Беларускія геаграфічныя назвы Тапаграфія. Гідралогія

Беларускія геаграфічныя назвы

Тапаграфія. Гідралогія
Выдавец: Навука і тэхніка
Памер: 256с.
Мінск 1971
85.21 МБ
варня 33 варта 204 варэльня 33 ваўкаўня 33 вежа 33
верас 33 верасень 33 верасняк 33 верасуга 33 вераце 33 верацень 33 верацея 33 верацяя 33 верая 33 вербалоз 33 вербалознік 33 вербаўе 33 вербаўё 33 верб’е 33 вербна 33 вербнік 33 веріх 42 верх 42, 112 верхавіна 112 верхаводка 34 верхалёдзіца 34 верхалёдка 34 верхалод 34 верхалодзіца 34 вёрцеп 34 верцёла 34 веска 34 весь 34
весялуха 34, 43 весяльнік 34 ветліца 34 вецер 34 вешка 34 вешняк 34 вёзка 34 в’ёска 34
вігар 34 відока 34 відоліца 35 відоцы 34 віжар 35 вілавачанне 42 вілавачаннік 42 вілашнік 42 вілкі 35, 45 вілы 35, 45 віпціннік 35 вір, вірак 35 вірок 35
вірцэ 35 вірэй 41 вірэц 35 вірь 35 віспа 35 вітка 35 віш 35 віша 35 вішанне 36 вішаннік 36 вішар 35 вішар 35 вішка 36 вішнік 36 вішнюга 36 вішняк 36 вішняччо 36 вішэннік 36 вішэр 35 вобжа 122 вобжавень 122 вобліва 36 вобліў 36 вобліўка 36 вобліўя 36 вогніска 36 вогнішча 36 водмель 36 водва 36 водня 36 водруб 36 водсеў 36 водступ 36 воды 36 возера 36 возерка 31 возерца 10, 31 возерышча 31 вой 36 войстраў 37 войтаўства 37 вока 35, 37 вокна 37 вокнішча 37 вокут 37 волак 37 воласць 37 волміна 37 вольніца 37 вольха 12 вольс 12 воля 154 вошмар 37 вопаўзень 37
ворань 37 ворыва 37 ворык 37 вострава 37 востраў 37 воступ 38 вотлынь 38 вотмаладзь 38 вотмеле 38 вотміль 16 вотмут 38 вотмуць 38 вотмык 35, 38 вотмыт 38 вотчыпа 38 вотыміль 16 воўсіска 17 воўсішча 17 вугал 38 вуган 39 вуглы 38 вугол 38 вудзерак 38 вудоба 38 вужар 38 вужарыпа 38 вузкіня 203 вузмежжа 194 вукрут 35 вулачка 39 вуліца 39 вулка 39 вусце 39 вусцень 39 вуха 39 вушка 39 выбаіна 39 выбай 39 выбоіна 39 выбой 39 вываз 39 выварат 39 вываратня 39 выварацень 39 вывараціна 39 вываротніца 39 выгада 39 выган 39 выгар 39 выгарадзь 40 выгарадня 40 выгаражня 40 выгаражы 40 выгарка 40
выгаркі 40 выгіб 40 выгін 40 выгінастасць 40 выдзеркі 40 выдзірак 40 выдзьма 40 выдма 40 выдранка 40 выдымка 40 выем 40 выемак 40 выемка 40 выжар 40 выжара 40 выжары 40 выжарына 41 вызварат 41 вызвараціна 41 выкрутасы 41 вылва 41 вылежань 148 выліў 72 вылпа 41 вымак 41 вымач 41 вымыіна 41 выпаляпка 41 выпас 41 выпасак 41 выплаў 41 выпук 41 выпусак 41, 42 выпуск 41 выпуст 41 выр 41 вырай 41 вырвіна 41 вырія 41 вырубка 42 вырь 41 выр’я 41 вырый 41 вырья 41 выселак 41 высечка 42 высішча 42 выскадзь 42 выскідзь 42 выспа 42 выстай 42 выступ 42 вытак 42 вытока 42
выхад 42
галец 45
гарохавішча 47
выцек 42, 168
галіна 45
гарохаўе 47
выцераб 42
галка 45
гарохаўішча 47
выцерабак 42
галўтвы 45
гарохаўнівіння 47
выцерак 42
галыж 51
гарохвінне 47
выцерабка 42
галы 45
гарохвішча 47
выцерабкі 42
галь 44, 45
гарохнішча 47
выцірак 92
галя 45
гарошанне 47
выць 42
галяк 45
гарошышча 47
выцябкі 42
галяка 45
гарун 47
вышынь 42
галялёд 45
гарунчык 47
вышыня 42
гамарня 45
гарцовішча 47
выямка 40
гамлыга 45
гаршчок 35
вязнік 42
гамэлак 45
гары 40
вязь 42
ганёк 46
гары 48
вялаўцы 42
гані 51
гарычык 48
вянглярня 42
ганчар 51
гарычышча 48
вяндлярня 42
гара 46
гарышча 48
вярбеж 43
гараватка 46
гарышчавіна 48
вярхоўе 43
гаравіна 46
гарышчышча 48
вярцеп 43
гарадзенка 46
гарэлік 48
вярэма 43
гарадзец 46
гарэлікі 48
вярэцее 43
гарадзішча 46
гарэлішча 48
вярэцейка 43
гарадзьба 46
гарэшнік 48
вярэці 43
гараднік 46
гаспода 48
вярэція 43
гарадно 46
гасцёнец 48
вясёлка 43
гарадок 46
гасцінец 48
вясняк 43
гаражанка 46
гат 48

