Выгнаны патрыцый Кніга пра Міхася Стральцова

Выгнаны патрыцый

Кніга пра Міхася Стральцова
Выдавец: Лімарыус
Памер: 432с.
Мінск 2017
105.66 МБ
Леанід Дранько-Майсюк. Коратка пра Міхася Стральцова (с. 316). Друкуецца паводле час. «Крыніца», 1994, № 9.
«У ЖЫЦЦІI ТВОРЧАСЦІ ПАВІННЫ БЫЦЬ ЗАГАДКІ» Архіўныя тэксты Міхася Стральцова
Аўтабіяграфія (с. 321). Друкуецца ўпершыню. Арыгінал — у асабістай справе М. Стралыдова, што зберагаецца ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў.
Пра Еўдакію Лось (с. 321). Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, што зберагаецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (фонд 361, воп. 1, спр. 31).
Дзённікавы запіс (с. 324). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа, што зберагаецйаў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 49).
«ГАЛУБІНАЯ ЛЁГКАЯ ПОШТА МНЕ ПРЫНЕСЛА ТВАЁ ПІСЬМО» Лісты Міхася Стральцова
1.	Паўлу Кабзарэўскаму (с. 329). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 31, воп. 1, спр. 417). Усе лісты, адрасаваныя П. Кабзарэўскаму, публікуюцца паводле той самай крыніцы.
9.	Віталю Фёдараву (с. 333). Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. I, спр. 49).
10.	Валянціну Аскоцкаму (с. 334). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа, што зберагаецца ў Цэнтральным Маскоўскім архіве-музеі асабістых збораў (фонд Л-238, воп. 1, спр. 206). Усе лісты, адрасаваныя В. Аскоцкаму, публікуюцца паводле той самай крыніцы. Укладальнік
шчыра дзякуе Канстанціну Баленко за росшук у маскоўскім архівемузеі лістоў М. Стральцова.
12.	Але Сямёнавай (с. 336). Цалкам друкуецца ўпершыню паводле машынапіснай копіі з архіва А. Сямёнавай. На жаль, укладальнік не атрымаў магчымасці пазнаёміцца з арыгіналамі de visu. Часткова лісты М. Стральцова А. Сямёнавай публікаваліся ў эсэ «Бэзавы попел (гл. яе кнігу «Святло загадкі», 1995). Усе лісты да гэтага ж адрасата публікуюцца паводле той самай крыніцы.
26.	Ніне Шкляравай (с. 362). Гэты і наступны ліст друкуюцца ўпершыню паводле аўтографаў з прыватнага архіва Н. Шкляравай.
29.	Пятру Кошалю (с. 365). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 49).
«ТЫ САМАЯ ДАЛІКАТНАЯ ДУША Ў ГЭТЫМ ЧЭРСТВЫМ СВЕЦЕ...» Лісты Міхасю Стральцову
1.	Павел Кабзарэўскі — Міхасю Стральцову (с. 368). Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 31, воп. 2, спр. 268).
2.	Марыя Стральцова — Міхасю Стральцову (с. 369). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа з прыватнага архіва А. Дз. Стральцовай. Ліст № 15 публікуецца паводле той самай крыніцы.
3.	Еўдакія Лось — Міхасю Стральцову (с. 370). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 51).
4.	Сяргей Баруздзін — Міхасю Стральцову (с. 371). Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 51). Ліст № 21 публікуецца паводле той самай крыніцы.
5.	Мікола Федзюковіч — Міхасю Стральцову (с. 371). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 59). Ліст № 7 публікуецца паводле той самай крыніцы.
6.	Янка Сіпакоў — Міхасю Стральцову (с. 372). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 51).
8.	Ніна Мацяш — Міхасю Стральцову (с. 373). Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 55).
9.	Рыгор Барадулін — Міхасю Стральцову (с. 374). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа з прыватнага архіва А. Дз. Стральцовай. Ліст № 12 публікуецца паводле той самай крыніцы.
10.	Іван Шамякін — Міхасю Стральцову (с. 374). Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 60).
11.	Карлас Шэрман — Міхасю Стральцову (с. 375). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа з прыватнага архіва А. Дз. Стралыдовай. Л іст № 13 публікуецца паводле той самай крыніцы.
14.	Пімен Панчанка — Міхасю Стральцову (с. 379). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа з прыватнага архіва А. Дз. Стральцовай. Ліст № 17 публікуецца паводле той самай крыніцы.
