100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

Выдавец: Рэдакцыя газеты «Звязда»
Памер: 80с.
Мінск 1993
53.68 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
4 жніўня (1517 г.)
— Дзень друку — выданне ў Празе Францішкам Скарынам лершае беларускае друкаванае кнігі.
25 жніўня (1991 г.)
— Дзень Адраджэння — наданне Дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі сілы канстытуцыйнага закону, аднаўленне незалежнае дзяржаўнас;ці.
8 верасня (1514 Г.)
— Свята Аршанскае перамогі, Дзень беларускай вайсковай славы. Беларускае войска ўшчэнт разбіла ўтрая большае войска Маскоўшчыны і на пэўны час спыніла расейскую агрэсію на Беларусь.
27 лістапада (1920 г.)
— Дзень Слуцкага збройнага чыну — (Дзень Герояў). У гэты дзень пачаў баявыя дзеянні супраць бальшавіцкага войска Першы Слуцкі полк Беларускае Народнае Рэспублікі.
ЗМЕСТ
1.	Якія старажытныя плямёны былі нашымі продкамі?
(Міхась Чарняўскі)
2.	Калі з’явіліся на беларускай зямлі курганы? (Міхась Чарняўскі)
3.	Якіх багоў шанавалі нашыя продкі ў дахрысціянскія часы?
(Эдвард Зайкоўскі)
4.	Якія беларускія дзяржавы былі ў старажытнасці? (Міхась Чарняўскі)
5.	Хто такія Рагвалод і Рагнеда? (Сяргей Тарасаў)
6.	Калі прыйшло на Беларусь хрысціянства? (Сяргей Тарасаў)
7.	Ці быў старажытнарускі народ? (Сяргей Тарасаў)
8.	У якім часе Полацкае княства дасягнула найбольшае велічы?
(Сяргей Тарасаў)
9.	Хто такая Еўфрасіння Полацкая? (Уладзімір Арлоў)
10.	Хто такі Кірыла Тураўскі? (Аляксей Мельнікаў)
11.	Хто такі Клім Смаляціч?
(Аляксей Мельнікаў)
12.	Ці была на Беларусі манголататарская няволя?
(Генадзь Сагановіч)
13.	Як адбіваліся нашыя продкі ад крыжацкае навалы?
(Сяргей Тарасаў)
14.	Ці праўда, што літоўцы заваёўвалі Беларусь? (Мікола Ермаловіч)
15.	Хто такі Гедзімін? (Вітаўт Чаропка)
16.	Калі распачалося суперніцтва паміж Вільняй і Масквою?
(Генадзь Сагановіч)
17.	Якая мова была дзяржаўнай у Вялікім Княстве Літоўскім? (Уладзімір Свяжынскі)
18.	Хто такі Альгерд? (Вітаўт Чаропка)
19.	Хто такія тры віленскія пакутнікі? (Мікола Матрунчык)
20.	Што такое Крэўская вунія?
(Язэп Юхо)
21.	Дзе падзелася каралеўская карона Вітаўта Вялікага?
(Вігаўт Чаропка)
22.	Адкуль з’явіліся ў нас татары? (Ібрагім Канапацкі)
23.	Чым вызначыліся беларусы ў бітве пад Дуброўнай?
(Генадзь Сагановіч)
24.	Калі пасяліліся на Беларусі габраі? (Эмануіл Іофе)
25.	Хто такі Казімір Ягайлавіч?
(Павел Лойка)
26.	Што такое магдэбургскае права? (Язэп Юхо)
27.	Чым адметнае княжанне Аляксандра? (Павел Лойка)
28.	Хто такі Кастусь Астрожскі?
(Генадзь Сагановіч)
29.	Хто такі Жыгімонт Стары?
(Павел Лойка)
30.	У якіх бітвах беларусы перамагалі крымскіх татараў?
(Генадзь Сагановіч)
ЗІ.Хто заснаваў беларускае кнігадрукаванне?
