Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў  Фёдар Чарняўскі

Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў

Фёдар Чарняўскі
Выдавец: БелАніГал
Памер: 256с.
Баранавічы 2007
65.65 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
Чарняўскі Фёдар Віктаравіч
Ураднікі менскага ваяводства XVI—XVIII стст. Біяграфічны даведнік Выпуск I
Мінск, 2007
Чарняўскі Федар Віктаравіч
Ураднікі
(пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў
Біяграфічны даведнік
«БелАніГал»
Баранавічы, 2007
УДК 94(476)(035)
ББК 63.3(4Бен)я2
4’21
Чарняўскі, Ф. В.
4'21 Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагод- дзяў : (Біяграф давед) / Ф.В. Чарняўскі.—Баранавічы.: БелАніГал, 2007. —256 с.
ISBN 985-6774-05-3
У першы выпуск даведніка ўвайшлі біяграфічныя звесткі пра асобаў, якія на працягу XVI — XVIII стагоддзяў атрьімалі ўрады стольнікаў, падстоліяў, лоўчых і струкцасаў або толькі менаваліся ўраднікамі Менскага ваяводства, не маючы на гэта ніякага права. Зроблена свроба апісаць жыцце людзей, якія складалі эліту ваяводскай шляхты і аказвалі вялікі ўплыў на развійце падзей у ваяводстве, паказаць іх маемасны стан, сямейныя повязі і ўзаемаадносіны. Даведнік разлічаны на гісторыкаў геніалогаў і ўсіх тых, хто цікавіца
УДК 94(476)1035)
ББК 63.3(4Бен)я2
4’21
ISBN 985-6774-05-3
© Чарняўскі Федар Віктаравіч, 2007
© ОДО «Олдэран», 2007
© ЧПУП «БелАннГал», 2007
Змест
Спіс скарачэнняў, крыніц і літаратуры. выкарыстаных пры складанні даведніка	 6
Службовыяпартрэты. Уступнае слова рэцэнзента	 8
Прадмова	 11
Раздзел 11. Стольнікі ваяводства Менскага 	 16
111.	Капашчэўскі Юр’я Багданавіч {20.03.1590 —да снежня 1624 года)	 16
11.2.	Анфаровіч Мікалай Міхайлавіч (06.02.1625—да лютага 1633) 	 18
11.3.	Жьіжэмскі Ян Янавіч (люты 1633 — да канца 1635) 	 21
11.4.	Жьіжэмскі Аляксандр(пасля 14.02.1635—даЗІ.10.1640)	 22
11.5.	Мінькоўскі Нагорны Крыштоф (? — ?)	24
11.6.	Дамброўскі Мікалай Казімір (? — ?)	 24
11.7.	Жыжэмскі Ян Ярашавіч (12.10.1640 — да 11.10.1649)	 25
11.8.	Комар Уладзіслаў (19.01.1649 — 11.10.1649 — да 20.08.1650)	 28
11.9.	Косакоўскі Крыштоф Гіеронімавіч (да 1658 — да 28.02.1658)	 36
11.10.	Гарабурда Януш (28.02.1658 — ?)	 38
11.11.	Косакоўскі Андрэй (?—1662 — да 1679)	 39
11.12.	Горскі Габрыел Казімір (?—10.1666 — ?)	   42
11.13.	Дэмбоўскі Пётр (? — 04.07.1672- 11.05.1685 — ?)	 43
11.14.	Рудаміна Дусяцкі Ежы (23.05.1679 — ?)	 45
11.15.	Уніхоўскі Казімір Караль (03.06.1679 — 1681 —29.03.1682)	 46
11.16.	Касцялькоўскі Мікалай Казімір з Індрана (03.10.1681 — 27.07.1686 — ?)	 50
