінейка, 286

Лінейвы, 287

Лінія, 288

» абыманая, 301

» абымаючая, 302

» аднаканцовая, 306

» бесканцовая, 289

» выгнутая, 292

» дапаможная, 291

» датычная, 294

» замкнутая, 293

» ііанцовая, 295

» кіруючая, 299

» крывая, 296

» ломавая, 297

» нахіленая, 298

» нецерарыўная, 300

» перасеку, 304

» простая, 307

» простастаўная, 305

» роўнасечная, 308

» сякучая, 309

» сярэдняя (трапэзу), 310

» ўгнутая, 290

» фармуючая, 303

Лініі перасякальныя, 313

» простыя мімабежныя, 315

» прылеглыя, 314

* расьсякаюцца, 316

Лініі роўналежныя, 312

» ўзаемна-простастаўныя, 311

Літарнае абазначэньне, 41

» раўнаньне, 42

Лічбіна, 879

Лічнік дробу, 888

Лічыць, 714

Лічэньне, 712

Мантыса, 321

Матэматыка, 322

Матэматычныя цьвярджэньпі, 323

Менш, 326

.Мераньне велічыні, 201

Мерка, 173

Мімасяроднік, 898

Мінус, 326

Мінута, 327

» дугавая, 328

» кутавая, 329

ЙІногазнакавы (лік), 332

Многакутнік, 333

»         аднайменны, 338

»         апісаны, 339

»         зоркавы, 337

»         выгнуты, 336

>'        правільны, 340

»         угнуты, 334

»         упісаны, 335

Многасьценьнік, 331

Множаньне, 812

Множнік, 342

»     інтэграваньня, 226

*      прогрэсіі, 194

Множыва, 341

Модуль, 343

Мэдыяна, 324

Мэтрычны ўклад мерак, 325

Мяшаны лік, 671

Мяшаны паўторнн дроб, 168

» парыодычны дроб, 168

Назовы лікаў, 342, 344

Наяоўнік дробу, 192

Найбольшае значэньне, 345

Найболыпы супольны падзельнік, 389

Найменшае значэньне, 346

Найменшы суполыш кратн. лік,347

Накладаньне, 350

Накутнік, 357

Нарыс, 205

Наступны, 513

Натуральны рад лікаў, 356

Нахілены, 349

Нахіленьне, 348

Неагранічана збліжаевда, 364

» зьмяншаецца, 365

Неазначанасыіь, 366

Неазначаны, 367

Невядомая велічыня, 363

Недарэчнасьць. 2

Недахват, 359, 638

Немагчымасьць, 360

Неперарыўнасыіь, 370

Неперарыўны, 371

» дроб, 369

Нескарачальны, 376

Несумяшчальнасьць 374

Несупольвамерныя адцінкі, 375

Ніжэйшы член многачлену, 378

Ноль, 381

Нормаль, 379

Нормальны, 380

Нумэрацыя. 382

Нявымерна, 231

Нязгодныя раўнаньні, 373

Нязначачая цыфра, 362

Няправ льны, 368

Няроўнасьць, 372

Няцотны, 377

Октаэдр, 82

Ордыната, 409

Ортоцэнтр, 734

Паасобныя лікі, 881

Пабудова разьвязкаў квадратовага раўнаньня, 516

ІІаваротныя значэньні фунацыяў,

484

ІТаверхня, 476

»        бочвая, 477

»        валыіовая, 482

»        вярчэньня, 478

»        конічная, 479

Паверхня крывэя, 480 »  кулістая, 483

»          стажковая, 479

»          суцэльная, 481

»          сфэрычная, 483

»          цыліндрычная, 482

Лавялічэньне, 765

Падваеньне, 810

Падвойны, 131

Падзел, 121

Падзельнаеьдь лікаў, 133

Пад'інтэгральны (выраз), 494

Падкарэнная велічыня, 486

Падлік, 497

Падлічаць, 492

Паднормаль, 487

Падняць у ступень, 78

Падняцьце ў ступень, 79

Падобнасьць, 488

Падобныя фігуры, 489

Падрахунак, 497

Падстава, 25, 412

»       верхняя трапэзу, 413

»       діжняя »         414

»       простастаўнай, 415

»       трыкутніка, 416

Падставіць лікавае значэньне, 190

Падыходзячы дроб, 493

Па-за (фігурай), 73

Паземны, 110

Паказальнікавы, 495

ПаказальніЕ ступені, 496

Пакіраваны адцінак. 355

Палавіна, 497

Палажэньне роўніцы, 498

Наложаны, 611

Памер велічыпі, 201

» прасторы, 202

Памылка, 439

Папярочны, 509

Параболя, 441

Парадак бязьмежна-малых, 510

Парамі, 507

Парамэтр, 442

Параўнаньне, 696

ІІаступовае адкладаньне адцінкаў, 511

Паступовы, 512

Паўторнасьць, 454

ТІаўторны, 455

Паходная (выводная), 562

»      першая, другая, 563

»      вышэйшага парадку,

564

Пачатак коордынат, 358

Пачленна, 519

Перавышка, 196, 637

Перайначваньне, 534

Перамяшчальна, 450

Перасек, 647

» плошчаў, 650

» лростастаўны, 649

> роўналежны, 648

Перастаноўка, 452

Перастаўка, 452

Пераступны, 740

Перасячэньне, 451

Ператварэньне коордынат, 535

Першы, 533

Піраміда, 459

»      сьцятая, 462

»      трохсьценная, 460

»      чатырохсьценная і г. д.,

461

Пісоўнае зьлічэньне, 463

Пласт кулі, 896

Плошча, 473

Плюс, 474

Плянімэтрыя, 464

Поле, 473

Полюс, 506

Постулят, 517

Потэнцыраваньне, 518

Поўабвод, 502

Поўакружыпа, 501

Поўкруг, 500

Поўрозьніпа (дуг), 504

Поўроўніца, 503

Поўсума (дуг), 505

Праверка, 475

Правіла зьмяшаньня, 520

»   пропорц. падзелу, 521

»   таварыстаа, 521

Правільна, 27

Правільнасьць, 552

Прадстаўленьне (графічнае), 533

Б рактыкаваньні, 813 Прамень, 320, 596 » рухомы, 597

Прамер, 139

Прастора, 575

Прасторавая сетка кубаў, 574

Праступеняваць, 78 Прогрэсія, 556 »  арытмэтычная, 557

»       геомэтрычная, 558

Проекцыя, 559 Вропорцыя арытмэтычная, 568 Пропорцыя выводная, 571 * геоматрычная, 569 * зложаная, 572 к неперарыўная, 570 » складаная, 572

Пропорцыянальны, 567

Простакутнік, 586

Проста-пропорцыянальныя вялічыяі, 585

Простастаўная лінія, 456 Простастаўную зьвесіць, 458 » ўзьвесьці, паставіць, 457

Просты, ая, 584

Просты лік, 573

» найменны лік, 208

» стасунак, 583

Простыя множнікі, 447

Процант, 579

Процанты звычайныя, 580

» складаныя, 581

Про’йлежны, 576, 577 Пчоціпростакутная, 106 Процэс зьмены, 582 Прыбліжаная квадратура, 537 Прыбліжаны рэзультат, 540 » ст.ісунаі-, 538

Прыбліжаныя значэньні дробаў, 539

Прыбліжэньне, 536 Прывядзеньне, 543 » дробаў да супольнага назоўніку, 541

Прызма, 544

»     вахіленая, 545

>   правільная, 546

Прызма простая, 547

Прылеглы адцінак, 553

Прыметы падвельнасьці, 551

» роўнасьці тр-каў, 552

Прыпростакутная, 239

Прырост, 555

Прыстасаваньве альгэбры да гэомэтрыі, 554

Пункт, 733

» дотыку, 735

» перасччэньнявышыняў, 734

Пункты недаступныя, 736

» перахілу, 737

Нэрыод, 454

Пэрыодычны, 455

Пэрыодычныя ўклады, 698

ПэўніЕ, 5

» прасторы, 6

Пярэдні, 533

Рад, 625

» біномінальны, 626

» вагальны, 630

» гармонічны, 627

» зьбежны, 636

» зьменназнакавы, 628

» лёгарытмавы, 631

» паказальнікавы, 632

» разьбежны, 633

» сталазнакавы, 629

» ступянёвы, 635

» супрэжаны, 634

Радыкал, 594

Радыкальнае раўнаньне, 595

Радыус, 596

» вэктор, 597

Радыян, 593

Разбор, 13

Разлучны закон дзеяньняў, 601

Разрыў (фунЕЦЫІ), 607

Разьбежны рад, 618

Разьвіненьне, 599

» біному, 604

Разьвінутая паверхня, 598

Разьвінуць (біном), 600

Разьвязак, 623

» раўнаньня, 264

Разьвя заньне, 622

Разьмяшчзньні, 605

Расклад, 603

Раскладаньне, 603

» біному, 604

Расхіл, 614

» бакоў кута, 616

» сьценак, 615

» цыркуля, 617

Расчыніць дужкі, 610

Раўнаньне, 815

»        агульнае, 817

»        нормальнае, 816

»        простай, 818

»        трыгономэтрычнае,

819

Рацыональны лік, 619

Рознаасяродкавыя акружыны, 899

Розьніца, 606

Ромб, 624

Роўнаважныя раўнаньні, 592

Роўнавялікасьць, 589

»                праз дапаўненьне,

590

»                » раскладаньне,

591

Роўнавяліні, 588

Роўналежнабочнік, 445

Роўналежнасьценьнік, 443

»               простакутны,

444

Роўналежны, 446

Роўнасечная, 37

Роўнасьць, 587

Роўніца, 465

» датычная, 467

» простастаўная, 469

» роўналежная, 468

» сякучая, 470

» ўскосная, 466

» якая зьліваецца, зьлітная, 471

Роўнічны, 472

Рысаваньне, 204

Рысунак, 882

Рэзультат, 621

Сапраўднае значэньне, 236

Сапраўдны, 129

Сінус, 656

Сінусоіда, 657

Скарачэньне дробаў, 681

Склад тэорэмы, 687

Складаны, 670

»    лік, 686

»    найменяы лік, 209

Складаныя адсоткі. процанты, 669

Складаньне, 668

Складнік, 665

бкладнікі (трыкутніка), 900

Скончаны дроб, 255

Скрутка, 689

Слоўнае зьлічэньне, 667

Спад, 559

Спадаючая прагрэсія, 763 Спосаб вычэрпываючага дзяленьня, 691

» граніпаў, G92

» неазначаных коэфіцыентаў, 690 » проі.орц. падзелу, 694 » прывядвеньня да адзінкі, 693

Стажковьтя перачекі, 651

Стажок, 257

»    кругавы просты, 258

»    сьпяты, 259

Сталая велічыня, 514

Стасунак, 431

Струна, 871

Ступень, 701

Ступеняваньне, 79

Ступянёвая велічыня, 700

Стэрэомятрыя, 702

Сукосьнік, 624

Сума, 707

Сумаваньне радоў, 708

Сумножвік, 561, 682

Сумяшчальнасьць. 250, 674

Сумяшчальныя фігуры, 251 Сумяшчэньне, 252

» абернутае, 254

» простае, 253

Супаданьне (пунктаў), 676 Супольна асяродкавы, 261

Суполышя вялічыні, 680

Супольная мера, 387

Супольная ўласьцівасьць, 388

Супрашўны, 577

Супярэчныя раўяаньні, 578

Суразьмернасьць, 654

Суразьмерныя пупкты, 653

Сустаў дробу, 190

Сымболь, 869

Сымэтрычнае раўнаньне, 652

Сымэтрычныя пуякты, 653

Сымэтрыя, 654

Сыятэз, 655

Сыстэма, 658

Сьпіраль, 689

Сьценка, 114

Сьцягвайь, 706

Сьцяты, 821

Сэгмэнт, 641

» кулі, 893

Сэканс, 642

Сэктор, 643

» кулі, 894

»   » дупляны, 895

Сэкунда, 644

»   дугавая, 645

»   кутавая, 646

Сярэдні, 697

Сярэдніца, 324

Сячэньне, 647

» плошчаў, 650

» простастаўнае, 649

» роўяалежяае, 648

Табліца, 715

Табліцы пяцбхцыфровыя, 716

„ сямёхцыфровыя, 717

„ трыгономэтрычныя, 718

Тангенс. 719

Тангенсоіда, 620

Тожсамасьць, 731

Тожсамы, 730

Транспортыр, 739

Трансцэн .эвтны, 740

Трапэз, 741

» роўнабочны, 742

Тройнае яравіла, 760

»         » простае, 761

»         » складанае, 762

Тройчы, 759

Трохчлен, 752

Грыангуляцыйвая сетка, 753

Трыавгуляпыя, 754

Трыгономэтрычны. 755

Трыгономэтрыя, 75(5

,                   просталінейная

або роўнічная, 757

„                   кулістая або

сфэрычнзя, 758

Трыкутнік, 743

»         востракутны, 745

»         косакутны, 744

»         простакутны, 74fr

»         рознабочны, 750

»         роўнабочны, 748

»         роўнакутяы, 742

»         роўнаплёчы, 747

»         тупакутны, 751

Трыкутнікавальная сетка, 753

Трыкутнікаваяьне, 754

Тэодоліт, 727

Тэорыя граніцаў, 72!)

Таорэма, 724

» адворогная, 726

» дапаможная, 725

» простая, 728

» процілежная, 727

Тэрміновыя выплаты, 699

Тэтраадр, 88fr.

Убытак, 764

Угнуты, 76

Узаемна-адваротны. 64

Узаемна-першыя лікі, 66

» -простыя » 65

Узвосы, 67

Узрастаньне, 80

Узрастаючы, 81

Узяць складнікам, 68

Уклад, 658

Укзад коордыяат, 659

»        »    канцавосны, 661

»        »    косакутны, 660

»        »    полярны, 661

»        »    простакутны, 663

»         » вросталінейны, 662

Уклады, 67

Улажэяьве. 70

Умова (задачы). 822

Унутраны, 75

Упарадкаваны многач.іен. 612

Уіпсаны. 83

Упрошчаньне, 814

Ускосіна. 138

Уяўны, 330

Факторыял, 827

Фігуры, 828

» геомэтрычныя, 829

» г.адобна разьмешчаныя, 830

» роўнавялікія, 831

» роўныя. 8Ö2

Форма фігуры. 834

Формула підвіеньня, 835

Формулй зьвядзеньня, 836

Фуякцыя. 837

» адваротная, 851

„   адназначная, 852

»  аналітычная, 838

» вымерная, 860

» вышэйшага парадку, 841

» томографічная, 842

» дробавая, 843

» друюга парадву, 840

» ірапыональная, 844

*   кругавая, 845

»  лінейная, 846

„   многазначная, 847

»  неперарыўная.         848

» нявымерная, 844

»  няпотная, 849

»  няяўная, 850

»  пад'інгэгральная, 855

»  лаказальнікавая. 856

»  перарыўная, 857

»  лераступвая, 862

»  першага парадку,    853

»  першапачатковая,  854

»  простая; 858

»  радыкальная. 859

„   рацыяяальная,         860

»  складаная. 861

» трансцэядэнтная, 862

» трыгономэтрычная, 863

Функцыя убываючая, 864

» узрастаючая, 839

» цотная, 866

» цэлая, 865

» эмпірычная, 867

» яуная, 868

Хібнаеьць. 485

Хорда, 871

Цотны, 884

Цыліндр, 876

Цыркуль. 878

Цыфра, 879

Цэлая частка лёгарытму, 870

Цэлы лік, 872

Цэатр, 873

Цэнтр сымэтрыі, суразьмернаоьці,

874

Часткі адзінкі, 156

Чатырохкутнік. 885

Чатырохсьцрньнік правідьны, 886

Чвэртка. 240

Члены дробу. 890

Чысты паўторны дррб, 167

> пэрыодцчны дроб, 167

ЦІасьцехсьценьнік правільны, 897

Шуданая велічьіня, 234

ЭлемэЕТЫ (грыяутяіЕа), 900 Элілса, 901.

Глаўлітбел № 301.

1 Сав. друк. зак. № 192.

Друкарскія абмылкі.

Спір.

Радок     Надрукавана

ІІавінна бнць.

9

1 зьнізу в плоскостн

на плоскостн

10

7 зьверху      105

103

12

3 зьнізу      Множянк

Множнік

13

20 »                114

214

20

15 зьверху Параллепмпед

Парал.іелепкпед

22

1—4 зьнізу 255, 256. 257, 258

525, 526, 527, 528

31

9 зьнізу '     выпуклое

выпуклые

32

10 зьверху         Аіпаведныя

» адпаведяыя

34

13 » '               370

870

34

15—16 зьнізу прямой, круговой

прямой круговой:

34

»              просты. кругавы

просты кругавы

35

5 зьнізу Эксцэнтрнчвскяв

Эксцентряческне

39

2 зьверху      753

453

39

10 »                426

390

39

2 зьяізу     Адпазедяыя

Адпаведныя

39

9 »                Алгорытм

Альгорытм

40

22 »                 883

833

40

24 »                 204

205

41

9 зьверху       165

159

41

*    » Дапушчэяьне, 159

ня чытаць

44

15 зьнізу     ломаная

ламаная

44

6 »                342, 344

344

45

19 »           Нявымерна

Нявймерны

45

9 зьверху       131

121

45

10 »                  121

131

45

14 »                 497

491

45

21 »                 497

491

46

11 »        Перамяшчальна

Перамяшчальяы

46

1 зьнізу          533

532

46

2 »                   552

522

48

1 »              Супольныя

Супольнамерныя

48

2 »        Супольна асяродкавы

Супольнаасяродкавы

48

10 »                 620

720

6ЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЕГІЯ

ВЫШСК ДРУГІ пррктыка і тэорыя ЛІТЛРЯТУРННГЛ мнстнцтвн

ВЫДАНЬНЕ ШСТЫТУТУ

БЕЛАРУСНАЕ КУЛЬТУРЫ. МЕНСК, 1923.

Апрацаваньне тэрмінолёгіі ^Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва» пачалося Гуманітарнай Сэкцыяй Беларускае Навукова-Тэрмінолёгічнае Камісіі ў 1921 г. і, закончылася ў 1922 г.— Тэрмінолёгічнай Камісіяй Гуманітарнай Сэкцыг Інcmwmvmy Беларускае Культуры.

Спачатку мелася на мэце апрацаваньне сьцісла •стылістычнай тэрмінолёгіі, г. з. па тэорыі прозы і поэзіі. Але калі п'рышлося падбіраць тэрміны, то адразу выясьнілаоя немагчымасьць прытрымлівацца гэтае сьцісласьці: тэорыя прозы й поэзіі так шырока абхоплівае ўсе галіны літаратурнага мастацтва, што выдзеліць сьцісла стылістычныя тэрміны й замкнуцЦа ў пэўных рамках было-б непажаданым абмежаваньнем усяе працы ў дадзенай галіне. Апрача таго, калі-б 1 выдзеліць дзе якія сьцісла стылістычныя тэрміны, то яны амаль што ўсе пераняты ўсімі народамі з грэцкае або лацінскае мовы, як, напр., проза, поізія,, драма, лірыка, якія не паддаюцца перакладу, і гэткім чынам прышлося-б даць не беларускія тэрміны, а чужаземныя ў беларускім правапісе. Дзеля гэтых вось ;прычын было вырашана наДаць тэрмінолёгіі болей жыцьцёвага характару I абДапіць хоць частду таго літаратурнага слоўнікавага Матар'ялу, з якііц на кожным кроку прыходзіццаспатыкацца кожнаму пісьменьніку ў сваёй літаратурнай Працы. Гэтым Тэрмінолёгічная Камісія манілася Дасягнуць хоць і ня поўнасьцю дзьвюх мэт: 1) дацьДамыя патрэбныя тэрміны для тэорыі прозы й поэзіі і 2) даць беларускі тэрмінолёгічны матар'ял для Дітаратурнае практыкі, каб гэтым хоць крыху дапаМагчы нашаму пісьменству, асабліва часапіснаму, Дазбавіцца ад лішняй, у большай частцы непатрэб^ай і незразумелай чужаземшчыны.

Разглядаючы чужаземныя тэрміны, Камісія старалася па магчымасьці даваць, заместа іх, толькі— беларускія, а калі й пакідаліся чужаземныя, то ўжо такія, што: або агульна-прынятыя, як, напр.: лгпгаратура, сонэт, ода, або—пашыраныя 1 ў народзе, як, напр.: камэдыя, талент, артысту. Побач з беларускім ставіўся чужаземны тэрмін толькітады, калі ён—так сама добра вядомае слова ў народзе. Агулам жа Камісія лічыла лішнім даваць чужаземныя тэрміны побач з беларускімі, зважаючы на тое, што калі хто захоча карыстацца з чужаземшчыны, то яе знойдзе і паміма беларускай тэрмінолёгіі.

Уся зьмешчаная ў гэтай кнізе тэрмінолёгія „Практыка й тэорыя літаратурнага мастацтва" канчаткова разгледжана й прынята Тэрмінолёгічн&й місіяй ГуманітарнаеСэкцыі Інстытупіу Беларускае Культуры ў складзе сяброў КамісіІ: М. Байкова, М. Гуткоўс*ага, Я. Лёсіка, 1. Луцэвгча,р. Міцкевічаг С. Некрашэвіча, С. Плауніка і У. Чаржьі'нскага.

Слоўнікавы матар'ял для тэрмінолёгіі ў ліку 2500 слоў сабраў паводле альфабэту, упарадкаваў, ператлумачыў пабеларуску і прынятую тэрмінолёгію зрэдагаваў.

Старшыня Гуманітар’най Сэкцыі Інстытуту Беларускае Культуры Ів. Луцэвіч.

Мевск студзепь 1923 г.

РАСЕНСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОУНІК.

1    Абонемент

2    Абонент

3    Абсурд

4    Абсурдный

5    Авансцена

6    Авантюра

7    Авантюрнст

8    Авантюрйстнческйй

9    Автобйограф

10   Автобйографйческйй

11  Автобйографйя

12  Автограф

13   Автор

14   Авторйзованный

15   Авторйтет

16   Автотмп

17  Адоннческйй стйх

18   Акростйх

19 Akt (действйе)

20 Актер

21 Актрйса

22 Актуальность

23 Актуальный

24 Акцент

25 Акцентйровать

26 Акцентуацйя

27 Акцйя

28 Александрнйскйй СТЙХ

29 Алкеев стнх

30 Алкмеоннческйй стмх

31 Аллегоряческйй

32 Аллегорйя

33 Аллйтерацйя

Перадплата Перадплатчык Недарэчнасьць Недарэчны Перадсцэна Авантура Авантурнік Авантурны Уласнажыцьцяпісец Уласнажыцьцяпісны Уласнажыцьцяпіс Уласнапіс Аўтор

Аўторызаваны Аўторытэт Адбітка

Адонісавы верш Акростых Дзея Актор

Акторка Здольяадзейнасьць Здольнадзейны

Націск. вымова, акцэнт Акцэнтаваць Акцэнтаваньне Дзеяньне, дзея Александрыйскі верш

Алькейскі верш Алькмэонічны верш Іншасказальны Іншасказ

Сугучнасьць

34 Аллюзйя

35 Альбом

36 Альманах

37 Амфйболйческйй

38 Амфйболйя

39 Амфйбрахйй

40 Амфйбрахнческнй

41 Анаграмма

42 Анаграф

43 Анакреонтйческйе СТЙХЙ

44 Анакрустйческййстйх

45 Аналогйческйй

46 Аналогйя

47 Анапест

48 Анапестйческйй

49 Анастрофа

50 Анафора

51 Анахроннзм

52 Анекдот

53 Анекдотнческйй

54 Аноннм

55 Анонймный

56 Анонс

57 АнтйкрйТйка

58 Антологйческое стйхотворенне

59 Антологмя

60 Антракт

61 Аплоднсменты

62 Апокрйф

63 Апокрйфйческмй

64 Аполог

65 Апострофа

66 Апофеоз

67 Аппозйцйя

68 Аргумент

69 Аргументацня

70 Арйя

71 Артазм

Намяненьне Альбом Альманах Двузначны Двузначнасьць Амфібрах Амфібрахічны Надпіс Надпіс

Анакрэонтычныя вершы

Анакрустычны верш Падобны Падобнасьць Анапэст

Анапэстычны Перастаўка Паўтарэньне Нясучаснасьць Анэкдот Анэкдотны Бязыменьнік Бязыменны Паведамленьне Антыкрытыка Антолёгічны верш

Антолёгія Перапынак Воплескі Апокрыф Апокрыфічны Байка

Зварот

Убагаўленьне, апотэоз Дасказ

Довад

Давядзен ьне Сьпеў

Мастацкасьць, артызм

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

9q

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

——

9 —

Артаст Артнстйческйй Арханзм Арханстнческнй Асонанс Асспмйляцйя Аудйторйя Аутентак Аутентнческйй Афареза Афйша Афорйзм

Мастак, артысту Мастацк!, артыстычны Старасьведчыьа Старасьвецкі Сугалосьсе Упадабленьне Слухальня

Аўтэнтык Аўтэнтычны Скарочаньне, усячэньне Абвестка

Выслоўе

Балет Баллада Банальность Банальный Бард Баркаролла Баснопйсец Баснословный Басня

Бахйй Беллетрнст Беллетрястйка

Балет

Баляда

Будзённасьць

Будзённы

Бард

Баркароля

Байкапісец

Баечны

Байка

Бахі

Бэлетрысту

Краснае пісьменства, бэлетрыстыка

Беллетрнстнчагскнй Белый стях Бессмысляца Бнблйограф БйблйографйЯ Бйблнотека Бйбляотекарь Бй6лйя Бйограф Бйографйческйй Бйографяя Благозвучйе Благозвучный Богатырскнй эпос

Бэлетрыстычны Белы верш Недарэчнасьць Кнігавед Кнігапіс Кніжня Кнігар Біблія Жыцьцяпісец Жыцьцяпісны Жыцьцяпіс Мілагучнасыдь М’лагучны Гэроічны эпос

110

Богатырь

Волат, асілак

111

Божественность

Боскасьць

112

Божественный

Боскі

113

Божество

Боства

114

Брошюра

Сшытак, брошура

115

Буквальный

Літаральны

116

Буколяка

Буколіка

117

Буф-опера

Комічная опэра

118

Быліна

Быліна

119

Быль

Быль

120

Быт

Быт

121

Бытопйсатель

Бытап'сец

122

Бюллетень

Паведамленьне

123

Вакхйческая стопа

Бахічная стопа

124

Варварйзм

Чужаслоў

125

Варйант

Адменьнік

126

Введенме

Уводзіны

127

Вдохновенйе

Надхненьне

128

Верснфмкатор

Вершавальнік

129

Версйфйкацйя

Вершаваньне

130

Версяя

Чутка, пагалоака

131

Вертеп

Батлейка

132

Вертепное действо

Батлеечная дзея

133

Вестняк

Зьвястун

134

Вйлланела

Вілянэля

135

Вятьеватость

Віцьеватасьць

136

Вйтьеватый

Віцьеваты

137

Внезапность

Раптоўнасьць

138

Водевнль

Водэвіль

139

Возвеіценне

Апавяшчэньне

140

Возвышенный

Узьнёслы

141

Воззванйе

Адозва

142

Возобновленйе

Аднаўленьне

143

Волшебнйк

Чараўнік

144

Волшебнйца

Чараўніца

145

Волшебный

Чараўнічы

146

Воображенйе

Выабражэньне

147

Вопрос

Пытаньне

148

Вопрошеняе

Запытаньне

 

 

 

 

— Il­

149 Восклнцанне

Вокліч

150 Воспеванне

Мпяваньне

151 Воспнтанне

Выхаваньне

152 Воспомннанне

Успамін

153 Воспрннмчнвость

Перанятлівасьць

154 Воспрнятме

Пераняцьце

155 Босторг

Узьнясеньне, захапленьне

156 Восторженный (лнрнзм)

157 Восхніценне

Узьнёслы

Захапленьне

158 Впечатленне

Уражаньне

159 Вступленне

Уступ

160 Второстепенный

Другарадны

161 Вульгарнзм

Прастаслоўе

162 Вульгарный

Прастацкі

163 Выраженне

Выраз

164 Выразнтельность

Выразнасьць, выразіс-

165. Выразнтельный

тасьць, выразьлівасьць Выразны, выразісты, вы-

166 Газета

разьлівы

Часопіс, газэта

167 Галнцызм

Галіцызм

168 Гармонмзацня

Суладжаньне

169 Гармоннческмй

Суладны

170 Гармоннчность

Суладнасьць

171 Гармоння

Суладзьдзе

172 Гасконада

Гасконада

173 Гексаметр

Шасьцістоп.шасьцімер.гэК'

174 Генеалогня

самэтр

Радавод

175 Геннальность

Гэніяльнасьць

176 Геннальный

Гэніяльны

177 Геннй

Г эні

178 Геронзм

Г эроізм

179 Героння

Гэроіня

180 Герой

Гэрой

181 Геромческйй стнх

Гэроічны верш

182 Геронческнй эпос

Гэроічны эпос

183 Гнмн

Гымн

184 Гнпербола

Пераўвялічаньне

185

Г йперболйческйй

Пераўвялічаны

 

186

Глава

Разьдзел

 

187

Глнконнческнй стйх

Гліконічны верш

 

188

Говор

Гаворка, гоман

 

189

Говор (дйалект)

Гаворка

 

190

Гомонйм

Аднайменьнік

 

191

Градацйя

Ступеняваньне

 

192

Грамота (акт)

Грамата

 

193

Грамота, грамотность

Пісьменнасьць

 

194

Г рамотный

Пісьменны

 

195

Г рафоман

Графоман

 

196

Г рафоманмя

Графоманія

 

197

Дактялйческйй

Дактылічны

 

198

Дактйль

Дактыль

 

199

Двусмысленность

Двузначнасьць

 

200

Двустйшйе

Двуверш

 

201

Действйе

Дзея

 

202

Действйтельность

Рэчав;стасьць

 

203

Действйтельный

Рэчавісты

 

204

Действуюіцйе лйца

Асобы дзеі

 

205

Декадент

Дэкадэнт

 

206

Декадентйзм

Дэкадэнцтва

 

207

Декастйхон

Дзесяціверш

 

208

Декламатор

Дэкляматар

 

209

Декламацмя

Дэклямацыя

 

210

Декламйровать

Дэклямаваць

 

211

Декорацйя

Дэкорацыя

 

212

Декорйровать

Дэкараваць

 

213

Дналект

Гаворка

 

214

Дйалектйка

Дыялектыка

 

215

Дмалог

Размова

 

216

Дйалогмческйй

Размоўны

 

217

Дйвертмсмент

Розназбор

 

218

Дйдактнзм

Навучальнасьць

 

219

Дйдактнческая поэ-

Навучальная поэзыя

 

 

ЗЙЯ

 

 

220

Дйколмческйй

Дыколічны

 

221

ДйКОЛОН

Дыколён

 

222

Дйкцйя

Вымаўленьне

 

223 Днсгармонмя

224 Днскусня

225 Днспондей

226 Днспут

227 Днссонанс

228 Днфнрамб

229 Дмфтонг

230 Дмффамацня

231 Дневннк

232 Добавленне

233 Довод

234 Документ

235 Дополненне

236 Достнженне

237 Дохмнй

238 Драма

239 Драматнзнровать

240 Драматмзм

241 Драматмческнй

242 Драматург

243 Драматургня

244 Дуалнзм

245 Дублмкат

246 Дуэт

Разладзьдзе Супрэчка Дыспондэй Дыспут Рознагучнасьць Выхваленьне Двугук Абняслава Дзеньнік Дадатак Довад Дакумэнт Дапаўненьне Дасяг Дохмі Драма Драматызаваць Драматызм Драматычны Драматысту Драматыка Двуістотнасьць Падвойнік, дубальт Двусьпеў

   

247

248

249

Евангелне Евангелнческнй Естественность

Эвангэля Эвангэлічны Натуральнасьць

   

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Жанр Жанровый Жаргон Жесткость Жестокость Жнвопйсец ЖнвоПнсный Жнвопнсь Жнзненность Журнал Журналнст

Род

Радавы Жаргон Жорсткасьць Акрутнасьць Маляр Маляўнічы Малярства Жыцьцёвасьць Часапіс Часапісец

   

261 Журналйстйка

262 Журнальный

Часапісьменства

Часапісны

263 Заблужденйе

264 Завеіцанне

265 Завязка

266 Загадка

267 Загадочность

268 Загадочный

269 Заглавйе

270 Заглавный

271 Заговор (лйтер.)

272 Заговор (юрнд.)

273 Заголовок

274 Загроможденйе

275 Занмствованне

276 Заклннанме

277 Заклятйе

278 Заметка

279 Замечанйе

280 Замысел

281 Занавес

282 Запнскй

283 Запросы

284 Заурядный

285 Звено

286 Звукоподражанйе

287 Зйянйе

288 Знанйе

289 Зодчество

290 Зодчйй

291 Зрелміце

292 Зрйтель

293 Зрнтельный зал

Абмылка

Адпіс, тэстамант

Завязка

Загадка Загадковасьць Загадковы Загаловак Загалоўны Загавор, замова Змова Загаловак Заграмаджэньне Запазычаньне Загаварваньне, заклінаньне Закляцьце

Нататка, заметка

Увага, заўважаньне Задум

Заслона

Запіскі Вымогі Звычайны Зьвяно Гугаперайманьне Аднагалосьсе Веда

Будаўніцтва

Будаўнічы Відавішча Глядзельнік, відоўца Глядзельня, відоўня

294 Нгра (на йнструм.)

295 Нгра (артйстов, слов)

296 Ндеал

297 Ндеалнзйровать

298 Ндеалйзм

Граньне Ігра Ідэал Ідэалізаваць Ідэалізм

 

 

 

 

 

 

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

йдеалмст Мдеальность Ндеальный Ндейность Ндейный Ндентйчность Ндентйчный Ндеолог Ндеологмя Ндея Ндшілнческнй Ндйллйя Нзбыток Нзваянне Нзвестне Нзвестный Нзданле Нздатель Нздательство Нзложенйе Нзображенйе

Ідэалісту Ідэальнасьць Ідэальны Ідэйнасьць ]дэйны Тоесамасьць Той самы Ідэолёг Ідэолёгія ІДЭЯ Сяляначны Сялянка, ідылія Надмер Вылепак Вестка Вядомы Выданьне Выдавец Выдавецтва Выкладаньне, выклад Выяўленьне, маляваньне, вобраз

Нзэбразмтельный Нзотонмческмй Нзреченйе Нзученме Нзысканность Нзысканный Різяіцество Нзяшный Нллюзйя Нллюзорный Нллюстрацня Нллюстрярованный Нллюстрнровать Нмпрессйонйзм Нмпровйзатор НмпровнзацйЯ НмпровйЗйровать Нндйвядуальность

Вобразны Аднагучны Выслоўе Выўчэньне Вытворнасьць Вытворны Прыгожасьць Прыгожы Ілюзія Ілюзійны Ілюстрацыя Ілюстраваны Ілюстраваць Імпрэсіонізм Імпровізатар Імпровізацыя Імпровізаваць Асабовасьць

338

Нндйвйдуальный

Асабовы

339

Ннйцйэлы

Ініцыялы, пачатнікі

340

Нносказанне

Іншасказ

341

Нносказательно

Іншасказна

342

Нностранный

Чужаземны

343

Ннспнрацня

Надханьне

344

Ннспнрнрованный

Надханы

345

Ннсценйзатор

Усцэнізатар

346

Ннсценйзацйя

Усцэнізаваньне

347

Ннсценмзнрованне

Усцэнізаваньне

348

Ннсценмзнровать

Усцэнізаваць

349

Ннтеллект

Розум

350

Н нтеллектуальность

Разумовасьць

351

Ннтеллектуальный

Разумовы

352

Ннтервыо

Размова

353

Ннтервьюер

Размоўца

354

Ннтервьюнровать

Распытваць

355

Ннтерлюдня

Паміждзея

356

Ннтермедйя

Паміждзея

357

Ннтернацнонал

Міжнародня

358

Ннтернацйоналйзм

Міжнароднасьць

359

Ннтернацйональный

Міжнародны

360

Ннтймность

Інтымнасьць

361

Ннтммный

Інтымны

362

Ннтонацмя

Вымова

363

Ннтрнга

Інтрыга

364

Ннтунтнвный

Падсьвядомы

365

НнтуйЦйя

Падсьвядомасыдь

366

Ннформацня

Асьведамленьне

367

Ннформнрованме

Асьведамленьне

368

Ннформнровать

Асьведамляць

369

Ноннческмй стйх

Ёнічны верш

370

Нроннзнрованне

Вьсьмяханьне

371

Нроннзнровать

Высьмяхацца

372

Нронйческйй

Высьмешл'вы

373

Нронмя

Высьмешка

374

Нскаженйе

Скажэньне

375

Нсканйе

Шуканьне

376

Нсключенне

Вынятак, выключэньне

377

Нсключйтельный

Вынятковы, выключны

378

Нскусственность

Штучнасьць

379

Нскусственный

Штучны

380

Нскусство

Штукарства

381

Нсторнк

Гісторык

382

Нстормограф

Гісторыяпісец

383

Нстормографйя

Г'сторыяпіс

384

Нстормческнй

Гісторычны

385

Нсторня

Гісторыя

386

Нсточнйк

Крыніца

387

Какофонмя

Немілагучнасыдь

388

Каламбур

Жартаслоўе

389

Каламбурнст

Жартаслоўца

390

Каламбурный

Жартаслоўны

391

Календарный

Каляндарны

392

Календарь

Каляндар

393

Каллнграф

Прыгожапісец

394

Каллнграфня

Прыгожапіс

395

Канснона

Кансыёна

396

Кантата

Кантата

397

Кантнлена

Кантылена

398

Канты

Канты

399

Канцнон

Канцыён

400

Канцона

Канцона

401

Карнкатура

Карыкатура

402

Карнкатурнст

Карыкатурысты

403

Карнкатурный

Карыкатурны

404

Картнна

Малюнак,' вобраз

405

Картннность

Маляўнічасьць,вобразнасьць

406

Картмнный

Маляўнічы, вобразны

407

Каталог

Рэчасьпіс

408

Катастрофа (драм.)

Разьвязка

409

Класс (сосл.)

Кляса, стан

410

Класснк

Клясык,

411

Класснцнзм

Клясыцызм

412

Класснческнй

Клясычны

413

Классный

Клясавы

414

Классовый

Клясавы, станавы

415

Клермкалнзм

Клерыкалізм

416

Клернкальный

Клерыкальны

 

 

 

 

41« іінпга

418 Кннжный

419 Коллектнвнзм

420 Коллектнвный

421 Коллнзйя

422 Колорнт

423 Комеднант

424 Комедня

425 Комнзм

426 Комйк

427 Комнческнй

428 Компйлнровать

429 Компнлятнвный

430 Комгшлятор

431 Компнляцья

432 Комплект

433 Комплектованне

434 Компознтор

435 Компознцйя

436 Коммуна

437 Коммунмзм

438 Коммуннстнческнй

439 Контраст

440 Копнрованне

441 Когшя

442 Корректнрованне

443 Корректмровать

444 Корректор

445 Корректура

446 Корреспондент

447 Корреспонденцмя (газ.)

448 Косммческйй

449 Космополнт

450 Космополктнческйй

451 Крайность

452 Красная строка

453 Красноречнвцй

Кніга Кніжны Суспольнасьць Суспольны Супрэчнас^ць Афарбоўка Комэдыянт Комэдыя Комізм Комік Комічны

Падбіраць. компіляваць Зборны, компіляцыйны Падборшчык, компілятар Збор, зьбіраніна, компіляцыя

Поўналік

Упоўналічваньне Композытар Композыцыя Комуна

Комунізм Комуністычны Супраціўнасьць Коп'яваньне, сьпісваньне Копія

Выпраўляньне, корэктаваньне

Выпраўляць, корэктаваць Выпраўшчык, корэктар Выпраўка, корэкта Дапішчык Допіс

Сусьветны

Сусьветнік, космопопіт Сусьветна-грамацзянскі Крайнасыдь Новы радок Красамоўны

454

Красноречяе

Красамоўства

455

Красота

Прыгожасьць, хараство

456

Краткость

Кораткасьць

457

Крнтнк

Крытык

458

Крнтнка

Крытыка

‘159

Крнтйческйй

Крытычны

460

Кукольная комедйя

Лялечная комэдыя

461

Кукольный тэатр

Лялечны тэатр

462

Кулйсса

Засьценьне, куліса

463

Кульмннацйонный

Найвысшы, кульмінацыйны

464

Культ

Культ

465

Культура

Культура

466

Культурный

Культурны

467

Куплет

Прыпеўка

468

Куплетяст

Прыпявальнік

469

Курс

Курс

470

Лаконнзм

Маласлоўе, ляконізм

471

Лаконяческйй

Маласлоўны, ляконічны

472

Лапйдарный (стйль)

Сьціслы, ляпідарны

473

Ласкательный

Ласкальны

474

Латйнйзм

Лацінізм

475

Легенда

Легэнда

476

Легендарный

Легэндарны

477

Лейтмотйв

Кіраўнічая думка

478

Лекснкографнческнй

Словапісны

479

Лексйкографяя

Словапіс

480

Лексйколог

Словазнаўца

481

Лексйкологяя

Словазнаўства

482

Лексйкон

Слоўнік

483

Лекснческйй

Слоўнікавы

484

Лекцйя

Лекцыя

485

Леоннческнй стнх

Леонічны верш

486

Летогйсец

Летапісец

487

Летопнсный

Летапісны

488

Летопйсь

Летап'.с

489

Лйбретто

Зьмесьнік, лібрэта

490

ЛйНГБйСТ

Мовазнаўца

49 L

Лйнгвйстнка

Мовазнаўства

492

Лйнгвнстйческйй

Мовазнаўчы

493

494

Лнра Лнрнзм

Ліра Лірызм

495

Лйрйк

Лірык

496

Лйрйка

Лірыка

497

Лнрнческнй

Лірычны

498

Лйро-эпйческяй

Ліроэпічны

499

Лйстовка

Лістоўка

500

Лйтера

Літара

501

Лйтералязм

ЛІтаралізм

502

Лйтеральный

Літаральны

503

Лйтератор

Літаратар

504

Лйтература

Літаратура

505

Лйтература белорусская

Літаратура беларуская

506

„              еврейская

„               жыдоўская

507

„               малорус-

ская

„               украінская

508

„               польская

„               польская

509

,               русская

„               расейская, ма-

скоўская

510

Лмтограф

Камнедрукар

511

Лйтографярованйе

Камнедрук

512

Лйтографмрованный

Камнедрукаваны

513

Лйтографмровать

Камнедрукаваць

514

Лйтографйческнй

Камнедрукарскі

515

Лнтографйя

Камнедрукарня

516

Лйцевой (драм.)

Асабовы

517

Лйцо (дейст.)

Асоба

518

ЛйЧНОСТЬ

Асоба

519

Лмчный

Асабовы, асабісты

520

Лубочный

Тандэткы

521

Любйтель

Аматар

522

Любйтельскнй

Аматарскі

523

Любовнйк

Палюбоўнік

524

Любовніца

Палюбоўніца

525

Любовный

Палюбоўны

526

Любовь

Любасьць

527

Макаронізм

Макаронізм

528

Макаронмческйй

Макзронічны

 

 

 

 

 

529 530 531 532 533 534 535 536 537 53d 539 540 541 54.

543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 o62 563 564 565 566 567 568

Манера

Манера

Манерйст

Манерысты

Манерный

Манерны

Манускрйпт

Рукапіс

Марнонетка

Лялька

Марнонетный театр

Лялечны тэатр

Маска

Маска

Маскарад

Маскарад

Маскарадный

Маскарадны

Маскйрованйе

Маскаваньне

Матерйал

Матар'ял

Мелодекламацйя

Мэлёдэклямацыя

Мег одмческнй

Мілагучны, мэлёдыйны

Мелодяя

Мэлёдыя

Мелодрама

Мэлёдрама

Мелодраматнческнй

Мэлёдраматілчны

Мелочь

Драбніца

Меморандум

Напамінаньне

Меморяал

ПамяіНік

Меморня

Памятка

Мемуары

Успаміны

Месснаннзм

Пасланійтва, мэсыянізм

Метабола

Перастанова

Метастрофа

Ухіл

Метафора

Пераносьня, мэтафора

Метафорнческнй

Пераносны

Метонймйческнй

Перайменны

Метонммйя

Перайменьне

Метр

Мера, стопа, мэтр

Метркка (в стйхах)

Мера. мэтрыка

Метрнческнй

Мэтрычны

Мммнка

Мігаваньне, міміка

Мнмнческнй

Мігоўны, мімічны

Мнннатюра

Мініятура

Мйнорный(переносн.)

Журблівы

Мйровоззренйе

Сьветагляд

Мнросозерцанне

Сьветапогляд

Мнстерня

Містэрыя

Мнстнк

Містык

Мйстйка

Містыка

569 Мнстйфнкацня

570 Мйстйцйзм

571 Мйстнческйй

572 Мкф

573 Мйфйческнй

574 Мйфолог

575 Мйфологмческйй

576 Мйфологня

577 Многословме

578 Многочйсленность

579 Многочясленный

580 Могушественный

581 Могушество

582 Модернязм

583 Модернязованный

584 Модерннст

585 Монограмма

5ь6 Монографнческйй

587 Монографяя

588 Монодрама

589 Моноклнческое стйхотворенме

590 Монолог

591 Монологяческйй

592 Моноснллабйческйй

593 Моностйх

594 Монотонность

595 Монотонный

596 Монумент

597 Монументальный

598 Моралязатор

599 Моралнст

600 Мораль

601 Моральный

60z Морфологяя

603 Мотйв (лнтерат.)

604 Мотявйрованный

605 Мотйвйрова.ть

606 Motto

Ашуканства

Містыцызм Містычну Міт Мітычны Мітолёг Мітолёгічны Мітолёгія Многаслоўе Многалікасьць Многалікавы, натоўпны Магутны Магутнасьць Модэрнізм Модэрнізаваны Модерністы Монограма Монографічны Монографія Монодрама Аднамерны верш

Монолёг Монолёгічны Аднаскладовы Аднаверш Аднастайнасьць Аднастайны Помнік Помнікавы

Навучальнік, абычайнік Навучальнік, абычайнік Навучальнасьць. абычайнасьць

Навучальны, абычайны Формаслоўе Аснова, падстава Абаснованы Абасноўваць Motto

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

Мудрость Мудрствованне Муза

Музыка Музыкальность

Мудрасьць

Мудраваньне

Муза

Музыка

Музыкальнасьць, музычнасьць

Музыкальный ■ Мыслнтель Мэ.слмтельннца Мыслнть Мыспь Мышленне

Музыкальны, музычны Мысьліцель Мысьліцелька Мысьліць, думаць Мысьль, думка Мысьленьне, думаньне

Наблюдатель

Наблюдательность

Назорца, назіральнік Назорнасьць, назіральнасьць

Наблюдать Наблюденне Набросок Наглядно Надутость Надутый Назначенне Нанвность

Назіраць, спасьцерагаць Назіраньне, спасыдярога Накідак

Відавочна, наглядна Насуплівасьць Насуплены Назначэньне, заданьне Наіўнасьць, прастадушнасьць

Наквный Нанзусть Наклонность Накопленне Намек Напев Направленне Напрнмер Напыіценность Напыіценный Наречне (грам.) Наречне (дналект.) Нарнцательный Народ Народннческнй

Наіўны, прастадушны

Напамяць

Нахіл

Награмаджэньне

Намяненьне

Напеў

Кірунак

Напрыклад Напышлівасыдь

Напышлівы

Прыслоўе

Гутарка

Агульны

Народ, люд

Народніцкі, людовы

643

Народннчество

Народніцтва, людовасьць

644

Народный

Народны, людовы

645

Наружность

Надворнасьць, павярхоўнасьць

646

Наружный

Надворны, павярхоўны

647

Нарушенне

Нарушэньне

648

Наслажденне

Асалода

649

Настроенне

Настрой

650

Насуіцность

Неабходнасьць

651

Насуіцный

Неабходны

652

Натура

Прырода, натура

653

Натуралнзнровать

Натуралізаваць

654

Натуралнзм

Натуралізм

655

Натуралнст

Прыроднік, натуралісты

656

Натуральный

Прыродны, натуральны

657

Наука

Навука

658

Наученне

Навучаньне

659

Научный

Навуковы

660

Нацноналнзм

Нацыяналізм

661

Нацнональность

Нацыянальнасьць

6ö2

Нацнональный

Нацыянальны

663

Нацня

Нацыя

664

Начало

Пачатак

665

Начальный

Пачатковы

666

Начертанне

Нарыс

667

Начннанне

Пачынаньне

668

Начптанность

Начытанасьць

669

Начнтанный

Начытаны

670

Негодованне

Абурэньне, сердаваньне

671

Недоразуменне

Непаразуменьне

672

Неестественный

Ненатуральны

673

Нензбежность

Няўхільнасьць

674

Нензбежный

Няўхільны

675

Некролог

Пасьмерце

676

Некрологнческнй

Пасьмярцёвы

677

Неодушевленный

Няжывы

678

Неожнданность

Неспадзейнасьць

679

Неожнданный

Неспадзеўны

680

Неологнзм ■

Новатвор

681

Неологнческнй

Новатворны

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

71о

717

718

719

Неопределенность Неопределенный Несовместнмость Несовместямый Несогласный Несогласованный Несоразмерность Несоразмерный Новелла Новелляст Номннальный Нормальный Nota bene (N. В.) Нравоученне Нравоучйтельный Нравственность Нравственный Нумер

Неазначанасыдь Неазначаны Нясумеснасьць Нясумесны Нязгодны Няўзгсднены Неразьмернасьць Неразьмерны Новэля, апавяданьне Новэлісты, апавядальнік Назоўны Нормальны

Увага

Навучальнасьць Навучальны, моральны Абычайнасьць Абычайны

Нумар

Обдуманность Обдуманный Обзор Областной Область Область знанйя Облйчать Облйченме.

