Леў Альпяровіч

Леў Альпяровіч

Выдавец: Беларусь
Памер: 83с.
Мінск 2014
17.21 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
610 out of 18 works were returned from evacuation to A. N. Radishchev Art Museum in Saratov, others were returned from Germany.
7 Усава H. M. Малюнкі Л. A. Альпяровіча ў зборах музея И Паведамленні Нацыяналь-нага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Вып. 2. — Мінск, 1997. — С.138.
Жанчына ля мора. 1905.
Женщина у моря. 1905.
Woman by the Sea. 1905.
35
36
Мужчына, які сядзіць. 1905 (?).
Сидящий мужчина.
1905 (?).
Seated Man. 1905 (?).
Рыбак. 1905 (?).
Рыбак. 1905 (?).
Fisherman. 1905 (?).
37
Берлін увечары. Над Шпрэе. 1906—1909.
Берлин вечером. Над Шпрее. 1906—1909.
Berlin in Evening. Above the Spree. 1906—1909.
39
Пахаванне гімназісткі. Канец 1900 — пачатак 1910-х.
Похороны гимназистки. Конец 1900 — начало 1910-х.
Funeral of a Schoolgirl. The late 1900 — early 1910s.
40
Партрэт жанчыны ў белым.
Канец 1900 — пачатак 1910-х. Портрет женщины в белом.
Конец 1900 — начало 1910-х. Portrait of a Woman in White. The late 1900 — early 1910s.
41
Вечар у сям’і. Канец 1900 — пачатак 1910-х.
Вечер в семье. Конец 1900 — начало 1910-х.
Evening with the Family. The late 1900 — early 1910s.
43
44
У месячную ноч. Сярэдзіна 1900-х. В лунную ночь. Середина 1900-х. At a Moonlit Night. The middle 1900s.
Партрэт дзяўчыны ў чырвонай сукенцы. Першая палова 1900-х.
Портрет девушки в красном платье. Первая половина 1900-х. Portrait of a Girl in a Red Dress. The first half of the 1900s.
45
Партрэт Ю. Ю. Клевера. 1907.
Портрет Ю. Ю. Клевера. 1907.
Portrait of Y. Y. Klever. 1907.
46
Жаночы партрэт (Партрэт жонкі мастака). Канец 1900 — пачатак 1910-х.
Женский портрет (Портрет жены художника). Конец 1900 — начало 1910-х.
Portrait of a Woman (Portrait of the Artists Wife). The late 1900 — early 1910s.
49
Партрэт М. Г. Бонч-Асмалоўскага. 1910 (?).
Портрет Н. Г. Бонч-Осмоловского. 1910 (?).
Portrait of M.-G. Bonch-Asmalousky. 1910 (?).
50
52
Сушка бялізны. Канец 1900-х.
Сушка белья. Конец 1900-х.
Drying Cloths. The late 1900s.
Ha каменяломні. 1905 (?).
На каменоломне. 1905 (?).
At the Quarry. 1905 (?).
53
Бераг ракі. Сярэдзіна 1900-х.
Берег реки. Середина 1900-х.
Riverbank. The middle 1900s.
54
Дамок у вёсцы. Канец 1900-х.
Домик в деревне. Конец 1900-х.
Cottage in a Country. The late 1900s.
55
Дамок. Канец 1900 — пачатак 1910-х.
Домик. Конец 1900 — начало 1910-х.
Cottage. The late 1900 — early 1910s.
56
Статак гусей. Канец 1900 — пачатак 1910-х.
Стадо гусей. Конец 1900 — начало 1910-х.
Flock of Geese. The late 1900 — early 1910s.
57
Дзяўчына ў белым. Канец 1900-х.
Девушка в белом. Конец 1900-х.
Girl in White. The late 1900s.
58
Пейзаж з плотам. Канец 1900-х.
Пейзаж с изгородью. Конец 1900-х.
Landscape with a Fence. The late 1900s.
59
Дзяўчына за чытаннем кнігі. Канец 1900 — пачатак 1910-х.
Девушка за чтением книги. Конец 1900 — начало 1910-х.
Girl Reading a Book. The late 1900 — early 1910s.
Прачка. Канец 1900-х.
Прачка. Конец 1900-х.
Washerwoman. The late 1900s.
60
61
Сябры. Канец 1900-х.
Друзья. Конец 1900-х.
Friends. The late 1900s.
63
Аголены мужчына. 1897—1902.
Обнаженный мужчина. 1897—1902. Naked Man. 1897—1902.
65
Скрыпач (Ю. Жухавіцкі ?). Канец 1890-х.
Скрипач (Ю. Жуховицкий ?). Конец 1890-х.
