Хадзі, сонейка, да нас... 太阳,到这里来 Dear sun, please, come

Хадзі, сонейка, да нас...

太阳,到这里来 Dear sun, please, come
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 183с.
Мінск 2019
35 МБ
Мастак Д. Петрусевіч-Кавальчук
бел. Пайшоў каток у лясок, Знайшоў каток паясок. А кошачка адняла Ідзіцяці аддала.
Пайшоў каток hq таржок, Знайшоў каток піражок: Ці самому есці, Ці дзіцяці несці?
I сам трошкі укусіў, I дзіцяці прынасіў.
kі" 猫到林子去溜达, 发现一条带子。
但被母猫夺走了, 交给小孩子。
猫到市场去, 找到一个馅饼, 不知道,该自己吃 还是交给小孩子? 自己咬下一小块, 其他交给小孩子。
англ. The cat went into the wood, The cat there found a hood. But his mother took it away, And to our baby there she gave. The kitty-cat went to the market, Found there a bun in a basket. Should he eat the bun himself, Should he take it to the child? He himself bites off a bit, The rest he gifts to our dear kid.
6” Люлі-люлі, цэлы дом спіць, А каток на печы сон сніць. Люлі-люлі-люлі.
Ціха, мышка, варушыся, Бо каточак прытварыўся. Люлі-люлі-люлі.
Як пайшоў каток на ганак, Знайшоу маток абаранак. Люлі-люлі-люлі.
Таму-сяму прадаваў, А Манечцы дарма даў. Люлі-люлі-люлі.
Скочыў коцік у мякіну, А Манечка у пярыну. Люлі-люлі-люлі.
кiт. 家人都睡着,
猫在炕上做着梦。
老鼠,轻轻动,
因为猫装睡。
猫到门廊去,
找到面包圈。
卖--个,卖两个, 但是送给玛涅奇卡。
猫在谷糠跳,
玛涅奇卡在羽毛褥子跳。
англ. Lyuli-lyuli, house is sleeping,
The cat's on the stove softly dreaming.
Lyuli-lyali-lyuli.
Quietly, mouse, move around, By the cat you can be found.
Lyuli-lyuli-lyuli.
The cat went to the porch, Found there a batch of rolls. Lyuli-lyuli-lyuli.
Rolls he sold to everyone
And to Manechka gave one.
Lyuli-lyuli-lyuli.
The cat jumps into the hay, spry, A feather bed, where Manechka lie.
41 I
Мастак К. Вішнеўская
бел.	Пайшоў каток пад масток,
Злавіў рыбку за хвасток. Ці самому з'ес“і, Ці Танечцы прынесці?
Я 立 сам разок укушу, I дзіцяці аднясу.
кіт. 猫到桥下去, 抓住鱼尾巴。 不知该自己吃 还是带给小塔娜? 我就咬下一小块, 其他带给小孩子。
англ. Kitty-cat went to the bridge, There, caught a fish wiM a jig. Should he eat up all the fish, Or take home and make a dish? I shall bite off one small piece, And for Tanya make a feast.
Мастак К. Вішнеўская
бел. Люлі-люлі-люлі, Прыляцелі куры, Селі hq варотах У чырвоных ботах, Сталі сакатаці, Трэба есці даці: Ці гароху троху, Ці ячменю жменю, Ці аўса у лубені, Ці грэчкі з засечкі.
кіт.
一群鸡飞来, 穿着红靴子, 坐在门扇上, 鸣起来,要饭吃: 给鸡一把豌豆吃, 还是给鸡大麦吃, 还是给鸡燕麦吃, 还是给鸡养麦吃。
англ. Lyuli-lyuli-lyuli,
Here come some hen, Wearing red boots, Sitting on the gate, Clack, clack,
They should have a snack: A handful of pea, Or a fistful of barley, Or some oats from the sack, Or some buckwheat from the bag.