Облйчятель Облячйтельный Обновленйе Обожествленме Обозреватель Обозренйе Оборот Обоснованне Обоснованный Образ Образец Образный

Абдуманасьць

Абдуманы Агляд Краёвы Краіна Галіна ведь! Вінаваціць Вінавачаньне Вінавальнік Абвіняльны Абнова Абагаўленьне Аглядач, аглядчык Агляд Зварот Абаснова, угрунтаваньне Абаснаваны, угрунтаваны Вобраз Узор Вобразны

720 Образованне

721 С'бразцозый

722 Обраіденне

723 Обряд

724 Обрядность

725 Обрядовый

726 Обстановка (сцены)

1TI Обстановочность

728 Обстановочный

729 Обусловленность

730 Обусловленный

731 Обіцеупотребнтельный

732 Обычай

733 Об.'явленне

734 Сб'ясненне

735 06‘ясннтельный

736 Оглавленне

737 Оговор

738 Оговорка

739 Ограннченне

740 Ода

741 Одаренность

742 Одаренный

743 Одновременный

744 Однозвучность

745 Однозвучный

746 Однообразне

747 Однообразный

748 Односложный

749 Односторонннй

750 Односторонность

751 Одухотворенность

752 Одухотворенный

753 Одушевленне

754 Одушевленность

755 Одушевленный

756 Ожнвленне

757 Ожнвленнссть

Асьвета, адукацыя, утварэньне

Узоравы, прыкладны Зьвяртаньне

Абрад АРраднасыдь Абрадавы Абстаноўка Абстаноўчасьць Абстаноўчы Абумоўленасьць Абумоўлены

Агульнаўжыв’ны, звычайны

Звычай Абвестка Аб‘ясненьне Аб'ясняльны Сьпіс, зьмест Абмова Абмоўка Абмежаваньне Ода

Даравітасьць Даравіты Адначасны Аднагучнасьць Аднагучны Аднастайнасьць Аднастайны Аднаскладовы Аднабокі Аднабокасьць Адухаўленьне Ад’-хоўлены Адухаўленьне Адухоўленасьць Адухоўлены Ажыўленьне Ажыўленасьць, жывасьць

753

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

Ожйвлемный Ожйвлять Окончанйе Окончанйе (гр.) Окончательный Октава Олйцетворенке Олйцетвореннь й Ономатопея Опера

Оперетка, оперетта Опереточный Оперный Опечатка Опнсанне

Опнсательный Опйска

Оппонент Оппоннровать Определенйе Опредепенный Опровергать Опроверженме Оптймйзм

Оптймйст Оптнммстнческнй

Опытность Опытный Оратор Ораторйя Ораторскнй Ораторство Орган (йнстр.) Орган (печатя) Ореол

Орнгйнал

ОрйГйнальность

Ажыўлёны Ажыўляць Заканчэньне Канчатак Канчальны Васьміверш Увасабленьне Увасоблены Гукаперайманьне Опэра Опэрэтка Опэрэтны Опэрны

Друкарская памылка Апісаньне

Апісальноі Апіска

Пройімоўца, сўпярэчнік Супярэчыць Азначэньне

Пэўны, азначаны Абвяргаць Абвяржэньне

Сьветлагляднасьць, оптымізм

Сьветлагляднік, оптымісты Сьветлаглядны, оптымістычны

Дасьведчаньне Дасьведчаны Прамоўца, красамоўца Ораторыя, прамова Красамоўны Красамоўнасыдь Арганы Часопіс

Аўрэоля, злотаблеск

Першаўзор, ўласнопіс, орыгінал

Самабытнасьць

795

Орнгннальный

Уласнапісны, самабытны

796

Орнентацня

Кірунак

797

Орментнроваться

Накіроўвацца, разьбірацца

798

Оркестр

Оркестра, капэльля

799

Оркестровка

Оркестравакьне

800

Орнамент

Орнамэнт, украса

801

Орнаментнка

Орнамэнтыка.украсаваньне

802

Орфографня

Правапіс

803

Осмысленность

Уразамленасьць, сэнсоўнасьць

804

Осмысленный

Сэнсоўны

805

Осмыслнть

Уразумець, надаць сэнс

806

Осмыслять

Азмысьляць

807

Ьсобенность

Асаблівасьць

808

Озобенный

Асаблівы

809

Остроумне

Досьціп

810

Остроумный

Дасьціпны

811

Отвлеченность

Адцягненасьць

812

Отвлеченный

Адцягнены

813

Отзвук

Водгук

814

Отлнчне

Адзнака

і15

Отлнчнтельный

Адзначны,асаблівы,адмет.чы

816

Отлнчный

Выдатны, розны

817

Отношенне

Адносіны

818

Отпечаток

Адбітак

819

Отраженне

Адбітак, адбіцьце, адсьвет

820

Отрывок

Урывак

ß21

Отрывочный

Урыўковы

822

Отрнцанне

Адмоўе

823

Отрнцательный

Адмоўны

824

Отчетлнвость

Выразнасьць

825

Отчетлнвый

Выразны

826

Очередной

Чарговы

827

Очередь

Чарга, чарод

828

Очерк

Нарыс

829

Очертанне

Абрыс

830

Ошнбка

Абмылка, памылка

831

Офмцнальный

Службовы, офіцыяльны

132

Офнцноз (орг.. печатн)

Урадовая часопісь

833

Памфлет

Памфлет

834 1 [амфлетмст

835 Памфлетный

836 Памятмчк

837 Памятный

838 Память

839 Панегнрнк

840 Панегнрнст

841 Панегнрнческнй

842 Панорама

843 Пантомчма

844 Парабола

Памфлетысгы Памфлетны Помнік Памятны Памяць Выхвала Выхвальнік Выхвальны Панорама Мігадзея

Прыповесьць, прыраўнаньне

 

845 Параболчческйй

Прыповесьцевы, прыраўнальны

 

846 Параграмма

847 Параграф

848 Парадокс

Параграма

Параграф

Парадокс (процізвычайнае зданьне)

 

849 Парадоксальный

Парадоксальны, процізвычайны

 

850 Параллелчзчровать

851 Параллелйзм (лчт.)

852 Параллельный

853 Пародмрованйе

854 Пародйровать

855 Пароднст

856 Пародмя

857 Парончм

858 Пасквнль

859 Пасквйльный

860 Пасквйлянт

861 Пастораль

862 Пасторальный

863 Пасторель

864 Патетмзм

865 Патетмческйй

866 Патетччность

867 Пауза

868 Пафос

869 Певец

Супастаўляць Супастава Супастаўны Пераніцоўваньне Пераніцоўваць Пераніцавальнік Пераніцаваньне Сугучнік Брахнепіс Брахнепісны Брахнепісец Пастырка Пастырскі Пастырка Надпачуцьцёвасьць Надпачуцьцёвы Надпачуцьцёвасьць Перапынак Напышлівасьць Пясьняр, сьпявак (хор)

 

 

 

 

 

 

870 Гіевнца

871 Педагог

872 Педагогнка

873 Педагогмческнй

874 Пейзаж

875 Пенне

876 Пентаметр

877 Пентастнхнон

878 Пеон

879 Первмчный

880 Первоначальный

881 Перевод

882 Переводный

883 Переводчнк

884 Переклад

885 Переложенне

886 Перенесенне

887 Перенос

888 Переносный

889 Пересказ

890 Пермод

891 Пернеднческнй

892 Пернфраз

893 Перефразнрованме

894 Перефразнровать

895 Персоннфккгцня

896 Персонйфмцнровать

897 Песельннк

898 Песенннк (сборн. песен)

899 Песеннмк (автор песен)

900 Песенный

901 Песнотворчество

902 Песня

903 Пессн.мнзм

^04 Песснмнст

905 Песснмйстмческнй

906 Петь

907 Печатанне

Сьпявачка Настаўнік Настаўніцтва Настаўнічы Краебраз Пяяньне, сьпяваньне Пэнтамэтр Пяціверш Пэон

Первястковы Першапачатковы Пераклад Перацладны Перакладчык Пераклад Пераказ Перанос Перанос Пераносны Пераказ

Кругаход Кругаходны Перамоўе Перамаўленьне Перамаўляць Увасабленьне Увасабляць Песельнік

Сьпеўнік

Песьнятворца

Сьпеўны Песьнятдорчасьць Песьня

Смутнагляд Смутнаглядца Смутнаглядны ПгЦЬ, пяяць, сьпяваць Друкаваньне

908 Печатанный

909 Печатный

910 Печать (знак) '

911 Печать (полйгр.)

912 Пйеса, пьеса

913 Пйсанйе (свяіден ) '.•14 Пйсатель

915 Пйсательнйца

916 Пйсьмена

917 Пйсьменность

918 'Пйсьменный

919 Пйсьмо

920 Пйсьмо (калмгр.)

921 Плавность

922 Плавный

923 Плагйат

924 Плагнатор

925 Плакат

926 Плакатный

927 План

928 Планомерность

929 Планомерны^

930 Пластйка

931 Пластйческйй

932 Пластмчность

933 Плеоназм

934 Плеонастнческйй

935 Поверье

936 Повествованме

937 Повествователь

938 Повествовательный

939 Повесть

940 Повременный

941 Повседневность

942 Повседневный

943 Повторенйе

944 Поговорка

945 Погрешность

946 Подзаголовок

Друкаваны Друкарскі Пячаць, пячатка Друк

Дзеятвор, снэнічны твор Пісьмо (сьвятое) Піоьменьнік Пісьменьніца Напісы Пісьменства Пісоўны Ліст Пісаньне Плыўнасьць Плыўны Творакрадзтва Творакрадца Плякат Плякатны Плян Пляновасьць Пляновы Плястыка Плястычны Плястычнасьць, выпукласьць

Многаслоўе Многаслоўны Павер’е Апавяданьне Апавядальнік Апавядальны Повесьць Кругачасны Абыдзённасьць Абыдзённы Паўтарэньне Прыгаворка, прымоўка Хіба, агрэх Падзагаловак

947

Псдлйннйк

Аўтэнтык

948

Подлйнность

Аўтэнтычнасьць

949

Подлйнный

Аўтэнтычны

950

Подобяе

Падобнасьць

951

Подражаняе

Перайманьне

952

Подражате; ь

Пераймальнік

953

Подражательность

Пераймальнасьць

954

Подражательный

Пераймальны

955

Подражать

Пераймаць

956

Подстрочный

Падрадковы

957

Подходяіцйй

Адпаведны. падобны

958

Подчяненйе

Залежнасьць

959

Поза

Пастава

960

Познрованне

Удаваньне

961

Познанне

Пазнаньне

962

Полеммка

Спрэчкапіс

963

Полемнст

Спрэчкапісец

964

Полемяческйй

Спрэчкапісны

965

Полйтйк

Політык

966

ПолйТйка

Політыка

967

Полнтйческйй

Політычны

968

Положйтельность

Дадатнасьць, станоўчасьць

969

Положйтельный

Дадатны, станоўчы

970

Полонйзм

Полёнізм

971

Понйманйе

Разуменьне

972

Понятне

Паняцьце, разуменьне

973

Понятный

Зразумелы

974

Популярйзатор

Пашыральнік

975

Популярйзацяя

Пашырэньне

976

Популярнзйровать

Пашыраць

977

Популярность

Агульнадаступнасьць, усевядомасьць

978

Популярный

Агульнадаступны, усевядомы

979

Пормцанйе

Ганьбеньне

980

Порйцатель

Ганьбіцель

S81

Пормцательный

Ганебны

982

Порнограф

Страмопісец

983

Порнографйческяй

Страмопісны

984

Порнографйя

Страмопіс

985

9С6

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

Посвяіценйе

Ахвяраваньне, пасьвя-

чэньне

Посланйе Последователь Последовательность Последовательный Последствме Послесловйе Пословйца Постановка Постановочный Постепенно Построенйе Построенный Построчный Postscriptum (Р. S.) Поученйе Поучнтельный Похожденйе Пошлость Пошлый Поэзйя Поэма Поэт Поэтесса Поэтмка Поэтйческйй Поясненйе Пояснйтельный Правдоподобйе Правдоподобный Правйло Правйльность Правмльньій Правопйсанйе Празднословйе Практнк Практйка Практйческйй Преданйе

Пасланьне

Пасьледавальнік

Паступовасьць

Паступовы

Вынік

Пасьляслоўе

Прыказка

Пастаноўка

Пастаноўны

Ступянёвы

Будова

Збудованы

Адрадковы

Прыпіска

Навучаньне

Навучальны

Прыгода

Нікчэмнасьць

Нікчэмны

Поэзія

Поэма

Поэта

Поэтка

Поэтыка

Поэтычны

Паясьненьне

Паясьняльны

Праўдападобнасьць

Праўдападобны

Правіла

Правіловасьць

Правіловы

Правапіс

Марнаслоуе

Практык

Практыка

Практычны

Паданьне

87

1024 Преднсловне

1025 Предлог (гр.)

1026 Предложенне

1027 Предостереженйе

1028 Предпочтенне

1029 Предрассудок

1030 Предрассудочный

1031 Представленне (театр.)

1032 Преемственность

1033 Преемственный

1034 Пренмушество

1035 Премйя

1036 Преобладанйе

1037 Преобладаюш,йй

1038 Преобразованме

1039 Пресса

1040 Прнбавленне

1041 Прнбаутка

1042 Прнзнак

1043 Прйкладный

1044 Прнключенне

1045 Прнмененне

1046 Прнмер

1047 Прнмечанне

1048 Прнммтнв

1049 Прнмнтнвность

1050 Прнмнтнвный

1051 Прннцнп

1052 Прннцйпйальность

1053 Прйнцйпнальный

1054 Прйпмска

1055 Прмсказка

1056 Прнставка

1057 Прнставочный

1058 Прмступ

1059 Прнсушнй

1060 Прнтча

1061 Прнчнтанне

Прадмова Прыймя Выслоўе Перасьцярога Перавага Забабоны Забабонны Прыстаўленьне

Пераймальнасьць Пераймальны Перавага Нагарода Перавага Пераважны Ператварэньне Друк Дадатак Прыгаворка Азнака, прымета Практычны Здарэньне, прыгода Прыстасаваньне, дастасаваньне, ужываньне

Прыклад Увага Пярвестак Первястковасьць Первястковы Аснова Асноўнасьць Асноўны Прыпіска Прыказка Прыстаўка Прыстаўны Прыступ Уласьцівы Прыповесьць Прычытваньне

1062

Пробел

Пробель

1063

Провйнцйалхзм

Краінаслоўе

1064

Провннцкальный

Краінны

1065

ПрОВЙНЦЙЯ

Краіна

1066

Программа

Програма

1067

Програмный

Програмны

1068

Прогресс

Поступ

1069

Прогресснвность

Паступовасьць

1070

Прогресснвный

Паступовы

1071

Продолженйе

Працяг

1072

Проза

Проза

1073

Прозайзм

Прозаізм

1074

Прозанк

Прозаік

1075

Прозайческйй

Прозаічны

1076

Прозопопея

Увасабленьне

1077

Пройзведенйе

Твор.

1078

Пройзвольный

Адвольны

1079

Пройзношенйе

Вымаўляньне, вымова, вы-

 

 

гаворка

1080

Пройсхожденйе

Пахаджэньне

1081

Пройсшествйе

Праява

1082

Прокламацмя

Адозва

1083' Прокламнрованне

Абвяшчэньне

1084

Пролетармат

Пролетарыят

1085

Пролетарйй

Пролетары

1086

Пролетарскйй

Пролетарскі

1087

Пролог

Прадслоўе

1088

Проповедннк

Казальнік

1089

Проповеднмческйй

Казальны

1090

Проповедь

Казаньне

1091

Пропуск

Перапуск

1092

Прорйцанйе

Прараканьне

1093

Проряцатель

Праракальнік

1094

Пророк

Прарок

1095

Пророческяй

Прароцкі

1096

Пророчество

Прароцтва

1097

Просветйтель

Асьвячальнік

1098

Просветйтельный

Асьветны

1099

Просвешенйе

Асьвета

1100

Просвеіценный

Асьвечаны

1101 Просоднка

1102 Просодмческйй

1103 Просодмя

1104 Просодономазня

1105 Протнвоположность

1106 Протнворечнвый

1107 Протнворечне

1108 Прототнп

1109 Прототнпный

1110 Процесс

1111 Псевдоннм

1112 Псевдоннмный

1113 Публмка

1114 Публнкацйя

1115 Публнцнст

1116 Публнцнстака

1117 Публнцнстнческмй

1118 Пунктуацня

1119 Пустословне

1120 Путаннца

1121 Путеводнтель

1122 Путсшественннк

1123 Путешествне

Прозодыка Прозодычны Прозодыя Многаслоўе Процілежнасьць Супярэчны Супярэчнасьць Першаўзор Першаўзорны Развой

Займеньне Займенны Грамадзянства Апавяшчэньне Часапісец Часапіснасыдь Часапісны Пунктаваньне Пустаслоўе Блытаніна Праважаты Падарожнік, вандроўнік Падарожжа, вандраваньне

1124 Разбср

1125 Развмтме

1126 Развязка

1127 Разговор

1128 Разговорный

1129 Разговорчнвый

1130 Раздел

1131 Разделенне

1132 Разлнчне

1133 Размер

1134 Размерный

1135 Размышленне

Разбор

Разьвіцьцё

Разьвязка

Размова, гутарка

Размоўны

Гутарлівы, гаваркі

Разьдзел

Падзел

Рознасьць

Разьмер

Разьмерны

Разважаньне, размысь-

леньне

1136 Разновндность

1137 Разновндный

1138 Разнообразме

Адмена

Адменны

Рознастайнасьць

1139

Разнообразный

Рознастайны

   

1140

Разностопный

Рознастопны

   

1141

Рапсод

Рапсод

   

1142

Рапсоднческнй

Рапсодыйны

   

1143

Рапсодня

Рапсодыя

   

1144 Распространенне

Распаўсюджаньне

   

1145

Распространенный

Распаўсюджаны

   

1146

Рассказ

Апавяданьне

   

1147

Рассказчнк

Апавядальнік

   

1148

Рассудок

Розум

   

1149

Рассудочность

Разумовасьць

   

1150

Рассудочный

Разумовы

   

1151

Рассужденме

Разважаньне, развага

   

1152

Реалнзм

Рэалізм

   

1153

Реалнст

Рэалісты

   

1154

Реальность

Рэчавістасьць

   

1155

Реальный

Рэчавісты

   

1156

Ребус

Рэбус

   

1157

Революцмонный

Рэволюцьійны

   

1158

Революцня

Рэволюцыя

   

1159

Редактнрованне

Рэдагаваньне

   

1160

Редактнровать

Рэдагаваць

   

1161

Редактор

Рэдактар

   

1162

Редакторство

Рэдактарства

   

1163

Редакцнонный

Рэдакцыйны

   

1164

Редакцня

Рэдакцыя

   

1165

Резонер

Разумавальнік

   

1166

Резонерство

Разумаваньне

   

1167

Резоннровать

Разумаваць

   

1168

Результат

Вынік

   

1169

Резюме

Абагульненьне

   

1170

Резюмнрованне

Абагульненьне

   

1171

Резюммровать

Абагульняць

   

1172

Реклама

Рэвляма

   

1173

Рекламнрованне

Рэклямаваньне

   

1174

Рекламнровать

Рэклямаваць

   

1175

Рекламный

Рэклямны

   

1176

Ремарка

Адметка

   

1177

Репертуар

Рэпэртуар

   

1178

Репетнцня

Проба, паўтарэньне

   

1179

Реплнка

Пададказ

 

1180

Репортер

Вястун

 

1181

Реторнка> рнторнка

Красамоўства

 

1182

Реторнческнй

Красамоўны

 

1183

Реферат

Даклад

 

1184

Рефрен

Прыпеўка

 

1185

Рецензент

Ацэньнік

 

1186

Рецензйровать

Анэньваць

 

1187

Рецензйя

Ацэнка

 

1188

Речь (орат.)

Прамова

 

1169

Речь

Мова

 

1190

РйТМ

Рытм

 

1191

Рятмйка

Рытміка

 

1192

Рйтмяческйй

Рытмічны

 

1193

Рнфма

Рыфма

 

1194

„ глагольная

„ дзеяслоўная

 

1195

„ дактнлнческая

„ дактылічная

 

1196

„ женская

„ жаночая

 

1197

,, мужская

„ мужчынская

 

1198

, составная

„ мяшаная'

 

1199

Рйфмйка

Рыфміка

 

1200

Рйфммческйй

Рыфмічны

 

1201

Роль

Роля

 

1202

Роман

Повесьць

 

1203

Романяст

Повесьцяпісец

 

1204

Романйческйй

Любоўны

 

1205

Романс

Романс

 

1206

Романтнзм

Романтызм

 

1207

Романтнк

Романтык

 

1208

Романтяческйй

Романтычны

 

1209

Рондо

Рондо

 

1210

Ропалйческнй стйх

Ропалічны верш

 

1211

Рубрмка

Рубрыка

 

1212

Руководство (действ.)

Кіраваньне

 

1213

Руководство(лйтерат.)

Падручнік, правадніцтва

 

1214

Рукопнсь

Рукапіс

 

1215

РуССЙЦЙЗМ

Маскалізм

 

1216

Рыцар

Рыцар

 

1217

Рыцарскмй

РыцарскІ

 

1218

Рыцарство

Рыцарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

Cara

Санткменталнзм Сантнменталнст Сантмментальность Сантнментальный Сарказм Саркастнческнй Сатмра Сатнрнк Сатнрмческнй Сафнческнй стнх Сбррнмк

Сверх'естественность

Сага

Чульлівасыдь

Чульлівец

Чульлівасьць

Чульлівы

Злосьмех

Зласьмешлівы

Сатыра

Сатырык

Сатдірычны

Сафічны верш

Зборнік

Надпрыроднасьйь, надзвычайнасьць

Сверх'естественный

Надпрыродны, надзвычайны

Свойство Связь Свяіценный Секстнна Сенсацнонный Сенсацня Сентенцня Серенада. Сжатость Сжатый Снллаба Сйллабмческнй Снлуэт Снмвол

Сммволнзнрованне Снмволнзнровать Снмволнка Снмволйст Сймволнческмй Сммфоння Сннекдоха Сннонмм Снноннмйка Снноннмйческмй

Уласьцівасьць

Сувязь, зьвязак, лучнасьць Сьвяты Сэкстына

Дзівосны Дзівота Навучка Сэрэнада Сьцісласьць Сьціслы Склад Складовы Ценярыс Сымболь Сымболізаваньне Сымболізаваць Сымболіка Сымболісты Сымболічны Сымфонія Сынэкдоха Блізказначнік

Навука аб блізказначніках Блізказначны

1257 Смстема

1258 Снстематмзацйя

Уклад, парадак; лад Упарадкаваньне

1259 Смстематнзатор

Укладальнік

1260 Снстематмзмровать

Укладаць, упарадкоўваць

1261 Снстематнка

Упарадкаваньне, сыстэма тыка

1262 Смстематнческнй

Сыстэматычны

1263 Сказанне

Апавяданьне

1264 Сказатель

Казальнік

1265 Сказка

Казка

1266 Сказочность

Казачнасьць, баечнасьць

12о7 Сказочный

Казачны, баечны

1258 Сканднрованне

Скандаваньне

1269 Скандовать

Скандаваць

1270 Скептнк

Сумнявальнік

1271 Скептнцнзм

Сумнявальнасьць

1272 Скептнческмй

Сумнявальны

1273 Склад (речм)

Склад

1274 Скороговорка

Быстрамоўка

1275 Скульптор

Разьбяр

1276 Скульптура

Разьба, разьбярства

1277 Следствне (лог.)

Скутак

1278 Словарный

Слоўнікавы

1279 Словарь

Слоўнік

1280 Словесность

Пісьменства, літаратура

1281 Словесный

Слоўны

1282 Слово

Слова

1283 Словотолкованне

Тлумачэньне

1284 Словотолкователь

Тлумач

1285 Слог

Склад

1286 Сложный (запутанный)

Завілы

1287 Сложный (состояіц. нз слогов)

Складовы

1288 Случай

Выпадак, здарэньне

1289 Смысл

Змасл, сэнс

1290 Собеседованне

Гутарка

1291 Собнранне

Зьбіраньне

1292 Собнратель

Зьбіральнік

1293 Соблюденне

Захаваньне

 

 

 

1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309

1310 1311

1312 1313 1314

1315 1316

1317 1318 1319 ІЗлО 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332

Собранпе (обіцеств.) Собранне (соч.) Совершенный Совершенство Совет Советскнй Совеіданне Совеіцательный Совпаденне Современннк Современный Согласный (пснх.) Согласованне Содержанне (лнт.) Содержанне (эконом.) Содержательность Содержательный Созвучне Созвучный Созданне Сознанне

Сход Збор Дасканалы Дасканаласьць Рада Радавы Нарада Дарадчы Зьбежнасьць Сучасьнік Сучасны Згодны Узгадненьне Зьмест Утрыманьне Зьмеснасыдь Зьмесны Сугучнасьць Сугучны

Утварэньне, стварэньне

Сьвядомасьць, прытомнасьць, прызнаньне

Сознательный Солецнзм Сомненне Сомннтельный Соната Сонет

Соответственный Соответствме Соотношенне Сопернмк Соперннчество Сопоставленне Соревнованне Соревнователь Сословне Сословный Составмтель Ссставленне

Сьвядомы Солецызм

Сум, сумненьне Сумненны, сумны Соната

Сонэт Адпаведны Адпаведнасыдь Суадносіны Перамагальнік Перамаганьне Параўнаньне Выпярэдйіцтва Выпярэднік Стан

Станавы Укладальнік Укладаньне

1333

Сос газной

Складальны

1334

Состоякме (душ.)

Стан

1335

Состоянме (матер.)

Маемасьць

1336

Сотрудннк

Супрацоўнік

1337

Сотрудннчество

Супрацоўніцтва

1338

Соцналнзм

Соцыялізм

1339

Соцнальный

Соцыяльны

1340

Сочетанне

Злучэньне

1341

Сочмненне

Твор

1342

Сочнннтель

Аўтар

1343

Сочйнять

Укладаць

1344

Спонденческнй

Спондэічны

1345

Спондей

Спондэй

1346

Слособность

Здольнасьць, здатнасьць

1347

Справка

Даведка

1348

Справочннк

Даведнік

1349

Справочный

Даведачны

1350

Сравненне

Параўнаньне

1351

Сравннтельный

Параўнальны

1352

Ссылка

Адноска

1353

Стансы

Стансы

1354

Старнна

Старына

1355

Статут

Статут

1356

Стенограф

Скорапісец

1357

Стенографнческнй

Скорапісны

1358

Стеног?афня

Скорапісь

1359

Степень

Ступень

1360

Стереотнп

Адл'вак

1361

Стереотнпный

Адліўны (пераносн.: зьбіты)

1362

Стеченне

Зьбег

1363

Стнлйзацня

Стылізацыя

1364

Стнлнст

Стылісты

1365

Стйлнстйка

Стылістыка

1366

Сгнлнстнческйй

Стылістычны

1367

Стнль

Стыль, схлад, лад

1368

Стнльный

Стылёвы

1369

Стнх

Верш

1370

Стнхнйность

Навальнасьць

1371

Стнхнйный

Навальны

1372

Стнхмя

Навала

1373

Сткхосложенне

Вершаваньне

1374

Стнхотворец

Вершатворца

1375

Стнхотворный

Вгршаваны

1376

Стмхотворсгво

Вершаваньне

1377

Стопа (бумага)

Рэза

1378

Стопа (стнхотв.)

Мера, стопа.

1379

Страннца

Бок, старонка

1380

Странносгь

Дзіўнасыдь

1381

Странный

Дзіўны

1382

Странствованне

Вандроўка

1383

Странствователь

Вандроўца

1384

Странствуюіцнй

Вандроўны

1385

Страстность

Палкасьць

138*6

Страстный

Палкі

1387

Страсть

Пал

1388

Стремнтельность

Імпэт

1389

Стремнтельный

Імпэтны

1390

Стремленне

Імкненьне

1391

Строй

Лад, будова

1392

Стройность

Складнасьць, стройнасыдь

1393

Стройный

Складны, стройны

1394

Строка

Радок

1395

Строфа

Зваротка

1396

Строчный

Радковы

1397

Структура

Будова

1398

Студнрованне

Выўчэньне, студ‘яваньне

1399

Студня

Студыя

1400

Суб'ектнвность

Асабовасьць, асабістасьць-

1401

Суб'ектнвный

Асабовы, асабісты

1402

Сумбур

Недарэчнасьць

1403

Сумбурный

Недарэчны

1404

Суфлер

Падказьнік

1405

Суіцественность

Істотнасьць

1406

Суіцественный

Істотны

1407

Схема

Нарыс

1408

Схематнческнй

Нарысны

1.409

Сходственный

Падобны

1410

Сходство

Падобнасьць, падабенства.

1411

Схоластнк

Схрлястык

1412

Схоластнка

Схолястыка

1413. Схсластйческмй

1414 Сцена (место)

1415 Сцена (явленйе)

1416 Сценйческйй

1417 Сценйчность

1418 Сюжет

Схолястычны

Сцэна

Зьява

Сцэнічны Сцэнічнасьць Аснова, прадмет

1419 Тавтограмма

1420 Тавтологйческйй

1421 Тавтологйя

1422 Талант

1423 Талантлйвость

1424 Талантный

1425 Творенйе

1426 Творец

1427 Творческйй

1428 Творчество

1429 Театр

1430 Театральный

1431 Текст

1432 Текстуальный

1433 Тема

1434 Темнйк

1435 Темп

1436 Тенденцйозность

1437 Тенденцйозный

1438 Тенденцйя

1439 Теоретйк

1440 Теорня

.1441 Термйн (назв. предм.)

1442 Терммн (срок)

1443 Термйнологйческйй

Адналітарнік, таўтограма Тоеслоўны, таўтолёгічны Тоеслоўе, таўтолёгія Талент

Талентнасьць

Талентны

Твор

Творца

Творчы

Творчасьць

Тэатр Тэатральны Тькст

Літаральны

Заданьне

Заданьнік

Тэмп

Прадузятасыдь

Прадузяты

Імкненьне, прадузятасьць

Тэорэтык

Тэорыя

Тэрмін, назва

Тэрмін

Тэрмінолёгічны, назваслоўны

1444 Термйнологня

1445 Терцет

1446 Терцйны

1447 Технйка

1448 Технйческйй

1449 Тйп

1450 ТйПйческйй

Тэрмінолёгія, назваслоўе

Тэрцэт

Тэрцыны

Тэхн ка

Тэхнічны

Тып

Тыповы

1451 Тйпйчность

1452 Тяпограф

1453 Тйпографнческнй

1454 Тйпографмя

1455 Тйрада (лйт.)

1456 Тйтло

1457 Тятул (кнйгй)

1458 Тождественность

1459 Тождественный

1460 Тождество

1461 Том

1462 Томность

1463 Томный (от томность)

1464 Томный (от том,

Тыповасьць Друкар

Друкарскі, друкарны Друкарня Доўгаслоўе Надпісак Загаповак Тоесамасьць Тоесамы Тоесамасьць Том Млявасьць Млявы

напр.: трехтомный)

1465 Тон

1466 Тональность

1467 Тонацйя

1468 Тонйческйй

1469 Торжественность

1470 Торжественный

1471 Торжество

1472 Точность

1473 Точный

1474 Трагёдмя

1475 Трагйзм

1476 ТраГйК

1477 Трагнкомедйя

1478 Трагйкомйческяй

1479 Трагнческйй

1480 Трагйчность

1481 Традйцмонный

1482 Традйідня

1483 Трактат (фйлософ.)

1484 Трактат (юрмд.)

1485 Транскрйпцмя

1486 Трафарет (перенос.)

1487 Трафарет (худ.)

1488 Трафаретньгй (переносн.)

Томавы (напр.:трохтомавы> Тон

Тональнасьць Тонацыя Тонічны

Урачыстасьць Урачысты Урачыстасьць Дакладнасьць Дакладны Трагэдыя Трагізм Трагік

Трагікамэдыя Трагікомічны Трагічны

Трагічнасьць Паданевы Паданьне Разважаньне Умова Пісьмс Зьбіцьце Узор Зьбіты

 

 

 

 

 

 

9S

1489 Трафаретный (худ.)

1490 Трнвмальность

1491 Трнвнальный

1492 Трнлогня

1493 Трнолет

1494 Трнумф

1495 Трнумфальный

1496 Трогательность

1497 Трогательный

1498 Троп

1499 Трохей

1500 Труппа

Адузорны Брыдота Брыдотны Троечасьце Трыолет Трыумф Трыумфальны Жаласьлівасьць Жаласьлівы Троп Трохэй

Таварыства драматычнае

1501 Ударенне

1502 Ударяемый

1503 Указанне

1504 Указатель

1505 Указательный

1506 Укранннзм

1507 Ум

1508 Умнмчанне

1509 Умолчанне

1510 Умствованне

1511 Уннверсал

1512 Уннверсальность

1513 Уннверсальный

1514 Уподобленне

1515 Уподобленный

1516 Ускоренме

1517 Ускоренный

1518 Условне

1519 Условность

1520 Условный

1521 Уста

1522 Устный

1523 Утопйст

1524 Утопнческнй

1525 Утопня

1526 Утрнрованный

1527 Утрнровать

Націск Націскны Паказаньне Паказальнік Паказальны Украінізм Розум Мудраваньне Недасказ Мудраваньне Усеагульнік Усеагульнасьць Усеагульны Упадабленьне Упадоблены Прысьпяшэньне Прысьпешаны Умова Умоўнасыдь Умоўны Вусны Вусны

Утопісты Утопічны Утопія Увыдатнбны Увыдатняць

м —

1528 Утрнровка

1529 Участвовать

1530 Участне

1531 Участннк

1532 Учебнйк

1533 Учебный

1534 Ученме

1535 Ученмк

1536 Ученмческнй

1537 Ученость

1538 Ученый

1539 Учнтыванне

1540 Учнтывать

1541 Фабула

1542 Факт

1543 Фактмческнй

1544 Фантазер

1545 Фантазнрованне

1с46 Фантазнровать

1547 Фантазня

1548 Фантастнческмй

1549 Фарс

1550 'Фаталнзм

1551 Фаталнст

1552 Фаталнстнческнй

1553 Фатальность

1554 Фатальный

1555 Фатум

1556 Феернческнй

1557 Феерня

1558 Фельетон

1559 Фельетонйст

1560 Фельетонный

1561 Фнгура

1562 Фнгуральный

1563 Фйлолог

1564 Фнлологнческйй

1565 Фнлологкя

1566 Фннал

Увыдатненьне Прымаць удзел Удзел, учасьце Удзельнік, учасьнік Падручнік Навучальны Вучэньне Вучань Вучнёўск!

Вучонасьць Вучоны Меркаваньне Меркаваць

Аснова Факт Фактычны Фантасты Фантазьяваньне Фантазьяваць Фантазія

Фактастычны Фарса Фаталізм Фаталісты Фаталістычны Фатальнасьць Фатальны Фатум, лёс Фэерычны Фэерыя Фэльетон Фэльетоністы Фэльетонны Фігура Вобразны Філёлёг Філёлёгічны Філёлёгія Заканчэньне, разьеязка

1567

Фольклор

Фольклёр

1568

Фольклорнст

Фольклёрысты

1569

Фон

Г рунт

1570

Форма

Форма

1571

Формалйзм

Формалізм

1572

Формаляст

Формалісты

1573

Формальный

Формальны

1574

Формулнровать

Акрэсьліваць

1575

Формулнровка

Акрасьленьне

1576

Фрагмент

Адрывак

1577

Фраза

Выслоўе

1578

Фразеологяя

Словасклад

1579

Фразер

Краснабай

1580

Футурнзм

Футурызм

1581

Футурнст

Футурысты

1582

Футуркстмческнй

Футурыстычны

1583

Хаос

Бязладзьдзе

1584

Хаотнческйй

Бязладны

1585

Хаотнчность

Бязладнасьць

1586

Характер

Характар

1587

Характерчзйровать

Характызаваць

1588

Характерйстйка

Характарыстыка

1589

Характерный

Характэрны

1590

Хартая

Грамата, скрутак

1591

Хор

Хор

1592

Хорей

Хорэй

1593

Хорчст

Хорысты

1594

Хоровод

Карагод

1595

Хороводный

Карагодны

1596

Хрестоматйя

Чытанка, выпісы

1597

Хряя

Выпрацаваньне

1598

Хроняка

Хроніка

1599

Хрончкер

Дзяньнікар

1600

Хронйкерскчй

Дзяньнікарскі

1601

Хронограмма

Хронограма

1602

Хронографйя

Хронографія

1603

Хронолог

Хронолёг

1604

Хронологяческйй

Хронолёгічны

1605

102

Хронологйя

Хронолёгія

1606 Художественность

1607 Художественный

1608 Художество

1609 Художннк

Мастацкасьць Мастацкі Мастацтва Мастак

1610 Цезура

Супынка, цэзура

1611 Целесообразность

Мэтазгоднасьць

1612 Целесообразны

Мэтазгодны

1613 Цензура

Цэнзура

1614 Цнкл

Круг

1615 Цнклнкн

Цыклікі

1616 Цнклнческнй

Кругавы

1617 Цннізм

Цынізм

1618 Цннйк

Цынік

1619 Цнннческнй

Цынічны

1620 Цнркуляр

Наўкольнік

1621 Частнііа

Часьцінка

1622 Частность

Паасобнасьць

1623 Частный

Паасобны

1624 Частушка

Дрындушка

1625 Часть

Часьць, часьціна, частка

1626 Чередованне

Чаргаваньне

1627 Четккй

Чытальны

1628 Чнтагель

Чытач

1629 Чтенне

Чытаньне

1630 Чтец

Чытальнік

1631 Чудесный

Цудоўны

1632 Чудный

Дзіўчы, дзівачны

1633 Чудо

Цуд

1634 Шаблон

Прымернік

1635 Шаблон (переносн.)

Зьбіцыіе

1636 Шаблонный

Прымернікавы

1637 Шаблонный (пере-

Зьбіты

носн.)

 

1638 Шарада

Шарада

1639 Школа

Школа

1640 Школьннк

Школьнік

1641 Школьный

Школьны

1642 Шутка

1643 Шутлнвый

1644 Шутннк

1645 Шутовство

Жарт Жартаўлівы Жартаўнік Жарты

1646 Эвфоннческнй

Мілагучны

1647 Эвфоння

Мілагучнасьць

1648 Эзоп

Эзоп

1649 Эзоповскнй язык

Эзопава мова

1650 Экземпляр

Паасобнік, прымернік

1651 Эклога

Эклёга

1652 Экспознцня

Выклад

1653 Экспрессноннзм

Экспрэсыянізм

1654 Экспрессня

Выразістасьць

1655 Экспромпт

Экспромпт

1656 Экспромптный

Экспромтавы

1657 Экстаз

Захапленьне

1658 Элегнческнй

Элегійны, жаласьлівы

1659 Элегня

Элегія

1660 Элемент

Пярвестак, элемэнт

1661 Элементарный

Первястковы, пачатковы

1662 Эмблема

Эмблема

1663 Эмоцнональность

Пачуцьцёвасьць

1664 Эмоцнональный

Пачуцьцёвы

1665 Эмоцня

Пачуцьцё

1666 Энтузназм

Запал, энтузыязм

1667 Энтузнаст

Запаленец, энтузыясты

1668 Энцнклопеднзм

Энцыклёпэдызм

1669 Энцнклопеднст

Энцыклёпэдысты

1670 Энцнклопеднческнй

Энцыклёпэдычны

1671 Энцнклопедня

Энцыклёпэдыя

1672 Эпнграмма

Эпіграма

1673 Эпнграф

Надпіс, эпіграф

1674 Эпйзод

Выпадак, эпізод

1675 Эпнзоднческнй

Выпадковы, эпізодычны

1676 Эпнк

Эпік

1677 Эпнлог

Дасказаньне

1678 Эпнстола, эпнстолня

Ліст

1679 Эпнстолярный

Лістоўны

1680 Эпнтафмя

Надмагільны надпіс

1681

Эпнтет

Прысловак

 

1682

Эпнческнй

Эпічны

 

1683

Эпопея

Эпопея

 

1684

Эпос

Эпос

 

1685

Эротнк

Эротык

 

1686

Эротнка

Эротыка

 

1687

Эротнческнй

Эротычны

 

1683

Эскйз

Нарыс

 

1689

Эскмзный

Нарысавы

 

1690

Эстет

Эстэт

 

1691

Эстетнка

Эстэтыка

 

1692

Эстетнческнй

Эстэтычны

 

1693

Этнка

Этыка

 

1694

Этнческнй

Этычны

 

1695

Этнограф

Людазнаўца

 

1696

Этнографнческнй

Людазнаўчы

 

1697

Этнографня

Людазнаўства

 

1698

Этюд

Нарыс

 

1699

Эффект

Уражаньне

 

1700

Явленне (драм.)

Зьява

 

1701

Ямб

Ямб

 

1702

Ямбнческнй

Ямбічны

 

1703

Юмор

Гумар

 

1704

Юморнст

Гумарысты

 

1705

Юморнстнка

Гумарыстыка

 

1706

Юморнстнческкй

Гумарыстычны

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОУНІК БЕЛАРУСКІХ ТЭРМІНАУ

(цыфры пры тэрмінах абазначаюць нумары РасейскаБеларускага слоуніка)

Абагаўленьне—711 Абагульневьне—1169, 1170 Абагульняць—1171 Абаснова—715 Абаснованы—604, 716 Абасноўвапь—605 Абвестка—82, 733 Абвіняльны—709

Абвяргаць—779 Абвяржаньне—780 Абвяшчвньне—1083

Абдуманасьць—7 00 Абдуманы—701 Абмова—737

Абмоўка—738

Абмылка—263, 830 Абмяжаваньне—739 Абнова—710

Абняслава—230

Абрад—723

Абрадавы—725 Абрадвасьць—724

Абрыс—829

Абстаноўка—726

Абстаноўчасьць—727

Абстаноўчы 728 Абумоўленасьць—729

Абумоўлены—730

Абурэньне 670 Абыдзённасыіь—941

Абыдзённы—942 Абычайнасьць—600, 697 Абычайнік—598, 599 Абычайны—601, 698 Аб'ясьненьне — 734 Аб'ясьняльны—735

Авантура—6

Авантурнік—7

Авантурны—8

Агляд—702, 713

лядач—712

Аглядчык—712

Агрэх—945 Агульнадаступнасьць—977 Агулінадаступны—978 Агульнаўжываны—731 Агульны—640

Адонісавы верш—17 Адбітак—818, 819 Адбітка—16

Адбіцьце—819 Адвальны—1078 Адзна a—814 Адзначны—815 Ад.'ів ік—1360 Адліўны—1361 Адмена —1136 Адменны—1137 Адменьаік—125 Адметка—1176 Адметны—815 Адмоўе —822 Адмоўны—823 Адн а бо касьць—7 50 Аднабокі—749

Аднаверш—593 Аднага.юсьсе—287 Аднагучнасыіь—744 Аднагучны—321, 745 Аднайменьнік—190 Адаалітарнік—1419 Аднамерны верш—589 Аднаскладавы—592, 748 Аднастаанасьць—594, 746 Аднастайны—595, 747 Аднаў.іеньне—142 Адначасны—743 Аднос:ны—817

Адн>ска—1352 Адозва—141, 1082 Аднаведнасьць—1322 Адпаведны—957, 1321

Адпіс—264

Адрадковы—998

Адрывак—1576 Адсьвет—819 Адузорны—1489 Адукацыя—720 Адухоўленасьць—754 Адухоўлены—752, 755

Адухаўленьне—751, 753

Адцягненасьць—811 Адцягнены—812 Ажыўленасьць—757 Ажыўлены—758 Ажыўленьне—756 Ажыўляць—759 Азмысьляць—806 Азнака—1042 Азначаны—778 Азначэньне—777 Акрасьленьне—1575 Акростых-г-18

Акрутнасьць254 Акрзсьліваць—1574

Актср—20

Акторка—21

Анэкдот—52

Акцэнт—24

Акцэнтаваньне—26 Акцэнтаваць—25 Александрыйскі верш—28 Альбом—35

Алькейскі верш— 29

Алькмэонічны верш—30

Альманах— 36

Аматар—521

Аматарскі—522

Амфібрах—39

Амфібрахічны—40 Анэкютніл—53 Анакрустычны верш—44 Анакрэонтычныя вершы—43 Анапэст—47

Анапэстычны—48

Аноолёгічны верш—58 Антолегія—59

Антыкрытыка—57

Апавядальвік—691, 937, 1147^

Апавядальны — 938

Апавяданьне—690,936,1146,1263

Апавяшчзньне—139, 1114

Апяваньне—150

Апісальны—773

Апісавьне—772

Апіска—774

Апокрыф—62

Апокрыфічны—63

Апотэоза—66 •

Арганы 790

Артызм—71

Артыста—72

А.ртыстычны—73 Асабістасьць—1400

Асабісты—1401, 519

Асаблівасьць—807

Асаблівы—808, 815'

Асабовасьць—337, 1400

Асабовы—338, 516, 519, 1401

Асалода—648

Асілак—110

Аснова—603, 1051, 1418, 1541

Асноўнасьць—1052

Асноўны—1053

Асоба—517, 518

Асобы дзеі—204

Асьведамленьне—366, 367

Асьведамляць— 368

Асьвета—720, 1099

Асьветны—1098

Асьвечаны—1100

Асьвячальнік—1097

Аўрэоля—792

Аўтар—13, 1342

Аўтарызаваны -14

Аўторытэт—15

Аўтэнтык—79, 947

А ўтэнтычнасьць—948

Аўтэнтычны—80, 949

Афарбоўка—422

Афіцыяльны—831

Ахвераваньне—985

Ацэньваць—1186

Анэнка—1187

Апэньвік—1185

Ашуканства—569

Баечнаеьць—1266

Баечны—91, 1267

Байка—64, 92

Баййапісец—90

Балет—84

Баляда—85

Бард—88

Баркароля—89

Батлеечвая дзея—132

Батлейка—131

Бахічная стопа—123

Бахі—93

Белы верш—97

Біблія—103

Блізказначнік—1254 Блізказначны—1256 Блытаніна—1120

Бок—1379

Боскасьць—111

Боскі—112

Боства—113

Брахнепіс—858

Брахняпісец—860 Брахняпіспы—859

Брошура—114

Брыдота—1490 Брыдотны—1491 Будаўніцтва—289

Будаўнічы—290 Будзбннасьць—86

Будзбнны—87

Будова—996, 1391, I39'

Буколіка—116

Быліна—118

Быль—119

Быстрамоўка—1274 Быт—120

Бытанісец—121

Бзлетрысты—94

Бэлетрыстыка— 95 Бэлетрыстычны—96 Бязладзьдзе—1583 Бязладнасьць—1585 Бязладны—1584 Бязыменны—55

Бязыменьнік—54

Вандраваньне—1123 Вандроўка—1382

Вандроўнік—1122 Вандроўны—1384 Вандроўца 1383 Васьміверш—763 Веда—288

Верш—1369

Врршявальнік—128

Вершаваньне—129, 1373, 1376

Вершаваны—1375 Врріііатворна-1374 Вестка—313

Відавішча—291

Відавочна—623

Відоўня—293

Відоўпа— 292 Вілянэля—134 Вінавальнік—708 Віпаваціць—706 Вінавачаньне 707

Віцьеватасьць—135

Віцьеваты—136

Вобраз—319, 404, 717 Вобразнасьць—405

Вобра:ны—320, 406, 719, 1562

Водгук—813

Водэвіль—138

Вокліч—149

Волят—110

Воплескі—61

Вусны—1521, 1522

Вучань—1535

Вучнбўскі—1536

Вучонасыдь—1537

Вучоны—1538

Вучэньне—1534

Выабражэньне—146 Выгаворка—1079 Выдавец—316 Выдавецтва—317 Выданьне—315

Выдатны —816

Выклад—318, 1652 Выкляданьне—318 Выключны—377 Выключэньне—376 Вылепак—312 Вымаўленьне—222 Вымаўляньне—1079

Выйова—24, 362, 1079 Вымогі—283 Вынік—990, 1168 Вынятак--376 Вынятковы—377

Выпадак—1288, 1674 Выпадковы—1675 Выпісы—1596

Выпраўка—445 Выпраўляньне—442 Выпраўляць—443 Выпраўшчык—444 Выпрацаваньне—1597 Выпукласьць—932 Выпярэдніцтва -1327 Выпярэднік—1328 Выраз—163

Выравістасьць—164, 1654 Выразісты—165 Выразнасьць—164, 824 Выразны—165, 825 Выразьлізасьць—164 Выразьлівы—165

Выслоўе—83, 322, 1026, 1577 Высьмешка—373 Высьмешлівы—372 Высьмяханьне—370 Высьмяхацца—371 Вытворнасьць—324 Вытворны—325

Выўчэньне—323, 1398 Выхаваньне—151 Выхвала—839 Выхваленьйе—228 Выхвальнік—840 Выхвальны—841 Выяўленьне—319 Вядомы—314 Вястун—1180

Гаваркі—1129

Гаворка—188, 189, 213 Газэта—166

Галіна веды—705

Галіцызм—167

Ганебны— 981

Ганьбеяьне—979 Ганьбіцель—980 110

Гасконада-172 Гістррык— 381 Гісторычны—384

Гісторыя 385 Гісторыяпіс—383 Гісторыяпісец—382 Гліконічны верш—187 Глядзельнік—292

Глядзельня—293

Гоман—188

Грам адзянства—1113 Грамата—192, 1590 Граньне—294

Графоман—195 Графоманія—196

Грунт—1569

Гуканасьледваньне—286

Гукаперайманьне — 766 Гумар—1703 Гумарысты—1704 Гу марыстыка—1705 Гумарыстычны—1706 Гутарка—639, 1127, 1290

Гутарлівы—1129

Гымн—183

Гзксамэтр—173

Гэні—177

Гэніяльнасьць—175

Гэніяльны—176

Гзроізм—178

Гэроічны верш—181

Гэроічны эпос—109, 182

Гэроіня—179

Гэрой—180

Даведачньт—1349

Даведка—1347

Даведнік—1348 Давядзеньне— 69

Дадатак—232, 1040

Дадатнасьць—968

Дадатны—969 Даклад—1183 Дакладнасьць—1472 Дакладны—1473 Дактылічны—197 Дактыль—198

Дакумэнт—234

Дапаўненьне — 235 Дапішчык—446 Даравітасьпь -741 Даравііы—742 Дарадчы—1301

Дасказ— 67 Дасказаньне—1677 Дасканаласьць—1297 Дасканалы—1296 Дастасаваньве—1045 Дасьведчаны—785 Дасьведчаньне —784 Дасьціпны—810

Дасяг—236

Двуверш—200

Двугук—229

Двузначнасьць—38, 199

Двузначны — 37 Двуістотнас. ць—244 Двусьпеў—246

Дзеньнік—231 Дзесяціверш 207 Дзея—19, 27, 201

Дзеяньне—27 Двеятвор—912 Дзівачны—1632

Дзівосны—1237 Дзівота—1238

Дзіўнасьць—1380 Дзіўны—1381, 1632

Дзяньнікар—1599 Дзяньнікарскі—1560

Довад—68, 233

Допіс—447

Досьціп—809 Доўгаслоўе—1455 Дохмі—237

Дубальт—245 Думаньне—616

Думаць—614

Думка—615

Драбніца—545

Драма— 238 Драматызаваць—239 Драматызм—240 Драматыка—243 Драматысты—242 Драматычны—241

Другарадны—160 Друк-911, 1039

Друкар—1452

Друкаваны—908 Друкаваньне—907 Друкарны—1453

Друкарня—1454

Друкарская памылка—771

Друкарскі—909, 1453

Дрындушка -1624

Дыколбн—221

Дыколічны—220

Дьіспондэй—225

Дыспут—226

Дыялектыка—214

Дэкадэнт—205

Дэкадэяцтва—206

Дэкараваць—212

Дэкорацыя—211 Дэклямаваць—210 Дэкляматар—208 Дэклямацыя—209

Ёнічны верш—369

Жаласьлівасьць—1496 Жаласьлівы—1497, 1658'

