Успаміны (1805-1831). Яўстафій Янушкевіч

Успаміны (1805-1831). Яўстафій Янушкевіч

Выдавец: Лімарыус
Памер: 256с.
Мінск 2011
59.31 МБ
Капыль (Коруі), мяст. Слуцкага пав. Мінскай губ. 63. 64, 116. 117, 171
Каралеўства Польскае (Krolewstwo Polskie) 39, 78, 88, 139, 185, 200, 217, 218
Карпаты 214
Карэлічы (Korelicze). мяст. Навагрудскага пав. Гродзенскай губ. 80, 82. 132, 133, 134. 196
Касцяневічьі (Касцянёва). фальв. Лідскага пав. Гродзенскай губ. 198
Кель (Кіеіе). фальв. Слуцкага пав. Мінскай губ. 61, 116. 172
Кельцы. горад. цэнтр ваяв. 61
Кіеў (Kijow), горад, цэнтр пав. і губ. 43. 73, 105, 107, 126. 161, 162, 201
Кіеўская (Kijowska) губ. 85, 137, 215
Кізыл-Арват (Кізіл), горад Асхабадскага ўезда 180
Клецк (Kleck), мяст. Слуцкага пав. Мінскай губ. 74, 75, 126, 127, 128, 191
Кобрынскі (Kobrynski) пав. 156, 211, 212
Ковель (Kowiel), горад. цэнтр пав. Валынскай губ. 104, 105, 159, 161
Ковельскі (Kowelski) пав. 104, 107, 160, 163
Корсунь (Korsun). мяст., цэнтр Канёўскага пав. Кіеўскай губ. 98. 153
Коўна (Kowno), горад, цэнтр пав. і губ. 79. 131
Кошалева. в. Навагрудскага пав.
Гродзенскай губ. 195
Кракаў (Krakow), горад у АўстраВенгрыі 19, 51, 53, 60, 61, 64, 102, 116, 157, 179, 196, 205
Кракаўскае (Krakowskie) ваяв. 39, 89, 140, 201, 202, 203, 204, 218
Кракаўскае прадмесце (Krakow­skie Przedmieseie), вул. у Варшаве 114, 170
Крамянец (Krzemieniec). горад, цэнтр пав. Валынскай губ. 103, 106,161,179.214
Краснадворцы. в. Слуцкага пав. Мінскай губ. 82, 134, 196
Краснае (Krasne). мяст. Ямпольскага пав. Падольскай губ. 68, 73, 106. 120, 126, 161, 177
Крожы, мяст. Расіенскага пав. Ковенскай губ. 13
Крыжановічы (Krzyzanowicze), ’ в. Ілжыцкага пав. Радамскай губ. 39, 89, 141, 203, 204
Кулкі (Kolki), мяст. Луцкага пав. Валынскай губ. 83, 84, 87, 135, 136. 138, 198, 199
Курнік. горад Пазнанскага пав. Вялікапольскага ваяв. 31
Лань (Lari), рака 75,128,191
Лапухі (Lopuchy). фальв. Ігуменскага пав. Мінскай губ. 67, 119
Лахва (Lachwa). мяст. Мазырскага пав. Мінскай губ. 82. 83, 134, 197
Лашатр. горад у Францыі 193
Ленін (Lenin), мяст. Мазырскага пав. Мінскай губ. 82, 134, 197
Лепель. горад. цэнтр пав. Віцебскай губ. 180
Лепельскі пав. 13
Ле Пюі, горад у Францыі 197
Ліверпуль (Liwerpol). город у Велікабрытаніі 94, 145
Ліворна (Livourno). город у Італіі 57, 97, 152
Ліда (Lida), горад. цэнтр пав. Гродзенскай губ. 81, 82, 133, 134
Лідскі пав. 193
Лікія, у старажытнасці краіна ў Малой Азіі 208
Ліііава 192
Літва (Litwa) 6, 38, 41, 68, 70, 79, 80, 86, 88, 89, 103, 122, 131, 132, 137, 139, 140, 159, 178, 188, 199