гаражня 46
гаток 48
Г
гараны 46
гатка 48

гарахавінне 47
гатчына 48
Гадавальнік 43
гарахаўнянне 47
гаўнік 48
гадаўнік 81
гарахвінне 47
гаўсяныска 17
гадзючнік 43
гарахвянішча 47
гацішча 49
гаёўка 43
гарахвянне 47
гацішча 49
гай 44
гараховінне 47
гаць 49
гайнб 44
гараховішча 47
гачэнне 49
гажа 43
гарашнявінне 47
гачок 49
газ 44
гарашнянне 47
гашча 49
гак 44
гарашышча 47
гвор 49
гакно 37
гарбаціна 46
гелда 49
гал 44
гарбіна 46
гісэрня 49
гала 44
гарбінка 46
глабіна 49
галава 44
гарбок 46
глеба 49
галавач 45
гарбулёк 46
гледзішча 49
галаледзіца 45
гарбунчык 51
глей 49
галалёд 45
гарбыль 47
глейбнік 49
галалёдзіца 45
гарка 47
глейнік 49
галалодзіца 45
гарлавіна 47
глёк 50
галалядзь 45
гарля 47
гліна 50
галашчок 45
гарод 47
глінаўка 50
галашчока 45
гародзішча 47
глінішча 50
галашчокам 45
гародня 47
глінніца 50
галвінка 152
гародчык 47
глод 50
глубачынь 49
града 52
грэбля 54
глубыня 49
града 52
грэчанішча 53
глўпасць 50
градка 52
грэчанішча 53
глўпась 50
глупась 50
грады 8
грэчанне 53