Жаргон—252

Жарт-1642

Жартаслоўе—388

Жартаслоўны—390

Жартаслоўца—389 Жартаўлівы—1643 Жартаўнік—1644

Ж.арты—1645

Жорсткасьць—253

Журблівы—563 Жывасьць—757 Жыцьцбвасьць—2 58 Жыцьцяпіс—106

Жыцьцяп сец—104 Жыцьцяпісны—105

Забабонны—1030

Забабоны—1029

Завілы—1286

Завязка—265

Загаварваньне—276

— oÜ —

Загавор—271

Загадза—266

Загад f овавьць—2 6 7

Загадковы—268

Загаловак—269, 273, 1457

Загалоўны—270

Заграмаджэньне—274 Заданьне—626, 1433 Заданьнік—1434

Задум 280

Зійменны—1112

Займеньне 1111

Закавчэньне—760, 1566

Заклінаньне—276 Закляцьце—277 Залежяасыіь—958 Заыетка—278 Замова271 Запал—1666 Запазычавьне—275

Запаленец—1667

Запіс І--282

Запытаньне—148

Заслона—281

Засьценьне—462

Заўважаньне—279

Захавані.не—1293

Захапленьне—155, 157, 1657

Збор—431, 1295

Зборнік—1230

Зборны—429

Збудованы—997

Зварот—65, 714

Зваротка—1395

Звычай—732

Звычайны—281, 731

Згодны -1305

Здарэвьне—1044, 1288 Здатнасьць -.1346

Здольнаізейнасьць—22

Здольнадзейны—23 Здольнасьпь—1346 Златаблеск—792 Злосыіех—1224 Злосьмешлівы—1225

Злучэньне—1340 Змова—272

Змысл—1289

Зразумелы—с73 Зьбег—1362

Зы' ежнасьць—1302 Зьбіральнік—1292 Зьбіраніна—431 Зьбіраньне—1291 Зьбіты—1361, 1488, 1637 Зьбіцьце—14§6, 1635 Зьвязак—1234

Зьвяно—285

Зьвяртаньне—722 Зьвястун—133 Зьмеснасьць—1309 Зьмесны—1310

Зьмеот—736, 1307 Зьмесьнік—489

Зьява—1415, 170Ö

Ігра—295

Ідылія—310

Ідэал —296

Ідэалёг—306

Ідзалёгія—307

Ідэа ііааваць—297

Ідэалізм—298

Ідэалісты—299 Ідэальнасьць—300 Ідэальны 301

Ідэйнасьць—302

Ідэйны—303

Ідэя—308

Ілюзія—328

Ілюэійіш—329

Ілюстраваны— 331 Ілюстраваць—332 Ілюстрацыя—330 Імкненьне —139U, 1438 Імпровізаваць—336 Ішіровізатар—334 Імпровізацыя—335

Імярэсыянізм—333 Імпэт -1388

Імпатны—1389

Ініцыялы—339

Інтрыга—363

Інтымнасьць—360 Інтымны—361

Іншасказ—32, 340

Іншасказальны—31 Іншасказна—341 Істотнасьць—1405 Істотны—1406

Казальнік—1088, 1264 Казальны—1089 Казань'не—1090 Казачнасьць 1266 Казачны—1267 Казка—1265

Каляндар—392 Калявдарны—391 Камнедрукаваны—512 Камнедрукаваць—513 Камнядіук—511 Камнядрукар—510 Камн лдру карня—515 Камнядрукарскі—514 Кансыбна—395 Кантата—396 Канты—398 Кантылбна—397 Канцона—400 Канцыбн—399 Канчальны—762 Канчатак—761 Капэльля—798 Коп‘яваньне—440 Караіод—1594 Карагодны—1595 Карыкатура—401 Карыкатурны—403 Карыкагурысты—402 Кіраваньне—1212 Кіраўнічая думка—477 Кірунак—634, 796 Клерыкалізм—415 Клерыкальны —416 Кляса—409 Клясавы—414 Клясовы—413

Клясые—410 Клясыцызм—411 Клясычны—412 Кніга—417 Кнігавед—99 Кнігапіс—100

Кнігар—102

Кніжны—418

Кніжня—101

Комізм—425

Комік—426

Комічная опэра—117

Комічны—427

Компіляваць—428

Компілятар—430

Компіляцыйны—429

Комніляцыя—431

Комповытар—434

Компояыцыя—435

Комуна—436

Комуяізм— 437

Комуяістьчвы— 438

Комэдыя 424

Комэдыянт 423

Корэкта—445

Корэктаваньне—442

Корэктаваць—443

Корэктар—444

Копія—441

Кораткасьць—456

Космополіт—449

Краебраз—874

Крабвы—703

Краіна—704, 1065 Краінавы—1064

Краінаслоўе—1063

Крайнасьць—451 Красамоўнасьць—789

Красамоўны—453, 788, 1182

Красамоўства—454, 1181

Красамоўца—786 Краснабай—1579

Краснае пісьменства— 95 Круг—1614

Кругавы—1616 Кругаход—890 Кругаходны—891 Кругачасны—940

Крыніна 386

Крытык—457

Крытыка—458

Крытычны—459

Кулісі—462

Кульмінацыйны—463

Кулы—464

Культура—465

Культурвы—466

Курс—469

Лад—1257, 1367, 1391

Ласкальны— 473

Лацінізм—474

Легэнда—475

Легэндарны—476

Лекпыя—484

Леонічны верш—485

Летапіс—488

Летапісец—486

Летапісны—487

Лбс—1555

Лібрэта—489

Ліра—493

Ліроэпічны—498

Лірызм—494

Лірык—495

Лірыка—496

ЛірыЧны—497

Ліст—919, 1678

Лістоўка—499

Лістоўны—1679

Літара—500

Літаралізм—501

Літаральны—115, 502, 1432

Літаратар—503

Літаратура—504, 1280

Літаратура беларуская—505

Літаратура жыдоўская—506

Літаратура маскоўская—509 Літаратура польская—508 Літаратура расейская—509 Літаратура украінская—507 Лучвасьць—1234 Любасьць—526

Любоўны—1204

Люд—641

Людавнаўства—1697

Людазнаўца—1695 Людазнаўчы—1696 Людовасьць— 643 Людовы—642, 644 Ляконізм—470 Ляконічны—471

Лялечная комэдыя—460 Лялечны тэатр—461, 534 Лялька—533

Ляпідарны—472

Магутнасьпь—581 Магутны—580 Маемасьць—1335 Макаронізм—527 Макаронічны—528 Маласлоўе—470 Маласлоўны—471 Малюнак —404 Маляваньне—319 Маляр—255 Малярства—257 Маляўнічасьць—405 Маляўнічы—256, 406 Манера—529 Манерны—531 Манерысты—530 Марнаслоўе—1019 Маска—535 Маскаваньне—538 Маскалізм—1215 Маскарад—536 Маскарадны—537 Мастак—72, 1609 Мастацкасыц,—71, 1606 Мастацкі—73, 1607 Мастацтва—1608 Матар'ял—539 Мера—557, 55^. 1378 Меркаваньне—1539 Меркаваць—1540 Мігаваньне—560 Мігадзея—843 Мігоўны—561 Міжнароднасьць—358 Міжнародны—359 Міжнародня—357 Мілагучнасьць —107, 1647 Мілагучны—108, 541, 1646 Мініятура—562 Містык—567 Містыка—568 Містыцызм—570 Містычны—571

Містэрыя—566

Міміка—560

Мімічны—561

Міт—572

Мітолёг—574

Мітолегічны—575

Мітолёгія—576

Мітычны—573

Млявасьць—1462

Млявы—1463

Многалікавы—579

Многалікасьць—578

Многаслоўе—577, 933, 1104

Многаслоўны—934

Мова—1189

Мовавнаўства—491

Мовазнаўца—490

Мовазнаўчы—492

Модэрнізм—582

Модэрнізававы—583

Модэрністы—584

Монограма—585

Монографічвы— 586

Монографія—587

Монодрама—588

Монолёг—590

Монолёгічны—591

Моральны—696

Motto—606

Мудраваньне—608, 1508, 1510

Мудрасьць—637

Мува—609

Музыка—610

Музыкальнасьць— 611

Му зыкальны—612

Музычнасьць— 611

Музычны—612

Мысьленьне—617

Мысьліцель—613

Мысьліцелька—614

Мысьліць—615

Мысль—616

Мэлёдрама—543

Мэлёдраматычны—544

Мвлёдыйны—541

Мэлбдыя—542

Мэлбдэклямацыя—540

Мэсыянізм—550

Мэтазгоднасьць—1611

Мэтазгодны—1612

Мэтафора—553

Мэтр—557

Мэтрыка—558

Мэтрычвы—559

Навала—1372

Навальнасьць—1370

Навальны—1371

Навука—657

Навука аб блізказначніках—1255

Навуковы—659

Навучальнасьць—218, 600, 695

Навучальная поэзыя—219

Навучальнік—598, 599

Навучальны-601,696,1001,1533

Навучаньне—658, 1000

Навучка—1239

Нагарода—1035

Наглядна—623

Награмаджэвьне—631

Надаць сэнс —805

Надворв асьць— 64 5

ІІадворны—646

Надзвычайнасьць—1231

Надзвычайны—1232

Надмагільны надпіс—1680

Надмер—311

Надпачуцьцёвасьць-864, 866

Надпачуцьцёвы865

Надпіс—41, 42, 1673

Надпісак—1456

Надпрыроднасьць—1231

Надпрыродны—1232

Надханы—344

Надханьне—343

Надхненьне—127

Навва—1441

Навваслоўе—1444

Назваслоўны—1443

Назіральнасьць—619

Навіральнік—618

Назіраньне—621

Навіраць—620

Назначэньне—626

Назорнасьць619

Назорца—618

Назоўны—692

Наіўнасьць—627

Наіўны—628

Найвысшы—463

Накідак—622

Накіроўпацца—797

Намяненьне-34, 632

Напамінаньяе—546

Напамяпь629

Напеў—633

Напісы—916

Няпышлівасьць—636, 868

Напышлівы—637

Напрыклад—635

Нарада —1300

Нормальны—693

Народ—641

Наролніцкі—642

Народніціва—643

Народны—644

Нчрушэньне—647

Нарыс—666,828.1407.1688,1698

Нарыснвы 1689

Нарысны—1408

Настаўнік—871

Настаўніцтва872

Настаўнічы—873

Настрой—649

Насуплены—625

Насуплівасьць 624

Нататка278

Натоўпны—579

Натура652

Натуралізаваць—653

Натуралізм 654

Натуралісты—655

Натуральнасыіь—249

Натуральны—656

Наўкольчік—1620

Нахіл—630

Націск—24, 1501

Нааіскны—1502

Нацы —663

Нацыяналізм—( 60

Нацыянальнасьць 661

Нацыянальны 662

Начытанасьці—668

Начытаны—669

Неабходнасьць—650 Неабходны—651 Неазначанасьць—682 Неазначаны—683 Недар ічнасьць—3, 98, 1402 Недарэчны—4, 1403 Недаоказ 1509 Немілагучнасьць—387 Непатуральны—672 Непаразуменьне—671 Неразьмернасьць—688 Неразьмерны689 Неспадзейнасьць—678 Неспадзеўны—679 Нікчэмнасьць—1003 Нікчэмны—1004 Новатвор—680 ІІоватворчы—681 Новы радок—452 Новвліст.«—691 Новэля—690 Нумар—699 Няжывы—677

Нязюдны686 Нясумеснасьць—684 Ня'сумесны—685 Нясучаснасьць— 51 Няўзгоднены—687 Няўхільнасьцв—673 Няўхільны—674

Ода—740

Оптымізм—781 Оптымісты 782 Оптымістйчны—783 Опэра—767

Опзрны--77О Опэрэтка—768 Опэрэтяы 769 Ораторыя—787 Оркестра—798 Оркестрававьне 799 Орнамант—800 Орнамэнтыка 801 Орыгінал— 793 Офіцыяльны—831

Даасобнік—1650

Лаасобнасьць—1022 Паасобны—1023 Лаведамленьне—56, 122 Павер'е—935

Павярхоўнасьць—645

Павярхоўпы—64 6

Пагаловка—130 Падабенства -1410 Пададказ—1179 Нацаневы—1481

Ладаньне—1023, 1482 Падарожжа—1123

Падарожні к—1122 Падбіраць —428 Падборшчык—430 Падвойнік—245 Падзагаловак—940

Падзел—1131

Падказьпік—1404

Падобнасьць—40, 950, 1410 Падобны—45, 957, 140.9 Падрадповы—956 Падручнік—12, 13, 15, 32 Ладстава—603 Падсьвядомасьць—365 Падсьвядомы—304 Пазнайьне—961

П аказаль п ік—1504 Паказальпы—1505 Паказаньпе -1503 Пал—1387

Палкасьць—1385

Палкі—1386

Палюбоўпік—523 Палюбоўніца—524 Палюбоўны—525

Паміждзея—355, 356

Памфлет—833

ІІамфлетны—835 Памф.іетысты—834 Памылка—830 Памятка—548

Намятнік—547

Памйтны—837 Памяць—838 ПанЬрама 842

Оаняцьце—972 йараграма—846

Параграф—817

Парадак—1257

Ларадокс (предізвычайнае зданьпс)— 848

Ларадоксальны849

Параўнальны—1351

Параўнаяьне—1326, 1350

Пасланіцтва—550.

Пасланьпе—980

Ластава—959

ГІастапоўка—993

Ластаноўн.я—994

Паступовасьць—988, j 059

Паступовы—989, 1070

Пастырка—861, 803

Настырскі—862

Пасьвячэньне—985

Пасьледавальвік—987

Ласьляслоўе—991

Пасьмерце—675

Пасьмярцбвы—676

Лаўтарэпьне 50, 943, 1178

Лахаджэньне —1080

Пачатак—664

Пачатковы—665, 1661

Лачатнікі—339

ЛачуцьцС—1C05

Лачуцьцёвасьць—1663

Лачуцьцбвы—1664

Пачыяаньпе—607

Лашыральніі:—974

Лашыраць—970

Пашырэньпе—975

Лаясьненьне—loll

Паясьняльны—1012

Перавага—102s, 1034, 1036

Л ер аважны—1037

Псрадплата—1

Перадплатчык—2

ІІера ісцэпа—5

Параймальнасьць—953, 1032

Пераймальны—954, іозз

Перайманьне—951

Псрайманьнік—952

Пераймаць—955

Перайменпы—555

Перайменьне—556

Пераказ—885, 889

Пераклад—881, 884 Перакладны—882 Перакладчык—883 Перамагальнік—1324 Перамаганьне—1325 Перамаўленьне—893 Лерамаў.ляць—894 Лірамоўе—892 Пераніцаваньне—850 Лераніцавальнік—855 Пераніцоўваньне—853 Лераніцоўваць—851 Поранос 886, 887 Перавосны—554, 888 Пераносьня—553

Перанятлівасьць—153 Пераняцьце—154 Перапуск—1091 Перапынак—60, 867 Перастапова—551 Перастаўда—49 Лерасьцярога— 1027 Лератварэньне—1038 Лераўвялічаны—185 Л ераўвялічаньне—184 Лервястковасыіь—1019

Первястковы—879, 1050, 1661 Першапачатковы—880 Першаўвор—793, 1108 Першаўворны—1109 Песелыгік—897

Песьня—902

Песьнятворца — 899

Песьнятворчасьць 901

Лець—906

Пісаньне—920

Пісбўны—918

Пісьменнасьць—193 Пісьменны—194 Пісьменства—917, 1280 Пісьменьнік—914 Пісьменьніца—915 Пісьмо—1485

Пісьмо (сьвятое)—913 Плыўяасьць—921 Ллыўны—922

Плякат—925

Плякатны—926

Плян—927

Лляновасіць—928

ІІляновы—929

ІІлястыка—930

Ллястычнасьць—932

Плястычііы—931

ІІоввяьць—939, 1202

Повесьцяпісец— 1203

Полёнізм— 970

Політык—965

Політыка— 9сб Політычпьт—967 Помнік—596. 836 Помчікавы— 597

Постуй 1068

Поўналік—132

Лоэзія—1005

Лоэма—1006

Поэта—1007

Поэтка—1008

Поэтыка—1009

Поэтычпы—1010

Правадяінтва—1213

Праважаты—1121

Правапіс—802, 1018

Правіла—1015

Правіловасьць—1016

Правіловы—1017

Праграма—106G Праграмны—1067

Прадмет—1418

Прадмова—1024

Прадслоўе -1087

Лрадузятасьць—1436, 1438

Прадузяты—1437

Пракгык —1020

Лрактыка 1021

Практычпы—1022, 1043

Прамова—787, 1188

Прамоўца—786 Праніцоўваньне—853 Праракальнік—1093 Праракапьне—1092

Прарок—1094

ПрароцЕІ1095

Лрароцтва—1096

Прастадуіпнасьпь—627

Прастадушны—628

jEFWcaoye—161 п^тацкі—162 р^Дападобнасьць—1013 р^Ьападобны—1014 ІЖяг1071 Эаява-1081 рР°ба— П78 ^Робедь—1062 ^а -1072 ртаівм—1073 ртаік—1074 |Р°»аічны—1075 рР°8одыка—1101 ^Розодычны—1102 £РОаодыя—1103 р.Р°л&тарскі1086 ,Р°4етары—1085 ^Ролетарыят—1084 |Р°Ціавычайны—849 |Р°Цілежнасьць—110.5 Жімоўца—775 ^гаворка—944, 1041 ‘Рыгода—1044 »Рыгоды—1002 ^Рйгожапісец—393 ^РЫгожапіс—394 ІРЫгожасьць— 326, 455 Рыгожы—327 іРЫзьаньна—1314 РЫЙМЯ—1025 ‘РЫказка—992, 1055 рыклад—Ю46 Ю“кладны—721 І^Шіаць удзе.і—1529 ІРымернік -1634, 1650 )Рымернікавы—1636 ‘РЫмета—1042 *Рымоўка—944 Ірцпеўка—467, 1184 ,₽Ыйіска-999, 1054

рР^йовесьць—844, 1060 ^Р^нявальнік—4 68 гРыраўнальны—845 кРыраўнаньне—844 КРырода—652 £рыроднік—655 ‘‘Рыродны—656

Прысловак—1681

Прыслоўе—638

Прыстаўка—1056

Пр. стаўленьне—1031

Прыстаўны—1057

Прыстлсаваныіе—1045

Прыступ 1058

Прысьпешаны—1517

Прысыіяшэньне1516

Пры то.мпасьць—1314

П рычытаньне—1061

Пунктаваньне—1118

Пустас.ю е 119

Пытаньне—’ 47

Пантаматр—876

Паон—878

Пэўяы—778

Ііярвестак—1048, 1660

Пясьняр—869

Пяціверш—877

Пячатка 910

Пячаць—910

Пяіньне—875

ІІяяць—906

Рада—1298

Радавод -174

Радавы—251, 1299

Радковы—1396

Радок—1394

Разбор—1124

Развага—1151

Разважаньне—1135, 11э1, 148

Развой— 1110

Разладзьдзе—223

Размова—215, Зэ2, 11--<

Размоўны—216, П28

Размоўца—353

Размысьленьне—1135

Разумавальні к—1165

Разумаваяьне—1166

Разумаваць —1167

Разуыеньне—971, 972

Разумовасьць—ЗаО, 1149

Ра'-умовы—351, ПэО

Разьба—1276

Разьбірацці—797

Разьбяр—1275

Разьбяр ства—1 ‘276 Разьвіцьцб—1125 Разьвявка—408, 1126, 1566 Разьдзел—186, 1130

Разьмер—1133

Разьмерны—1134

Рапсод—1141

Рапсодыйны—1142 Рапсодыя—1143 Раптоўнасьць—137 Распаўсюджаны—114 5 Распаўсю джаньн е—114 4 Распытваць—351

Род—250

Рознагу чн асьць—2 2 7 Розназбор—217 Рознастайнасьдь—1138 рознастайны—1139 Рознастодны—1140 Рознасьць—1132 Розны—816

Розум—349, 1148, 1507

Роля—1201

Романс—1205

Романтызм—1206

Романтык —1207 Романтычны—1208

Рондо—1209

Ропалічны верш—1210

Рубрыка—1211

Рукапіс—532, 1214

Рытм—1190

Рытміка—1191

Рытмічны—1192

Рыфма—1193

Рыфма дактылічная — 1 Г.і5 Рыфма дзеяслоўяая—119!

Рыфма жаночая1196 Рыфма мужчывская—1197 Рыфма мяшаная—1198 РыфМіка—1199

Рыфмічпы— 1200

Рыцар—1216

Рыцарскі—1217 Рыцарства—1218 Рэалізм—1252 Рэалісты—1153

Рэбус—1156

Рэволюцыйны —1157 Рэволюцыя—1158 Рэдагаваньве—1159 Рэдагаваць—1160 Рэдактар—1161 Рэдактарства—1162 Рэдакцыйны --1163 Рздахцыя—1164 Рэза—1377 Рэкляма—1172

Рэклял аваньне—1173 Рэклямаваць—1174 Рэкляміш—1175 Рэпэртуар—1177

Рэчавістасьць—202, 1154 Рэчавісты—203, 1155 Рэчасьпіс—407

Саіа—1219

Самабытнасьць—794

Самабытіш—795

Сатыра—1226

Сатырык—1227

Сатырычны—1228

Сафічіш веріп—1229

Сердавапьне 670

Скажэньне—374

Скандаваньне—1268

Скандаваць—1269

Скарочаяьне—81

Склад—1285, 1243, 1273, 1367

Складальпы—1333

Складнасьць—1392

Складіш—1393

Складовы—1244, 1287

Скорапісец—1356

Скорапісны—1357

Скорапісь —1358

Скрутак—1590

Скутак—1277

Слова—1282

Словазнаўства—481

Словазяаўца—480

Словапіс—479

Словапісны—478

Словасклад—1578

Слоўнік —482, 1279

Слоўпікавы—483, 1278

Слоўны—1281 Службовы—831

Слухальня—78

Смутнагляд—903

Смутя агл я дн ы—905

Смутнаглядца 904

Соната—1319

Сонэг—1320

Солецызм—1316

Соцыялізм—1338

Соцыяльны—1339

Спасьцерагаць—620

Спасьцярога—621

Спондэічны—1341

Спондэіі—1345

Спрэчкапіс—962

Спрэчкапісец—963

Спрэчкапіснв:—964 Стан—109, 1329, 1334

Станавы—414, 1330

Станоўчасьць—968

Станоўчы—969

Стансы—1353

Старонка—1379

Стар а сьведчы н a—7 4

Старасьвепкі—75 Сіарына—1354

Статут—1355

Стварэньне—1313 Стопа—557, 1378

Страмопісец—982

Страмопісны—983

Страмопісь—984

Стройнасьць—1392

Стройньт—1393

Студыя -1399

Студ’явапьне -1398

Ступень—1359

Ступеплваньне—101

Ступянева—995

Стылбвы—1368

Сшлізаішя—1363

Стшісты—1364

Сты.іісгыка—1365

Стылістычны—1366

Стыль—1367

Суадносіны—1323

Сувязь -1234

Сугалосьсе—76 Сугучвасьць—33, 1311 Сугучнік—857

Сугучны—1312 Суладжаньне—168 Сўладзьдзе—171 Суладнасьць—170 Судадны—169 Сўм—1317 Сумненны—1318 Сумнсньне —1317 Суявы—1318 Сумнявальнасьць 1271 Сумнявальнік—12 7() Сумпявальны—1272 Супастава—851 Супастаўляць—850 Супастоўны—852 Сунраціўнасьць—139 Сунраціўнік -1336 Супраціўніцтва—1337 Супрзчка—224 Оупрэчнасьць—4 21 Супынка--1610 Супярэчнасьць—1107 Супярэчнік—775 Супярэчны—1106 Супярэчыць—776 Суспольнасьць—419 Суспольны—420 Сусьветнаграмадзянскі—450 Сусьветнік—449

Сусьветны—448 Сучасны—1304 Сучасыіік—1303 Сход—1294 Схолястык—1 411 Схолястыка—1412 Схолястычны—1413 Сцэна —1414 Сцэнічнасьць —1417 Сцэнічны—1416 Сцэнічны твор—912 Сшьітак—114 Сымэолізаваньне—1247 Сылболізаваць—1218 Сымболіка 1249 Сымболісты—1250

— ЎО —

Сымболічны—1251

Сымболь —1246

Сымфонія—1252

Сывэкдоха—1253

Сыстэматыка—1261

Сыстэматычны—1262

Сьветагляд—564

Сьв ета іг^гляд—5 G 5 Сьветлагляднасьць—781 Сьветлагляднік—782 Сьветла глядны—783 Сьпіс—736

Сьпісваньне—440

Сьцісласьць—1241

Сьціслы—472, 1242

Сьвядомасьць—1314

Сьвядомы—1315

Сьвяты—1235

Сьпеў70

Сьпеўпік—898

Сьпеўяы—900

Сьпявак (хор.)—869

Сьпяваяьне—875

Сьпяваць—906

Сьаявачка—870

Сэкстына—1236

Сэнс—1289

Сэнсоўвясьць—803

Сэнсоўны— 804

Сэрэяада—1240

Сядяначны—309

Сяляяка—310

Таварыства драматычнае—1500

Талент—1422

Талентнасьць -1423

Талентны—1424

Тандэтяы—520

Тэстамант—264

Таўтограма—1419

Таўтолёгічны—1420

Таўтолёгія—1421

Твор—1077, 1341, 1425

Творакрадзтва—923

Творакрадца—924

Творца—1426

Творчасьць—1428

Творчы—1427

Тлумач1284

Тлумачэньне—1283

Тоесамасьць—304, 1458, 1460

Тоесамы—1459

Тоеслоўе—1421

ТоеслоЎны—1420

Той самы—305

Том—1461

Томавы(напр., трехтомный)—1464

Тон—1165

Тональнасьць—1466

Тояацыя—1467

Тонічны—1468

Трагізм -1475

Трагік—1476

Трагікомічяы—1478

Трагікомэдыя—1477

Трагічнасьць—1480

Трагічны—1479

Трагэдыя—1474

Троечасьце—1492

Троіі—1498

Трохэй—1499

Трыолет—1493

Трыумф—1494

Трыумфальны-1495

Тып—1419

Т ы п овасьць—14 51

Тыповы—1450

Тэатр—1429

Тэатральны—1130

Тэкст—1431

Тэмп—1435

Тэрмін—1441, 1442

Тэрмінолёгічны—1443

Тэрмінолегія—1444

Тэорыя—1440

Тэорэтык—1139

Тэрцыны—1446

Тэрцэт—14-15

Тэхніка 1447

Тэхнічны—14 48

Убагаўленьпе—66

Увага—279, 694, 1047

Увасабленьне—895, 1076, 764

Увасоблены —765

Увасабляць—896

Уводзіпы—126

Увыдатпены—1526

Увыдатненьпе—1528

Увыдатняцт,—1527

Угруптаваны—716

Угруптаваньпе—715

Удаваньне—960

Удвел—1530

Удзельнік—1531

Ужываньяв—1045

Узгадненьне—1306

Узор—718. 1487

Узоравы721

Узьнбслы—140, 156

Уклад—1257

Укладальнік—1259, 1331

Укладаньне—1332

Уяладаць—1260, 1343

Украіпізм—1506

Украса— 800

Украсаваньне—«01

Уласнажыцьцяп :с— 11

Ул а снажыцьцяпі сец— 9

Уласнажыцьцянісны—10

Уласнапіс—12. 793

Уласнопісны—795

Уласьцівасьцн1233

Уляоьці ны—1059

Умова—1484, 1518

Умоўнасьць -1519

Умоупы—1520

Узьнясеньне—155

Упадабленьне—77, 1514

У падоблены—1515

Упарадкаваньне—1258. 1261

Упарадкоўвапь—1260

У поўналі чваньне—4 3 3

Урадавая часопісь—832

Уражаньне—158, 1699

Уразумець—805

Уразумленнасьць -803

Урачыстасьць—1469, 1471

Урачысты—1470

Урывак—820

УрыўаОвы821

Усеагульнасьць—1512

У сеагульнік -1511

У сеагу лья ы —1513

Усьвядомасьць— 977

Усевядомы—978

Успамін—152

Успаміны—549

Уступ—159

Усцлвізаваньне—346, 347

Усдэнізаваць—348

Усцэнізатар—345

Усячэньне—81

Утварэньне—720, 1313

Утопісты—1523

Утопічны—1524

Утопія—1525

Утрыманьне—1308

Ухіл—552

Учасыгік—1531

Учасьце—1530

Факт—1542

Фактычны—1543

Фантазія—1547 Фантазьяваньне—151$ Фантазьяваць—1546 Фантасты—1544

Фантастычны—1548

Фарс -1549

Фаталізм—1550

Фаталісты—1551

Фаталістычны—1552

Фатальнасьць—1553

Фатэльны—1554

Фатум—1555

Фігура—1561

Філблбг—1563

Філблбгічны—1564

Філблбгія—1565

ФольклСр—1567 Фольклёрысты—1568

Форма—1570

Формалізм—1571

Формалісты—1572

Формальны—1573 Формаслоўе—602 Футурызм—1580

Футурысты—1581

Футурыстычны-1582

Фэерычны—1556

Фэерыя—1557

Фэльетон —1558 Фэльетоністы—1559

Фэльетонны1560

ХараЕтар—1586 Характарыстыка—1588 Характызаваць—1587 Характэрны—1589 Хараство—455 Хіба—945

Хор—1591

Хорысты—1593

Хорэй—1592

Хроніка—1598 Хронолбг—1603

Хронолбгічны— 1604 Хронолйгія—1605 Хронограма—1601 Хронографіл—1602

Ценерыс1245 Цуд—1633

Цудоўны—1631 Цыеліеі—1615

Цынівм—1617 Цыніе—1618 Цынічны—1619

Цэвура—1610 Цзнзура—1613

Чарга—827 Чаргаваньне—1626 Чарговы—826 ЧараўніЕ—143 Чар^ўніца—144 ЧараўніЧы —145

Чарод—827

Часапіс—166, 259 Часапісец—260, 1115

Часапіснасьць—1116

Часапісны—262 1117 Часапісь— 791 Часапісьменства—261 Частка—1625 Часьціна—1625 ЧасьцінЕа-1621 Часьць—1625 Чужагемны—342 Чужаслоў—124

Чульлівасьць—1220, 1222 Чульлівец--1221 Чульлівы—1223

Чутка—130

Чытальнік—1630 Чытальны—1627 Чытавка—1596 Чытаньне—1629 Чытач—1628

Шарада—1638 ШасыЦмер—173 Шасьцістоп—173 Школа—1639 Школьнік—1610 Шеольны—164] Штукарства—380 Штучнасьць—378 Штучны—379 Шукавьне—375

Эвангэлічяы—248 Эвангэля —247 Эзоп—1648

Эзопава мова—1649 ЭклСга—1651

ЭЕСпрэсыянізм—1653 Экспромпт—1655 ЭЕСпромптавы—1656 Элегійвы—1658 Элегія—1659

Элемэят—1660

Эмблема—1662

Энтузіазм—1666

Энтузіасты—1667

Энцыклепэдызм—1668

Энцыклбпэдысты—1669

Энцыклепэдычны—1670

Энцыклепэдыя—1671

Эпіграма—1672

Эпіграф—1673

Эпізод—1674

Эпізодычны—1675

Эпік—1676

Эпічны—1682

Эпопэя—1683 •Эпос—1684

Эротык—6851 Эротыка -1686 'Эротычны—1687 Эстэт—1690 Эстэтык—1691 Эстэтычны—1692

Утыка—1693 Этычны—1694

Ямб—1701 Ямбічпы—1702

Глаўлітбел Л 927.        1 Сав. друк. зак. № 1564. Друк. У ліку 1000 экз.

Памылкі друку.

Надрукавана:                                             Трэба:

Стар. 4 рад. 6 зьверху

артысту

артысты

» 9

»1 »

артысту

артьісты

» 9

» 17 зьнізу

Бэлетрысту

Бэлетрысты

» 11

»19     »

Галпцызм

Галпцнзм

» 13

» 19   »

Драматысту

Драматысты

» 14

»13     »

Гуганераііманьне

Гукаперайманьне

» 15

» 1 зьверху

Ідэалісту

Ідэалісты

» 26

»17     »

Аб’ясненьне

Аб’ясі.неньне

» 26

»18     »

Аб’ясняльны

Аб’ясьнялыш

» 28

» 9      »

Уразамленасьць

Уразумленасьць

» 29

» 10 зьнізу

Брахнепісец

Ерахняпісец

» 29

» 11    »

Брахнепісны

Брахняпісны

» 29

» 12    »

Брахпепіс

Брахняпіс

» 48

» 19    »

Характызаваць

Характарыгаваць

» 49

»12 зьверху

Цлнізм

Цпніізм

» 55

»17     »

Абмяжаваньпе

Абмежаваньне

» 55

» 1 зьнізу

лядач

Аглядач

» 56

»5       »

Аноолбгічны

Антолёгічны

» 56

»12 яьверху

Артыста

Артйсты

» 57

» 21    »

Брахнепіс

Брахняпіс

» 64

» 6 зыіізу

Нацы

Нацыя

» 69

» 18 зьверху

Супастоўны

Супастаўяы

» 70

» 20 зьнізу

Сэнсоўяясьць

Сэнсоўнасьць

» 71

» 1 зі.верху

Усьвядомасьць

Усевядомасьдь

» 72

»6       »

Характызаваць

Характарызаваць

БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЁПЯ

ВЫПУСК ТРЭЦІ

ГЕОГРНФІЧНЫЯ й КОСМОГРНФІЧНЫЯ ТЭРМІНЫ і ННЗОВЫ НЯБЕСНЫ^ ЦЕЛ.

ВЫДАНЬНЕ ІНСТЫТУТУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ. MEHCR, 1923.

Гэты выпуск <Беларускае навуковае тэрмінолёгіі» зьмяшчае ў сабе географічныя і космографічныя тэрміны і назовы нябесных цел. Анрацаваньнебеларускіх географічных тэрмінаў належыць М. В. Азбукіну, а апрацаваньне беларускіх космографічных тэрмінаў і назоваў нябесных цел (космографічнаетэрмгнолёгіі і номэнкялтуры)—Л. J1. Бгльдзюкевічу. Увесь гэты матар'ял разглядаўся на пасяджэньнях Прыродазнаўчага Аддзелу Інстытуту Беларускае Культуры і на плензрных яго сходах.

РАСІЙСКА-БЕЛАРУСК! СЛОЎНІК.

1 Аберрацня

2 Абляцня

Абэрацыя Абляцыя

3 Аборнген

Тубылец

4 Абразня

Абразія

5 Август

Жнівень

6 Аврора (малая планета)

Аўрора

7 Автономня

Самаўрад

8 Агата (малая планета)

Агата

9 Азнмут

Азімут

10 Айсберг

Гара лёдавая

11 Акклнматнзацня

Акліматызацыя

12 Аккумуляцмя

Акумуляцыя, награмаджэньне

13 Аллювмй

АлювІ

14 Альгеннб (в созвезднн Пегаса)

Альгеніб

15 Альдебаран (альфа Тельца)

16 Алькор (гл. Наездннк)

Альдэбаран, Вока Быка

17 Альталр йлн Атанр (альфа Орла)

Альтаір

18 Алтарь (созвездме)

Аўтар

19 Альцнон (эта Тельца)

Альцыон

20 Амплнтуда колебаннй

Размах віханьняў

21 Андромеда (созвездне)

Андромэда

22 Андромедлды (поток падаюіцнх звезд) 130

Андромэдыды

23 Анна (малая плане-

Ганна

 

 

та)

 

24

Аномалнн термнческне

Аномалі або адхіленьні цеплавыя

 

25

Антарес (альфа Скорпнона)

Антарэс

 

26

Антарктнда нлн Антарктнка

Паўдзеньне

 

27

Антнклнналы

Выгіны, антыкліналі

 

28

Антнной (созвездне)

Антыной

 

29

Антнподы

Антыподы

 

30

Антнцнклон

Антыцыклён

 

31

Антропогеографня

Антропогеографія

 

32

Апекс (пункт неба, к которому земля прнблнжается в своем беге)

Апэкс

 

33

Апогей

Пункт адземны, апогей

 

34

Апрель

Красавік

 

35

Апснды луны

Апсіды месяца

 

36

Арнадна (малая планета)

Арыядна

 

37

Арнель (спутннк Урана)

Арыель

 

38

Арктнда нлн Арктнка

Паўночча

 

39

Арктур (альфа Боотеса нлн Волопаса)

Арктур

 

40

Артерня водная

Артэрыя вадзяная

 

41

Арфа Георгня (созвездне)

Арфа Юрыя

 

42

Архнпелаг

Архіпэляг, згуртаваньне вастравоў

 

43

Астеронды

Плянэтоіды або плянэты малыя

 

44

Астрея (малая планета)

Астрэя

 

45

Астрогнозня

Астрогнозія

 

46

Астрономня наблюдательная

Нстрономія наглядальная або зорказнаўства нагля-

 

дальн.

47 Астрономня опнсательная

48            „ сферйчес-

кая

49            „       теоретнче-

ская

50            „ фнзнчес-

кая

51 Астрофнзнка

52 Астрофотометры

53 Атанр (гл. Альтанр)

54 Атлас

55 Атмосфера

56 Атолл

57 Афелнй

58 Ахернар (альфа Рекн Эрндана)

59 Ахнллес (малая планета)

60 Аэролнты

61 Базнс трнангуляцнн

62 Балка

63 Баллон (гл. Шар Воздушный)

64 Банка

65 Барнсфера

66 Барометр

67 Бархан (гл. Дюна пустынная)

68 Бассейн

69        „ бессточный

70 Беллатрнкс (в созв. Орнона)

Астрономія апісовая або зорказнаўства апісовае „ сфэрычная або зорказнаўства кулістае „ тэорэтычная або зорказнаўства тэорэт. „ фізычная або зорказнаўства фізычнае

Астрофізыка

Сьветламеры зоркавыя або астрофотомэтры

Атляс

Атмосфэра

Атоль Афэль Ахэрнар

Ахілес

Аэроліты

Аснова трыкутнікаваньня, базіс трыангуляцыі Роў

Мялізна падморская Барысфэра Баромэтр

Вадазбор . бясстокавы Бэлятрыкс

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Бентос

Берег

,, внешнмй

,, внутренннй

„ днскордантнь’й

„ конкордантный

„ левый

„ нейтральный

„ правый

„ расчлененный Бетейгейзе (альфа

Ормона) Бмогеографня Бнфуркацня рек

Блмзнецы (созвездме Зоднака)

Блеск звезд Болнды Болото „ моховое

Большак (гл. Дорога почтовая)

Бомба вулканнческая Боотес нлй Волопас (созвездне)

Бора

Борозды лунные Брахнцефалы Брмз

Бугор

Бугры песчаные Буран

Бурлак Буря „ магннтная „ равноденственная

Буссоль нлн Компас (созвездне)

Бэнтос, паўздоньне

Бераг

„ знадворны.

„ унутраны

„ нязгодны

„ згодны

„ левы

„ нэўтральны

„ правы

„ парэзаны

Бэтэйгейзэ

Біогеографія

Біфуркацыя або разьвіленьне рэк

Блізьняты, Блізьнюкі

Бліск зорак

Боліды, кулі агністыя

Балота, багна

Імшара

Гуля вульканічная

Валапас

Бора

Барозны месяцавыя

БрахіцэфалІ, кароткагаловы

Брыза

Груд, горб

Груды пескавыя

Завіруха

Аснач

Бура

„ магнэсавая

„ роўнадзенная

Компас

104 Бухта

105 Быт

106 „ пастушескнй

107 Вадн

108 Валёжннк

109 Валун

110 Ванна (гл. Котловнна)

111 Варнацня в двнженнн луны

112 Ввоз

113 Вега (альфа Лкры)

114 Вёдро (гл. погода хорошая)

115 Велнчнны звездные

116 Венера

117 Венец Северный, Корона Северная (созвездне)

118 Венец Южный, Корона Южная (созвездне)

119 Венцы вокруг луны

120 Вертнкал нлн Круг вертнкальный

121 Верфь

122 Верховье рекн

123 Вершяна горы

124 Вес землн

125 Весна

126 Веста(малаяпланета)

127 Весы (созвездне Зоднака)

128 Ветер

129 Вечер

130 Взморье

131 Внд внкарнруюіцнй

132 Внкторня (малая планета)

Букта

Быт

„ пастырскі

Вадзі

Павал

Камень ледавіковы

Варыяцыя або зьменка ў руху месяца

Прывоз Вэга

Вялічыні зоркавыя

Вэнэра

Вянец Паўночны

„ Паўднёвы

Вянк! навакол месяца

Круг проставесны або старчавы

Майстэрня караблёў Вышнявіна ракі Верх гары Вага зямлі

Вясна

Вэста

Шалі

Вецер

Вечар

Узмор'е

Від заменны Вікторыя

333 Вкноградннк

Вінаградня

134 Вннокуренне

Браварніцтва, віньніцтва

135 Внхрь

Віхор

136 Владенне

Уладаньне

137 Влажность

Вільготнасьць

138          „ абсолютная

„                       абсолютная

або безадносная

139          „ относнтельная

„                 адносная або

параўнаўчая

140 Вода горько-соленая

Вада горка салоная

141     » грунтовая нлн

почвенная

„ грунтавая

142     > пресная

„ прэсная або салодкая

143 Водоворот

Вір

144 Водолей (созвездне Зоднака)

Вадаліў

145 Водопад

Вадаспад

146 Водораздел

Вадападзел, вададзел

147 Водоскат

Вадасьцёк

148 Возвышенность

Узвышша

149 Возгоранне метеорн-

Узгараньне нябесных ка-

тов

меньняў

150 Воздух

Паветра

151      „ насноденный

„ насякнутае

152      „ разреженный

„ рэдкае

153 Возмушенне магннтное

Абурэньне магнэсавае

154 Возмуіцення в двн-

Збачэньні або пэртурба-

женнн планет

цыі ў руху плянэт

155 Возннчнй (созвездне)

Возьнік

156 Возраст планеты

Век або ўзрост плянэты

157 Волк (созвездне)

Воўк

158 Волна

Хваля

159      „ бентоннческая

„ аддонная або бэнтонічная

160      „ внутренняя

„ ўнутраная

161      „ стоячая, сейша

„ стаячая, сэйша

162 Волненне

Хваляваньне

163 Волок

Волак

164 Волопас (гл. Боотес)

 

165

Волосы кометы

Воласы комэты

 

166

Волосы Вероннкн нлн

„ Бэрэнікі

 

 

Береннкн (созвездне

 

 

 

н звездная куча)

 

 

167

Ворон (созвездне)

Г руган

 

168

Воскресенне

Нядзеля

 

169

Восток

Усход

 

170

Восхожденне прямое

Узьняцьцё простае

 

171

Впаденне рекн

Упад або ўток ракі

 

172

Впаднна, депрессня

Западзіна

 

173

Враіценне землн су-

Вярчэньне зямлі сутачнае

 

 

точное

 

 

174

„ планет

„               плянэт

 

175

Время года

Пара году

 

176

„ гражданское

Час грамадзкі

 

177

„ звездное

„ зоркавы

 

178

„ нстннное

„ запраўдны

 

179

„ солнечное

п сонцавы

 

180

„ среднее

„ сярэдні

 

181

Времясчнсленне

Часалічэньне

 

182

Вселенная

Сусьвет

 

183

Вскрытне рекн

Узьніманьне ракі

 

18ч

Вулкан (планета)

Вулькан

 

185

„ гомогенный

„ аднародны

 

186

„ грязевой

Крыніца гразявая

 

187

„ действуювдкй

Вулькан дзейны

 

188

„ потухшнй

„ згаслы

 

189

Вторннк

Аўторак

 

190

Выветрнван’йе

Выпятрэньне

 

191

Вывоз

Вываз

 

192

Выдуванне

Выдмуханьне

 

193

Вымерзанне

Вымярзаньне

 

194

Вымнранне

Выміраньне

 

195

Выпахнванне леднн-

Выворваньне ледавіковае

 

 

ковое

 

 

196

Выпуклнна

Выпукліна, гарбавіна

 

197

Выпуклость землн

Выгнутасьць зямлі

 

198

Высота

Вышыня, высачыня

 

199

„ абсолютная

„ абсолютная, бе-

 

 

 

 

 

 

задносная

200 Высота относнтельная

201         „ светнла

202 Выступы солнечные, протуберансы

203 Высыханне рек

204 Выход горной долнны

205         „ горной породы

206 Гавань

207 Газ закрнтнческнй

208 Галатея (малая планета)

209 Гало, кругн около солнца н луны

210 Галофнты

211 Галька

212 Гаммада

213 Гать

214 Гаф

215 Геба (малая планета)

216 Гейзер

217 Гемма нлн Жемчужнна (альфа Север. Короны нлн Северного Венца)

218 Географня

219         „ астрономн-

ческая, математнческая

220         „ фнзнческая

221 Геодезня

222 Геонд

223 Геокороннй

224 Геоморфологмя

225 Геркулес (созвездне)

226 Гнады (звездное скопленне в созв. Тельца)

Вышыня адносная, параўнаўчая „ сьвяціла

Выступы сонцавыя, протубэранцы

Усыханьне рэк

Выйсьце горнай даліны

Выступаньне земнай пароды

Прыстань

Газ надкрытычны Галятэя

Кругі навокал сонца ці месяца

Расьліны-соляпюбы

Галачка, аточак

Гамада, пустмня камяністая

Грэбля, гаць

Гаф Геба Гейзар Гема

Географія

»          астрономічная,

матэматычяая

»          фізычная

Геодэзія

Геоід

Геокоронь

Г еоморфолёгія

Геркулес

Пады, Дажджавікі

227 Гнгея (малая планета)

228 Гнгрометр

229 Гндра нлн Змея Водяная (созвездне)

230 Гндра малая нлн Водяная Змея Малая (созвездне)

231 Гндрографня

232 Гндрологня

233 Гндросфера

'234 Гндрофаты

235 Гмльда (малая планета)

236 Гнрло

237 Гнрлянда островов (гл. Цепь островов)

238 Глетчер

239 Глмна

240        „     сланцеватая

241        „     сланцевая

242 Глобус земной

243        „ небесный

244 Глубнна

245 Глыба вулканнческая

246 Гнейс

247 Гномон

248 Говор

249 Год вмсокосный

250 „ г ажданскнй

251 „ звездный млн сндермческйй

252 „ обыкновенный нлй простой

253 „ световой

254 „ трочнческнй йлй астрономнческмй

255 Голова кометы

256 Гололеднца

257 Голубь (созВездне)

Пгея

Пгромэтр, вільгамер Гідра

„ малая

Гідрографія Гідролёгія Гідросфэра Расьліны-вадалюбы Гільда

Г арлавіна

Ледавік Гліна

>    лупнякаватая

>    лупняковая

Глёбус земны

>      нябесны

Глыбіня

Камлыга вульканічная Гнэйс

Гномон

Гаворка

Год пераступны

>   грамадзкі

>   зоркавы або сідэрычны

» звычайны

>   сьветлавы

>   зваротнікавы, астрономічны (зорказнаўчы) Галава комэты Вобліў, галалёд Голуб

258

Гора

Гара

259

» вулканнческая

» вульканічная

260

> Меналуса

> Мэналюса

261

» столовая

Гара-стол

262

> столовая (созвездяе)

Гара-Стол (сузор’е)

263

Горнзонт

Кругавід, пазем

264

>           астрономн-

ческнй

Пазем астрономічны

265

>       ВйДйМЫЙйЛй

» відочны або фі-

 

фйзяческйй

зычны

266

»          йстйнный

» запраўдны

267

»         математнче-

скнй

» матэматычны

268

Горнзонталь

Паземнік

269

Город

Горад, места

270

Горообразованяе

Гораўтварэньне

271

Горст

Горст

272

Горы сброссовые

Горы скідавыя

273

» свядетелй

> сьведкі

274

> складчатые

> зморшчавыя

275

» эрознонные

> адмытыя, эрозійныя

276

Государство

Дзяржава

277

Г рабен

Грабэн

278

Гравяй

Жв!р, жарства

279

Град

Град

280

Граднент

Г радыент

281

Градус

Градус, ступень

282

Граннт гнялой

Граніт выпятрэлы

283

Граннца

Мяжа, граніца, рубеж

284

> дат йлй гра-

Граніца дат або граніца.

 

нмца смены дней

зьмены дзён

285

> естественная

Мяжа прыродная

286

>          яскусствен-

ная

> штучная

287

> полнтнческая

» політычная

288

Гранулы (на поверхн. срлнца)

Г ранул!

289

Грануляцмя солнца

Грануляцыя сонца

290 Гребень (волны, гор-

Хрыбет (хвалі, горнага ланцуга)

 

ной цепй)

291

Г роза

Навальніца

292

Гром

Гром

293

Грот

Пячэра

294

Гряда горная

Града горная

295

Грязь вулканмческая

Гразь вульканічная

296

Гумус

Гумус, перагной

297

Густота населенйя

Гушчыня залюдненьня

298

Давленйе атмосферное

Ціск атмосфэрны

299

Дамба

Дамба, грэбля

300

Двйженйе звезд суточное

Рух зорак сутачны

301

» землн врашательное

» зямлі абаротавы

302

»           землм по-

ступательное

» зямлі паступовы

303

>          населенйя

Зьмена люднасьці

304

> солнцавйдймое йлй кажуіцееся

Рух сонца відочны

305

» солнца собственное

» сонца ўласьцівы

306

Двйженйя планет возвратные йлй попятные

Рухі плянэт узваротныя

307

>          планетпря-

мые

> плянэт простыя

308

Дебрм

Нетры

309

Дева (созвездйе Зодмака)

Дзяўчына

310

Девйацяя (гл. Отклоненме отвеса у гор)

 

311

Деймос(спут-нйк Марса)

Жах, Дэймос

312

Декабрь

Сьнежань

313

Деленне адмйнястратйвное

Падзел адміністрацыйны

314

Дельта

Дэльта

 

 

 

 

 

~ 18

315 316

317 318

319

320 321

322 323

324 325

326 327

328 329

330 331

332

333

334

335

336

337 338 339

340

341

342

343

344 345

346

347

Дельфнн (созвездне) Денеб (альфа Лебедя) Денебола (бэта Льва) Денудацыя

Депрессня (гл. Впаднна)

Деревня

Дерн

Деспотня

Деструкцня

Дефляцня

Деятельность (геологнческая)ветра,моря, воды, льда

Днлювнй

Днона (спутннк Сатурна)

Днскн планет Днслокацня

Дно

Дождемер

Дождн звездные

Дождь зеннтный

» крупный

>             мелкнй

>             обложный

>             снльный

Док

Долгота астрономнческая

>    географнческая

Долнна поперечная

>               продольная

» прорыва, сквозная

» структурная

>               тектоннческая

Долнхоцефалы Долото ваятеля

Дэльфін

Дэнэб

Дэнэболя

Дэнудацыя. абгаленьне

Вёска

Дзярно, дзёран Дэспотыя Дэструкцыя Дэфляцыя Дзейнасьць

Дылюві

Дыона

Дыскі плянэт Дысьлёкацыя Дно

Дажджамер

Дажджы зьнічкавыя Дождж зэнітны

» буйны

>      дробны

» зацяжны

>   вялікі Док

Даўжыня астрономічная

» географічная

Даліна папярочная

>      прадоўжная

» скрозьгорная

» адрэчная

>   тэктонічная Доліхоцэфалі, доўгагаловы Долата скулытгара

348 Дорога железная

Чыгунка

» бочная

349

» железная под‘ездная

350

» грунтовая

Дарога грунтавая

351

> почтовая.большак

Шлях, гасьцінец

352

» просглочная

Дарога вясковая

353

Дракон (созвездне)

Цмок

354

Дрейф

Дрэйф

355

Дубге (альфа Большой Медведнцы)

Дубге

356

Дуб Карла II (созвездне)

Дуб Кароля II

357

Дюна

Выдма

358

» речная

» прырэчная

359

» морская

» прыморская

360

» пустынная

» пустынная, звычай ная

361

Едмнорог

Адзінарог

362

Елена (мал. планета)

Галена

363

Жезл Накова (гл. Пояс Орнона)

 

364

Желоб цнклона

Папярочына цыклёну

365

Жемчужнна (гл. Гемма)

 

366

Жнвотноводство

Гадоўля жывёлы

367

Жнла (геол.)'