Літва (Litwa), засц. Ігуменскага пав. Мінскай губ.; фальв. Мінскага пав. 120, 176
Луцк (Luck), горад. цэнтр пав. Валынскай губ. 104, 105, 160, 161, 213, 214
Луцкі (Lucki) пав. 99, 104, 154, 160
Львоў (Lwow), горад. сталіца Галіцыі 31, 87, 114, 138, 139, 169, 198, 200
Любельскае ваяв. 39
Любельшчына 203
Магілёў (Mohylow), горад. цэнтр
пав. Падольскай губ. 73, 126, 191
Магілёў. горад, цэнтр пав. і губ. 18
Магілёўская губ. 182
Мазыр, горад, цэнтр пав. Мінскай губ. 16
Мазырскі (Mozyrski) пав. 83, 105, 135, 161
Макотаў, прадмесце Варшавы 7
Малдавія 214
Малышкоўшчына (Malyszkowszyzna). фальв. Ігуменскага пав. Мінскай губ. 9, 120, 176
Манмарансі, могілкі 50, 203, 221
Манмартр. раён Парыжа 179, 180, 196, 200
Манш. дэп. у Францыі 193
Маркава (Markowo). маёнт. Полацкага ваяв. 101. 156
Маркава (Markowo). цэнтр гаспадарскай воласці Віленскага ваяв 98, 153, 209
Марсэль. горад у Францыі 40
Масква. горад 43, 188
Маскоўскае княства 209
Мацяёвіцы (Maciejowice). мяст. Гарвалінскага пав. Седлецкай губ. 42, 78, 130. 193
Мельнік (Mielnik). центр пав.
Падляшскага ваяв. 99. 154, 210
Мемфіс. горад у старажытным Егіпце 208
Мерач. маёнт. Віленскага пав. Віленскага ваяв. 211
Мехаў (Miechow), горад. цэнтр пав. Келецкай губ. 90. 141, 205
Мігаўка. маёнт. Менскага пав. Менскага ваяв. 211
Міжрэчча, Междурэчча, Мяжырычы (Mi^dzyrzecze). не ідэнтыфікавана 112, 168
Мінск (Minsk), горад. цэнтр пав.
і губ. 16, 37, 61, 66, 80, 82, 85, 118, 124, 132, 136, 174, 182, 188, 199
Мінскае (Miriskie) ваяводства 108, 163
Мінская губерня 6, 7, 42, 44
Мінскі (Minski) пав. 7, 9, 71, 80, 101, 132, 134
Міраў (Mirow). в. Радамскага пав.
Радамскай губ. 90, 141, 204
Морач (Morocz). рака 82, 134, 197
Моржне (Morzne). не ідэнтыфікавана 73, 125
Мухавец (Muchawiec). рака 101, 156, 212
Мышава (Myszowo). маёнт. Уладзімірскага пав. Валынскай зямлі 99. 154, 210
Мяжырычы (Mi^dzyrzecy). в. Оўручскага пав. Валынскай губ. 105, 161, 214
Навагрудак (Nowogrodek). горад. цэнтр пав. Гродзенскай губ. 13, 82, 134, 195, 196
Навагрудскі (Nowogrodzki) пав. 37, 80, 132, 181, 182
Навіны. в. Лідскага пав. Гродзенскай губ. 195
Нантэр (Nanterre), горад у Францыі 8, 101, 102, 157, 182
Нараўка, мяст. Пружанскага пав.
Гродзенскай губ. 201
Нёман (Niemn). рака 79, 80, 81, 131, 132, 133
Нісэй. г. у Францыі 195
Новаград-Валынск (Nowogrod Wolynski). горад. цэнтр пав. Валынскай губ. 104, 105, 160, 161, 214
Нясвіж (Nieswiez), горад Слуцкага. пав. Мінскай губ. 8. 10, 11, 13. 14, 15, 30, 36, 65. 66. 68. 74, 75, 82, 114, 117, 118, 120, 126, 127, 134, 170, 176
Обрын. маёнт. Навагрудскага пав.