(Вячаслаў Чамярыцкі)
32.	Хто такі Мікола Гусоўскі?
(Алесь Жлутка)
33.	Калі была створаная першая беларуская канстытуцыя?
(Язэп Юхо)
34.	Што такое паны-рада?
(Павел Лойка)
35.	Што такое Вялікае Княства Літоўскае? (Іван Саверчанка)
36.	Чаму на Беларусі маскоўскага цара Івана IV называюць Жахлівым? (Генадзь Сагановіч)
37.	Што такое Люблінская вунія?
(Іван Саверчанка)
38.	Што такое рэч паспалітая?
(Іван Саверчанка)
39.	Якое месца ў нашай гісторыі займае Сцяпан Батура?
(Павел Лойка)
40.	За што шануюць Сымона Буднага ў свеце? (Іван Саверчанка)
41.	Хто такі Васіль Цяпінскі?
(Вольга Бабкова)
42.	Адкуль і калі прыйшла каталіцкая вера на Беларусь? (Алесь Жлутка)
43.	Хто такі Астафей Валовіч?
(Іван Саверчанка)
44.	Хто такі Леў Сапега?
(Іван Саверчанка)
45.	Хто заснаваў кнігадрукаванне ў Маскве? (Іван Саверчанка)
46.	Што такое Берасцейская вунія?
(Іван Саверчанка)
47.	Што такое вуніяцтва? (Леанід Лыч)
48.	Чаму нашы магнаты пакідалі праваслаўеіпераходзілі ў каталіцтва? (Алесь Жлутка)
49.	Што такое Літоўская метрыка?
(Павел Лойка)
50.	Калі быў заснаваны першы ўніверсітэт на Беларусі?
(Алесь Жлутка)
51.	Ці быў «залаты век» у гісторыі Беларускай дзяржавы?
(Алег Лойка)
52.	Чым славуты Ян Кароль Хадкевіч?
(Генадзь Сагановіч)
53.	Чым вызначыўся Януш Радзівіл?
(Пенадзь Сагановіч)
54.	Якая мова была сродкам дыпламатычных дачыненняў ва Усходняй Еўропе даўней?
(Вінцук Вячорка)
55.	Хто вынайшаў шматступеневую ракету? (Міхась Ткачоў)
56.	Што рабілі беларусы ў Маскве ў XVII стагоддзі? (Алег Трусаў)
57.	Хто стварыў літары, якімі мы сёння карыстаемся? (Вінцук Вячорка)
58.	Што такое лібэрум вета?
(Павел Лойка)
59.	Якія былі прычыны заняпаду Вялікага Княства Літоўскага? (Генадзь Сагановіч)
60.	Якая роля ў нашай гісторыі належыць Пятру I?
(Уладзімір Арлоў)
61.	Як беларусы страцілі сваю дзяржаўнасць? (Іван Саверчанка)
62.	Калі пасяліліся на Беларусі расейцы? (Уладзімір Арлоў)
63.	Хто такі Тадэвуш Касцюшка? (Язэп Юхо)
64.	Які след у гісторыі Беларусі пакінуў А. Сувораў? (Кастусь Тарасаў)
65.	На чыім баку былі беларусы ў вайне 1812 года?
(Кастусь Тарасаў)
66.	Як беларусы змагаліся супраць расейскага панавання?
(Уладзімір Арлоў)
67.	Хто такі Кастусь Каліноўскі? (Яззп Янушкевіч)
68.	Як здарылася, што Жамойць пачала называцца Літвою? (Алесь Краўцэвіч)
69.	Адкуль узяліся на Беларусі палякі? (Юрась Калачынскі)
70.	Хто такі Браніслаў Эпімах-Шыпіла? (Язэп Янушкевіч)
71.	Калі паўстала першая беларуская палітычная партыя? (Міхась Біч)
72.	Хто такія Іван і Антон Луцкевічы? (Анатоль Сідарэвіч)
73.	Хто такі Вацлаў Іваноўскі?