Жыла

368

Жнлшце

Мяшканьне

369

Жнраф, Жмрафа нлн Камелеопард (созвездне)

Жырафа

370

Жнтель

Насельнік

371

Жрец

Каплан, ахвярнік

372

Журавль (созвездне)

Жораў

373

Завод

Гута, фабрыка, завод

374

„ вннокуренный

Бровар, віньніца

375

„ дрожжевой

Дражджоўня

376 Завод кнрпнчный

Цагельня

Гарбарня

 

377

„ кожевенный

 

378

„ конскйй

Завод конскі

 

379

„ лесопйльный

Пільня

 

380

„ лмтейный

Гісэрня

 

381

„ мукомольный (паровая мельннца)

Млын паравы

 

382

„ мыловаренный

Мылаварня

 

383

„ пнвоваренный

Бровар піваварны, піва варня

 

384

„ сахарный, сахароваренный

Цукраварня

 

385

„ смолокуренный

Смалярня, смалакурня

 

386

„ стеклянный

Гута шкляная

 

387

Заводь

Плёс

 

388

Загоранйе звезд

Заясьненьне зорак

 

389

Закат

Заход

 

390

Залежь, залеганне

Паклад

 

391

Залйв

Затока

 

392

Замерзаняе

Замярзаньне

 

393

Заносы снежные

Замеці, замёты сьнегавыя

 

394

Занятня жйтелей

Заняткі насельнікаў

 

395

Запад

Захад

 

396

Запруда

Грэбля

 

397

Зарнйца

Бліскавіца

 

398

Заросль

Зарасьнік

 

399

Заря

Золак

 

400

„ вечерняя

» вячэрні

 

401

„ утренняя

> ранічны

 

402

Заселенме

Засяленьне, залюдненьне

 

403

Засуха

Сухмень

 

404

Затменне полное

Зацьменьне поўнае

 

405

„ солнцакольцеобразное

>               сонцаперсьця

нёвае

 

406

„           частноешій

частйчное

»                часткавае

 

407

Заторы ледяные

Заторы лёдавыя

 

408

Заход сслнца

Заход

 

409

Захожденйе светала

Заход сьвяціла

 

410 Заяц

(созвездне)

Заяц

411

412

Звезда полярная (альфа Малой Медведнцы) „ собачья (гл.

Снрнус)

Зорка

Паўночная, Канцавосная

413

Звезды белые

Зоркі

белыя

414

я

блесгяшне

бліскучыя

415

п

блуждаюіцне

нлн планеты

бадзяжныя або плянэты

416

п

вечернне

 

вячэрнія

417

ю

волосатые нлн кометы

э

калматыя абокомэты

418

п

двойные оптнческне

»

відочна-падвойныя

419

п

двойные фмзкческне

»

фізычна-падвойныя

420

п

желтые

 

жоўтыя

421

W

зеннтные

зэнітавыя

422

я

красные

»

чырвоныя

423

кратные нлй сложные

»

складаныя

424

п

мерцаюіцне

 

мігацеючыя

425

м

невосходяіцне

»

няўсходзячыя

426

п

незаходяіцне

»

незаходзячыя

427

п

неподвнжные

»

нярухомыя

428

п

новые нлн временные

»

новыя або тымчасовыя

429

п

околополярные

»

прыканцавосныя

430

»>

падаюіцне нлн падучме перноднческне

Зьнічкі пэрыодычныя, зоркі падучыя пэрыодычныя

431

»

падаюодне (падучне) спораднческне

Зоркі

падучыя, выпадкова зьяўныя або спорадычныя, зьнічкі выпадкова зьяўныя

432

 

переменные

»

зьменныя

433

»

полярные

»

канцавосныя

434

 

потухшне йлн

»

згаслыя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

угасшне

435

Звезды телескопнчес-

Зоркі тэлескопічныя

 

кне

 

436

» темные

> цёмныя

437

» тройные

» патройныя

438

» туманные

» туманныя

439

» утреннне

> заранкі

440

» цветньіе

» каляровыя

441

» яркне

» яскравыя

442

Звероловство

Зьвералоўства

443

Зверь пушный

Зьвер хутровы

444

Землевладенне

Землеўладаньне

445

Земледеляе

Земляробства

446

Землетрясенне

Землетрасеньне

447

»                   волно-

»                       зыбістае

 

образное

 

448

>                   вулка-

>                       вульканіч-

 

ннческое

нае

449

»                    непту-

»                        западовае

 

ннческое

 

450

>               тектонн-

»                     тэктонічнае-

 

ческое

 

451

> толчкооб-

»                   штурхальнае

 

разное

 

452

Земля

Зямля

453

Земля пахотная

Зямля ворная

454

Зеннт

Зэніт

455

Зеркальность воздуха

Люстранасьць паветра

456

Знма

Зіма

457

Змееносец, Змеедержец нлн Офнух (соз-

Зьмеядзержнік

 

вездне)

 

458

Змей.Змея (созвездйе)

Вуж

459

Змея Водзяная (гл.

 

 

Гндра)

 

460

> Водзяная Малая (гл. Гндра Малая)

Знакі зодыяку

461

Знакн зоднака

462

Зной

Сьпякота

463

Зоднак

Зодыяк

464

Зона

Пас

465 Зыбь

Зыбаньне

> бязьветранае

 

466

> мертвая

 

467

Нэверженне вулкана

Выбух вулькану

 

468

„                 в внде

взрыва

„ разрыўны

 

469

„                смешан-

ное

„ мяшаны

 

470

„                лавовое

„ лявавы

 

471

„                пернодн-

ческое

„ пэрыодычны

 

472

„              централь-

ного тнпа

„ асяродкавы

 

473

„ лабнальное

„ лябіальны

 

474

Нзвестняк

Вапняк

 

475

Нзвнлнна, нзлучнна

Зьвіліна, лукавіна

 

476

Нзделня

Вырабы

 

477

Нзлнянне лавы

Выліў лявы

 

478

Нзменення аднабатнческне

Зьмены адыябатычныя

 

479

Нзмерення градусные

Памеры градусныя

 

480

Нзоаномалы

Ізаномалі

 

481

Нзобары

Ізобары, лініі роўнаціскавыя

 

482

Нзобаты

Ізобаты, лініі роўнаглыбінёвыя

 

483

Нзогнпсы

Ізогіпсы, лініі роўнавышынёвыя

 

484

Нзогнутость пластов

Пагнутасьць пластоў

 

485

Нзотермы

Ізотэрмы, лініі роўнацеплавыя

 

486

Нл

Глей

 

487

> глобнгернновый

* глёбігерынавы

 

488

» днатомовый

» дыятомавы

 

489

> птероподовый

> птэроподавы

 

490

> раднолярневый

> радыёлярыевы

 

491

Нльменн (озера ме-

АзяркІ, Ільмені

 

жду песчанымн буграмн)

 

 

492 Нммнграцня

Усяленьне, Іміграцыя

 

493 Нмперня

Імпэрыя

 

494 Нмпорт

495 Нндус (созвездне)

Прывоз Індус

   

496 Нней

Шэрань, іней

   

497 Ннсоляцня

Інсоляцыя

   

498 Ннструмеят пасажный

Прылада пасажная

   

499          „               уннвер-

сальный

, унівэрсальная

   

500 Нрнда (малая пла-

Ірыда

   

нета)

Ірадыяцыя або краясьвет-

   

501 Нрраднацня серпа

   

луны

ласьць сярпа месяца

   

502 Нскопаемые

Выкапні

   

503 Нссяканне рек

Зьніканьне рэк

   

504 Нстокнлм началорекн

Пачатак ракн, вытак або выплынь ракі

   

505 Нсточннк

Крыніца

   

506        *        вадозный

» вадозная

   

507        » восходяіцмй

> ўсходзячая

   

508        » горячнй

» гарачая

   

509        > железнстый

> жалезістая

   

510        » лечебный

» лекавая

   

511        > мннеральный

» мінэральная

   

512        >        ннсходяшнй

> спадаючая

   

513        >         перемежаю-

ІЦНЙСЯ

» перарыўчастая

   

514        > серный

» серкавая

   

515        > соленый

> салоная

   

516        » теплый

> цёплая

   

517        » холодный

> сьцюдзёная

   

518        » ювеннльный

» ювэнільная

   

519 Нюль

Ліпень

   

520 Нюнь

Чэрвень

   

521 Калема

Калема

   

522 Календарь астрономнческнй

Каляндар астрономічны

   

523        >           грегорнан-

скнй

> грыгорыянскі

   

524        > звездный

> зоркавы

   

 

 

 

 

 

 

 

525 Календарь лунный

526      »        солнечный

527      >        юлнанскнй

528 Камелеопард (гл.

Жнрафа)

529 Камень драгоцень’ый

530 Камнн полублагородные

531 Кампосы

532 Канава

533 Канал морской

534     »    обходный

535     >    ороснтельный

536     »    речной

537      » соедмннтельный

538     >    судоходный

539 Каналы Марса

540 Канннбалізм

541 Канопус (альфа корабля Аргонавтов)

542 Каньон

543 Каолнн

544 Капля

545 Капелла (альфа Возннчего)

546 Караван

547 Карры нлн шраты

548 Картагеографнческая

549      „    звездная

550      „ клнматнческая

551      „    Меркаторская

552      „    полнтнческая

553      „    фмзнческая

554      „ этнографнческая

555 Картографня

556 Каскад

557 Кассмопея (созвездме)

558 Кастор (альфа Блнзнецов)

Каляндар месяцавы

»          сонцавы

»          юліянскі

Камень дарагі

Каменьні паўшляхэтныя

Кампосы Канава Канал морск!

» абходны

» абвадняльны

» рэчны

* злучальны

» суднаходны Каналы Марса Людаедзтва Канопус

Каньён

Белагліньне, каолін Кропля, капка Капэля або Каза

Караван Кары

Карта географічная

„ зоркавая

„ кліматычная

„ Мэркатарская

, політычная

„ фізычная

„ этнографічная Картографія

Каскада, вадаспад нрыступкавы

Касіопэя Кастар

26

559 Каталогн звёзд

Каталёгі зорак

560 Каяк

Каяк

561 Квадрант Стенной (созвездне)

Квадрант Сьценны

562 Квадратуры луны

Квадратуры месяца

563 Кентавр нлн Центавр (созвездне)

Цэнтаўр

564 Кербер нлн Цербер (созвездне)

Цэрбэр

565 Кнбнтка

Юбітка

566 Кнт (созвездне)

Рыбазьвер

567 Клнмат влажный, сырой

Клімат вільготны

568        > жаркнй

„ гарачы

569        » контнненталь-

ный

„ сухаземны

570        » морской

„ морскі

571        >        подтропнче-

скнй

„ падзваротнікавы

572        » сухой

,, сухі

573        > умеренный

„ мерны

574        > холодный

„ халодны

575 Клнматологмя

576 Ключ (гл. Нсточннк)

577 Ключ грязевой (гл. Вулкан грязевой)

Кліматолёгія

578 Козерог(созвезднеЗоднака)

Казларог

579 Колебанне почвы

Ваганьне грунту

580 Колебання вековые

Рухі земнай кары векавыя

581          » земной осн

нлн нутацня

ВІханьне земнай восі або нутацыя

582          » температуры

годовые

Ваганьні тэмпэратуры гадавыя

583          > температуры

суточные

»            тэмпэратуры су-

тачныя

584 Колодезь

Калодзеж

585        » артезнанскмй

» артэзыйск!

586        > естественный

> прыродны

587 Кслонйзацня

Асадніцтва, колёнізацыя

588 Колоння земледель-

Асада, колёнія земляроб-

 

ческая

 

589

»            переселен-

ческая

>              » перасялен-

ская

590

> плантатацмонная

»              » плянтацый-

ная

591

>          скотоводче-

ская

>              » жывёлага-

доўчая

592

>          торговая

>              » гандлёвая

593

Колос нлнСпнка (альфа Девы)

Колас

594

Колур равноденствнй

Круг простастаўны роўнадзеньняў

595

<          солнцестоя-

ннй

>                »         сонцава-

ротаў

596

Кольца Сатурна

Абручы Сатурна

597

Кометы внешнне

Комэты знадворныя

598

» внутреннне

» ўнутраныя

599

» перноднческне

» пэрыодычныя

600

» спораднческне

> спорадычныя

601

602

Компас

» (созвездне)(гл.

Буссоль)

Компас

603

604

Конгломерат

Конденсацня пара (гл. Сгушенне пара)

Зьляпняк

605

Контннент

Контынэнт

606

Конь Малый (созвездне)

Конь Малы

607

Коордннаты гелноцентрнческне

Коордынаты геліоцэнтрычныя

608

»                  геогра-

фнческне

„                географічныя

609

> геоцентрнческне

„ геоцэнтрычныя

610

»                горнзон-

тальные

„ паземнагаўкладу

611

>            небесные

,                нябесныя

612

»            полярные

„                канцавосныя

613 Коордннаты экваторнальные 614 » эклнптйче-

скне

615 Копь

616 Корабль Арго (созвездне)

617 Кора земная

■618 Коралл

619 Корона Северная (гл. Венец Северный) 620 Корона солнечная 621              > южная (гл.

Венец Южный)

622 Корразня

623 Коррозня

624 Коса, пересыпь

625 Космогоння

626 Космографня

627 Космос

628 Кот (созвездме)

629 Котловнна

630 Кочевннкм

631 Кочевье

632 Край

633 Краснозем

634 Кратер

635 Кратеры лунные

636 Крепость

637 Крест Южный (созвездне)

638 Крнвая гнпсографнческая

639 Крнсталл ледяный

640 Круг вертмкальный (гл. Вертнкал)

641 Кругмповоротныенлн тропмкн

642       » склоненмя

643       » часовые

Коордынаты раўніковыя

, экліптычныя

Капальня

Карабель Арго

Кара зёмная Караль

Карона сонцавая

Коразыя, сьціраньне Корозыя, разьяданьне Гак, пярэспа Космогонія Космографія

Сусьвет, космос Кот Катліна Вандроўнікі Вандроўе Край Чырвоназем Жарало, кратэр Кратэры месяцавыя Крэпасьць Крыж паўднёвы

Крывая гіпсографічная

Крышталь лёдавы

Зваротаікі

Кругі збачэньня

„ гадзінавыя

644 Круг мернднанный

645       „ параллельный

646       , полярный

647 Круговорот воды

648 Крупа (внд атмосф. осад.)

649 Кряж горный

650 Кубок нлн Чаша (созвездне)

651 Кульммнацняверхняя

652              „ нмжняя

653 Ку.пьт предков

654 Культ солнечный

655 Культура духовная

656       »     матернальная

657       >     террасовая

658 Курган

659 Курорт

660 Кустарнмк колючнй

661 Кустарь

662 Кучн звезцные

663 Лава затвердевшая

664       » огненно-жндкая

665 Лавнна

666       »     весенняя нлн

грунтовая

667       »     зймняя йлч

пылевая

668 Лагуна

669 Ландшафт

670       »          карстовый

671       >          моренный

672 Лапнллм

673 Латернт

674 Лебедь (созвездне)

Круг палудзеньнікавы Роўналежнік

Круг падканцавосны

Кругазварот вады

Крупка

Вал горны

Келіх

Кульмінацыя вышняя абоверхаваньне Н’заваньне або Кульмінацыя ніжняя

Культ дзядоў

„ сонца

Культура разумовая

„         рэчавая або ма-

тар'яльная „ прыступкавая

Курган

Курорт

Хмызьняк калючы Саматужнік Pal зоркавыя

Лява зацьвярдзелая

„ аінёва-цякучая Сьнегазвал »        веснавы

>             зімовы

Лягуна

Краявід

>      карставы

>      морэнавы

Каменьчыкі вульканічныя

Лятэрыт

Лебедзь

675 Лев, Лев Большой (созвездне зоднака) 676 Лев Малый (созвездне) 677 Лед каменный 678    „ матерйковый

679 Леднйк вйсячйй 680 » долйнный

681 Ледостав 682 Ледоход 683 >         весеннйй

684       »        осеннйй

685 Лед цветуіцйй

686 Леоннды йлй поток

1     ноябрьскмй (поток падаюіцйх звезд) 687 Лес высокоствольный 688 > девственный 689 » ксерофяльный 690 » лйственный 691 Лесоводство 692 Лесонасажденне 693 Лес смешанный 694 » тропйческйй 695 > хвойный 696 » экваторнальный 697 Лёс йлй лёсс 698 » озерный 699 » золовый 700 Лето 701 Летосчнсленне 702 Лйаны

703 Лйбрацяя луны

704 Лнвень

705 Лйдйя (малая планета) 706 Лйман

707 Лймнологйя

708 Лйнйй внзйрные к звездам

Леў

Леў Малы

Лёд грунтавы

Ледавік контынэнтавы

Ледавік навіслы або вісячы

> далінавы

Зьледзяненьне

Ледаход

Крыгі

Сала

Лёд вырастаючы

Леоніды або Струмень I лістападавы

Лес гонкі

» нечапаны

>   сухалюбны

>   ліставы

Лесагадоўля

Лесазасеў

Лес мяшаны

>   міжзваротнікавы

>   ігласты

» раўніковы

Лёэс

>   вазёрны

>   ветравы

Лета

Гадалічэньне

Ліяны

Ваганьне або лібрацыя месяца

Улева, залева

Лідзія

Ліман Лімнолёгія

ЛІнІі візоўныя да зорак

709 Лйнйй горязонтальн.

Лініі паземныя

710 Лйнйя береговая

Лінія берагавая

711      » демаркацяонная

> рубежная

712      > жёлезной дорогя

» чыгункі

713      » локсодромйче-

ская

» роўнакутасечная або лёксодромная

714      > полуденная

> палудзённая

715 Лйнйя снеговая

Мяжа сьнегавая

716 Лмра (созвездйе)

Лера

717 Ляс йлй Лйсяца (созвездме)

Ліс

718 Лятосфера

Літосфэра

719 Лйшайняк

Лішай

720 Ложбяна

721 Ложе рекя (гл. Русло рекя)

Лагчына

722 Лотлянь

Глыбамер, лін —-

723 Луга альпййскне

Лугі альпійскія

724 Луг болотный

Луг балотны

725 > залявной

> заліўны, пойма

726 > сухой

» мурожны

727 Луна

Месяц

728 » молодая йлй луна в первой четвертн

Маладзік

729 Луна новая

Месяц новы

730 > во второй четвертм йлй полная

Поўня, падпоўнае

731 » в третьей четвертн йлй уіцербленная

Сход

732 Луна в четвертой четвертя

Вятох

733 Лучя светмл

ПраменьнІ сьвяцілаў

734 Льдйна

Крыга

735 Магма

Магма

736 Магнетйзм земной

Магнэтызм земны

737 Магнйт

Магнэс

738 Май

Май або травень

739 Марня (малая планета)

Марыя

740 Маркаб (альфа Пе-

Маркаб

 

 

гаса)

 

741

Марс

Марс

 

742

Март

Сакавік або Марац

 

743

Маршн

Маршы

 

744

Масса светмла

Маса сьвяціла

 

745

Массмв

Масыў

 

746

Мастерская ваятеля

Майстэрня скульптара

 

747

(созвездне)

Масштаб

Маштаб

 

748

Матернал взвешен-

Муць

 

749

ный

»         обломочный

Матар'ял адломкавы

 

750

> растворенный

» распушчаны

 

751.

752

Матернк (гл. Контйнент) Машнна пневматн-

Помпа паветраная

 

ческая шік Насос воздушный (созвездне) 753 Машнна тнпограф-

Машына друкарская

 

754

ская (созвездне) Машмна электрнче-

»          электрычная

 

755

ская (созвездме) Маяк

Маяк

 

756

Маятннк Фуко

Хістальнік Фуко

 

757

Мгла

Імгла

 

758

Меандр

Лука, зьвіліна

 

759

Медведнца Бэльшая

Воз вялікі або Мядзьведзі-

 

760

(созвездне)

Медведнца Малая

ха Вялікая

Воз Малы або Мядзьведзі-

 

761

(созвездне)

Медуза (малая пла-

ха Малая Мэдуза

 

762

нета) Междуречье

Міжарэчча

 

763

Межень

Межаніна

 

764

Мезоцефалы

Мэзоцэфалі, сярэднегаловы

 

765

Мель

Мель

 

766 (гл.

767

Мельннца паровая . завод мукомольный) Мергель

Маргель

 

768 Мерзлота вечная

769 Мернднан

Грунт вечнамёрзлы Палудзеньнік

770        » земной

»                  земнй

771        » магнмтный

»                  магнэсавы

772        » международ-

ный

»                  міжнародны

773        »          начальный,

» пачатковы, ну-

ьулевой

лявы

774        » небесный

»                  нябесны

775 Меркурнй

Мэркур

776 Мерцанне звезд

Мігаценьне зорак

777 Местечко

Мястэчка

778 Местность

Мясцовасьць

779        » волннстая

»                зыбістая

780        » горнстая

»                гарыстая

781        » пересеченная

»                пасечанэя

782        »        равнмнная

»                раўнінавая

783        »        холммстая

Узгор'е, мясцовасыдьузгаркаватая

784 Месяц аноыалйстнческнй

Месяц аномалістычны

785 Месяцеслов (гл. Календарь)

 

786 Месяц молодой (гл. Луна мблодая)

 

787        > новый (гл. Лу-

на новая)

 

788        » полньій (гл.

Луна полная)

 

789        > свдернческнй

Месяц зоркавы або сідэ-

нлм звездный

рычны

790        > снноднческнй

„ субежны або сынодычны

791       » тропмческнй

„ зваротнікавы

792 Месяцы года

Месяцы году

793 Метель

Мяцеліца

794 Метеор

Мэтэор

795 Метеорнт

Мэтэорыт

796 Метнда (малая пла-

Мэтыда

 

 

 

 

 

нета)

797 Метод снноптнческнй

Мэтод або спосаб сыноптычны

798     > хорологйческнй

Мэтод, спосаб прасторавы

799 Механнка небесная

Мэханіка нябесная

800 Меч-рыба (созвездне)

Рыба-меч

801 Мнкроскоп         х

Мікроскоп

802 Мнмас (спутннк Сатурна)

Мімас

803 Мннута

Мінута

804 Мнр

Сьвет

805 Мнраж

Марава, міраж

806 Ммрах (в созв. Андромеды)

Мірах

807 Мнрозданне

Сьветабудова

808 Мнстраль

Містраль

809 Мйцар (озэта Малой Медведнцы)

Міцар

810 Мол

Хваляспын, мол

811 Молнйя

Маланка

812        > знгзагообраз-

ная

> зігзагавая

813        >        плоскостгіая

нлн расплывчатая

»            плашчынёвая

«14          » шаровая

»            клубкаватая

815 Мольберт художннка (созвездме)

Шталюгі маляра

816 Монархня констнту-

Монархія констытуцыйная,

цмонная

устаўная

817        » неограннчен-

ная

„ неабмяжованая

818 Mope

Мора

819      > внутреннее

> ўнутранае

820      > -залмв

» -затока

821      > окраннное

» ўскрайнае

822      > открытое

> адкрытае

823      > проходное

> праходнае

824      » средмземное

» міжземнае

825 Морена

Морэна, навал ледавіковы

826        * бокбвая

бочная

827

Морена конечная

Морэна канцовая

828

> основная,под-

> асноўная, пады-

 

донная

сподняя

829

> средмнная

» срэдняя

830

Мороз

Мароз

831

Мост островов

Мост астраўны

832

Мофетты

Мофэты, пячоры вуглядвутлёністыя

833

Моіцность отложенмй

Тоўшча адкладаў

834

Мульда

Мульда, угін

835

Муры

Муры

836

Муссон

Мусон

837

Муха (созвездне)

Муха

838

Мыс

Рог

839

Наводненне

Разводзьдзе

840

Наволок (гл. Шарнаж)

 

841

Нагорне

Сугор'е

842

> глыбовое

» камлыгавае

843

» остаточное

> рэшткавае

844

Наднр

Надзір

845

Наезднмк, Алькор

Язьдзец або Алькор

846

Наклон

Нахіл

847

Наклоненне нлн на-

Нахіленьне роўніка да эк-

 

клонность экватора к эклнптмке

ЛІПТЫКІ

848

Накопленне моренное

Натаўп морэнавы

849

Намыванме

Намываньне

850

Нанос

Нанос

851

Напластованне

Напластаньне

852

Напластованне несогласное

>                             нязгоднае

853

Направленне

Кірунак

854

Напряженне радналь-

 

855

ное

Напружаньне прамяністае

»             танженцк-

альное

» тангентальнае

856

Наречне

Падмова

857

158

Народ

Народ

858 Народоведенне

859 Народы бродячме

Народазнаўства

Народы бадзяжныя

860       > кочевые

»          вандроўныя

861        » оседлые

» аселыя

862 Населенне

Люднасьць, насял ньне, насельніцтва

863 Населенность

Залюднёнасьць

864 Нанос Воздушный (гл. Машнна Пневматнческая)

 

865 Наст

Шарон

866 Наступанне моря на сушу

Наступ мора на сухазем'е

867 Нацмональность

Нацыянальнасьць

868 Нацня

Нацыя

869 Начало рекн (гл.

Нсток рекн)

 

870 Небо звездное

Неба зоркавае

871 Небосвод

Небаскляпеньне

872 Небосклон

Небасхіл

873 Неделя

Тыдзень

874 Недра землн

Нетры зямлі

875 Нектон

Нэктон

876 Нептун

Нэптун

877 Неравенства в двнже-

Няроўнасьці ў руху плянэт

ннй планет вековые

векавыя

878 Неравенства в двнже-

» ў руху плянэт

ннй планет перноднческне

пзрыодычныя

879 Неравенства в дзнже-

»                ў руху плянэт

женнн планет случайные

выпадковыя

880 Неравенство двухнедельное

Няроўнасьць двухтыднёвая

881            »          суточное

»                  сутачная

882 Неровность

Няроўнасьць

883 Ннзменность

Нізіна

884 Ннзовье

Нізавіна

885 Новолунме

Маладзік

886 Номады

Номады

887

Ноябрь

Лістапад

 

888

Нравы

Норавы

 

889

Нутацня (гл. Колебанне земной осн)

 

 

890

Оазнс

Оаз

 

891

Обвал

Абвал, звал

 

892

Обелнск (форма вершнны)

Востраслуп

 

893

Оберон (спутннк

Урана)

Обэрон

 

894

Облако

Воблак

 

895

Облако Большое (созвездле)

Воблак Вялікі

 

896

Облако дождевое

Хмара, воблак дажджавы

 

897

Облако кучевое

Воблак клубаваты

 

898

Облако Малое (созвездне)

Воблак Малы

 

8,9

Облако пернстое

Воблак перкаваты

 

900

Облако пермсто-ку-

Воблак перкавата-кпуба-

 

 

чевое

ваты

 

901

Облако слонстое

Воблак пластаваты

 

902

Область

Краіна

 

903

Область актнческая

Схіл контынэнтавы, схіл падморскі.

 

904

<               бессточная

Краіна бясстокавая

 

905

<               ледннкового

Край ледавіковага вывор-

 

 

выпахнвання

ваньня

 

905

« моренного накоплення

» морэнавага натаўпу

 

907

<               необнтаемая

Краіна бязьлюдная

 

908

«               опускання

» зьніжэньня

 

909

«       пнтання

» жыўленьня

 

910

<      таяння

»          раставаньня

 

911

Облачность

Хмарнасьць

 

912

Обломок (горной породы)

Адломак

 

913

Обнаженне (гл. Денудацня)

 

 

914

Оболочка водная

Абалонка вадзяная

 

915

Оболочка воздушная

Абалонка паветраная

 

916 Оболочка твердая

Абалонка цьвёрдая

917 Обработка

Апрацоўка

918        « земля

Выраб зямлі

919 Образ жйзнй

Спосаб жыцьця

920      >          > бродячяй

Спосаб жыцьця бадзяжны

921      >          > кочевой

»              » вандроўны

922      »          > оседлый

»              » аселы

923 Обрашенне земля

Абарот зямлі навокала

вокруг своей осй

сваёй восі

924 Обратення планет

Абароты плянэт навокала

вокруг солнца сядернческйе

сонца зоркавыя, сідэрычныя

925 Обраіценйя планет

Абароты плянэт навокала

вокруг солнца сяно-

сонца субежныя, або сы-

птнческйе

нодычныя

926 Обраіц. план. вокр.

Абароты плянэт навокала

солнца тропйческйе

сонца зваротнікавыя

927 Обрыв

Зрыў, абрыў

928 Обсерватормя

Обсэрваторыя, наглядальня

929 Обіцество

Грамадзянства

930 Об‘емы планет

Аб'ёмы плянэт

931 Обычай

Звычай

932 Овен (созвездне Зоднака)

Баран

933 Овраг

Раўчак, яр

934 Овцеводство

Гадоўля авечак

935 Огороднйчество

Гародніцтва

936 Озеро

Возера

937 Озеро каровое

Возера каравае

938 Озеро концевое, непроточное йлй устьевое

Возера бясстокавае

939 Озеро краевое

Возера ўскрайнае

940      >        кратерное

»        жараловае,

кратэрнае

941      »        плотннное

»        грзбдевае

942      > проточное,

речное

> стокавае, рэчнае

943      >        самосадочноё

» самасадкавае

 

 

 

 

 

 

 

944 Озеро соленое

945 Ойкумена (гл. Экумена

946 Окаменелость

947 Океан

948 Океанологія

949 Окрапна

950 Октант (созвездне)

951 Октанты луны

952 Октябрь

953 Оледененне

954 Олень Северный (созвездне)

955 Оползень

956 Оппознцмя светмла с солнцем

957 Опусканне земной корь1, оседанне

958 Орбнты светнл

959 Орел (созвездне)

960 Орнон (созвездне)

961 Орографня

962 Орологмя

963 Орошенне

964 Орошенне нскусственное

965 Орудня (бронзовые,

 

каменные, железные, земледельческне)

966

Осадкн атмосферные

967

Оседлость

968

Осень

969

Остров

970

Остров вулканнческнй

971

„ двойной

972

„     ЙСКОННЫЙ

973

„       коралловый

974

»      матернковый

Возера салонае

Скамянеласыдь

Океан

Океанолёгія

Ускраек

Октант

Октанты месяца

Кастрычнік

Зьледзяненьне

Алень Паўночнй

Апоўзак

Процістаяньне сьвяціла з сонцам Зьніжэньне земнай кары

Орбіты сьвяцілаў

Ароп

Орыон

Орографія

Г оразнаўства

Абвадненьне

Абвадненьне штучнае

Прылады

Ападкі атмосфэрныя

Аселасьць

Восень

Востраў

Востраў вульканічны

„        падвойны

„        спрадвечны

„        каралявы

„        контынэнтавы

975 Остров однночный

976      „ плавучнй

977 Осыпь

978 Ось земная

979 Ось мнра нлм ось небесная

980 Ось цыклона

981 Открытне

982 Отечество, отчнзна

983 Отклоненне магннтной стрелкн

984 Отклоненне отвеса у гор нлн девнацня

985 Откос

986 Отлнв

987 Отложення матернковые

988

»

ледннковые,

 

 

моренные

989

»

морскне

990

»

поверхност-

 

 

ные

991

»

озерные

992

»

речные

993

Отмель

(гл. Мель)

994

Отпечаток

995

Отрог горной цегш

996

Отступанне моря

997

Оттепель

998

Отчлененме

999 Отшельннк нлн Пустынннк (созвездне) 1000 Офнух (гл. Змееносец) 1001 Охота

1002 Очаг землетрясення

1003 Очаг лавы

1004 Очертанне

Востраў самотны, адзінотны „ плывучы

Асыпка Вось земная Вось сьвету

Вось цыклёну

Вынаходка

Бацькаўшчына, айчына

Адхіленьне магнэсавай стрэлкі

Адхіленьне проставесу каля гор Пакат

Адплыў

Адклады сухаземныя

»       ледавіковыя, мо-

рэнавыя »          морскія

»       павярхоўныя

»       вазёрныя

»       рэчныя

Мялізна

Адбітак

Адгор‘е

Адступ мора

Адліга

Адлучэньне

Пустэльнік

Паляўніцтва, паляваньне

Асяродак землетрасеньня Гарно лявы

Абрыс

1005 Павлнн (созвездне) Пава

1006 Паденме рекй 1007 Палетка

1008 Паллада (малая планета)

1009 Параллакс годйчный звезд

1010          » горйзон-

тальный светйл

Юц Параллелм земные 1012     » небесные

1013          » суточные

звезд

1014 Пар (гл. Поле паровое)

1015 Пар водяной

1016 Пароход буксйрный

1017 Пароходство

1018 Партенопа (малая планета)

1019 Пассат

1020 Пастбміце

1021 Пахота (гл. Земля пахотная)

1022 Пегас (созвездне)

1023 Пепел вулканйческйй

1024 Переброс

1025 Перевал

1026 Перегнб

1027 Перегной (гл. Гумус)

1028 Перекат

1029 Перекресток

1030 Перенаселенйе

1031 Переселенйе

1032 Пересыпь (гл. Коса)

1033 Перешеек

1034 Перйгей

1035 Перйгелей

1036 Перйод

Спад ракі, нахіл ракі Сетачка памеравая Паляда

Паралякса гадавая зорак

» паземная сьвяцілаў

Роўналежнікі земныя »    нябесныя

»                  сутачныя зо-

рак

Пара вадзяная Параход-цягун Параходзтва Партэнопа

Пасат Паша

Пэгас

Попел вульканічны

Перакід

Перацяг

Перахіл

Перакат

Раздарожжа, скрыжаваньне дарог

Пералюдненьне Перасяленьне

Пярэсмык

Прыземнік, пэрыгей Пэрыгель, прысонцавік Пэрыод

— 42 —

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

Персенды нлн Слезы

Пэрсэіды або Струмень

св. Лаврентня (авгу-

зьнічак жнівеньскі

стовскнй нлн Лаврентьевскнй поток падаюіцнх звезд)

 

Персей (созвездне)

Пэрсэй

Пес Большой (созвез-

Пёс Вялікі

дне)

Пёс Малы

Пес Малый (созвез-

дне)

 

Песок вулканнческнй

Пясок вульканічны

» золотоносный

> золатародны

» крупнозернм-

> буйны

стый

 

» летучнй

» лёткі

» мелкозерннстый

» дробны

Песчаннк

Пескавік

Петлй планетных пу-

Петлі плянэтных шляхаў

тей

 

Печь Хмммческая (со-

Печка Хімічная

звездне)

 

Пеіцера

Пячора

Пнрамнда земляная

Стажок земляны

План

Плян

Планетарнй

Плянэтар

Планетонды (гл. Астеромды)

 

Планеты

Плянэты

>        большне

>            вялікія

>        верхнне

>            вышнія

» внешнне

з          знадворныя

»        внутреннне

>            ўнутраныя

>         ннтермерку-

» дамэркуравыя

рнальные »  малые (гл.

Астеронды)

»            ніжнія

>        ннжнне

Планктон

Плянктон

Плантацня

Плянтацыя

Пласт земной коры

Пласт земнай кары

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087-

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

Плато Племя

Плеяды нлн Стожар (звездное скопленне в созв. Тельца)

Плоскогорне Плоскошарня Плотнна

Плотность землн Плотность населення (гл. Густота населення)

Плоіцадка мелководная, шельф

Плоіцадь

» раднацнн

Побережне Поверхность

Погода

> дождлнвая

» пасмурная > переменчнвая > хорошая, вёдро

Пограннчный Подножне горы Поднятме сушн Подошва горы Подпочва

Подтропнческнй Покров ледяной » снежный » растнтельный

Покрытне звёзд луною Полдень

Поле ледяное

Поле паровое, пар Поле фнрновое Полеводство

Полнровка ледннко-

Плято

Племя

Плеяды або Стажар'е

Плоскаўзвышша

Картапаўкуляў, пляніглёбы

Грэбля

Шчыльнасьць зямлі

Мелкамор‘е

Плошча, пляц

Плошча праменяваньня Узьбярэжжа Паверхня

Надвор'е

»         дажджыстае

>         хмарнае

>         зьменнае

»         яснае, пагода

Паўзьмежны Падгор'е

Узьняцьце сухазем‘я

Падстава гары

Падглеб'е, грунт Падзваротнікавы Насьціл лёдавы » сьнегавы

Шата расьлінная

Засланеньне зорак месяцан

Палудзень

Поле лёдавае

Папар

Поле зерналёднае Ральніцтва

Паліраваньне ледавіковае

вая

1099 Поллукс (бэта Блнз-

Полюкс

 

нецов)

1100

Полнолунне

Поўня

1101

Полночь

Поўнач, палунач

1102

Половодне

Паводка

1103

Положенне астрономнческое

Палажэньне астрономічнае

1104

»         географнче-

ское

>               географічнае

1105

» уеднненное

»               самотнае

1106

Полуостров

Паўвостраў

1107

» комбннмрованный

»               зьмяшаны

1108

»             отчленен-

ный

»               адлучаны

1109

»          прмчленен-

ный

»               прылучаны

1UC

Полушарне

Паўкуля, паўкульле

1111

Полынья

Процеч

1112

Полюс

Полюс, канцавосьсе

1113

» Антарктнческнй нлн южный

Канцазосьсе паўднёвае

1114

»        Арктмческйй

йлй северный

>                  паўночнае

1115

Полюсы мнра нлй небесные

Канцавосьсі нябесныя або сьвету

1116

Полярный

Полярны, канцавосны, падканцавосны

1117

Помоха

Смуга

1118

Понедельннк

Панядзелак

1119

Поннженне вндймого горнзонта

Паніжэньне пазему

1120

Порог

Парог

1121

Порода

Парода, гатунак

1122

» вулканнческая

„ вульканічная

1123

» горная

,, земная

1124

> нзверженная

„ выбуховая

1125

»       крнсталлмче-

ская

„ крышталёвая

1126

» массмвная

„ масыўная

1127 Порода осадочная,

Парода пластовая

 

 

сломстая

 

1128

Поророка

Поророка

 

1129 Порт

Прыстань, порт

 

1130

Поры солнечной по-

Сітавіны сонцавай паверхні

 

1131

верхностн

Посад

Пасад

 

1132

Поселенме

Паселішча

 

1133

1134

Посох Накова (гл.

Пояс Орнона)

Поток

Струмень

 

1135

1136

1137

>        августовскнй

йлн Лаврентьевснмй (гл. Персемды) Поток I ноябрьскнй (гл. Леонйды) Поток падаюіцнх

Струмень зьнічак або зо-

 

1138

звезд

Потуханне зесзд

рак падучых

Згасаньне зорак

 

1139

Почва

Грунт, глеба

 

1140

Почва алювнальная

Грунт нанесены

 

1141

Почва бурая

Глеба бурая

 

1142

' » дерново-подзо-

> дзярнова-падзольная

 

1143

лнстая

» каштановая

> каштанавая

 

11-44

» порнстая

> сіткаватая

 

1145

» рыхлая

» пухкая

 

1146

> солончаковая

Саланчак

 

1147

» чернозёмная,

Чарназем

 

1148

чернозем

> элювнальная

Грунт мясцовы

 

1149

Почтн-раві-шна

Амаль-раўніна

 

1150

Пояс Зоднака

Пас Зодыяку

 

1151

» нзлома

» разлому

 

1152

» клнматнческнй

» кліматычны

 

1153

> Орнона нлн

Тры каралі

 

1154

Же-л Накова (в созв.

Орнона)

Пояс растнтельный

Пас расьлінны

 

'1155

Предваренйе равноденствмй

   

1156

Предгорне

   

1157

Предел атмосферы абсолютный

   

1158

>         атмосф. фй-

знческнй

   

1159

Прецессйя

   

1160

Прйбой волн

   

1161

Прйведенйе к уровню моря

   

1162

Прйлйв

   

1163

Прнрост населеняя действйіельный

   

1164

Прйрост населенмя

естественный

   

1165

Прястань

   

1166

Прйток

   

1167

Прйтяженйе взаймное небесных тел

   

1168

Прнтяженйе земное

   

1169

Провал

   

1170

Проекцйя горйзонтальная

   

1171

»        конйческая

   

1172

» меркаторская

   

1173

» ортографяческая йлй перпендйкулярная

   

1174

Проекцня полярная

   

1175

>            стереогра-

фнческая

   

1176

>        цйЛйндрйче-

ская

   

1177

Пройзводйтельность

   

1178

ГІрОйЗВОДСТВО

   

1179

Прокйон (гл. ПроЦЙОН)

   

Папярзджаньне роўнадзеньняў

Прыгор'е

Граніца атмосфэры абсолютная, безадносная » атмосф. фізычная

Прэцэсія

Напад хваляў, хваляваньне паўзьбярэжнае

Дапасаваньне да роўня мора

Прыплыў

Прырост насяленьня запраўдны

Прырост насяленьня натуральны

Прыстань

Прытока

Прыцяганьне ўзаемнае нябесных цел > земнае, прыцяг земны

Правальле

Проэкцыя паземная

„          стажковая

мэркатарская „       простарысоўная

або ортографйчная

„          канцавосная

,,         стэрэографічная

,,         вальцовая, цы-

Ліндрычная

Продукцыйнасьць Продукцыя

1180 Пролнв

1181 Промысел гончарный

Пратока

Промысел ганчарны

1182       »          нзвозный

> возны

1183        >         лесной

» лясны

1184        »           отхожнй

» адходны

1185 Промыслы сельскме

Промыслы вясковыя

1186 Промышленность горная

Прамысловасьць нетракапальная

1187                >                         горно-

заводская

>               гісэрневая

'1188               >                         добыва-

юшая

» здабывальная

1189                »                        домаш-

няя

>             хатняя

1190                »                        кустар-

ная

> саматужная

1191                >                        обраба-

тываюіцая

> апрацоўчая

1192                » фабрнч-

но-заводская

> фабрычная

1193 Пронйідаемость породы

Прапушчальнасыдь пароды

1194 Простнранне пластов

Працяжнасьць пластоў

1195 Пространство

Прастора

1196            »                    мнровое

нлн небесное

» сусьветная, нябесная

1197 Протнвостояння луны с солнцем

ПроцістаяньнІ месяца з сонцам

1198 Протнвотеченне экваторнальное

Цячэньнэ морскае раўніковае супраціўнае

1199 Проток

1200 Протуберансы (гл.Выступы солнечные)

Пратока

1201 Профнль местностн

Перарэз, профіль мясцовасьці

1202 Проход горный

Праход горны

1203 Процесс геологнческнй

Процэс геолёгічны

1204 Процнон (альфа Малого Пса)

Процыён

1205

Пруд

Саджалка

1206

Пснхрометр

Псыхромэтр

1207

Птнца Райская (созвездне)

Птушка Райскаі

1208

Пустошь

Пустка

1209

Пустынннк (гл. Отшельннк)

 

1210

Пустыня

Пустыня

1211

Путешествне

Падарожжа

1212

Путн сообіцення

Дарогі, шляхі комунікацыі

1213

Путь

Шлях

1214

Путь Млечный

Шлях Млечны, Дарога Птушыная

1215

Пучнна

Прорва

1216

Пчела (созвездне)

Пчала

1217

Пчеловодство

Пчалярства

1218

Пыль

Пыл

1219

Пятна солнечные

Плямы сонцавыя

1220

Пятна туманные

Плямы туманныя

1221

Пятннца

Пятніца

1222

Равннна

Раўніна

1223

Равноденствне весеннее

Роўнадзеньне веснавое

1224

»                      осен-

нее

»                            восеннае

1225

Раднант

Праменьнік, радыянт

1226

Раднацня

Праменяваньне, радыяцыя

1227

Раднус землм

Прамень зямлм

1228

Раднусы-векторы пла-

нет

Радыусы-вэктары плянэт

1229

Радуга

Вясёлка

1230

Разлнв рекн (гл. Половодме)

 

1231

Размыванне

Размываньне

1232

Разрушенне горных

Распад земных парод

 

пород

 

1233

Рак (созвездне)

Рак

123 4

Раковйна

Чаравашына

1235 Pac Альгетн (альфа

Рас Альгеты

 

Г еркулеса)

1236

Раса

Раса, парода

1237

Распределенйе

Разьмеркаваньне

1238

Распространенме ге-

Разьмяшчэньне географіч-

1239

ографнческое

Рассвет

нае

Сьвітаньне

1240

Рлсстоянне

Адлегласьць

1241

Растення вьюіцяеся

Расьліны ўюнцовыя

1242

„          технйческяе

„ тэхнічныя

1243

Растятельность

Расьліннасьць

1244

Расчлененйе сушя

Расчляненьне сухазем'я

1245

„ вер-

„                             ,, стар-

1246

Тйкальное

„              сушм го-

чавое

»                            „ па~

1247

1248

рмзонтальное Регрессня (гл. Отступанме моря) Регул йлй Сердце

земнае

Рэгул абоСэрца Львінае

Львнное (альфа Большого Льва) 1249 Резйденцяя

Гаспода

1250

Река главная

Рака галоўная

1251

» нсчезаюіцая

„ зьнікаючая

1252

» порожнстая

„ парогавая

1253

» сплавная

„ сплаўная

1254

> судоходная

„ суднаходная

1255

РелйГйя

Рэлігія

1256

Рельеф

Рэльеф

1257

„ бармческнй

„ ціскавы

1258

Ремесло

Рамясло

1259

Республйка

Рэспубліка, Рэч Паспалітая

1260

„               демокра-

» дэмократычная

1261

тнческая

„               соцяалй-

> соцыялістычная

1262

стаческая

„                 федера-

» фэдэрацыйная

1263

тнвная

Рефлектор

Рэфлектар, адбівальнй

1264 Рефрактор

Рефрактар

1265 1266

1267 1268

1269 1270

1271 1272

1273 1274 1275 1276

1277 1278

1279

1280 1281 1282 1283 1284

1285 1286 1287

1288

1289 1290 1291

1292 1293

1294

1295 1296

Рефракцня

Рея (спутнмк Сатурна)

Рнгель (бэта Орнона) Рнф барьерный

„ береговой „ коралловый „ кольцевой „ коровой, паяцырный

Роднна Роднноведенне Рождаемость

Роза (малая планета) Роса Россыпь золотая Рост

Рубка леса Руда

Руднмк

Рукав рекн Русло рекм Русло старое Ручей

РыбаЛетучая (созвездпе) » Южная (созвездме)

Рыбоводство Рыболовство Рыбы (созвездне Зоднака)

Рынок мнровой Рысь (созвездме) Рябь

Садоводство Сальзы

Пераламленьне, рэфракцыя Рэя

Рыгель

Рыф застаўны

„ паўзьбярэжны

„ каралявы

„ персцянёвы

„ панцырны

Радзіма

Радзімазнаўства

Нараджальнасыдь

Рожа

Раса

Пяскі золатародныя

Уросласьць, узрастаньне,

рост

Валка лесу

Руда

Рудня

Адтока, рамя ракі

Рэчышча

Старарэчча

Ручай

Рыба Лятучая

„ Паўднёвая

Гадоўля рыбы

Рыбацтва

Рыбы

Рынак сусьветны

Рысь

Рабізна

Садоўніцтва

Сальзы, крыніцы гразявыя

халодныя

1297 Самородок

1298 Самум

Самародак Самум

1299 Санаторнй

Здароўніца

1300 Сатурн

Сатуря

1301 Сброс

Скід

1302     „ котлообразный

„ катлінавы

1303     , ступенчатый

„ прыступкавы

1304 Свет зоднакальный

Сьвятло зодыякальнае

1305 Светнло

Сьвяціла

1306 Свет пепельный луны

Сьвятло попелавае месяца

1307 Свод небесныіУ (гл. Небосвод)

 

1308 Своды пешеры

Скляпеньнс пячоры

1309 Сгушенне пара, конденсацня пара

Згушчэньне пары

1310 Сдвнг

Зрушша

1311 Сдуванне

Здмуханьне

1312 Север

Поўнач

1313 Северо-восток

Паўночны-ўсход

1314        „ запад

„ -захад

1315 Седла (гл. Антнклнналн)

 

1316 Сейсмограф

Сэйсмограф

1317 Сейсмологня

Сэйсмолёгія

1318 Сейсмометр

Сэйсмомэтр

1319 Сейша (гл. Волна стоячая)

 

1320 Секстант

Сэкстант, шасьцёрнік

1321       „          (созвездне)

Сэкстант

1322 Секунда

Сэкунда

1323 Селенне

Селішча

1324 Селенографня

Сэленографія

1325 Сентябрь

Верасень

1326 Сердце Карла 11

Сэрца Кароля 11

1327        „ Львнное (гл.

Регул)

 

1328 Сернр

Сэрыр, пустыня крамняватая

1329 Серп луны

Серп месяца

1330 Сеть градусная

Сетка градусная

1331 Сеть железнодорожная

1332      „ Ромбойдальная

(созвездйе)

1333 Сжатйе землн

1334 Сйзйгйй луны

1335 Сйла центробежная

1336 Снла тяготенйя

1337 Сйлы экзогенные

1338 Сйлы эндогенные

1339 Сйнклйнэль

1340 Сйряус (альфа Большого Пса)

134 L Сйрокко

1342 Смстема горная

1343 Снстема земледелйя

1344 Снстема земледелня залежная

1345 Снстема землед. лядннная йлй подсечная

'1346 Смстема землед. многопольная

1347      » землед. трех-

польная

1348       »     речная

1349       »     солнечная

1350 Снстемы звездные

1351       »    планетные

1352 Сйянме полярное

1353 Сйянмеполярноелентообразное

1354 Слянйе полярное лучмстое

1355 Скала

І356 Скалы сглаженные

1357 Скважнна буровая

1358 Скйпетр Бранденкургскйй (созвездме)

1359 Складка веерообразная

Сетка чыгункавая

„ Ромбоідальная

Сьціснутасьць зямлі

С зыгіі месяца

Сіла адасяродкавая

Сіла цяжэньня

Сілы знадворныя

Сілы нутраземныя

Сынкліналь, угін

Сірыус

Сіроко

Уклад горны

Спосаб земляробства

Спссаб земляробства дзірванны або аблогавы

Спосаб земляробства лядавы

Шматпалёўка

Трохпалёўка

Уклад ракі » сонцавы

Уклады зоркавыя » плянэтныя

Зьяньне канцавоснаг » канцавоснае стужкаватае > канцавоснае прамяністае

Скала

Скалы згладжаныя

Шчыліна сьвідраваная Скіпэтр Брандэнбурскг

Зморшч прамяністы

1360

Складка косая

Зморшч ускосны, косы

1361

» лежаіцая

» ляжачы

136?

