Першая справа Мегрэ  Жорж Сімянон

Першая справа Мегрэ

Жорж Сімянон
Для старэйшага школьнага ўзросту
Выдавец: Юнацтва
Памер: 167с.
Мінск 1982
45.88 МБ

 

Аўтаматычна згенераваная тэкставая версія, можа быць з памылкамі і не поўная.
жоржПершая
СІМЯНОН справа
ЖОРЖ СІМЯНОН
Першая справа
МЕІТО
Р а м а н
МІНСК «ЮНАЦТВА» 1982
Н(Фр) С37
Для старэйшага школьнага ўзросту
Пераклад з французскай мовы Ніны Мацяш пад рэдакцыяй Язэпа Семяжона
Мастак Ул. С. Піменаў
Пераклад зроблены па выдаяню:
Simenon. La premiere enguete de Maigret.
Presse de la cite. Paris.
4803020000—084
C M 307(05)—82
109—82
©Пераклад на беларускую мэву, мастг;цкае афармленнэ. Выдавецтва «Юнацтва», 1982.

аая

Раздзел I
ФЛЕЙТЫСТ ДАЕ ПАКАЗАННІ
Чорны бар’ер падзяляў пакой на дзве часткі. На палавіне, прызначанай для наведвальнікаў, адзінока тулілася каля пабеленай сцяны, спярэшчанай службовымі плакатамі і аб’явамі, чорная лава. Другую палавіну займалі пісьмовыя сталы з чарніліцамі, паліцы, напакаваныя разбухлымі папкамі, таксама чорнымі, так што ўсё тут было чорнабелае. Але найболыпую ўвагу звяртала на сябе печка, якая красавалася на лісце жалеза, чыгунная печка«буржуйка» з тых, што можна ўбачыць хіба толькі на вакзале якоганебудзь захалуснага гарадка. Труба з яе спярша імкнулася ўгору, да самай столі, потым крута выгіналася ўбок цераз увесь пакой і, нарэшце, утыкалася ў сцяну.
Прыгажунчык паліцэйскі па прозвішчу Лякер сядзеў у пакоі, расшпіліўшы мундзір, і ледзьве адольваў дрымоту.
Насценны гадзіннік у чорным футарале паказваў дваццаць пяць хвілін другой гадзіны ночы. Разпораз патрэскваў адзіны ў пакоі газавы ражок. I ў печы таксама час ад часу гуло без дай прычыны.
Спакой ночы ўсё радзей і радзей парушаўся то пошчакам ляскоткі вартаўкіка, то вясёлай песенькай запозненага гулякі, то грукатам фіякра па крутой вуліцы.
3
За сталом злева, уткнуўшыся ў невялікую новенькую брашуру «Курс апісальных прыкмет (славесны партрэт) для афіцэраў і інспектараў паліцыі», як школьнік, варушыў вуснамі сакратар камісарыята квартала СенЖорж.
На форзацы кнігі было акуратна выведзена ад рукі фіялетавым чарнілам: Ж. МЕГРЭ.
Ужо трэці раз за гэту ноч Жуль Мегрэ, малады сакратар паліцэйскага камісарыята, уставаў зза стала паварушыць у печцы жар. Памяць аб гэтай печцы ён пранясе праз усё сваё жыццё; амаль гэткая ж будзе стаяць у яго на Набярэжнай Арфеўр, а пазней, калі ва ўсе памяшканні крымінальнага вышуку правядуць цэнтральнае ацяпленне, Мегрэ — тады ён ужо будзе камісарам батальёна паліцыі ці начальнікам аператыўнай групы — здолее дабіцца дазволу захаваць такую печку ў сваім кабінеце.
Было 15 красавіка 1913 года. Тады вышукная паліцыя яшчэ называлася Сюртэ. Раніцай на Лангшанскі вакзал урачыста прыбыў адзін каранаваны чужаземец, сустракаць якога ездзіў сам прэзідэнт рэспублікі. Афіцыйныя ландо пад эскортам нацыянальнай гвардыі пры поўным парадзе паволі прадэфілявалі па авеню дзю Буа і Елісейскіх палях між дзвюма шарэнгамі натоўпу і сцягоў.
У Оперным тэатры адбыўся вялікі ўрачысты вечар, і толькі пад ноч аціх развясёлы людскі гоман і пагаслі агні феерверкаў.
Паліцыя знемагала. Нягледзячы на прынятыя меры засцярогі — загадзя праведзеныя арышты і тайную дамоўленасць з пэўнымі падазронымі асобамі,— усё ж трэба было апасацца, што ў любы момант можа мець месца якаянебудзь выхадка з боку анархістаў. Так і пільнуйся, каб па маршруту следавання высокага госця не ўзарвалася бомба.
У камісарыяце квартала Сен Жорж на ціхай вуліцы