Гродзенскай губ. 195
Олы апольскі (Olgopolski) пав.
106, 161
Олькуш (Olkusz). горад. цэнтр пав.
Келецкай губ. 90, 141, 142, 200
OceK(Osiek). пасад Сандамірскага пав. Радамскай губ. 90. 142
Оўруцкі (Owrucki) пав. 105. 160 Оўруч (Owrucz), горад. цэнтр пав.
Валынскай губ. 105. 160, 214
Павірынце (Powiryncie), маёнт. Вількамірскага пав. Віленскага ваяв, 99, 100, 155
Пагост (Pohost). маёнт. Слуцкага пав. Мінскай губ. 82, 134, 196
Падбярэззе (Podbereze). маёнт. Віленскага пав. Віленскага ваяв. 99. 154, 211
Падляшша 174, 203, 209
Падолле (Podole) 37, 38, 73, 74, 79. 85, 103, 105, 107, 108, 120, 125, 126, 131, 136, 137, 159, 161, 163, 174, 177, 182, 197, 200
Падольская (Podolska) губ. 16, 85, 137, 215
Пазарэчча (Pozarzecze). не ідэнтыфікавана 114, 169
Пазнаншчына 58
Пазнаііь (Poznan), горад у Прусіі 71, 109, 124, 164, 187, 198, 208, 216
Паледзе. фальв. Мінскай губ. 9 Палессе (Poles) 37, 82, 103, 116, 134, 201
Палессе. маёнт. Свянцянскага пав. Віленскай губ. 183
Паляны (Роіапу). маёнт. Віленскага ваяв. 99, 154, 211
Панямонь. маёнт. Троцкага ваяв. 211
Парыж (Paryz), горад. сталіца Францыі 5, 6, 40, 51, 58, 59, 60, 78, 82, 84, 91, 94, 101, 101, 130, 134, 135, 142, 145, 157, 173, 178, 179, 180. 182, 194. 195, 196, 190, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 221
Паскіры. Віленскае ваяв. 99, 154
Паставы. мяст. Дзісенскага пав
Мінскай губ. / 7, 18
Пінскі (Piriski) нав. 105, 161
Полацк. горад. цэнтр пав. Віцебскай губ. 13, 172
Полацкае (Роіоскіе) ваяв. 99.
100, 101, 155, 156
Полацкі пав. 14
Польшча (Polska) 31, 72, 78, 87, 130, 138, 179, 184, 206, 207
Прусія (Prusy) 39, 182. 183, 184, 193, 195, 196, 197, 203, 206
Прусы (Prusy). фальв. Слуцкага пав. Мінскай губ. 6, 8, 63, 115, 116, 171
Пруз (Prut), рака 106,214
Прыселле (Przysiele), сяло Віленскага ваяв. 98, 153, 209
Прытык (Przytyk). в. Радамскага пав. Радамскай губ. 89. 141, 203
Пукаў (Pukow), маёнт. Ігуменскага пав. Мінскай губ. 64, 67, 116, 119, 173
Пулавы (Pulawy). горад. цэнтр пав. Люблінскага ваяв. 192, 193, 218
Радамскі пав. 204
Радамысльскі (Radomyslski) пав.
105, 160
Радашковічы. горад Вілейскага пав. Мінскай губ. 188
Радзівілаў (RadziwiHow), маёнт. Крамянецкага пав. Валынскай губ. 86, 104, 160, 200
Радзюкі, фальв. Навагрудскага пав. Гродзенскай губ. 195
Раманаў (Romanowa). мяст, Слуцкі пав. Мінскай губ. 64, 116. 173,
Раперсвіль, горад у Швейцарыі 202
Расіенскі пав. 13
Расіены. горад. цэнт пав. Ковенскай губ. 13
Расійская імперыя 43, 45
Расія (Rosja) 17, 79, 131, 211
Ровенскі (Rowieiiski) пав. 104, 160
Роўна (Rowno). горад. цэнтр пав.