» переброшенная

Зморшч перакінуты

1363

» прямая

» просты

1364

Складкн дугообразные

Зморшчы дугавыя

1365

Складкн прямолннейные

» просталінейныя

1366

Склоненне светнл

Схіленьне сьвяціл

1367

Склон

Схіл, спад

1368

Склон крутой

Схіл стромкі

1369

Склон матернковый (гл. Область актнческая)

 

1370

Склон обрЫВйСТЫЙ

Схіл зрыв’сты

1371

» отлогнй

» адхонны

1372

Скоплення звездные

Скупн-асьці зорак

1373

Скорпмон (созвездме Зоднака)

Скорпіён

1374

Скот мелкнй

Скаціна дробная

1375

» племенной

» заводная

1376

» породнстый

» заводзкая

1377

» рогатый

Быдла

1378

Скстоводство

Гадоўля жывёлы

1379

Слезы св. Лаврентня (гл. Персенды)

 

1380

Сланец

Лупняк

1381

Слнянне рек

Сутока

1382

Слой водонепронмцательный

П ласт. непрапу шчаючы вады

1383

» водоносный

Пласт, зьмяшчаючы ваду

1384

» водопронмцаемый

Пласт, прапушчаючы ваду

1385

Слонстость

Пластаватасьць

1386

Слюда

Лушчак

1387

Смерзанне

Зьмярзаньне

1388

Смертность

Сьмяротнасьць

1389

Смерч

Віхраслуп

1390

Смешення параллак-

Збачэньні, зьмяшчэньні-па-

 

тнческме звезд

раляктычныя зорак

1391

Снег вечный

Сьнег вечны

13S2 Снег каюіцййся 1393 Собакй Гончяе йлй

Собакя Охотнйчьй (созвездне)

1394 Соеднненне верхнее 1395           » нйжнее

1396 Созвездяе

1397 Созвездня зодяакаль■ные

1398        » околополяр-

ные

1399 Созвездйя экваторйальные

1400 Соленость морской воды

1401 Солнце

1402 Солнцестояняе зймнее

1403             » летнее

1404 Солончак (гл. Почва солончаковая)

1405 Соль выварочная 1406 Соль каменная 1407  » поваренная

1408    » самосадочная

1409 Сольфатара

1410 Сообіденяе железнодорожное

1411        » пароходное

1412 Сообідество растнтельное

1413 Спектр газовый 1414         » лннейный, лм-

нейчатый

1415        » непрерывный,

сплошной

1416        »   поглоіценйя

1417 Спектроскоп

1418 Спнка (гл. Колос)

Сьнег пакутуючых Г анчакі

Злучэньне вышняе » ніжняе

Сузор'е

Сузор'і зодыякальныя

» прыканцавосныя, каляполярныя

Сузор'і раўніковыя

Салонасьць морскай вады

Сонца

Сонцаварот зімовы

» летні

Соль выварная

» каменная

» кухенная

» самасадка

Сольфатара

Зносіны чыгункавыя

» параходныя Згуртаваньне расьліннае

Спэктр газавы Спэктр лінейны

» неперарыўны

» паглытаньня

Спэктроскоп

1419 Сплав леса

1420 Спутнмк планеты

Сплаў лесу

Спадарожнік плянэты

1421 Среда

Серада

1422 Средства сношенйй

Спосабы зносін

1423 Сталагямт

Накапак

1424 Сталактмт

Нацёк

1425 Станцня

Станцыя

1426 Стеатопнгня

Стэатопігія

1427 Степм сухйе

Стэпы сухія

1428 Степь

Стэп

1429 Стйль новыййлй грегорманскйй

Стыль новы або грыгорыянскі

1430 Стйль старый йлй юлйанскяй

1431 Стяранйе (гл. Корразйя)

Стыль стары або юліянскі

1432 Сток

1433 Стожар (гл. Плеяды)

Сток

1434 Стоянка

Стаянка

1435 Страж нйв(созвездме)

Вартаўнік палеткаў

1436 Страна

Старана

1437       > столовая

Раўніна спрадвечная

1438 Страны света, горйзонта

Бакі кругавіду

1439 Стратовулкан

Вулькан пластаваты

1440 Стрежень

Стрыжань

1441 Стрела (созвездйе)

Страла

1442 Стрелец (созвездйе ЗоДнака)

Стралец

1443 Стрелка магнмтная

Стрэлка магнэсавая

1444 Стремнйна

Страмніна

1445 Строй государственный

Лад дзяржаўны

1446 Ступень

1447       »        актнческая

Ступень, прыступка

(гл. Область актяческая)

1448 Ступень барометрйСтупень баромэтрычная ческая

1449

1450 1451

1452

1453 1454 1455

1456 1457

1458 1459

1460 1461

1462

1463 1464

1465 1466

1467 1468

1469 1470

1471

1472

1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480

1481

Ступень геотермйческая

Субарктйческмй Суббота

Субтропчческйй (гл. Подтропйческйй)

Суглннок

Сугробы снега Суда парусные » плоскодонные

Судоходство Султанат

Сумеркн вечернйе

» утреннйе

Супесь, супесок Суткн астрономчче-

скне

» гражданскйе

» звездные

» йстйнные

» солнечные

» среднмз

Суша

Сфера небесная Сферояд земной Сферойдальность земной поверхностм

Сэтэры

Тайга Тайфун Т альвег Таможня Татумровка Таянйе Тектонмка

Т ела космнческйе йлй небесные

Ступень цеплаземная, геотэрмічная

Падпаўночны

Субота

Суглінак

Гурбы сьнегу

Судны жаглёвыя

» плоскадонныя

Суднаходзтва

Султанат

Змрокі, зьмярканьне

Сьвітаньне

Супясок

Суткі астрономічныя

» грамадзянскія

» зоркавыя

» запраўдныя

» сонцавыя

» сярэднія

Сухазем'е

Сфэра нябесная

Кулявід, сфэроід земны

Сфэроідальнасьць земнай паверхні

Сэтэры

Тайга

Тайфун

Тальвэг

Мытніца

Татуіраваньне

Раставаньне

Тэктоніка

Целы нябесныя

Телескоп

Т элескоп

1482 Телескоп Гершеля

Тэлескоп Гершэпя

1483

(созвездне) Телец (созведне Зо-

Бык

1484

днака)

» Понятовского

Бык Панятоўскага

1485

(созвездне)

Телпурнй

Т элюр

1486

Теодолнт

Тэодоліт

1487

Теплота лучнстая

Цяплыня прамяністая

1488

Термометр

Т эрмомэтр

1489

Терраса

Тэраса, прыступка

1490

Террасы выветрнва-

Прыступкі выпятрэньня

1491

ння

» морскне

» морскія

1492

»         речные

» рэчныя

1493

Теченне

Плынь, бег, цячэньне

1494

Теченне морское

»                          морскае

1495

» морское сдо-

>                 » вольнае

1496

бодное

» морское вы-

»                 » прыму-

 

нужденное

шанае

1497

»           морское от-

»                  » адбітае

1498

раженное

» морское теп-

»                  » цёплае

1499

лое

»           морское хо-

»                  » халоднае

1500

лодное

»           морское эк-

>                 » раўніковае

1501

ваторнальное

Теченне рекн вер^нее

Бег ракі верхні

1502

»           » ннжнее

»   » ніжні

1503

»           » среднее

»    » сярздні

1504

Тнтан (спутннк Са-

Т ытан

1505

турна)

Тнтання (спутннк

Тытанія

1536

Урана) Товарообмен

Таварамен

1507

Топографня

Топографія

1508

Торговля внешняя

Гандаль замежны

1509

180

>         внутренняя

„ унутраны

1510 1511

1512 1513

1514 1515 1516 1617

1518 1519

1520 1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527 1528

1529 1530

1531

1532

1533 1534

1535 1536 1537

1538

Торговля временная »     постоянная

»                   ярмарочная

Торнадосы

Торосы

Торф

Торфяннк

Точкй равноденствнй > солнцестоянмй » востока,западц, севера, юга Травы кормовые Т раекторнй двнженнй светмл

Трансгрессня (гл. Наступанне моря) Треугольннк (созвездме)

» Малый (созвездне)

» Южный (созвездне) Трехполье (гл. Снстема земледелня трехпольная) Треіцнназемной коры Трнангуляцмя

Тропнк Козерога

„ Рака

Тростнмк сахарный Т руба зрнтельная нлн подзорная (созвездне) Труба полуденная Трубы зрнтельные нлн подзорные

Трясмна

Туземец

Тукан (созвездне) Туман

Гандаль тымчасовы „ сталы кірмашовы

Торнадо

Лёдаўзгоркі, торосы ТорфТарфавішча Пункты роўнадзеньняў »               сонцаваротаў

»        усходу, захаду,

поўначы, поўдня

Травы кармовыя Траэкторыі рухаў сьвяцілаў

Трыкутнік

»           Малы

»           Паўднёвы

Шчыліна земнай кары Трыкутнікаваньне, трыангуляцыя

Зваротнік паўднёвы

» паўночны

Трысьціна цукровая Труба Астрономічная

Труба палудзеньнікавая

Трубы празорныя

Дрыгва

Тубылец

Тукан

Туман

1539

Туманностм газооб-

Туманнасьці газавідныя

1540

разные

 

»              звездные

»                  зоркавыя

1541

»             кольцевые

»                  персьцянёвыя

1542

» сі.нральные

»                  сьпіральныя

1543

»              шаровые

»                  кулістыя

1544

» эллйптяче-

»                  эліптычныя

 

скне

 

1545

Тундра

Тундра

1546

Тундра бугрнстая

Тундра грудаватая

1547

Туннель

Тунэль

1548

Туф вулканмческнй

Туф вульканічкы

1549

Туф нзвестковый

Туф вапнавы

1550

Туча

Хмара

1551

Тяготеннс

Цяжэньне

1552

Убыль населенйя

Зьмяншэньне люднасьці

1553

Увал

Г рудавіна

1554

Увлажненне

Абвільгаценьне

1555

Угломер й Лянейка

Кутамер і Лілейка

 

(созвездме)

 

1556

Угол часовой

Кут гадзінавы

1557

Уголь белый

Вугаль белы

1558

» бурый

» буры

1559

» древесный

» дрэўны

1560

» каменный

» каменны

1561

Удявйтельная (омй--

Дзіўная

1562

крон Кйта)

 

Удобренне (матермал)

Г ной

1563

„         (процесс)

Угнаеньне

1564

Узел восходяіцйй

Вузел усходзячы

1565

» НйСХОДЯІЦЙЙ

» спадаючы

1566

Узлы планетных пу-

Вузлы плянэтных шляхаў

 

тей

 

1567

Уклон дна

Нахіл дна

1568

Умбрйель (спутнйк

Умбрыэль

 

Урана)

 

1569

Уравненйе временй

Раўнаньне часу

1570

Уравненйе центра

асяродку

1571

Ураган

Гураган

1572 Уран

   

1573 Уровень (прйбор)

   

1574        „        моря

   

1575 Усадьба

   

1576 Уступ

   

1577 Устье

   

1578 Утварь

   

1579 Утро

   

1580 Уаделье

   

1581 Уіцерб дйска пла-

   

нетоі

   

1582     „ луны

   

1583 Фабрйка

   

1584     » гшсчебумаж-

   

ная

   

1585 Фазы луны

   

1586 Факелы солнечные

   

1587 Фарватер

   

1588 Фауна

   

1589      » абйссальная

   

1590     » лйторальная

   

Ід.-І » пелагмческая

   

1592      » прндонная

   

1593      » релмктовая

   

1594 Февраль

   

1595 Фён

   

1596 Феннкс (созвездне)

   

1597 Фёрд

   

1598 Ферма

   

1599 Фетнда (спуті-шк Са-

   

турна

   

1600 Фнорд

   

1601 Фйрн

   

1602 Флексура

   

1603 Флора

   

1604 Флора (малая пла-

   

нета

   

 

 

 

 

Уран

Ровеі-.ь (прылада)

Ровень мора

Сядзіба

Прыступка

Вусьце

Спрат

Раніца

Цясьніна

Ушчэрбак дыску плянэты

Убываньне месяца

Фабрыка

Паперня

Фазы, адмены месяца

Паходні сонцавыя

Фарватзр

Фаўна, жывёльнасьць

Жывёльнасьць глыбока-

морская

„ паўзьбярэжная

„ пэлягічная, адкрытаморская

„ паўздонная

„астачная.рэшткавая

Люты

Фёэн

Фэнікс

Фёрд

Фэрма

Тэтыс

Фісрд

Зернапёд, фірн

Згібіна

Флёра, расьліннасьць

Флёра

1605 Флора алышйская

Расьліннасьць альпійская

1606 Флот

Флёт

1607 Флюгер

Бандзера

1608 Фобос (спутннк Марса)

Страх, Фобос

1609 Фокусы планетных орбнт

Фокусы, вогнішчы пляНЭТНЫХ ОрбіТ

1610 Фомальгаут (альфа Южной Рыбы)

Фомальгаут

1611 Формацмя

Формацыя

1612 Формы поверхностн

Формы паверхні

1613 Фотосфера сслнца

Фотосфэра сонца

1614 Фуморола

Дымніца, фумароля

1615 Футшток

Футшток

1616 Фьерд

Ф;ёрд

1617 Хамелеон (созвездме)

Хамэлерн

1618 Хвосты комет

Хвасты комэт

1619 Хлебопдшество

Хлебаробства

1620 Хозяйство

Гаспадарка

1621 Холм

Узгорак

1622 Хребет горный

Сыдяг горны

1623 Хромосфера солнца

Хромосфэра сонца

1624 Хронометры

Часамеры, хрономэтрь'

1625 Цвет (морской воды, неба)

1626 Центавр (гл. Кентавр)

Колер (морскай вады, неба)

1627 Центр распространення

Асяродак пашырэньня

1628 Цепь горная

Ланцуг горны

1629     » островов

1630 Цербер (гл. Кербер)

» астраўны

1631 Церера (малая планета)

Цэрэра

1632 Цефей (созвездне)

Цэфэй

1633 Цнвнлйзацня

Цывілізацыя

1634 Цнкл лунный

Цыкль месяцавы, круг месяцавы-

1635      > Метонов

» Мэтона, круг Мэ-

тона

1636 Цнклон

1637 Цнркн лунные

1638 Цнркуль (созвездне)

Цыклён

Цыркі месяцавыя

Цыркуль-

1639 Час прнкладной

Гадзіна прыкладная

1640 Часть света

Частка сьвету

1641 Часы с Маятннком (созвездне)

Гадзіньн’к з Хістальнікам

1642 Часы солнечные

1643 Чаша (гл Кубок)

»              сонцавы

1644 Человечество

Людзтва

1645 Чернозём обыкновенный

Чарназем звычайны

1646        » сезерный

»            паўночны

1647       » тучный

»           тлусты

1648        > шеколадный

»            чакалядавы

1649 Честь Фрндрнхова (созвездне)

Гонар Фрыдарыка

1650 Четверг

Чацьвер

1651 Четверть луны первая

Квадра месяца першая

1652        »            » вторая

»              » другая

1653        »            » третья

»              » трэцяя

1654        »            » четвер-

тая нлн последняя

»              » чацьвёртая

1655 Чум

Чум

1656 Шагомер

Крокамер

1657 Шар воздушный нлн баллон (созвездне)

Бальлён паветраны

165S Шар земной

Куля земная

1659 Шарнаж

Навалок

1660 Шаровндность нлн шарообразность землн

Кулістасьць зямлі

1661 Шахта

Шахта

1662 Шелководство

1663 Шельф (гл. Плошадка мелководная)

Шаўкоўніцтва

1664 Шнроты астрономм-

Шырыні астрономічнь:я

ческме

1665 Шяроты гелноцентрмческне

1666       »       географяче-

скне

1667       »       геоцентрнче-

скне

1668 Шлюз

1669 Шпйль (форма вершйны)

1670 Шоссе

1671 Шраты (гл. Карры)

1672 Штйль

1673 Штольня

1674 Штранд

1675 Шхеры

1676 І_Цнт Собеского (созвездне)

1677 Шебень

1678 Эвекцня в двнженнн луны

1679 Эворзяя

1680 Экватор ззмной

1681       » чебесный

1682 Экваторнал

1683 Экзарацяя

1684 Эклнптнка

1685 Экспорт

1686 Эксцентрнснтеты орбйт

1687 Эксцентрйчность орбйт

1688 Экумена

1689 Эмйграцйя

1690 Эндемйзм

1691 Энцеляд (спутнкк

Сатурна)

Шыроты ге’іоцэнтрычныя

» географічныя

> геоцэнтрычныя

Застаўка, шлюз Шпйль

Шаса, саша

Зацішша

Штольня

Штранд

Шхэры

Шчыт Сабескага

Груз

Эвэкцыя ў руху месяца

Эворзія

Роўніг< земны

» нябесны

Экваторыял

Экзарацыя

Экліптыка

Вываз, экспорт

Эксцэнтрысітэты або мімаояроднік орбіт

Эксцэнтрычнасьць або м!масяроднасьць орбіт

Ойкумэна

Высяленьне, эміграцыя Эндэмізм

Энцэляд

1692 Эпакталуны

Эпакта месаца

1693 Эгшцентр

Надасяродак

1694 Эпнцйклы

Надакружыны, эпіцыклі

1695 Эра (геол.)

Эра

1696 Эра в летосчнсленмн

Эра ў годалічэньні

1697 Эрндан млнРекаЭрндан (созвездме)

Эрыдан

1698 Эрозмя

Эрозія, выяданьне

1699        » боковая

Эрозія бочная, выяданьне бочнае

17C0       » глубннная

Эрозія глыбінёвая, выяданьне глыбінёвае

1701 Эрос, Эрот (малая планета)

Эрос

1702 Эстуарнй

Вусьце лейкаватае

1703 Этаж (гл. Ярус)

 

1704 Эфемернды планет

Эфэмэрыды плянэт

7 705 Эфмркосмнческййнлн

Этар косьмічны або этар

эфнр мнрового пространства

сусьветнай прасторы

1706 Эхо (малая планета)

Эхо

1707 Юг

Поўдзень

1708 Юго-восток

Паўднёвы-ўсход

1709 Юго-запад

Паўдневы-эахад

1710 Южный

Паўднёвы

1711 Юлня(малая планета)

Юлія

1712 Юнона »

Юнона

1713 Юпнтер

Юп'тар

1714 Юрта

Юрта

1715 Явленмя карстовые

Зьявы карставыя

1716 Явлення космнческне

Зьявы косьмічныя або ня-

нлн небесные

бесныя

1717 Ядра комет

Ядры комэт

1718 Ядро землм

Ядро зямлі

1719 Язычество

Паганства

1720 Январь

Студзень

 

1721 Япет (спутннк Са-

Япэт

 

турна)

 

 

1722 Яркость звезд

Яскравасьць зорак

 

1723 Ярмарка

Кірмаш

 

1724 Ярус (геол.)

Паверх

 

1725 Яслн (звездное скоп-

Ясьлі

 

ленне в созв. Рака)

 

 

1726 Яіцернца (созвездне)

Яшчарка

 

СЛОУШК БЕЛАРУСКІХ ТЗРМІНАУ,

Абалонка вадзяная, 914

»      паветраная, 915

»      цьвйрдая. 916

Абарот зячлі навокала сваёй восі. 923

Абароты плянэт вавокала сонца зваротнікавыя, 926 »     » навокала сонца

зоркавыя або сідэрычныя, 924 » плянэт ваьокала сонца субежныя або сынодычныя, 925

Абвадненьне, 963

> штучнае, 964

Абвал, 891

Абвільгаценьне. 1554

Абгаленьне, 318

Аб’ймы плянэт, 330

Абляцыя, 2

Абразыя, 4

Абручы Сатурна, 596

Абрыс, 1004

Абрыў, 927

Абурэньве магвэсавае. 153

Абэрацыя. 1

Агата, 8

Адбівальнік, 1263

Адбітак, 994

Адгор’е, 995

Адаінарог, 361

Адвлады вазёрныя, 991

» ледавіковыя, 988

* морскія, 989

» морэнавыя, 988

» павярхоўвыя, 990

» рэчныя, 992

» сухаяемныя, 987

Адлегласьць, 1240

Адліга, 997

Адломак, 912

Адлучэньне, 998

Адмевы месяца, 1585

Адплыў, 986

Адступ мора, 996

Адтока ракі, 1283

Адхіленьне магяэсавай стрэлкі, 983

» проставесу каля гор, 984

Адхіленьні неплавыя, 24

Азімут, 9

Азяркі, 491

Айчыва, 982

Акліматызацыя, 11

Акумуляцыя, 12

Алень Паўночны, 954

Алюві, 13

Альгеніб, 14

Альдэбаран, 15

Алькор, 845

Альтаір. 17

Альцыон, 19

Амальраўніна, 1149

Андромэда, 21

Андромэдыды, 22

Анбмалі цеплавыя, 24

Антарэс, 25

Антропогеографія, 31

Антыкліналі, 27

Антыной, 28

Антыподы, 29

Антыпыклбн, 30

Ападкі атмосфэрвыя, 966

Айогей, 33

Апоўвап, 955

Апрацоўка, 917

Апсіды месяца. 35

Апекс, 32

Арктур, 39

Арол, 959

Артзрыя вадзяная, 40

Арфа Юрыя, 41

Архіпзляг, 42

Арыель, 37

Арыядна, 36

Асада гандлёвая, 592

» жывёлагадоўчая, 591

» земляробская, 588

» перасяленская, 589

» плянтацыйная, 590

Асадніцтва, 587

Аселасьць, 967

Аснач, 99

Аснова трыкутнікаваньня, 61

Астрогнозія, 45

Астрономія апісовая, 47

»       наглядальная, 46

»       сфэрычная, 48

»       тэорэтычвая, 49

»       фізычная, 50

Астрофізыка, 51

Астрофотомэтры, 52

Астрэя, 44

Асыпка, 977

Асяродак землетрасеньня, 1002

„ пашырэньня, 1627

Атляс, 54

Атмосфэра, 55

Атоль, 56

Аточак, 211

Аўрора, 6

Аўтір, 18

Аўторак, 189

Афэль, 57

Ахвярнік, 371

Ахілес, 59

Ахэрнар, 58

Аэроліты, 60

Багна, 87

Базіс трыангуляцыі, 61

Бакі кругавіду, 1438

Балота, 87

Бальлён паветраны, 1657

Бандзера, 1607

Баран, 932

Барозны месяцавыя, 93

Баромэтр, 66

Барысфэра, 65

Бацькаўшчына, 982

Бег, 1493

» ракі верхні, 1501

»    » ніжні, 1502

»    » сярэдні, 1503

Белагліньне, 543

Бераг, 72

Бераг згодны, 76

» знадворны, 74

» левы, 77

» нэўтралыш, 78

» нязгодны, 75

» парэзаны, 80

» правы, 79

» унутраны, 74

Біогеографія, 82

Біфуркацыя рэк, 83

Блізьняты або блізьнюкі, 84

Бліскавіпа, 397

Бліск зорак, 85

Боліды. 86

Бора, 92

Браварніцтва, 134

Брахіцэфалі, 94

Бровар, 374

» піваварны, 383

Брыза, 95

Бура, 100

» магнэсавая, 101

» роўнадзенная, 102’

Букта, 104

Быдла, 1377

Вык, 1483

» Панятоўскага, 1484

Быт, 105

» пастырскі, 106

Бэлятрыкс, 70

Бэнтос, 71

Бзтэйгейзэ, 81

Вага зямлі, 124

Ваганьне грунту, 579

Ваганьне месяца, 703 Ваганьні тэмпэратуры гадавыя, 582 »   » сутач-

ныя. 583

Вада горка-салоная. 140

» грунтавая, 141

» прэсаая або салодкая, 142 Вададзел, 146 Вадазбор, 68

» бясстокавы. 69 Вадаліў, 144 Вадападзел. 146 Вадаспад. 145

» прыступкавы, 556 Вадасьцёк, 147 Вадзі. 107 Валапас, 91 Валасы Бэрэнікі, 166

» комэты, 165

Вал горны. 649

Валка лесу, 1280

Вандроўе. 631

Вандроўнікі, 630

Вапняк, 474

Вартаўнік палеткаў, 1435 Варыяцыя ў руху месяца. 111 Век плянэты, 156 Верасень, 1325 Верхаваньне. 651 Верх гары, 123 Вйска, 320 Вецер. 128 Вечар, 129 Від заменны, 131 Вікторыя. 132 Вільгамер, 228 Вільготнасьдь, 137 »          абсолютная або

безадносная, 138 »           адносная або па-

раўнаўчая, 139

Вінаградня, 133

Віньніца, 374

Віньніцтва, 134

Вір, 143

Віханьне зекнай восі, 581

Віхор, 135

Віхраслуп, 1389,

Воблак, 894

»   вялікі, 895

»   дажджавы, 896

»   клубаваты, 897

»   малы, 898

»   перкаваты, 899

»   перкавата клубава-

ты, 900

»   пластаваты, 901

Вобліў,          256

Вогнішчы плянэтных орбіт, 1609

Bos вялікі, 759

» малы, 760

Возера, 936

» бясстокавае, 938

» грэблевае, 941

» жараловае, 940

» каравае, 937

» кратэраае, 940

» рэчнае, 942

» салонае, 944

» самасадкавае, 943

» стокавае, 942

» ўскрайнае, 939

Вовьнік, 155

Вока Быка, 15

Волак, 163

Восень, 968

Востраслуп, 892

Востраў, 969

» адзінотны, 975

» вульканічны, 970

» каралявы, 973

» контынэнтавы, 974

» падвойны, 971

»   плывучы, 976

»   самотны, 975

» спрадвечны, 972

Вось земная, 978

» сьвету, 979

» цыклёну, 980

Воўк, 157

Вугаль белы, 1557

» буры, 1558

» дрэўны, 1559

» каменны, 1560

Вуж, 458

Вузел спадаючы, 1565

» усходзячы, 1564

Вузлы плянвтных шляхаў, 1566

Вулькан, 184

» аднародны, 185

»    дзейны, 187

»    згаслы, 188

» пластаваты, 143!)

Вусьце, 1577

» лейкаватае, 1702

Выбух вулькану, 467

»        » асяродкавы, 472

»        »    лябіальны, 473

»       >•   лявавы, 470

»        »    мяшаяы, 469

»        »    пэрыодычны, 4 71

»        »    разрыўны, 468

Вываз, 191, 1685

Выворваньне ледавіковае, 195

Выгіны, 27

Выгнутасыц. зямлі, 197

Выдма, 357

» звычайная, 360

» прыморская, 359

» прырэчная, 358

» пустынная, 360

Выдмуханьне, 192

Выйсьце горнай даліны, 204

Выкапні, 502

Выліў лявы, 477

Выміраньне, 194

Вымярзаньне, 193

Вынаходка, 981

Выплыяь ракі, 504

Выпукліна, 196

Выпятрэньне, 19'»

Выраб зямлі, 918

Вырабы, 476

Высачыня, 198

Выступаньне земнай пароды, 205

Выступы сонцавыя, 202,

Высяленьне, 1689

Вытак ракі, 504

Вышнявіна ракі. 122

Выпіыня. 198

»      абсолютная, 199

»      адносная або параў-

наўчая, 200

Вышыня сьвяціла, 201

Выяданьне, 1698

»        бочнае, 1699

»        глыбіневае, 1700

Взга, 113

Вэнэра, 116

Вэста, 126

Вялічыні зоркавыя, 115

Вянец Паўднёвы, 118

» Паўночны, 117

Вянкі навакол месяца, 119

Вярчэньне зямлі сутачнае, 173

» пляяэт, 174

Вясёлка, 1229

Вясна, 125

Вятох, 732

Гаворка, 248

Гадзіна прыкладная, 1639

Гадзіньнік з Хістальнікам, 1641

» сонцавы, 1642

Гадоўля авечак, 934

»    жывёлы. 366, 1378

»    рыбы, 1289

Газ надкрытычны, 207

Гак, 624

Галава комэты, 255

Галалёд, 256

Галачка, 211

Галеяа, 362

Галуб, 257

Галятэя, 208

Вамада, 212

Гандаль замежны, 1508

» кірмашовы, 1512

» сталы, 1511

» тымчасовы, 1510

» унутраны, 1509

Ганна, 23

Ганчакі, 1393

Гара, 258

» вульканічная, 259

» лёдавая, 10

» Мэналюса, 260

» -стол,261

» -Стол (сузор’е), 262

Гарбавіна, 196

Гарбарня, 377

Гарлавіна, 236

Гарно лявы, 1003

Гародніцгва, 935

Гаспадарка, 1620

Гаспода,1249

Гасьцінец, 351

Гатунак, 1121

Гаф, 214

Гаць, 213

Геба, 215

Геіізар, 216

Гема, 217

Географія, 218

„ астрономічная (зорказнаўчая) або матвматычная, 219

„ фівычная, 22U

Геодэзія, 221

Геоід, 222

Геокоронь, 223

Геоморфолбгія, 224

Геркулес, 225

Гіады, 226

Гігея, 227

Гігромэтр, 228

Гідра, 229

„ Малая, 230

Гідрографія, 231

Гідролёгія, 232

Гідросфэра, 233

Гільда, 235

Гісэрня, 380

Глеба, 1139

» бурая, 1141

» двярнова-падзольаая, 1142

» каштанавая, 114;;

» , пухкая, 1145

» сіткаватая, 1144

Глёбус вемны, 242

» нябесны, 243

Глей, 486

» глббігерынавы, 487

» дыятомавы, 488

» птэроподавы, 489

» радыблярыевы, 490

Гліна, 239

» лупнякаватая, 240

„ лупняковая, 241

Глыбіня, 244

Глыбамер, 722

Гной, 1562

Гномон, 247

Гвэйс, 246

Годалічэньне, 701

Год астрономічны (зорказнаўчы). 254

» грамадзкі, 250

» зваротпікавы, 254

» звычайны, 252

» зоркавы, 257

> пераступны, 249

» сідэрычны, 251

» сьветлавы, 253

Гонар Фрыдарыка, 1649

Горад, 269

Горазнаўства, 962

Гораўтварэньне, 270

Горб, 96

Горст, 271

Горы адмытыя, 275

» зморшчавыя, 274

» —сьведкі, 273

» скідавыя, 272

» эрозыйныя, 275

Грабэн, 277

Іфад, 279

Града горная, 294

Градус. 281

Градыэпт. 280

Гразь вульканічная, 295

Грамадзянства, 929

Граніт выпятрэлы, 282

Граніца, 283

„ атмосфэры абсолютная або безадносная, 1157

„ фізычная, 1158

„ дат або зьмены дзён, 284

Гранулі, 288

Грануляцыя сонца, 289

Гром, 292

Груган, 167

Груд, 96

Грудавіна, 1553

Груды пескавыя, 97

Груз, 1677

Грунт, 1087, 1139

Груят вечнамёрвлы, 768

„ мясцовы, 1148

„ нанесевы, 1140

Грэбля, 213, 299, 396, 1070

Гуля вулькавічная, 90

Гумус, 296

Гураган, 1571

Гурбы сьнегу, 1454

Гута, 373

„ іпкляная, 386

Гушчывя валгодненьвя, 297

Дажджавікі, 226

Дажджы зьнічкавыя, 332

Дамба, 299

Даліна адрэчная, 344

„ папярочная, 341

„ прадоўжная, 342

„ скразьгорная, 343

„ твктояічвая, 345

Дапасаваньве да роўня мора,

1161

Дарога вясковая, 352

»   грунтавая, 350

»   Птушыная, 1214

Дарогі, 1212

Даўжыня астрономічная, 339

» географічная, 340

Дзейвасьць, 325

Дзёран, 321

Двіўная, 1561

Дзяржава, 276

Дзярно, 321

Дзяўчына, 309

Дно, 330

Дожджамер, 331

Дождж буйны, 334

» вялікі 337

» дробны, 335

» вацяжны, 336

» взнітяы, 333

Док, 338

Долата скульптара, 347

Доліхоцэфалі або доўгагаловы, 346

Дражджоўня, 375

Дрыгва, 1535

Дрэйф. 354

Дубге, 355

Дуб Кароля II, 356

Дылюві, 326

Дымніца, 1614

Дыона, 327

Дыскі плянэт, 328

Дыслбкацыя, 329

Дэймос, 311

Дзльта, 314

Дэльфін, 315

Дэвудадыя, 318

Дэнвб, 316, Дэнэболя, 317 Дзспотыя, 322 Дэструквіля, 323 Дэфляцыя, 324

Жарало, 634

Жарства, 278

Жах, 311

Ж.вір, 278

Жнівень, 5

Жораў, 372

ЖывСльнасьць, 1588

»            адкрытамор-

лжая, 1591

»            астачная, 1593

»            глыбокамор-

ская, 1589

»            паўздонная, 1592

»            паўвьбярэж-

ная. 1590

»            пэлягічная, 1591

»            рэшткавая, 1593

Жыла, 367

Жырафа, 369

Завіруха, 98

Завод, 373

» конскі, 378

Залева, 704

Залюднбнасьць, 863

Залюдненьне, 402

Замбты або замеці сьнегавыя, 393

Замярзаньне, 392

Запяткі насельнікаў, 394

Западвіна, 172

Зарасьнік. 398

Заеланеньне яорак месяцам, 1092

Зйстаўка, 1668

Засяленьне, 402

Затока, 391

Заторы лбдавыя, 407

Захад, 395

Заход, 389. 408

» сьвяціла, 409

Зацішша, 1672

Зацьменьне поўнае, 404

» сонца персьцянбвае, 405

» часткавае, 406

Заясьненьне зорак, 388

Залц, 410

Збачэньні парамкіычпыя зорак, 1390 » ў руху пляпэт, 154

Звал. 891

Зваротнікі, 641

Зваротяік паўднбвы, 1529

» паўночны, 1530

Звычай. 931

Згасаньне зорак, 1138

Згібіяа, 1602

Згуртаваньне астравоў, 42 » расьліннае, 1412

Згушчэньне пары, 1309

Здароўяіца, 1299

Здмухавьне, 1311

Зэмле^расеньне, 446

»              вульканічнае, 448

»              западовае, 449

»              зыбістае, 447

»              тэктонічнае, 450

»               штурхальпае. 451

Землеўладаньне, 444

Земляробства, 445

Зерналбд, 1601

Зіма, 456

Злучэньне вышняе, 1394

» ніжняе, 1395

Зморшч косы або ўскосны, 1360

» ляжачы, 1361

»   перакінуты, 1362

»   прамяніоты, 1359

» просты, 1363

Зморшчы дугавыя, 1364

» просталінейныя, 1365

Змрокі, 1459

Знакі зодыяку, 461

Зносіны параходныя, 1411

» чыгункавыя, 1410

Зодыяк, 463

Золак, 399

» вячарні, 400

» ранічны, 401

Зорказнаўства апісовае. 47

» кулістае, 48

» наглядальнае, 46

» тзорэтычнае, 49

» фізычнае, 50

Зорка канцавосная або паўночная, 411

Зоркі бадзяжныя, 415

» белыя, 413

» бліскучыя, 414

» відочна-падвойныя, 418

» вячэрнія, 416

» жоўтыя, 420

» —заранкі, 439

* згаслыя, 434

» зьменныя, 432

> зэнітавыя, 421

» калматыя, 417

» каляровыя, 440

» капцавосныя, 433

» мігацеючыя, 424

» незахадзячыя, 426

» новыя, 428

» нярухомыя, 427

» няўсходзячыя, 425

» падучыя выпадковазьяўяыя або спорадычпыя, 431

» падучыя пэрыодычныя, 430

» патройныя, 437

» прыканцавосныя, 429

> складаныя, 423

» туманныя, 438

» тымчасовыя, 428

» тэлескопічныя, 435

» фівычпа-падвойныя, 419

» демньія, 436

» чырвоныя, 422

» яскравыя, 441

Зрушша, 1310'

Зрыў, 927

Зыбаньне, 465

» бязьветранае, 466

Зьвералоўства, 442

Зьвер хутровы. 443

Зьвіліна. 475. 758

Зьледзяненьне 681, 1)53

Зьляпняк. 603

Зьменка ў руху месяца, 111

Зьмены адыябатычныя, 478

» люднасьді. 303

Зьмеядзержнік, 457

Зьмяншзньне люднасьці, 1552

Зьмярваньне, 1387

Зьмярканьне, 1459

Зьмяшчэньні параляктычныя

зорак, 1390

Зьніжэньне земнай кары, 957

Зьніканьне рэк. 503

Зыгічкі выпадковазьяўныя або спорадычныя, 431 » пэрыодычныя. 430

Зьявы карставыя, 1715

» косымічныя або нябесныя, 1716 Зьяньне кандавоснае, 1352

*            »         прамяні-

стае, 1354

»            »         стужЕа-

ватае, 1353

Зэніт, 454

Зямля, 452

» ворная, 453

Ізаномалі, 480

Ізобары, 481

Ізобаты. 482

І80ГІПСЫ. 483

Ізотэрмы. 485

І.іьмеяі, 4 91

Імгла, 757

Іміграцыя, 492

Імпэрыя, 493

Імшара. 88

Індуе, 495

Іней, 496

Інсоляцыя. 497

Ірадыяцыя сярпа месяца, 501

Ірыда, 500

Каза, 54о

Казларог, 577

Калема, 521

Календар астроно.мічны,           522

»      грыгорыянскі, 523

»      зоркавы, 5 24

»      месядавы, 525

»      сонцавы, 526

»      Юліянскі, 527

Калодзеж, 581

>     артэвыйсЕІ, 585

»      прыродны, 586

Камені паўшляхетныя, 530

Камепь дарагі, 529

» ледавіковы, 109 Каменьчыкі вульканічныя, 672 Камлыга вульЕанічная. 245 Кампо, 531

Канава, 532

Канал абвадняльны, 535

» абходны, 534

» злучальны, 537

» морскі, 533

» рэчны, 536

» суднаходны, 538

Каналы Марса, 539

Канопус, 541

Кандавосвы, 1116 КандавосЬсе, 1112

»         паўднйвае, 1113

»         паўночнае, 1114

Кандавосьсі нябесныя або сусьвету, 1115

КаньСн. 542

Каолін, 543

Капальня, 615

КапЕа. 544

Каплан. 371

Капэля, 545

Карабель Арго, 616

Караван, 546

Кара земпая, 617

Караль, 618

Карона сондавая, 620

Кароткагаловы, 94

Карта географічная, 548

» зоркавая, 549

« кліматычная, 550

Карта мэркатарская, 551

» паўкуляў, 1009

» подітычная, 552

» фізычная, 553

» этнографічная, 554

Картографія, 555

Кары, 547

Каскада, 556

Касіопзя, 557

Кастар, 558

Кастрычнік. 952

Каталёіі зорак, 559

Катліна, 629

Каяк, 560

Квадра месяца нершая, 1651

»       »    другая, 1652

»       »    трэцяя, 1653

»       »    чацьвёртая, 1654

Квадрант Сьцевны, 561

Квадратуры месяца, 562

Келіх, 650

Кібітка, 565

Кірыаш, 1723

Кірунак, 853

Клімат вільготны, 567

»  гарачы, 568

»  мерны, 573

»  морскі, 570

» падзваротвікавы. 571

»  сухаземны, 569

»  сухі, 572

»  халодны, 574

Кліматалёгія, 575

Колёнізацыя, 587

Колёнія гандлёвая, 592

» жывёлагадоўчая, 591

» земляробская, 588

»  пераеяленская. 589

»  плянтацыйная, 590

Колас, 593

Колер (морскай вады, неба), 1625

Компас, 601

Компас (сувор'е). 103

Комэты, 417

» знадворныя, 597

»  пзрыодычныя, 599

»  спорадычныя, 600

» ўнутраныя, 598

Контынэнт, 605

Конь Малы, 60G Коордынаты геліоцэнтрыч-

ныя, 607

»        географічныя, 608

>        геоцэнтрычныя, 609

»        канцавосныя, 612

»        нябесныя, 611

»        павемнага ўкла-

ду, 610

»        раўніковыя. 613

»        экліптычныя, 614

Коразыя. 622

Корозыя. 623

Космогонія, 625

Космографія, 626

Космос, 627

Кот, 628

Краіна, 902

» бязьлюдная, 907

» бясстокавая, 904

» жыўлеььня, 909

» зьніжэньня, 908

» раставаньня, 910

Край, 632

Край морэнавага натаўпу. 906

» ледавіковага выворваньня, 905

Красавік, 34

Кратэр, 634

Кратэры месяцавыя, 635

Краявід, 669

»   карставы, 670

»   морэнавы, 671

Краясьветласьць сярпа меслца. 501

Крокамер, 1656

Кропля, 544

Кругавід, 263,

Кругазварот вады, 647

Кругі гадзінавыя, 643

» збачэньня, 642

» навокала сонца і месяда, 209

Круг месяцавы, 1634

» Метона, 1635

» падканцавосны, 646

» палудзеньнікавы, 644

Круг проставесны або старчавы, 120 » простастаўны роўнадзеньняў, 594 »         » сонцаваро-

таў, 595

Крупка, 648

Крывая гіпсографічная, 638

Крыга. 734

Крыгі, 683

Крыж Паўднёвы. 637

Крыніца. 505

>     вадозная, 506

»      гарачая, 508

>     гразявая, 186

»      жалезістая, 509

»      лекавая, 510

і       мінэральная, 511

»      перарыўчастая, 513

»      салоная, 515

»      серкавая, 514

»      спадаючая, 512

»      сьцюдзйная, 517

»      ўсходзячая, 507

»      цёплая. 516

»      ювэнільная, 518

Крыніцы гразявыя халодныя. 1296

Крышталь лёдавы. 639 Крэпасьць. 636 Кулі агністыя. 86

Кулістасьць зямлі, 1660 Кульмінацыя вышняя, 651 » ніжняя, 652

Культ дяядоў, 653

» сонца, 654

Культура лрыступкавая. 657 »  разумовая, 655

»    рлчавая або матар ■

яльная. 656

Кулявід земны. 1470

Куля земная. 1658

Курган, 658

Курорт, 659 ■

Кут гадзінавы. 1556

Кутамер і Лінейка, 1555

Лагчына, 720

Лад дзяржаўны, 1445

Ланцуг астраўяы, 1629

» горны, 1628

Лебедзь, 674

Ледавік, 238

» вісячы або навіслы, 679

» далінавы, 680

» контынэнтавы, 678

Лёдаўзгоркі, 1514

Ледаход, 682

Лёд вырастаючы, 685

» грунтавы, 677

Леоніды, 686

Лера, 716

Лесагадоўля, 691

Лесазасеў, 692

Лес гонкі, 687

» ігласты, 695

» ліставы, 690

» міжзваротнікавы, 694

» мяшаны, 693

» нечапаны, 688

» раўніковч, 696

» сухалюбны, 689

Лета, 700

Леў, 675

» Малы, 676

Лйэс, 697

» вазёрны, 698

» ветравы, 699

Лібрацыя месяца, \703

Лідзія, 705

Ліман, 706

Лімнолёгія, 707

Лін, 722

Лініі візоўныя да зорак, 708

» паземвыя, 709

» роўнавышывёвыя, 483

» роунаглыбівевыя, 482

» роўнацеплавыя, 485

» роўнадіскавыя, 481

Лінія берагавая, 710

» лёксодромная або роўвакутасечная, 713

» палудзенная, 714

» рубежная, 711

» чыгункі, 712

Ліпень, 519

ЛІС. 717

Лістапад, 887

Літосфэра, 718

Лішай, 719

Ліяны, 702

Луг балотны. 724

» заліўны. 725

» мурожны, 726

Лугі альпійскія, 723

Лука, 758

Лукавіна, 475

Лупняк, 1380

Лушчак, 1386 Людаедзтва, 540 Людзтва. 1644 Люднасьць, 862 Люстранасьць паветра’ 4а5 Люты, 1594

Лява агнёва-цякучая, 664

» зацьвярдзелая, 663

Лягуна, 668

Лятэрыт, 673

Магма, 735

Магнэс, 737

Магнэтызм земны, 73G

Май, 738

Майстэрня караблёў, 121

» Скульптара, 746

Маладзік, 728, 885

Маланка, 811

»              зігзагавая, 812

»              клубкаватая, 814

»              плашчынёвая, 813

Марава, 805

Марац, 742

Маргель, 767

Маркаб, 740

Мароз, 830

Марс, 741

Маршы, 743

Марыя, 739

Маса сьвяціла, 744

Маеыў, 745

Матар'ял адломкавы, 749

» распушчаны, 750

Маштаб, 747

Машына Друкарская, 753

200

Машына Электрычная, 754

Маяк, 755

Межаніна, 763

Мелкамор'е, 1073

Мель, 765

Места, 269

Месяц, 727

» аномалістычны, 784

» зваротнікавы, 791

» зоркавы, 789

» новы,729

» сідэрычны, 789

» сынодычны або субеж-

ны, 790

Месяцы году, 792

Мігаценьне зорак, 776

Міжарэчча, 762

Мікроскоп, 801

Мімас, 802

Мімасяроднасьць орбіт, 1687

Мімасяроднікі орбіт, 1686

Мінута, 803

Міраж, 805

Мірах, 806

Містраль, 808

Міцар, 809

Млын паравы, 381

Мол, 810

Монархія констытуцыйная або

ўстаўная, 816

» неабмяжованая, 817

Мора, 818

» адкрытае, 822

» —затоЕа, 820

» міжземнае, 824

» праходнае, 823

» ўнутранае, 819

» ўскрайпае, 821

Морэна, 825

» асноўная, 828

» бочная, 826

» канцовая, 827

» падысподняя, 828

» сярэдняя, 829

Мост астраўны, 831

Мофэты, 832

Мульда, 834

Муры, 835

Мусон, 836

Муха, 837

Муць, 748

Мылаварвя, 382

Мытніца, 1476

Мэдуза, 761

Мэзопэфалі, 764

Мэркур, 775

Мэтод прасторавы, 798

» сыноптычны, 797

Мэтыда, 796

Мэтэор, 794

Мэтэорыт, 795

Мзхавіка нябесная, 799

Мядзьведзіха Вялікая, 759

» Малая, 760

Мяжа, 283

» політачная, 287

» прыродная, 285

» сьнегавая, 715

» штучная, 286

Мялізна, 993

» падморская, 64

Мястэчка, 777

Мясцовасьць, 778

»         гарыстая, 780

>        зыбістая, 779

»         пасечаная, 781

»         раўнінавая, 782

»         узгаркаватая, 783

Зіяцеліца, 793

Мяшканьве, 368

Навал ледавіковм, 825

Навалок, 1659

Навальніца, 291

Наглядальнл, 928

Награмаджэньне, 12 Надакружыны, 1694 Надасяродав, 1693 Надвор'е, 1078

»         дажджыстае, 1079

»         зьменнае, 1081

»         хмарвае, 1080

»         яснае, 1082

Надзір, 844

Накапак, 1423

Намываяьне, 849

Нанос, 850

Напад хваляў, 1160 Налластаньне, 851

» нязгоднае. 852

Напруджаньне прамяністае, 854

» тангентальнае, 855 Нараджальнасьць, 1275 Марод, 857 Народазнаўства, 858 Народы аселыя, 861

»     бадзяжныя, 859

»     вандроўныя, 860

Насельнік, 370 Насельніцтва, 862

Наступ мора на сухазем‘е, 866

Насьціл лёдавы, 1089

„ сьнегавы, 109 ’ Насяленьне, 862 Натаўп морэнавы, 848 Нахіл, 846

„ дна, 156 (

„ ракі, 1006

Нахіленьнё роўніка да экліп-

тыкі, 817 НацСк, 1424

Нацыя, 868

Надыянальнасьць, 867

Неба зоркавае, 870 Небаскляпеньне, 871 Небасхіл, 872

Нетры, 308

„ зямлі, 874

Нізаваньне, 652

Нізавіна, 884

Нізіна, 883

Номады, 886

Норавы, 888

Нутацыя, 581

Нзктон, 875

Нэптун, 876

Нядзеля, 168

Няроўнасьці ў руху плянэт векавыя, 877

„          „      „ плянэт вы-

падковыя, 879

„          „      „ плянэт пй-

рыодычныя, 878

Няроўнасьць, 882

öl -

Няроўнасьць двохтыднёвая, 880

„ сутачная, 881

Оав, 890

Обсэрваторыя, 928

Обзрон, 893

Ойкумэна, 1688

Океан, 947

Океанолбгія, 948

Октант, 950

Октавты месяца, 951

Орбіты сьвяцілаў, 958

Орографія, 961

Орыон, 960

Пава, 1005

Павал, 108

Паверх, 1724

Паверхня, 1077

Паветра, 150

„ насяанутае, 151

„ рэдкае, 152

Паводка, 1102

Паганства, 1719

Пагнутасьць пластоў, 484

Пагода, 1082

Падарожжа, 1211

Падглеб‘е, 1087

Падгор'е, 1084

Падвваротнікавы, 1088

Падзел адміністрацыйны, 313

Падканцавосны, 1116

Падмова, 856

Падпаўночны, 1450

Падпоўнае, 730

Дадстава гары, 1086

Пазем, 263

„ астрономічны, 264

„ відочны або фізычны, 2ß5

„ запраўдны, 266

„ матэматычны, 267

Паземнік, 268

Пакат, 985

Паклад, 390

Палажэньне астрономічнае, 1103

„         географічнае, 1104

„         самотнае, 1105

Паліраваньне ледавіковае, 1098

Палудзень, 1093

Палудзеньнік, 769

»        земны, 770

»        магнэсавы, 771

»        міжнародны, 772

»        нябесны, 774

»        пачатковы (нулявы),

773

Палунач, 1101

Паляваньне або Паляўйіцтва,

1001

Паляда, 1008

Памеры градусныя, 479

Паніжэньне пазему, 1119

Панядзелак, 1118

Папар, 1095

Паперня, 1584

Папярочыва цыклбну, 364

Папярэджаньне роўнадзевьняў,

1155

Пара вадзяная, 1015

Пара году, 175

Паралякса гадавая эорак, 1009

, паземная сьвяцілаў,

1010

Параходэтва, 1017

Параход-цягун, 1016

Парог, 1120

Парода, 1121, 1236

» вульканічная, 1122

» выбухэвая, 1124

» земная, 1123

» крышталевая, 1125

»  масыўнал, 1126

»  пластовая, 1127

Партэнопа, 1018

Пасад, 1131

Пасат, 1019

Паселішча, 1132

Пас, 464

» Зодыяку, 1150

» кліматычны, 1152

» раэлому, 1151

» расьлінны, 1154

Паўвостраў, 1106

»        адлучаны, 1108

»        зьмяшаны, 1107

»        прылучаны, 1109

Паўдзеньне, 26 Паўднёвы, 1710

» — Захад, 1709

» — Ўсход, 1708 Паўздоньне, 71 Паўзьмежны, 1083 Паўкульле або Паўкуля, 1110 Паўночны—Захад. 1314

»     —Ўсход, 1313

Паўночча, 38 Паходні сонцавыя, 1586 Пачатак ракі, 504 Паша, 1020 Перагной, 296 Перакат, 1023 Перакід, 1024 Пераламленьне, 1265 Пералюдненьне, 1030 Перарзэ мясцовасьді, 1201 Перахіл, 1026 Перацяг, 1025 Перасяленьне, 1031 Пёс Вялікі, 1039 Пескавік, 1046 Пёс Малы, 1040

