Турэцка-беларускі размоўнік 1836 году

Турэцка-беларускі размоўнік 1836 году

Памер: 66с.
Нью Йорк 1995
9.46 МБ
йдзе 12а, 12а
йезнк 56
кашўла 10a
йдзе 146
йезііка 5а, 186
кветкн 14а
ндзеце 15а, 20а
йекего 76
кедй 86
ндзеш 66
йелн 16а
кермаш 76, 8а
йдзн 13a
йензнк 56
кнлка 8а
йдзн 11а
йескулка Юа
кншена 136
йдзй 11а
йест 16, 16, 2a, 2a, 6а, 6а,
кншкн 56
‘нлн 2а
66, 8а, 86, 86, 86, 96, Юа,
клўч 146
нме За, За, За
Ila, 11а, 116, 126, 126,
кобетам 5а
нмона 2a, 5а
14а, 196, 20а, 20а, 206
кола 15а
ннднчка Юа
йесц 2а, 14а
колко 26
ннша 8а, 96
йесцн 1 la, 14а
коло 15а
нншаго 7а
йехац 86
кон 76, 76, 86
нншнм 8а
йец 16, 9a, 9а, 9а, 9а, 96,
кона 76, 8a, 13а
нцн 15а
96, 96, 96,1 За
коннкн 10a
йціі 12а
йечмен 136, 206
конў 76
ншлн 106
йеш 11а
коснц 7а
ншов 106
йешче 16, 2а, 26,5а, 5а,
косткй 6а
нсламскей 5 a
5a, 5a, 5а, 7а, 86,106,
кот 146
йа 16, 26, За, За, 36, 86,
116, 186
кошнк 136
86. 9а, 9a, 106, Ila, Ila,
йнх 16, 106, 15а
кравец 156, 156
18a, 186, 186, 186, 19a,
йон 20а
крнчеца 18а
196, 20a
каб 186
кров 146
йаблнк 136
кабнле 116
крова 76, 76
йаблонкн 86
кава 156
крўк 146
йаго 3a, 15a
кавал 156
крупннк 11а
йадўц 16a
кавалернйа 146
кўзака Юа
йазнк 5а
кажднм 56
кўла 14а
йайкамн 76
каза 136
кўлбака 14а
йайца 136
какой16
кўпец 8а
йак 16, 26, За, За, ба. 6а,
кале 126
кўпнц 26, 7 a, 76, 76
8а, 106, 106, 106, 106,
каленн 6а
кўра Юа
126, 13a
калн 16, 5а, 5а, 9a, 17а
ласў 8а
йакайа 106
калода 17а
лаш 146
йакн 116, 126
камена 116
лев 196
йама 146
кана 9а, 9а, 16а, 206
лева 86
йано 26, 126
канў 16а
левав 26
йанй 106, 16а
канчўк 17а
лево 206
йармолка 136
капнтан 20а
лежац 126, 126
йас 206
капўста 136, 176
лежнц 18а
йахйа 2а
кара 17а
лежнц 11а
лес 10a
месец5б, 15а
нанац 18а
лесннйе 96
место 146
напасц 196
летайе 10а
месца 18а
напацн 14а
лнна 15а
мештн 136
напнса 15а
лнс 96
мй За, 126, 15a, 15a, 186,
напнсац 15а
лнст 2а, 15а
186
напой 18а
лнсцо 14а
мнзар 146
нас 12a, 126
лнцнтацнйу За
мнна 20а
насено 56
лнцо, 2а
мнслах 86
наўкн 186
лод 156
млечне 76
наўчнцсе 5а
локец 146
млнна 7а
находзнц 126
лотка 15а
мне 2а, 96, Ila, Па, 11а,
начто 2а
лошкн 11 a
116,196
нашо 126
лошкў 11а
много 16, За, 106, 106,
нашов Юа
лўбе 76, 76
126, 16a, 17a, 206, 206
нашто 16, 5а, 86
лўдзей 8а, 126
мова 96
