Турэцка-беларускі размоўнік 1836 году

Турэцка-беларускі размоўнік 1836 году

Памер: 66с.
Нью Йорк 1995
9.46 МБ
§ur?uga 66
rica 18a
sil 176
§iikiir6a, 66, Ila, Ila
risimci 2a
sildim 16
ta‘am 2a
rOzgar 15a
sinek 10a
tabiya 146
rubasi 66
siyah 10a, 116
tamam Ila, Ila, 16a
rubaya 156
sizde 186
tangar 196
rubnik 196
size 5a, 126, 15a
tapoklan 6a
ru§?a 18a
sizleri 11 a
taprak 12a
ru$?uk 196
skemle Ila
tarafa 86
sa (здаровы) 6a, 16a
slatmadi 12a
tarafundan 186
sa (правы) 86
slatti 126, 126
tarafma 86
sa‘a (здаровы) 6a
smarladik 16, 96
tarak 176
tarla 7a
urda 2a
versin 19a
tag 14a
urlar 19a, 19a
veriyim Ila
tagakli 76
urma 146
veryim 96
tatli 15a
uruf 3 a
ya 3a
tatlimmi 116
ugak 196
ya?ak 106
tava 176
utur9a, Ila
yaban 96, 10a, 10a, 10a
tavani 7 a
uturur 156
yabmadim 10a
tavgan 96
utut 5a
yabmaya 7a
tavuk 10a
utuz 166, 196
yabum 10a
te‘ala 5a, 19a
uyuku 176
yacak 16
tekerlek 15a
uyumaya 146, 176
yad 146
tekerlekler 15a
uyuyur146
yah 136, 136
tenure 176
uzak 86, 9a
yahya 2a
teni 2a
uzakim 136
yakayir 146
tepeledim 10a
uzun 146
yaktim 14a
tepeye 7 a
u? 166
yakm 126
terledim 146
iigrenmeye 186, 186
yakindir 86, 9a, 12a
terzi 156, 156
iikrenmeye 5 a
yamur 106, 106, 12a, 12a,
teste 116
iildii 6a
12a, 12a, 12a, 12a, 12a,
teyze 156
iirdek 10a, 10a
126
tirmik 126
iirOtmeye 5a
yamurdan 126
timaklari 6a
utmeye 7 a
yamurtan 136
tilki 96
iizerinde 16, 126
yamuru 126
tob 14a, 14a, 14a, 146
var 16, 16, 2a, 2a, 2a, 6a,
yanayir 14a, 14a, 176, 176
tophane 2a
6a, 66, 66, 76, 8a, 8a, 85,
yandi 176
torbasi 136
86, Ila, 12a, 126, 13a,
yangin 176
tugn 2a
156, 16a, 196
yanmig 14a
tuhum 56
vardi 2a, 6a, 6a
yapragi 2a
tukuz 166
vardtm 76
yaprak 14a
tutaynm 3a
vardir 16, 86, Ila, 116,
yar 146
tutmaya 18a
126
yaratu 56, 56, 56
tuttum 10a
vardur 96
yardim 5a
tuz 196
varmadi 2a, 6a, 6a
yari 10a, 10a
tiifek 14a
varmadim 76
yasst 196
tiir^e 196
varmam 8a
ya§ 116
tiirk 5a
varmi 6a
yatak 176
tiiteyir 176
vasluhi 196
yatar 14a
ufak 96
vazkegtim 86
yatiyir 11a, 126, 126, 18a
ukumak 186
ve 5a, 56, 56, 18a
yavru 10a
ulacak 86, 13a, 13a, 17a
ver 16, 3a, 76, Ila, Ila,
yavruiar 10a
uldu 16, 8a
Ila, Ila, Ila, 116
yavrusi 116
ulsa 2a
verersinis 9a
yay a 14a, 146
umudum 86
verir 12a
yayagak 12a
un 7a
verirsin 9a
yayag 16, 16,2a, 9a, 9a
unuttum 16, 126
veri§ 8a
yayaylan 145
ur 146, 15a
vermes 185
yaymig 106
urak 7a
vermeye 12a
yayir 12a
yaz 15a y azmali 15a yazici 156 yaziktir 126 yedi 166 yediler 16a yelim 2a, Ila yemek 16, Ila, 16a yemeli 14a, 14a yemeni 15a yemeye 14a yeni 6a yeniden 2a, 66 yenke? 15a yer 56 yerde 56 yerden 12a yere 8a, 8a yen 9a, 18a
yesana 1 la yesin 17a yestersen 15a ye§il 136 yetijtim 106 yetmi§ 166 yeyeler 16a yildiz 56,116 yilin 10a yirtim 176 yikirmi 166, 66 yistersen 186 yok 2a, 2a, 6a, 6a, 66, 106, 18a, 18a, 185 yokanm 26
yokdur 16, 6a, 8a, 86, Ila, 16a, 18a
yoktur 11a, 116, 12a, 126 yol 9a
yola 86, 9a yolda 106 yoluylan 8a yoruldum 146 yuklamaya 176 yulaf 136, 16a yiirek 56 yiiz 166 yiizinii 2a yiiziim 136, 146 zahre 126
zaman 16, 106,106, 106, 17a
zekeri 6a zengi 14a zengin 17a zeytun 135 адайм 206 6a 20a
Румынская мова
бўна 20a, 20a, 20a време 20a
вўндн 20a, 206, 206
даменаца 20a
дзев 20a
дов 206
дребтіі 206
дрептн 206
дрўм 206
зецн 206
йев 20а
йестп 206
йестн 20a, 20a, 206
йеш 206
кай 206
капнтан 20а
кнтн 206, 206
кречма 206
кўлкат 206
ла 20а, 206, 206, 206, 206, 206, 206 май 20а малдаванештп 20а мерчн 20а мй 206 мнна 20а мошала 205 ной 206
нў 20а
оптн 206
орц 206
падрептн 206 паралн 206 патрй 206 платнштн 206 рамаднт 20а рўшештн 20а сбўнн 20а, 206
сенатос 20а справнй 20а спўнн 20а трй 20а ўна 20а фнна 206 хопс 206 цннспрецн 206 цпнц 206 чала 206 часн 206 че 20а шептн 206 шесн 206 штн 20а штіів20а