Беларускі кангрэсавы камітэт Амэрыкі (БККА)  Алег Гардзіенка

Беларускі кангрэсавы камітэт Амэрыкі (БККА)

Алег Гардзіенка
Памер: 536с.
Смаленск 2007
102.57 МБ
Клыбік, Вольга 389
Кляшчук, Анатоль 200
Козак, Майкл 44, 258
Колас, Якуб 311, 362, 363, 367, 386
Колін, Людміла 389
Колінз, Джэймз 231
Комар, Анатоль 102
Косараў, Васіль 195
Коська, Васіль 64
Котаў, Мікалай 389
Коўш, Вера 68
Коўш, Сьвятаслаў 58,71, 72, 81, 106, 118, 141, 148, 149, 152, 166-168, 196, 202,212-214, 216, 222, 261,265,319,353, 360,362,367, 369, 381,392, 400
Краўчанка, Пётра 231. 243, 245, 389, 393
Краўчанка, Усевалад 354
Крыстовіч, Барыс 26
Крэчэўскі, Пётра 61
Кубека, Вольга 392
Кубэ, Вільгельм 62
Кудасава, Надзея гп. Запруднік, Надзея
Кудасаў, Аўген 58
Кудрук, Янка 26
Кулакоўскі, Аляксандар, а. 34, 35
Куліковіч, Мікола гл. ШчаглоўКуліковіч, Мікола
Кулеш, П. 45
Кулік, Уолтэр (Уладзімер) 53
Кунцэвіч, Анатоль 34
Куома, Марыё 319
Купала, Янка 103-105, 363, 367
Курыловіч, Антон 26
Кучура, Натальля 152, 195, 222
Кушаль, Уладзімер 47
Кушаль, Франц 18,21,47, 159, 212, 337,358
Лабацэвіч, Ігар, а. 248
Лабач, Ігнат 13, 78, 81, 170
Лаёнз, Юджын 86
Лазарэвіч, Уладзімер 26
Лам, Рычард 183, 184
Лапека, Вольга 70
Лапіцкая, Валянціна 31, 267, 268, 308, 384
Лапіцкая, Людміла (Ляля) 394
Лапіцкі, Жорж 267, 268
Лапіцкі, Мікалай, а. 26, 31-33, 38, 47, 50, 58,71,72, 80, 103, 114, 115, 121, 125, 130, 149, 153, 158, 160, 164-168, 173, 178, 190, 196, 201,202, 209,212, 262-264, 267, 268, 271,280, 308,356, 360, 365, 391,400
Лапушынскі, Нік 26
Лапцева, Вольга 387
Ласкутовіч гл. Чабатарэвіч, Вікгар Ластоўскі, Вацлаў 23, 208 Латушкін, Мікалай 152, 174-176, 222, 248, 249, 377
Лебяда, Тодар (сапр. Тодар Шыракоў) 397
Лецка, Яўген 382, 384-388, 391,393
Лешчанка, Жорж 253
Лёсік, Язэп 358
Ліманоўскі, Янка 18
Ліпкоўская, Нэлі 360
Ліс, Арсень 393
Лісіцкі, Вячаслаў, а. 35
Лістапад, Юры 325
Літаровіч, Ліза 9, 10, 45, 48, 49, 52, 53, 96, 181, 185,227,401
Літаровіч, Віктар 71, 400, 401
Літаровіч, Лявон (Леанід) 96, 224, 227, 401
Лічко, Аляксандар, а. 48, 178
Лічко, Янка 196
Лофтус, Джон 212-219, 310, 368-371
Лукашэнка, Аляксандар 229, 237, 238, 245, 378
Лыч, Леанід 387, 391, 392
Любачка, Іван 26, 363
Лябедзька, Анатоль 384
Ляваль, П’ер 21
Ляднёва, Анфіса 8
Ляўковіч, Леанід 140, 141
Ляўчук, Віла 370, 382
Ляшчына, Язэп гл. Кавыль, Міхась
М. К. гл. Кавыль, Міхась
Мак-Говэрн, Джордж 300
Макей, Данута 385
Максімюк, Ян 21
Малецкі, Язэп 304
Маляўка, Міхась 377
Манькоў, Палікарп 383
Манькоўскі, Пётра 140, 210, 311
Манцывода, Мікалай 151, 222
Маракоў, Леанід 384
Марахоўскі, Ян 148, 149, 152, 222
Марговіч, Алесь 89
Маркавец, Віктар 376
Маркоўская, Е. 130
Мартас, Антон гл. Апанас, архіяпіскап