Петлі плянэтных шляхаў, 1047 Печка Хімічная, 1048 Піваварня, 383

Пільня, 379

Пласкаўзвышша, 1068 Пластаватасьць, 1385 Пласт земнай кары, 1064 » зьмяшчаючы ваду, 1383 » непрапушчаючы вады, 1382 > прапушчаючы ваду, 1384

Плёс, 387

Плеяды, 1067

Плошча, 1074

» праменяваньня, 1075 Плынь, 1493

Плямы сонцавыя, 1219

» туманныя, 1220

Плямя, 1066

Плян, 1051

Пляніглёбы, 1069

Плянктон, 1062

Плянтацыя, 1063 Плянэтар, 1052

Плянзтоіды, 43 Плянэты, 415, 1054 «  вышнія, 1056

»      вялікія, 1055

» дамэркуравыя, 1059 » знадворныя, 1057 »           малыя, 43

»      віжнія, 1061

» ўнутраныя, 1058

Плято, 1065 Пляц, 1074 Пойма, 725 Поле зерналёднае, 1096 » лёдавае, 1094

Полюкс, 1099

Полюс, 1112 Полярны, 1116 Помпа Паветравая, 752 Попел вульканічны, 1023 Поророка. 1128 Порт, 1129

Поўдзень, 1707 Поўнач, 1101, 1312, Поўня, 730, 1100 Правальле, 1169 Праменьні сьвяцілаў, 733 Прамень зямлі, 1227 Драменьнік, 1225 Праменяваньне, 1226 Прамысловасьць апрацоўчая, 1191 »      гісэрневая, 1187

»              здабывальная,

1188

»              петракапальная,

1186

»              саматужная, 1190

»              фабрычная, 1192

*               хатяяя, 1189

Прапушчальнасьць пароды, 1193 Прастора, 1195

„ сусьветная або нябесная, 1196 Пратока, 1180, 1199 Враход горяы, 1202 Працяжнасьць пластоў, 1194 Продукцыйнасьць, 1177 Продукцыя, 1178

Промысел адходны, 1184

»      возны", 1182

»      ганчарны, 1181

»      лясны, 1183

Промыслы вясковыя, 1185

Прорва, 1215

Протубэранцы, 203

Профіль мясцовасьці, 1201

Процеч, 1111

Процістаяньне сьвяціла з сонцам, 956 Процістаяньві месяца з сонцам, 1197

Процыёп, 1204

Процэс геолёгічны, 1203 Проэкцыя вальцсвая, 1176 »     канцавосная, 1174

»      мэркатарская, 1172

»      ортографічная, 1173

»      паземная, 1170

»      йростарысоўная,  1173

»      стажковая, 1171

»      стэрэографічная, 1175

» цыліндрычная, 1176

Прывов, 112, 494

Прыгор’е, 1156

ІІрыземнік, 1034

Прылада пасажная, 498

, унівэрсальвая, 499 Прылады, 965 Прыплыў, 1162

Прырсст насяленьнл вапраўдны, 1163 »        » натуральны, 1164

ІІрысонцавік, 1035

Прыставь, 206, 1129, 1165

Прыступка, 1446, 1489, 1576

Прыступкі выпятрэньня, 1490

»      морскія, 1491

»      рэчныя, 1492

Прытока, 1166

Прыцяг земны або прыцяганьне земнае, 1168 Прыцяганьне ўзаемнае нябесных цел, 1167

Прзцэсія, 1159

Псыхромзтр, 1206

Птушкэ Райская, 1207

Пункт адвемны, 33

» усходу, захаду, поўначы, паўдня, 1519 Пувкты роўнадзеньняў, 1517

» сонцаваротаў, 1518

Пустка, 1208

Пустыня, 1210

» камяністая, 212

» крамняватая, 1328

Пустэльнік, 999

Пчала, 1216

Пчалярства, 1217

Пыл, 1218

Пэгас, 1022

Пэрсэіды, 1037

Пэрсэй, 1038

Пэртурбацыі ў рухў плянэт, 154

Лэрыгей, 1034

Пэрыгель, 1035

Пзрыод, 1036

Пярэсмык, 1033

Пярэспа, 624

Пяскі золатародныя, 1278

ІІясок буйны, 1043

» вульканічны, 1041

» дробны, 1045

» золатародны, 1042

» лёткі 1044

Пятніца, 1221

Пячора, 293, 1049

Пячоры вуглядвутлбністыя, 832

Рабізна, 1294

Радзіма, 1273

Радвімазнаўства, 1274

Радыусы-вэктары плянэт, 1228

Радыянт, 1225

Радыяцыя, 1226

Разводзьдзе, 839

Раздарожжа, 1029

Равмах віханьняў, 20

Равмываньне, 1231

Разьвіленьне рэк, 83 Разьмеркаваньне, 1237 Равьмяшчзньнегеографічнае, 1238

Разьяданьне, 623

Раі зоркавыя, 662

Рак, 1233

Рака галоўная, 1250 » зьнікаючая, 1251 » парогавая» 1252 * сплаўная, 1253 » суднаходная, 1254

Ральніцтва, 1097

Рзмя ракі, 1283

Рамясло, 1258

Раніца, 1579

Päca, 1236

Pacä, 1277

Pac Альгеці, 1235

Распад земных парод, 1232

Раставаньне, 1478

Расчляненьне сухавем’я, 1244 »          »          паземнае,

1246 »        » старчавое,

1245

Расьлінпасьць, 1243, 1603 » альпійская, 1605

Расьліны-вадалюбы, 234

» -солялюбы, 210

» тэхнічныя, 1242

» ўюнцовыя, 1241

Раўнаньне асяродку, 1570

» часу, 1569

Раўніна, 1222 > спрадвечная, 1437

Раўчак, 933

Ровень (прылада), 1573

» мора, 1574

Рог, 838

Рожа, 1276

Рост, 1279

Роў, 62

Роўнадзеньне веснавое, 1223 » васеннае, 1224

Роўналежнік, 645

Роўналежнікі земныя, 1011 » нябесныя, 1012 » сутачныя яорак, 1013

Роўнік вемны, 1680 » нябесяы, 1681

Рубеж, 283

Руда, 1281

Рудня, 1282

Рух зорак сутачны, 300

Рух зямлі абаротавы, 301

»      » паступовы, 302

Рухі земнай кары векавыя, 580

* плянэт простыя, 307

»   » узваротныя, 306

Рух сонца відочны, 304

»      » ўласьцівы, 805

Ручай, 1286

Рыбазьвер, 566

Рыба Лятучая, 1287

» Меч, 800

» Паўднёвая, 1288

Рыбацтва, 1290

Рыбы, 1291

Рыгель, 1267

Рынак сусьветны, 1292

Рысь, 1293

Рыф застаўны, 1268

» каралявы, 1270

» панцырны, 1272

» паўйібярэжны, 1269

» персьцянёвы, 1271

Рэгул, 1248

Рзлігія, 1255

Рэльеф, 1256

» ціскавы, 1257

Рэспубліка, 1259

» дэмократычная, 1260

» соцыялістычная, 1261

» фэдэрацыйная, 1262

Рзфлектар, 1263

Рэфрактар, 1264

Рэфракцтля, 1265

Рэч Паспалітая, 1259

Рэчышча, 1284

Рэя, 1266

Саджалка, 1205

Садоўніцтва, 1295

Сакавік, 742

Сала, 684

Саланчак, 1146

Салонасьць морскай вады, 1400

Сальзы, 1296

Самародак, 1297

Саматужнік, 661

Самаўрад, 7

Самум, 1298

Сатурн, 1300

Camä, 1670

Селішча, 1323

Оерада, 1421

Серп месяца, 1329

Сетачка памеравая, 1007

Сетка градусная, 1330

» Ромбоідальная, 1332

» чыгункавая, 1331

Сізыгіі месяца, 1334

Сіла адасяродкавая, 1335

» цяжэньня, 1336

Сілы внадворныя, 1337

» нутраземныя, 1338

Сіроко, 1341

Сірыус, 1340

Сітавіны сонцавай паверхні,

1130

Скала, 1355

Скалы згладжаныя, 1356

Скамянеласьць, 946

Скаціна дробная, 1374

» ваводзкая, 1376

» заводная, 1375

Скід, 1301

Скід ватлінавы, 1302

» прыступкавы, 1303

Скіпэтр Брандзнбургскі, 1358

Скляпеньне пячоры, 1308

Скорпібн, 1373

Скрыжаваньяе дарог, 1029

Скупнасьці эорак, 1372

Смалярня або Смалакурня, 385

Смуга, 1117

Соль выварная, 1405

» каменнал, 1406

» кухенная, 1407

» -самасадка, 1408

Сольфатара, 1409

Сонда, 1401

Сопцаварот з;мовы, 1402

„ летні, 1403

Спад, 1367

„ ракі, 1006

СпадарожнІЕ плянпы, 1420

Сплаў лесу, 1419

Спосаб жыцьця, 919

»    > аселы, 922

»    » бадзяжны, 920

» »вандроўны, 921 »   земляробства, 1343

» аблогавы або дзірванны,

1344 » лядавм, 1345 »           прасторавы, 798

» сіноптычны, 797

Спосабы зяосін, 1422 Спрат, 1578 Спэктроскоп, 1417 Спэктр газавы, 1413 „ лінейны, 1414 „    неперарыўны, 1415

„ паглытаньня, 1416

Сіажар’е, 1067

Стажок земляны, 1050 Станцыя, 1425 Старана, 1436 Старарэчча, 1285 Стаянка, 1434 Стое, 1432 Страла, 1441 Стралец, 1442 Сграмніна, 1444 Страх, 1608 Струмень, 1134

„ зьнічаЕ або зораа падучых, 1137 „   зьнічаЕ жнівевьсЕІ.

1036 я      першы лістаяадавы,

686 Стрыжань, 1440 Стрэлка магнэсавая, 1443 Студвень, 1720 Ступень, 281, 1446

» баромэтрычваа, 1448

» геотэрмічная або цеплаземная, 1449 Стыль новы або грыгорыяяскі, 1429 » стары або іоліячсеі, 1430 Стэатопігія, 1426 Стэп, 1428 Стэпы сухія, 1427 Субота, 1451 Суглінав, 1453 Сугор’е, 841

Сугор’е камлыгавае, 842

„ рашткавае, 843

Суднаходзтва, 1457

Судны жаглбвыя, 1455

» плоскадонныя, 1456

Сувор’е, 1396

Сузор’і зодыякальныя, 1397

» каляполярныя або прыканцавосныя, 1398

» раўніковыя, 1399

Султанат, 1458

Супясок, 14 61

Сусьвет, 182, 627

Суткі астрономічныя, 1462

, грамадзянскія, 1463

„ запраўдныя, 1465

„ зоркавыя, 1464

, сонцавыя, 1466

„ сярэднія, 1467

Сутока, 1381

Сухазем’е, 1468

Сухмень, 403

Сфэра нябесная, 1469

Сфэроід земны, 1470

Сфэроідальнасьць земнай паверхні, 1471

Схіл, 1367

» адхонны, 1371

» зрывісты, 1370

» контынэнтавы або падморскі, 903

» стромкі, 1368

Схіленьне сьвяціл, 1366

Сход, 731

Сынкліналь, 1339

Сьвет, 804

Сьветабудова, 807

Сьветламеры зоркавыя, 52

Сьвітаньне, 1239, 1460

Сьвятло зодыякальнае, 1304

„ папелавае месяца, 1306

Сьвяціла, 1305

Сьмяротнасьць, 1388

Сьнегазвал, 665

»        веснавы, 666

>        зімовы, 667

Сьнег вечны, 1391

» пакутуючых, 1392

Сьнежань, 312

Сьпякота, 462

Сьціснутасьць зямлі, 1333 Сьціраньне, 622 Сьцяг горны, 1622 Сэйсмограф, 1316 Сэйсмолбгія, 1317 Сэйсмомэтр, 1318 Сэйша, 162 Сэкстант, 1320

Сэкстант (сузор'е), 1321

Сэкунда, 1322 Сэленографія, 1324 Сэрца Кароля II, 1326 » Львінае, 1248

Сэрыр, 1328

Сядвіба, 157 5

Сэтэры, 1472

Сярэднягаловы, 764

Таварамен, 1506

Тайга, 1473

Тайфун, 1474

Тальвэг, 1475

Тарфавішча, 1516 Татуіраваньне, 1477 Топографія, 1507 Торнадо, 1513 Торосы, 1514 Торф, 1515 Тоўшча адкладаў, 833 Травеяь, -738 Травы кармовыя, 1520 Траэкторыі рухаў сьвяцілаў, 1521 Трохпалбўка, 1347

Труба Астрономічная, 1532

» палудзвньнікавая, 1533 Трубы праворныя, 1534 Трыаягуляцыя, 1528 Тры Каралі, 1153 Трыкутнік, 1523

»        Малы, 1524,

»        Паўднбвы, 1525,

Трыкутнікаваньне, 1528 Трысьціна цукровая, 1531 Тубылец, 3, 1536 Тукан, 1537 Туман, 1538

Тумапнасьці газавідныя, 1539

»          зоркавыя, 1540

»          кулістыя, 1543

»          персьцянёвыя, 1541

»          сьпіральвыя, 1542

»          эліптычныя, 1544

Тундра, 1545

» грудаватая, 1546

Тунзль, 1547

Туф вапнавы, 1549

Туф вульканічны, 1548

Тыдзень, 873

Тытан, 1504

Тытанія, 1505

Тэктоніка, 1479

Тэлескоп, 1481

» Гершэля, 1482

Твлтор, 1485

Тэодоліт, 1486

Тараса, 1489

Тэрмомзтр, 1488

Тэтыс, 1599

Убываньне месяца, 1582

Угін, 834, 1339

Угнаеньне, 1563

Узвышша, 148

Узгараньве нябесн камеьнняў, 149

Уэгорак, 1621

Узгор'е, 783

Узмор'е, 130

Узрастаньне, 1279

Узрост плянвты, 156

Увьбярэжжа, 1076

Увьніманьне ракі, 173

Узьняцьце простае, 170

» сухазем‘я, 1085

Уклад горны, 1342

» ракі, 1348

» сонцавы, 1349

Уклады воркавыя, 1350

» плянэтныя, 1351

Уладаньне, 136

Улева, 704

Умбрыель, 1568

Упад ракі, 171

Уран, 1572

Уросласьць, 1279

Ускраек, 949

Усход, 169,

Усыханьне рэк, 203

Усяленьне, 492

Уток ракі, 171

Упічэрбак дыску плянэты, 1581

Фабрыка, 373, 1583

Фазы месяца, 1585

Фарватэр, 1587

Фаўна, 1588

Ф'ерд, 1616

Фёэн, 1595

Фёрд, 1597

Фіорд, 1600

Фірн, 1601

Флёра, 1603

Флёра (малая плянэта), 1604

Флёт, 1606

Фобос, 1608

Фокусы плянэтных орбіт, 1609

Фомальгаут, 1610

Формацыя, 1611

Формы паверхні, 1612

Фотосфэра сонца, 1613

Фумароля, 1614

Футшток, 1615

Фэнікс, 1596

Фэрма, 1598

Хамвлеон, 1617

Хваля, 158

» аддонная або бэнтонічная, 159

» стаячая, 161

» ўнутраная, 160

Хваляваньне, 162

» паўзьбярвжнае, 1160

Хваляспын, 810

Хвасты комэт, 1618

Хістальнік Фуко, 756

Хлебаробства, 1619

Хмара, 896, 1550

Хмарнасьць, 911

Хмызьняк калючы, 660

Хромосфэра сонца, 1623

Хрономэтры, 1624

Хрыбет (хвалі, горнага ланцуга), 290

Цагельяя, 376

Целы нябесныя, 1480

Ціск атмосфэрны, 298

Цмок, 353

Цукраварня, 384

Цывілізацыя, 1633

Цыклбн, 1636

Цыкль месяцазы, 1634

» Мэтона, 1635

Цыркі меслцавыя, 1637

Цыркуль, 1638

Цзнтаўр, 563

Царбэр, 564

Цэрэра, 1631

Цэфэй, 1632

Цяжэньне, 1551

Цяплыня прамявістая, 1487

Цясыііна, 1580

Цячэныіе, 1493

» морскае, 1494

»            »    адбітае, 1497

»            »    вольнае, 1495

».           »    прымуша-

нае, 1496

»            »  раўніко-

вае, 1500

»            » раўніковае

супраціўнае, 1198 »       » халоднае, 1499

»            » цбплае, 1498

Чарназем паўночны, 1646

»      тлусты, 1647

»      чакалядавы, 1648

Чум, 1655

Чыгунка, 348

» бочная, 349

Чырвоназем, 633

Чэрвень, 520

Шалі, 127

Шарон, 865

Шасьцбрнік, 1320

Шата расьліяная, 1091

Шахта, 1661

ПІаўкоўніцтва, 1662

ІПлях, 351, 1213

» Млечнгл, 1214

Шляхі комунікацыі, 1212

Шлюз, 1668

Шматпалбўка, 1346

Шоса, 1670

Шпіль, 1669

Шталюгі Маляра, 815

Штольня, 1673

Штранд, 1674

Шхэры, 1675

Шчыліна земнай кары, 1527

» сьвідраваная, 1357

Шчыльнасьць зямлі, 1071

Шчыт Сабескага, 1676

Шырыні астрономічныя, 1664

» геліоцэнтрычныя, 1665

» географічныя, 1666

» геоцэнтрычныя, 1667

Шэрань, 496

Чарапашына, 1234

Час грамадзкі, 176

» запраўдны. 178

» зоркавы, 177

» сонцавы, 179

» сярэдні, 180

Часалічэньне, 181

Часамеры, 1624

Частка сьвету, 1640

Чацьлер, 1650

Чарназем, 1147

» звычайны, 1645

Эворзія, 1679

Эвэкцыя ў руху месяца, 1678

Экваторыал, 1682

Экзарацыя, 1683

Экліптыка, 1684

Эксдорт, 1685

Эксцэнтрысітэты орбіт, 1686

Эксцэнтрычнасьць орбіт, 1687

Эміграцыя, 1689

Эндэмізм, 1690

Энцэляд, 1691

Эпакта месяця, 1692

Эпіцымі, 1694

Эра (геол.), 169 5

» ў годалічэньні, 1696

Эрозія, 1698

» бочная, 1699

» глыбівбвая, 1700

Эрос, 1701

Эрыдан, 1697

Этар сусьветаай праоторы або косьмічаы, 1705

Эфэмэрыды плянэт, 1704 3w, 1706

ІОлія, 1711

Юнояа, 1712

Юпітар, 1713

Юрта, 1714

Я ро зямлі, 1718

Ядры комэт, 1717

Язьдзеп, 845

Яоэт, 1721

Яр, 933

Яскрава-ьпь яорак, 1722

Ясыі, 1725

Яшчарка, 1726

Глаудіт № 1167.

1 Сав. друк. зак. V 2032—1009 экз.

БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЕПЯ

ВЫПУСК ЧАЦЬВЕРТЫ.

ТЭРМІНОЛЁПЯ ЛЁПКІ і ГКЫДОЛЁГІІ,

ВЫДАНЬНЕ ІНСТЫТУХУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ. МЕН&Е. 1923.

Лёгічна-Псыхолёгічная тэрмінолёгія, якая зьяўляецца ў друку ў гэтым выпуску Беларускае навуковае тэрмінолёгіі, прадстаўляе сабою злучэньне разгледжаных паасобку на сходах б. Навукова-Тэрмінолёгічнай Кохісіі пры Н. К. А. Б. і Інстытуту Беларускае Культуры тэрмінолёгій лёгікі і псыхолёгіі.

Як першая, так і другая тэрмінолёгіі разглядаліся подлуг дакладу члена Навукова-Тэрмінолёгічнай комісіі і навуковага супрацоўніка Інстытуту Беларускае Культуры М. Я. Байкова.

Тэрмінолёгія Лёгікі ў першы раз была надрукавана ў' часопісе „Весьнік Нар. Ком. Асьветы С. С. Р. Б.“, 1922 г., № 1, стр. 11—20.

Пры апрацаваньні лёгічна-псыхолёгічных тэрмінаў мелася на ўвазз зацьвердзіць у сьцісла азначаным сэнсе для навуковага ўжываньня словы, якія ўжываюцца ў жыцьцёвай беларускай мове і зарэгістраваны ў істнуючых слоўніках беларускай мовы L Насовіча, Я. Ціхінскага, М. Гарэцкага 1 Ў. Дабравольскага, а таксама ў творах. найвыдатнейшых беларускіх пісьменьнікаў новага часу. У частковасьці, дзеля згоды з народным ужываньнем прыняты дпя навуковага ўжываньня тэрмін „мазгі“ ў множным ліку.

Таксама ў згоднасьці з нароцным ужываньнем і з законамі беларускай мовы ўтвораны 1 нэолёгізмы, якія зьяўляюцца патрэбнымі для перадачы навуковых паняцыдяў.

У першы раз зьяўляюцца ў друку гэткія новатворы: адцлгненьне (№ 3 слоўніка), адцягнены (2), самарух (5), зваротнаспадчыннасьць (42), зва-

ротнаспадчынны (43), нізкавокасьць (65), наданьне(103), наданы (104), узбуджлівасьць (105), зьлішвольле (151), зьлішпамяць (152), разгалосьсе (199), жыцьцёчыннасьць (241), самазахаваньне (303 і 784), унутранагляданьне (310), уаутранаглядальны (309), сугалосьсе (340), асерадкаваньне (342), прамежак (409), мозачкі (432), прычэпная думка (444), даасяродкавы (492), назвазбор (496), абвяржэньне (542), восевальцавы адростак (551), кравазваротны (581), цёпластан (578), прыстасаванасьць (681), прасторавы (6У7), працяжальнасььіь (708), працяжальны (709), саманездавальненьне (781), самаздавальненьне (785), сеткавіца (794), агульна-зацьвярджальны (874), агульнаадмоўны (875), часткова-зацьвярджальны (884), часткова-адмоўны (885), часамер (999), часагляд (1000), крышталёк (1001), чатырохпагор'е (1037), адчувальны, пачувальны (1034 і 1065), чуламер (1087).

3 тэрмінаў, увайшоўшых у склад расійскай лёгічна-псыхолёгічнай тэрмінолёгіі з іншых моваў, перакладзены на беларускую мову тыя тэрміны, якія захавалі ў навуковым ужываньні свой першастковы сэнс, напр., „ассоцнацмя“, „актйвность" 1 інш.

Тэрміны, якія атрымалі штучны навуковы сэнс, як, напр., „ганглнй“, „рефлекс“, „сйллогйзм“ і інш., ці азначаюць паняцьці, у тлумачэньні якіх няма згоднасыді паміж прадстаўнікамі навукі, як, напр., „апперцепцйя", „аффект“ 1 інш., застаўлены без перакладу 1 толькі пераданы ў беларускай транскрыпцыі.

Тэрмінолёгія апрацавана ў аб'ёме курсу лёгікі і псыхолёгіі ў школах сярэдняга тыпу.

Дакладчык М. Байкоў.

Г. Менск

1923—V—19.

РАСІЙСКА-ВЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК.

1    Абсолютный

2    Абстрактный

3    Абстракцйя

4    Абулйя

5    Автоматязм

6    Автоматйческое воспрйятне

7    Аграфйя

8    Адаптацня

9    Аккомодацйя

10   Аккорд

11  Аксйома

12   Актйвность

13  Актуальность

14   Алексйя

15  Альтернатнва

16  Альтруйзм

17   Альтруйстйческйй

18   АмнезйЯ

19 АналйЗ

20 АналйТйческйй

21 Аналогйческйй

22 Аналогяя

23 Анкетный метод

24 Анальгезйя

25 Антагоннстйческйй цвет

26 Антйтезнс

27 Анэстезня

Абсолютны

Абстрактны, адцягнены Абстракцыя, адцягненьне Абулія, бязвольле Аўтоматызм, самарух Аўтоматычнае ўспрый-

маньне Аграфія

Адаптацыя, прызвычаенасьць

Акомодацыя, прыстасаваньне

Акорд

Аксіома, пэўнік

Актыўнасьць, дзейнасьць Актуальнасьць, здольнадзейнасьць

Алексія

Альтэрнатыва Альтруізм Альтруістычны Амнэзія, бяспамяцьце Аналіз, расклад Аналітычны, раскладовы Аналёгічны Аналёгія

Анкетны, запытальны мэ-

ТОД

Анальгэзія, бязбольле

Супраціўны або дадатковы колер

Антытэзіс, проціпала-

жэньне

Анэстэзія, нячуласьць

28 Апатня

29 Аподосйс

30 Апперцептмвный

31 Апперцептявное внйманме

32 Апперцепцяя

33 Аргумент

34 Ассймйляцйя

35 Ассоцйацйя представленмй

36 Ассоцйацйя несвободная

37 Ассоцйацйя свободная

38 Ассоцйацйя по смежНОСТй

39 Ассоцйацйя по сходству

40 Ассоцяацйя по контрасту

41 Ассоцнатйвный

42 Атавязм

43 Атавйстйческйй

44 Атаксйя

45 Аттрнбут

46 Афазйя

47 Аффект

48 Аффекты астенйческяе

49        » стенйческме

50 Аффектавный

51 Безвкусность

52 Безобразяе

53 Безумяе

54 Беспорядок

55 БессйЛйе

56 Бессознательный

57 Бесстыдство

58 Бяеняе (d. Schwebung)

59 Бянокулярное зренйе

60 Бянокулярньій контраст

61 Бйологйя

Апатыя, апешаласьць Аподосіс, вынік Апэрцэпцыйны Апэрцэпцыйная ўвага

Апэрцэпцыя

Аргумэнт, довад

Асіміляцыя, упадабленьне

Злучэньне прадстаўленьняу

Злучэньне несвабоднае

» свабоднае

»          па сумежнасьц!

»             » падобнасьці

>             > супраціў-

насыді

Злучальны Зваротнаспадчыннасьць Зваротнаспадчынны Атаксія

Атрыбут, прыналежнасьць Афазія

Афэкт

Афэкты прыгнятаючыя

„ ўзбуджаючыя

Афэктыўны

Нясмачнасьць

Брыдота

Шаленства

Непарадак

Нязмога

Бесьсьвядомы, няпрытомны Бессаромнасьць

Біцыдё

Двухвочны зрок

„ контраст

Біолёгія

62 Бнологнческмй

63 Благозвучме

Біолёгічны

Мілагучнасьць

64 Блеск

Бгеск

65 Блнзорукость

Нізкавокасьць

66 Боковое поле зренмя

Бочнае поле зроку

67 Боль

Боль

68 Большой мозг (cereb­rum)

Вялікія мазгі

69 Боязнь

Боязьнь

70 Бред

Брэд

71 Бредовые нден

Брэдавыя думкі

72 Вдохновенне

Натхненьне

73 Вера

Вера

74 Вероятность

Праўдападобнасьць

75 Веселость

Вясёласыдь

76 Веіць (категорйя)

Рэч

77 Взанмность

Узаемнасьць

78 Взгяд

Пагляд

79 Внд (species)

Від

80 Вндовой

В'давы

81 Вндовое разлнчне (dif­ferentia specifica)

Відавая розьніца

82 Вкус

Смак

83     „ горышй

„ горкі

84     „ кнслый

„ квасны

85     „ металлнческнй

„ мэталічны

86     „ пресный

„ прэсны

87     „ сладкнй

„ салодкі

88     „ соленый

„ салоны

89     „ іцелочный

„ лужны

90 Вкусовые клеткн

Смакавыя каморкі

91 Вкусовые почкн (луковнцы)

„               пупашкі

92 Вкусовые сосочкн

„               сусолькі

93 Влеченне

Пацяга

94 Вннманне

Увага

95        „          внешнее

„ знадворыая

96        „          внутреннее

„ унутраная

97 Вннманне непронзвольное

98 „ пронзволь-

ное

99 Внешннй мнр

100       „ опыт

101 Внутреннее ухо (labirinthus)

102 Внутренннй опыт

103 Внушенне

104 Внушенный

105 Возбуднмость

106 Возбужденне

(d. Erreghkeif)

107 Возбужденне пермфермческое

108 Возбужденне центральное

107 Возвыіьенное (sublime, erhabene)

110 Воззренне (d. Anschaung)

111 Возможность

112 Возможный

113 Возраженне

114 Волевой акт

115       „          „ простой

116       „          „ слсжный

117 Волненне

118 Волокно нервное

119 Волюнтарнзм

120 Волюнтарнстнческнй

121 Воля (voluntas)

122 Воображенне

123       „ воспронзводяіцее

124       „ постронтельное,

творчес-кое

125 Воспомннанне

126 Воспрнятне (perceptio)

Увага мімавольная

„ адвольная

Знадворны сьвет

Знадворнае дасьведчаньне

Унутранае вуха

„ дасьведчаньне

Наданьне

Наданы

Узбуджлівасьць Узбуджэньне

„                 павярхоўнае

„                 асяродкавае

Узноснае

Погляд

Магчымасьць

Магчымы Пярэчаньне Валявы акт

»       > просты

>       » складаны

Узбурэньне

Валакно нэрвовае Волюнтарызм Волюнтарыстычны Воля

Выабражэньне

„                аднаўляючае

„                будаўнічае,

творчае

Успамінаньне Успрыйманьне

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

Воспронзведенне (reproductio)

Восстановленне нервного веідества

Восторг

Впечатленне (d. Ein­druck)

Впечатлнтельность Время

„ об'ектнвное

„ суб'ектнвное

Всеобідность Еспомогательный Выбор мотнвов Вывод

Выраженне чувств

Высшнй род (summum genus)

Вычнсленне вероятностн

Галлюцмнацня

Ганглнй (ganglium) Ганглйозная клетка Гармонмя Генезнс

Г енетйческнй Геннальность Геннй

Гетероннвцные нзображенмя

Г нпербулня

Г нпермнезня

Гнпноз

Г мпотеза Гнпотетмческмй

Глаз

» блнзорукнй

> дальнозоркнй

Аднаўленьне

Адбудова нэрвовай ма-

тэрыі Захапленьне

Уражаньне

Уражлівасьць

Час

»     сапраўдны

»     уяўны

Агульнасьць

Дапаможны

Выбар матываў

Вывад

Выраз пачуцьцяў

Найвышэйшы род

Вылічэньне праўдападобнасьці

Здань

Ганглі

Ганглійная каморка

Суладзьдзе

Гэнэзіс, узьнікненьне

Гэнэтычны

Гэніяльнасьць

Гэні

Непадобныя вобразы

Гіпэрбулія, зьлішвольле Гіпэрмнэзія, зьлішпамяць Гіпноз

Гіпотэза, дапушчэньне

Гіпотэтычны, дапу-

шчальны

Вока

»   нізкае

»   далёказрочнае

159

Глаз нормальный

160

Глухота пснхнческая

161

Г нев

162

Голод

163

Гомоннмные мзображення

164

Гордость

165

Горе

166

Графмческмй образ

167

Графнческое мзмеренме временн

168

> нзображенне функцкй

169

Графнческая регнстрацня двнженнй

170

Г русть

171

Давленне

172

Дальнозоркость

173

Дальтоннзм

174

Двмженне

175

Двнження автоматнческне

176

> нмпульснвные

177

> ннстмнктнвные

178

» непронзвольные

179

» пронзвольные

180

» рефлектмвные

181

Двойное сознанне

182

Двойственное нзображенне

183

Дедукцня

184

Дедуктнвный

185

Действне

186

Действнтельность

187

Действнтельный

.188

Деленне (divisio)

189

» адекватное, соразмерное

190

* нсчерпываюшее

Вока звычайнае

Глухата псыхічная Г неў

Голад

Падобныя вобразы

Гардасьць

Гора

Пісоўны, графічны вобраз Графічны вымер часу

>           нарыс функцый

»           запіс рухаў

Журба

Ціск

Далёказрочнасьць Дальтонізм

Рух

Рухі аўтоматычныя

» імпульсіўныя

» інстынктыўныя

>  мімавольныя

>  адвольныя

» рэфлексіўныя

Падвойная сьвядомасьць Падвойны вобраз

Дэдукцыя, вывядзеньне Дэдукцыйны, выводны Дзеяньне

Рэчав’стасьць Рэчавісты

Падзел

» прыроўнены

> вычэрпываючы

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

Деленне непрерывное » перекрестное » последовательное

Делнмое (totum dividendum)

Детермнннзм Днлемма Днскурсявный Днсснмнляцня Днссонанс Днфференцнацня

Днхотомня

Длнтельность Добро Добродетель Доброта Доверне Доказательство » прямое > от протнвного Долг Долженствованне Должное Доля мозга » внсочная » затылочная » лобная » темянная

Досада Достоверность Достоверный Дружба Дуалмзм Дума

Дух (spiritus, pneuma) Духовный

Душа (anima, psyche)

Падзел неперарыўны

» крыжавы

» пасьлядовы

Падзельнае

Дэтэрмінізм Дылема Дыскурсіўны Дысіміляцыя Разгалосьсе

Дыфэрэнцыяцыя, разрозьненьне

Дыхотомія, двохчленны

падзел Працягласьць

Дабро Цнота Дабрата Давераньне Довад

» просты

» ад супраціўнага Абавязак АбавязковасьцьАбавязковае Доля мазгоў

> скроневая

» патылічная

» лобная

» цемянная Дакука Пэўнасьць Пэўны Сяброўства Дуалізм Дума Дух Духоўны Душа

227 Душевный

228 Душевная болезнь

Душэўны

Душэўная хвароба

229         „ деятельность

„             дзеяльнасьць

230         „ жмзнь

Душэўнае жыцьцё

231 Душевное пережнванне

„              перажываньне

237 Душевное состоянне

Душэўны стан

233          „          явленне

Душэўная зьява

234 Едва заметное оіду-

Ледзь прыметнае адчу-

іценне

ваньне

235 Едннство

Адзінства

236 Естественный

Натуральнь', прыродны

237 Жажда

Смага

238 Жалость

Літасьць

239 Желанне

Жаданьне

240 Желтое пятно (macula lutea)

Жоўтая плямка

241 ЖмзнедеятельностЕ

Жыцьцёчыннасьць

242 Жнзненность

Жыцьцёвасьць

243 Жнзнь

Жыцьцё

244 Забвенме

Забыцьцё

245 Заблужденне

Аблуда

246 Забота

Клопат

247 Забыванне

Забываньне

2^8 Забывчнвость

Забыўчасьць

249 Завнсть

Завісьць, зайздрасьць

250 Заключенне (conclusio)

Заключэньне

251 Закон достаточного

Закон выстарчаючай асно-

основання

вы

252 Закон нсключенного

Закон выключанага трэ-

третьего

цяга

253 Закон протнворечмя

Закон супярэчнасыді

254      „ тожества

„ тожсамасьці

255 Закон спецнфнческой энергнй

Закон спэцыфічнай энэргіі

256 Законы мышлення

Законы мысьленьня

257        „ прнроды

„ прыроды

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

Заместнтель понятйя Замеіценйе (substitutio) Запах

Запахл непрйятные

„ прйятные Запомннанне Звук (d. Laut) Звуковой

„ аналнз Зловонйе Злорадство Знанне Зренйе

„ непрямое

„ прямое

Зрйтельный (п.opticus) „ нерв

Зрнтельный пурпур

(эрйтропсйн)

Ндеалйзм Ндея Рідйотйзм Нзмеренне псяхйческйх процессов Нзумленйе Нллюзйя

Нмпульс

Нмя (nomen)

Нмя нарнцательное (apellativum)

Нмя собственное

(proprium) Нндетермйнйзм НндйВйдуальность Нндйвядуальный Нндйвядуум Нндуктйвный Нндукцйя

„ научная

Падмяняльнік паняцьця Замяшчэньне

Пах

Пах! няпрыемныя

„ прыемныя Запамінаньне Зык, гук

Зыкавы, гукавы

Расклад зыкаў, гукаў

Смурод

Злорадасьць

Веда

Зрок

„ няпрссты

„ просты

Зрокавы

„ нэрв

Зрокавая багра

Ідэалізм

Ідэя, думка

Ідыётызм

Вымер псыхічных процэсаў

Зьдзіўленьне

Ілюзія

Імпульс

Імя

» назоўнае, звычайнае

» уласнае

Індэтэрмінізм

А^абовасыдь, асабістасьць

Асабовы, асабісты

Асоба, індывідуум Індукцыйны, наводны Індукцыя, навядзеньне » навуковая

293 Нндукцня неполная (incompleta)

294 Нндукцмя полная (completa)

295 Нндукцня популярная

296 Нндукцмя чрез про-

стое перечнсленне (per enumerationem sim-

plicem)

297 Нндукцня цветовая

298 Нндуцмруемый цвет

299 Нндуцнруюіцйй цвет

300 Ннстннкт

301 Ннстннкты воспронзведення

302 Ннстннкты пйтанмя

303 Ннстннкты самосохранення

304 Ннтеллект

305 Ннтеллектуалнзм

306 Ннтеллектуальный

307 Ннтенсмвность

308 Ннтерес

309 Ннтроспектнвный

310 Ннтроспекцня

311 Ннтумтнвный

312 Ннтунцня

313 Нсполненне

314 Нспуг

315 Нсследованне

316 Нстнна

317 Нстннность

318 йстннный

319 Категорня

320 Категорнческнй

321 Качественный

322 Качество

Індукцыя няпоўная, незакончаная

Індукцыя поўная, закончаная

Індукцыя папулярная Індукцыя праз простае пералічэньне

Індукцыя каляровая Індуцыяваны колер Індуцыючы колер Інстынкт

Інсть’нкты вытварэньня

»           кармленьня

»           самазахаваньня

Інтэлект, розум Інтэлектуалізм Разумовы, інтэлектуальны Напруджанасьць, сіла Інтарзс, цікавасьць Інтроспэкцыйны, унутранаглядальны

Інтроспэкцыя, унутранагляданьне

Інтуіцыйны

Інтуіцыя

Выкананьне, спаўненьне

Сполах

Дасьледваньне

Праўда, ісьціна Сапраўднасьць Сапраўдны

Катэгорыя

Бязумоўны Якасны Якасьць

323

324

325 326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346 347

348 349 35Ö

351

352

Качество оідушенмя

Класс Класснфйкацня Класснфнкацня естественная

Классмфнкацня нскусственная Колбочка Колебанме Колмчественный Колмчество Коллектмвный предмет

Колювдая боль Комбннаторная деятельность

Комбннацмя Комнческое Комочкн Ннсселя

(Nisse—Schollen) Комплйкацня Конкретный Консонанс Контраст Концентрацня сознання

Концептуалнзм Концепцня Коордннацмя двнженнй

Кора головного мозга Кортнев Орган

Кортнева перепонка Кортневы дугн Коэффнцнент вннмання „ запомннання

Красота

Якасьць або зьмест адчуваньня

Кляса Клясыфікацыя >    натуральная

>                 штучная

Коўбачка

Віханьне Колькасны Колькасыдь

Зборны прадмет

Колючы боль

Сукладальная дзеяльнасьць

Сукладаньне

Камічнае

Камачк! Нісьля

Спляценьне

Прадметны

Сугалосьсе

Контраст, супраціўнасьць

Асярадкаваньне. сьвядомасьці

Концэптуалізм

Концэпцыя, паняцьце

Узгадненьне рухаў

Кара галаўных мазгоў

Орган або прыладзьдзе

Корці

Корціева перапонка Корціевы дужкі Паказальнік увагі

» запамінаньня

Хараство

353 Крнтеряй

354 Крнтнческнй

355 Круг в доказательстве (circulus in demonstrando)

356 Круг тв определенйй (in definiendo)

357 Лемма

358 Лемматйческйй

359 Лйчность

360 Лйчный

361 Логйка

362 Логнческнй

363 Логйческая точка зренйя

364 Л.ожность

365 Локалйзацйя псйхйческйх процессов

366 Локальный знак (Lo­kalzeichen)

367 Любовь

368 Любознательность

369 Манмя

370       » преследованйя

371 Матерналнзм

372 Матерйя

373       » сужденйя

374 Мегаломанйя

375 Меднум

376 Меланхолйя

377 Место {категорйя}

378 Метод научный

379     »      аналйтйческйй

380     »      дедуктавный

381     >      нндуктмвный

382     >    сйнтетяческйй

3d3     »      пснхологмче-

скйй

384       » бйогенетяческйй

Крытэрыум

Крытычны Круг у довадзе

„ у азначэньні

Лема

Лематычны

Асоба

Асабовы

Лёгіка

Лёгічны

Лёгічны погляд

Непраўдзівасьць

Умяшчэньне псыхічных

процэсаў

Мясцовы знак

Любоў, каханьне

Цікавасьць

Манія

„ прасьледаваньня

Матэрыялізм

Матэрыя

Істота суджэньня

Манія вялікасьці

Мэдыум, пасрэднік

Мэлянхолія

Месца

Мэтод навуковы

» аналітычны

5 дэдукцыйны

» індукцыйны

» сынтэтычны

» псыхолёгічны

» біогенэтычны

385 Метод эмпмрнческнй

Мэтод эмпірычны, дасьвядчальны

386      » экспернмен-

» экспэрымэнтальны,

тальный

спробны

387 Методнческнй

Мэтодычны

388 Методологня

Мэтодолёгія

389        » обіцая

„                агульная

390        »       спецнальная

„                спэцыяльная

391 Методы нндуктйвного

Мэтоды індукцыйнага дась-

мсследованмя

ледаваньня

392 (Метод) согласня

(Мэтод) згоднасьці

393      > разнйцы

> розьніцы

394      >       остатксв

» астач

395      » сопутствуюіцнх

нзмененнй

» наступных зьмен

396 Методы мсследовання

Мэтоды дасьледаваньня па-

памятм

мяці

397 (Метод) выучнвання (Erlernungsmethode)

(Мэтод) вывучваньня

398 (Метод) удачных случаев (Treffermethode)

,, удалых выпадкаў

399 (Метод) помовдн (М. d. Hilfe)

„ дапамогі

400      „        размеідення

(Мd. Ordnung)

„ разьмяшчэньня

401      „ сбереженмя

„ ашчаднасьці

402      „        тожественных

рядов (М. d. identi­schen Reihe)

„ тожсамых радоў

403 (Метод) удержанных членов (М. d. behal­tenen glieder)

„ захаваных членаў

404 Методы пснхофнзнческне

Мэтоды псыхофізычныя

405        „ верных н невер-

> пэўных 1 няпэўных

ных случаев

выпаднаў

406        „ мнннмальных

нзмененйй

г найменшых зьмен

407       „ постоянных раз-

» сталых раздраж-

драженнй

неньняў

408

Методы пределов

 

409

„ равных ннтервалов

 

410

„ сверхзаметных разлмчнй

 

411

„ среднмх градацнй

 

412

„ среднмх ошнбок

 

413

Мнмнка

 

414

Мнмнческнй

 

415

Мнросозерцанне

 

416

Мнемоннка

 

417

Мнемоннческнй

 

418

Мненне

 

419

Мннмый

 

420

Множество

 

421

Модус снллогнзма

 

422

> деструктнвный

 

423

> конструктнвный

 

424

Мозг (cerebrum)

 

425

» головной (серпаlis)

 

426

» продолговатый (medulla oblongata)

 

427

> спннной (с. spi­nalis)

 

428

Мозговая борозда (fissura с.)

 

429

» нзвнлнна (gu­rus с.)

 

430

Мозговые ножкн (cru-

 

га s. pedunculi cerebri)

 

431

Мозговые полушарня

 

432

Мозжечек (cerebellum)

 

433

Моннзм

 

434

Монокулярное зренне

 

435

Моральный

 

436

Мост Варолнев (pons Varolii)

 

437

Мотнв

 

Мэтоды граніц

» роўных прамежкаў

>    надпрыметных розьніц.

>    сярэдніх ступяней

>    сярэдніх памылак

Міганьне, міміка Мігоўны, мімічны Сьветапогляд Мнэмоніка Мнэмонічны Зданьне

Зданьнёвы, уяўны Мноства

Модус, від сылёгізму

„       руйнуючы

»      будоўны

Мазгі

Галаўныя мазгі

Прадоўжныя „

Хрыбтовыя

Мазгавая баразна

» зьвіліна

Мазгавыя ножкі

Паўкульлі мазгоў Мозачкі Монізм

Аднавочны зрок Моральны Мост Вароліеў

Мотыў

438 439 440

441

442

443

444

445 446 447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472 473

474

Мотооный Мысль Мыслнтельный процесс Мышленне

Наблюденне(оЬ5егуа1іо) Наведенме (inductio) Навязчнвая ндея (idee­fixe) Надежда Надменность Названне Нанвность Нанвный Наклонность Намеренне Напряженне Наслажденме Наследственность Настроенне (d. Verfas­sung) Насыіценность цвета Натнвнзм Натнвнстнческнй Наука Научный Неверне Невннность Негодованне Недоброжелательство Недоверне Недостаток Недостоверность Недостоверный Недоуменне Нейрон Нейрофмбрнлла Ненавнсть Необходнмость Необходнмый

Рухавы

Думка, мысьль

Мысьлёвы процэс Мысьленьне

Нагляданьне, спасьцярога Навядзеньне

Прычэпная думка

Надзея

Пагарднасьць

Назва

Наіўнасьць

Наіўны

Нахіл

Намер

Напруджаньне

Асалода

Спадчыннасьць

Настрой

Згушчаннасьць колеру Натывізм

Натывістычны

Навука

Навуковы

Нявера

Нявіннасьць

Абурэньне Нязычлівасьць Недавера

Недахват, недастача

Няпэўнасьць

Няпэўны

Неўразуменьне

Нэўрон

Нэўрофібрыла

Ненавісыдь

Канечнасьць.неабходнасьць

Канечны, неабходны

475 Неопределенный

476 Неочевндный

Неазначаны

Невідавочны

477 Непосредственный

Беспасрэдні

478 Непостоянство

Нясталасьць

479 Непрмятность

Няпрыемнасьць, прыкрасьць

480 Непрмятный

Няпрыемны, прыкры

481 Нерв (nervus)

Нэрв

482 Нервная клетка

Нэрвовая каморка

483        >         сі стема

„             сыстэма

484 Нервное веіцество

Нэрвовая матэрыя

485        »         окончанне

Нэрвовы канчатак

486 Нервный отросток

Нэрвовы адростак

487        >          пучок

„           пучок

488 Нервоз

Нэрвоз

489 Нервы двнгательные

Нзрвы рухавыя

490      „ чувствнтельные

„ адчувальныя

491      „ центробежные

„ адсяродкавыя

492      „ центростремн-

тельные

„ даасяродкавыя

493 Несогласме

Нязгода

494 Нечаянность

Неспадзеўнасьць

495 Нечувствнтельность

Нячуласьць

496 Номенклатура

Назвазбор

497 Номнналнзм

Номіналізм

498 Норма

Норма

499 Норматнвный

Норматыўны

500 Нрав

Абычай

501 Нравственность

Абычайнасьць

502 Нравственный

Абычайны

503 Нюанс

Адценьне

504 Обертон

Обэртон, дадатковы тон

505 06‘ект

Об'ект

506 06‘ектнвный

06‘ектыўны

507 06‘ектнвное наблюденне

Знадворнае нагляданьне, знадворная спасьцярога

508 06‘ектнрованне оіцуоденнй

Об'ектаваньне адчуваньняў

509 Об‘ем вннмання

Аб'ём увагі

510 Об‘ем понятйя

511      „ сознанмя

512 Обйда

513 ОбРбтенне

514 Обонянме

515 Обонятельные клеткй

516 Обонятельный нерв (n. olfactorius)

517 Образ

518      „ родовой

519 Обраьценйе (conversio)

520      „ чйстое (simplex)

521      „ чрез огранйченне

(per limitationem)

522 Обстоятельство

523 Обсужденне

524 Обычай (mos)

525 Обіцее представленме

526      » чувство (соепае-

stesia)

527 Обязанность

528 Огранйченме (determinatio)

529 Одновременность

530 Одновременный контраст

531 Однообразйе

532            » прйроды

533 ОнтогенезйС

534 Онтогенетйческйй

535 Опасенне

536 Определенме понятйй (definitio notionum)

537          »   адэкватное

538         >   точное

539         >   ясное

540 Определяемое (definiendum)

541 Определяюодее (definiens)

Аб'ём паняцьця „ сьвядомасьці

Крыўда

Абагульненьне

Нюх

Нюхальныя каморкі

Нюхальны нэрв

Вобраз

„ радавы

Зьвярненьне паняцьцяў

„ простае

„ праз агранічэньне

Акалічнасьць Меркаваньне Звычай

Агульнае прадстаўленьне „ пачуцыдё

Абавязак

Агранічэньне

Адначаснасьць

Адначасны контраст

Аднастайнасьць » прыроды

Онтогэнэзіс Онтогэнэтычны Небясьпечнасьць Азначэньне паняцьцлў

» прыроўненае

»           дакладнае

»           яснае

Азначальнае

Азначаючае

542 Опроверженне

543 Опыт—empiria

Абвяржэньне

Дасьведчаньне

544      > —experimentum

Спроба, экспэрымэнт

545 Орган

Орган або прыладзьдзе

546 Органнзм

Організм

547 Органмзованная матерня

Організаваная матэрыя

548 Органнческнй

Органічны

549 Органы внешннх оіцу-

Органы або прыладзьдзі

шеннй

знадворных адчуваньняў

550 Осевой цнлнндр

Восевы валец

551 Осевоцнлнндрнческнй отросток

Восевальцовы адростак

552 Основанне делення

Аснова або падстава па-

(fundamentum divisionis)

дзелу

553 Основная ошнбка (error fundamentals)

Аснаўная абмылка

554 Осязанне

Дотык

555 Осязательная клетка

Датыкальная каморка

556 Осязательное тельце

Датыкальнае цяльцо

557 Осязательный нерв

Датыкальны нэрв

558 Отвраіденне

Агіда

559 Отвратнтельный

Агідны

560 Отношенме

Адносіны, стасунак

561 Относнтельный

Адносны

562 Отолнты

Отоліты

563 Отрнцанне (negatio)

Адмова

564 Отрнцательный

Адмоўны

565 Отчаянне

Роспач

566 Очевндный

Відавочны

567 Ошнбка

Абмылка, памылка

568       „ мннмой всеобш-

»            зданьнёвай або

ностн

ўяўнай агульнасьці

569       „ поспешного

>             пасьпешнага

обобіценмя

абагульненьня

570 Ошмбочность

Абмылковасьць, памылковасьць

571 Оіцуіценне (d. Empfin­dung)

Адчуваньне

572 Ошуіцення внешнне

Адчуваньні знадворныя

573

Оіцуіцення вкусовые

Адчуваньні смакавыя або смаку

574

» зрмтельные

>              зрокавыя або

зроку

575

» обонятельные

>              нюхальныя або

нюху

576

> осязательные, кожные

>              датыкальныя

або дотыку, скурныя

577

> слуховые

»              слухавыя або

слуху

578

» температурные

>              тэмпэратуры

або цёпластану

579

»            внутреннне

„               ўнутраныя

580

>          дыхательные

„               дыхальныя

581

» кровообраіценмя

„               кровазварот-

ныя

582

> мускульнодвнгательные (моторные)

„               мускульныя ру-

хавыя або руху

583

Оідуіценйя пнтання

„               кармленьня

584

» половые

„               родавыя

585

> равновесня (статнческне)

„               раўнавагі

586

» суставные

„               сустаўныя

587

» сухожмльные

„               сухажыльныя

588

>             органнче-

скне

„                органічныя

589

Память (memoria)

Памяць

590

»         механнческая

„          мэханічная

591

»         рассудочная

„          рассудкавая

592

»        спецнальная

„          спэцыяльная

593

Пантомммнка

Пантоміміка

594

Пантомнмнческое двнженне

Пантомімічны рух

595

Паралогмзм

Паралёгізм

596

Переменное раздраженне

Зьменнае раздражненьне

597

Перестановка внй-

Перастаноўка ўвагі

мання

598 Перестановка положнтельная

599            „ отрнцатель-

ная

600 Перестановка посылок

601 Печаль

602 Плюралнзм

603 Побужденне (d.Hntrieb)

604 Поведенне (a conduct)

605 Подвнжность

606 Подзаметное оіцуіценне

607 Подозрнтельность

608 Подражанне

609 Подсознательный

610 Подчнненне понятнй (ordinatio notionum)

611 Познавательный процесс

612 Познанне

613 Поле ’зрення

614     „ сознання

615 Полнснллогнзм

616         „ прогресснвный

617'         „   регресснвный

618 Положенне (научное)

619         „            positio

620 Положнтельный

621 Полукружные каналы (canales semicirculares)

622

Полутон

623

Помешательство

624

Поннманме

625

Понятне

(conceptus)

626

 

вндовое

627

 

родовое

628

»

подпротнвное

629

»

подчнненное

630

 

протнвное

Перастаноўка простая

> адмоўная

Перастаноўка пасылак

Смутак

Плюралізм

Пабудка

Трыманьне

Рухавасьць

Падпрыметнае адчуваньне

Падазрэнасьць

Пасьледаваньне, перайманьне

Падсьвядомы

Падлегласьць паняцьцяў

Пазнавальны процэс

Пазнаньне

Поле зроку

„ сьвядомасьці

Полісылёгізм

„         паступовы

„         адступовы

Палажэньне

Становішча

Станоўчы, дадатні

Паўкружныя каналы

Паўтон

Шаленства

Разуменьне Паняцьце

„         відавое

радавое

„         падсупраціўнае

„         падлеглае

„         супраціўнае

631 Понятяе протйворечаіцее

632       »  равнозначуіцее

633       »  соподчйненное

634 Понятйя несравнямые

635       » скреіцйваюшйеся

(inter se convenientes) 636 Порог оіцутення

(d. Schwelle d. Empfin­dung)

637 Порог абсолютный

638     » разностный

639     » верхннй'd. Ober-

Schwelle)

640     » нйжнйй (d. Clnter-

schieds-Schwelle)

641     » среднйй

642 Последовательное мзображенне

643 Последуюодйй

644 Посредственный

645 Постоянство

646 Посылка (missa)

647       „         большая

(major) 648             „       меньшая

(minor)

649 Потребность (d. Bedürfniss)

650 Правшіо

651 Правйльный

652 Превраіценйе (obversio)

653 Предйкат

654 Предложенйе

655 Предмет

656 Предрасположеняе

657 Представленйе (d. Vor­stellung) 658          » едйнячное

Паняцьце супярэчнае

» раўназначнае

»         супадлеглае

Паняцьці непараўнаныя

„         зьбежныя

Парог адчуваньня

„ абсолютны

„ розьнічны

„ верхні

„ ніжні

„ сярэдні Пасьлядовы вобраз

Наступны Пасрэдні Сталасыдь Пасылка

„ большая

„ меншая

Патрэба

Правіла

Правільны Перавярненьне

Сказоўнік, прэдыкат

Сказ

Прадмет

Нахільнасыдь

Прадстаўленьне

„ адзіночнае

659

Представленйе обіцее

Прадстаўленьне агульнае

660

>                   простое

„                          простае

661

>               составное

„                   складанае

662

Предчувствйе

Прадчуцьцё

663

Предыдуіцйй

Папярэдні

664

Прйблйзйтельное

Прыблізнае абагульненьне

 

обобіценне

 

665

Прйвычка

Прывычка

666

Прйвычный

Прывычны

667

Прнзнак понятйя

Азнака паняцьця

668

„ вйдовой

„ відавая

669

„ родовой

„ радавая

670

„ сушествен-

„ істотная

 

ный

 

671

„ несутествен-

„ няістотная

 

ный

 

672

, собственный

„ ўласная

673

„ случайный

„ выпадковая

 

(accidens)

 

674

, отделймый

„ разлучная

675

„ неотделнмый

„ неразлучная

676

Прйзрак

Здань, мара

677

Прйкосновенйе

Датыканьне, дотык

678

Прйнадлежность

Прыналежнасьць

679

Прйпомйнанйе

Прыпамін

680

Прнспособленне

Прыстасаваньне

681

Прйспособляемость

Прыстасаванасьць.

