Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі  Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка

Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі

Вітаўт Кіпель, Зьміцер Саўка
Выдавец: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва
Памер: 611с.
Мінск, Нью Йорк 2001
124.28 МБ
127	Баразна, Міхаіл.
Беларуская кніжная графіка 1960-1990-х. Мн.: БелЭн. 2001. 207 с. С. [198]—[205]: Біяграфічны слоўнік: Біяграфічны: бел. мастакі-графікі. 96 паз.
Баранавічы. Баранавіцкі раён. гл. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка г. Баранавічы і Баранавіцкага раёна.
128	Бараўкова, Л. Ф.; Кулага, Н. Я.
Гідронімы Пабужжа // Беларуская анамастыка: [36. арт.] / АН БССР; ІМ; Пад рэд. М. В. Бірылы, В. П. Лемцюговай. Мн.: Нав. і тэх., 1985. 150 с. С. 98-102. С. 102: Алфавітны ўказальнік гідронімаў: Тапанімічны: індэкс: гідронімы: Берасьцейскі. Камянецкі р-ны Берасьцейскае вобл.
129	[Бардовіч, A. М.; Шакун, Л. М.]
Марфемны слоўнік беларускай мовы. Мн.: Выш. шк., 1975. 784 с. -60 000 сл. Марфэмны.
129.1	Выд. 2. 1989. 718 с.
130	Бардовіч, A. М.; Круталевіч, М. М.; Лукашанец, A. А.
Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы. Мн.: Бел. нав., 2000. 413 с. Словаўтваральны.
131	[Барсовь, Н. П.]
Матеріалы для мсторнко-географнческаго словаря Россін. [Ч.] I. Географмческнй словарь русской землн (IX-XIV ст.). Сост. н нздаль Н. Барсовь. Внльна: Тнп. А. Сыркнна, 1 865. 220 с. Tanaнімічны: у т. л. бел. тэрыторыя.
132 Барташэвіч, A. А.; Куцак, A. А; Ігнатовіч, Л. У.; Лоўкіс, I. В.; Ігнаценка, Т. В.
Тэхналагічныя рэжымы і нарматывы ў вытворчасці мэблі: Вучэб. дапам. па дысцыпліне «Тэхналогія вытворчасці мэблі» для студ. спец. 26.02 / М-ва адук. РБ; БДТУ; Нав. рэд. A. А. Барташэвіч. Мн., 1994. 87 с. [Рат.] Накл. 350. С. 86: Слоўнік найбольш ужывальных тэрмінаў: Перакладны: рас.-бел; тэрміналягічны: тэхналёгія: вытворчасьць мэблі.
133 Баршчэўскі, А.
Творцы беларускага літаратурнага руху ў Польшчы: 1958-1998. Мн., 2001. Біяграфічны: бел. пісьменьнікі: Полыйча. 31 арт.
134 Барыс, Сымон.
Беларускія імёны: Дапам. для маладых бацькоў / ТБМ. Мн.: Тэхналогія, 2001. 15 с. Антрапанімічны: сьпіс: бел. імёны: С. [5]-11: Мужчынскія імёны; С. [12]—15: Жаночыя імёны. Паралельны тэкст кірыліцаю (сав. правапіс) і лацініцаю.
135 Барыс, Сымон.
Як у нас клічуць?: Матэрыялы для слоўніка «Беларускія імёны»... П Наша слова (Мн.). Антрапанімічны: імёны.
135.1	... Мужчынскія імёны:
135.1.1	[Ч. 1.] Абакум-Адам // 1994. №10(170). 9 сакавіка.
135.1.2	[Ч. 2.] Адоль-Андрон, Андронік// 1994. №11(171). Ібсака-
віка.
135.1.3	[Ч. 3.] Андрэй-Афон // 1994. №12(172). 23 сакавіка.
135.1.4	[Ч. 4.] Багдан-Валяр’ян // 1994. №16(176). 20 красавіка.
135.1.5	[Ч. 5.] Валадар-Вячаслаў. Вяслаў. Слава// 1994. №17(177).
27 красавіка.
135.1.6	[Ч. 6.] Габрусь-Густаў// 1994. №18(178). 4траўня.
