Русско-белорусский математический словарь

Русско-белорусский математический словарь

Выдавец: Вышэйшая школа
Памер: 239с.
Мінск 1993
57.2 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Канторович Леонид Витальевич — Кантарбвіч Леанід Вітальевіч (1912—1986), рускі эканаміст і матэматык.
Капелли Альфредо — Capelli Alfredo — Капёлі Альфрэда (1855— 1910), італьянскі матэматык.
Каратеодбри Константин — Caratheodory Constantin — Каратэадбры Канстанцін (1873—1950), нямецкі матэматык.
Кардано Джероламо — Cardano Girolamo — Кардана Джыралама (1501 —1576), італьянскі матэматык і філосаф.
Карно Лазар — Carnot Lasare — Карно Лазар (1753—1823), фран­цузе» матэматык.
Картён Анри — Cartan Henri — Картан Анры (нар. 1904), французскі матэматык.
Картан Эли — Cartan Elie — Картан Элі (1869—1951), французе» матэматык.
Кассини Джованни — Cassini Giovanni — Касіні Джавані (1625— 1712), французскі матэматык.
Кёплер Иоганн — Kepler Johann — Кеплер Іохан (1571 —1630), нямецкі астраном і матэматык.
Кйрхгоф Густав—Kirchhoff Gustav — Кірхгоф Густаў (1824— 1887), нямецкі фізік.
Клейн Феликс — Klein Felix — Клейн Фелікс (1849—1925), нямецкі матэматык.
Клерб Алекси — Glairaut Alexis—Клерб Алексі (1713—1765), французскі матэматык і астраном.
Клиффорд Уильям — Clifford William — Кліфард Уільям (1845— 1879), англійскі матэматык.
Ковалевская Софья Васильевна — Кавалёўская Соф’я Васільеўна (1850—1891), рускі матэматык.
Кодайра Кунихико — Kodaira Kunihiko — Кадаі'ра Куніхіка (нар. 1915), японскі матэматык.
Колмогоров Андрей Николаевич — Калмагораў Андрэй Мікалаевіч (1903—1987), рускі матэматык.
Кошй Огюстен — Cauchy Augustin — Кашы Агюстэн (1789—1857), французскі матэматык.
Крамер Габриель — Cramer Cabriel — Крамер Габриель (1704— 1752), швейцарскі матэматык.
Кристоффель Эльвин — Christoffel Elwin — Крыштбфель Эльвін (1829—1900), нямецкі матэматык.
Кронекер Леопольд — Kronecker Leopold — Кронекер Леапольд (1823—1891), нямецкі матэматык.
Куратбвский Казимеж — Kuratowski Kazimierz — Куратбўскі Казімеж (1896—1980), польскі матэматык.
Кўтта Вильгельм — Kutta Wilhelm — Кўта Вільхэльм (1867—1944), нямецкі фізік і матэматык.
Кэли Артур — Cayley Arthur — Кэлі (Кэйлі) Артур (1821 —1893), англійскі матэматык.
Лагёрр Эдмон — Laguerre Edmond — Лагер (Лягэр) Эдмон (1834—1886), французскі матэматык.
Лагранж Жозеф — Lagrange Joseph — Лагранж (Лягранж) Жазэф (1736—1813), французе» матэматык і механік.
Ламберт Иоганн — Lambert Johann — Ламберт (Лямберт) Іохан (1728—1777), нямецкі матэматык.
Ламё Габриель—Lame Gabriel — Ламё (Лямэ) Габрыэль (1795— 1870), французе» матэматык і інжынер.
Лаплас Пьер — Laplace Pierre — Лаплас (Ляпляс) П’ер (1749— 1827), французе» фізік і матэматык.
Лебег Анри — Lebesgue Henri — Лебег Анры (1875—1941), фран­цузе» матэматык.
Лёви Беппо — Levi Beppo — Лёві Бепа (1875—1961), італьянскі матэматык.
Леви Поль — Levy Paul — Лев! Поль (1886—1971), французскі матэматык.
Лёви-Чивйта Туллио — Levi-Civita Tullio — Лёві-Чывіта Туліа (1873—1941), італьянскі матэматык і механік.
Лежандр Адриен— Legendre Adrien — Лежандр Адрыен (1752— 1833), французскі матэматык.
Лейбниц Готфрид — Leibniz Gottfried — Лёйбніц (Ляйбніц) Готфрыд (1646—1716), нямецкі філосаф, матэматык і фізік.
Ли Софус — Lie Sophus — Лі Софус (1842—1899), нарвежскі матэ­матык.
Лйнделёф Лоренц — Lindelof Lorentz — Ліндэлёф Лорэнц (1827— 1908), фінскі матэматык.
Линдеман Карл — Lindeman Carl — Ліндэман Карл (1852—1939), нямецкі матэматык.
