Мінскі феномен Гарадское планаванне і ўрбанізацыя ў Савецкім Саюзе пасля 1945 г. Томас М. Бон

Мінскі феномен

Гарадское планаванне і ўрбанізацыя ў Савецкім Саюзе пасля 1945 г.
Томас М. Бон
Выдавец: Зміцер Колас
Памер: 436с.
Мінск 2016
138.71 МБ
Sailnow J. The Minsk City Region, an Example of Soviet Regional Planning H SG. 1982. Vol. 23. P. 445-451.
Schybeka S. Das “alte” Minsk — vom zarischen Gouvernementszentrum zur sowjetischen Hauptstadt // Handbuch der Geschichte WeiBruBlands I Hrsg. v. Beyrau D., Lindner R. Gottingen, 2001. S. 308-318.
Siebert D. Bauerliche Alltagsstrategien in der Belarussischen SSR (1921-1941). Die Zerstorung patriarchalischer Familienwirtschaft. Stuttgart, 1998.
Smilovitskij L. Die Partizipation der Juden am Leben der Belorussischen Soziahstischen Sowjetrepublik (BSSR) im ersten Nachkriegsjahrzehnt, 1944-1954 П “Existiert das Ghetto noch?” WeiBruBland: Jiidisches Uberleben gegen nationalsozialistische Herrschaft. Berlin / Hamburg / Gottingen, 2002. S. 277-294.
Smilovitskij L. Jewish Religious Life in Minsk, 1944-1953 // JEE. 1996. Vol. 30. P. 5-17.
Sword K. Deportation and Exile. Poles in the Soviet Union, 1939— 1948. Houndmills I London, 1994.
Tec N., Weiss D. The Heroine of Minsk. Eight Photographs of an Execution H History of Photography. 1999. Vol 23. P. 322-330.
The Soviet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 1939-19411 Ed. by Sword K. Houndmills I London, 1991.
Turonek J. Bialarus pod okupacja niemiecka. Warszawa, 1993.
Urban M. E. An Algebra of Soviet Power. Elite Circulation in the Belorussian Republic 1966-1986. Cambridge, 1989.
Vakar N. P. Belorussia. The Making of a Nation. A Case Study. Cambridge, Mass., 1956.
Vockler K. Offenthcher Raum, Minsk — Raume des Jubels und die Entstehung neuer Offentlichkeiten. In: Transitraume. Frank­furt I Oder — Poznan — Warschau — Brest Minsk — Smolensk — Moskau. Hrsg. v. Bittner R., Hackenbroich W., Vockler K. Ber­lin, 2006. S. 420-445.
Winter J. Die verlorene Liebe der Ilse Stein. Deportation, Ghetto, Rettung. Frankfurt am Main, 2007.
Zeidler M. Der Minsker KriegsverbrecherprozeB vom Januar 1946. Kritische Anmerkungen zu einem sowjetischen SchauprozeB ge­gen deutsche Kriegsgefangene 11 Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte. 2004. Bd. 52. S. 211-244.
Імянны паказальнік
Абрасімаў, Пётр Андрэевіч 190, 191, 241
Аксёнаў, Аляксандр Нічыпаравіч 209, 261
Аман, Андэрс 28, 29
Анікін, Віктар Іванавіч 38
Асмалоўскі, Міхаіл Сцяпанавіч 102-104, 106, 108, 115-120, 122-125
Асман, Жорж Эжэн 50
Астрэйка М. М. 188, 189, 193
Аўхімовіч, Мікалай Яфрэмавіч 223
Байрау, Дзітрых 33, 35
Баразна, Лявон Цімафеевіч 136
Барт, Гольгер 18
Баталаў, Леанід Ілліч 105
Белагорцаў, Ігар Дзмітрыевіч 211
Бембель, Андрэй Ануфрыевіч 107
Берджэс, Эрнэст В. 327
Бодэншатц. Гаральд 18
Борман, Уладзімір Уладзіміравіч 120
Броўэр, Даніэл Р. 45
Брым, Роберт 35
Брэгман, Авель Пінхусавіч 88
Брэжнеў, Леанід Ілліч 16, 26, 32,
139, 281, 285, 298, 303, 323, 337