11.17.	Васілеўскі Казімір Хвалібог (? — ?)	 51
11.18.	Гротуш Аттон Вільгельм (? — 28.03.1682 — 29.04.1683 — ?)	 52
11.19.	Выгоўскі Ян (11.15.1690 — ?) 	 53
11.20.	Ваньковіч Тэадор Антоні (да 1690 — 15.07.1716)	 54
11.21 Паплонскі Ян Пётр Вільбутовіч (?—1711 — ?)	 58
11.22.	Валадковіч Дамінік Алойзы (21.11.1716 — 11 жніўня 1731) 	 60
11.23.	Валадковіч Лявон Павел (30.11.1731 — да 28.11.1748)	 66
11.24.	Быкоўскі Стэфан з Яксаў (28.11.1748 — да 29.05.1762)	 71
11.25.	Быкоўскі Фларыян Станіслаў з Яксаў (29.05.1762 — да 27.03.1765)	 74
11.26.	Валадковіч Юзэф (27.03.1765 — да 9.05.1772)	 75
11.27.	Клакоцкі Ян Юзэф (09.05.1772 — 11.07.1772)	 79
11.28.	Валадковіч Марцін (11.07.1772 — 22.03.1779 — да 20.04.1780)	 80
11.29.	Хмара Іахім (12.07.1780 — 09.02.1785 — да 09.05.1789)	 85
11.30.	Ліхадзіеўскі з Глінскіх Крыштоф (09.05.1789 — 06.04.1791. — ?) 	 88
I М Я Н Н Ы П A К A 3 Н I К	 92
Раздзел 12. Падстоліі Менскага ваяводства	 115
12.1.	Явойш Трусавіцкі Пётр (20.05.1596 — да 20.03.1599)	 115
12.2.	Захарэўскі Станіслаў Мацеевіч (20.03.1599 — 05.05.1600 — ?)	 117
12.3.	Вяжэвіч Ян Рыгоравіч (? — да 21.08.1607)	 119
12.4.	Вяжэвіч Мікалай Рыгоравіч (21.08.1607 — 08.09.1618)	 120
12.5.	Уніхоўскі Януш Паўлавіч (08.09.1618—да 1621)	 120
12.6.	Зяновіч Юр'я(? 30.10 1622 да 26.09.1651)	 121
12.7.	Шалуха(? — ?)	 124
12 8 Капашчэўскі Пёір Юр’евіч (26.09.1651 —да 12.09.1672)	   125
12.9.	Дзевялтоўскі Мікалай Качмір Войцэхавіч Гінтаўт(27.01.1670 — ?)	 126
12.10	Пухальскі Казімір(?- 30.07 1661 — 06.1664 — ?)	 127
11.12.	Свірскі Станіслаў (? — 05.01.1665 — ?)	 131
12 12 Забускі Самуэл (? — 1664	?)	   131
12.13 Кенсоўскі Ян (? -05.06.1676 — 1686—да 15.06.1693)	 133
12.14.	Завіша Тамаш (1683 — да 1698)	 134
12.15.	Толкач Міхал з Гаян (да 15.06.1693 — ?) 	 136
12 16. Ваньковіч Ян Стэфанавіч (? — ?)	 138
12.17.	Ваўрэцкі Уладзіслаў Казімір са Скрэтушава (?— 13.07.1673	04.06.1694 — ?)	 140
12 18. Кастравіцкі Антоні (09.07.1695 — ?)	   142
12.19.	Станкевіч Казімір Караль (? — 20.08.1695 — ?)	   142
12.20.	Шадурскі Якаб (? — ?)	 144
12.	21. Залескі Аляксандр (? — 1700 — ?)	 146
12.22.	Валадковіч Дамінік Алойзы (03.10.1697 — да 07.01 1716)	 146
12.23.	Кастравіцкі Міхал (07.01.1717 — ?)	 147
12.24.	РдултоўскіЯн (03.03.1717 - ?)	 148
12.25.	Карызна Юзэф Антоні (7—02.1719 — 10.04.1734 — ? )	 148
12.26.	Кастравіцкі Антоні з Кастравіц (да 08.04.1718 — да 07.09.1744)	 149
12.27.	Давыд Міцкевіч (16.02.1730 — ?)	 151
12.28.	Жэрніцкі Пётр з Рогала (? — 07.02.1741 — ?)	 152
12.29.	Грабяніцкі Антоні (? — 1744 — ?) 	 153