Мартынаў, Сяргей 242, 343, 379
Мартыненка, Вітаўт 391
Маскалік, Кастусь, а. 308
Маскалік, Міхась, а. 36
Масла, Алена 393
Маслоўскі, Барыс 34,118
Маталіцкі, Канстанцін 78
Маханько, Марыя 388
Махнач, Ванда 312
Махнач, Міхась 312
Махначы, сям’я 171, 312
Махнюк, Алег, а. 80, 152, 165, 222, 224
Махнюк, Люда 68,222
Мацукевіч Міхаіл гл. Мікалай, архіяпіскап
Мелешук, Браніслаў 401
Мельгуноў, Сяргей 89
Мельяновіч, Васіль 195,401
Мельяновіч, Пётра 135,138,140, 141,152, 222
Мелюк, Віктар 26
Мерляк, Ганна 123
Мерляк, Кастусь 39, 86, 111-113, 122, 123, 128, 130-141, 143, 144, 151, 153, 166, 167, 179, 185,218,221,222,291,335, 355, 376, 398,401,402,409
Меяровіч, Аляксандар 230, 231 Мігай, Міхаіл, а. 72,173 Мікалаеня, В. гл. Галяк Леанід Мікалай (Мацукевіч), архіяпіскап 35,310,311
Мікалайчык, Станіслаў 274
Міжэвіч, Генадзь 150
Міжэвіч, Джым 224, 391
Міжэвіч, Жорж 152, 222
Міжэвіч, М. 150
Мінкевіч, Галіна 185, 186, 215, 249, 402
Мінкевіч, Мікалай 26, 27, 154, 185, 186, 249, 367,402
Мінчук, Андрэй 151, 158, 198, 222, 338
Мірановіч, Алег, а. 72, 150, 165, 173
Місюль, Васіль 110, 138, 150, 196
Міцкевіч, Адам 377, 389
Міцкевіч, Аляксандар 138, 140
Міцкевіч, Валянцін 391
Міцкевіч, Міхась 311,375
Міхаіл, архіяпіскап 72,103
Міхасёва, Марына 388
Мэкіндаяр, Шарль дэ 306
Мэнц, Г. 93
Мядзейка, Нікандар 73, 110, 122, 148, 149, 151, 158, 201,262, 314,315, 332,372,402,403
Мяленьцева, Марыя 106,273
Мяленьцева, Валянціна 106, 273
Мяленьцеў, Алімп 104, 106, 194, 291
Мяленцьеў, Павал, япіскап 37
Мяфодзіўскі, Якаў, а. 34
Навіцкі, Мікалай 393
Навумчык, Жорж 9, 10, 148, 151, 152, 198, 201,206, 222-224, 239, 251,388,391
Навумчык, Іван (Янка) 148, 149, 370
Навумчык, Сьцяпан 151, 152, 222, 224, 391,403
Навумчык, Сяргей 244, 382,391
Надзь, Ласла 187,188
Надсан, Аляксандар, а. 308, 310, 311,314
Найдзюк, Віктар 280, 316
Найдзюк, Карнэля 280, 304, 310,
316
Найдзюк, Часлаў 58, 148,152, 175, 178, 179, 189-194,215,222, 224, 266, 271, 277-318,403
Найдзюк, Юзэфа 189, 193, 194, 280, 291,315,389
Найдзюк, Ядзя 193, 194, 215, 280, 291,299, 302, 305, 306,309, 316
Найдзюк, Язэп 26, 36, 161, 162, 166, 172,197,210,211,293, 302, 303,313-315,318
Нарко, Уладзімер гл. Філафей, архіяпіскап
Нераток, Юрась 382
Нікіфараў, Віктар 141
Нікіфаровіч, Ванкарэм 175,249
Ніксан, Рычард 146, 300
Ніхаёнак, Янка 65, 138, 204
Новік, Мікалай 110, 115, 118-120, 122, 170, 196
Новік, Тацяна 195
Новікаў, Андрэй 388
Норквіст, Гровэр 233
Нусман, X. 389
Нядзьведзкі, Пётра 376, 386
Няпрыл, Сяргей, а. 141
Оболенскмй (Осннскнй), В. 12
О’Кіф, Грыгоры, a 141
О’Конар, Робэрт 194, 261
Орса, Аляксандар 204
Орса, Пётра 18,58, 110, 118, 150, 196, 204, 265, 323
Пагуда, Тодар (Фёдар) 176,196
Падлазьнік, Мікалай гл.