Мастак А. Стальмашонак
бел. А-а, люлі-люлі, Прыляцелі гулі, Селі яны ў люлі, Сталі яны гуркатаці, Дзяціну калыхаці. Гойда-гойда, люлюсенькі, Мой сыночак малюсенькі, Гойда-гойда-гойдада, Дзіця маё кахана.
кiт. 鸽子飞过来, 坐在摇篮上, 发出呜呜声, 陪宝宝睡觉觉, 摇啊,摇啊, 我的小儿子, 摇啊,摇啊, 我的好宝贝。
англ.	A-a, lyuli, lyuli,
A dole of doves here come. On the cradle perching, Started quietly cooing, Our baby they're lulling.
Lulling, lulling, Little son, Lulling, lulling, Dear one.
Мастак Д. Петрусевіч-Кавальчук
бел. Люлі-люлі-люленькі! Прыляцелі гуленькі, Селі на варотах У чырвоных ботах. Сталі яны варкаваці, Чым дзіцятку гадаваці. Няхай яму пташкі Прыгатуюць кааікі!
кіт. 一对鸽子来, 坐在大门口。 穿着红靴子, 发出呜呜声, 鸽子互相问, 孩子吃点啥, 最好给孩子 煮上一些粥!
англ. Lyuli, lyuli, hush,加y child, Two doves came before the night, Sitting on the gates, up high, They wore red boots in twilight. Started cooing, cooing, What will they be cooking. For our little baby Porridge will do, maybe.
Мастак К. Вішнеўская
бел. Баю-баю-баінькі, Прыскакалі заінькі.
—Ці спіць ваша дзевачка, Дзевачка-прыпевачка?
—Адыдзіце, заінькі, А мы будзем баінькі.
кiт. 宝贝,你睡吧,
兔子跳过来,
问我们:
“宝贝女儿
在哪儿睡着了? ”
“兔子啊,你们回去吧, 我们就要睡着了”。
англ. Hush, hush, sleep, my child, Here several bunnies come.
—How is our dear girl?
Is she sleeping?
—Not at all,
You should better go qwq% Girl should sleep, you cannot stay.
51 I
152
бел. А-а-а, люлі-люлінькі, Да пабег зайчык у лясочак, Да знайшоў зайчык паясочак. Трэба зайчыка паймаці, Да паясочак адабраці Іхлопчыку аддаці — Стане хлопчык спаці.
Да пабег зайчык пад ліпку, Да знайійоў сабе скрыпку.
Трэба зайчыка паймаці, Скрыпачку адабраці — Стане хлопчык спаці.
Да пабег зайчык пад грушку, Да знайшоў сабе падуйіку. Трэба зайчыка паймаці, Да падушку адабраці — Стане хлопчык спаці.
А-а-а, люлі-люлінькі.
кіт. 兔子在林子跳, 找到一条带子, 我们必须捉住兔子, 拿走带子, 交给孩子, 他就快睡着。
兔子在根树跳, 找到一把小提琴。
我们必须捉住兔子, 拿走小提琴, 交给小孩子, 他就快睡着。
兔子在梨树跳, 找到一个枕头。
我们必须捉住兔子, 拿走枕头, 交给孩子 他就快睡着。
англ. A-a-a, lyuli-lyuli,
Rabbit ran into the wood, Rabbit found there a hood, We should catch him in the wood, And should take away the hood, Take the hood to our boy, For he shall sleep with the toy. Rabbit ran to linden tree, Found there one green pea, We should catch him by the tree, And should take away the pea, Take the pea to our boy, For he shall sleep with the toy. Rabbit ran beside the stream, Found there one sweet dream, We should catch him by the stream, And should take QWQy the dream, Take the dream to our child, For he shall sleep warm and mild.
бел. Люляй-люляй-люляшынькі, Былоуматкі тры Ясенькі: Адзін гусі пасе, Другі есці нясе, Трэці сядзіць на камені, Трымае трубу на рэмені. Ой, павешу трубу На зялёным дубу, Няхай вецер павявае, Няхай сама труба грае.