гражня 52
губа 54
глутыр 50
гразалом 52
гуд 55
глутыра 50
гразь 52
гуда 55
глухмень 50
гран 52
гуз 55
глуш 50
грана 52
гук 55
глуша 50
гранды 52
гуліца 39
глушка 50
гранец 61
гульбішча 55
глушыца 50
граніца 35, 52
гульнішча 55
глушэц 50
гранка 53
гуменне 55
глыб 50
грант 53
гуменнік 55
глыба 50
гранцы 61
гуменнішча 55
глыбакінь 50
грань 53
гумнечча 55
глыбакіня 50
граховішча 47
гумнісак 55
глыбачынь 35, 50
грачанішча 53
гумнічча 55
глыбачыня 50
грачанне 53
гумнічышча 55
глыбёж 50
грацавінне 53
гумнішча 55
глыбіж 50
грацкавінне 53
гумно 55
глыбіна 50
грацковінне 53
гумяннё 55
глыбіня 50
грацковішча 53
гуннішча 55
глыбічыня 35, 50
грацкоўе 53
гура 55
глыж 51
грачынішча 53
гурачка 55
глыжа 51
грачышнік 53
гўрба 55
глыжка 51
грачышча 53
гурба 55
глыза 51
гродзь 53
гурбень 55
гляйбец 49
груд 53
гурган 56
глянішча 81
грўда 53
гурдан 56
гмах 51
груда 53
гурка 55
гнеч 51
грудзец 53
гуснак 56
гнечышча 51
груддзе 53
густата 56
гніла 51
грудка 53
густота 56
гноіны 15
грудок 53
густыж 56
гняздо 41, 51
грудочак 53
густыш 56
гон 51
груды 53
гусцеча 56
гоні 51
грузавіна 18, 53
гусцвіна 56
гоня 51
грузала 53
гусціж 56
гора 51
грузало 53
гусцвінь 56
горад 51
грузата 18, 53
гусце 56
горан 51
грузка 54
гусцеж 56
горб 51
грузката 18
гусцер 56
горба 51
грузле 54
гусцеча 56
горбік 47
грузно 53
гусцяж 56
горваль 51 горка 51
грунт 54
груш’е 54
гусцяр 56
горла 51
грушнік 54
гусцярва 56
гостраў 38
грыва 54
гута 56
гравейка 51
грыдня 54
гушча 56
гравель 52
граверка 51
грыня 54
гушчань 56
гравік 52
грычын 54
гушчар 56
гравіль 52
грэбень 54
гушчарнік 56
гушчарня 56
дзел 58
дравотня 60
гушчаррё 56
дзель 58
драгба 61
гушчарь 56
дзельніца 58
драгва 61
гушчына 56
дзендзіна 58
драгкінь 61
гушчыно 56
дзеннік 58
драгкіня 61
гушчынь 56
дзерван 59
драгна 61
гушчыня 56
дзерніна 58
дражка 61, 96
гушчэр 56
дзерць 58
дражнік 60
гушчэча 56
дзёнка 59
драмнуха 61
гушчэнь 56
дзёран 58, 59
драмняк 61

дзёрман 59
драннё 60
д
дзёрэн 59
драча 61

дзірван 59
дрігва 61
Дабавак 56
дзюна 59
дрігвіна 61
дабавінне 56
дзяды 59
дрігун 61
дабаўка 56
дзядзізна 59
дрогва 61
дабаўное 56
дзядоўнік 59
дрогкінь 61
дабраводна 56
дзякоўшчына 59
дром 61
даклонь 57
дзярбан 59
друз 61
далавіна 57
дзялёнка 59
друза 61
далонь 35
дзялка 59
друзга 61
далекіня 57
дзялянка 59
друзняк 61
далечына 57
дзяннік 59
друзя 61
далечыня 57
дзярван 59
друяк 61
даліна 57
дзяржава 95
дрывотня 61
дальката 57
дзярніна 58
дрыгба 61
далякінь 57
дзярно 59
дрыгбіна 61
далячына 57
дзярновіна 59
дрыгва 61
далячынь 57
дзярновічышча 59
дрыгвіна 61
дамашня зямля 203
дзярновішча 59
дрыжнік 60
дамба 57
дзярнух 59
дрызья 61
даржнік 57
дзярнучча 59
дрьісак 61
даржэнь 57
дзярнушша 59
дрысга 61
дарога 57
дзятліна 115
дрыч 61
дарожка 57
дзядзінец 59
дрэнь 59
даўбанне 57, 60
дзярноўе 58
дрэгва 61
даўбаннё 57, 60
дзярэўня 59
дрюза 27
даўбацце 60
дзятлавіна 60, 115
дрюзга 27
дача 57, 118
дзятліна 60
дрягба 61
дварышча 57
дзяцінец 60
дрягва 61
дварэц 57
доба 60
дрюзя 27
двор 58
дол 20, 60
дуб 61
дворнічышча 58
дом 114
дубаўішча 62
дворнішча 58
доня 60
дуб’ё 61
дворышча 58
доржнік 57
дўб’е 61
джвыр 65
доркі 60
дуб’ё 61, 62
дзвіж 61
дорф 60
дубіна 62
дзебра 58
доўбля 60
дубіна 62
дзебры 58
драбналессе 60
дубінёўка 62
дзедаў пясок 65
дравасек 60
дубіноўка 62
дзедаўка 58
драватонне 60
дубішча 62
дзедаўшчына 58
драватоннік 60