12.30.	Быкоўскі Стэфан з Яксаў (07.09.1744—да 28 11.1748)	 153
12.31.	Жыжэмскі Міхал Казімір князь на Жыжмах (28.11.1748 — 22.01.1752)	 154
12.32.	Карніцкі Ігнацы (22.12.1752 — 30.03.1765) 	 155
12.33.	Клакоцкі Ян Юзэф (30.03.1765 — да 09.05.1772)	 156
12.34.	Валадковіч Марцін (09.05.1772 	 11.07.1772)	 156
12.35.	Хмараіахім (11.07.1772 да 10 07 1780)	 157
12.36.	Свентаржэцкі Міхал (10.07.1780 — 05.07.1782 — да 31.05.1786) 	 158
12.37.	Кастравіцкі Валерыян (каля 11.02.1786 — да 01.12.1786)	 159
12.38.	Рудніцкі Феліцыян Францыск (31.05.1786 —да 21.10.1786)	  160
12.39.	Пётр Паўлікоўскі (21.10 1786 — ?)	 161
ІМЯННЫ ПАКАЗНІК	 161
Раздзел 21. Лоўчыя Менскага ваяводства	 175
21 I Берасневіч Ежы (?	1677-—?)	 175
21.2.	Пажарыскі Ян Павел (? — 30.12.1667 - 05.06.1676 — ?)	 177
21.3.	Сухціцкі Мікалай (? — ?)	 181
21.4.	Вялічка Ян Караль (? — 25.01.1666 - 29.11.1676 — пасля 23.03.1703)	 182
21.5.	Заліўскі Аляксандр(? — 23.04.1681 —?)	 182
21.6.	Пажарыскі Стэфан (пасля 19.12.1677 канец 1684)	 184
21.7.	Пажарыскі Адам (? —26.12.1692 — ?)	 187
21.8.	Война Юр’я Ян (27.06.1684 — ?)	 188
21.9.	Галімскі Крыштоф (1684 — ?)	 189
21.10.	Булгак Бенедыкт(? —26.03.1688	22.02.1699)	 190
21 11. Яблонскі Францыск (22.02.1699 — ?)	 191
21.12.	Няміра Рыгор(? —07.10.1694— 06.03.1714 —?)	 193
21.13.	Паморскі Ежы (?— ?)	 196
21.14.	Касцюшкевіч Станіслаў (? — 24.06.1688 — 02.05.1706 — ?)	 199
21.15.	Міцкевіч Давыд (? — 20.08.1704 — 20.10.1704)	 200
21.16.	Аўлачымскі Даніел Карнелі (? — да 29.07.1690 — да 21.06.1704)	 201
21.17.	Карніцкі Андрэй Бенядыкт(01.12.1705 — 13.04.1726)	 204
21.18.	Карніцкі Антоні Казімір (11.04.1726 — да 18.07.1736)	   207
21.19.	Карніцкі Уладзіслаў (18.07.1736 — 30.05.1738)	 207
21.20.	Быкоўскі з Яксаў Марцін (30.05.1738 —да 25.10.1748)	 208
21.21.	Хмара Адам Міхал (28.11.1748 - ?)	 208
21.22.	Карніцкі Ігнацы (?— да 09.02.1744 — 25.04.1746 — да 21.08.1748)	 209
21.23.	Быкоўскі з Яксаў Казімір (25.10.1748 — 11.03.1752)	 210
21.24.	Сулістроўскі Ігнацы (?— 16.07.1751 —?)	 211
21.25.	БулгакЯн(? —02.1750 —?)	 212
21.26.	Хмара Адам Міхал (07.06.1752 — 23.01.1756)	 213
21.27.	Баржэцкі Антоні з Косаржэва (23.01.1756 — ?)	   215
21.28.	Адахоўскі Станіслаў (? — ?)	 215
21.29.	Кастравіцкі Казімір (?— 16.03.1769 — ?)	 217
21.30.	Паўлікоўскі Ян (14 11 1761 11 07 1772)	 218
21.31 Ратынскі Феліцыян 11.07.1772 — 20.11.1772)	 220
21.32.	Прашынскі Феліцыян (20.11.1772 — 09.03.1773)	 222
21.33.	Ясінскі Казімір (? — 18.12.1774 — ?)	223
21.34.	Ваньковіч Тадэуш Казімір (09.03.1773 —05.02.1777 — да 21.05.1782)	 224