135.1.7	[Ч. 7.] Дабрыня-Дамінік// 1994. №22(182). 1 чэрвеня.
135.1.8	[Ч. 8.] Засім-Іван // 1994. №24(184). 15 чэрвеня.
135.1.9	[Ч. 9.] Дамаслаў-Еўсцігней // 1994. №29( 189). 20 ліпеня.
135.1.10	[Ч. 10.] Ігар-Ісак// 1994. №31(191). Зжніўня.
135.1.11	[Ч. 11.] Казюк, Казімір-Ксавер//1994. №33(193). 17жніўня.
135.1.12	[Ч. 12.] Лазар-Мартын, Марцін// 1994. №34(194). 24 жніўня.
135.1.13	[Ч. 13.] Маўра-Мікіта// 1994. №35(195). 31 жніўня.
135.1.14	[Ч. 14.] Мікадзім-Мяфёд, Міхед П 1994. 41(201). 12 кастрычніка.
135.1.15	[Ч. 15.] Навум-Прыбыслаў II 1994. №42(202). 19 кастрычніка.
135.1.16	[Ч. 16.] Рагвалод-Рамонак// 1994. №49(209). 7 снежня.
135.1.17	[Ч. 17.] Рафал-Сакрат// 1994. №52(212). 28 снежня.
135.1.18	[Ч. 18.] Сілівон-Феафан // 1995. №1(213). 4 студзеня.
135.1.19	[Ч. 19.] Сіла-Сяргей // 1995. №6(218). 8 лютага.
135.1.20	[Ч. 20.] Тадэвуш-Трыфан // 1995. №8(220). 22 лютага.
135.1.21	[Ч. 21.] Феафіл-Цімох // 1995. №10(222). 8 сакавіка.
135.1.22	[Ч. 22.] Флор-Часлаў // 1995. №12(224). 22 сакавіка.
135.1.23	[Ч. 23.] Церах-Язэп II 1995. №16(228). 19 красавіка.
135.1.24	[Ч. 24.] Якуб, Якаў-Яцак, Яцік П 1995. №19(231). ІОтраўня-14 чэрвеня.
135.2	... Жаночыя імёны:
135.2.1	[Ч. 25.] Агата-Анатоля, Тася // 1995. №29(241). 19 ліпеня.
135.2.2	[Ч. 26.] Аліса-Гарыслава// 1995. №33-34(245-246). 16-23
жніўня.
135.2.3	[Ч. 27.] Гера-Зося // 1995. №40(252). 4 кастрычніка.
135.2.4	[Ч. 28.] Зямфіра-Кастуся// 1995. №42(254). 18кастрыч-
ніка.
135.2.5	[Ч. 29.] Магда. Магдалена-Маўра Н 1995. №45(257). 8 ліс-
тапада.
135.2.6	[Ч. 30.] Мая-Наста. Настасся II 1995. №46(258). 15 ліста-
пада.
135.2.7	[Ч. 31.] Кацярьіна. Кася-Людміла. Міла// 1996. №10(274).
6 сакавіка.
135.2.8	[Ч. 32.] Лукія-Патрыцыя Н 1996. №13(277). 27 сакавіка.
135.2.9	[Ч. 33.] Платаніда-Руфіна// 1996. №16 (280). 17 красавіка.
135.2.10	[Ч. 34.] Сабіна-Стэля // 1996. №30(294). 25 ліпеня.
135.2.11	[Ч. 35.] Тамара-Цыцылія // 1996. №45(309). 6-13 лістапада.
135.2.12	[Ч. 36.] Часлава-Яўфімія // 1996. №47(311). 21-27 ліста-
пада.
Барысаў, Барысаўскі раён. гл. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Барысава, Барысаўскага раёна.
136	Барысюк, У. У.; Барысюк, Т. Ф.
Гідронімы Бабровіцкага возера// Наша слова (Мн.). 2000. №48
(485)	. 6 снежня. Тапанімічны: гідроні.мы: Бабровіцкае возера (Івацэвіцкі р-н Берасы/ейскае вобл.).
137	Барысюк, У. У.; Буяк, Н. М.