16.	Віктар Стрыжак — Міхасю Стральцову (с. 380). Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, што зберагаецца ў БДАМЛіМ (фонд 361, воп. 1, спр. 56).
18.	Данута Бічэль — Міхасю Стральцову (с. 382). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа з прыватнага архіва А. Дз. Стральцовай.
19.	Анатоль Вялюгін — Міхасю Стральцову (с. 382). Друкуецца ўпершыню паводле аўтографа з прыватнага архіва А. Дз. Стральцовай.
20.	Янка Брыль — Міхасю Стральцову (с. 382). Друкуеццаўпершыню паводле аўтографа з прыватнага архіва А. Дз. Стральцовай.369
«Гатовы Вам заўсёды дапамагчы»: лісты Леаніда Дранько-Майсюка (с. 383). Друкуюцца паводле час. «Дзеяслоў», 2016, № 80.
ДАДАТАК
Рэкамендацыі М. Стральцову для ўступлення ў Саюз пісьменнікаў (с. 411). Друкуюцца ўпершыню паводле аўтографаў з асабістай справы М. Стральцова, што зберагаецца ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў.
ПАКАЗНІК ІМЁНАЎ*
Адамовіч Алесь (1927—1994), пісьменнік, крытык і грамадскі дзеяч, аўтар прадмовы да кнігі М. Стральцова «Выбранае» (1987) 326, 365
Алешка Антон (1913—1971), празаік522
Асіпенка Алесь (1919—1994), празаік і кінасцэнарыст 340
Аскоцкі Валянцін (1931—2010), расійскі крытык, публіцыст і літаратуразнавец 333, 334, 364, 366, 367
Бабушкін Іван (1873—1906), расійскі рэвалюцыянер 335
Багдановіч Максім (1891-1917), класік беларускай літаратуры 330, 331
Барадулін Рыгор (1935—2014), народны паэт Беларусі 325, 328, 340, 348, 349, 365
Бубнаў Генадзь (нар. 1948), празаік, на той час супрацоўнік часопіса «Нёман» 336, 364
Бунін Іван (1870—1953), расійскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 351
Бураўкін Генадзь (1936—2014), паэт, грамадскі і дзяржаўны дзеяч; на той час старшыня Дзяржаўнага камітэта па тэлебачаньні і радыёвяшчаньні БССР 325, 326
Броўка Пятрусь (1905—1980), народны паэт Беларусі 342
БрыльЯнка (1917—2006), народны пісьменнік Беларусі 332, 335, 365
Быкаў Васіль (1924—2003), народны пісьменнік Беларусі 365
Варанецкі Фама (нар. 1938), актор, тэатральны педагог 327
Вялюгін Анатоль (1923—1994), паэт і кінасцэнарыст, на той час загадчык аддзела паэзіі часопіса «Полымя» 325, 339, 348
Вярцінскі Анатоль (нар. 1931) — паэт і грамадскі дзеяч 326
Гардзіцкі Аляксей (1934—1999), журналіст, празаік, на той час супраыоўнік апарата Саюза пісьменнікаў 324
Гаўрусёў Сцяпан (1931-1988), паэт і перакладчык 349, 352
Улічаныя імёны, якія сустракаюцца ў тэкстах М. Стральцова.