Violin Player (Yu. Zhukhavitsky ?). The late 1890s.
66
Дзяўчына за чытаннем. 1900-я.
Девушка за чтением. 1900-е.
Girl at Reading. The 1900s.
67
Жанчына, якая сядзіць. 1890—1900-я.
Сидящая женщина.
1890—1900-е.
Seated Woman.
The 1890—1900s.
68
Дзяўчына. 1900-я.
Девушка. 1900-е.
Girl. The 1900s.
69
Партрэт мужчыны. Другая палова 1890-х (?).
Портрет мужчины. Вторая половина 1890-х (?).
Portrait of a Man. The 2nd half of the 1890s (?).
70
Партрэт невядомай. 1890—1900-я.
Партрэт неизвестной. 1890—1900-е.
Portrait of an Unknown. The 1890—1900s.
71
Дзяўчынка. Пачатак 1910-х.
Девочка. Начало 1910-х.
Girl. The early 1910s.
72
Групавы партрэт (Дочкі мастака). Пачатак 1910-х.
Групповой портрет (Дочки художника). Начало 1910-х.
Group Portrait (Artists Daughters). The early 1910s.
73
Старонка Страница
Page
Спіс ілюстрацый Список иллюстраций List of illustrations
Жывапіс
Живопись
Oil Painting
35 Жанчына ля мора. 1905. Палатно, алей.
Женщина у моря. 1905. Холст, масло.
Woman by the Sea. 1905. Oil on canvas.
36 Мужчина, які сядзіць. 1905 (?). Папера на кардане, алей.
Сидящий мужчина. 1905 (?). Бумага на картоне, масло.
Seated Мап. 1905 (?). Oil and paper on cardboard.
У] Рыбак. 1905 (?). Палатно, алей.
Рыбак. 1905 (?). Холст, масло.
Fisherman. 1905 (?). Oil on canvas.
38—39 Берлін увечары. Над Шпрэе. Паміж 1906—1909. Палатно, алей.
Берлин вечером. Над Шпрее. Между 1906—1909. Холст, масло.
Berlin in Evening. Above the Spree. Between 1906—1909. Oil on canvas.
40 Пахаванне гімназісткі. Канец 1900 — пачатак 1910-х. Палатно, алей. Похороны гимназистки. Конец 1900 — начало 1910-х. Холст, масло. Funeral of a Schoolgirl. The late 1900 — early 1910s. OH on canvas.
41 Партрэт жанчыны ў белым. Канец 1900 — пачатак 1910-х. Палатно, алей. Портрет женщины в белом. Конец 1900 — начало 1910-х. Холст, масло. Portrait of a Woman in White. The late 1900 — early 1910s. Oil on canvas.
74
42—43	Вечар у сям’і. Канец 1900 — пачатак 1910-х. Палатно, алей.
Вечер в семье. Конец 1900 — начало 1910-х. Холст, масло.
Evening with the Family. The late 1900 — early 1910s. Oil on canvas.
44 У месячную ноч. Сярэдзіна 1900-х. Кардон, алей.
В лунную ночь. Середина 1900-х. Картон, масло.
At a Moonlit Night. The middle 1900s. Oil on cardboard.
45 Партрэт дзяўчыны ў чырвонай сукенцы. Першая палова 1900-х. Палатно, алей. Портрет девушки в красном платье. Первая половина 1900-х. Холст, масло.
Portrait of a Girl in a Red Dress. The first half of the 1900s. Oil on canvas.
46—47 Партрэт Ю. Ю. Клевера. 1907. Палатно, алей.
Портрет Ю. Ю. Клевера. 1907. Холст, масло.
Portrait of Y. Y. Klever. 1907. Oil on canvas.
48—49	Жаночы партрэт (Партрэт жонкі мастака). Канец 1900 — пачатак 1910-х.
Палатно, алей.
Женский портрет (Портрет жены художника). Конец 1900 — начало 1910-х. Холст, масло.
Portrait of a Woman (Portrait of the Artist’s Wife). The late 1900 — early 1910s. Oil on canvas.
50—51	Партрэт M. Г. Бонч-Асмалоўскага. 1910 (?). Палатно, алей.
Портрет Н. Г. Бонч-Осмоловского. 1910 (?). Холст, масло.
Portrait of M.-G. Bonch-Asmalousky. 1910 (?). Oil on canvas.
52 Ha каменяломні. 1905 (?). Палатно, алей.
На каменоломне. 1905 (?). Холст, масло.
At the Quarry. 1905 (?). Oil on canvas.
53 Сушка бялізны. Канец 1900-х. Палатно, алей.
Сушка белья. Конец 1900-х. Холст, масло.
Drying Cloths. The late 1900s. Oil on canvas.