3 гаворкі вёскі Альманы Столінскага раёна// Рэгіянальныя асаблівасці Берасцейска-Пінскага Палесся ў мове, фальклоры і літаратуры: Матэрыялы рэсп. нав. канф. 9-10 лістапада 1994 г. / М-ва адук. РБ; БрДПІ; Рэдкамісія: A. А. Майсейчык, В. Я. Зарэцкая, Г. М. Малажай ды інш.; Рэд. A. А. Майсейчык; Адк. за вып. В. М. Крукаў. Брэст, 1994. 154 с. [Рат.] Накл. 75. С. 57-59: Дыялектны: в. Альманы Столінскага р-ну Берасьцейскае вобл. >250 фраз. адз.
138	Барысюк, У. У.
3 гаворкі вёскі Бабровічы Івацэвіцкага раёна // Жывое народнае слова: Дыялектал. зб. / АН БССР; ІМ; Рэд. П. А. Міхайлаў, I. Я. Яшкін. Мн.: Нав. і тэх., 1992. 271 с. С. 6-9: Дыялектны: в. Бабровічы Івацэвіцкага р-ну Берасьцейскае вобл.
139	Барысюк, У. У.; Катовіч, A. М.; Трухановіч, I. I.
3 гаворкі вёскі Сітніца Лунінецкага раёна // Шануючы спадчыну Я. Карскага... [V-я нав. чытанні [14-15 снежня 1993 г.]. У 2 ч. / М-ва адук. РБ; ГрДУ; Рэдкал.: М. I. Канюшкевіч, С. Я. Кострыца. Гродна, 1994. 198 с. [Рат.] Накл. 100. Ч. 1. С. 179­185. С. 180-185: Дыялектны: в. Сітніца Лунінецкагар-ну Берасьцейскае вобл.: С. 184-185: Прыказкі, прымаўкі: Парэ.міялягічны: сьпіс. Матэрыял не падзелены на абзацы.
140	Барысюк. У. У.
3 лексікі вёсак Лахва і Лунін Лунінецкага раёна II Шануючы спадчыну Я. Карскага... II 1-я нав. чытанні [16 снежня 1992 г.] / М-ва адук. РБ; ГрДУ; Рэдкал.: С. М. Антонава, Н. С. Грабеншчыкова, A. В. Нікіцевіч ды інш. Гродна, 1992. 238 с. [Рат.] Накл. 130. С. 3-7: Дыялектныя. Парэміялягічныя: сьпісы (матэрыял не падзелены на абзацы): С. 3-6: в. Лахва Лунінецкага р-ну Берасьцейскае воблл С. 5-6: Прыказкі, прымаўкі: С. 6-7: в. Лунін Лунінецкага р-ну Берасьцейскае вобл.: С. 7: Прыказкі, прымаўкі.
141	Барысюк, У.
Хочаш пачуць не замінай нічуць II Берасьцейскія карані: Гісторыка-краязн. і літарат. зб. / Рэдсавет: У. В. Русакевіч (старшыня), Р. Д. Богнат, О. Б. Васіленка ды інш.; Рэдкал.: Алесь Каско (гал. рэд.), Уладзімір Мелішкевіч, Таісія Новікава ды інш. Брэст, 1993. 243 с. С. 112-114: Парэміялягічны: сьпіс: в. Бабровічы Івацэвіцкага р-ну Берасьцейскае вобл.
142	Басава, Ганна; Прыгодзіч, Мікалай.
Аўтарскія неалагізмы (слоўнік) // Роднае слова (Мн.). 1995. Слоўнік нэалягізмаў: аўтарскія нэалягізмы.
142.1	[Ч. 1.] Алакеіць-Зачупрыніцца // №8(92). Жнівень. С. 61-64.
142.2	[Ч. 2.] Звонкаспеўная-Светлазуба// №10(94). Кастрычнік.
С. 68-73.
142.3	[Ч. 3.] Светлараскрылена-Ясначолы П №12(96). Снежань.
С. 62-65.
143	Басік, Сяргей.