Гедымін (каля 1275-1341), вялікі князь ВКЛ, заснавальнік дынастыі Гедымінавічаў 361
Герчык Міхаіл (1932—2008), празаік 350
Гесэ Герман (1877—1962), швейцарска-нямецкі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 359
Гіль Мікола (сапр. Гілевіч; нар. 1936) — празаік, на той час намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка «ЛіМ» 326
Горкі Максім (Пешкаў Аляксей; 1868—1936), расійскі пісьменнік і грамадскі дзеяч 344
Гратоўскі Ежы (1933—1999), польскі тэатральны рэжысёр, педагог, тэарэтык тэатра 342
Дабралюбаў Ігар (1933—2010), кінарэжысёр, народны артыст Беларусі 350
Давыдзенка Наталля (нар. 1950), паэтка, даследчыца літаратуры 328
Дастаеўскі Фёдар (1821 — 1881), расійскі пісьменнік 335, 343, 358
Дзюдэван Аўрора, сапраўднае імя французскай пісьменніцы Жорж
Санд (1804-1876) 354
Дзюма Аляксандр (1802—1870), французскі пісьменнік 342
Дранько-Майсюк Леанід (нар. 1957), паэт, празаік, эсэіст, перакладчык 327
Івашчанка Вячаслаў, маскоўскі крытык і перакладчык, аўтар прадмовы да кнігі М. Стральцова «Журавлнное небо» (Масква, 1978) 364
Кабзарэўскі Павел (сапр. Гардон Фавій Залманавіч; 1909— 1970), расійскі пісьменнік, перакладчык беларускай літаратуры 329, 330, 331, 332
Казакевіч Вячаслаў (нар. 1951), расійскі паэт, родам з Бялынічаў 366
Кальцоў Аляксей (1809—1842), расійскі паэтД/5
Карамазаў Віктар (нар. 1934), празаік, эсэіст 362
Караткевіч Уладзімір (1930—1984), класік беларускай літаратуры 322, 363, 364
Каткоў Міхаіл (1818—1887), расійскі публіцыст і выдавец 334
Кіеня Віктар (нар. 1955), паэт 363
Кіслік Навум (1925—1998), паэт і перакладчык 365
Кошаль Пётр (нар. 1946), расійскі паэт і перакладчык, родам са Слуцка; на той час супрацоўнік маскоўскага выдавецтва «Советскнй пнсатель» 365
Кудравец Анатоль (1936—2014), празаік, галоўны рэдактар час. «Нёман» 363, 364
Купала Янка (Луцэвіч Іван; 1882-1942), класік беларускай літаратуры 343
Ладуценка Мікалай — галоўны лекар паліклінікі Літфонду БССР 324
Лось Еўдакія (1929—1977), паэтка, празаік 321—324
Любімаў Юрый (1917—2014), расійскі тэатральны рэжысёр 333
ЛявонаўЛеанід (1899-1994), расійскі празаік 366
Ляскоў Мікалай (1831—1895), расійскі празаік 335
Макаёнак Андрэй (1920-1982), драматург, народны пісьменьнік Беларусі 343
Макарэвіч Васіль (нар. 1939), паэт, на той час супрацоўнік Беларускага радыё 355
Макарэвіч Пятро (1938—2014), паэт і перакладчык 328
Масарэнка Алесь (нар. 1938) — празаік 54Ў
Міхайлава Тамара, знаёмая М. Стральцова 326
Мюндар Фелікс — школьны настаўнік М. Стральцова 327
Навуменка Іван (1925-2006), народны пісьменнік Беларусі, літаратуразнавец, акадэмік 331
Нікіціна Ніна — гл. Шклярава Ніна
Ніцшэ Фрыдрых (1844—1900), нямецкі мысляр, пісьменнік і філолаг 344
Някрасаў Мікалай (1821 — 1878), расійскі паэт і публіцыст545
Нядзведскі Уладзіслаў (1929—1973), паэт 322
Паўлаў Уладзімір (нар. 1935), паэт і празаік, на той час загадчык рэдакцыі паэзіі выдавецтва «Мастацкая літаратура» 326, 339
Пашкоў Генадзь (нар. 1948), паэт, на той час намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Полымя» 352
Песталоцы Ёган Генрых (1746-1827), швейцарскі педагог 354
Пеўзнер, бухгалтар, сусед М. Стральцова па доме на вул. Чарнышэўскага 322
Пісараў Дзмітрый (1840-1868), расійскі літаратурны крытык 335
Пісьмянкоў Алесь (1957—2004), паэт і крытык, на той час супрацоўнік «ЛіМа» 352
Полацкі Сімяон (1629—1680), усходнеславянскі пісьменнік і багаслоў 352
Пушкін Аляксандр (1799—1837), класік расійскай літаратуры 335
ПушчаЯзэп (сапр. Плашчынскі; 1902—1964), беларускі паэт522
Раеўскі Валерый (1939—2011), тэатральны рэжысёр, народны артыст Беларусі 343
Рылько Алесь (1923—1967), празаік545
Рубцоў Мікалай (1936—1971), расійскі паэт 344, 360
Рэйнхард Макс (сапр. Максіміллян Гольдман; 1873—1943), аўстрыйскі рэжысёр, актор і тэатральны дзеяч 343
Сальеры Антоніо (1750—1825), італьянскі кампазітар 331