682

Прмчйна

Прычына

683

ПрйЧйННОСТЬ

Прычыннасьць

684

Прнчннное отношенне

Прычынны стасунак

685

Прйязнь

Спрыяньне

686

ПрйЯТНОСТЬ

Прыемнасьць

687

Прнятный

Прыемны

688

Проблема

Проблема

689

Проблематйческйй

Проблематычны

690

Проверка гнпотезы

Паверка гіпотэзы, дапу-

 

 

шчэньня

691

Проводнмость нерва

Праводнасьць нэрва

692

Продолжйтельность

Працягласыдь

693

Пронзводные законы

Вывадныя законы

694

Пройзвольный

Адвольны

695

Просйллогйзм

Папярэдні сылёгізм

696

Пространство

Прастора

697

Пространственный

Прасторавы

698

Пространственное воспрйятйе

Прасторавае ўспрыйманьне-

699

„              отношенне

Прасторавы стасунак

700

Протасйс

Протасіс, умова

701

Протйвность

Супраціўнасьць

702

Протйвный (contrarius)

Супраціўны

703

Протйворечаіцнй

(ccntradictorius)

Супярэчны

704

Протйворечйе

Супярэчнасьць

705

ПрОТЙВОПОЛОЖНОСТЬ

Процілежнасьць

706

Протйвоположный

Процілежны

707

Протйвопоставленйе

Процістаўленьне

708

Протяженность

Працяжальнасьць

709

Протяженный

Працяжальны

710

Псйхйческая дефек-

ТЙВНОСТЬ

Псыхічная дэфэктыўнасыдь

711

Псйхйческнй акт

Псыхічны акт

712

„                 процесс

„               процэс

713

Псйхоаналнз

Псыхоаналіз

714

Псйхологйчсскйй закон

Псыхолёгічны закон

715

„                 эксперн-

мент

„                    экспэрымэнг

716

Псйхологйя

Псыхолёгія

717

„          генетйческая

„ гэнэтычная

718

„        ЖЙВОТНЫХ

„              жывёлаў

719

„         йзмерйтель-

ная

„              вымерная

720

„          йндйвндуаль-

ная

„              асабовая

721

„ коллектйвная

„ колектыўная

722

„         народов

„ народаў

723

„         об‘ектйвная

„ об'ектыўная

724

„         обіцая

„ агульная

725

„         ребенка

„              дзіцяці

726

„ рацйональная

„ рацыянальная

23

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

Пснхологйя сравннтельная > суб'ектнвная „ фнзнологйче-

ская „ функцнональ-

ная „ экспернмен-

тальная „ эмпнрнческая

Пснхометрня Пснхопатологня Пснхотехннка Пснхофнзмка Пснхофнзйческнй закон

Пснхофнзмческнй параллелнзм

Псыхолёгія параўнаўчая

„              суб'ектыўная

„           фізыолёгічная

„            функцыяналь-

ная

„             экспэрымэн-

тальная

„             эмпірычная або

дасьвядчальная Псыхомэтрыя Псыхопатолёгія Псыхотэхніка Псыхофізыка Псыхофізычны закон

Псыхофізычная раўналежнасьць

 

739

740

741

242

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

Радость

Развнтне

Раздвоенне лйчностн

„            вннмання

Раздраженне (d. Reiz)

>            нормальное

» ошмбочное (Fehlreiz)

Раздражнмость Раздражнтель »                    звуковой

>           зрнтельный >  губной

>            реактнвный

Разлнченне Размышленне Разум Расположенне

»                 духа

Радасьць

Разьвіцьцё

Дваеньне асобы

„            увагі

Раздражненьне

»                           нормальнае

>                           абмылковае

Раздражлівасьць Раздражальнік

»                 гукавы

»                 зрокавы

>                 губны

>                 рэакцыйны

Адрозьненьне

Размысьленьне

Розум

Падабаньне

Настрой духу

 

 

 

 

 

 

 

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

Распределенне об’емов 8 н Р „ повтореннй

Рассеянность Рассудок Рассужденне Реакцмя

»               простая

»               сложная

>              ассоцнатнв-

ная

»      выбора

»               разлнчення

»               узнаванмя

Реалнзм

»               крнтнческнй

»               нанвный

Ревность (d. Eifer) Режуадая боль Рефлекс Рефлекснвньій Рефлексологня Род (genus)

Самонаблюденне

»                         непосред-

ственное

»                         опосред-

ствойанное Самонеудовлетворенне Самопознанне Самосознанме Самосохраненне Самоудовлетворенне Самочувствме Сведенне снллогнзмов Свет Свобода Свобода волн

Разьмеркаваньне аб’ёмаў S і Р „ паўтарэньняў

Раскіданасьць Рассудак, развага Разважаньне

Рэакцыя

>         простая

’          складаная

>         злучальная

»         выбару

>         адрозьненьня

»         пазнаваньня

Рэалізм

» крытычны

>      наіўны Зайздрасьць, рупнасьць Рэжучы боль Рэфлекс Рэфлексіўны Рэфлексолёгія Род

Саманагляданьне, самаспасьцярога »        беспасрэдняе,

—няя »   пасрэдняе,

—няя Саманездаваленьне Самапазнаньне Самасьвядомасьць Самазахаваньне Самаздавальненьне Самачуцьце Зьвядзеньне сылёгізмаў Сьвятло Вольнасьць, свабода Свабода волі

791 Свободное дыханяе

792 Связка (copula)

793 Сенсуалйзм

794 Сетчатка (retina)

795 Смла

696 » ошуіцення

797 Сйллогйзацйя

Вольнае дыханьне

Злучнік

Сэнсуалізм

Сеткавіца

Моц, сіла

Сіла адчуваньня

Сылёгізацыя, складаньне сылёгізмаў'

798 Сйллогйзм

799      > категорйческйй

800      » разделйтельный

801       >  спожный

802       >  сокрашенный

803       >  услсгвно-разде-

лнтельный

804        »  условный

805 Сйллсгмстнка

806 Снллогйстнческнй

807 Снмпатмя

808 Сймпатйческйй

809            ,              нерв (п.

sympathicus)

810 Сймпатнческое подражанне

811 Сйнтез

812 Сйнтетйческяй

813 Снстема

814 Сястематйческйй

815 Склонность (d. Trieb)

816 Скорость

817 Скука

818 Скупость

819 Слабость

820 След впечатленйя

821 Следствне

822 Слепое пятно

823 Случай

824 Случайный

825 Слух

Сылёгізм

„           бязумоўны

„            падзельны

„           складаны

„            скарочаны

„            умоўна-падзель-

ны

„            умоўны

Сылёгістыка Сылёгістычны Спагада Спагадны Сымпатычны нэрв

Спагаднае перайманьне

Сынтэз, склад

Сынтэтычны, складовы Сыстэма, уклад

Сыстэматычны, укладовы Нахіл

Хуткасьць

Нуда

Скупасыдь

Кволасьць

Сьлед уражаньня Вынік

Сьляпая плямка

Выпадак

Выпадковы

Слух

826 Слуховой нерв (п. acusticus)

827 Смех

828 Смешенне цветов

829 Смнренне

830 Смотренне

831 Смысл (sensus)

832    »      разделмтельный

(divisus)

833    »      собнрательный

(compositus)

834 Сновнденне

835 Совесть (d. Gewissen)

836 Содержанне понятня

837 Сожаленме

838 Созвучанне (d. Mittö­nen)

839 Сознанне

840 Сознательный

841 Сомнабулнзм

842 Сомненне (d. Zweifel)

843 Сон

844 Соображенне

845 Сопротнвленне

846 Сорнт

847 Состоянне

848        „ сознання

849 Состраданме

850 Сочувствне

851 Софнзм

852 Спесь

853 Способность

854 Сравненне

855 Средннй мозг (mesocephalon)

856 Страданне

857 Страсть

858 Страх

Слухавы нэрв

Сьмех

Зьмяшэньне колераў Пакора

Глядзеньне Сэнс

» падзельны

» зборны

Сон

Сумленьне

Зьмест паняцыдя Шкадаваньне Сугучнасьць

Сьвядомасьць, прытомнасьць

Сьвядомы, прытомны Сомнабулізм

Сумненьне Сон

Меркаваньне Супраціўленьне Сорыт Стан

» сьвядомасьці Спагаданьне

Спачуцьце, спачуваньне Софізм Пыха

Здольнасьць, здатнасьць Параўнаньне

Сярэднія мазгі

Цярпеньне Пал

Страх

859 Стремленне (d. Be-

Імкненьне, парываньне

 

streben)

860

Стыд

Сорам

861

Стыдлнвость

Саромлівасьць

862

Суб'ект

Суб'ект

863

Суб'ектнвный

Суб'ектзіўны

864

Субстанцня

Субстанцыя

865

Суеверне

Забабоны

866

Сужденне (judicium)

Суджэньне

867

»            аналнтнче-

ское

„            аналітычнае

868

»           аподнктнче-

„ аподыктычнае

 

ское

або неабходнасьць

869

»            ассерторн-

„ асэрторычнае

 

ческое

або рэчавістасьці

870

>           безлнчное

„            безасабовае

871

»            категорн-

ческое

„ бязумоўнае

872

»            обіцее

„            агульнае

873

»            обшеотрн-

„ агульна-адмоў-

 

цательное

нае

874

»            обвце-утвер-

„ агульна-заць-

 

днтельное

вярджальнае

875

>           отрнцатель-

ное

„            адмоўнае

876

»            проблема-

„ проблематычнае

 

тнческое

або праўдападобнасьці

877

>            разделн-

тельное

„            падзельнае

878

»            реальное

„            рэальнае

879

»            сннтетнче-

ское

„ сынтэтычнае

880

»            словес.чое

» слоўнае

881

»           суідествова-

ння (эксмстенцнальное)

> істнаваньня

882

»            условное

» умоўнае

883

»            частное

»            частковае

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

Сужденяе частно-отрнцательное » частно-утверднтельное

Сушественный Суідество

Суіцествованйе Суіцность Сытость

Тавтологяя (idem per idem)

Талант Талантлнвость Тахйстоскоп Твердость Творчество Тезнс

Тембр

Темперамент

» меланхоляческйй

» сангвйняческмй

» флегматйческмй

» холерйческйй Тень

ТеорйЯ

» двяженйй

> предрасположеНЙЯ

» следов Тепло

Термян

» абсолютный

» абстрактный

» большяй (ma­jor)

Суджэньне часткова-адмоўнае » часткова-зацьвярджальнае

Істотны

Істота

Істнаваньне Істнасыдь Сыць

Тожслоўе

Талент

Талентнасьць

Тахістоскоп

Цьвёрдасьць

Тссрчасьць

Тэзіс, палажэньне-

Тамбр

Тэмпэрамэнт » мэлянхолічны

>             сангвінічны

»             флегматычны

»             холерычны

Цень

Тэорыя

»       рухаў

>       нахільнасьці

>       сьлядоў

Цяпло

Тэрмін

„        абсолютны

„        аццягнены

„        большы

914 Термнн еднннчный

Тэрмін адзіночны

(ннднвндуальный)

915       > конкретный

„          прадметны

916       > меньшнй (mi­

„          меншы

nor)

917       » обіцнй

„          агульны

918       » относнтельный

„ адносны

919       > отрмцательный

„          адмоўны

920       » положнтель-

„ станоўчы

ный

921       » собнрательный

„ зборны

922       » среднмй

. сярэдні

(medius)

923 Термннологня

Тэрмінолёгія

924 Тест

Тэст, выпыт

925 Тйп памятн

Тып памяці

926 » безразлмчный

„ абаякі

927 > зрнтельный

„ зрокавьі

928 > моторный

„ рухавы

929 > слуховой

„ слухавы

930 Тожество

Тожсамасьць

931 Тон

932     »       днфференцн-

Тон

» розьнічны

альный

933     » дополнмтель-

» дадатковы

ный

934     > комбннацнон-

»      сукладальны

ный

935     »        м'узыкальный

»      музычны

936     »        основной

„      аснаўны

937     »        парцнальный

, пачасьцінны

933     » суммацнонный

„      злучальны

939 Тоны высокне

Тоны высокія

940     » ннзкне

„ нізкія

941 Точкм сетчаткн

Пункты сеткавіцы

942      „ дйспаратные

» разьбежныя

943      „ соответству-

» адпаведныя

юодне

944      „ тожественные

> тожсамыя

945 Точкй тепла

Пункты цяпла

946 Точкн холода

947 Тошнота

948 Трагнческое

949 Тревога

950 Тяжесть

951

Убежденне

952

Уверенность

953

Уднвленне

954

Удовлетворенне

955

Удовольствне

956

Ужас

957

Узнаванне

958

Узость ясного созна-

 

ння

959

Улнтка (cochlea)

960

Ум

961

Умозаключенне

962

»             непосред-

 

ственное

963

»             посред-

 

ственное

964

„             аналогн-

 

ческое

965

„             дедуктнв-

 

ное

966

»             нндуктнв-

 

ное

96'7

Умственный

968

Упадок духа

969

Уравненне контраста

970

»             светлоты

971

Уснлне

972

Условне

973

Усталость

974

Утвержденме (affir-

 

matio)

975

Утверднтельный

976

Учетверенне термннов

(quatemio terminorum)

Пункты холаду

Нудота

Трагічнае

Трывога

Цяжар

Перакананьне

Упэўненасьць Зьдзіўленьне Здаваленьне

Прыемнасьць

Жах

Пазнаваньне

Вузкасьць яснай сьвядомасьці

Сьлімак

Розум Вывад

» беспасрэдні

» пасрэдні

» аналёгічны, ад частковага да частковага

» дэдукцыйны.ад агульнага да частковага » індукцыйны, ад частковага да агульнага Разумовы Заняпад духу Раўнаньне контрасту

» сьвятлыні Натуга Умова Утома

Зацьвярджэньне

Зацьвярджальны

Учацьвярэньне тэрмінаў

977

Фантазня

Фантазія

978

» бедная

» бедная

979

»         богатая

» багатая

980 Фантастнческнй образ

Фантастычны вобраз

981

Фнгура Сйллогнзма

Фігура сылёгізму

982

Фнзяогномнка (d.

Physiognomik)

Фізыогноміка

983

Фнзйогномня

Фізыогномія, аблічча

984

Фнзнческнй процесс

Фізычны процэс

985

Фнзнологня

Фізыолёгія

986

Фнлогенезнс

Філогэнэзіс

987

Фнлогенетнческнй

ФІЛОГЭНЭТЫЧНЫ

988

Форма снллогнзма

Форма сылёгізму

989

Формальный

Формальны

990

Формула

Формула

991

Функцня

Функцыя

992

Функцнональный

Функцыянальны

993

Функцнональная завнснмость

Функцыянальная залежнасьць

994

Характер

Характар

995

» безнравственный

„ неабычайны

996

> нравственный

„            абычайны

997

Холод

Холад

998

Хотенне

Хаценьне

999

Хронометр

Часамер

1000

Хроноскоп

Часагляд

1001

Хрусталнк (lins cry­stallina)

Крышталёк

1002

Цвет

Колер

1003

» белый

в белы

1004

* голубой

„ блакітны

1005

> желтый

„ жоўты

1006

« зеленый

„ зялёны

1007

э красный

„ чырвоны

1008

> оранжевый

„ аранжавы

1009

> пурпурный

, баграны

1010

> серый

„ шэры

1011

» СйННЙ

„ сіні

1012 1013

1014

1015

1016 1017' 1018

1019

1020

1021

1022 1023 1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

Цвет фнолетовый » черный

Цвета дополннтельные „ матовые „ нейтральные „ спектральные „ яркне

Цветной слух Цветные тенн Цветовая слепота „          неполная

„                         полная

Целесообразное двнженне

Целесообразность ІДель

Центр нервный

» ассоцнатнвный

* задннй » передннй » пнсьма » речн

Центры моторные > сэнсорные

Часть (pars) Частный Четверохолмне (cor­pus quadrigeminus)

Чнстота тона

Члены делення ('mem­bra divisionis) Чувственность Чувственный тон ошушення „ характер

Чувствнтельность Чувствнтельный Чувство (d. Gehfül)

Колер фіолетавы , чорны

Колеры дадатковыя

„ йьмяныя

„ нэўтральныя

, спэктральныя

„ яскравыя

Каляровы слух Каляровыя цені Каляровая сьлепата „     няпоўная

„             поўная

Мэтазгодны рух

Мэтазгоднасьць

Мэта

Нэрвовы асяродак

„ злучальны

„ патылічны

„ пярэдні

„ пісьма

„ мовы

Асяродкі рухавыя „ адчувальныя

Частка

Частковы

Чатырохпагор'е

Чыстата тону Члены падзелу

Пачуцьцёвасьць Пачуцьцёвы тон адчуваньня

> характар

Чуласыдь

Чулы

Пачуцьцё

1046 Чувства альтрунстнче-

Пачуцьц! альтруістычныя

 

скне

1047

„         высшме

„            вышэйшыя

1048

„       ЙНДЙВЙДу-

„ індывідуальныя,

 

альные

асабовыя

1049

„ качественные

„ якасныя

1050

„ непрйятные

„ няпрыемныя

1051

„         нйсшйе

„ ніжэйшыя

1052

„         прнятные

„            прыемныя

1053

„       ПрОДОЛЖй-

тельные

„ працяглыя

1054

„ Сйльные

„            моцныя

1055

„ слабые

„            слабыя

1056

„ соцмальные

„ соцпіяльныя або грамадзянскія

1057

„ фнзйческйе

„ фізычныя

1058

„ формальные

„            формальныя

1059

„ ггойстйческме

„ эгоістычныя

1060

Чувствованне

Пачуваньне

1061

Чувствованмя йнтеллектуальные

Пачуваньні разумовыя

1062

„ моральные

„                моральныя

1063

„ релйгмозные

„                рэлігійныя

1064

„ эстетмческйе

„                эстэтычныя

1065

Чувствовательный

Пачувальны, адчувальны

1066

Шероховатость

Шурпатасьць

1067

Шум

Шум

1068

Шумы длмтельные

Шумы працяглыя

1069

„ мгновенные

„ мгненныя

1070

Эволюцйя

Эволюцыя, разьвіцьцё

1071

Эволюцнонная теорйя

Эволюцыйная тэорыя

1072

Эгойзм

Эгоізм, самалюбства

1073

Экспернмент

Экспэрымэнт, спроба

1074

Experimentum crucis

Спроба крыжавая

1075

Эксперйментальный

Экспэрымэнтальны, спробны

1076

248

Экстаз

Захапленьне

1077 Эмоцня

1078 Эмоцнональный

Эмоцыя Эмоцыянальны

 

1079 Эмпнрнческнй

Эмпірычны, дасьвядчальны

 

1080 Энергня

Энэргія

 

1081        „        нервная

Нэрвовая энэргія

 

1082 Энергетнзм

Энэргетызм

 

1083 Энергетнческнй

Энэргетычны

 

1084 Энтммема

Энтымэма, скарочаны сы-

ЛсГ?ЗМ

 

1085 Эпнсмллогнзм

Наступны сылёгізм

 

1086 Эпнхейрема

Эпіхэйрэма, злучаны скарочаны сылёгізм

 

1087 Эстезмометр

Чуламер

 

1088 Явленне прнроды

Зьява прыроды

 

1089        „ сознання

„ сьвядомасьці

 

1090 Ярость

Ярасьць

 

 

 

 

 

 

24S

СЛОЎНІК БЕЛАРУСШ ТЭРМШАУ.

(Цыфры пры тэрмінах абазначаюць нумары РасгйскаБеларускага слоўнікуУ

Абавязак, 210, 527

Абавязковае, 212

Абавязковасьць, 211

Абагульненьне, 513

» прыблізнае, 664

Абаякі тып памяці, 926

Абвяржэньне, 542

Аб’бм паняпьця, 510

» сьвядомасьці, 511

» увагі, 509

Аблічча. 983

Аблуда, 245

Абмылка. 567

»        зданьвбвай або уяўнай

агульнасьці, 568

»        пасьпешнага абагуль-

ноньня, 569 Абмылка аснаўная, 553 Абмылковасьць, 570

Абсолютны, 1

»        парог, 636

»        тэрмін, 911

Абстрактны, 2

Абстракцыя, 3

Абулія, 4

Абурэньне, 463

Абычай, 500

Абычайнасьць, 501

Абычайны, 502

» характар, 996

Агіда, 558

Агідны, 559

Аграфія, 7

Агульна-адмоўнае суджэньне, 873

Агульна-зацьвярджальнае суджэньне, 874

Агульнае пачуцьцб, 526

» прадстаўленьне, 525

» суджэньне, 872

Агульная псыхолегія, 724

Агульны тэрмін, 917

Агульнасьць, 135, 568

Адаптацыя, 8

Адбудова нэрвовай матэрыі, 128

Адвольны, 694

Адвольвыя рухі, 179

Адзіночнае прадстаўленьне, 658

Адзіночны тэрмін, 914

Адзінства, 235

Адмова, 563

Адмоўны, 564

» тэрмін, 919

Адмоўная перастаноўка ўвагі, 599

Аднавочны зрок, 434

Аднастайнасьць, 531

» прыроды, 532

Адначаснасьць, 529

Адначаоны контраст, 530

Аднаўленьне, 126

Аднаўляючае выабражэньне, 123

Адносіны, 560

Адносны, 561

» тэрыін, 918

Адпаведныя пункты сеткавіцы,

943-

Адрозьненьне, 752

Адростак нэрвовы, 486

Адступовы полісылбгізм, 617

Адсяродаавыя нэрвы, 496

Адчувальны, 1065

Адчувальныя асяродкі, 1034

» нэрвы, 490

Адчуваньне, 571

»        ледзь прыметнае, 23Я

»        падпрыметнае, 606

Адчуваньні зпадворныя, 572

Адчуваньні ўнутраныя, 579

» датыкальныя або дотыку, 573

»         дыхальныя, 580

»         зрокавыя або зроку,

574

»         кровазваротныя, 581

»         мускульныя, 582

»         нюхальныя або нюху,

575

»         родавыя, 584

»         рухавыя або рухаў,

582

»         раўнавагі, 585

»         скурныя. 576

»         слухавыя або слуху,

577

»         смакавыя або смаку,

573

»         сустаўныя, 586

»         сухажылышя, 587

»         тэмпэратуры, або

цёпластану, 578

Адценьне, 503

Адцягненьне, 3

Адцягнены, 2

» тэрмін, 912

Азнака паняцьця, 667

»   відавая, 668

»   радавая, 669

»   уласная, 672

»   істотная, 670

»   няістотная, 671

»   выпадковая, 673

» неразлучная, 675

»   разлучная, 674

Азначальнае, 540

Азначаючае, 541

Азначэньне паняцьця, 536

» дакладнае, 538

»          прыроўненае, 537

»          яснае, 539

Акалічнасьць, 522

Акорд, 10

Аксіома, 11

Akt валявы, 114

» псыхічны, 711

Актыўнасьць, 12

Алексія, 14

Альтруізм, 16

Альтруістычны, 17

Альтруістычныя пачуцьці, 1046

Альтэрнатыва, 15

Амнэзія, 18

Аналіз, 19

Аналітычяы, 20

» мэтод, 379

Аналітычнае суджэньне, 867

Аналёгія, 22

Аналёгічны, 21

» вывад, 964

Аналыезія, 24

Анкетны мэтод, 24

Антытэзіс, 26

Анэстэзія, 27

Апяшаласьць, 28

Аподосіс, 29

Аподыктычнае суджэвьне, 868

Апэрцэпцыйны, 30

Апэрцэпцыйпая ўвага, 31

Апэрцэпцыя, 32

Аргумэнт, 33

Асабістасьць, 287

Асабісты, 288

Асабовасьць, 287

Асабовы, 288

Асабовая псыхолёгія, 720

Асабовыя пачуцьці, 1048

Асалода, 453

Асіміляцыя, 34

Аснаўны тон, 936

Аснаўная абмылка, 553

Аснова падвелу, 552

Асоба, 289, 359

Асэрторычнае суджэньне, 869

Асярадкаваньнесьвядомасьці, 342

Асяродак нэрвовы, 1027

»      злучальны, 1028

»      патылічны, 1029

»      пярэдні, 1030

»      мовы, 1032

*      пісьма, 1031

Асярэдкі адчувальныя, 1034

»      рухавыя, 1033

Асяродкавае ўзбуджэньне, 108

Атаксія, 44

Атрыбут, 45

Афазія, 46

Афэкт, 47

Афэкты прыгнятаючыя, 48

» ўзбуджаючыя, 49

Афэктыўны, 50

Аўтоматызм, 5

Аўтоматычнае ўспрыйманьне, 6

Аўтоматычныя рухі, 173

Багра зрокавая, 275

Баграны колер, 1009

Баразна мазгавая, 428

Безасабовае суджэньне, 870 Белы колер, 1003 Беспасрэдні, 477 » вывад; 962

Беспасрадняе саманагляданьне,

779

Беспасрэдняя самаспасьцярога, 779

Бессаромнасьць, 57 Бесьсьвядомы, 56 Біогенэтычны мэтод. 384 Біолёгія, 61

Біолёгічны, 62

Біцьцё, 58

Блакітны колер, 1004

Бліск, 64

Боль, 67

» колючы, 333

» рэжучы, 773

Большая пасылка, 647

Большы тэрмін, 913

Бочнае поле зроку, 66

Боязьнь, 69

Брыдота, 52

Брэд, 70

Брэдавыя думкі, 71

Будаўнічае выабражэньне, 124

Будоўны модус сшёгізму, 423

Бязбольле, 24

Бязвольле. 4

Бязумоўнае суджэньне, 871

Бяспамяцьце, 18

Валакно нэрвовае, 118

Валец восевы, 550

Валявы акт, 114

»' просты, 115

» складаны, 116

Вароліеў мосг, 436

Веда, 269

Вера, 73

Верхні парог адчуваньяя, 639

Від, 79

Відавы, 80

Відавая азнака, 668

» розьніца, 81

Відавое паняцьце, 626

Відавочпы, 566

Віханьне, 329

Вобраз, 517

» графічны або пісоўны, 166

» падвойны, 182

» радавы, 518

Вобразы яепадобныя, 150

» паіобныя, 163

Вока, 156

» далеказрочнае, 158

» звычайнае, 159

» нізкае, 157

Вольнае дыханьне, 791

Вольнасьць. 789

Волюнтарызм, 119

Волюнтарыстычны, 120

Воля, 121

Восевальцовы адростак, 551

Восевы валец, 551

Вузкасвць яснай сьвядомасьці, 958

Выабражэньне, 122

„          аднаўляючае, 123

„          будаўнічае або твор-

чае, 124

Выбар матываў, 137

Вывад, 961

„ беспасрэдні, 662

„ пасрэдні, 963

» аналёгічны, 964

» дэдукцыйны, 965

» індукцыйны, 966

Вывадныя законы, 693

Выводны, 184

Вывядвеньне, 183

Выкананьне, 331

Вымер псыхічных процэсаў, 279

Вымерная лсыхолёгія, 719

Вынік, 29, 318

Выпадак, 823

Выпадковы, 824

Выпадковая азнака, 673

Выпыт, 924

Высокія тоны, 939

Вычэрпываючы падзел, 190

Вышэйшыя пачуцьці, 1047

Вялікія мазгі, 68

Вясёласьць, 75

Галоўныя мазгі, 425

Ганглі, 143

Ганглійная каморка, 144

Гардасьць, 164

Гіпноз, 153

Гіпотэза, 154

Гіпотэтычны, 155

Гіпэрбулія, 151

Гшэрмнэвія, 152

Глухата псыхічная, 160

Глядзеньне, 830

Гнеў, 161

Голад, 162

Гора, 165

Горкі смак, 83

Грамадзянскія пачуцьці, 1051

Графічны вобраз, 166

»   вымер часу, 167

„    запіс рухаў, 169

»   нарыс функцый, 168

Губны раздражальнік, 750

Гук, 264

Гукавы, 265

» раздражальнік, 748

Гэніальнасьць, 148

Гэній, 149

Гэнэзіс, 146

Гэнэтычны, 147

Гэнэтычная псыхолёгія, 717

Даасяродкавыя нэрвы, 492

Дабрата, 205

Дабро, 203

Давераньне, 206

Дадатковы колер, 25,1014

Дадатковы тон, 933

Дадатні, 620

Дакладнае азначэньне, 538

Дакука, 218

Далеказрочнае вока, 158

Далеказрочнасьць, 172

Дальтонізм, 173

Дапаможны, 136

Дапушчальны, 155

Дапушчэньне, 154

Дасьвядчальны, 1079 » мэтод, 385

Дасьвядчальяая псыхолёгія, 732

Дасьведчаньне, 543

»         знадворнае, 100

„         ўнутранае, 102

Дасьледваньне, 315

Датыкальнае цяльцо, 556

Датыкальная каморка, 555

Датыкальныя яэрвы, 557

Дваеньне асобы, 741

» ўвагі, 742

Двохчленны падзел, 201

Двухвочны зрок, 59

» контраст, 60

Дзейнасьць, 12

Дзейнік, 862

Дзеяльнасьць душэўная, 229

» сукладальная, 334

Дзеяньне, 185

Довад, 33, 207

» просты, 208

» ал супраціўнага, 209

Доля мазгоў, 213

» лобная, 216

» патылічная, 215

» скроневая, 214

» цемянвая, 217

Дотык, 556, 667

Дуалізм, 222

Дужкі Корціевы, 349

Дума, 223

Думка, 439

» прычвппая, 444

Думкі брэдавыя, 71

Дух, 224

Духоўны, 225

Душа, 226

Душэўны, 227

» стан, 232

Душэўнае жыцьцё, 230

» перажываньне, 231

Душэўная дзеяльнасьць, 229

> зьява, 233

» хвароба, 228

Дылема, 196

Дысіміляцыя, 198

Дыскурсіўны, 197

Дыфэрэвцыяцыя, 200

Дыхотомія, 201

Дэдукцыйны, 184

*            вывад, 965

»           мэтод, 380

Дэдукцыя, 183

Дэтэрмінізм, 195

Дэфэатыўяасьць псыхічная, 711

Жаданьне, 239

Жах, 956

Жоўтая плямка, 240

Жоўты колер, 1005

Журба, 170

Жыцьцё, 243

Жыцьцёвасьць, 242

Жыцьцёчыннасьць, 241

Забабоны, 865

Забываньне, 247

Забыўчасьць. 248

Забыцьцё, 244

Завісьць, 249

Зайздрасьць, 249, 272

Заключэньне, 250

Закон выстарчаючай асновы, 251

» выключнага трэцяга, 252

» супярэчнасьці, 253

» тожсамасьці, 254

» спэцыфічнай энэргіі, 255

Закон псыхолёгічны, 714

Законы мысьленьня, 256

прыроды, 257

Законы вывадныя, 693

Залекнасьць функцыянальная, 993

Замяшчэньне, 259

Заняпад духа, 968

Запамінаньне, 263

Запытальны мэтод, 24

Захапленьне, 129

Зацьвярджальны, 975

Зацьвярджэньне, 974

Зборны прадмет, 332

» сэнс, 833

» тэрмін, 921

Зваротнаспадчыннасьць, 42

Зваротнаспадчынны, 43 Звычай, 524

Звычайнае вока, 159

» імя, 284

Здаваленьне, 954

Здань, 674

Зданьне, 418

Зданьнёвы, 419

Здатнаоьць, 853

Здольнасьць, 853 Здольнадзейнасьць, 13 Зьлішвольле, 151 Зьлішпамяць, 152 Злораднасьць, 268 Злучальны, 41 »       асяродак, 1028

»          тон, 938

Злучальная рэавцыя, 765

Злучнік, 792

Злучэньне прадстаўленьняў, 35

»      несвабоднае, 36

»     свабоднае,37

»     па падобнасьці, 39

»     » сумежнасьці, 38

»     » супраціўнасьці, 40

Знадворнае дасьведчаньне, 100

Знадворны сьвет, 99

Знадворныя адчуваньні, 972

Знак мясцовы, 366

Зрок, 270

» аднавочны, 434

» двухвочны, 59

» няпросты, 271

» просты, 272

Зрокавая багра, 275

Зрокавы, 273

» нэрв, 274

» тып памяці, 927

Зрокавыя адчуваньні, 574

--

Зык, 264

Зыкавы, 265

Зьбежныя паняцьці, 635

Зьвядзеньне сылёгізмаў, 787 Зьвярненьне, 519 »  простае, 520

»         праз агранічэш.не,

521

Зьдзіўленьне, 280, 953

Зьменнае раздражненьне, 596

Зьмест адчуваньня, 323

» павяцьця, 836

Зьмяшэньне колераў, 828

Зьява душэўная, 232

» прыроды, 1088

» сьвядомасьці, 1089

Зялёны колер, 1006

Ідыётызм, 278

Ідэалізм, 276

Ідэя, 273

Ілюзія, 281

Імкненьне, 859

Імпульс, 282

Імпульсіўныя рухі, 176

Імя назоўнае або звычайнае,

284

» ўласнае, 285

Індукцыйны, 290

»         вывад, 966

>>      мэтод, 381 '

Іядукцыя, 291

»      закончаная або поў-

ная, 294

»      незакончаная або ня-

поўная, 293

»      праз простае пералі-

чэньне, 296

»      навуковая, 292

»      популярная, 295

Індукцыя каляровая, 295

Індуцыяваны колер, 298 Індуцыючы колер, 299 Індывідуальвая псыхолёгія, 720 Індывідуальныя пачуцьці, 1048 Індывідуум, 289 Індэтэрміяізм, 286 Інстынкт, 300

Інстынкты вытварэньвя, ЗОІ

» кармленьня, 302

» самаяахавапьня, 303

Інстынктыўныя рухі, 177

Інтарэс, 308

Інтроспэкцыйны, 309

Інтроспэкцыя, 310

Інтуіцыйны, 311

Інтуіцыя, 312

Інтэлект, 304

Інтэлектуалізм, 305

Інтэлектуальны, 306

Істнаваньне, 888

Істнасьць, 889

Істота, 887

» суджэньня, 373

Істотны, 886

Істотная азнака, 680

Ісьціна, 316

Каляровая індукцыя, 297

» сьлепата, 1021

»         няпоўная, 1022

»         поўзая, 1023

Каляровы слух, 1019

Каляровыя цені, 1020

Камачкі Нісьля, 337

Камічнае, 336

Каморка нэрвовая, 482

»     ганглійная, 144

»     датыкальная, 555

Каморкі нюхавыя, 515

» смакавыя, 90

Каналы паўкружныя, 621

Канечнасьць, 473

Канечны, 474

Канчатак нэрвовы, 485

Кара галаўных мазгоў, 346

Катэгорыя, 319

Каханьне, 367

Квасны смак, 84

Кволасьць, 819

Клопат, 246

Кляса, 324

Клясыфікацыя, 325

»            натуральная, 326

»            штучная, 327

Колектыўная псыхолёгія, 721

Колер баграны, 1009

» белы, 1003

» блакітны, 1004

» жоўты, 1005

» 8ЯЛ0ЯЫ, 1006

» оранжавы, 1008

» сіні, 1011

» фіолетавы, 1012

» чорны, 1013

» чырвоны, 1007

» шэры, 1010

Колеры дадатковыя, 1014

» нэйтральныя,. 1016

» спэктральныя, 1017

» цьмяныя, 1015

» яскравыя, 1018

Колькасяы, 330

Колькасьць, 331

Колючы боль, 333

Коятраст, 341

» двухвочнгл, 61

Концэптуалізм, 343

Концвпцыя, 344

Кордіеў орган або Корціева црыладзьдзе, 347

Корціева перапонка, 348

Корціевы дужкі, 349

Коўбачка, 328

Кроваўзваротныя адчуваньні, 581

Круг у авначэньні, 356

» у довадзе, 355

Іірыжавая спроба, 1074

Крыжавы падзел, 192

Крытэрыум, 353

Крытычны, 354

Крыўда, 512

Крышталйк, 1001

Лёгіка, 361

Лёгічны, 362

» погляд, 363

Ледвь прыметнае адчуваньче, 234

Лема, 357

Лематычны, 358

Літасьць, 238

Лобная доля мазгоў, 216

Лужны смак, 89

Любоў, 367

Магчымасьць, 111

Магчілмы, 112

Мазгавая баразна, 428

» вьвіліна, 429

Мазгавыя вожкі, 430

Мазгі галоўныя, 425

» прадоўжныя, 426

» хрыбтовыя, 427

Манія, 369

» вялікасьці, 374

* прасьледаваньчя, 370

Мара, 676

Матэрыя, 372

» нэрвовая, 4а4

Матзр’ялізм, 371

Мгненныя шумы, 1069

Меншая пасылка, 648

Меншы тэрмін, 916

Меркаваньне, 844

Месца, 378

Металічны смак, 85

Міганьне, 313

Мігоўны, 414

Мілагучнасьць, 63

Мімавольныя рукі, 177

Міміка, 413

Мімічны, 414

Множства, 420

Мнэмоніка, 416

Мнэмонічны, 417

Модус сылёгізму, 421

» будоўны, 423

» руйнуючы, 422

Мозачкі, 432

Моральны, 435

Моральныя пачуваніні, 1062

Мост Вароліеў, 436

Мотыў, 437

Моцныя пачуцьці, 1054

Моц, 795

Мувычны тон, 935

Мускульныя адчуваньні, 582

Мэдыум, 375

М:лянхолія, 376

Мэлянхолічны тэмпэрамэнт, 900

Мэта, 1026

Мэтазгоднасьць, 1025

Мэтазгодны рух, 1026

Матод аналітычны, 379

» астач, 394

» ашчаднасьці, 401

» біогэнэтычны, 384

» вывучваньня, 397

» дапамогі, 399

» дасьведчальны або эмпірычны, 385

» дэдукцыйны, 380

» захаваных членаў, 403

» вгоднасьці, 392

» ін^укцыйны, 381

» навуковы, 378

» наступных зьмен, 395

» псыхолйгічны, 383

» равьыяшчэньня 400

» розьніцы, 393

» сынтэтычны, 382

» спробны або экспэрымэнтальны, 386

» тожсамых радоў, 402

» удалых выпадкаў, 398 Мэтодолйгія, 388

»         агульная, 389

»         спэцыяльная, 390

Мэтоды дасьледаваньня памяці, 396

» індукцыйнага дасьледаваньня, 391

Мэтоды псыхофізычныя, 404 » надпрыметяых розьніц, 410 » найменшых зьмен, 406 » пэўных і няпэўных выпадкаў, 405 » роўных прамежкаў, 409 » сталых равдоажненьняў, 407 » сярэдніх памылак, 412 » сярздніх ступядей, 411

Мэханічная памяць, 590

Мысьлбвы процэс, 440

Мысьленьне, 441

Мысьль, 439

Мясцовы знак, 366

Навука, 459

Навуковы, 460

» мэтод, 378

Навуковая індукцыя, 292

Наводны, 290

Навядзеньне, 291, 443

Нагляданьне, 442

Наданьне, 103

Надзны, 104

Надзея, 445

Назва, 445

Назвазбор, 496

Наіўнасьць, 448

Наіўны, 449

„ рэалізм, 771

Найвышэйшы род, 140

Намер, 451

Напружанасьць, 307

Напружаньне, 452

Настрой, 455

» духа, 756

Наступны, 643

Натуга, 971

Натуральны, 236

Натуральная клясыфікацыя, 326

Натхненьне, 72

Натывізм, 457

Нахіл, 450

Нахільнасьць, 656

Неабходнасьць, 473

Неабходны, 474

Небясьпечнасьць, 535

Неабычайны характар, 995

Неазначаны, 475

Невідавочны, 476

Недастача, 466

Недахват, 466

Ненавісьць, 472

Непадобныя вобразы, 150

Непарадак, 54

Непараўнаныя паняцьці, 634

Непраўдзівасьць, 364

Неразлучная авнака, 675

Неспадвейнасьць, 478

Ніані парог, 640

Ніжэйшыя пачуцьці, 1051

Нізкавокасьць, 65

Нізкае вока, 157

Номэныятура, 496

Номіналізм, 497

Норма, 498-

Нормальнае раздражненьве, 744

Порматыўны, 499

Нуда, 8к

Нудота, 947

Нэрв, 481

, зрокавы, 274

. нюхавы, 516

„ слухавы, 826

„ сымпатычны, 804

Нэрвовае валакно, 180

Нэрвовая каморка, 482

„ матэрыя, 484

„ сыстэма, 483

, внэргія, 1008

Нервовы адростак, 4=6

„       канчатак, 485

,       пучок, 487

Нэрвоэ, 486

Нэрвы датыкальныя, 557

„ адсяродкавыя, 491

„ адчувальныя, 490

, даасяродкавыя, 492

, рухавіля, 489

Нэўрон, 470

Нэўрофібрыла, 471

Нэўтральныя колеры, 1014

Нюх, 514

Нюхальны, 515

Нюхальвыя адчуваньні, 575

„ каморкі, 515

Нявера, 461

Нязгода, 493

Нязмога, 54

Нязычлівасьць, 464

Няістотвая азнака, 671

Няпоўная індукцыя, 293

» каляровая сьлепата, 1022

Няпросты зрок, 271

Няпрыемнасьць, 479

Няпрыемны, 480

Няпрыеыныя пахі, 261

» пачуцьці, 1050

Няпрытомны, 56

Няпэўнасьць, 467

Нясмачнасьць, 80

Неўразуменьне, 469

Нячуласьзь, 27

Об’ект, 505

Об’ектаваньне адчуваньняў, 508

Об’ектыўная псыхолёгія, 723

Об’ектыўны. 506

Обэртон, 504

Онтогенэзіс, 533

Онтогенэтычвы, 534

Оранжавы колер, 1008

Орган, 545

Орган Корці, 347

Організававая матэрыя, 547

Організм, 546

Органічны, 548

Органічныя адчуваньні, 588

Оюліты, 562

Пабудка, 605

Паверка гіпотэзы, 690

Павярхоунае ўвбуджэньне, 107

Пагарднасьць, 446

Лагляд, 78

Пад ібаньне, 755

Падазрэнасьць, 607

Падвойная сьвядомасьць, 181

Падвойны вобраз, 182

Падзел паняцьця, 188

» прыроўнены, 189

» вычэрпываючы, 190

» двохчленяы, 201

» крыжавы, 192

» неперарыўны, 191

» пасьлядовы, 193

Падзельнае, 194

Падвельны сэнс, 832

» сылёгізм, 800

Падлеглзсьць паяяцьця, 610

Падлеглае паняцьце, 629

Падмяняльнік паняцьця, 258

Падобныя вобразы, 163

Падпрыметнае адчуваньне, 608

Падстава падзелу, 552

Падсупраціўнае паняцьце, 628

Падсьвядомы, 609

Пазнавальны процэс, 612

Пазнававьне, 957

Пазнаньне, 611

Паказальнік запамінаньня, 350

» увагі, 351

Пакора, 829

Пал, 857

Палажэньне, 618, 8S7

Памылка, 567

Памылковасьць, 570

Памяць, 589

»     мэханічная, 590

»     рассудкавая, 591

»     спэцыяльная, 592

Пантоміміка, 593

Пантомімічны рух, 594

Паняцьце, 344, 625

»       відавое, 626

»       падлеглае, 627

» падсупраціўнае, 628

»       радавое, 627

»       раўназначнае, 632

»       супадлеглае, 633

»       супраціўнае, 630

»       супярэчнае, 631

Паняцьці зьбежныя, 635

» непараўнаныя, 634

Папярэдні, 663

» сылбгізы, 695

Паралёгізм, 695, 595

Параўнаньне, 854

Параўнаўчая псыхолегія, 727

Парог адчуваньня, 636

„  абсолютны, '637

„  розьяічны, 638

, верхяі, 639

„ ніжні, 640

. сярэдні, 641

Пасрэдні, 644

. вывад, 963

ПасрэднІЕ, 375

Пасрэдняе саманагляданьне, 780

Пасрэдняя самаспасьцярога, 780

Парываньне, 859

Пасьпешнае абагульненьне, 777

Пасылка, 646

»       большая, 647

»       меншая, 648

Пасьледаваньне, 608

Пасьлядовы вобраз, 642

» падзел, 193

Патрэба, 649

Пах, 260

Пахі няпрыемныя, 261

„ прыемныя, 262 Паўкружныя каналы, 621 Паўкульлі мазгоў, 431 Паўтон, 622 Пачасьцінны тон, 937 Пачувальны, 1065 Пачуваньне, 1060 Пачуваньні моральныя,   1062

„          разумовыя, 1061

„          рэлігійныя, 1063

„          астэтычныя, 1064

Пачуцьцб, 1045

„ агульнае, 526 Пачудьцёвасьць, 1040 Пачуцьцёвы тон адчуваньня, 1041 Пачуцьці альтруістычныя, 1046

» асабовыя або індывідуальныя, 1050

»       вышэйшыя, 1047

»       грамадяяяокія, 1056

»       моцныя, 1854

»       ніжэйшыя, 1049

»       няпрыемныя, 1048

»       працяглыя, 1053

»       прыемныя, 1052

»       слабыя, 1055

»       соцыяльныя або грама-

Д8ЯНСКІЯ, 1056

»       фізычныя, 1057

»       формальныя, 1058

»■    эгоістычныя, 1059

»       якасныя, 1051

Пацяга, 93

Перавярненьне, 652

Перажываньне душэўнае, 231 Перайманьне, 608

„ спагаднае, 810

Перакананьне, 951

Перапонка Корці, 348 Перастаноўка пасылак, 600

„             увагі, 597

„             адмоўная, 598

„             простая, 599

Пісоўны або графічны вобрав, 166 Плюралісм, 602

Плямка жоўтая, 240

, сьляпая, 822

Погляд, 111

„ лёгічны, 363

Поле зроку, 613

, сьвядомасьці, 614 Лоўная індукцыя, 294

„ каляровая сьлепата, 1021 Правіла, 650 Правільны, 651 Праводнасьць нэрва, 691 Прадмет, 655

»    . зборны, 332

Прадметны, 339

» тэрмін, 915 Лрадоўжныя мазгі, 426 Прадстаўленьне, 657

»               агульнае, 659

»               адзіночнае, 658

»               простае, 660

»               складаяае, 661

Прадчуцьцё, 662

Прастора, 696 Нрасторавы, 697 Прасторавае ўспрыйманьне, 698 Праўда, 316

Праўдападобнасьць, 74 Лрацягласьць, 692 Працяглыя пачуцьці, 1053 » шумьг, 1065

Працяжальнасьць, 708 Лрацяжальны, 709 Проблема, 688 Проблематычны, 689 Простае зьвярненьне, 520 » прадстаўленьне, 660

Простая перастаноўка ўвагі, 599

Просты валявы акт, 115

» довад, 207

» ярок, 272

Протасіс, 700

Процілежнасьць, 705 Процілежны, 706 Проціпалажэньне, 27 Процістаўленьне, 707 Лрыблівнае абагульненьне, 664 Прывычка, 665

