Запісы 35

Запісы 35

„Запісы” – навуковы часопіс беларускае эміграцыі, ворган Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва
Выдавец:
Памер: 539с.
Мінск, Нью Йорк 2012
97.92 МБ
старонкі з 271 па 340 адсутнічаюць

Гэты том працягвае сэрыйнае выданьне ЗАПІСЫ, запачаткаванае ў 1952 г. Першыя 6 тамоў у 1952—1954 гг. выйшлі ў НьюЁрку; 5 наступных у 1962—1970 гг. друкавалісяўМюнхэне. 312-га (1974)
да 24-га (1999) тому ЗАПІСЫ друкаваліся ў Нью-Ёрку. 3 2002 г.
ЗАПІСЫ — сумесны нью-ёрска-менскі праект.


ЗЬМЕСТ
Ад рэдакцыі 6
Тэма нумару: літаратура
Макс ШЧУР Адзін лёс і „дзьве“ літаратуры
(Міхась Кавыль) 8
Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ Вакол цьвёрдае формы (ліставаньне Антона
Адамовіча й Міхася Кавыля)49
Будучыя кнігі
Тамаш ГРЫБ Два артыкулы Падрыхтоўка да друку
Л.Юрэвіча 104
Архіваліі
Н. НЕДАСЕК
[Антон АДАМОВІЧ]
Палітыка правакацыі й разгону ў Крывіі
(Беларусі) Падрыхтоўка да друку й камэнтарыі. Чарнякевіча181
Юрка ВІЦЬБІЧ Цьвілікае шэранькі верабейчык
Падрыхтоўка да друку й камэнтары
Ц. Чарнякевіча 194
Віктар ЖЫБУЛЬ „I ўвесь падцягнуты і стройны
Уладзімер Сядура ў згадцы Зьмітра Віталіна 204
Антыбальшавіцкія паўстаньні: тэма, якая не адпускала Падрыхтоўка да друку
Л. Юрэвіча212
3 спадчыны Францішка Кушаля, вайскоўцы
й мэмуарыста Падрыхтоўка да друку
Л. Юрэвіча 223
Ларыса ГЕНІЮШ Лісты да Натальлі Арсеньневай
Падрыхтоўка да друку Н. Гардзіенкі 231
АлесьКАРПОВІЧ Гісторыя музыкі Падрыхтоўка да друку
М. Чарнякевіч240
ВасільБЫКАЎ Лісты да Вітаўта й Зоры Кіпеляў
Падрыхтоўка да друку Ц. Чарнякевіча 255
Архівы
Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ Эпісталярны архіў Масея Сяднёва258
Пераклады
Мікалай ГОГАЛЬ Рэвізор (перакладАнтона Дцамовіча)
Падрыхтоўка да друку В. Кавалёвай 266
Бібліяграфіі
Норбэрт РАНДАЎ Багдановіч па-нямецку (бібліяграфія)
Падрыхтоўка да друку С. Шахоўскай
ІН. Гардзіенкі 341
Максім Багдановіч на старонках газэтаў
„Бацькаўшчына“ й „Беларус“
Падрыхтоўка да друку Л. Юрэвіча 352
Выданьні
Лявон ЮРЭВІЧ „Шыпшына“358
Музэй
Эгадакумэнты Антона Адамовіча 389
Фотаархіў Юркі Віцьбіча397
Публікацыі
Макс ШЧУР Беларусь у праскім часопісе
„Slovanskypfehled“ (1925—1938)401
ЮрыБАБІЧ Калярыстычная лексыка як вобразны сродак
у мове твораў Натальлі Арсеньневай442
Arnold McMillin Bykau and Baradulin:
ACreative Literary Friendship471
Кніжная паліца
Вітаўт КІПЕЛЬ,
Натальля ГАРДЗІЕНКА,
Яна СЛАВІНА Кніжны агляд488
Зьвесткі пра аўтараў 536