Партлезьнік, Мікалай
Падзява, Тамаш, а. 362
Падун, Алесь 26
Пазьняк, Зянон 244, 372, 384-387, 390
Палюховіч, Міхась 47, 70, 73, 151, 152, 201,222, 332, 370, 377, 403
Палягошка, Пётра 45, 78
Пануцэвіч, Вацлаў 23, 170, 171,
359
Панцеляймон, мітрапаліт 29, 30, 77
Панцэвіч (Панкевіч), Ян, а. 173,
307
Панчанка, Пімен 371, 386
Панькоў, Мікола43, 102,138, 170, 409
Пап, М. 93
Партлезьнік (Падлазьнік), Мікалай 16, 198, 275, 337, 338,403, 404
Пархоменка, Валянціна 226
Паўлаў, Уладзімер 377
Пеляса, Уладзімер 32, 69, 110, 118, 123-125, 136, 150, 151, 179, 196, 199, 201, 207, 208, 222-224, 263, 388, 404
Печанко, Сямён 388
Пешчур, Яўген 387
Пій XII 36
Піндзюра, Уладзімер, а. 34
Пісарык, Алесь 380
Пітушка, Язэп 369
Плескачэўскі, Анатоль 9, 26, 45, 50, 115, 136, 148, 149, 151, 187, 196,201,273,275, 305, 367
Плескачэўскі, Барыс 118, 148, 149, 152, 275,404
Пляскач, Васіль 146
Попка, Юры 313-315, 355, 356, 361,363,366, 370
Посах, Вольга 390
Посьпішыл, Ярамір 62
Поўлсан, Норыс 287
Пранчак, Леанід 8, 159, 225, 227, 247, 376, 385, 387, 388
Протас, Аўген 140, 195
Прускі, Юры 26
Прыгара, Галіна 385
Прыдыбайла, Сьцяпан 109
Пунтус, Васіль 125, 151, 153, 170, 173, 174, 195, 196, 222
Пушча, Язэп 208, 361, 365
Пучынскі-Пірог, Уладзімер 375
Пэлоўн, Фрэнк 379
Пэтэн, Анры 21
Пятроўская, Аліцыя 185
Пятроўскі, Ян 185, 204, 249, 251, 362, 367
Рагалевіч-Дутко, Ірэна 200, 222
Рагалевіч, Сяргей 47, 141
Рагуля, Барыс 87, 88, 238, 239, 401
Рагуля, Васіль 18, 26, 27
Рагуля, Міхась 88
Ражноўскі, Панцеляймон гл.