Прывычны, 666

Прыгнятаючыя афэкты, 48 Прыемнасьць, 686

Прыемныя пахі, 261

» пачуцьці, 1052 Прызвычаеннасьць, 8 Прыкрасьць, 479 Прыкры, 480 Прыладзьдве, 545

» Корці, 347 Прыладзьдзі знадворнілх адчуваньняў, 549 Прыналежнасьць, 678 Прыпамін, 679 Прыродны, 236

Прыроўненае азначэяьне, 537 Прыроўнены падзел, 189 Прыстасаваньне, 9, 680 Прыстасаванасьць, 681 Прытомнасьць, 839 Прытомны, 840 Прычына, 682 Лрычыннасьць, 683 Прычынны стасунак, £84 Прычвпная думка, 449 ІІрэдыкат, 653 Прэсны смак, 87 Псыхічная дэфвктыўнасьць, 711 Псыхічны акт, 712 » процэс, 713

Псыхоаналів, 714

Псыхолёгічны закон, 714

»              матод, 383

»              экспэрымвнт, 715

Псыхолёгія, 716

»        агульная, 724

»        асабовая, 720

»        вымерная, 719

»        генэтычная, 717

»        дасьвядчальная, 732

»        дяіцяці, 725

»        жывёлаў, 718

»        колектыўная, 721,

»        народаў, 722

»        об'ектыўная, 723

»        параўнаўчая, 727

»        рацыянальная, 726

»        суб'ектыўная, 728

»        фівыолёгічпая, 729

»        функцыянальная, 73о

Псыхолёгія, вкспэрымэнтальная, 731 » эмпірычная, 732

Псыхомэтрыя, 733

Псыхопатолбгія, 734

Псыхотэхніка, 735

Псыхофівыка, 736

Псыхофівычяая раўналежнасьць, 738

Псыхофізычны 8ЭК0Н, 737

Псыхофізычныя матоды, 404

Пункты сеткавіцы, 940

»   адпаведныя, 943

»   равьбежныя, 942

» тожсамыя, 944

Пункты цяпла, 945

» холаду, 946

Пупашкі смакавыя, 91

Пучск нэрвовы, 487

Пыха, 852

Пвўнасьць, 219

Пэўнік, 11

Пвўны, 220

Пярэчаньне, 113

Радавая авнака, 669

Радавое паняцьце, 627

Радавы вобраз, 518

Радасьць, 739

Развага, 760

Разважаньае, 761

Разгалосьсе, 199

Равдражальпік, 747

»              губны, 750

»              гукавы, 748

»              врокавы, 749

»              рэактыўны, 751

Раздражлівасьць, 746 Равдражненьне, 743, »         зьменнае, 596,

»            нормальнае, 744

»            памылковае, 745

Равлучная азнака, 674, Равмысьленьне, 752

Равьмеркаваньне аб'емаў S і Р,

757

» паўтарэньняў, 758

Раврозьненьне, 201

Равуменьне, 624

Разумовы, 306

Равумовыя пачуваньні, 1061

Равьбежныя пункты сеткавіцы,

936

Разьвіцьце, 740

Раскіданасьць, 759

Расклад, 19

» гукаў, 266

Раскладовы, 20

Рассудак, 760

Рассудкавая памяць, 591

Раўназначныя паняцьці, 632

Раўнаньне контрасту, 969

» сьвятлыні, 970

Рацыянальная псыхолбгія, 726

Род, 777

» найвышэйшы, 140

Родавыя адчуваньні, 584

Розум, 754

Розьніца відавая, 81

Розьнічны парог, 638

» тон, 932

Роспач, 565

Руйнуючы модус сылбгізму, 422

Рупнасьць, 772

Рух, 173

» мвтавгодны, 1024

» пантомімічны, 594

Рухавасьць, 605

Рухавы, 438

» тып памяці, 928

Рухавыя адчуваньні, 582

»      асяродкі, 1033

»      нэрвы, 489

Рухі адвольныя, 1 79

» аўтоматычныя, 175

>   імпульсіўныя, 176

» інстынктыўныя, 177

>   мімавольныя, 178

» рэфлексіўныя, 180

Рвакцыйны равдражальнік, 751

Рвакцыя, 762

» адрозьненьня, 767

»     выбару, 766

»     влучальная, 765

»     пазнаваньня, 768

»     простая, 763

Рэакцыя складаная, 764

Рэалізм, 769

»     крытычны, 771

»     наіўны, 770

Рэальнае суджэньне, 878

Рэжучы боль, 773

Рэлігійныя пачуваньні, 1063

Рэфлекс, 774

Рэфлексіўныя рухі, 180

Рэфлексолбгія, 775

Реч, 76

Рэчавістасьць, 186

Рзчавісты, 187

Салодкі смак, 87

Салоны смак, 88

Самалюбства, 1072

Самазахаваньне, 784

Самаздавальненьне, 785

Саманагляданьне, 778

»              беспасрэдняе, 779

>             пасрэдняе, 780

Саманевдавальненьне, 781

Самапавнаньне, 782

Самаспасьцярога, 778

»              беспасрэдняя. 779

»              пасрэдняя, 780

Самачуцьце, 786

Сангвінічны тэмпэрамэнт, 901

Сапраўднасьць, 317

Сапраўдны, 318

» час, 133

Саромлівасьць, 861

Свабода, 789

» волі, 790

Свабоднае злучэньне прадстаўленьняў, 37

Сгушчаннасьць колеру, 456

Сеткавіца, 794

Сіла, 795

» адчуваньня, 796

Сіні колер, 1011

Сказ, 654

Скавоўнік, 653

Скарочаны сылбгівм, 1084

Склад, 811

Складовы, 812

Складаньне сылбгізмаў, 797

Складаная рэакцьгя, 764

Складанае прадстаўленьне, 661

Складаны валевы акт, 116

Скроневая доля мазгоў, 214

Скупасьць, 818

Слабыя пачуцьці, 1055

Слух, 825

» каляровы, 1019

Слухавы нэрв, 826

» тып памяці, 929

Слухавыя адчуваньні, 577

Смага, 237

Смак, 82

» горкі, 83

» квасны, 84

» лужны, 89

» мэталічны, 85

» прэсны, 86

» салодкі, 87

» салоны, 88

Смакавыя адчуваньні, 575

»      каморкі, 90

»      пупашкі, 91

»      сусолкі, 92

Смурод, 267

Смутак, 601

Сомаабулізм, 841

Сон, 834, 843

Сорам, 860

Сорыт, 846

Софізм, 851

Соцыяльныя пачуваньні, 1056

Спагада, 807

Спагаданьне, 849

Спагаднае перайманьне, 810

Спадчыннасьць, 454

Спасьцярога, 442

Спаўяеньне, 313

Спачуваньне, 850

Спачуцьцб, 850

Спляценьне, 338

Сполах, 544

Спроба, 544

» крыжавая, 1074

Спробны, 1075

Спрыяньне, 685

Спэцыяльная мэтодолбгія, 390

» памяць, 692

Спэктральныя колеры, 1015

Сталасьць, 645

Стан, 845

„ душэўны, 232

„ сьвядомасьці, 848

Становішча, 619

Сіаноўчы, 620

»          тэрмін, 920

Стасунак, 560

»          прычынны, 684

»          прасторавы,      699

Страх, 858

Суб'ект, 862

Суб‘ектыуны, 863

Суб'ектыўная псыхолёгія, 728

Субстанцыя, 864

Сугалосьсе, 314

Сугучнасьць, 838

Суджэньне, 866

>         агульнае. 872

»         агульна-адмоўнае,873

»         агульна-зацьвяр-

джальнае, 874

»         адмоўнае, 875

»         аналітычнае, 867

»         аподыктычнае або

неабходнасьці, 868

»         асэрторычнае або

рэчавістасьці, 869

»         безасабовае, 870

»         бязумоўнае, 871

>         істнаваньня, 881

»         проблематычнае або

праўдападобнасьці, 876

»         рэальнае, 878

»         слоўвае, 880

»         сынтэтычнае, 879

»         умоўнае, 882

»         частковае, 883

»         часткова-адмоў-

нае, 873

»         часткова-зацьвяр-

джальнае, 885

Сукладальная двеяльнасьць, 334

Сукладальны тон, 934

Сукладаньне, 335

Суладнасьць, 145

Сумленьне, 835

Сумненьне, 842

Супадлеглае паняцьце, 633

Супраціўленьне, 845

Супраціўнасьць, 341, 701

Супраціўны, 702

Супрапіўпзе паняцьце, 630

Супярэчнасьць, 704

Супярэчны, 703

Супярэчнае папяцьце, 631

Сусолькі смакавыя, 92

Сустаўныя адчуваньні, 586

Сухажыльныя адчуваньні, 587

Сылёгізм, 798

„       бязуыоўны, 799

„       падзельны, 800

,,      скарочаны, 802

„       складаны, 801

„       умоўны, 804

„       умоўна-падзельны, 803

Сылёгізацыя, 797

Сылёгістыка, 805

Сылёгістычны, 806

Сымпатычны нэрв, 809

Сынтэз, 811

Сынтэтычвы, 812

» мэтод, 382

Сыстэыа, 813

» нэрвовая, 483

Сыстэматычны, 814

Сыць, 890

Сьвет знадворны, 99

Сьветапогляд, 415

Сьвядомасьць, 839

» падвойная, 181

Сьвядомы, 840

Сьвятло, 788

Сьлед уражаньня, 820

Сьлімак, 959

Сьлепата каляровая, 1021

» няпоўная, 1022

» поўная, 1023

Сьлепая плямка, 822

Сьмех, 827

Сэнс, 831

» зборны, 833

» падзельны, 834

Сэнсуалізм, 793

Сяброўства, 221

Сярэдні парог, 641

> тэрмін, 922

Сярэднія мазгі, 855

Талент, 892

Талентнасьць, 893

Тамбр, 899

Тахістоскоп, 894

Творчае выабражэньне, 124

Творчасьць, 896

Тожсамасьць, 930

Тожслоўе, 891

Тон, 931

» асваўны, 936

» злучальны, 938

» муаычны, 935

» пачасьціняы, 937

» ровьнічны, 932

> сувладальны, 934

Тоны высокія, 939

„ нівкія, 940

Трагічнае, 948

Трывога, 949

Трыманьне, 604

Тып памяці, 925

»     »   абаякі, 926

»     »   зрокавы, 927

»     »   рухавы, 928

»     »   слухавы, 929

Тззіс, 897

Тэмпэрамэнт, 899

»          мэлянхолічны, 900

»          сангвівічны, 901

»          флегматычны, 902

»          холерычны, 903

Тзорыя, 905

„ нахільнасьці, 907

„ рухаў, 906

, сьлядоў, 908

„ эволюцыйная, 1071

Тэрмін, 910

» абсолютны, 911

» агульны, 917

» адзіночны, 914

»  адмоуны, 919

»  адносны, 918

» адцягнены, 912

» болылы, 913

Тзрмін зборны, 921

» меншы, 911

» прадметны, 915

» станоўчы 920

» сярэдні, 922

Тэрмінолёгія, 923

Тзст, 924

Увага, 94

» адвольная, 98

, знадворная, 95

» мімавольная, 97

» унутраная, 96

» апэрцэпцыйныя, 31

Узаемнасьць, 77

Узбуджаючыя афэкты, 49

Узбуджлівасьць, 105

Узбуджэвьне, 106

„         асяродкавае, 108

»         павярхоўнае, 107

Узбурэньне, 117

Узгадненьне рухаў, 345

Узноснае, 109

Узьнікненьне, 146

Уклад, 813

Уаладовы, 814

Уласнае імя, 285

Уласная авнака, 672

Умова, 700, 972

Умоўнае суджэньне, 882

Умоўна-падзельны сылбгізм, 803

Умоўны сшёгізм, 804

Умяшчэньне псыхічных процэсаў, 365

Унутранаглядальны, 309

Унутранагляданьне, 310

Унутранае вуха, 101

» дасьведчаньне, 102

Унутраная ўвага, 96

Упадабленьне, 34

> пэўнепасьць, 952

Уражаньне, 130

Уражлівасьць, 131

Успамінаньне, 125

Успрыйманьне, 126

» аўтоматычнае, 6

Утома, 973

Учацьвярэньне тэрмінаў, 976

Уяўны, 419

» час, 134

Фантазыя, 977

>       багатая, 979

»       бедяая, 978

Фяггастычны вобрав, 980

Фігуры сылёгівму, 981

Фізыогноміка, 982

Фізыогномія, 983

Фізыолёгія, 985

Фізыолёгічная псыхолёгія, 729

Фізычны процэс, 984

Фівычныя пачуцьці, 1057

Філогэнэзіс, 986

Філогэнэтычны, 987 Фіолетавы колер, 1012 Флегматычны тэмпэрамэнт, 902 Форма сылёгізму, 988 Формальны, 989

Формула, 990

Функцыя, 991

Функцыянальная залежнасьць, 992

» псыхолёгія, 730

Характар, 994

» абычайны, 996

,    неабычайны, 995

»   пачуцьцёвы, 1042

Хараство, 353

Хаценьне, 998

Холерычны тэмпэрамэнт, 903

Холад, 997

Хрыбтовыя мазгі, 427

Хуткасьць, 816

Цемянная доля мавгоў, 217

Цень, 904

Цені каляровыя, 1020 Цікавасьць, 308, 368

Ціск, 171

Цнота, 204

Цьвёрдасьць, 895

Цьмяныя колеры, 1015

Цяжар, 950

Цяльцо датыкальнае, 556

Цяпло, 909

Цярпеньне, 856

Час, 132

» сапраўдны, 133

» уяўны, 134

Часагляд, 1000

Часамер, 999

Частка, 1035

Частковы, 1036

Частковае суджэньне, 883

Часткова-адмоўнае суджэніне, 884

Часткова-зацьвярджальнае су-

джэньне, 885

Чатырохпагор’е, 1037

Члены падвелу, 1039

Чорны колер, 1013

Чуламер, 1087

Чуласьць, 1043

Чулы, 1044

Чырвоны колер, 1007

Чыстата тону, 1038

Шаленства, 53, 623

Шкадаваньне, 837

Штучная клясыфікацыя, 327

Шум, 1067

Шумы мгненныя, 1069

» працяглыя, 1068

Шурпатасьць, 1066

Шэры колер, 1010

Эволюцыйная тэорыя, 1071

Эволюцыя, 1070

Эгоівм, 1072

Эгоістычныя пачуцьці, 1059

Экспэрымэнт, 1073

» псыхолёгічны, 715

Экспэрымэнтальны, 1075

» мэтод, 386 Экспэрымэнтальная псыхолёгія, 731

Эмоцыя, 1077

Эмоцыянальны, 1078

Эмпірычны, 1079

Эмпірычны мэтод, 385          Эстэтычныя начуваньні, 1064

Эмпірычная псыхолбгія, 732 Якасны, 321

Энтымама, 1084

Энэргія, 1080

» нэрвовая, 1081

Энаргэтыам, 1082

Энэргэтычны, 1083

Эпіхейрэма, 1086

Якасныя пачуцьці, 1049

Якасьць, 322

» адчуваньня, 323

Яскравыя колеры, 1018

Ярасьць, 1090

Яснае азначэньне, Б39

Друкарскія памылкі.

Стр.

9

Радок.

18 зьверху

Надрукавана.

Вягяд

Павгнна быйь.

Взгляд

10

14

л

d. Erreghkef

d. Erregung

 

18

зьвізу

d. Anschaung

d. Anschauung

17

20

зьверху

Нісселя

Ніссля

п

21

»

Nisse-Schollen

Nissl-Schollen

п

7

зьнізу

Кортлев Орган

Кортнев орган

20

19

»

cepnalis

cephalis

 

12

»

gurus

gyrus

25

17

зьверху

мускульныя рукавыя

мускульныя, рухавыя

31

10

зьнізу

саманездаваленьне

саманездавальненьне

34

5

зьверху

суб’ект

суб’ект, дзейнік

»

19

п

неабходнасьць

неабходнасьці

39

1

зьнізу

d. Jehfül

d. Jefühl

45

18

л

636

637

Глаўліт № 1266. 1 Дзярж. друк. 3. № 2441. Друк. у ліку 1000 екз.

БЕЛАРУСКАЯ НАВУКОВАЯ ТЭРМІНОЛЕГІЯ

ВЫПУСК пяты

ГЕОАЁГІЯ, МІНЭРААЁГІЯ, КРЫШТААЁГРАФІЯ

РЫДАНЬНЕ ІНСТЫТУТУ БЕЛАРУСКДЕ КУЛЬТУРЫ. МЕНСК, 1924

Глаўліт. № 2180. 1 Дзярж. друк. Зак. № 1518. Друк. у ліку 100J экз.

Гэты выпуск «Беларускае навуковае тэрмінолёгіі» зьмяшчае ў сабе геолёгічныя, мінэралёгічныя і крышталёграфічныя тэрміны. 3 прычыны агульнасьці некаторых тэрмінаў, адсылаем у належачых выпадках да выпуска 3-га 1 1-га навуковае тэрмінолёгіі. 3 палеонтолёгічных назваў вымершых жывёлаў і расьлін мы далі, як прыклад, толыіі тыя, якія найчасьцей сустракаюцца, прычым некаторыя, найболей характэрныя, далі ў перакладзе на нашу мову (Жах-рыба 1 г. д.), большасьць-жа пакінулі ў міжнародным значэньні, толькі з ^еларускай тр’анскрыпцыяй.

Што датыча назваў мінэраляў і земных парод (1х болей як 6000), дык мы абралі толькі болей вядомыя; іншыя кожны, па патрэбе, сам лёгка перанясе ў беларускую транскрыпцыю. Апрацаваньне наступных тэрмінаў было даручана М. А. Грамыку.

М. Г.

РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Абляцйя

Абразйя Авантюрйн Авгйт Агат

„ древовйдный

„ моховйдный

Адуляр

Айсберг

Азойская эра

Азурйт (медная лазурь) Аквамарйн Аккумуляцыя Алебастр

> восточный

Александрйт (хрйзобернлл)

Аллювйй

Аллювйальныя отложенйя

Алмаз

Альбйт (гл. Полевой шпат)

Альгонскмй пернод Альмандйн (гл.Гранат) Алюммннй Амбра (гл. Янтарь) Амстйст Аммонйт Аморфный Амфйбол Ангйдрйт Анортмт

Абляцыя, змыў

Абразія, зрэз морскі Авантурын

Аўгіт Агат

„      дрэваваты

„      махаваты

Адуляр

Гара лёдавая, лёдагор Азойская, бязжыўная Азурыт, блакіць мядзяная Аквамарын Зграмаджэньне Алябастар „ усходні

Александрыт, хрызобэрыль

АлювІ, наплавы

> , сучасныя адклады

Дыямэнт

Альгон

Гліняк, алюмінь

Амэтысты

Амоніт

Некрышталёвы

Амфіболь

Бязводнік, ангідрыт АнортыТ

31 Антнклмналь

32 Антрацмт

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Апатнт

Апофнза

Арагоннт

Архегозавр

Архейская (эра, группаў Археоптернкс

Асбест

Аспндная доска (сланец)

Асфальт

Аутохтонная порода

Афотнческне (областн моря)

44

Базальт

45 Балка (долнна)

46 Банка (мель)

47 Бараннй лоб

48 Барнт (тяжелый шпат)

49 Бархан

50 Бассейн

51 Белемннт

52 Бентон

53 Бернлл (нзумруд)

54 Бмосфера

55 Бнрюза (каллант)

56 Вмотнт

57 Бнтумннозные сланцы

58 Благородные металлы

59 Бластонден

60 Блеск железный

61      »      медный

62      »      свннцовый

63 Бокснт

64 Бомба вулканнческая о5 Борннт

Выгін, антыкліналь Антрацыт Апатыт Аджыльле Арагоніт Стараяшчар Архейская, першабытная Стараптах Асбэст, лён горны Лупняк асьпідны

Асфальт, земная смала Тубыльная парода Цемравыя (абшары мора)

Базальт, слупавік Роў

Мялізна падморская Згладжаная скала Барыт, цяжкі шпат Выдма Вадазбор

Бэлемніт, пяруновыя стрэлы

Бэнтон, паўздоньнікі Бэрыль, смарагд Біосфэра

Біруза

Біотыт, магнэзыйны лушчак

Смуродны лупняк Шляхетныя мэталі БлястоідэІ Блішчак жалезны >                 мядзяны

»           валавяны

Боксіт Гуля вульканічная Борніт

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Брекчня Брнльянт Бромнт Бронзнт (гл. Энстатнт) Бугры песчаные Бура (тннкал)

Вадоза Вакка серая Валун Ванна Везувнан Веннса (гл. Гранат) Внсмут

Внсячнй бок (складкн) Внтерйт

Вода почвенная

> грунтовая Водопроннцаемый слой Водораздел Водоупорный слой. Волннстая лава Волнообразное двнженне почвы Волоса Венеры (мннерал рутнл) Волчец железный (Вольфрам) Воск горный (гЛ. Озокернт) Впаденне рекн Впаднна (гл. Депрессня) Вулкан гомогенный

> грязевой Вулканнческнй конус Выветрнванне Выдуванне Выпахнв»нне ледннковое (гл. Экзарацня)

Брыжняк, брэкчыя

Брыльянт

Броміт

Бронзыт

Груды пескавыя

Бор^кс (тынкаль)

Вадоза

Вака шэрая

Камень ледавіковы

Катліна

Вэзувіян

Бісмут

Дах (зморшчу)

Вітэрыт

Вада грунтовая

> падземная

Вадапрапускальны пласт Вададзел

Вадгстойкі пласт Хвалістая лява Хвалісты рух грунту

Валасы Вэнэры, рутыль

Вольфрам, воўча-пена

Смуродны воск, озокэрыт

Упад або ўток ракі Западзіна

Вулькан аднародны

» гразявы

Вульканічны стажок Выпятрэньне, парахненьне Выдмуханьне, вывяваньне Выворваньне ледавіковае

99 Выпуклнна

100 Выход горной породы

101 Вышелачнванне

102 Габбро

103 Гагат

104 Галеннт

105 Галмей

106 Гексагональная снстема (гл. Снстема)

107 Гелнотроп

108 Галька

109 Гематмт

110 Гемнморфкт (гл. Галмей)

111 Гемнэдрня

112 Гейзер

113 Геогнозмя

114 Геоморфологмя

115 Геосннклнналь

116 Геотермнческнйградус

117 Гесперорннс

118 Гнацннт (цнркон

119 Гндраргнлнт

120 Гндрологня

121 Гндросфера

122 Гнпоцентр

123 Гнпс

124 Гнппурнты

125 Глаз кошачнй (гл.

Кварц)

126 Глауконнт

127 Глетчер

128

Глкна

горшечная

129

п

лепная

130

п

жнрная

131

я

огнеупорная

132.

276

П’

осадочная

Выпукліна, гарбавіна Выступаньне земнай пароды

Лугаваньне

Габро

Гагат

Галеніт

Калямін, гальман

Гэліотроп, крывяная.яшма Галачнік, галачка, аточак Гэматыт, чырвоны жалязьняк, крывавік

Палусьценьне

Гэйзар

Гістарычная геолёгія

Геоморфолёгія

Угнуцьце земнае

Цеплаземная ступень

Заходні птах

Гіацынт (цыркон), яхант

Пдраргіліт

Гідролёгія

Гідросфэра

Надасяродак

Ппс

Ппурыты

Глаўконіт

Ледавік, глетчар

Гліна ганчарная

„ разьбярная

„ тлустая

„ агнястойкая

„ пластовая

133 Гліна сукновальная

134     „      тнгельная

135     ,    фарфоровая

136     „        фаянсовая

137 Глннозем

138 Гдобнгернна

139 Глубннные процессы

140 Глыба

141 Гнейс

142 Гнездо мннеральное

143 Гольт

144 Голоэдрня

145 Горнзонт

146 Горы сбросовые

147     ,      складчатые

148     „      эрознонные

149 Горное масло (нефть)

150 Горная порода

151 Горообразуюшая снла

152 Горообразованне

153 Горст

154 Горячне мсточнякм

155 Грабен

156 Гравмй

157 Гранат

158     „      гроссуляр

159     „      Пнроп

160     п    альмандйн

161 Граннт

162 Граннтовые породы

163 Граптолнты

164 Графнт

165 Группа

166 Гумус

167 Двнженне землн враіцательное

Гліна сукнавальная

„ тыгельная

„ парцалянка

„ фаянсовая

Гліназём Глёбігерына Глыбінёвыя развоі (проы)

Камлыга, брыла Г нэйс

Гняздо мінэральнае Гольт

Поўнасьценьне Пазем

Горы скідавыя

„ зморшчавыя

„ выедавыя Нафта, земны алей Земная парода Гаратворчая сіла Гараўтварэньне Горст, выступ скідавы Гарачыя крыніцы Грабэн, даліна скідавая Жвір Гранат

„ гросуляр, агрэст

„ Піроп

„ альмандын, чырвоная вэніса, шляхетны гранат

Граніт, зярняк Гранітнікі, зернявікі Г раптоліты

Г рафіт Група Перагной

Рух зямлі абаротавы

168 Двнженне землн посту-

Рух зямлі паступовы

 

пательное

169

Двойннкн (крнстэллов)

Блізьнюкі крышталяў

170

Девонсккй пернод

Дэвон

171

Деготь горный

Дзёгаць земны

172

Дельта

Дэльта

173

Денудацня

Абгаленьне, дэнудацыя

174

Депрессня

Западзіна, дэпрэсія

175

Дефляцыя

Разьвеў дэфляцыя

176

Днабаз

Дыябаз

177

Дногональная слоеватость

Ускосная пластаватасьць

178

Дналлагон (лястоватый авгнт)

Дыялягон, аўгіт ліставаты

179

Днаспор

Дыяспор

180

Днстен (мннерал)

Дыстэн

181

Днатомовые дробянкн

Дыятомэі, крамяністкі

182

Днлювнй

Дылюві

183

Днннхтнс (рыба)

Жах-рыба, дыніхціс

184

Дннотернй

Жах-зьвер, дынотэр

185

Дмноцерас

Страхарог, дыноцэр

186

Днорнт

Дыорыт

187

Днслокацня

Дыслёкацыя, зьмяшчэньне

188

Долнна поперечная

Даліна папярочная

189

„ продольная

„ прадоўжная

190

„ прорыва

„ скрозьгорная

191

„ структурная

„ адрэчная

192

„ тектоннческая

„ тэктонічная

193

Доломнт

Долёміт

194

Дома (форма)

Дашнік, дома

195

Доменная печь

Гмах-печ, гісэрневая печ Шляхетныя каменьні

196

Драгоценные камнн

197

Дресва

Жарства

198

Друза ммнералов

Друза мінэраляў

199

Друмлмны (ледннковые)

Лабавіны, друмліны

200

Дюна

Выдма

201

» речная

» прырэчная

202

» морская

» прыморская

203

Желвакн фосфорнто-

Галкі фосфорытавыя

 

вые

 

204

Железняк

Жалязьняк

205

» красный

»                чырвоны

206

» бурый

»               буры

207

»          магннтный

»                магнэсавы

208

>          тмтонкстый

>               тытанавы

209

» углнстый

»               вуглісты

210

>          шпатовый

*                шпатавы (па~

 

 

лявік жалезны)

211

Железо

Жалеза

212

> метеорное

> мэтэоравае

213

Жнла мннеральная

Зложжа, жыла

214

Жнровнк (стеатнт)

Тлушчак, стэатыт

215

Загар (пустынн)

Засмаленьне (пустыні)

216

Залеж, залеганне

Паклад

217

Землетрясенне волно-

Землетрасеньне зыбістае

218

образное

 

>               толчкооб-

,          штурхальнае

219

разное

 

Змеевнк (гл. Серпен-

 

 

тнн)

Зона, пояс

220

Зона

221

Нзвесть борная

Вапна борная

222

Нзверженне вулкана

Выбух вулькану

223

»               взрывовое

» разрыўны

224

> центральное

» асяродкавы

225

»            лабнальное

» лябіяльны

226

Нзверженные породы

Выбуховыя пароды

227

Нзвестняк

Вапняк

228

Нзвестковый туф (гл.

 

229

1 уф;

Нзлнянне лавы

Выліў лявы

230

Нзогнутость пластов

Пагнутасьць пластоў

231

Нзлом

Злом

232

» раковнстый

Злом чарапашынны

233

Нзоморфнзм

Аднапастацёвасьць, Ізоморфізм

Аднаўласьцівасьць

234

Нзотропность

235 Нзумруд

Смарагд

236 Нл

Глей, твань, намул

237 Нндекс

Індэкс, азначнік

238 Ннднгомедн.(ковеллнн)

Індыга мядзянае

239 Нрнднй

!рыд

240 Нскопаемое

Выкапень, выкапнёвы, выкапні

241 Нсполннскнй рак

Рак-волат

242 Нссяканне рек

Зьніканьне рэк

243 Нсчезаюіцне озера

Зьнікаючыя вазёры

244 Нсточнйк

Крыніца (гл. Выпуск 3-ці)

245 Нхтнсзавр

Рыба-яшчар, Іхтыозаўр

246 Кайнозойская эра

Кайнозойская эра, нова жыўная

247 Каломмн

Калямін

248 Кальцмй

Кальцыум

249 Кальцнт

Кальцыт, шпат вапняковн

250 Камедь свннцовая

Смолка валавяная

251 Каменная соль

Каменная соль

252 Камннполублагородные

Каменьні паўшляхетныя

253 Камень амазонскнй

Камень амазонскі, амазоніт

254      „ жерновой

„ жорнавы

255      „ горшечный

„ гаршэчны, тальк

256      „ квасцовый

„ галыновы, галын, алюніт

257      „        лунный

„ месячковы

258      „ лучмстый

„ прамяністы

259      „ оловянный

(кассмтернт)

Цыняк (касітэрыт)

260      „        пробйый (чер-

Лідзійскі кварц, спробны

ная яшма)

камень, чорная яшма

261      „ роговой

„ рогавы

262      „        солнечный

„ сонечны

263      „        тяжелый (Ше-

елмт)

„ цяжкі

 

 

 

 

 

264 Каменноугольный пеКаменна-вугальны пэрыод, рнод       карбон

265 Каменные ядра               Каменныя ядры

266 Каолнн                               Каолін, белаглінь

267

268

Кора земная Карбонат

269 270 27.1

272 273

274 275 276 277

278 279 280 281

282 283

284 285 286 287

288 289 /.90 291 292

293

294 295 296 297

298 299 300

301

302

Картон горный Карстовый ландшафт Кастор (мйнер.) Квадерный песчанйк Квадратная сйстема (гл. Сястема)

Кварц

„ гематойдный

„ выемчатый

„ дымчатый

„ обыкновенный

„ стекловатый

„ плаваюіцмй „ кошачйй глаз „ авантурйн „ гелйотроп (кровяная яшма)

Кварц халцедон „ онйкс

Квасцы

Кейпер

Кембряйская Сйстема Кнзельгур

Кнзернт Кйноварь Кнслые породы Кластйческйе породы (гл. Обломо =ные) Кожа горная Коккостеус (рыба) Кокс

Колебанйе почвы Колчедан

„        железный

„         медный

„         оловянный

.         серный

Kapa земная

Карбонат, вугляк, сьвідравальны камень

Аркуш земны, асбэст

Карставы краявід

Кастар

Кантаслупавы пескавік

Кварц, крамняк

„      крывяны

„      выемкавы

„      дымчасты

„      звычайны

„     ШКЛІСТЫ

„      плавучы

„      катовае вока

„      авантурын

Гэліотроп, крывяная яшма

Кварц халцэдон

„ онікс, рэзны камень Галын

Кэйпэр

Кэмбры

Юзэльгур

Кізэрыт

ІДынобра, кінавар

Квасныя пароды

Тканіна мінэральная

Чэрапа косткі

Кокс. Вугаль каменны

Ваганьне грунту

Іскрак

„ жалезны, п.ірыт

, мядзяны, халькопірыт

„ цынавы, станін

„ серчаны, пірыт

303 Колчедан лучнстый

304 Колчедан серебряный

Іскрак прамяністы, марказіт Іскрак срэбны, аргэнтапірыт

305 Конгломерат

Конглёмэрат, зьляпняк

306 Конкрецня

Нарастальнік, конкрэцыя

307 Контактовое поле

Сутыкавае поле

308 Конус нзверження

Стажок выбуху

309 Комбннацмя форм

Комбінацыя форм

310 Коренное месторожден

Сталае месца заляганьня

311 Корунд

Корунд

312 Корразня

Сьціраньне, коразія

313 Коррозня

Разьяданьне, корозія

314 Коса; пересыпь

Гак; пярэспа

315 Котловіна

Катліна

316 Красный лежень

Чырноны лежань

617 Кратер поднятня

Жэрала ўздыму

318 Кремень

Крамень

319 Крноцерос

Баранарог, крыоцэр

320 Краснозем

Чырваназём

321 Крнсталл однночный

Крышталь адзінкавы

322 Кровавнк

Крывавік, чырвоная вохра

323 Крнсталлмческне сланцы

Крышталічныя лупнякі

324 Кснфодон

325 Кубнческая снстема (гл. Сыстэма).

Мечазубнік, ксыфодон

326 Кульм

Кульм

327 Купрлт (медная руда)

Купрыт, чырвоная мядзяная руда, мядняк

 

328 Купорос медный

329 Лабнрннтодонты

330 Лабрадор

331 Лава затвердевшая

332     „ огненно-жндкая

333 Лавнна

334 Лазурь медная

335 Лакколнты

336 Лапнллн (рапнллм)

337 Латернт

Купарвас мядзяны, сіні камень

Лябірь^тадонты

Лябрадор

Лява зацьвярдзелая

» агнёва-цякучая

Сьнегазвал

Азурыт, блакіць мядзяная

Ляколіты

Ляпілі, каменьчыкі вульканічныя

Лятэрыт, чырвоназём

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350 35!

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

Леднйковый пернод Леднйковые отложе-

нйя

Леднйк вйсячяй Лежачйй бок Лежень красный Лепндодендроны Лепйдолйт

Лейцйт

Лёсс

Лйгнйт Лймонйт

Лйнйя йзлома Лйтосфера Ляпйс (лазурь)

Магма Магнезнт Магнетйт

Мэгнйт Малахйт

Марказнт (гл. Колчедан лучйстый)

Масло горное

Массйвные (йзверженные) породы

Массйкот Массйв Межпедннковые отложенмя

Межень

Мезозойская эра

Меловой пермод Мелйнят

Мергель

Метаморфйческне породы

Ледавіковы пэрыод Ледавіковыя адклады

Ледавік навіслы, вісячы

Спод

Ляжняк чырвоны

Лускадрэвы. Лепідодэндры

Лепідоліт. Лускаваты камень

Лейцыт

Гліна навейная. Лёэс

Лігніт. Смалістае дрэва

Лімоніт. Буры жалязьняк

Л'.нія злому

Літосфэра. Гала каменная

Ультрамарын. Ляпіс (блакіць)

Магма

Магнэзыт. Пенка морская

Магкэтыт. Магнэсавы жалязьняк

Магнэс

Маляхіт

Алей земны. Нафта Масыўныя, выбуховыя пароды

Масікот, глёт Масыў Міжледавіковыя адклады

Межаніна, малаводзьдзе Мэзозойская, сярэдняжыў. ная эра

Крэйдавы пэрыод Мэлініт, вохра Маргель

Пераўтвораныя, мэтаморфічныя пароды

369 Мечехвостые (ракн)

Мечахвостыя ракі

370 Ммкроклнн

Мікроклін

371 Мннерал

Мінэраль

372 Мнндалнна мннеральная

Гуля мінэральная

373 Мноцен

Міоцэн

374 Мнспнкель

Місьпікель, іскрак мышакаваты

375 Моллас

Моляс

376 Морская лнлня

Морская лялея

377 Морена

Навал ледавіковы, морэна

378        » конечная

» канцавы

379        » основная,

 

поддонная

» падысподні

380       > средмнная

» сярэдні

381        » боковая

» бочны

382 Морнон

Морыон, кварц дымчасты

383 Моіцность (слоев)

Грубіня (пластоў)

384 Мрамор

Мармар

385 Мука горная (гл. Трепел)

 

386 Мульда (гл. Сннклнналь)

Угнуцьце, сінкліналь

387 Мусковнт

Лушчак паташовы, шкло маскоўскае

388 Мягкая вода

Мяккая вада

389 Нагельфлю

Нагэльфлю

390 Наждак

Наждак, шмаргель

391 Наклон

Нахіл

392 Нанос (намыванне)

Нанос, намул.

393 Напластованне согласное

Напластаньне згоднае

394 Нарушенне (гл. Днслокацня)

 

395 Наступанне моря

Наступ мора

396 Нашатырь

Сальмяк

397 Неоком

Нэоком

398 Нептуннзм

Нэптунізм

399 Нефть

Нафта, алей земны

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

Ннжннй уголь (кульм) Ннзменность

Ннзовье Нумулнты

Оевал

Обломочная порода Обломок Обманка

>               медная

»               роговая

Обнаженне (гл. Денудацня) Обснднан

Овраг Огранка

Огнеупорная (глнна)

Озеро самосадочнае » плотннное

Окаменелость Оледененне Олнгоцен Олнгоклаз

Оннкс Оолят Оползень Опусканне (коры) Опал

Органогенные

Орлец (родоннт) Ортоклаз

Ортоцератнд Орштейн Осадочные породы

Ніжні вугаль (кульм) Нізіна

Н’завіна

Грошн’кІ. Нумуліты

Звал

Адломкавая парода Адломак, камлыга Падабняк „ мядзяны „ рогавы

Обсыдыян, шкло вульканічнае

Яр, раўчак

Шліфоўка, сьценкатварэньне

Агнястойкая (гліна) Возера самасадкавае „ грэблевае

Скамянеласьць Зьледзяненьне Олігоцэн (ледзь-новы) Олігокляз, вапна-содавы палявік

Онікс, рэзны камень Ооліт

Апоўзак

Зьніжэньне (кары)

Опаль

Органогенавыя, органотворныя

Родоніт, ружавік

Ортокляз, простакутны палявік

Ортоцэратыд

Рудзяк; ортштэйн

Ападкавыя, пластовыя пароды

432 Остаткн

Астачы

433 Осыпь

Крушня, завальле

434 Отдел (гл. Формацня).

 

435 Отлнв

Адплыў

436 Отложення

Адклады

437        » поверхностные

„ павярхоўныя

438        » озерные

„ вазёрныя

439 Отмелн

Мяліны

440 Отмель

Мялізна

441 Отпечаток

Адбітак

442 Охра красная

Вохра чырвоная, крывавік

443 Очаг вулканнческнй

Асяродак вульканічны

444 Очаг лавы

Горан лявы

445 Паденне (рекн)

Спад рэчкі, нахіл

446        , (пластов)

НахіЛ (пластоў)

447 Палеозойская эра

Даўняжыўная, палеозойская

448 Панцырные рыбы

Панцырныя рыбы

449 Параметр

Парамэтр

450 Парафнн (озокернт)

Парафіна (озокэрыт), земны

BOCK

451 Паяльная трубка (гл. Трубка)

 

452 Пемза

Пэмза

453 Пена марганцовая

Пеніца манганавая

454 Пенка морская

» морская

455 Первозданные породы

Першатворныя, спрадвечныя пароды

456 Пересламванне

Перапластаньне

457 Перндот

Пэрыдот

458 Перяод

Пэрыод

459 Пермскнй пернод

Пермскі пэрыод (дыас)

(днас)

 

460 Пересыпн (стрелкн)

Гакі, пярэспы

461' Песок золотоносный

Пясок залатародны

462      , летучнй

» лёткі

463 Петроль (гл. Нефть)

 

464 Песчаннк

Пескавік, пластазнаўства

465         „ пестрый

„ пярэсты

466 Петрографня

467 Печь доменная

468 Пнзолнт

469 Пйнаконд

470 Пмрамнда

471 Пнросфера

472 Пнроп

473 Пмролюзмт

474 Пнраргнрнт

475 Пнрнт

476 Плавкость

477 Плавнк (флюорнт)

478 Плезнозавр

479 Плноцен

480 Плоскость (снмметрнн)

481        » определяю-

іцая

482 Платмна

483 Плутоннческне породы

484 Побежалость (мннералов)

485 Подобне

486        » обратное

487 Поднятне (гор)

488 Полевой шпат

489 Полнморфнзм

490 Полнровка

491 Полупнрамнда

492 Порода нзверженная

493        »        крнсталлнче-

ская

494        »        осадочная

495 Порфнр

496 Послеледннковые отложення

Пэтротрафія, пластазнаўства

Гмах-печ, гісэрневая печ Пізоліт, нацёк зёрнавы Наканечнік, двусьценьнік

Піраміда

Агнявая гала, піросфэра

ПІроп, гранат богэмскі

Піролюзіт

Піраргірыт, руда срэбная чырвоная

Пірыт, іскрак жалезны Топкасьць

Тапняк, шпат тапняковы

Яшчар доўгашый, лезіозаўр

Пліоцэн

Роўніца суразьмернасьці » вызначаючая

Плятына

Плютонічныя, старавыбуховыя земныя пароды

Набежнасьць (мінэраляў)

Падобнасьць

» адваротная

Падняцыде гор

Палявік

Многапастацыдёвасыдь

Паліраваньне

Паўпіраміда

Парода выбуховая > крышталёвая

> пластовая

Порфір

Паледавіковыя адклады

497 Послётретйчный (пе-

Патрацьцёвы

 

рйод)

498

Поток

Струмень

499

Почковйдный (лнмонйт)

Ныркаваты (лімоніт)

500

Продуктйвный пласт

Продукцыйны пласт

501

Прнзма 1-го рода

Кантаслуп 1-га роду

502

Проняцаемость (породы)

Прапускальнасьць(пароды)

503

Простйранйе (пластов)

Накіраваньне пластоў

504

Профйль

Профіль, прарэз

505

Псаммйт (порода)

Псаміт, пясчак

506

Псевдоморфйзм

Псэўдоморфізм, нібы пастацьцёвасьць

507

Псевдоморфоза

Падмена, псэўдоморфоза

508

Псефйт

Псэфіт, брыльляк

509

Птерйхтйс

Рыбакрыл, птэрыхт

510

Птеродактнль

Пальцакрыл,птэродактыль

511

Пустота

Паражня

512

Равноосный'

Роўнавасёвы

513

Равностороннйй

Роўнабочны

514

Радмолярня

Праменьніца, радыопярыя

515

Размыванйе

Размываньне

516

Разноосный

Рознавасёвы

517

Разрез слоев

Перарэз пластоў

518

Разрез поперечный

Перарэз папярочны

519

» продольный

> уздоўжны

520

Разрушенне (пород)

Распад (парод)

521

Разрыхленне

Крохкаваньне

522

Раковянный йзвестняк

Чарапашкавы вапняк

523

РапакйВй

Рапаківі

524

Раскаленный

Распалены

525

Реальгар

Рэальгар, арсэн серчаны

526

Регрессйя моря

Адступ мора

527

Рельеф

Рэльеф

528

Ржаветь

;ржавець

529

Ржавчяна

Іржа

530

Роговообманковый

Рогава падабняковы лупняк

сланец

531 Родоннт

532 Розсыпн (золотые)

Родоніт, ружавік

ПяскІ залатыя (родныя)

533 Ромбнческнй додекаэдр

Дванаццацісукосьнік

534 Ромбоэдр

Сукоснасьцен

535 Ртуть

Жывое серабро, ртуць

536 Рубнн

Рубін

537 Рудаблеклая

Руда цьмяная

538 » бобовая

» галкаватая

539 Рудннк

Рудня

540 Рудные месторождення

Рудныя месцазаляганьні

541 Руководяіцне нскопаемые

Кіраўнічыя выкапні

542 Рутнл

543 Рухляк (гл. Мергель)

Рутыль

544 Рыфы

Рыфы

545 Самородок

Самародак

546 Саннднн

Санідын

547 Сапфнр

Шафір

548 Сброс

Скід

549 Сверлнть

Сьвідраваць

550 Свннец роговой

Волава рогавае

551 Свмнцовый блеск

Валавяны блішчак

552 Свнта (пластоз)

Паверх (пластоў)

553 Сдвнг

Зрушэньне

554 Сенон

Сэнон

555 Селеннт

Сэленіт (гіпс)

556 Селнтра

Салетра

557 Серпентнн

Сэрпэнтын, вужняк

558 Секрецня

Зарастальнік

559 Сейсмомэтр

Сэйсмомэтр, ваганьнямер

560 Сера

Серка

561 Серная кйслота

Серчаны квас

562 Серный нсточннк

Серкавая крыніца

563 Серный колчедан

Серчаны Ісдоак

564 Сеченне

Перасек

565 Снгнллярня

Сігілярыя

566 Сндермт

Сідэрыт (гл. Шпат жалезны)

567 Сненнт

Сіэніт

568 Сялур

569 Снлнкат

Сілур (сілурскі)

Сілікат, крамняк

570 Снмметрня

Суразьмернасьць

571 Сннь медная

Сінь мядзяная, крамняквасная медзь

572 Снстема (пластов)

Уклад (пластоў)

573 Снстема крнсталлнческая

Уклад крышталічны

574        »          трехклнно-

мерная

» трохскосны

575        »         одноклнно-

мерная

» аднаскосны

576        »          ромбнческая

» рознавасёвы. Сукосны

577        »          гёксагональ-

' ная

» трохроўнавасёвы

578        »          квадратная

» двохроўнавасёвы.

Квадратовы.

579        »          правнльная

> роўнавасёвы

580 Складка (горная)

Зморшч (земны)

581 Скольженне (слоев)

Каўзаньне (пластоў)

582 Сланцы

Лупнякі

583        » кровельные

> дахавыя

584 Сланцеватость ложная

Нібы-лупнекаватасьць

585 Сланцевый

Лупняковы, лупнекаваты

586 Слонстость

Пластаватасьць

587 Слюда

Лушчак

588 Смола горная

Смолка земная, элятэрыт

589 Сморіцйванне

Змаршчэньне

590 Совмевденне

Сумяшчальнасьць

591 Совремгнныеотложення

: Сучасныя адклады

592 Сорокавосьмкгранннк

Саракавасьмісьцен

593 Сплав (металлов)

Стоп (мэталяў)

594 Спайность

Луплівасьць

595         „ совершенная

»                дасканалая

596 Срезанный (крнсталл)

Сыдяты крышталь

597 Сростанне (двойннк)

Зрастаньне (блізьнюк)

598 Сталактнт

Нацёк

599 Сталагмнт

Накапак

600 Стеатнт (жнровмк)

Стэатыт (тлушчак)

601 Стегоцефал

Стэгоцэфаль

602

Структура

Будова

603

»              граннтно-

> зярнёвая

604

зерннстая

>             узловато-

> зернелупнекаватая

605

сланцевая

»             оолнтовая

» яйкаватая

606

»               Явнокрн-

» выразнакрышталіч-

607

сталлнческая

»           скрытокрн-

ная

» нявыразнакрышта-

608

сталлнческая

Сурнк

лічная

Сурык, манія

609

Сфенонд

Клінасьцен, сфэноід

610

Тальк

Тальк, тлушчак

611

Твердость

Цьвёрдасьць

612

Телеозавр

Яшчар-дасканалы, тэлео-

613

Т етракнсгексаэдр

заўр

Чатырохшасьцісыден

614

Терраса

Тэраса, прыступка

615

Т еллур

Тэлюр, руда лістковая

616

Тетартоэдрня

Тэтартоэдрыя, чвэрць-

617

Тетрагональный

сьценьне

Тэтрагональны, чатырох-

618

Тетраэдр

кутны. Чатырысьцен Тэтраэдр.

619

620

Тннкал (гл. Бура) Тнтаннт (сфен)

. Тытаніт, сфэн

621

Толчкообразное (двн-

Штурхальны рух грунту

622

женне почвы)

Толіцнна (слоя)

Грубіня (пласту)

623

Топаз

Топаз

624

> ложный

Нібытопаз

625

Торф

Торф

626

Торфяный

Торфавы

627

Травертнн

Травэртына

628

Трансгрессня (моря)

Наступ мора

629

Трансгресснвный

■ Наступальны

630

Транспортовка

Перанос

631

Трапецонд

Трапэзоід

632

Трахнт

Трахіт

633 Трепел (горая мука)

634 Третнчный пернод

Трэпляк; мука земная Трацьцёвы пэрыяд

635 Треіцнна

Шчыліна

636 Трнакнсоктаэдр

Трохвасьмісьцен

637 Трнасовый (пернод)

Трыясавы (пэрыяд)

638 Трнгональный додекаэдр

639 Трнклнноэдрнческнй (гп. Снстема трехклянная)

Трыкутны дванаццацісьцен

640 Трнлобнт

Трылёбіт, трохлобнік

641 Тройннк

Траяк

642 Трубка паяльная

Трубка літавальная

643 Тугоплавкость

Цяжкатопкасьць

644 Турмалмн

Турмалін

645 Турон

Турон

646 Туф

Мяжджэрыца

647 Уголь бурый

Вугаль буры

648      > древесный

> дрэўны

649      » нскопаемый

» выкапнёвы

650 Уклон (дна)

Нахіл

651 Условня (залегання)

Абставіны (пакладу)

652 Установленне горнзонтов

653 Ультрамарнн (гл. Ля-

ПНС)

Азначэньне паземаў

654 Умбра

Умбра

655 Ураннт

Ураніт, руда смолкавая уранава

656 Фарфор

Парцэлян

657 Фацня

Адмена

658 Фнллнт

Філіт

659 Фнрн

Зерналёд, фірн

660 Фнтопалеологня

Фітопалеолёгія

661 Флексура

Згібіна

662 Флнш

Фліш

663 Флёц

664 Флюорнт (гл. Плавнк)

Прапластак

665 Фонолнт

Фоколіт

666 Формацня

Формацыя

667 Формацня группа

668       >           отдел

669       »           ярус

670 Фосфорнт

671 Фумарола

Формацыя група

»            супласьце

>            паверх

Фосфорыт Дымн’ца.

672 Халцедон (гл. Кварц)

673 Халькопнрнт (гл. Колчедан)

674 Хлорят

675 Хрнзобернлл

676 Хрнзолнт

677 Хрнзотнл

Хлёрыт.

Хрызобэрыль, злотабэрыль.

Хрызоліт

Хрызотыль, вужняк злота-

678 Хрусталь

жоўты.

Крышталь.

679 Цанклодон

680 Царапнна

681 Центр снмметрнн

682 Цеолнт

683 Цефаласпнс (рыба)

Ножазубнік, цанклёдон.

Драпіна.

Асяродак суразьмернасьці

Цэоліт, КІПНЯК.

Шчытагалоўня, цэфаля-

СЫ1ІС.

684 Цехштейн

685 Цнрк (ледннковый)

686 Цнркон

687 Цйсты

688 Церусснт

Цэхштэйн.

Цырк (ледавіковы)

Цыркон

Цысты, яблыкі морскія

Цэрузіт, руда валавяная

белая.

689 Человек донсторнческнй

690 Четвертнчный

Прачалавек.

Апошні (уклад), чацьвертарадны

691 Шаррнаж

692 Шахта

693 Шеелмт

Навалок, шар'яж, Шахта.

Шээліт,