дзедніна 58
драватонь 60
дубна 62
дзедзіна 58
драватоня 60
дўбнік 62
дубнік 62
жалобчынка 164
жэвіннік 64
дубня 62
жалубаўка 64
жэрдзе 66
дубняк 62
жалубка 64
жэрднік 66
дубовае 62
жальнік 64
жэрло 64
дубраўка 62
жальня 64
жэрэмя 66
дуброва 62
жалязняк 64

дубровіца 62
жарало 64
3
дуброўка 62
жардняк 64

дуброўкі 62
жардзё 66
Заагароднічанне 69
дуброўнае месца 62
жардзёўнік 66
заагрэх 193
дубы 62
жардзіна 76
заазер’е 66
дуга 43
жардзяўняк 66
заазярышча 66
дукт 62
жарства 64
заалешша 66
дул 60
жарсцвянка 64
заальховічча 66
дула 62
жаршня 64
забакі 67
дунай 62
жатва 65
забакоіна 66
дўнай 62
жаўклец 65
забалатнішча 67
дурнішнік 62
жаўня 64
забалатоўе 67
дух 62
жаўтапес 65
забалацішча 67
духі 62
жаўтапесак 65
забалацце 67
духоніна рошча 30, 114
жаўцяк 65
забалаццё 67
дыхавіна 61
жаціва 65
забалаць 67
дыхля 61
жаццё 65
забалацянне 67

жвір 65
забалонне 67
Е
жвіранка 65
забалотнішча 67

жвіроўня 65
забалоцце 67
Ёджар 63
жнёва 65
забалатэўё 67
ез 63
жнеўнік 65
забалоцішча 67
елле 63
жніва 65
забарона 79
елна 63
жнівенне 65
забач 67
елнік 63
жнівішча 65
забачэўе 67
ельнік 63
жніво 65
забега 67
ельня 63
жніўнік 65
забежніца 67
ельняччо 63
жолква 65
забежня 67
ема 63
жораст 64
забераж 67
ернік 63
жоукрэнец 65
заберажніца 67
ерўга 63
жоўтапес 65
заблога 67
ёрык 63
жрэбій 58
забока 67
ёўе 63
жудка 65
забалоцічча 67

жупа 65
заболатаўе 67
Ё
журало 65
заболацце 67

жываток 65
заболаць 67
Елачкі 63
жывец 65
забора 67
ём 63
жыгун 66
забор’е 67

жыжка 66
заборы 67
•I* /П
жыла 66
забочча 68

жыліна 66
забочышча 67
Жабер 63
жылка 66
забраддзё 68
жабурынне 63
жыраво 66
забрадзянне 68
жабурэнне 63
жыроўка 66
заброддзе 68
жавіннік 10, 64
жыта 76
забродзішча 68
жалабіна 64
жытніска 66
завад 68
жалабок 64
жытнішча 66
завадзішча 68
жаламўздзіна 64
жытное 66
завадзь 68
завазер’е 66 завазерычча 66 завал 68 завалле 68 завальня 69 завання 68 завань 68 заванька 68 заварат 68 заваратка 68 заварацень 68 завараць 40 заварот 79 заварот 68 заваротка 68 завербач’е 68 завербачча 68 завербічча 68 завод 76 завод 68 завозірышча 66 завуголле 68 завулак 68 загай 69 загаваліна 69 загавальня 69 загарад 69 загарада 69 загараддзе 69 загарадзь 69 загарода 69 загароддзе 69 загата 69 загіб 69 загібень 69 загон 69 загонак 69 загончык 69 загорадзічча 69 загораднічча 69 загор’е 70 загорря 70 загорычча 70 загранічаўе 70 загранічча 70 загранічышча 70 загроб 70 загробіна 86 загрэх 193 загуменне 70 загуіменне 70 загуменье 70