Панцеляймон, мітрапаліт
Раковіч, Янка 188
Ракуць 78
Раманюк, Міхась 200
Рамук, Вера 248
Рамук, Вітаўт 58, 171, 248, 317
Рамулё, генэрал 285, 286
Родзевіч, Усевалад 26, 27
Родзька, Філарэт 58, 79, 273
Розмысл, Сяргей 26
Рудзь, Сьцяпан 27
Рузвэльт, Франклін Дэлано 41, 367
Русак, Аляксандар 9,26,27, 43, 50, 56-58, 66, 76, 77,81, 100,102,109, 110, 202,262, 269-276, 325,405
Русак, Уладзімер 32
Русас (Rousos), Стаўрас, а. 387, 390
Русецкі, Аўген 78
Рыдлеўскі, Лявон 19
Рыжы-Рыскі, Уладзіслаў 125, 127, 128
Рымко, Юльлян 78, 262
Рэйган, Роналд 298, 301,312, 368, 370, 374
Рэшэтар, I. 93
Саакашвілі, Міхаіл 389
Сабалеўская, Аляксандра 81
Сабалеўская, Ганна 271
Сабалеўскі, Юры 26,27,44,48, 190, 202, 271,272,280, 409
Савёнак, Лявон 35, 88, 409
Савік, Лідзія 391
Сагайдакіўскі, Ананій, а. 34
Сагайдакіўскі, Віталь, а. 33, 141
Сажыч, Язэп 185,238
Саковіч, Аляксандра (Іна Рытар) 358-369
Салавей, Алесь 365, 366
Самайловіч, А., а. 37
Санчык, В. 222
Сапанкевіч 45
Сасонка, Аньця 46,258
Сасонка, Джоў 46, 258
Сацэвіч, Аркадзь 151, 152, 176-178, 195,222
Сацэвіч, Аўген (Яўген) 177
Саўчыц, Пётра 140, 141, 152, 222
Селеменев, В. 14
Селівончык, Ціхан 26
Селях-Качанская, Вольга 58
Селях-Качанскі, Вячаслаў 58, 74, 75,96,114,130, 131,262,270, 271,365,405,408
Сенька, Міхась 10, 32, 69, 71, 81, 110, 111,114, 115, 119,121­123, 148-151, 159,166, 167, 201,221-224, 227,251,259, 262, 264, 279, 284, 332, 342, 386,388, 391,393, 394,406
Сенька, Уладзімер 26,27, 32, 380
Сеўба, Сьцяпан 29, 30
Сікорскі, Палікарп, мітрапаліт 34, 35,172
Сікорскі, Уладзіслаў 162
Сільвановіч (Вярба), Мікола 32, 271
Сільвановіч (Кайко), Ніна 48 Сільвановіч, Алекс 230, 231 Сіповіч, Часлаў, а. 36,170, 308, 310
Сіткоўскі, Кастусь 32
Сіцько, Мікалай 103, 148, 406
Скварчэўскі, Яўген гл. Шпак, Яўген
Скірмунт, Раман 22
Скобла, Міхась 381
Скуба, Джын 66
Скуратовіч, Ян 78
Случанін, Лявон 373
Случанскі (Шнэк), Уладзімер 356, 374
Смаль-Стоцкі, Раман 93
Соін, Т. 163
Сокал, Міхаіл 78
Стаднікава, Лідзія 32
Стаднікаў, Леанід 32
Станкевіч, Вячка 250
Станкевіч, Станіслаў 18, 21, 89, 131-134, 143-145,212,304, 336
Станкевіч, Юрка 136, 210
Станкевіч, Янка 21, 23, 61, 79, 88, 112, 202,210,354-357
Стасевіч, Кастусь 279
Стома, Васіль 32
Страпко, Міхаіл, а. 178
Страпко, Уладзімер 394
Стрэчань, Андрэй 188
Строк, Язэп, архімандрыт 141, 152, 161, 162, 165-167, 361
Стукаліч, Ганна 385
Стукаліч, Еўдакія 45
Стукаліч, Юры гл. Віцьбіч, Юрка
Стус, В. 193, 291
Стус, Ірэна 193,291
Стус, Нюся 193,291
Стэцько, Яраслаў 307
Супрунюк, Ян 152, 195, 222
Сурвіла, Івонка 250
Сыс, Анатоль 380
Сьвірыд, Павал 26
Сьміт, Алфрэд 146
Сьміт, Лорэнс (Лёрэнс) Г. 93, 327
Сьцяпанаў, Мікалай 27,44, 66, 78, 266, 275
Сыракваш, Джордж 53, 142
Сяднёў, Масей 15,26, 32, 68, 79, 104, 114, 142, 207, 208, 264, 271,318, 356-358, 361,368, 369, 376, 385
Сядура (Глыбінны), Уладзімер 32, 195,353-355, 360,363-365, 367
Сямашка, Канстанцін (япіскап Мацьвей) 162, 163, 166, 167
Сянькевіч, Аляксей 18,26,45, 125, 375
Талстая, Анна 41
Тамашчык, Уладзімер гл. Васіль, архіяпіскап
Танк, Максім 368
Тарасевіч, Уладзіслаў, а. 312