Народная тэрміналогія ў выкладанні геаграфіі // Геаграфія: Праблемы выкладання. Мн., 1997. Вып. 9. С. [107]—116. С. 113­116: Некаторыя народныя тэрміны, што ўваходзяць у склад тапонімаў: С. 113-115: I. Араграфічныя і краявідныя тэрміны; С. 115-116: II. Гідраграфічныя тэрміны: Слоўнік запазычаньняў; тэрміналягічны: нар. тэрміналёгія: тапанімія.
Батаніка. Біялогія. Заалогія. гл. Праект слоўніка. [Для БелСЭ]. Вып. XIII.
144	Батчукь.
Кь этнографін Кобрннскаго уЬзда II Гродненскія губернскія віьдомостн (Гродно). 1896. №68. Парэміялягічны: Кобрыньскі пав. Гарадзенскае губ.
Пвд: Бібліяграфія беларускай парэміяграфіі / Скл. Рыгор Максімовіч П Прыказкі Лагойшычны. NY.-Munchen, 1966. С. 109­112. С. 111. №44.
145	Баханькоў, А. Я.
3 рыбалоўнай лексікі Полаччыны II 3 народнага слоўніка / АН БССР; ІМ; Рэд. A. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. Мн.: Нав. і тэх., 1975. 351 с. С. 218-[225]. С. 219-[225]: Дыялектны: вв. Гомля, Саламір’е Полацкага р-ну Віцебскае вобл.; тэрміналягічны: нар. тэрміналёгія: рыбацтва.
146	Баханькоў, А. Я.
Пра варыва, пражонку і розны трунак // Народнае слова / АН БССР; ІМ; Рэд. А. Я. Баханькоў. Мн.: Нав. і тэх., 1976. 360 с. С. 194-204: Дыялектны: в. Саламір’е Полацкага р-ну Віцебскае вобл.
147	Баханькоў, А. Я.
Словы пра зямлю і земляробства П Народная лексіка / АН БССР; ІМ; Рэд. A. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. Мн.: Нав. і тэх., 1977. 288 с. С. 135-147: Дыялектны: в. Саламір’е Полацкага р-ну Віцебскае вобл.
148	Баханькоў, А. Я.; Гайдукевіч, 1. М.; Шуба, П. П.
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: Для сярэд. шк. / Пад рэд. М. Р. Судніка. Мн.: Нар. асв., 1966. 323 с. ~5 000 сл. і ўст. выр. Тлумачальны. С. 321-323: Словы і звароты ветлівасці. Фразавы.
148.1	Выд. 2, перапрац. і дапоўн. 1972. 376 с. С. 374-376: Словы і звароты ветлівасці. ~6 000 сл. і ўст. выр.
148.2	Выд. 3, перапрац. і дапоўн. 1979. 334 с. С. 333-334: Словы і звароты ветлівасці. ~7 000 сл. і ўст. выр.
148.3	Выд. 4, перапрац. і дапоўн. 1990. 396 с. С. 394-396: Словы і звароты ветлівасці. ~7 500 сл. і ўст. выр.
148.4	Выд. 5, перапрац. і дапоўн. 1996. 414 с. 7 800 сл. і ўст. выр. С. 407-411: Слоўнік асабовых імён: Анпірапанімічны; С. 412­414: Словы і звароты ветлівасці.
148.5	Тое ж : Парадокс, 1998. («Эруднт».)
148.6	Тое ж: Парадокс, 2000. («Эруднт».)
149	Бейліна, Д. А.
3 батанічнай тэрміналогіі Палесся Н Народная лексіка / АН БССР; 1M; Рэд. A. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. Мн.: Нав. і тэх., 1977. 288 с. С. 216-220: Дыячектны: Палесьсе; тэрміналягічны: батаніка
150	Бейлнна, Д. А.
Матерналы для полесского ботаннческого словаря П Лекснка Полесья: Матерналы для полесского дналектного словаря / АН СССР; Нн-т славяноведення; Отв. ред. Н. Н. Толстой. М.: HayKa, 1968. 476 с. С. 415-438. С. 415^135: Перакладны: бел.-рас.; тлумачальны (пры адсутнасьці рас. адпаведніка): па-рас.; тэрміналягічны: батаніка. С. 435-438: Указатель латннскнх названнй: Перакладны: лац.-рас./бел./укр.