Брэхт, Бертольд 11, 12, 327
Бударын, Канстанцін Іванавіч 91, 92
Будзько, Уладзімір Дзмітрыевіч 136
Бурак, Фёдар Іванавіч 321
Валахановіч, Уладзімір Пятровіч 152
Валошын, Іван Піліпавіч 151, 165
Вараксін, Уладзімір Мікалаевіч 88
Варвашэня, Іван Дзянісавіч 167, 168, 267
Варно, Сяргей Адамавіч 108
Вецер, Элеанора Іванаўна 136
Вірт, Луі 24
Воінаў, Аляксандр Пятровіч 88, 102, 114, 115, 117, 117-120, 122, 125
Воінаў, Анатоль Аляксандравіч 38
Вэбэр, Макс 24
Гамільтан, Іэн Ф. Е. 17
Ганчарэнка, Леанід Карнеевіч 320, 321
Ганчарэнка, Уладзімір Карнеевіч 321, 322
Гартэншлегер, Увэ 35
Гаўман, Гайка 19
Гейм, Стэфан 11, 327
Герлах, Крысціян 34
Герус, Сямён Пятровіч 131
Гойсерман, Гартмут 18
Градаў, Георгій Аляксандравіч 57
Грамыка, Віктар Аляксандравіч 137
Гусараў, Мікалай Іванавіч 266
Гусеў, Валянцін Іванавіч 127
Гэм, Майкл Ф. 19
Гярчук Ю. 135
Двароўскі, Аляксандр Трафімавіч 305
Длугапіэўскі, Канстанцін Навумавіч 108, 154, 167, 168, 235, 239, 261, 266
Дробаў, Леанід Міканоравіч 136
Жалтоўскі, Іван Уладзіміравіч 122
Жданаў, Андрэй Аляксандравіч 53, 114, 115, 329
Жукаў В. I. 202, 209, 218
Жук, Павел Сцяпанавіч 202-204, 206, 210, 218, 219, 227, 291
Заборскі, Георгій Уладзіміравіч 125
Загарульскі, Эдуард Міхайлавіч 37
Заслаўскі, Віктар 26-28, 336, 337
Зіберт, Дыяна 33
Зямлевіч, Уладзімір Аляксандравіч 320
Іафан, Барыс Міхайлавіч 50
Іваноў А. 193
Ігудэсман, Евель Абрамавіч 93, 154, 165, 234
Кавалёў, Міхаіл Васільевіч 136, 137, 207, 252, 263
Каждан, Ізраіль Барысавіч 193
Казлоў, Васіль Іванавіч 102, 103
Калінін, Міхаіл Іванавіч 51, 52, 102, 329
Каменскі, Уладзімір Георгіевіч 142
Кампанела, Тамаза 41
Кароль, Уладзімір Адамавіч 126,
127, 130, 135, 136, 155, 212. 245
Карпаў, Уладзімір Барысавіч 11, 12, 143
Касянкова, Юлія Леанідаўна 21
Катаводаў, Пётр Іванавіч 106, 144, 145
Кацар, Міхаіл Сяргеевіч 136
Кацярына II 85
Кібалка, Мікалай Сцяпанавіч 319-322
Кірычэнка, Віталь Іванавіч 38
Кісялёў, Ціхан Якаўлевіч 166, 167
Клінаў, Артур Аляксандравіч 41
Клявакін 265
Кляшчоў, Аляксей Яфімавіч 108, 155
Колакалаў Ю. 137
Колі, Мікалай Джэмсавіч 100
Колтан, Тымаці Дж. 20
Коткін, Стывен 20, 309
Кудзінаў, Міхаіл Фёдаравіч 133
Кузняцова А. П. 287
Кулачэнка Ф. С. 270
Кулікоў А. 266
Кучарэнка, Уладзімір Аляксеевіч 65
К’яры, Бернгард 34
Лагвіненка A. I. 318
Ладур, Міхаіл Піліпавіч 134, 135
Лакотка, Аляксандр Іванавіч 38
Лангбард, Іосіф Рыгоравіч 88, 101, 105-107, 117, 119-122, 132
Лаўроў, Георгій Лаўрэнавіч 88
Левін, Леанід Мендэлевіч 137
Левін, Мошэ 19, 59, 176, 333, 338
Ленін, Уладзімір Ілліч 49, 50,
132, 135, 139, 154, 156-159, 161, 162, 221
Лінднэр, Райнэр 33, 35
Ляванаў, Мікалай Міхайлавіч 147, 149, 149-153
Ляпёшкін, Віктар Якаўлевіч 214, 289
Ляўко, Іван Іосіфавіч 213, 232
Ляшчэня, Савелій Канстанцінавіч 166
Мазураў, Кірыла Трафімавіч 109, 168. 194, 196, 209, 261, 272
Малашэвіч, Яўген Васільевіч 37
Малінін, Сяргей Мікалаевіч 109, 110, 192
Мардвінаў, Аркадзь Рыгоравіч 51, 52, 57, 100
Маркс, Карл 13, 20, 65, 138, 231
Марціні, Альбрэхт 21
