Выгнаны патрыцый Кніга пра Міхася Стральцова

Выгнаны патрыцый

Кніга пра Міхася Стральцова
Выдавец: Лімарыус
Памер: 432с.
Мінск 2017
105.66 МБ
Сачанка Барыс (1936—1995), празаік і публіцыст, даследчык літаратуры 325
Свірка Юрась (1933—2010), паэт і перакладчык, на той час загадчык аддзела паэзіі тыднёвіка «ЛіМ» 326
Сідарэвіч Анатоль (нар. 1948), гісторык і літаратуразнавец 327
СіпакоўЯнка (1936—2011), паэт, празаік і перакладчык 355
Скрыган Ян (1905—1992), празаік і мемуарыст 355
Спрынчан Вадзім (нар. 1950), паэт і перакладчык 365
Ставер Алесь (1929—1995), паэт і празаік 339
Стральцова Алена (нар. 1945), другая жонка М. Стральцова; працавала фотааператарам у Беларускім доме друку 335, 367
Стральцова Вераніка, дачка М. Стральцова ад першага шлюбу, літаратуразнавец 356, 357, 359
Стральцова Таіса, сястра М. Стральцова 334
Сямёнава Ала (нар. 1938), празаік, эсэіст, крытык; аўтар эсэ пра М. Стральцова «Бэзавы попел» 336, 338, 340—342, 346,348, 349, 353, 356, 358, 360
Талстой Леў (1828—1910), класік расійскай літаратуры 335, 344, 363
Танк Максім (сапр. Яўген Скурко; 1912—1995), народны паэт Беларусі, перакладчык, грамадскі і дзяржаўны дзеяч 332, 350
Тарас Валянцін (1930—2009), паэт і перакладчык 365
Твардоўскі Аляксандр (1910—1971), расійскі паэт, галоўны рэдактар часопіса «Новый мнр» 335
Трэдзіякоўскі Васілій (1703—1769), расійскі паэт, перакладчыкі філолаг 333
Ушакоў Мікалай (1899-1973), расійскі паэті перакладчык357
Феліні Федэрыка (1920—1993), італьянскі кінарэжысёр 359
Фёдараў Віталь, журналіст раённага друку; працаваў у Слаўгарадзе і Лёзна 333
Фірштэйн Барыс, парадыст, друкаваўся пад псеўданімам Язэп Таўшчэзны 324
Франко Іван (1856—1916), класік украінскай літаратуры 352
Фрэйд Зігмунт (1856—1939), аўстрыйскі псіхааналітык, псіхіятр і неўролаг 343
Цвірка Кастусь (нар. 1934), паэт, празаік, перакладчык, кнігавыдавец 355
Цютчаў Фёдар (1803—1873), расійскі паэт і дзяржаўны дзеяч 351
Чаадаеў Пётр (1794—1856), расійскі філосаф і публіцыст 335
Чарнышэўскі Мікалай (1828-1889), расійскі пісьменнік і мысляр 322, 335
Чыгрынаў Іван (1934—1996), народны пісьменнік Беларусі; на той час сакратар праўлення СП Беларусі 364, 366
Чэхаў Антон (1860— 1904), класік расійскай літаратуры 351, 362
Шамякін Іван (1921—2005), народны пісьменнік Беларусі, грамадскі
і дзяржаўны дзеяч 332
Шклярава Ніна (нар. 1947), паэтка і перакладчыца 326, 327, 362, 363
Шэрман Карлас (1929-2005), перакладчык, паэт, эсэіст 328
Эшкрафт Пегі (1907—1991), англійская акторка, уладальніца прэміі «Оскар» 343
Ягоўдзік Уладзімір (нар. 1956), празаік, на той супрацоўнік тыднёвіка «ЛіМ» 327
Ясенін Сяргей (1895-1925), расійскі паэтЗ&З
Яскевіч Алесь (нар. 1934), крытык і літаратуразнавец, доктар філалогіі 351
Яфімаў Фёдар (нар. 1933), паэт і перакладчык 365
ЗМЕСТ
Міхась Скобла. Ён бачыў свет без бруду і хамства	 5
ПРЫ ЎРАЧЫСТЫМ СВЯТЛЕ ДНЯ Успаміны пра Міхася Стральцова
Ала Сямёнава. «Раніцай яснага мая...» 	 15
Таццяна Арлова. Грустные улыбкн XX века	 26
Аляксандр Станюта. Астатняе — у маўчанні 	 35
Алесь Жук. Памяць аб радасці 	 40
Анатоль Вярцінскі. Падарожжа да Міхася Стральцова 	 50
Васіль Зуёнак. Той куст ядлоўцавы	 56
Ніна Шклярава. Азірніся! 	 66
Мікола Гіль. Мой сябра Міша Стральцоў	 70
Ніна Работа. «Гэй, дзень добры! Жыву!»	 104
Данута Бічэль. Легенда Стральцова	 107
Фёдар Яфімаў. Яснае святло з суседняй вуліцы 	 114
Валянцін Тарас. Міша, Міша	 116
Уладзімір Мехаў. «Быццам апошні раз жыву на зямлі...»	 121
Аляксандр Дракахруст. Посвяшенне в поэты 	 125
Уладзімір Някляеў. Яго няма ў чым папракнуць	 127