Липшиц Рудольф — Lipschitz Rudolf — ЛІпшыц Рудольф (1832— 1903), нямецкі матэматык.
Лиувйлль Жозеф — Liouville Joseph — Ліўвіль Жазэф (1809— 1882), французскі матэматык.
Лобачевский Николай Иванович — Лабачэўскі Мікалай Іванавіч (1792—1856), рускі матэматык.
Лопиталь Гийом — L’Höpital Guillaume — Лапіталь (Л’Опіталь) Гійом (1661 —1704), французскі матэматык.
Лоран Пьер — Laurent Pierre — Ларан (Лёран) П’ер (1813—1854), французскі матэматык.
Лоренц Хендрик—Lorentz Hendrik — Лорэнц Хэндрык (1853— 1928), галандскі фізік і матэматык.
Ляпунов Александр Михайлович — Ляпунбў Аляксандр Міхайлавіч (1857—1918), рускі матэматык і механік.
Маклорен Колин — Maclaurin Colin — Маклорэн Колін (1698— 1746), шатландскі матэматык.
Максвелл Джеймс — Maxwell James — Максвэл (Мэксуэл) Джэймс (1831 —1879), англійскі матэматык.
Марков Андрей Андреевич — Марка ў Андрэй Андрэевіч (1856— 1922), рускі матэматык.
Мёбиус Август—Möbius August — Мёбіус Аўгуст (1790—1868), нямецкі матэматык.
Минковский Герман — Minkowski Hermann — Мінкбўскі Хэрман (1864—1909), нямецкі матэматык, нарадзіўся на Беларуси
Мйттаг-Лёффлер Магнус — Mittag-Leffler Magnus — Мітаг-Лёфлер Магнус (1846—1927), шведскі матэматык.
Монж Гаспар — Monge Gaspard — Монж Гаспар (1746—1818), французскі матэматык.
Морс Харолд Марстон — Morse Harold Marston — Морс Харалд Марстан (1892—1971), амерыканскі матэматык.
Муавр Абрахам де — Moivre Abraham de — Муаўр Абрахам дэ (1667—1754), англійскі матэматык.
Нейман Джон фон — Neumann John von — Нэйман Джон фон (1903—1957), амерыканскі матэматык.
Нёпер Джон — Napier John — Нэпер (Нэйпіэ) Джон (1550— 1617), шатландскі матэматык.
Нётер Эмми — Noether Emmy — Нётэр Эмі (1882—1935), нямецкі матэматык.
Ньютон Исаак — Newton Isaac — Ньютан Ісаак (1643—1727), англійскі фізік і матэматык.
Остроградский Михаил Васильевич — Астраградскі Міхаіл Васільевіч (1801 —1861), рускі матэматык.
Парсеваль Марк — Parseval Mark — Парсеваль Марк (1755—1836), французскі матэматык.
Паскаль Блез—Pascal Blaise — Паскаль Блез (1623—1662), французскі філосаф, матэматык і фізік.
Паш Мориц — Pasch Moritz — Паш Морыц (1843—1930), нямецкі матэматык.
Пеано Джузеппе — Peano Giuseppe — Пеана Джузэпе (1858— 1932), італьянскі матэматык.
Пикар Эмиль — Picard Emile — Пікар Эміль (1856—1941), французскі матэматык.
Пирс Чарлз — Peirce Charles — Пірс Чарлз (1839—1914), амерыканскі матэматык.
Пирсон Карл — Pearson Karl—Пірсан Карл (1857—1936), англійскі матэматык і філосаф.
Пифагор — Піфагбр (Пітагбр) (каля 570 — каля 500 да н. э.), старажытнагрэчаскі філосаф.
Плюккер Юлиус — Plücker Julius — Плюкер Юліус (1801 —1868), нямецкі матэматык.
Пбйа Дьёрдь—Polya György — Пбйа (Поліа) Дзьёрдзь (1887— 1985), амерыканскі матэматык.
Понселё Жан — Poncelet Jean—Панселё Жан (1788—1867), французскі матэматык.
Понтрягин Лев Семёнович — Пантрйгін Леў Сямёнавіч (1908— 1988), рускі матэматык.
Пост Эмиль — Post Emil — Пост Эміль (1897—1954), амерыканскі матэматык і логік.
Пуанкаре Анри — Poincare Henri — Пуанкарэ Анры (1854—1912), французскі матэматык і астраном.
Пуансб Луи— Poinsot Louis — Пуансб Луі (1777—1859), француз­ом матэматык і механік.
Пуассон Симеон — Poisson Simeon — Пуасбн Сімеон (1781 —1840), французскі механік, матэматык і фізік.
Пфафф Иоганн Фридрих — Pfaff Johann Friedrich — Пфаф Іохан Фрыдрых (1765—1825), нямецкі матэматык.
Пюизё Виктор — Puisuex Victor — Пюізё Віктор (1820—1883), французскі матэматык.