кіт. 母亲有三个儿子, 第一个放着鹅, 第二个带着饭, 第三个拿着喇叭。 我把喇叭 挂在橡树上, 大风刮, 吹喇叭。
англ. Lyuli-lyuli,
Mother has three sons: The first one grazes geese, The second one brings the fleece, The third one's sitting on a stone, Holds a horn and sits alone.
Oh, ГІІ hang the horn, On the big green oak, Let the wind blow, Let the horn's sound flow.
бел. Баю-баю-баінькі, Купілі Тоні валенкі. Надзенем на ножанькі I пусцім па дарожанькі. Будзе Тонечка хадзіць, Новы валенкі насіць.
кіт.	宝贝儿,睡觉吧,
англ. Hush, hush, sleep, my child,
毡靴买给托尼亚, 穿在小脚上,
Bought for Tonya valenki. Put them on her little feet,
托尼亚就走一走, 新的毡靴穿一穿。
She will walk along the street,
Tonya will be walking, New snow boots adorning.
Мастак К. Вішнеўская
бел. Баю-баю-баю,
He лажыся з краю, Прыйдзе шэранькі ваўчок, Схопіць Колю за бачок.
кіт.
睡吧,我的宝贝儿, 你别躺在床沿这儿, 灰的小狼它会来, 会咬科利亚小孩。
англ. Sleep, sleep, sleep, my child, Do not sleep near the bedside, For grey wolf may come at night, Bite my Kolya on the side.
6е刀.	Баю-баю-бай,
А ты, Васька, засынай, А ты, Машка, не хадзі, А мне Ваську не будзі, А 加叫 Васька, моцна спі, А ты, Машка, не будзі.
кі河.	瓦夏,快睡着,
玛莎,你别跑, 别把瓦夏弄醒, 让他做个美梦。
англ. Hush, my little, hush, my sweet, Vas'ka, quickly fall asleep, And you, Mashka, don Y walk here, Don't wake Vas'ka 印,my dear, Let him sleep and see sweet dreams, Mashka, you'd be quiet, please.
61 I
6” Люлі, люлі, люлі, Палез кот па дулі, Да памерзлі лапкі, Палез кот на палаткі, Сталі лапкі грэцца, Няма катку дзе дзецца.
кіт. 流哩流哩,流哩, 猫爬树上摘下梨, 猫脚掌都冻了。 猫就爬到炕去, 暖和一下猫脚掌。
англ. Lyuli, /у“/і, lyuli,
The cat climbed up to pick a pear, But his paws were frozen there, So he climbed up on the oven, Paws turned warm all of a sudden, Nowhere to go for him at home.
Мастак Ю. Мацура
бел. Люлі-люлі-люлі,
Усе дзеткі паснулі, Адна Танечка не спіць, Як шэры каток, вурчыць, I не спіць, і не гуляе, Усіх дзетак пабуджае.
кіт. 流哩,流哩,流哩, 孩子都睡着了, 只有塔尼亚没睡, 发出猫似的咕咕声, 不睡觉,也不玩, 其他孩子会醒来。
англ. Lyuli-lyuli-lyuli,
All the children sleeping sweetly, Only Tanya awake and stirring, Like a grey cat, she is purring, Neither sleeping, nor she's playing, All the children soon awaking.
6" Люлі-люлі, каточак Злізаў бабчын мядочак. Сама бабка злізала, На коціка сказала.
Пайшоў, коцік, пайшоў вон, А на Іваньку добры сон.
кіт. 流哩,流哩,小猫咪 蜂蜜被吃光, 奶奶自己吃了, 却说是猫吃了。 猫,你就出去, 带来梦给伊万。
англ. Lyuli, lyuli, kitty-cat, Where is Granny's honey Qt・ In fact it wqs Granny w/io ate all the honey, The cat didn't find it to be so funny, Kitty-cat, please, you're so sweet, Let Ivan'ka fall to sleep.