21.35.	Булгак Станіслаў (? — 14.01.1774 — ?)	 225
21.36.	Дваржэцкі Юзэф (? —30.12.1775 — 27.12.1785 — ?)	225
21.37.	Шыманоўскі Мальхер (? — 16.10.1782 — ?)	 226
21.38.	Мысліцкі Амброжы (?— 27.12.1785 — ?) 	 226
21.39.	Аборскі Францыск з Абор (21.05.1782 — 24.07.1783 - да 21 10.1786)	 227
21.40.	Багдановіч Тадэуш (01.06.1786 — 24.03.1789)	 230
21.41.	Варанец Тадэуш (24.03.1789 — 10.02.1790 — ?)	   231
21.42.	Каралько Баброўскі Францыск Мікалай (? — 15.02.1792 — ?)	 233
21.43.	Багушэвіч Мінькоўскі Станіслаў (21.10.1786— ?)	234
I М Я Н Н Ы П A К A 3 Н I К	234
Раздзел 29. Струкцасы Менскага ваяводства	 252
29.1.	Трускоўскі Ігнацы (? — 31.08.1750)	 252
29.2.	Марыноўскі Андрэй Антоні (31.08.1750 — 08.10.1765 — ?)	 253
ІМЯННЫПАКАЗНІК	 254
Ураднікі Менскага ваяводства. Спіс выпускаў даведніка з пазначэннем даты іх выхаду ў свет	 255
Спіс скарачэнняў, крыніц і літаратуры, выкарыстаных пры складанні даведніка
АВАК — Акгы Вііленской археографнческой комнсснн Т. 1—39. Внльно: 1865—1908.
А.В. — Wolodkowiczowie herbu Radwan. Studium genealogiczneIW opracowamu Andrzej a Wolodkowicza Ottawa, 1978.
Б.А. —Беларускі Архіў. T 1—3. Менск, 1927—1931.
Б.Г Ч. — Беларускі гістарычны часопіс.
Банецкі Адам. «Гербоўнік Польскі». — Boniecki. Adam. Herbarz Polski. T. 1— 16. Warszawa, 1899-1913.
Вольф Юзэф. «Сенатары і дыгнітары ..» — Wolfl', Jyzef. Senatorowie і dygnitarze Wielkiego Ksi^stwa Litewskiego 1386—1795. Krakow, 1855.
ВПБ — Варшаўская публічная бібліятэка. 3 матэрыялаў А. Рахубы.
«Дэпутаты Галаўнога Трыбунала ВКЛ (1697—1794 гг.)» — Deputaci Trybunalu Glownego Wielkiego Ksiqstwa Litewskiego (1697—1794). Spis / Pod red. A. Rachuby; Opracowali A. Rachuba, P. Romaniuk'. Pzry wspolpracy A. Macuka, Jew. Aniszczenki. Warszawa, 2004.
Жыхлінскі Тэадор. Штогоднік 1—7 — Zlota Ksiyga Szlachty Polskiej I Przez Teodora Zychlmskiego. T. 1—7. Poznan, 1879—1883.
3PM y ГАСА — Збор розных матэрыялаў y Галоўным Архіве Старажытных Актаў (AGAD) у Варшаве. 3 матэрыялаў А. Рахубы.
Каяловіч. «Камгіендыум». — Kojalowicz, Wojciech Wijuk S. J. HerbarzRycerstwa W. X. Litewskiego» tak zwany Compendium. Krakow, 1897.
НГАБ — Нацыянальны пстарычны архіў Беларусі ў Менску.
Незабытоўскі С. —Nezabytowski, Stanislaw. Dzermiki 1695—1700. Poznan, 1998.
Нясецкі K. — Niesiecki К. Herbarz Polski. TI--IX / Wyd. J. N. Bobrowicz. Lipsk, 1839—1845.
«Рэестр падымнага Навагародскага ваяводства» — Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Ksiqstwa Litewskiego. WqjewodztwoNowogrodzkie 1690 r. I Pod red. A. Rachuby, opracowali H. Lulewicz, A. Rachuba. Warszawa, 2002.