Раабе Иозеф— Raabe Joseph — Раабе Іозэф (1801 —1859), швейцарскі матэматык.
Радон Иоганн — Radon Johann — Радон Іохан (1887—1956), аўстрыйскі матэматык.
Рассел Бертран — Russell Bertrand — Расэл Бертран (1872—1970), англійскі матэматык і філосаф.
Риккати Якопо — Riccati Jacopo— Рыкаці Якопа (1676—1754), італьянскі матэматык.
Риман Георг — Riemann Georg — Рыман Георг (1826—1866), нямецкі матэматык.
Ритц Вальтер — Ritz Walter — Рытц Вальтэр (1878—1909), нямецкі фізік і матэматык.
Родрйг Бенжамен — Rodrigues Benjamin — Радрыг Бенжамін (1794—1851), французскі матэматык.
Ролль Мишель—Rolle Michel — Роль Мішэль (1652—1719), французскі матэматык.
Рунге Карл — Runge Karl — Рўнге Карл (1856—1927), нямецкі фізік і матэматык.
Саккёри Джованни — Saccheri Giovanni — Сакеры Джавані (1667—1733), італьянскі навуковец.
Серр Жан — Serre Jean — Сер Жан (нар. 1926), французскі матэматык.
Сильвестр Джеймс — Sylvester James — Сільвёстр (Сільвэстар) Джэймс (1814—1897), англійскі матэматык.
Симпсон Томас — Simpson Thomas — Сімпсан Томас (1710—1761), англійскі матэматык.
Соболев Сергей Львович — Сббалеў Сяргей Львовіч (1908—1989), рускі матэматык.
Сохбцкий Юлиан Васильевич — Сахбцкі Юльян Васільевіч (1842— 1927), рускі матэматык.
Стеклов Владимир Андреевич — Сцяклбў Уладзімір Андрэевіч (1863—1926), рускі матэматык.
Стйлтьес Томас — Stieltijes Thomas — Стылцьес Томас (1856— 1894), галандскі матэматык.
Стирлинг Джеймс — Stirling James — Стырлінг Джэймс (1692— 1770), шатландскі матэматык.
Стокс Джордж—Stokes George — Стокс Джордж (1819—1903), англійскі фізік і матэматык.
Стьюдент	Student — Ст’юдэнт (псеўданім Уільяма Гбсэта) (1876—1937), англійскі матэматык і статыстык.
Тарталья Никколо — Tartaglia Niccolo — Тарталья Нікола (каля 1499—1557), італьянскі матэматык.
Тёйлор Брук — Taylor Brook — Тэйлар Брук (1685—1731), англійскі матэматык.
Том Рене — Thom Rene — Том Рэнэ (нар. 1923), французскі матэматык.
Томсон, лорд Кельвин Уильям — Thomson (lord Kelvin) Wil­liam — Томсан, лорд Кёльвін Уільям (1824—1907), англійскі фізік і матэматык.
Тьюринг Алан — Turing Alan — Т’ібрынг Алан (1912—1954), англійскі матэматык.
Уйтни Хаслер—Whitney Hassler — Уітні Хаслер (нар. 1907), амерыканскі матэматык.
Урысбн Павел Самуилович — Урысбн Павел Самуілавіч (1898— 1924), рускі матэматык.
Фабер Георг — Faber Georg — Фабер Георг (1877	1966),
нямецкі матэматык.
Фалес — Фалес (Талес) (625—547 да н. э.), старажытнагрэчаскі навуковец.
Ферма Пьер — Fermat Pierre — Ферма П'ер (1601 —1655), французскі матэматык.
Фредгольм Ивар — Fredholm Ivar — Фрэдгбльм (Фрэдхольм) Івар (1866—1927), шведскі матэматык.
Френё Фредерик—Frenet Frederic — Фрэнэ Фрэдэрык (1816— 1900), французскі матэматык.
Френкель Адольф — Fraenkel Adolf — Фрэнкель Адольф (1891 — 1965), ізраільскі матэматык.
Фреше Морис — Frechet Maurice — Фрэшэ Марыс (1878—1973), французскі матэматык.
Фробёниус Георг — Frobenius Georg — Фрабёніус Георг (1849— 1917), нямецкі матэматык.
Фубйни Гвидо — Fubini Guido — Фубіні Гвіда (1879—1943), італьянскі матэматык.
Фурьё Жан — Fourier Jean — Фур'ё Жан (1768—1830), французскі матэматык.
Хан Ханс — Hahn Hans—Хан Ханс (1879—1934), аўстрыйскі матэматык.
Хаусдорф Феликс — Hausdorff Felix — Хаўсдорф Фелікс (1868— 1942), нямецкі матэматык.
Хевисайд Оливер — Heaviside Oliver — Хэвісайд Олівэр (1850— 1925), англійскі фізік.