не 16, 16, 2а, За, 6а, 6а,
лўк 14а
мод 116
7а, 76, 76, 8а, 8а, 8a, 8a,
лўстро 146
мокро 76
86, 86, 86, 10a, 10a, 10a,
мавчй 18а
морква 175
10a, 106, 116, 116,12a,
магнле 56
моро 15а
12a, 12a, 12a, 126, 126,
магнлй 146
морска 15а
13a, 13a, 146, 18a, 18a,
майешба, 156, 16а
морсклйа 15а
186, 196, 20a
майо За
моцно 16, 106, 146
небо 56, 56, 12a
макшта 15а
мўзжант 156
недзеле 17a
маладй 16а
мўку 7а
недзелў 17a
малайа 14а
мўревана 14а
неженатн 156,16a
маланка 106
мўсўлманскн 5а
нелза 16, 2a
малаток 14а
мўха Юа
нема 12a, 126, 206
малдавскў 20а
мўшчнне 5а
немазе 56
мале 96
на 16, За, 5а, 5а, 5a, 56,
немаш 16, 6a, 6a, 8a, Ila,
малй 16, 2а, 10a, 12а
66, 7а, 8а, 8a, 86, 9а, 9а,
11a, 116, 16a, 18a
мало 7а, 16а
96. 106, 116, 126, 156,
неможно 76, 106
малоц 7а
16a, 17а, 19а, 206, 206
неможно 106
мам 76, 86
набнц 14а
несеш 116
марнц 176
набншн 15а
несмашно 15a
марўда 8а
навастрй 116
несў' 116
маскавскай 186
наверхў 16, 126
нет 2а
масло 136
нагамм 196
нехай 126
матернйа Юа
назад 96, 19а, 19а
нн 26, 8a, 9а. 186, 186
маткн За
назам 1 За	„
ннма 18а, 18а, 186, 206
маш 6а
найдзн 116
ннтка 176
медз 136
накармнц 17а
ннхай 19а
медзвец 96
належй 5а, 5 a
ннхто 186
мейсцо 8a, 9а, 9а
налн 176
новаго 2а
мейсцў 56
налнв 176
новего 6а, 66
мемлекету 7 a
нам 5а, 126, 126, 126
ногй 6а, 76
менса 66
намачнв 12а
ногцн 6а
ножнце 16
памачнв 126, 126
пойедў 8а, 8а
hoc 2а
пана 186
пойеса 14а
ноч 146
панасў' 11 a
покажнте 2а
нош 116
папер 14а
полапал Юа
обачнв 106
пар 66,196, 206
поло 136
обетрй 176
парй 196
понедзелек 17а, 17а
обмнй 176
парожнаго 18а
порах 14а
обтар 16
парожнн 186
посадзнл 86
огер 116
пастав Па, 176
после 8а
од 5а, 56, 126
паставнв 176
послўшнемў 5а
одзено 66
пасцел 176
[п]ост За
одкўл 186
патннца 17а
потемў 8а
одповец 19а, 19а
патннцу 17а
потерал 76
окер 76
патўхла 176
потнм 56
окна 7а
патўшн 175
потравў 2а
он 126
паўчнца 186, 186
потреба 56
он 36
пац 66, 166, 196, 206
права 86
орац 7а
пашнв 10a
правду 206
оснм 165, 206
пашов 6a, 6a, 12a, 12а
право 206
остонпнл 86
пендзесонт 166
прадайеш 26
острн 115
перазнмавац 18а
прадайў 26
охота 76
переначавац 206
прадайўц 26
оцец 86
перец 136
прадайўц 196
очн 56
[п]ершй 56
прайехац 106
ошнмнацац 166
петнацац 166, 206
прайцн 106
па 18а, 196, 196, 20а, 20а.