4,
Лярошфуко дзяжурылі Мегрэ і паліцэйскі Лякер.
Роўна а палове другой ночы абодва разам натапырылі вушы, пачуўшы знадворку таропкія крокі. Дзверы расчыніліся. Задыханы малады чалавек, жмурачыся ад яркага святла, абвёў вачыма пакой.
— Месье камісар? — спытаў ён, з цяжкасцю пераводзячы дыханне.
— Я сакратар яго,— адказаў Мегрэ, не скранаючыся з месца.
Ён яшчэ не ведаў, што гэта пачыналася яго першая самастойная справа.
* * *
Малады чалавек быў светлавалосы, шчуплы, блакітнавокі, з хваравітым румянцам на шчоках. Паверх фрака — прарызінены плашч. У адной руцэ юнак трымаў кацялок, другою разпораз мацаў свой распухлы нос.
— На вас напалі хуліганы?
— He. Я спрабаваў прыйсці на помач жанчыне, якая клікала на ратунак.
— На вуліцы.
— У нейкім прыватным асабняку на вуліцы Шапталь. Вы павінны неадкладна пайсці туды. Яны выштурхнулі мяне за дзверы.
— Хто?
— Нейкі... He то дварэцкі, не то канс’ерж.
— А ці не пачалі б вы з самага пачатку? Што вы рабілі на вуліцы Шапталь?
— Я вяртаўся з работы. Мяне завуць Жустэн Мінар. Я другая флейта ў эстрадным аркестры Лямуро, але вечарамі іграю ў рэстаранчыку «Клішы», што на бульвары Клішы. Жыву на вуліцы Анг’ен, якраз насупраць рэдакцыі «Пці Парыз’ен». Ішоў, як звычайна, спачатку па вуліцы Балю, затым па Шапталь.
Мегрэ добрасумленна запісваў.
5
— Калі я аказаўся прыблізна на сярэдзіне вуліцы,— яна амаль заўсёды бязлюдная ў гэты час,— бачу: стаіць аўто «дыёнбутон», а матор працуе. За рулём мужчына ў шэрай тужурцы, твар амаль цалкам схавапы вялікімі цёмнымі акулярамі. Калі я падышоў трошкі бліжэй, на трэцім паверсе асабняка раптам расчынілася акно.
— Вы запомнілі нумар дома?
— Запомніў. Семнаццацьбіс. Гэта прыватны асабняк, з вялікім парадным пад’ездам. Святла не было нідзе ў доме. Толькі другое акно, калі лічыць злева, было асветлена, тое самае, што расчынілася. Я падняў галаву. I заўважыў постаць жанчыны. Яна выткнулася з акна і закрычала: «Ратуйце!..»
— Што зрабілі вы?
— Пачакайце... Нехта, відаць, тузануў яе назад. I ў той жа момант раздаўся стрэл. Я — зірк на легкавушку, якую толькі што абмінуў, але яна раптоўна сарвалася з месца — толькі яе і бачыў.
— Вы ўпэўнены, што гэта быў стрэл, а не трэск матора?
— Абсалютна ўпэўнены. Тады я кінуўся да дзвярэй і пазваніў.
— Вы былі адзін?
— Адзін.
— Узброены?
— He.
— Што ж вы збіраліся рабіць?
— Але ж...
Пытанне настолькі збіла з толку флейтыста, што ён не знайшоўся, што адказаць. Калі б не светлыя вусы і рэдкая бародка, яму можна было б даць гадоў шаснаццаць, не болей.
— Суседзі нічога не чулі?
— Відаць, не.
— Вам адчынілі?
6
— He адразу. Я званіў мо разы тры. Потым стаў грукаць у дзверы. Нарэшце пачуліся крокі: нехта зняў ланцужок, адкінуў засаўку. У парадным святла не было, але насупраць дома стаіць газавы ліхтар.
Гадзіна сорак сем. Флейтыст разпораз занепакоена паглядвае на насценны гадзіннік і працягвае:
— Здаравенны дзяціна ў фраку, мабыць, дварэцкі, спытаўся, што мне трэба.
— Бы кажаце, ён быў апрануты па ўсёй форме?
— Ну вядома!
— У манішцы і пры гальштуку?
— Канечне!
— А між тым у доме было цёмна?
— Апрача пакоя на трэцім паверсе.
— Што вы яму сказалі?
— Дакладна не памятаю. Я хацеў зайсці ў дом.
— Чаго?
— Паглядзець, што там адбываецца. Але ён заступіў мне дарогу. Тады я пачаў тлумачыць, што нейкая жанчына крычала праз акно, клікала ратаваць яе,
— Ён сумеўся?
— Ён змрочна глядзеў на мяне і моўчкі стараўся ўсім сваім корпусам выпхнуць мяне з дзвярэй.
