Талака ў сістэме духоўнай культуры беларусаў  Таццяна Валодзіна

Талака ў сістэме духоўнай культуры беларусаў

Таццяна Валодзіна
Выдавец: Беларуская навука
Памер: 135с.
Мінск 1997
26.73 МБ
Упершыню абагульняюцца друкаваныя і архіўныя матэрыялы, a таксама палявыя назіранні над традыцыяй талакі і яе песснь на Беларусі. Асаблівая ўвага надаецца структуры талочнай абраднасці і яe сувязям з міфапаэтычнымі ўяўленнямі продкаў. Аналіз талочных звычаяў і песень дае магчымасць больш глыбока вывучыць асобныя аспекты традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў, а таксама садзейнічае асвятленню праблем этнічнай гісторыі беларускага народа. Разлічана на фалькларыстаў, этнолагаў. на ўсіх, хто цікавіцца праблемамі духоўнай культуры беларускага народа.

ЗМЕСТ

Уводзіны 3
Структура і семантыка талочных рытуалаў 11
  Рытэмы талакі 17
    запрашэнне 17
    абліванне вадой 24
    качанне/кулянне 27
    вянок 37
  Рытуальныя функцыі талочнай ежы 41
    спажыванне гарэлкі 41
    спажыванне кашы 45
    спажыванне сыру 47
    маніпуляцыі з лыжкамі 51
  Культ продкаў у дажынкавай абраднасці 54
  Іншыя віды талакі 71
Функцыянальна-семантычная характарыстыка талочных песень 78
  Талака як абходны звычай 83
  «Барада» і «бародныя» песні 99
  «Спарышовыя» песні 114
  «Раёк 126
Заключэнне 133