пехотем 146
прашў 18а
20а
пец 7а
предайо 8а
пабнв Юа
пече 146
предайўц 16
паволн 16, 16, 2a, 9а, 9а
печн 7а
предам 76
паганаіі 9а
пешо 146
предам 7а
пагннло 126
гшво 156
прендзей 16, 16, 11а, 126,
пйдзе 146
пнлнўй 176
13a
падзерласо 176
пнсар 156
прендко 16, 9а. 126
падйев 1 la, 11а
пнсталет 146
препало 126
падйелн 16а
пнсталетн 14а
прнвет 6а
падйесцн 17а
плакав 18а
прндў' 156
падннмн 11а
плахн 56
прнйедзем 9а
пазмджў 7а
плача 18а
прнлнчннй, 16
пайдў 66, 65, 7а, 9а
плўтне Юа
прннесн 11а
пайцн 156
плўтно 10a, 10a, Юа
прнслўхай 5а
пакачавса 176
под9б
прнчегаі 14а
пакнн 126
подпасацсе 66
прншла 6а
пакрапнв 12а
пожер 176
прншле 6а
палажн 16а
позволена 86
прншлн 15a, 15a, 15a
палаш 14а
пойде 66
прншов 6а, ба, 66, 9а
палнца 136
пойдзе 12а
пророка 56
палцн 56
пойеду 9а
просте Юа
просто 206
рўкн 56
слўжонцн 176
проша 2а, 6а
рўкн 11а
слўхац 5а
пружна 8а
рўскў 18a, 20а, 20а
смерц 6а, 6а
птах 10a, Юа
рушчўку 66
смнйесса 18а
пташка 15а
сабе9б, 96, 11а
смнйеца 18а
пташкн 96, 96, 96, 15а
сагона За
снайа 20а
пуйде 8а
садай 9а
снег 156
пўйде 86
садай 11а
собе 26
пўп 2а, 2а, 6а
сажен 146
сол 196
[п]ўсцн За
сакера 136
сон 176
пўшча 86
салоткн 116
сорак 166
пшаннца 136
сам 26, 26
сорт 2а
работа 8а, 8а
самнца Юа
спац 146, 176
работн 86, 86, 11 a
сбалохавсе 106
спацев 146
разбнвсе 116
coop 19а
спнтай 9а
разбойннк 156
свеце 5а, 5а
спнц 146
разбойннкн 156
свечка 176
способннй, 16
разем 66
свечкў 176
справннк 20а
разннкн 136
свндер 156
справадзнц 7а
разменн 196
се 6а, 6а
сребро 136
раіменнц 196
сем 166, 206
cpora Юа
рак 15а
семдзесат 166
стайнц 16, 2a, 11a, 11 a.
распароласо 176
семнацац 166
116
резбнвсе 116
сено 76, 206
стала 12a
река 136
серада 17а
сталавано 7а
ремезан 17а
сердзнтн 18а
стало 16, 16, 7а, 7а, 8а,
ремен 136
сердўйе 18а
8а, Юа. 106,106, 12а
реч 26
середу 17а
стан 2а
речай 8а
серцо 56
станбўлў 66
речей 16
сестра156
станцайа 206
речн 9а
СІІВЙ 116
старане 12а
рнж 136
свденнйе 2а, 2а
старанй 186
рнмар 156
сндет 2а
старану 9а
робак Юа
снно 136
старй 76, 16а, 206
робнл 10a, Юа
скварада 176
старшн За
робнц 7а
сколко За
створене Юа
роботн 7а
сконт 66
сто 166
ров 146
скрннка15а
стой 16, 16, 2а, 9а, 96
рог 17а
скўра 136
стол 2а, 1 la, 1 la, 11а
рогй 17а
скўч 146
стралац 14а
род 2а
слнвй 136
стрелнв 14а, 14а
розўм 16, 76
слова 5а, 56
стрелка 14а
розўмец 5а, 5а
слово 2а
стрнмоно 14а
ронбал 8а
слон 14а
строна 86, 86
ронбац 8а
слонце 56, 12а
стўпнн 146
рот 2а, 56, 16а
слонцо 146, 15а
сўбота 17а
рубай 8а
слўжбн 186
сўда 11а
сўдн 12a, 15a
трохо 9а, 12а
ходзнц 8а
сўкно 10a, 136