3 цыкла «Знакі прыпынку»	 130
Марына Наталіч. Позірк за небакрай	 132
Леанід Дранько-Майсюк.	суседства	 136
Адзіноцтва зоркі	 138
Уладзімір Ягоўдзік. 3 дзённікавых запісаў 	 142
Алесь Пісьмянкоў. Настальгія па чыстым	 143
Адам Глобус. Словы пра паэта Міхася Стральцова	 144
Фама Варанецкі. Ён так маўчаў, што заслухаешся	 147
Аляксей Гардзіцкі. Парада сябра	 150
Рыгор Барадулін. Конь гуляў на волі	 151
Багдановіч нашага часу 	 157
Анатоль Кудравец. За дальнім прычалам 	 159
Алена Стральцова. Мая радасць і мой боль	 172
Віктар Карамазаў. I прадчуванне, і лёс 	 181
Пейзажзнаёмы	 193
«Мой голас у веку наступным пачуецца»	 204
Ала Сямёнава. Пры ўрачыстым святле дня 	 214
Янка Брыль. 3 запісаў	 224
НАСТУПНЫ, ЯШЧЭ HE АБ’ЯЎЛЕНЫ ЗМЕСТ Літаратуразнаўчы дыскурс
Алесь Адамовіч. Міхась Стральцоў — учора і заўтра	 227
Янка Брыль. 3 добрай, сумнай усмешкай	 234
Рыгор Барадулін. На сініх лугах маленства	 235
Леанід Дранько-Майсюк. Выгнаны патрыцый	 242
Алесь Асташонак. За мяжою звычайнага	 252
Алесь Разанаў. Наступны, яшчэ не аб’яўлены змест 	 254
Валянцін Акудовіч. Вусцішнасць быцця 	 255
Анатоль Сідарэвіч. Абраннік сонечнага Феба	 258
Сонечны Стральцоў: гутарка Ю. Залоскі з У. Бойкам 	 289
«Стральцова будуць чытаць заўжды»:
гутарка М. Скоблы з Л. Дранько-Майсюком 	 302
Ціхан Чарнякевіч.
«Журба і пасміханне павінны быць у гэтым...»	 307
Леанід Дранько-Майсюк. Коратка пра Міхася Стральцова	 316
«УЖЫЦЦІІТВОРЧАСЦІ ПАВІННЫ БЫЦЬЗАГАДКІ» Архіўныя тэксты Міхася Стральцова
Аўтабіяграфія	 321
Пра Еўдакію Лось 	 321
Дзённікавы запіс 	 324
Дарчыя надпісы на кнігах	 325
«ГАЛУБІНАЯ ЛЁГКАЯ ПОШТА МНЕ ПРЫНЕСЛАТВАЁ ПІСЬМО» Лісты Міхася Стральцова
1.	Паўлу Кабзарэўскаму. 21 марта 1966 г	 329
2.	Паўлу Кабзарэўскаму. 14 нюня 1967 г	 329
3.	Паўлу Кабзарэўскаму. 12 февраля 1968 г	 330
4.	Паўлу Кабзарэўскаму. 9 апреля 1968 г	 330
5.	Паўлу Кабзарэўскаму. [1968 г.] 	 331
6.	Паўлу Кабзарэўскаму. 28 октября 1968 г	 332
7.	Паўлу Кабзарэўскаму. ІЗноября 1968 г	 332
8.	Валянціну Аскоцкаму. 28 декабря 1973 г	 333
9.	Віталю Фёдараву. [1974?] 	 333
10.	Валянціну Аскоцкаму. [1976 г.]	 334
11.	Валянціну Аскоцкаму. [1979 г.]	 334
12.	Але Сямёнавай. [Верасень 1981 г.] 	 336
13.	Але Сямёнавай. 31 кастрычніка 1981 г	 338
14.	Але Сямёнавай. 14 сакавіка 1982 г	 340
15.	Але Сямёнавай. 5 мая 1982 г	 341
16.	Але Сямёнавай. 5 чэрвеня 1982 г	 342
17.	Але Сямёнавай. 12 чэрвеня 1982 г	 346
18.	Але Сямёнавай. 21 чэрвеня 1982 г	 347
19.	Але Сямёнавай. 12 жніўня 1982 г	 349
20.	Але Сямёнавай. 22 жніўня 1982 г	 353
21.	Але Сямёнавай. 2 верасня 1982 г	 356
22.	Але Сямёнавай. 27 верасня 1982 г	 358
23.	Але Сямёнавай. 11 кастрычніка 1982 г	 360
24.	Але Сямёнавай. 14 кастрычніка 1982 г	 361
25.	Але Сямёнавай. 22 кастрычніка 1982 г	 362
26.	Ніне Шкляравай. 31 мая 1984 г	 362
27.	Ніне Шкляравай. [Без даты] 	 363
28.	Валянціну Аскоцкаму. 27 декабря 1984 г	 364
29.	Пятру Кошалю. 19 мая 1985 г	 365
30.	Валянціну Аскоцкаму. [Декабрь 1985 г.[ 	 366
31.	Валянціну Аскоцкаму. 20 марта 1986 г	 367
32.	Валянціну Аскоцкаму. [Без даты]	 367
«ТЫ САМАЯ ДАЛІКАТНАЯ ДУША Ў ГЭТЫМ ЧЭРСТВЫМ СВЕЦЕ...» Лісты Міхасю Стральцову
1.	Павел Кабзарэўскі — Міхасю Стральцову. 9 декабря 1968 г. ... 368
2.	Марыя Стральцова — Міхасю Стральцову. 19 марта [1972 г.] .. 369
3.	Еўдакія Лось — Міхасю Стральцову. 26 ліпеня 1973 г	 370
4.	Сяргей Баруздзін — Міхасю Стральцову. 5 марта 1974 г	371
5.	Мікола Федзюковіч — Міхасю Стральцову. 4 лютага 1975 г. ... 371
6.	Янка Сіпакоў — Міхасю Стралыіову. 12 мая 1975 г	 372
7.	Мікола Федзюковіч — Міхасю Стральцову.
