Папулярная музыка зь Вітулы  Мікаэль Ніемі

Папулярная музыка зь Вітулы

Мікаэль Ніемі
Выдавец: Логвінаў
Памер: 278с.
Мінск 2010
50.37 МБ
Вядома, я памятаю крыгаход, Нііла. А яшчэ двух хлопцаў і самаробную гітару.
Rock'n 'roll music.
Смак хлапчуковага пацалунку.
ЗЬМЕСТ
Пралёг
Апавядальнік прачынаецца, узыходзіць на гару й выстаўляе сябе на сьмех на перавале Тхаронг Ля, з чаго й пачынаецца расповед
3
Разьдзел 1
— пра тое, як Паяла робіць кроку сучаснасьць, узьнікае музыка, а два мнлыя выпраўляюцца ўлегцы ў падарожжа
9
Разьдзел 2
— пра веру жывую й мёртвую, пра тое, як шрубы могуць выклікаць гвалт, і пра дзівосную інтэрмэдыю ў паяльскай царкее 23
Разьдзел 3
—	пра драматычныя падзеі на школьным сховішчы ды пра нечаканае спатканьне, якім ліы забягаем далёка наперад
46
Разьдзел 4
—	пра тое, як вясковыя хлопцы пайшліў Старую школу, даведаліся пра паўднёвую Швэцыю, а таксама пра тое, як хатняе заданьне можа перавярнуць дагары нагамі ўвесь дом
53
Разьдзел 5
-	пра нерайіучых ваякаў, мясцовыя групоўкі ды пра майстэрства пратоптваць лыжныя спускі
Разьдзел 6
пра тое, як старая карга села па правы бок Госпада Бога, і пра тое, якою рызыкоўнаю бывач дзяльба зямных багацьцяў
74
Разьдзел 7
— пра рок-музыку, яеўплыў на прыгожы пол і пра тое,як небясьпечна ўваходзіць бяз стуку
89
Разьдзел 8
— у якім змайстравалі плянку, раскрылі рот і ў якім упершыню адбыўся выхад на сцэну
98
Разьдзел 9
—	у якім нашыя героі робяцца вучнямі сярэдніх клясаў і не бязь цяжкасьцяў засвойваюць тэхніку ігры на гітары
107
Разьдзел 10
— пра няпрошанага начнога візытанта, пра рухомы шкілет з дарамі ды пра ратаваньне зь пераплёту
117
Разьдзел 11
—	дзе два робы цьвердалобых гуляюць вясельле, у часе якога мераюцца сілаю ды парацца ў лазьні
137
Разьдзел 12
—	пра нялёгкую сэзонную працу, качаргу на суседзкім надзеле ды няшчасны выпадак, выкліканы нядбайным стаўленьнем да сваіх абавязкаў
Разьдзел 13
— пра новага настаўніка музыкі зь вялікім пальцам пасярод рукі ды пра знаёмства зь юным талентам з Кіхланкі
189
Разьдзел 14
— пра дзікую сутычку ў паяльскім калектары ды пра тое, як мы неўспадзеўкі атрымалі бубнача
207
Разьдзел 15
— пра тое, як пасьля лазьні языкурэшце вызваліўся з кайданоў, ды пра тыя рэчы, якія абавязаны ведаць кожны малады чалавек 223
Разьдзел 16
— у якім злога мужыка валяць у сьнег, а ягоную жонку частуюць халодным малаком
233
Разьдзел 17
— у якім распальваюць сьвяточныя вогнішчы, здабываюць зброю ды прызначаюць узнагароду за галовы двух лясных стралкоў
243
Разьдзел 18
— пра дрыньканьне на гітары ды іншыя больш ціменш мужчынскія заняткі
256
Разьдзел 19
— пра дзяўчыну на чорным «вольва», хакейныя пляцоўкі ды здаравенныя азадкі, а таксама пра тое, чым можна пазабавіцца ў Паяле
Разьдзел 20
— пра тое, як гулям на дне народзінаў ды сьпявалі гімн Турнэдалену, як зьяеіліся паляўнічыя ды як чатыры падлеткі глядзелі на зоры
283
Эпілёг
310
Літаратурна-мастацкае выданьне
Кнігарня «Наша Ніва»
НІЕМІ Мікаэль
Папулярная музыка зь Вітулы
Раман
Пераклад: Вольга Цьвірка
Рэдактура: Алена Талапіла
Карэктура: Міраслава Шавыркіна Вёрстка: Сяргей Кандраценка Вокладка: Сяргей Ждановіч Фота: Maria Soderberg Праект: BYBOOKS
Падпісана да друку 11.05.2010. Фармат 70 х 1001/32.
Папера афсетная. Гарнітура « Amo Pro». Друк афсетны.
Ум. друк. арк. . Ул.-выд. арк 16,6. Наклад 750 (1 — 100) асоб.
Замова 1692.
Выдавец I. П. Логвінаў.
ЛН 023.30/0494468 ад 08.04.2009.
Пр. Незалежнасці, 19-5,220050, г. Мінск
logvinovpress@mail.ru
ТДА «Нова Прынт» ЛП 02330/0150476 от 25.02.2009. Ул. Купрэвіча, 2, 220141, г. Мінск
1SBN978-985-6901-75-4
9 789856 901751 >
Мікаэль Ніемі ў Пінску фота: Maria Soderberg
"Ніемі робіць мяне шчасьлівымі"
Aftonbladet
"Абсалютны шэдэўр, які вібруе жыцьцём, гумарам і немым болем".
Svenska Dagbladet
"Ніемі бадай што самы цікавы з усіх сучасных швэдзкіх пісьменьнікаў".
Nerikes Allehanda
Мікаэль Ніемі, нар. 13 жніўня 1959 году ў Паяле (Норботэн), швэдзкі (турнэдальскі) пісьменьнік. Бацька быў паліцэйскім, ллаці лягапэдам. У пятнаціхаць гадоў пачаў пісаць вершы і навэлы, аднак атрымаў сярэднюю спэцыяльную адукацыю па прафэсіі электрыка, у сувязі з чым перабраўся ў Люлео, дзе пражыў 20 гадоў, пакуль не вярнуўся назад у Паялу. У 1988 годзе дэбютаваў са зборнікам вершаў "Кроў з носу на імшы" (Ndsblod under hogmassan). Ён пісаў паэтычныя, празаічныя і драматычныя творы, працаваў для радыё і тэатра. У 2009 годзе наведаў Беларусь, прачытаўшы свае творы ў Менску і Пінску. Сапраўдны творчы прарыў зрабіў з кнігаю “Папулярная музыка зь Вітулы", за якую быў узнагароджаны прэміяй Аўгуста Стрындбэрга ў 2000 годзе. На гэты раман аўтара натхніла ягонае ўласнае дзяцінства й юнацтва ў дзьвюхмоўным асяродзьдзі Паялы ў Турнэдален.
BY BOOKS