— А потым?
— А потым ён нешта буркнуў. Я не зусім разабраў. Адным словам, непіта накшталт таго, што я трызню або што я п’яны. У цемры нечакана раздаўся яшчэ нечы голас — мне здалося, што крыкнулі з пляцоўкі на другім паверсе.
— Што менавіта?
— «Не марнуйце часу, Луі!»
— I што?
— Тады ён штурхнуў мяне, але я не паддаўся, і ён ударыў мяне кулаком проста ў твар. I я апынуўся на вуліцы перад замкнёнымі дзвярыма.
— На трэцім паверсе паранейшаму гарэла святло?
7
— He.
— Аўтамабіль не вярнуўся?
— He... А цяпер, можа, нам варта было б схадзіць туды?
— Нам? Вы гатовы суправаджаць мяне?
Гэты кантраст паміж жаноцкай кволасцю флейтыста і яго безразважнай рашучасцю адначасна і смяшыў, і кранаў.
— Хіба не мне з’ездзілі па фізіяноміі?! Дык вось, я падаю скаргу.
— Што ж, ваша права.
— Але было б найлепш, каб мы пайшлі туды неадкладна. Як вы думаеце?
— Які, вы сказалі, нумар дома?
— Семнаццацьбіс.
Мегрэ звёў бровы: адрас яму нешта цьмяна прыгадаў. Ён дастаў з паліцы адну з папак, вычытаў нейкае прозвішча і яшчэ больш схмурнеў.
У той вечар Мегрэ быў у мундзіры. Гэта быў, можна сказаць, першы мундзір у яго жыцці. За некалькі дзён да таго, пра што будзе расказана ў сувязі з візітам каранаванай асобы, усе службоўцы паліцыі абавязаны былі з’яўляцца на працу ў поўнай параднай форме — у любую хвіліну любы з іх мог быць далучаны да кола афіцыйных асоб.
Яго новенькі прарызінены плашч быў копіяй плашча Жустэна Мінара.
— Пайшлі! Калі будуць пытацца мяне, Лякер, скажыце, што я хутка вярнуся.
Мегрэ быў трошкі ўсхваляваны. Прозвішча, якое ён толькі што вычытаў у папцы, было такое інтрыгуючае, што яму стала не па сабе.
Яму, сакратару камісарыята, было дваццаць шэсць гадоў, і мінула ўсяго пяць месяцаў, як ён ажаніўся. За чатыры гады, што ён праслужыў у паліцыі, яму прыходзілася выконваць самыя сціплыя абавязкі, пачаў
8
шы з дзяжурстваў на дарогах, потым на вакзалах, затым у буйных крамах; толькі з год таму ён быў назначаны на пасаду сакратара ў камісарыяце квартала СенЖорж.
А ва ўсім квартале самае шаноўнае прозвішча было, безумоўна, прозвішча ўласнікаў дома 17біс па вуліцы Шапталь.
ЖандроБальтазар. Фірма па продажу кавы «Бальтазар». Гэтае прозвішча, выведзенае вялізнымі бурымі літарамі, красавалася на ўсіх станцыях метро. А фургоны гандлёвага дома «Бальтазар», запрэжаныя чацвёркай выдатных біцюгоў у раскошнай збруі, з’яўляліся як бы неад’емнай рысай аблічча Парыжа.
Сам Мегрэ з задавальненнем піў каву «Бальтазар». А калі ішоў па авеню Опера, то ніколі не прамінаў выпадку падьіхаць цудоўным водарам падсмажаных зярнятак кавы, які даносіўся з вітрын магазінаў фірмы «Бальтазар».
Ноч была светлая і золкая. На спадзістай вуліцы — ні душы, ніводнага фіякра паблізу. Мегрэ ў тыя гады быў амаль гэткі ж хударлявы, як і ягоны спадарожнікфлейтыст, і калі яны крочылі поруч па вуліцы, іх можна было прыняць за двух падлеткаў.
— Спадзяюся, вы не «пад мухай»?
— Я ўвогуле не п’ю. Урач забараніў.
— Вы ўпэўнены, што бачылі, як расчынілася акно?
— Абсалютна ўпэўнены.
Мегрэ ўпершыню так спяшаўся — ляцеў як на крылах. Дагэтуль ён толькі суправаджаў свайго шэфа месье Лё Брэ, самага свецкага ва ўсім Парыжы камісара, у паасобных выездах паліцыі на месца здарэння і чатыры разы для ўстанаўлення факта адзюльтэра.
Вуліца Шапталь была гэткая ж пустынная, як і вуліца Лярошфуко. Ніводзін агеньчык не свяціўся ў асабняку ЖандроБальтазараў, адным з найлепшых асабнякоў квартала.