11 лістапада 1975 г	,	 372
8.	Ніна Мацяш — Міхасю Стралыіову. 30 красавіка 1977 г	 373
9.	Рыгор Барадулін — Міхасю Стральцову. 12 лютага 1982 г	 374
10.	Іван Шамякін — Міхасю Стральцову. 25 сакавіка 1982 г	 374
11.	Карлас Шэрман — Міхасю Стральцову. 8 чэрвеня 1982 г	375
12.	Рыгор Барадулін — Міхасю Стральцову. 15 чэрвеня 1982 г. ... 376
13.	Карлас Шэрман — Міхасю Стральцову. 20 ліпеня 1982 г	377
14.	Пімен Панчанка — Міхасю Стральцову. 7 ліпеня 1984 г	379
15.	Марыя Стральцова — Міхасю Стральцову. 30 августа 1985 г. . 379
16.	Віктар Стрыжак — Міхасю Стралыіову. 9 лютага 1987 г	380
17.	Пімен Панчанка — Міхасю Стральцову. 9 лютага 1987 г	 381
18.	Данута Бічэль — Міхасю Стральцову. 11 лютага 1987 г	382
19.	Анатоль Вялюгін — Міхасю Стральцову. [12 лютага 1987 г.] . . 382
20.	Янка Брыль — Міхасю Стральцову. 14 лютага 1987 г	 382
21.	Сяргей Баруздзін — Міхасю Стральцову. 2 января 1989 г	383
«Гатовы Вам заўсёды дапамагчы»:
лісты Леаніда Дранько-Майсюка	 383
ДАДАТАК.
Рэкамендацыі М. Стральцову для ўступлення
ў Саюз пісьменнікаў (I. Мележа, Я. Скрыгана, I. Пташнікава) ... 411
КАМЕНТАР	 413
ПАКАЗНІК ІМЁНАЎ	 423
Выгнаны патрыцый : Кніга пра Міхася СтральцоВ92 ва / уклад, прадм., камент. Міхася Скоблы. — Мінск : Лімарыус, 2017. — 432 с. : іл. — (Беларуская мемуарная бібліятэка).
ISBN 978-985-6968-56-6.
Гэтая кніга — не парадны партрэт у залатой раме класіка беларускай літаратуры Міхася Стральцова (1937-1987), а хутчэй мазаічная выява ў поўны рост, складзеная з дзясяткаў каляровых шкельцаў, у якіх адбілася і захавалася для нашчадкаў размаітае жыццё выдатнага творцы. Успаміны 34 аўтараў, раней не публікаваныя лісты пісьменніка, невядомыя архіўныя тэксты — усё гэта, безумоўна, зацікавіць прыхільнікаў творчасці М.Стральцова, які «даў інтэлектуальны пачатак прозе, пачуццёвую глыбіню эсэістыцы, шырыню і далягляднасць крытыцы, акварэльнасць і адухоўленасць паэзіі» (выраз Р. Барадуліна).
УДК 94(476)(093)
ББК 63.3(4Бен)
Літаратурна-мастацкае выданне Беларуская мемуарная бібліятэка ВЫГНАНЫ ПАТРЫЦЫЙ Кніга пра Міхася Стральцова Укладальнік М. Скобла
Адказны за выпуск М. Шыбко .
Вёрстка В. Нога Карэктар Л. Вікторка
Падпісана ў друк 12.01.2017. Фармат 70х 100/32. Папера афсетная.
Афсетны друк. Ум. друк. арк. 17,55. Ул.-выд. арк. 19,5. Наклад 300 асобн. Заказ 2640. Выдавецтва ТАА «Лімарыус».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы і распаўсюджвальніка друкаваных выданняў 20.03.2014 за № 1/226.
Вул. Геалагічная, 59, к. 4, п. 29, 220138, г. Мінск. Таварыства з дадатковай адказнасцю «Новапрынт». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы і распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/54 ад 25.02.2014.
Вул. Геалагічная, 59, к. 4, п. 10, 220138 г. Мінск.