Валынскай губ. 104,160,214
Румынія 214
Рым (Rzym). горад, сталіца Італіі 69, 121, 178, 188, 211
Рэч Паспалітая (Rzeczpospolita) 21, 68, 90, 100, 141, 155, 156, 211
Рэчыцкі пав. 211
Садкоўшчына. засц. Мінскага пав.
Мінская губ. 9, 46
Сакалова (Sokolowa). гара 106, 162
Самбар (Sambor). горад. цэнтр пав. уГаліцыі 87, 139, 200
Сандамір (Sandomierz), горад. цэнтр пав. Радамскай губ. 88, 139
Сандамірскае ваяв. 39, 89, 140, 203, 204
Санкт-Пецярбург (Пецярбург). гораду Расіі 31, 35, 55, 71, 72, 123, 124, 177, 181, 186, 187, 188, 208
Сапуньцы, фальв. Лідскага пав. Гродзенскай губ. 193
Сафіеўка (Zofiowka). в. Уманьскага пав. Кіеўскай губ. 73. 126, 190
Свір. маёнт. Ашмянскага пав. Віленскага ваяв. 211
Сволыіа (Swelna), маёнт. Полацкага ваяв. 100, 155
Свянцянскі пав. 183
Свянцяны. горад. цэнтр Завілейскага пав. Віленскай губ. 183, 184
Свяіы Двор. маёнт. Ігуменскага пав. Мінскай губ. 68, 70, 74, 76, 77, 120, 122, 128, 129
Себежскі пав. 13
Семяновічьі (Siemienowicze), маёнт. Ігуменскага пав. Мінскай губ. 35, 68, 71, 120, 123, 176
Сент-Жэрмэн-дэ-Марэ (des Ma­rais Saint Gennain). вул. y Парыжы 95
Ci6ip(Syber) 43, 84, 119, 135, 174, 175, 199, 201, 212
Сімбірск. горад. цэнтр губ. 43
Сітніца (Sitnica). в. і фальв. Мазырскага пав. Мінскай губ. 82, 83, 134. 135, 197
Слонім. горад. цэнтр пав. Гродзенскай губ. 175
Слуцк (Sluck), горад. цэнтр пав.
Мінскай губ. 37, 64, 80, 117
Слуцкі (Slucki) пав. 79,80,131, 132
Случ (Slucz). рака 82, 134
Смаленск, горад 209
Смаргоні. мяст. Ашмянскага пав.
Віленскага ваяв. 211
Сноў. мяст. Навагрудскага пав. Гродзенскай губ. 177
Солец (Solee), в. Стопніцкага пав.
Келецкай губ. 89, 140, 203
Старое Сяло (Старая Вёска) (Stare Siolo. Stara wies). маёнт. Берасцейскага ваяв. 100, 101, 155, 156, 211
Страсбург ці Бродніца (Strass­burg). горад у Заходняй Прусіі 91. 142, 195
Стыр (Styr). рака 83, 104, 135, 160, 198
Сцеркава. маёнт. Лідскага пав. Віленскага ваяв. 211
Сэнт-Жэрмен-дэ-Марэ (Marais Saint Germain), вул. у Парыжы 95, 146
Сяхновічы (Siechnowiczy). маёнт. Кобрынскага пав. Гродзенскай губ. 156,212
Табольск (Tobolsk), горад у Расіі 66, 118, 174, 175
Таржок, горад Цвярской губ. 180
Томск. горад. цэнтр губ. у Расіі 199
Троцкі пав. 14
Трыпалі. горад у Турцыі 57
Тульчын (Tulczyn), мяст. Брацлаўскага пав. Падольскай губ. 104, 105, 106, 160, 161, 162, 214
Туніс. дзяржава 97, 152
Узпоха (Uznoha), фальв. Слуцкага пав. Мінскай губ. 64, 116, 117, 173