Марчанкаў, Васіль Паўлавіч 321, 322
Мацкевіч, Леў Пятровіч 126, 193, 222
Машэраў, Пётр Міронавіч 135— 137, 139, 161, 162, 335
Молатаў, Вячаслаў Міхайлавіч 75, 192
Мурадэлі, Ваноілліч 118, 123
Мядзведзеў, Іван Васільевіч 133, 212, 213
Навумаў, Аляксандр Іванавіч 135
Наканечны, Аляксей Іванавіч 134
Насільскі А. Б. 270
Нітхамер, Лутц 25
Новікаў, Ігнацій Трафімавіч 134
Пазняк, Зянон Станіслававіч 136
ПанамароўА. 318
Панамарэнка, Панцеляймон
Кандратавіч 114, 151, 165
Папоў, Георгій Міхайлавіч 108, 236
Паромчык I. 165
Паруснікаў, Міхаіл Паўлавіч 116, 117, 119, 120
Пастэрнак, Яўгеній Фядосавіч 144
Пачарняеў, Міхаіл Міхайлавіч 320, 321
Печанко, Кацярына Аляксееўна 267, 268
Пілатовіч, Станіслаў Антонавіч 135
Піскароў, Віктар Аляксеевіч 206, 207, 220, 228
Польскі, Спартак Аляксандравіч 39, 40, 178, 212, 213, 216
Пост, Крысціяне 18
Прыбыткоў, Аляксандр Максімавіч 200, 201, 209, 223
Пучкаева, Тамара Міхайлаўна 212
Радута, Іван Іванавіч 321
Рубаненка, Барыс Рафаілавіч 101
Рыбентроп, Ёахім фон 75
Садоўскі, Яфім Ілліч 140
Сальноў, Джон 36
Смілавіцкі, Леанід Львовіч 35
Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч 18, 21, 52, 54, 56, 59, 61, 104, 125, 155, 159, 162, 187, 238, 265, 266, 268, 278, 288, 305, 306, 327, 330, 335
Сямёнаў, Уладзімір Мікалаевіч 100 Сяняўскі, Аляксандр Спартакавіч 21, 22
Сяргееў, Аляксей Іванавіч 188
Таф, Аляксандр Пятровіч 131
Трахтэнберг, Навум Яфімавіч 101, 102, 105, 106, 110, 116, 192
Уласаў, Аляксандр Васільевіч 122
Урбан, Майкл Е, 34
Фёклер, Кай 36
Фрэнч, Энтані Р. 17, 18
Харыс, Чонсі Д. 327
Ховард, Эбенэзер 47
Хораў, Барыс Сяргеевіч 27
Хофман, Дэвід Л. 20
Хрушчоў, Мікіта Сяргеевіч 32, 56-61, 64, 66, 110. 115, 117, 124, 126, 127, 129, 134, 156, 171, 174, 178, 181, 187, 198, 211, 222, 240, 242, 258, 268, 269, 272, 277, 278, 280, 281, 283, 287, 290, 302, 308, 310, 314, 315, 317, 319, 322. 329, 330, 334-337
Ціханава, Людміла Яфімаўна 213 Цяско В. I. 270
Чорны, Ісаак Львовіч 151
Шарапаў, Васіль Іванавіч 154, 166-169, 189, 192, 194-196, 240, 241, 259, 261, 263, 270, 272, 275, 276
Шлёгель, Карл 19
Штадэльбаўэр, Ёрг 18
Шчусеў, Аляксей Віктаравіч 100
Шыбека, Захар Васільевіч 37 Шыманскі, Аляксей Іванавіч 188, 189
Энгельс. Фрыдрых 13, 14, 20, 46, 65, 104, 231
Эпштэйн, Барбара 35
Юркевіч А. Д. 265
Ягораў, Юрый Аляксеевіч 91, 119, 120, 125, 154, 155, 157
Яршоў, Усевалад Пятровіч 159
Бібліятэка часопіса «Беларускі Гістарьгчны Агляд»
Навуковае выданне
Томас М. Бон
«Мінскі феномен» Гарадское планаванне і ўрбанізацыя ў Савецкім Саюзе пасля 1945 г.
Вёрстка Кастусь Лісецкі. Карэктар Ларыса Дарожка. Адказны за выпуск Зміцер Колас.
Падпісана ў друк 04.03.2016.
Фармат 60x90 VieПапера афсетная. Друк лічбавы. Ум. друк. арк. 29,0. Ул.-выд. арк. 25,53.
Наклад 300 асобнікаў. Замова б/н.
Выдавец і паліграфічнае выкананне індывідуальны прадпрымальнік Зміцер Колас. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюдніка друкаваных выданняў № 1/291 ад 17.04.2014. Пр. Незалежнасці, 105-14, 220023, Мінск.
я
a