Мастак А. Стальмашонак
бел. Хадзі, сонейка, да нас, Будзе табе добра ў нас. У нас хата цяпленькая, А Маруся маленькая. Люляй Марусю, люляй, Вочкі стуляй, стуляй.
к丽.太阳,到这里来, 你在我们这儿就好。 我们房子很暖和, 我们玛鲁夏很小, 摇啊摇,玛鲁夏, 闭上眼睛,快睡着。
англ. Dear Sun, please, come to us, You will like to be with us, Our house, so comfortable, And Marusya, so little, Lull Marusya, lull my dear, Shut your eyes, bring dreams here.
ЗАБАУЛЯНКІ
游戏话
FUNNY RHYMES
Мастак В. Багнюк
бел. Ладу-ладу-ладкі.
—А дзе былі? — У бабкі.
—А што е刀浮一Кашку.
—А што пілі? — Бражку. Бабулька казала, Як нас частавала:
—Прыходзьце часцей, Пачастую ляпей: Дам вам сыраквашкі, Бярозавай кашкі, Піражкоў у маку I розных прысмакаў.
кІт .你们去过哪里?
去过奶奶家里。
你们吃了什么?
我们吃了稀粥。
你们喝了什么?
我们喝了家酒。
奶奶做好饭,就给我们说: 孩子,你们常常来, 就给你们酸奶, 甜饼,多多好东西吃, 常常到这里来。
— Patty-cake, patty-cake.
—Where did you go?
—To Granny's home.
—What did you eat?
—The porridge made of wheat.
—What did you drink?
—A glass of milk.
She gave us this and gave	that
And not just once or twice she said:
—Often come to visit me, I will give you curdled milk, Oil of birch, poppy cake, Tasty dishes / do make.
Мастак В. Багнюк
бел. Кацюты, кацюты, Ладушкі-ладкі. — Дзе былі?
—У бабкі.
— Што рабілі?
—Муку малолі.
— Дзе падзелі?
—Мышкі з'е,і.
— Куды панеслі?
—Сюды, сюды, сюды.
kіт. 猫咪,猫咪,
你们去过哪里?
去过奶奶家里。
你们做过什么?
我们磨过小麦,
现在面在哪里?
老鼠吃光了。
去哪儿拿?
来这里,来这里,来这里。
англ. Kitty-cat, kitty-cat, Patty-cake, patty-cake. —Where did you go? —To Granny's home. —What did you do? —Ground the grain. — Where did you put it? —Mice ate it again.
—Where did you bring it? —Here, here, here.
Мастак Д. Петрусевіч-Кавальчук
бел. — Чыкі-чыкі, сарока, А дзе была?
—Далёка.
А ў пана на таку
Я бачыла талаку: Пані сына радзіла, На коніка садзіла, А конічак вараны, А паночак малады.
кіт. 喜鹊喳喳叫, 你去哪里啊? 去远方。 我在打谷场上 看见一件事: 主妇生了儿子, 儿子已骑马, 马是黑黑的。 儿子小小的。
англ. Tweet-tweet, magpie, Where did you fly?
I flew away, far and wide, Plenty of people there I spied: The hostess has born a son, A horse, they put him on, The horse is black, The boy sits astride its back.
Мастак В. Гормаш-Дрэбезава
6е兀.	—А курачка, рабашэчка!
Пазыч жа мне грабушэчка! Гута-та! Гута-та!
—He пазычу, не прадамі Прыйдзі ка мне — дарма дам! Гута-та! Гута-та!
кіт. 我的鸡,有斑的鸡, 把面包借给我! 咯咯哒!咯咯哒! 我不借,也不卖! 送给你,到这里来! 咯咯哒!咯咯哒!
англ. — Dum-dee-dum! Dum-dee-dum! Speckled hen, Lend me a pen!
—I won't lend, / won Y sell, Just come here, get your pen! Dum-dee-dum! Dum-dee-dum!