трўдно 16, 76
хорй 6а, 6а
супоту 17a
тў 2а
хоц 56, 56, 56
сўха 12a
тўрецкаго 5а
хоче 26
сўхо 76
тўрецкў 196
хочем15а
сўхойо 126
тўт 2а, 12а, 156, 156, 20а,
хочеце 186
сходзнц 146
20а, 206
хочеш 16, 5a, 5a, 9а
сцена 14а
тўт 196
хто 26, 86
та 8а
ў5б, 56, 56, 76, 16а, 18а,
хўдожннк 2а
табе 19a, 19а, 20а
186
[х]ўстка 15а
табе 11а
ўбогм 17а
хца 86
тагдй 16, 106, 106, 106
ўдзенчнй 19а, 19а
цашкайа 116
так 13a, 20а
удома 8а
цашко Ila, 11а
также 19а
ўдома 86, 86
цвнк 136
такн 106
узац 66
целе 76
такй 16
ўздечка 16а
ценке 10a
такой За
ўкопй 7 a
цесал 156
там 2а, 12а, 126
ўложнц 66
цн 76, 9а, 1 la, 116, 12а,
тамтнм 5 a
ўмар 6а
126, 18a, 18а
танцўйе 156
умарнвсе 146
цнбе 18а
таргавнско 66, 8а
ўмейе 18а
шібўле 176
твайо За
ўтворнл 56, 56, 56
цнпер 9а
твар 2а
ўхо 5а
цомно 176
твой 86
фабрнкў 2а
цопло 15а
тей 86, 86
фарз 5 a
цотка 156
терас 96
фарцнйа 146
цўкер 15а
тн 6а, 6а
фелнжанек 176
чагоба, 15а, 18а, 186
тй 16, 26, 36, 116, 126
фнгн 136
чалавек 16а
твдзен За
флашка 136
чалавека 18а
тнсонц 166
фруктове 86
чапрак 14а
то Юа, 196
фрўктове 86
чаравнкн 136
товарў 76
фўзнйа 14а
чарнй Юа
тогда 16
фўр 7а
часем 206
той 12а
хадзн 11а
часў' 56
тойо 16, 9а, 9а, 96
харошн 116
чатнрй 166, 206
тонко 16
хачў 26, 14а, 15а, 176,
чатнрнацац 166
топхан 2а
18а, 18а, 186, 186
че 206
торба 136
хвала 6а, 66, 66, Па, 11а
чего 2а
трава 12а, 12а, 12а
хваста 116
чеснок 176
треба 16, 16, 5а, 76, 8а,
хватнло За
чецвер 17a, 17а
96, 126, 156, 16a, 176
хвост 116, 116, 116, 116
чн 16, 2а, ба, 6а, 86, 86,
трн 196
хлеб 7а, 196
9а, 9a, 11a, 156, 16a, 16a,
трй 166, 206
хлебабб, 11а
16a, 186, 196, 20a, 206,
трнмай 5а
хлопец 196
206
трнмайў За
[х]лопцн 16а
чй 9a
трннацац 166
хмўрнойо 12а
чнннц 186
трнцац 166
ходзй Юа
чнрвонй 116, 116
чмрвонца 196 чнтац 186 чловек 56 чловек 8а чорнй 116 чўвац 2а, 6а, 66 чўй 5а
шавец 156, 155 шапка 136
шараварн 15а шашкп 156 шбнк 186
шесдзесонт 166 шеснаЦац 166 шесц 9a, 166, 206 шнв 1 Оа шннкарка 156 шкланка, 176 шкода 126 шлўнек 6а шнўрок 14а што 2а, 6а, 66, 9а, 9а, 116, 18a, 196, 20а шчаслііва 16
шчеслнва 96 шчеслпвайа 19а шчнслпвайа 19а шўкав 15а шўкай 11а шўкац 11 a
Турэцкая мова
асі 86, 86
al tun 136, 196
atmali 14a
а? 146
alti 166
attim 14a, 14a
аўіаг 18а
ali§ 8a
avluya 96
a?ta 17а
aim 26
‘avretleri 5a
adam 56, 8а, 126, 16a, 18а
ahram 7a
avu? 176
adam^a 8а
alinm 66, 9a
ay 56, 15a
adim 146
‘amel 186
ayaklan 6a, 76
agzi 2а
amma 16, 106
aydmlik 106
ah$am 19a
arnica 156
ayleye 5a
ahjama 9a
anadan 3a
ayna 146
ahja 16, 7a, 96
anahtar 146
ayi 96
ahirdir Ila, Ila, 116