(Міхась Біч)
74.	Хто такі Вацлаў Ластоўскі? (Юрась Калачынскі)
75.	Чаму час нашага Адраджэння пачатку XX стагоддзя называецца «нашаніўскім кругабегам»?
(Міхась Біч)
76.	Чаму бальшавікі разагналі Першы Усебеларускі кангрэс?
(Уладзімір Казбярук)
77.	Ці была БНР марыянеткавай дзяржавай? (Таццяна Процька)
78.	У якіх межах былі абвешчаныя Беларуская Народная Рэспубліка і БССР? (Міхась Біч)
79.	Як дзялілі Беларусь у Берасці, Маскве ды Рызе?
(Анатоль Сідарэвіч)
80.	Чаму бальшавікі пайшлі на стварэнне БССР?
(Уладзімір Казбярук)
81.	Якія землі былі адабраныя ад БССР Масквой у 1919 годзе і не вернутыя дагэтуль? (Міхась Біч)
82.	Дзе ў Беларусі былі арганізаваныя паўстанні супраць бальшавікоў? (Анатоль Сідарэвіч)
83.	Што такое Слуцкі збройны чын? (Ганна Сурмач)
84.	Якія пласты беларускага народа найболей пацярпелі ад бальшавіцкага тэрору?
(Таццяна Процька)
85.	Як бальшавікі рэфармавалі беларускую мову? (Янка Войніч)
86.	Якія былі мэты польскага змагання з беларускім нацыянальным рухам у Заходняй Беларусі?
(Юрась Калачынскі)
87.	Як Вільня сталася жамойцкім горадам? (Эдвард Зайкоўскі)
88.	Што такое СБП? (Эрнзст Ялугін)
89.	Дзе ў свеце жывуць беларусы? (Леў Мірачыцкі)
90.	Якіх славутых людзей дала свету Беларусь? (Адам Мальдзіс)
91.	Якія войны прынеслі найбольшыя страты народу Беларусі?
(Кастусь Тарасаў)
92.	Які лёс старадаўніх музейных і бібліятэчных збораў на Беларусі? (Адам Мальдзіс)
93.	Як чужынцы скарыстоўвалі існаванне на Беларусі розных рэлігій? (Юрась Калачынскі)
94.	Якія выдатныя польскія дзеячы з паходжання беларусы?
(Адам Мальдзіс)
95.	Якія дзеячы расейскае навукі і культуры з паходжання беларусы? (Вінцук Вячорка)
96.	Як беларусы называлі сябе і сваю мову ў розныя часы?
(Вінцук Вячорка)
97.	Як узніклі нашы дзяржаўныя сімвалы? (Міхась Чарняўскі)
98.	Якія гарады былі сталіцамі Беларусі? (Міхась Чарняўскі)
99.	Якая нацыянальная рэліквія найкаштоўнейшая для беларусаў? (Уладзімір Арлоў)
100.	Якія гістарычныя даты павінны памятаць і шанаваць беларусы? (Вінцук Вячорка)
Навукова-папулярнае выданне
100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі
Складальнікі Іван Саверчанка, Зьміцер Санько
Галоўны рэдактар У. Андрыевіч
Рэдактар А. Ціхановіч
Мастак В. Вярцейка
Тэхнічны рэдактар Зм. Бабін
Камп’ютэрнае выкананне С. Ручанаў
Карэкгар В. Стальмахова
Здадзена-ў набор 20.05.93. Падпісана да друку 16.06.93.
Фармат 70x108 1/16. Папера афсетная № 1. Афсетны друк.
Гарнітура JoumalSans. Умоўна-друк. арк. 7.0. Тыраж 50 000 экз. ЗаказХ^/Ч
Рэдакцыя газеты «Звязда», 220041, Мінск, вул. Багдана Хмяльніцкага, 10-а
Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва «Беларускі Дом друку». 220041, праспект Францішка Скарыны, 79.