75
54 Бераг ракі. Сярэдзіна 1900-х. Кардон, алей.
Берег реки. Середина 1900-х. Картон, масло.
Riverbank. The middle 1900s. Oil on cardboard.
55 Дамок у вёсцы. Канец 1900-х. Фанера, алей.
Домик в деревне. Конец 1900-х. Фанера, масло.
Cottage in a Country. The late 1900s. Oil on veneer.
56 Дамок. Канец 1900 — пачатак 1910-х. Палатно, алей.
Домик. Конец 1900 — начало 1910-х. Холст, масло.
Cottage. The late 1900 — early 1910s. Oil on canvas.
57 Статак гусей. Канец 1900 — пачатак 1910-х. Папера на кардоне, алей.
Стадо гусей. Конец 1900 — начало 1910-х. Бумага на картоне, масло.
Flock of Geese. The late 1900 — early 1910s. Oil and paper on cardboard.
58 Дзяўчына ў белым. Канец 1900-х. Кардон, алей.
Девушка в белом. Конец 1900-х. Картон, масло.
Girl in White. The late 1900s. Oil on cardboard.
59 Пейзаж з плотам. Канец 1900-х. Кардон, алей.
Пейзаж с изгородью. Конец 1900-х. Картон, масло.
Landscape with a Fence. The late 1900s. Oil on cardboard.
60 Дзяўчына за чытаннем кнігі. Канец 1900 — пачатак 1910-х. Палатно на фанеры, алей.
Девушка за чтением книги. Конец 1900 — начало 1910-х. Холст на фанере, масло.
Girl Reading a Book. The late 1900s — early 1910. Oil and canvas on veneer.
61 Прачка. Канец 1900-х. Палатно, алей.
Прачка. Конец 1900-х. Холст, масло.
Washerwoman. The late 1900s. Oil on canvas.
76
62—63 Сябры. Канец 1900-х. Палатно, алей.
Друзья. Конец 1900-х. Холст, масло.
Friends. The late 1900s. Oil on canvas.
Графіка
Графика
Graphic Drawing
65 Аголены мужчина. Паміж 1897—1902. Папера, вугаль.
Обнаженный мужчина. Между 1897—1902. Бумага, уголь.
Naked Man. Between 1897—1902. Charcoal on paper.
66 Скрипач (Ю. Жухавіцкі ?). Канец 1890-х. Каляровая папера, аловак, вугаль. Скрипач (Ю. Жуховицкий ?). Конец 1890-х. Цветная бумага, карандаш, уголь. Violin Playe (Yu. Zhukhavitsky ?). The late 1890s. Charcoal and pencil on coloured paper.
67 Дзяўчына за чытаннем. 1900-я. Каляровая папера на кардоне, вугаль, крэйда. Девушка за чтением. 1900-е. Цветная бумага на картоне, уголь, мел.
Girl at Reading. The 1900s. Charcoal, chalk and coloured paper on cardboard.
68 Жанчына, якая сядзіць. 1890—1900-я. Каляровая папера на кардоне, вугаль. Сидящая женщина. 1890—1900-е. Цветная бумага на картоне, уголь.
Seated Woman. The 1890—1900s. Charcoal and coloured paper on cardboard.
69 Дзяўчына. 1900-я. Каляровая папера, вугаль, аловак.
Девушка. 1900-е. Цветная бумага, уголь, карандаш.
Girl. The 1900s. Charcoal and pencil on coloured paper.
70 Партрэт мужчины. Другая палова 1890-х (?). Папера, наклееная на паперу, італьянскі аловак.
Портрет мужчины. Вторая половина 1890-х (?). Бумага, наклеенная на бумагу, итальянский карандаш.
Portrait of a Man. The 2nd half of the 1890s (?). Black chalk on paper glued to paper.
77
71 Партрэт невядомай. 1890—1900-я. Каляровая папера, італьянскі аловак. Портрет неизвестной. 1890—1900-е. Цветная бумага, итальянский карандаш. Portrait of an Unknown. The 1890—1900s. Black chalk on coloured paper.
72 Дзяўчынка. Пачатак 1910-х. Каляровая папера, вугаль.
Девочка. Начало 1910-х. Цветная бумага, уголь.
Girl. The early 1910s. Charcoal on coloured paper.
73 Групавы партрэт (Дочкі мастака). Пачатак 1910-х. Папера, вугаль.
Групповой портрет (Дочки художника). Начало 1910-х. Бумага, уголь.
Group Portrait (Artists Daughters). The early 1910s. Charcoal on paper.
Творы з’яўляюцца ўласнасцю Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Произведения являются собственностью Национального художественного музея Республики Беларусь